aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml
diff options
context:
space:
mode:
authorGabor Kovesdan <gabor@FreeBSD.org>2012-08-21 16:38:52 +0000
committerGabor Kovesdan <gabor@FreeBSD.org>2012-08-21 16:38:52 +0000
commit392881e5c1a92ff898f0de50075fbb945eed64dd (patch)
treec9cf6a66480e60fda508da501053301f1810dc68 /nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml
parent56f11610378ad1a24a014f8474dd5c72402ad2ab (diff)
downloaddoc-392881e5c1a92ff898f0de50075fbb945eed64dd.tar.gz
doc-392881e5c1a92ff898f0de50075fbb945eed64dd.zip
- Expand character entities in the Dutch documentation
Approved by: doceng (implicit)
Notes
Notes: svn path=/projects/sgml2xml/; revision=39410
Diffstat (limited to 'nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml')
-rw-r--r--nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml80
1 files changed, 40 insertions, 40 deletions
diff --git a/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml b/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml
index d01d1e0f9b..4d4cf5ee95 100644
--- a/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml
+++ b/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml
@@ -31,7 +31,7 @@
</authorgroup>
<authorgroup>
<author>
- <firstname>Ren&eacute;</firstname>
+ <firstname>RenÚ</firstname>
<surname>Ladan</surname>
<contrib>Vertaald door </contrib>
</author>
@@ -152,7 +152,7 @@ Id Refs Address Size Name
<literal>options COMPAT_LINUX</literal> aan het
kernelinstellingenbestand toe te voegen. Daarna kan de nieuwe
kernel zoals beschreven in <xref linkend="kernelconfig"/>
- ge&iuml;nstalleerd worden.</para>
+ ge´nstalleerd worden.</para>
<sect2>
<title>&linux; runtime bibliotheken installeren</title>
@@ -183,7 +183,7 @@ Id Refs Address Size Name
&prompt.root; <userinput>make install distclean</userinput></screen>
<note>
- <para>Op &os;-systemen v&oacute;&oacute;r &os;&nbsp;8.0 dient u de
+ <para>Op &os;-systemen vˇˇr &os;&nbsp;8.0 dient u de
port <filename role="package">emulators/linux_base-fc4</filename> in
plaats van <filename
role="package">emulators/linux_base-f10</filename> te
@@ -201,7 +201,7 @@ Id Refs Address Size Name
beschikbaar zijn, overeenkomend met verschillende versies
van verscheidene &linux; distributies. Het is verstandig
de port te installeren die het meest voldoet aan de eisen
- van de &linux; applicaties die ge&iuml;nstalleerd gaan
+ van de &linux; applicaties die ge´nstalleerd gaan
worden.</para>
</note>
</sect3>
@@ -209,11 +209,11 @@ Id Refs Address Size Name
<sect3 id="linuxemu-libs-manually">
<title>Bibliotheken handmatig installeren</title>
- <para>Als de Portscollectie niet is ge&iuml;nstalleerd, kunnen
- de bibliotheken met de hand ge&iuml;nstalleerd worden. Om
+ <para>Als de Portscollectie niet is ge´nstalleerd, kunnen
+ de bibliotheken met de hand ge´nstalleerd worden. Om
alles te laten werken moeten de &linux; gedeelde bibliotheken
waarvan het programma afhankelijk is en de runtime linker
- ge&iuml;nstalleerd worden. Ook moet een <quote>shadow
+ ge´nstalleerd worden. Ook moet een <quote>shadow
root</quote> map aangemaakt worden,
<filename>/compat/linux</filename>, voor &linux; bibliotheken
op een &os; systeem. Elke gedeelde bibliotheek die wordt
@@ -225,15 +225,15 @@ Id Refs Address Size Name
als die niet bestaat, probeert het
<filename>/lib/libc.so</filename> proberen. Gedeelde
bibliotheken moeten in de schaduwmapstructuur
- ge&iuml;nstalleerd worden in plaats van in de paden die het
+ ge´nstalleerd worden in plaats van in de paden die het
&linux; <command>ld.so</command> rapporteert.</para>
<para>In het algemeen geldt dat alleen de eerste paar keer
- dat een &linux; binary wordt ge&iuml;nstalleerd op een &os;
+ dat een &linux; binary wordt ge´nstalleerd op een &os;
systeem naar de gedeelde bibliotheken gezocht wordt waar
&linux;-binairen van afhankelijk zijn. Na een tijd is de
verzameling van &linux; gedeelde bibliotheken op een systeem
- voldoende groot om nieuw ge&iuml;mporteerde &linux;-binairen
+ voldoende groot om nieuw ge´mporteerde &linux;-binairen
te kunnen draaien zonder enig extra werk.</para>
</sect3>
@@ -243,7 +243,7 @@ Id Refs Address Size Name
<indexterm><primary>gedeelde bibliotheken</primary></indexterm>
<para>Wat als de <filename>linux_base</filename> port is
- ge&iuml;nstalleerd en een applicatie nog steeds klaagt over
+ ge´nstalleerd en een applicatie nog steeds klaagt over
ontbrekende gedeelde bibliotheken? Op zich zijn er twee
mogelijkheden (voor het opvolgen van deze instructies zijn
<username>root</username> rechten op een &os; systeem
@@ -290,7 +290,7 @@ libc.so.4 (DLL Jump 4.5pl26) =&gt; /lib/libc.so.4.6.29</screen>
bestand uit de laatste kolom niet naar een systeem
gekopieerd te worden. Het bestand dat er al staat moet
werken. Het is aan te raden om de gedeelde bibliotheek
- sowieso te kopi&euml;ren als het een nieuwere versie
+ sowieso te kopiŰren als het een nieuwere versie
is. De oude kan verwijderd worden, zolang de
symbolische link maar naar de nieuwe wijst. Dus als
deze bibliotheken op een systeem staan:</para>
@@ -304,7 +304,7 @@ libc.so.4 (DLL Jump 4.5pl26) =&gt; /lib/libc.so.4.6.29</screen>
<screen>libc.so.4 (DLL Jump 4.5pl26) -&gt; libc.so.4.6.29</screen>
- <para>Als slechts &eacute;&eacute;n of twee versies
+ <para>Als slechts ÚÚn of twee versies
verouderd zijn in het laatste cijfer, dan hoeft
<filename>/lib/libc.so.4.6.29</filename> niet
gekopieerd te worden, omdat het programma goed moet
@@ -374,8 +374,8 @@ Abort</screen>
<screen>&prompt.root; <userinput>cd /compat/linux</userinput>
&prompt.root; <userinput>rpm2cpio -q &lt; /pad/naar/linux.archief.rpm | cpio -id</userinput></screen>
- <para>Draai daarna brandelf op de ge&iuml;nstalleerde ELF-binairen (niet
- de bibliotheken!). Een schone de&iuml;nstallatie is niet mogelijk, maar
+ <para>Draai daarna brandelf op de ge´nstalleerde ELF-binairen (niet
+ de bibliotheken!). Een schone de´nstallatie is niet mogelijk, maar
het kan helpen met testen.</para>
</sect2>
@@ -395,7 +395,7 @@ multi on</programlisting>
<para>De volgorde geeft aan dat <filename>/etc/hosts</filename>
als eerste doorzocht wordt en DNS als tweede. Als
<filename>/compat/linux/etc/host.conf</filename> niet
- ge&iuml;nstalleerd is, vinden &linux; applicaties
+ ge´nstalleerd is, vinden &linux; applicaties
<filename>/etc/host.conf</filename> van &os; en klagen ze over
de incompatibele &os; syntaxis. <literal>bind</literal> moet
verwijderd worden als er geen naamserver is ingesteld die
@@ -524,7 +524,7 @@ done</programlisting>
zijn in een standaard lettertypeverzameling (integralen,
sommen, Griekse letters, enzovoort). Het X-protocol vereist
dat deze lettertypen <emphasis>lokaal</emphasis> worden
- ge&iuml;nstalleerd. Dit betekent dat deze lettertypen
+ ge´nstalleerd. Dit betekent dat deze lettertypen
gekopieerd moeten worden vanaf de CD-ROM of vanaf een host met
<application>&mathematica;</application> erop naar de lokale
machine. Deze lettertypen worden meestal opgeslagen in
@@ -536,8 +536,8 @@ done</programlisting>
Er zijn verschillende manieren om ze te installeren, zoals
hieronder staat beschreven.</para>
- <para>De eerste manier is om ze te kopi&euml;ren in
- &eacute;&eacute;n van de bestaande lettertypenmappen in
+ <para>De eerste manier is om ze te kopiŰren in
+ ÚÚn van de bestaande lettertypenmappen in
<filename>/usr/X11R6/lib/X11/fonts</filename>. Hiertoe dient
<filename>fonts.dir</filename> bewerkt te worden door de namen
van de lettertypen eraan toe te voegen het aantal lettertypen
@@ -547,7 +547,7 @@ done</programlisting>
<para>De tweede manier om dit te doen is door de mappen naar
<filename>/usr/X11R6/lib/X11/fonts</filename> te
- kopi&euml;ren:</para>
+ kopiŰren:</para>
<screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/X11R6/lib/X11/fonts</userinput>
&prompt.root; <userinput>mkdir X</userinput>
@@ -682,7 +682,7 @@ done</programlisting>
<step>
<para>Start de licentieserver.</para>
- <para>Het volgende script, ge&iuml;nstalleerd als
+ <para>Het volgende script, ge´nstalleerd als
<filename>/usr/local/etc/rc.d/lmgrd.sh</filename>, is een
gemakkelijke manier om <command>lmgrd</command> op te
starten:</para>
@@ -847,7 +847,7 @@ FEATURE Maple maplelmg 2000.0831 permanent 1 XXXXXXXXXXXX \
<tip>
<para>Dit bestand kan van tevoren gemaakt worden met een
- tekstverwerker en door het te kopi&euml;ren naar
+ tekstverwerker en door het te kopiŰren naar
<filename>$MATLAB/license.dat</filename> voordat het
installatieprogramma vraagt om het te bewerken.</para>
</tip>
@@ -991,8 +991,8 @@ exit 0</programlisting>
<para>In dezelfde map staan de bestanden
<filename>finishsav.m</filename> en
<filename>finishdlg.m</filename>, die de mogelijkheid
- geven om de werkomgeving te bewaren v&oacute;&oacute;r
- het afsluiten. Als &eacute;&eacute;n van deze scripts
+ geven om de werkomgeving te bewaren vˇˇr
+ het afsluiten. Als ÚÚn van deze scripts
gebruikt wordt, dient de bovenstaande regel direct na het
commando <literal>save</literal> ingevoegd te
worden.</para>
@@ -1061,14 +1061,14 @@ exit 0</programlisting>
<para>Uit de Portscollectie dienen <filename
role="package">emulators/linux_base</filename> en <filename
role="package">devel/linux_devtools</filename>
- ge&iuml;nstalleerd te zijn. Als er problemen zijn met deze
+ ge´nstalleerd te zijn. Als er problemen zijn met deze
ports, kan het zijn dat de pakketten of oudere versies uit de
Portscollectie gebruikt moeten worden.</para>
<para>Om de intelligente agent te draaien, moet ook het Red Hat
- Tcl package ge&iuml;nstalleerd worden:
+ Tcl package ge´nstalleerd worden:
<filename>tcl-8.0.3-20.i386.rpm</filename>. Het algemene
- commando om pakketten te installeren met de offici&euml;le
+ commando om pakketten te installeren met de officiŰle
<application>RPM</application> port (<filename
role="package">archivers/rpm</filename>) is:</para>
@@ -1079,10 +1079,10 @@ exit 0</programlisting>
</sect2>
<sect2>
- <title>De &oracle;-omgeving cre&euml;ren</title>
+ <title>De &oracle;-omgeving creŰren</title>
<para>Voordat <application>&oracle;</application>
- ge&iuml;nstalleerd kan worden, moet een juiste omgeving
+ ge´nstalleerd kan worden, moet een juiste omgeving
opgezet worden. Dit document beschrijft alleen welke
<emphasis>speciale</emphasis> dingen gedaan moeten worden om
<application>&oracle;</application> voor &linux; op &os; te
@@ -1128,7 +1128,7 @@ options SYSVMSG #SysV interprocescommunicatie</programlisting>
<title>&oracle; account</title>
- <para>Cree&euml;r een <username>oracle</username> account op
+ <para>CreeŰr een <username>oracle</username> account op
dezelfde manier als elk ander account. Het
<username>oracle</username> account is alleen bijzonder in
het opzicht dat het een &linux; shell moet hebben. Dat kan
@@ -1221,12 +1221,12 @@ export PATH</programlisting>
problemen te installeren. Bij problemen dienen eerst de
<application>&oracle;</application> distributie en/of de
instellingen gecontroleerd te worden! Nadat
- <application>&oracle;</application> is ge&iuml;nstalleerd,
+ <application>&oracle;</application> is ge´nstalleerd,
moeten de patches uit de volgende twee secties
- ge&iuml;nstalleerd worden.</para>
+ ge´nstalleerd worden.</para>
<para>Een veelvoorkomend probleem is dat de adapter voor het
- TCP-protocol niet goed is ge&iuml;nstalleerd. De consequentie
+ TCP-protocol niet goed is ge´nstalleerd. De consequentie
daarvan is dat er geen TCP-listeners gestart kunnen worden. De
volgende acties helpen om dit probleem op te lossen:</para>
@@ -1244,7 +1244,7 @@ export PATH</programlisting>
<title><filename>root.sh</filename> patchen</title>
<para>Als <application>&oracle;</application>
- ge&iuml;nstalleerd wordt, worden sommige acties die als
+ ge´nstalleerd wordt, worden sommige acties die als
<username>root</username> moeten worden uitgevoerd
geregistreerd in een shellscript met de naam
<filename>root.sh</filename>. Dit script komt in de map
@@ -1273,7 +1273,7 @@ export PATH</programlisting>
# Define variables to be used in this script</programlisting>
<para>Als <application>&oracle;</application> niet vanaf
- een CD-ROM wordt ge&iuml;nstalleerd, kan de broncode van
+ een CD-ROM wordt ge´nstalleerd, kan de broncode van
<filename>root.sh</filename> aangepast worden. Die heet
<filename>rthd.sh</filename> en staat in de map
<filename>orainst</filename> in de broncodestructuur.</para>
@@ -1283,8 +1283,8 @@ export PATH</programlisting>
<title>genclntsh patchen</title>
<para>Het script <command>genclntsh</command> wordt gebruikt om
- &eacute;&acute;n enkele gedeelde bibliotheek voor de
- cli&euml;nt aan te maken. Het wordt gebruikt tijdens het
+ Ú&acute;n enkele gedeelde bibliotheek voor de
+ cliŰnt aan te maken. Het wordt gebruikt tijdens het
maken van de demonstraties. Met de volgende patch wordt de
definitie van <envar>PATH</envar> uitgecommentarieerd:</para>
@@ -1396,7 +1396,7 @@ export PATH</programlisting>
<para>Als de ELF loader het <literal>Linux</literal>-merk
tegenkomt, verplaatst de loader een pointer in de
<literal>proc</literal>-structuur. Alle systeemaanroepen
- worden met deze pointer ge&iuml;ndexeerd (in een traditioneel
+ worden met deze pointer ge´ndexeerd (in een traditioneel
&unix; systeem is dit de
<literal>sysent[]</literal>-structuurarray, die de
systeemaanroepen bevat). Ook wordt het proces gemerkt voor
@@ -1439,7 +1439,7 @@ export PATH</programlisting>
functies implementeren die de kernel aanbiedt, zijn dezelfde
tabelingangen voor de systeemaanroepen van &os; als van
&linux;: bestandssysteembewerkingen, bewerkingen op het
- virtu&euml;le geheugen, signaalaflevering, System V IPC,
+ virtuŰle geheugen, signaalaflevering, System V IPC,
enzovoort. Het enige verschil is dat &os;-binairen de
<emphasis>lijm</emphasis> functies voor &os; krijgen en dat de
&linux;-binairen de <emphasis>lijm</emphasis>-functies voor
@@ -1448,7 +1448,7 @@ export PATH</programlisting>
van functies die in een statische globale
<literal>sysent[]</literal> structuurarray werden opgeslagen,
in plaats van adressen van functies waarvan dynamisch een
- ge&iuml;nitialiseerde pointer wordt verwijderd in de
+ ge´nitialiseerde pointer wordt verwijderd in de
<literal>proc</literal>-structuur van het proces dat de aanroep
doet).</para>