aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/da_DK.ISO8859-1/share
diff options
context:
space:
mode:
authorSergio Carlavilla Delgado <carlavilla@FreeBSD.org>2021-01-25 23:31:29 +0000
committerSergio Carlavilla Delgado <carlavilla@FreeBSD.org>2021-01-25 23:31:29 +0000
commit989d921f5d4ac8d8b7c831c13b8954ad1901be24 (patch)
treea5d768f9af4b55422fdf5b17064879ae1c7ce032 /da_DK.ISO8859-1/share
parent0cff342f42461c5081b98bce7581f43df319e4f4 (diff)
downloaddoc-989d921f5d4ac8d8b7c831c13b8954ad1901be24.tar.gz
doc-989d921f5d4ac8d8b7c831c13b8954ad1901be24.zip
Migrate doc to Hugo/AsciiDoctor
I'm very pleased to announce the release of our new website and documentation using the new toolchain with Hugo and AsciiDoctor. To get more information about the new toolchain please read the FreeBSD Documentation Project Primer[1], Hugo docs[2] and AsciiDoctor docs[3]. Acknowledgment: Benedict Reuschling <bcr@> Glen Barber <gjb@> Hiroki Sato <hrs@> Li-Wen Hsu <lwhsu@> Sean Chittenden <seanc@> The FreeBSD Foundation [1] https://docs.FreeBSD.org/en/books/fdp-primer/ [2] https://gohugo.io/documentation/ [3] https://docs.asciidoctor.org/home/ Approved by: doceng, core
Diffstat (limited to 'da_DK.ISO8859-1/share')
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/xml/catalog.xml32
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/xml/disclaimer.xml24
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/xml/entities.ent21
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/xml/freebsd-xhtml.xsl20
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/xml/l10n.ent9
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/xml/mailing-lists.ent206
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/xml/newsgroups.ent11
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/xml/teams.ent35
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/share/xml/translators.ent17
9 files changed, 0 insertions, 375 deletions
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/xml/catalog.xml b/da_DK.ISO8859-1/share/xml/catalog.xml
deleted file mode 100644
index 3cf3c0c205..0000000000
--- a/da_DK.ISO8859-1/share/xml/catalog.xml
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
-<?xml version="1.0"?>
-<!DOCTYPE catalog PUBLIC "-//OASIS//DTD Entity Resolution XML Catalog V1.0//EN"
- "http://www.oasis-open.org/committees/entity/release/1.0/catalog.dtd">
-
-<!-- $FreeBSD$ -->
-
-<catalog xmlns="urn:oasis:names:tc:entity:xmlns:xml:catalog">
- <rewriteSystem systemIdStartString="http://www.FreeBSD.org/XML/lang/"
- rewritePrefix="../../"/>
- <rewriteURI uriStartString="http://www.FreeBSD.org/XML/lang/"
- rewritePrefix="../../"/>
-
- <system
- systemId="http://www.FreeBSD.org/XML/lang/share/xml/freebsd-common.xsl"
- uri="http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/empty.xsl" />
- <system
- systemId="http://www.FreeBSD.org/XML/lang/share/xml/freebsd-epub.xsl"
- uri="http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/empty.xsl" />
- <system
- systemId="http://www.FreeBSD.org/XML/lang/share/xml/freebsd-fo.xsl"
- uri="http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/empty.xsl" />
- <system
- systemId="http://www.FreeBSD.org/XML/lang/share/xml/freebsd-dblatex.xsl"
- uri="http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/empty.xsl" />
-
- <public publicId="-//FreeBSD//ENTITIES FreeBSD Language Specific Entities//EN"
- uri="l10n.ent" />
- <public publicId="-//FreeBSD//ENTITIES DocBook FreeBSD Entity Set//EN"
- uri="entities.ent"/>
- <public publicId="-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Translator Entities//DK"
- uri="translators.ent" />
-</catalog>
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/xml/disclaimer.xml b/da_DK.ISO8859-1/share/xml/disclaimer.xml
deleted file mode 100644
index 93cca12603..0000000000
--- a/da_DK.ISO8859-1/share/xml/disclaimer.xml
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
-<!--
- The FreeBSD Documentation Project
- The FreeBSD Danish Documentation Project
-
- $FreeBSD$
--->
-
- <para xmlns="http://docbook.org/ns/docbook">DENNE DOKUMENTATION ER FORSYNET AF FREEBSD DOKUMENTATIONS
- PROJEKTET "SOM DET ER" OG UDEN NOGLE UDTRYKTE ELLER ANTYDEDE
- GARANTIER, INKLUDERENDE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL: ANTYDEDE GARANTIER
- FOR SALGBARHED OG EGNETHED FOR ET SPECIFIKT FORMÅL. UNDER INGEN
- OMSTÆNDIGHEDER SKAL FREEBSD DOKUMENTATIONS PROJEKTET VÆRE
- HÆFTENDE, FOR NOGLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE,
- SPECIELLE, EKSEMPLARISKE, ELLER FØLGENDE SKADER (INKLUDERENDE,
- MEN IKKE BEGRÆNSET TIL:
- FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGS VARER ELLER SERVICEYELSER; TAB AF
- BRUGBARHED, DATA, ELLER UDBYTTE; ELLER AFBRYDELSE AF FORRETNING)
- HVORDAN END DEN ER OPSTÅET OG UNDER EN HVILKEN SOM HELST TEORI
- OM ANSVARLIGHED, HVAD ENTEN DET ER I KONTRAKT, STRIKS ANSVARLIGHED
- ELLER TORT (INKLUDERENDE FORSØMMELIGHED ELLER PÅ ANDEN VIS)
- OPSTÅENDE PÅ NOGEN MÅDE UD AF BRUGEN AF DENNE
- DOKUMENTATION, SELV HVIS GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR
- SÅDAN SKADE.</para>
-
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/xml/entities.ent b/da_DK.ISO8859-1/share/xml/entities.ent
deleted file mode 100644
index b6e267f855..0000000000
--- a/da_DK.ISO8859-1/share/xml/entities.ent
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
-<!-- $FreeBSD$ -->
-
-<!ENTITY % freebsd PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Miscellaneous FreeBSD Entities//EN"
- "nonexistent">
-%freebsd;
-<!ENTITY % translators PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Translator Entities//DK"
- "translators.ent">
-%translators;
-<!ENTITY % mailing-lists PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Mailing List Entities//DK"
- "mailing-lists.ent">
-%mailing-lists;
-<!ENTITY % newsgroups PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Newsgroup Entities//DK"
- "newsgroups.ent">
-%newsgroups;
-<!ENTITY % teams PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Team Entities//DK"
- "teams.ent">
-%teams;
-<!ENTITY % trademarks PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Trademark Entities//EN"
- "nonexistent">
-%trademarks;
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/xml/freebsd-xhtml.xsl b/da_DK.ISO8859-1/share/xml/freebsd-xhtml.xsl
deleted file mode 100644
index 22d504e228..0000000000
--- a/da_DK.ISO8859-1/share/xml/freebsd-xhtml.xsl
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
-<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-1'?>
-
-<!-- $FreeBSD$ -->
-
-<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
- version='1.0'
- xmlns="http://www.w3.org/TR/xhtml1/transitional"
- exclude-result-prefixes="#default">
-
- <xsl:template name="user.footer.navigation">
- <p align="center"><small>Dette og andre dokumenter kan downloades fra
- <a href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/">ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/</a></small></p>
-
- <p align="center"><small>For spørgsmål om FreeBSD, læs
- <a href="http://www.FreeBSD.org/docs.html">documentationen</a> før du kontakter
- &lt;<a href="mailto:questions@FreeBSD.org">questions@FreeBSD.org</a>&gt;.<br/>
- For spørgsmål angående denne dokumentation, e-mail
- &lt;<a href="mailto:doc@FreeBSD.org">doc@FreeBSD.org</a>&gt;.</small></p>
- </xsl:template>
-</xsl:stylesheet>
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/xml/l10n.ent b/da_DK.ISO8859-1/share/xml/l10n.ent
deleted file mode 100644
index 289dcd178f..0000000000
--- a/da_DK.ISO8859-1/share/xml/l10n.ent
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-<!-- -*- sgml -*-
- DocBook Language Specific Entities for Localization (da).
-
- $FreeBSD$
--->
-
-<!-- docformat navi -->
-<!ENTITY docnavi.single-html "Samlet">
-<!ENTITY docnavi.split-html "Opdelt">
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/xml/mailing-lists.ent b/da_DK.ISO8859-1/share/xml/mailing-lists.ent
deleted file mode 100644
index 470216f5ba..0000000000
--- a/da_DK.ISO8859-1/share/xml/mailing-lists.ent
+++ /dev/null
@@ -1,206 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
-<!--
- Navne på FreeBSD mailing lister og relateret software.
-
- $FreeBSD$
--->
-
-<!ENTITY a.advocacy "FreeBSD fremmelses mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-advocacy@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.afs "FreeBSD AFS porterings mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-afs@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.aic7xxx "FreeBSD Adaptec AIC7xxx diskussions mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-aic7xxx@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.alpha "FreeBSD Alpha porterings mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-alpha@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.announce "FreeBSD annoncerings mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-announce@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.arch "FreeBSD arkitektur og design mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-arch@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.arm "FreeBSD ARM porterings mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-arm@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.atm "FreeBSD ATM netværks mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-atm@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.audit "FreeBSD kildekode auditerings mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-audit@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.binup "FreeBSD binær opdaterings system mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-binup@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.bugbusters "FreeBSD bugbusters mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-bugbusters@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.bugs "FreeBSD problem rapports mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-bugs@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.chat "FreeBSD snak mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-chat@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.cluster "FreeBSD clustering mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-cluster@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.committers "FreeBSD committer mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>cvs-committers@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.config "FreeBSD installation og konfigurations værktøjs mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-config@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.core "FreeBSD core team
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-core@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.current "FreeBSD-CURRENT mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-current@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.cvsall "FreeBSD CVS commit beskeds mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>cvs-all@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.database "FreeBSD baserede Databaser mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-database@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.developers "FreeBSD developers mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-developers@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.doc "FreeBSD dokumentations projekt mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-doc@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.emulation "FreeBSD-emulation mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-emulation@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.firewire "FreeBSD FireWire (IEEE 1394) diskussions mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-firewire@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.fs "FreeBSD filsystem projekt mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-fs@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.gnome "FreeBSD GNOME og GNOME programmer mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-gnome@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.hackers "FreeBSD teknisk diskussions mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-hackers@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.hardware "FreeBSD hardware og udstyrs mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-hardware@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.hubs "FreeBSD mirror sites mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-hubs@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.i18n "FreeBSD internationaliserings mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-i18n@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.ia64 "FreeBSD IA64 porterings mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-ia64@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.install "FreeBSD installation udviklings mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-install@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.ipfw "FreeBSD IPFW kode mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-ipfw@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.isdn "FreeBSD ISDN mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-isdn@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.isp "FreeBSD Internet service provider's mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-isp@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.java "FreeBSD Java sprog mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-java@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.jobs "FreeBSD relateret beskæftigelse mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-jobs@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.lfs "FreeBSD LFS porterings mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-lfs@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.libh "FreeBSD libh installation og pakke system mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-libh@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.mips "FreeBSD MIPS porterings mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-mips@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.mobile "FreeBSD laptop computer mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-mobile@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.mozilla "FreeBSD port af Mozilla browseren mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-mozilla@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.multimedia "FreeBSD multimedia mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-multimedia@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.net "FreeBSD netværks mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-net@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.newbies "FreeBSD nye brugere mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-newbies@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.newbus "Ny Bus Arkitektur mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>new-bus-arch@bostonradio.org</email>">
-
-<!ENTITY a.platforms "FreeBSD non-Intel platforms porterings mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-platforms@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.policy "FreeBSD core team politisk beslutnings mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-policy@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.ports "FreeBSD ports mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-ports@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.ppc "FreeBSD PowerPC portering mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-ppc@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.qa "FreeBSD Kvalitets assurance mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-qa@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.questions "FreeBSD generelle spørgsmåls mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-questions@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.realtime "FreeBSD realtime extensions mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-realtime@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.scsi "FreeBSD SCSI subsystem mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-scsi@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.security "FreeBSD sikkerheds mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-security@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.security-notifications "FreeBSD sikkerheds notifikationer mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-security-notifications@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.small "FreeBSD-small mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-small@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.smp "FreeBSD symmetrisk multiprocessing mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-smp@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.sparc "FreeBSD SPARC porterings mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-sparc@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.stable "FreeBSD-STABLE mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-stable@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.standards "FreeBSD C99 og POSIX compliance mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-standards@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.test "FreeBSD test mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-test@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.tokenring "FreeBSD tokenring mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-tokenring@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.usergroups "FreeBSD bruger gruppe koordinations mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-user-groups@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.vendors "FreeBSD leverandør pre-release koordinations mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-vendors@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.www "FreeBSD Webmaster mailing liste
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>freebsd-www@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.majordomo "<email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>majordomo@FreeBSD.org</email>">
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/xml/newsgroups.ent b/da_DK.ISO8859-1/share/xml/newsgroups.ent
deleted file mode 100644
index 93b1bfe2ce..0000000000
--- a/da_DK.ISO8859-1/share/xml/newsgroups.ent
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
-<!--
- Navne på FreeBSD nyhedsgrupper
-
- $FreeBSD$
--->
-
-<!ENTITY ng.misc "
- <link xlink:href='news:comp.unix.bsd.freebsd.misc'>comp.unix.bsd.freebsd.misc</link>
- nyhedsgruppen">
-
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/xml/teams.ent b/da_DK.ISO8859-1/share/xml/teams.ent
deleted file mode 100644
index a1553e0c1b..0000000000
--- a/da_DK.ISO8859-1/share/xml/teams.ent
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
-<!--
- Navne og email adresser på de teams af folk der arbejder
- på specifikke opgaver. Normalt er de bare mail aliaser der
- er sat op på hub.FreeBSD.org
-
- Brug disse entiteter når du refererer de korrekte teams.
-
- Vær venlig at holde denne liste i alfabetisk orden efter
- entitets navne.
-
- VIGTIGT: Hvis du sletter navne fra denne fil *skal* du sikre dig at
- alle referencer til dem er fjernet fra håndbogens
- oversættelser. Hvis de ikke er fjernet *vil* du
- ædelægge bygningen for de andre sprog, og vi
- vil drille dig i fuld offentlighed.
-
- $FreeBSD$
--->
-
-<!ENTITY a.core-secretary "Core Team Sekretær <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>core-secretary@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.cvs "CVS Repository Meisters <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>cvs@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.faq "FAQ Vedligeholder <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>faq@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.portmgr "Ports Management Team <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>portmgr@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.re "Release Engineering Team <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>re@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.donations "Donations forbindelses kontor <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>donations@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.security-officer "Sikkerheds officers Team <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>security-officer@FreeBSD.org</email>">
-
-<!ENTITY a.www "FreeBSD Webmaster mailing liste <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>www@FreeBSD.org</email>">
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/share/xml/translators.ent b/da_DK.ISO8859-1/share/xml/translators.ent
deleted file mode 100644
index 6337210711..0000000000
--- a/da_DK.ISO8859-1/share/xml/translators.ent
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
-<!--
- The FreeBSD Documentation Project
- The FreeBSD Dannish Documentation Project
-
- Navne og email adresser på medlemmerne af det danske oversættelses team.
- $FreeBSD$
-
--->
-
-<!ENTITY a.da.jespersen "Laust S. Jespersen
- <email xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>Laust@doc.freebsd.dk</email>">
-
-<!-- Oversættelser -->
-
-<!ENTITY trans.da.jespersen
- "<para xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'><emphasis>Dansk version af &a.da.jespersen;.</emphasis></para>">