aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/mail/chapter.xml
diff options
context:
space:
mode:
authorSergio Carlavilla Delgado <carlavilla@FreeBSD.org>2021-01-25 23:31:29 +0000
committerSergio Carlavilla Delgado <carlavilla@FreeBSD.org>2021-01-25 23:31:29 +0000
commit989d921f5d4ac8d8b7c831c13b8954ad1901be24 (patch)
treea5d768f9af4b55422fdf5b17064879ae1c7ce032 /hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/mail/chapter.xml
parent0cff342f42461c5081b98bce7581f43df319e4f4 (diff)
downloaddoc-989d921f5d4ac8d8b7c831c13b8954ad1901be24.tar.gz
doc-989d921f5d4ac8d8b7c831c13b8954ad1901be24.zip
Migrate doc to Hugo/AsciiDoctor
I'm very pleased to announce the release of our new website and documentation using the new toolchain with Hugo and AsciiDoctor. To get more information about the new toolchain please read the FreeBSD Documentation Project Primer[1], Hugo docs[2] and AsciiDoctor docs[3]. Acknowledgment: Benedict Reuschling <bcr@> Glen Barber <gjb@> Hiroki Sato <hrs@> Li-Wen Hsu <lwhsu@> Sean Chittenden <seanc@> The FreeBSD Foundation [1] https://docs.FreeBSD.org/en/books/fdp-primer/ [2] https://gohugo.io/documentation/ [3] https://docs.asciidoctor.org/home/ Approved by: doceng, core
Diffstat (limited to 'hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/mail/chapter.xml')
-rw-r--r--hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/mail/chapter.xml2915
1 files changed, 0 insertions, 2915 deletions
diff --git a/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/mail/chapter.xml b/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/mail/chapter.xml
deleted file mode 100644
index 793bbf3bf9..0000000000
--- a/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/mail/chapter.xml
+++ /dev/null
@@ -1,2915 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!--
- The FreeBSD Documentation Project
-
- $FreeBSD$
--->
-<!-- The FreeBSD Hungarian Documentation Project
- Translated by: PALI, Gabor <pgj@FreeBSD.org>
- %SOURCE% en_US.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.xml
- %SRCID% 1.138
--->
-<chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="mail" xml:lang="hu">
- <info><title>Elektronikus levelezés</title>
- <authorgroup>
- <author><personname><firstname>Bill</firstname><surname>Lloyd</surname></personname><contrib>Eredetileg készítette: </contrib></author>
- </authorgroup>
- <authorgroup>
- <author><personname><firstname>Jim</firstname><surname>Mock</surname></personname><contrib>Átdolgozta: </contrib></author>
- </authorgroup>
- </info>
-
-
-
- <sect1 xml:id="mail-synopsis">
- <title>Áttekintés</title>
-
- <indexterm><primary>e-mail</primary></indexterm>
-
- <para>Az <quote>elektronikus levelezés</quote>, más
- néven e-mail, a kommunikáció egyik legjobban
- elterjedt formája. Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogyan
- futtassunk &os;-n levelező szervert, illetve hogyan
- küldjünk és fogadjunk e-maileket a &os;
- használatával. Ez azonban semmiképpen sem
- tekinthető egy teljes referenciának és
- tulajdonképpen számos fontos
- tényezőről szót sem ejtünk. A
- témára úgy kaphatunk egy sokkal
- átfogóbb rálátást, ha a <xref linkend="bibliography"/>ben felsorolt remek könyveket is
- elolvassuk.</para>
-
- <para>A fejezet elolvasása során
- megismerjük:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para>milyen szoftverkomponensek játszanak szerepet az
- elektronikus levelek küldésében és
- fogadásában;</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>&os;-ben hol találhatóak a
- <application>sendmail</application>
- konfigurációs állományai;</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>mi a különbség a helyi és
- távoli postaládák
- között;</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>hogyan akadályozzuk meg, hogy a levelező
- szerverünk a kéretlen levélszemetet
- továbbítson;</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>rendszerünkön hogyan telepítsünk
- és állítsunk be más levelező
- szervereket a <application>sendmail</application>
- helyett;</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>hogyan oldjuk meg a levelező szerverekkel
- kapcsolatban felmerülő általános
- problémákat;</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>hogyan használjuk az SMTP protokollt az UUCP
- protokollal;</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>hogyan kell rendszerüket csak
- levélküldésre
- beállítani;</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>hogyan levelezzünk betárcsázós
- kapcsolattal;</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>hogyan növeljük rendszerünk
- védelmét az SMTP
- hitelesítésének
- engedélyezésével;</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>hogyan telepítsünk és
- használjunk a levelek küldésére
- és fogadására például a
- <application>mutt</application>hoz hasonló
- levelező klienseket;</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>hogyan töltsük le leveleinket egy távoli
- <acronym>POP</acronym> vagy <acronym>IMAP</acronym>
- szerverről;</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>hogyan alkalmazzunk automatikusan adott szabályokat
- vagy szűrőket az érkező
- levelekre.</para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
-
- <para>A fejezet elolvasása előtt ajánlott:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para>az internet-csatlakozásunk megfelelő
- beállítása (<xref linkend="advanced-networking"/>);</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>a névfeloldás
- beállítása (<xref linkend="network-servers"/>);</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>a külső fejlesztésű
- alkalmazások telepítésének
- ismerete (<xref linkend="ports"/>).</para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
-
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="mail-using">
- <title>Az elektronikus levelezés használata</title>
-
- <indexterm><primary>POP</primary></indexterm>
- <indexterm><primary>IMAP</primary></indexterm>
- <indexterm><primary>DNS</primary></indexterm>
-
- <para>Öt fontosabb részre bonthatjuk a
- levelezést. Ezek: <link linkend="mail-mua">a
- felhasználói program (mail user agent)</link>, <link linkend="mail-mta">a levélküldő démon
- (mail transfer agent)</link>, <link linkend="mail-dns">a
- névfeloldás</link>, <link linkend="mail-receive">a
- helyi vagy távoli postaláda</link> és
- természetesen <link linkend="mail-host">maga a
- levelező szerver (mail host)</link>.</para>
-
- <sect2 xml:id="mail-mua">
- <title>A felhasználói program</title>
-
- <para>Ide soroljuk a különböző parancssoros
- programokat, mint például a
- <application>mutt</application>,
- <application>pine</application>, <application>elm</application>
- és <command>mail</command>, valamint a
- különféle grafikus alkalmazásokat, mint
- például a <application>balsa</application>
- és az <application>xfmail</application>, csak hogy
- felsoroljuk néhány újabb, egy
- webböngészőhöz hasonlóan
- <quote>kifinomult</quote> eszközt is. Ezek a programok
- egyszerűen átküldik az elektronikus levelekkel
- kapcsolatos tranzakciókat a helyi <link linkend="mail-host"><quote>levelező
- szervernek</quote></link> vagy meghívják
- valamelyik <link linkend="mail-mta">levélküldő
- démont</link>, esetleg közvetlenül a
- <acronym>TCP</acronym> protokollon keresztül
- kézbesítenek.</para>
-
- </sect2>
-
- <sect2 xml:id="mail-mta">
- <title>A levélküldő démon</title>
-
- <indexterm>
- <primary>levélküldő démon</primary>
- <secondary><application>sendmail</application></secondary>
- </indexterm>
-
- <indexterm>
- <primary>levélküldő démon</primary>
- <secondary><application>postfix</application></secondary>
- </indexterm>
-
- <indexterm>
- <primary>levélküldő démon</primary>
- <secondary><application>qmail</application></secondary>
- </indexterm>
-
- <indexterm>
- <primary>levélküldő démon</primary>
- <secondary><application>exim</application></secondary>
- </indexterm>
-
- <para>A &os; alapból a <application>sendmail</application>
- nevű programot ajánlja fel erre a célra, de
- támogat más levelező szervereket is, ezek
- közül meg is említünk
- néhányat
- ízelítőként:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para><application>exim</application></para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para><application>postfix</application></para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para><application>qmail</application></para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
-
- <para>Ez a démon általában két
- feladatot lát el &mdash; a beérkező levelek
- fogadásáért és a kimenő levelek
- elküldéséért felelős.
- <emphasis>Nem</emphasis> tartozik azonban a feladatai
- közé, hogy a <acronym>POP</acronym> vagy
- <acronym>IMAP</acronym> protokollokhoz hasonlóan
- olvashatóvá tegye a leveleinket, illetve
- csatlakozni engedjen a helyi <filename>mbox</filename> vagy
- Maildir formátumú postaládáinkhoz.
- Ezekhez a műveletekhez egy külön <link linkend="mail-receive">démon</link>
- szükségeltetik.</para>
-
- <warning>
- <para>A <application>sendmail</application> régebbi
- változatai tartalmaznak olyan komoly biztonsági
- hibákat, amelyek kihasználásával
- az illetéktelen behatolók helyi és/vagy
- távoli hozzáférést tudnak szerezni
- a gépünkön. Az ilyen jellegű
- problémák elkerülése
- érdekében igyekezzünk mindig a legfrissebb
- verzióját használni. Vagy a <link linkend="ports">&os;
- Portgyűjteményéből</link>
- telepítsünk fel egy másik
- levélküldő démont.</para>
- </warning>
-
- </sect2>
-
- <sect2 xml:id="mail-dns">
- <title>Az elektronikus levelek és a
- névfeloldás</title>
-
- <para>A névfeloldás (Domain Name System, DNS)
- és a hozzá tartozó <command>named</command>
- démon nagy szerepet játszik az elektronikus
- levelek továbbításában. A
- démon a leveleket úgy küldi át az
- egyik gépről a másikra, hogy a
- névfeloldáson keresztül megkeresi azt a
- távoli gépet, amelynek a leveleket
- címezték. Ez a folyamat szintén
- végbemegy, amikor egy távoli gépről
- levelet küldenek a mi szerverünkre.</para>
-
- <indexterm><primary>MX rekord</primary></indexterm>
-
- <para>A <acronym>DNS</acronym> valósítja meg a
- hálózati nevek és az IP-címek
- összerendelését valamint ez tárolja el
- a levélküldésre vonatkozó
- információkat is, amelyeket MX rekordoknak
- hívnak. Az MX (Mail eXchanger,
- <quote>levélváltó</quote>) rekord adja meg
- azt a gépet vagy azokat a gépeket, amelyek az
- adott névtartományban fogadják a leveleket.
- Ha a hálózati nevünkhöz vagy
- tartományunkhoz nem tartozik MX rekord, akkor a
- levél közvetlenül a gépünkre
- vándorol feltéve, hogy rendelkezik olyan A
- rekorddal, amely összerendeli a gépünk
- nevét az IP-címével.</para>
-
- <para>A &man.host.1; parancs használatával az
- alábbi példához hasonlóan
- tetszőleges tartomány MX rekordját meg tudjuk
- nézni:</para>
-
- <screen>&prompt.user; <userinput>host -t mx
-FreeBSD.org</userinput> FreeBSD.org mail is handled (pri=10) by
-mx1.FreeBSD.org</screen>
-
- </sect2>
-
- <sect2 xml:id="mail-receive">
- <title>Az elektronikus levelek fogadása</title>
-
- <indexterm>
- <primary>elektronikus levél</primary>
- <secondary>fogadása</secondary>
- </indexterm>
-
- <para>A tartományunkhoz tartozó leveleket
- fogadását a levelező szerver végzi.
- Összegyűjti a tartományunkba küldött
- összes levelet és ezeket a
- beállításainktól függően
- vagy <filename>mbox</filename> (a levelek
- tárolásának alapértelmezett
- módja) vagy pedig Maildir formátumban
- eltárolja. Ahogy eltárolt egy levelet, úgy
- helyben egyből el is tudjuk olvasni például a
- &man.mail.1; vagy a <application>mutt</application>
- használatával, illetve távolról a
- <acronym>POP</acronym> vagy <acronym>IMAP</acronym> és a
- hasonló protokollokkal tudjuk elérni és
- begyűjteni. Ezért tehát ha csak a helyi
- gépen kívánjuk olvasni a leveleinket, akkor
- ahhoz egyáltalán nem kell <acronym>POP</acronym>
- vagy <acronym>IMAP</acronym> szervert
- telepítenünk.</para>
-
- <sect3 xml:id="pop-and-imap">
- <title>Távoli postaládák
- elérése a <acronym>POP</acronym> és
- <acronym>IMAP</acronym> használatával</title>
-
- <indexterm><primary>POP</primary></indexterm>
- <indexterm><primary>IMAP</primary></indexterm>
-
- <para>A távoli postaládák
- eléréséhez tudnunk kell csatlakozni egy
- <acronym>POP</acronym> vagy <acronym>IMAP</acronym>
- szerverhez. Ezeken a protokollokon keresztül
- tudják a felhasználók minden
- különösebb nehézség
- nélkül elérni távolról a
- helyi postaládáikat. Noha a
- <acronym>POP</acronym> és az <acronym>IMAP</acronym>
- segítségével egyaránt el tudjuk
- így érni a postaládákat, az
- <acronym>IMAP</acronym> használatának
- mégis több előnye van, íme
- néhány közülük:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para>Az <acronym>IMAP</acronym> a levelek leszedése
- mellett tárolni is képes a távoli
- szerveren.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Az <acronym>IMAP</acronym> támogat
- párhuzamos lekéréseket.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Az <acronym>IMAP</acronym> hihetetlenül hasznos
- tud lenni lassabb összeköttetések
- esetében, mivel lehetővé teszi a
- felhasználók számára, hogy
- csak az üzenetek vázát
- töltsék le és ne az egészet.
- Továbbá a szerver és a kliens
- közti adatmozgás csökkentése
- érdekében képes bizonyos feladatokat
- a szerveren elvégezni, például
- keresni.</para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
-
- <para>Egy <acronym>POP</acronym> vagy <acronym>IMAP</acronym>
- szerver telepítéséhez az alábbi
- lépések megtétele
- szükséges:</para>
-
- <procedure>
- <step>
- <para>Válasszuk ki az igényeinket legjobban
- kielégítő <acronym>IMAP</acronym> vagy
- <acronym>POP</acronym> szervert. A következő
- <acronym>POP</acronym> és <acronym>IMAP</acronym>
- szerverek eléggé elterjedtek és
- egyben remek példák:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para><application>qpopper</application></para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para><application>teapop</application></para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para><application>imap-uw</application></para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para><application>courier-imap</application></para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
-
- </step>
-
- <step>
- <para>A Portgyűjteményből
- telepítsük fel a kiválasztott
- <acronym>POP</acronym> vagy <acronym>IMAP</acronym>
- démont.</para>
- </step>
-
- <step>
- <para>Ha szükséges, akkor a
- <acronym>POP</acronym> vagy <acronym>IMAP</acronym>
- szerver betöltéséhez írjuk
- át az <filename>/etc/inetd.conf</filename>
- állományt.</para>
- </step>
- </procedure>
-
- <warning>
- <para>Meg kell említenünk, hogy mind a
- <acronym>POP</acronym> és az <acronym>IMAP</acronym>
- az összes információt, tehát
- belértve a felhasználók neveit
- és jelszavait titkosítatlan formában
- továbbítja. Ez azt jelenti, hogy ha ezeket a
- protokollokat biztonságos módon
- szeretnénk elérni, akkor az &man.ssh.1;
- használatával hozzunk létre
- hozzá egy tunnelt és azon keresztül
- használjuk. Erről részletesebben a <xref linkend="security-ssh-tunneling"/>ban olvashatunk.</para>
- </warning>
-
- </sect3>
-
- <sect3 xml:id="local">
- <title>A helyi postaládák
- elérése</title>
-
- <para>A helyi postaládákat a szerveren levő
- levelező kliensek közvetlen
- használatával érhetjük el. Ilyen
- alkalmazások például a
- <application>mutt</application> vagy a &man.mail.1;.</para>
-
- </sect3>
- </sect2>
-
- <sect2 xml:id="mail-host">
- <title>A levelező szerver</title>
-
- <indexterm><primary>levelező szerver</primary></indexterm>
-
- <para>A levelező szerver az a szerver, amely a
- gépünk vagy akár az egész
- hálózatunk irányába
- érkező levelek fogadásáért
- és elküldéséért
- felelős.</para>
-
- </sect2>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="sendmail">
- <info><title>A <application>sendmail</application>
- beállítása</title>
- <authorgroup>
- <author><personname><firstname>Christopher</firstname><surname>Shumway</surname></personname><contrib>Írta: </contrib></author>
- </authorgroup>
- </info>
-
-
-
- <indexterm><primary><application>sendmail</application></primary></indexterm>
-
- <para>A &man.sendmail.8; a &os; alapértelmezett
- levéltovábbító ügynöke (Mail
- Transfer Agent, <acronym>MTA</acronym>). A
- <application>sendmail</application> feladata fogadni a
- levelező kliensektől (Mail User Agent,
- <acronym>MUA</acronym>) érkező leveleket és
- kézbesíteni azokat a konfigurációs
- állományában megadott megfelelő
- levelezőnek. A <application>sendmail</application>
- hálózati kapcsolatokat is fogad, képes a
- helyi postaládákba vagy akár más
- programoknak is leveleket továbbítani.</para>
-
- <para>A <application>sendmail</application> a következő
- állományban tárolja
- beállításait:</para>
-
- <indexterm><primary><filename>/etc/mail/access</filename></primary></indexterm>
- <indexterm><primary><filename>/etc/mail/aliases</filename></primary></indexterm>
- <indexterm><primary><filename>/etc/mail/local-host-names</filename></primary></indexterm>
- <indexterm><primary><filename>/etc/mail/mailer.conf</filename></primary></indexterm>
- <indexterm><primary><filename>/etc/mail/mailertable</filename></primary></indexterm>
- <indexterm><primary><filename>/etc/mail/sendmail.cf</filename></primary></indexterm>
- <indexterm><primary><filename>/etc/mail/virtusertable</filename></primary></indexterm>
-
- <informaltable frame="none" pgwide="1">
- <tgroup cols="2">
- <thead>
- <row>
- <entry>Állomány</entry>
- <entry>Szerep</entry>
- </row>
- </thead>
- <tbody>
- <row>
- <entry>
- <filename>/etc/mail/access</filename>
- </entry>
- <entry>A <application>sendmail</application> által
- engedélyezett hozzáféréseket
- tároló adatbázis</entry>
- </row>
- <row>
- <entry>
- <filename>/etc/mail/aliases</filename>
- </entry>
- <entry>A postaládák álnevei</entry>
- </row>
- <row>
- <entry>
- <filename>/etc/mail/local-host-names</filename>
- </entry>
- <entry>Azon nevek felsorolása, amelyek
- számára a
- <application>sendmail</application> leveleket
- fogad</entry>
- </row>
- <row>
- <entry>
- <filename>/etc/mail/mailer.conf</filename>
- </entry>
- <entry>A levelező programok
- beállításai</entry>
- </row>
- <row>
- <entry>
- <filename>/etc/mail/mailertable</filename>
- </entry>
- <entry>A levelező programok
- kézbesítési
- táblázata</entry>
- </row>
- <row>
- <entry>
- <filename>/etc/mail/sendmail.cf</filename>
- </entry>
- <entry>A <application>sendmail</application> központi
- beállításait tároló
- állomány</entry>
- </row>
- <row>
- <entry>
- <filename>/etc/mail/virtusertable</filename>
- </entry>
- <entry>Virtuális felhasználók és
- tartományok táblázatai</entry>
- </row>
- </tbody>
- </tgroup>
- </informaltable>
-
- <sect2>
- <title><filename>/etc/mail/access</filename></title>
-
- <para>Az engedélyezett hozzáféréseket
- tároló adatbázis tartalmazza milyen
- hálózati neveken vagy IP-címeken lehet
- elérni a helyi levelező szervert és azok
- milyen típusú hozzáférést
- kapnak. A gépek az <option>OK</option> (rendben),
- <option>REJECT</option> (visszautasít),
- <option>RELAY</option> (továbbítás)
- beállításokat alkalmazhatjuk, vagy
- egyszerűen meghívhatjuk hozzájuk a
- <application>sendmail</application> hibakezelő
- rutinját egy adott kézbesítési
- hibával. Ha egy gépet az <option>OK</option>
- beállítással veszük fel a
- listára, ami egyébként
- alapértelmezés, akkor ez a gép levelet tud
- küldeni egészen addig, amíg a
- végső cél a helyi gép marad. A
- <option>REJECT</option> beállítással
- felsorolt gépek számára semmiféle
- levelezés nem engedélyezett. Ha pedig egy
- gép mellett a <option>RELAY</option>
- beállítás jelenik meg, akkor a szerveren
- keresztül tetszőleges címre
- küldhet.</para>
-
- <example>
- <title>A <application>sendmail</application>
- elérését szabályozó
- adatbázis beállítása</title>
-
- <programlisting>cyberspammer.com 550 Nem szeretjuk a spammereket
-FREE.STEALTH.MAILER@ 550 Nem szeretjuk a spammereket
-another.source.of.spam REJECT
-okay.cyberspammer.com OK
-128.32 RELAY</programlisting>
- </example>
-
- <para>Ebben a példában öt bejegyzést
- láthatunk. A táblázat bal felének
- valamelyik sorára illeszkedő küldőkre a
- táblázatban a sor jobb felén megjelenő
- cselekvés érvényesül. Az első
- két sorban a <application>sendmail</application>
- hibakezelő rutinjának adunk át
- hibakódokat. A hozzá tartozó üzenet
- akkor fog megjelenni a távoli gépen, amikor a
- tőle érkező levél illeszkedik a bal
- oldali szabályra. Az ezeket követő
- bejegyzésben visszalökünk minden olyan levelet,
- amely az internetről egy adott
- számítógéptől érkezik,
- például az <systemitem>another.source.of.spam</systemitem>
- címről. A következő bejegyzésben
- az <systemitem class="fqdomainname">okay.cyberspammer.com</systemitem>
- címről elfogadjuk a kapcsolódást, ami
- viszont sokkal pontosabb megjelölés a fentebb
- szereplő <systemitem class="fqdomainname">cyberspammer.com</systemitem> sornál. A
- pontosabban kifejtett nevek
- felülbírálják a kevésbé
- pontosan megnevezetteket. Végül az utolsó
- bejegyzésben engedélyezzük a levelek
- továbbküldését minden olyan gép
- számára, amelynek címe a
- <systemitem>128.32</systemitem> előtaggal kezdődik. Ezek
- tehát képesek ezen a levelező szerveren
- keresztül bárhova leveleket küldeni.</para>
-
- <para>Az állomány módosítása
- után az adatbázis
- frissítéséhez mindig le kell futtatnunk egy
- <command>make</command> parancsot az
- <filename>/etc/mail/</filename> könyvtárban.</para>
-
- </sect2>
-
- <sect2>
- <title><filename>/etc/mail/aliases</filename></title>
-
- <para>Az álneveket tartalmazó adatbázis
- virtuális postaládákat sorol fel, amelyek
- más felhasználókra,
- állományokra, programokra vagy további
- álnevekre vonatkozhatnak. Íme
- néhány példa az
- <filename>/etc/mail/aliases</filename> állományban
- szereplő bejegyzésekre:</para>
-
- <example>
- <title>Virtuális postaládák</title>
-
- <programlisting>root: localuser
-ftp-bugs: joe,eric,paul
-bit.bucket: /dev/null
-procmail: "|/usr/local/bin/procmail"</programlisting>
- </example>
-
- <para>A formai szabályok egyszerűek: a kettőspont
- bal oldalára kell írni azt a
- postaládát, amely a jobb oldalán levő
- célokra bomlik. A példa első sorában
- egyszerűen megfeleltetjük a <systemitem class="username">root</systemitem>
- postaládáját a
- <systemitem class="username">localuser</systemitem>
- postaládájának, majd ezt a nevet
- keressük az álnevek adatbázisában. Ha
- nem találunk már rá illeszkedést,
- akkor az üzenetet a <systemitem class="username">localuser</systemitem>
- nevű helyi felhasználónak
- továbbítjuk. A következő sorban
- címek listáját láthatjuk. Ennek
- megfelelően a <systemitem class="username">ftp-bugs</systemitem>
- postaláda címére küldött levelek
- három további helyi postaládára
- mennek tovább: ezek név szerint a
- <systemitem class="username">joe</systemitem>, <systemitem class="username">eric</systemitem> és
- <systemitem class="username">paul</systemitem> felhasználók
- postaládái. Itt a távoli
- postaládák
- <email>felhasználó@példa.hu</email> alakban
- adhatóak meg. A következő sor az
- állományok használatát
- példázza, ahol konkrétan a
- <filename>/dev/null</filename> állományba
- irányítjuk át az adott címre
- érkező leveleket. Az utolsó sorban pedig a
- programok használatára láthatunk
- példát, ahol ebben az esetben a levél egy
- &unix;-os csövön keresztül a
- <filename>/usr/local/bin/procmail</filename> szabványos
- bemenetére kerül.</para>
-
- <para>Ha megváltoztatjuk ezt az állományt,
- akkor utána az adatbázis
- frissítéséhez ne felejtsük el
- meghívni a <command>make</command> parancsot az
- <filename>/etc/mail/</filename> könyvtárban.</para>
-
- </sect2>
-
- <sect2>
- <title><filename>/etc/mail/local-host-names</filename></title>
-
- <para>Ebben az állományban adhatjuk meg, hogy a
- &man.sendmail.8; milyen hálózati neveket fogadjon
- el helyi hálózati névként. Ide kell
- raknunk azokat a tartományokat vagy címeket,
- amelyektől a <application>sendmail</application> leveleket
- fogad el. Például, ha a levelező szerver az
- <systemitem class="fqdomainname">minta.com</systemitem>
- tartományból és a <systemitem class="fqdomainname">level.minta.com</systemitem> címről fogad el
- leveleket, akkor a <filename>local-host-names</filename>
- valahogy így fog kinézni:</para>
-
- <programlisting>minta.com
-level.minta.com</programlisting>
-
- <para>Az állomány módosításakor
- a &man.sendmail.8; programot újra kell indítani a
- változások
- érvényesítéséhez.</para>
-
- </sect2>
-
- <sect2>
- <title><filename>/etc/mail/sendmail.cf</filename></title>
-
- <para>Ahogy a <application>sendmail</application> központi
- konfigurációs állománya, a
- <filename>sendmail.cf</filename> irányítja a
- <application>sendmail</application> átfogó
- viselkedését, beleértve mindent az e-mail
- címek átírásától
- kezdve a távoli szervereknek küldött
- elutasító üzenetek
- küldéséig. Mivel ennyire sokfajta szerepet
- tölt be egyszerre, ezért ez a
- konfigurációs állomány
- meglehetősen összetett és a
- részletezése meghaladná ennek a
- leírásnak a határait. Szerencsére
- az átlagos levelező szerverek esetében ezt az
- állományt nagyon ritkán kell
- módosítani.</para>
-
- <para>A <application>sendmail</application> központi
- konfigurációs állománya a
- <application>sendmail</application> lehetőségeit
- és viselkedését meghatározó
- &man.m4.1; makrókból építhető
- fel. A pontosabb részleteket a
- <filename>/usr/src/contrib/sendmail/cf/README</filename>
- állományban találjuk meg.</para>
-
- <para>Az állomány megváltoztatása
- után a módosítások
- érvényesítéséhez újra
- kell indítani a <application>sendmail</application>
- programot.</para>
-
- </sect2>
-
- <sect2>
- <title><filename>/etc/mail/virtusertable</filename></title>
-
- <para>A <filename>virtusertable</filename> állomány
- képezi le a virtuális tartományokhoz
- tartozó címeket valódi
- postaládák címeire. Ezek a
- postaládák lehetnek helyiek, távoliak, az
- <filename>/etc/mail/aliases</filename> állományban
- megadott álnevek vagy állományok.</para>
-
- <example>
- <title>Példa a virtuális tartományok
- leképezésére</title>
-
- <programlisting>root@minta.com root
-postmaster@minta.com postmaster@noc.minta.net
-@minta.com joe</programlisting>
- </example>
-
- <para>A fenti példában megadtunk egy
- leképezést a <systemitem class="fqdomainname">minta.com</systemitem> tartományhoz. Ez az
- állomány úgy dolgozódik fel, hogy
- fentről lefelé illesztődnek a címek,
- egészen az első egyezésig. Az első
- bejegyzés szerint a <email>root@minta.com</email> a helyi
- <systemitem class="username">root</systemitem> felhasználó
- postaládájára képződik le. A
- következő bejegyzés szerint a
- <email>postmaster@minta.com</email> a <systemitem class="fqdomainname">noc.minta.net</systemitem> címen
- található <systemitem class="username">postmaster</systemitem>
- nevű felhasználó
- postaládájára képződik le.
- Végezetül, ha a <systemitem class="fqdomainname">minta.com</systemitem> címről eddig
- még semmi sem illeszkedett volna, akkor az utolsó
- leképezés veszi át, amely az <systemitem class="fqdomainname">minta.com</systemitem> tartományon
- belül az összes többi címre
- küldött levelet a helyi <systemitem class="username">joe</systemitem>
- nevű felhasználó
- postaládájára képezi le.</para>
-
- </sect2>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="mail-changingmta">
- <info><title>A levéltovábbító ügynök
- megváltoztatása</title>
- <authorgroup>
- <author><personname><firstname>Andrew</firstname><surname>Boothman</surname></personname><contrib>Írta: </contrib></author>
- </authorgroup>
- <authorgroup>
- <author><personname><firstname>Gregory</firstname><surname>Neil Shapiro</surname></personname><contrib>Levelei segítségül
- szolgáltak: </contrib></author>
- </authorgroup>
- </info>
-
-
-
- <indexterm>
- <primary>e-mail</primary>
- <secondary>a levéltovábbító
- megváltoztatása</secondary>
- </indexterm>
-
- <para>Ahogy arról már korábban szó
- esett, a &os; alapból tartalmazza a
- <application>sendmail</application> programot mint
- levéltovábbító ügynököt
- (MTA, Mail Transfer Agent). Ennélfogva
- alapértelmezés szerint ez a felelős a
- kimenő és beérkező levelek
- kezeléséért.</para>
-
- <para>Számtalan okból eredően egyes
- rendszergazdák azonban mégis szeretnék
- lecserélni a rendszerükhöz tartozó
- levéltovábbítót. Ennek oka lehet
- egyszerűen csak annyi, hogy ki akarunk próbálni
- egy másik programot vagy éppen egy olyan
- eszközre van szükségünk, amely
- kizárólag csak máshol található
- meg. Szerencsére a &os; megkönnyíti ezt a
- váltást.</para>
-
- <sect2>
- <title>Az új levéltovábbító
- telepítése</title>
-
- <para>A levéltovábbítók széles
- köre elérhető. A <link linkend="ports">&os;
- Portgyűjteményéből</link> elindulva sok
- ilyen programot találhatunk. Természetesen
- teljesen mindegy, hogy melyik
- levéltovábbítót választjuk
- egészen addig, amíg képesek vagyunk &os;
- alatt rendesen futtatni.</para>
-
- <para>Kezdjük tehát az új
- levéltovábbító
- telepítésével. Miután sikerült
- telepíteni, lehetőségünk van
- eldönteni, hogy valóban eleget tesz-e az
- igényeinknek, sőt az új szoftvert még
- az előtt be tudjuk állítani, hogy
- átvenné a <application>sendmail</application>
- helyét. Vigyázzunk azonban, hogy az új
- szoftver telepítésekor ne írjon felül
- olyan rendszerszintű binárisokat, mint
- például a <filename>/usr/bin/sendmail</filename>.
- Másrészt az új levelező szoftvert
- szolgálatba helyezése előtt
- mindenképpen fontos megfelelően
- beállítanunk.</para>
-
- <para>A kiválasztott
- levéltovábbító
- beállításával kapcsolatban olvassuk
- el a hozzá tartozó
- dokumentációt.</para>
-
- </sect2>
-
- <sect2 xml:id="mail-disable-sendmail">
- <title>A <application>sendmail</application>
- letiltása</title>
-
- <warning>
- <para>Amikor letiltjuk a <application>sendmail</application>
- kimenő levél szolgáltatását,
- soha ne felejtsük el pótolni valamilyen más
- levelező rendszerrel. Ha nem így
- cselekszünk, akkor például a
- &man.periodic.8; és a hozzá hasonló
- programok nem lesznek képesek a tőlük
- megszokott módon e-mailben elküldeni a
- futásuk eredményét. A rendszer bizonyos
- részei ráadásul egy
- működő,
- <application>sendmail</application>-kompatibilis rendszert
- feltételeznek. Ha letiltása után az
- alkalmazások továbbra is a
- <application>sendmail</application>
- segítségével próbálnak
- levelet küldeni, akkor ez a levél a
- <application>sendmail</application> inaktív
- sorába kerülhet, ahonnan soha nem kerül
- kézbesítésre.</para>
- </warning>
-
- <para>A <application>sendmail</application> teljes
- leállításához, beleértve a
- kimenő levelekhez tartozó
- szolgáltatást is, a következőket kell
- megadni az <filename>/etc/rc.conf</filename>
- állományban:</para>
-
- <programlisting>sendmail_enable="NO"
-sendmail_submit_enable="NO"
-sendmail_outbound_enable="NO"
-sendmail_msp_queue_enable="NO"</programlisting>
-
- <para>Ha csak a <application>sendmail</application>
- beérkező levelekre vonatkozó
- szolgáltatását akarjuk tiltani, akkor
- ahhoz az <filename>/etc/rc.conf</filename>
- állományban a következőt
- állítsuk be:</para>
-
- <programlisting>sendmail_enable="NO"</programlisting>
-
- <para>A <application>sendmail</application>
- indításával kapcsolatos további
- beállításokat az &man.rc.sendmail.8; man
- oldalon találjuk.</para>
-
- </sect2>
-
- <sect2>
- <title>Az új levéltovábbító
- elindítása a rendszerrel együtt</title>
-
- <para>Az új levéltovábbítót
- úgy tudjuk elindítani a rendszerrel együtt,
- ha az <filename>/etc/rc.conf</filename>
- állományba felvesszük a következő
- sort, például a
- <application>postfix</application> esetében:</para>
-
- <screen>&prompt.root; echo '<replaceable>postfix</replaceable>_enable="YES"' &gt;&gt; /etc/rc.conf</screen>
-
- <para>Az új levéltovábbító
- így most már magától el fog indulni
- a rendszer indításakor.</para>
-
- </sect2>
-
- <sect2>
- <title>A <application>sendmail</application> mint a rendszer
- alapértelmezett levelező eszközének
- lecserélése</title>
-
- <para>A <application>sendmail</application> annyira elterjedt
- szabványos szoftver a &unix; rendszereken, hogy egyes
- szoftverek egyszerűen feltételezik a
- jelenlétét. Emiatt sok
- levéltovábbítóhoz tartozik egy
- <application>sendmail</application> kompatibilis parancssoros
- felület is, amellyel igyekeznek megkönnyíteni a
- <application>sendmail</application> <quote>gyors</quote>
- lecserélését.</para>
-
- <para>Ennek következtében tehát, ha egy
- másik levelező eszközt használunk, akkor
- valamilyen módon meg kell bizonyosodnunk róla,
- hogy a szabványos <application>sendmail</application>
- binárisok, mint például a
- <filename>/usr/bin/sendmail</filename>, valóban a
- kiválasztott levéltovábbítot
- fogják aktiválni. Szerencsére a &os;
- pontosan emiatt tartalmaz egy &man.mailwrapper.8; nevű
- rendszert.</para>
-
- <para>Amikor a <application>sendmail</application>
- telepítése szerint működik, valami
- hasonlót fogunk találni az
- <filename>/etc/mail/mailer.conf</filename>
- állományban:</para>
-
-<programlisting>sendmail /usr/libexec/sendmail/sendmail
-send-mail /usr/libexec/sendmail/sendmail
-mailq /usr/libexec/sendmail/sendmail
-newaliases /usr/libexec/sendmail/sendmail
-hoststat /usr/libexec/sendmail/sendmail
-purgestat /usr/libexec/sendmail/sendmail</programlisting>
-
- <para>Ez azt jelenti, hogy amikor az itt felsorolt
- általános parancsok közül lefuttatjuk
- valamelyiket (például magát a
- <filename>sendmail</filename> parancsot), akkor a rendszer
- magától meghívja a
- <filename>sendmail</filename> néven szereplő wrapper
- programot, amely pedig a <filename>mailer.conf</filename>
- alapján kideríti, hogy az adott esetben a
- <filename>/usr/libexec/sendmail/sendmail</filename>
- hívására van szükség. Ez a
- rendszer megkönnyíti az alapértelmezett
- <filename>sendmail</filename> funkciók helyében
- lefuttatandó binárisok
- átállítását.</para>
-
- <para>Így tehát, ha a
- <filename>/usr/local/supermailer/bin/sendmail-compat</filename>
- állományt akarjuk futtatni a megszokott
- <application>sendmail</application> helyében, akkor az
- <filename>/etc/mail/mailer.conf</filename>
- állományt a következőképpen kell
- módosítanunk:</para>
-
- <programlisting>sendmail /usr/local/<replaceable>kedvenclevelező</replaceable>/bin/sendmail-compat
-send-mail /usr/local/<replaceable>kedvenclevelező</replaceable>/bin/sendmail-compat
-mailq /usr/local/<replaceable>kedvenclevelező</replaceable>/bin/mailq-compat
-newaliases /usr/local/<replaceable>kedvenclevelező</replaceable>/bin/newaliases-compat
-hoststat /usr/local/<replaceable>kedvenclevelező</replaceable>/bin/hoststat-compat
-purgestat /usr/local/<replaceable>kedvenclevelező</replaceable>/bin/purgestat-compat</programlisting>
-
- </sect2>
-
- <sect2>
- <title>A művelet befejezése</title>
-
- <para>Ahogy a céljainknak megfelelően mindent
- beállítottunk, akkor vagy egyszerűen
- leállítjuk a <application>sendmail</application>
- neve alatt futó programokat és helyettük
- elindítjuk az új szoftverhez tartozókat,
- vagy csak újraindítjuk a gépet. Az
- újraindítással mellesleg
- ellenőrizhetjük azt is, hogy jól
- állítottuk be a rendszerünket és az
- új levélküldő tényleg elindul a
- rendszerünkkel együtt.</para>
-
- </sect2>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="mail-trouble">
- <title>A hibák elhárítása</title>
-
- <indexterm>
- <primary>e-mail</primary>
- <secondary>hibaelhárítás</secondary>
- </indexterm>
-
- <qandaset>
- <qandaentry>
- <question>
- <para>Miért kell teljes hálózati neveket
- megadni a gépemen?</para>
- </question>
-
- <answer>
- <para>Előfordulhat, hogy a hivatkozni
- kívánt gép valójában egy
- másik tartományban szerepel.
- Például, ha az <systemitem class="fqdomainname">ize.mize.edu</systemitem> gépen vagyunk
- és a <systemitem>vagyis</systemitem> nevű gépet
- akarjunk innen elérni a <systemitem class="fqdomainname">mize.edu</systemitem> tartományban,
- akkor a teljes hálózati nevével, vagyis
- a <systemitem class="fqdomainname">vagyis.mize.edu</systemitem> néven
- kell rá hivatkoznunk, nem pedig egyszerűen csak
- <systemitem>vagyis</systemitem> néven.</para>
-
- <para>Régebben egyébként ezt a
- BSD-típusú BIND<indexterm><primary>BIND</primary>
- </indexterm> névfeloldók
- megengedték. A &os; jelenlegi változatai
- azonban már olyan <application>BIND</application>
- verziót tartalmaznak, amelyek
- alapértelmezés szerint már nem engedik
- a tartományunkon kívüli relatív
- nevek használatát. Tehát a
- <systemitem>vagyis</systemitem> vagy a <systemitem class="fqdomainname">vagyis.ize.mize.edu</systemitem> gép lesz,
- vagy a legfelső, gyökér tartományban
- keresi a rendszer.</para>
-
- <para>Ez eltér a korábbi
- viselkedéstől, ahol a keresés
- folytatódott a <systemitem class="fqdomainname">vagyis.mize.edu</systemitem> és <systemitem class="fqdomainname">vagyis.edu</systemitem> tartományokban
- is. Az RFC&nbsp;1535 elolvasásából ki
- fog derülni, hogy miért nem vált be ez a
- gyakorlat és hogy miért tekinthető
- még akár biztonsági résnek
- is.</para>
-
- <para>Ezt a problémát egyébként
- megoldhatjuk annyival, hogy az
- <filename>/etc/resolv.conf</filename>
- állományba a</para>
-
- <programlisting>search ize.mize.edu mize.edu</programlisting>
-
- <para>sor helyett a</para>
-
- <programlisting>domain ize.mize.edu</programlisting>
-
- <para>sort írjuk be. Arra viszont ügyeljünk,
- hogy a keresési rend ne lépje át a
- <quote>helyi és nyilvános
- adminisztráció között
- meghúzódó határt</quote>, ahogy
- azt az RFC&nbsp;1535 nevezi.</para>
-
- </answer>
- </qandaentry>
-
- <qandaentry>
- <question>
- <para>A <application>sendmail</application> szerint <quote>a
- levél a saját farkába
- harap</quote></para>
- </question>
-
- <answer>
- <para>Ezt a <application>sendmail</application> gyakran
- ismértelt kérdései között a
- következőképpen válaszolták
- meg:</para>
-
- <programlisting>A következő hibaüzenetet kapom:
-
-553 MX list for <replaceable>taromány.net</replaceable> points back to <replaceable>felé.tartomány.net</replaceable>
-554 <replaceable>felhasználó@tartomány.net</replaceable>... Local configuration error
-
-Hogyan oldható meg ez a probléma?
-
-Azt kértük, hogy a tartományba (például <replaceable>tartomány.net</replaceable>) küldött levél
-az MX<indexterm><primary>MX rekord</primary></indexterm> rekord felhasználásával egy adott gépre legyen átirányítva
-(ebben az esetben ez a <replaceable>felé.tartomány.net</replaceable>), de a továbbítást végző gép
-nem ismeri fel magát a <replaceable>tartomány.net</replaceable> címen. Vegyük fel a <replaceable>tartomány.net</replaceable>
-tartományt az /etc/mail/local-host-names állományba [melyet a 8.10 előtti
-verziókban /etc/sendmail.cw állománynak hívnak] (ha a
-FEATURE(use_cw_file) beállítást használjuk) vagy tegyük hozzá a
-<quote>Cw <replaceable>tartomány.net</replaceable></quote> sort az /etc/mail/sendmail.cf
-állományhoz.</programlisting>
-
- <para>A <application>sendmail</application> GYIK a <uri xlink:href="http://www.sendmail.org/faq/">http://www.sendmail.org/faq/</uri> címen
- található meg (angolul) és
- mindenképpen javasolt elolvasni, ha <quote>fel
- szeretnénk piszkálni</quote> a levelező
- rendszerünk beállításait.</para>
- </answer>
- </qandaentry>
-
- <qandaentry>
- <question>
- <para>Hogyan tudok levelező szervert futtatni egy
- betárcsázós PPP<indexterm><primary>PPP</primary></indexterm> kapcsolat
- esetében?</para>
- </question>
-
- <answer>
- <para>Egy helyi hálózaton levő &os;-s
- gépet akarunk tehát az internethez kapcsolni.
- Ez a &os;-s gép lesz a helyi hálózat
- leveleket továbbító
- átjárója. A PPP kapcsolat nem
- dedikált.</para>
-
- <para>Legalább két módon meg tudjuk
- oldani. Az egyik módszer szerint az UUCP<indexterm><primary>UUCP</primary></indexterm>
- használatára lesz
- szükségünk.</para>
-
- <para>A másik módszer szerint szereznünk
- kell egy éjjel-nappal üzemelő internetes
- szervert, amely majd szolgáltatja a másodlagos
- MX rekordot a tartományunkhoz.
- Például, ha a cégünk
- tartománya a <systemitem class="fqdomainname"><replaceable>cég.hu</replaceable></systemitem>
- és az internet-szolgáltatónk a <systemitem class="fqdomainname"><replaceable>szolgáltató.net</replaceable></systemitem>
- névre beállította a
- tartományunkhoz a másodlagos MX<indexterm><primary>MX record</primary></indexterm>
- rekordokat:</para>
-
- <programlisting><replaceable>cég.hu</replaceable>. MX 10 <replaceable>cég.hu</replaceable>.
- MX 20 <replaceable>szolgáltató.net</replaceable>.</programlisting>
-
- <para>Végső címzettként csak egy
- gépet kell megadni (az
- <filename>/etc/mail/sendmail.cf</filename>
- állományba a <systemitem class="fqdomainname"><replaceable>cég.hu</replaceable></systemitem>
- címhez tegyük hozzá a <literal>Cw
- cég.hu</literal>
- sort).</para>
-
- <para>Amikor a leveleket küldeni akaró
- <command>sendmail</command> megpróbál
- kézbesíteni, először hozzánk
- (<systemitem class="fqdomainname"><replaceable>cég.hu</replaceable></systemitem>)
- próbál csatlakozni a modemes
- összeköttetésen keresztül. Ez
- valószínűleg
- időtúllépéssel befejeződik,
- mivel nem vagyunk fenn minden pillanatban a neten. A
- <application>sendmail</application> ekkor automatikusan a
- másodlagos MX rekord által megadott
- címre küldi a levelet, tehát a
- szolgáltatónkhoz (<systemitem class="fqdomainname"><replaceable>szolgáltató.net</replaceable></systemitem>).
- Ez a másodlagos MX cím próbálja
- majd időlegesen elérni a gépünket
- és kézbesíteni a leveleket az
- elsődleges MX rekord által megadott gépre
- (<systemitem class="fqdomainname"><replaceable>cég.hu</replaceable></systemitem>).</para>
-
- <para>A bejelentkezéskor ezért egy
- hasonló szkriptet kell lefuttatnunk:</para>
-
- <programlisting>#!/bin/sh
-# Tegyük a /usr/local/bin/pppmyisp állományba:
-( sleep 60 ; /usr/sbin/sendmail -q ) &amp;
-/usr/sbin/ppp -direct pppmyisp</programlisting>
-
- <para>Ha készítünk egy külön
- bejelentkező szkriptet a felhasználók
- számára, akkor a <command>sendmail
- -qRcég.hu</command>
- parancsot is használhatjuk a fenti szkript helyett.
- Ezzel a <systemitem class="fqdomainname"><replaceable>cég.hu</replaceable></systemitem>
- sorában található összes
- levél azonnal feldolgozásra kerül.</para>
-
- <para>A helyzetet így lehetne még jobban
- pontosítani:</para>
-
- <para>Az alábbi üzenet a &a.isp;
- archívumából származik.</para>
-
- <programlisting>&gt; we provide the secondary MX for a customer. The customer connects to
-&gt; our services several times a day automatically to get the mails to
-&gt; his primary MX (We do not call his site when a mail for his domains
-&gt; arrived). Our sendmail sends the mailqueue every 30 minutes. At the
-&gt; moment he has to stay 30 minutes online to be sure that all mail is
-&gt; gone to the primary MX.
-&gt;
-&gt; Is there a command that would initiate sendmail to send all the mails
-&gt; now? The user has not root-privileges on our machine of course.
-
-In the <quote>privacy flags</quote> section of sendmail.cf, there is a
-definition Opgoaway,restrictqrun
-
-Remove restrictqrun to allow non-root users to start the queue processing.
-You might also like to rearrange the MXs. We are the 1st MX for our
-customers like this, and we have defined:
-
-# If we are the best MX for a host, try directly instead of generating
-# local config error.
-OwTrue
-
-That way a remote site will deliver straight to you, without trying
-the customer connection. You then send to your customer. Only works for
-<quote>hosts</quote>, so you need to get your customer to name their mail
-machine <quote>customer.com</quote> as well as
-<quote>hostname.customer.com</quote> in the DNS. Just put an A record in
-the DNS for <quote>customer.com</quote>.</programlisting>
-
- <para>Az idézet fordítása:</para>
-
- <programlisting>&gt; Másodlagos MX rekordot biztosítunk az ügyfeleinknek. Az ügyfelek ezután automatikusan
-&gt; csatlakoznak naponta akár többször is a szolgáltatásunkhoz és leszedik az elsődleges MX
-&gt; rekordhoz tartozó leveleket. (Nem szólunk neki, amikor a tartományához levél
-&gt; érkezik.) A sendmail programunk minden 30 percben elküldi a sorban felhalmozódott
-&gt; leveleket. Tehát jelen pillanatban legalább 30 percig fenn kell lennie az ügyfélnek, hogy
-&gt; rendben megkapja az elsődlegesre MX rekordra.
-&gt;
-&gt; Létezik valamilyen parancs a sendmail programhoz, amellyel azonnal lekérhetjük az összes
-&gt; levelünket? A felhasználómnak természetesen nincsenek rendszergazdai jogosultságai az adott
-&gt; gépen.
-
-A sendmail.cf <quote>privacy flags</quote> beállításai között van egy definíció, az
-Opgoaway,restrictqrun.
-
-Vegyük ki innen a restrictqrun beállítást, amivel a nem root felhasználók is megindíthatják a
-sor feldolgozását. Valószínűleg az MX-ek átrendezésére is szükség lesz. Mi vagyunk az első MX
-az ilyen típusú ügyfelek számára, és ezt adtuk meg:
-
-# Ha mi vagyunk a legjobb MX a levél számára, akkor ne generáljunk
-# helyi beállítási hibát, hanem próbálkozzunk közvetlenül.
-OwTrue
-
-Ezzel már a távoli gép közvetlenül nekünk küld anélkül, hogy próbálkozna az ügyfél kapcsolatával.
-Ezt majd továbbküldjünk az ügyfélnek. Ez csak hálózati nevek esetében működik, tehát az ügyfelünknek
-el kell neveznie a leveleket fogadó gépét <quote>customer.com</quote>-nak, valamint a fel kell venni a
-<quote>hostname.customer.com</quote> címet is a DNS-be. Ehhez egyszerűen csak elegendő egy A rekordot
-betenni a <quote>customer.com</quote>-hoz.</programlisting>
-
- </answer>
- </qandaentry>
-
- <qandaentry>
- <question>
- <para>Miért kapok folyton <errorname>Relaying
- Denied</errorname> hibát, amikor más
- gépekről küldök levelet?</para>
- </question>
-
- <answer>
- <para>A &os; alapértelmezett telepítése
- során a <application>sendmail</application>
- úgy állítódik be, hogy csak
- arról a gépről küldhetünk vele
- levelet, ahol fut. Például, ha
- <acronym>POP</acronym> szerver is elérhető,
- akkor a felhasználók meg tudják
- nézni a leveleiket az iskolából,
- munkából vagy bármilyen más
- távoli helyről, de leveleket onnan
- továbbra sem tudnak küldeni.
- Általában pár pillanattal a
- próbálkozás után a
- <application>MAILER-DAEMON</application> küldeni fog
- egy <errorname>5.7 Relaying Denied</errorname>
- (<errorname>5.7 A továbbítás nem
- engedélyezett</errorname>) üzenetet.</para>
-
- <para>Több lehetőségünk is van ennek
- megkerülésére. Az a legegyszerűbb
- módszer, ha az internet-szolgáltatónk
- címét felvesszük az
- <filename>/etc/mail/relay-domains</filename>
- állományba. Például
- így:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>echo "az.internet.szolgáltató.net" &gt; /etc/mail/relay-domains</userinput></screen>
-
- <para>Az állomány létrehozása vagy
- módosítása után újra kell
- indítanunk a <application>sendmail</application>
- programot. Ez remekül működik abban az
- esetben, ha rendszergazdák vagyunk és nem
- akarunk a helyi gépről levelet küldeni,
- vagy egy másik gépen vagy akár
- másik internet-szolgáltatóval akarunk
- valamilyen kattingatós levelező programot
- használni. Olyankor is nagyon hasznos lehet, amikor
- csak egy vagy két e-mail
- hozzáférést állítottunk
- be. Ha egyszerre több címet is fel
- szeretnénk venni, akkor nyissuk meg ezt az
- állományt a kedvenc
- szövegszerkesztőnkkel és írjuk be a
- tartományokat, soronként egyet:</para>
-
- <programlisting>saját.internet.szolgáltató.net
-másik.internet.szolgáltató.com
-felhasználók-internet.szolgáltató.ja
-www.minta.org</programlisting>
-
- <para>Innentől kezdve a listában szereplő
- bármelyik gépről tudunk levelet
- küldeni (feltéve, hogy az adott
- felhasználó hozzáfér a
- gépünkhöz). Ezzel
- gyönyörűen megoldhatjuk, hogy a
- felhasználóink képesek legyenek
- távolról is levelet küldeni a
- rendszerünkön keresztül anélkül,
- hogy mások pedig szemetet küldenének
- át rajtunk.</para>
-
- </answer>
- </qandaentry>
- </qandaset>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="mail-advanced">
- <title>Komolyabb témák</title>
-
- <para>A következő szakaszban szóba kerülnek
- olyan komolyabb témák, mint például a
- levelek konfigurációja és a levelezés
- beállítása az egész tartomány
- számára.</para>
-
- <sect2 xml:id="mail-config">
- <title>Alapvető beállítások</title>
-
- <indexterm>
- <primary>e-mail</primary>
- <secondary>beállítás</secondary>
- </indexterm>
-
- <para>Alapból képesnek kell lennünk leveleket
- küldeni külső gépekre egészen
- addig, amíg az <filename>/etc/resolv.conf</filename>
- állomány a megfelelő
- beállításokat tartalmazza vagy egy
- saját névszervert futtatunk. Ha
- szeretnénk, hogy a gépünkre
- érkező levelek elérjék a &os;-s
- gépünkön futó
- levéltovábbító
- ügynököt (például a
- <application>sendmail</application> programot), akkor erre
- két módszer kínálkozik:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para>Futtassunk saját névszervert és
- hozzunk létre magunknak egy tartományt.
- Például <systemitem class="fqdomainname">FreeBSD.org</systemitem>.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Közvetlenül a gépünkre
- küldessük a leveleket. Ezt úgy
- tehetjük meg, ha egyből a
- gépünkhöz tartozó DNS névre
- küldetjük a leveleket. Például az
- <systemitem class="fqdomainname">enyem.FreeBSD.org</systemitem>
- címre.</para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
-
- <indexterm><primary>SMTP</primary></indexterm>
-
- <para>Függetlenül attól, hogy a fentiek
- közül melyik megoldást választjuk, a
- levelek csak akkor tudnak eljutni közvetlenül a
- gépünkre, ha állandó, statikus
- IP-címmel rendelkezünk (tehát nem dinamikus
- címmel, amit általában a
- betárcsázós PPP kapcsolatokhoz szoktak
- kiosztani). Ha tűzfal mögött vagyunk, akkor
- valamilyen módon felénk kell
- irányítani az SMTP forgalmat is. Ha
- közvetlenül a gépünkön akarjuk
- fogadni a leveleket, akkor a következő kettő
- közül az egyik mindenképpen kelleni fog:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para>Gondoskodjunk róla, hogy a hozzánk
- tartozó DNS-ben (legkisebb sorszámú) MX
- rekord<indexterm><primary>MX rekord</primary></indexterm> a gépünk IP-címére
- mutat.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Gondoskodjunk róla, hogy a hozzánk
- tartozó DNS-ben nincs semmilyen MX rekord a
- gépünkhöz.</para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
-
- <para>A fentiek közül bármelyik elég
- ahhoz, hogy közvetlenül a gépünkre
- érkezzen meg a levél.</para>
-
- <para>Próbáljuk ki:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>hostname</userinput>
-enyem.FreeBSD.org
-&prompt.root; <userinput>host enyem.FreeBSD.org</userinput>
-enyem.FreeBSD.org has address 204.216.27.XX</screen>
-
- <para>Ha ezt látjuk, akkor minden gond nélkül
- lehet küldeni levelet a <email role="nolink">nevem@enyem.FreeBSD.org</email> a címre
- (feltételezve, hogy a <application>sendmail</application>
- megfelelően működik az <systemitem class="fqdomainname">enyem.FreeBSD.org</systemitem> címen).</para>
-
- <para>Ha viszont ehhez hasonlót tapasztalunk:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>host enyem.FreeBSD.org</userinput>
-enyem.FreeBSD.org has address 204.216.27.XX
-enyem.FreeBSD.org mail is handled (pri=10) by kozpont.FreeBSD.org</screen>
-
- <para>A gépünkre (<systemitem class="fqdomainname">enyem.FreeBSD.org</systemitem>) küldött
- összes levelet a <systemitem>kozpont</systemitem> szedi össze
- ugyanazon felhasználói névvel ahelyett,
- hogy közvetlenül a gépünkre küldeni
- ezeket.</para>
-
- <para>Az iménti adatokat a DNS szerver határozza
- meg. A levelek továbbításával
- kapcsolatos információkat az
- <emphasis>MX</emphasis> mint <emphasis>M</emphasis>ail
- e<emphasis>X</emphasis>change DNS-rekord tárolja. Ha
- nincs ilyen MX rekord, akkor az IP-cím alapján
- közvetlenül az adott géphez kerül a
- levél.</para>
-
- <para>Például a <systemitem class="fqdomainname">freefall.FreeBSD.org</systemitem> MX rekordja
- hajdanán így nézett ki:</para>
-
- <programlisting>freefall MX 30 mail.crl.net
-freefall MX 40 agora.rdrop.com
-freefall MX 10 freefall.FreeBSD.org
-freefall MX 20 who.cdrom.com</programlisting>
-
- <para>Láthatjuk, hogy a <systemitem>freefall</systemitem>
- esetében több MX bejegyzés is szerepel. A
- legalacsonyabb MX-számú gép fogja kapni az
- erre a címre beérkező leveleket, amennyiben
- elérhető. Ha valamilyen okból nem
- érhető el, akkor helyette ideiglenesen a
- többiek (melyeket néha csak <quote>tartalék
- MX-eknek</quote> neveznek) veszik át a levelet és
- átadják a legalacsonyabb számúnak,
- amint az újra elérhetővé
- válik.</para>
-
- <para>A tartalék jelleggel megadott MX gépek akkor
- érnek ténylegesen valamit, ha teljesen
- máshonnan csatlakoznak az internethez. Az internet
- szolgáltató vagy egy ismerősünk
- gépe valószínűleg minden
- további nélkül segít ennek
- megoldásában.</para>
-
- </sect2>
-
- <sect2 xml:id="mail-domain">
- <title>Egy egész tartomány leveleinek
- kezelése</title>
-
- <para>Egy levelező szerver
- beállításához valahogy meg kell
- tudnunk oldalni, hogy a különböző
- munkaállomásokra küldött levelek
- közvetlenül hozzá fussanak be. Alapvetően
- tehát arról lenne szó, hogy a
- tartományunkon (ez ebben az esetben a <systemitem class="fqdomainname">*.FreeBSD.org</systemitem>) belüli gépekre
- címzett levelekre ez a gép <quote>tart
- igényt</quote> és így ezek ide
- irányítódnak át, majd a
- felhasználók erről a központi
- levelező szerverről kapják meg a
- leveleiket.</para>
-
- <indexterm><primary>DNS</primary></indexterm>
-
- <para>Az életünk
- megkönnyítéséhez minden
- felhasználónak létrehozzuk a saját
- <emphasis>felhasználói nevét</emphasis> a
- levelező szerveren is. Ezt az &man.adduser.8; paranccsal
- gyorsan el is végezhetjük.</para>
-
- <para>A levelező szerver lesz a hálózat
- összes munkaállomásához kirendelt
- levélváltó. Ezt a DNS
- beállításai között így
- adhatjuk meg:</para>
-
- <programlisting>enyem.FreeBSD.org A 204.216.27.XX ; Munkaállomás
- MX 10 kozpont.FreeBSD.org ; Levelező szerver</programlisting>
-
- <para>Ezzel lényegében az A rekord figyelmen
- kívül hagyásával
- átirányítjuk a munkaállomások
- számára érkező összes levelet a
- levelező szerverre. A levelek tehát az MX rekord
- által mutatott címre mennek ki.</para>
-
- <para>Ezt önállóan nem tudjuk elvégezni,
- hacsak nem futattunk egy saját DNS szervert. Ha nincsen
- vagy nem is tudunk DNS szervert futtatni, akkor ebben a
- kérdésben egyeztessünk az
- internet-szolgáltatónkkal vagy bárkivel,
- aki a DNS beállításaiért
- felelős.</para>
-
- <para>Ha virtuális e-mail címket is kezelünk,
- akkor a most következő információ
- még a hasznunkra lehet. A példa
- kedvéért most feltesszük, hogy a
- tartományunkban van egy ügyfelünk, jelen
- esetben az <systemitem class="fqdomainname">ugyfel1.org</systemitem>,
- és azt akarjuk, hogy az <systemitem class="fqdomainname">ugyfel1.org</systemitem> címére
- küldött levelek a saját levelező
- szerverünkre kerüljenek át, a <systemitem class="fqdomainname">level.sajat.com</systemitem> címre. A DNS-t
- ehhez így kell beállítani:</para>
-
- <programlisting>ugyfel1.org MX 10 level.sajat.com</programlisting>
-
- <para>Ha csak az <systemitem class="fqdomainname">ugyfel1.org</systemitem>
- levelezését akarjuk kezelni, akkor ahhoz
- <emphasis>nem</emphasis> kell külön A rekord.</para>
-
- <note>
- <para>Vigyázzunk, mert az <systemitem class="fqdomainname">ugyfel1.org</systemitem> csak akkor
- pingelhető, ha létezik hozzá A
- rekord.</para>
- </note>
-
- <para>Befejezésül a levelező
- szerverünkön futó
- <application>sendmail</application> számára is fel
- kell tárnunk, hogy milyen tartományokhoz
- és/vagy hálózati nevekhez fogadjon
- leveleket. Ezt több módon is
- elvégezhetjük. A következők
- bármelyik megfelel erre a célra:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para>A <literal>FEATURE(use_cw_file)</literal>
- használata esetén vegyük fel a
- címeket az
- <filename>/etc/mail/local-host-names</filename>
- állományba. Ha a
- <application>sendmail</application> 8.10 előtti
- változatai esetében ehhez az
- <filename>/etc/sendmail.cw</filename>
- állományra lesz
- szükségünk.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Tegyük be a <literal>Cwsajat.cimunk.com</literal>
- sort az <filename>/etc/sendmail.cf</filename> vagy a
- <application>sendmail</application> 8.10 és
- későbbi változatai esetén az
- <filename>/etc/mail/sendmail.cf</filename>
- állományba.</para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
-
- </sect2>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="SMTP-UUCP">
- <title>SMTP és az UUCP</title>
-
- <para>A &os;-hez tartozó <application>sendmail</application>
- olyan gépek számára lett kialakítva,
- amelyek közvetlenül az internethez csatlakoznak. Az
- UUCP használatával levelező rendszerek
- számára egy másik konfigurációs
- állományt kell telepíteni a
- <application>sendmail</application> számára.</para>
-
- <para>Az <filename>/etc/mail/sendmail.cf</filename>
- állítása kézzel
- egyáltalán nem könnyű. A
- <application>sendmail</application> 8. változata
- ráadásul a konfigurációs
- állományokat az &man.m4.1; előfeldolgozó
- segítségével gyártja le, ahol a
- tényleges beállítások egy magasabb
- absztrakciós szinten jelennek meg. Az &man.m4.1;
- típusú konfigurációs
- állományok a
- <filename>/usr/share/sendmail/cf</filename>
- könyvtárban találhatóak. A
- <filename>cf</filename> alkönyvtárban levő
- <filename>README</filename> állomány igyekszik a
- felhasználót bevezetni az &man.m4.1; alapú
- beállítások világába.</para>
-
- <para>A <literal>mailertable</literal> nevű
- lehetőség használatával tudjuk a
- legjobban támogatni az UUCP protokollon keresztüli
- kézbesítést. Ezzel felépül egy
- olyan adatbázis, amelyet a
- <application>sendmail</application> fel tud használni a
- továbbítást érintő
- döntésekben.</para>
-
- <para>Ehhez elsőként hozzuk is létre a
- saját <filename>.mc</filename> állományunkat.
- Ehhez a <filename>/usr/share/sendmail/cf/cf</filename>
- könyvtár tartalmaz néhány
- példát. Hívjuk most ezt az
- állomnyunkat <filename>ize.mc</filename> néven. A
- következő módszerrel tudjuk egy valós
- <filename>sendmail.cf</filename> állománnyá
- alakítani:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>cd /etc/mail</userinput>
-&prompt.root; <userinput>make ize.cf</userinput>
-&prompt.root; <userinput>cp ize.cf /etc/mail/sendmail.cf</userinput></screen>
-
- <para>Egy átlagos <filename>.mc</filename>
- állomány egyébként valahogy így
- épül fel:</para>
-
- <programlisting>VERSIONID(`<replaceable>verziószám</replaceable>') OSTYPE(bsd4.4)
-
-FEATURE(accept_unresolvable_domains)
-FEATURE(nocanonify)
-FEATURE(mailertable, `hash -o /etc/mail/mailertable')
-
-define(`UUCP_RELAY', <replaceable>sajat.uucp.relay</replaceable>)
-define(`UUCP_MAX_SIZE', 200000)
-define(`confDONT_PROBE_INTERFACES')
-
-MAILER(local)
-MAILER(smtp)
-MAILER(uucp)
-
-Cw <replaceable>sajat.al.nev</replaceable>
-Cw <replaceable>azuucpgepneve.UUCP</replaceable></programlisting>
-
- <para>Az <literal>accept_unresolvable_domains</literal>,
- <literal>nocanonify</literal> és
- <literal>confDONT_PROBE_INTERFACES</literal>
- lehetőségekre hivatkozó sorok
- megakadályozzák, hogy a levél
- kézbesítésében a DNS is szerepet
- játsszon. Az <literal>UUCP_RELAY</literal> az UUCP
- alapú kézbesítés
- támogatását engedélyezi.
- Egyszerűen csak írjunk ide egy internetes
- hálózati nevet, amely képes feldolgozni az
- .UUCP áltartomány címeit. Az esetek
- többségében ide az
- internet-szolgáltatónk levelek
- továbbküldéséért felelős
- gépe kerül.</para>
-
- <para>Miután ezzel végeztünk,
- szükségünk lesz még az
- <filename>/etc/mail/mailertable</filename>
- állományra is. Ha a külvilág
- felé csak egyetlen összeköttetést
- használunk a levelekhez, akkor az alábbi pontosan
- megfelel:</para>
-
- <programlisting>#
-# makemap hash /etc/mail/mailertable.db &lt; /etc/mail/mailertable
-. uucp-dom:<replaceable>sajat.uucp.relay</replaceable></programlisting>
-
- <para>Egy bonyolultabb példa pedig így néz
- ki:</para>
-
- <programlisting>#
-# makemap hash /etc/mail/mailertable.db &lt; /etc/mail/mailertable
-#
-horus.interface-business.de uucp-dom:horus
-.interface-business.de uucp-dom:if-bus
-interface-business.de uucp-dom:if-bus
-.heep.sax.de smtp8:%1
-horus.UUCP uucp-dom:horus
-if-bus.UUCP uucp-dom:if-bus
-. uucp-dom:</programlisting>
-
- <para>Az első három sor azokat a speciális
- eseteket kezeli, ahol a tartomány felé
- küldött levelek nem az alapértelmezett
- úton visszük tovább, hanem valamelyik UUCP
- szomszéd felé és így <quote>le tudjuk
- rövidíteni</quote> a kézbesítés
- útvonalát. Az ezeket követő sor dolgozza
- fel a helyi Ethernet tartomány felé STMP protokollal
- továbbítható leveleket. Végül az
- UUCP szomszédokat is felsoroljuk az .UUCP
- áltartomány jelölése szerint, így
- megengedjük, hogy a
- <literal>uucp-szomszéd!
- címzett</literal>
- felülbírálja az alapértelmezett
- szabályokat. Az utolsó sorban mindig egyetlen pont
- szerepel, ami minden másra illeszkedik, így az UUCP
- kézbesítés egy olyan UUCP szomszéd
- felé halad, amely a világ felé egy
- univerzális levelező átjárónak
- tekinthető. A <literal>uucp-dom:</literal> kulcsszó
- mögött szereplő összes csomópont
- nevének érvényes UUCP szomszédra kell
- utalnia, amelyet a <command>uuname</command> paranccsal le is
- tudunk ellenőrizni.</para>
-
- <para>A feladatból már csak annyi maradt hátra,
- hogy használat előtt ezt az állományt
- át kell alakítani DBM adatbázis
- formátumba. Az ehhez szükséges parancsot
- érdemes <filename>mailertable</filename>
- állomány elejére bejegyzésben
- felírni. A <filename>mailertable</filename>
- megváltoztatásakor mindig le kell futtatni ezt a
- parancsot.</para>
-
- <para>Utolsó jótanács: ha nem lennénk
- biztosak valamelyik kézbesítési
- útvonal működésében, ne
- felejtsük el a <application>sendmail</application>
- <option>-bt</option> beállítását.
- Ezzel a <application>sendmail</application> az ún.
- <emphasis>címtesztelő módban</emphasis>
- (address test mode) indul el. Gépeljük be, hogy
- <literal>3,0</literal>, majd írjuk be a tesztelni
- kívánt címet. Az utolsó sorban
- láthatjuk a felhasznált belső
- levéltovábbító
- ügynököt, a célgépet, amellyel ezt
- meghívjuk, és a (valószínűleg az
- átfordított) címet. Innen a <keycombo action="simul"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>D</keycap></keycombo>
- billentyűkombinációval léphetünk
- ki.</para>
-
- <screen>&prompt.user; <userinput>sendmail -bt</userinput>
-ADDRESS TEST MODE (ruleset 3 NOT automatically invoked)
-Enter &lt;ruleset&gt; &lt;address&gt;
-<prompt>&gt;</prompt> <userinput>3,0 ize@pelda.com</userinput>
-canonify input: ize @ pelda . com
-...
-parse returns: $# uucp-dom $@ <replaceable>sajat.uucp.relay</replaceable> $: ize &lt; @ pelda . com . &gt;
-<prompt>&gt;</prompt> <userinput>^D</userinput></screen>
-
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="outgoing-only">
- <info><title>Csak küldés
- beállítása</title>
- <authorgroup>
- <author><personname><firstname>Bill</firstname><surname>Moran</surname></personname><contrib>Készítette: </contrib></author>
- </authorgroup>
- </info>
-
-
-
- <para>Gyakran előfordulhat, hogy csak leveleket akarunk
- továbbküldeni. Mint például:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para>Asztali számítógépünk
- van, de használni akarunk olyan programokat, mint
- például a &man.send-pr.1;. Ehhez az
- internet-szolgáltatón keresztül kell
- továbbküldeni a levelet.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>A számítógépünk egy olyan
- szerver, amely nem helyben kezeli a leveleket, ezért az
- összeset átküldi feldolgozásra.</para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
-
- <para>Szinte bármelyik levélküldő
- ügynök képes betölteni ezt az űrt.
- Sajnos eléggé bonyolult helyesen
- beállítani úgy egy bármire
- képes levélküldőt, hogy egyszerűen
- csak szabaduljon meg a levelektől. Ilyenkor a
- <application>sendmail</application> vagy a
- <application>postfix</application> használatával
- tulajdonképpen ágyúval lövünk
- verébre.</para>
-
- <para>Továbbá, ha egy átlagos
- internet-hozzáféréssel rendelkezünk,
- adódhat, hogy a szerződés egyszerűen
- tiltja a <quote>levelező szerver</quote>
- futtatását.</para>
-
- <para>Legegyszerűbben úgy tudjuk
- kielégíteni az ilyen jellegű igényeket,
- ha feltelepítjük a <package>mail/ssmtp</package> portot. A
- <systemitem class="username">root</systemitem> felhasználóval adjuk ki a
- következő parancsokat:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/mail/ssmtp</userinput>
-&prompt.root; <userinput>make install replace clean</userinput></screen>
-
- <para>Telepítése után a <package>mail/ssmtp</package> portot a mindössze
- négysoros
- <filename>/usr/local/etc/ssmtp/ssmtp.conf</filename>
- állománnyal állíthatjuk be:</para>
-
- <programlisting>root=valodiemail@minta.com
-mailhub=level.minta.com
-rewriteDomain=minta.com
-hostname=_GEPNEV_</programlisting>
-
- <para>A <systemitem class="username">root</systemitem> felhasználó
- számára feltétlenül egy valódi
- e-mail címet adjuk meg. A <systemitem class="fqdomainname">level.minta.com</systemitem> helyére az
- internet-szolgáltatónk kimenő leveleket
- továbbító szerverét adjuk meg
- (bizonyos szolgáltatók ezt <quote>kimenő
- levelező szervernek</quote> vagy <quote>SMTP
- szervernek</quote> nevezik).</para>
-
- <para>Ne felejtsük el <application>sendmail</application>
- démont sem letiltani, beleértve a kimenő
- levelek kezelését. Ennek részleteit
- lásd a <xref linkend="mail-disable-sendmail"/>ban.</para>
-
- <para>A <package>mail/ssmtp</package>
- használatánál még adhatunk meg
- további beállításokat is. A
- <filename>/usr/local/etc/ssmtp</filename>
- állományban vagy az <application>ssmtp</application>
- man oldalán találhatunk példákat
- és olvashatunk bővebben a
- témáról.</para>
-
- <para>Az <application>ssmtp</application> ilyen fajta
- beállításával a
- számítógépünkön levő
- szoftverek is helyesen fognak működni, miközben nem
- sértjük meg az internet-szolgáltató
- előírásait és nem tesszük
- lehetővé, hogy a
- számítógépünkről
- levélszemetet küldhessenek.</para>
-
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="SMTP-dialup">
- <title>Levelezés betárcsázós
- kapcsolattal</title>
-
- <para>Ha statikus IP-címünk van, akkor az
- alapértelmezett beállítások
- tökéletesen megfelelőek számunkra.
- Csupán a gépünkhöz tartozó
- internetes címet kell megadnunk a gépünk
- nevének és a <application>sendmail</application>
- elvégzi a többit.</para>
-
- <para>Ha viszont dinamikusan kiosztott IP-címmel
- rendelkezünk és betárcsázós
- <acronym>PPP</acronym> kapcsolaton keresztül csatlakozunk az
- internethez, akkor valószínűleg az
- internet-szolgáltató levelező szerverén
- van egy postaládánk. Most tegyük fel, hogy a
- internet-szolgáltató tartománya a <systemitem class="fqdomainname">szolgaltato.net</systemitem> és a
- felhasználói név a
- <systemitem class="username">felhasznalo</systemitem>, a gépünk neve pedig
- <systemitem class="fqdomainname">otthoni.bsdm</systemitem>, valamint az
- internet-szolgáltató részéről
- levelezésre a <systemitem class="fqdomainname">
- relay.szolgaltato.net</systemitem> gépet
- használhatjuk.</para>
-
- <para>A postaládánkból úgy tudjuk
- letölteni a leveleket, ha telepítünk hozzá
- egy programot. Erre a feladatra a
- <application>fetchmail</application> hibátlanul alkalmas,
- mivel több különböző protokollt ismer.
- Ez a program csomagként vagy a
- Portgyűjteményből (<package>mail/fetchmail</package>) is elérhető.
- Az internet-szolgáltatók erre
- általában a <acronym>POP</acronym> protokollt
- ajánlják fel. Ha a felhasználói
- <acronym>PPP</acronym> alkalmazást használjuk,
- állítsuk be az
- <filename>/etc/ppp/ppp.linkup</filename> állományt a
- következő módon és így a
- csatlakozáskor maguktól letöltődnek a
- leveleink:</para>
-
- <programlisting>MYADDR:
- !bg su felhasznalo -c fetchmail</programlisting>
-
- <para>Ha a <application>sendmail</application>
- segítségével küldjük tovább
- a leveleket a nem helyi hozzáférések
- felé (ahogy azt lentebb is láthatjuk), akkor minden
- bizonnyal a csatlakozáskor arra is
- szükségünk lesz, hogy a leveleket
- tároló sor is feldolgozódjon. Ezt úgy
- oldhatjuk meg, ha az <filename>/etc/ppp/ppp.linkup</filename>
- állományba a <command>fetchmail</command> parancs
- után a következőt tesszük:</para>
-
- <programlisting> !bg su felhasznalo -c "sendmail -q"</programlisting>
-
- <para>Ez a példa feltételezi, hogy az <systemitem class="fqdomainname">otthoni.bsdm</systemitem> gépen van egy
- <systemitem class="username">felhasznalo</systemitem> nevű
- felhasználónk. Az <systemitem class="fqdomainname">otthoni.bsdm</systemitem> gépen a
- <systemitem class="username">felhasznalo</systemitem> felhasználói
- könyvtárában hozzunk létre egy
- <filename>.fetchmailrc</filename> állományt:</para>
-
- <programlisting>poll szolgaltato.net protocol pop3 fetchall pass TitkosJelszo</programlisting>
-
- <para>Ezt az állományt csak és
- kizárólag a <systemitem class="username">felhasznalo</systemitem>
- olvashatja, mivel szerepel benne a hozzá tartozó
- <literal>TitkosJelszo</literal>.</para>
-
- <para>Úgy tudunk a megfelelő <literal>from:</literal>
- fejléccel küldeni, ha felvilágosítjuk a
- <application>sendmail</application> programot, hogy ne az
- <email>felhasznalo@otthoni.bsdm</email> címet, hanem a
- <email>felhasznalo@szolgaltato.net</email> címet
- használja. Sőt, a gyorsítás
- kedvéért a <application>sendmail</application>
- számára érdemes elárulni, hogy a
- <systemitem class="fqdomainname">relay.szolgaltato.net</systemitem> címen
- keresztül küldjön.</para>
-
- <para>A munka elvégzéséhez elegendő az
- alábbi <filename>.mc</filename>
- állomány:</para>
-
- <programlisting>VERSIONID(`otthoni.bsdm.mc 1.0')
-OSTYPE(bsd4.4)dnl
-FEATURE(nouucp)dnl
-MAILER(local)dnl
-MAILER(smtp)dnl
-Cwlocalhost
-Cwotthoni.bsdm
-MASQUERADE_AS(`szolgaltato.net')dnl
-FEATURE(allmasquerade)dnl
-FEATURE(masquerade_envelope)dnl
-FEATURE(nocanonify)dnl
-FEATURE(nodns)dnl
-define(`SMART_HOST', `relay.szolgaltato.net')
-Dmotthoni.bsdm
-define(`confDOMAIN_NAME',`otthoni.bsdm')dnl
-define(`confDELIVERY_MODE',`deferred')dnl</programlisting>
-
- <para>Az előző szakaszban találhatjuk meg annak a
- módját, hogy miként varázsoljunk
- ebből az <filename>.mc</filename>
- állományból egy
- <filename>sendmail.cf</filename> állományt. A
- <filename>sendmail.cf</filename> frissítése
- után pedig ne felejtsük el a
- <application>sendmail</application>
- újraindítását!</para>
-
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="SMTP-Auth">
- <info><title>Az SMTP hitelesítése</title>
- <authorgroup>
- <author><personname><firstname>James</firstname><surname>Gorham</surname></personname><contrib>Írta: </contrib></author>
- </authorgroup>
- </info>
-
-
-
- <para>Levelező szerverünkön az
- <acronym>SMTP</acronym> protokoll
- hitelesítésének (<acronym>SMTP</acronym>
- Authentication) engedélyezése több
- szempontból is előnyökkel bír. Az
- <acronym>SMTP</acronym> hitelesítésének
- bekapcsolása egy újabb réteget képez a
- <application>sendmail</application> védelmében,
- és az olyan állandóan mozgásban
- levő felhasználók számára is
- megoldást nyújt, akik anélkül
- képesek használni ugyanazt a levelező szervert,
- hogy minden alkalommal újrakonfigurálnák a
- levelező kliensüket.</para>
-
- <procedure>
- <step>
- <para>Telepítsük fel a <package>security/cyrus-sasl2</package> portot. A
- <package>security/cyrus-sasl2</package> port
- több fordítási idejű
- beállítást támogat. Itt most az
- <acronym>SMTP</acronym> hitelesítését
- fogjuk használni, ezért gondoskodjunk a
- <option>LOGIN</option> opció
- engedélyezéséről.</para>
- </step>
-
- <step>
- <para>A <package>security/cyrus-sasl2</package>
- telepítés után nyissuk meg
- szerkesztésre a
- <filename>/usr/local/lib/sasl2/Sendmail.conf</filename>
- állományt (vagy ha még nem
- létezne, hozzuk létre), és benne
- vegyük fel a következő sort:</para>
-
- <programlisting>pwcheck_method: saslauthd</programlisting>
- </step>
-
- <step>
- <para>Ezt követően telepítsük a <package>security/cyrus-sasl2-saslauthd</package>
- portot, és tegyük bele az
- <filename>/etc/rc.conf</filename> állományba ezt
- a sort:</para>
-
- <programlisting>saslauthd_enable="YES"</programlisting>
-
- <para>Végezetül indítsuk el a saslauthd
- démont:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>/usr/local/etc/rc.d/saslauthd start</userinput></screen>
-
- <para>Ez a démon fog közvetíteni a
- <application>sendmail</application> és a &os;
- <filename>passwd</filename> adatbázisa közti
- hitelesítésben. Ezzel elkerülhetjük
- az új felhasználói nevek és
- jelszavak felvételét az <acronym>SMTP</acronym>
- hitelesítés használatához,
- így a hozzáférések és a
- levelezés jelszava ugyanaz marad.</para>
- </step>
-
- <step>
- <para>Most pedig írjuk hozzá az alábbi
- sorokat az <filename>/etc/make.conf</filename>
- állományhoz:</para>
-
- <programlisting>SENDMAIL_CFLAGS=-I/usr/local/include/sasl -DSASL
-SENDMAIL_LDFLAGS=-L/usr/local/lib
-SENDMAIL_LDADD=-lsasl2</programlisting>
-
- <para>Ezek a sorok állítják be a
- <application>sendmail</application> számára,
- hogy fordítás közben a <package>cyrus-sasl2</package> függvényeit
- használja. A <application>sendmail</application>
- újrafordítása előtt
- mindenképpen legyen fenn a <package>cyrus-sasl2</package> port.</para>
- </step>
-
- <step>
- <para>A <application>sendmail</application>
- újrafordítását a
- következő parancsok
- végrehajtásával intézhetjük
- el:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/src/lib/libsmutil</userinput>
-&prompt.root; <userinput>make cleandir &amp;&amp; make obj &amp;&amp; make</userinput>
-&prompt.root; <userinput>cd /usr/src/lib/libsm</userinput>
-&prompt.root; <userinput>make cleandir &amp;&amp; make obj &amp;&amp; make</userinput>
-&prompt.root; <userinput>cd /usr/src/usr.sbin/sendmail</userinput>
-&prompt.root; <userinput>make cleandir &amp;&amp; make obj &amp;&amp; make &amp;&amp; make install</userinput></screen>
-
- <para>A <application>sendmail</application>
- fordítása esetén semmilyen
- problémának nem szabadna előfordulnia,
- kivéve ha a <filename>/usr/src</filename>
- könyvtárat és a szükséges
- osztott könyvtárakat nem változtatjuk
- időközben túlságosan gyakran.</para>
- </step>
-
- <step>
- <para>A <application>sendmail</application>
- lefordítása és
- újratelepítése után
- szerkesszük át az
- <filename>/etc/mail/freebsd.mc</filename>
- állományt (vagy azt az <filename>.mc</filename>
- állományt, amelyet éppen
- használunk). Sok rendszergazda a &man.hostname.1;
- parancs válaszát használja fel az
- <filename>.mc</filename> típusú
- állományok egyedi elnevezéséhez).
- Írjuk bele a következő sorokat:</para>
-
- <programlisting>dnl set SASL options
-TRUST_AUTH_MECH(`GSSAPI DIGEST-MD5 CRAM-MD5 LOGIN')dnl
-define(`confAUTH_MECHANISMS', `GSSAPI DIGEST-MD5 CRAM-MD5 LOGIN')dnl</programlisting>
-
- <para>Ezek állítják be a
- <application>sendmail</application> számára a
- felhasználók hitelesítésére
- alkalmas különböző módszereket. Ha
- a <application>pwcheck</application> módszer helyett
- valami mást akarunk használni, akkor
- járjunk utána a
- dokumentációban.</para>
- </step>
-
- <step>
- <para>Zárásul futassuk le a &man.make.1; parancsot
- az <filename>/etc/mail</filename> könyvtárban.
- Így lefut az új <filename>.mc</filename>
- állományunk és létrejön egy
- <filename>freebsd.cf</filename> (vagy amilyen nevet az
- <filename>.mc</filename> állománynak megadtunk)
- <filename>.cf</filename> állomány.
- Ezután a <command>make install restart</command>
- parancs kiadásával másoltassuk át
- ezt a <filename>sendmail.cf</filename> helyére
- és szabályosan indítassuk újra a
- <application>sendmail</application>
- szolgáltatást. A folyamatról
- részletesebb tájékoztatást az
- <filename>/etc/mail/Makefile</filename> állomány
- tud nyújtani.</para>
- </step>
- </procedure>
-
- <para>Ha eddig minden a legnagyobb rendben történt,
- akkor most már képesek vagyunk bejelentkezési
- információt is átadni a levelező
- kliensnek és elküldeni egy tesztüzenetet. A
- hibák kiszűréséhez
- állítsuk a <application>sendmail</application>
- <option>LogLevel</option> opcióját az 13
- értékre és figyeljük a
- <filename>/var/log/maillog</filename>
- állományt.</para>
-
- <para>További felvilágosításért
- olvassuk el a <application>sendmail</application><link xlink:href="http://www.sendmail.org/~ca/email/auth.html">
- <acronym>SMTP</acronym> hitelesítéssel</link>
- foglalkozó oldalát (angolul).</para>
-
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="mail-agents">
- <info><title>Levelező kliensek</title>
- <authorgroup>
- <author><personname><firstname>Marc</firstname><surname>Silver</surname></personname><contrib>Készítette: </contrib></author>
- </authorgroup>
- </info>
-
-
-
- <indexterm><primary>levelező kliensek</primary></indexterm>
-
- <para>A levelező kliens (Mail User Agent,
- <acronym>MUA</acronym>) egy olyan alkalmazás, amelyik
- elektronikus levelek küldésére és
- fogadására használható.
- Azonkívül, ahogy az e-mail
- <quote>fejlődik</quote> és egyre bonyolultabbá
- válik, a levelező kliensek is egyre inkább
- erősebbé válnak abban a tekintetben, ahogy az
- e-maileket kezelik. Ezzel együtt a
- felhasználók is egyre több
- lehetőséget és rugalmasságot kapnak. A
- &os; számos levelező klienst támogat,
- mindegyikük könnyedén telepíthető a
- <link linkend="ports">&os; Portgyűjteménye</link>
- segítségével. A felhasználók
- választhatnak a grafikus kliensek, mint
- például az <application>evolution</application> vagy
- a <application>balsa</application> és a konzolos kliensek,
- például a <application>mutt</application>,
- <application>pine</application> vagy <command>mail</command>
- között, esetleg használhatják a nagyobb
- szervezetek részéről felkínált
- webes felületeket is.</para>
-
- <sect2 xml:id="mail-command">
- <title>mail</title>
-
- <para>A &man.mail.1; a &os; alapértelmezett levelező
- kliense. Egy olyan konzolos alkalmazás, amelyben
- elérhetjük az e-mailek küldéséhez
- és fogadásához szükséges
- összes alapvető funkciót, habár a
- csatolmányokat csak korlátozottan képes
- kezelni és csak a helyi postaládákat
- kezeli.</para>
-
- <para>Annak ellenére, hogy a <command>mail</command>
- önmaga nem képes kommunikálni
- <acronym>POP</acronym> vagy <acronym>IMAP</acronym>
- szerverekkel, az ilyen postaládák tartalmát
- egy <application>fetchmail</application>-szerű
- alkalmazással (lásd <xref linkend="mail-fetchmail"/>) le tudjuk tölteni a
- számára is elérhető helyi
- <filename>mbox</filename> állományba.</para>
-
- <para>A levelek küldéséhez és
- fogadásához egyszerűen hívjuk be a
- <command>mail</command> programot a következő
- módon:</para>
-
- <screen>&prompt.user; <userinput>mail</userinput></screen>
-
- <para>Ezután a <filename>/var/mail</filename> könyvtárban
- található felhasználói
- postaládánk tartalmát automatikusan
- beolvassa a <command>mail</command> segédprogram. Ha a
- postaláda üres, akkor a program egyből befejezi
- futását és közli, hogy nem
- talált levelet. Amikor viszont tudott beolvasni
- leveleket, megjelenik egy felület, ahol a beérkezett
- üzenetek listáját láthatjuk. Az
- üzenetek automatikusan sorszámozódnak, ahogy
- ezt az alábbi példa is szemlélteti:</para>
-
- <screen>Mail version 8.1 6/6/93. Type ? for help.
-"/var/mail/marcs": 3 messages 3 new
-&gt;N 1 root@localhost Mon Mar 8 14:05 14/510 "proba"
- N 2 root@localhost Mon Mar 8 14:05 14/509 "felhasznaloi hozzaferes"
- N 3 root@localhost Mon Mar 8 14:05 14/509 "minta"</screen>
-
- <para>Az üzenetek olvasásának a
- <keycap>t</keycap> paranccsal kezdhetünk neki, amelyet az
- elolvasandó üzenet sorszáma követ.
- Ebben a példában az első e-mailt nyitjuk
- meg:</para>
-
- <screen>&amp; <userinput>t 1</userinput>
-Message 1:
-From root@localhost Mon Mar 8 14:05:52 2004
-X-Original-To: marcs@localhost
-Delivered-To: marcs@localhost
-To: marcs@localhost
-Subject: proba
-Date: Mon, 8 Mar 2004 14:05:52 +0200 (SAST)
-From: root@localhost (Charlie Root)
-
-Ezt az uzenetet probabol kuldom, valaszolj ra, ha megkaptad.</screen>
-
- <para>Ahogy az a fenti példából is
- látszik, a <keycap>t</keycap> billentyű
- hatására az üzenet a teljes
- fejlécével együtt jelenik meg. Az
- üzenetek listáját a <keycap>h</keycap>
- billentyűvel hozhatjuk vissza.</para>
-
- <para>Ha egy levélre válaszolni szeretnénk,
- akkor ezt a <command>mail</command> paranccsal is
- megtehetjük, vagy az <keycap>R</keycap> vagy az
- <keycap>r</keycap> parancsokkal. Az <keycap>R</keycap> arra
- utasítja a <command>mail</command> programot, hogy csak
- az üzenet küldőjének válaszoljon,
- míg az <keycap>r</keycap> hatására nem
- csupán a küldő, hanem az üzenet
- összes címzettje megkapja a válaszunkat. A
- parancshoz hozzátűzhetjük egy levél
- sorszámát is, ekkor az adott levélre fogunk
- válaszolni. Miután kiadtuk a parancsot,
- írjuk meg a válaszunkat és új sorban
- kezdve zárjuk le az üzenetet egyetlen
- <keycap>.</keycap> beírásával. Valahogy
- így:</para>
-
- <screen>&amp; <userinput>R 1</userinput>
-To: root@localhost
-Subject: Re: proba
-
-<userinput>Koszonom, megkaptam a leveledet.
-.</userinput>
-EOT</screen>
-
- <para>Új levelet az <keycap>m</keycap>
- segítségével tudunk küldeni, ami
- után meg kell adnunk a címzettet. Egyszerre
- több címzettet is meg tudunk adni, ha a
- címzett helyén címeiket egy
- <keycap>,</keycap> karakterrel elválasztva soroljuk fel.
- Ezután a levél témája is
- megadható, amit végül a levél
- szövege követ. Az üzenetet egy új sorban
- megadott egyetlen <keycap>.</keycap>
- segítségével zárhatjuk le.</para>
-
- <screen>&amp; <userinput>mail root@localhost</userinput>
-Subject: <userinput>Elsajatitottam a mail hasznalatat
-
-Most mar en is tudok levelet irni es fogadni a mail hasznalataval... :)
-.</userinput>
-EOT</screen>
-
- <para>Amikor a <command>mail</command> segédprogramban
- vagyunk, a <keycap>?</keycap> használatával
- bármikor segítséget kérhetünk,
- valamint a <command>mail</command>
- működésével kapcsolatban a &man.mail.1;
- man oldalát érdemes felkeresni.</para>
-
- <note>
- <para>Ahogy azt már korábban is
- említettük, a &man.mail.1; parancsot eredetileg
- nem készítették fel az csatolt
- állományok kezelésére,
- ezért igen gyengén bánik velük. Az
- újabb levelező kliensek, mint
- például a <application>mutt</application>, a
- csatolt állományokat sokkal intelligensebb
- módon kezelik. Ha viszont ragaszkodunk a
- <command>mail</command> használatához, akkor a
- <package>converters/mpack</package> port
- használatát érdemes megfontolnunk.</para>
- </note>
-
- </sect2>
-
- <sect2 xml:id="mutt-command">
- <title>mutt</title>
-
- <para>A <application>mutt</application> apró mérete
- ellenére egy igen komoly levelező kliens és
- remek lehetőségeket ajánl fel. Íme
- ízelítésképpen
- közülük néhány:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para>Képes az üzeneteket szálakba
- rendezni</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Az e-mailek titkosítására és
- elektronikus aláírására
- támogatja a PGP használatát</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>MIME támogatás</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Maildir támogatás</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Nagyfokú testreszabhatóság</para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
-
- <para>Ezen lehetőségei révén a
- <application>mutt</application> ez egyik legfejlettebb
- levelező kliens. A <application>mutt</application>
- részletesebb bemutatását a <uri xlink:href="http://www.mutt.org">http://www.mutt.org</uri> címen találjuk
- (angolul).</para>
-
- <para>A <application>mutt</application> stabil változata a
- <package>mail/mutt</package> port
- használatával telepíthető fel,
- miközben a fejlesztés alatt levő
- változatot a <package>mail/mutt-devel</package> port telepíti.
- Miután a portot sikerült felraknunk, a
- <application>mutt</application> az alábbi parancs
- begépelésével indítható
- el:</para>
-
- <screen>&prompt.user; <userinput>mutt</userinput></screen>
-
- <para>A <application>mutt</application> indulása
- után automatikusan beolvassa a <filename>/var/mail</filename> könyvtárban
- megtalálható felhasználói
- postaládát és ha lehetséges, akkor
- megjeleníti a tartalmát. Ha nincsen levél
- a felhasználó postaládájában,
- akkor a <application>mutt</application> a
- felhasználó parancsaira vár. Ezen a
- képen a <application>mutt</application>
- üzenetlistája látható:</para>
-
- <mediaobject>
- <imageobject>
- <imagedata fileref="mail/mutt1"/>
- </imageobject>
- </mediaobject>
-
- <para>A levelek elolvasásához egyszerűen csak
- válasszuk ki a kurzorral és nyomjuk meg az
- <keycap>Enter</keycap> billentyűt. Ezután a
- <application>mutt</application> így mutatja a
- levelet:</para>
-
- <mediaobject>
- <imageobject>
- <imagedata fileref="mail/mutt2"/>
- </imageobject>
- </mediaobject>
-
- <para>Ahogy azt már a &man.mail.1; parancsnál is
- megszokhattuk, a <application>mutt</application> is
- lehetővé teszi, hogy vagy csak a küldőnek,
- vagy pedig rajta kívül még az összes
- címzettnek is válaszoljunk. A levél
- küldőjének az <keycap>r</keycap>
- lenyomásával tudunk válaszolni. A
- csoportos válaszadáshoz pedig, ahol tehát a
- küldőn kívül a címzettek is
- megkapják a levelünket, a <keycap>g</keycap>
- billentyűt kell használni.</para>
-
- <note>
- <para>A <application>mutt</application> az e-mailek
- létrehozásához és
- megválaszolásához a &man.vi.1;
- szövegszerkesztőt használja. Ezt úgy
- tudjuk átállítani, ha a
- könyvtárunkban található
- <filename>.muttrc</filename> állományban
- átírjuk az <literal>editor</literal>
- változót, vagy értéket adunk az
- <envar>EDITOR</envar> környezeti
- változónak. A <application>mutt</application>
- beállításáról többet a
- <uri xlink:href="http://www.mutt.org">http://www.mutt.org</uri> címen
- tudhatunk meg.</para>
- </note>
-
- <para>Egy új levél megírásához
- nyomjuk le az <keycap>m</keycap> gombot. Miután
- elláttuk érvényes témával a
- levelet, a <application>mutt</application> elindítja a
- &man.vi.1; szövegszerkesztőt és
- nekiláthatunk a levél szövegének.
- Amint befejeztük, mentsük el és
- lépjünk ki a <command>vi</command>
- szerkesztőből. Ezután visszakapjuk a
- <application>mutt</application> felületét, ahol a
- küldendő e-mail összefoglalását
- láthatjuk. A levelet végül az
- <keycap>y</keycap> lenyomásával
- küldhetjük el. Erre a következő
- képen láthatunk egy példát:</para>
-
- <mediaobject>
- <imageobject>
- <imagedata fileref="mail/mutt3"/>
- </imageobject>
- </mediaobject>
-
- <para>A <application>mutt</application> ezenkívül
- még rengeteg segítséget is tartalmaz,
- amelyet a legtöbb menüből a <keycap>?</keycap>
- gomb lenyomásával érhetünk el. A
- felső sorban mindig láthatjuk a kiadható
- parancsok rövid összefoglalását.</para>
-
- </sect2>
-
- <sect2 xml:id="pine-command">
- <title>pine</title>
-
- <para>A <application>pine</application> alapvetően a
- kezdő felhasználók számára
- íródott, de számos komolyabb
- lehetőséget is támogat.</para>
-
- <warning>
- <para>A <application>pine</application> szoftverrel kapcsolatban
- a múltban már rengeteg távolról
- kihasználható sebezhetőség
- látott napvilágot, és ennek
- köszönhetően a támadók
- megfelelően előkészített e-mailek
- segítségével tetszőleges
- kódot tudnak futtatni a rendszeren levő helyi
- felhasználókon keresztül. Noha az
- összes ilyen <emphasis>ismert</emphasis> hibát
- javították, de a &os; biztonsági tisztje
- szerint a <application>pine</application> kódját
- biztonság szempontjából annyira hanyag
- módon írták, hogy további, eddig
- még felfedezetlen sebezhetőségeket is
- magában rejt. Ennek megfelelően tehát a
- <application>pine</application> használata mindenkinek
- csak saját felelősségre javasolt.</para>
- </warning>
-
- <para>A <application>pine</application> jelenlegi verziója
- a <package>mail/pine4</package> porton
- keresztül telepíthető. A
- telepítés lezajlása után a
- <application>pine</application> a következő paranccsal
- indítható:</para>
-
- <screen>&prompt.user; <userinput>pine</userinput></screen>
-
- <para>A <application>pine</application> első futtatása
- során egy üdvözlő üzenetet és
- egy rövid bemutatkozást jelenít meg, valamint
- a <application>pine</application> fejlesztői arra
- kérik a felhasználókat, hogy küldjenek
- nekik egy névtelen üzenetet, amiből le
- tudják szűrni mennyien használják a
- kliensüket. A névtelen üzenet
- elküldéséhez a <keycap>Enter</keycap>
- lenyomásával járulhatunk hozzá vagy
- az <keycap>E</keycap> használatával
- enélkül tudunk kilépni a
- képernyőről. Ezt az üdvözlő
- képernyőt itt láthatjuk:</para>
-
- <mediaobject>
- <imageobject>
- <imagedata fileref="mail/pine1"/>
- </imageobject>
- </mediaobject>
-
- <para>A felhasználó ezután a
- főmenübe kerül, ahol a kurzorbillentyűkkel
- minden gond nélkül tudunk mozogni. Ebben a
- főmenüben a levelek megírására, a
- leveleket tároló könyvtárak
- tallózására vagy éppen a
- címjegyzék karbantartására
- gyorsbillentyűket is használhatuk. A
- főmenü alatt szerepel az adott menüben
- végrehajtható feladatokhoz tartozó
- gyorsbillentyűk rövid felsorolása.</para>
-
- <para>A <application>pine</application>
- alapértelmezés szerint az <filename>inbox</filename> könyvtárat nyitja
- meg. A bennelévő üzenetek
- listájának megtekintéséhez nyomjuk a
- <keycap>I</keycap> gombot vagy válasszuk ki a lentihez
- hasonló módon a <guimenuitem>MESSAGE
- INDEX</guimenuitem> menüpontot:</para>
-
- <mediaobject>
- <imageobject>
- <imagedata fileref="mail/pine2"/>
- </imageobject>
- </mediaobject>
-
- <para>Az üzenetek listájában az adott
- könyvtárban található üzenetek
- láthatjuk, és köztük a
- kurzorbillentyűkkel mozoghatunk. A kiemelt üzenet az
- <keycap>Enter</keycap> lenyomásával
- olvasható el.</para>
-
- <mediaobject>
- <imageobject>
- <imagedata fileref="mail/pine3"/>
- </imageobject>
- </mediaobject>
-
- <para>A lenti képen egy ilyen példa üzenetet
- láthatunk a <application>pine</application> programban.
- A rendelkezésünkre álló
- gyorsbillentyűk ilyenkor is a képernyő
- alján megjelennek referenciaként. Ilyen
- gyorsbillentyű többek közt az <keycap>r</keycap>
- gomb, amelynek hatására a klienssel
- megválaszolhatjuk a éppen látható
- üzenetet.</para>
-
- <mediaobject>
- <imageobject>
- <imagedata fileref="mail/pine4"/>
- </imageobject>
- </mediaobject>
-
- <para>A <application>pine</application> kliensen belül a
- <application>pico</application> szövegszerkesztő
- segítségével tudunk megválaszolni
- egy e-mailt, amely alapból a
- <application>pine</application> mellé települ. A
- <application>pico</application> megkönnyíti a
- navigációt az üzenetekben és sokkal
- elnézőbb a kezdő felhasználókkal,
- mint például a &man.vi.1; vagy a &man.mail.1;. Ha
- befejeztük a választ, az üzenetet a <keycombo action="simul"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>X</keycap></keycombo>
- billentyűkombinációval tudjuk elküldeni.
- A <application>pine</application> erre
- megerősítést fog kérni.</para>
-
- <mediaobject>
- <imageobject>
- <imagedata fileref="mail/pine5"/>
- </imageobject>
- </mediaobject>
-
- <para>A <application>pine</application> alkalmazás a
- főmenüből elérhető
- <guimenuitem>SETUP</guimenuitem> menüpont
- meghívásával szabható testre. A
- további részleteket a <uri xlink:href="http://www.washington.edu/pine">http://www.washington.edu/pine</uri> oldalon
- találhatjuk (angolul).</para>
-
- </sect2>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="mail-fetchmail">
- <info><title>A fetchmail használata</title>
- <authorgroup>
- <author><personname><firstname>Marc</firstname><surname>Silver</surname></personname><contrib>Írta: </contrib></author>
- </authorgroup>
- </info>
-
-
-
- <indexterm><primary>fetchmail</primary></indexterm>
-
- <para>A <application>fetchmail</application> egy mindentudó
- <acronym>IMAP</acronym> és <acronym>POP</acronym> kliens,
- amely lehetővé teszi a felhasználók
- számára, hogy automatikusan töltsenek le
- leveleket távoli <acronym>IMAP</acronym> és
- <acronym>POP</acronym> szerverekről és
- lementsék azokat a helyi postaládáikba.
- Így a levelek sokkal könnyebben
- elérhetőek. A <application>fetchmail</application> a
- <package> mail/fetchmail</package> port
- segítségével telepíthető,
- és számos lehetőséget ajánl fel,
- többek közt:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para>A <acronym>POP3</acronym>, <acronym>APOP</acronym>,
- <acronym>KPOP</acronym>, <acronym>IMAP</acronym>,
- <acronym>ETRN</acronym> és az <acronym>ODMR</acronym>
- protokollok ismerete.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Képes <acronym>SMTP</acronym>
- használatával levelet továbbítani,
- és ennek révén a szűrés,
- továbbküldés és az álnevek
- használata a megszokott módon
- működik.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Démonként futtatva képes adott
- időközönként ellenőrizni a frissen
- érkező üzeneteket.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Képes egyszerre több postaládát
- is kezelni, majd ezek tartalmát a
- beállításainak megfelelően
- továbbküldeni a különböző
- helyi felhasználóknak.</para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
-
- <para>Noha a <application>fetchmail</application> összes
- lehetőségének aprólékos
- bemutatása meghaladná ennek a
- leírásnak a kereteit, azért szót
- kerítünk néhány alapvető
- funkciójára. A <application>fetchmail</application>
- segédprogramnak a megfelelő
- működéshez egy <filename>.fetchmailrc</filename>
- nevű konfigurációs állományra van
- szüksége. Ez az állomány tárolja
- a szerverekre vonatkozó, valamint a bejelentkezéshez
- szükséges információkat. Az
- állomány kényes tartalmára tekintettel
- azt javasoljuk, hogy csak a tulajdonosának
- engedélyezzük az olvasását:</para>
-
- <screen>&prompt.user; <userinput>chmod 600 .fetchmailrc</userinput></screen>
-
- <para>Az alább ismertetésre kerülő
- <filename>.fetchmailrc</filename> állományban azt
- láthatjuk, ahogy egyetlen felhasználó
- postaládáját érjük el a
- <acronym>POP</acronym> protokoll használatával.
- Arra utasítja a <application>fetchmail</application>
- programot, hogy csatlakozzon a <systemitem class="fqdomainname">levelezes.com</systemitem> címre a
- <systemitem class="username">joska</systemitem> felhasználóval és
- az <literal>XXX</literal> jelszóval. Ebben a
- példában feltételezzük, hogy a
- <systemitem class="username">joska</systemitem> nevű felhasználó
- létezik a rendszerünkben is.</para>
-
- <programlisting>poll levelezes.com protocol pop3 username "joska" password "XXX"</programlisting>
-
- <para>A következő példában több
- <acronym>POP</acronym> és <acronym>IMAP</acronym>
- szerverhez csatlakozunk és ahol lehet, több helyi
- felhasználónak irányítjuk át a
- leveleket:</para>
-
- <programlisting>poll levelezes.com proto pop3:
-user "joska", with password "XXX", is "jozsi" here;
-user "andrea", with password "XXXX";
-poll levelezes2.net proto imap:
-user "jani", with password "XXXXX", is "hardstuff" here;</programlisting>
-
- <para>A <application>fetchmail</application> program a
- <option>-d</option> beállítás
- megadásával démonként is
- elindítható, amely után meg kell adni
- (másodpercekben) azt az időközt, aminek
- elteltével a <application>fetchmail</application>
- lekérdi a <filename>.fetchmailrc</filename>
- állományban felsorolt szervereket. Az alábbi
- példában a <application>fetchmail</application>
- 600&nbsp;másodpercenként kéri el a
- leveleket:</para>
-
- <screen>&prompt.user; <userinput>fetchmail -d 600</userinput></screen>
-
- <para>A <application>fetchmail</application> további
- lehetőségeiről és
- működéséről a <uri xlink:href="http://fetchmail.berlios.de/">http://fetchmail.berlios.de/</uri> oldalon olvashatunk
- (angolul).</para>
-
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="mail-procmail">
- <info><title>A procmail használata</title>
- <authorgroup>
- <author><personname><firstname>Marc</firstname><surname>Silver</surname></personname><contrib>Írta: </contrib></author>
- </authorgroup>
- </info>
-
-
-
- <indexterm><primary>procmail</primary></indexterm>
-
- <para>A <application>procmail</application> segédprogram egy
- hihetetlenül erős alkalmazás, mellyel a
- beérkező leveleinket tudjuk szűrni. A
- felhasználók számára olyan
- <quote>szabályok</quote> megadását teszi
- lehetővé, amelyekre aztán a rendszer illeszti a
- bejövő leveleket, és az eredménynek
- megfelelően elvégez bizonyos feladatokat vagy
- átirányítja a levelet más
- postaladákba és/vagy e-mail címekre. A
- <application>procmail</application> a <package>mail/procmail</package> porttal
- telepíthető fel. Miután ez sikerült,
- akár közvetlenül be is
- építhetjük a legtöbb levelező
- kliensbe. Erről az adott levelező kliens
- dokumentációjában olvashatunk többet. A
- <application>procmail</application> úgy is
- integrálható, ha a felvesszük a
- következő sort a <application>procmail</application>
- szolgáltatára igényt tartó
- felhasználó könyvtárában
- található <filename>.forward</filename>
- állományba:</para>
-
- <programlisting>"|exec /usr/local/bin/procmail || exit 75"</programlisting>
-
- <para>A következő szakaszban láthatjuk a
- <application>procmail</application> néhány
- alapvető szabályát, valamint ezek rövid
- leírását. Ezeket a szabályokat a
- <filename>.procmailrc</filename> állományba kell
- beleírni, amely szintén a felhasználó
- könyvtárában leledzik.</para>
-
- <para>Ezen szabályok többsége a
- &man.procmailex.5; man oldalon is olvasható.</para>
-
- <para>A <email>felhasznalo@levelezes.com</email> címről
- érkező leveleket irányítsuk át a
- <email role="nolink">jocim@levelezes2.com</email> külső
- címre:</para>
-
- <programlisting>:0
-* ^From.*felhasznalo@levelezes.com
-! jocim@levelezes2.com</programlisting>
-
- <para>Minden 1000 byte-nál kisebb levelet küldjünk
- át a <email role="nolink">jocim@levelezes2.com</email>
- külső címre:</para>
-
- <programlisting>:0
-* &lt; 1000
-! jocim@levelezes2.com</programlisting>
-
- <para>Küldjük át az összes
- <email>masik@levelezes.com</email> címre küldött
- levelet a <filename>masik</filename>
- postaládába:</para>
-
- <programlisting>:0
-* ^TOmasik@levelezes.com
-masik</programlisting>
-
- <para>Küldjük az összes olyan levelet a
- <filename>/dev/null</filename> eszközre, amelyek a
- témájában szerepel a <quote>Spam</quote>
- szó:</para>
-
- <programlisting>:0
-^Subject:.*Spam
-/dev/null</programlisting>
-
- <para>Egy hasznos szabály, amellyel el tudjuk kapni a <systemitem class="fqdomainname">&os;.org</systemitem> levelezési
- listáiról érkező leveleket és el
- tudjuk raktározni ezeket a saját
- postaládájukba:</para>
-
- <programlisting>:0
-* ^Sender:.owner-freebsd-\/[^@]+@FreeBSD.ORG
-{
- LISTNAME=${MATCH}
- :0
- * LISTNAME??^\/[^@]+
- FreeBSD-${MATCH}
-}</programlisting>
- </sect1>
-</chapter>