aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/da_DK.ISO8859-1
diff options
context:
space:
mode:
authorSergio Carlavilla Delgado <carlavilla@FreeBSD.org>2020-02-01 09:47:29 +0000
committerSergio Carlavilla Delgado <carlavilla@FreeBSD.org>2020-02-01 09:47:29 +0000
commit7f9d4a70d32343fc15d8fab6a04ea2c429a9588a (patch)
tree86391852471e5f23d09b095912bc75ca590617a1 /da_DK.ISO8859-1
parent7d44ec096f851abc006db829da37fc94e798b676 (diff)
downloaddoc-7f9d4a70d32343fc15d8fab6a04ea2c429a9588a.tar.gz
doc-7f9d4a70d32343fc15d8fab6a04ea2c429a9588a.zip
Remove pxe article from da_DK
PR: 160698 Reported by: rodrigc@ Patch by: carlavilla@ Approved by: bcr@(mentor) Differential Revision: https://reviews.freebsd.org/D23384
Notes
Notes: svn path=/head/; revision=53848
Diffstat (limited to 'da_DK.ISO8859-1')
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/Makefile1
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/Makefile19
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.xml292
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/dhcpd.conf22
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/install.cfg208
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/loader.rc11
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/pkgmaker.sh9
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/post36
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/pre7
9 files changed, 0 insertions, 605 deletions
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/Makefile b/da_DK.ISO8859-1/articles/Makefile
index 065a20a393..257399e862 100644
--- a/da_DK.ISO8859-1/articles/Makefile
+++ b/da_DK.ISO8859-1/articles/Makefile
@@ -1,7 +1,6 @@
# $FreeBSD$
SUBDIR+= ipsec-must
-SUBDIR+= pxe
DOC_PREFIX?= ${.CURDIR}/../..
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/Makefile b/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/Makefile
deleted file mode 100644
index 87638e349a..0000000000
--- a/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/Makefile
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-# $FreeBSD$
-
-DOC?= article
-
-FORMATS?= html
-
-INSTALL_COMPRESSED?=gz
-INSTALL_ONLY_COMPRESSED?=
-
-SRCS= article.xml
-
-DOC_PREFIX?= ${.CURDIR}/../../..
-
-afterinstall:
- ${INSTALL_DOCS} ${.CURDIR}/dhcpd.conf ${.CURDIR}/install.cfg \
- ${.CURDIR}/loader.rc ${.CURDIR}/pkgmaker.sh \
- ${.CURDIR}/post ${.CURDIR}/pre ${DESTDIR}
-
-.include "${DOC_PREFIX}/share/mk/doc.project.mk"
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.xml b/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.xml
deleted file mode 100644
index bed80bd60e..0000000000
--- a/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.xml
+++ /dev/null
@@ -1,292 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
-<!DOCTYPE article PUBLIC "-//FreeBSD//DTD DocBook XML V5.0-Based Extension//EN"
- "http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/freebsd50.dtd">
-<!--
- The FreeBSD Documentation Project
- The FreeBSD Danish Documentation Project
-
- $FreeBSD$
- Original revision: 1.22
--->
-<article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="da">
- <info><title>FreeBSD kvikstart Guide</title>
-
-
- <authorgroup>
- <author><personname><firstname>Alfred</firstname><surname>Perlstein</surname></personname><affiliation>
- <address><email>alfred@FreeBSD.org</email></address>
- </affiliation></author>
- </authorgroup>
-
- <legalnotice xml:id="trademarks" role="trademarks">
- &tm-attrib.freebsd;
- &tm-attrib.intel;
- &tm-attrib.general;
- </legalnotice>
-
- <pubdate>$FreeBSD$</pubdate>
-
- <releaseinfo>$FreeBSD$</releaseinfo>
-
- <abstract>
- <para>Denne artikel viser metoden hvorved man kan få maskiner til
- at installere FreeBSD ved hjælp af &intel; PXE metoden
- til at boote en maskine over et netværk.</para>
-
- &trans.da.jespersen;
- </abstract>
- </info>
-
- <sect1 xml:id="introduction">
- <title>Introduktion</title>
-
- <warning>
- <para>Denne procedure vil gøre <quote>Serveren</quote>
- både usikker og farlig. Det er bedst bare at holde
- <quote>Serveren</quote> på sin egen hub og ikke på
- nogen måde tilgængelig for andre maskiner end
- <quote>klienterne</quote>.</para>
- </warning>
-
- <para>Terminologi:</para>
-
- <informaltable frame="none">
- <tgroup cols="2">
-
- <tbody>
- <row>
- <entry>Server:</entry>
- <entry>Maskinen der tilbyder netboot og installations
- muligheder.</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Klient:</entry>
- <entry>Maskinen der skal have FreeBSD installeret på
- sig.</entry>
- </row>
- </tbody>
- </tgroup>
- </informaltable>
-
- <para>Kræver: Klienter der understøtter &intel; PXE
- netboot muligheden, en Ethernet forbindelse.</para>
-
- <para>Lad mig gerne vide hvis du falder over noget du har
- problemer med, eller forslag til yderligere dokumentation.</para>
-
- <para>Hvis du skal bruge nogen til at træne/implementere et
- specifikt netinstallations system for dig, så send mig
- venligst en e-mail så vi kan diskutere vilkår.</para>
-
- <para>Jeg vil også gerne takke &a.ps; og &a.jhb; for, at
- lave det meste af programmeringsarbejdet på pxeboot,
- interfacet til &intel; PXE (netboot) systemet.</para>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="server-config">
- <title>Server Konfiguration</title>
-
- <procedure>
- <step>
- <para>Installér DHCP: Installér <package>net/isc-dhcp3</package> du kan bruge denne
- config fil <link xlink:href="dhcpd.conf">
- <filename>dhcpd.conf</filename></link>, put den ind i
- <filename>/usr/local/etc/</filename>.</para>
- </step>
-
- <step>
- <para>Slå tftp til:</para>
-
- <procedure>
- <step>
- <para>Lav mappen <filename>/usr/tftpboot</filename></para>
- </step>
-
- <step>
- <para>Tilføj denne linie til din
- <filename>/etc/inetd.conf</filename>:</para>
-
-<programlisting>tftp dgram udp wait nobody /usr/libexec/tftpd tftpd /usr/tftpboot</programlisting>
- </step>
- </procedure>
- </step>
-
- <step>
- <para>Slå NFS til:</para>
-
- <procedure>
- <step>
- <para>Tilføj dette til
- <filename>/etc/rc.conf</filename>:</para>
-
- <programlisting>nfs_server_enable="YES"</programlisting>
- </step>
-
- <step>
- <para>Tilføj dette til
- <filename>/etc/exports</filename>:</para>
-
- <programlisting>/usr -alldirs -ro</programlisting>
- </step>
- </procedure>
- </step>
-
- <step>
- <para>Genstart for at slå de nye services til eller
- start dem manuelt.</para>
- </step>
- </procedure>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="bootstrap-config">
- <title>Bootstrap opsætning</title>
-
- <procedure>
- <step>
- <para>Download bootfiler: Download
- <link xlink:href="&snapshots.stable;/floppies/kern.flp">
- kern.flp</link> og <link xlink:href="&snapshots.stable;/floppies/mfsroot.flp">
- mfsroot.flp</link> floppy imagesne.</para>
- </step>
-
- <step>
- <para>Opsætning af ftp/pxe-boot mappen:</para>
-
- <procedure>
- <step>
- <para>Put pxeboot i boot mappen:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>rm -rf /usr/obj/*</userinput>
-&prompt.root; <userinput>cd /usr/src/sys/boot</userinput>
-&prompt.root; <userinput>make</userinput>
-&prompt.root; <userinput>cp /usr/src/sys/boot/i386/pxeldr/pxeboot /usr/tftpboot</userinput></screen>
- </step>
-
- <step>
- <para>Mount <filename>kern.flp</filename> filen ved
- hjælp af vndevice og kopier dens indhold til
- <filename>/usr/tftpboot</filename>:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>vnconfig vn0 kern.flp</userinput> # associer et vndevice med filen
-&prompt.root; <userinput>mount /dev/vn0 /mnt</userinput> # mount det
-&prompt.root; <userinput>cp -R /mnt /usr/tftpboot</userinput> # kopier indholdet til /usr/tftpboot
-&prompt.root; <userinput>umount /mnt</userinput> # unmount det
-&prompt.root; <userinput>vnconfig -u vn0</userinput> # disassocier vndevicet fra filen</screen>
- </step>
- </procedure>
- </step>
-
- <step>
- <para>Kompiler en tilpasset kernel for klienterne (for at
- undgå device konfigurations skærmen ved boot) og
- put den i <filename>/usr/tftpboot</filename>.</para>
- </step>
-
- <step>
- <para>Lav en speciel <filename>loader.rc</filename> og
- installer det i
- <filename>/usr/tftpboot/boot/loader.rc</filename> så den
- ikke prompter for den anden disk, her er <link xlink:href="loader.rc">min</link>.</para>
- </step>
-
- <step>
- <para>Pak installeren og hjælpeprogrammerne fra mfsroot
- disken ud og dekomprimer dem, put dem ned
- i<filename>/usr/tftpboot</filename> også:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>vnconfig vn0 mfsroot.flp</userinput> # associer et vndevice med filen
-&prompt.root; <userinput>mount /dev/vn0 /mnt</userinput> # mount det
-&prompt.root; <userinput>cp /mnt/mfsroot.gz /usr/tftpboot</userinput> # kopier indholdet til /usr/tftpboot
-&prompt.root; <userinput>umount /mnt</userinput> # unmount det
-&prompt.root; <userinput>vnconfig -u vn0</userinput> # disassocier vndevicet fra filen
-&prompt.root; <userinput>cd /usr/tftpboot</userinput> # skift mappe til pxeboot mappen
-&prompt.root; <userinput>gunzip mfsroot.gz</userinput> # dekomprimer mfsroot</screen>
- </step>
-
- <step>
- <para>Lav dit sysinstall script
- <filename>install.cfg</filename>, du kan bruge <link xlink:href="install.cfg">mit</link> som en skabelon, men du er
- nød til at editere det.</para>
- </step>
-
- <step>
- <para>Kopier sysinstall scriptet ind i det udpakkede og
- dekomprimerede mfsroot image:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/tftpboot</userinput>
-&prompt.root; <userinput>vnconfig vn0 mfsroot</userinput>
-&prompt.root; <userinput>mount /dev/vn0 /mnt</userinput>
-&prompt.root; <userinput>cp install.cfg /mnt</userinput>
-&prompt.root; <userinput>umount /mnt</userinput>
-&prompt.root; <userinput>vnconfig -u vn0</userinput></screen>
- </step>
- </procedure>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="install-setup">
- <title>Installations opsætning</title>
-
- <procedure>
- <step>
- <para>Put installations filerne i en mappe der kan nås
- via NFS på Serveren. Lav en mappe der svarer til 'nfs'
- direktivet i <filename>install.cfg</filename> filen og lav et
- spejl af FreeBSD installations filerne der, du skal have det
- til at se ud nogenlunde sådan her:</para>
-
- <screen>ABOUT.TXT TROUBLE.TXT compat20 floppies ports
-ERRATA.TXT UPGRADE.TXT compat21 games proflibs
-HARDWARE.TXT XF86336 compat22 info src
-INSTALL.TXT bin compat3x kern.flp
-LAYOUT.TXT catpages crypto manpages
-README.TXT cdrom.inf dict mfsroot.flp
-RELNOTES.TXT compat1x doc packages</screen>
- </step>
-
- <step>
- <para>Kopier de komprimerede pakker ind i packages/All mappen
- under <filename>nfs</filename>.</para>
- </step>
-
- <step>
- <para>Vær sikker på, at du har en
- <filename>INDEX</filename> fil gjort klar i packages mappen.
- Du kan lave dine egne <filename>INDEX</filename> notater
- sådan her:</para>
-
- <programlisting>alfred-1.0||/|Alfred install bootstrap||alfred@FreeBSD.org||||</programlisting>
-
- <para>Så kan du installere tilpassede pakker, specielt
- din egen tilpassede post-install pakke.</para>
- </step>
- </procedure>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="custom-postinst-package">
- <title>Tilpasset Post-Install Pakke</title>
-
- <para>Du kan bruge scriptet <link xlink:href="pkgmaker.sh"><filename>pkgmaker.sh </filename></link> til
- at lave en tilpasset pakke til post install. Ideen er at have
- den til at installere og konfigurere de specielle ting du vil have
- gjort. <filename>pkgmaker</filename> Køres i mappen
- ovenover den pakke du ønsker at lave med det ene argument
- fra pakken (f. eks mypkg) som så vil lave en mypkg.tgz som
- du så kan inkludere i din sysinstall pakke.</para>
-
- <para>Inde i din mappe med tilpassede pakker vil du have en fil kaldet
- <filename>PLIST</filename> som indeholder alle de filer du
- ønsker at installere og få inkorporeret i din
- pakke.</para>
-
- <para>Du vil også ønske dig at have nogle filer
- kaldet <link xlink:href="pre"><filename>pre</filename></link> og
- <link xlink:href="post"><filename>post</filename></link> i den mappe,
- disse er shell scripts som du vil eksekverer før og efter
- din pakke er installeret.</para>
-
- <para>Siden denne pakke er i din <filename>install.cfg</filename>
- fil burde den blive kørt og lave den sidste konfiguration
- for dig.</para>
- </sect1>
-</article>
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/dhcpd.conf b/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/dhcpd.conf
deleted file mode 100644
index bdb0a9762d..0000000000
--- a/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/dhcpd.conf
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-# $Wintelcom: src/freebsd/pxe/doc/dhcpd.conf,v 1.2 2000/09/24 09:18:14 bright Exp $
-# $FreeBSD$
-
-option subnet-mask 255.255.255.0;
-option routers 10.8.253.254;
-filename "pxeboot";
-
-ddns-update-style none;
-
-option domain-name "google.com";
-option broadcast-address 10.8.253.255;
-option domain-name-servers 10.8.0.7;
-server-name "DHCPserver";
-server-identifier 10.8.253.201;
-
-default-lease-time 7200;
-max-lease-time 7200;
-
-subnet 10.8.253.0 netmask 255.255.255.0 {
- next-server 10.8.253.201;
- range 10.8.253.29 10.8.253.200;
-}
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/install.cfg b/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/install.cfg
deleted file mode 100644
index 4aa657ff6c..0000000000
--- a/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/install.cfg
+++ /dev/null
@@ -1,208 +0,0 @@
-# $Wintelcom: src/freebsd/pxe/doc/install.cfg,v 1.1 2000/07/14 12:42:05 bright Exp $
-# $FreeBSD$
-
-# Dette er installation kongfigurations filen for vores rackmountede
-# FreeBSD cluster maskiner
-
-# Slå ekstra debugging til.
-debug=YES
-
-# Ok, dette burde slå AL promptning fra, kom ikke og klag til mig hvis du
-# mister en maskine fordi du netbootede den på det samme subnet som denne
-# box
-nonInteractive=YES
-noWarn=YES
-tryDHCP=YES
-
-################################
-# Mine host specifikke data
-hostname=booter
-domainname=mydomain.com
-# DHCP gør det her for os
-#nameserver=10.0.0.1
-#defaultrouter=10.0.0.1
-#ipaddr=DHCP
-#netmask=255.255.255.0
-################################
-
-################################
-# Hvilket installations device skal bruges
-nfs=x.x.x.x:/usr/releng4
-netDev=fxp0
-tryDHCP=YES
-mediaSetNFS
-################################
-
-################################
-# Vælg vilke distributioner vi vil have.
-dists= bin doc games manpages catpages proflibs dict info des compat1x compat20 compat21 compat22 compat3x crypto
-distSetCustom
-################################
-
-################################
-# Sæt parametrer for partition editoren på sd0.
-disk=ad0
-partition=all
-bootManager=standard
-diskPartitionEditor
-#diskPartitionWrite
-################################
-
-################################
-# Alle størrelse er skrevet i 512 byte blokke!
-#
-# En 96MB root partition, fulgt af en 0.5G swap partition, fulgt af
-# en 1G /var, og en /usr der bruger resten af pladsen på disken
-#
-ad0s1-1=ufs 1999999 /
-ad0s1-2=swap 6485760 none
-ad0s1-3=ufs 2097152 /var
-ad0s1-4=ufs 0 /usr
-# Lad os gøre det!
-diskLabelEditor
-#diskLabelCommit
-
-# OK, alting er klart. Gør det!
-installCommit
-
-package=XFree86-3.3.6
-packageAdd
-
-#package=XFree86-aoutlibs-3.3.3
-#packageAdd
-
-package=XFree86-contrib-3.3.6
-packageAdd
-
-package=arpwatch-2.1.a4
-packageAdd
-
-package=bash-2.04
-packageAdd
-
-package=bison-1.28
-packageAdd
-
-package=bzip2-1.0.0
-packageAdd
-
-package=ctags-3.5.2
-packageAdd
-
-package=dvips2ascii-1.3
-packageAdd
-
-package=electricfence-2.0.5
-packageAdd
-
-package=emacs-20.6
-packageAdd
-
-package=enscript-letter-1.6.1
-packageAdd
-
-package=fping-1.20
-packageAdd
-
-package=gawk-3.0.4
-packageAdd
-
-package=gdbm-1.8.0
-packageAdd
-
-package=gettext-0.10.35
-packageAdd
-
-package=gmake-3.79
-packageAdd
-
-package=ispell-3.1.20c
-packageAdd
-
-package=less-352
-packageAdd
-
-package=libgnugetopt-1.1
-packageAdd
-
-package=libtool-1.3.4
-packageAdd
-
-package=linux_base-6.1
-packageAdd
-
-package=linux_devtools-6.1
-packageAdd
-
-package=lmbench-1.1
-packageAdd
-
-package=m4-1.4
-packageAdd
-
-package=mprof-3.0
-packageAdd
-
-package=mtr-0.42
-packageAdd
-
-package=nmap-2.53
-packageAdd
-
-package=pine-4.21
-packageAdd
-
-package=portscanner-1.0
-packageAdd
-
-package=portsentry-1.0
-packageAdd
-
-package=python-1.5.2
-packageAdd
-
-package=rpm-2.5.6
-packageAdd
-
-package=rsaref-2.0
-packageAdd
-
-package=rsync-2.4.3
-packageAdd
-
-package=screen-3.9.5
-packageAdd
-
-package=stlport-3.01
-packageAdd
-
-package=tcsh-6.09.00
-packageAdd
-
-package=tk-8.0.5
-packageAdd
-
-package=vim-lite-5.6.70
-packageAdd
-
-package=wget-1.5.3
-packageAdd
-
-package=word2x-0.005
-packageAdd
-
-package=zip-2.3
-packageAdd
-
-package=zsh-3.0.7
-packageAdd
-
-#
-# Denne sidste pakke er speciel. Den bruges til at konfigurere maskinen.
-# Den installerer flere filer (som /root/.rhosts) og dens installations
-# script tweaker flere muligheder i /etc/rc.conf
-#
-package=mypkg-1.0
-packageAdd
-
-shutdown
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/loader.rc b/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/loader.rc
deleted file mode 100644
index 95130eb4df..0000000000
--- a/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/loader.rc
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
-\ $Wintelcom: src/freebsd/pxe/doc/loader.rc,v 1.1 2000/07/15 07:20:37 bright Exp $
-\ $FreeBSD$
-echo Loading Kernel...
-load /kernel
-echo Loading mfsroot...
-load -t mfs_root /mfsroot
-echo booting...
-echo \007\007
-echo initializing h0h0magic...
-set vfs.root.mountfrom="ufs:/dev/md0c"
-boot
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/pkgmaker.sh b/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/pkgmaker.sh
deleted file mode 100644
index 0ff380b477..0000000000
--- a/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/pkgmaker.sh
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-#!/bin/sh
-
-# $Wintelcom: src/freebsd/pxe/doc/pkgmaker.sh,v 1.1 2000/07/14 12:42:05 bright Exp $
-# $FreeBSD$
-
-PKGNAME=${1}
-PKGDIR=`pwd`/${PKGNAME}/
-
-pkg_create -i ${PKGDIR}pre -I ${PKGDIR}post -f ${PKGDIR}PLIST -s ${PKGDIR} -p / -d ${PKGDIR}DESCR -c ${PKGDIR}COMMENT ${PKGNAME}.tgz
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/post b/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/post
deleted file mode 100644
index 9437b5c8c0..0000000000
--- a/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/post
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
-#!/bin/sh
-
-# $Wintelcom: src/freebsd/pxe/doc/post,v 1.1 2000/07/14 12:42:05 bright Exp $
-# $FreeBSD$
-
-echo post-install
-
-set PATH=/bin:/usr/local/bin:/sbin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/bin/X11
-export PATH
-
-# do timezone
-cp /usr/share/zoneinfo/America/Los_Angeles /etc/localtime
-
-conf="/etc/rc.conf.local"
-
-rm $conf
-
-echo 'sendmail_enable="NO"' >> $conf
-echo 'dumpdev="/dev/ad0s1b"' >> $conf
-echo 'sshd_enable="YES"' >> $conf
-echo 'linux_enable="YES"' >> $conf
-
-# Opsætning af IP adresse og hostnavn
-if=`ifconfig fxp1 inet | grep '[ ]*inet' | sed 's/[ ]*//'`
-echo "ifconfig_fxp1=\"${if}\"" >> $conf
-name=`echo $if | sed 's/[ ][ ]*/ /g' | cut -f2 -d" " | cut -f4 -d.`
-echo "hostname=\"suyy${name}\"" >> $conf
-
-echo "network_interfaces=\"fxp0 fxp1 lo0\"" >> $conf
-
-# Opsætning af gateway, oversæt netstat output
-gw=`netstat -rn | grep '^default' | sed 's/[ ][ ]*/ /g' | cut -f2 -d" "`
-echo "defaultrouter=\"${gw}\"" >> $conf
-
-pwd_mkdb -p /etc/master.passwd
-exit 0
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/pre b/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/pre
deleted file mode 100644
index afeb6ab73d..0000000000
--- a/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/pre
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-#!/bin/sh
-
-# $Wintelcom: src/freebsd/pxe/doc/pre,v 1.1 2000/07/14 12:42:05 bright Exp $
-# $FreeBSD$
-
-echo pre-install
-exit 0