aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/nl_NL.ISO8859-1
diff options
context:
space:
mode:
authorEitan Adler <eadler@FreeBSD.org>2015-04-06 05:11:49 +0000
committerEitan Adler <eadler@FreeBSD.org>2015-04-06 05:11:49 +0000
commitce168f063c6e87b56cc6ca0f279e4f4ca6eca062 (patch)
tree0fe9bd7a3259bfe22b4c9d6f9b9d664c379b32a5 /nl_NL.ISO8859-1
parenta7ecf541dea6c46abc8c3605084c884f5b82325e (diff)
downloaddoc-ce168f063c6e87b56cc6ca0f279e4f4ca6eca062.tar.gz
doc-ce168f063c6e87b56cc6ca0f279e4f4ca6eca062.zip
contributing and contributing-ports: combine them
- combine the 'how to contribute' doc and the 'contributing to ports' doc. - modernize the 'contributing to ports' doc - use &os; - prefer poudriere to tinderbox Reviewed by: crees, bapt, mat No objections from: bdrewery, gavin, wblock
Notes
Notes: svn path=/head/; revision=46482
Diffstat (limited to 'nl_NL.ISO8859-1')
-rw-r--r--nl_NL.ISO8859-1/articles/Makefile1
-rw-r--r--nl_NL.ISO8859-1/articles/contributing-ports/Makefile22
-rw-r--r--nl_NL.ISO8859-1/articles/contributing-ports/article.xml847
3 files changed, 0 insertions, 870 deletions
diff --git a/nl_NL.ISO8859-1/articles/Makefile b/nl_NL.ISO8859-1/articles/Makefile
index 218ced2f04..47f9894bb5 100644
--- a/nl_NL.ISO8859-1/articles/Makefile
+++ b/nl_NL.ISO8859-1/articles/Makefile
@@ -5,7 +5,6 @@
SUBDIR =
SUBDIR+= contributing
-SUBDIR+= contributing-ports
SUBDIR+= explaining-bsd
SUBDIR+= problem-reports
SUBDIR+= solid-state
diff --git a/nl_NL.ISO8859-1/articles/contributing-ports/Makefile b/nl_NL.ISO8859-1/articles/contributing-ports/Makefile
deleted file mode 100644
index d8e4d8420b..0000000000
--- a/nl_NL.ISO8859-1/articles/contributing-ports/Makefile
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-#
-# $FreeBSD$
-#
-# %SOURCE% en_US.ISO8859-1/articles/contributing-ports/Makefile
-# %SRCID% 39631
-#
-# Article: Contributing to the FreeBSD Ports Collection
-
-DOC?= article
-
-FORMATS?= html
-WITH_ARTICLE_TOC?= YES
-
-INSTALL_COMPRESSED?=gz
-INSTALL_ONLY_COMPRESSED?=
-
-SRCS= article.xml
-
-URL_RELPREFIX?= ../../../..
-DOC_PREFIX?= ${.CURDIR}/../../..
-
-.include "${DOC_PREFIX}/share/mk/doc.project.mk"
diff --git a/nl_NL.ISO8859-1/articles/contributing-ports/article.xml b/nl_NL.ISO8859-1/articles/contributing-ports/article.xml
deleted file mode 100644
index 61ec169663..0000000000
--- a/nl_NL.ISO8859-1/articles/contributing-ports/article.xml
+++ /dev/null
@@ -1,847 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
-<!DOCTYPE article PUBLIC "-//FreeBSD//DTD DocBook XML V5.0-Based Extension//EN"
- "http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/freebsd50.dtd">
-<!--
- $FreeBSD$
-
- %SOURCE% en_US.ISO8859-1/articles/contributing-ports/article.xml
- %SRCID% 41645
--->
-<article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="nl">
- <info><title>Bijdragen aan de &os; Portscollectie</title>
-
-
- <abstract>
- <title>Abstract</title>
-
- <para>Dit artikel beschrijft de manieren waarop een individu kan
- bijdragen aan de &os; Portscollectie.</para>
-
- <para><emphasis>Vertaald door Renť Ladan</emphasis>.</para>
- </abstract>
-
- <authorgroup>
- <author><personname><firstname>Sam</firstname><surname>Lawrance</surname></personname></author>
-
- <author><personname><firstname>Mark</firstname><surname>Linimon</surname></personname></author>
- </authorgroup>
-
- <legalnotice xml:id="trademarks" role="trademarks">
- &tm-attrib.freebsd;
-
- &tm-attrib.general;
- </legalnotice>
-
- <pubdate>$FreeBSD$</pubdate>
-
- <releaseinfo>$FreeBSD$</releaseinfo>
- </info>
-
- <indexterm><primary>bijdragen aan ports</primary></indexterm>
-
- <sect1>
- <title>Introductie</title>
-
- <para>De Portscollectie is een eeuwig werk-in-uitvoering. We willen
- onze gebruikers een reservoir van software van derde partijen
- bieden dat gemakkelijk te gebruiken, bijgewerkt, en van hoge
- kwaliteit is. We hebben mensen nodig die wat tijd en moeite
- investeren om ons dit doel te helpen bereiken.</para>
-
- <para>Iedereen kan erin betrokken raken, en er zijn vele manieren om
- dat te doen. Bijdragen aan ports is een uitstekende manier om te
- helpen om iets aan het project <quote>terug te geven</quote>. Of u nu op
- zoek bent naar een blijvende rol, of naar een uitdaging voor een
- regenachtige dag, wij stellen uw hulp zeer op prijs!</para>
-
- <para>Als een vrijwilliger kunt u doen en laten wat u wilt. We
- vragen echter wel dat u op de hoogte bent van wat andere leden van
- de &os;-gemeenschap van u verwachten. U doet er goed aan om dit
- te overwegen voordat u besluit om vrijwilliger te worden.</para>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="what-contribute">
- <title>Wat u kunt doen om te helpen</title>
-
- <para>Er zijn een aantal gemakkelijke manieren waarop u bij kunt
- dragen om de portsboom actueel en in een goede toestand te
- houden:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para>Zoek wat leuke of nuttige software en <link linkend="create-port">creŽer er een port</link>
- voor.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Er is een groot aantal niet-onderhouden ports. Wordt een
- onderhouder en <link linkend="adopt-port">adopteer een
- port</link>.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Als u een port gecreŽerd of geadopteerd heeft, dient
- u op de hoogte te zijn van <link linkend="maintain-port">wat
- u als onderhouder moet doen</link>.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Als u op zoek bent naar een snelle uitdaging zou u <link linkend="fix-broken">een bug of een kapotte port kunnen
- repareren</link>.</para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="create-port">
- <title>Een nieuwe port creŽeren</title>
-
- <para>Er is een apart document beschikbaar om u door het
- creŽeren (en bijwerken) van een port te loodsen genaamd het
- <link xlink:href="&url.books.porters-handbook.en;">Porter's
- Handbook</link>. Het Porter's Handbook is het beste naslagwerk
- wat betreft het werken met het portssysteem. Het noemt details
- over hoe het portssysteem werkt en bespreekt aangeraden
- praktijken.</para>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="adopt-port">
- <title>Een niet-onderhouden port adopteren</title>
-
- <sect2>
- <title>Een niet-onderhouden port kiezen</title>
-
- <para>Het beheer overnemen van ports die niet onderhouden worden
- is een uitstekende manier om betrokken te raken.
- Niet-onderhouden ports worden alleen bijgewerkt en gerepareerd
- wanneer iemand zich aanbiedt om eraan te werken. Er is een
- groot aantal ports dat niet onderhouden wordt. Het is een goed
- idee om met het adopteren van een port te beginnen die u
- regelmatig gebruikt.</para>
-
- <para>Voor niet-onderhouden ports staat de
- <varname>MAINTAINER</varname> op
- <literal>ports@FreeBSD.org</literal>. Een lijst van ports die
- niet onderhouden wordt en hun huidige fouten en
- probleemrapporten kan worden bekeken op het <link xlink:href="http://portsmon.FreeBSD.org/portsconcordanceformaintainer.py?maintainer=ports%40FreeBSD.org">
- &os; Ports Monitoring System</link>.</para>
-
- <para>Sommige ports beÔnvloeden een groot aantal anderen
- vanwege afhankelijkheden en relaties als slaafport. Over het
- algemeen wensen we dat mensen wat ervaring hebben voordat ze
- zulke ports onderhouden.</para>
-
- <para>U kunt uitzoeken of een port wel of geen afhankelijkheden
- of slaafpoorten heeft door in een hoofdindex van ports genaamd
- <filename>INDEX</filename> te kijken. (De naam van het bestand
- varieert naar gelang de uitgave van &os;; bijvoorbeeld
- <filename>INDEX-8</filename>.) Sommige ports hebben
- conditionele afhankelijkheden die niet standaard in een bouw van
- <filename>INDEX</filename> worden opgenomen. We verwachten dat
- u zulke ports kunt herkennen door naar de
- <filename>Makefile</filename> van andere ports te kijken.</para>
- </sect2>
-
- <sect2>
- <title>Hoe een port te adopteren</title>
-
- <para>Zorg eerst dat u uw <link linkend="maintain-port">
- verantwoordelijkheden als onderhouder</link> begrijpt. Lees
- ook het <link xlink:href="&url.books.porters-handbook.en;">Porter's
- Handbook</link>. <emphasis>Neem alstublieft niet meer werk
- op u dan dat u op een comfortabele manier
- aankunt.</emphasis></para>
-
- <para>U kunt zo snel als u wilt het beheer van een
- niet-onderhouden port aanvragen. Stel
- <varname>MAINTAINER</varname> in op uw emailadres en stuur een
- PR (probleemrapport) in met de verandering. Als de port
- bouwfouten bevat of moet worden bijgewerkt, dan kunt u deze
- veranderingen in hetzelfde PR opnemen. Dit helpt omdat veel
- committers minder bereid zijn om beheer aan iemand toe te kennen
- die geen bekende geschiedenis met &os; heeft. Het insturen van
- PR's die bouwfouten repareren of ports bijwerken zijn de beste
- manier om er een op te bouwen.</para>
-
- <para>Stuur uw PR in met categorie <literal>ports</literal> en
- klasse <literal>change-request</literal>. Een committer zal uw
- PR nakijken, de veranderingen committen, en uiteindelijk het PR
- sluiten. Soms kan dit proces even duren (committers zijn ook
- vrijwilligers).</para>
- </sect2>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="maintain-port">
- <title>De uitdaging voor port-onderhouders</title>
-
- <para>Deze sectie geeft u een idee waarom ports onderhouden moeten
- worden en schetst de verantwoordelijkheden van een onderhouder van
- een port.</para>
-
- <sect2 xml:id="why-maintenance">
- <title>Waarom ports onderhoud nodig hebben</title>
-
- <para>Een port creŽeren is een eenmalige taak. Er zeker van
- zijn dat een port actueel is en blijft bouwen en draaien is
- een voortdurende inspanning. Onderhouders zijn mensen die
- wat van hun tijd wijden aan het vervullen van deze
- doelen.</para>
-
- <para>De voornaamste reden waarom ports onderhoud nodig hebben is
- om het nieuwste en beste van software van derde partijen aan de
- &os;-gemeenschap te geven. Een aanvullende uitdaging is om
- individuele ports werkend te houden binnen het evoluerende
- raamwerk van de Portscollectie.</para>
-
- <para>Als onderhouder zult u de volgende uitdagingen moeten
- aangaan:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <formalpara>
- <title>Nieuwe versies en updates van software.</title>
-
- <para>Nieuwe versies en updates van bestaande geporteerde
- software komen continu beschikbaar, en moeten in de
- Portscollectie worden verwerkt om actuele software aan te
- bieden.</para>
- </formalpara>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <formalpara>
- <title>Veranderingen aan afhankelijkheden.</title>
-
- <para>Als er significante wijzigingen zijn gemaakt aan de
- afhankelijkheden van uw port, kan het zijn dat de port
- moet worden bijgewerkt zodat het correct blijft
- werken.</para>
- </formalpara>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <formalpara>
- <title>Veranderingen die afhankelijke ports
- beÔnvloeden.</title>
-
- <para>Als andere ports afhankelijk zijn van een port die u
- onderhoudt, kan het zijn om veranderingen aan uw port met
- andere onderhouders te coŲrdineren.</para>
- </formalpara>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <formalpara>
- <title>Interactie met andere gebruikers, onderhouders, en
- ontwikkelaars.</title>
-
- <para>Een gedeelte van een onderhouder zijn is het vervullen
- van een ondersteunende rol. Er wordt niet van u verwacht
- dat u algemene ondersteuning biedt (maar we juichen het
- toe als u dat doet). U dient een centraal punt voor
- &os;-specifieke zaken met betrekking tot uw ports te
- bieden.</para>
- </formalpara>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <formalpara>
- <title>Bugs oplossen.</title>
-
- <para>Een port kan vatbaar zijn voor bugs die specifiek zijn
- voor &os;. U dient deze bugs te onderzoeken en te
- repareren wanneer ze worden gerapporteerd. Het grondig
- testen van een port om problemen te identificeren voordat
- ze in de Portscollectie terechtkomen is nog beter.</para>
- </formalpara>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <formalpara>
- <title>Veranderingen aan portsinfrastructuur en
- beleid.</title>
-
- <para>Af en toe worden die systemen die gebruikt worden om
- ports en pakketten te bouwen bijgewerkt of wordt er een
- nieuwe aanbeveling met betrekking tot de infrastructuur
- gemaakt. U dient van deze veranderingen op de hoogte te
- zijn indien ze betrekking hebben op uw ports en ze
- bijgewerkt moeten worden.</para>
- </formalpara>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <formalpara>
- <title>Veranderingen aan het basissysteem.</title>
-
- <para>&os; is constant in ontwikkeling. Veranderingen aan
- software, bibliotheken, de kernel, of zelfs
- beleidsveranderingen kunnen noodzakelijke veranderingen
- aan ports veroorzaken.</para>
- </formalpara>
- </listitem>
- </itemizedlist>
- </sect2>
-
- <sect2>
- <title>Verantwoordelijkheden als onderhouder</title>
-
- <sect3>
- <title>Houd uw ports actueel</title>
-
- <para>Deze sectie schetst het proces dat gevolgd wordt om uw
- ports actueel te houden.</para>
-
- <para>Dit is een overzicht. Meer informatie over het bijwerken
- van een port is beschikbaar in het <link xlink:href="&url.books.porters-handbook.en;">Porter's
- Handbook</link>.</para>
-
- <procedure>
- <step>
- <title>Kijk uit naar updates</title>
-
- <para>Houd de stroomopwaartse leverancier in de gaten wat
- betreft nieuwe versies, updates, en beveiligingsreparaties
- voor de software. Mailinglijsten met aankondigingen of
- webpagina's met nieuws zijn hiervoor handig. Soms zullen
- gebruikers contact met u opnemen en vragen wanneer uw port
- wordt bijgewerkt. Als u het druk hebt met andere dingen
- of u het om enige andere reden niet nu kunt bijwerken,
- vraag ze dan om u te helpen door een update te
- sturen.</para>
-
- <para>U kunt ook geautomatiseerde email van de <literal>&os;
- Ports Version Check</literal> ontvangen die u informeert
- of er een nieuwe versie van het distributiebestand van uw
- port beschikbaar is. Meer informatie over dat systeem
- (inclusief hoe toekomstige emails te stoppen) staat in het
- bericht.</para>
- </step>
-
- <step>
- <title>Verwerk veranderingen</title>
-
- <para>Verwerk veranderingen in de port wanneer ze
- beschikbaar komen. U dient een patch aan te kunnen maken
- tussen de originele port en uw bijgewerkte port.</para>
- </step>
-
- <step>
- <title>Herzie en test</title>
-
- <para>Herzie en test uw veranderingen grondig:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para>Bouw, installeer, en test uw port op zoveel
- mogelijk platforms en architecturen. Het is
- gebruikelijk dat een port op ťťn tak of
- platform werkt maar faalt op een ander.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Zorg dat de afhankelijkheden van uw port compleet
- zijn. De aangeraden manier om dit te doen is door uw
- eigen <application>tinderbox</application> voor ports
- te installeren. Bekijk <link linkend="resources">bronnen</link> voor meer
- informatie.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Controleer of de pakketlijst actueel is. Dit
- omvat het toevoegen van nieuwe bestanden en mappen en
- het verwijderen van ongebruikte regels.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Verifieer uw port met &man.portlint.1; als gids.
- Bekijk <link linkend="resources">bronnen</link> voor
- belangrijke informatie over het gebruik van
- <application>portlint</application>.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Overweeg of veranderingen aan uw port andere ports
- zouden kunnen kapotmaken. Bespreek de veranderingen
- met de onderhouders van die ports als dit het geval
- is. Dit is speciaal van belang als uw update de
- versie van de gedeelde bibliotheek verandert; in dit
- geval dienen de afhankelijke ports minstens een
- verhoging van de <varname>PORTREVISION</varname> te
- krijgen zodat ze automatisch worden bijgewerkt door
- geautomatiseerde gereedschappen als
- <application>portmaster</application> of
- &man.portupgrade.1;.</para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
- </step>
-
- <step>
- <title>Stuur veranderingen in</title>
-
- <para>Verzend uw update door een PR met een uitleg van de
- veranderingen en een patch die de verschillen tussen de
- originele port en de bijgewerkte port bevat in te sturen.
- Bekijk alstublieft <link xlink:href="&url.articles.problem-reports;">Probleemrapporten
- voor &os; schrijven</link> voor informatie over hoe
- een echt goed PR te schrijven.</para>
-
- <note>
- <para>Stuur alstublieft geen &man.shar.1;-archief van de
- gehele port; gebruik in plaats daarvan &man.diff.1;
- <literal>-ruN</literal>. Op deze manier kunnen committers
- veel gemakkelijker zien welke veranderingen er precies
- gemaakt worden. De sectie in het Porter's Handbook over
- <link xlink:href="&url.books.porters-handbook.en;/port-upgrading.html">
- Upgrading</link> bevat meer informatie
- hierover.</para>
- </note>
- </step>
-
- <step>
- <title>Wacht</title>
-
- <para>Op een gegeven moment zal een committer uw PR
- behandelen. Dit kan minuten, maar ook weken duren &mdash; ben
- dus alstublieft geduldig.</para>
- </step>
-
- <step>
- <title>Geef feedback</title>
-
- <para>Als een committer een probleem vindt in uw
- veranderingen zullen ze het waarschijnlijk aan u
- terugkoppelen. Een snel antwoord helpt om uw PR sneller
- gecommit te krijgen, en is beter voor het behouden van een
- discussie wanneer er geprobeerd wordt om problemen op te
- lossen.</para>
- </step>
-
- <step>
- <title>En ten slotte</title>
-
- <para>Uw veranderingen zullen gecommit worden en uw port zal
- bijgewerkt zijn. Het PR wordt vervolgens door de
- committer gesloten. Dat is alles!</para>
- </step>
- </procedure>
- </sect3>
-
- <sect3>
- <title>Zorg ervoor dat uw ports correct blijven bouwen</title>
-
- <para>Deze sectie gaat over het ontdekken en oplossen van
- problemen die verhinderen dat uw ports correct bouwen.</para>
-
- <para>&os; garandeert alleen dat de Portscollectie op de
- <literal>-STABLE</literal>-takken werkt. U dient
- <literal>7-STABLE</literal> of <literal>8-STABLE</literal> te
- draaien, bij voorkeur de laatste. In theorie zou het
- voldoende moeten zijn om de nieuwste uitgave van elke
- STABLE-tak te draaien (aangezien de ABI's niet horen te
- veranderen), maar als u die tak kunt draaien is dat
- beter.</para>
-
- <para>Aangezien de meerderheid van &os;-installaties op
- PC-compatibele machines draait (wat wordt aangeduid als de
- <literal>i386</literal>-architectuur), verwachten wij van u
- dat u de port op die architectuur werkend houdt. We prefereren dat
- de ports ook op de <literal>amd64</literal>-architectuur draaien.
- Het is prima om hulp te vragen als u een van deze machines niet
- heeft.</para>
-
- <note>
- <para>De gebruikelijke manieren om te falen voor
- niet-<literal>i386</literal> machines zijn dat de originele
- programmeurs aannamen dat, bijvoorbeeld, pointers
- <literal>int</literal>s zijn of dat een relatief lakse
- oudere <application>gcc</application> compiler werd
- gebruikt. Steeds meer reorganiseren applicatie-auteurs hun
- code om deze aannames te verwijderen &mdash; maar als de
- auteur de code niet actief onderhoudt, zult u dit zelf
- moeten doen.</para>
- </note>
-
- <para>Deze taken moet u uitvoeren om ervoor te zorgen dat uw
- port gebouwd kan worden:</para>
-
- <procedure>
- <step>
- <title>Kijk uit naar bouwfouten</title>
-
- <para>Controleer regelmatig het geautomatiseerde
- portbouwcluster, <link xlink:href="http://pointyhat.FreeBSD.org">pointyhat</link>,
- en de <link xlink:href="http://portscout.FreeBSD.org">scanner voor
- distributiebestanden</link> om te zien
- of er ports zijn die u onderhoudt die er niet in slagen om
- gebouwd of opgehaald te worden (bekijk <link linkend="resources">bronnen</link> voor meer informatie
- over deze systemen). Rapportages over mislukkingen kunnen
- ook via email van andere gebruikers of geautomatiseerde
- systemen tot u komen.</para>
- </step>
-
- <step>
- <title>Verzamel informatie</title>
-
- <para>Als u eenmaal op de hoogte bent van een probleem,
- verzamel dan informatie die u helpt het op te lossen.
- Bouwfouten die door <literal>pointyhat</literal> worden
- gerapporteerd worden vergezeld door logs die aangeven waar
- het bouwen mislukte. Als de mislukking door een gebruiker
- aan u werd gerapporteerd, vraag ze dan om informatie te
- verzenden die u helpt om het probleem te vast te stellen,
- zoals:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para>Bouwlogs</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>De commando's en opties die gebruikt werden om de
- port te bouwen (inclusief opties die in
- <filename>/etc/make.conf</filename> zijn
- ingesteld)</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Een lijst met op hun systeem geÔnstalleerde
- pakketten als aangegeven door &man.pkg.info.1;</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>De versie van &os; die ze draaien als aangegeven
- door &man.uname.1;<command> -a</command></para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Wanneer hun Portscollectie voor het laatst was
- bijgewerkt</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Wanneer hun bestand <filename>INDEX</filename>
- voor het laatst was bijgewerkt</para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
- </step>
-
- <step>
- <title>Onderzoek en zoek een oplossing</title>
-
- <para>Helaas is er geen rechttoe-rechtaan proces dat gevolgd
- kan worden om dit te doen. Herinner: vraag om hulp als u
- vast zit! De &a.ports; is een goede plaats om te starten,
- en de stroomopwaartse ontwikkelaars zijn vaak zeer
- behulpzaam.</para>
- </step>
-
- <step>
- <title>Stuur veranderingen in</title>
-
- <para>Net zoals bij het bijwerken van een port, dient u nu
- de veranderingen te integreren, te herzien en te testen,
- uw veranderingen als een PR in te sturen, en feedback te
- geven als dat nodig is.</para>
- </step>
-
- <step>
- <title>Stuur patches naar de stroomopwaartse auteurs</title>
-
- <para>In sommige gevallen moet u patches maken om de port op
- &os; te laten draaien. Sommige (maar niet alle)
- stroomopwaartse auteurs zullen zulke patches in hun code
- accepteren voor de volgende uitgave. Als dit zo is, kan
- dit zelfs hun gebruikers op andere op BSD-gebaseerde
- systemen helpen en misschien dubbel werk besparen.
- Overweeg alstublieft om geschikte patches naar de auteurs
- te zenden als teken van goede wil.</para>
- </step>
- </procedure>
- </sect3>
-
- <sect3>
- <title>Onderzoek foutrapporten en PR's die aan uw port
- gerelateerd zijn</title>
-
- <para>Deze sectie gaat over het ontdekken en repareren van
- bugs.</para>
-
- <para>&os;-specifieke bugs worden in het algemeen veroorzaakt
- door aannames over de bouw- en draaiomgevingen die niet voor
- &os; gelden. U zult zo'n soort fout minder snel aantreffen,
- maar het kan subtieler en moeilijker zijn om het vast te
- stellen.</para>
-
- <para>De onderstaande taken moet u uitvoeren om ervoor te zorgen
- dat uw port als bedoeld blijft werken:</para>
-
- <procedure>
- <step>
- <title>Reageer op bugrapporten</title>
-
- <para>Bugs kunnen per email via de <link xlink:href="&url.base;/cgi/query-pr-summary.cgi?query">
- GNATS Probleemrapportendatabase</link> aan u worden
- gerapporteerd. Bugs kunnen ook direct door gebruikers aan
- u gerapporteerd worden.</para>
-
- <para>U dient binnen 14 dagen op PR's en andere rapporten te
- reageren, probeer hier alstublieft niet zo lang over te
- doen. Probeer zo snel mogelijk te reageren, zelfs als het
- alleen maar is om te zeggen dat u wat meer tijd nodig
- heeft voordat u aan het PR kan werken.</para>
-
- <para>Als u niet na 14 dagen heeft gereageerd, mag elke committer
- via een <literal>maintainer-timeout</literal> uit een PR
- committen waarop u niet heeft gereageerd.</para>
- </step>
-
- <step>
- <title>Verzamel informatie</title>
-
- <para>Als degene die de bug heeft gerapporteerd niet ook een
- reparatie heeft aangeleverd, zult u informatie moeten
- verzamelen die u in staat stelt om er een te
- genereren.</para>
-
- <para>Als de bug reproduceerbaar is, kunt u zelf de meeste
- vereiste informatie verzamelen. Zo niet, vraag dan degene
- die de bug rapporteerde om de informatie voor u te
- verzamelen, zoals:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para>Een gedetailleerde beschrijving van hun acties,
- verwacht gedrag en eigenlijk gedrag van het
- programma</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>KopiŽn van invoergegevens die de bug
- aanzwengelden</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Informatie over hun bouw- en uitvoeromgeving &mdash;
- bijvoorbeeld een lijst van geÔnstalleerde
- pakketten en de uitvoer van &man.env.1;</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Coredumps</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Stacktraces</para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
- </step>
-
- <step>
- <title>Elimineer onjuiste rapporten</title>
-
- <para>Sommige bugrapporten kunnen onjuist zijn. De
- gebruiker kan het programma simpelweg verkeerd gebruikt
- hebben; of hun geÔnstalleerde pakketten kunnen
- verouderd zijn en bijgewerkt moeten worden. Soms is een
- gerapporteerde fout niet specifiek voor &os;. Rapporteer
- in dit geval de bug naar de stroomopwaartse ontwikkelaars.
- Als u de bug kunt repareren, kunt u de port ook patchen
- zodat de reparatie is toegepast voor de volgende
- stroomopwaartse uitgave.</para>
- </step>
-
- <step>
- <title>Vind een oplossing</title>
-
- <para>Net als met bouwfouten dient u een oplossing voor het
- probleem te vinden. Nogmaals, vraag om hulp als u
- vastzit!</para>
- </step>
-
- <step>
- <title>Stuur veranderingen in of keur ze goed</title>
-
- <para>Net als bij het bijwerken van een port, dient u nu de
- veranderingen te integreren, ze te herzien en te testen,
- en ze in een PR op te sturen (of een vervolg te verzenden
- als er al een PR voor het probleem bestaat). Als een
- andere gebruiker veranderingen in het PR heeft ingezonden,
- kunt u ook een vervolg sturen waarin u zegt of u de
- veranderingen wel of niet goedkeurt.</para>
- </step>
- </procedure>
- </sect3>
-
- <sect3>
- <title>Ondersteuning bieden</title>
-
- <para>Deel van een onderhouder zijn is ondersteuning bieden
- &mdash; niet noodzakelijk voor de software in het algemeen
- &mdash; maar voor de port en alle &os;-specifieke rariteiten
- en problemen. Gebruikers kunnen contact met u opnemen voor
- vragen, suggesties, problemen, en patches. Meestal zal hun
- correspondentie specifiek voor &os; zijn.</para>
-
- <para>Af en toe zult u uw diplomatieke vaardigheden moeten
- gebruiken, en gebruikers die algemene ondersteuning zoeken
- vriendelijk naar de geschikte bronnen verwijzen. Minder vaak
- zult u iemand tegenkomen die vraagt waarom de
- <literal>RPM</literal>s niet actueel zijn of hoe ze de
- software onder Foo Linux kunnen draaien. Grijp deze kans om
- ze te vertellen dat uw port actueel is (als het dat is,
- uiteraard!) en stel voor dat ze &os; uitproberen.</para>
-
- <para>Soms zullen gebruikers en ontwikkelaars besluiten dat u
- een druk persoon bent wiens tijd waardevol is en wat werk van
- u overnemen. Ze kunnen bijvoorbeeld:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para>een PR insturen of u patches toesturen om uw port bij
- te werken,</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>een PR onderzoeken en er misschien een reparatie voor
- aanleveren, of</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>op andere wijze veranderen aan uw port
- insturen.</para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
-
- <para>In deze gevallen is uw hoofdplicht om op tijd te reageren.
- Nogmaals, de timeout voor niet-reagerende onderhouders is 14 dagen.
- Na deze periode mogen niet-goedgekeurde veranderingen gecommit
- worden. Ze hebben de moeite genomen om dit voor u te doen;
- dus probeer tenminste op tijd te reageren. Daarna dient u zo
- snel mogelijk hun veranderingen te herzien, goed te keuren, te
- wijzigen, of met hen te bediscussiŽren.</para>
-
- <para>Als u ervoor kunt zorgen dat ze het gevoel hebben dat hun
- bijdrage gewaardeerd wordt (wat zo hoort te zijn), dan heeft u
- een grotere kans om ze te overtuigen om in de toekomst meer
- voor u te doen <!-- smiley -->:-).</para>
- </sect3>
- </sect2>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="fix-broken">
- <title>Een kapotte port vinden en repareren</title>
-
- <para>Er zijn twee zeer goede plaatsen om een port te vinden die wat
- aandacht nodig heeft.</para>
-
- <para>U kunt de <link xlink:href="&url.base;/cgi/query-pr-summary.cgi?query">webinterface
- </link> voor de probleemrapportdatabase gebruiken om
- onopgeloste PR's te doorzoeken en ze te bekijken. De meerderheid
- van port-PR's zijn updates, maar met een beetje zoeken door en
- uitkammen van de samenvattingen zou u iets moeten kunnen vinden
- wat interessant is om aan te werken (de klasse
- <literal>sw-bug</literal> is een goede plaats om te
- beginnen).</para>
-
- <para>De andere plaats is het <link xlink:href="http://portsmon.FreeBSD.org/">&os; Ports Monitoring
- System</link>. Zoek in het bijzonder naar niet-onderhouden
- ports met bouwfouten en ports die als <varname>BROKEN</varname>
- zijn gemerkt. Het is ook goed om veranderingen voor een
- onderhouden port te versturen, maar denk eraan om de onderhouder
- te vragen in het geval dat ze al aan het probleem werken.</para>
-
- <para>Als u eenmaal een bug of probleem heeft gevonden, verzamel dan
- informatie, onderzoek, en repareer het! Als er een bestaand PR
- is, ga daar dan mee verder. Maak anders een nieuw PR aan. Uw
- veranderingen zullen worden herzien en, als alles goed is,
- gecommit.</para>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="mortal-coil">
- <title>Wanneer het tijd wordt om te stoppen</title>
-
- <para>Wanneer uw interesses en toewijdingen veranderen, zult u
- erachter komen dat u niet langer tijd heeft om sommige van (of al)
- uw ports-bijdragen voort te zetten. Dat is prima! Laat ons weten
- als u een port niet langer gebruikt of om andere redenen de tijd
- of interesse heeft verloren om ports te onderhouden. Op deze
- manier kunnen we verder gaan en andere mensen toestaan om te
- proberen om aan bestaande problemen met de port te werken zonder
- op uw antwoord te wachten. Herinner dat &os; een
- vrijwilligersproject is, dus als het onderhouden van een port
- niet langer leuk is, is het waarschijnlijk tijd om iemand anders
- het te laten doen!</para>
-
- <para>In elk geval houdt het Ports Management Team
- (<literal>portmgr</literal>) zich het recht voor om u als
- onderhouder te wissen als u uw port voor enige tijd niet actief
- heeft onderhouden. (Momenteel is dit 3 maanden.) Hiermee
- bedoelen we dat er onopgeloste problemen of wachtende updates zijn
- waaraan binnen die tijd niet gewerkt is.</para>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="resources">
- <title>Bronnen voor onderhouders en vrijwilligers voor ports</title>
-
- <para>Het <link xlink:href="&url.books.porters-handbook.en;">Porter's Handbook</link> is
- uw overlevingsgids voor het portssysteem. Houd het in de
- buurt!</para>
-
- <para><link xlink:href="&url.articles.problem-reports;">Probleemrapporten
- voor &os; schrijven</link> beschrijft hoe het beste een PR
- geformuleerd en ingezonden kan worden. In 2005 werden er meer dan
- elfduizend port-PR's ingestuurd! Het volgen van dit artikel helpt
- ons enorm om de tijd te verkorten die nodig is om uw PR's te
- behandelen.</para>
-
- <para>De <link xlink:href="&url.base;/cgi/query-pr-summary.cgi?query">
- Probleemrapportendatabase</link>.</para>
-
- <para><link xlink:href="http://pointyhat.FreeBSD.org/">Pointyhat</link>
- is het bouwcluster voor ports. U kunt Pointyhat gebruiken om
- bouwlogs van ports over alle architecturen en grote uitgaven te
- controleren.</para>
-
- <para>Het <link xlink:href="http://portsmon.FreeBSD.org/">&os; Ports Monitoring
- System </link> kan u kruislingse informatie over ports zoals
- bouwfouten en probleemrapporten laten zien. Als u een onderhouder
- bent kunt u het gebruiken om de bouwstatus van uw ports te
- controleren. Als een vrijwilliger kunt u het gebruiken om kapotte
- en niet-onderhouden ports te vinden die gerepareerd moeten
- worden.</para>
-
- <para>De <link xlink:href="http://portscout.FreeBSD.org">scanner voor distributiebestanden
- voor &os; ports</link> kan u ports laten zien waarvoor
- de distributiebestanden niet kunnen worden opgehaald. U kunt uw
- eigen ports controleren of u kunt het gebruiken om ports te vinden
- waarvan de <varname>MASTER_SITES</varname> moet worden
- bijwerkt.</para>
-
- <para>De <application>tinderbox</application> voor ports is de meest
- grondige manier om een port door de gehele cyclus van installatie,
- inpakken, en deÔnstallatie te halen. Het biedt een
- opdrachtregelinterface maar kan ook via een webinterface worden
- beheerd. Meer informatie staat op de <link xlink:href="http://tinderbox.marcuscom.com/">marcuscom tinderbox
- homepage</link>.</para>
-
- <para>&man.portlint.1; is een applicatie die gebruikt kan worden om
- te verifiŽren dat uw port zich aan vele belangrijke
- stilistische en functionele richtlijnen houdt.
- <application>portlint</application> is een eenvoudige heuristieke
- applicatie, dus dient u het <emphasis>alleen als gids</emphasis>
- te gebruiken. Als <application>portlint</application>
- veranderingen voorstelt die onredelijk lijken, raadpleeg dan het
- <link xlink:href="&url.books.porters-handbook.en;">Porter's Handbook</link>
- of vraag om advies.</para>
-
-
- <para>De &a.ports; dient voor algemene ports-gerelateerde
- discussies. Het is een goede plaats om hulp te vragen. U kunt
- <link xlink:href="http://lists.freebsd.org/mailman/listinfo">zich
- aanmelden, of de lijstarchieven lezen en doorzoeken</link>.
- Het lezen van de archieven van de &a.ports-bugs; en de
- &a.cvs-ports; kan ook interessant zijn.</para>
- </sect1>
-
- <index/>
-</article>