aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml
diff options
context:
space:
mode:
authorRene Ladan <rene@FreeBSD.org>2012-02-05 15:49:13 +0000
committerRene Ladan <rene@FreeBSD.org>2012-02-05 15:49:13 +0000
commit445073bbf76dcc6600b43c0d78fea4e912f6f518 (patch)
tree9e1a77517460d70693328128b063001e21be2b32 /nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml
parent59c7232a1b7abfe16d7c5358d9cabdad00faf496 (diff)
downloaddoc-445073bbf76dcc6600b43c0d78fea4e912f6f518.tar.gz
doc-445073bbf76dcc6600b43c0d78fea4e912f6f518.zip
Apply igor -RabfrswilnotSW -L 80 `find . -name "*.sgml"` on the Handbook.
Some false positives remain. Rephrase or rewrap some paragraphs while here.
Notes
Notes: svn path=/head/; revision=38389
Diffstat (limited to 'nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml')
-rw-r--r--nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml40
1 files changed, 15 insertions, 25 deletions
diff --git a/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml b/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml
index f26e39071d..b5af6a131b 100644
--- a/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml
+++ b/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml
@@ -1,7 +1,7 @@
<!--
The FreeBSD Dutch Documentation Project
- $FreeBSD$
+ $FreeBSD: doc/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml,v 1.17 2011/12/11 13:28:58 rene Exp $
%SOURCE% en_US.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml
%SRCID% 1.143
@@ -317,8 +317,7 @@ libc.so.4 (DLL Jump 4.5pl26) =&gt; /lib/libc.so.4.6.29</screen>
<screen>/compat/linux/lib/libc.so.4.6.29
/compat/linux/libc.so.4 -&gt; lbic.so.4.6.29</screen>
- </note>
- </blockquote>
+ </note></blockquote>
<blockquote>
<note>
@@ -327,8 +326,7 @@ libc.so.4 (DLL Jump 4.5pl26) =&gt; /lib/libc.so.4.6.29</screen>
&linux;-binairen. De &os; runtime linker zorgt zelf
voor het kijken naar passende grote revisienummers en
daar hoeft geen zorg over te bestaan.</para>
- </note>
- </blockquote>
+ </note></blockquote>
</informalexample>
</sect3>
</sect2>
@@ -466,8 +464,7 @@ multi on</programlisting>
<command>uname -s</command> gebruikt om het besturingssysteem te
bepalen, om &os; als een Linux-achtig besturingssysteem te
behandelen. Het aanroepen van <command>MathInstaller</command>
- zal nu <application>&mathematica;</application> installeren.
- </para>
+ zal nu <application>&mathematica;</application> installeren.</para>
</sect2>
<sect2>
@@ -484,8 +481,7 @@ multi on</programlisting>
<filename>Mathematica</filename>, en
<filename>MathKernel</filename> aantreffen. Vervang met een
tekstverwerker of het volgende shellscript in elk van
- deze <literal>Linux)</literal> door <literal>FreeBSD</literal>:
- </para>
+ deze <literal>Linux)</literal> door <literal>&os;</literal>:</para>
<programlisting>#!/bin/sh
cd /usr/local/bin
@@ -641,8 +637,7 @@ done</programlisting>
Software (<ulink
url="http://register.maplesoft.com/"></ulink>) en kopieer
deze naar
- <filename>/usr/local/maple/license/license.dat</filename>.
- </para>
+ <filename>/usr/local/maple/license/license.dat</filename>.</para>
</step>
<step>
@@ -880,8 +875,7 @@ FEATURE Maple maplelmg 2000.0831 permanent 1 XXXXXXXXXXXX \
licentiebeheerder:</para>
<screen>&prompt.root; <userinput>ln -s $MATLAB/etc/lmboot /usr/local/etc/lmboot_TMW</userinput>
-&prompt.root; <userinput>ln -s $MATLAB/etc/lmdown /usr/local/etc/lmdown_TMW</userinput>
- </screen>
+&prompt.root; <userinput>ln -s $MATLAB/etc/lmdown /usr/local/etc/lmdown_TMW</userinput></screen>
</step>
<step>
@@ -1158,9 +1152,8 @@ options SYSVMSG #SysV interprocescommunicatie</programlisting>
<informaltable frame="none">
<tgroup cols="2">
- <colspec colwidth="1*">
-
- <colspec colwidth="2*">
+ <colspec colwidth="1*">
+ <colspec colwidth="2*">
<thead>
<row>
<entry>Variabele</entry>
@@ -1286,8 +1279,7 @@ export PATH</programlisting>
een CD-ROM wordt ge&iuml;nstalleerd, kan de broncode van
<filename>root.sh</filename> aangepast worden. Die heet
<filename>rthd.sh</filename> en staat in de map
- <filename>orainst</filename> in de broncodestructuur.
- </para>
+ <filename>orainst</filename> in de broncodestructuur.</para>
</sect3>
<sect3 id="linuxemu-patch-tcl">
@@ -1334,8 +1326,7 @@ export PATH</programlisting>
werkt. Het meeste van wat nu volgt is sterk gebaseerd op een
e-mailbericht van Terry Lambert
<email>tlambert@primenet.com</email> aan &a.chat; (Message ID:
- <literal>&lt;199906020108.SAA07001@usr09.primenet.com&gt;</literal>).
- </para>
+ <literal>&lt;199906020108.SAA07001@usr09.primenet.com&gt;</literal>).</para>
<sect2>
<title>Hoe werkt het?</title>
@@ -1343,8 +1334,8 @@ export PATH</programlisting>
<indexterm><primary>uitvoerklasselader</primary></indexterm>
<para>&os; heeft een abstractie met de naam <quote>execution
- class loader</quote>. Dit is een wig in de systeemaanroep
- &man.execve.2;.</para>
+ class loader</quote>. Dit is een wig in de systeemaanroep
+ &man.execve.2;.</para>
<para>Wat er gebeurt is dat &os; een lijst van loaders heeft, in
plaats van een enkele loader die terugvalt op de
@@ -1362,7 +1353,7 @@ export PATH</programlisting>
shellopdrachten uit te voeren.</para>
<para>Deze aanname was een standaard voor <quote>wat de huidige
- shell ook is.</quote></para>
+ shell ook is.</quote></para>
<para>Later werd er een hack gemaakt voor &man.sh.1; om de eerste
twee tekens te onderzoeken en als die bestonden uit
@@ -1486,8 +1477,7 @@ export PATH</programlisting>
om te zeggen dat &os; &linux;-binairen draaide was niet waar
als de code niet in de kernel gecompileerd werd of als een
module geladen werd en er moest een woord zijn voor hetgeen
- geladen werd. Vandaar <quote>de
- &linux;-emulator</quote>.</para>
+ geladen werd. Vandaar <quote>de &linux;-emulator</quote>.</para>
</sect2>
</sect1>
</chapter>