aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml
diff options
context:
space:
mode:
authorRemko Lodder <remko@FreeBSD.org>2011-02-02 09:04:40 +0000
committerRemko Lodder <remko@FreeBSD.org>2011-02-02 09:04:40 +0000
commit59ba18dbc8b02085ea7ac650e959856d8ee23c5e (patch)
tree6bc533a2bb8615edfcf87ebeb792d81f6c56e4a4 /nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml
parentc376f64067eb4824ebf48062d005ebf5db5f82a1 (diff)
downloaddoc-59ba18dbc8b02085ea7ac650e959856d8ee23c5e.tar.gz
doc-59ba18dbc8b02085ea7ac650e959856d8ee23c5e.zip
Update the linux emu chapter to match the english
version (1.142). This also removes the SAP information from the handbook. Obtained from: The FreeBSD Dutch Documentation Project
Notes
Notes: svn path=/head/; revision=36872
Diffstat (limited to 'nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml')
-rw-r--r--nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml2548
1 files changed, 1 insertions, 2547 deletions
diff --git a/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml b/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml
index b5d66dcb94..b659b331a3 100644
--- a/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml
+++ b/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml
@@ -4,7 +4,7 @@
$FreeBSD$
%SOURCE% en_US.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml
- %SRCID% 1.141
+ %SRCID% 1.142
-->
<chapter id="linuxemu">
@@ -578,11 +578,6 @@ done</programlisting>
door ze aan <filename>xorg.conf</filename> toe te
voegen.</para>
- <note>
- <para>Voor <application>&xfree86;</application> servers is het
- instellingenbestand <filename>XF86Config</filename>.</para>
- </note>
-
<indexterm><primary>lettertypen</primary></indexterm>
<para>Als er nog <emphasis>geen</emphasis> map
@@ -1332,2547 +1327,6 @@ export PATH</programlisting>
</sect2>
</sect1>
- <sect1 id="sapr3">
- <sect1info>
- <authorgroup>
- <author>
- <firstname>Holger</firstname>
- <surname>Kipp</surname>
- <contrib>Bijgedragen door </contrib>
- </author>
- </authorgroup>
- <!-- holger.kipp@alogis.com -->
- <authorgroup>
- <author>
- <firstname>Valentino</firstname>
- <surname>Vaschetto</surname>
- <contrib>Originele versie omgezet naar SGML door </contrib>
- </author>
- </authorgroup>
- </sect1info>
-
- <title>&sap.r3; installeren</title>
-
- <indexterm>
- <primary>applicaties</primary>
-
- <secondary><application>&sap.r3;</application></secondary>
- </indexterm>
-
- <para>Installaties van <application>&sap;</application> Systemen
- die &os; gebruiken worden niet ondersteund door het &sap;
- ondersteuningsteam. Zij bieden alleen ondersteuning voor
- gecertificeerde platformen.</para>
-
- <sect2 id="preface">
- <title>Voorwoord</title>
-
- <para>Dit document beschrijft een mogelijke manier om een
- <application>&sap.r3; System</application> met
- <application>&oracle; Database</application> voor &linux; op
- een &os; machine, inclusief de installatie van &os; en
- <application>&oracle;</application>. Er worden twee
- instellingen beschreven:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para><application>&sap.r3; 4.6B (IDES)</application> met
- <application>&oracle; 8.0.5</application> op
- &os;&nbsp;4.3&ndash;STABLE;.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para><application>&sap.r3; 4.6C</application> met
- <application>&oracle; 8.1.7</application> op
- &os;&nbsp;4.5&ndash;STABLE.</para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
-
- <para>Hoewel dit document alle belangrijke stappen in meer detail
- probeert te beschrijven, is het niet bedoeld als een vervanging
- voor de <application>&oracle;</application> en
- <application>&sap.r3;</application>
- installatiehandleidingen.</para>
-
- <para>Voor specifieke vragen wordt verwezen naar de documentatie
- die geleverd wordt bij de <application>&sap.r3;</application>
- &linux; editie voor <application>&sap;</application> en
- <application>&oracle;</application> en de bronnen van
- <application>&oracle;</application> en
- <application>&sap; OSS</application>.</para>
- </sect2>
-
- <sect2 id="software">
- <title>Software</title>
-
- <para>Voor de <application>&sap;</application> installaties zijn
- de volgende CD-ROM gebruikt:</para>
-
- <sect3 id="software-46b">
- <title>&sap.r3; 4.6B, &oracle; 8.0.5</title>
-
- <informaltable frame="none">
- <tgroup cols=3>
- <thead>
- <row>
- <entry>Naam</entry>
-
- <entry>Nummer</entry>
-
- <entry>Beschrijving</entry>
- </row>
- </thead>
-
- <tbody>
- <row>
- <entry>KERNEL</entry>
-
- <entry>51009113</entry>
-
- <entry>SAP Kernel Oracle / Installation / AIX, Linux,
- Solaris</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>RDBMS</entry>
-
- <entry>51007558</entry>
-
- <entry>Oracle / RDBMS 8.0.5.X / Linux</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>EXPORT1</entry>
-
- <entry>51010208</entry>
-
- <entry>IDES / DB-Export / Disc 1 of 6</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>EXPORT2</entry>
-
- <entry>51010209</entry>
-
- <entry>IDES / DB-Export / Disc 2 of 6</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>EXPORT3</entry>
-
- <entry>51010210</entry>
-
- <entry>IDES / DB-Export / Disc 3 of 6</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>EXPORT4</entry>
-
- <entry>51010211</entry>
-
- <entry>IDES / DB-Export / Disc 4 of 6</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>EXPORT5</entry>
-
- <entry>51010212</entry>
-
- <entry>IDES / DB-Export / Disc 5 of 6</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>EXPORT6</entry>
-
- <entry>51010213</entry>
-
- <entry>IDES / DB-Export / Disc 6 of 6</entry>
- </row>
- </tbody>
- </tgroup>
- </informaltable>
-
- <para>Ook zijn de <application>&oracle; 8 Server</application>
- (Pre-productie versie 8.0.5 voor &linux; kernelversie 2.0.33)
- CD-ROM gebruikt, die niet echt noodzakelijk is en
- &os;&nbsp;4.3-STABLE (een paar dagen na de 4.3-RELEASE).
- </para>
- </sect3>
-
- <sect3 id="software-46c">
- <title>&sap.r3; 4.6C SR2, &oracle; 8.1.7</title>
-
- <informaltable frame="none">
- <tgroup cols=3>
- <thead>
- <row>
- <entry>Naam</entry>
-
- <entry>Nummer</entry>
-
- <entry>Beschrijving</entry>
- </row>
- </thead>
-
- <tbody>
- <row>
- <entry>KERNEL</entry>
-
- <entry>51014004</entry>
-
- <entry>SAP Kernel Oracle / SAP Kernel Version 4.6D /
- DEC, Linux</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>RDBMS</entry>
-
- <entry>51012930</entry>
-
- <entry>Oracle 8.1.7/ RDBMS / Linux</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>EXPORT1</entry>
-
- <entry>51013953</entry>
-
- <entry>Release 4.6C SR2 / Export / Disc 1 of 4</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>EXPORT1</entry>
-
- <entry>51013953</entry>
-
- <entry>Release 4.6C SR2 / Export / Disc 2 of 4</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>EXPORT1</entry>
-
- <entry>51013953</entry>
-
- <entry>Release 4.6C SR2 / Export / Disc 3 of 4</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>EXPORT1</entry>
-
- <entry>51013953</entry>
-
- <entry>Release 4.6C SR2 / Export / Disc 4 of 4</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>LANG1</entry>
-
- <entry>51013954</entry>
-
- <entry>Release 4.6C SR2 / Language / DE, EN, FR /
- Disc 1 van 3</entry>
- </row>
- </tbody>
- </tgroup>
- </informaltable>
-
- <para>Afhankelijk van de talen die ge&iuml;nstalleerd moeten
- worden kunnen aanvullende taal-CD-ROMs nodig zijn. Hier
- worden DE en EN gebruikt, dus is alleen de eerste taal-CD-ROM
- nodig. Een kleine kanttekening is dat de nummers van alle
- vier de EXPORT CD-ROMs identiek zijn. Ook hebben alle drie de
- taal-CD-ROMs hetzelfde nummer (dit verschilt met de 4.6B IDES
- release CD-ROM-nummering). Ten tijde van schrijven draait
- deze installatie op &os;&nbsp;4.5-STABLE (20.03.2002).</para>
- </sect3>
- </sect2>
-
- <sect2 id="sap-notes">
- <title>Opmerkingen over &sap;</title>
-
- <para>Het wordt aangeraden de volgende notities
- v&oacute;&oacute;r de installatie van
- <application>&sap.r3;</application> gelezen te hebben. Ze
- waren bruikbaar tijdens de installatie:</para>
-
- <sect3 id="sap-notes-46b">
- <title>&sap.r3; 4.6B, &oracle; 8.0.5</title>
-
- <informaltable frame="none">
- <tgroup cols="2">
- <thead>
- <row>
- <entry>Nummer</entry>
-
- <entry>Titel</entry>
- </row>
- </thead>
-
- <tbody>
- <row>
- <entry>0171356</entry>
-
- <entry>SAP Software on Linux: Essential Comments</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>0201147</entry>
-
- <entry>INST: 4.6C R/3 Inst. on UNIX - Oracle</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>0373203</entry>
-
- <entry>Update / Migration Oracle 8.0.5 --&gt;
- 8.0.6/8.1.6 LINUX</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>0072984</entry>
-
- <entry>Release of Digital UNIX 4.0B for Oracle</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>0130581</entry>
-
- <entry>R3SETUP step DIPGNTAB terminates</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>0144978</entry>
-
- <entry>Your system has not been installed correctly</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>0162266</entry>
-
- <entry>Questions and tips for R3SETUP on
- Windows NT / W2K</entry>
- </row>
- </tbody>
- </tgroup>
- </informaltable>
- </sect3>
-
- <sect3 id="sap-notes-46c">
- <title>&sap.r3; 4.6C, &oracle; 8.1.7</title>
-
- <informaltable frame="none">
- <tgroup cols="2">
- <thead>
- <row>
- <entry>Nummer</entry>
-
- <entry>Titel</entry>
- </row>
- </thead>
-
- <tbody>
- <row>
- <entry>0015023</entry>
-
- <entry>Initializing table TCPDB (RSXP0004) (EBCDIC)</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>0045619</entry>
-
- <entry>R/3 with several languages or typefaces</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>0171356</entry>
-
- <entry>SAP Software on Linux: Essential Comments</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>0195603</entry>
-
- <entry>RedHat 6.1 Enterprise version: Known problems</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>0212876</entry>
-
- <entry>The new archiving tool SAPCAR</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>0300900</entry>
-
- <entry>Linux: Released DELL Hardware</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>0377187</entry>
-
- <entry>RedHat 6.2: important remarks</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>0387074</entry>
-
- <entry>INST: R/3 4.6C SR2 Installation on UNIX</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>0387077</entry>
-
- <entry>INST: R/3 4.6C SR2 Inst. on UNIX - Oracle</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>0387078</entry>
-
- <entry>SAP Software on UNIX: OS Dependencies 4.6C SR2</entry>
- </row>
- </tbody>
- </tgroup>
- </informaltable>
- </sect3>
- </sect2>
-
- <sect2 id="hardware-requirements">
- <title>Benodigde hardware</title>
-
- <para>De volgende uitrusting is voldoende voor de installatie van
- een <application>&sap.r3; Systeem</application>. Voor
- productiegebruik geldt natuurlijk dat exactere gegevens nodig
- zijn:</para>
-
- <informaltable frame="none">
- <tgroup cols="3">
- <thead>
- <row>
- <entry>Component</entry>
-
- <entry>4.6B</entry>
-
- <entry>4.6C</entry>
- </row>
- </thead>
-
- <tbody>
- <row>
- <entry>Processor</entry>
-
- <entry>2 x 800MHz &pentium; III</entry>
-
- <entry>2 x 800MHz &pentium; III</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Geheugen</entry>
-
- <entry>1GB ECC</entry>
-
- <entry>2GB ECC</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Hardeschijfruimte</entry>
-
- <entry>50-60GB (IDES)</entry>
-
- <entry>50-60GB (IDES)</entry>
- </row>
- </tbody>
- </tgroup>
- </informaltable>
-
- <para>Voor productiegebruik zijn &xeon; processoren met een grote
- cache, schijftoegang op hoge snelheid (SCSI,
- RAID-hardwarecontroller) USV en ECC-RAM aanbevolen. De
- grote hoeveelheid benodigde schijfruimte is te wijten aan het
- vooringestelde IDES-systeem, dat 27&nbsp;GB aan
- databasebestanden aanmaakt tijdens de installatie. Deze ruimte
- is ook voldoende voor beginnende productiesystemen en
- applicatiegegevens.</para>
-
- <sect3 id="hardware-46b">
- <title>&sap.r3; 4.6B, &oracle; 8.0.5</title>
-
- <para>De volgende kant-en-klare hardware werd gebruikt: een
- dual processorbord met 2 800&nbsp;MHz &pentium;nbsp;III
- processoren, &adaptec; 21960 Ultra160 SCSI adapter (om een
- 40/80&nbsp;GB DLT tapedrive en CD-ROM aan te spreken),
- &mylex; &acceleraid; (2 kanalen, firmware 6.00-1-00 met
- 32&nbsp;MB RAM). Aan de &mylex; RAID-controller zijn twee
- 17&nbsp;GB harde schijven (gespiegeld) en vier 36&nbsp;GB
- harde schijven (RAID-niveau 5) bevestigd.</para>
- </sect3>
-
- <sect3 id="hardware-46c">
- <title>&sap.r3; 4.6C, &oracle; 8.1.7</title>
-
- <para>Voor deze installatie werd een &dell; &poweredge; 2500
- gebruikt: een dual processorbord met twee 1000&nbsp;MHz
- &pentium;&nbsp;III processoren (256&nbsp;kB cache), 2&nbsp;GB
- PC133 ECC SDRAM, PERC/3 DC PCI RAID-controller met
- 128&nbsp;MB en een EIDE DVD-ROM-drive. Aan de
- RAID-controller zijn twee 18&nbsp;GB harde schijven
- (gespiegeld) en vier 36&nbsp;GB harde schijven (RAID-niveau
- 5) bevestigd.</para>
- </sect3>
- </sect2>
-
- <sect2 id="installation">
- <title>Installatie van &os;</title>
-
- <para>Eerst moet &os; ge&iuml;nstalleerd worden. Er zijn
- verschillende manieren om dit te doen. Er staat meer informatie
- in <xref linkend="install-diff-media">.</para>
-
- <sect3 id="disk-layout">
- <title>Schijfindeling</title>
-
- <para>Om het eenvoudig te houden, werd voor zowel de
- <application>&sap.r3; 46B</application> installatie als de
- <application>&sap.r3; 46C SR2</application> installatie
- dezelfde schijfindeling gebruikt. Alleen de apparaatnamen
- veranderden, omdat de installaties op verschillende hardware
- werden gedaan (<filename>/dev/da</filename> respectievelijk
- <filename>/dev/amr</filename>, dus als een AMI &megaraid;
- wordt gebruikt, is <filename>/dev/amr0s1a</filename> te zien
- in plaats van <filename>/dev/da0s1a</filename>):</para>
-
- <informaltable frame="none">
- <tgroup cols="4">
- <thead>
- <row>
- <entry>Bestandssysteem</entry>
-
- <entry>Grootte</entry>
-
- <entry>Aangekoppeld op</entry>
- </row>
- </thead>
-
- <tbody>
- <row>
- <entry><filename>/dev/da0s1a</filename></entry>
-
- <entry>1 GB</entry>
-
- <entry><filename>/</filename></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry><filename>/dev/da0s1b</filename></entry>
-
- <entry>6 GB</entry>
-
- <entry>swap</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry><filename>/dev/da0s1e</filename></entry>
-
- <entry>2 GB</entry>
-
- <entry><filename>/var</filename></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry><filename>/dev/da0s1f</filename></entry>
-
- <entry>8 GB</entry>
-
- <entry><filename>/usr</filename></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry><filename>/dev/da1s1e</filename></entry>
-
- <entry>45 GB</entry>
-
- <entry><filename>/compat/linux/oracle</filename></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry><filename>/dev/da1s1f</filename></entry>
-
- <entry>2 GB</entry>
-
- <entry><filename>/compat/linux/sapmnt</filename></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry><filename>/dev/da1s1g</filename></entry>
-
- <entry>2 GB</entry>
-
- <entry><filename>/compat/linux/usr/sap</filename></entry>
- </row>
- </tbody>
- </tgroup>
- </informaltable>
-
- <para>De twee logische drives dienen tevoren met de &mylex;- of
- PERC/3 RAID-software ingesteld en ge&iuml;nitialiseerd te
- worden. De software kan tijdens de opstartfase van het
- <acronym>BIOS</acronym> gestart worden.</para>
-
- <para>De schijfindelingen wijken licht af van de aanbevelingen
- van &sap;, omdat &sap; aanbeveelt om de
- <application>&oracle;</application> submappen (en enkele
- andere) gescheiden aan te koppelen. Hier is besloten om ze
- omwille van de eenvoud gewoon als echte submappen aan te
- maken.</para>
- </sect3>
-
- <sect3 id="makeworldandnewkernel">
- <title><command>make world</command> en een nieuwe
- kernel</title>
-
- <para>Nu dient de nieuwste -STABLE-broncode gedownload te
- worden. Nadat het kernelinstellingenbestand is aangepast,
- kunnen de wereld en de kernel opnieuw gebouwd worden.
- Hier moeten ook de <link
- linkend="kerneltuning">kernelparameters</link> in staan die
- nodig zijn voor <application>&sap.r3;</application> en
- <application>&oracle;</application>.</para>
- </sect3>
- </sect2>
-
- <sect2 id="installingthelinuxenviornment">
- <title>De &linux;-omgeving installeren</title>
-
- <sect3 id="installinglinuxbase-system">
- <title>Het &linux; basissysteem installeren</title>
-
- <para>Eerst moet de <link
- linkend="linuxemu-libs-port">linux_base</link> port
- ge&iuml;nstalleerd worden (als
- <username>root</username>):</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/emulators/linux_base-fc4</userinput>
-&prompt.root; <userinput>make install distclean</userinput></screen>
- </sect3>
-
- <sect3 id="installinglinuxdevelopment">
- <title>De &linux; ontwikkelomgeving installeren</title>
-
- <para>De &linux;-ontwikkelomgeving is volgens <xref
- linkend="linuxemu-oracle"> noodzakelijk om
- <application>&oracle;</application> op &os; te
- installeren:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/devel/linux_devtools</userinput>
-&prompt.root; <userinput>make install distclean</userinput></screen>
-
- <para>De &linux;-ontwikkelomgeving is alleen voor de
- <application>&sap.r3; 46B IDES</application> installatie
- ge&iuml;nstalleerd. Het is niet nodig als de
- <application>&oracle; DB</application> niet opnieuw wordt
- gelinkt op het &os;-systeem. Dit is het geval als de
- <application>&oracle;</application> tarball van een
- &linux;-systeem wordt gebruikt.</para>
- </sect3>
-
- <sect3 id="installingnecessaryrpms">
- <title>De benodigde RPM's installeren</title>
-
- <indexterm><primary>RPM's</primary></indexterm>
-
- <para>Om het <command>R3SETUP</command> programma te starten is
- PAM-ondersteuning nodig. Tijdens de eerste installatie van
- <application>&sap;</application> op &os;&nbsp;4.3-STABLE is
- geprobeerd om PAM met alle benodigde pakketten te installeren
- en uiteindelijk is de installatie van het PAM-pakket
- afgedwongen, wat werkte. Voor <application>&sap.r3; 4.6C
- SR 2</application> is we meteen de installatie van het PAM
- RPM afgedwongen, wat ook werkte, dus lijkt het erop dat de
- afhankelijke pakketten niet nodig zijn:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>rpm -i --ignoreos --nodeps --root /compat/linux --dbpath /var/lib/rpm \
-pam-0.68-7.rpm</userinput></screen>
-
- <para>Om <application>&oracle;&nbsp;8.0.5</application> de
- intelligente agent te laten draaien, moest ook het
- Tcl-package van RedHat
- <filename>tcl-8.0.5-30.i386.prm</filename> ge&iuml;nstalleerd
- worden (anders mislukt het herlinken tijdens de installatie
- van <application>&oracle;</application>). Er zijn nog wat
- andere gevallen met betrekking tot het herlinken van
- <application>&oracle;</application>, maar dat is een
- <application>&oracle;</application> &linux;-geval en niet
- &os;-specifiek.</para>
- </sect3>
-
- <sect3 id="linuxprocandfallbackelfbrand">
- <title>Aanvullende hints</title>
-
- <para>Het kan ook een goed idee zijn om
- <literal>linprocfs</literal> aan
- <filename>/etc/fstab</filename> toe te voegen. Meer
- informatie is te vinden in &man.linprocfs.5;. Een andere
- parameter om in te stellen is
- <literal>kern.fallback_elf_brand=3</literal> in
- <filename>/etc/sysctl.conf</filename>.</para>
- </sect3>
- </sect2>
-
- <sect2 id="creatingsapr3env">
- <title>De &sap.r3;-omgeving maken</title>
-
- <sect3 id="filesystemsandmountpoints">
- <title>De benodigde bestandssystemen en aankoppelpunten
- cre&euml;ren</title>
-
- <para>Voor een eenvoudige installatie is het voldoende om de
- volgende bestandssystemen aan te maken:</para>
-
- <informaltable frame="none">
- <tgroup cols="2">
- <thead>
- <row>
- <entry>aankoppelpunt</entry>
-
- <entry>grootte in GB</entry>
- </row>
- </thead>
-
- <tbody>
- <row>
- <entry><filename>/compat/linux/oracle</filename></entry>
-
- <entry>45&nbsp;GB</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry><filename>/compat/linux/sapmnt</filename></entry>
-
- <entry>2&nbsp;GB</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry><filename>/compat/linux/usr/sap</filename></entry>
-
- <entry>2&nbsp;GB</entry>
- </row>
- </tbody>
- </tgroup>
- </informaltable>
-
- <para>Het is ook noodzakelijk om enige aankoppelpunten te maken,
- anders klaagt de <application>&sap;</application> Installer
- als die de gemaakte aankoppelpunten controleert:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>ln -s /compat/linux/oracle /oracle</userinput>
-&prompt.root; <userinput>ln -s /compat/linux/sapmnt /sapmnt</userinput>
-&prompt.root; <userinput>ln -s /compat/linux/usr/sap /usr/sap</userinput></screen>
-
- <para>Mogelijke foutmeldingen tijdens de installatie zijn (hier
- met System <emphasis>PRD</emphasis> en de
- <application>&sap.r3;&nbsp;4.6C
- SR2</application>-installatie):</para>
-
- <screen>INFO 2002-03-19 16:45:36 R3LINKS_IND_IND SyLinkCreate:200
- Checking existence of symbolic link /usr/sap/PRD/SYS/exe/dbg to
- /sapmnt/PRD/exe. Creating if it does not exist...
-
-WARNING 2002-03-19 16:45:36 R3LINKS_IND_IND SyLinkCreate:400
- Link /usr/sap/PRD/SYS/exe/dbg exists but it points to file
- /compat/linux/sapmnt/PRD/exe instead of /sapmnt/PRD/exe. The
- program cannot go on as long as this link exists at this
- location. Move the link to another location.
-
-ERROR 2002-03-19 16:45:36 R3LINKS_IND_IND Ins_SetupLinks:0
- can not setup link '/usr/sap/PRD/SYS/exe/dbg' with content
- '/sapmnt/PRD/exe'</screen>
- </sect3>
-
- <sect3 id="creatingusersanddirectories">
- <title>Gebruikers en mappen aanmaken</title>
-
- <para><application>&sap.r3;</application> heeft twee gebruikers
- en drie groepen nodig. De gebruikersnamen zijn afhankelijk
- van de <application>&sap;</application> system ID (SID) die
- uit drie letters bestaat. Enkele van deze SIDs zijn
- gereserveerd door <application>&sap;</application>
- (bijvoorbeeld <literal>SAP</literal> en
- <literal>NIX</literal>. In de
- <application>&sap;</application>-documentatie staat een
- complete lijst). Voor de IDES-installatie is
- <literal>IDS</literal> gebruikt, voor de 4.6C SR2-installatie
- <literal>PRD</literal>, omdat dat systeem bedoeld is voor
- productiegebruik. Daarvoor zijn de volgende groepen gebruikt
- (groep-IDs kunnen afwijken, dat zijn gewoon de waardes die
- voor deze specifieke installatie gebruikt zijn):</para>
-
- <informaltable frame="none">
- <tgroup cols="3">
- <thead>
- <row>
- <entry>groep-ID</entry>
-
- <entry>groepsnaam</entry>
-
- <entry>beschrijving</entry>
- </row>
- </thead>
-
- <tbody>
- <row>
- <entry>100</entry>
-
- <entry>dba</entry>
-
- <entry>DataBase-Administrator</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>101</entry>
-
- <entry>sapsys</entry>
-
- <entry>&sap; System</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>102</entry>
-
- <entry>oper</entry>
-
- <entry>DataBase-Operator</entry>
- </row>
- </tbody>
- </tgroup>
- </informaltable>
-
- <para>Voor een standaard <application>&oracle;</application>-
- installatie wordt slechts &eacute;&acute;n groep,
- <groupname>dba</groupname>, gebruikt. De groep
- <groupname>oper</groupname> gebruikt ook de groep
- <groupname>dba</groupname> (er staat meer informatie in de
- <application>&oracle;</application>- en
- <application>&sap;</application>-documentatie).</para>
-
- <para>Tevens zijn de volgende gebruikers nodig:</para>
-
- <informaltable frame="none">
- <tgroup cols="6">
- <thead>
- <row>
- <entry>gebruikers-ID</entry>
-
- <entry>gebruikersnaam</entry>
-
- <entry>generieke naam</entry>
-
- <entry>groep</entry>
-
- <entry>aanvullende groepen</entry>
-
- <entry>beschrijving</entry>
- </row>
- </thead>
-
- <tbody>
- <row>
- <entry>1000</entry>
-
- <entry>idsadm/prdadm</entry>
-
- <entry><replaceable>sid</replaceable>adm</entry>
-
- <entry>sapsys</entry>
-
- <entry>oper</entry>
-
- <entry>&sap;-beheerder</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>1002</entry>
-
- <entry>oraids/oraprd</entry>
-
- <entry>ora<replaceable>sid</replaceable></entry>
-
- <entry>dba</entry>
-
- <entry>oper</entry>
-
- <entry>&oracle;-beheerder</entry>
- </row>
- </tbody>
- </tgroup>
- </informaltable>
-
- <para>De volgende regels voor &man.adduser.8; zijn nodig om de
- <quote>&sap;-beheerder</quote>-gebruiker toe te
- voegen:</para>
-
- <programlisting>Name: <replaceable>sid</replaceable>adm
-Password: ******
-Fullname: SAP-beheerder<replaceable>SID</replaceable>
-Uid: 1000
-Gid: 101 (sapsys)
-Class:
-Groups: sapsys dba
-HOME: /home/<replaceable>sid</replaceable>adm
-Shell: bash (/compat/linux/bin/bash)</programlisting>
-
- <para>en deze voor de
- <quote>&oracle;-beheerder</quote>-gebruiker:</para>
-
- <programlisting>Name: ora<replaceable>sid</replaceable>
-Password: ******
-Fullname: Oracle-beheerder<replaceable>SID</replaceable>
-Uid: 1002
-Gid: 100 (dba)
-Class:
-Groups: dba
-HOME: /oracle/<replaceable>sid</replaceable>
-Shell: bash (/compat/linux/bin/bash)</programlisting>
-
- <para>De <application>&oracle;</application>-beheerder moet ook
- in de groep <groupname>oper</groupname> zitten als de groepen
- <groupname>dba</groupname> en <groupname>oper</groupname>
- beiden gebruikt worden.</para>
- </sect3>
-
- <sect3 id="creatingdirectories">
- <title>Mappen aanmaken</title>
-
- <para>De volgende mappen worden normaalgesproken als aparte
- bestandssystemen aangemaakt. Dit is geheel afhankelijk van
- de behoefte. Hier is ervoor gekozen om ze als simpele mappen
- aan te maken, omdat ze toch allemaal op dezelfde RAID-5
- zitten:</para>
-
- <para>Eerst worden de eigenaren en rechten van sommige mappen
- ingesteld (als <username>root</username>):</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>chmod 775 /oracle</userinput>
-&prompt.root; <userinput>chmod 777 /sapmnt</userinput>
-&prompt.root; <userinput>chown root:dba /oracle</userinput>
-&prompt.root; <userinput>chown <replaceable>sid</replaceable>adm:sapsys /compat/linux/usr/sap</userinput>
-&prompt.root; <userinput>chmod 775 /compat/linux/usr/sap</userinput></screen>
-
- <para>Als tweede worden de mappen als gebruiker <username>
- ora<replaceable>sid</replaceable></username> aangemaakt. Dat
- zijn allemaal submappen van
- <filename>/oracle<replaceable>SID</replaceable></filename>:
- </para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>su - ora<replaceable>sid</replaceable></userinput>
-&prompt.root; <userinput>cd /oracle/<replaceable>SID</replaceable></userinput>
-&prompt.root; <userinput>mkdir mirrlogA mirrlogB origlogA origlogB</userinput>
-&prompt.root; <userinput>mkdir sapdata1 sapdata2 sapdata3 sapdata4 sapdata5 sapdata6</userinput>
-&prompt.root; <userinput>mkdir saparch sapreorg</userinput>
-&prompt.root; <userinput>exit</userinput></screen>
-
- <para>Voor de <application>&oracle;
- 8.1.7</application>-installatie zijn enkele aanvullende
- mappen nodig:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>su - ora<replaceable>sid</replaceable></userinput>
-&prompt.root; <userinput>cd /oracle</userinput>
-&prompt.root; <userinput>mkdir 805_32</userinput>
-&prompt.root; <userinput>mkdir client stage</userinput>
-&prompt.root; <userinput>mkdir client/80x_32</userinput>
-&prompt.root; <userinput>mkdir stage/817_32</userinput>
-&prompt.root; <userinput>cd /oracle/<replaceable>SID</replaceable></userinput>
-&prompt.root; <userinput>mkdir 817_32</userinput></screen>
-
- <note>
- <para>De map <filename>client/80x_32</filename> wordt met
- precies deze naam gebruikt. De <emphasis>x</emphasis> mag
- niet door een getal of iets dergelijks vervangen
- worden.</para>
- </note>
-
- <para>In de derde stap worden de mappen als gebruiker
- <username><replaceable>sid</replaceable>adm</username>
- aangemaakt:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>su - <replaceable>sid</replaceable>adm</userinput>
-&prompt.root; <userinput>cd /usr/sap</userinput>
-&prompt.root; <userinput>mkdir <replaceable>SID</replaceable></userinput>
-&prompt.root; <userinput>mkdir trans</userinput>
-&prompt.root; <userinput>exit</userinput></screen>
- </sect3>
-
- <sect3 id="entriesinslashetcslashservices">
- <title>Regels in <filename>/etc/services</filename></title>
-
- <para>Voor <application>&sap.r3;</application> zijn enkele
- regels in het bestand <filename>/etc/services</filename>
- nodig, die niet correct worden ingesteld tijdens de
- installatie op &os;. De volgende regels moeten toegevoegd
- worden (op zijn minst die regels die met een instantienummer
- overeenkomen, in dit geval <literal>00</literal>. Het
- kan geen kwaad om alle regels van <literal>00</literal> tot
- en met <literal>99</literal> toe te voegen voor
- <literal>dp</literal>, <literal>gw</literal>,
- <literal>sp</literal> en <literal>ms</literal>). Als er een
- <application>SAProuter</application> gebruikt gaat worden of
- toegang tot <application>&sap;</application> OSS nodig is,
- dan is <literal>99</literal> ook nodig, aangezien poort 3299
- gewoonlijk wordt gebruikt voor het
- <application>SAProuter</application>-proces op het
- doelsysteem:</para>
-
- <programlisting>sapdp00 3200/tcp # SAP-dispatcher. 3200 + instantienummer
-sapgw00 3300/tcp # SAP-gateway. 3300 + instantienummer
-sapsp00 3400/tcp # 3400 + instantienummer
-sapms00 3500/tcp # 3500 + instantienummer
-sapms<replaceable>SID</replaceable> 3600/tcp # SAP-berichtenserver. 3600 + instantienummer
-sapgw00s 4800/tcp # veilige SAP-gateway 4800 + instantienummer</programlisting>
- </sect3>
-
- <sect3 id="necessarylocales">
- <title>Benodigde lokalisaties</title>
-
- <indexterm><primary>locale</primary></indexterm>
-
- <para><application>&sap;</application> heeft tenminste twee
- lokalisaties nodig die geen deel uitmaken van de standaard
- RedHat-installatie. &sap; biedt de benodigde RPMs als
- downloadbare bestanden op hun FTP-server aan (die alleen
- toegankelijk is voor klanten met OSS-toegang). In notitie
- 0171356 staat een lijst van de benodigde RPMs.</para>
-
- <para>Het is ook mogelijk om gewoon de juiste links aan te
- maken (bijvoorbeeld vanuit <emphasis>de_DE</emphasis> en
- <emphasis>en_US</emphasis>), maar dat is niet aan te raden
- voor productiesystemen (alhoewel het probleemloos op het
- IDES-systeem werkte). De volgende lokalisaties zijn
- nodig:</para>
-
- <programlisting>de_DE.ISO-8859-1
-en_US.ISO-8859-1</programlisting>
-
- <para>Nu moeten de volgende links gemaakt worden:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>cd /compat/linux/usr/share/locale</userinput>
-&prompt.root; <userinput>ln -s de_DE de_DE.ISO-8859-1</userinput>
-&prompt.root; <userinput>ln -s en_US en_US.ISO-8859-1</userinput></screen>
-
- <para>Als ze niet aanwezig zijn, ontstaan er problemen tijdens
- de installatie. Als ze dan consequent genegeerd worden (door
- de <literal>STATUS</literal> van de probleemstap op
- <literal>OK</literal> te zetten in het bestand
- <filename>CENTRDB.R3S</filename>), is het niet mogelijk om op
- het <application>&sap;</application>- systeem aan te melden
- zonder wat extra moeite.</para>
- </sect3>
-
- <sect3 id="kerneltuning">
- <title>Kerneloptimalisatie</title>
-
- <indexterm><primary>kerneloptimalisatie</primary></indexterm>
-
- <para><application>&sap.r3;</application>-systemen hebben veel
- bronnen nodig. Daarom zijn de volgende parameters
- toegevoegd aan het kernelinstellingenbestand:</para>
-
- <programlisting>#Stel deze in voor geheugengierigheid (SAP en Oracle)
-options MAXDSIZ="(1024*1024*1024)"
-options DFLDSIZ="(1024*1024*1024)"
-#System-V-opties nodig.
-options SYSVSHM # SysV-stijl gedeeld geheugen
-options SHMMAXPGS=262144 #maximum aantal gedeelde geheugenpagina's
-#options SHMMAXPGS=393216 #gebruik dit voor de 46C installatieparameters
-options SHMMNI=256 #maximun aantal identifier-interfaces voor gedeeld geheugen
-options SHMSEG=100 #maximum aantal gedeeld-geheugensegmenten per proces
-options SYSVMSG #SysV-stijl berichtenwachtrijen
-options MSGSEG=32767 #maximum aantal berichtsegmenten in systeem
-options MSGSSZ=32 #grootte van berichtensegment. MOET macht van 2 zijn
-options MSGMNB=65535 #maximum aantal tekens per berichtenwachtrij
-options MSGTQL=2046 #maximum aantal berichten in systeem
-options SYSVSEM #SysV-stijl semaforen
-options SEMMNU=256 #aantal semafoor-UNDO-structuren
-options SEMMNS=1024 #aantal semaforen in systeem
-options SEMMNI=520 #aantal semafoor-identifiers
-options SEMUME=100 #aantal UNDO-sleutels</programlisting>
-
- <para>De minimumwaarden zijn aangegeven in de documentatie van
- &sap;. Omdat er geen beschrijving voor &linux; is, wordt
- verwezen naar de HP-UX-sectie (32 bit) voor meer informatie.
- Omdat het systeem voor de 4.6C SR2-installatie meer
- hoofdgeheugen heeft, kunnen de gedeelde segmenten voor
- <application>&sap;</application> en
- <application>&oracle;</application> groter zijn.. Daarom kan
- voor een groter aantal pagina's voor het gedeelde geheugen
- gekozen worden.</para>
-
- <note>
- <para>Op een standaardinstallatie van &os; op &i386; moeten
- <literal>MAXDSIZ</literal> en <literal>DFLDSIZ</literal> op
- maximaal 1&nbsp;GB blijven staan. Anders kunnen er vreemde
- fouten als <errorname>ORA-27102: out of memory</errorname>
- en <errorname>Linux Error 12: Cannot allocate
- memory</errorname> optreden.</para></note>
- </sect3>
- </sect2>
-
- <sect2 id="installingsapr3">
- <title>&sap.r3; installeren</title>
-
- <sect3 id="preparingsapcdroms">
- <title>De &sap;-CD-ROMs voorbereiden</title>
-
- <para>Tijdens de installatie moeten veel CD-ROMs aangekoppeld en
- losgekoppeld worden. Als er voldoende CD-ROM-drives zijn,
- kunnen ze allemaal tegelijk aangekoppeld worden. Hier is
- besloten om de inhoud van de CD-ROMs naar de overeenkomende
- mappen te kopi&euml;ren:</para>
-
- <programlisting>/oracle/<replaceable>SID</replaceable>/sapreorg/<replaceable>cd-naam</replaceable></programlisting>
-
- <para>Hierboven is <replaceable>cd-naam</replaceable>
- &eacute;&eacute;n van <filename>KERNEL</filename>,
- <filename>RDBMS</filename>, <filename>EXPORT1</filename>,
- <filename>EXPORT2</filename>, <filename>EXPORT3</filename>,
- <filename>EXPORT4</filename>, <filename>EXPORT5</filename> en
- <filename>EXPORT6</filename> voor de
- 4.6B/IDES-installatie en &eacute;&eacute;n van
- <filename>KERNEL</filename>, <filename>RDBMS</filename>,
- <filename>DISK1</filename>, <filename>DISK2</filename>,
- <filename>DISK3</filename>, <filename>DISK4</filename> en
- <filename>LANG</filename> voor de 4.6C SR2-installatie. Alle
- bestandsnamen op de aangekoppelde CD-ROMs moeten in
- hoofdletters staan of anders kan er gebruik gemaakt worden van
- de optie <option>-g</option> bij het aankoppelen:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>mount_cd9660 -g /dev/cd0a /mnt</userinput>
-&prompt.root; <userinput>cp -R /mnt/* /oracle/<replaceable>SID</replaceable>/sapreorg/<replaceable>cd-naam</replaceable></userinput>
-&prompt.root; <userinput>umount /mnt</userinput></screen>
- </sect3>
-
- <sect3 id="runningtheinstall-script">
- <title>Het installatiescript uitvoeren</title>
-
- <para>Eerst moet er een map <filename
- class="directory">install</filename> worden
- aangemaakt:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>/oracle/<replaceable>SID</replaceable>/sapreorg/KERNEL/UNIX/INSTTOOL.SH</userinput></screen>
-
- <para>De IDES-installatie (4.6B) komt met een volledig
- aangepast &sap.r3; -demonstratiesysteem, dus zijn er zes in
- plaats van slechts drie EXPORT-CD-ROMs. Op dit moment dient
- het installatiesjabloon <filename>CENTRDB.R3S</filename> voor
- het installeren van een standaard centrale instantie
- (<application>&r3;</application> met database), niet de
- IDES centrale instantie, dus moet de overeenkomende
- <filename>CENTRDB.R3S</filename> vanuit de map <filename
- class="directory">EXPORT1</filename> gekopieerd worden,
- anders vraagt <command>R5SETUP</command> slechts om drie
- EXPORT-CD-ROMs.</para>
-
- <para>De nieuwere uitgave <application>&sap; 4.6
- SR2</application> komt met vier EXPORT-CD-ROMs. Het
- parameterbestand dat de installatiestappen beheert is
- <filename>CENTRAL.R3S</filename>. In tegenstelling tot
- eerdere uitgaven zijn er geen aparte installatiesjablonen
- voor een centrale instantie met of zonder database.
- <application>&sap;</application> gebruikt een apart sjabloon
- voor de installatie van de database. Om de installatie op
- een later tijdstip te opnieuw te starten is het echter
- voldoende om met het originele bestand opnieuw te
- starten.</para>
-
- <para>Tijdens en na de installatie eist
- <application>&sap;</application> dat
- <command>hostname</command> alleen de naam van de computer en
- niet de volledig gekwalificeerde domeinnaam teruggeeft. Dus
- dient &ograve;f de computernaam op deze manier ingesteld te
- worden, &ograve;f een alias ingesteld te worden met
- <command>alias hostname='hostname -s'</command> voor zowel
- <username><replaceable>ora</replaceable>sid</username> als
- <username><replaceable>sid</replaceable>adm</username> (en
- voor <username>root</username> tijdens minimaal de
- installatiestappen die als <username>root</username> worden
- uitgevoerd). Het is ook mogelijk om de ge&iuml;nstalleerde
- bestanden <filename>.profile</filename> en <filename>.login
- </filename> van beide gebruikers die tijdens de installatie
- worden ge&iuml;nstalleerd aan te passen.</para>
- </sect3>
-
- <sect3 id="startr3setup-46B">
- <title>Start <command>R3SETUP</command> 4.6B</title>
-
- <para>Ben er zeker van dat <envar>LD_LIBRARY_PATH</envar> juist
- is ingesteld:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>export LD_LIBRARY_PATH=/oracle/IDS/lib:/sapmnt/IDS/exe:/oracle/805_32/lib</userinput></screen>
-
- <para>Start <command>R3SETUP</command> als
- <username>root</username> vanuit de installatiemap:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>cd /oracle/IDS/sapreorg/install</userinput>
-&prompt.root; <userinput>./R3SETUP -f CENTRDB.R3S</userinput></screen>
-
- <para>Het script stelt vervolgens wat vragen
- (standaardantwoorden in haken, gevolgd door de eigenlijke
- invoer):</para>
-
- <informaltable frame="none">
- <tgroup cols="3">
- <thead>
- <row>
- <entry>Vraag</entry>
-
- <entry>Standaard</entry>
-
- <entry>Invoer</entry>
- </row>
- </thead>
-
- <tbody>
- <row>
- <entry>Enter SAP System ID</entry>
-
- <entry>[C11]</entry>
-
- <entry>IDS<keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter SAP Instance Number</entry>
-
- <entry>[00]</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter SAPMOUNT Directory</entry>
-
- <entry>[/sapmnt]</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter name of SAP central host</entry>
-
- <entry>[troubadix.domain.de]</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter name of SAP db host</entry>
-
- <entry>[troubadix]</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Select character set</entry>
-
- <entry>[1] (WE8DEC)</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter Oracle server version (1) Oracle 8.0.5,
- (2) Oracle 8.0.6, (3) Oracle 8.1.5,
- (4) Oracle 8.1.6</entry>
-
- <entry> </entry>
-
- <entry>1<keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Extract Oracle Client archive</entry>
-
- <entry>[1] (Yes, extract)</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter path to KERNEL CD</entry>
-
- <entry>[/sapcd]</entry>
-
- <entry>/oracle/IDS/sapreorg/KERNEL</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter path to RDBMS CD</entry>
-
- <entry>[/sapcd]</entry>
-
- <entry>/oracle/IDS/sapreorg/RDBMS</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter path to EXPORT1 CD</entry>
-
- <entry>[/sapcd]</entry>
-
- <entry>/oracle/IDS/sapreorg/EXPORT1</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Directory to copy EXPORT1 CD</entry>
-
- <entry>[/oracle/IDS/sapreorg/CD4_DIR]</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter path to EXPORT2 CD</entry>
-
- <entry>[/sapcd]</entry>
-
- <entry>/oracle/IDS/sapreorg/EXPORT2</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Directory to copy EXPORT2 CD</entry>
-
- <entry>[/oracle/IDS/sapreorg/CD5_DIR]</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter path to EXPORT3 CD</entry>
-
- <entry>[/sapcd]</entry>
-
- <entry>/oracle/IDS/sapreorg/EXPORT3</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Directory to copy EXPORT3 CD</entry>
-
- <entry>[/oracle/IDS/sapreorg/CD6_DIR]</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter path to EXPORT4 CD</entry>
-
- <entry>[/sapcd]</entry>
-
- <entry>/oracle/IDS/sapreorg/EXPORT4</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Directory to copy EXPORT4 CD</entry>
-
- <entry>[/oracle/IDS/sapreorg/CD7_DIR]</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter path to EXPORT5 CD</entry>
-
- <entry>[/sapcd]</entry>
-
- <entry>/oracle/IDS/sapreorg/EXPORT5</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Directory to copy EXPORT5 CD</entry>
-
- <entry>[/oracle/IDS/sapreorg/CD8_DIR]</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter path to EXPORT6 CD</entry>
-
- <entry>[/sapcd]</entry>
-
- <entry>/oracle/IDS/sapreorg/EXPORT6</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Directory to copy EXPORT6 CD</entry>
-
- <entry>[/oracle/IDS/sapreorg/CD9_DIR]</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter amount of RAM for SAP + DB</entry>
-
- <entry> </entry>
-
- <entry>850<keycap>Enter</keycap> (in Megabytes)</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Service Entry Message Server</entry>
-
- <entry>[3600]</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter Group-ID of sapsys</entry>
-
- <entry>[101]</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter Group-ID of oper</entry>
-
- <entry>[102]</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter Group-ID of dba</entry>
-
- <entry>[100]</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter User-ID of
- <replaceable>sid</replaceable>adm</entry>
-
- <entry>[1000]</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter User-ID of
- ora<replaceable>sid</replaceable></entry>
-
- <entry>[1002]</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Number of parallel procs</entry>
-
- <entry>[2]</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
- </tbody>
- </tgroup>
- </informaltable>
-
- <para>Als de CD-ROMs niet naar de verschillende plaatsen
- gekopieerd waren, kan het
- <application>&sap;</application>-installatieprogramma de
- benodigde CD-ROM niet vinden (ge&iuml;dentificeerd door het
- bestand <filename>LABEL.ASC</filename> op de CD-ROM) en
- vraagt het om de CD-ROM aan te koppelen en het aankoppelpad te
- bevestigen of in te voeren.</para>
-
- <para>Het bestand <filename>CENTRDB.R3S</filename> kan fouten
- bevatten. In dit geval vroeg het nogmaals om de EXPORT4
- CD-ROM, maar gaf het wel de juiste sleutel (6_LOCATION,
- daarna 7_LOCATION enzovoorts) aan, dus kon gewoon doorgegaan
- worden met het invoeren van de juiste waarden.</para>
-
- <para>Afgezien van enkele problemen die hieronder genoemd
- worden, hoort alles vanzelf te gaan tot het punt waar de
- software voor de &oracle;-database ge&iuml;nstalleerd moet
- worden.</para>
- </sect3>
-
- <sect3 id="startr3setup-46C">
- <title><command>R3SETUP</command> 4.6C SR2 starten</title>
-
- <para><envar>LD_LIBRARY_PATH</envar> moet juist ingesteld
- zijn. Dit is een andere waarde dan die van de 4.6B
- installatie met <application>&oracle;
- 8.0.5</application>:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>export LD_LIBRARY_PATH=/sapmnt/PRD/exe:/oracle/PRD/817_32/lib</userinput></screen>
-
- <para>Start <command>R3SETUP</command> als gebruiker
- <username>root</username> vanuit de installatiemap:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>cd /oracle/PRD/sapreorg/install</userinput>
-&prompt.root; <userinput>./R3SETUP -f CENTRAL.R3S</userinput></screen>
-
- <para>Het script stelt vervolgens enkele vragen
- (standaardantwoorden tussen haken, gevolgd door de eigenlijke
- invoer):</para>
-
- <informaltable frame="none">
- <tgroup cols="3">
- <thead>
- <row>
- <entry>Vraag</entry>
-
- <entry>Standaard</entry>
-
- <entry>Invoer</entry>
- </row>
- </thead>
-
- <tbody>
- <row>
- <entry>Enter SAP System ID</entry>
-
- <entry>[C11]</entry>
-
- <entry>PRD<keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter SAP Instance Number</entry>
-
- <entry>[00]</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter SAPMOUNT Directory</entry>
-
- <entry>[/sapmnt]</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter name of SAP central host</entry>
-
- <entry>[majestix]</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter Database System ID</entry>
-
- <entry>[PRD]</entry>
-
- <entry>PRD<keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter name of SAP db host</entry>
-
- <entry>[majestix]</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Select character set</entry>
-
- <entry>[1] (WE8DEC)</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter Oracle server version (2) Oracle 8.1.7</entry>
-
- <entry> </entry>
-
- <entry>2<keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Extract Oracle Client archive</entry>
-
- <entry>[1] (Yes, extract)</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter path to KERNEL CD</entry>
-
- <entry>[/sapcd]</entry>
-
- <entry>/oracle/PRD/sapreorg/KERNEL</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter amount of RAM for SAP + DB</entry>
-
- <entry>2044</entry>
-
- <entry>1800<keycap>Enter</keycap> (in Megabytes)</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Service Entry Message Server</entry>
-
- <entry>[3600]</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter Group-ID of sapsys</entry>
-
- <entry>[100]</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter Group-ID of oper</entry>
-
- <entry>[101]</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter Group-ID of dba</entry>
-
- <entry>[102]</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter User-ID of <username>oraprd</username></entry>
-
- <entry>[1002]</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter User-ID of <username>prdadm</username></entry>
-
- <entry>[1000]</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>LDAP support</entry>
-
- <entry> </entry>
-
- <entry>3<keycap>Enter</keycap> (no support)</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Installation step completed</entry>
-
- <entry>[1] (continue)</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Choose installation service</entry>
-
- <entry>[1] (DB inst,file)</entry>
-
- <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
- </tbody>
- </tgroup>
- </informaltable>
-
- <para>Tot dusver geeft het aanmaken van gebruikers een fout
- in de fases OSUSERDBSID_IND_ORA (voor het aanmaken van de
- gebruiker
- <username>ora<replaceable>sid</replaceable></username>) en
- OSUSERIDADM_IND_ORA (voor het aanmaken van de gebruiker
- <username><replaceable>sid</replaceable>adm</username>).</para>
- </sect3>
- </sect2>
-
- <sect2 id="installingoracle805">
- <title>&oracle; 8.0.5 installeren</title>
-
- <para>Mogelijke problemen staan beschreven in de &sap; Notes en
- &oracle; <filename>Readme</filename> bestanden met betrekking
- tot &linux; en <application>&oracle; DB</application>. De
- meeste, zoniet alle, problemen komen door incompatibele
- bibliotheken.</para>
-
- <para>Meer informatie over het installeren van
- <application>&oracle;</application> staat in <link
- linkend="linuxemu-oracle">&oracle; Installeren</link>.</para>
-
- <sect3 id="installingtheoracle805withorainst">
- <title>&oracle; 8.0.5 installeren met
- <command>orainst</command></title>
-
- <para>Als <application>&oracle; 8.0.5</application> gebruikt
- moet worden, zijn enkele bibliotheken nodig voor het met
- succes herlinken, omdat <application>&oracle;
- 8.0.5</application> met een oude versie van glibc gelinkt
- was (RedHat 6.0) en RedHat 6.1 reeds een nieuwere glibc
- gebruikt. De volgende aanvullende pakketten moeten
- ge&iuml;nstalleerd worden om er zeker van te zijn dat het
- linken lukt:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem><para><filename>compat-libs-5.2-2.i386.rpm</filename></para></listitem>
-
- <listitem><para><filename>compat-glibc-5.2-2.0.7.2.i386.rpm</filename></para></listitem>
-
- <listitem><para><filename>compat-egcs-5.2-1.0.3a.1.i386.rpm</filename></para></listitem>
-
- <listitem><para><filename>compat-egcs-c++-5.2.1.0.3a.1.i386.rpm</filename></para></listitem>
-
- <listitem><para><filename>compat-binutils-5.2-2.9.1.0.23.1.i386.rpm</filename></para></listitem>
- </itemizedlist>
-
- <para>In de &sap; Notes of &oracle; <filename>Readme</filename>
- staat meer informatie. Als er geen keuze is (op het moment
- van installeren was er niet genoeg tijd om dit te
- controleren) kunnen de originele binairen gebruikt worden of
- kunnen de herlinkte binairen van een origineel RedHat
- systeem gebruikt worden.</para>
-
- <para>Om de intelligente agent te compileren moet het RedHat
- Tcl package ge&iuml;nstalleerd zijn. Als
- <filename>tcl-8.0.3-20.i386.rpm</filename> niet te krijgen
- is, doet een nieuwere versie zoals
- <filename>tcl-8.0.5-30.i386.rpm</filename> voor RedHat 6.1
- het ook.</para>
-
- <para>Afgezien van het herlinken is de installatie
- rechttoe rechtaan:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>su - oraids</userinput>
-&prompt.root; <userinput>export TERM=xterm</userinput>
-&prompt.root; <userinput>export ORACLE_TERM=xterm</userinput>
-&prompt.root; <userinput>export ORACLE_HOME=/oracle/IDS</userinput>
-&prompt.root; <userinput>cd $ORACLE_HOME/orainst_sap</userinput>
-&prompt.root; <userinput>./orainst</userinput></screen>
-
- <para>Alle schermen dienen met <keycap>Enter</keycap>
- bevestigd te worden totdat de software ge&iuml;nstalleerd is,
- behalve dat de <emphasis>&oracle; On-Line Text
- Viewer</emphasis> gedeselecteerd moet worden omdat deze
- momenteel niet voor &linux; beschikbaar is. Vervolgens wil
- <application>&oracle;</application> met
- <command>i386-glibc20-linux-gcc</command> herlinken, in
- plaats van met de beschikbare <command>gcc</command>,
- <command>egcs</command> of
- <command>i386-redhat-linux-gcc</command>.</para>
-
- <para>Wegens tijdbeperkingen is besloten om de binairen van een
- <application>&oracle; 8.0.5 PreProduction</application>-uitgave
- te gebruiken, nadat de eerste poging om de versie van de
- RDBMS-CD-ROM werkend te krijgen mislukte en het vinden en
- gebruiken van de juiste RPMs was op dat moment een nachtmerrie
- was.</para>
- </sect3>
-
- <sect3 id="installingtheoracle805preproduction">
- <title>&oracle; 8.0.5 pre-productie versie voor
- &linux; (kernel 2.0.33) installeren</title>
-
- <para>De installatie hiervan is vrij eenvoudig: koppel de CD-ROM
- aan en start het installatieprogramma. Het vraagt dan om de
- plaats van de &oracle; thuismap en zet daar alle binairen
- neer. Op dat moment waren echter niet de restanten van
- vorige pogingen om RDBMS te installeren verwijderd.</para>
-
- <para>Daarna kon <application>&oracle;</application> Database
- zonder problemen gestart worden.</para>
- </sect3>
- </sect2>
-
- <sect2 id="installingoracle817">
- <title>De &oracle; 8.1.7 &linux; tarball installeren</title>
-
- <para>De tarball <filename>oracle81732.tgz</filename> die gemaakt
- is uit de installatiemap een &linux;-systeem kan uitgepakt
- worden in
- <filename>/oracle/<replaceable>SID</replaceable>/817_32/</filename>.
- </para>
- </sect2>
-
- <sect2 id="continuewithsapr4installation">
- <title>Ga door met de &sap.r3; installatie</title>
-
- <para>Als eerste dienen de omgevingsinstellingen van de
- gebruikers <username>idsamd</username>
- (<replaceable>sid</replaceable>adm) en
- <username>oraids</username> (ora<replaceable>sid</replaceable>)
- gecontroleerd te worden. Ze moeten nu beiden beschikken over
- de bestanden <filename>.profile</filename>,
- <filename>.login</filename> en <filename>.cshrc</filename> die
- allemaal <command>hostname</command> gebruiken. In het geval
- dat de hostnaam van het systeem de volledig gekwalificeerde
- naam is, moet <command>hostname</command> in
- <command>hostname&nbsp;&ndash;s</command> veranderd worden in
- alle drie de bestanden.</para>
-
- <sect3 id="databaseload">
- <title>Database laden</title>
-
- <para>Hierna kan <command>R3SETUP</command> &ograve;fwel
- opnieuw gestart of voortgezet worden (afhankelijk van de
- keuze voor exit of niet). <command>R3SETUP</command> maakt
- vervolgens de tabelruimten aan en laadt de gegevens (voor 46B
- IDES van EXPORT1 tot en met EXPORT6, voor 46C van DISK1 tot
- en met DISK4) met <command>R3load</command> in de
- database.</para>
-
- <para>Wanneer het laden van de database is voltooid (dit kan
- enkele uren duren) wordt om enkele wachtwoorden gevraagd.
- Voor testinstallaties kunnen de welbekende
- standaardwachtwoorden worden gebruikt. Als veiligheid een
- punt is moeten er andere wachtwoorden gebruikt worden!</para>
-
- <informaltable frame="none">
- <tgroup cols="2">
- <thead>
- <row>
- <entry>Vraag</entry>
-
- <entry>Invoer</entry>
- </row>
- </thead>
-
- <tbody>
- <row>
- <entry>Enter Password for sapr3</entry>
-
- <entry>sap<keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Confirum Password for sapr3</entry>
-
- <entry>sap<keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter Password for sys</entry>
-
- <entry>verander_tijdens_installeren<keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Confirm Password for sys</entry>
-
- <entry>verander_tijdens_installatie<keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Enter Password for system</entry>
-
- <entry>beheerder<keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Confirm Password for system</entry>
-
- <entry>beheerder<keycap>Enter</keycap></entry>
- </row>
- </tbody>
- </tgroup>
- </informaltable>
-
- <para>Hier waren er wat problemen met
- <command>dipgntab</command> tijdens de installatie van
- 4.6B.</para>
- </sect3>
-
- <sect3 id="listener">
- <title>Listener</title>
-
- <para>Hieronder staat hoe de
- <application>&oracle;</application> Listener als gebruiker
- <username>ora<replaceable>sid</replaceable></username>
- op kan starten:</para>
-
- <screen>&prompt.user; <userinput>umask 0; lsnrctl start</userinput></screen>
-
- <para>Anders kan de fout <errorcode>ORA-12546</errorcode>
- optreden, omdat de sockets dan niet de juiste rechten
- hebben. Zie &sap; Note 072984.</para>
- </sect3>
-
- <sect3 id="mnlstables">
- <title>Bijwerken van MNLS tabellen</title>
-
- <para>Als het de bedoeling is niet-Latin-1-talen in te voeren
- in het <application>&sap;</application>-systeem, dan moeten
- de Multi National Language Support-tabellen bijgewerkt
- worden. Dit staat beschreven in de &sap; OSS Notes 15023 en
- 45619. In alle andere gevallen kan deze vraag overgeslagen
- worden tijdens de <application>&sap;</application>
- installatie.</para>
-
- <note>
- <para>Als er geen MNLS nodig is, is het nog steeds
- noodzakelijk om de TCPDB-tabel te controleren en deze te
- initialiseren als dit nog niet is gedaan. Zie
- &sap;-notities 0015023 en 0045619 voor meer
- informatie.</para>
- </note>
- </sect3>
- </sect2>
-
- <sect2 id="postinstallationsteps">
- <title>Stappen na de installatie</title>
-
- <sect3 id="requestsapr3licensekey">
- <title>&sap.r3; licentiesleutel opvragen</title>
-
- <para>Er moet een <application>&sap.r3;</application>
- licentiesleutel opgevraagd worden. Dit is nodig omdat de
- tijdelijke licentie die tijdens de installatie
- ge&iuml;nstalleerd is, maar voor vier weken geldig is. Eerst
- moet de hardwaresleutel bekend zijn. Deze wordt bekend door
- als gebruiker <username>idsadm</username> aan te melden en
- <command>saplicense</command> uit te voeren:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>/sapmnt/IDS/exe/saplicense -get</userinput></screen>
-
- <para>Het uitvoeren van <command>saplicense</command> zonder
- parameters geeft een lijst met opties. Nadat de
- licentiesleutel verkregen is, kan deze ge&iuml;nstalleerd
- worden door middel van:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>/sapmnt/IDS/exe/saplicense -install</userinput></screen>
-
- <para>Hierbij moeten de volgende waarden ingevoerd
- worden:</para>
-
- <programlisting>SAP SYSTEM ID = <replaceable>SID, 3 tekens</replaceable>
-CUSTOMER KEY = <replaceable>hardwaresleutel, 11 tekens</replaceable>
-INSTALLATION NO = <replaceable>installatie, 10 cijfers</replaceable>
-EXPIRATION DATE = <replaceable>jjjjmmdd, meestal "99991231"</replaceable>
-LICENSE KEY = <replaceable>licentiesleutel, 24 tekens</replaceable></programlisting>
- </sect3>
-
- <sect3 id="creatingusers">
- <title>Gebruikers aanmaken</title>
-
- <para>Nu kan een gebruiker binnen client 000 aangemaakt worden
- (voor sommige taken is het nodig deze binnen client 000 aan
- te maken, als maar een andere gebruiker dan gebruikers
- <username>sap*</username> en <username>ddic</username> wordt
- gebruikt). Zoals gewoonlijk wordt als nieuwe gebruikersnaam
- <username>wartung</username> (of <username>dienst</username>
- in het Nederlands) gekozen. Voor extra veiligheid moeten de
- wachtwoorden van alle standaardgebruikers binnenin alle
- clients worden veranderd (dit geldt ook voor gebruikers
- <username>sap*</username> en
- <username>ddic</username>).</para>
- </sect3>
-
- <sect3 id="configtranssysprofileopermodesetc">
- <title>Transportsysteem, profiel, werkmodi en dergelijke
- instellen</title>
-
- <para>Vanuit client 000 dient, als een andere gebruiker
- dan <username>ddic</username> of <username>sap*</username>,
- tenminste het volgende ingesteld worden:</para>
-
- <informaltable frame="none">
- <tgroup cols="2">
- <thead>
- <row>
- <entry>Taak</entry>
-
- <entry>Transactie</entry>
- </row>
- </thead>
-
- <tbody>
- <row>
- <entry>Stel het transportsysteem in, bijvoorbeeld
- als <emphasis>Stand-Alone Transport Domain
- Entity</emphasis></entry>
-
- <entry>STMS</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Maak een profiel voor het systeem aan of wijzig
- dit</entry>
-
- <entry>RZ10</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>Beheer werkmodi en instanties</entry>
-
- <entry>RZ04</entry>
- </row>
- </tbody>
- </tgroup>
- </informaltable>
-
- <para>Deze en alle andere stappen die na de installatie
- uitgevoerd moeten worden, staan uitvoerig beschreven in de
- <application>&sap;</application> installatiehandleidingen.
- </para>
- </sect3>
-
- <sect3 id="editintsidsap">
- <title><filename>init<replaceable>sid</replaceable>.sap</filename>
- (<filename>initIDS.sap</filename>) bewerken</title>
-
- <para>Het bestand
- <filename>/oracle/IDS/dbs/initIDS.asp</filename> bevat het
- <application>&sap;</application> back-upprofiel. Hier moeten
- de grootte van de te gebruiken tape, het compressietype,
- enzovoorts gedefinieerd worden. Om dit aan de gang te
- krijgen met <command>sapdba</command> /
- <command>brbackup</command> zijn de volgende waarden
- veranderd:</para>
-
- <programlisting>compress = hardware
-archive_function = copy_delete_save
-cpio_flags = "-ov --format=newc --block-size=128 --quiet"
-cpio_in_flags = "-iuv --block-size=128 --quiet"
-tape_size = 38000M
-tape_address = /dev/nsa0
-tape_address_rew = /dev/sa0</programlisting>
-
- <para>Uitleg:</para>
-
- <para><varname>compress</varname>: de tape die gebruikt wordt
- is een HP DLT1 die hardware-compressie ondersteunt.</para>
-
- <para><varname>archive_function</varname>: dit definieert het
- standaardgedrag om &oracle;-archieflogs op te slaan: nieuwe
- logboekbestanden worden op tape opgeslagen, reeds opgeslagen
- logboekbestanden worden nogmaals opgeslagen en worden daarna
- verwijderd. Dit bespaart een hoop problemen als de
- database hersteld moet worden en &eacute;&eacute;n van de
- archieftapes versleten is.</para>
-
- <para><varname>cpio_flags</varname>: de standaard is om
- <option>-B</option> te gebruiken die de blokgrootte op
- 5120&nbsp;bytes instelt. Voor DLT tapes raadt HP een
- blokgrootte van minimaal 32&nbsp;kB aan, dus is
- <option>--block-size=128</option> gebruikt voor blokken van
- 64&nbsp;kB. <option>--format=newc</option> is nodig omdat er
- inodegetallen groter dan 65535 zijn. De laatste optie
- <option>--quiet</option> is nodig omdat
- <command>brbackup</command> anders klaagt zodra
- <command>cpio</command> het aantal opgeslagen blokken
- meldt.</para>
-
- <para><varname>cpio_in_flags</varname>: vlaggen die nodig zijn
- om de gegevens van de tape terug te laden. Het formaat wordt
- automatisch herkend.</para>
-
- <para><varname>tape_size</varname>: dit geeft gewoonlijk de
- ruwe opslagcapaciteit van de tape. Omwille van de veiligheid
- (er wordt hardware-compressie gebruikt) is de waarde iets
- lager dan de eigenlijke waarde.</para>
-
- <para><varname>tape_address</varname>: de naam van het
- niet-opwindbare apparaat dat met <command>cpio</command>
- gebruikt wordt.</para>
-
- <para><varname>tape_address_rew</varname>: de naam van het
- opwindbare apparaat dat met <command>cpio</command> gebruikt
- wordt.</para>
- </sect3>
-
- <sect3>
- <title>Instellingen na installatie</title>
-
- <para>De volgende parameters van
- <application>&sap;</application> moeten na de installatie
- geoptimaliseerd worden (voorbeelden voor IDES 46B, 1&nbsp;GB
- geheugen):</para>
-
- <informaltable frame="none">
- <tgroup cols="2">
- <thead>
- <row>
- <entry>Naam</entry>
-
- <entry>Waarde</entry>
- </row>
- </thead>
-
- <tbody>
- <row>
- <entry>ztta/roll_extension</entry>
-
- <entry>250000000</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>abap/heap_area_dia</entry>
-
- <entry>300000000</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>abap/heap_area_nondia</entry>
-
- <entry>400000000</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>em/initial_size_MB</entry>
-
- <entry>256</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>em/blocksize_kB</entry>
-
- <entry>1024</entry>
- </row>
-
- <row>
- <entry>ipc/shm_psize_40</entry>
-
- <entry>70000000</entry>
- </row>
- </tbody>
- </tgroup>
- </informaltable>
-
- <para>&sap; notitie 0013026:</para>
-
- <informaltable frame="none">
- <tgroup cols="2">
- <thead>
- <row>
- <entry>Naam</entry>
-
- <entry>Waarde</entry>
- </row>
- </thead>
-
- <tbody>
- <row>
- <entry>ztta/dynpro_area</entry>
-
- <entry>2500000</entry>
- </row>
- </tbody>
- </tgroup>
- </informaltable>
-
- <para>&sap; notitie 0157246:</para>
-
- <informaltable frame="none">
- <tgroup cols="2">
- <thead>
- <row>
- <entry>Naam</entry>
-
- <entry>Waarde</entry>
- </row>
- </thead>
-
- <tbody>
- <row>
- <entry>rdisp/ROLL_MAXFS</entry>
-
- <entry>16000</entry>
- </row>
- <row>
- <entry>rdisp/PG_MAXFS</entry>
-
- <entry>30000</entry>
- </row>
- </tbody>
- </tgroup>
- </informaltable>
-
- <note>
- <para>Met bovenstaande parameters kan op een op een systeem
- met 1&nbsp;GB aan geheugen het geheugengebruik soortgelijk
- zijn aan het volgende:</para>
-
- <programlisting>Mem: 547M Active, 305M Inact, 109M Wired, 40M Cache, 112M Buf, 3492K Free</programlisting>
- </note>
- </sect3>
- </sect2>
-
- <sect2 id="problemsduringinstallation">
- <title>Problemen tijdens installatie</title>
-
- <sect3 id="restartr3setup">
- <title><command>R3SETUP</command> herstarten na oplossen
- van een probleem</title>
-
- <para><command>R3SETUP</command> stopt als het een probleem
- tegenkomt. Nadat de bijhorende logbestanden zijn bekeken
- en de fout is hersteld, moet <command>R3SETUP</command>
- opnieuw gestart worden en gewoonlijk dient REPEAT
- geselecteerd te worden bij de laatste stap waar
- <command>R3SETUP</command> over klaagde.</para>
-
- <para><command>R3SETUP</command> kan gewoon met het bijhorende
- bestand <filename>R3S</filename> worden opgestart:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>./R3SETUP -f CENTRDB.R3S</userinput></screen>
-
- <para>voor 4.6B, of met</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>./R3SETUP -f CENTRAL.R3S</userinput></screen>
-
- <para>voor 4.6C, onafhankelijk van het feit of de fout optrad
- met <filename>CENTRAL.R3S</filename> of met
- <filename>DATABASE.R3S</filename>.</para>
-
- <note>
- <para>Tijdens sommige fasen verwacht
- <command>R3SETUP</command> dat zowel de database als
- <application>&sap;</application> draaien (omdat die stappen
- al voltooid waren). Mochten er fouten optreden en kan
- bijvoorbeeld de database niet gestart worden, dan moeten
- de database en <application>&sap;</application> handmatig
- worden gestart n&aacute;dat de fouten zijn hersteld en
- voordat <command>R3SETUP </command> opnieuw wordt
- gestart.</para>
-
- <para>Ook de <application>&oracle;</application> listener
- moet opnieuw gestarten worden (als
- <username>ora<replaceable>sid</replaceable></username> met
- <command>umask 0; lsnrctl start</command>) als die ook was
- gestopt (bijvoorbeeld omdat het systeem opnieuw opgestart
- moest worden).</para>
- </note>
- </sect3>
-
- <sect3 id="indoraduringduringr3setup">
- <title>OSUSERSIDADM_IND_ORA tijdens
- <command>R3SETUP</command></title>
-
- <para>Als <command>R3SETUP</command> tijdens deze fase klaagt,
- moet het sjabloonbestand dat <command>R3SETUP</command>
- destijds gebruikte (<filename>CENTRDB.R3S</filename> (4.6B)
- of &eacute;&eacute;n van <filename>CENTRAL.R3S</filename> of
- <filename>DATABASE.R3S</filename> (4.6C)) worden gewijzigd.
- Zoek <literal>[OSUSERSIDADM_IND_ORA]</literal> of zoek de
- enige regel met <literal>STATUS=ERROR</literal> en wijzig de
- volgende waarden:</para>
-
- <programlisting>HOME/home/<replaceable>sid</replaceable>adm (was leeg)
-STATUS=OK (had status ERROR)</programlisting>
-
- <para>Daarna kan <command>R3SETUP</command> opnieuw gestart
- worden.</para>
- </sect3>
-
- <sect3 id="indoraduringr3setup">
- <title>OSUSERDBSID_IND_ORA tijdens
- <command>R3SETUP</command></title>
-
- <para><command>R3SETUP</command> klaagt mogelijk ook tijdens
- deze fase. De fout is vergelijkbaar met die in de fase
- OSUSERSIDADM_IND_ORA. Hier kan gewoon het sjabloonbestand
- dat <command>R3SETUP</command> destijds gebruikte
- (<filename>CENTRDB.R3S</filename> (4.6B) of
- &eacute;&eacute;n van <filename>CENTRAL.R3S</filename> of
- <filename>DATABASE.R3S</filename> (4.6C)) gewijzigd worden.
- In <literal>[OSUSERDBSID_IND_ORA]</literal> of de enige regel
- <literal>STATUS=ERROR</literal> en kan de volgende waarde
- in die sectie gewijzigd worden:</para>
-
- <programlisting>STATUS=OK</programlisting>
-
- <para>Nu kan <command>R3SETUP</command> opnieuw gestart
- worden.</para>
- </sect3>
-
- <sect3 id="oraviewvrffilenotfound">
- <title><errorname>oraview.vrf FILE NOT FOUND</errorname>
- tijdens installatie van &oracle;</title>
-
- <para>De <emphasis>&oracle; On-Line Text Viewer</emphasis> is
- niet gedeselecteerd voordat de installatie begon. Dit
- onderdeel is gemarkeerd om ge&iuml;nstalleerd te worden,
- zelfs al is dit onderdeel momenteel niet beschikbaar op
- &linux;. Dit onderdeel dient gedeselecteerd te worden in het
- <application>&oracle;</application> installatiemenu en de
- installatie dient opnieuw gestart te worden.</para>
- </sect3>
-
- <sect3 id="textenvincalid">
- <title><errorname>TEXTENV_INVALID</errorname> tijdens
- <command>R3SETUP</command>, RFC of SAPgui start</title>
-
- <para>Deze foutmelding geeft aan dat de juiste locale niet
- ge&iuml;nstalleerd is. &sap; notitie 0171356 geeft de
- benodigde RPMs die ge&iuml;nstalleerd moeten worden
- (bijvoorbeeld <filename>spalocales-1.0-3</filename> en
- <filename>saposcheck-1.0-1</filename> voor RedHat 6.1).
- Indien alle gerelateerde foutmeldingen genegeerd zijn en
- de bijhorende <literal>STATUS</literal> van
- <literal>ERROR</literal> in <literal>OK</literal> veranderd
- zijn (in <filename>CENTRDB.R3S</filename>) telkens als
- <command>R3SETUP</command> klaagde en
- <command>R3SETUP</command> gewoon opnieuw gestart is, dan is
- het <application>&sap;</application>-systeem onjuist
- ingesteld en is het onmogelijk om met
- <application>SAPgui</application> een verbinding met het
- systeem te maken, zelfs al kan het systeem gestart worden.
- Een poging om met de oude &linux;
- <application>SAPgui</application> een verbinding te maken gaf
- de volgende meldingen:</para>
-
- <programlisting>Sat May 5 14:23:14 2001
-*** ERROR => no valid userarea given [trgmsgo. 0401]
-Sat May 5 14:23:22 2001
-*** ERROR => ERROR NR 24 occured [trgmsgi. 0410]
-*** ERROR => Error when generating text environment. [trgmsgi. 0435]
-*** ERROR => function failed [trgmsgi. 0447]
-*** ERROR => no socket operation allowed [trxio.c 3363]
-Speicherzugriffsfehler</programlisting>
-
- <para>Dit komt doordat <application>&sap.r3;</application> geen
- juiste locale kan toekennen en ook doordat het zelf onjuist
- is ingesteld (ontbrekende regels in sommige
- databasetabellen). Om een verbinding met
- <application>&sap.r3;</application> te kunnen maken, moeten
- de volgende regels aan het <filename>DEFAULT.PFL</filename>
- worden toegevoegd (zie notitie 0043288):</para>
-
- <programlisting>abap/set_etct_env_at_new_mode = 0
-install/collate/active = 0
-rscp/TCP0B = TCP0B</programlisting>
-
- <para>Nu kan het <application>&sap;</application>-systeem
- opnieuw gestart worden en kan een verbinding met het systeem
- gemaakt worden, hoewel landspecifieke taalinstellingen anders
- kunnen werken dan verwacht. Nadat de landinstellingen zijn
- gecorrigeerd (en de juiste locales zijn gegeven), kunnen
- bovenstaande regels uit <filename>DEFAULT.PFL</filename>
- verwijderd worden en kan het
- <application>&sap;</application>-systeem opnieuw gestart
- worden.</para>
- </sect3>
-
- <sect3 id="ora-00001">
- <title><errorcode>ORA-00001</errorcode></title>
-
- <para>Deze fout trad alleen op met <application>&oracle;
- 8.1.7</application> op &os;. De reden was dat de
- <application>&oracle;</application>-database zichzelf niet
- goed kon initialiseren en crashte, waarbij het semaforen en
- gedeeld geheugen op het systeem achterliet. De volgende
- poging om de database te starten geeft dan
- <errorcode>ORA-00001</errorcode>.</para>
-
- <para>Met <command>ipcs -a</command> moeten de semaforen
- opgezocht worden en verwijderd worden met
- <command>ipcrm</command>.</para>
- </sect3>
-
- <sect3 id="ora-00445pmon">
- <title><errorcode>ORA-00445</errorcode> (achtergrondproces PMON
- is niet gestart)</title>
-
- <para>Deze fout trad op met <application>&oracle;
- 8.1.7</application>. Deze fout wordt gemeld als de database
- met het gebruikelijke script <command>startsap</command>
- wordt gestart (bijvoorbeeld
- <command>startsap_majestix_00</command>) als gebruiker
- <username>prdadm</username>.</para>
-
- <para>Een mogelijke manier om dit te omzeilen is om de database
- in plaats daarvan als gebruiker <username>oraprd</username>
- te starten met <command>svrmgrl</command>:</para>
-
- <screen>&prompt.user; <userinput>svrmgrl</userinput>
-SVRMGR&gt; <userinput>connect internal;</userinput>
-SVRMGR&gt; <userinput>startup;</userinput>
-SVRMGR&gt; <userinput>exit</userinput></screen>
- </sect3>
-
- <sect3 id="ora-12546">
- <title><errorcode>ORA-12546</errorcode> (start listener met
- juiste rechten)</title>
-
- <para>De <application>&oracle;</application> listener moet als
- gebruiker <username>oraids</username> worden gestart:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>umask 0; lsnrctl start</userinput></screen>
-
- <para>Anders kan <errorcode>ORA-12456</errorcode> optreden
- omdat de sockets dan niet de juiste rechten hebben. Zie
- &sap; notitie 0072984.</para>
- </sect3>
-
- <sect3 id="ora-27102">
- <title><errorcode>ORA-27102</errorcode> (geen geheugen
- beschikbaar)</title>
-
- <para>Deze fout trad op toen geprobeerd werd en om waarden
- groter dan 1&nbsp;GB (1024x1024x1024) te gebruiken voor
- <literal>MAXDSIZ</literal> en <literal>DFLDSIZ</literal>.
- Ook kwam er de foutmelding <errorname>Linux Error 12: Cannot
- allocate memory</errorname>.
- </para>
- </sect3>
-
- <sect3 id="dipgntabindind">
- <title>[DIPGNTAB_IND_IND] tijdens
- <command>R3SETUP</command></title>
-
- <para>Dit wordt behandeld in &sap; notitie 0130581
- (<command>R3SETUP</command> termineert). Om een of andere
- reden gebruikte het installatieproces tijdens de
- IDES-specifieke installatie niet de juiste
- <application>&sap;</application> systeemnaam
- <quote>IDS</quote>, maar in plaats daarvan de lege string
- <literal>""</literal>. Dit leidt tot wat kleine problemen
- met de toegang tot mappen omdat de paden dynamisch
- gegenereerd worden door middel van
- <replaceable>SID</replaceable> (in dit geval IDS). Dus
- werden niet de paden:</para>
-
- <programlisting>/usr/sap/IDS/SYS/...
-/usr/sap/IDS/DVMGS00</programlisting>
-
- <para>maar de volgende paden gebruikt:</para>
-
- <programlisting>/usr/sap//SYS/...
-/usr/sap/D00</programlisting>
-
- <para>Om de installatie voort te zetten, zijn een link en een
- aanvullende map aangemaakt:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>pwd</userinput>
-/compat/linux/usr/sap
-&prompt.root; <userinput>ls -l</userinput>
-total 4
-drwxr-xr-x 3 idsadm sapsys 512 May 5 11:20 D00
-drwxr-x--x 5 idsadm sapsys 512 May 5 11:35 IDS
-lrwxr-xr-x 1 root sapsys 7 May 5 11:35 SYS -&gt; IDS/SYS
-drwxrwxr-x 2 idsadm sapsys 512 May 5 13:00 tmp
-drwxrwxr-x 11 idsadm sapsys 512 May 4 14:20 trans</screen>
-
- <para>Dit gedrag staat ook beschreven in &sap; notities 0029227
- en 0008401. Deze problemen traden niet op tijdens de
- installatie van <application>&sap; 4.6C</application>.</para>
- </sect3>
-
- <sect3 id="rfcrswboiniindind">
- <title>[RFCRSWBOINI_IND_IND] tijdens
- <command>R3SETUP</command></title>
-
- <para>Tijdens de installatie van <application>&sap;
- 4.6C</application> trad deze fout gewoon op als het gevolg
- van een andere fout eerder in de installatie. In dit geval
- moeten de bijhorende logboekbestanden doorzocht worden om het
- echte probleem te kunnen herstellen.</para>
-
- <para>Als na het doorzoeken van de logboekbestanden blijkt dat
- deze fout inderdaad de juiste is (zie de &sap; notities),
- dan kan de <literal>STATUS</literal> van de stap die het
- probleem geeft van <literal>ERROR</literal> in
- <literal>OK</literal> veranderd worden (in
- <filename>CENTRDB.R3S</filename>) en kan
- <command>R3SETUP</command> opnieuw gestart worden. Na de
- installatie moet rapport <literal>RSWBOINS</literal> van
- transactie SE38 uitgevoerd worden. In &sap; notitie 0162266
- staat aanvullende informatie over de fasen
- <literal>RFCRSWBOINI</literal> en
- <literal>RFCRADDBDIF</literal>.</para>
- </sect3>
-
- <sect3 id="rfcraddbdifindind">
- <title>[RFCRADDBDIF_IND_IND] tijdens
- <command>R3SETUP</command></title>
-
- <para>Hier gelden dezelfde beperkingen: er dient door het
- doorzoeken van de logboekbestanden gecontroleerd te worden
- dat deze fout niet veroorzaakt wordt door eerdere
- problemen.</para>
-
- <para>Als bevestigd kan worden dat &sap; notitie 0162266 van
- toepassing is, kan gewoon <literal>STATUS</literal> van de
- stap die het probleem geeft van <literal>ERROR</literal> in
- <literal>OK</literal> veranderd worden (in
- <filename>CENTRDB.R3S</filename>) en
- <command>R3SETUP</command> opnieuw gestart worden. Na de
- installatie moet het rapport <literal>RADDBDIF</literal> van
- transactie SE38 uitgevoerd worden.</para>
- </sect3>
-
- <sect3 id="sigactionsig31">
- <title><errorcode>sigaction sig31: File size limit
- exceeded</errorcode></title>
-
- <para>Deze fout trad op tijdens het starten van de
- <application>&sap;</application>-processen
- <emphasis>disp+work</emphasis>. Als
- <application>&sap;</application> met het script
- <command>startsap</command> gestart wordt, worden er
- subprocessen gestart die ontkoppelen en het vuile werk om
- alle andere <application>&sap;</application>-processen te
- starten opknappen. Een gevolg hiervan is dat het script zelf
- een verkeerde situatie niet opmerkt.</para>
-
- <para>Om te controleren of de <application>&sap;</application>
- processen juist zijn gestart, kan de processtatus bekeken
- worden met <command>ps ax | grep
- <replaceable>SID</replaceable></command>, wat een lijst
- geeft met alle processen van
- <application>&oracle;</application> en
- <application>&sap;</application>. Als het ernaar uitziet dat
- sommige processen ontbreken of als er geen verbinding met het
- <application>&sap;</application>-systeem gemaakt kan worden,
- is het verstandig de bijhorende logboekbestanden uit
- <filename>/usr/sap/<replaceable>SID</replaceable>/DVEBMGS<replaceable>nr</replaceable>/work/</filename>
- te bekijken. De te controleren bestanden zijn
- <filename>dev_ms</filename> en
- <filename>dev_disp</filename>.</para>
-
- <para>Signaal 31 treedt hier op als de hoeveelheid gedeeld
- geheugen die door <application>&oracle;</application> en
- <application>&sap;</application> wordt gebruikt, groter is
- dan wat in het kernelinstellingenbestand is ingesteld en dit
- kan worden verholpen door een hogere waarde te
- gebruiken:</para>
-
- <programlisting># grotere waarden voor 46C productiesystemen:
-options SHMMAXPGS=393216
-# kleinere waarde voldoende voor 46B:
-#options SHMMAXPGS=262144</programlisting>
- </sect3>
-
- <sect3 id="saposcolfails">
- <title><command>saposcol</command> starten mislukt</title>
-
- <para>Er zijn wat problemen met het programma
- <command>saposcol</command> (versie 4.6D). Het
- <application>&sap;</application>-systeem gebruikt
- <command>saposcol</command> om informatie over de
- systeemprestaties in te winnen. Dit programma is niet
- noodzakelijk om het <application>&sap;</application>-systeem
- te gebruiken, dus kan dit probleem als onbelangrijk worden
- beschouwd. De oudere versie (4.6B) werkt wel, maar verzamelt
- niet alle gegevens (veel aanroepen geven gewoon 0 terug,
- bijvoorbeeld het processorgebruik).</para>
- </sect3>
- </sect2>
- </sect1>
-
<sect1 id="linuxemu-advanced">
<title>Gevorderde onderwerpen</title>