aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/hu_HU.ISO8859-2
diff options
context:
space:
mode:
authorEitan Adler <eadler@FreeBSD.org>2015-04-03 16:31:14 +0000
committerEitan Adler <eadler@FreeBSD.org>2015-04-03 16:31:14 +0000
commit73bca3ef973fc2fc2e0968e81ba8ee8ec1652fbe (patch)
tree4daf187089cfdd88cdeb5a2915bd35be825376dd /hu_HU.ISO8859-2
parentb9f81b2a994b2e34966a329094fdd4665098e67d (diff)
downloaddoc-73bca3ef973fc2fc2e0968e81ba8ee8ec1652fbe.tar.gz
doc-73bca3ef973fc2fc2e0968e81ba8ee8ec1652fbe.zip
Linux comparison:
- comparing 'Linux' vs 'FreeBSD' is comparing apples and fruit: one is just the kernel and the other is a specific distribution. - the license 'debate' is well covered elsewhere - it still references CVS - comparing the development style of '300 committers' vs 'going through the maintainer' is a straw man and doesn't reflect how Linux works (or how BSD works) - the supported platforms list is old and incorrect - the "Extensible Frameworks" section belongs elsewhere - the 'security' section is a feature list, not a comparison and is missing important features etc. Discussed with: mjg
Notes
Notes: svn path=/head/; revision=46450
Diffstat (limited to 'hu_HU.ISO8859-2')
-rw-r--r--hu_HU.ISO8859-2/articles/Makefile1
-rw-r--r--hu_HU.ISO8859-2/articles/linux-comparison/Makefile22
-rw-r--r--hu_HU.ISO8859-2/articles/linux-comparison/article.xml655
3 files changed, 0 insertions, 678 deletions
diff --git a/hu_HU.ISO8859-2/articles/Makefile b/hu_HU.ISO8859-2/articles/Makefile
index 36240cdbbd..5b5c1b1fcb 100644
--- a/hu_HU.ISO8859-2/articles/Makefile
+++ b/hu_HU.ISO8859-2/articles/Makefile
@@ -12,7 +12,6 @@ SUBDIR = compiz-fusion
SUBDIR+= cups
SUBDIR+= explaining-bsd
SUBDIR+= gjournal-desktop
-SUBDIR+= linux-comparison
SUBDIR+= linux-users
DOC_PREFIX?= ${.CURDIR}/../..
diff --git a/hu_HU.ISO8859-2/articles/linux-comparison/Makefile b/hu_HU.ISO8859-2/articles/linux-comparison/Makefile
deleted file mode 100644
index ec5b75a2cd..0000000000
--- a/hu_HU.ISO8859-2/articles/linux-comparison/Makefile
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-# $FreeBSD$
-#
-# Article: FreeBSD and Linux Comparison Whitepaper
-#
-# %SOURCE% en_US.ISO8859-1/articles/linux-comparison/Makefile
-# %SRCID% 1.1
-#
-
-MAINTAINER= gabor@FreeBSD.org
-
-DOC?= article
-
-FORMATS?= html
-INSTALL_COMPRESSED?= gz
-INSTALL_ONLY_COMPRESSED?=
-
-SRCS= article.xml
-
-URL_RELPREFIX?= ../../../..
-DOC_PREFIX?= ${.CURDIR}/../../..
-
-.include "${DOC_PREFIX}/share/mk/doc.project.mk"
diff --git a/hu_HU.ISO8859-2/articles/linux-comparison/article.xml b/hu_HU.ISO8859-2/articles/linux-comparison/article.xml
deleted file mode 100644
index 1dd04afa2d..0000000000
--- a/hu_HU.ISO8859-2/articles/linux-comparison/article.xml
+++ /dev/null
@@ -1,655 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!DOCTYPE article PUBLIC "-//FreeBSD//DTD DocBook XML V5.0-Based Extension//EN"
- "http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/freebsd50.dtd">
-<!--
-Copyright (c) 2005 Dru Lavigne
-
- Redistribution and use in source (SGML DocBook) and 'compiled' forms
- (SGML, HTML, PDF, PostScript, RTF and so forth) with or without
- modification, are permitted provided that the following conditions
- are met:
-
- 1. Redistributions of source code (SGML DocBook) must retain the above
- copyright notice, this list of conditions and the following
- disclaimer as the first lines of this file unmodified.
-
- 2. Redistributions in compiled form (transformed to other DTDs,
- converted to PDF, PostScript, RTF and other formats) must reproduce
- the above copyright notice, this list of conditions and the
- following disclaimer in the documentation and/or other materials
- provided with the distribution.
-
- THIS DOCUMENTATION IS PROVIDED BY THE FREEBSD DOCUMENTATION PROJECT "AS
- IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
- THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
- PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NIK CLAYTON BE LIABLE FOR ANY
- DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
- DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
- OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
- HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
- STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
- ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS DOCUMENTATION, EVEN IF ADVISED OF THE
- POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
-
- $FreeBSD$
--->
-<!-- The FreeBSD Hungarian Documentation Project
- Translated by: Gabor Kovesdan <gabor@FreeBSD.org>
- %SOURCE% en_US.ISO8859-1/articles/linux-comparison/article.xml
- %SRCID% 1.11
--->
-<article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="hu">
- <info><title>&os;: Egy nyílt forrású alternatíva
- a &linux; mellett</title>
-
-
- <author><personname><firstname>Dru</firstname><surname>Lavigne</surname></personname><affiliation>
- <address><email>dru@isecom.org</email></address>
- </affiliation></author>
-
- <copyright>
- <year>2005</year>
- <holder role="mailto:dru@isecom.org">Dru Lavigne</holder>
- </copyright>
-
- <pubdate>$FreeBSD$</pubdate>
-
- <releaseinfo>$FreeBSD$</releaseinfo>
-
- <legalnotice xml:id="trademarks" role="trademarks">
- &tm-attrib.freebsd;
- &tm-attrib.linux;
- &tm-attrib.unix;
- &tm-attrib.general;
- </legalnotice>
-
- &legalnotice;
-
- <abstract>
- <para>Ez a dokumentum a &os; adottságait és előnyeit
- tekinti át; hol alkalmazható, illetve hogyan viszonyulnak
- ezek az adottságok a &linux;hoz. Ez a dokumentum
- kiindulási pontot nyújt azoknak, akik édekeltek
- a &linux; mellett más nyílt forrású
- alternatívák megismerésében is.</para>
- <para><emphasis>Fordította: &a.hu.gabor;</emphasis></para>
- </abstract>
- </info>
-
- <sect1 xml:id="introduction">
- <title>Bevezetés</title>
-
- <para>A &os; egy &unix;-szerű operációs rendszer, amely
- a Berkeley Software Distribution alapjaiból fejlődött ki.
- A &os; és a &linux; nagyon hasonlónak tűnik, de
- vannak köztük különbségek:</para>
-
- <orderedlist>
-
- <listitem>
-
- <para>A &linux; önmagában egy rendszermag (kernel).
- A disztribúciók (pl. Red Hat, SuSE és egyebek)
- biztosítják a telepítőt és a
- felhasználó számára elérhető
- segédprogramokat. A http://www.linux.org/dist több
- mint 300 disztribúciót sorol fel. Amíg ilyen
- sok disztribíció biztosítja a
- felhasználó felé a maximális
- rugalmasságot, meg is nehezítik egy másik
- disztribúcióra váltást a
- felhasználó számára. A
- disztribúciók nem csak a telepítés
- nehézségében és a
- szoftverkínálatban térnek el, a
- könyvtárszerkezetük, elérhető shelljeik
- és ablakkezelőik, illetve a szoftvertelepítő-
- és foltozó alkalmazásaik is
- különbözőek.</para>
-
- <para>A &os; komplett operációs rendszer (kernel
- és felhasználói programok), tiszteletre
- méltó örökséggel a &unix;
- fejlődésének gyökereitől.[1]
- Mivel a kernel és a rendelkezésre álló
- segédprogramok is ugyanazon kiadási csapat
- felügyelete alá tartoznak, kisebb a
- valószínűsége a
- programkönyvtárak közötti
- inkompatibilitásnak. A biztonsági
- sebezhetőségek szintén gyorsan
- orvosolhatóak a biztonsági csapat
- segítségével. Ha új
- felhasználói programok, vagy kernel
- funkciók kerülnek a rendszerbe, a
- felhasználónak csupán egyetlen fájt kell
- elolvasnia, a Kiadási Jegyzeteket, amelyek szabadon
- elérhetőek a
- <link xlink:href="http://www.FreeBSD.org">&os; honlapján</link>.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>A &os; nagy és jól szervezett fejlesztői
- háttérrel rendelkezik, amely biztosítja, hogy
- a változtatások gyorsan és szervezetten menjenek
- végbe. Több száz programozó rendszeresen
- hozzájárul a projekt fejlődéséhez,
- de csak körülbelül 300 rendelkezik commit
- jogosultsággal, csak ők férnek hozzá
- közvetlenül a kernelhez, a segédprogramokhoz,
- illetve a hivatalos dokumentációhoz. A
- kiadási csapat garantálja a minőséget
- és a biztonsági csapat felel a biztonsági
- problémák
- elhárításáért.
- Ezen kívül a 8 tagú core csapat, amely
- senior committerekből áll, határozza meg a
- projekt általános céljait.</para>
-
- <para>Ezzel ellentétben, a &linux; kernelt érintő
- változásoknak várniuk kell addig, amíg
- a kernel karbantartója, Linus Torvalds, jóvá
- nem hagyja azokat. A disztribúciókban a
- változások különbözőképpen
- történhetnek, ez a disztribúció
- fejlesztői bázisának méretétől
- és a szervezeti felépítéstől
- függ.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
-
- <para>Igaz, hogy a &os; és a &linux; is nyílt
- forrású licencet használ, de a konkrét
- licencek különbözőek. A &linux; kernel a
- <link xlink:href="http://www.opensource.org/licenses/gpl-license.php">GPL
- licencet</link> használja, amíg a &os; a
- <link xlink:href="http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php">BSD
- licencet</link>. Ezekről és más nyílt
- forrású licencekről részletesebben
- olvashat az <link xlink:href="http://www.opensource.org/licenses/">Open Source
- Initiative weboldalán</link>.</para>
-
- <para>A fő vezérelv a GPL mögött, hogy a
- kód nyílt maradjon. Ezt úgy
- valósítja meg, hogy megszorításokat
- alkalmaz a GPL alá eső kód
- terjesztésével kapcsolatban. Ezzel ellentétben
- a BSD licenc nem tartalmaz ilyen megszorításokat,
- hanem Önre bízza, hogy a kódot nyitva hagyja,
- vagy zárttá teszi egy kereskedelmi termék
- részeként[2]. A stabil és
- megbízható kód a vonzó BSD licenccel
- együtt azt eredményezi, hogy sok operációs
- rendszer, mint például az <link xlink:href="http://developer.apple.com/darwin/projects/darwin/faq.html">Apple
- OS X</link>, a &os; kódjára épül.
- Továbbá azt is eredményezi, hogy ha BSD
- licences kódot használ a saját projektjeiben,
- nem kell tartania semmiféle jogi
- kötelezettségtől.</para>
- </listitem>
- </orderedlist>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="freebsd-features">
- <title>A &os; adottságai</title>
-
- <sect2 xml:id="freebsd-features-platforms">
- <title>Támogatott platformok</title>
-
- <para>A &os; nagy hírnévre tett szert az &intel; (&i386;)
- platformon mint egy biztonságos és stabil
- operációs rendszer. Emellett a &os; a
- következő architektúrákat is
- támogatja:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem><simpara>alpha</simpara></listitem>
- <listitem><simpara>amd64</simpara></listitem>
- <listitem><simpara>ia64</simpara></listitem>
- <listitem><simpara>&i386;</simpara></listitem>
- <listitem><simpara>pc98</simpara></listitem>
- <listitem><simpara>&sparc64;</simpara></listitem>
- </itemizedlist>
-
- <para>Továbbá a &os; portolása folyamatban van a
- következő architektúrákra is:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem><simpara>&arm;</simpara></listitem>
- <listitem><simpara>&mips;</simpara></listitem>
- <listitem><simpara>&powerpc;</simpara></listitem>
- </itemizedlist>
-
- <para>Friss hardverlista is elérhető minden
- architektúrához, így egy pillanat alatt meg tudja
- állapítani, hogy az Ön hardvere támogatott-e.
- A kiszolgálók számára fejlett RAID
- és hálózati interfész
- támogatás érhető el.</para>
-
- <para>A &os; szintén jól használható
- munkaállomások és laptopok operációs
- rendszereként. Támogatja az X Window rendszert, amelyet
- a &linux; disztribúciók is használnak desktop
- felhasználói felületként.
- Továbbá támogat több mint 13.000 könnyen
- telepíthető külső alkalmazást,[3] mint
- például a KDE, Gnome és OpenOffice.</para>
-
- <para>Több projekt is létezik, amelyek
- megkönnyítik a &os; telepítését
- desktop rendszerként. A legjelentősebbek:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem><para>A <link xlink:href="http://www.desktopbsd.net">DesktopBSD</link>, amely
- stabil és erőteljes operácós rendszer
- hivatott lenni a desktop felhasználók
- számára.</para></listitem>
-
- <listitem><para>A <link xlink:href="http://www.freesbie.org">FreeSBIE</link> egy LiveCD
- disztribúció a &os;
- számára.</para></listitem>
-
- <listitem><para>A <link xlink:href="http://www.pcbsd.com">PC-BSD</link>, amely egy könnyen
- használható GUI telepítőt nyújt a
- desktop &os; felhasználóknak.</para></listitem>
- </itemizedlist>
- </sect2>
-
- <sect2 xml:id="freebsd-features-frameworks">
- <title>Kiterjeszthető keretrendszerek</title>
-
- <para>A &os; rengeteg kiterjeszthető keretrendszerrel rendelkezik,
- amelyek lehetővé teszik, hogy könnyen testreszabja
- a &os;-t a saját igényeinek megfelelően. A
- fontosabb keretrendszerek a következőek:</para>
-
- <variablelist>
- <varlistentry>
- <term>Netgraph</term>
-
- <listitem><para>A Netgraph egy moduláris hálózati
- alrendszer, amely a már létező
- hálózati kernel infrastruktúra
- kibővítésére használható.
- Horgok biztosítják a fejlesztők
- számára, hogy saját modulokat
- származtassanak. Ennek eredményeként gyorsan,
- könnyen és kevesebb hibával hozhatóak
- létre javított hálózati
- szolgáltatások. Rengeteg működő modul
- települ a &os;-vel, amelyek a következő
- szolgáltatásokat támogatják:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem><para>PPPoE</para></listitem>
- <listitem><para>ATM</para></listitem>
- <listitem><para>ISDN</para></listitem>
- <listitem><para>Bluetooth</para></listitem>
- <listitem><para>HDLC</para></listitem>
- <listitem><para>EtherChannel</para></listitem>
- <listitem><para>Frame Relay</para></listitem>
- <listitem><para>L2TP, csak, hogy néhányat
- említsünk.</para></listitem>
- </itemizedlist>
- </listitem>
- </varlistentry>
-
- <varlistentry>
- <term>GEOM</term>
-
- <listitem><para>A GEOM egy moduláris lemez I/O
- transzformációs keretrendszer. Mivel ez egy
- csatlakoztatható tároló réteg, könnyen
- fejleszthetőek és integrálhatók új
- tároló szolgáltatások a &os;-be a
- GEOM segítségével. Néhány
- példa, ahol ez hasznos lehet:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem><para>RAID megoldások készítése</para></listitem>
- <listitem><para>Az adatok teljes kriptografikus védelemmel
- való ellátása</para></listitem>
- </itemizedlist>
-
- <para>A &os; újabb verziói számos
- adminisztrációs segédeszközt
- nyújtanak a meglévő GEOM modulok
- használatához. Például lérehozhat
- tükrözött kötetet a &man.gmirror.8;
- segítségével, stripe kötetet a
- &man.gstripe.8; használatával, a shared secret
- eszközök készítésére
- pedig a &man.gshsec.8; alkalmazható.</para>
- </listitem>
- </varlistentry>
-
- <varlistentry>
- <term>GBDE</term>
-
- <listitem><para>A GBDE, vagy GEOM alapú lemez
- titkosítás (GEOM Based Disk Encryption) erős
- kriptografikus védelmet nyújt. Alkalmazható
- fájlrendszereken, swap eszközön és egyéb
- tárolóeszközökön. Ráadásul
- a GDBE transzparens módon titkosítja az egész
- fájlrendszert, nem csak a különálló
- fájlokat. Titkosítatlan szöveg
- egyáltalán nem kerül a lemezre.</para></listitem>
- </varlistentry>
-
- <varlistentry>
- <term>MAC</term>
-
- <listitem><para>A <link xlink:href="&url.base;/doc/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/mac.html">MAC</link>,
- avagy Mandatory Access Control lehetővé teszi a
- fájlokhoz való hozzáférési jog
- finomhangolását, kiegészítve ezzel
- a hagyományos fájl hozzáférési
- jogokat. Mivel a MAC moduláris keretrendszerként
- lett megvalósítva, a &os; rendszer bármilyen
- követelmény szerint konfigurálható, a
- HIPAA-megfelelőségtől kezdve a katonai
- rendszerekig.</para>
-
- <para>A &os; tartalmaz modulokat az itt felsorolt rendszerekhez, de a
- keretrendszer segítségével saját modult
- fejleszthet bármilyen szükséges
- követelményhez.</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem><para>Biba integritási modell</para></listitem>
- <listitem><para>Port ACL-ek</para></listitem>
- <listitem><para>MLS, avagy Multi-Level Security bizalmi házirend</para></listitem>
- <listitem><para>LOMAC, avagy Low-watermark Mandatory Access Control
- adat integritási házirend</para></listitem>
- <listitem><para>Processz particionálási
- házirend</para></listitem>
- </itemizedlist>
- </listitem>
- </varlistentry>
-
- <varlistentry>
- <term>PAM</term>
-
- <listitem><para>Ahogy a &linux;, a &os; is támogatja a
- <link xlink:href="&url.base;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/pam/">PAM</link>,
- azaz Pluggable Authentication Modules rendszert. Ez biztosítja
- az adminisztrátor számára, hogy
- kibővítse a hagyományos &unix;
- felhasználónév/jelszó
- azonosítási modellt. A &os; modulokat biztosít
- rengeteg azonosítási mechanizmus
- használatához, mint például:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem><para>Kerberos 5</para></listitem>
- <listitem><para>OPIE</para></listitem>
- <listitem><para>RADIUS</para></listitem>
- <listitem><para>TACACS+</para></listitem>
- </itemizedlist>
-
- <para>Ezen felül azt is lehetővé teszi az
- adminisztrátor számára, hogy szabályokat
- vezessen be az azonosításhoz, mint például
- a felhasználó által választott jelszavakra
- vonatkozó megszorítások.</para>
- </listitem>
- </varlistentry>
- </variablelist>
- </sect2>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="freebsd-security">
- <title>Biztonság</title>
-
- <para>A biztonság nagyon fontos a <link xlink:href="&url.base;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/releng/">&os;
- Release Engineering Team számára</link>. Ez több
- területen is megnyilvánul:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem><para>Minden biztonsági sebezhetőséggel
- és javítással a Security Team foglalkozik
- és ezeket szabadon elérhetővé teszik
- a biztonsági bejelentéseken keresztül. A Security
- Team nagy megbecsülésnek örvend a felfedezett
- biztonsági hibák gyors
- javításáért. Több
- információ a &os; biztonsági
- procedúráiról és további
- információforrásairól a
- <uri xlink:href="http://www.FreeBSD.org/security/">http://www.FreeBSD.org/security/</uri>
- oldalon található.</para></listitem>
-
- <listitem><para>Az egyik probléma, amit a nyílt
- forrású szoftvereknek tulajdonítanak, az
- elérhető alkalmazások alacsony száma.
- Valójában több tízezer nyílt
- forrású alkalmazás létezik, amelyek
- különböző szinten foglalkoznak a
- biztonsággal. A &os; a <link xlink:href="http://www.vuxml.org/freebsd/">VuXML</link>
- segítségével igyekszik megoldani ezt a
- problémát. Minden szoftver, ami a &os;-ben, vagy a
- <link xlink:href="&url.base;/ports/">Ports Collectionben</link>
- található, összevetésre kerül az
- ismert, megoldatlan sebezhetőségek
- adatbázisával. Az adminisztrátor a
- &man.portaudit.1; program segítségével gyorsan
- megállapíthatja, hogy bármely szoftver a
- &os; rendszeren sebezhető-e, és amennyiben igen, úgy
- kap egy leírást a problémáról,
- illetve egy URL-t, ahol részletesebb információkat
- találhat.</para></listitem>
- </itemizedlist>
-
- <para>A &os; számos mechanizmussal rendelkezik, amellyel a
- biztonsági elvárásoknak megfelelően
- konfigurálható:</para>
-
- <itemizedlist>
-
- <listitem><para>A &man.jail.8; segédprogram lehetővé
- teszi processzek bebörtönzését, ez akkor
- ideális, ha az adott alkalmazás nem biztosít
- saját chroot környezetet.</para></listitem>
-
- <listitem><para>A &man.chflags.1; segédprogram
- kibővíti a hagyományos &unix;
- jogosultságokat. Például képes arra, hogy
- bizonyos fájlokat védetté tegyen
- módosítás vagy törlés ellen még
- a root felhasználóval szemben is.</para></listitem>
-
- <listitem><para>A &os; 3 beépített
- állapotkezelő, NAT-ot támogató tűzfallal
- rendelkezik, ezzel rugalmasan biztosítva, hogy a
- felhasználó a számára legalkalmasabbat
- választhassa ki.</para></listitem>
-
- <listitem><para>A &os; kernel könnyen testreszabható,
- így az adminisztrátor eltávolíthatja
- belőle a számára szükségtelen
- funkciókat. A &os; szintén támogatja a
- betölthető kernel modulokat, és biztosít
- eszközöket a modulok megtekintésére,
- betöltésére és
- eltávolítására.</para></listitem>
-
- <listitem><para>A sysctl mechanizmussal az adminisztrátor
- újraindítás nélkül
- megtekintheti és megváltoztathatja a kernel
- állapotát.</para></listitem>
- </itemizedlist>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="freebsd-support">
- <title>Támogatás</title>
-
- <para>Ahogyan a &linux;, a &os; is rengeteg támogatást
- nyújt, léteznek ingyenes és kereskedelmi
- támogatási formák is.</para>
-
- <sect2 xml:id="freebsd-support-free">
- <title>Ingyenes lehetőségek</title>
-
- <itemizedlist>
-
- <listitem><para>A &os; az egyik legjobban dokumentált
- operációs rendszer, és a
- dokumentációja egyaránt elérhető a
- rendszer részeként és az Interneten is.
- A man oldalak világosak és tömörek és
- működő példákat is tartalmaznak.
- <link xlink:href="&url.base;/doc/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/">
- A &os; kézikönyv</link>
- háttérinformációkat és
- konfigurációs példákat nyújt
- majdnem minden feladathoz, amin egy &os; felhasználó
- keresztül mehet a rendszer használata
- során.</para></listitem>
-
- <listitem><para>A &os; sok <link xlink:href="&url.base;/doc/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/eresources.html#ERESOURCES-MAIL">
- levelezési listával</link> rendelkezik,
- ahol a válaszok archiválva vannak és teljes
- mértékben kereshetőek. Ha olyan
- kérdése van, amelyre a Kézikönyv nem ad
- választ, nagy valószínűséggel azt
- már megválaszolták valamelyik levelezési
- listán. A Kézikönyv és a levelezési
- listák több nyelven is elérhetőek, amelyek
- mindegyike könnyen fellelhető a
- <uri xlink:href="http://www.FreeBSD.org">http://www.FreeBSD.org</uri>.
- oldalon.</para></listitem>
-
- <listitem><para>Sok &os; IRC csatorna, fórum és
- felhasználói csoport létezik. Tekintse meg
- a <uri xlink:href="http://www.FreeBSD.org/support.html">http://www.FreeBSD.org/support.html</uri>
- oldalt a választékért.</para></listitem>
- </itemizedlist>
-
- <para>Ha &os; adminisztrátort, fejlesztőt, vagy
- konzulenst keres, küdjön egy levelet a munka
- leírásával és földrajzi
- helyzetével a <email>freebsd-jobs@FreeBSD.org</email>
- e-mail címre.</para>
- </sect2>
-
- <sect2 xml:id="freebsd-support-commercial">
- <title>Kereskedelmi lehetőségek</title>
-
- <para>Sok cég nyújt kereskedelmi támogatást a
- &os;-hez. A következő címeken találhat egy
- közeli céget:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem><para>A Kereskedelmi Elárusítók
- oldal a &os; weblapjain: <uri xlink:href="http://www.FreeBSD.org/commercial/">http://www.FreeBSD.org/commercial/</uri></para></listitem>
-
- <listitem><para>FreeBSDMall, akik közel 10 éve
- nyújtanak támogatást:
- <uri xlink:href="http://www.freebsdmall.com">http://www.freebsdmall.com</uri></para></listitem>
-
- <listitem><para>A BSDTracker adatbázis: <uri xlink:href="http://www.nycbug.org/index.php?NAV=BSDTracker">http://www.nycbug.org/index.php?NAV=BSDTracker</uri></para></listitem>
-
- </itemizedlist>
-
- <para>Ezen kívül létezik egy
- kezdeményezés, hogy a BSD rendszeradminisztrátorok
- tanúsítványt szerezhessenek: <uri xlink:href="http://www.bsdcertification.org">http://www.bsdcertification.org</uri>.</para>
-
- <para>Ha a projektje Common Criteria tanúsítványt
- igényel, a &os;-ben található <link xlink:href="http://www.trustedbsd.org">TrustedBSD</link> MAC
- keretrendszer megkönnyítheti a certifikációs
- folyamatot.</para>
- </sect2>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="freebsd-advantages">
- <title>Mi szól a &os; választása mellett?</title>
-
- <para>Sok előny szól amellett, hogy a &os; megoldásait
- használja az IT infrastruktúrájában:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem><para>A &os; jól dokumentált és sok
- szabványt követ, így a haladó vagy
- szakértő &linux; és &unix;
- rendszeradminisztrátorok könnyen
- átválthatnak a &os;
- szolgáltatásaira.</para></listitem>
-
- <listitem><para>A belső fejlesztőknek teljes
- hozzáférésük van a &os;
- kódjához[4], egészen a legelső
- kiadásig visszamenőleg. A kóddal együtt
- elérhető az összes naplóbejegyzés is,
- amelyek a változtatások és
- hibajavítások leírását
- tartalmazzák. Továbbá a fejlesztők
- könnyen kinyerhetik a kódból bármelyik
- kiadást a megfelelő címke
- alkalmazásával. Ezzel szemben a &linux; eredetileg
- nem követte ezt a modellt, de mostanában
- átváltottak egy kiforrottabb fejlesztési
- modellre.[5]</para></listitem>
-
- <listitem><para>A belső fejlesztőknek szintén teljes
- hozzáférésük van a &os; <link xlink:href="http://www.gnu.org/software/gnats/">GNATS</link>
- hibakövető adatbázisához. Képesek
- lekérdezni és nyomonkövetni a fennálló
- hibákat, illetve beküldeni a saját patcheiket
- jóváhagyásra és a &os;
- kódjába olvasztásra. Bővebben:
- <uri xlink:href="http://www.FreeBSD.org/support.html#gnats">http://www.FreeBSD.org/support.html#gnats</uri></para></listitem>
-
- <listitem><para>A BSD licenc megengedi, hogy szabadon
- módosítsa a kódot, hogy megfeleljen az üzleti
- céljainak. A GPL-el szemben, itt nincsenek
- megszorítások az eredményként
- létrejött szoftver terjesztésével
- kapcsolatban.</para></listitem>
- </itemizedlist>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="freebsd-conclusion">
- <title>Konklúzió</title>
-
- <para>A &os; kiforrott &unix;-szerű operációs
- rendszer, amely rengeteg olyan adottsággal rendelkezik, amely
- egy modern &unix; rendszertől elvárható. Azoknak,
- akik nyílt forrású megoldással
- kívánják kiegészíteni a jelenlegi
- infrastruktúrájukat, a &os; valóban
- kiváló megoldás.</para>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="freebsd-addenda">
- <title>Függelék</title>
-
- <orderedlist>
-
- <listitem><para>A <uri xlink:href="http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/kirkmck.html">http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/kirkmck.html</uri>
- oldalon találhat egy rövid történetet.</para></listitem>
-
- <listitem><para>Ha egy eléggé elfogulatlan
- áttekintés érdekli a különböző
- licencekről tekintse meg a <uri xlink:href="http://en.wikipedia.org/wiki/BSD_and_GPL_licensing">http://en.wikipedia.org/wiki/BSD_and_GPL_licensing</uri>
- oldalt.</para></listitem>
-
- <listitem><para>A <link xlink:href="&url.base;/ports">&os; Ports Collection</link>
- használata: a szoftverek telepítéséhez
- mindössze ennyit kell begépelnie:
- <command>pkg_add -r csomagnév</command>.</para></listitem>
-
- <listitem><para>Ezenkívül a teljes kód
- böngészhető a webes interfészen keresztül:
- <uri xlink:href="http://www.FreeBSD.org/cgi/cvsweb.cgi/">http://www.FreeBSD.org/cgi/cvsweb.cgi/</uri>.</para></listitem>
-
- <listitem><para>Érdekes áttekintés
- található a &linux; fejlesztési
- modelljéről itt: <uri xlink:href="http://linuxdevices.com/articles/AT4155251624.html">http://linuxdevices.com/articles/AT4155251624.html</uri>.</para></listitem>
-
- </orderedlist>
- </sect1>
-</article>