aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.xml
diff options
context:
space:
mode:
authorSergio Carlavilla Delgado <carlavilla@FreeBSD.org>2020-02-01 09:47:29 +0000
committerSergio Carlavilla Delgado <carlavilla@FreeBSD.org>2020-02-01 09:47:29 +0000
commit7f9d4a70d32343fc15d8fab6a04ea2c429a9588a (patch)
tree86391852471e5f23d09b095912bc75ca590617a1 /da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.xml
parent7d44ec096f851abc006db829da37fc94e798b676 (diff)
downloaddoc-7f9d4a70d32343fc15d8fab6a04ea2c429a9588a.tar.gz
doc-7f9d4a70d32343fc15d8fab6a04ea2c429a9588a.zip
Remove pxe article from da_DK
PR: 160698 Reported by: rodrigc@ Patch by: carlavilla@ Approved by: bcr@(mentor) Differential Revision: https://reviews.freebsd.org/D23384
Notes
Notes: svn path=/head/; revision=53848
Diffstat (limited to 'da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.xml')
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.xml292
1 files changed, 0 insertions, 292 deletions
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.xml b/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.xml
deleted file mode 100644
index bed80bd60e..0000000000
--- a/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.xml
+++ /dev/null
@@ -1,292 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
-<!DOCTYPE article PUBLIC "-//FreeBSD//DTD DocBook XML V5.0-Based Extension//EN"
- "http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/freebsd50.dtd">
-<!--
- The FreeBSD Documentation Project
- The FreeBSD Danish Documentation Project
-
- $FreeBSD$
- Original revision: 1.22
--->
-<article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="da">
- <info><title>FreeBSD kvikstart Guide</title>
-
-
- <authorgroup>
- <author><personname><firstname>Alfred</firstname><surname>Perlstein</surname></personname><affiliation>
- <address><email>alfred@FreeBSD.org</email></address>
- </affiliation></author>
- </authorgroup>
-
- <legalnotice xml:id="trademarks" role="trademarks">
- &tm-attrib.freebsd;
- &tm-attrib.intel;
- &tm-attrib.general;
- </legalnotice>
-
- <pubdate>$FreeBSD$</pubdate>
-
- <releaseinfo>$FreeBSD$</releaseinfo>
-
- <abstract>
- <para>Denne artikel viser metoden hvorved man kan få maskiner til
- at installere FreeBSD ved hjælp af &intel; PXE metoden
- til at boote en maskine over et netværk.</para>
-
- &trans.da.jespersen;
- </abstract>
- </info>
-
- <sect1 xml:id="introduction">
- <title>Introduktion</title>
-
- <warning>
- <para>Denne procedure vil gøre <quote>Serveren</quote>
- både usikker og farlig. Det er bedst bare at holde
- <quote>Serveren</quote> på sin egen hub og ikke på
- nogen måde tilgængelig for andre maskiner end
- <quote>klienterne</quote>.</para>
- </warning>
-
- <para>Terminologi:</para>
-
- <informaltable frame="none">
- <tgroup cols="2">
-
- <tbody>
- <row>
- <entry>Server:</entry>
- <entry>Maskinen der tilbyder netboot og installations
- muligheder.</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Klient:</entry>
- <entry>Maskinen der skal have FreeBSD installeret på
- sig.</entry>
- </row>
- </tbody>
- </tgroup>
- </informaltable>
-
- <para>Kræver: Klienter der understøtter &intel; PXE
- netboot muligheden, en Ethernet forbindelse.</para>
-
- <para>Lad mig gerne vide hvis du falder over noget du har
- problemer med, eller forslag til yderligere dokumentation.</para>
-
- <para>Hvis du skal bruge nogen til at træne/implementere et
- specifikt netinstallations system for dig, så send mig
- venligst en e-mail så vi kan diskutere vilkår.</para>
-
- <para>Jeg vil også gerne takke &a.ps; og &a.jhb; for, at
- lave det meste af programmeringsarbejdet på pxeboot,
- interfacet til &intel; PXE (netboot) systemet.</para>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="server-config">
- <title>Server Konfiguration</title>
-
- <procedure>
- <step>
- <para>Installér DHCP: Installér <package>net/isc-dhcp3</package> du kan bruge denne
- config fil <link xlink:href="dhcpd.conf">
- <filename>dhcpd.conf</filename></link>, put den ind i
- <filename>/usr/local/etc/</filename>.</para>
- </step>
-
- <step>
- <para>Slå tftp til:</para>
-
- <procedure>
- <step>
- <para>Lav mappen <filename>/usr/tftpboot</filename></para>
- </step>
-
- <step>
- <para>Tilføj denne linie til din
- <filename>/etc/inetd.conf</filename>:</para>
-
-<programlisting>tftp dgram udp wait nobody /usr/libexec/tftpd tftpd /usr/tftpboot</programlisting>
- </step>
- </procedure>
- </step>
-
- <step>
- <para>Slå NFS til:</para>
-
- <procedure>
- <step>
- <para>Tilføj dette til
- <filename>/etc/rc.conf</filename>:</para>
-
- <programlisting>nfs_server_enable="YES"</programlisting>
- </step>
-
- <step>
- <para>Tilføj dette til
- <filename>/etc/exports</filename>:</para>
-
- <programlisting>/usr -alldirs -ro</programlisting>
- </step>
- </procedure>
- </step>
-
- <step>
- <para>Genstart for at slå de nye services til eller
- start dem manuelt.</para>
- </step>
- </procedure>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="bootstrap-config">
- <title>Bootstrap opsætning</title>
-
- <procedure>
- <step>
- <para>Download bootfiler: Download
- <link xlink:href="&snapshots.stable;/floppies/kern.flp">
- kern.flp</link> og <link xlink:href="&snapshots.stable;/floppies/mfsroot.flp">
- mfsroot.flp</link> floppy imagesne.</para>
- </step>
-
- <step>
- <para>Opsætning af ftp/pxe-boot mappen:</para>
-
- <procedure>
- <step>
- <para>Put pxeboot i boot mappen:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>rm -rf /usr/obj/*</userinput>
-&prompt.root; <userinput>cd /usr/src/sys/boot</userinput>
-&prompt.root; <userinput>make</userinput>
-&prompt.root; <userinput>cp /usr/src/sys/boot/i386/pxeldr/pxeboot /usr/tftpboot</userinput></screen>
- </step>
-
- <step>
- <para>Mount <filename>kern.flp</filename> filen ved
- hjælp af vndevice og kopier dens indhold til
- <filename>/usr/tftpboot</filename>:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>vnconfig vn0 kern.flp</userinput> # associer et vndevice med filen
-&prompt.root; <userinput>mount /dev/vn0 /mnt</userinput> # mount det
-&prompt.root; <userinput>cp -R /mnt /usr/tftpboot</userinput> # kopier indholdet til /usr/tftpboot
-&prompt.root; <userinput>umount /mnt</userinput> # unmount det
-&prompt.root; <userinput>vnconfig -u vn0</userinput> # disassocier vndevicet fra filen</screen>
- </step>
- </procedure>
- </step>
-
- <step>
- <para>Kompiler en tilpasset kernel for klienterne (for at
- undgå device konfigurations skærmen ved boot) og
- put den i <filename>/usr/tftpboot</filename>.</para>
- </step>
-
- <step>
- <para>Lav en speciel <filename>loader.rc</filename> og
- installer det i
- <filename>/usr/tftpboot/boot/loader.rc</filename> så den
- ikke prompter for den anden disk, her er <link xlink:href="loader.rc">min</link>.</para>
- </step>
-
- <step>
- <para>Pak installeren og hjælpeprogrammerne fra mfsroot
- disken ud og dekomprimer dem, put dem ned
- i<filename>/usr/tftpboot</filename> også:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>vnconfig vn0 mfsroot.flp</userinput> # associer et vndevice med filen
-&prompt.root; <userinput>mount /dev/vn0 /mnt</userinput> # mount det
-&prompt.root; <userinput>cp /mnt/mfsroot.gz /usr/tftpboot</userinput> # kopier indholdet til /usr/tftpboot
-&prompt.root; <userinput>umount /mnt</userinput> # unmount det
-&prompt.root; <userinput>vnconfig -u vn0</userinput> # disassocier vndevicet fra filen
-&prompt.root; <userinput>cd /usr/tftpboot</userinput> # skift mappe til pxeboot mappen
-&prompt.root; <userinput>gunzip mfsroot.gz</userinput> # dekomprimer mfsroot</screen>
- </step>
-
- <step>
- <para>Lav dit sysinstall script
- <filename>install.cfg</filename>, du kan bruge <link xlink:href="install.cfg">mit</link> som en skabelon, men du er
- nød til at editere det.</para>
- </step>
-
- <step>
- <para>Kopier sysinstall scriptet ind i det udpakkede og
- dekomprimerede mfsroot image:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/tftpboot</userinput>
-&prompt.root; <userinput>vnconfig vn0 mfsroot</userinput>
-&prompt.root; <userinput>mount /dev/vn0 /mnt</userinput>
-&prompt.root; <userinput>cp install.cfg /mnt</userinput>
-&prompt.root; <userinput>umount /mnt</userinput>
-&prompt.root; <userinput>vnconfig -u vn0</userinput></screen>
- </step>
- </procedure>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="install-setup">
- <title>Installations opsætning</title>
-
- <procedure>
- <step>
- <para>Put installations filerne i en mappe der kan nås
- via NFS på Serveren. Lav en mappe der svarer til 'nfs'
- direktivet i <filename>install.cfg</filename> filen og lav et
- spejl af FreeBSD installations filerne der, du skal have det
- til at se ud nogenlunde sådan her:</para>
-
- <screen>ABOUT.TXT TROUBLE.TXT compat20 floppies ports
-ERRATA.TXT UPGRADE.TXT compat21 games proflibs
-HARDWARE.TXT XF86336 compat22 info src
-INSTALL.TXT bin compat3x kern.flp
-LAYOUT.TXT catpages crypto manpages
-README.TXT cdrom.inf dict mfsroot.flp
-RELNOTES.TXT compat1x doc packages</screen>
- </step>
-
- <step>
- <para>Kopier de komprimerede pakker ind i packages/All mappen
- under <filename>nfs</filename>.</para>
- </step>
-
- <step>
- <para>Vær sikker på, at du har en
- <filename>INDEX</filename> fil gjort klar i packages mappen.
- Du kan lave dine egne <filename>INDEX</filename> notater
- sådan her:</para>
-
- <programlisting>alfred-1.0||/|Alfred install bootstrap||alfred@FreeBSD.org||||</programlisting>
-
- <para>Så kan du installere tilpassede pakker, specielt
- din egen tilpassede post-install pakke.</para>
- </step>
- </procedure>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="custom-postinst-package">
- <title>Tilpasset Post-Install Pakke</title>
-
- <para>Du kan bruge scriptet <link xlink:href="pkgmaker.sh"><filename>pkgmaker.sh </filename></link> til
- at lave en tilpasset pakke til post install. Ideen er at have
- den til at installere og konfigurere de specielle ting du vil have
- gjort. <filename>pkgmaker</filename> Køres i mappen
- ovenover den pakke du ønsker at lave med det ene argument
- fra pakken (f. eks mypkg) som så vil lave en mypkg.tgz som
- du så kan inkludere i din sysinstall pakke.</para>
-
- <para>Inde i din mappe med tilpassede pakker vil du have en fil kaldet
- <filename>PLIST</filename> som indeholder alle de filer du
- ønsker at installere og få inkorporeret i din
- pakke.</para>
-
- <para>Du vil også ønske dig at have nogle filer
- kaldet <link xlink:href="pre"><filename>pre</filename></link> og
- <link xlink:href="post"><filename>post</filename></link> i den mappe,
- disse er shell scripts som du vil eksekverer før og efter
- din pakke er installeret.</para>
-
- <para>Siden denne pakke er i din <filename>install.cfg</filename>
- fil burde den blive kørt og lave den sidste konfiguration
- for dig.</para>
- </sect1>
-</article>