aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/da_DK.ISO8859-1/articles
diff options
context:
space:
mode:
authorMarc Fonvieille <blackend@FreeBSD.org>2003-03-09 21:25:19 +0000
committerMarc Fonvieille <blackend@FreeBSD.org>2003-03-09 21:25:19 +0000
commitf154c4df915d3bab2f01940e33eaa0dd141ebc16 (patch)
tree540cdd09031a613aa668699916d656a1e6ed1e84 /da_DK.ISO8859-1/articles
parent8001de58f1c2ce6ee8fbd04e3c31f6f5dbabfdfd (diff)
downloaddoc-f154c4df915d3bab2f01940e33eaa0dd141ebc16.tar.gz
doc-f154c4df915d3bab2f01940e33eaa0dd141ebc16.zip
Say hello to the 1st Danish translation effort!
Thanks to Laust S. Jespersen for his work. Submitted by: Laust S. Jespersen <L@ust.dk>
Notes
Notes: svn path=/head/; revision=16235
Diffstat (limited to 'da_DK.ISO8859-1/articles')
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/Makefile7
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/Makefile.inc5
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/euro/Makefile14
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/euro/article.sgml370
4 files changed, 396 insertions, 0 deletions
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/Makefile b/da_DK.ISO8859-1/articles/Makefile
new file mode 100644
index 0000000000..fa9491fc78
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/articles/Makefile
@@ -0,0 +1,7 @@
+# $FreeBSD$
+
+SUBDIR = euro
+
+
+DOC_PREFIX?= ${.CURDIR}/../..
+.include "${DOC_PREFIX}/share/mk/doc.project.mk"
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/Makefile.inc b/da_DK.ISO8859-1/articles/Makefile.inc
new file mode 100644
index 0000000000..3267ee2b8b
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/articles/Makefile.inc
@@ -0,0 +1,5 @@
+#
+# $FreeBSD$
+#
+
+DESTDIR?= ${DOCDIR}/da_DK.ISO8859-1/articles/${.CURDIR:T}
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/euro/Makefile b/da_DK.ISO8859-1/articles/euro/Makefile
new file mode 100644
index 0000000000..886e21cc9d
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/articles/euro/Makefile
@@ -0,0 +1,14 @@
+# $FreeBSD$
+
+DOC?= article
+
+FORMATS?= html
+
+INSTALL_COMPRESSED?=gz
+INSTALL_ONLY_COMPRESSED?=
+
+SRCS= article.sgml
+
+DOC_PREFIX?= ${.CURDIR}/../../..
+
+.include "${DOC_PREFIX}/share/mk/doc.project.mk"
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/euro/article.sgml b/da_DK.ISO8859-1/articles/euro/article.sgml
new file mode 100644
index 0000000000..787135b7be
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/articles/euro/article.sgml
@@ -0,0 +1,370 @@
+<!DOCTYPE ARTICLE PUBLIC "-//FreeBSD//DTD DocBook V4.1-Based Extension//EN" [
+<!ENTITY % man PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Manual Page Entities//EN">
+%man;
+]>
+
+<article lang="dk">
+ <articleinfo>
+ <title>Euro symbolet p&aring;
+ <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem></title>
+
+ <authorgroup>
+ <author>
+ <firstname>Aaron</firstname>
+
+ <surname>Kaplan</surname>
+
+ <affiliation>
+ <address>
+ <email>aaron@lo-res.org</email>
+ </address>
+ </affiliation>
+ </author>
+ </authorgroup>
+
+ <copyright>
+ <year>2002</year>
+ <holder>The FreeBSD Documentation Project</holder>
+ </copyright>
+
+ <pubdate role="rcs">$FreeBSD$</pubdate>
+
+ <abstract>
+ <para>Dette dokument vil fors&oslash;ge at hj&aelig;lpe dig med
+ at komme i gang med det nye <keycap>euro</keycap> symbol
+ p&aring; det nye keyboard du var n&oslash;dt til at
+ k&oslash;be i starten af 2002 p&aring; grund af skiftet til
+ den f&aelig;lles valuta. Vi vil f&oslash;rst fokusere
+ p&aring; de mere vigtige dele, som det at v&aelig;re i stand
+ til at vise symbolet korrekt p&aring; konsollen.
+ Senere sektioner vil handle om konfiguration af specifikke
+ programmer som for eksempel <application>X11</application>.
+ </para>
+
+ <para>Megen hj&aelig;lpende input kom fra Oliver Fromme, Tom Rhodes
+ og utallige andre. Tak! uden jer ville denne artikel ikke have
+ v&aelig;ret mulig!</para>
+ </abstract>
+ </articleinfo>
+
+ <sect1>
+ <title>Euroen i en n&oslash;ddeskal</title>
+
+ <para>Hvis du allerede f&oslash;ler dig komfortabel med
+ <ulink url="../../books/handbook/l10n.html">lokalisering</ulink>
+ som det er beskrevet i
+ <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem> H&aring;ndbogen,
+ er du m&aring;ske kun interesseret i de f&oslash;lgende fakta
+ som lader dig komme hurtigt i gang:</para>
+
+ <variablelist>
+ <varlistentry>
+ <term>ISO8859-15</term>
+
+ <listitem>
+ <para>Dette er en lettere modificering af det almindeligt
+ brugte ISO8859-1 karaters&aelig;t. Det inkluderer eurosymbolet.
+ Det bruges til <envar>LANG</envar>, <envar>LC_CTYPE</envar>
+ milj&oslash; variabler.</para>
+ </listitem>
+ </varlistentry>
+
+ <varlistentry>
+ <term><filename>iso15-8x16.fnt</filename></term>
+
+ <listitem>
+ <para>&man.vidcontrol.1; fonten til konsollen</para>
+ </listitem>
+ </varlistentry>
+
+ <varlistentry>
+ <term><filename>/usr/share/syscons/keymaps/*.iso.kbd</filename></term>
+
+ <listitem>
+ <para>Passende tegns&aelig;t afh&aelig;ngigt af dit sprog.
+ S&aelig;t din <literal>keymap</literal> indtastning i
+ <filename>rc.conf</filename> til en af disse.</para>
+ </listitem>
+ </varlistentry>
+
+ <varlistentry>
+ <term><envar>LC_CTYPE</envar></term>
+
+ <listitem>
+ <para>Bruges til at specificere den korrekte karakter type
+ p&aring; din lokalitet.</para>
+ </listitem>
+ </varlistentry>
+
+ <varlistentry>
+ <term><literal>XkbLayout "<replaceable>lang</replaceable>(euro)"</literal></term>
+
+ <listitem>
+ <para>XFree86 konfigurations mulighed.</para>
+ </listitem>
+ </varlistentry>
+
+ <varlistentry>
+ <term><filename>/usr/X11R6/lib/X11/fonts/*/fonts.alias</filename></term>
+ <listitem>
+ <para>V&aelig;r sikker p&aring; at tilpasse dine X11 fonte til
+ <literal>-*-..-*-iso8859-15</literal></para>
+ </listitem>
+ </varlistentry>
+ </variablelist>
+ </sect1>
+
+ <sect1>
+ <title>En generel bem&aelig;rkning</title>
+
+ <para>I de f&oslash;lgende sektioner vil vi ofte referere til
+ <emphasis>ISO8859-15</emphasis>. Dette er standard notationen
+ startende med <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem> 4.5.
+ I &aelig;ldre versioner, var standard notationen enten
+ <emphasis>ISO_8859-15</emphasis> eller
+ <emphasis>DIS_8859-15</emphasis>.
+ </para>
+
+ <para>Hvis du bruger en &aelig;ldre version af
+ <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem>, skal du v&aelig;re
+ sikker p&aring; at kigge p&aring; <filename>/usr/share/locale/</filename>
+ for at finde ud af hvilken navnekonvention der bruges.</para>
+ </sect1>
+
+ <sect1>
+ <title>Konsollen</title>
+
+ <sect2>
+ <title>Ops&aelig;tning af din konsol font</title>
+
+ <para>Afh&aelig;ngigt af din konsols opl&oslash;sning og
+ st&oslash;rrelse kan du f&aring; brug for en af de
+ f&oslash;lgende linier i <filename>rc.conf</filename>:</para>
+
+ <programlisting>font8x16="iso15-8x16.fnt" # from /usr/share/syscons/fonts/*
+font8x14="iso15-8x14.fnt"
+font8x8="iso15-8x8.fnt"</programlisting>
+
+ <para>Dette vil v&aelig;lge ISO8859-15 ogs&aring; kendt som Latin-9
+ fonten. ISO8859-15 er en variation af ISO8859-1. Du kan se
+ forskellen p&aring; de to ved at kigge p&aring; Euro symbolet:
+ dets decimale v&aelig;rdi er 164. I ISO8859-1 vil du
+ bem&aelig;rke en cirkel med fire sm&aring;
+ streger i hj&oslash;rnerne. Dette kaldes ofte "universal currency
+ symbol". I ISO8859-15, istedet for den lille cirkel, vil du have
+ Euro Symbolet. Ellers er fontene mere eller mindre
+ identiske.</para>
+
+ <warning>
+ <para>I skrivende stund virker det som om den eneste brugbare
+ font er <literal>iso15-8x16.fnt</literal>. De andre ser ud til
+ kun at vise ISO8859-1 selvom deres navne tyder p&aring;
+ andet.</para>
+ </warning>
+
+ <note>
+ <para>Ved at specificere denne font vil konsol programmer se
+ forvr&aelig;ngede ud. Dette er p&aring; grund af det faktum
+ at de antager at du bruger en anden font/karakters&aelig;t
+ s&aring; som ANSI 850. Et bem&aelig;rkelsesv&aelig;rdigt
+ eksempel er <application>/stand/sysinstall</application>.
+ Det meste af tiden burde det dog ikke v&aelig;re den store
+ bekymring.</para>
+ </note>
+
+ <para>Som det n&aelig;ste skridt burde du enten reboote dit
+ system for at lade &aelig;ndringerne tage effekt eller (manuelt)
+ tage de skridt der ville v&aelig;re blevet taget ved systemets
+ start:</para>
+
+ <screen>&prompt.user; <userinput>vidcontrol -f <replaceable>iso15-8x16.fnt</replaceable></userinput></screen>
+
+ <para>For at checke om fonten er blevet valgt kan du eksekvere
+ det f&oslash;lgende korte <command><anchor id="awk-test">awk</command>
+ script:</para>
+
+ <programlisting>#!/usr/bin/awk -f
+BEGIN {
+ for(i=160;i<180;i++)
+ printf"%3d %c\n",i,i
+}</programlisting>
+
+ <para>Resultatet skulle afsl&oslash;re Euro tegnet ved position 164.</para>
+ </sect2>
+
+ <sect2>
+ <title>Ops&aelig;tning af dit tastatur til Euroen</title>
+
+ <para>De fleste tegns&aelig;t burde allerede v&aelig;re opsat
+ korrekt. f.eks.: Hvis du har et tysk tastatur og dine Umlaut
+ taster virker, kan du sagtens skippe denne sektion eftersom
+ det tegns&aelig;t allerede har opsat hvilkensomhelst
+ tastekombination der er n&oslash;dvendig (f.eks.: <keycombo
+ action=simul><keycap>Alt Gr</keycap><keycap>e</keycap></keycombo>)
+ til decimal v&aelig;rdi 164. Hvis man l&oslash;ber ind i problemer,
+ er den bedste m&aring;de at checke p&aring;, ved at kigge p&aring;
+ <filename>/usr/share/syscons/keymaps/*.kbd</filename>. Formatet
+ af tegns&aelig;ttene er beskrevet i &man.keyboard.4;.
+ &man.kbdcontrol.1; kan bruges til at loade et speciallavet
+ tegns&aelig;t.</para>
+
+ <para>N&aring;r det korrekte tegns&aelig;t er valgt skal det
+ tilf&oslash;ljes til <filename>/etc/rc.conf</filename> med
+ linien:</para>
+
+ <programlisting>keymap="<replaceable>german.iso</replaceable>" # eller et andet tegns&aelig;t</programlisting>
+
+ <para>Som anf&oslash;rt ovenfor er dette skridt nok allerede taget
+ af dig ved installationen (med
+ <application>sysinstall</application>). Hvis ikke, skal du
+ enten reboote eller loade det nye tegns&aelig;t via
+ &man.kbdcontrol.1;.</para>
+
+ <para>For at verificere tegns&aelig;ttet, skift til en ny konsol
+ og ved login prompten, <emphasis>istedet for at logge
+ ind</emphasis>, pr&oslash;v at at taste <keycap>Euro</keycap>
+ tegnet. Hvis det ikke virker, kan du enten sende en bug report
+ via &man.send-pr.1; eller v&aelig;r sikker p&aring; at du faktisk
+ valgte det rette tegns&aelig;t.</para>
+
+ <note>
+ <para>P&aring; dette stadie vil Euro tasten ikke virke i
+ <application>bash</application> eller
+ <application>tcsh</application>.</para>
+ </note>
+ </sect2>
+
+ <sect2>
+ <title>Fix milj&oslash; variablerne</title>
+
+ <para>Shellsne (bash, tcsh) falder tilbage til &man.readline.3;
+ biblioteket som igen respekterer <envar>LC_CTYPE</envar>
+ milj&oslash; variablen. <envar>LC_CTYPE</envar> skal
+ v&aelig;re sat f&oslash;r din shell k&oslash;rer helt.
+ Helddigvis er det nok at tilf&oslash;je linien:</para>
+
+ <programlisting>export LC_CTYPE=<replaceable>de_DE</replaceable>.ISO8859-15</programlisting>
+
+ <para>til din <filename>.bash_profile</filename> (bash), or:</para>
+
+ <programlisting>setenv LC_CTYPE <replaceable>de_DE</replaceable>.ISO8859-15</programlisting>
+
+ <para>til din <filename>.login</filename> (tcsh) fil.
+ <replaceable>de_DE</replaceable> skal selvf&oslash;lgelig
+ erstattes med dit sprog. Det n&aelig;ste du skal g&oslash;re
+ er at, logge ud, logge ind igen, og verificerer at din Euro
+ tast virker. Nu burde de fleste af konsol programmerne svare
+ p&aring; Euro tasten. Ekstra konfigurations skridt for
+ specielle programmer som <application>pine</application> er
+ dog m&aring;ske stadigt n&oslash;dvendige.</para>
+
+ <note>
+ <para>Et alternativ til at modificere <filename>.login</filename>
+ og <filename>.bash_profile</filename> er at s&aelig;tte
+ milj&oslash; variablerne gennem &man.login.conf.5; mekanismen.
+ Denne indgangsvinkel har den fordel af at s&aelig;tte visse
+ brugeres login klasser (f.eks. Franske brugere, Italienske
+ brugere, osv) <emphasis>p&aring; et sted</emphasis>.</para>
+ </note>
+ </sect2>
+ </sect1>
+
+ <sect1>
+ <title>Modificering af X11</title>
+
+ <para>Modificer <filename>/etc/XF86Config</filename> p&aring; den
+ f&oslash;lgende m&aring;de:</para>
+
+ <programlisting>Option "XkbLayout" "<replaceable>de</replaceable>(euro)"</programlisting>
+
+ <para>Erstat <replaceable>de</replaceable> med dit eget sprog.
+ Nu burde tastaturet v&aelig;re korrekt opsat. Som i konsol
+ sektionen, skal den korrekte font v&aelig;re valgt. For
+ <application>KDE</application>, g&aring; til <application>KDE
+ control center</application> -&gt; Personalization -&gt; Country
+ &amp; Language -&gt; Charset og skift det til
+ <literal>ISO8859-15</literal>. Lignende skridt tages for
+ <application>kmail</application> og andre programmer.</para>
+
+ <para>En anden god ide er at modificere din
+ <filename>fonts.alias</filename> fil. Navnlig
+ <literal>fixed</literal> font skulle v&aelig;re skiftet til det
+ korrekte tegns&aelig;t: Forfatterens
+ <filename>/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/fonts.alias</filename>
+ ser s&aring;dan ud:</para>
+
+ <programlisting>! $Xorg: fonts.alias,v 1.3 2000/08/21 16:42:31 coskrey Exp $
+fixed -misc-fixed-medium-r-semicondensed--13-120-75-75-c-60-iso8859-15
+variable -*-helvetica-bold-r-normal-*-*-120-*-*-*-*-iso8859-15
+(...)</programlisting>
+
+ <para>Som i konsol sektionen, skal specielle programmer stadig
+ have ISO8859-1 fontene konfigureret i deres respektive xrdb
+ databaser. Et bem&aelig;rkelsesv&aelig;rdigt eksempel er
+ <application>xterm</application>. Som en generel tommefingerregel
+ er det nok at &aelig;ndre den tilsvarende konfigurations fil i
+ <filename>/usr/X11R6/lib/X11/app-defaults</filename> og
+ tilf&oslash;je den korrekte font. Lad os demonstrere dette med
+ <application>xterm</application>.</para>
+
+ <screen>&prompt.root; cd /usr/X11R6/lib/X11/app-defaults/
+&prompt.root; vi XTerm</screen>
+
+ <para>Tilf&oslash;j den f&oslash;lgende linie til begyndelsen
+ af filen:</para>
+
+ <programlisting>*font: -misc-fixed-medium-r-normal-*-*-120-*-*-c-*-iso8859-15</programlisting>
+
+ <para>Endelig, genstart X og check, at fonte kan vises ved, at
+ k&oslash;re det ovenst&aring;ende <link
+ linkend="awk-test">awk script</link>. Alle st&oslash;rre
+ programmer b&oslash;r respektere tegns&aelig;ttet og font
+ indstillingen.</para>
+ </sect1>
+
+ <sect1>
+ <title>Åbne problemer</title>
+
+ <para>Forfatteren vil selvf&oslash;lgelig gerne have feedback.
+ Lad mig meget gerne h&oslash;re om du har et fix for et af
+ disse &aring;bne problemer:</para>
+
+ <itemizedlist>
+ <listitem>
+ <para>Beskriv en alternativ m&aring;de at ops&aelig;tte XFree86:
+ <filename role="package">x11/xkeycaps</filename></para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Indstillinger i <application>GNOME</application></para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Indstillinger i <application>XFCE</application></para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Indstillinger for <application>(X)Emacs</application></para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Beskrivelse af UTF-8</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Beskriv <application>libiconv</application> som en
+ effektiv m&aring;de at konvertere mellem ISO8859-15 og
+ UTF-{8,16} indefra programmer</para>
+ </listitem>
+ </itemizedlist>
+ </sect1>
+</article>
+
+<!--
+ Local Variables:
+ mode: sgml
+ sgml-indent-data: t
+ sgml-omittag: nil
+ sgml-always-quote-attributes: t
+ End:
+-->