aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/geom/chapter.xml
diff options
context:
space:
mode:
authorGabor Kovesdan <gabor@FreeBSD.org>2013-11-07 15:39:28 +0000
committerGabor Kovesdan <gabor@FreeBSD.org>2013-11-07 15:39:28 +0000
commit24d129e8d1984a0b46a543bc523b63d216813bb0 (patch)
tree7dd0501c857c6f2139f4a71191c93bf19136412a /nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/geom/chapter.xml
parent35f1d6c78be90eb13320d655cd68f94333a0ab26 (diff)
downloaddoc-24d129e8d1984a0b46a543bc523b63d216813bb0.tar.gz
doc-24d129e8d1984a0b46a543bc523b63d216813bb0.zip
- Definitively upgrade to DocBook 5.0
Notes
Notes: svn path=/projects/db5/; revision=43125
Diffstat (limited to 'nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/geom/chapter.xml')
-rw-r--r--nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/geom/chapter.xml300
1 files changed, 129 insertions, 171 deletions
diff --git a/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/geom/chapter.xml b/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/geom/chapter.xml
index 606b51218c..b24e9ccb5f 100644
--- a/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/geom/chapter.xml
+++ b/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/geom/chapter.xml
@@ -7,28 +7,19 @@
%SOURCE% en_US.ISO8859-1/books/handbook/geom/chapter.xml
%SRCID% 39988
-->
-
-<chapter id="GEOM">
- <chapterinfo>
+<chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="GEOM">
+ <info><title>GEOM: Modulair schijftransformatie raamwerk</title>
<authorgroup>
- <author>
- <firstname>Tom</firstname>
- <surname>Rhodes</surname>
- <contrib>Geschreven door </contrib>
- </author>
+ <author><personname><firstname>Tom</firstname><surname>Rhodes</surname></personname><contrib>Geschreven door </contrib></author>
</authorgroup>
<authorgroup>
- <author>
- <firstname>Siebrand</firstname>
- <surname>Mazeland</surname>
- <contrib>Vertaald door </contrib>
- </author>
+ <author><personname><firstname>Siebrand</firstname><surname>Mazeland</surname></personname><contrib>Vertaald door </contrib></author>
</authorgroup>
- </chapterinfo>
+ </info>
- <title>GEOM: Modulair schijftransformatie raamwerk</title>
+
- <sect1 id="geom-synopsis">
+ <sect1 xml:id="geom-synopsis">
<title>Overzicht</title>
<indexterm><primary>GEOM</primary></indexterm>
@@ -41,8 +32,7 @@
<para>Dit hoofdstuk beschrijft het gebruik van schijven in het
GEOM raamwerk in &os;. Hieronder vallen de belangrijkste
- <acronym
- role="Redundant Array of Inexpensive Disks">RAID</acronym>
+ <acronym role="Redundant Array of Inexpensive Disks">RAID</acronym>
besturingsprogramma's die het raamwerk gebruikt voor
instellingen. In dit hoofdstuk wordt niet diepgaand beschreven
hoe GEOM omgaat met I/O, het onderliggende subsysteem of code.
@@ -82,8 +72,7 @@
<itemizedlist>
<listitem>
- <para>Begrijpen hoe &os; omgaat met schijfapparaten (<xref
- linkend="disks"/>);</para>
+ <para>Begrijpen hoe &os; omgaat met schijfapparaten (<xref linkend="disks"/>);</para>
</listitem>
<listitem>
@@ -93,34 +82,26 @@
</itemizedlist>
</sect1>
- <sect1 id="GEOM-intro">
+ <sect1 xml:id="GEOM-intro">
<title>GEOM inleiding</title>
<para>GEOM staat toegang en controle toe op klassen, Master Boot
Records, <acronym>BSD</acronym> labels, enzovoort, door gebruik
- te maken van diensten of de speciale bestanden in <filename
- class="directory">/dev</filename>. GEOM ondersteunt
+ te maken van diensten of de speciale bestanden in <filename>/dev</filename>. GEOM ondersteunt
verschillende software <acronym>RAID</acronym> instellingen en
biedt transparante toegang tot het besturingssysteem en de
hulpprogramma's.</para>
</sect1>
- <sect1 id="GEOM-striping">
- <sect1info>
+ <sect1 xml:id="GEOM-striping">
+ <info><title>RAID0 - aaneengeschakeld</title>
<authorgroup>
- <author>
- <firstname>Tom</firstname>
- <surname>Rhodes</surname>
- <contrib>Geschreven door </contrib>
- </author>
- <author>
- <firstname>Murray</firstname>
- <surname>Stokely</surname>
- </author>
+ <author><personname><firstname>Tom</firstname><surname>Rhodes</surname></personname><contrib>Geschreven door </contrib></author>
+ <author><personname><firstname>Murray</firstname><surname>Stokely</surname></personname></author>
</authorgroup>
- </sect1info>
+ </info>
- <title>RAID0 - aaneengeschakeld</title>
+
<indexterm><primary>GEOM</primary></indexterm>
@@ -170,8 +151,7 @@
<step>
<para>Zorg ervoor dat er een koppelpunt beschikbaar is. Als dit
volume een rootpartitie wordt, gebruikt dan tijdelijk een
- ander koppelpunt zoals <filename
- class="directory">/mnt</filename>:</para>
+ ander koppelpunt zoals <filename>/mnt</filename>:</para>
<screen>&prompt.root; <userinput>mkdir /mnt</userinput></screen>
</step>
@@ -199,11 +179,11 @@ Done.</screen>
<step>
<para>Dit proces hoort twee nieuwe apparaten gemaakt te hebben
- in de map <filename class="directory">/dev/stripe</filename>
- naast het apparaat <devicename>st0</devicename>, te weten
- <devicename>st0a</devicename> en
- <devicename>st0c</devicename>. Vanaf nu kan er een
- bestandssysteem op <devicename>st0a</devicename> worden
+ in de map <filename>/dev/stripe</filename>
+ naast het apparaat <filename>st0</filename>, te weten
+ <filename>st0a</filename> en
+ <filename>st0c</filename>. Vanaf nu kan er een
+ bestandssysteem op <filename>st0a</filename> worden
gezet met behulp van de <command>newfs</command> applicatie:</para>
<screen>&prompt.root; <userinput>newfs -U /dev/stripe/st0a</userinput></screen>
@@ -223,8 +203,7 @@ Done.</screen>
<para>Om dit aaneengeschakelde bestandssysteem automatisch aan te
koppelen bij het opstarten wordt de volume-informatie in
<filename>/etc/fstab</filename> gezet. Voor dit doel wordt een
- permanent koppelpunt, genaamd <filename
- class="directory">stripe</filename>, aangemaakt:</para>
+ permanent koppelpunt, genaamd <filename>stripe</filename>, aangemaakt:</para>
<screen>&prompt.root; <userinput>mkdir /stripe</userinput>
&prompt.root; <userinput>echo "/dev/stripe/st0a /mnt ufs rw 2 2" \</userinput>
@@ -237,7 +216,7 @@ Done.</screen>
<screen>&prompt.root; <userinput>echo 'geom_stripe_load="YES"' &gt;&gt; /boot/loader.conf</userinput></screen>
</sect1>
- <sect1 id="GEOM-mirror">
+ <sect1 xml:id="GEOM-mirror">
<title>RAID1 - spiegelen</title>
<indexterm><primary>GEOM</primary></indexterm>
@@ -278,7 +257,7 @@ Done.</screen>
een volledige back-up.</para>
</warning>
- <sect2 id="GEOM-mirror-metadata">
+ <sect2 xml:id="GEOM-mirror-metadata">
<title>Kwesties met meta-gegevens</title>
<para>Veel schijfsystemen slaan meta-gegevens op aan het einde van elke
@@ -290,13 +269,13 @@ Done.</screen>
<para>GPT-meta-gegevens kunnen gewist worden met &man.gpart.8;. Dit
voorbeeld wist zowel de primaire als de back-up GPT-partitietabellen van
- schijf <devicename>ada8</devicename>:</para>
+ schijf <filename>ada8</filename>:</para>
<screen>&prompt.root; <userinput>gpart destroy -F ada8</userinput></screen>
<para>&man.gmirror.8; kan in één stap een schijf uit een actieve spiegel
halen en de meta-gegevens wissen. Hier wordt de voorbeeldschijf
- <devicename>ada8</devicename> uit de actieve spiegel
- <devicename>gm4</devicename> gehaald:</para>
+ <filename>ada8</filename> uit de actieve spiegel
+ <filename>gm4</filename> gehaald:</para>
<screen>&prompt.root; <userinput>gmirror remove gm4 ada8</userinput></screen>
@@ -319,8 +298,8 @@ Done.</screen>
<title>Een spiegel met twee nieuwe schijven maken</title>
<para>In dit voorbeeld is &os; reeds op een enkele schijf
- <devicename>ada0</devicename> geïnstalleerd. Twee nieuwe schijven,
- <devicename>ada1</devicename> en <devicename>ada2</devicename> zijn met
+ <filename>ada0</filename> geïnstalleerd. Twee nieuwe schijven,
+ <filename>ada1</filename> en <filename>ada2</filename> zijn met
het systeem verbonden. Er zal een nieuwe spiegel op deze twee schijven
aangemaakt worden die de oude enkele schijf zal vervangen.</para>
@@ -335,7 +314,7 @@ Done.</screen>
<screen>&prompt.root; <userinput>gmirror label -v gm0 /dev/ada1 /dev/ada2</userinput></screen>
- <para><devicename>gm0</devicename> is een door de gebruiker gekozen
+ <para><filename>gm0</filename> is een door de gebruiker gekozen
apparaatnaam die aan de nieuwe spiegel wordt toegekend. Nadat de
spiegel is gestart, zal deze apparaatnaam verschijnen in de map
<filename>/dev/mirror/</filename>.</para>
@@ -350,13 +329,13 @@ Done.</screen>
<para>Partities op de spiegel hoeven niet dezelfde grootte te hebben als
die op de bestaande schijf, maar moeten groot genoeg zijn om alle
- gegevens die reeds op <devicename>ada0</devicename> staan te kunnen
+ gegevens die reeds op <filename>ada0</filename> staan te kunnen
bevatten.</para>
<screen>&prompt.root; <userinput>gpart create -s MBR mirror/gm0</userinput>
&prompt.root; <userinput>gpart add -t freebsd -a 4k mirror/gm0</userinput>
&prompt.root; <userinput>gpart show mirror/gm0</userinput>
-=> 63 156301423 mirror/gm0 MBR (74G)
+=&gt; 63 156301423 mirror/gm0 MBR (74G)
63 63 - free - (31k)
126 156301299 1 freebsd (74G)
156301425 61 - free - (30k)</screen>
@@ -368,7 +347,7 @@ Done.</screen>
&prompt.root; <userinput>gpart add -t freebsd-ufs -a 4k -s 1g mirror/gm0s1</userinput>
&prompt.root; <userinput>gpart add -t freebsd-ufs -a 4k mirror/gm0s1</userinput>
&prompt.root; <userinput>gpart show mirror/gm0s1</userinput>
-=> 0 156301299 mirror/gm0s1 BSD (74G)
+=&gt; 0 156301299 mirror/gm0s1 BSD (74G)
0 2 - free - (1.0k)
2 4194304 1 freebsd-ufs (2.0G)
4194306 8388608 2 freebsd-swap (4.0G)
@@ -393,7 +372,7 @@ Done.</screen>
&prompt.root; <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1f</userinput></screen>
<para>Bestandssystemen van de originele schijf
- (<devicename>ada0</devicename>) kunnen nu met &man.dump.8; en
+ (<filename>ada0</filename>) kunnen nu met &man.dump.8; en
&man.restore.8; naar de spiegel gekopieerd worden:</para>
<screen>&prompt.root; <userinput>mount /dev/mirror/gm0s1a /mnt</userinput>
@@ -429,7 +408,7 @@ Done.</screen>
<para>Bekijk de sectie <link linkend="gmirror-troubleshooting">Problemen
oplossen</link> als er problemen zijn tijdens het opstarten. Door de
- originele <devicename>ada0</devicename> uit te schakelen en los te
+ originele <filename>ada0</filename> uit te schakelen en los te
koppelen kan het als offline back-up bewaard worden.</para>
<para>Tijdens het gebruik zal de spiegel zich net zoals de originele
@@ -440,14 +419,14 @@ Done.</screen>
<title>Een spiegel met een bestaande schijf aanmaken</title>
<para>In dit voorbeeld is &os; reeds geïnstalleerd op een enkele schijf,
- <devicename>ada0</devicename>. Een nieuwe schijf,
- <devicename>ada1</devicename>, is met het systeem verbonden. Er zal
+ <filename>ada0</filename>. Een nieuwe schijf,
+ <filename>ada1</filename>, is met het systeem verbonden. Er zal
een spiegel van één schijf worden aangemaakt op de nieuwe schijf, het
bestaande systeem zal ernaar worden gekopieerd, en daarna zal de oude
schijf in de spiegel worden geplaatst. Deze enigszins complexe
procedure is nodig omdat &man.gmirror.8; een blok van 512 bytes aan
meta-gegevens aan het einde van elke schijf moet plaatsen en de
- bestaande <devicename>ada0</devicename> meestal alle ruimte reeds heeft
+ bestaande <filename>ada0</filename> meestal alle ruimte reeds heeft
toegewezen.</para>
<para>Laadt de kernelmodule &man.gmirror.8;:</para>
@@ -468,11 +447,11 @@ Done.</screen>
dezelfde grootte aan te maken. Deze schijf slaat geen gegevens op, maar
wordt alleen gebruikt om de grootte van de spiegel te begrenzen.
Wanneer &man.gmirror.8; de spiegel aanmaakt, zal het de capaciteit
- beperken tot de grootte van <devicename>gzero.nop</devicename> zelfs
- als de nieuwe schijf (<devicename>ada1</devicename>) meer ruimte heeft.
+ beperken tot de grootte van <filename>gzero.nop</filename> zelfs
+ als de nieuwe schijf (<filename>ada1</filename>) meer ruimte heeft.
Merk op dat de <replaceable>1000204821504</replaceable> op de tweede
regel gelijk moet zijn aan de mediagrootte van
- <devicename>ada0</devicename> zoals hierboven door &man.diskinfo.8; is
+ <filename>ada0</filename> zoals hierboven door &man.diskinfo.8; is
getoond.</para>
<screen>&prompt.root; <userinput>geom zero load</userinput>
@@ -480,19 +459,19 @@ Done.</screen>
&prompt.root; <userinput>gmirror label -v gm0 gzero.nop ada1</userinput>
&prompt.root; <userinput>gmirror forget gm0</userinput></screen>
- <para><devicename>gzero.nop</devicename> slaat geen gegevens op, dus ziet
+ <para><filename>gzero.nop</filename> slaat geen gegevens op, dus ziet
de spiegel het niet als verbonden. De spiegel wordt verteld om
componenten die niet verbonden zijn te <quote>vergeten</quote>, waarbij
- referenties naar <devicename>gzero.nop</devicename> worden verwijderd.
+ referenties naar <filename>gzero.nop</filename> worden verwijderd.
Het resultaat is een spiegelapparaat dat slechts één enkele schijf,
- <devicename>ada1</devicename>, bevat.</para>
+ <filename>ada1</filename>, bevat.</para>
- <para>Bekijk de partitietabel van <devicename>ada0</devicename> nadat
- <devicename>gm0</devicename> is aangemaakt.</para>
+ <para>Bekijk de partitietabel van <filename>ada0</filename> nadat
+ <filename>gm0</filename> is aangemaakt.</para>
<para>Deze uitvoer komt van een schijf van 1&nbsp;TB. Als er wat
niet-toegewezen ruimte aanwezig is aan het einde van de schijf, kan de
- inhoud direct van <devicename>ada0</devicename> naar de nieuwe spiegel
+ inhoud direct van <filename>ada0</filename> naar de nieuwe spiegel
worden gekopieerd.</para>
<para>Als de uitvoer echter toont dat alle ruimte op de schijf is
@@ -501,11 +480,11 @@ Done.</screen>
schijf.</para>
<screen>&prompt.root; <userinput>gpart show ada0</userinput>
-=> 63 1953525105 ada0 MBR (931G)
+=&gt; 63 1953525105 ada0 MBR (931G)
63 1953525105 1 freebsd [active] (931G)</screen>
<para>In dit geval moet de partitietabel worden bewerkt om de capaciteit
- op <devicename>mirror/gm0</devicename> met één sector te verminderen.
+ op <filename>mirror/gm0</filename> met één sector te verminderen.
De procedure hiervoor wordt later uitgelegd.</para>
<para>In beide gevallen dienen de partitietabellen op de primaire schijf
@@ -555,26 +534,26 @@ BSD 8
<para>Als er tenminste één sector aan het einde van de schijf niet was
toegewezen, kunnen deze twee bestanden ongewijzigd gebruikt worden.</para>
<para>Herstel nu de partitietabel naar
- <devicename>mirror/gm0</devicename>.</para>
+ <filename>mirror/gm0</filename>.</para>
<screen>&prompt.root; <userinput>gpart restore mirror/gm0 &lt; table.ada0</userinput>
&prompt.root; <userinput>gpart restore mirror/gm0s1 &lt; table.ada0s1</userinput></screen>
<para>Controleer de partitietabel met &man.gpart.8;
<command>show</command>. Dit voorbeeld heeft
- <devicename>gm0s1a</devicename> voor <filename>/</filename>,
- <devicename>gm0s1d</devicename> voor <filename>/var</filename>,
- <devicename>gm0s1e</devicename> voor <filename>/usr</filename>,
- <devicename>gm0s1f</devicename> voor <filename>/data1</filename> en
- <devicename>gm0s1g</devicename> voor <filename>/data2</filename>.</para>
+ <filename>gm0s1a</filename> voor <filename>/</filename>,
+ <filename>gm0s1d</filename> voor <filename>/var</filename>,
+ <filename>gm0s1e</filename> voor <filename>/usr</filename>,
+ <filename>gm0s1f</filename> voor <filename>/data1</filename> en
+ <filename>gm0s1g</filename> voor <filename>/data2</filename>.</para>
<screen>&prompt.root; <userinput>gpart show mirror/gm0</userinput>
-=> 63 1953525104 mirror/gm0 MBR (931G)
+=&gt; 63 1953525104 mirror/gm0 MBR (931G)
63 1953525042 1 freebsd [active] (931G)
1953525105 62 - free - (31k)
&prompt.root; <userinput>gpart show mirror/gm0s1</userinput>
-=> 0 1953525042 mirror/gm0s1 BSD (931G)
+=&gt; 0 1953525042 mirror/gm0s1 BSD (931G)
0 2097152 1 freebsd-ufs (1.0G)
2097152 16777216 2 freebsd-swap (8.0G)
18874368 41943040 4 freebsd-ufs (20G)
@@ -588,7 +567,7 @@ BSD 8
<para>Maak bestandssystemen aan op deze nieuwe partities. Het aantal
partities zal variëren, overeenkomend met de partities op de originele
- schijf, <devicename>ada0</devicename>.</para>
+ schijf, <filename>ada0</filename>.</para>
<screen>&prompt.root; <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1a</userinput>
&prompt.root; <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1d</userinput>
@@ -610,8 +589,8 @@ BSD 8
<screen>&prompt.root; <userinput>cp /etc/fstab /etc/fstab.orig</userinput></screen>
<para>Wijzig <filename>/etc/fstab</filename> door
- <devicename>/dev/ada0</devicename> door
- <devicename>mirror/gm0</devicename> te vervangen.</para>
+ <filename>/dev/ada0</filename> door
+ <filename>mirror/gm0</filename> te vervangen.</para>
<programlisting># Device Mountpoint FStype Options Dump Pass#
/dev/mirror/gm0s1a / ufs rw 1 1
@@ -643,30 +622,29 @@ BSD 8
&prompt.root; <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - /data1 | (cd /mnt/data1 &amp;&amp; restore -rf -)</userinput>
&prompt.root; <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - /data2 | (cd /mnt/data2 &amp;&amp; restore -rf -)</userinput></screen>
- <para>Start het systeem opnieuw op vanaf <devicename>ada1</devicename>.
+ <para>Start het systeem opnieuw op vanaf <filename>ada1</filename>.
Als alles werkt, zal het systeem opstarten vanaf
- <devicename>mirror/gm0</devicename>, wat nu dezelfde gegevens bevat die
- <devicename>ada0</devicename> eerder bevatte. Zie de sectie <link
- linkend="gmirror-troubleshooting">Problemen oplossen</link> als er
+ <filename>mirror/gm0</filename>, wat nu dezelfde gegevens bevat die
+ <filename>ada0</filename> eerder bevatte. Zie de sectie <link linkend="gmirror-troubleshooting">Problemen oplossen</link> als er
problemen zijn met het opstarten.</para>
<para>Op dit moment bestaat de spiegel nog steeds alleen uit de enkele
- schijf <devicename>ada1</devicename>.</para>
+ schijf <filename>ada1</filename>.</para>
- <para>Nadat er succesvol van <devicename>mirror/gm0</devicename> is
+ <para>Nadat er succesvol van <filename>mirror/gm0</filename> is
opgestart, is de laatste stap het plaatsen van
- <devicename>ada0</devicename> in de spiegel.</para>
+ <filename>ada0</filename> in de spiegel.</para>
<important>
- <para>Als <devicename>ada0</devicename> in de spiegel wordt geplaatst,
+ <para>Als <filename>ada0</filename> in de spiegel wordt geplaatst,
zal de vorige inhoud worden overschreven door gegevens in de spiegel.
- Ben er zeker van dat <devicename>mirror/gm0</devicename> dezelfde
- gegevens bevat als <devicename>ada0</devicename> voordat
- <devicename>ada0</devicename> aan de spiegel wordt toegevoegd. Als
+ Ben er zeker van dat <filename>mirror/gm0</filename> dezelfde
+ gegevens bevat als <filename>ada0</filename> voordat
+ <filename>ada0</filename> aan de spiegel wordt toegevoegd. Als
er iets mis is met de gegevens die door &man.dump.8; en
&man.restore.8; gekopieerd zijn, draai dan
<filename>/etc/fstab</filename> terug om de bestandssystemen op
- <devicename>ada0</devicename> aan te koppelen, start opnieuw op, en
+ <filename>ada0</filename> aan te koppelen, start opnieuw op, en
probeer de hele procedure nogmaals.</para>
</important>
@@ -689,14 +667,14 @@ mirror/gm0 DEGRADED ada1 (ACTIVE)
mirror/gm0 COMPLETE ada1 (ACTIVE)
ada0 (ACTIVE)</screen>
- <para><devicename>mirror/gm0</devicename> bestaat nu uit de twee schijven
- <devicename>ada0</devicename> en <devicename>ada1</devicename>, en de
+ <para><filename>mirror/gm0</filename> bestaat nu uit de twee schijven
+ <filename>ada0</filename> en <filename>ada1</filename>, en de
inhoud wordt automatisch met elkaar gesynchroniseerd. In het gebruik
- zal <devicename>mirror/gm0</devicename> zich net zo gedragen als de
+ zal <filename>mirror/gm0</filename> zich net zo gedragen als de
originele enkele schijf.</para>
</sect2>
- <sect2 id="gmirror-troubleshooting">
+ <sect2 xml:id="gmirror-troubleshooting">
<title>Problemen oplossen</title>
<sect3>
@@ -759,13 +737,13 @@ mountroot&gt;</screen>
<para>Andere problemen die <literal>error 19</literal> veroorzaken
zijn lastiger om op te lossen. Typ
<literal>ufs:/dev/ada0s1a</literal> in op de prompt. Hoewel het
- systeem van <devicename>ada0</devicename> zou moeten opstarten,
+ systeem van <filename>ada0</filename> zou moeten opstarten,
verschijnt er een andere prompt om een shell uit te kiezen omdat
<filename>/etc/fstab</filename> onjuist is. Druk op de prompt op
de Enter-toets. Draai de wijzigingen tot nu toe terug door
<filename>/etc/fstab</filename> terug te draaien, waardoor de
bestandssystemen vanaf de originele schijf (
- <devicename>ada0</devicename>) in plaats vanaf de spiegel worden
+ <filename>ada0</filename>) in plaats vanaf de spiegel worden
aangekoppeld. Start het systeem opnieuw op en probeer de procedure
nogmaals.</para>
@@ -782,11 +760,11 @@ mountroot&gt;</screen>
<para>Het mooie aan het spiegelen van schijven is dat een individuele
schijf kan falen zonder dat de spiegel gegevens verliest.</para>
- <para><devicename>ada0</devicename> is één van de twee schijven die de
+ <para><filename>ada0</filename> is één van de twee schijven die de
spiegel in het vorige voorbeeld vormen. Als
- <devicename>ada0</devicename> faalt zal de spiegel blijven werken en
+ <filename>ada0</filename> faalt zal de spiegel blijven werken en
gegevens leveren van de overgebleven werkende schijf,
- <devicename>ada1</devicename>.</para>
+ <filename>ada1</filename>.</para>
<para>Om de kapotte schijf te vervangen wordt de computer uitgezet en de
kapotte schijf fysiek vervangen door een nieuwe schijf van gelijke of
@@ -804,10 +782,9 @@ mountroot&gt;</screen>
<screen>&prompt.root; <userinput>gmirror forget gm0</userinput></screen>
- <para>Alle oude meta-gegevens zouden <link
- linkend="GEOM-mirror-metadata">van de vervangende schijf gewist</link>
+ <para>Alle oude meta-gegevens zouden <link linkend="GEOM-mirror-metadata">van de vervangende schijf gewist</link>
moeten zijn. Daarna wordt de schijf, in dit voorbeeld
- <devicename>ada4</devicename>, in de spiegel geplaatst:</para>
+ <filename>ada4</filename>, in de spiegel geplaatst:</para>
<screen>&prompt.root; <userinput>gmirror insert gm0 /dev/ada4</userinput></screen>
@@ -827,34 +804,20 @@ mountroot&gt;</screen>
</sect2>
</sect1>
- <sect1 id="GEOM-raid3">
- <sect1info>
+ <sect1 xml:id="GEOM-raid3">
+ <info><title><acronym>RAID</acronym>3 - Striping op byte-niveau met toegewijde
+ pariteit</title>
<authorgroup>
- <author>
- <firstname>Mark</firstname>
- <surname>Gladman</surname>
- <contrib>Geschreven door </contrib>
- </author>
- <author>
- <firstname>Daniel</firstname>
- <surname>Gerzo</surname>
- </author>
+ <author><personname><firstname>Mark</firstname><surname>Gladman</surname></personname><contrib>Geschreven door </contrib></author>
+ <author><personname><firstname>Daniel</firstname><surname>Gerzo</surname></personname></author>
</authorgroup>
<authorgroup>
- <author>
- <firstname>Tom</firstname>
- <surname>Rhodes</surname>
- <contrib>Gebaseerd op documentatie van </contrib>
- </author>
- <author>
- <firstname>Murray</firstname>
- <surname>Stokely</surname>
- </author>
+ <author><personname><firstname>Tom</firstname><surname>Rhodes</surname></personname><contrib>Gebaseerd op documentatie van </contrib></author>
+ <author><personname><firstname>Murray</firstname><surname>Stokely</surname></personname></author>
</authorgroup>
- </sect1info>
+ </info>
- <title><acronym>RAID</acronym>3 - Striping op byte-niveau met toegewijde
- pariteit</title>
+
<indexterm><primary>GEOM</primary></indexterm>
@@ -914,7 +877,7 @@ mountroot&gt;</screen>
<para>Zorg ervoor dat er een geschikt aankoppelpunt bestaat of maak
het aan:</para>
- <screen>&prompt.root; <userinput>mkdir <replaceable>/multimedia/</replaceable></userinput></screen>
+ <screen>&prompt.root; <userinput>mkdir /multimedia/</userinput></screen>
</step>
<step>
@@ -923,9 +886,9 @@ mountroot&gt;</screen>
aan. Het laatst vermelde apparaat zal dienst doen als de toegewijde
schijf voor de pariteit. Dit voorbeeld gebruikt drie
ongepartitioneerde <acronym>ATA</acronym>-schijven:
- <devicename><replaceable>ada1</replaceable></devicename> en
- <devicename><replaceable>ada2</replaceable></devicename> voor
- gegevens en <devicename><replaceable>ada3</replaceable></devicename>
+ <filename>ada1</filename> en
+ <filename>ada2</filename> voor
+ gegevens en <filename>ada3</filename>
voor pariteit.</para>
<screen>&prompt.root; <userinput>graid3 label -v gr0 /dev/ada1 /dev/ada2 /dev/ada3</userinput>
@@ -937,7 +900,7 @@ Done.</screen>
<step>
<para>Partitioneer het nieuw aangemaakte apparaat
- <devicename>gr0</devicename> en zet er een UFS-bestandssysteem
+ <filename>gr0</filename> en zet er een UFS-bestandssysteem
op:</para>
<screen>&prompt.root; <userinput>gpart create -s GPT /dev/raid3/gr0</userinput>
@@ -985,7 +948,7 @@ Done.</screen>
</sect2>
</sect1>
- <sect1 id="geom-ggate">
+ <sect1 xml:id="geom-ggate">
<title>GEOM Gate netwerk apparaten</title>
<para>GEOM ondersteund het op afstand gebruiken van apparaten, zoals
@@ -1002,7 +965,7 @@ Done.</screen>
<programlisting>192.168.1.0/24 RW /dev/da0s4d</programlisting>
<para>Dit staat alle machines in het privé netwerk toe om het
- bestandssysteem op <devicename>da0s4d</devicename> te benaderen.</para>
+ bestandssysteem op <filename>da0s4d</filename> te benaderen.</para>
<para>Om dit apparaat te kunnen exporteren is het van belang dat de
schijf nog niet gekoppeld is en moet de &man.ggated.8; dienst
@@ -1018,7 +981,7 @@ ggate0
&prompt.root; <userinput>mount /dev/ggate0 /mnt</userinput></screen>
<para>Vanaf dit moment kan de schijf benaderd worden via het
- koppelpunt <filename class="directory">/mnt</filename>.</para>
+ koppelpunt <filename>/mnt</filename>.</para>
<note>
<para>Let op, dit mislukt als de schijf reeds gekoppeld is op
@@ -1031,7 +994,7 @@ ggate0
elke andere schijf.</para>
</sect1>
- <sect1 id="geom-glabels">
+ <sect1 xml:id="geom-glabels">
<title>Het labelen van schijven</title>
<indexterm><primary>GEOM</primary></indexterm>
@@ -1044,9 +1007,9 @@ ggate0
problemen op bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe schijf wordt
toegevoegd via <acronym>USB</acronym>. Het is hoogst
waarschijnlijk dat een flash apparaat een apparaatknooppunt
- krijgt van <devicename>da0</devicename>, waarna de originele
- <devicename>da0</devicename> op schuift naar
- <devicename>da1</devicename>. Dit levert problemen op als
+ krijgt van <filename>da0</filename>, waarna de originele
+ <filename>da0</filename> op schuift naar
+ <filename>da1</filename>. Dit levert problemen op als
bestandssystemen worden gekoppeld als ze gedefinieerd zijn in
<filename>/etc/fstab</filename>, dit kan zelfs ertoe leiden dat
het systeem niet opstart.</para>
@@ -1091,19 +1054,18 @@ ggate0
zijn. Permanente labels kunnen met de commando's &man.tunefs.8;
of &man.newfs.8; aangemaakt worden. Ze zullen vervolgens worden
aangemaakt in een submap van
- <filename class="directory">/dev</filename>, welke genoemd wordt
+ <filename>/dev</filename>, welke genoemd wordt
naar het bestandssysteemtype. Bijvoorbeeld
<acronym>UFS</acronym>2 labels worden geplaatst in de map
- <filename class="directory">/dev/ufs</filename>. Permanente
+ <filename>/dev/ufs</filename>. Permanente
labels kunnen ook worden aangemaakt met het commando
<command>glabel label</command>. Deze zijn niet specifiek voor
- het bestandssysteem, en zullen in de map <filename
- class="directory">/dev/label</filename> aangemaakt
+ het bestandssysteem, en zullen in de map <filename>/dev/label</filename> aangemaakt
worden.</para>
<para>Een tijdelijk label verdwijnt na een herstart van het
systeem. Deze labels worden gecreëerd in
- <filename class="directory">/dev/label</filename> en zijn
+ <filename>/dev/label</filename> en zijn
perfect voor experimenten. Een tijdelijk kan met het commando
<command>glabel create</command> worden aangemaakt. Lees voor
meer informatie de handleidingpagina van &man.glabel.8;.</para>
@@ -1115,7 +1077,7 @@ ggate0
<acronym>UFS</acronym>2-bestandssysteem zonder de huidige data
te vernietigen:</para>
- <screen>&prompt.root; <userinput>tunefs -L <replaceable>home</replaceable> <replaceable>/dev/da3</replaceable></userinput></screen>
+ <screen>&prompt.root; <userinput>tunefs -L home /dev/da3</userinput></screen>
<warning>
<para>Als het bestandssyteem vol is kan dit leiden tot data
@@ -1125,7 +1087,7 @@ ggate0
</warning>
<para>Er zou nu een label moeten bestaan in
- <filename class="directory">/dev/ufs</filename>, welke
+ <filename>/dev/ufs</filename>, welke
toegevoegd kan worden aan het <filename>/etc/fstab</filename>
bestand:</para>
@@ -1169,13 +1131,13 @@ ggate0
andere controller of is overgeplaatst naar een ander systeem.
In dit voorbeeld wordt aangenomen dat er een enkele
<acronym>ATA</acronym>-schijf wordt gebruikt, die momenteel
- als <devicename>ad0</devicename> door het systeem wordt
+ als <filename>ad0</filename> door het systeem wordt
herkend. Het wordt ook aangenomen dat het standaard
partitieschema van &os; wordt gebruikt, met de
- bestandssystemen <filename class="directory">/</filename>,
- <filename class="directory">/var</filename>,
- <filename class="directory">/usr</filename>, en
- <filename class="directory">/tmp</filename>, alsmede een
+ bestandssystemen <filename>/</filename>,
+ <filename>/var</filename>,
+ <filename>/usr</filename>, en
+ <filename>/tmp</filename>, alsmede een
wisselpartitie.</para>
<para>Start het systeem opnieuw op, en druk bij de
@@ -1223,8 +1185,7 @@ devfs on /dev (devfs, local)
<para>Beginnend met &os;&nbsp;7.2 ondersteunt de klasse &man.glabel.8;
een nieuw labeltype voor <acronym>UFS</acronym>-bestandssystemen,
gebaseerd op het unieke id van het bestandssysteem,
- <literal>ufsid</literal>. Deze labels kunnen in de map <filename
- class="directory">/dev/ufsid</filename> gevonden worden en
+ <literal>ufsid</literal>. Deze labels kunnen in de map <filename>/dev/ufsid</filename> gevonden worden en
worden automatisch tijdens het opstarten aangemaakt. Het is
mogelijk om de <literal>ufsid</literal>-labels te gebruiken om
partities aan te koppelen door middel van de faciliteit
@@ -1238,10 +1199,8 @@ ufsid/486b6fc38d330916 N/A ad4s1d
ufsid/486b6fc16926168e N/A ad4s1f</screen>
<para>In het bovenstaande voorbeeld representeert
- <devicename>ad4s1d</devicename> het bestandssysteem <filename
- class="directory">/var</filename>, terwijl
- <devicename>ad4s1f</devicename> het bestandssysteem <filename
- class="directory">/usr</filename> representeert. Door gebruik
+ <filename>ad4s1d</filename> het bestandssysteem <filename>/var</filename>, terwijl
+ <filename>ad4s1f</filename> het bestandssysteem <filename>/usr</filename> representeert. Door gebruik
te maken van de gegeven <literal>ufsid</literal>-waarden kunnen
deze partities nu aangekoppeld worden met de volgende regels in
<filename>/etc/fstab</filename>:</para>
@@ -1257,7 +1216,7 @@ ufsid/486b6fc16926168e N/A ad4s1f</screen>
</sect2>
</sect1>
- <sect1 id="geom-gjournal">
+ <sect1 xml:id="geom-gjournal">
<title>UFS logboeken door middel van GEOM</title>
<indexterm><primary>GEOM</primary></indexterm>
@@ -1313,14 +1272,14 @@ ufsid/486b6fc16926168e N/A ad4s1f</screen>
<para>Het creëren van een logboek op een vrij en beschikbaar
bestandssysteem kan nu gedaan worden met behulp van de volgende
- stappen, ervan uitgaande dat <devicename>da4</devicename> de
+ stappen, ervan uitgaande dat <filename>da4</filename> de
nieuwe beschikbare <acronym>SCSI</acronym> schijf is:</para>
<screen>&prompt.root; <userinput>gjournal load</userinput>
&prompt.root; <userinput>gjournal label /dev/da4</userinput></screen>
- <para>Op dit moment zou er een <devicename>ad4</devicename>
- apparaatknooppunt en een <devicename>ad4.journal</devicename>
+ <para>Op dit moment zou er een <filename>ad4</filename>
+ apparaatknooppunt en een <filename>ad4.journal</filename>
apparaatknooppunt moeten zijn. Nu kan er een bestandssysteem op
gezet worden:</para>
@@ -1332,15 +1291,15 @@ ufsid/486b6fc16926168e N/A ad4s1f</screen>
<para>Koppel het apparaat op een gewenst koppelpunt met:</para>
- <screen>&prompt.root; <userinput>mount /dev/da4.journal <replaceable>/mnt</replaceable></userinput></screen>
+ <screen>&prompt.root; <userinput>mount /dev/da4.journal /mnt</userinput></screen>
<note>
<para>In het geval dat er meerdere slices zijn, zal er een logboek
voor elke slice gecreëerd worden. Bijvoorbeeld, als
- <devicename>ad4s1</devicename> en <devicename>ad4s2</devicename>
+ <filename>ad4s1</filename> en <filename>ad4s2</filename>
allebei slices zijn, dan zal <command>gjournal</command> een
- <devicename>ad4s1.journal</devicename> en een
- <devicename>ad4s2.journal</devicename> creëeren.</para>
+ <filename>ad4s1.journal</filename> en een
+ <filename>ad4s2.journal</filename> creëeren.</para>
</note>
<para>Voor performance doeleinden is het gewenst om het logboek op een
@@ -1357,8 +1316,7 @@ ufsid/486b6fc16926168e N/A ad4s1f</screen>
<para>Het is ook mogelijk om een journal van de opstartschijf van
een &os;-systeem bij te houden. Voor gedetailleerde instructies
- over deze taak wordt naar het artikel <ulink
- url="&url.articles.gjournal-desktop;">Implementing UFS
- Journaling on a Desktop PC</ulink> verwezen.</para>
+ over deze taak wordt naar het artikel <link xlink:href="&url.articles.gjournal-desktop;">Implementing UFS
+ Journaling on a Desktop PC</link> verwezen.</para>
</sect1>
</chapter>