aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/nl_NL.ISO8859-1/articles/explaining-bsd/article.xml
diff options
context:
space:
mode:
authorGabor Kovesdan <gabor@FreeBSD.org>2013-11-07 15:39:28 +0000
committerGabor Kovesdan <gabor@FreeBSD.org>2013-11-07 15:39:28 +0000
commit24d129e8d1984a0b46a543bc523b63d216813bb0 (patch)
tree7dd0501c857c6f2139f4a71191c93bf19136412a /nl_NL.ISO8859-1/articles/explaining-bsd/article.xml
parent35f1d6c78be90eb13320d655cd68f94333a0ab26 (diff)
downloaddoc-24d129e8d1984a0b46a543bc523b63d216813bb0.tar.gz
doc-24d129e8d1984a0b46a543bc523b63d216813bb0.zip
- Definitively upgrade to DocBook 5.0
Notes
Notes: svn path=/projects/db5/; revision=43125
Diffstat (limited to 'nl_NL.ISO8859-1/articles/explaining-bsd/article.xml')
-rw-r--r--nl_NL.ISO8859-1/articles/explaining-bsd/article.xml107
1 files changed, 41 insertions, 66 deletions
diff --git a/nl_NL.ISO8859-1/articles/explaining-bsd/article.xml b/nl_NL.ISO8859-1/articles/explaining-bsd/article.xml
index f1b8657f44..9d7ea7f1ec 100644
--- a/nl_NL.ISO8859-1/articles/explaining-bsd/article.xml
+++ b/nl_NL.ISO8859-1/articles/explaining-bsd/article.xml
@@ -1,28 +1,21 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
-<!DOCTYPE article PUBLIC "-//FreeBSD//DTD DocBook XML V4.5-Based Extension//EN"
- "../../../share/xml/freebsd45.dtd">
-
+<!DOCTYPE article PUBLIC "-//FreeBSD//DTD DocBook XML V5.0-Based Extension//EN"
+ "../../../share/xml/freebsd50.dtd">
<!--
$FreeBSD$
%SOURCE% en_US.ISO8859-1/articles/explaining-bsd/article.xml
%SRCID% 41645
-->
+<article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="nl">
+ <info><title>Uitleg over BSD</title>
+
-<article lang="nl">
- <articleinfo>
- <title>Uitleg over BSD</title>
-
- <author>
- <firstname>Greg</firstname>
- <surname>Lehey</surname>
-
- <affiliation>
+ <author><personname><firstname>Greg</firstname><surname>Lehey</surname></personname><affiliation>
<address><email>grog@FreeBSD.org</email></address>
- </affiliation>
- </author>
+ </affiliation></author>
- <legalnotice id="trademarks" role="trademarks">
+ <legalnotice xml:id="trademarks" role="trademarks">
&tm-attrib.freebsd;
&tm-attrib.amd;
&tm-attrib.apple;
@@ -46,15 +39,13 @@
<para>In de open-source wereld is het woord <quote>Linux</quote>
bijna een synoniem van <quote>besturingssysteem</quote>, maar
het is niet het enige open-source &unix; besturingssysteem.
- Volgens de <ulink
- url="http://www.leb.net/hzo/ioscount/data/r.9904.txt">Internet
- Operating System Counter</ulink>, draait sinds april 1999
+ Volgens de <link xlink:href="http://www.leb.net/hzo/ioscount/data/r.9904.txt">Internet
+ Operating System Counter</link>, draait sinds april 1999
31.3% van de machines op de wereld die met een netwerk verbonden
zijn Linux. 14.6% draait BSD &unix;. Sommige van 's werelds
- grootste webinstallaties, zoals <ulink
- url="http://www.yahoo.com/">Yahoo!</ulink>, draaien BSD. De
+ grootste webinstallaties, zoals <link xlink:href="http://www.yahoo.com/">Yahoo!</link>, draaien BSD. De
drukste FTP-server van de wereld van 1999 (nu buiten werking),
- <ulink url="ftp://ftp.cdrom.com/">ftp.cdrom.com</ulink>,
+ <link xlink:href="ftp://ftp.cdrom.com/">ftp.cdrom.com</link>,
gebruikte BSD om 1.4&nbsp;TB aan gegevens per dag over te
brengen. Het is duidelijk dat dit geen nichemarkt is: BSD is
een goed bewaard geheim.</para>
@@ -65,9 +56,9 @@
<para>In dit artikel zullen verschillen tussen BSD en Linux
<emphasis>zo</emphasis> worden aangegeven.</para>
</abstract>
- </articleinfo>
+ </info>
- <sect1 id="what-is-bsd">
+ <sect1 xml:id="what-is-bsd">
<title>Wat is BSD?</title>
<para>BSD is een afkorting van <quote>Berkeley Software
@@ -113,10 +104,8 @@
<para>Het X Window-systeem dat in de meeste versies van BSD
wordt gebruikt wordt onderhouden door één van
- twee aparte projecten, ofwel het <ulink
- url="http://www.XFree86.org/">&xfree86; project</ulink>, of
- het <ulink
- url="http://www.X.org/">X.Org project</ulink>. Linux
+ twee aparte projecten, ofwel het <link xlink:href="http://www.XFree86.org/">&xfree86; project</link>, of
+ het <link xlink:href="http://www.X.org/">X.Org project</link>. Linux
gebruikt dezelfde code. BSD specificeert normaliter geen
<quote>grafisch bureaublad</quote> zoals
<application>GNOME</application> of
@@ -129,7 +118,7 @@
</itemizedlist>
</sect1>
- <sect1 id="what-a-real-unix">
+ <sect1 xml:id="what-a-real-unix">
<title>Wat, een echte &unix;?</title>
<para>De BSD-besturingssystemen zijn geen klonen, maar open-source
@@ -183,17 +172,13 @@
ontbrak. Een van de leden van de CSRG, William F. Jolitz, schreef
de overblijvende code en gaf het in het begin van 1992 uit als
<emphasis>386BSD</emphasis>. In diezelfde tijd begon een andere
- groep van ex-CSRG-leden een commercieel bedrijf genaamd <ulink
- url="http://www.bsdi.com/">Berkeley Software Design Inc.</ulink>
- en gaf een betaversie van een besturingssysteem genaamd <ulink
- url="http://www.bsdi.com/">BSD/386</ulink> uit, welke op
+ groep van ex-CSRG-leden een commercieel bedrijf genaamd <link xlink:href="http://www.bsdi.com/">Berkeley Software Design Inc.</link>
+ en gaf een betaversie van een besturingssysteem genaamd <link xlink:href="http://www.bsdi.com/">BSD/386</link> uit, welke op
dezelfde bronnen was gebaseerd. De naam van het besturingssysteem
werd later veranderd in BSD/OS.</para>
<para>386BSD werd nooit een stabiel besturingssysteem. In plaats
- daarvan splitsten er twee andere projecten van af in 1993: <ulink
- url="http;//www.NetBSD.org/">NetBSD</ulink> en <ulink
- url="&url.base;/index.html">&os;</ulink>. De twee projecten
+ daarvan splitsten er twee andere projecten van af in 1993: <link xlink:href="http;//www.NetBSD.org/">NetBSD</link> en <link xlink:href="&url.base;/index.html">&os;</link>. De twee projecten
groeiden oorspronkelijk uit elkaar wegens verschillen in de
hoeveelheid geduld om op verbeteringen aan 386BSD te wachten: de
mensen van NetBSD begonnen in het begin van het jaar, en de eerste
@@ -201,13 +186,12 @@
tussentijd waren de codebases genoeg uit elkaar gegroeid om
samenvoegen ervan moeilijk te maken. Tevens hadden de projecten
verschillende doelen, wat we hieronder zullen zien. In 1996
- splitste <ulink url="http://www.OpenBSD.org/">OpenBSD</ulink> zich
- af van NetBSD, en in 2003 splitste <ulink
- url="http://www.dragonflybsd.org/">DragonFlyBSD</ulink> zich af
+ splitste <link xlink:href="http://www.OpenBSD.org/">OpenBSD</link> zich
+ af van NetBSD, en in 2003 splitste <link xlink:href="http://www.dragonflybsd.org/">DragonFlyBSD</link> zich af
van &os;.</para>
</sect1>
- <sect1 id="why-is-bsd-not-better-known">
+ <sect1 xml:id="why-is-bsd-not-better-known">
<title>Waarom is BSD niet bekender?</title>
<para>Om een aantal redenen is BSD relatief onbekend:</para>
@@ -233,8 +217,7 @@
</listitem>
<listitem>
- <para>In 1992 klaagde AT&amp;T <ulink
- url="http://www.bsdi.com/">BSDI</ulink>, de verkoper van
+ <para>In 1992 klaagde AT&amp;T <link xlink:href="http://www.bsdi.com/">BSDI</link>, de verkoper van
BSD/386, aan op verdenking dat het product code bevatte
waarover AT&amp;T copyright had. De zaak werd buiten de
rechtbank om in 1994 beslist, maar het spook van de rechtszaak
@@ -253,16 +236,15 @@
<listitem>
<para>De indruk heerst dat de BSD-projecten gefragmenteerd en
- oorlogvoerend zijn. De <ulink
- url="http://interactive.wsj.com/bin/login?Tag=/&amp;URI=/archive/retrieve.cgi%253Fid%253DSB952470579348918651.djm&amp;">Wall
- Street Journal</ulink> sprak van <quote>balkanizatie</quote> van de
+ oorlogvoerend zijn. De <link xlink:href="http://interactive.wsj.com/bin/login?Tag=/&amp;URI=/archive/retrieve.cgi%253Fid%253DSB952470579348918651.djm&amp;">Wall
+ Street Journal</link> sprak van <quote>balkanizatie</quote> van de
BSD-projecten. Net als de rechtszaak is dit beeld
voornamelijk op een oude geschiedenis gebaseerd.</para>
</listitem>
</orderedlist>
</sect1>
- <sect1 id="comparing-bsd-and-linux">
+ <sect1 xml:id="comparing-bsd-and-linux">
<title>BSD en Linux vergelijken</title>
<para>Wat is nou echt het verschil tussen bijvoorbeeld Debian Linux
@@ -291,9 +273,8 @@
<para>De BSD-kernels worden ontwikkeld en bijgewerkt volgens het
Open Source ontwikkelmodel. Elk project beheerst een publiek
- toegankelijke <emphasis>broncodeboom</emphasis> onder het <ulink
- url="http://www.cvshome.org/">Concurrent Versions
- System</ulink> (CVS), wat alle bronbestanden voor het project
+ toegankelijke <emphasis>broncodeboom</emphasis> onder het <link xlink:href="http://www.cvshome.org/">Concurrent Versions
+ System</link> (CVS), wat alle bronbestanden voor het project
bevat, inclusief documentatie en andere toevallige bestanden.
CVS stelt gebruikers in staat om een <quote>check out</quote> te
doen (met andere woorden, om een kopie te maken) van elke
@@ -526,12 +507,10 @@
</listitem>
<listitem>
- <para><ulink url="http://www.apple.com/macosx/server/">&macos;
- X</ulink> is de nieuwste versie van het besturingssysteem
- voor de &macintosh; lijn van <ulink
- url="http://www.apple.com/">Apple Computer Inc.</ulink>.
- De BSD-kern van dit besturingssysteem, <ulink
- url="http://developer.apple.com/darwin/">Darwin</ulink>,
+ <para><link xlink:href="http://www.apple.com/macosx/server/">&macos;
+ X</link> is de nieuwste versie van het besturingssysteem
+ voor de &macintosh; lijn van <link xlink:href="http://www.apple.com/">Apple Computer Inc.</link>.
+ De BSD-kern van dit besturingssysteem, <link xlink:href="http://developer.apple.com/darwin/">Darwin</link>,
is beschikbaar als een volledig werkend open-source
besturingssysteem voor x86- en PPC-computers. Het grafische
systeem Aqua/Quartz en vele andere propriëtaire
@@ -546,14 +525,12 @@
<title>Hoe verschilt de BSD-licentie van de licentie van GNU
Public?</title>
- <para>Linux is beschikbaar onder de <ulink
- url="http://www.fsf.org/copyleft/gpl.html">GNU General Public
- License</ulink> (GPL), welke ontwikkeld is om closed-source
+ <para>Linux is beschikbaar onder de <link xlink:href="http://www.fsf.org/copyleft/gpl.html">GNU General Public
+ License</link> (GPL), welke ontwikkeld is om closed-source
software te elimineren. In het bijzonder moet elk afgeleid werk
van een product dat onder de GPL is vrijgegeven ook met de
broncode geleverd worden indien dat gevraagd wordt. In
- tegenstelling hiermee is de <ulink
- url="http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.html">BSD-licentie</ulink>
+ tegenstelling hiermee is de <link xlink:href="http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.html">BSD-licentie</link>
minder beperkend: distributies met alleen binairen zijn
toegestaan. Dit is in het bijzonder aantrekkelijk voor embedded
applicaties.</para>
@@ -641,16 +618,14 @@
<title>Wie biedt ondersteuning, diensten, en training voor BSD
aan?</title>
- <para>BSDi / <ulink url="http://www.freebsdmall.com">&os; Mall,
- Inc.</ulink> bieden sinds bijna een decennium
+ <para>BSDi / <link xlink:href="http://www.freebsdmall.com">&os; Mall,
+ Inc.</link> bieden sinds bijna een decennium
ondersteuningscontracten aan voor &os;.</para>
<para>Verder heeft elk project een lijst van huurbare consultants:
- <ulink url="&url.base;/commercial/consult_bycat.html">&os;</ulink>,
- <ulink
- url="http://www.netbsd.org/gallery/consultants.html">NetBSD</ulink>,
- en <ulink
- url="http://www.openbsd.org/support.html">OpenBSD</ulink>.</para>
+ <link xlink:href="&url.base;/commercial/consult_bycat.html">&os;</link>,
+ <link xlink:href="http://www.netbsd.org/gallery/consultants.html">NetBSD</link>,
+ en <link xlink:href="http://www.openbsd.org/support.html">OpenBSD</link>.</para>
</sect2>
</sect1>
</article>