aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorMarc Fonvieille <blackend@FreeBSD.org>2003-03-09 21:25:19 +0000
committerMarc Fonvieille <blackend@FreeBSD.org>2003-03-09 21:25:19 +0000
commitf154c4df915d3bab2f01940e33eaa0dd141ebc16 (patch)
tree540cdd09031a613aa668699916d656a1e6ed1e84
parent8001de58f1c2ce6ee8fbd04e3c31f6f5dbabfdfd (diff)
downloaddoc-f154c4df915d3bab2f01940e33eaa0dd141ebc16.tar.gz
doc-f154c4df915d3bab2f01940e33eaa0dd141ebc16.zip
Say hello to the 1st Danish translation effort!
Thanks to Laust S. Jespersen for his work. Submitted by: Laust S. Jespersen <L@ust.dk>
Notes
Notes: svn path=/head/; revision=16235
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/Makefile8
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/Makefile7
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/Makefile.inc5
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/euro/Makefile14
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/euro/article.sgml370
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/sgml/authors.ent746
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/sgml/bookinfo.ent14
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/sgml/catalog17
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/sgml/disclaimer.sgml24
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/sgml/freebsd.dsl268
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/sgml/legalnotice.sgml14
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/sgml/license.sgml29
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/sgml/mailing-lists.ent205
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/sgml/newsgroups.ent10
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/sgml/teams.ent34
15 files changed, 1765 insertions, 0 deletions
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/Makefile b/da_DK.ISO8859-1/Makefile
new file mode 100644
index 0000000000..666ed27242
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/Makefile
@@ -0,0 +1,8 @@
+# $FreeBSD$
+
+SUBDIR = articles
+
+# COMPAT_SYMLINK = dk
+
+DOC_PREFIX?= ${.CURDIR}/..
+.include "${DOC_PREFIX}/share/mk/doc.project.mk"
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/Makefile b/da_DK.ISO8859-1/articles/Makefile
new file mode 100644
index 0000000000..fa9491fc78
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/articles/Makefile
@@ -0,0 +1,7 @@
+# $FreeBSD$
+
+SUBDIR = euro
+
+
+DOC_PREFIX?= ${.CURDIR}/../..
+.include "${DOC_PREFIX}/share/mk/doc.project.mk"
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/Makefile.inc b/da_DK.ISO8859-1/articles/Makefile.inc
new file mode 100644
index 0000000000..3267ee2b8b
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/articles/Makefile.inc
@@ -0,0 +1,5 @@
+#
+# $FreeBSD$
+#
+
+DESTDIR?= ${DOCDIR}/da_DK.ISO8859-1/articles/${.CURDIR:T}
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/euro/Makefile b/da_DK.ISO8859-1/articles/euro/Makefile
new file mode 100644
index 0000000000..886e21cc9d
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/articles/euro/Makefile
@@ -0,0 +1,14 @@
+# $FreeBSD$
+
+DOC?= article
+
+FORMATS?= html
+
+INSTALL_COMPRESSED?=gz
+INSTALL_ONLY_COMPRESSED?=
+
+SRCS= article.sgml
+
+DOC_PREFIX?= ${.CURDIR}/../../..
+
+.include "${DOC_PREFIX}/share/mk/doc.project.mk"
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/euro/article.sgml b/da_DK.ISO8859-1/articles/euro/article.sgml
new file mode 100644
index 0000000000..787135b7be
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/articles/euro/article.sgml
@@ -0,0 +1,370 @@
+<!DOCTYPE ARTICLE PUBLIC "-//FreeBSD//DTD DocBook V4.1-Based Extension//EN" [
+<!ENTITY % man PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Manual Page Entities//EN">
+%man;
+]>
+
+<article lang="dk">
+ <articleinfo>
+ <title>Euro symbolet p&aring;
+ <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem></title>
+
+ <authorgroup>
+ <author>
+ <firstname>Aaron</firstname>
+
+ <surname>Kaplan</surname>
+
+ <affiliation>
+ <address>
+ <email>aaron@lo-res.org</email>
+ </address>
+ </affiliation>
+ </author>
+ </authorgroup>
+
+ <copyright>
+ <year>2002</year>
+ <holder>The FreeBSD Documentation Project</holder>
+ </copyright>
+
+ <pubdate role="rcs">$FreeBSD$</pubdate>
+
+ <abstract>
+ <para>Dette dokument vil fors&oslash;ge at hj&aelig;lpe dig med
+ at komme i gang med det nye <keycap>euro</keycap> symbol
+ p&aring; det nye keyboard du var n&oslash;dt til at
+ k&oslash;be i starten af 2002 p&aring; grund af skiftet til
+ den f&aelig;lles valuta. Vi vil f&oslash;rst fokusere
+ p&aring; de mere vigtige dele, som det at v&aelig;re i stand
+ til at vise symbolet korrekt p&aring; konsollen.
+ Senere sektioner vil handle om konfiguration af specifikke
+ programmer som for eksempel <application>X11</application>.
+ </para>
+
+ <para>Megen hj&aelig;lpende input kom fra Oliver Fromme, Tom Rhodes
+ og utallige andre. Tak! uden jer ville denne artikel ikke have
+ v&aelig;ret mulig!</para>
+ </abstract>
+ </articleinfo>
+
+ <sect1>
+ <title>Euroen i en n&oslash;ddeskal</title>
+
+ <para>Hvis du allerede f&oslash;ler dig komfortabel med
+ <ulink url="../../books/handbook/l10n.html">lokalisering</ulink>
+ som det er beskrevet i
+ <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem> H&aring;ndbogen,
+ er du m&aring;ske kun interesseret i de f&oslash;lgende fakta
+ som lader dig komme hurtigt i gang:</para>
+
+ <variablelist>
+ <varlistentry>
+ <term>ISO8859-15</term>
+
+ <listitem>
+ <para>Dette er en lettere modificering af det almindeligt
+ brugte ISO8859-1 karaters&aelig;t. Det inkluderer eurosymbolet.
+ Det bruges til <envar>LANG</envar>, <envar>LC_CTYPE</envar>
+ milj&oslash; variabler.</para>
+ </listitem>
+ </varlistentry>
+
+ <varlistentry>
+ <term><filename>iso15-8x16.fnt</filename></term>
+
+ <listitem>
+ <para>&man.vidcontrol.1; fonten til konsollen</para>
+ </listitem>
+ </varlistentry>
+
+ <varlistentry>
+ <term><filename>/usr/share/syscons/keymaps/*.iso.kbd</filename></term>
+
+ <listitem>
+ <para>Passende tegns&aelig;t afh&aelig;ngigt af dit sprog.
+ S&aelig;t din <literal>keymap</literal> indtastning i
+ <filename>rc.conf</filename> til en af disse.</para>
+ </listitem>
+ </varlistentry>
+
+ <varlistentry>
+ <term><envar>LC_CTYPE</envar></term>
+
+ <listitem>
+ <para>Bruges til at specificere den korrekte karakter type
+ p&aring; din lokalitet.</para>
+ </listitem>
+ </varlistentry>
+
+ <varlistentry>
+ <term><literal>XkbLayout "<replaceable>lang</replaceable>(euro)"</literal></term>
+
+ <listitem>
+ <para>XFree86 konfigurations mulighed.</para>
+ </listitem>
+ </varlistentry>
+
+ <varlistentry>
+ <term><filename>/usr/X11R6/lib/X11/fonts/*/fonts.alias</filename></term>
+ <listitem>
+ <para>V&aelig;r sikker p&aring; at tilpasse dine X11 fonte til
+ <literal>-*-..-*-iso8859-15</literal></para>
+ </listitem>
+ </varlistentry>
+ </variablelist>
+ </sect1>
+
+ <sect1>
+ <title>En generel bem&aelig;rkning</title>
+
+ <para>I de f&oslash;lgende sektioner vil vi ofte referere til
+ <emphasis>ISO8859-15</emphasis>. Dette er standard notationen
+ startende med <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem> 4.5.
+ I &aelig;ldre versioner, var standard notationen enten
+ <emphasis>ISO_8859-15</emphasis> eller
+ <emphasis>DIS_8859-15</emphasis>.
+ </para>
+
+ <para>Hvis du bruger en &aelig;ldre version af
+ <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem>, skal du v&aelig;re
+ sikker p&aring; at kigge p&aring; <filename>/usr/share/locale/</filename>
+ for at finde ud af hvilken navnekonvention der bruges.</para>
+ </sect1>
+
+ <sect1>
+ <title>Konsollen</title>
+
+ <sect2>
+ <title>Ops&aelig;tning af din konsol font</title>
+
+ <para>Afh&aelig;ngigt af din konsols opl&oslash;sning og
+ st&oslash;rrelse kan du f&aring; brug for en af de
+ f&oslash;lgende linier i <filename>rc.conf</filename>:</para>
+
+ <programlisting>font8x16="iso15-8x16.fnt" # from /usr/share/syscons/fonts/*
+font8x14="iso15-8x14.fnt"
+font8x8="iso15-8x8.fnt"</programlisting>
+
+ <para>Dette vil v&aelig;lge ISO8859-15 ogs&aring; kendt som Latin-9
+ fonten. ISO8859-15 er en variation af ISO8859-1. Du kan se
+ forskellen p&aring; de to ved at kigge p&aring; Euro symbolet:
+ dets decimale v&aelig;rdi er 164. I ISO8859-1 vil du
+ bem&aelig;rke en cirkel med fire sm&aring;
+ streger i hj&oslash;rnerne. Dette kaldes ofte "universal currency
+ symbol". I ISO8859-15, istedet for den lille cirkel, vil du have
+ Euro Symbolet. Ellers er fontene mere eller mindre
+ identiske.</para>
+
+ <warning>
+ <para>I skrivende stund virker det som om den eneste brugbare
+ font er <literal>iso15-8x16.fnt</literal>. De andre ser ud til
+ kun at vise ISO8859-1 selvom deres navne tyder p&aring;
+ andet.</para>
+ </warning>
+
+ <note>
+ <para>Ved at specificere denne font vil konsol programmer se
+ forvr&aelig;ngede ud. Dette er p&aring; grund af det faktum
+ at de antager at du bruger en anden font/karakters&aelig;t
+ s&aring; som ANSI 850. Et bem&aelig;rkelsesv&aelig;rdigt
+ eksempel er <application>/stand/sysinstall</application>.
+ Det meste af tiden burde det dog ikke v&aelig;re den store
+ bekymring.</para>
+ </note>
+
+ <para>Som det n&aelig;ste skridt burde du enten reboote dit
+ system for at lade &aelig;ndringerne tage effekt eller (manuelt)
+ tage de skridt der ville v&aelig;re blevet taget ved systemets
+ start:</para>
+
+ <screen>&prompt.user; <userinput>vidcontrol -f <replaceable>iso15-8x16.fnt</replaceable></userinput></screen>
+
+ <para>For at checke om fonten er blevet valgt kan du eksekvere
+ det f&oslash;lgende korte <command><anchor id="awk-test">awk</command>
+ script:</para>
+
+ <programlisting>#!/usr/bin/awk -f
+BEGIN {
+ for(i=160;i<180;i++)
+ printf"%3d %c\n",i,i
+}</programlisting>
+
+ <para>Resultatet skulle afsl&oslash;re Euro tegnet ved position 164.</para>
+ </sect2>
+
+ <sect2>
+ <title>Ops&aelig;tning af dit tastatur til Euroen</title>
+
+ <para>De fleste tegns&aelig;t burde allerede v&aelig;re opsat
+ korrekt. f.eks.: Hvis du har et tysk tastatur og dine Umlaut
+ taster virker, kan du sagtens skippe denne sektion eftersom
+ det tegns&aelig;t allerede har opsat hvilkensomhelst
+ tastekombination der er n&oslash;dvendig (f.eks.: <keycombo
+ action=simul><keycap>Alt Gr</keycap><keycap>e</keycap></keycombo>)
+ til decimal v&aelig;rdi 164. Hvis man l&oslash;ber ind i problemer,
+ er den bedste m&aring;de at checke p&aring;, ved at kigge p&aring;
+ <filename>/usr/share/syscons/keymaps/*.kbd</filename>. Formatet
+ af tegns&aelig;ttene er beskrevet i &man.keyboard.4;.
+ &man.kbdcontrol.1; kan bruges til at loade et speciallavet
+ tegns&aelig;t.</para>
+
+ <para>N&aring;r det korrekte tegns&aelig;t er valgt skal det
+ tilf&oslash;ljes til <filename>/etc/rc.conf</filename> med
+ linien:</para>
+
+ <programlisting>keymap="<replaceable>german.iso</replaceable>" # eller et andet tegns&aelig;t</programlisting>
+
+ <para>Som anf&oslash;rt ovenfor er dette skridt nok allerede taget
+ af dig ved installationen (med
+ <application>sysinstall</application>). Hvis ikke, skal du
+ enten reboote eller loade det nye tegns&aelig;t via
+ &man.kbdcontrol.1;.</para>
+
+ <para>For at verificere tegns&aelig;ttet, skift til en ny konsol
+ og ved login prompten, <emphasis>istedet for at logge
+ ind</emphasis>, pr&oslash;v at at taste <keycap>Euro</keycap>
+ tegnet. Hvis det ikke virker, kan du enten sende en bug report
+ via &man.send-pr.1; eller v&aelig;r sikker p&aring; at du faktisk
+ valgte det rette tegns&aelig;t.</para>
+
+ <note>
+ <para>P&aring; dette stadie vil Euro tasten ikke virke i
+ <application>bash</application> eller
+ <application>tcsh</application>.</para>
+ </note>
+ </sect2>
+
+ <sect2>
+ <title>Fix milj&oslash; variablerne</title>
+
+ <para>Shellsne (bash, tcsh) falder tilbage til &man.readline.3;
+ biblioteket som igen respekterer <envar>LC_CTYPE</envar>
+ milj&oslash; variablen. <envar>LC_CTYPE</envar> skal
+ v&aelig;re sat f&oslash;r din shell k&oslash;rer helt.
+ Helddigvis er det nok at tilf&oslash;je linien:</para>
+
+ <programlisting>export LC_CTYPE=<replaceable>de_DE</replaceable>.ISO8859-15</programlisting>
+
+ <para>til din <filename>.bash_profile</filename> (bash), or:</para>
+
+ <programlisting>setenv LC_CTYPE <replaceable>de_DE</replaceable>.ISO8859-15</programlisting>
+
+ <para>til din <filename>.login</filename> (tcsh) fil.
+ <replaceable>de_DE</replaceable> skal selvf&oslash;lgelig
+ erstattes med dit sprog. Det n&aelig;ste du skal g&oslash;re
+ er at, logge ud, logge ind igen, og verificerer at din Euro
+ tast virker. Nu burde de fleste af konsol programmerne svare
+ p&aring; Euro tasten. Ekstra konfigurations skridt for
+ specielle programmer som <application>pine</application> er
+ dog m&aring;ske stadigt n&oslash;dvendige.</para>
+
+ <note>
+ <para>Et alternativ til at modificere <filename>.login</filename>
+ og <filename>.bash_profile</filename> er at s&aelig;tte
+ milj&oslash; variablerne gennem &man.login.conf.5; mekanismen.
+ Denne indgangsvinkel har den fordel af at s&aelig;tte visse
+ brugeres login klasser (f.eks. Franske brugere, Italienske
+ brugere, osv) <emphasis>p&aring; et sted</emphasis>.</para>
+ </note>
+ </sect2>
+ </sect1>
+
+ <sect1>
+ <title>Modificering af X11</title>
+
+ <para>Modificer <filename>/etc/XF86Config</filename> p&aring; den
+ f&oslash;lgende m&aring;de:</para>
+
+ <programlisting>Option "XkbLayout" "<replaceable>de</replaceable>(euro)"</programlisting>
+
+ <para>Erstat <replaceable>de</replaceable> med dit eget sprog.
+ Nu burde tastaturet v&aelig;re korrekt opsat. Som i konsol
+ sektionen, skal den korrekte font v&aelig;re valgt. For
+ <application>KDE</application>, g&aring; til <application>KDE
+ control center</application> -&gt; Personalization -&gt; Country
+ &amp; Language -&gt; Charset og skift det til
+ <literal>ISO8859-15</literal>. Lignende skridt tages for
+ <application>kmail</application> og andre programmer.</para>
+
+ <para>En anden god ide er at modificere din
+ <filename>fonts.alias</filename> fil. Navnlig
+ <literal>fixed</literal> font skulle v&aelig;re skiftet til det
+ korrekte tegns&aelig;t: Forfatterens
+ <filename>/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/fonts.alias</filename>
+ ser s&aring;dan ud:</para>
+
+ <programlisting>! $Xorg: fonts.alias,v 1.3 2000/08/21 16:42:31 coskrey Exp $
+fixed -misc-fixed-medium-r-semicondensed--13-120-75-75-c-60-iso8859-15
+variable -*-helvetica-bold-r-normal-*-*-120-*-*-*-*-iso8859-15
+(...)</programlisting>
+
+ <para>Som i konsol sektionen, skal specielle programmer stadig
+ have ISO8859-1 fontene konfigureret i deres respektive xrdb
+ databaser. Et bem&aelig;rkelsesv&aelig;rdigt eksempel er
+ <application>xterm</application>. Som en generel tommefingerregel
+ er det nok at &aelig;ndre den tilsvarende konfigurations fil i
+ <filename>/usr/X11R6/lib/X11/app-defaults</filename> og
+ tilf&oslash;je den korrekte font. Lad os demonstrere dette med
+ <application>xterm</application>.</para>
+
+ <screen>&prompt.root; cd /usr/X11R6/lib/X11/app-defaults/
+&prompt.root; vi XTerm</screen>
+
+ <para>Tilf&oslash;j den f&oslash;lgende linie til begyndelsen
+ af filen:</para>
+
+ <programlisting>*font: -misc-fixed-medium-r-normal-*-*-120-*-*-c-*-iso8859-15</programlisting>
+
+ <para>Endelig, genstart X og check, at fonte kan vises ved, at
+ k&oslash;re det ovenst&aring;ende <link
+ linkend="awk-test">awk script</link>. Alle st&oslash;rre
+ programmer b&oslash;r respektere tegns&aelig;ttet og font
+ indstillingen.</para>
+ </sect1>
+
+ <sect1>
+ <title>Åbne problemer</title>
+
+ <para>Forfatteren vil selvf&oslash;lgelig gerne have feedback.
+ Lad mig meget gerne h&oslash;re om du har et fix for et af
+ disse &aring;bne problemer:</para>
+
+ <itemizedlist>
+ <listitem>
+ <para>Beskriv en alternativ m&aring;de at ops&aelig;tte XFree86:
+ <filename role="package">x11/xkeycaps</filename></para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Indstillinger i <application>GNOME</application></para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Indstillinger i <application>XFCE</application></para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Indstillinger for <application>(X)Emacs</application></para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Beskrivelse af UTF-8</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Beskriv <application>libiconv</application> som en
+ effektiv m&aring;de at konvertere mellem ISO8859-15 og
+ UTF-{8,16} indefra programmer</para>
+ </listitem>
+ </itemizedlist>
+ </sect1>
+</article>
+
+<!--
+ Local Variables:
+ mode: sgml
+ sgml-indent-data: t
+ sgml-omittag: nil
+ sgml-always-quote-attributes: t
+ End:
+-->
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/authors.ent b/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/authors.ent
new file mode 100644
index 0000000000..cef1cdefcb
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/authors.ent
@@ -0,0 +1,746 @@
+<!--
+ Navne og email adresser på bidragende forfattere og CVS committere.
+ Entitetsnavnene for committerne bør være det samme som deres
+ login navne på freefall.FreeBSD.org.
+
+ Brug disse entiteter når der refereres til folk.
+
+ Vær venlig at holde denne liste i alfabetisk orden efter entitets navne.
+
+ VIGTIGT: Hvis du sletter navne fra denne fil *skal* du sikre at
+ alle referencer til dem er fjernet fra håndbogens
+ oversættelser. Hvis de ikke er fjernet *vil* de
+ ødelægge bygningen af de andre sprog, og vi vil drille dig i
+ fuld offentlighed.
+
+ $FreeBSD$
+-->
+
+<!ENTITY a.abial "Andrzej Bialecki <email>abial@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.ache "Andrey A. Chernov <email>ache@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.adam "Adam David <email>adam@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.adamw "Adam Weinberger <email>adamw@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.ade "Ade Lovett <email>ade@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.adrian "Adrian Chadd <email>adrian@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.akiyama "Shunsuke Akiyama <email>akiyama@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.alane "Alan Eldridge <email>alane@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.alc "Alan L. Cox <email>alc@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.alex "Alexander Langer <email>alex@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.alfred "Alfred Perlstein <email>alfred@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.ambrisko "Doug Ambrisko <email>ambrisko@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.amorita "Akio Morita <email>amorita@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.amurai "Atsushi Murai <email>amurai@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.anders "Anders Nordby <email>anders@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.andreas "Andreas Klemm <email>andreas@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.andy "Andrey Zakhvatov <email>andy@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.anholt "Eric Anholt <email>anholt@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.archie "Archie Cobbs <email>archie@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.arr "Andrew R. Reiter <email>arr@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.arved "Tilman Linneweh <email>arved@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.asami "Satoshi Asami <email>asami@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.asmodai "Jeroen Ruigrok/Asmodai <email>asmodai@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.assar "Assar Westerlund <email>assar@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.awebster "Andrew Webster <email>awebster@pubnix.net</email>">
+
+<!ENTITY a.babkin "Sergey Babkin <email>babkin@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.bbraun "Rob Braun <email>bbraun@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.bde "Bruce Evans <email>bde@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.bean "Rebecca Visger <email>bean@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.ben "Ben Smithurst <email>ben@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.benno "Benno Rice <email>benno@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.billf "Bill Fumerola <email>billf@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.blackend "Marc Fonvieille <email>blackend@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.bmah "Bruce A. Mah <email>bmah@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.bmilekic "Bosko Milekic <email>bmilekic@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.bp "Boris Popov <email>bp@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.brandon "Brandon Gillespie <email>brandon@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.brian "Brian Somers <email>brian@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.brooks "Brooks Davis <email>brooks@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.bsd "Brian S. Dean <email>bsd@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.cawimm "Charles A. Wimmer <email>cawimm@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.ceri "Ceri Davies <email>ceri@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.cg "Cameron Grant <email>cg@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.charnier "Philippe Charnier <email>charnier@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.chern "Chern Lee <email>chern@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.chm "Christoph Herrmann <email>chm@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.chris "Chris Costello <email>chris@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.chuckr "Chuck Robey <email>chuckr@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.cjc "Crist J. Clark <email>cjc@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.cjh "Junho CHOI <email>cjh@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.clive "Clive Lin <email>clive@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.cognet "Olivier Houchard <email>cognet@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.cokane "Coleman Kane <email>cokane@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.cp "Chuck Paterson <email>cp@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.cpiazza "Chris Piazza <email>cpiazza@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.cracauer "Martin Cracauer <email>cracauer@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.csgr "Geoff Rehmet <email>csgr@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.cshumway "Christopher Shumway <email>cshumway@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.cwt "Chris Timmons <email>cwt@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.cy "Cy Schubert <email>cy@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.daichi "Daichi GOTO <email>daichi@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.dan "Dan Moschuk <email>dan@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.danny "Daniel O'Callaghan <email>danny@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.dannyboy "Daniel Harris <email>dannyboy@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.darrenr "Darren Reed <email>darrenr@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.davidc "Chad David <email>davidc@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.davidn "David Nugent <email>davidn@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.davidxu "David Xu <email>davidxu@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.dbaker "Daniel Baker <email>dbaker@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.dburr "Donald Burr <email>dburr@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.dcs "Daniel C. Sobral <email>dcs@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.dd "Dima Dorfman <email>dd@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.dec "David E. Cross <email>dec@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.deischen "Daniel Eischen <email>deischen@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.demon "Dmitry Sivachenko <email>demon@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.des "Dag-Erling C. Sm&oslash;rgrav <email>des@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.dfr "Doug Rabson <email>dfr@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.dg "David Greenman <email>dg@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.dick "Richard Seaman Jr. <email>dick@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.dillon "Matthew Dillon <email>dillon@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.dima "Dima Ruban <email>dima@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.dinoex "Dirk Meyer <email>dinoex@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.dirk "Dirk Fr&ouml;mberg <email>dirk@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.dmlb "Duncan Barclay <email>dmlb@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.dougb "Doug Barton <email>DougB@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.dt "Dmitrij Tejblum <email>dt@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.dufault "Peter Dufault <email>dufault@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.dwcjr "David W. Chapman Jr. <email>dwcjr@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.dwhite "Doug White <email>dwhite@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.dwmalone "David Malone <email>dwmalone@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.edwin "Edwin Groothuis <email>edwin@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.eivind "Eivind Eklund <email>eivind@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.ejc "Eric J. Chet <email>ejc@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.emoore "Eric Moore <email>emoore@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.eric "Eric Melville <email>eric@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.erich "Eric L. Hernes <email>erich@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.fanf "Tony Finch <email>fanf@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.fenner "Bill Fenner <email>fenner@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.fjoe "Max Khon <email>fjoe@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.flathill "Seiichirou Hiraoka <email>flathill@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.foxfair "Howard F. Hu <email>foxfair@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.fsmp "Steve Passe <email>fsmp@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.furuta "Atsushi Furuta <email>furuta@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.gad "Garance A Drosehn <email>gad@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.gallatin "Andrew Gallatin <email>gallatin@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.gerald "Gerald Pfeifer <email>gerald@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.ghelmer "Guy Helmer <email>ghelmer@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.gibbs "Justin T. Gibbs <email>gibbs@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.gioria "Sebastien Gioria <email>gioria@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.gj "Gary Jennejohn <email>gj@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.glewis "Greg Lewis <email>glewis@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.gordon "Gordon Tetlow <email>gordon@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.gpalmer "Gary Palmer <email>gpalmer@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.graichen "Thomas Graichen <email>graichen@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.green "Brian F. Feldman <email>green@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.grehan "Peter Grehan <email>grehan@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.greid "George C. A. Reid <email>greid@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.grog "Greg Lehey <email>grog@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.groudier "Gerard Roudier <email>groudier@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.gryphon "Coranth Gryphon <email>gryphon@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.gshapiro "Gregory Neil Shapiro <email>gshapiro@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.gsutter "Gregory Sutter <email>gsutter@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.guido "Guido van Rooij <email>guido@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.hanai "Hiroyuki HANAI <email>hanai@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.helbig "Wolfgang Helbig <email>helbig@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.hm "Hellmuth Michaelis <email>hm@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.hoek "Tim Vanderhoek <email>hoek@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.horikawa "Kazuo Horikawa <email>horikawa@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.hosokawa "Tatsumi Hosokawa <email>hosokawa@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.hrs "Hiroki Sato <email>hrs@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.hsu "Jeffrey Hsu <email>hsu@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.iedowse "Ian Dowse <email>iedowse@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.ijliao "Ying-Chieh Liao <email>ijliao@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.ikob "Katsushi Kobayashi <email>ikob@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.imp "Warner Losh <email>imp@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.imura "R. Imura <email>imura@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.issei "Issei Suzuki <email>issei@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.itojun "Jun-ichiro Itoh <email>itojun@itojun.org</email>">
+
+<!ENTITY a.iwasaki "Mitsuru IWASAKI <email>iwasaki@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jake "Jake Burkholder <email>jake@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jasone "Jason Evans <email>jasone@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jayanth "Jayanth Vijayaraghavan <email>jayanth@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jb "John Birrell <email>jb@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jdp "John Polstra <email>jdp@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jedgar "Chris D. Faulhaber <email>jedgar@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jeff "Jeff Roberson <email>jeff@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jeh "James Housley <email>jeh@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jehamby "Jake Hamby <email>jehamby@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jennifer "Jennifer Yang <email>jennifer@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jesper "Jesper Skriver <email>jesper@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jesusr "Jesus Rodriguez <email>jesusr@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jfieber "John Fieber <email>jfieber@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jfitz "James FitzGibbon <email>jfitz@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jgreco "Joe Greco <email>jgreco@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jhay "John Hay <email>jhay@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jhb "John Baldwin <email>jhb@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jhs "Julian Stacey <email>jhs@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jim "Jim Mock <email>jim@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jkh "Jordan K. Hubbard <email>jkh@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jkoshy "Joseph Koshy <email>jkoshy@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jlemon "Jonathan Lemon <email>jlemon@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jlrobin "James L. Robinson <email>jlrobin@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jmacd "Joshua Peck Macdonald <email>jmacd@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jmallett "Juli Mallett <email>jmallett@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jmas "Jose M. Alcaide <email>jmas@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jmb "Jonathan M. Bresler <email>jmb@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jmg "John-Mark Gurney <email>jmg@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jmz "Jean-Marc Zucconi <email>jmz@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.joe "Josef Karthauser <email>joe@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.joerg "J&ouml;rg Wunsch <email>joerg@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.johan "Johan Karlsson <email>johan@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.john "John Cavanaugh <email>john@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jon "Jonathan Chen <email>jon@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jseger "Justin Seger <email>jseger@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.julian "Julian Elischer <email>julian@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jvh "Johannes Helander <email>jvh@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jwd "John W. DeBoskey <email>jwd@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.kan "Alexander Kabaev <email>kan@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.karl "Karl Strickland <email>karl@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.kato "Takenori KATO <email>kato@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.kbyanc "Kelly Yancey <email>kbyanc@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.keichii "Michael C. Wu <email>keichii@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.keith "Jing-Tang Keith Jang <email>keith@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.ken "Kenneth D. Merry <email>ken@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.keramida "Giorgos Keramidas <email>keramida@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.kevlo "Kevin Lo <email>kevlo@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.kiri "Kazuhiko Kiriyama <email>kiri@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.kjc "Kenjiro Cho <email>kjc@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.knu "Akinori MUSHA <email>knu@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.kris "Kris Kennaway <email>kris@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.kuriyama "Jun Kuriyama <email>kuriyama@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.lars "Lars Fredriksen <email>lars@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.leeym "Yen-Ming Lee <email>leeym@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.lile "Larry Lile <email>lile@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.lioux "M&aacute;rio S&eacute;rgio Fujikawa Ferreira <email>lioux@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.ljo "L Jonas Olsson <email>ljo@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.lkoeller "Lars Koeller <email>lkoeller@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.logo "Valentino Vaschetto <email>logo@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.luigi "Luigi Rizzo <email>luigi@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.luoqi "Luoqi Chen <email>luoqi@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.maho "Maho Nakata <email>maho@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.marcel "Marcel Moolenaar <email>marcel@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.marcus "Joe Marcus Clarke <email>marcus@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.markm "Mark Murray <email>markm@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.marko "Mark Ovens <email>marko@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.markp "Mark Pulford <email>markp@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.martin "Martin Renters <email>martin@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.matusita "Makoto Matsushita <email>matusita@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.max "Masafumi NAKANE <email>max@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.maxim "Maxim Konovalov <email>maxim@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.mb "Maxim Bolotin <email>mb@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.mbarkah "Ade Barkah <email>mbarkah@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.mbr "Martin Blapp <email>mbr@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.mckay "Stephen McKay <email>mckay@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.mckusick "Kirk McKusick <email>mckusick@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.mdodd "Matthew N. Dodd <email>mdodd@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.mharo "Michael Haro <email>mharo@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.mheinen "Martin Heinen <email>mheinen@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.mi "Mikhail Teterin <email>mi@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.mike "Mike Barcroft <email>mike@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.mikeh "Mike Heffner <email>mikeh@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.mini "Jonathan Mini <email>mini@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.mita "Yoshio MITA <email>mita@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.mjacob "Matthew Jacob <email>mjacob@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.mks "Mike Spengler <email>mks@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.motoyuki "Motoyuki Konno <email>motoyuki@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.mp "Mark Peek <email>mp@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.mph "Matthew Hunt <email>mph@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.mpp "Mike Pritchard <email>mpp@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.mr "Michael Reifenberger <email>mr@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.msmith "Michael Smith <email>msmith@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.mtaylor "Mark J. Taylor <email>mtaylor@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.murray "Murray Stokely <email>murray@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.mux "Maxime Henrion <email>mux@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.mwlucas "Michael W. Lucas <email>mwlucas@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.naddy "Christian Weisgerber <email>naddy@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.nakai "Yukihiro Nakai <email>nakai@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.nate "Nate Williams <email>nate@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.nbm "Neil Blakey-Milner <email>nbm@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.nectar "Jacques Vidrine <email>nectar@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.netchild "Alexander Leidinger <email>netchild@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.newton "Mark Newton <email>newton@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.nhibma "Nick Hibma <email>n_hibma@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.nik "Nik Clayton <email>nik@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.njl "Nate Lawson <email>njl@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.nobutaka "Nobutaka MANTANI <email>nobutaka@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.non "Noriaki Mitsunaga <email>non@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.nork "Norikatsu Shigemura <email>nork@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.nsayer "Nick Sayer <email>nsayer@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.nsouch "Nicolas Souchu <email>nsouch@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.nyan "Yoshihiro Takahashi <email>nyan@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.obraun "Oliver Braun <email>obraun@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.obrien "David O'Brien <email>obrien@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.okazaki "Tetsurou OKAZAKI <email>okazaki@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.olgeni "Jimmy Olgeni <email>olgeni@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.onoe "Atsushi Onoe <email>onoe@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.orion "Orion Hodson <email>orion@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.pat "Patrick Li <email>pat@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.patrick "Patrick S. Gardella <email>patrick@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.paul "Paul Richards <email>paul@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.pb "Pierre Beyssac <email>pb@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.pdeuskar "Prafulla S. Deuskar <email>pdeuskar@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.pds "Peter da Silva <email>pds@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.perky "Hye-Shik Chang <email>perky@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.petef "Pete Fritchman <email>petef@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.peter "Peter Wemm <email>peter@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.phantom "Alexey Zelkin <email>phantom@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.phk "Poul-Henning Kamp <email>phk@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.pho "Peter Holm <email>pho@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.piero "Piero Serini <email>piero@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.pirzyk "Jim Pirzyk <email>pirzyk@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.proven "Chris Provenzano <email>proven@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.ps "Paul Saab <email>ps@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.pst "Paul Traina <email>pst@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.reg "Jeremy Lea <email>reg@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.rgrimes "Rodney Grimes <email>rgrimes@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.ricardag "Ricardo AG <email>ricardag@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.rich "Rich Murphey <email>rich@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.rnordier "Robert Nordier <email>rnordier@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.roam "Peter Pentchev <email>roam@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.robert "Robert Drehmel <email>robert@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.roberto "Ollivier Robert <email>roberto@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.roger "Roger Hardiman <email>roger@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.rpratt "Randy Pratt <email>rpratt@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.rse "Ralf S. Engelschall <email>rse@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.ru "Ruslan Ermilov <email>ru@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.rv "Rajesh Vaidheeswarran <email>rv@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.rvb "Robert V. Baron <email>rvb@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.rwatson "Robert Watson <email>rwatson@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.sada "SADA Kenji <email>sada@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.sam "Sam Leffler <email>sam@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.sanpei "Yoshiro Sanpei MIHIRA <email>sanpei@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.schweikh "Jens Schweikhardt <email>schweikh@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.scop "Ville Skytt&auml; <email>scop@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.scottl "Scott Long <email>scottl@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.scrappy "Marc G. Fournier <email>scrappy@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.se "Stefan Esser <email>se@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.seanc "Sean Chittenden <email>seanc@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.sef "Sean Eric Fagan <email>sef@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.semenu "Semen Ustimenko <email>semenu@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.sf "Satsuki FUJISHIMA <email>sf@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.shafeeq "Shafeeq Sinnamohideen <email>shafeeq@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.sheldonh "Sheldon Hearn <email>sheldonh@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.shiba "Takeshi Shibagaki <email>shiba@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.shige "Shigeyuki Fukushima <email>shige@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.shin "Yoshinobu Inoue <email>shin@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.silby "Mike Silbersack <email>silby@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.simokawa "Hidetoshi Shimokawa <email>simokawa@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.skv "Sergey Skvortsov <email>skv@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.smace "Scott Mace <email>smace@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.smpatel "Sujal Patel <email>smpatel@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.sobomax "Maxim Sobolev <email>sobomax@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.sos "S&oslash;ren Schmidt <email>sos@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.stanislav "G. Adam Stanislav <email>adam@whizkidtech.net</email>">
+
+<!ENTITY a.stark "Gene Stark <email>stark@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.stb "Stefan Bethke <email>stb@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.stephane "St&eacute;phane Legrand <email>stephane@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.steve "Steve Price <email>steve@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.sumikawa "Munechika Sumikawa <email>sumikawa@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.suz "SUZUKI Shinsuke <email>suz@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.swallace "Steven Wallace <email>swallace@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.takawata "Takanori Watanabe <email>takawata@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.tanimura "Seigo Tanimura <email>tanimura@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.taoka "Satoshi Taoka <email>taoka@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.tedm "Ted Mittelstaedt <email>tedm@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.tegge "Tor Egge <email>tegge@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.tg "Thomas Gellekum <email>tg@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.thepish "Peter Hawkins <email>thepish@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.thomas "Thomas Quinot <email>thomas@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.ticso "Bernd Walter <email>ticso@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.tjr "Tim J. Robbins <email>tjr@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.tmm "Thomas M&ouml;stl <email>tmm@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.tobez "Anton Berezin <email>tobez@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.tom "Tom Hukins <email>tom@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.tomsoft "Thomas-Henning von Kamptz <email>tomsoft@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.torstenb "Torsten Blum <email>torstenb@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.toshi "Toshihiko Arai <email>toshi@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.trevor "Trevor Johnson <email>trevor@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.trhodes "Tom Rhodes <email>trhodes@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.truckman "Don &ldquo;Truck&rdquo; Lewis <email>truckman@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.tshiozak "Takuya SHIOZAKI <email>tshiozak@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.uch "Yasushi UCHIYAMA <email>uch@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.ue "Udo Erdelhoff <email>ue@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.ugen "Ugen J.S.Antsilevich <email>ugen@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.uhclem "Frank Durda IV <email>uhclem@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.ulf "Ulf Zimmermann <email>ulf@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.ume "Hajimu UMEMOTO <email>ume@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.unfurl "Bill Swingle <email>unfurl@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.vanilla "Vanilla I. Shu <email>vanilla@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.wes "Wes Peters <email>wes@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.whiteside "Don Whiteside <email>whiteside@acm.org</email>">
+
+<!ENTITY a.wilko "Wilko Bulte <email>wilko@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.will "Will Andrews <email>will@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.wjv "Johann Visagie <email>wjv@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.wollman "Garrett Wollman <email>wollman@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.wosch "Wolfram Schneider <email>wosch@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.wpaul "Bill Paul <email>wpaul@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.wsanchez "Wilfredo S&aacute;nchez <email>wsanchez@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.wylie "Wylie Stilwell <email>wylie@magnesium.net</email>">
+
+<!ENTITY a.yar "Yar Tikhiy <email>yar@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.yoichi "Yoichi NAKAYAMA <email>yoichi@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.yokota "Kazutaka YOKOTA <email>yokota@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.zarzycki "Dave Zarzycki <email>zarzycki@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.znerd "Ernst de Haan <email>znerd@FreeBSD.org</email>">
+
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/bookinfo.ent b/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/bookinfo.ent
new file mode 100644
index 0000000000..907ae4e750
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/bookinfo.ent
@@ -0,0 +1,14 @@
+<!--
+ Referencer til andre filer der kan inkludres i et DocBook
+ BookInfo element.
+
+ Entitetsnavne har formen "bookinfo.<element>", hvor <element> er
+ navnet på det yderste element i entiteten. Eksempler ville være
+ "bookinfo.legalnotice", og "bookinfo.preface".
+
+ $FreeBSD$
+-->
+
+<!ENTITY bookinfo.legalnotice SYSTEM "legalnotice.sgml">
+<!ENTITY bookinfo.license SYSTEM "license.sgml">
+<!ENTITY bookinfo.disclaimer SYSTEM "disclaimer.sgml">
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/catalog b/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/catalog
new file mode 100644
index 0000000000..0e8141d30a
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/catalog
@@ -0,0 +1,17 @@
+ -- ...................................................................... --
+ -- FreeBSD SGML Public Identifiers ...................................... --
+
+ -- $FreeBSD$
+ --
+
+PUBLIC "-//FreeBSD//DOCUMENT DocBook Stylesheet//EN"
+ "freebsd.dsl"
+
+PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Mailing List Entities//DK"
+ "mailing-lists.ent"
+
+PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Mailing List Entities//DK"
+ "Newsgroups.ent"
+
+PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Mailing List Entities//DK"
+ "teams.ent"
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/disclaimer.sgml b/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/disclaimer.sgml
new file mode 100644
index 0000000000..8433712f74
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/disclaimer.sgml
@@ -0,0 +1,24 @@
+<!--
+ The FreeBSD Documentation Project
+ The FreeBSD Danish Documentation Project
+
+ $FreeBSD$
+-->
+
+ <para>DENNE DOKUMENTATION ER FORSYNET AF FREEBSD DOKUMENTATIONS
+ PROJEKTET "SOM DET ER" OG UDEN NOGLE UDTRYKTE ELLER ANTYDEDE
+ GARANTIER, INKLUDERENDE MEN IKKE BEGR&AElig;NSET TIL: ANTYDEDE GARANTIER
+ FOR SALGBARHED OG EGNETHED FOR ET SPECIFIKT FORM&Aring;L. UNDER INGEN
+ OMST&AElig;NDIGHEDER SKAL FREEBSD DOKUMENTATIONS PROJEKTET V&AElig;RE
+ H&AElig;FTENDE, FOR NOGLE DIREKTE, INDIREKTE, TILF&AElig;LDIGE,
+ SPECIELLE, EKSEMPLARISKE, ELLER F&Oslash;LGENDE SKADER (INKLUDERENDE,
+ MEN IKKE BEGR&AElig;NSET TIL:
+ FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGS VARER ELLER SERVICEYELSER; TAB AF
+ BRUGBARHED, DATA, ELLER UDBYTTE; ELLER AFBRYDELSE AF FORRETNING)
+ HVORDAN END DEN ER OPST&Aring;ET OG UNDER EN HVILKEN SOM HELST TEORI
+ OM ANSVARLIGHED, HVAD ENTEN DET ER I KONTRAKT, STRIKS ANSVARLIGHED
+ ELLER TORT (INKLUDERENDE FORS&Oslash;MMELIGHED ELLER P&Aring; ANDEN VIS)
+ OPST&Aring;ENDE P&Aring; NOGEN M&Aring;DE UD AF BRUGEN AF DENNE
+ DOKUMENTATION, SELV HVIS GJORT OPM&AElig;RKSOM P&Aring; MULIGHEDEN FOR
+ S&Aring;DAN SKADE.</para>
+
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/freebsd.dsl b/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/freebsd.dsl
new file mode 100644
index 0000000000..005cafdae5
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/freebsd.dsl
@@ -0,0 +1,268 @@
+<!-- $FreeBSD$ -->
+
+<!DOCTYPE style-sheet PUBLIC "-//James Clark//DTD DSSSL Style Sheet//EN" [
+<!ENTITY freebsd.dsl PUBLIC "-//FreeBSD//DOCUMENT DocBook Language Neutral Stylesheet//EN" CDATA DSSSL>
+<!ENTITY % output.html "IGNORE">
+<!ENTITY % output.print "IGNORE">
+<!ENTITY % output.print.niceheaders "IGNORE">
+]>
+
+<style-sheet>
+ <style-specification use="docbook">
+ <style-specification-body>
+ <!-- HTML only .................................................... -->
+
+ <![ %output.html; [
+ (define ($email-footer$)
+ (make sequence
+ (make element gi: "p"
+ attributes: (list (list "align" "center"))
+ (make element gi: "small"
+ (literal "Dette og andre dokumenter kan downloades fra ")
+ (create-link
+ (list (list "HREF" "ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/"))
+ (literal "ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/"))
+ (literal ".")))
+ (make element gi: "p"
+ attributes: (list (list "align" "center"))
+ (make element gi: "small"
+ (literal "For spørgsmål om FreeBSD, læs ")
+ (create-link
+ (list (list "HREF" "http://www.FreeBSD.org/docs.html"))
+ (literal "dokumentationen"))
+ (literal " før du kontakter <")
+ (create-link
+ (list (list "HREF" "mailto:questions@FreeBSD.org"))
+ (literal "questions@FreeBSD.org"))
+ (literal ">.")
+ (make empty-element gi: "br")
+ (literal "For spørgsmå angående denne dokumentation, e-mail <")
+ (create-link (list (list "HREF" "mailto:doc@FreeBSD.org"))
+ (literal "doc@FreeBSD.org"))
+ (literal ">.")))))
+
+
+ <!-- Convert " ... " to `` ... '' in the HTML output. -->
+ (element quote
+ (make sequence
+ (literal "``")
+ (process-children)
+ (literal "''")))
+
+ <!-- Generate links to HTML man pages -->
+ (define %refentry-xref-link% #t)
+
+ <!-- Specify how to generate the man page link HREF -->
+ (define ($create-refentry-xref-link$ #!optional (n (current-node)))
+ (let* ((r (select-elements (children n) (normalize "refentrytitle")))
+ (m (select-elements (children n) (normalize "manvolnum")))
+ (v (attribute-string (normalize "vendor") n))
+ (u (string-append "http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query="
+ (data r) "&" "sektion=" (data m))))
+ (case v
+ (("current") (string-append u "&" "manpath=FreeBSD+5.0-current"))
+ (("xfree86") (string-append u "&" "manpath=XFree86+4.2.0"))
+ (("netbsd") (string-append u "&" "manpath=NetBSD+1.5"))
+ (("ports") (string-append u "&" "manpath=FreeBSD+Ports"))
+ (else u))))
+ ]]>
+
+ <!-- More aesthetically pleasing chapter headers for print output -->
+
+ <![ %output.print.niceheaders; [
+
+ (define niceheader-rule-spacebefore (* (HSIZE 5) %head-before-factor%))
+ (define niceheader-rule-spaceafter 0pt)
+
+ (define ($component-title$)
+ (let* ((info (cond
+ ((equal? (gi) (normalize "appendix"))
+ (select-elements (children (current-node)) (normalize "docinfo")))
+ ((equal? (gi) (normalize "article"))
+ (node-list-filter-by-gi (children (current-node))
+ (list (normalize "artheader")
+ (normalize "articleinfo"))))
+ ((equal? (gi) (normalize "bibliography"))
+ (select-elements (children (current-node)) (normalize "docinfo")))
+ ((equal? (gi) (normalize "chapter"))
+ (select-elements (children (current-node)) (normalize "docinfo")))
+ ((equal? (gi) (normalize "dedication"))
+ (empty-node-list))
+ ((equal? (gi) (normalize "glossary"))
+ (select-elements (children (current-node)) (normalize "docinfo")))
+ ((equal? (gi) (normalize "index"))
+ (select-elements (children (current-node)) (normalize "docinfo")))
+ ((equal? (gi) (normalize "preface"))
+ (select-elements (children (current-node)) (normalize "docinfo")))
+ ((equal? (gi) (normalize "reference"))
+ (select-elements (children (current-node)) (normalize "docinfo")))
+ ((equal? (gi) (normalize "setindex"))
+ (select-elements (children (current-node)) (normalize "docinfo")))
+ (else
+ (empty-node-list))))
+ (exp-children (if (node-list-empty? info)
+ (empty-node-list)
+ (expand-children (children info)
+ (list (normalize "bookbiblio")
+ (normalize "bibliomisc")
+ (normalize "biblioset")))))
+ (parent-titles (select-elements (children (current-node)) (normalize "title")))
+ (info-titles (select-elements exp-children (normalize "title")))
+ (titles (if (node-list-empty? parent-titles)
+ info-titles
+ parent-titles))
+ (subtitles (select-elements exp-children (normalize "subtitle"))))
+ (make sequence
+ (make paragraph
+ font-family-name: %title-font-family%
+ font-weight: 'bold
+ font-size: (HSIZE 4)
+ line-spacing: (* (HSIZE 4) %line-spacing-factor%)
+ space-before: (* (HSIZE 4) %head-before-factor%)
+ start-indent: 0pt
+ first-line-start-indent: 0pt
+ quadding: %component-title-quadding%
+ heading-level: (if %generate-heading-level% 1 0)
+ keep-with-next?: #t
+
+ (if (string=? (element-label) "")
+ (empty-sosofo)
+ (literal (gentext-element-name-space (current-node))
+ (element-label)
+ (gentext-label-title-sep (gi)))))
+ (make paragraph
+ font-family-name: %title-font-family%
+ font-weight: 'bold
+ font-posture: 'italic
+ font-size: (HSIZE 6)
+ line-spacing: (* (HSIZE 6) %line-spacing-factor%)
+; space-before: (* (HSIZE 5) %head-before-factor%)
+ start-indent: 0pt
+ first-line-start-indent: 0pt
+ quadding: %component-title-quadding%
+ heading-level: (if %generate-heading-level% 1 0)
+ keep-with-next?: #t
+
+ (if (node-list-empty? titles)
+ (element-title-sosofo) ;; get a default!
+ (with-mode component-title-mode
+ (make sequence
+ (process-node-list titles)))))
+
+ (make paragraph
+ font-family-name: %title-font-family%
+ font-weight: 'bold
+ font-posture: 'italic
+ font-size: (HSIZE 3)
+ line-spacing: (* (HSIZE 3) %line-spacing-factor%)
+ space-before: (* 0.5 (* (HSIZE 3) %head-before-factor%))
+ space-after: (* (HSIZE 4) %head-after-factor%)
+ start-indent: 0pt
+ first-line-start-indent: 0pt
+ quadding: %component-subtitle-quadding%
+ keep-with-next?: #t
+
+ (with-mode component-title-mode
+ (make sequence
+ (process-node-list subtitles))))
+
+ (if (equal? (gi) (normalize "index"))
+ (empty-sosofo)
+ (make rule
+ length: %body-width%
+ display-alignment: 'start
+ space-before: niceheader-rule-spacebefore
+ space-after: niceheader-rule-spaceafter
+ line-thickness: 0.5pt)))))
+
+ (element authorgroup
+ (empty-sosofo))
+
+ ]]>
+
+ <!-- Print only ................................................... -->
+
+ <![ %output.print; [
+
+ (define minimal-section-labels #f)
+ (define max-section-level-labels
+ (if minimal-section-labels 3 10))
+
+ (define ($section-title$)
+ (let* ((sect (current-node))
+ (info (info-element))
+ (exp-children (if (node-list-empty? info)
+ (empty-node-list)
+ (expand-children (children info)
+ (list (normalize "bookbiblio")
+ (normalize "bibliomisc")
+ (normalize "biblioset")))))
+ (parent-titles (select-elements (children sect) (normalize "title")))
+ (info-titles (select-elements exp-children (normalize "title")))
+ (titles (if (node-list-empty? parent-titles)
+ info-titles
+ parent-titles))
+ (subtitles (select-elements exp-children (normalize "subtitle")))
+ (renderas (inherited-attribute-string (normalize "renderas") sect))
+ (hlevel ;; the apparent section level;
+ (if renderas ;; if not real section level,
+ (string->number ;; then get the apparent level
+ (substring renderas 4 5)) ;; from "renderas",
+ (SECTLEVEL))) ;; else use the real level
+ (hs (HSIZE (- 4 hlevel))))
+
+ (make sequence
+ (make paragraph
+ font-family-name: %title-font-family%
+ font-weight: (if (< hlevel 5) 'bold 'medium)
+ font-posture: (if (< hlevel 5) 'upright 'italic)
+ font-size: hs
+ line-spacing: (* hs %line-spacing-factor%)
+ space-before: (* hs %head-before-factor%)
+ space-after: (if (node-list-empty? subtitles)
+ (* hs %head-after-factor%)
+ 0pt)
+ start-indent: (if (or (>= hlevel 3)
+ (member (gi) (list (normalize "refsynopsisdiv")
+ (normalize "refsect1")
+ (normalize "refsect2")
+ (normalize "refsect3"))))
+ %body-start-indent%
+ 0pt)
+ first-line-start-indent: 0pt
+ quadding: %section-title-quadding%
+ keep-with-next?: #t
+ heading-level: (if %generate-heading-level% (+ hlevel 1) 0)
+ ;; SimpleSects are never AUTO numbered...they aren't hierarchical
+ (if (> hlevel (- max-section-level-labels 1))
+ (empty-sosofo)
+ (if (string=? (element-label (current-node)) "")
+ (empty-sosofo)
+ (literal (element-label (current-node))
+ (gentext-label-title-sep (gi sect)))))
+ (element-title-sosofo (current-node)))
+ (with-mode section-title-mode
+ (process-node-list subtitles))
+ ($section-info$ info))))
+
+ ]]>
+
+ <!-- Both sets of stylesheets ..................................... -->
+
+ (define (local-en-label-title-sep)
+ (list
+ (list (normalize "warning") ": ")
+ (list (normalize "caution") ": ")
+ (list (normalize "chapter") " ")
+ (list (normalize "sect1") " ")
+ (list (normalize "sect2") " ")
+ (list (normalize "sect3") " ")
+ (list (normalize "sect4") " ")
+ (list (normalize "sect5") " ")
+ ))
+
+ </style-specification-body>
+ </style-specification>
+
+ <external-specification id="docbook" document="freebsd.dsl">
+</style-sheet>
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/legalnotice.sgml b/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/legalnotice.sgml
new file mode 100644
index 0000000000..03c50194b3
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/legalnotice.sgml
@@ -0,0 +1,14 @@
+<!--
+ The FreeBSD Documentation Project
+ The FreeBSD Danish Documentation Project
+
+ $FreeBSD$
+ Original revision: N/A
+-->
+
+<legalnotice>
+ &bookinfo.license;
+ <important>
+ &bookinfo.disclaimer;
+ </important>
+</legalnotice>
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/license.sgml b/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/license.sgml
new file mode 100644
index 0000000000..e5259edfff
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/license.sgml
@@ -0,0 +1,29 @@
+<!--
+ FreeBSD Documentation Project
+ FreeBSD Danish Documentation Project
+
+ $FreeBSD$
+-->
+
+ <para>Redistribution og brug i kildekode (SGML DocBook) og 'kompilerede'
+ formater (SGML, HTML, PDF, PostScript, RTF og s&aring; videre) med og
+ uden modifikation, er tilladt s&aring;l&aelig;nge de f&oslash;lgende
+ betingelser er m&oslash;dt:</para>
+
+ <orderedlist>
+ <listitem>
+ <para>Redistributioner af kildekode (SGML DocBook) skal bibeholde
+ den ovenst&aring;ende copyright meddelelse, denne liste af
+ betingelser og den f&oslash;lgende disclaimer som de
+ f&oslash;rste linier af denne fil umodificeret.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Redistributioner i kompileret form (transformeret til andre
+ DTD'ere, konverteret til PDF, PostScript, RTF og andre formater)
+ skal reproducere den ovenst&aring;ende copyright meddelelse,
+ denne liste af betingelser og den f&oslash;lgende disclaimer i
+ den dokumentation og/eller andre materialer forsynet med
+ distributionen.</para>
+ </listitem>
+ </orderedlist>
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/mailing-lists.ent b/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/mailing-lists.ent
new file mode 100644
index 0000000000..75746ba2e2
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/mailing-lists.ent
@@ -0,0 +1,205 @@
+<!--
+ Navne p&aring; FreeBSD mailing lister og relateret software.
+
+ $FreeBSD$
+-->
+
+<!ENTITY a.advocacy "FreeBSD fremmelses mailing liste
+ <email>freebsd-advocacy@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.afs "FreeBSD AFS porterings mailing liste
+ <email>freebsd-afs@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.aic7xxx "FreeBSD Adaptec AIC7xxx diskussions mailing liste
+ <email>freebsd-aic7xxx@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.alpha "FreeBSD Alpha porterings mailing liste
+ <email>freebsd-alpha@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.announce "FreeBSD annoncerings mailing liste
+ <email>freebsd-announce@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.arch "FreeBSD arkitektur og design mailing liste
+ <email>freebsd-arch@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.arm "FreeBSD ARM porterings mailing liste
+ <email>freebsd-arm@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.atm "FreeBSD ATM netv&aelig;rks mailing liste
+ <email>freebsd-atm@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.audit "FreeBSD kildekode auditerings mailing liste
+ <email>freebsd-audit@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.binup "FreeBSD bin&aelig;r opdaterings system mailing liste
+ <email>freebsd-binup@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.bugbusters "FreeBSD bugbusters mailing liste
+ <email>freebsd-bugbusters@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.bugs "FreeBSD problem rapports mailing liste
+ <email>freebsd-bugs@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.chat "FreeBSD snak mailing liste
+ <email>freebsd-chat@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.cluster "FreeBSD clustering mailing liste
+ <email>freebsd-cluster@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.committers "FreeBSD committer mailing liste
+ <email>cvs-committers@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.config "FreeBSD installation og konfigurations v&aelig;rkt&oslash;js mailing liste
+ <email>freebsd-config@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.core "FreeBSD core team
+ <email>freebsd-core@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.current "FreeBSD-CURRENT mailing liste
+ <email>freebsd-current@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.cvsall "FreeBSD CVS commit beskeds mailing liste
+ <email>cvs-all@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.database "FreeBSD baserede Databaser mailing liste
+ <email>freebsd-database@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.developers "FreeBSD developers mailing liste
+ <email>freebsd-developers@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.doc "FreeBSD dokumentations projekt mailing liste
+ <email>freebsd-doc@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.emulation "FreeBSD-emulation mailing liste
+ <email>freebsd-emulation@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.firewire "FreeBSD FireWire (IEEE 1394) diskussions mailing liste
+ <email>freebsd-firewire@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.fs "FreeBSD filsystem projekt mailing liste
+ <email>freebsd-fs@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.gnome "FreeBSD GNOME og GNOME programmer mailing liste
+ <email>freebsd-gnome@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.hackers "FreeBSD teknisk diskussions mailing liste
+ <email>freebsd-hackers@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.hardware "FreeBSD hardware og udstyrs mailing liste
+ <email>freebsd-hardware@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.hubs "FreeBSD mirror sites mailing liste
+ <email>freebsd-hubs@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.i18n "FreeBSD internationaliserings mailing liste
+ <email>freebsd-i18n@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.ia64 "FreeBSD IA64 porterings mailing liste
+ <email>freebsd-ia64@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.install "FreeBSD installation udviklings mailing liste
+ <email>freebsd-install@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.ipfw "FreeBSD IPFW kode mailing liste
+ <email>freebsd-ipfw@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.isdn "FreeBSD ISDN mailing liste
+ <email>freebsd-isdn@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.isp "FreeBSD Internet service provider's mailing liste
+ <email>freebsd-isp@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.java "FreeBSD Java sprog mailing liste
+ <email>freebsd-java@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jobs "FreeBSD relateret besk&aelig;ftigelse mailing liste
+ <email>freebsd-jobs@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.lfs "FreeBSD LFS porterings mailing liste
+ <email>freebsd-lfs@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.libh "FreeBSD libh installation og pakke system mailing liste
+ <email>freebsd-libh@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.mips "FreeBSD MIPS porterings mailing liste
+ <email>freebsd-mips@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.mobile "FreeBSD laptop computer mailing liste
+ <email>freebsd-mobile@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.mozilla "FreeBSD port af Mozilla browseren mailing liste
+ <email>freebsd-mozilla@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.multimedia "FreeBSD multimedia mailing liste
+ <email>freebsd-multimedia@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.net "FreeBSD netv&aelig;rks mailing liste
+ <email>freebsd-net@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.newbies "FreeBSD nye brugere mailing liste
+ <email>freebsd-newbies@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.newbus "Ny Bus Arkitektur mailing liste
+ <email>new-bus-arch@bostonradio.org</email>">
+
+<!ENTITY a.platforms "FreeBSD non-Intel platforms porterings mailing liste
+ <email>freebsd-platforms@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.policy "FreeBSD core team politisk beslutnings mailing liste
+ <email>freebsd-policy@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.ports "FreeBSD ports mailing liste
+ <email>freebsd-ports@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.ppc "FreeBSD PowerPC portering mailing liste
+ <email>freebsd-ppc@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.qa "FreeBSD Kvalitets assurance mailing liste
+ <email>freebsd-qa@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.questions "FreeBSD generelle sp&oslash;rgsm&aring;ls mailing liste
+ <email>freebsd-questions@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.realtime "FreeBSD realtime extensions mailing liste
+ <email>freebsd-realtime@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.scsi "FreeBSD SCSI subsystem mailing liste
+ <email>freebsd-scsi@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.security "FreeBSD sikkerheds mailing liste
+ <email>freebsd-security@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.security-notifications "FreeBSD sikkerheds notifikationer mailing liste
+ <email>freebsd-security-notifications@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.small "FreeBSD-small mailing liste
+ <email>freebsd-small@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.smp "FreeBSD symmetrisk multiprocessing mailing liste
+ <email>freebsd-smp@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.sparc "FreeBSD SPARC porterings mailing liste
+ <email>freebsd-sparc@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.stable "FreeBSD-STABLE mailing liste
+ <email>freebsd-stable@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.standards "FreeBSD C99 og POSIX compliance mailing liste
+ <email>freebsd-standards@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.test "FreeBSD test mailing liste
+ <email>freebsd-test@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.tokenring "FreeBSD tokenring mailing liste
+ <email>freebsd-tokenring@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.usergroups "FreeBSD bruger gruppe koordinations mailing liste
+ <email>freebsd-user-groups@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.vendors "FreeBSD leverand&oslash;r pre-release koordinations mailing liste
+ <email>freebsd-vendors@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.www "FreeBSD Webmaster mailing liste
+ <email>freebsd-www@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.majordomo "<email>majordomo@FreeBSD.org</email>
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/newsgroups.ent b/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/newsgroups.ent
new file mode 100644
index 0000000000..fe16bf2b42
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/newsgroups.ent
@@ -0,0 +1,10 @@
+<!--
+ Navne på FreeBSD nyhedsgrupper
+
+ $FreeBSD$
+-->
+
+<!ENTITY ng.misc "
+ <ulink url='news:comp.unix.bsd.freebsd.misc'>comp.unix.bsd.freebsd.misc</ulink>
+ nyhedsgruppen">
+
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/teams.ent b/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/teams.ent
new file mode 100644
index 0000000000..748e45fe7b
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/teams.ent
@@ -0,0 +1,34 @@
+<!--
+ Navne og email adresser p&aring; de teams af folk der arbejder
+ p&aring; specifikke opgaver. Normalt er de bare mail aliaser der
+ er sat op p&aring; hub.FreeBSD.org
+
+ Brug disse entiteter n&aring;r du refererer de korrekte teams.
+
+ V&aelig;r venlig at holde denne liste i alfabetisk orden efter
+ entitets navne.
+
+ VIGTIGT: Hvis du sletter navne fra denne fil *skal* du sikre dig at
+ alle referencer til dem er fjernet fra h&aring;ndbogens
+ overs&aelig;ttelser. Hvis de ikke er fjernet *vil* du
+ &aelig;del&aelig;gge bygningen for de andre sprog, og vi
+ vil drille dig i fuld offentlighed.
+
+ $FreeBSD$
+-->
+
+<!ENTITY a.core-secretary "Core Team Sekret&aelig;r <email>core-secretary@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.cvs "CVS Repository Meisters <email>cvs@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.faq "FAQ Vedligeholder <email>faq@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.portmgr "Ports Management Team <email>portmgr@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.re "Release Engineering Team <email>re@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.donations "Donations forbindelses kontor <email>donations@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.security-officer "Sikkerheds officers Team <email>security-officer@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.www "FreeBSD Webmaster mailing liste <email>www@FreeBSD.org</email>">