aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorGanbold Tsagaankhuu <ganbold@FreeBSD.org>2010-01-31 12:11:28 +0000
committerGanbold Tsagaankhuu <ganbold@FreeBSD.org>2010-01-31 12:11:28 +0000
commitd72540e1ee145e90c51a575693a0c56974357191 (patch)
treec4b2fab6d53013410c5c44342acdc0f0eb1ae5ef
parent4550d0d76bf469b84d67ff60a02df122f0f68c55 (diff)
downloaddoc-d72540e1ee145e90c51a575693a0c56974357191.tar.gz
doc-d72540e1ee145e90c51a575693a0c56974357191.zip
MFen: Resync with the English version of the handbook
Obtained from: FreeBSD Mongolian Documentation project
Notes
Notes: svn path=/head/; revision=35284
-rw-r--r--mn_MN.UTF-8/books/handbook/network-servers/chapter.sgml14
1 files changed, 7 insertions, 7 deletions
diff --git a/mn_MN.UTF-8/books/handbook/network-servers/chapter.sgml b/mn_MN.UTF-8/books/handbook/network-servers/chapter.sgml
index 1bb7e52474..4b4ef83a01 100644
--- a/mn_MN.UTF-8/books/handbook/network-servers/chapter.sgml
+++ b/mn_MN.UTF-8/books/handbook/network-servers/chapter.sgml
@@ -1,7 +1,7 @@
<!--
The FreeBSD Mongolian Documentation Project
- Original revision 1.118
+ Original revision 1.119
$FreeBSD$
-->
@@ -2414,7 +2414,7 @@ OpenBSD-н <command>dhclient</command>-г хэрэглэдэг. Энэ бүлэ
болон ISC DHCP системийн сервер талыг бүтээж байгаа элементүүдийг хоёуланг нь
авч үзэх болно. Харилцагч талын програм, <command>dhclient</command>, нь
FreeBSD-тэй нэгдмэл байдлаар ирдэг бол, сервер талын хэсэг нь
-<filename role="package">net/isc-dhcp3-server</filename> портоос суулгах боломжтой байдлаар ирдэг.
+<filename role="package">net/isc-dhcp31-server</filename> портоос суулгах боломжтой байдлаар ирдэг.
&man.dhclient.8;, &man.dhcp-options.5;, ба &man.dhclient.conf.5; заавар хуудсууд болон доор өгөгдсөн зөвлөмжүүд
нь хэрэг болно.</para>
</sect2>
@@ -2505,7 +2505,7 @@ dhclient_flags=""</programlisting>
<secondary>сервер</secondary>
</indexterm>
<para>DHCP сервер <application>dhcpd</application> нь портуудын цуглуулгад байгаа
-<filename role="package">net/isc-dhcp3-server</filename> портын нэг хэсэг байдлаар ирдэг. Энэ порт нь
+<filename role="package">net/isc-dhcp31-server</filename> портын нэг хэсэг байдлаар ирдэг. Энэ порт нь
ISC DHCP сервер болон түүний баримтуудыг агуулсан байдаг.</para>
</sect2>
@@ -2562,7 +2562,7 @@ ISC DHCP сервер болон түүний баримтуудыг агуул
талаар авч үзэх болно.</para>
<para>Сервер нь FreeBSD-н нэг хэсэг байдлаар ирдэггүй бөгөөд
-ийм үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд <filename role="package">net/isc-dhcp3-server</filename> портыг
+ийм үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд <filename role="package">net/isc-dhcp31-server</filename> портыг
суулгах хэрэгтэй болдог. Портуудын цуглуулгын хэрхэн ашиглах талаар
<xref linkend="ports"> хэсгээс дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу.</para>
</sect3>
@@ -2592,7 +2592,7 @@ DHCP-г ажиллуулахын тулд
ашиглахын тулд <devicename>bpf</devicename>-г цөмд нэмэх хэрэггүй.</para>
</note>
- <para>Үүний дараа <filename role="package">net/isc-dhcp3-server</filename>
+ <para>Үүний дараа <filename role="package">net/isc-dhcp31-server</filename>
порттой хамт ирсэн жишээ <filename>dhcpd.conf</filename> файлыг засах хэрэгтэй.
Анхдагч байдлаар, <filename>/usr/local/etc/dhcpd.conf.sample</filename> гэсэн файл байх ба
өөрчлөлт хийхийнхээ өмнө энэ файлыг <filename>/usr/local/etc/dhcpd.conf</filename>
@@ -2697,7 +2697,7 @@ dhcpd_ifaces="dc0"</programlisting>
<para>Дараа нь, доорх тушаалыг өгөн серверийг ажиллуулах хэрэгтэй:</para>
- <screen>&prompt.root; <userinput>/usr/local/etc/rc.d/isc-dhcpd.sh start</userinput></screen>
+ <screen>&prompt.root; <userinput>/usr/local/etc/rc.d/isc-dhcpd start</userinput></screen>
<para>Серверийнхээ тохиргооны файлд өөрчлөлт оруулах бүрдээ,
<literal>SIGHUP</literal> дохиог <application>dhcpd</application>-д өгөх нь бусад дэмонуудын
@@ -2737,7 +2737,7 @@ dhcpd_ifaces="dc0"</programlisting>
харилцагчаас хүлээн авсан хүсэлтийг өөр сүлжээнд байгаа
нөгөө DHCP сервер рүү дамжуулдаг, нарийн бүтэцтэй орчинд хэрэглэнэ.
Хэрэв энэ функцыг ашиглах шаардлагатай бол,
-<filename role="package">net/isc-dhcp3-relay</filename> портыг суулгаарай.
+<filename role="package">net/isc-dhcp31-relay</filename> портыг суулгаарай.
Порттой хамт ирэх &man.dhcrelay.8; заавар хуудаснаас дэлгэрэнгүй
мэдээллийг авна уу.</para>
</listitem>