aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/da_DK.ISO8859-1
diff options
context:
space:
mode:
authorGabor Kovesdan <gabor@FreeBSD.org>2012-09-20 14:33:30 +0000
committerGabor Kovesdan <gabor@FreeBSD.org>2012-09-20 14:33:30 +0000
commitd8a2cdf09bfdd88bdad328769c0e4d06e0893efa (patch)
tree79c0f362c2f64f0ec3ea06111da6ced8753136ae /da_DK.ISO8859-1
parentb1b33d86a473e7e003bb7bdf7e4ff22e9402fd84 (diff)
downloaddoc-d8a2cdf09bfdd88bdad328769c0e4d06e0893efa.tar.gz
doc-d8a2cdf09bfdd88bdad328769c0e4d06e0893efa.zip
- Remove the following articles and references to them. Where it is
reasonable to maintain the reference, use the archived docs. 5-roadmap checkpoint dialup-firewall diskless-x euro formatting-media hats (content moved to htdocs/internal) multi-os storage-devices vinum zip-drive All of these articles can be found here: http://docs.freebsd.org/doc/9.0-RELEASE/usr/share/doc/freebsd/en_US.ISO8859-1/articles/ No objection from: doc@, www@
Notes
Notes: svn path=/head/; revision=39585
Diffstat (limited to 'da_DK.ISO8859-1')
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/Makefile1
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/euro/Makefile14
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/euro/article.sgml368
3 files changed, 0 insertions, 383 deletions
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/Makefile b/da_DK.ISO8859-1/articles/Makefile
index 43ee579ee1..065a20a393 100644
--- a/da_DK.ISO8859-1/articles/Makefile
+++ b/da_DK.ISO8859-1/articles/Makefile
@@ -1,6 +1,5 @@
# $FreeBSD$
-SUBDIR = euro
SUBDIR+= ipsec-must
SUBDIR+= pxe
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/euro/Makefile b/da_DK.ISO8859-1/articles/euro/Makefile
deleted file mode 100644
index 886e21cc9d..0000000000
--- a/da_DK.ISO8859-1/articles/euro/Makefile
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-# $FreeBSD$
-
-DOC?= article
-
-FORMATS?= html
-
-INSTALL_COMPRESSED?=gz
-INSTALL_ONLY_COMPRESSED?=
-
-SRCS= article.sgml
-
-DOC_PREFIX?= ${.CURDIR}/../../..
-
-.include "${DOC_PREFIX}/share/mk/doc.project.mk"
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/euro/article.sgml b/da_DK.ISO8859-1/articles/euro/article.sgml
deleted file mode 100644
index 4fc1f30fc9..0000000000
--- a/da_DK.ISO8859-1/articles/euro/article.sgml
+++ /dev/null
@@ -1,368 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="no"?>
-<!DOCTYPE article PUBLIC "-//FreeBSD//DTD DocBook XML V4.2-Based Extension//EN"
- "../../../share/sgml/freebsd42.dtd" [
-<!ENTITY % entities PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook FreeBSD Entity Set//DA" "../../share/sgml/entities.ent">
-%entities;
-]>
-
-<article lang="da">
- <articleinfo>
- <title>Euro symbolet på
- <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem></title>
-
- <authorgroup>
- <author>
- <firstname>Aaron</firstname>
-
- <surname>Kaplan</surname>
-
- <affiliation>
- <address>
- <email>aaron@lo-res.org</email>
- </address>
- </affiliation>
- </author>
- </authorgroup>
-
- <copyright>
- <year>2002</year>
- <year>2003</year>
- <holder>The FreeBSD Documentation Project</holder>
- </copyright>
-
- <pubdate>$FreeBSD$</pubdate>
-
- <releaseinfo>$FreeBSD$</releaseinfo>
-
- <abstract>
- <para>Dette dokument vil forsøge at hjælpe dig med
- at komme i gang med det nye <keycap>euro</keycap> symbol
- på det nye keyboard du var nødt til at
- købe i starten af 2002 på grund af skiftet til
- den fælles valuta. Vi vil først fokusere
- på de mere vigtige dele, som det at være i stand
- til at vise symbolet korrekt på konsollen.
- Senere sektioner vil handle om konfiguration af specifikke
- programmer som for eksempel <application>X11</application>.
- </para>
-
- <para>Megen hjælpende input kom fra Oliver Fromme, Tom Rhodes
- og utallige andre. Tak! uden jer ville denne artikel ikke have
- været mulig!</para>
-
- &trans.da.jespersen;
- </abstract>
- </articleinfo>
-
- <sect1>
- <title>Euroen i en nøddeskal</title>
-
- <para>Hvis du allerede føler dig komfortabel med
- <ulink url="../../books/handbook/l10n.html">lokalisering</ulink>
- som det er beskrevet i
- <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem> Håndbogen,
- er du måske kun interesseret i de følgende fakta
- som lader dig komme hurtigt i gang:</para>
-
- <variablelist>
- <varlistentry>
- <term>ISO8859-15</term>
-
- <listitem>
- <para>Dette er en lettere modificering af det almindeligt
- brugte ISO8859-1 karatersæt. Det inkluderer eurosymbolet.
- Det bruges til <envar>LANG</envar>, <envar>LC_CTYPE</envar>
- miljø variabler.</para>
- </listitem>
- </varlistentry>
-
- <varlistentry>
- <term><filename>iso15-8x16.fnt</filename></term>
-
- <listitem>
- <para>&man.vidcontrol.1; fonten til konsollen</para>
- </listitem>
- </varlistentry>
-
- <varlistentry>
- <term><filename>/usr/share/syscons/keymaps/*.iso.kbd</filename></term>
-
- <listitem>
- <para>Passende tegnsæt afhængigt af dit sprog.
- Sæt din <literal>keymap</literal> indtastning i
- <filename>rc.conf</filename> til en af disse.</para>
- </listitem>
- </varlistentry>
-
- <varlistentry>
- <term><envar>LC_CTYPE</envar></term>
-
- <listitem>
- <para>Bruges til at specificere den korrekte karakter type
- på din lokalitet.</para>
- </listitem>
- </varlistentry>
-
- <varlistentry>
- <term><literal>XkbLayout "<replaceable>lang</replaceable>(euro)"</literal></term>
-
- <listitem>
- <para>XFree86 konfigurations mulighed.</para>
- </listitem>
- </varlistentry>
-
- <varlistentry>
- <term><filename>/usr/X11R6/lib/X11/fonts/*/fonts.alias</filename></term>
- <listitem>
- <para>Vær sikker på at tilpasse dine X11 fonte til
- <literal>-*-..-*-iso8859-15</literal></para>
- </listitem>
- </varlistentry>
- </variablelist>
- </sect1>
-
- <sect1>
- <title>En generel bemærkning</title>
-
- <para>I de følgende sektioner vil vi ofte referere til
- <emphasis>ISO8859-15</emphasis>. Dette er standard notationen
- startende med <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem> 4.5.
- I ældre versioner, var standard notationen enten
- <emphasis>ISO_8859-15</emphasis> eller
- <emphasis>DIS_8859-15</emphasis>.
- </para>
-
- <para>Hvis du bruger en ældre version af
- <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem>, skal du være
- sikker på at kigge på <filename>/usr/share/locale/</filename>
- for at finde ud af hvilken navnekonvention der bruges.</para>
- </sect1>
-
- <sect1>
- <title>Konsollen</title>
-
- <sect2>
- <title>Opsætning af din konsol font</title>
-
- <para>Afhængigt af din konsols opløsning og
- størrelse kan du få brug for en af de
- følgende linier i <filename>rc.conf</filename>:</para>
-
- <programlisting>font8x16="iso15-8x16.fnt" # from /usr/share/syscons/fonts/*
-font8x14="iso15-8x14.fnt"
-font8x8="iso15-8x8.fnt"</programlisting>
-
- <para>Dette vil vælge ISO8859-15 også kendt som Latin-9
- fonten. ISO8859-15 er en variation af ISO8859-1. Du kan se
- forskellen på de to ved at kigge på Euro symbolet:
- dets decimale værdi er 164. I ISO8859-1 vil du
- bemærke en cirkel med fire små
- streger i hjørnerne. Dette kaldes ofte "universal currency
- symbol". I ISO8859-15, istedet for den lille cirkel, vil du have
- Euro Symbolet. Ellers er fontene mere eller mindre
- identiske.</para>
-
- <warning>
- <para>I skrivende stund virker det som om den eneste brugbare
- font er <literal>iso15-8x16.fnt</literal>. De andre ser ud til
- kun at vise ISO8859-1 selvom deres navne tyder på
- andet.</para>
- </warning>
-
- <note>
- <para>Ved at specificere denne font vil konsol programmer se
- forvrængede ud. Dette er på grund af det faktum
- at de antager at du bruger en anden font/karaktersæt
- så som ANSI 850. Et bemærkelsesværdigt
- eksempel er <application>/stand/sysinstall</application>.
- Det meste af tiden burde det dog ikke være den store
- bekymring.</para>
- </note>
-
- <para>Som det næste skridt burde du enten reboote dit
- system for at lade ændringerne tage effekt eller (manuelt)
- tage de skridt der ville være blevet taget ved systemets
- start:</para>
-
- <screen>&prompt.user; <userinput>vidcontrol -f <replaceable>iso15-8x16.fnt</replaceable></userinput></screen>
-
- <para>For at checke om fonten er blevet valgt kan du eksekvere
- det følgende korte <command><anchor id="awk-test"/>awk</command>
- script:</para>
-
- <programlisting>#!/usr/bin/awk -f
-BEGIN {
- for(i=160;i&lt;180;i++)
- printf"%3d %c\n",i,i
-}</programlisting>
-
- <para>Resultatet skulle afsløre Euro tegnet ved position 164.</para>
- </sect2>
-
- <sect2>
- <title>Opsætning af dit tastatur til Euroen</title>
-
- <para>De fleste tegnsæt burde allerede være opsat
- korrekt. f.eks.: Hvis du har et tysk tastatur og dine Umlaut
- taster virker, kan du sagtens skippe denne sektion eftersom
- det tegnsæt allerede har opsat hvilkensomhelst
- tastekombination der er nødvendig (f.eks.: <keycombo
- action="simul"><keycap>Alt Gr</keycap><keycap>e</keycap></keycombo>)
- til decimal værdi 164. Hvis man løber ind i problemer,
- er den bedste måde at checke på, ved at kigge på
- <filename>/usr/share/syscons/keymaps/*.kbd</filename>. Formatet
- af tegnsættene er beskrevet i &man.keyboard.4;.
- &man.kbdcontrol.1; kan bruges til at loade et speciallavet
- tegnsæt.</para>
-
- <para>Når det korrekte tegnsæt er valgt skal det
- tilføljes til <filename>/etc/rc.conf</filename> med
- linien:</para>
-
- <programlisting>keymap="<replaceable>german.iso</replaceable>" # eller et andet tegnsæt</programlisting>
-
- <para>Som anført ovenfor er dette skridt nok allerede taget
- af dig ved installationen (med
- <application>sysinstall</application>). Hvis ikke, skal du
- enten reboote eller loade det nye tegnsæt via
- &man.kbdcontrol.1;.</para>
-
- <para>For at verificere tegnsættet, skift til en ny konsol
- og ved login prompten, <emphasis>istedet for at logge
- ind</emphasis>, prøv at at taste <keycap>Euro</keycap>
- tegnet. Hvis det ikke virker, kan du enten sende en bug report
- via &man.send-pr.1; eller vær sikker på at du faktisk
- valgte det rette tegnsæt.</para>
-
- <note>
- <para>På dette stadie vil Euro tasten ikke virke i
- <application>bash</application> eller
- <application>tcsh</application>.</para>
- </note>
- </sect2>
-
- <sect2>
- <title>Fix miljø variablerne</title>
-
- <para>Shellsne (bash, tcsh) falder tilbage til &man.readline.3;
- biblioteket som igen respekterer <envar>LC_CTYPE</envar>
- miljø variablen. <envar>LC_CTYPE</envar> skal
- være sat før din shell kører helt.
- Helddigvis er det nok at tilføje linien:</para>
-
- <programlisting>export LC_CTYPE=<replaceable>de_DE</replaceable>.ISO8859-15</programlisting>
-
- <para>til din <filename>.bash_profile</filename> (bash), eller:</para>
-
- <programlisting>setenv LC_CTYPE <replaceable>de_DE</replaceable>.ISO8859-15</programlisting>
-
- <para>til din <filename>.login</filename> (tcsh) fil.
- <replaceable>de_DE</replaceable> skal selvfølgelig
- erstattes med dit sprog. Det næste du skal gøre
- er at, logge ud, logge ind igen, og verificerer at din Euro
- tast virker. Nu burde de fleste af konsol programmerne svare
- på Euro tasten. Ekstra konfigurations skridt for
- specielle programmer som <application>pine</application> er
- dog måske stadigt nødvendige.</para>
-
- <note>
- <para>Et alternativ til at modificere <filename>.login</filename>
- og <filename>.bash_profile</filename> er at sætte
- miljø variablerne gennem &man.login.conf.5; mekanismen.
- Denne indgangsvinkel har den fordel af at sætte visse
- brugeres login klasser (f.eks. Franske brugere, Italienske
- brugere, osv) <emphasis>på et sted</emphasis>.</para>
- </note>
- </sect2>
- </sect1>
-
- <sect1>
- <title>Modificering af X11</title>
-
- <para>Modificer <filename>/etc/XF86Config</filename> på den
- følgende måde:</para>
-
- <programlisting>Option "XkbLayout" "<replaceable>de</replaceable>(euro)"</programlisting>
-
- <para>Erstat <replaceable>de</replaceable> med dit eget sprog.
- Nu burde tastaturet være korrekt opsat. Som i konsol
- sektionen, skal den korrekte font være valgt. For
- <application>KDE</application>, gå til <application>KDE
- control center</application> -&gt; Personalization -&gt; Country
- &amp; Language -&gt; Charset og skift det til
- <literal>ISO8859-15</literal>. Lignende skridt tages for
- <application>kmail</application> og andre programmer.</para>
-
- <para>En anden god ide er at modificere din
- <filename>fonts.alias</filename> fil. Navnlig
- <literal>fixed</literal> font skulle være skiftet til det
- korrekte tegnsæt: Forfatterens
- <filename>/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/fonts.alias</filename>
- ser sådan ud:</para>
-
- <programlisting>! $Xorg: fonts.alias,v 1.3 2000/08/21 16:42:31 coskrey Exp $
-fixed -misc-fixed-medium-r-semicondensed--13-120-75-75-c-60-iso8859-15
-variable -*-helvetica-bold-r-normal-*-*-120-*-*-*-*-iso8859-15
-(...)</programlisting>
-
- <para>Som i konsol sektionen, skal specielle programmer stadig
- have ISO8859-1 fontene konfigureret i deres respektive xrdb
- databaser. Et bemærkelsesværdigt eksempel er
- <application>xterm</application>. Som en generel tommefingerregel
- er det nok at ændre den tilsvarende konfigurations fil i
- <filename>/usr/X11R6/lib/X11/app-defaults</filename> og
- tilføje den korrekte font. Lad os demonstrere dette med
- <application>xterm</application>.</para>
-
- <screen>&prompt.root; cd /usr/X11R6/lib/X11/app-defaults/
-&prompt.root; vi XTerm</screen>
-
- <para>Tilføj den følgende linie til begyndelsen
- af filen:</para>
-
- <programlisting>*font: -misc-fixed-medium-r-normal-*-*-120-*-*-c-*-iso8859-15</programlisting>
-
- <para>Endelig, genstart X og check, at fonte kan vises ved, at
- køre det ovenstående <link
- linkend="awk-test">awk script</link>. Alle større
- programmer bør respektere tegnsættet og font
- indstillingen.</para>
- </sect1>
-
- <sect1>
- <title>Åbne problemer</title>
-
- <para>Forfatteren vil selvfølgelig gerne have feedback.
- Lad mig meget gerne høre om du har et fix for et af
- disse åbne problemer:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para>Beskriv en alternativ måde at opsætte XFree86:
- <filename role="package">x11/xkeycaps</filename></para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Indstillinger i <application>GNOME</application></para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Indstillinger i <application>XFCE</application></para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Indstillinger for <application>(X)Emacs</application></para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Beskrivelse af UTF-8</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Beskriv <application>libiconv</application> som en
- effektiv måde at konvertere mellem ISO8859-15 og
- UTF-{8,16} indefra programmer</para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
- </sect1>
-</article>