aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml
diff options
context:
space:
mode:
authorRemko Lodder <remko@FreeBSD.org>2004-12-19 15:34:13 +0000
committerRemko Lodder <remko@FreeBSD.org>2004-12-19 15:34:13 +0000
commitaffa9d7410848a35b0b7516f662c8fb462889f97 (patch)
tree6a522e61a23d8793c7d7ef8f9dad12177039d3b2 /nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml
parent3806eec74226c119c21ab2f379478bbe79285da7 (diff)
downloaddoc-affa9d7410848a35b0b7516f662c8fb462889f97.tar.gz
doc-affa9d7410848a35b0b7516f662c8fb462889f97.zip
Importing the linuxemu chapter (1.116)
Obtained from: The FreeBSD Dutch Documentation Project Approved by: simon (mentor)
Notes
Notes: svn path=/head/; revision=23283
Diffstat (limited to 'nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml')
-rw-r--r--nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml3829
1 files changed, 3603 insertions, 226 deletions
diff --git a/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml b/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml
index 71d99c42c6..8db84701ac 100644
--- a/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml
+++ b/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml
@@ -2,6 +2,8 @@
The FreeBSD Dutch Documentation Project
$FreeBSD$
+ $FreeBSDnl: nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml,v 1.21 2004/12/19 15:31:45 remko Exp $
+ Gebaseerd op: 1.118
-->
<chapter id="linuxemu">
@@ -10,7 +12,7 @@
<author>
<firstname>Jim</firstname>
<surname>Mock</surname>
- <contrib>Herstructureerd en delen geupdate door </contrib>
+ <contrib>Geherstructureerd en delen bijgewerkt door </contrib>
</author>
<!-- 22 Mar 2000 -->
</authorgroup>
@@ -25,50 +27,362 @@
<surname>Murphey</surname>
</author>
</authorgroup>
+ <authorgroup>
+ <author>
+ <firstname>Ren&eacute;</firstname>
+ <surname>Ladan</surname>
+ <contrib>Vertaald door </contrib>
+ </author>
+ </authorgroup>
</chapterinfo>
- <title>* Linux binary compatibiliteit</title>
- <sect1 id="linuxemu-synopsis">
- <title>* Samenvatting</title>
+ <title>&linux; Binaire Compatibiliteit</title>
- <para></para>
+ <sect1 id="linuxemu-synopsis">
+ <title>Samenvatting</title>
+
+ <para>&os; levert binaire compatibiliteit met verscheidene andere
+ &unix; achtige besturingssystemen, waaronder &linux;. Op dit
+ moment kan de vraag gesteld worden waarom &os; nu precies
+ &linux; binaries moet kunnen draaien. Het antwoord is dat veel
+ bedrijven en ontwikkelaars alleen ontwikkelen voor &linux;, omdat
+ dat het nieuwste <quote>hebbeding</quote> is in de wereld van
+ computers. Dat laat &os; gebruikers al zeurend achter bij
+ diezelfde bedrijven en ontwikkelaars om originele &os; versies
+ van hun applicaties. Het probleem is dat veel van deze bedrijven
+ zich niet goed realiseren hoeveel mensen hun product zouden
+ gebruiken als er ook &os; versies van waren en de meesten blijven
+ alleen voor &linux; ontwikkelen. Dus wat moet een &os; gebruiker
+ doen? Hier komt de &linux; binaire compatibiliteit van &os; om
+ de hoek kijken.</para>
+
+ <para>In een notendop stelt de compatibiliteit &os; in staat om
+ rond de 90% van alle &linux; applicaties zonder wijzigingen te
+ draaien. Dit omvat applicaties zoals
+ <application>&staroffice;</application>, de &linux; versie van
+ <application>&netscape;</application>,
+ <application>&adobe;&nbsp;&acrobat;</application>,
+ <application><trademark
+ class="registered">RealPlayer</trademark></application>,
+ <application><trademark>VMWare</trademark></application>,
+ <application>&oracle;</application>, <application><trademark
+ class="registered">WordPerfect</trademark></application>,
+ <application>Doom</application>,
+ <application>Quake</application> en meer. Er wordt zelfs gemeld
+ dat in sommige gevallen &linux; binaries beter presteren op &os;
+ dan op &linux;.</para>
+
+ <indexterm>
+ <primary>&linux;</primary>
+
+ <secondary><filename>/proc</filename> bestandssysteem</secondary>
+ </indexterm>
+
+ <para>Er zijn echter enkele &linux; specifieke
+ besturingssysteemeigenschappen die niet door &os; ondersteund
+ worden. &linux; binaries werken niet op &os; als ze overvloedig
+ gebruik maken van het &linux; bestandssysteem
+ <filename>/proc</filename> (dat anders is dan
+ <filename>/proc</filename> van &os;), of van &i386; specifieke
+ aanroepen, zoals het aanzetten van de virtuele 8086 modus.</para>
+
+ <para>Na het lezen van dit hoofdstuk weet de lezer:</para>
+
+ <itemizedlist>
+ <listitem>
+ <para>Hoe &linux; binaire compatibiliteit op een systeem aan
+ te zetten;</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Hoe aanvullende &linux; gedeelde bibliotheken te
+ installeren;</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Hoe &linux; applicaties op een &os; systeem te
+ installeren;</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>De implementatiedetails van &linux; compatibiliteit in
+ &os;.</para>
+ </listitem>
+ </itemizedlist>
+
+ <para>Aangeraden voorkennis:</para>
+
+ <itemizedlist>
+ <listitem>
+ <para>Hoe extra software van derden te installeren (<xref
+ linkend="ports">).</para>
+ </listitem>
+ </itemizedlist>
</sect1>
<sect1 id="linuxemu-lbc-install">
- <title>* Installatie</title>
+ <title>Installatie</title>
+
+ <indexterm><primary>KLD (kernel loadable object)</primary></indexterm>
+
+ <para>&linux; binaire compatibiliteit staat standaard niet aan. De
+ gemakkelijkste manier om deze functionaliteit aan te zetten is
+ door het <literal>linux</literal> KLD object (<quote>Kernel
+ LoaDable object</quote>) te laden. Deze module kan geladen
+ worden door simpelweg <command>linux</command> op de
+ opdrachtregel in te geven.</para>
+
+ <para>Als &linux; compatibiliteit altijd aan moet staan, dan moet
+ de volgende regel aan <filename>/etc/rc.conf</filename>
+ toegevoegd worden:</para>
+
+ <programlisting>linux_enable="YES"</programlisting>
+
+ <para>Met &man.kldstat.8; kan gecontroleerd worden of de KLD
+ geladen is:</para>
+
+ <screen>&prompt.user; <userinput>kldstat</userinput>
+Id Refs Address Size Name
+ 1 2 0xc0100000 16bd8 kernel
+ 7 1 0xc24db000 d000 linux.ko</screen>
+
+ <indexterm>
+ <primary>kernelopties</primary>
+
+ <secondary>LINUX</secondary>
+ </indexterm>
+
+ <para>Als het om enige reden ongewenst of onmogelijk is de KLD te
+ laden, dan kan de &linux; binaire compatibiliteit statisch in de
+ kernel gecompileerd worden door
+ <literal>options COMPAT_LINUX</literal> aan het
+ kernelinstellingenbestand toe te voegen. Daarna kan de nieuwe
+ kernel zoals beschreven in <xref linkend="kernelconfig">
+ ge&iuml;nstalleerd worden.</para>
<sect2>
- <title>* Linux runtime bibliotheken installeren</title>
+ <title>&linux; Runtime Bibliotheken Installeren</title>
- <sect3 id="linuxemu-libs-port">
- <title>* Installeren door middel van de linux_base port</title>
+ <indexterm>
+ <primary>&linux;</primary>
- <para></para>
+ <secondary>&linux; bibliotheken installeren</secondary>
+ </indexterm>
+
+ <para>Dit kan op twee manieren gedaan worden: door de <link
+ linkend="linuxemu-libs-port">linux_base</link> port te
+ gebruiken of door ze <link
+ linkend="linuxemu-libs-manually">handmatig</link> te
+ installeren.</para>
+
+ <sect3 id="linuxemu-libs-port">
+ <title>Installeren uit de linux_base Port</title>
+
+ <indexterm><primary>portscollectie</primary></indexterm>
+
+ <para>Dit is verreweg de gemakkelijkste weg om te bewandelen
+ om de runtime bibliotheken te installeren. Het is net
+ als het installeren van andere ports uit de <ulink
+ type="html"
+ url="file://localhost/usr/ports/">portscollectie</ulink>.
+ Dit kan met het volgende commando:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/emulators/linux_base</userinput>
+&prompt.root; <userinput>make install distclean</userinput></screen>
+
+ <para>Nu is er werkende &linux; binaire compatibiliteit.
+ Sommige programma's kunnen klagen over onjuiste kleine
+ versies van de systeembibliotheken. Over het algemeen
+ schijnt dit echter geen probleem te zijn.</para>
+
+ <note>
+ <para>Er kunnen verschillende versies van de <filename
+ role="package">emulators/linux_base</filename> port
+ beschikbaar zijn, overeenkomend met verschillende versies
+ van verscheidene &linux; distributies. Het is verstandig
+ de port te installeren die het meest voldoet aan de eisen
+ van de &linux; applicaties die ge&iuml;nstalleerd gaan
+ worden.</para>
+ </note>
</sect3>
<sect3 id="linuxemu-libs-manually">
- <title>* Bibliotheken handmatig installeren</title>
-
- <para></para>
+ <title>Bibliotheken Handmatig Installeren</title>
+
+ <para>Als de portscollectie niet is ge&iuml;nstalleerd, kunnen
+ de bibliotheken met de hand ge&iuml;nstalleerd worden. Om
+ alles te laten werken moeten de &linux; gedeelde bibliotheken
+ waarvan het programma afhankelijk is en de runtime linker
+ ge&iuml;nstalleerd worden. Ook moet een <quote>shadow
+ root</quote> map aangemaakt worden,
+ <filename>/compat/linux</filename>, voor &linux; bibliotheken
+ op een &os; systeem. Elke gedeelde bibliotheek die wordt
+ geopend door &linux; programma's die op &os; draaien, kijken
+ eerst in deze boomstructuur. Dus als een &linux; programma
+ bijvoorbeeld <filename>/lib/libc.so</filename> laadt,
+ probeert &os; eerst
+ <filename>/compat/linux/lib/libc.so</filename> te openen, en
+ als die niet bestaat, probeert het
+ <filename>/lib/libc.so</filename> proberen. Gedeelde
+ bibliotheken moeten in de schaduwmapstructuur
+ ge&iuml;nstalleerd worden in plaats van in de paden die het
+ &linux; <command>ld.so</command> rapporteert.</para>
+
+ <para>In het algemeen geldt dat alleen de eerste paar keer
+ dat een &linux; binary wordt ge&iuml;nstalleerd op een &os;
+ systeem naar de gedeelde bibliotheken gezocht wordt waar
+ &linux; binaries van afhankelijk zijn. Na een tijd is de
+ verzameling van &linux; gedeelde bibliotheken op een systeem
+ voldoende groot om nieuw ge&iuml;mporteerde &linux; binaries
+ te kunnen draaien zonder enig extra werk.</para>
</sect3>
<sect3>
- <title>* Hoe installeer je extra gedeelde bibliotheken</title>
-
- <para></para>
+ <title>Extra Gedeelde Bibliotheken Installeren</title>
+
+ <indexterm><primary>gedeelde bibliotheken</primary></indexterm>
+
+ <para>Wat als de <filename>linux_base</filename> port is
+ ge&iuml;nstalleerd en een applicatie nog steeds klaagt over
+ ontbrekende gedeelde bibliotheken? Op zich zijn er twee
+ mogelijkheden (voor het opvolgen van deze instructies zijn
+ <username>root</username> rechten op een &os; systeem
+ vereist).</para>
+
+ <para>Als er toegang is tot een &linux; systeem kan gekeken
+ worden welke gedeelde bibliotheken de applicatie nodig heeft
+ en kunnen ze gekopieerd worden naar het &os systeem. Dit
+ wordt toegelicht in het volgende voorbeeld:</para>
+
+ <informalexample>
+ <para>Stel dat FTP gebruikt is om de &linux; binary van
+ <application>Doom</application> op te halen en die op een
+ &linux; systeem staat waar toegang tot is. Dan kan met
+ <command>ldd linuxdoom</command> gecontroleerd worden welke
+ gedeelde bibliotheken er nodig zijn:</para>
+
+ <screen>&prompt.user; <userinput>ldd linuxdoom</userinput>
+libXt.so.3 (DLL Jump 3.1) =&gt; /usr/X11/lib/libXt.so.3.1.0
+libX11.so.3 (DLL Jump 3.1) =&gt; /usr/X11/lib/libX11.so.3.1.0
+libc.so.4 (DLL Jump 4.5pl26) =&gt; /lib/libc.so.4.6.29</screen>
+
+ <indexterm><primary>symbolische links</primary></indexterm>
+
+ <para>Alle bestanden uit de laatste kolom zijn nodig en
+ moeten onder <filename>/compat/linux</filename> komen te
+ staat en de namen uit de eerste kolom moeten er als
+ symbolische links naar verwijzen. Dit betekent dat
+ uiteindelijk deze bestanden op een &os; systeem
+ staan:</para>
+
+ <screen>/compat/linux/usr/X11/lib/libXt.so.3.1.0
+/compat/linux/usr/X11/lib/libXt.so.3 -&gt; libXt.so.3.1.0
+/compat/linux/usr/X11/lib/libX11.so.3.1.0
+/compat/linux/usr/X11/lib/libX11.so.3 -&gt; libX11.so.3.1.0
+/compat/linux/lib/libc.so.4.6.29
+/compat/linux/lib/libc.so.4 -&gt; libc.so.4.6.29</screen>
+
+ <blockquote>
+ <note>
+ <para>Als er al een &linux; gedeelde bibliotheek met een
+ groot revisienummer overeenstemmend met de eerste kolom
+ van de <command>ldd</command> uitvoer is, dan hoeft het
+ bestand uit de laatste kolom niet naar een systeem
+ gekopieerd te worden. Het bestand dat er al staat moet
+ werken. Het is aan te raden om de gedeelde bibliotheek
+ sowieso te kopi&euml;ren als het een nieuwere versie
+ is. De oude kan verwijderd worden, zolang de
+ symbolische link maar naar de nieuwe wijst. Dus als
+ deze bibliotheken op een systeem staan:</para>
+
+ <screen>/compat/linux/lib/libc.so.4.6.27
+/compat/linux/lib/libc.so.4 -&gt; libc.so.4.6.27</screen>
+
+ <para>en een nieuwe binary zegt een latere versie nodig
+ te hebben volgens de uitvoer van
+ <command>ldd</command>:</para>
+
+ <screen>libc.so.4 (DLL Jump 4.5pl26) -&gt; libc.so.4.6.29</screen>
+
+ <para>Als slechts &eacute;&eacute;n of twee versies
+ verouderd zijn in het laatste cijfer, dan hoeft
+ <filename>/lib/libc.so.4.6.29</filename> niet
+ gekopieerd te worden, omdat het programma goed moet
+ werken met de ietwat oudere versie. Als er echter
+ behoefte aan is, kan besloten worden om
+ <filename>libc.so</filename> sowieso te verplaatsen,
+ en dat resulteert in:</para>
+
+ <screen>/compat/linux/lib/libc.so.4.6.29
+/compat/linux/libc.so.4 -&gt; lbic.so.4.6.29</screen>
+ </note>
+ </blockquote>
+
+ <blockquote>
+ <note>
+ <para>Het symbolische link mechanisme is
+ <emphasis>alleen</emphasis> nodig voor &linux;
+ binaries. De &os; runtime linker zorgt zelf voor het
+ kijken naar passende grote revisienummers en daar hoeft
+ geen zorg over te bestaan.</para>
+ </note>
+ </blockquote>
+ </informalexample>
</sect3>
</sect2>
<sect2>
- <title>* Linux ELF binaries installeren</title>
+ <title>&linux; ELF Binaries Installeren</title>
+
+ <indexterm>
+ <primary>&linux;</primary>
+
+ <secondary>ELF binaries</secondary>
+ </indexterm>
+
+ <para>ELF binaries hebben soms een extra stap van
+ <quote>branding</quote> nodig. Als er ongemerkt ELF binaries
+ worden gedraaid, onstaat er een foutmelding zoals de
+ volgende:</para>
- <para></para>
+ <screen>&prompt.user; <userinput>./mijn-linux-elf-binary</userinput>
+ELF binary type not known
+Abort</screen>
+
+ <para>Om de &os; kernel te helpen &os; ELF binaries en &linux;
+ binaries uit elkaar te houden, kan &man.brandelf.1; gebruikt
+ worden.</para>
+
+ <screen>&prompt.user; <userinput>brandelf -t Linux mijn-linux-elf-binary</userinput></screen>
+
+ <indexterm><primary>GNU gereedschapskist</primary></indexterm>
+
+ <para>De GNU gereedschapskist plaatst nu automatisch de juiste
+ merkinformatie in ELF binaries, dus deze stap zou steeds
+ overbodiger moeten worden in de toekomst.</para>
</sect2>
<sect2>
- <title>* De hostnaam resolver configureren</title>
-
- <para></para>
+ <title>De Hostnaamresolver Instellen</title>
+
+ <screen>resolv+: "bind" is an invalid keyword resolv+:
+"hosts" is an invalid keyword</screen>
+
+ <para>Als DNS niet werkt of de bovenstaande melding ontstaat, dan
+ moet <filename>/compat/linux/etc/host.conf</filename> ingesteld
+ worden met daarin:</para>
+
+ <programlisting>order hosts, bind
+multi on</programlisting>
+
+ <para>De volgorde geeft aan dat <filename>/etc/hosts</filename>
+ als eerste doorzocht wordt en DNS als tweede. Als
+ <filename>/compat/linux/etc/host.conf</filename> niet
+ ge&iuml;nstalleerd is, vinden &linux; applicaties
+ <filename>/etc/host.conf</filename> van &os; en klagen ze over
+ de incompatibele &os; syntaxis. <literal>bind</literal> moet
+ verwijderd worden als er geen naamserver is ingesteld die
+ gebruik maakt van <filename>/etc/resolv.conf</filename>.</para>
</sect2>
</sect1>
@@ -78,7 +392,7 @@
<author>
<firstname>Murray</firstname>
<surname>Stokely</surname>
- <contrib>Geupdate voor Mathematica 4.X door </contrib>
+ <contrib>Bijgewerkt voor &mathematica; 4.X door </contrib>
</author>
</authorgroup>
<authorgroup>
@@ -89,25 +403,159 @@
</author>
</authorgroup>
</sect1info>
- <title>* Installeren van &mathematica;</title>
+ <title>&mathematica; Installeren</title>
- <sect2>
- <title>* De Linux binaries brandmerken</title>
+ <indexterm>
+ <primary>applicaties</primary>
- <para></para>
- </sect2>
+ <secondary><application>&mathematica;</application></secondary>
+ </indexterm>
- <sect2>
- <title>* Je &mathematica; wachtwoord verkrijgen</title>
+ <para>Dit document beschrijft het installatieproces van de &linux;
+ versie van <application>&mathematica; 4.X</application> op een
+ &os; systeem.</para>
+
+ <para>De &linux; versie van
+ <application>&mathematica;</application> draait perfect op &os;,
+ maar de binaries die door Wolfram geleverd worden moeten gemerkt
+ worden zodat &os; weet dat het de Linux ABI moet gebruiken om ze
+ uit te voeren.</para>
- <para></para>
+ <para>De &linux; versie van
+ <application>&mathematica;</application> of
+ <application>&mathematica; for Students</application> kan
+ direct bij Wolfram besteld worden op <ulink
+ url="http://www.wolfram.com/"></ulink>.</para>
+
+ <sect2>
+ <title>De &linux; Binaries Merken</title>
+
+ <para>De &linux; binaries zijn geplaatst in de map
+ <filename>Unix</filename> van de
+ <application>&mathematica;</application> CDROM geleverd door
+ Wolfram. Deze mappenstructuur moet naar de lokale harde schijf
+ gekopieerd worden, zodat de &linux; binaries gemerkt kunnen
+ wordt met &man.brandelf.1; voordat de installer draait:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>mount /cdrom</userinput>
+&prompt.root; <userinput>cp -rp /cdrom/Unix/ /localdir/</userinput>
+&prompt.root; <userinput>brandelf -t Linux /localdir/Files/SystemFiles/Kernel/Binaries/Linux/*</userinput>
+&prompt.root; <userinput>brandelf -t Linux /localdir/Files/SystemFiles/FrontEnd/Binaries/Linux/*</userinput>
+&prompt.root; <userinput>brandelf -t Linux /localdir/Files/SystemFiles/Installation/Binaries/Linux/*</userinput>
+&prompt.root; <userinput>brandelf -t Linux /localdir/Files/SystemFiles/Graphics/Binaries/Linux/*</userinput>
+&prompt.root; <userinput>brandelf -t Linux /localdir/Files/SystemFiles/Converters/Binaries/Linux/*</userinput>
+&prompt.root; <userinput>brandelf -t Linux /localdir/Files/SystemFiles/LicenseManager/Binaries/Linux/mathlm</userinput>
+&prompt.root; <userinput>cd /localdir/Installers/Linux/</userinput>
+&prompt.root; <userinput>./MathInstaller</userinput></screen>
+
+ <para>Als alternatief kan simpelweg het standaard ELF merk op
+ Linux gezet worden voor alle ongemerkte binaries met het
+ commando:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>sysctl kern.fallback_elf_brand=3</userinput></screen>
+
+ <para>Dit laat &os; aannemen dat alle ongemerkte ELF binaries de
+ Linux ABI gebruiken en dus zou de installer rechtstreeks van
+ de CDROM moeten kunnen draaien.</para>
</sect2>
<sect2>
- <title>* De &mathematica; frontend draaien over een
- netwerk</title>
+ <title>&mathematica; Wachtwoord Opvragen</title>
+
+ <para>Voordat <application>&mathematica;</application> kan
+ draaien, moet er een wachtwoord komen van Wolfram dat
+ overeenkomt met het <quote>machine ID</quote>.</para>
+
+ <indexterm>
+ <primary>Ethernet</primary>
+
+ <secondary>MAC adres</secondary>
+ </indexterm>
+
+ <para>Als de &linux; compatibiliteits-runtime bibliotheken zijn
+ ge&iuml;nstalleerd en <application>&mathematica;</application>
+ is uitgepaktm, dan kan het <quote>machine ID</quote> verkregen
+ worden door <command>mathinfo</command> te draaien in de
+ installatiemap. Dit machine-ID is alleen op het MAC adres van
+ de eerste Ethernetkaart gebaseerd.</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>cd /localdir/Files/SystemFiles/Installation/Binaries/Linux</userinput>
+&prompt.root; <userinput>mathinfo</userinput>
+disco.example.com 7115-70839-20412</screen>
+
+ <para>Bij een registratie bij Wolfram, per email, telefoon of
+ fax, wordt het <quote>machine ID</quote> opgegeven en zij
+ reageren met een overeenkomstig wachtwoord dat uit groepen
+ getallen bestaat. Deze informatie kan ingevoerd worden bij het
+ voor de eerste keer draaien van
+ <application>&mathematica;</application>, net als voor elk
+ ander <application>&mathematica;</application> platform.</para>
+ </sect2>
- <para></para>
+ <sect2>
+ <title>Het &mathematica; Frontend over een Netwerk
+ Draaien</title>
+
+ <para><application>&mathematica;</application> gebruikt enkele
+ speciale lettertypen om tekens af te beelden die niet aanwezig
+ zijn in een standaard lettertypeverzameling (integralen,
+ sommen, Griekse letters, enzovoort). Het X-protocol vereist
+ dat deze lettertypen <emphasis>lokaal</emphasis> worden
+ ge&iuml;nstalleerd. Dit betekent dat deze lettertypen
+ gekopieerd moeten worden vanaf de CDROM of vanaf een host met
+ <application>&mathematica;</application> erop naar de lokale
+ machine. Deze lettertypen worden meestal opgeslagen in
+ <filename>/cdrom/Unix/Files/SystemFiles/Fonts</filename> op de
+ CDROM of in
+ <filename>/usr/local/mathematica/SystemFiles/Fonts</filename>
+ op de harde schijf. De eigenlijke lettertypen staan in de
+ submap <filename>Type1</filename> en <filename>X</filename>.
+ Er zijn verschillende manieren om ze te installeren, zoals
+ hieronder staat beschreven.</para>
+
+ <para>De eerste manier is om ze te kopi&euml;ren in
+ &eacute;&eacute;n van de bestaande lettertypenmappen in
+ <filename>/usr/X11R6/lib/X11/fonts</filename>. Hiertoe dient
+ <filename>fonts.dir</filename> bewerkt te worden door de namen
+ van de lettertypen eraan toe te voegen het aantal lettertypen
+ op de eerste regel te veranderen. Als alternatief kan ook
+ eenvoudig &man.mkfontdir.1; in de map gedraaid worden waar de
+ lettertypen heen zijn gekopieerd.</para>
+
+ <para>De tweede manier om dit te doen is door de mappen naar
+ <filename>/usr/X11R6/lib/X11/fonts</filename> te
+ kopi&euml;ren:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/X11R6/lib/X11/fonts</userinput>
+&prompt.root; <userinput>mkdir X</userinput>
+&prompt.root; <userinput>mkdir MathType1</userinput>
+&prompt.root; <userinput>cd /cdrom/Unix/Files/SystemFiles/Fonts</userinput>
+&prompt.root; <userinput>cp X/* /usr/X11R6/lib/X11/fonts/X</userinput>
+&prompt.root; <userinput>cp Type1/* /usr/X11R6/lib/X11/fonts/MathType1</userinput>
+&prompt.root; <userinput>cd /usr/X11R6/lib/X11/fonts/X</userinput>
+&prompt.root; <userinput>mkfontdir</userinput>
+&prompt.root; <userinput>cd ../MathType1</userinput>
+&prompt.root; <userinput>mkfontdir</userinput></screen>
+
+ <para>Voeg nu de nieuwe lettertypenmappen toe aan het
+ lettertypenpad:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>xset fp+ /usr/X11R6/lib/X11/fonts/X</userinput>
+&prompt.root; <userinput>xset fp+ /usr/X11R6/lib/X11/fonts/MathType1</userinput>
+&prompt.root; <userinput>xset fp rehash</userinput></screen>
+
+ <para>Als de <application>&xfree86;</application> server gebruikt
+ wordt, kunnen deze lettertypenmappen automatisch geladen worden
+ door ze aan <filename>XF86Config</filename> toe te
+ voegen.</para>
+
+ <indexterm><primary>lettertypen</primary></indexterm>
+
+ <para>Als er nog <emphasis>geen</emphasis> map
+ <filename>/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1</filename> bestaat,
+ kan de naam van de map <filename>MathType1</filename> in het
+ bovenstaande voorbeeld veranderd worden naar
+ <filename>Type1</filename>.</para>
</sect2>
</sect1>
@@ -121,6 +569,7 @@
<contrib>Bijgedragen door </contrib>
</author>
</authorgroup>
+
<authorgroup>
<author>
<firstname>Robert</firstname>
@@ -130,12 +579,171 @@
</author>
</authorgroup>
</sect1info>
- <title>* Installeren van &maple;</title>
- <sect2>
- <title>* Gemeenschappelijke verborgen gevaren</title>
+ <title>&maple; Installeren</title>
+
+ <indexterm>
+ <primary>applicaties</primary>
+
+ <secondary><application>Maple</application></secondary>
+ </indexterm>
+
+ <para><application>&maple;</application> is een commercieel
+ wiskundeprogramma vergelijkbaar met
+ <application>&mathematica;</application>. De software is te koop
+ op <ulink url="http://www.maplesoft.com/"></ulink> en kan daar
+ ook geregistreerd worden voor een licentiebestand. Om deze
+ software op &os; te installeren kunnen de volgende eenvoudige
+ stappen gevolgd worden:</para>
+
+ <procedure>
+ <step>
+ <para>Voer het <filename>INSTALL></filename> shellscript
+ uit van de productdistributie. Kies de <quote>RedHat</quote>
+ optie als daarom wordt gevraagd door het
+ installatieprogramma. Een typische installatiemap zou
+ <filename class="directory">/usr/local/maple</filename>
+ zijn.</para>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Bestel, als dat nog niet gedaan is, een licentie voor
+ <application>&maple;</application> van Maple Waterloo
+ Software (<ulink
+ url="http://register.maplesoft.com/"></ulink>) en kopieer
+ deze naar
+ <filename>/usr/local/maple/license/license.dat</filename>.</para>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Installeer de <application>FLEXlm</application>
+ licentiebeheerder met het installatieshellscript
+ <filename>INSTALL_LIC</filename>, dat geleverd wordt bij
+ <application>&maple;</application>. Stel de primaire
+ hostnaam voor de machine in voor de licentieserver.</para>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Patch het bestand
+ <filename>/usr/local/maple/bin/maple.system.type</filename>
+ met het volgende:</para>
+
+ <programlisting> ----- knip ------------------
+*** maple.system.type.orig Sun Jul 8 16:35:33 2001
+--- maple.system.type Sun Jul 8 16:35:51 2001
+***************
+*** 72,77 ****
+--- 72,78 ----
+ # the IBM RS/6000 AIX case
+ MAPLE_BIN="bin.IBM_RISC_UNIX"
+ ;;
++ "FreeBSD"|\
+ "Linux")
+ # the Linux/x86 case
+ # We have two Linux implementations, one for Red Hat and
+ ----- knip einde van patch -----</programlisting>
+
+ <para>Achter <literal>"FreeBSD"|</literal> mogen geen verdere
+ witvelden staan.</para>
+
+ <para>Deze patch instrueert <application>&maple;</application>
+ om <quote>&os;</quote> als een &linux; systeem te herkennen.
+ Het shellscript <filename>bin/maple</filename> roept het
+ shellscript <filename>bin/maple.system.type</filename> aan,
+ dat op zijn beurt <command>uname -a</command> aanroept om
+ achter de naam van het besturingssysteem te komen.
+ Afhankelijk van de naam van het besturingssysteem zoekt het
+ uit welke binaries het moet gebruiken.</para>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Start de licentieserver.</para>
+
+ <para>Het volgende script, ge&iuml;nstalleerd als
+ <filename>/usr/local/etc/rc.d/lmgrd.sh</filename>, is een
+ gemakkelijke manier om <command>lmgrd</command> op te
+ starten:</para>
+
+ <programlisting> ----- knip ------------
+
+#! /bin/sh
+PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin
+PATH=${PATH}:/usr/local/maple/bin:/usr/local/maple/FLEXlm/UNIX/LINUX
+export PATH
+
+LICENSE_FILE=/usr/local/maple/license/license.dat
+LOG=/var/log/lmgrd.log
+
+case "$1" in
+start)
+ lmgrd -c ${LICENSE_FILE} 2>> ${LOG} 1>&2
+ echo -n " lmgrd"
+ ;;
+stop)
+ lmgrd -c ${LICENSE_FILE} -x lmdown 2>> ${LOG} 1>&2
+ ;;
+*)
+ echo "Usage: `basename $0` {start|stop}" 1>&2
+ exit 64
+ ;;
+esac
+
+exit 0
+ ----- knip ------------</programlisting></step>
+
+
+ <step>
+ <para><application>&maple;</application> testen:</para>
+
+ <screen>&prompt.user; <userinput>cd /usr/local/maple/bin</userinput>
+&prompt.user; <userinput>./xmaple</userinput></screen>
+
+ <para>Nu hoort het programma te draaien. Het is belangrijk om
+ Maplesoft te schrijven om ze te laten weten dat een echte
+ &os; versie gewenst is!</para>
+ </step>
+ </procedure>
- <para></para>
+ <sect2>
+ <title>Gemeenschappelijke Verborgen Gevaren</title>
+
+ <itemizedlist>
+ <listitem>
+ <para>De <application>FLEXlm</application>
+ licentiebeheerder kan een lastig programma zijn om mee te
+ werken. Aanvullende documentatie staat op <ulink
+ url="http://www.globetrotter.com/"></ulink>.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para><command>lmgrd</command> staat er bekend om erg
+ kieskeurig over het licentiebestand te zijn en core te dumpen
+ als er een probleem is. Een correct licentiebestand ziet er
+ zo uit:</para>
+
+ <programlisting># =======================================================
+# License File for UNIX Installations ("Pointer File")
+# =======================================================
+SERVER chillig ANY
+#USE_SERVER
+VENDOR maplelmg
+
+FEATURE Maple maplelmg 2000.0831 permanent 1 XXXXXXXXXXXX \
+ PLATFORMS=i86_r ISSUER="Waterloo Maple Inc." \
+ ISSUED=11-may-2000 NOTICE=" Technische Universitat Wien" \
+ SN=XXXXXXXXX</programlisting>
+
+ <note>
+ <para>Het serienummer en de sleutel zijn vervangen door
+ <quote>X</quote>'en. <hostid>chillig</hostid> is de
+ hostnaam.</para>
+ </note>
+
+ <para>Het bewerken van het licentiebestand lukt zolang de
+ regel <quote>FEATURE</quote> niet verandert (die
+ beschermd is door de licentiesleutel).</para>
+ </listitem>
+ </itemizedlist>
</sect2>
</sect1>
@@ -150,42 +758,250 @@
<!-- daniel+handbook@pelleg.org -->
</authorgroup>
</sect1info>
- <title>* Installeren van &matlab;</title>
- <sect2>
- <title>* &matlab; installeren</title>
+ <title>&matlab; Installeren</title>
- <para></para>
- </sect2>
+ <indexterm>
+ <primary>applicaties</primary>
+
+ <secondary><application>&matlab;</application></secondary>
+ </indexterm>
+
+ <para>Dit document beschrijft het installatieproces van de &linux;
+ versie van <application>&matlab; 6.5</application> op een &os;
+ systeem. Het werkt best goed, met uitzondering van de
+ <application>&java.virtual.machine;</application> (zie <xref
+ linkend="matlab-jre">).</para>
+
+ <para>De &linux; versie van <application>&matlab;</application> kan
+ besteld worden bij The MathWorks op <ulink
+ url="http://www.mathworks.com"></ulink>. Er dient ook een
+ licentiebestand of instructies hoe dat te maken te zijn. Het is
+ belangrijk om Maplesoft te schrijven om ze te laten weten dat een
+ echte &os; versie gewenst is!</para>
<sect2>
- <title>* Licentie manager opstarten</title>
+ <title>&matlab; Installeren</title>
+
+ <para>Om <application>&matlab;</application> te
+ installeren:</para>
+
+ <procedure>
+ <step>
+ <para>Laad de installatie-CD en mount die. Start het
+ installatiescript als <username>root</username>:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>/compat/linux/bin/sh /cdrom/install</userinput></screen>
+
+ <tip>
+ <para>Het is een grafisch installatieprogramma. Als er
+ foutmeldingen verschijnen dat het programma geen scherm
+ kan openen, kan <command>setenv HOME
+ ~<replaceable>GEBRUIKER</replaceable></command>
+ uitgevoerd worden, waar
+ <replaceable>GEBRUIKER</replaceable> de gebruiker is
+ waarmee &man.su.1; is gedaan.</para>
+ </tip>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Als om de <application>&matlab;</application> rootmap
+ wordt gevraagd, dient
+ <userinput>/compat/linux/usr/local/matlab</userinput>
+ opgegeven te worden.
+ </para>
+
+ <tip>
+ <para>Voer op de commandoregel het volgende uit om de
+ rest van het installatieproces gemakkelijk te houden:
+ <command>set
+ MATLAB=/compat/linux/usr/local/matlab</command>.</para>
+ </tip>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Wijzig het licentiebestand zoals aangegeven tijdens het
+ verkrijgen van de licentie voor
+ <application>&matlab;</application>.</para>
+
+ <tip>
+ <para>Dit bestand kan van tevoren gemaakt worden met een
+ tekstverwerker en door het te kopi&euml;ren naar
+ <filename>$MATLAB/license.dat</filename> voordat het
+ installatieprogramma vraagt om het te bewerken.</para>
+ </tip>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Maak het installatieproces af.</para>
+ </step>
+ </procedure>
+
+ <para>Nu is de installatie van
+ <application>&matlab;</application> compleet. De volgende
+ stappen <quote>lijmen</quote> het aan het &os; systeem.</para>
+ </sect2>
- <para></para>
+ <sect2>
+ <title>Licentiebeheerder Starten</title>
+
+ <procedure>
+ <step>
+ <para>Maak symbolische links voor de scriptbestanden van de
+ licentiebeheerder:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>ln -s $MATLAB/etc/lmboot /usr/local/etc/lmboot_TMW</userinput>
+&prompt.root; <userinput>ln -s $MATLAB/etc/lmdown /usr/local/etc/lmdown_TMW</userinput>
+ </screen>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Maak een opstartbestand in
+ <filename>/usr/local/etc/rc.d/flexlm.sh</filename>.
+ Onderstaand voorbeeld is een gewijzigde versie van het
+ meegeleverde <filename>$MATLAB/etc/rc.lm.glnx86</filename>.
+ De wijzigingen omvatten bestandslocaties en het starten
+ van de licentiebeheerder onder &linux;-emulatie.</para>
+
+ <programlisting>#!/bin/sh
+case "$1" in
+ start)
+ if [ -f /usr/local/etc/lmboot_TMW ]; then
+ /compat/linux/bin/sh /usr/local/etc/lmboot_TMW -u <replaceable>gebruikersnaam</replaceable> &amp;&amp; echo 'MATLAB_lmgrd'
+ fi
+ ;;
+ stop)
+ if [ -f /usr/local/etc/lmdown_TMW ]; then
+ /compat/linux/bin/sh /usr/local/etc/lmdown_TMW &gt; /dev/null 2&gt;&amp;1
+ fi
+ ;;
+ *)
+ echo "Usage: $0 {start|stop}"
+ exit 1
+ ;;
+esac
+
+exit 0</programlisting>
+
+ <important>
+ <para>Het bestand moet uitvoerbaar zijn:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>chmod +x /usr/local/etc/rc.d/flexlm.sh</userinput></screen>
+
+ <para>Ook moet bovenstaande
+ <replaceable>gebruikersnaam</replaceable> vervangen
+ worden door een geldige gebruikersnaam op het systeem
+ (maar niet door <username>root</username>).</para>
+ </important>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Start de licentiebeheerder op met het commando:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>/usr/local/etc/rc.d/flexlm.sh start</userinput></screen>
+ </step>
+ </procedure>
</sect2>
<sect2 id="matlab-jre">
- <title>* De &java; runtime environment linken</title>
+ <title>De &java; Runtime-omgeving Linken</title>
- <para></para>
+ <para>Verander de <application>&java;</application> Runtime
+ Environment Link naar een die werkt op &os;:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>cd $MATLAB/sys/java/jre/glnx86</userinput>
+&prompt.root; <userinput>unlink jre; ln -s ./jre1.1.8 ./jre</userinput></screen>
</sect2>
<sect2>
- <title>* Cree&euml;ren van een &matlab; opstart script</title>
-
- <para></para>
+ <title>&matlab; Opstartscript Maken</title>
+
+ <procedure>
+ <step>
+ <para>Plaats het volgende startscript in
+ <filename>/usr/local/bin/matlab</filename>:</para>
+
+ <programlisting>#!/bin/sh
+/compat/linux/bin/sh /compat/linux/usr/local/matlab/bin/matlab "$@"</programlisting>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Geef vervolgens het commando
+ <command>chmod +x /usr/local/bin/matlab</command>.</para>
+ </step>
+ </procedure>
+
+ <tip>
+ <para>Afhankelijk van de versie van <filename
+ role="package">emulators/linux_base</filename>, kunnen er
+ fouten optreden als dit script draait. Om dat te voorkomen,
+ dient in
+ <filename>/compat/linux/usr/local/matlab/bin/matlab</filename>
+ de regel:</para>
+
+ <programlisting>if [ `expr "$lscmd" : '.*-&gt;.*'` -ne 0 ]; then</programlisting>
+
+ <para>(in versie 13.0.1 staat dit op regel 410) veranderd te
+ worden in:</para>
+
+ <programlisting>if test -L $newbase; then</programlisting>
+ </tip>
</sect2>
<sect2>
- <title>* Een &matlab; stop script cree&euml;ren</title>
-
- <para></para>
+ <title>&matlab; Afsluitscript Maken</title>
+
+ <para>Het volgende is nodig om een probleem op te lossen dat
+ samenhangt met het onjuist afsluiten van &matlab;.</para>
+
+ <procedure>
+ <step>
+ <para>Maak het bestand
+ <filename>$MATLAB/toolbox/local/finish.m</filename> dat
+ alleen de volgende regel bevat:</para>
+
+ <programlisting>! $MATLAB/bin/finish.sh</programlisting>
+
+ <note>
+ <para><literal>$MATLAB$</literal> is hier letterlijk
+ bedoeld.</para>
+ </note>
+
+ <tip>
+ <para>In dezelfde map staan de bestanden
+ <filename>finishsav.m</filename> en
+ <filename>finishdlg.m</filename>, die de mogelijkheid
+ geven om de werkomgeving te bewaren v&oacute;&oacute;r
+ het afsluiten. Als &eacute;&eacute;n van deze scripts
+ gebruikt wordt, dient de bovenstaande regel direct na het
+ commando <literal>save</literal> ingevoegd te worden.
+ </para>
+ </tip>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Maak het bestand
+ <filename>$MATLAB/bin/finish.sh</filename>, dat het
+ volgende bevat:</para>
+
+ <programlisting>#!/usr/compat/linux/bin/sh
+(sleep 5; killall -1 matlab_helper) &
+exit 0</programlisting>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Maak het bestand uitvoerbaar:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>chmod +x $MATLAB/bin/finish.sh</userinput></screen>
+ </step>
+ </procedure>
</sect2>
<sect2 id="matlab-using">
- <title>* &matlab; gebruiken</title>
+ <title>&matlab; Gebruiken</title>
- <para></para>
+ <para>Nu kan met <command>matlab</command> het programma gestart
+ worden.</para>
</sect2>
</sect1>
@@ -200,63 +1016,286 @@
<!-- marcel@cup.hp.com -->
</authorgroup>
</sect1info>
- <title>* &oracle; installeren</title>
+
+ <title>&oracle; Installeren</title>
+
+ <indexterm>
+ <primary>applicaties</primary>
+
+ <secondary><application>Oracle</application></secondary>
+ </indexterm>
<sect2>
- <title>* Voorwoord</title>
+ <title>Voorwoord</title>
- <para></para>
+ <para>Hieronder wordt het installatieproces van
+ <application>&oracle;&nbsp;8.0.5</application> en
+ <application>&oracle;&nbsp;8.0.5.1 Enterprise
+ Edition</application> voor &linux; op een &os;-machine
+ beschreven.</para>
</sect2>
<sect2>
- <title>* De Linux environment installeren</title>
-
- <para></para>
+ <title>De &linux;-omgeving Installeren</title>
+
+ <para>Uit de portscollectie dienen <filename
+ role="package">emulators/linux_base</filename> en <filename
+ role="package">devel/linux_devtools</filename>
+ ge&iuml;nstalleerd te zijn. Als er problemen zijn met deze
+ ports, kan het zijn dat de packages of oudere versies uit de
+ portscollectie gebruikt moeten worden.</para>
+
+ <para>Om de intelligente agent te draaien, moet ook het Red Hat
+ Tcl package ge&iuml;nstalleerd worden:
+ <filename>tcl-8.0.3-20.i386.rpm</filename>. Het algemene
+ commando om packages te installeren met de offici&euml;le
+ <application>RPM</application> port (<filename
+ role="package">archivers/rpm</filename>) is:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>rpm -i --ignoreos --root /compat/linux --dbpath /var/lib/rpm <replaceable>package</replaceable></userinput></screen>
+
+ <para>De installatie van het <replaceable>package</replaceable>
+ hoort foutloos te verlopen.</para>
</sect2>
<sect2>
- <title>* De &oracle; environment cree&euml;ren</title>
+ <title>De &oracle;-omgeving Cre&euml;ren</title>
- <sect3 id="linuxemu-kernel-tuning">
- <title>* Kernel optimalisatie</title>
+ <para>Voordat <application>&oracle;</application>
+ ge&iuml;nstalleerd kan worden, moet een juiste omgeving
+ opgezet worden. Dit document beschrijft alleen welke
+ <emphasis>speciale</emphasis> dingen gedaan moeten worden om
+ <application>&oracle;</application> voor &linux; op &os; te
+ draaien, en niet wat beschreven staat in de
+ <application>&oracle;</application>
+ installatiehandleiding.</para>
- <para></para>
+ <sect3 id="linuxemu-kernel-tuning">
+ <title>Kerneloptimalisatie</title>
+
+ <indexterm><primary>kerneloptimalisatie</primary></indexterm>
+
+ <para>Zoals beschreven staat in de
+ <application>&oracle;</application> installatiehandleiding
+ moet de maximale grootte van het gedeelde geheugen ingesteld
+ worden. Op &os; moet <literal>SHMMAX</literal> niet gebruikt
+ worden. <literal>SHMMAX</literal> wordt slechts uit
+ <literal>SHMMAXPGS</literal> en <literal>PGSIZE</literal>
+ berekend. Daarom dient <literal>SHMMAXPGS</literal>
+ gedefinieerd te worden. Alle andere opties kunnen gebruikt
+ worden zoals in de handleiding staat beschreven.
+ Bijvoorbeeld:</para>
+
+ <programlisting>options SHMMAXPGS=10000
+options SHMMNI=100
+options SHMSEG=10
+options SEMMNS=200
+options SEMMNI=70
+options SEMMSL=61</programlisting>
+
+ <para>Deze opties kunnen naargelang het gebruik van
+ <application>&oracle;</application> ingesteld worden.</para>
+
+ <para>Ook de volgende opties dienen in het
+ kernelinstellingenbestand te staan:</para>
+
+ <programlisting>options SYSVSHM #SysV gedeeld geheugen
+options SYSVSEM #SysV semaforen
+options SYSVMSG #SysV interprocescommunicatie</programlisting>
</sect3>
<sect3 id="linuxemu-oracle-account">
- <title>* &oracle; account</title>
+ <title>&oracle; Account</title>
- <para></para>
+ <para>Cree&euml;r een <username>oracle</username> account op
+ dezelfde manier als elk ander account. Het
+ <username>oracle</username> account is alleen bijzonder in
+ het opzicht dat het een &linux; shell moet hebben. Dat kan
+ door <literal>/compat/linux/bin/bash</literal> toe te voegen
+ aan <filename>/etc/shells</filename> en de shell voor het
+ <username>oracle</username> account in te stellen op
+ <filename>/compat/linux/bin/bash</filename>.</para>
</sect3>
<sect3 id="linuxemu-environment">
- <title>* Environment</title>
-
- <para></para>
+ <title>Omgeving</title>
+
+ <para>Naast de normale <application>&oracle;</application>
+ variabelen als <envar>ORACLE_HOME</envar> en
+ <envar>ORACLE_SID</envar> moeten de volgende
+ omgevingsvariabelen ingesteld worden:</para>
+
+ <informaltable frame="none">
+ <tgroup cols="2">
+
+ <colspec colwidth="1*">
+
+ <colspec colwidth="2*">
+ <thead>
+ <row>
+ <entry>Variabele</entry>
+
+ <entry>Waarde</entry>
+ </row>
+ </thead>
+
+ <tbody>
+ <row>
+ <entry><envar>LD_LIBRARY_PATH</envar></entry>
+
+ <entry><literal>$ORACLE_HOME/lib</literal></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry><envar>CLASSPATH</envar></entry>
+
+ <entry><literal>$ORACLE_HOME/jdbc/lib/classes111.zip</literal></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry><envar>PATH</envar></entry>
+
+ <entry><literal>/compat/linux/bin;
+/compat/linux/sbin;
+/compat/linux/usr/bin;
+/compat/linux/usr/sbin;
+/bin;
+/sbin;
+/usr/bin;
+/usr/sbin;
+/usr/local/bin;
+$ORACLE_HOME/bin</literal></entry>
+ </row>
+ </tbody>
+ </tgroup>
+ </informaltable>
+
+ <para>Het is aan te raden om alle omgevingsvariabelen in
+ <filename>.profile</filename> in te stellen. Een volledig
+ voorbeeld is:</para>
+
+ <programlisting>ORACLE_BASE=/oracle; export ORACLE_BASE
+ORACLE_HOME=/oracle; export ORACLE_HOME
+LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib
+export LD_LIBRARY_PATH
+ORACLE_SID=ORCL; export ORACLE_SID
+ORACLE_TERM=386x; export ORACLE_TERM
+CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jdbc/lib/classes111.zip
+export CLASSPATH
+PATH=/compat/linux/bin:/compat/linux/sbin:/compat/linux/usr/bin
+PATH=$PATH:/compat/linux/usr/sbin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
+PATH=$PATH:/usr/local/bin:$ORACLE_HOME/bin
+export PATH</programlisting>
</sect3>
</sect2>
<sect2>
- <title>* &oracle; installeren</title>
+ <title>&oracle; Installeren</title>
+
+ <para>Wegens een kleine inconsistentie in de &linux; emulator
+ moet de map <filename>.oracle</filename> aangemaakt worden
+ in <filename>/var/tmp</filename> voordat het
+ installatieprogramma wordt gestart. In deze map moet &ograve;f
+ door iedereen geschreven kunnen worden &ograve;f de
+ <username>oracle</username> gebruiker moet de eigenaar zijn.
+ Nu hoort <application>&oracle;</application> zonder problemen
+ te installeren. Bij problemen dienen eerst de
+ <application>&oracle;</application> distributie en/of de
+ instellingen gecontroleerd te worden! Nadat
+ <application>&oracle;</application> is ge&iuml;nstalleerd,
+ moeten de patches uit de volgende twee secties
+ ge&iuml;nstalleerd worden.</para>
+
+ <para>Een veelvoorkomend probleem is dat de adapter voor het
+ TCP-protocol niet goed is ge&iuml;nstalleerd. De consequentie
+ daarvan is dat er geen TCP-listeners gestart kunnen worden. De
+ volgende acties helpen om dit probleem op te lossen:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>cd $ORACLE_HOME/network/lib</userinput>
+&prompt.root; <userinput>make -f ins_network.mk ntcontab.o</userinput>
+&prompt.root; <userinput>cd $ORACLE_HOME/lib</userinput>
+&prompt.root; <userinput>ar r libnetwork.a ntcontab.o</userinput>
+&prompt.root; <userinput>cd $ORACLE_HOME/network/lib</userinput>
+&prompt.root; <userinput>make -f ins_network.mk install</userinput></screen>
+
+ <para>Hierna dient <filename>root.sh</filename> nogmaals te
+ draaien!</para>
<sect3 id="linuxemu-patch-root">
- <title>* root.sh patchen</title>
-
- <para></para>
+ <title><filename>root.sh</filename> Patchen</title>
+
+ <para>Als <application>&oracle;</application>
+ ge&iuml;nstalleerd wordt, worden sommige acties die als
+ <username>root</username> moeten worden uitgevoerd
+ geregistreerd in een shellscript met de naam
+ <filename>root.sh</filename>. Dit script komt in de map
+ <filename>orainst</filename> te staan. De volgende patch
+ dient uitgevoerd te worden op <filename>root.sh</filename> om
+ het de juiste locatie van <command>chown</command> te laten
+ gebruiken of als alternatief kan het script onder een
+ originele &linux; shell gedraaid worden</para>
+
+ <programlisting>*** orainst/root.sh.orig Tue Oct 6 21:57:33 1998
+--- orainst/root.sh Mon Dec 28 15:58:53 1998
+***************
+*** 31,37 ****
+# This is the default value for CHOWN
+# It will redefined later in this script for those ports
+# which have it conditionally defined in ss_install.h
+! CHOWN=/bin/chown
+#
+# Define variables to be used in this script
+--- 31,37 ----
+# This is the default value for CHOWN
+# It will redefined later in this script for those ports
+# which have it conditionally defined in ss_install.h
+! CHOWN=/usr/sbin/chown
+#
+# Define variables to be used in this script</programlisting>
+
+ <para>Als <application>&oracle;</application> niet vanaf
+ een CD wordt ge&iuml;nstalleerd, kan de broncode van
+ <filename>root.sh</filename> aangepast worden. Die heet
+ <filename>rthd.sh</filename> en staat in de map
+ <filename>orainst</filename> in de broncodestructuur.
+ </para>
</sect3>
<sect3 id="linuxemu-patch-tcl">
- <title>* genclntsh patchen</title>
-
- <para></para>
+ <title>genclntsh Patchen</title>
+
+ <para>Het script <command>genclntsh</command> wordt gebruikt om
+ &eacute;&acute;n enkele gedeelde bibliotheek voor de client
+ aan te maken. Het wordt gebruikt tijdens het maken van de
+ demonstraties. Met de volgende patch wordt de definitie van
+ <envar>PATH</envar> uitgecommentarieerd:</para>
+
+ <programlisting>*** bin/genclntsh.orig Wed Sep 30 07:37:19 1998
+--- bin/genclntsh Tue Dec 22 15:36:49 1998
+***************
+*** 32,38 ****
+#
+# Explicit path to ensure that we're using the correct commands
+#PATH=/usr/bin:/usr/ccs/bin export PATH
+! PATH=/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin export PATH
+#
+# each product MUST provide a $PRODUCT/admin/shrept.lst
+--- 32,38 ----
+#
+# Explicit path to ensure that we're using the correct commands
+#PATH=/usr/bin:/usr/ccs/bin export PATH
+! #PATH=/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin export PATH
+#
+# each product MUST provide a $PRODUCT/admin/shrept.lst</programlisting>
</sect3>
</sect2>
<sect2>
- <title>* &oracle; gebruiken</title>
+ <title>&oracle; Draaien</title>
- <para></para>
+ <para>Als de instructies worden gevolgd, draait
+ <application>&oracle;</application> als op &linux; zelf.</para>
</sect2>
</sect1>
@@ -278,372 +1317,2710 @@
</author>
</authorgroup>
</sect1info>
- <title>* &sap.r3; installeren</title>
- <sect2 id="preface">
- <title>* Voorwoord</title>
+ <title>&sap.r3; Installeren</title>
+
+ <indexterm>
+ <primary>applicaties</primary>
+
+ <secondary><application>&sap.r3;</application></secondary>
+ </indexterm>
- <para></para>
+ <para>Installaties van <application>&sap;</application> Systemen
+ die &os; gebruiken worden niet ondersteund door het &sap;
+ ondersteuningsteam. Zij bieden alleen ondersteuning voor
+ gecertificeerde platformen.</para>
+
+ <sect2 id="preface">
+ <title>Voorwoord</title>
+
+ <para>Dit document beschrijft een mogelijke manier om een
+ <application>&sap.r3; System</application> met
+ <application>&oracle; Database</application> voor &linux; op
+ een &os; machine, inclusief de installatie van &os; en
+ <application>&oracle;</application>. Er worden twee
+ configuraties beschreven:</para>
+
+ <itemizedlist>
+ <listitem>
+ <para><application>&sap.r3; 4.6B (IDES)</application> met
+ <application>&oracle; 8.0.5</application> op
+ &os;&nbsp;4.3&ndash;STABLE;
+ </para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para><application>&sap.r3; 4.6C</application> met
+ <application>&oracle; 8.1.7</application> op
+ &os;&nbsp;4.5&ndash;STABLE.
+ </para>
+ </listitem>
+ </itemizedlist>
+
+ <para>Hoewel dit document alle belangrijke stappen in meer detail
+ probeert te beschrijven, is het niet bedoeld als een vervanging
+ voor de <application>&oracle;</application> en
+ <application>&sap.r3;</application>
+ installatiehandleidingen.</para>
+
+ <para>Voor specifieke vragen wordt verwezen naar de documentatie
+ die geleverd wordt bij de <application>&sap.r3;</application>
+ &linux; editie voor <application>&sap;</application> en
+ <application>&oracle;</application> en de bronnen van
+ <application>&oracle;</application> en
+ <application>&sap; OSS</application>.</para>
</sect2>
<sect2 id="software">
- <title>* Software</title>
+ <title>Software</title>
+
+ <para>Voor de <application>&sap;</application> installaties zijn
+ de volgende CDROMs gebruikt:</para>
<sect3 id="software-46b">
- <title>* &sap.r3; 4.6B, &oracle; 8.0.5</title>
+ <title>&sap.r3; 4.6B, &oracle; 8.0.5</title>
+
+ <informaltable frame="none">
+ <tgroup cols=3>
+ <thead>
+ <row>
+ <entry>Naam</entry>
+
+ <entry>Nummer</entry>
+
+ <entry>Beschrijving</entry>
+ </row>
+ </thead>
+
+ <tbody>
+ <row>
+ <entry>KERNEL</entry>
+
+ <entry>51009113</entry>
+
+ <entry>SAP Kernel Oracle / Installation / AIX, Linux,
+ Solaris</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>RDBMS</entry>
+
+ <entry>51007558</entry>
+
+ <entry>Oracle / RDBMS 8.0.5.X / Linux</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>EXPORT1</entry>
+
+ <entry>51010208</entry>
+
+ <entry>IDES / DB-Export / Disc 1 of 6</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>EXPORT2</entry>
- <para></para>
+ <entry>51010209</entry>
+
+ <entry>IDES / DB-Export / Disc 2 of 6</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>EXPORT3</entry>
+
+ <entry>51010210</entry>
+
+ <entry>IDES / DB-Export / Disc 3 of 6</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>EXPORT4</entry>
+
+ <entry>51010211</entry>
+
+ <entry>IDES / DB-Export / Disc 4 of 6</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>EXPORT5</entry>
+
+ <entry>51010212</entry>
+
+ <entry>IDES / DB-Export / Disc 5 of 6</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>EXPORT6</entry>
+
+ <entry>51010213</entry>
+
+ <entry>IDES / DB-Export / Disc 6 of 6</entry>
+ </row>
+ </tbody>
+ </tgroup>
+ </informaltable>
+
+ <para>Ook zijn de <application>&oracle; 8 Server</application>
+ (Pre-productie versie 8.0.5 voor &linux; kernelversie 2.0.33)
+ CD gebruikt, die niet echt noodzakelijk is en &os; 4.3-STABLE
+ (een paar dagen na de 4.3-RELEASE).</para>
</sect3>
<sect3 id="software-46c">
- <title>* &sap.r3; 4.6C SR2, &oracle; 8.1.7</title>
+ <title>&sap.r3; 4.6C SR2, &oracle; 8.1.7</title>
+
+ <informaltable frame="none">
+ <tgroup cols=3>
+ <thead>
+ <row>
+ <entry>Naam</entry>
- <para></para>
+ <entry>Nummer</entry>
+
+ <entry>Beschrijving</entry>
+ </row>
+ </thead>
+
+ <tbody>
+ <row>
+ <entry>KERNEL</entry>
+
+ <entry>51014004</entry>
+
+ <entry>SAP Kernel Oracle / SAP Kernel Version 4.6D /
+ DEC, Linux</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>RDBMS</entry>
+
+ <entry>51012930</entry>
+
+ <entry>Oracle 8.1.7/ RDBMS / Linux</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>EXPORT1</entry>
+
+ <entry>51013953</entry>
+
+ <entry>Release 4.6C SR2 / Export / Disc 1 of 4</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>EXPORT1</entry>
+
+ <entry>51013953</entry>
+
+ <entry>Release 4.6C SR2 / Export / Disc 2 of 4</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>EXPORT1</entry>
+
+ <entry>51013953</entry>
+
+ <entry>Release 4.6C SR2 / Export / Disc 3 of 4</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>EXPORT1</entry>
+
+ <entry>51013953</entry>
+
+ <entry>Release 4.6C SR2 / Export / Disc 4 of 4</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>LANG1</entry>
+
+ <entry>51013954</entry>
+
+ <entry>Release 4.6C SR2 / Language / DE, EN, FR /
+ Disc 1 van 3</entry>
+ </row>
+ </tbody>
+ </tgroup>
+ </informaltable>
+
+ <para>Afhankelijk van de talen die ge&iuml;nstalleerd moeten
+ worden kunnen aanvullende taal-CDs nodig zijn. Hier
+ worden DE en EN gebruikt, dus is alleen de eerste taal-CD
+ nodig. Een kleine kanttekening is dat de nummers van alle
+ vier de EXPORT CDs identiek zijn. Ook hebben alle drie de
+ taal-CDs hetzelfde nummer (dit verschilt met de 4.6B IDES
+ release CD-nummering). Ten tijde van schrijven draait deze
+ installatie op &os; 4.5-STABLE (20.03.2002).</para>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="sap-notes">
- <title>* &sap; opmerkingen</title>
+ <title>Opmerkingen over &sap;</title>
+
+ <para>Het wordt aangeraden de volgende notities
+ v&oacute;&oacute;r de installatie van
+ <application>&sap.r3;</application> gelezen te hebben. Ze
+ waren bruikbaar tijdens de installatie:</para>
<sect3 id="sap-notes-46b">
- <title>* &sap.r3; 4.6B, &oracle; 8.0.5</title>
+ <title>&sap.r3; 4.6B, &oracle; 8.0.5</title>
+
+ <informaltable frame="none">
+ <tgroup cols="2">
+ <thead>
+ <row>
+ <entry>Nummer</entry>
+
+ <entry>Titel</entry>
+ </row>
+ </thead>
+
+ <tbody>
+ <row>
+ <entry>0171356</entry>
+
+ <entry>SAP Software on Linux: Essential Comments</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>0201147</entry>
+
+ <entry>INST: 4.6C R/3 Inst. on UNIX - Oracle</entry>
+ </row>
- <para></para>
+ <row>
+ <entry>0373203</entry>
+
+ <entry>Update / Migration Oracle 8.0.5 --&gt;
+ 8.0.6/8.1.6 LINUX</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>0072984</entry>
+
+ <entry>Release of Digital UNIX 4.0B for Oracle</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>0130581</entry>
+
+ <entry>R3SETUP step DIPGNTAB terminates</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>0144978</entry>
+
+ <entry>Your system has not been installed correctly</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>0162266</entry>
+
+ <entry>Questions and tips for R3SETUP on
+ Windows NT / W2K</entry>
+ </row>
+ </tbody>
+ </tgroup>
+ </informaltable>
</sect3>
<sect3 id="sap-notes-46c">
- <title>* &sap.r3; 4.6C, &oracle; 8.1.7</title>
+ <title>&sap.r3; 4.6C, &oracle; 8.1.7</title>
+
+ <informaltable frame="none">
+ <tgroup cols="2">
+ <thead>
+ <row>
+ <entry>Nummer</entry>
+
+ <entry>Titel</entry>
+ </row>
+ </thead>
+
+ <tbody>
+ <row>
+ <entry>0015023</entry>
+
+ <entry>Initializing table TCPDB (RSXP0004) (EBCDIC)</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>0045619</entry>
+
+ <entry>R/3 with several languages or typefaces</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>0171356</entry>
- <para></para>
+ <entry>SAP Software on Linux: Essential Comments</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>0195603</entry>
+
+ <entry>RedHat 6.1 Enterprise version: Known problems</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>0212876</entry>
+
+ <entry>The new archiving tool SAPCAR</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>0300900</entry>
+
+ <entry>Linux: Released DELL Hardware</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>0377187</entry>
+
+ <entry>RedHat 6.2: important remarks</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>0387074</entry>
+
+ <entry>INST: R/3 4.6C SR2 Installation on UNIX</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>0387077</entry>
+
+ <entry>INST: R/3 4.6C SR2 Inst. on UNIX - Oracle</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>0387078</entry>
+
+ <entry>SAP Software on UNIX: OS Dependencies 4.6C SR2</entry>
+ </row>
+ </tbody>
+ </tgroup>
+ </informaltable>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="hardware-requirements">
- <title>* Hardware benodigdheden</title>
+ <title>Benodigde Hardware</title>
- <sect3 id="hardware-46b">
- <title>* &sap.r3; 4.6B, &oracle; 8.0.5</title>
+ <para>De volgende uitrusting is voldoende voor de installatie van
+ een <application>&sap.r3; Systeem</application>. Voor
+ productiegebruik geldt natuurlijk dat exactere gegevens nodig
+ zijn:</para>
- <para></para>
+ <informaltable frame="none">
+ <tgroup cols="3">
+ <thead>
+ <row>
+ <entry>Component</entry>
+
+ <entry>4.6B</entry>
+
+ <entry>4.6C</entry>
+ </row>
+ </thead>
+
+ <tbody>
+ <row>
+ <entry>Processor</entry>
+
+ <entry>2 x 800MHz &pentium; III</entry>
+
+ <entry>2 x 800MHz &pentium; III</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Geheugen</entry>
+
+ <entry>1GB ECC</entry>
+
+ <entry>2GB ECC</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Hardeschijfruimte</entry>
+
+ <entry>50-60GB (IDES)</entry>
+
+ <entry>50-60GB (IDES)</entry>
+ </row>
+ </tbody>
+ </tgroup>
+ </informaltable>
+
+ <para>Voor productiegebruik zijn &xeon; processoren met een grote
+ cache, schijftoegang op hoge snelheid (SCSI,
+ RAID-hardwarecontroller) USV en ECC-RAM aanbevolen. De
+ grote hoeveelheid benodigde schijfruimte is te wijten aan het
+ vooringestelde IDES-systeem, dat 27&nbsp;GB aan
+ databasebestanden aanmaakt tijdens de installatie. Deze ruimte
+ is ook voldoende voor beginnende productiesystemen en
+ applicatiegegevens.</para>
+
+ <sect3 id="hardware-46b">
+ <title>&sap.r3; 4.6B, &oracle; 8.0.5</title>
+
+ <para>De volgende kant-en-klare hardware werd gebruikt: een
+ dual processorbord met 2 800&nbsp;MHz &pentium;nbsp;III
+ processoren, &adaptec; 21960 Ultra160 SCSI adapter (om een
+ 40/80&nbsp;GB DLT tapedrive en CDROM aan te spreken), &mylex;
+ &acceleraid; (2 kanalen, firmware 6.00-1-00 met 32&nbsp;MB
+ RAM). Aan de &mylex; RAID-controller zijn twee 17&nbsp;GB
+ harde schijven (gespiegeld) en vier 36&nbsp;GB harde schijven
+ (RAID-niveau 5) bevestigd.</para>
</sect3>
<sect3 id="hardware-46c">
- <title>* &sap.r3; 4.6C, &oracle; 8.1.7</title>
-
- <para></para>
+ <title>&sap.r3; 4.6C, &oracle; 8.1.7</title>
+
+ <para>Voor deze installatie werd een &dell; &poweredge; 2500
+ gebruikt: een dual processorbord met twee 1000&nbsp;MHz
+ &pentium;&nbsp;III processoren (256&nbsp;kB cache), 2&nbsp;GB
+ PC133 ECC SDRAM, PERC/3 DC PCI RAID-controller met
+ 128&nbsp;MB en een EIDE DVD-ROM-drive. Aan de
+ RAID-controller zijn twee 18&nbsp;GB harde schijven
+ (gespiegeld) en vier 36&nbsp;GB harde schijven (RAID-niveau
+ 5) bevestigd.</para>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="installation">
- <title>* Installatie van &os;</title>
+ <title>Installatie van &os;</title>
+
+ <para>Eerst moet &os; ge&iuml;nstalleerd worden. Er zijn
+ verschillende manieren om dit te doen (&os;&nbsp;4.3 was
+ ge&iuml;nstalleerd via FTP, &os;&nbsp;4.5 direct vanaf de
+ RELEASE CD). Er staat meer informatie in <xref
+ linkend="install-diff-media">.</para>
<sect3 id="disk-layout">
- <title>* Disk layout</title>
+ <title>Schijfindeling</title>
+
+ <para>Om het eenvoudig te houden, werd voor zowel de
+ <application>&sap.r3; 46B</application> installatie als de
+ <application>&sap.r3; 46C SR2</application> installatie
+ dezelfde schijfindeling gebruikt. Alleen de apparaatnamen
+ veranderden, omdat de installaties op verschillende hardware
+ werden gedaan (<filename>/dev/da</filename> respectievelijk
+ <filename>/dev/amr</filename>, dus als een AMI &megaraid;
+ wordt gebruikt, is <filename>/dev/amr0s1a</filename> te zien
+ in plaats van <filename>/dev/da0s1a</filename>):</para>
+
+ <informaltable frame="none">
+ <tgroup cols="4">
+ <thead>
+ <row>
+ <entry>Bestandssysteem</entry>
+
+ <entry>Grootte (1k-blokken)</entry>
+
+ <entry>Grootte (GB)</entry>
+
+ <entry>Gemount aan</entry>
+ </row>
+ </thead>
+
+ <tbody>
+ <row>
+ <entry><filename>/dev/da0s1a</filename></entry>
+
+ <entry>1.016.303</entry>
+
+ <entry>1</entry>
+
+ <entry><filename>/</filename></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry><filename>/dev/da0s1b</filename></entry>
+
+ <entry> </entry>
+
+ <entry>6</entry>
+
+ <entry>swap</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry><filename>/dev/da0s1e</filename></entry>
+
+ <entry>2.032.623</entry>
- <para></para>
+ <entry>2</entry>
+
+ <entry><filename>/var</filename></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry><filename>/dev/da0s1f</filename></entry>
+
+ <entry>8.205.339</entry>
+
+ <entry>8</entry>
+
+ <entry><filename>/usr</filename></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry><filename>/dev/da1s1e</filename></entry>
+
+ <entry>45.734.361</entry>
+
+ <entry>45</entry>
+
+ <entry><filename>/compat/linux/oracle</filename></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry><filename>/dev/da1s1f</filename></entry>
+
+ <entry>2.032.623</entry>
+
+ <entry>2</entry>
+
+ <entry><filename>/compat/linux/sapmnt</filename></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry><filename>/dev/da1s1g</filename></entry>
+
+ <entry>2.032.623</entry>
+
+ <entry>2</entry>
+
+ <entry><filename>/compat/linux/usr/sap</filename></entry>
+ </row>
+ </tbody>
+ </tgroup>
+ </informaltable>
+
+ <para>De twee logische drives dienen tevoren met de &mylex;- of
+ PERC/3 RAID-software ingesteld en ge&iuml;nitialiseerd te
+ worden. De software kan tijdens de opstartfase van het
+ <acronym>BIOS</acronym> gestart worden.</para>
+
+ <para>De schijfindelingen wijken licht af van de aanbevelingen
+ van &sap;, omdat &sap; aanbeveelt om de
+ <application>&oracle;</application> submappen (en enkele
+ andere) gescheiden te mounten. Hier is besloten om ze
+ omwille van de eenvoud gewoon als echte submappen aan te
+ maken.</para>
</sect3>
<sect3 id="makeworldandnewkernel">
- <title>* <command>make world</command> en een nieuwe
- kernel</title>
-
- <para></para>
+ <title><command>make world</command> en een Nieuwe
+ Kernel</title>
+
+ <para>Nu dient de nieuwste -STABLE-broncode gedownload te
+ worden. Nadat het kernelinstellingenbestand is aangepast,
+ kunnen de wereld en de kernel opnieuw gebouwd worden.
+ Hier moeten ook de <link
+ linkend="kerneltuning">kernelparameters</link> in staan die
+ nodig zijn voor <application>&sap.r3;</application> en
+ <application>&oracle;</application>.</para>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="installingthelinuxenviornment">
- <title>* De Linux environment installeren</title>
+ <title>De &linux;-omgeving Installeren</title>
<sect3 id="installinglinuxbase-system">
- <title>* Het Linux basis systeem installeren</title>
+ <title>Het &linux; Basissysteem Installeren</title>
- <para></para>
+ <para>Eerst moet de <link
+ linkend="linuxemu-libs-port">linux_base</link> port
+ ge&iuml;nstalleerd worden (als
+ <username>root</username>):</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/emulators/linux_base</userinput>
+&prompt.root; <userinput>make install distclean</userinput></screen>
</sect3>
<sect3 id="installinglinuxdevelopment">
- <title>* De Linux ontwikkel enviroment installeren</title>
-
- <para></para>
+ <title>De &linux; Ontwikkelomgeving Installeren</title>
+
+ <para>De &linux;-ontwikkelomgeving is volgens <xref
+ linkend="linuxemu-oracle"> noodzakelijk om
+ <application>&oracle;</application> op &os; te
+ installeren:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/devel/linux_devtools</userinput>
+&prompt.root; <userinput>make install distclean</userinput></screen>
+
+ <para>De &linux;-ontwikkelomgeving is alleen voor de
+ <application>&sap.r3; 46B IDES</application> installatie
+ ge&iuml;nstalleerd. Het is niet nodig als de
+ <application>&oracle; DB</application> niet opnieuw wordt
+ gelinkt op het &os;-systeem. Dit is het geval als de
+ <application>&oracle;</application> tarball van een
+ &linux;-systeem wordt gebruikt.</para>
</sect3>
-
<sect3 id="installingnecessaryrpms">
- <title>* De benodigde RPM's installeren</title>
-
- <para></para>
+ <title>De Benodigde RPM's Installeren</title>
+
+ <indexterm><primary>RPM's</primary></indexterm>
+
+ <para>Om het <command>R3SETUP</command> programma te starten is
+ PAM-ondersteuning nodig. Tijdens de eerste installatie van
+ <application>&sap;</application> op &os; 4.3-STABLE is
+ geprobeerd om PAM met alle benodigde packages te installeren
+ en uiteindelijk is de installatie van het PAM-package
+ afgedwongen, wat werkte. Voor <application>&sap.r3; 4.6C
+ SR 2</application> is we meteen de installatie van het PAM
+ RPM afgedwongen, wat ook werkte, dus lijkt het erop dat de
+ afhankelijke packages niet nodig zijn:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>rpm -i --ignoreos --nodeps --root /compat/linux --dbpath /var/lib/rpm \
+pam-0.68-7.rpm</userinput></screen>
+
+ <para>Om <application>&oracle; 8.0.5</application> de
+ intelligente agent te laten draaien, moest ook het
+ Tcl-package van RedHat
+ <filename>tcl-8.0.5-30.i386.prm</filename> ge&iuml;nstalleerd
+ worden (anders mislukt het herlinken tijdens de installatie
+ van <application>&oracle;</application>). Er zijn nog wat
+ andere gevallen met betrekking tot het herlinken van
+ <application>&oracle;</application>, maar dat is een
+ <application>&oracle;</application> &linux;-geval en niet
+ &os;-specifiek.</para>
</sect3>
<sect3 id="linuxprocandfallbackelfbrand">
- <title>* Extra hints</title>
-
- <para></para>
+ <title>Aanvullende Hints</title>
+
+ <para>Het kan ook een goed idee zijn om
+ <literal>linprocfs</literal> aan
+ <filename>/etc/fstab</filename> toe te voegen. Meer
+ informatie is te vinden in &man.linprocfs.5;. Een andere
+ parameter om in te stellen is
+ <literal>kern.fallback_elf_brand=3</literal> in
+ <filename>/etc/sysctl.conf</filename>.</para>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="creatingsapr3env">
- <title>* De &sap.r3; environment cree&euml;ren</title>
+ <title>De &sap.r3;-omgeving Maken</title>
<sect3 id="filesystemsandmountpoints">
- <title>* De benodigde bestandsystemen en koppelpunten
- cree&euml;ren</title>
-
- <para></para>
+ <title>De Benodigde Bestandssystemen en Mountpunten
+ Cre&euml;ren</title>
+
+ <para>Voor een eenvoudige installatie is het voldoende om de
+ volgende bestandssystemen aan te maken:</para>
+
+ <informaltable frame="none">
+ <tgroup cols="2">
+ <thead>
+ <row>
+ <entry>mountpunt</entry>
+
+ <entry>grootte in GB</entry>
+ </row>
+ </thead>
+
+ <tbody>
+ <row>
+ <entry><filename>/compat/linux/oracle</filename></entry>
+
+ <entry>45 GB</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry><filename>/compat/linux/sapmnt</filename></entry>
+
+ <entry>2 GB</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry><filename>/compat/linux/usr/sap</filename></entry>
+
+ <entry>2 GB</entry>
+ </row>
+ </tbody>
+ </tgroup>
+ </informaltable>
+
+ <para>Het is ook noodzakelijk om enige mounts te maken,
+ anders klaagt de <application>&sap;</application> Installer
+ als die de gemaakte mounts controleert:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>ln -s /compat/linux/oracle /oracle</userinput>
+&prompt.root; <userinput>ln -s /compat/linux/sapmnt /sapmnt</userinput>
+&prompt.root; <userinput>ln -s /compat/linux/usr/sap /usr/sap</userinput></screen>
+
+ <para>Mogelijke foutmeldingen tijdens de installatie zijn (hier
+ met System <emphasis>PRD</emphasis> en de
+ <application>&sap.r3; 4.6C
+ SR2</application>-installatie):</para>
+
+ <screen>INFO 2002-03-19 16:45:36 R3LINKS_IND_IND SyLinkCreate:200
+ Checking existence of symbolic link /usr/sap/PRD/SYS/exe/dbg to
+ /sapmnt/PRD/exe. Creating if it does not exist...
+
+WARNING 2002-03-19 16:45:36 R3LINKS_IND_IND SyLinkCreate:400
+ Link /usr/sap/PRD/SYS/exe/dbg exists but it points to file
+ /compat/linux/sapmnt/PRD/exe instead of /sapmnt/PRD/exe. The
+ program cannot go on as long as this link exists at this
+ location. Move the link to another location.
+
+ERROR 2002-03-19 16:45:36 R3LINKS_IND_IND Ins_SetupLinks:0
+ can not setup link '/usr/sap/PRD/SYS/exe/dbg' with content
+ '/sapmnt/PRD/exe'</screen>
</sect3>
<sect3 id="creatingusersanddirectories">
- <title>* Gebruikers en directories aanmaken</title>
+ <title>Gebruikers en Mappen Aanmaken</title>
+
+ <para><application>&sap.r3;</application> heeft twee gebruikers
+ en drie groepen nodig. De gebruikersnamen zijn afhankelijk
+ van de <application>&sap;</application> system ID (SID) die
+ uit drie letters bestaat. Enkele van deze SIDs zijn
+ gereserveerd door <application>&sap;</application>
+ (bijvoorbeeld <literal>SAP</literal> en
+ <literal>NIX</literal>. In de
+ <application>&sap;</application>-documentatie staat een
+ complete lijst). Voor de IDES-installatie is
+ <literal>IDS</literal> gebruikt, voor de 4.6C SR2-installatie
+ <literal>PRD</literal>, omdat dat systeem bedoeld is voor
+ productiegebruik. Daarvoor zijn de volgende groepen gebruikt
+ (groep-IDs kunnen afwijken, dat zijn gewoon de waardes die
+ voor deze specifieke installatie gebruikt zijn):</para>
+
+ <informaltable frame="none">
+ <tgroup cols="3">
+ <thead>
+ <row>
+ <entry>groep-ID</entry>
+
+ <entry>groepsnaam</entry>
+
+ <entry>beschrijving</entry>
+ </row>
+ </thead>
+
+ <tbody>
+ <row>
+ <entry>100</entry>
+
+ <entry>dba</entry>
+
+ <entry>DataBase-Administrator</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>101</entry>
+
+ <entry>sapsys</entry>
+
+ <entry>&sap; System</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>102</entry>
+
+ <entry>oper</entry>
+
+ <entry>DataBase-Operator</entry>
+ </row>
+ </tbody>
+ </tgroup>
+ </informaltable>
+
+ <para>Voor een standaard <application>&oracle;</application>-
+ installatie wordt slechts &eacute;&acute;n groep,
+ <groupname>dba</groupname>, gebruikt. De groep
+ <groupname>oper</groupname> gebruikt ook de groep
+ <groupname>dba</groupname> (er staat meer informatie in de
+ <application>&oracle;</application>- en
+ <application>&sap;</application>-documentatie).</para>
+
+ <para>Tevens zijn de volgende gebruikers nodig:</para>
+
+ <informaltable frame="none">
+ <tgroup cols="6">
+ <thead>
+ <row>
+ <entry>gebruikers-ID</entry>
+
+ <entry>gebruikersnaam</entry>
+
+ <entry>generieke naam</entry>
+
+ <entry>groep</entry>
+
+ <entry>aanvullende groepen</entry>
+
+ <entry>beschrijving</entry>
+ </row>
+ </thead>
+
+ <tbody>
+ <row>
+ <entry>1000</entry>
+
+ <entry>idsadm/prdadm</entry>
+
+ <entry><replaceable>sid</replaceable>adm</entry>
+
+ <entry>sapsys</entry>
+
+ <entry>oper</entry>
+
+ <entry>&sap;-beheerder</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>1002</entry>
+
+ <entry>oraids/oraprd</entry>
+
+ <entry>ora<replaceable>sid</replaceable></entry>
+
+ <entry>dba</entry>
+
+ <entry>oper</entry>
+
+ <entry>&oracle;-beheerder</entry>
+ </row>
+ </tbody>
+ </tgroup>
+ </informaltable>
+
+ <para>De volgende regels voor &man.adduser.8; zijn nodig om de
+ <quote>&sap;-beheerder</quote>-gebruiker toe te
+ voegen:</para>
+
+ <programlisting>Name: <replaceable>sid</replaceable>adm
+Password: ******
+Fullname: SAP-beheerder<replaceable>SID</replaceable>
+Uid: 1000
+Gid: 101 (sapsys)
+Class:
+Groups: sapsys dba
+HOME: /home/<replaceable>sid</replaceable>adm
+Shell: bash (/compat/linux/bin/bash)</programlisting>
- <para></para>
+ <para>en deze voor de
+ <quote>&oracle;-beheerder</quote>-gebruiker:</para>
+
+ <programlisting>Name: ora<replaceable>sid</replaceable>
+Password: ******
+Fullname: Oracle-beheerder<replaceable>SID</replaceable>
+Uid: 1002
+Gid: 100 (dba)
+Class:
+Groups: dba
+HOME: /oracle/<replaceable>sid</replaceable>
+Shell: bash (/compat/linux/bin/bash)</programlisting>
+
+ <para>De <application>&oracle;</application>-beheerder moet ook
+ in de groep <groupname>oper</groupname> zitten als de groepen
+ <groupname>dba</groupname> en <groupname>oper</groupname>
+ beiden gebruikt worden.</para>
</sect3>
<sect3 id="creatingdirectories">
- <title>* Directories aanmaken</title>
-
- <para></para>
+ <title>Mappen Aanmaken</title>
+
+ <para>De volgende mappen worden normaalgesproken als aparte
+ bestandssystemen aangemaakt. Dit is geheel afhankelijk van
+ de behoefte. Hier is ervoor gekozen om ze als simpele mappen
+ aan te maken, omdat ze toch allemaal op dezelfde RAID-5
+ zitten:</para>
+
+ <para>Eerst worden de eigenaren en rechten van sommige mappen
+ ingesteld (als <username>root</username>):</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>chmod 775 /oracle</userinput>
+&prompt.root; <userinput>chmod 777 /sapmnt</userinput>
+&prompt.root; <userinput>chown root:dba /oracle</userinput>
+&prompt.root; <userinput>chown <replaceable>sid</replaceable>adm:sapsys /compat/linux/usr/sap</userinput>
+&prompt.root; <userinput>chmod 775 /compat/linux/usr/sap</userinput></screen>
+
+ <para>Als tweede worden de mappen als gebruiker <username>
+ ora<replaceable>sid</replaceable></username> aangemaakt. Dat
+ zijn allemaal submappen van
+ <filename>/oracle<replaceable>SID</replaceable></filename>:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>su - ora<replaceable>sid</replaceable></userinput>
+&prompt.root; <userinput>cd /oracle/<replaceable>SID</replaceable></userinput>
+&prompt.root; <userinput>mkdir mirrlogA mirrlogB origlogA origlogB</userinput>
+&prompt.root; <userinput>mkdir sapdata1 sapdata2 sapdata3 sapdata4 sapdata5 sapdata6</userinput>
+&prompt.root; <userinput>mkdir saparch sapreorg</userinput>
+&prompt.root; <userinput>exit</userinput></screen>
+
+ <para>Voor de <application>&oracle;
+ 8.1.7</application>-installatie zijn enkele aanvullende
+ mappen nodig:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>su - ora<replaceable>sid</replaceable></userinput>
+&prompt.root; <userinput>cd /oracle</userinput>
+&prompt.root; <userinput>mkdir 805_32</userinput>
+&prompt.root; <userinput>mkdir client stage</userinput>
+&prompt.root; <userinput>mkdir client/80x_32</userinput>
+&prompt.root; <userinput>mkdir stage/817_32</userinput>
+&prompt.root; <userinput>cd /oracle/<replaceable>SID</replaceable></userinput>
+&prompt.root; <userinput>mkdir 817_32</userinput></screen>
+
+ <note>
+ <para>De map <filename>client/80x_32</filename> wordt met
+ precies deze naam gebruikt. De <emphasis>x</emphasis> mag
+ niet door een getal of iets dergelijs vervangen
+ worden.</para>
+ </note>
+
+ <para>In de derde stap worden de mappen als gebruiker
+ <username><replaceable>sid</replaceable>adm</username>
+ aangemaakt:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>su - <replaceable>sid</replaceable>adm</userinput>
+&prompt.root; <userinput>cd /usr/sap</userinput>
+&prompt.root; <userinput>mkdir <replaceable>SID</replaceable></userinput>
+&prompt.root; <userinput>mkdir trans</userinput>
+&prompt.root; <userinput>exit</userinput></screen>
</sect3>
<sect3 id="entriesinslashetcslashservices">
- <title>* Regels in <filename>/etc/services</filename></title>
-
- <para></para>
+ <title>Regels in <filename>/etc/services</filename></title>
+
+ <para>Voor <application>&sap.r3;</application> zijn enkele
+ regels in het bestand <filename>/etc/services</filename>
+ nodig, die niet correct worden ingesteld tijdens de
+ installatie op &os;. De volgende regels moeten toegevoegd
+ worden (op zijn minst die regels die met een instantienummer
+ overeenkomen, in dit geval <literal>00</literal>. Het
+ kan geen kwaad om alle regels van <literal>00</literal> tot
+ en met <literal>99</literal> toe te voegen voor
+ <literal>dp</literal>, <literal>gw</literal>,
+ <literal>sp</literal> en <literal>ms</literal>). Als er een
+ <application>SAProuter</application> gebruikt gaat worden of
+ toegang tot <application>&sap;</application> OSS nodig is,
+ dan is <literal>99</literal> ook nodig, aangezien poort 3299
+ gewoonlijk wordt gebruikt voor het
+ <application>SAProuter</application>-proces op het
+ doelsysteem:</para>
+
+ <programlisting>sapdp00 3200/tcp # SAP-dispatcher. 3200 + instantienummer
+sapgw00 3300/tcp # SAP-gateway. 3300 + instantienummer
+sapsp00 3400/tcp # 3400 + instantienummer
+sapms00 3500/tcp # 3500 + instantienummer
+sapms<replaceable>SID</replaceable> 3600/tcp # SAP-berichtenserver. 3600 + instantienummer
+sapgw00s 4800/tcp # veilige SAP-gateway 4800 + instantienummer</programlisting>
</sect3>
<sect3 id="necessarylocales">
- <title>* Benodigde localisaties</title>
-
- <para></para>
+ <title>Benodigde Lokalisaties</title>
+
+ <indexterm><primary>locale</primary></indexterm>
+
+ <para><application>&sap;</application> heeft tenminste twee
+ lokalisaties nodig die geen deel uitmaken van de standaard
+ RedHat-installatie. &sap; biedt de benodigde RPMs als
+ downloadbare bestanden op hun FTP-server aan (die alleen
+ toegankelijk is voor klanten met OSS-toegang). In notitie
+ 0171356 staat een lijst van de benodigde RPMs.</para>
+
+ <para>Het is ook mogelijk om gewoon de juiste links aan te
+ maken (bijvoorbeeld vanuit <emphasis>de_DE</emphasis> en
+ <emphasis>en_US</emphasis>), maar dat is niet aan te raden
+ voor productiesystemen (alhoewel het probleemloos op het
+ IDES-systeem werkte). De volgende lokalisaties zijn
+ nodig:</para>
+
+ <programlisting>de_DE.ISO-8859-1
+en_US.ISO-8859-1</programlisting>
+
+ <para>Nu moeten de volgende links gemaakt worden:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>cd /compat/linux/usr/share/locale</userinput>
+&prompt.root; <userinput>ln -s de_DE de_DE.ISO-8859-1</userinput>
+&prompt.root; <userinput>ln -s en_US en_US.ISO-8859-1</userinput></screen>
+
+ <para>Als ze niet aanwezig zijn, onstaan er problemen tijdens
+ de installatie. Als ze dan consequent genegeerd worden (door
+ de <literal>STATUS</literal> van de probleemstap op
+ <literal>OK</literal> te zetten in het bestand
+ <filename>CENTRDB.R3S</filename>), is het niet mogelijk om op
+ het <application>&sap;</application>- systeem aan te melden
+ zonder wat extra moeite.</para>
</sect3>
<sect3 id="kerneltuning">
- <title>* Kernel optimalisatie</title>
-
- <para></para>
+ <title>Kerneloptimalisatie</title>
+
+ <indexterm><primary>kerneloptimalisatie</primary></indexterm>
+
+ <para><application>&sap.r3;</application>-systemen hebben veel
+ bronnen nodig. Daarom zijn de volgende parameters
+ toegevoegd aan het kernelinstellingenbestand:</para>
+
+ <programlisting>#Stel deze in voor geheugengierigheid (SAP en Oracle)
+options MAXDSIZ="(1024*1024*1024)"
+options DFLDSIZ="(1024*1024*1024)"
+#System-V-opties nodig.
+options SYSVSHM # SysV-stijl gedeeld geheugen
+options SHMMAXPGS=262144 #maximum aantal gedeelde geheugenpagina's
+#options SHMMAXPGS=393216 #gebruik dit voor de 46C installatieparameters
+options SHMMNI=256 #maximun aantal identifier-interfaces voor gedeeld geheugen
+options SHMSEG=100 #maximum aantal gedeeld-geheugensegmenten per proces
+options SYSVMSG #SysV-stijl berichtenwachtrijen
+options MSGSEG=32767 #maximum aantal berichtsegmenten in systeem
+options MSGSSZ=32 #grootte van berichtensegment. MOET macht van 2 zijn
+options MSGMNB=65535 #maximum aantal tekens per berichtenwachtrij
+options MSGTQL=2046 #maximum aantal berichten in systeem
+options SYSVSEM #SysV-stijl semaforen
+options SEMMNU=256 #aantal semafoor-UNDO-structuren
+options SEMMNS=1024 #aantal semaforen in systeem
+options SEMMNI=520 #aantal semafoor-identifiers
+options SEMUME=100 #aantal UNDO-sleutels</programlisting>
+
+ <para>De minimumwaarden zijn aangegeven in de documentatie van
+ &sap;. Omdat er geen beschrijving voor &linux; is, wordt
+ verwezen naar de HP-UX-sectie (32 bit) voor meer informatie.
+ Omdat het systeem voor de 4.6C SR2-installatie meer
+ hoofdgeheugen heeft, kunnen de gedeelde segmenten voor
+ <application>&sap;</application> en
+ <application>&oracle;</application> groter zijn.. Daarom kan
+ voor een groter aantal pagina's voor het gedeelde geheugen
+ gekozen worden.</para>
+
+ <note>
+ <para>Op een standaardinstallatie van &os;&nbsp;4.5 op &i386;
+ moeten <literal>MAXDSIZ</literal> en
+ <literal>DFLDSIZ</literal> op maximaal 1&nbsp;GB blijven
+ staan. Anders kunnen er vreemde fouten als
+ <errorname>ORA-27102: out of memory</errorname> en
+ <errorname>Linux Error 12: Cannot allocate
+ memory</errorname> optreden.</para></note>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="installingsapr3">
- <title>* &sap.r3; installeren</title>
+ <title>&sap.r3; Installeren</title>
<sect3 id="preparingsapcdroms">
- <title>* De &sap; CDROMs voorbereiden</title>
-
- <para></para>
+ <title>De &sap;-CDROMs Voorbereiden</title>
+
+ <para>Tijdens de installatie moeten veel CDROMs gemount en
+ gedismount worden. Als er voldoende CDROM-drives zijn,
+ kunnen ze allemaal tegelijk gemount worden. Hier is besloten
+ om de inhoud van de CDROMs naar de overeenkomende mappen
+ te kopi&euml;ren:</para>
+
+ <programlisting>/oracle/<replaceable>SID</replaceable>/sapreorg/<replaceable>cd-naam</replaceable></programlisting>
+
+ <para>Hierboven is <replaceable>cd-naam</replaceable>
+ &eacute;&eacute;n van <filename>KERNEL</filename>,
+ <filename>RDBMS</filename>, <filename>EXPORT1</filename>,
+ <filename>EXPORT2</filename>, <filename>EXPORT3</filename>,
+ <filename>EXPORT4</filename>, <filename>EXPORT5</filename> en
+ <filename>EXPORT6</filename> voor de
+ 4.6B/IDES-installatie en &eacute;&eacute;n van
+ <filename>KERNEL</filename>, <filename>RDBMS</filename>,
+ <filename>DISK1</filename>, <filename>DISK2</filename>,
+ <filename>DISK3</filename>, <filename>DISK4</filename> en
+ <filename>LANG</filename> voor de 4.6C SR2-installatie. Alle
+ bestandsnamen op de gemounte CD's moeten in hoofdletters
+ staan of anders kan er gebruik gemaakt worden van de optie
+ <option>-g</option> bij het mounten:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>mount_cd9660 -g /dev/cd0a /mnt</userinput>
+&prompt.root; <userinput>cp -R /mnt/* /oracle/<replaceable>SID</replaceable>/sapreorg/<replaceable>cd-naam</replaceable></userinput>
+&prompt.root; <userinput>umount /mnt</userinput></screen>
</sect3>
<sect3 id="runningtheinstall-script">
- <title>* De installatie scripts draaien</title>
-
- <para></para>
+ <title>Het Installatiescript Uitvoeren</title>
+
+ <para>Eerst moet er een map <filename
+ class="directory">install</filename> worden
+ aangemaakt:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>/oracle/<replaceable>SID</replaceable>/sapreorg/KERNEL/UNIX/INSTTOOL.SH</userinput></screen>
+
+ <para>De IDES-installatie (4.6B) komt met een volledig
+ aangepast &sap.r3; -demonstratiesysteem, dus zijn er zes in
+ plaats van slechts drie EXPORT-CD's. Op dit moment dient het
+ installatiesjabloon <filename>CENTRDB.R3S</filename> voor het
+ installeren van een standaard centrale instantie
+ (<application>&r3;</application> met database), niet de
+ IDES centrale instantie, dus moet de overeenkomende
+ <filename>CENTRDB.R3S</filename> vanuit de map <filename
+ class="directory">EXPORT1</filename> gekopieerd worden,
+ anders vraagt <command>R5SETUP</command> slechts om drie
+ EXPORT-CD's.</para>
+
+ <para>De nieuwere uitgave <application>&sap; 4.6
+ SR2</application> komt met vier EXPORT-CD's. Het
+ parameterbestand dat de installatiestappen beheert is
+ <filename>CENTRAL.R3S</filename>. In tegenstelling tot
+ eerdere uitgaven zijn er geen aparte installatiesjablonen
+ voor een centrale instantie met of zonder database.
+ <application>&sap;</application> gebruikt een apart sjabloon
+ voor de installatie van de database. Om de installatie op
+ een later tijdstip te opnieuw te starten is het echter
+ oldoende om met het originele bestand opnieuw te
+ starten.</para>
+
+ <para>Tijdens en na de installatie eist
+ <application>&sap;</application> dat
+ <command>hostname</command> alleen de naam van de computer en
+ niet de volledig gekwalificeerde domeinnaam teruggeeft. Dus
+ dient &ograve;f de computernaam op deze manier ingesteld te
+ worden, &ograve;f een alias ingesteld te worden met
+ <command>alias hostname='hostname -s'</command> voor zowel
+ <username><replaceable>ora</replaceable>sid</username> als
+ <username><replaceable>sid</replaceable>adm</username> (en
+ voor <username>root</username> tijdens minimaal de
+ installatiestappen die als <username>root</username> worden
+ uitgevoerd). Het is ook mogelijk om de ge&iuml;nstalleerde
+ bestanden <filename>.profile</filename> en <filename>.login
+ </filename> van beide gebruikers die tijdens de installatie
+ worden ge&iuml;nstalleerd aan te passen.</para>
</sect3>
<sect3 id="startr3setup-46B">
- <title>* Start <command>R3SETUP</command> 4.6B</title>
+ <title>Start <command>R3SETUP</command> 4.6B</title>
+
+ <para>Ben er zeker van dat <envar>LD_LIBRARY_PATH</envar> juist
+ is ingesteld:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>export LD_LIBRARY_PATH=/oracle/IDS/lib:/sapmnt/IDS/exe:/oracle/805_32/lib</userinput></screen>
+
+ <para>Start <command>R3SETUP</command> als
+ <username>root</username> vanuit de installatiemap:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>cd /oracle/IDS/sapreorg/install</userinput>
+&prompt.root; <userinput>./R3SETUP -f CENTRDB.R3S</userinput></screen>
+
+ <para>Het script stelt vervolgens wat vragen
+ (standaardantwoorden in haken, gevolgd door de eigenlijke
+ invoer):</para>
+
+ <informaltable frame="none">
+ <tgroup cols="3">
+ <thead>
+ <row>
+ <entry>Vraag</entry>
+
+ <entry>Standaard</entry>
+
+ <entry>Invoer</entry>
+ </row>
+ </thead>
+
+ <tbody>
+ <row>
+ <entry>Enter SAP System ID</entry>
+
+ <entry>[C11]</entry>
+
+ <entry>IDS<keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter SAP Instance Number</entry>
+
+ <entry>[00]</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter SAPMOUNT Directory</entry>
+
+ <entry>[/sapmnt]</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter name of SAP central host</entry>
+
+ <entry>[troubadix.domain.de]</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter name of SAP db host</entry>
+
+ <entry>[troubadix]</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Select character set</entry>
+
+ <entry>[1] (WE8DEC)</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter Oracle server version (1) Oracle 8.0.5,
+ (2) Oracle 8.0.6, (3) Oracle 8.1.5,
+ (4) Oracle 8.1.6</entry>
+
+ <entry> </entry>
+
+ <entry>1<keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Extract Oracle Client archive</entry>
+
+ <entry>[1] (Yes, extract)</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter path to KERNEL CD</entry>
+
+ <entry>[/sapcd]</entry>
+
+ <entry>/oracle/IDS/sapreorg/KERNEL</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter path to RDBMS CD</entry>
+
+ <entry>[/sapcd]</entry>
+
+ <entry>/oracle/IDS/sapreorg/RDBMS</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter path to EXPORT1 CD</entry>
+
+ <entry>[/sapcd]</entry>
+
+ <entry>/oracle/IDS/sapreorg/EXPORT1</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Directory to copy EXPORT1 CD</entry>
+
+ <entry>[/oracle/IDS/sapreorg/CD4_DIR]</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter path to EXPORT2 CD</entry>
+
+ <entry>[/sapcd]</entry>
+
+ <entry>/oracle/IDS/sapreorg/EXPORT2</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Directory to copy EXPORT2 CD</entry>
+
+ <entry>[/oracle/IDS/sapreorg/CD5_DIR]</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter path to EXPORT3 CD</entry>
+
+ <entry>[/sapcd]</entry>
+
+ <entry>/oracle/IDS/sapreorg/EXPORT3</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Directory to copy EXPORT3 CD</entry>
- <para></para>
+ <entry>[/oracle/IDS/sapreorg/CD6_DIR]</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter path to EXPORT4 CD</entry>
+
+ <entry>[/sapcd]</entry>
+
+ <entry>/oracle/IDS/sapreorg/EXPORT4</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Directory to copy EXPORT4 CD</entry>
+
+ <entry>[/oracle/IDS/sapreorg/CD7_DIR]</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter path to EXPORT5 CD</entry>
+
+ <entry>[/sapcd]</entry>
+
+ <entry>/oracle/IDS/sapreorg/EXPORT5</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Directory to copy EXPORT5 CD</entry>
+
+ <entry>[/oracle/IDS/sapreorg/CD8_DIR]</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter path to EXPORT6 CD</entry>
+
+ <entry>[/sapcd]</entry>
+
+ <entry>/oracle/IDS/sapreorg/EXPORT6</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Directory to copy EXPORT6 CD</entry>
+
+ <entry>[/oracle/IDS/sapreorg/CD9_DIR]</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter amount of RAM for SAP + DB</entry>
+
+ <entry> </entry>
+
+ <entry>850<keycap>Enter</keycap> (in Megabytes)</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Service Entry Message Server</entry>
+
+ <entry>[3600]</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter Group-ID of sapsys</entry>
+
+ <entry>[101]</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter Group-ID of oper</entry>
+
+ <entry>[102]</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter Group-ID of dba</entry>
+
+ <entry>[100]</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter User-ID of
+ <replaceable>sid</replaceable>adm</entry>
+
+ <entry>[1000]</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter User-ID of
+ ora<replaceable>sid</replaceable></entry>
+
+ <entry>[1002]</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Number of parallel procs</entry>
+
+ <entry>[2]</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+ </tbody>
+ </tgroup>
+ </informaltable>
+
+ <para>Als de CD's niet naar de verschillende plaatsen
+ gekopieerd waren, kan het
+ <application>&sap;</application>-installatieprogramma de
+ benodigde CD niet vinden (ge&iuml;dentificeerd door het
+ bestand <filename>LABEL.ASC</filename> op de CD) en vraagt
+ het om de CD te mounten en het mountpad te bevestigen of in
+ te voeren.</para>
+
+ <para>Het bestand <filename>CENTRDB.R3S</filename> kan fouten
+ bevatten. In dit geval vroeg het nogmaals om de EXPORT4 CD
+ maar gaf het wel de juiste sleutel (6_LOCATION, daarna
+ 7_LOCATION enzovoorts) aan, dus kon gewoon doorgegaan worden
+ met het invoeren van de juiste waarden.</para>
+
+ <para>Afgezien van enkele problemen die hieronder genoemd
+ worden, hoort alles vanzelf te gaan tot het punt waar de
+ software voor de &oracle;-database ge&iuml;nstalleerd moet
+ worden.</para>
</sect3>
<sect3 id="startr3setup-46C">
- <title>* Start <command>R3SETUP</command> 4.6C SR2</title>
+ <title><command>R3SETUP</command> 4.6C SR2 Starten</title>
+
+ <para><envar>LD_LIBRARY_PATH</envar> moet juist ingesteld
+ zijn. Dit is een andere waarde dan die van de 4.6B
+ installatie met <application>&oracle;
+ 8.0.5</application>:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>export LD_LIBRARY_PATH=/sapmnt/PRD/exe:/oracle/PRD/817_32/lib</userinput></screen>
+
+ <para>Start <command>R3SETUP</command> als gebruiker
+ <username>root</username> vanuit de installatiemap:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>cd /oracle/PRD/sapreorg/install</userinput>
+&prompt.root; <userinput>./R3SETUP -f CENTRAL.R3S</userinput></screen>
+
+ <para>Het script stelt vervolgens enkele vragen
+ (standaardantwoorden tussen haken, gevolgd door de eigenlijke
+ invoer):</para>
+
+ <informaltable frame="none">
+ <tgroup cols="3">
+ <thead>
+ <row>
+ <entry>Vraag</entry>
+
+ <entry>Standaard</entry>
+
+ <entry>Invoer</entry>
+ </row>
+ </thead>
+
+ <tbody>
+ <row>
+ <entry>Enter SAP System ID</entry>
+
+ <entry>[C11]</entry>
+
+ <entry>PRD<keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter SAP Instance Number</entry>
+
+ <entry>[00]</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter SAPMOUNT Directory</entry>
- <para></para>
+ <entry>[/sapmnt]</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter name of SAP central host</entry>
+
+ <entry>[majestix]</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter Database System ID</entry>
+
+ <entry>[PRD]</entry>
+
+ <entry>PRD<keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter name of SAP db host</entry>
+
+ <entry>[majestix]</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Select character set</entry>
+
+ <entry>[1] (WE8DEC)</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter Oracle server version (2) Oracle 8.1.7</entry>
+
+ <entry> </entry>
+
+ <entry>2<keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Extract Oracle Client archive</entry>
+
+ <entry>[1] (Yes, extract)</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter path to KERNEL CD</entry>
+
+ <entry>[/sapcd]</entry>
+
+ <entry>/oracle/PRD/sapreorg/KERNEL</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter amount of RAM for SAP + DB</entry>
+
+ <entry>2044</entry>
+
+ <entry>1800<keycap>Enter</keycap> (in Megabytes)</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Service Entry Message Server</entry>
+
+ <entry>[3600]</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter Group-ID of sapsys</entry>
+
+ <entry>[100]</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter Group-ID of oper</entry>
+
+ <entry>[101]</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter Group-ID of dba</entry>
+
+ <entry>[102]</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter User-ID of <username>oraprd</username></entry>
+
+ <entry>[1002]</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter User-ID of <username>prdadm</username></entry>
+
+ <entry>[1000]</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>LDAP support</entry>
+
+ <entry> </entry>
+
+ <entry>3<keycap>Enter</keycap> (no support)</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Installation step completed</entry>
+
+ <entry>[1] (continue)</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Choose installation service</entry>
+
+ <entry>[1] (DB inst,file)</entry>
+
+ <entry><keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+ </tbody>
+ </tgroup>
+ </informaltable>
+
+ <para>Tot dusver geeft het aanmaken van gebruikers een fout
+ in de fases OSUSERDBSID_IND_ORA (voor het aanmaken van de
+ gebruiker
+ <username>ora<replaceable>sid</replaceable></username>) en
+ OSUSERIDADM_IND_ORA (voor het aanmaken van de gebruiker
+ <username><replaceable>sid</replaceable>adm</username>).</para>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="installingoracle805">
- <title>* &oracle; 8.0.5 installeren</title>
+ <title>&oracle; 8.0.5 Installeren</title>
+
+ <para>Mogelijke problemen staan beschreven in de &sap; Notes en
+ &oracle; <filename>Readme</filename> bestanden met betrekking
+ tot &linux; en <application>&oracle; DB</application>. De
+ meeste, zoniet alle, problemen komen door incompatibele
+ bibliotheken.</para>
+
+ <para>Meer informatie over het installeren van
+ <application>&oracle;</application> staat in <link
+ linkend="linuxemu-oracle">&oracle; Installeren</link>.</para>
<sect3 id="installingtheoracle805withorainst">
- <title>* &oracle; 8.0.5 installeren met
+ <title>&oracle; 8.0.5 Installeren met
<command>orainst</command></title>
- <para></para>
+ <para>Als <application>&oracle; 8.0.5</application> gebruikt
+ moet worden, zijn enkele bibliotheken nodig voor het met
+ succes herlinken, omdat <application>&oracle;
+ 8.0.5</application> met een oude versie van glibc gelinkt
+ was (RedHat 6.0) en RedHat 6.1 reeds een nieuwere glibc
+ gebruikt. De volgende aanvullende packages moeten
+ ge&iuml;nstalleerd worden om er zeker van te zijn dat het
+ linken lukt:</para>
+
+ <para><filename>compat-libs-5.2-2.i386.rpm</filename></para>
+
+ <para><filename>compat-glibc-5.2-2.0.7.2.i386.rpm</filename></para>
+
+ <para><filename>compat-egcs-5.2-1.0.3a.1.i386.rpm</filename></para>
+
+ <para><filename>compat-egcs-c++-5.2.1.0.3a.1.i386.rpm</filename></para>
+
+ <para><filename>compat-binutils-5.2-2.9.1.0.23.1.i386.rpm</filename></para>
+
+ <para>In de &sap; Notes of &oracle; <filename>Readme</filename>
+ staat meer informatie. Als er geen keuze is (op het moment
+ van installeren was er niet genoeg tijd om dit te
+ controleren) kunnen de originele binaries gebruikt worden of
+ kunnen de herlinkte binaries van een origineel RedHat
+ systeem gebruikt worden.</para>
+
+ <para>Om de intelligente agent te compileren moet het RedHat
+ Tcl package ge&iuml;nstalleerd zijn. Als
+ <filename>tcl-8.0.3-20.i386.rpm</filename> niet te krijgen
+ is, doet een nieuwere versie zoals
+ <filename>tcl-8.0.5-30.i386.rpm</filename> voor RedHat 6.1
+ het ook.</para>
+
+ <para>Afgezien van het herlinken is de installatie
+ rechttoe rechtaan:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>su - oraids</userinput>
+&prompt.root; <userinput>export TERM=xterm</userinput>
+&prompt.root; <userinput>export ORACLE_TERM=xterm</userinput>
+&prompt.root; <userinput>export ORACLE_HOME=/oracle/IDS</userinput>
+&prompt.root; <userinput>cd $ORACLE_HOME/orainst_sap</userinput>
+&prompt.root; <userinput>./orainst</userinput></screen>
+
+ <para>Alle schermen dienen met <keycap>Enter</keycap>
+ bevestigd te worden totdat de software ge&iuml;nstalleerd is,
+ behalve dat de <emphasis>&oracle; On-Line Text
+ Viewer</emphasis> gedeselecteerd moet worden omdat deze
+ momenteel niet voor &linux; beschikbaar is. Vervolgens wil
+ <application>&oracle;</application> met
+ <command>i386-glibc20-linux-gcc</command> herlinken, in
+ plaats van met de beschikbare <command>gcc</command>,
+ <command>egcs</command> of
+ <command>i386-redhat-linux-gcc</command>.</para>
+
+ <para>Wegens tijdbeperkingen is besloten om de binaries van een
+ <application>&oracle; 8.0.5 PreProduction</application>-uitgave
+ te gebruiken, nadat de eerste poging om de versie van de
+ RDBMS-CD werkend te krijgen mislukte en het vinden en gebruiken
+ van de juiste RPMs was op dat moment een nachtmerrie
+ was.</para>
</sect3>
<sect3 id="installingtheoracle805preproduction">
- <title>* &oracle; 8.0.5 pre-productie versie voor
- Linux (Kernel 2.0.33) installeren</title>
+ <title>&oracle; 8.0.5 Pre-productie Versie voor
+ &linux; (Kernel 2.0.33) Installeren</title>
- <para></para>
+ <para>De installatie hiervan is vrij eenvoudig: mount de CD en
+ start het installatieprogramma. Het vraagt dan om de plaats
+ van de &oracle; thuismap en zet daar alle binaries neer.
+ Op dat moment waren echter niet de restanten van vorige
+ pogingen om RDBMS te installeren verwijderd.</para>
+
+ <para>Daarna kon <application>&oracle;</application> Database
+ zonder problemen gestart worden.</para>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="installingoracle817">
- <title>* De &oracle; 8.1.7 Linux tarball installeren</title>
+ <title>De &oracle; 8.1.7 &linux; Tarball Installeren</title>
- <para></para>
+ <para>De tarball <filename>oracle81732.tgz</filename> die gemaakt
+ is uit de installatiemap een &linux;-systeem kan uitgepakt
+ worden in
+ <filename>/oracle/<replaceable>SID</replaceable>/817_32/</filename>.</para>
</sect2>
<sect2 id="continuewithsapr4installation">
- <title>* Doorgaan met de &sap.r3; installatie</title>
+ <title>Ga door met de &sap.r3; Installatie</title>
+
+ <para>Als eerste dienen de omgevingsinstellingen van de
+ gebruikers <username>idsamd</username>
+ (<replaceable>sid</replaceable>adm) en
+ <username>oraids</username> (ora<replaceable>sid</replaceable>)
+ gecontroleerd te worden. Ze moeten nu beiden beschikken over
+ de bestanden <filename>.profile</filename>,
+ <filename>.login</filename> en <filename>.cshrc</filename> die
+ allemaal <command>hostname</command> gebruiken. In het geval
+ dat de hostnaam van het systeem de volledig gekwalificeerde
+ naam is, moet <command>hostname</command> in
+ <command>hostname&nbsp;&ndash;s</command> veranderd worden in
+ alle drie de bestanden.</para>
<sect3 id="databaseload">
- <title>* Database laden</title>
+ <title>De Database Laden</title>
+
+ <para>Hierna kan <command>R3SETUP</command> &ograve;fwel
+ opnieuw gestart of voortgezet worden (afhankelijk van de
+ keuze voor exit of niet). <command>R3SETUP</command> maakt
+ vervolgens de tabelruimten aan en laadt de gegevens (voor 46B
+ IDES van EXPORT1 tot en met EXPORT6, voor 46C van DISK1 tot
+ en met DISK4) met <command>R3load</command> in de
+ database.</para>
+
+ <para>Wanneer het laden van de database is voltooid (dit kan
+ enkele uren duren) wordt om enkele wachtwoorden gevraagd.
+ Voor testinstallaties kunnen de welbekende
+ standaardwachtwoorden worden gebruikt. Als veiligheid een
+ punt is moeten er andere wachtwoorden gebruikt worden!</para>
+
+ <informaltable frame="none">
+ <tgroup cols="2">
+ <thead>
+ <row>
+ <entry>Vraag</entry>
+
+ <entry>Invoer</entry>
+ </row>
+ </thead>
+
+ <tbody>
+ <row>
+ <entry>Enter Password for sapr3</entry>
+
+ <entry>sap<keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
- <para></para>
+ <row>
+ <entry>Confirum Password for sapr3</entry>
+
+ <entry>sap<keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter Password for sys</entry>
+
+ <entry>verander_tijdens_installeren<keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Confirm Password for sys</entry>
+
+ <entry>verander_tijdens_installatie<keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Enter Password for system</entry>
+
+ <entry>beheerder<keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Confirm Password for system</entry>
+
+ <entry>beheerder<keycap>Enter</keycap></entry>
+ </row>
+ </tbody>
+ </tgroup>
+ </informaltable>
+
+ <para>Hier waren er wat problemen met
+ <command>dipgntab</command> tijdens de installatie van
+ 4.6B.</para>
</sect3>
<sect3 id="listener">
- <title>* Listener</title>
+ <title>Listener</title>
+
+ <para>Hieronder staat hoe de
+ <application>&oracle;</application> Listener als gebruiker
+ <username>ora<replaceable>sid</replaceable></username>
+ op kan starten:</para>
+
+ <screen>&prompt.user; <userinput>umask 0; lsnrctl start</userinput></screen>
- <para></para>
+ <para>Anders kan de fout <errorcode>ORA-12546</errorcode>
+ optreden, omdat de sockets dan niet de juiste rechten
+ hebben. Zie &sap; Note 072984.</para>
</sect3>
<sect3 id="mnlstables">
- <title>* Updaten van MNLS Tables</title>
-
- <para></para>
+ <title>Bijwerken van MNLS Tabellen</title>
+
+ <para>Als het de bedoeling is niet-Latin-1-talen in te voeren
+ in het <application>&sap;</application>-systeem, dan moeten
+ de Multi National Language Support-tabellen bijgewerkt
+ worden. Dit staat beschreven in de &sap; OSS Notes 15023 en
+ 45619. In alle andere gevallen kan deze vraag overgeslagen
+ worden tijdens de <application>&sap;</application>
+ installatie.</para>
+
+ <note>
+ <para>Als er geen MNLS nodig is, is het nog steeds
+ noodzakelijk om de TCPDB-tabel te controleren en deze te
+ initialiseren als dit nog niet is gedaan. Zie
+ &sap;-notities 0015023 en 0045619 voor meer
+ informatie.</para>
+ </note>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="postinstallationsteps">
- <title>* Stappen na de installatie</title>
+ <title>Stappen na de Installatie</title>
<sect3 id="requestsapr3licensekey">
- <title>* Opvragen van de &sap.r3; licentie sleutel</title>
+ <title>De &sap.r3; Licentiesleutel Opvragen</title>
+
+ <para>Er moet een <application>&sap.r3;</application>
+ licentiesleutel opgevraagd worden. Dit is nodig omdat de
+ tijdelijke licentie die tijdens de installatie
+ ge&iuml;nstalleerd is, maar voor vier weken geldig is. Eerst
+ moet de hardwaresleutel bekend zijn. Deze wordt bekend door
+ als gebruiker <username>idsadm</username> aan te melden en
+ <command>saplicense</command> uit te voeren:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>/sapmnt/IDS/exe/saplicense -get</userinput></screen>
+
+ <para>Het uitvoeren van <command>saplicense</command> zonder
+ parameters geeft een lijst met opties. Nadat de
+ licentiesleutel verkregen is, kan deze ge&iuml;nstalleerd
+ worden door middel van:</para>
- <para></para>
+ <screen>&prompt.root; <userinput>/sapmnt/IDS/exe/saplicense -install</userinput></screen>
+
+ <para>Hierbij moeten de volgende waarden ingevoerd
+ worden:</para>
+
+ <programlisting>SAP SYSTEM ID = <replaceable>SID, 3 tekens</replaceable>
+CUSTOMER KEY = <replaceable>hardwaresleutel, 11 tekens</replaceable>
+INSTALLATION NO = <replaceable>installatie, 10 cijfers</replaceable>
+EXPIRATION DATE = <replaceable>jjjjmmdd, meestal "99991231"</replaceable>
+LICENSE KEY = <replaceable>licentiesleutel, 24 tekens</replaceable></programlisting>
</sect3>
<sect3 id="creatingusers">
- <title>* Gebruikers aanmaken</title>
-
- <para></para>
+ <title>Gebruikers Aanmaken</title>
+
+ <para>Nu kan een gebruiker binnen client 000 aangemaakt worden
+ (voor sommige taken is het nodig deze binnen client 000 aan
+ te maken, als maar een andere gebruiker dan gebruikers
+ <username>sap*</username> en <username>ddic</username> wordt
+ gebruikt). Zoals gewoonlijk wordt als nieuwe gebruikersnaam
+ <username>wartung</username> (of <username>dienst</username>
+ in het Nederlands) gekozen. Voor extra veiligheid moeten de
+ wachtwoorden van alle standaardgebruikers binnenin alle
+ clients worden veranderd (dit geldt ook voor gebruikers
+ <username>sap*</username> en
+ <username>ddic</username>).</para>
</sect3>
<sect3 id="configtranssysprofileopermodesetc">
- <title>* Transport systeem, profiel, operatie modes etc.
- configureren</title>
-
- <para></para>
+ <title>Transportsysteem, Profiel, Werkmodi en Dergelijke
+ Instellen</title>
+
+ <para>Vanuit client 000 dient, als een andere gebruiker
+ dan <username>ddic</username> of <username>sap*</username>,
+ tenminste het volgende ingesteld worden:</para>
+
+ <informaltable frame="none">
+ <tgroup cols="2">
+ <thead>
+ <row>
+ <entry>Taak</entry>
+
+ <entry>Transactie</entry>
+ </row>
+ </thead>
+
+ <tbody>
+ <row>
+ <entry>Stel het transportsysteem in, bijvoorbeeld
+ als <emphasis>Stand-Alone Transport Domain
+ Entity</emphasis></entry>
+
+ <entry>STMS</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Maak een profiel voor het systeem aan of wijzig
+ dit</entry>
+
+ <entry>RZ10</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Beheer werkmodi en instanties</entry>
+
+ <entry>RZ04</entry>
+ </row>
+ </tbody>
+ </tgroup>
+ </informaltable>
+
+ <para>Deze en alle andere stappen die na de installatie
+ uitgevoerd moeten worden, staan uitvoerig beschreven in de
+ <application>&sap;</application> installatiehandleidingen.
+ </para>
</sect3>
<sect3 id="editintsidsap">
- <title>* <filename>init<replaceable>sid</replaceable>.sap</filename>
- (<filename>initIDS.sap</filename>) bewerken</title>
-
- <para></para>
+ <title><filename>init<replaceable>sid</replaceable>.sap</filename>
+ (<filename>initIDS.sap</filename>) Bewerken</title>
+
+ <para>Het bestand
+ <filename>/oracle/IDS/dbs/initIDS.asp</filename> bevat het
+ <application>&sap;</application> back-upprofiel. Hier moeten
+ de grootte van de te gebruiken tape, het compressietype,
+ enzovoorts gedefinieerd worden. Om dit aan de gang te
+ krijgen met <command>sapdba</command> /
+ <command>brbackup</command> zijn de volgende waarden
+ veranderd:</para>
+
+ <programlisting>compress = hardware
+archive_function = copy_delete_save
+cpio_flags = "-ov --format=newc --block-size=128 --quiet"
+cpio_in_flags = "-iuv --block-size=128 --quiet"
+tape_size = 38000M
+tape_address = /dev/nsa0
+tape_address_rew = /dev/sa0</programlisting>
+
+ <para>Uitleg:</para>
+
+ <para><varname>compress</varname>: de tape die gebruikt wordt
+ is een HP DLT1 die hardware-compressie ondersteunt.</para>
+
+ <para><varname>archive_function</varname>: dit definieert het
+ standaardgedrag om &oracle;-archieflogs op te slaan: nieuwe
+ logboekbestanden worden op tape opgeslagen, reeds opgeslagen
+ logboekbestanden worden nogmaals opgeslagen en worden daarna
+ verwijderd. Dit bespaart een hoop problemen als de
+ database hersteld moet worden en &eacute;&eacute;n van de
+ archieftapes versleten is.</para>
+
+ <para><varname>cpio_flags</varname>: de standaard is om
+ <option>-B</option> te gebruiken die de blokgrootte op
+ 5120&nbsp;bytes instelt. Voor DLT tapes raadt HP een
+ blokgrootte van minimaal 32&nbsp;kB aan, dus is
+ <option>--block-size=128</option> gebruikt voor blokken van
+ 64&nbsp;kB. <option>--format=newc</option> is nodig omdat er
+ inodegetallen groter dan 65535 zijn. De laatste optie
+ <option>--quiet</option> is nodig omdat
+ <command>brbackup</command> anders klaagt zodra
+ <command>cpio</command> het aantal opgeslagen blokken
+ meldt.</para>
+
+ <para><varname>cpio_in_flags</varname>: vlaggen die nodig zijn
+ om de gegevens van de tape terug te laden. Het formaat wordt
+ automatisch herkend.</para>
+
+ <para><varname>tape_size</varname>: dit geeft gewoonlijk de
+ ruwe opslagcapaciteit van de tape. Omwille van de veiligheid
+ (er wordt hardware-compressie gebruikt) is de waarde iets
+ lager dan de eigenlijke waarde.</para>
+
+ <para><varname>tape_address</varname>: de naam van het
+ niet-opwindbare apparaat dat met <command>cpio</command>
+ gebruikt wordt.</para>
+
+ <para><varname>tape_address_rew</varname>: de naam van het
+ opwindbare apparaat dat met <command>cpio</command> gebruikt
+ wordt.</para>
</sect3>
<sect3>
- <title>* Configuratie problemen na de installatie</title>
+ <title>Instellingen na de Installatie</title>
+
+ <para>De volgende parameters van
+ <application>&sap;</application> moeten na de installatie
+ geoptimaliseerd worden (voorbeelden voor IDES 46B, 1&nbsp;GB
+ geheugen):</para>
+
+ <informaltable frame="none">
+ <tgroup cols="2">
+ <thead>
+ <row>
+ <entry>Naam</entry>
+
+ <entry>Waarde</entry>
+ </row>
+ </thead>
+
+ <tbody>
+ <row>
+ <entry>ztta/roll_extension</entry>
+
+ <entry>250000000</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>abap/heap_area_dia</entry>
+
+ <entry>300000000</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>abap/heap_area_nondia</entry>
+
+ <entry>400000000</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>em/initial_size_MB</entry>
- <para></para>
+ <entry>256</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>em/blocksize_kB</entry>
+
+ <entry>1024</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>ipc/shm_psize_40</entry>
+
+ <entry>70000000</entry>
+ </row>
+ </tbody>
+ </tgroup>
+ </informaltable>
+
+ <para>&sap; notitie 0013026:</para>
+
+ <informaltable frame="none">
+ <tgroup cols="2">
+ <thead>
+ <row>
+ <entry>Naam</entry>
+
+ <entry>Waarde</entry>
+ </row>
+ </thead>
+
+ <tbody>
+ <row>
+ <entry>ztta/dynpro_area</entry>
+
+ <entry>2500000</entry>
+ </row>
+ </tbody>
+ </tgroup>
+ </informaltable>
+
+ <para>&sap; notitie 0157246:</para>
+
+ <informaltable frame="none">
+ <tgroup cols="2">
+ <thead>
+ <row>
+ <entry>Naam</entry>
+
+ <entry>Waarde</entry>
+ </row>
+ </thead>
+
+ <tbody>
+ <row>
+ <entry>rdisp/ROLL_MAXFS</entry>
+
+ <entry>16000</entry>
+ </row>
+ <row>
+ <entry>rdisp/PG_MAXFS</entry>
+
+ <entry>30000</entry>
+ </row>
+ </tbody>
+ </tgroup>
+ </informaltable>
+
+ <note>
+ <para>Met bovenstaande parameters kan op een op een systeem
+ met 1&nbsp;GB aan geheugen het geheugengebruik soortgelijk
+ zijn aan het volgende:</para>
+
+ <programlisting>Mem: 547M Active, 305M Inact, 109M Wired, 40M Cache, 112M Buf, 3492K Free</programlisting>
+ </note>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="problemsduringinstallation">
- <title>* Problemen tijdens de installatie</title>
+ <title>Problemen Tijdens de Installatie</title>
<sect3 id="restartr3setup">
- <title>* Herstart <command>R3SETUP</command> na het oplossen
- van een probleem</title>
-
- <para></para>
+ <title><command>R3SETUP</command> Herstarten na het Oplossen
+ van een Probleem</title>
+
+ <para><command>R3SETUP</command> stopt als het een probleem
+ tegenkomt. Nadat de bijhorende logbestanden zijn bekeken
+ en de fout is hersteld, moet <command>R3SETUP</command>
+ opnieuw gestart worden en gewoonlijk dient REPEAT
+ geselecteerd te worden bij de laatste stap waar
+ <command>R3SETUP</command> over klaagde.</para>
+
+ <para><command>R3SETUP</command> kan gewoon met het bijhorende
+ bestand <filename>R3S</filename> worden opgestart:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>./R3SETUP -f CENTRDB.R3S</userinput></screen>
+
+ <para>voor 4.6B, of met</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>./R3SETUP -f CENTRAL.R3S</userinput></screen>
+
+ <para>voor 4.6C, onafhankelijk van het feit of de fout optrad
+ met <filename>CENTRAL.R3S</filename> of met
+ <filename>DATABASE.R3S</filename>.</para>
+
+ <note>
+ <para>Tijdens sommige fasen verwacht
+ <command>R3SETUP</command> dat zowel de database als
+ <application>&sap;</application> draaien (omdat die stappen
+ al voltooid waren). Mochten er fouten optreden en kan
+ bijvoorbeeld de database niet gestart worden, dan moeten
+ de database en <application>&sap;</application> handmatig
+ worden gestart n&aacute;dat de fouten zijn hersteld en
+ voordat <command>R3SETUP </command> opnieuw wordt
+ gestart.</para>
+
+ <para>Ook de <application>&oracle;</application> listener
+ moet opnieuw gestarten worden (als
+ <username>ora<replaceable>sid</replaceable></username> met
+ <command>umask 0; lsnrctl start</command>) als die ook was
+ gestopt (bijvoorbeeld omdat het systeem opnieuw opgestart
+ moest worden).</para>
+ </note>
</sect3>
<sect3 id="indoraduringduringr3setup">
- <title>* OSUSERSIDADM_IND_ORA tijdens
+ <title>OSUSERSIDADM_IND_ORA Tijdens
<command>R3SETUP</command></title>
- <para></para>
+ <para>Als <command>R3SETUP</command> tijdens deze fase klaagt,
+ moet het sjabloonbestand dat <command>R3SETUP</command>
+ destijds gebruikte (<filename>CENTRDB.R3S</filename> (4.6B)
+ of &eacute;&eacute;n van <filename>CENTRAL.R3S</filename> of
+ <filename>DATABASE.R3S</filename> (4.6C)) worden gewijzigd.
+ Zoek <literal>[OSUSERSIDADM_IND_ORA]</literal> of zoek de
+ enige regel met <literal>STATUS=ERROR</literal> en wijzig de
+ volgende waarden:</para>
+
+ <programlisting>HOME/home/<replaceable>sid</replaceable>adm (was leeg)
+STATUS=OK (had status ERROR)</programlisting>
+
+ <para>Daarna kan <command>R3SETUP</command> opnieuw gestart
+ worden.</para>
</sect3>
<sect3 id="indoraduringr3setup">
- <title>* OSUSERDBSID_IND_ORA tijdens
+ <title>OSUSERDBSID_IND_ORA Tijdens
<command>R3SETUP</command></title>
- <para></para>
+ <para><command>R3SETUP</command> klaagt mogelijk ook tijdens
+ deze fase. De fout is vergelijkbaar met die in de fase
+ OSUSERSIDADM_IND_ORA. Hier kan gewoon het sjabloonbestand
+ dat <command>R3SETUP</command> destijds gebruikte
+ (<filename>CENTRDB.R3S</filename> (4.6B) of
+ &eacute;&eacute;n van <filename>CENTRAL.R3S</filename> of
+ <filename>DATABASE.R3S</filename> (4.6C)) gewijzigd worden.
+ In <literal>[OSUSERDBSID_IND_ORA]</literal> of de enige regel
+ <literal>STATUS=ERROR</literal> en kan de volgende waarde
+ in die sectie gewijzigd worden:</para>
+
+ <programlisting>STATUS=OK</programlisting>
+
+ <para>Nu kan <command>R3SETUP</command> opnieuw gestart
+ worden.</para>
</sect3>
<sect3 id="oraviewvrffilenotfound">
- <title>* <errorname>oraview.vrf FILE NOT FOUND</errorname>
- tijdens de &oracle; installatie</title>
-
- <para></para>
+ <title><errorname>oraview.vrf FILE NOT FOUND</errorname>
+ Tijdens de Installatie van &oracle;</title>
+
+ <para>De <emphasis>&oracle; On-Line Text Viewer</emphasis> is
+ niet gedeselecteerd voordat de installatie begon. Dit
+ onderdeel is gemarkeerd om ge&iuml;nstalleerd te worden,
+ zelfs al is dit onderdeel momenteel niet beschikbaar op
+ &linux;. Dit onderdeel dient gedeselecteerd te worden in het
+ <application>&oracle;</application> installatiemenu en de
+ installatie dient opnieuw gestart te worden.</para>
</sect3>
<sect3 id="textenvincalid">
- <title>* <errorname>TEXTENV_INVALID</errorname> tijdens
+ <title><errorname>TEXTENV_INVALID</errorname> Tijdens
<command>R3SETUP</command>, RFC of SAPgui Start</title>
- <para></para>
+ <para>Deze foutmelding geeft aan dat de juiste locale niet
+ ge&iuml;nstalleerd is. &sap; notitie 0171356 geeft de
+ benodigde RPMs die ge&iuml;nstalleerd moeten worden
+ (bijvoorbeeld <filename>spalocales-1.0-3</filename> en
+ <filename>saposcheck-1.0-1</filename> voor RedHat 6.1).
+ Indien alle gerelateerde foutmeldingen genegeerd zijn en
+ de bijhorende <literal>STATUS</literal> van
+ <literal>ERROR</literal> in <literal>OK</literal> veranderd
+ zijn (in <filename>CENTRDB.R3S</filename>) telkens als
+ <command>R3SETUP</command> klaagde en
+ <command>R3SETUP</command> gewoon opnieuw gestart is, dan is
+ het <application>&sap;</application>-systeem onjuist
+ geconfigureerd en is het onmogelijk om met
+ <application>SAPgui</application> een verbinding met het
+ systeem te maken, zelfs al kan het systeem gestart worden.
+ Een poging om met de oude &linux;
+ <application>SAPgui</application> een verbinding te maken gaf
+ de volgende meldingen:</para>
+
+ <programlisting>Sat May 5 14:23:14 2001
+*** ERROR => no valid userarea given [trgmsgo. 0401]
+Sat May 5 14:23:22 2001
+*** ERROR => ERROR NR 24 occured [trgmsgi. 0410]
+*** ERROR => Error when generating text environment. [trgmsgi. 0435]
+*** ERROR => function failed [trgmsgi. 0447]
+*** ERROR => no socket operation allowed [trxio.c 3363]
+Speicherzugriffsfehler</programlisting> <!-- (rcl) Duits in SAP ? -->
+
+ <para>Dit komt doordat <application>&sap.r3;</application> geen
+ juiste locale kan toekennen en ook doordat het zelf onjuist
+ is ingesteld (ontbrekende regels in sommige
+ databasetabellen). Om een verbinding met
+ <application>&sap.r3;</application> te kunnen maken, moeten
+ de volgende regels aan het <filename>DEFAULT.PFL</filename>
+ worden toegevoegd (zie notitie 0043288):</para>
+
+ <programlisting>abap/set_etct_env_at_new_mode = 0
+install/collate/active = 0
+rscp/TCP0B = TCP0B</programlisting>
+
+ <para>Nu kan het <application>&sap;</application>-systeem
+ opnieuw gestart worden en kan een verbinding met het systeem
+ gemaakt worden, hoewel landspecifieke taalinstellingen anders
+ kunnen werken dan verwacht. Nadat de landinstellingen zijn
+ gecorrigeerd (en de juiste locales zijn gegeven), kunnen
+ bovenstaande regels uit <filename>DEFAULT.PFL</filename>
+ verwijderd worden en kan het
+ <application>&sap;</application>-systeem opnieuw gestart
+ worden.</para>
</sect3>
<sect3 id="ora-00001">
- <title>* <errorcode>ORA-00001</errorcode></title>
-
- <para></para>
+ <title><errorcode>ORA-00001</errorcode></title>
+
+ <para>Deze fout trad alleen op met <application>&oracle;
+ 8.1.7</application> op &os;&nbsp;4.5. De reden was dat de
+ <application>&oracle;</application>-database zichzelf niet
+ goed kon initialiseren en crashte, waarbij het semaforen en
+ gedeeld geheugen op het systeem achterliet. De volgende
+ poging om de database te starten geeft dan
+ <errorcode>ORA-00001</errorcode>.</para>
+
+ <para>Met <command>ipcs -a</command> moeten de semaforen
+ opgezocht worden en verwijderd worden met
+ <command>ipcrm</command>.</para>
</sect3>
<sect3 id="ora-00445pmon">
- <title>* <errorcode>ORA-00445</errorcode> (achtergrond process
- PMON is niet gestart)</title>
-
- <para></para>
+ <title><errorcode>ORA-00445</errorcode> (achtergrondproces PMON
+ Is Niet Gestart)</title>
+
+ <para>Deze fout trad op met <application>&oracle;
+ 8.1.7</application>. Deze fout wordt gemeld als de database
+ met het gebruikelijke script <command>startsap</command>
+ wordt gestart (bijvoorbeeld
+ <command>startsap_majestix_00</command>) als gebruiker
+ <username>prdadm</username>.</para>
+
+ <para>Een mogelijke manier om dit te omzeilen is om de database
+ in plaats daarvan als gebruiker <username>oraprd</username>
+ te starten met <command>svrmgrl</command>:</para>
+
+ <screen>&prompt.user; <userinput>svrmgrl</userinput>
+SVRMGR&gt; <userinput>connect internal;</userinput>
+SVRMGR&gt; <userinput>startup;</userinput>
+SVRMGR&gt; <userinput>exit</userinput></screen>
</sect3>
<sect3 id="ora-12546">
- <title>* <errorcode>ORA-12546</errorcode> (Start Listener met
- de correcte permissies)</title>
+ <title><errorcode>ORA-12546</errorcode> (Start Listener met
+ de Juiste Rechten)</title>
- <para></para>
+ <para>De <application>&oracle;</application> listener moet als
+ gebruiker <username>oraids</username> worden gestart:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>umask 0; lsnrctl start</userinput></screen>
+
+ <para>Anders kan <errorcode>ORA-12456</errorcode> optreden
+ omdat de sockets dan niet de juiste rechten hebben. Zie
+ &sap; notitie 0072984.</para>
</sect3>
<sect3 id="ora-27102">
- <title>* <errorcode>ORA-27102</errorcode> (Geen geheugen
- beschikbaar)</title>
-
- <para></para>
+ <title><errorcode>ORA-27102</errorcode> (Geen Geheugen
+ Beschikbaar)</title>
+
+ <para>Deze fout trad op toen geprobeerd werd en om waarden
+ groter dan 1&nbsp;GB (1024x1024x1024) te gebruiken voor
+ <literal>MAXDSIZ</literal> en <literal>DFLDSIZ</literal>.
+ Ook kwam er de foutmelding <errorname>Linux Error 12: Cannot
+ allocate memory</errorname>.
+ </para>
</sect3>
<sect3 id="dipgntabindind">
- <title>* [DIPGNTAB_IND_IND] tijdens
+ <title>[DIPGNTAB_IND_IND] Tijdens
<command>R3SETUP</command></title>
- <para></para>
+ <para>Dit wordt behandeld in &sap; notitie 0130581
+ (<command>R3SETUP</command> termineert). Om een of andere
+ reden gebruikte het installatieproces tijdens de
+ IDES-specifieke installatie niet de juiste
+ <application>&sap;</application> systeemnaam
+ <quote>IDS</quote>, maar in plaats daarvan de lege string
+ <literal>""</literal>. Dit leidt tot wat kleine problemen
+ met de toegang tot mappen omdat de paden dynamisch
+ gegenereerd worden door middel van
+ <replaceable>SID</replaceable> (in dit geval IDS). Dus
+ werden niet de paden:</para>
+
+ <programlisting>/usr/sap/IDS/SYS/...
+/usr/sap/IDS/DVMGS00</programlisting>
+
+ <para>maar de volgende paden gebruikt:</para>
+
+ <programlisting>/usr/sap//SYS/...
+/usr/sap/D00</programlisting>
+
+ <para>Om de installatie voort te zetten, zijn een link en een
+ aanvullende map aangemaakt:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>pwd</userinput>
+/compat/linux/usr/sap
+&prompt.root; <userinput>ls -l</userinput>
+total 4
+drwxr-xr-x 3 idsadm sapsys 512 May 5 11:20 D00
+drwxr-x--x 5 idsadm sapsys 512 May 5 11:35 IDS
+lrwxr-xr-x 1 root sapsys 7 May 5 11:35 SYS -> IDS/SYS
+drwxrwxr-x 2 idsadm sapsys 512 May 5 13:00 tmp
+drwxrwxr-x 11 idsadm sapsys 512 May 4 14:20 trans</screen>
+
+ <para>Dit gedrag staat ook beschreven in &sap; notities 0029227
+ en 0008401. Deze problemen traden niet op tijdens de
+ installatie van <application>&sap; 4.6C</application>.</para>
</sect3>
<sect3 id="rfcrswboiniindind">
- <title>* [RFCRSWBOINI_IND_IND] tijdens
+ <title>[RFCRSWBOINI_IND_IND] Tijdens
<command>R3SETUP</command></title>
- <para></para>
+ <para>Tijdens de installatie van <application>&sap;
+ 4.6C</application> trad deze fout gewoon op als het gevolg
+ van een andere fout eerder in de installatie. In dit geval
+ moeten de bijhorende logboekbestanden doorzocht worden om het
+ echte probleem te kunnen herstellen.</para>
+
+ <para>Als na het doorzoeken van de logboekbestanden blijkt dat
+ deze fout inderdaad de juiste is (zie de &sap; notities),
+ dan kan de <literal>STATUS</literal> van de stap die het
+ probleem geeft van <literal>ERROR</literal> in
+ <literal>OK</literal> veranderd worden (in
+ <filename>CENTRDB.R3S</filename>) en kan
+ <command>R3SETUP</command> opnieuw gestart worden. Na de
+ installatie moet rapport <literal>RSWBOINS</literal> van
+ transactie SE38 uitgevoerd worden. In &sap; notitie 0162266
+ staat aanvullende informatie over de fasen
+ <literal>RFCRSWBOINI</literal> en
+ <literal>RFCRADDBDIF</literal>.</para>
</sect3>
<sect3 id="rfcraddbdifindind">
- <title>* [RFCRADDBDIF_IND_IND] tijdens
+ <title>[RFCRADDBDIF_IND_IND] Tijdens
<command>R3SETUP</command></title>
- <para></para>
+ <para>Hier gelden dezelfde beperkingen: er dient door het
+ doorzoeken van de logboekbestanden gecontroleerd te worden
+ dat deze fout niet veroorzaakt wordt door eerdere
+ problemen.</para>
+
+ <para>Als bevestigd kan worden dat &sap; notitie 0162266 van
+ toepassing is, kan gewoon <literal>STATUS</literal> van de
+ stap die het probleem geeft van <literal>ERROR</literal> in
+ <literal>OK</literal> veranderd worden (in
+ <filename>CENTRDB.R3S</filename>) en
+ <command>R3SETUP</command> opnieuw gestart worden. Na de
+ installatie moet het rapport <literal>RADDBDIF</literal> van
+ transactie SE38 uitgevoerd worden.</para>
</sect3>
<sect3 id="sigactionsig31">
- <title>* <errorcode>sigaction sig31: File size limit
+ <title><errorcode>sigaction sig31: File size limit
exceeded</errorcode></title>
- <para></para>
+ <para>Deze fout trad op tijdens het starten van de
+ <application>&sap;</application>-processen
+ <emphasis>disp+work</emphasis>. Als
+ <application>&sap;</application> met het script
+ <command>startsap</command> gestart wordt, worden er
+ subprocessen gestart die ontkoppelen en het vuile werk om
+ alle andere <application>&sap;</application>-processen te
+ starten opknappen. Een gevolg hiervan is dat het script zelf
+ een verkeerde situatie niet opmerkt.</para>
+
+ <para>Om te controleren of de <application>&sap;</application>
+ processen juist zijn gestart, kan de processtatus bekeken
+ worden met <command>ps ax | grep
+ <replaceable>SID</replaceable></command>, wat een lijst
+ geeft met alle processen van
+ <application>&oracle;</application> en
+ <application>&sap;</application>. Als het ernaar uitziet dat
+ sommige processen ontbreken of als er geen verbinding met het
+ <application>&sap;</application>-systeem gemaakt kan worden,
+ is het verstandig de bijhorende logboekbestanden uit
+ <filename>/usr/sap/<replaceable>SID</replaceable>/DVEBMGS<replaceable>nr</replaceable>/work/</filename>
+ te bekijken. De te controleren bestanden zijn
+ <filename>dev_ms</filename> en
+ <filename>dev_disp</filename>.</para>
+
+ <para>Signaal 31 treedt hier op als de hoeveelheid gedeeld
+ geheugen die door <application>&oracle;</application> en
+ <application>&sap;</application> wordt gebruikt, groter is
+ dan wat in het kernelinstellingenbestand is ingesteld en dit
+ kan worden verholpen door een hogere waarde te
+ gebruiken:</para>
+
+ <programlisting># grotere waarden voor 46C productiesystemen:
+options SHMMAXPGS=393216
+# kleinere waarde voldoende voor 46B:
+#options SHMMAXPGS=262144</programlisting>
</sect3>
<sect3 id="saposcolfails">
- <title>* Starten van <command>saposcol</command> mislukt</title>
-
- <para></para>
+ <title><command>saposcol</command> Starten Mislukt</title>
+
+ <para>Er zijn wat problemen met het programma
+ <command>saposcol</command> (versie 4.6D). Het
+ <application>&sap;</application>-systeem gebruikt
+ <command>saposcol</command> om informatie over de
+ systeemprestaties in te winnen. Dit programma is niet
+ noodzakelijk om het <application>&sap;</application>-systeem
+ te gebruiken, dus kan dit probleem als onbelangrijk worden
+ beschouwd. De oudere versie (4.6B) werkt wel, maar verzamelt
+ niet alle gegevens (veel aanroepen geven gewoon 0 terug,
+ bijvoorbeeld het processorgebruik).</para>
</sect3>
</sect2>
</sect1>
<sect1 id="linuxemu-advanced">
- <title>* Geavanceerde onderwerpen</title>
+ <title>Gevorderde Onderwerpen</title>
- <sect2>
- <title>* Hoe werkt het?</title>
+ <para>Hier wordt beschreven hoe de &linux; binaire compatibiliteit
+ werkt. Het meeste van wat nu volgt is sterk gebaseerd op een
+ e-mailbericht van Terry Lambert
+ <email>tlambert@primenet.com</email> aan &a.chat; (Message ID:
+ <literal>&lt;199906020108.SAA07001@usr09.primenet.com&gt;</literal>).</para>
- <para></para>
+ <sect2>
+ <title>Hoe Werkt Het?</title>
+
+ <indexterm><primary>uitvoerklasselader</primary></indexterm>
+
+ <para>&os; heeft een abstractie met de naam <quote>execution
+ class loader</quote>. Dit is een wig in de systeemaanroep
+ &man.execve.2;.</para>
+
+ <para>Wat er gebeurt is dat &os; een lijst van loaders heeft, in
+ plaats van een enkele loader die terugvalt op de
+ <literal>#!</literal> loader voor het draaien van elke
+ shellinterpreter of shellscript.</para>
+
+ <para>Vroeger onderzocht de enige loader op het &unix;-platform
+ het magische getal (in het algemeen de eerste 4 of 8 bytes van
+ het bestand) om te zien of het een binary was die het systeem
+ kende en als dat het geval was laadde het de binaire
+ loader.</para>
+
+ <para>Als het niet het binaire type voor het systeem was, faalde
+ de aanroep naar &man.execve.2; en probeerde de shell het als
+ shellopdrachten uit te voeren.</para>
+
+ <para>Deze aanname was een standaard voor <quote>wat de huidige
+ shell ook is.</quote></para>
+
+ <para>Later werd er een hack gemaakt voor &man.sh.1; om de eerste
+ twee tekens te onderzoeken en als die bestonden uit
+ <literal>:\n</literal> voerde het in plaats hiervan de
+ &man.csh.1; shell uit (het idee is dat SCO de hack als eerste
+ maakte).</para>
+
+ <para>Wat &os; nu doet is door een lijst van loaders gaan
+ met een generieke <literal>#!</literal> loader die kennis heeft
+ van interpreters in de zin van de karakters die volgen op de
+ volgende witruimte tot de laatste, met uiteindelijk een
+ terugval op <filename>/bin/sh</filename>.</para>
+
+ <indexterm><primary>ELF</primary></indexterm>
+
+ <para>Voor &linux; ABI-ondersteuning ziet &os; het magische getal
+ als een ELF-binary (het maakt op dit punt geen onderscheid
+ tussen &os;, &solaris;, &linux; of elk ander besturingssysteem
+ dat een ELF-beeldtype heeft).</para>
+
+ <indexterm><primary>&solaris;</primary></indexterm>
+
+ <para>De ELF loader zoekt naar een gespecialiseerd
+ <emphasis>merk</emphasis>, dat een commentaargedeelte in het
+ ELF-beeld is en dat niet aanwezig is in SVR4/&solaris;
+ ELF-binairen.</para>
+
+ <para>Om &linux;-binaries werkend te krijgen, moeten ze
+ <emphasis>gemerkt</emphasis> worden als het type
+ <literal>Linux</literal> met &man.brandelf.1;:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>brandelf -t Linux bestand</userinput></screen>
+
+ <para>Als dit gedaan is, ziet de ELF loader het
+ <literal>Linux</literal>-merk in het bestand.</para>
+
+ <indexterm>
+ <primary>ELF</primary>
+
+ <secondary>merken</secondary>
+ </indexterm>
+
+ <para>Als de ELF loader het <literal>Linux</literal>-merk
+ tegenkomt, verplaatst de loader een pointer in de
+ <literal>proc</literal>-structuur. Alle systeemaanroepen
+ worden met deze pointer ge&iuml;ndexeerd (in een traditioneel
+ &unix;-systeem is dit de
+ <literal>sysent[]</literal>-structuurarray, die de
+ systeemaanroepen bevat). Ook wordt het proces gemerkt voor
+ speciale behandeling door de valstrikvector van de
+ signaal-trampolinecode samen met nog meer (kleine) aanpassingen
+ die door de &linux; kernelmodule worden afgehandeld.</para>
+
+ <para>De &linux; kernelmodule bevat naast andere dingen een lijst
+ van <literal>sysent[]</literal>-ingangen waarvan de adressen
+ in de kernelmodule staan.</para>
+
+ <para>Als een systeemaanroep door de &linux;-binary wordt
+ aangeroepen, verwijdert de valstrikcode de referentie aan de
+ functiepointer van de systeemaanroep en geeft die de
+ ingangspunten van de systeemaanroep van &linux; en niet van
+ &os;.</para>
+
+ <para>Verder <emphasis>reroot</emphasis> de &linux;-modus
+ dynamisch lookups. Dit is wat de optie <option>union</option>
+ (<emphasis>niet</emphasis> het <literal>unionfs</literal>
+ bestandssysteemtype!) voor het mounten van bestandssystemen
+ effectief doet. Eerst wordt een poging gedaan om het bestand
+ in de map
+ <filename>/compat/linux/<replaceable>origineel-pad</replaceable></filename>
+ op te zoeken en <emphasis>vervolgens</emphasis> alleen als dat
+ mislukt, wordt het bestand in
+ <filename>/<replaceable>origineel-pad</replaceable></filename>
+ opgezocht. Dit zorgt ervoor dat binaries die andere binaries
+ nodig hebben kunnen draaien (zo kan bijvoorbeeld de
+ &linux;-gereedschapskist geheel onder &linux; ABI-ondersteuning
+ draaien). Dit betekent ook dat &linux;-binaries &os;-binaries
+ kunnen laden en draaien als er geen overeenkomende
+ &linux;-binaries zijn en dat er een &man.uname.1;-opdracht in
+ de mappenstructuur <filename>/compat/linux</filename> gezet kan
+ worden om er zeker van te zijn dat &linux;-binaries niet kunnen
+ weten dat ze niet op &linux; draaien.</para>
+
+ <para>Effectief bevindt er zich een &linux;-kernel in de
+ &os;-kernel. De verschillende onderliggende functies die alle
+ functies implementeren die de kernel aanbiedt, zijn dezelfde
+ tabelingangen voor de systeemaanroepen van &os; als van
+ &linux;: bestandssysteembewerkingen, bewerkingen op het
+ virtu&euml;le geheugen, signaalaflevering, System V IPC,
+ enzovoort. Het enige verschil is dat &os;-binaries de
+ <emphasis>lijm</emphasis> functies voor &os; krijgen en dat de
+ &linux;-binaries de <emphasis>lijm</emphasis>-functies voor
+ &linux; krijgen (de meeste oudere besturingssystemen hadden
+ alleen hun eigen <emphasis>lijm</emphasis>-functies: adressen
+ van functies die in een statische globale
+ <literal>sysent[]</literal> structuurarray werden opgeslagen,
+ in plaats van adressen van functies waarvan dynamisch een
+ ge&iuml;nitialiseerde pointer wordt verwijderd in de
+ <literal>proc</literal>-structuur van het proces dat de aanroep
+ doet).</para>
+
+ <para>Welke is de eigenlijke &os; ABI? Dat maakt niet uit.
+ Eigenlijk is het enige verschil dat (op dit moment; dit kan
+ eenvoudig veranderen in een toekomstige uitgave, en dat gebeurt
+ waarschijnlijk na deze uitgave) de
+ <emphasis>lijm</emphasis>-functies van &os; statisch gelinkt
+ zijn in de kernel en dat de <emphasis>lijm</emphasis>-functies
+ van &linux; zowel statisch gelinkt kunnen worden als dat ze
+ door een kernelmodule worden benaderd.</para>
+
+ <para>Maar is dit nu echt emulatie? Nee. Het is een
+ ABI-implementatie, geen emulatie. Er is geen emulator (of
+ simulator, om de volgende vraag voor te zijn) bij
+ betrokken.</para>
+
+ <para>Dus waarom wordt het dan soms
+ <quote>&linux;-emulatie</quote> genoemd? Om het moeilijk te
+ maken om &os; te verkopen! Serieus, het is zo omdat de
+ historische implementatie in een tijd werd gedaan toen er echt
+ geen ander woord was om te beschrijven wat er aan de hand was,
+ om te zeggen dat &os; &linux;-binaries draaide was niet waar
+ als de code niet in de kernel gecompileerd werd of als een
+ module geladen werd en er moest een woord zijn voor hetgeen
+ geladen werd. Vandaar <quote>de
+ &linux;-emulator</quote>.</para>
</sect2>
</sect1>
</chapter>
-<!--
+<!--
Local Variables:
mode: sgml
sgml-declaration: "../chapter.decl"