aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/da_DK.ISO8859-1/share/sgml
diff options
context:
space:
mode:
authorGabor Kovesdan <gabor@FreeBSD.org>2012-10-01 11:56:00 +0000
committerGabor Kovesdan <gabor@FreeBSD.org>2012-10-01 11:56:00 +0000
commit77d737ee88c7ac14aead1dd70dafe270a2624ef0 (patch)
tree6c394d8308f5374809b0162fc0be16c6eff713f8 /da_DK.ISO8859-1/share/sgml
parentb4346b9b2dfe86a97907573086dff096850dcb1d (diff)
downloaddoc-77d737ee88c7ac14aead1dd70dafe270a2624ef0.tar.gz
doc-77d737ee88c7ac14aead1dd70dafe270a2624ef0.zip
- Rename the share/sgml directories to share/xml
- Fix build errors from the next change Approved by: doceng (implicit)
Notes
Notes: svn path=/head/; revision=39632
Diffstat (limited to 'da_DK.ISO8859-1/share/sgml')
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/sgml/catalog23
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/sgml/disclaimer.xml24
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/sgml/entities.ent21
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/sgml/freebsd.dsl55
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/sgml/l10n.ent9
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/sgml/mailing-lists.ent205
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/sgml/newsgroups.ent10
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/sgml/teams.ent34
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/sgml/translators.ent16
9 files changed, 0 insertions, 397 deletions
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/catalog b/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/catalog
deleted file mode 100644
index b44849dbf5..0000000000
--- a/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/catalog
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
- -- ...................................................................... --
- -- FreeBSD SGML Public Identifiers ...................................... --
-
- -- $FreeBSD$
- --
-
-PUBLIC "-//FreeBSD//DOCUMENT DocBook Stylesheet//EN"
- "freebsd.dsl"
-
-PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Mailing List Entities//DK"
- "mailing-lists.ent"
-
-PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Language Specific Entities//EN"
- "l10n.ent"
-
-PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Newsgroup Entities//DK"
- "newsgroups.ent"
-
-PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Team Entities//DK"
- "teams.ent"
-
-PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Translator Entities//DK"
- "translators.ent"
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/disclaimer.xml b/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/disclaimer.xml
deleted file mode 100644
index 634fd29874..0000000000
--- a/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/disclaimer.xml
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
-<!--
- The FreeBSD Documentation Project
- The FreeBSD Danish Documentation Project
-
- $FreeBSD$
--->
-
- <para>DENNE DOKUMENTATION ER FORSYNET AF FREEBSD DOKUMENTATIONS
- PROJEKTET "SOM DET ER" OG UDEN NOGLE UDTRYKTE ELLER ANTYDEDE
- GARANTIER, INKLUDERENDE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL: ANTYDEDE GARANTIER
- FOR SALGBARHED OG EGNETHED FOR ET SPECIFIKT FORMÅL. UNDER INGEN
- OMSTÆNDIGHEDER SKAL FREEBSD DOKUMENTATIONS PROJEKTET VÆRE
- HÆFTENDE, FOR NOGLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE,
- SPECIELLE, EKSEMPLARISKE, ELLER FØLGENDE SKADER (INKLUDERENDE,
- MEN IKKE BEGRÆNSET TIL:
- FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGS VARER ELLER SERVICEYELSER; TAB AF
- BRUGBARHED, DATA, ELLER UDBYTTE; ELLER AFBRYDELSE AF FORRETNING)
- HVORDAN END DEN ER OPSTÅET OG UNDER EN HVILKEN SOM HELST TEORI
- OM ANSVARLIGHED, HVAD ENTEN DET ER I KONTRAKT, STRIKS ANSVARLIGHED
- ELLER TORT (INKLUDERENDE FORSØMMELIGHED ELLER PÅ ANDEN VIS)
- OPSTÅENDE PÅ NOGEN MÅDE UD AF BRUGEN AF DENNE
- DOKUMENTATION, SELV HVIS GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR
- SÅDAN SKADE.</para>
-
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/entities.ent b/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/entities.ent
deleted file mode 100644
index 2b612813a1..0000000000
--- a/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/entities.ent
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
-<!-- $FreeBSD$ -->
-
-<!ENTITY % authors PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Author Entities//EN">
-%authors;
-<!ENTITY % man PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Manual Page Entities//EN">
-%man;
-<!ENTITY % freebsd PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Miscellaneous FreeBSD Entities//EN">
-%freebsd;
-<!ENTITY % translators PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Translator Entities//DK">
-%translators;
-<!ENTITY % l10n PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Language Specific Entities//EN">
-%l10n;
-<!ENTITY % mailing-lists PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Mailing List Entities//DK">
-%mailing-lists;
-<!ENTITY % newsgroups PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Newsgroup Entities//DK">
-%newsgroups;
-<!ENTITY % teams PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Team Entities//DK">
-%teams;
-<!ENTITY % trademarks PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Trademark Entities//EN">
-%trademarks;
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/freebsd.dsl b/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/freebsd.dsl
deleted file mode 100644
index be8e51cbc7..0000000000
--- a/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/freebsd.dsl
+++ /dev/null
@@ -1,55 +0,0 @@
-<!-- $FreeBSD$ -->
-
-<!DOCTYPE style-sheet PUBLIC "-//James Clark//DTD DSSSL Style Sheet//EN" [
-<!ENTITY freebsd.dsl PUBLIC "-//FreeBSD//DOCUMENT DocBook Language Neutral Stylesheet//EN" CDATA DSSSL>
-
-<!ENTITY % output.html "IGNORE">
-<!ENTITY % output.print "IGNORE">
-]>
-
-<style-sheet>
- <style-specification use="docbook">
- <style-specification-body>
- <!-- HTML only .................................................... -->
-
- <![ %output.html; [
-
- (define ($email-footer$)
- (make sequence
- (make element gi: "p"
- attributes: (list (list "align" "center"))
- (make element gi: "small"
- (literal "Dette og andre dokumenter kan downloades fra ")
- (create-link
- (list (list "HREF" "ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/"))
- (literal "ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/"))
- (literal ".")))
- (make element gi: "p"
- attributes: (list (list "align" "center"))
- (make element gi: "small"
- (literal "For spørgsmål om FreeBSD, læs ")
- (create-link
- (list (list "HREF" "http://www.FreeBSD.org/docs.html"))
- (literal "dokumentationen"))
- (literal " før du kontakter <")
- (create-link
- (list (list "HREF" "mailto:questions@FreeBSD.org"))
- (literal "questions@FreeBSD.org"))
- (literal ">.")
- (make empty-element gi: "br")
- (literal "For spørgsmål angående denne dokumentation, e-mail <")
- (create-link (list (list "HREF" "mailto:doc@FreeBSD.org"))
- (literal "doc@FreeBSD.org"))
- (literal ">.")))))
- ]]>
- <!-- Fix a problem with the Danish localisation. -->
- (define (local-da-label-title-sep)
- (list
- (list (normalize "warning") ": ")
- ))
-
- </style-specification-body>
- </style-specification>
-
- <external-specification id="docbook" document="freebsd.dsl">
-</style-sheet>
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/l10n.ent b/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/l10n.ent
deleted file mode 100644
index 289dcd178f..0000000000
--- a/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/l10n.ent
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-<!-- -*- sgml -*-
- DocBook Language Specific Entities for Localization (da).
-
- $FreeBSD$
--->
-
-<!-- docformat navi -->
-<!ENTITY docnavi.single-html "Samlet">
-<!ENTITY docnavi.split-html "Opdelt">
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/mailing-lists.ent b/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/mailing-lists.ent
deleted file mode 100644
index 080b91e29f..0000000000
--- a/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/mailing-lists.ent
+++ /dev/null
@@ -1,205 +0,0 @@
-<!--
- Navne på FreeBSD mailing lister og relateret software.
-
- $FreeBSD$
--->
-
-<!ENTITY a.advocacy "FreeBSD fremmelses mailing liste
- <email>freebsd-advocacy@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.afs "FreeBSD AFS porterings mailing liste
- <email>freebsd-afs@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.aic7xxx "FreeBSD Adaptec AIC7xxx diskussions mailing liste
- <email>freebsd-aic7xxx@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.alpha "FreeBSD Alpha porterings mailing liste
- <email>freebsd-alpha@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.announce "FreeBSD annoncerings mailing liste
- <email>freebsd-announce@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.arch "FreeBSD arkitektur og design mailing liste
- <email>freebsd-arch@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.arm "FreeBSD ARM porterings mailing liste
- <email>freebsd-arm@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.atm "FreeBSD ATM netværks mailing liste
- <email>freebsd-atm@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.audit "FreeBSD kildekode auditerings mailing liste
- <email>freebsd-audit@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.binup "FreeBSD binær opdaterings system mailing liste
- <email>freebsd-binup@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.bugbusters "FreeBSD bugbusters mailing liste
- <email>freebsd-bugbusters@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.bugs "FreeBSD problem rapports mailing liste
- <email>freebsd-bugs@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.chat "FreeBSD snak mailing liste
- <email>freebsd-chat@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.cluster "FreeBSD clustering mailing liste
- <email>freebsd-cluster@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.committers "FreeBSD committer mailing liste
- <email>cvs-committers@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.config "FreeBSD installation og konfigurations værktøjs mailing liste
- <email>freebsd-config@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.core "FreeBSD core team
- <email>freebsd-core@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.current "FreeBSD-CURRENT mailing liste
- <email>freebsd-current@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.cvsall "FreeBSD CVS commit beskeds mailing liste
- <email>cvs-all@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.database "FreeBSD baserede Databaser mailing liste
- <email>freebsd-database@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.developers "FreeBSD developers mailing liste
- <email>freebsd-developers@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.doc "FreeBSD dokumentations projekt mailing liste
- <email>freebsd-doc@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.emulation "FreeBSD-emulation mailing liste
- <email>freebsd-emulation@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.firewire "FreeBSD FireWire (IEEE 1394) diskussions mailing liste
- <email>freebsd-firewire@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.fs "FreeBSD filsystem projekt mailing liste
- <email>freebsd-fs@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.gnome "FreeBSD GNOME og GNOME programmer mailing liste
- <email>freebsd-gnome@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.hackers "FreeBSD teknisk diskussions mailing liste
- <email>freebsd-hackers@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.hardware "FreeBSD hardware og udstyrs mailing liste
- <email>freebsd-hardware@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.hubs "FreeBSD mirror sites mailing liste
- <email>freebsd-hubs@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.i18n "FreeBSD internationaliserings mailing liste
- <email>freebsd-i18n@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.ia64 "FreeBSD IA64 porterings mailing liste
- <email>freebsd-ia64@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.install "FreeBSD installation udviklings mailing liste
- <email>freebsd-install@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.ipfw "FreeBSD IPFW kode mailing liste
- <email>freebsd-ipfw@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.isdn "FreeBSD ISDN mailing liste
- <email>freebsd-isdn@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.isp "FreeBSD Internet service provider's mailing liste
- <email>freebsd-isp@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.java "FreeBSD Java sprog mailing liste
- <email>freebsd-java@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.jobs "FreeBSD relateret beskæftigelse mailing liste
- <email>freebsd-jobs@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.lfs "FreeBSD LFS porterings mailing liste
- <email>freebsd-lfs@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.libh "FreeBSD libh installation og pakke system mailing liste
- <email>freebsd-libh@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.mips "FreeBSD MIPS porterings mailing liste
- <email>freebsd-mips@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.mobile "FreeBSD laptop computer mailing liste
- <email>freebsd-mobile@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.mozilla "FreeBSD port af Mozilla browseren mailing liste
- <email>freebsd-mozilla@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.multimedia "FreeBSD multimedia mailing liste
- <email>freebsd-multimedia@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.net "FreeBSD netværks mailing liste
- <email>freebsd-net@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.newbies "FreeBSD nye brugere mailing liste
- <email>freebsd-newbies@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.newbus "Ny Bus Arkitektur mailing liste
- <email>new-bus-arch@bostonradio.org</email>">
-
-<!ENTITY a.platforms "FreeBSD non-Intel platforms porterings mailing liste
- <email>freebsd-platforms@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.policy "FreeBSD core team politisk beslutnings mailing liste
- <email>freebsd-policy@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.ports "FreeBSD ports mailing liste
- <email>freebsd-ports@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.ppc "FreeBSD PowerPC portering mailing liste
- <email>freebsd-ppc@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.qa "FreeBSD Kvalitets assurance mailing liste
- <email>freebsd-qa@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.questions "FreeBSD generelle spørgsmåls mailing liste
- <email>freebsd-questions@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.realtime "FreeBSD realtime extensions mailing liste
- <email>freebsd-realtime@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.scsi "FreeBSD SCSI subsystem mailing liste
- <email>freebsd-scsi@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.security "FreeBSD sikkerheds mailing liste
- <email>freebsd-security@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.security-notifications "FreeBSD sikkerheds notifikationer mailing liste
- <email>freebsd-security-notifications@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.small "FreeBSD-small mailing liste
- <email>freebsd-small@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.smp "FreeBSD symmetrisk multiprocessing mailing liste
- <email>freebsd-smp@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.sparc "FreeBSD SPARC porterings mailing liste
- <email>freebsd-sparc@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.stable "FreeBSD-STABLE mailing liste
- <email>freebsd-stable@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.standards "FreeBSD C99 og POSIX compliance mailing liste
- <email>freebsd-standards@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.test "FreeBSD test mailing liste
- <email>freebsd-test@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.tokenring "FreeBSD tokenring mailing liste
- <email>freebsd-tokenring@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.usergroups "FreeBSD bruger gruppe koordinations mailing liste
- <email>freebsd-user-groups@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.vendors "FreeBSD leverandør pre-release koordinations mailing liste
- <email>freebsd-vendors@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.www "FreeBSD Webmaster mailing liste
- <email>freebsd-www@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.majordomo "<email>majordomo@FreeBSD.org</email>">
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/newsgroups.ent b/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/newsgroups.ent
deleted file mode 100644
index fe16bf2b42..0000000000
--- a/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/newsgroups.ent
+++ /dev/null
@@ -1,10 +0,0 @@
-<!--
- Navne på FreeBSD nyhedsgrupper
-
- $FreeBSD$
--->
-
-<!ENTITY ng.misc "
- <ulink url='news:comp.unix.bsd.freebsd.misc'>comp.unix.bsd.freebsd.misc</ulink>
- nyhedsgruppen">
-
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/teams.ent b/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/teams.ent
deleted file mode 100644
index 25a971a3b7..0000000000
--- a/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/teams.ent
+++ /dev/null
@@ -1,34 +0,0 @@
-<!--
- Navne og email adresser på de teams af folk der arbejder
- på specifikke opgaver. Normalt er de bare mail aliaser der
- er sat op på hub.FreeBSD.org
-
- Brug disse entiteter når du refererer de korrekte teams.
-
- Vær venlig at holde denne liste i alfabetisk orden efter
- entitets navne.
-
- VIGTIGT: Hvis du sletter navne fra denne fil *skal* du sikre dig at
- alle referencer til dem er fjernet fra håndbogens
- oversættelser. Hvis de ikke er fjernet *vil* du
- ædelægge bygningen for de andre sprog, og vi
- vil drille dig i fuld offentlighed.
-
- $FreeBSD$
--->
-
-<!ENTITY a.core-secretary "Core Team Sekretær <email>core-secretary@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.cvs "CVS Repository Meisters <email>cvs@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.faq "FAQ Vedligeholder <email>faq@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.portmgr "Ports Management Team <email>portmgr@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.re "Release Engineering Team <email>re@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.donations "Donations forbindelses kontor <email>donations@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.security-officer "Sikkerheds officers Team <email>security-officer@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.www "FreeBSD Webmaster mailing liste <email>www@FreeBSD.org</email>">
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/translators.ent b/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/translators.ent
deleted file mode 100644
index 58c5b91f99..0000000000
--- a/da_DK.ISO8859-1/share/sgml/translators.ent
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
-<!--
- The FreeBSD Documentation Project
- The FreeBSD Dannish Documentation Project
-
- Navne og email adresser på medlemmerne af det danske oversættelses team.
- $FreeBSD$
-
--->
-
-<!ENTITY a.da.jespersen "Laust S. Jespersen
- <email>Laust@doc.freebsd.dk</email>">
-
-<!-- Oversættelser -->
-
-<!ENTITY trans.da.jespersen
- "<para><emphasis>Dansk version af &a.da.jespersen;.</emphasis></para>">