aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/nl_NL.ISO8859-1/articles/explaining-bsd/article.xml
diff options
context:
space:
mode:
authorGabor Kovesdan <gabor@FreeBSD.org>2012-10-01 09:53:01 +0000
committerGabor Kovesdan <gabor@FreeBSD.org>2012-10-01 09:53:01 +0000
commitb4346b9b2dfe86a97907573086dff096850dcb1d (patch)
tree9b951977cbd22dada9b868ac83b1d56791ea3859 /nl_NL.ISO8859-1/articles/explaining-bsd/article.xml
parentbee5d224febbeba11356aa848006a4f5f9e24b30 (diff)
downloaddoc-b4346b9b2dfe86a97907573086dff096850dcb1d.tar.gz
doc-b4346b9b2dfe86a97907573086dff096850dcb1d.zip
- Rename .sgml files to .xml
- Reflect the rename in referencing files Approved by: doceng (implicit)
Notes
Notes: svn path=/head/; revision=39631
Diffstat (limited to 'nl_NL.ISO8859-1/articles/explaining-bsd/article.xml')
-rw-r--r--nl_NL.ISO8859-1/articles/explaining-bsd/article.xml658
1 files changed, 658 insertions, 0 deletions
diff --git a/nl_NL.ISO8859-1/articles/explaining-bsd/article.xml b/nl_NL.ISO8859-1/articles/explaining-bsd/article.xml
new file mode 100644
index 0000000000..09d065fadb
--- /dev/null
+++ b/nl_NL.ISO8859-1/articles/explaining-bsd/article.xml
@@ -0,0 +1,658 @@
+<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="no"?>
+<!DOCTYPE article PUBLIC "-//FreeBSD//DTD DocBook XML V4.2-Based Extension//EN"
+ "../../../share/sgml/freebsd42.dtd" [
+<!ENTITY % entities PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook FreeBSD Entity Set//NL" "../../share/sgml/entities.ent">
+%entities;
+]>
+
+<!-- $FreeBSD$ -->
+<!-- The FreeBSD Documentation Project -->
+
+<!-- %SOURCE% en_US.ISO8859-1/articles/explaining-bsd/article.sgml -->
+<!-- %SRCID% 39544 -->
+
+<article lang="nl">
+ <articleinfo>
+ <title>Uitleg over BSD</title>
+
+ <author>
+ <firstname>Greg</firstname>
+ <surname>Lehey</surname>
+
+ <affiliation>
+ <address><email>grog@FreeBSD.org</email></address>
+ </affiliation>
+ </author>
+
+ <legalnotice id="trademarks" role="trademarks">
+ &tm-attrib.freebsd;
+ &tm-attrib.amd;
+ &tm-attrib.apple;
+ &tm-attrib.intel;
+ &tm-attrib.linux;
+ &tm-attrib.opengroup;
+ &tm-attrib.sparc;
+ &tm-attrib.sun;
+ &tm-attrib.unix;
+ &tm-attrib.xfree86;
+ &tm-attrib.general;
+ </legalnotice>
+
+ <pubdate>$FreeBSD$</pubdate>
+
+ <releaseinfo>$FreeBSD$</releaseinfo>
+
+ <abstract>
+ <para><emphasis>Vertaald door Renť Ladan</emphasis>.</para>
+
+ <para>In de open-source wereld is het woord <quote>Linux</quote>
+ bijna een synoniem van <quote>besturingssysteem</quote>, maar
+ het is niet het enige open-source &unix; besturingssysteem.
+ Volgens de <ulink
+ url="http://www.leb.net/hzo/ioscount/data/r.9904.txt">Internet
+ Operating System Counter</ulink>, draait sinds april 1999
+ 31.3% van de machines op de wereld die met een netwerk verbonden
+ zijn Linux. 14.6% draait BSD &unix;. Sommige van 's werelds
+ grootste webinstallaties, zoals <ulink
+ url="http://www.yahoo.com/">Yahoo!</ulink>, draaien BSD. De
+ drukste FTP-server van de wereld van 1999 (nu buiten werking),
+ <ulink url="ftp://ftp.cdrom.com/">ftp.cdrom.com</ulink>,
+ gebruikte BSD om 1.4&nbsp;TB aan gegevens per dag over te
+ brengen. Het is duidelijk dat dit geen nichemarkt is: BSD is
+ een goed bewaard geheim.</para>
+
+ <para>Dus wat is het geheim? Waarom is BSD niet bekender? Dit
+ artikel behandelt deze en andere vragen.</para>
+
+ <para>In dit artikel zullen verschillen tussen BSD en Linux
+ <emphasis>zo</emphasis> worden aangegeven.</para>
+ </abstract>
+ </articleinfo>
+
+ <sect1 id="what-is-bsd">
+ <title>Wat is BSD?</title>
+
+ <para>BSD is een afkorting van <quote>Berkeley Software
+ Distribution</quote>. Het is de naam van broncodedistributies van
+ de universiteit van California te Berkeley, wat origineel
+ uitbreidingen waren van het besturingssysteem &unix; van AT&amp;T
+ Research. Verschillende projecten over open-source
+ besturingssystemen zijn gebaseerd op een uitgave van deze broncode
+ die bekend staat als 4.4BSD-Lite. Ze omvatten ook een aantal
+ pakketten van andere open-source projecten, opmerkelijk genoeg
+ onder andere van het GNU-project. Het besturingssysteem in het
+ geheel omvat:</para>
+
+ <itemizedlist>
+ <listitem>
+ <para>De BSD-kernel, die proces-scheduling, geheugenbeheer,
+ symmetrische multi-processing (SMP), apparaatstuurprogramma's,
+ etcetera afhandelt.</para>
+
+ <para><emphasis>In tegenstelling tot de Linux-kernel zijn er
+ een aantal verschillende BSD-kernels met verschillende
+ mogelijkheden.</emphasis></para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>De C-bibliotheek, de basis-API voor het systeem.</para>
+
+ <para><emphasis>De C-bibliotheek van BSD is gebaseerd op code
+ van Berkeley, niet van het GNU-project.</emphasis></para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Gereedschappen zoals shells, bestandsgereedschappen,
+ compilers en linkers.</para>
+
+ <para><emphasis>Sommige gereedschappen zijn afgeleid van het
+ GNU-project, andere niet.</emphasis></para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Het X Window-systeem, wat grafisch afbeelden
+ afhandelt.</para>
+
+ <para>Het X Window-systeem dat in de meeste versies van BSD
+ wordt gebruikt wordt onderhouden door ťťn van
+ twee aparte projecten, ofwel het <ulink
+ url="http://www.XFree86.org/">&xfree86; project</ulink>, of
+ het <ulink
+ url="http://www.X.org/">X.Org project</ulink>. Linux
+ gebruikt dezelfde code. BSD specificeert normaliter geen
+ <quote>grafisch bureaublad</quote> zoals
+ <application>GNOME</application> of
+ <application>KDE</application>, deze zijn wel beschikbaar.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Vele andere programma's en gereedschappen.</para>
+ </listitem>
+ </itemizedlist>
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="what-a-real-unix">
+ <title>Wat, een echte &unix;?</title>
+
+ <para>De BSD-besturingssystemen zijn geen klonen, maar open-source
+ afgeleiden van AT&amp;T's Research &unix; besturingssysteem, wat
+ ook de voorouder is van het moderne &unix; System V. Dit kan als
+ een verrassing komen. Hoe kon dit gebeuren als AT&amp;T nooit
+ zijn code als open-source heeft uitgegeven?</para>
+
+ <para>Het is waar dat AT&amp;T &unix; niet open-source is, en wat
+ betreft copyright is BSD zeer zeker <emphasis>niet</emphasis>
+ &unix;, maar van de andere kant heeft AT&amp;T bronnen
+ geÔmporteerd van andere projecten, nota bene de Computer
+ Science Research Group (CSRG) van de University of California in
+ Berkeley, CA. In 1976 is de CSRG begonnen met het uitgeven van
+ tapes van hun software, die ze <emphasis>Berkeley Software
+ Distribution</emphasis> of <emphasis>BSD</emphasis>
+ noemden.</para>
+
+ <para>InitiŽle BSD-uitgaven bestonden grotendeels uit
+ gebruikersprogramma's, maar dat veranderde enorm toen CSRG in een
+ contract belandde met het Defense Advanced Research Projects
+ Agency (DARPA) om de communicatieprotocollen in hun netwerk,
+ ARPANET, te vernieuwen. De nieuwe protocollen stonden bekend als
+ <emphasis>Internet Protocols</emphasis>, later
+ <emphasis>TCP/IP</emphasis> na de belangrijkste protocollen. De
+ eerste wijdverbreide implementatie die gedistribueerd werd was
+ deel van 4.2BSD, in 1982.</para>
+
+ <para>In de loop van de jaren 80 ontsproten er een aantal nieuwe
+ werkstationbedrijven. Vele verkozen het om &unix; te licenseren
+ boven het ontwikkelen van hun eigen besturingssystemen. In het
+ bijzonder licenseerde Sun Microsystems &unix; en implementeerde
+ het een versie van 4.2BSD, wat ze &sunos; noemden. Toen AT&amp;T
+ zelf &unix; commercieel mocht verkopen, begonnen ze met een ietwat
+ kale basisimplementatie genaamd System III, die snel gevolgd werd
+ door System V. De codebase van System V bevatte geen netwerkcode,
+ dus bevatten alle implementaties aanvullende software van de BSD,
+ waaronder de TCP/IP-software, maar ook gereedschappen zoals de
+ <emphasis>csh</emphasis>-shell en de tekstverwerker
+ <emphasis>vi</emphasis>. Deze uitbreidingen stonden gezamenlijk
+ bekend als de <emphasis>Berkeley Extensions</emphasis>.</para>
+
+ <para>De BSD-tapes bevatten de broncode van AT&amp;T en hadden dus
+ een &unix; bronlicentie nodig. Tegen 1990 raakten de fondsen van
+ de CSRG uitgeput, en er dreigde sluiting. Sommige leden van de
+ groep besloten om de BSD-code uit te geven, welke Open Source was,
+ zonder de propriŽtaire code van AT&amp;T. Dit gebeurde
+ eindelijk met de <emphasis>Networking Tape 2</emphasis>,
+ gewoonlijk bekend als <emphasis>Net/2</emphasis>. Net/2 was geen
+ compleet besturingssysteem: ongeveer 20% van de kernelcode
+ ontbrak. Een van de leden van de CSRG, William F. Jolitz, schreef
+ de overblijvende code en gaf het in het begin van 1992 uit als
+ <emphasis>386BSD</emphasis>. In diezelfde tijd begon een andere
+ groep van ex-CSRG-leden een commercieel bedrijf genaamd <ulink
+ url="http://www.bsdi.com/">Berkeley Software Design Inc.</ulink>
+ en gaf een betaversie van een besturingssysteem genaamd <ulink
+ url="http://www.bsdi.com/">BSD/386</ulink> uit, welke op
+ dezelfde bronnen was gebaseerd. De naam van het besturingssysteem
+ werd later veranderd in BSD/OS.</para>
+
+ <para>386BSD werd nooit een stabiel besturingssysteem. In plaats
+ daarvan splitsten er twee andere projecten van af in 1993: <ulink
+ url="http;//www.NetBSD.org/">NetBSD</ulink> en <ulink
+ url="&url.base;/index.html">&os;</ulink>. De twee projecten
+ groeiden oorspronkelijk uit elkaar wegens verschillen in de
+ hoeveelheid geduld om op verbeteringen aan 386BSD te wachten: de
+ mensen van NetBSD begonnen in het begin van het jaar, en de eerste
+ versie van &os; was niet klaar voor het einde van het jaar. In de
+ tussentijd waren de codebases genoeg uit elkaar gegroeid om
+ samenvoegen ervan moeilijk te maken. Tevens hadden de projecten
+ verschillende doelen, wat we hieronder zullen zien. In 1996
+ splitste <ulink url="http://www.OpenBSD.org/">OpenBSD</ulink> zich
+ af van NetBSD, en in 2003 splitste <ulink
+ url="http://www.dragonflybsd.org/">DragonFlyBSD</ulink> zich af
+ van &os;.</para>
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="why-is-bsd-not-better-known">
+ <title>Waarom is BSD niet bekender?</title>
+
+ <para>Om een aantal redenen is BSD relatief onbekend:</para>
+
+ <orderedlist>
+ <listitem>
+ <para>De BSD-ontwikkelaars zijn vaak meer geÔnteresseerd in
+ het verbeteren van hun code dan het aan de man brengen.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Veel van de populariteit van Linux komt door factoren
+ buiten de Linux-projecten, zoals de pers, en door bedrijven
+ die zijn opgericht om Linux-diensten aan te bieden. Tot voor
+ kort hadden de open-source BSDs zulke voorstanders niet.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>BSD-ontwikkelaars zijn vaak meer ervaren dan
+ Linux-ontwikkelaars, en hebben minder interesse in het
+ systeem gemakkelijk in gebruik te maken. Nieuwelingen voelen
+ zich vaak meer op hun gemak met Linux.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>In 1992 klaagde AT&amp;T <ulink
+ url="http://www.bsdi.com/">BSDI</ulink>, de verkoper van
+ BSD/386, aan op verdenking dat het product code bevatte
+ waarover AT&amp;T copyright had. De zaak werd buiten de
+ rechtbank om in 1994 beslist, maar het spook van de rechtszaak
+ blijft mensen achtervolgen. In een recent uit maart 2000 dat
+ op het web werd gepubliceerd claimde dat de zaak
+ <quote>recentelijk beslist</quote> was.</para>
+
+ <para>Eťn detail dat de rechtszaak ophelderde is de
+ naamgeving: in de jaren 80 stond BSD bekend als <quote>BSD
+ &unix;</quote>. Met het nemen van de laatste vestiging van
+ AT&amp;T-code van BSD, verloor het ook het recht op de naam
+ &unix;. U zult dus verwijzingen in boektitels zien naar
+ <quote>het besturingssysteem 4.3BSD &unix;</quote> en
+ <quote>het besturingssysteem 4.4BSD</quote>.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>De indruk heerst dat de BSD-projecten gefragmenteerd en
+ oorlogvoerend zijn. De <ulink
+ url="http://interactive.wsj.com/bin/login?Tag=/&amp;URI=/archive/retrieve.cgi%253Fid%253DSB952470579348918651.djm&">Wall
+ Street Journal</ulink> sprak van <quote>balkanizatie</quote> van de
+ BSD-projecten. Net als de rechtszaak is dit beeld
+ voornamelijk op een oude geschiedenis gebaseerd.</para>
+ </listitem>
+ </orderedlist>
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="comparing-bsd-and-linux">
+ <title>BSD en Linux vergelijken</title>
+
+ <para>Wat is nou echt het verschil tussen bijvoorbeeld Debian Linux
+ en &os;? Voor de gemiddelde gebruiker is het verschil verrassend
+ klein: beiden zijn &unix;-achtige besturingssystemen. Beiden
+ worden ontwikkeld door niet-commerciŽle projecten (dit geldt
+ uiteraard niet voor vele andere distributies van Linux). In de
+ volgende sectie wordt BSD bekeken en vergeleken met Linux. De
+ beschrijving is het beste van toepassing op &os;, dat een
+ geschatte 80% van alle BSD-installaties voor rekening neemt, maar
+ de verschillen van NetBSD, OpenBSD, en DragonFlyBSD zijn
+ klein.</para>
+
+ <sect2>
+ <title>Wie bezit BSD?</title>
+
+ <para>Geen enkel persoon of bedrijf bezit BSD. Het wordt
+ ontwikkeld en verspreid door een gemeenschap van zeer technische
+ en toegewijde wereldwijde contribuanten. Sommige onderdelen van
+ BSD zijn open-source projecten op zichzelf en worden beheerd
+ door verschillende projectbeheerders.</para>
+ </sect2>
+
+ <sect2>
+ <title>Hoe wordt BSD ontwikkeld en bijgewerkt?</title>
+
+ <para>De BSD-kernels worden ontwikkeld en bijgewerkt volgens het
+ Open Source ontwikkelmodel. Elk project beheerst een publiek
+ toegankelijke <emphasis>broncodeboom</emphasis> onder het <ulink
+ url="http://www.cvshome.org/">Concurrent Versions
+ System</ulink> (CVS), wat alle bronbestanden voor het project
+ bevat, inclusief documentatie en andere toevallige bestanden.
+ CVS stelt gebruikers in staat om een <quote>check out</quote> te
+ doen (met andere woorden, om een kopie te maken) van elke
+ gewenste versie van het systeem.</para>
+
+ <para>Een grote groep van wereldwijde ontwikkelaars dragen bij aan
+ verbeteringen aan BSD. Ze zijn verdeeld in drie soorten:</para>
+
+ <itemizedlist>
+ <listitem>
+ <para><firstterm>Contributors</firstterm> schrijven code of
+ documentatie. Ze hebben geen toestemming om direct naar de
+ broncodeboom te committen (code toe te voegen). Om hun code
+ aan het systeem toe te voegen, moet het herzien en
+ ingecheckt worden door een geregistreerde ontwikkelaar,
+ die een <emphasis>committer</emphasis> wordt genoemd.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para><firstterm>Committers</firstterm> zijn ontwikkelaars met
+ schrijftoegang tot de broncodeboom. Om committer te worden,
+ moet een individu kennis en kunde laten zien in het gebied
+ waarin hij actief is.</para>
+
+ <para>Het is aan de discretie van de individuele committer of
+ hij instemming moet krijgen voordat er veranderingen naar de
+ broncodeboom worden gecommit. In het algemeen mag een
+ ervaren committer veranderingen maken waarvan duidelijk is
+ dat ze correct zijn zonder hiervoor consensus te
+ verkrijgen. Een committer van het documentatieproject
+ bijvoorbeeld mag typografische of grammaticale fouten
+ verbeteren zonder dat deze herzien worden. Van de andere
+ kant wordt van ontwikkelaars die verreikende of
+ gecompliceerde veranderingen maken verwacht dat ze hun
+ veranderingen ter herziening insturen voordat ze deze
+ committen. In het uiterste geval kan een lid van het
+ coreteam met een functie als Principal Architect eisen dat
+ de veranderingen uit de boom verwijderd worden, een proces
+ dat bekend staat als <firstterm>backing out</firstterm>.
+ Alle committers ontvangen email die elke individuele commit
+ beschrijft, het is dus niet mogelijk om heimelijk te
+ committen.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Het <firstterm>Coreteam</firstterm>. &os; en NetBSD
+ hebben elk een coreteam dat het project beheert. De
+ coreteams zijn in de loop van de projecten ontstaan, en hun
+ rol is niet altijd eenduidig gedefinieerd. Het is niet
+ nodig om ontwikkelaar te zijn om lid te zijn van het
+ coreteam, hoewel het normaal is. De regels voor het
+ coreteam verschillen per project, maar in het algemeen
+ hebben ze een grotere inspraak in de richting van het
+ project dan niet-leden van het coreteam hebben.</para>
+ </listitem>
+ </itemizedlist>
+
+ <para>Deze opstelling verschilt in een aantal opzichten van die
+ van Linux:</para>
+
+ <orderedlist>
+ <listitem>
+ <para>Geen enkel persoon heerst over de inhoud van het
+ systeem. In de praktijk is dit verschil overdreven,
+ aangezien de Principal Architect kan eisen dat code
+ gebacked-out wordt, en zelfs in het Linux-project mogen
+ meerdere mensen veranderingen maken.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Van de andere kant <emphasis>is</emphasis> er een
+ centraal repository, een enkele plaats waar u de gehele
+ broncode van het besturingssysteem kunt vinden, inclusief
+ alle oudere versies.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>BSD-projecten beheren het gehele
+ <quote>Besturingssysteem</quote>, niet alleen de kernel.
+ Dit onderscheid is slechts van beperkt nut: noch BSD noch
+ Linux is nuttig zonder applicaties. De applicaties die
+ onder BSD gebruikt worden zijn vaak dezelfde als de
+ applicaties die onder Linux gebruikt worden.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Een gevolg van het formele beheer van een enkele
+ CVS- broncodeboom is dat de BSD-ontwikkeling helder is, en
+ dat het mogelijk is om elke versie van het systeem aan de
+ hand van het uitgavenummer of datum te benaderen. CVS staat
+ ook incrementele wijzigingen aan het systeem toe: het
+ repository van &os; bijvoorbeeld wordt ongeveer 100 keer per
+ dag bijgewerkt. De meeste van deze veranderingen zijn
+ klein.</para>
+ </listitem>
+ </orderedlist>
+ </sect2>
+
+ <sect2>
+ <title>BSD-uitgaven</title>
+
+ <para>&os;, NetBSD, en OpenBSD bieden het systeem in drie
+ verschillende <quote>uitgaven</quote> aan. Net als bij Linux
+ worden aan uitgaven nummers zoals 1.4.1 of 3.5 toegekend. Als
+ aanvulling heeft het versienummer een achtervoegsel die het doel
+ aangeeft:</para>
+
+ <orderedlist>
+ <listitem>
+ <para>De ontwikkelversie van het systeem wordt
+ <firstterm>CURRENT</firstterm> genoemd. &os; kent een
+ nummer aan CURRENT toe, bijvoorbeeld &os; 5.0-CURRENT.
+ NetBSD hanteert een lichtelijk ander schema voor de
+ naamgeving en voegt een achtervoegsel van een enkele letter
+ toe welke veranderingen aan de interne interfaces aangeeft,
+ bijvoorbeeld NetBSD 1.4.3G. OpenBSD kent geen nummer toe
+ (<quote>OpenBSD-current</quote>). Alle nieuwe ontwikkelingen aan
+ het systeem komen in deze tak terecht.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>De projecten brengen met regelmatige tussenpozen, tussen
+ twee en vier keer per jaar, een
+ <firstterm>RELEASE</firstterm>-versie van het systeem uit,
+ welke beschikbaar is op CD-ROM en vrij te downloaden is van
+ FTP-sites, bijvoorbeeld OpenBSD 2.6-RELEASE of NetBSD
+ 1.4-RELEASE. De RELEASE-versie is bedoeld voor
+ eindgebruikers en is de normale versie van het systeem.
+ NetBSD biedt ook <emphasis>patch-uitgaven</emphasis> aan met
+ een derde cijfer, bijvoorbeeld NetBSD 1.4.2.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Wanneer er bugs in een RELEASE-versie worden gevonden,
+ worden ze gemaakt, en worden de reparaties toegevoegd aan de
+ CVS-boom. In &os; wordt de resulterende versie de
+ <firstterm>STABLE</firstterm>-versie genoemd, terwijl het in
+ NetBSD en OpenBSD de RELEASE-versie blijft heten. Kleinere
+ nieuwe eigenschappen kunnen ook aan deze tak worden
+ toegevoegd na een testperiode in de CURRENT-tak.</para>
+ </listitem>
+ </orderedlist>
+
+ <para><emphasis>In contrast hiermee onderhoudt Linux twee
+ gescheiden codebomen: de stabiele versie en de
+ ontwikkelversie. Stabiele versies hebben een even klein
+ versienummer, zoals 2.0, 2.2, of 2.4. Ontwikkelversies hebben
+ een oneven klein versienummer, zoals 2.1, 2.3, of 2.5. In
+ alle gevallen wordt het nummer gevolgd door een nog een nummer
+ dat de exacte uitgave aangeeft. Verder voegt elke verkoper
+ zijn eigen gebruikersprogramma's en gereedschappen toe, dus is
+ de naam van de distributie ook belangrijk. Elke verkoper van
+ distributies kent ook versienummers aan de distributie toe,
+ dus kan een volledige omschrijving iets zijn als
+ <quote>TurboLinux 6.0 met kernel 2.2.14</quote>
+ zijn.</emphasis></para>
+ </sect2>
+
+ <sect2>
+ <title>Welke versies van BSD zijn beschikbaar?</title>
+
+ <para>In tegenstelling tot de vele Linux-distributies, zijn er
+ slechts vier grote open-source BSDs. Elk BSD-project beheert
+ zijn eigen broncodeboom en zijn eigen kernel. In de praktijk
+ schijnt er echter minder divergentie te zijn tussen de
+ gebruikerscode van de projecten dan dat er in Linux is.</para>
+
+ <para>Het is moeilijk om de doelen van elk project te
+ categoriseren: de verschillen zijn erg subjectief. Het volgende
+ geldt ongeveer:</para>
+
+ <itemizedlist>
+ <listitem>
+ <para>&os; richt zich op hoge prestaties en gebruikersgemak
+ voor eindgebruikers, en is een favoriet van aanbieders van
+ webinhoud. Het draait op een aantal platformen, waaronder
+ systemen die op de &i386; gebaseerd zijn
+ (<quote>PC's</quote>), systemen die gebaseerd zijn op AMD
+ 64-bit-processoren, systemen die op &ultrasparc; gebaseerd
+ zijn, systemen die gebaseerd zijn op de Alpha-processoren
+ van Compaq, en systemen die op de specificatie van NEC PC-98
+ gebaseerd zijn. Het &os;-project heeft aanzienlijk meer
+ gebruikers dan de andere projecten.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>NetBSD gaat voor maximale portabiliteit: <quote>of
+ course it runs NetBSD</quote>. Het draait op machines
+ variŽrend van palmtops tot grote servers, en het is
+ zelfs gebruikt in ruimtemissies van NASA. Het is een
+ bijzonder goede keuze om op oude niet-&intel; hardware te
+ draaien.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>OpenBSD gaat voor beveiliging en code-puurheid: het
+ gebruikt een combinatie van het open-source concept en
+ rigoureuze codeherzieningen om een systeem te maken dat
+ aantoonbaar correct is, waardoor het de keuze is van
+ beveiligingsbewuste organisaties zoals banken, beurzen, en
+ afdelingen van de Amerikaanse overheid. Net als NetBSD
+ draait het op een aantal platformen.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>DragonFlyBSD gaat voor hoge prestaties en schaalbaarheid
+ variŽrend van een UP-systeem van een enkele computer
+ tot een reusachtig geclusterd systeem. DragonFlyBSD heeft
+ verscheidene technische langetermijndoelen, maar de focus
+ ligt op het bieden van een SMP-capabele infrastructuur dat
+ eenvoudig te begrijpen en te onderhouden is, en waarvoor
+ eenvoudig te ontwikkelen is.</para>
+ </listitem>
+ </itemizedlist>
+
+ <para>Er zijn ook twee aanvullende BSD &unix; besturingssystemen
+ die niet open-source zijn, BSD/OS en &macos; X van Apple:</para>
+
+ <itemizedlist>
+ <listitem>
+ <para>BSD/OS was de oudste van de afgeleiden van 4.4BSD. Het
+ was niet open-source, alhoewel licenties voor de broncode
+ tegen relatief kosten beschikbaar waren. Het leek in vele
+ opzichten op &os;. Twee jaar na de aankoop van BSDi door
+ Wind River Systems slaagde BSD/OS er niet in om als een
+ onafhankelijk product te overleven. Ondersteuning en
+ broncode kan nog steeds beschikbaar zijn van Wind River,
+ maar alle nieuwe ontwikkelingen zijn gericht op het embedded
+ besturingssysteem VxWorks.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para><ulink url="http://www.apple.com/macosx/server/">&macos;
+ X</ulink> is de nieuwste versie van het besturingssysteem
+ voor de &macintosh; lijn van <ulink
+ url="http://www.apple.com/">Apple Computer Inc.</ulink>.
+ De BSD-kern van dit besturingssysteem, <ulink
+ url="http://developer.apple.com/darwin/">Darwin</ulink>,
+ is beschikbaar als een volledig werkend open-source
+ besturingssysteem voor x86- en PPC-computers. Het grafische
+ systeem Aqua/Quartz en vele andere propriŽtaire
+ aspecten van &macos; X blijven echter closed-source.
+ Verschillende Darwin-ontwikkelaars zijn ook &os;-committers,
+ en vice-versa.</para>
+ </listitem>
+ </itemizedlist>
+ </sect2>
+
+ <sect2>
+ <title>Hoe verschilt de BSD-licentie van de licentie van GNU
+ Public?</title>
+
+ <para>Linux is beschikbaar onder de <ulink
+ url="http://www.fsf.org/copyleft/gpl.html">GNU General Public
+ License</ulink> (GPL), welke ontwikkeld is om closed-source
+ software te elimineren. In het bijzonder moet elk afgeleid werk
+ van een product dat onder de GPL is vrijgegeven ook met de
+ broncode geleverd worden indien dat gevraagd wordt. In
+ tegenstelling hiermee is de <ulink
+ url="http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.html">BSD-licentie</ulink>
+ minder beperkend: distributies met alleen binairen zijn
+ toegestaan. Dit is in het bijzonder aantrekkelijk voor embedded
+ applicaties.</para>
+ </sect2>
+
+ <sect2>
+ <title>Wat moet ik nog meer weten?</title>
+
+ <para>Aangezien er minder applicaties beschikbaar zijn voor BSD
+ dan voor Linux, hebben de ontwikkelaars van BSD een
+ Linux-compatibiliteitspakket ontwikkeld, wat het mogelijk maakt
+ om Linux-programma's onder BSD te draaien. Het pakket bevat
+ zowel kernelwijzigingen, om Linux-systeemaanroepen correct uit
+ te voeren, en Linux-compatibiliteitsbestanden zoals de
+ C-bibliotheek. Er is geen merkbaar verschil in uitvoersnelheid
+ tussen een Linux-applicatie die op een Linux-machine draait en
+ een Linux-applicatie die op een BSD-machine die dezelfde
+ snelheid heeft draait.</para>
+
+ <para>De <quote>alles van ťťn
+ leverancier</quote>-natuur van BSD dat upgrades veel
+ makkelijker af te handelen zijn dan dat vaak met Linux het geval
+ is. BSD handelt upgrades aan bibliotheekversies af door
+ compatibiliteitsmodulen voor eerdere bibliotheekversies aan te
+ bieden, dus is het mogelijk om binairen die enige jaren oud zijn
+ zonder problemen te draaien.</para>
+ </sect2>
+
+ <sect2>
+ <title>Wat zou ik moeten gebruiken, BSD of Linux?</title>
+
+ <para>Wat betekent dit allemaal in de praktijk? Wie zou BSD
+ moeten gebruiken, en wie Linux?</para>
+
+ <para>Dit is een erg moeilijke vraag om te beantwoorden. Hier
+ zijn wat richtlijnen:</para>
+
+ <itemizedlist>
+ <listitem>
+ <para><quote>If it ain't broke, don't fix it</quote>: als u al
+ een open-source besturingssysteem gebruikt, en u er tevreden
+ mee bent, dan is er waarschijnlijk geen goede reden om over
+ te schakelen.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>BSD-systemen, in het bijzonder &os;, kunnen merkbaar
+ beter presteren dan Linux. Maar dit geldt niet voor alles.
+ In veel gevallen zijn er weinig of geen
+ prestatieverschillen. In sommige gevallen kan Linux beter
+ presteren dan &os;.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>In het algemeen hebben BSD-systemen een betere naam qua
+ betrouwbaarheid, voornamelijk als het resultaat van een
+ volwassenere codebase.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>BSD-projecten hebben een betere naam qua kwaliteit en
+ volledigheid van hun documentatie. De verschillende
+ documentatieprojecten richten zich op het bieden van actief
+ bijgewerkte documentatie, in vele talen, en op het
+ behandelen van alle aspecten van het systeem.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>De BSD-licentie kan aantrekkelijker zijn dan de
+ GPL.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>BSD kan de meeste Linux-binairen uitvoeren, terwijl
+ Linux geen BSD-binairen kan uitvoeren. Vele implementaties
+ van BSD kunnen ook binairen van andere &unix;-achtige
+ systemen uitvoeren. Als gevolg kan BSD een eenvoudigere
+ migratieroute zijn van andere systemen dan dat Linux zou
+ zijn.</para>
+ </listitem>
+ </itemizedlist>
+ </sect2>
+
+ <sect2>
+ <title>Wie biedt ondersteuning, diensten, en training voor BSD
+ aan?</title>
+
+ <para>BSDi / <ulink url="http://www.freebsdmall.com">&os; Mall,
+ Inc.</ulink> bieden sinds bijna een decennium
+ ondersteuningscontracten aan voor &os;.</para>
+
+ <para>Verder heeft elk project een lijst van huurbare consultants:
+ <ulink url="&url.base;/commercial/consult_bycat.html">&os;</ulink>,
+ <ulink
+ url="http://www.netbsd.org/gallery/consultants.html">NetBSD</ulink>,
+ en <ulink
+ url="http://www.openbsd.org/support.html">OpenBSD</ulink>.</para>
+ </sect2>
+ </sect1>
+</article>