aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/da_DK.ISO8859-1/share/xml
diff options
context:
space:
mode:
authorGabor Kovesdan <gabor@FreeBSD.org>2012-10-01 11:56:00 +0000
committerGabor Kovesdan <gabor@FreeBSD.org>2012-10-01 11:56:00 +0000
commit77d737ee88c7ac14aead1dd70dafe270a2624ef0 (patch)
tree6c394d8308f5374809b0162fc0be16c6eff713f8 /da_DK.ISO8859-1/share/xml
parentb4346b9b2dfe86a97907573086dff096850dcb1d (diff)
downloaddoc-77d737ee88c7ac14aead1dd70dafe270a2624ef0.tar.gz
doc-77d737ee88c7ac14aead1dd70dafe270a2624ef0.zip
- Rename the share/sgml directories to share/xml
- Fix build errors from the next change Approved by: doceng (implicit)
Notes
Notes: svn path=/head/; revision=39632
Diffstat (limited to 'da_DK.ISO8859-1/share/xml')
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/xml/catalog23
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/xml/disclaimer.xml24
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/xml/entities.ent21
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/xml/freebsd.dsl55
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/xml/l10n.ent9
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/xml/mailing-lists.ent205
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/xml/newsgroups.ent10
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/xml/teams.ent34
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/xml/translators.ent16
9 files changed, 397 insertions, 0 deletions
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/xml/catalog b/da_DK.ISO8859-1/share/xml/catalog
new file mode 100644
index 0000000000..b44849dbf5
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/share/xml/catalog
@@ -0,0 +1,23 @@
+ -- ...................................................................... --
+ -- FreeBSD SGML Public Identifiers ...................................... --
+
+ -- $FreeBSD$
+ --
+
+PUBLIC "-//FreeBSD//DOCUMENT DocBook Stylesheet//EN"
+ "freebsd.dsl"
+
+PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Mailing List Entities//DK"
+ "mailing-lists.ent"
+
+PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Language Specific Entities//EN"
+ "l10n.ent"
+
+PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Newsgroup Entities//DK"
+ "newsgroups.ent"
+
+PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Team Entities//DK"
+ "teams.ent"
+
+PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Translator Entities//DK"
+ "translators.ent"
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/xml/disclaimer.xml b/da_DK.ISO8859-1/share/xml/disclaimer.xml
new file mode 100644
index 0000000000..634fd29874
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/share/xml/disclaimer.xml
@@ -0,0 +1,24 @@
+<!--
+ The FreeBSD Documentation Project
+ The FreeBSD Danish Documentation Project
+
+ $FreeBSD$
+-->
+
+ <para>DENNE DOKUMENTATION ER FORSYNET AF FREEBSD DOKUMENTATIONS
+ PROJEKTET "SOM DET ER" OG UDEN NOGLE UDTRYKTE ELLER ANTYDEDE
+ GARANTIER, INKLUDERENDE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL: ANTYDEDE GARANTIER
+ FOR SALGBARHED OG EGNETHED FOR ET SPECIFIKT FORMÅL. UNDER INGEN
+ OMSTÆNDIGHEDER SKAL FREEBSD DOKUMENTATIONS PROJEKTET VÆRE
+ HÆFTENDE, FOR NOGLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE,
+ SPECIELLE, EKSEMPLARISKE, ELLER FØLGENDE SKADER (INKLUDERENDE,
+ MEN IKKE BEGRÆNSET TIL:
+ FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGS VARER ELLER SERVICEYELSER; TAB AF
+ BRUGBARHED, DATA, ELLER UDBYTTE; ELLER AFBRYDELSE AF FORRETNING)
+ HVORDAN END DEN ER OPSTÅET OG UNDER EN HVILKEN SOM HELST TEORI
+ OM ANSVARLIGHED, HVAD ENTEN DET ER I KONTRAKT, STRIKS ANSVARLIGHED
+ ELLER TORT (INKLUDERENDE FORSØMMELIGHED ELLER PÅ ANDEN VIS)
+ OPSTÅENDE PÅ NOGEN MÅDE UD AF BRUGEN AF DENNE
+ DOKUMENTATION, SELV HVIS GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR
+ SÅDAN SKADE.</para>
+
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/xml/entities.ent b/da_DK.ISO8859-1/share/xml/entities.ent
new file mode 100644
index 0000000000..2b612813a1
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/share/xml/entities.ent
@@ -0,0 +1,21 @@
+<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
+<!-- $FreeBSD$ -->
+
+<!ENTITY % authors PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Author Entities//EN">
+%authors;
+<!ENTITY % man PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Manual Page Entities//EN">
+%man;
+<!ENTITY % freebsd PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Miscellaneous FreeBSD Entities//EN">
+%freebsd;
+<!ENTITY % translators PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Translator Entities//DK">
+%translators;
+<!ENTITY % l10n PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Language Specific Entities//EN">
+%l10n;
+<!ENTITY % mailing-lists PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Mailing List Entities//DK">
+%mailing-lists;
+<!ENTITY % newsgroups PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Newsgroup Entities//DK">
+%newsgroups;
+<!ENTITY % teams PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Team Entities//DK">
+%teams;
+<!ENTITY % trademarks PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Trademark Entities//EN">
+%trademarks;
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/xml/freebsd.dsl b/da_DK.ISO8859-1/share/xml/freebsd.dsl
new file mode 100644
index 0000000000..be8e51cbc7
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/share/xml/freebsd.dsl
@@ -0,0 +1,55 @@
+<!-- $FreeBSD$ -->
+
+<!DOCTYPE style-sheet PUBLIC "-//James Clark//DTD DSSSL Style Sheet//EN" [
+<!ENTITY freebsd.dsl PUBLIC "-//FreeBSD//DOCUMENT DocBook Language Neutral Stylesheet//EN" CDATA DSSSL>
+
+<!ENTITY % output.html "IGNORE">
+<!ENTITY % output.print "IGNORE">
+]>
+
+<style-sheet>
+ <style-specification use="docbook">
+ <style-specification-body>
+ <!-- HTML only .................................................... -->
+
+ <![ %output.html; [
+
+ (define ($email-footer$)
+ (make sequence
+ (make element gi: "p"
+ attributes: (list (list "align" "center"))
+ (make element gi: "small"
+ (literal "Dette og andre dokumenter kan downloades fra ")
+ (create-link
+ (list (list "HREF" "ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/"))
+ (literal "ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/"))
+ (literal ".")))
+ (make element gi: "p"
+ attributes: (list (list "align" "center"))
+ (make element gi: "small"
+ (literal "For spørgsmål om FreeBSD, læs ")
+ (create-link
+ (list (list "HREF" "http://www.FreeBSD.org/docs.html"))
+ (literal "dokumentationen"))
+ (literal " før du kontakter <")
+ (create-link
+ (list (list "HREF" "mailto:questions@FreeBSD.org"))
+ (literal "questions@FreeBSD.org"))
+ (literal ">.")
+ (make empty-element gi: "br")
+ (literal "For spørgsmål angående denne dokumentation, e-mail <")
+ (create-link (list (list "HREF" "mailto:doc@FreeBSD.org"))
+ (literal "doc@FreeBSD.org"))
+ (literal ">.")))))
+ ]]>
+ <!-- Fix a problem with the Danish localisation. -->
+ (define (local-da-label-title-sep)
+ (list
+ (list (normalize "warning") ": ")
+ ))
+
+ </style-specification-body>
+ </style-specification>
+
+ <external-specification id="docbook" document="freebsd.dsl">
+</style-sheet>
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/xml/l10n.ent b/da_DK.ISO8859-1/share/xml/l10n.ent
new file mode 100644
index 0000000000..289dcd178f
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/share/xml/l10n.ent
@@ -0,0 +1,9 @@
+<!-- -*- sgml -*-
+ DocBook Language Specific Entities for Localization (da).
+
+ $FreeBSD$
+-->
+
+<!-- docformat navi -->
+<!ENTITY docnavi.single-html "Samlet">
+<!ENTITY docnavi.split-html "Opdelt">
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/xml/mailing-lists.ent b/da_DK.ISO8859-1/share/xml/mailing-lists.ent
new file mode 100644
index 0000000000..080b91e29f
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/share/xml/mailing-lists.ent
@@ -0,0 +1,205 @@
+<!--
+ Navne på FreeBSD mailing lister og relateret software.
+
+ $FreeBSD$
+-->
+
+<!ENTITY a.advocacy "FreeBSD fremmelses mailing liste
+ <email>freebsd-advocacy@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.afs "FreeBSD AFS porterings mailing liste
+ <email>freebsd-afs@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.aic7xxx "FreeBSD Adaptec AIC7xxx diskussions mailing liste
+ <email>freebsd-aic7xxx@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.alpha "FreeBSD Alpha porterings mailing liste
+ <email>freebsd-alpha@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.announce "FreeBSD annoncerings mailing liste
+ <email>freebsd-announce@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.arch "FreeBSD arkitektur og design mailing liste
+ <email>freebsd-arch@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.arm "FreeBSD ARM porterings mailing liste
+ <email>freebsd-arm@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.atm "FreeBSD ATM netværks mailing liste
+ <email>freebsd-atm@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.audit "FreeBSD kildekode auditerings mailing liste
+ <email>freebsd-audit@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.binup "FreeBSD binær opdaterings system mailing liste
+ <email>freebsd-binup@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.bugbusters "FreeBSD bugbusters mailing liste
+ <email>freebsd-bugbusters@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.bugs "FreeBSD problem rapports mailing liste
+ <email>freebsd-bugs@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.chat "FreeBSD snak mailing liste
+ <email>freebsd-chat@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.cluster "FreeBSD clustering mailing liste
+ <email>freebsd-cluster@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.committers "FreeBSD committer mailing liste
+ <email>cvs-committers@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.config "FreeBSD installation og konfigurations værktøjs mailing liste
+ <email>freebsd-config@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.core "FreeBSD core team
+ <email>freebsd-core@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.current "FreeBSD-CURRENT mailing liste
+ <email>freebsd-current@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.cvsall "FreeBSD CVS commit beskeds mailing liste
+ <email>cvs-all@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.database "FreeBSD baserede Databaser mailing liste
+ <email>freebsd-database@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.developers "FreeBSD developers mailing liste
+ <email>freebsd-developers@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.doc "FreeBSD dokumentations projekt mailing liste
+ <email>freebsd-doc@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.emulation "FreeBSD-emulation mailing liste
+ <email>freebsd-emulation@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.firewire "FreeBSD FireWire (IEEE 1394) diskussions mailing liste
+ <email>freebsd-firewire@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.fs "FreeBSD filsystem projekt mailing liste
+ <email>freebsd-fs@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.gnome "FreeBSD GNOME og GNOME programmer mailing liste
+ <email>freebsd-gnome@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.hackers "FreeBSD teknisk diskussions mailing liste
+ <email>freebsd-hackers@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.hardware "FreeBSD hardware og udstyrs mailing liste
+ <email>freebsd-hardware@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.hubs "FreeBSD mirror sites mailing liste
+ <email>freebsd-hubs@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.i18n "FreeBSD internationaliserings mailing liste
+ <email>freebsd-i18n@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.ia64 "FreeBSD IA64 porterings mailing liste
+ <email>freebsd-ia64@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.install "FreeBSD installation udviklings mailing liste
+ <email>freebsd-install@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.ipfw "FreeBSD IPFW kode mailing liste
+ <email>freebsd-ipfw@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.isdn "FreeBSD ISDN mailing liste
+ <email>freebsd-isdn@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.isp "FreeBSD Internet service provider's mailing liste
+ <email>freebsd-isp@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.java "FreeBSD Java sprog mailing liste
+ <email>freebsd-java@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.jobs "FreeBSD relateret beskæftigelse mailing liste
+ <email>freebsd-jobs@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.lfs "FreeBSD LFS porterings mailing liste
+ <email>freebsd-lfs@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.libh "FreeBSD libh installation og pakke system mailing liste
+ <email>freebsd-libh@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.mips "FreeBSD MIPS porterings mailing liste
+ <email>freebsd-mips@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.mobile "FreeBSD laptop computer mailing liste
+ <email>freebsd-mobile@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.mozilla "FreeBSD port af Mozilla browseren mailing liste
+ <email>freebsd-mozilla@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.multimedia "FreeBSD multimedia mailing liste
+ <email>freebsd-multimedia@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.net "FreeBSD netværks mailing liste
+ <email>freebsd-net@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.newbies "FreeBSD nye brugere mailing liste
+ <email>freebsd-newbies@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.newbus "Ny Bus Arkitektur mailing liste
+ <email>new-bus-arch@bostonradio.org</email>">
+
+<!ENTITY a.platforms "FreeBSD non-Intel platforms porterings mailing liste
+ <email>freebsd-platforms@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.policy "FreeBSD core team politisk beslutnings mailing liste
+ <email>freebsd-policy@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.ports "FreeBSD ports mailing liste
+ <email>freebsd-ports@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.ppc "FreeBSD PowerPC portering mailing liste
+ <email>freebsd-ppc@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.qa "FreeBSD Kvalitets assurance mailing liste
+ <email>freebsd-qa@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.questions "FreeBSD generelle spørgsmåls mailing liste
+ <email>freebsd-questions@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.realtime "FreeBSD realtime extensions mailing liste
+ <email>freebsd-realtime@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.scsi "FreeBSD SCSI subsystem mailing liste
+ <email>freebsd-scsi@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.security "FreeBSD sikkerheds mailing liste
+ <email>freebsd-security@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.security-notifications "FreeBSD sikkerheds notifikationer mailing liste
+ <email>freebsd-security-notifications@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.small "FreeBSD-small mailing liste
+ <email>freebsd-small@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.smp "FreeBSD symmetrisk multiprocessing mailing liste
+ <email>freebsd-smp@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.sparc "FreeBSD SPARC porterings mailing liste
+ <email>freebsd-sparc@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.stable "FreeBSD-STABLE mailing liste
+ <email>freebsd-stable@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.standards "FreeBSD C99 og POSIX compliance mailing liste
+ <email>freebsd-standards@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.test "FreeBSD test mailing liste
+ <email>freebsd-test@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.tokenring "FreeBSD tokenring mailing liste
+ <email>freebsd-tokenring@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.usergroups "FreeBSD bruger gruppe koordinations mailing liste
+ <email>freebsd-user-groups@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.vendors "FreeBSD leverandør pre-release koordinations mailing liste
+ <email>freebsd-vendors@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.www "FreeBSD Webmaster mailing liste
+ <email>freebsd-www@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.majordomo "<email>majordomo@FreeBSD.org</email>">
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/xml/newsgroups.ent b/da_DK.ISO8859-1/share/xml/newsgroups.ent
new file mode 100644
index 0000000000..fe16bf2b42
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/share/xml/newsgroups.ent
@@ -0,0 +1,10 @@
+<!--
+ Navne på FreeBSD nyhedsgrupper
+
+ $FreeBSD$
+-->
+
+<!ENTITY ng.misc "
+ <ulink url='news:comp.unix.bsd.freebsd.misc'>comp.unix.bsd.freebsd.misc</ulink>
+ nyhedsgruppen">
+
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/xml/teams.ent b/da_DK.ISO8859-1/share/xml/teams.ent
new file mode 100644
index 0000000000..25a971a3b7
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/share/xml/teams.ent
@@ -0,0 +1,34 @@
+<!--
+ Navne og email adresser på de teams af folk der arbejder
+ på specifikke opgaver. Normalt er de bare mail aliaser der
+ er sat op på hub.FreeBSD.org
+
+ Brug disse entiteter når du refererer de korrekte teams.
+
+ Vær venlig at holde denne liste i alfabetisk orden efter
+ entitets navne.
+
+ VIGTIGT: Hvis du sletter navne fra denne fil *skal* du sikre dig at
+ alle referencer til dem er fjernet fra håndbogens
+ oversættelser. Hvis de ikke er fjernet *vil* du
+ ædelægge bygningen for de andre sprog, og vi
+ vil drille dig i fuld offentlighed.
+
+ $FreeBSD$
+-->
+
+<!ENTITY a.core-secretary "Core Team Sekretær <email>core-secretary@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.cvs "CVS Repository Meisters <email>cvs@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.faq "FAQ Vedligeholder <email>faq@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.portmgr "Ports Management Team <email>portmgr@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.re "Release Engineering Team <email>re@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.donations "Donations forbindelses kontor <email>donations@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.security-officer "Sikkerheds officers Team <email>security-officer@FreeBSD.org</email>">
+
+<!ENTITY a.www "FreeBSD Webmaster mailing liste <email>www@FreeBSD.org</email>">
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/xml/translators.ent b/da_DK.ISO8859-1/share/xml/translators.ent
new file mode 100644
index 0000000000..58c5b91f99
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/share/xml/translators.ent
@@ -0,0 +1,16 @@
+<!--
+ The FreeBSD Documentation Project
+ The FreeBSD Dannish Documentation Project
+
+ Navne og email adresser på medlemmerne af det danske oversættelses team.
+ $FreeBSD$
+
+-->
+
+<!ENTITY a.da.jespersen "Laust S. Jespersen
+ <email>Laust@doc.freebsd.dk</email>">
+
+<!-- Oversættelser -->
+
+<!ENTITY trans.da.jespersen
+ "<para><emphasis>Dansk version af &a.da.jespersen;.</emphasis></para>">