aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/nl_NL.ISO8859-1
diff options
context:
space:
mode:
authorRene Ladan <rene@FreeBSD.org>2015-09-03 20:43:21 +0000
committerRene Ladan <rene@FreeBSD.org>2015-09-03 20:43:21 +0000
commitcee44e220c0eac23bcd836d243ae9ac2cb3e6b6a (patch)
tree355ef60203f885dbe2d75c57f2a2fbfd1b47d262 /nl_NL.ISO8859-1
parent67f82d291f97941c16c1cc1a00ab3f887fddbd45 (diff)
downloaddoc-cee44e220c0eac23bcd836d243ae9ac2cb3e6b6a.tar.gz
doc-cee44e220c0eac23bcd836d243ae9ac2cb3e6b6a.zip
Add the Dutch translation of the leap second article to test the new PO-based
translation system. The resulting XML file is not altered manually. Manually propset svn:keywords to FreeBSD=%H on article.xml to make svn happy.
Notes
Notes: svn path=/head/; revision=47354
Diffstat (limited to 'nl_NL.ISO8859-1')
-rw-r--r--nl_NL.ISO8859-1/articles/leap-seconds/Makefile19
-rw-r--r--nl_NL.ISO8859-1/articles/leap-seconds/article.xml64
2 files changed, 83 insertions, 0 deletions
diff --git a/nl_NL.ISO8859-1/articles/leap-seconds/Makefile b/nl_NL.ISO8859-1/articles/leap-seconds/Makefile
new file mode 100644
index 0000000000..890b94f26e
--- /dev/null
+++ b/nl_NL.ISO8859-1/articles/leap-seconds/Makefile
@@ -0,0 +1,19 @@
+#
+# $FreeBSD$
+#
+# Article: Leap Seconds
+
+DOC?= article
+
+FORMATS?= html
+WITH_ARTICLE_TOC?= YES
+
+INSTALL_COMPRESSED?= gz
+INSTALL_ONLY_COMPRESSED?=
+
+SRCS= article.xml
+
+URL_RELPREFIX?= ../../../..
+DOC_PREFIX?= ${.CURDIR}/../../..
+
+.include "${DOC_PREFIX}/share/mk/doc.project.mk"
diff --git a/nl_NL.ISO8859-1/articles/leap-seconds/article.xml b/nl_NL.ISO8859-1/articles/leap-seconds/article.xml
new file mode 100644
index 0000000000..c06757fbc1
--- /dev/null
+++ b/nl_NL.ISO8859-1/articles/leap-seconds/article.xml
@@ -0,0 +1,64 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!DOCTYPE article PUBLIC "-//FreeBSD//DTD DocBook XML V5.0-Based Extension//EN" "http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/freebsd50.dtd">
+<article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="leapseconds" xml:lang="nl_NL">
+
+ <info>
+ <title>Ondersteuning voor schrikkelseconden in FreeBSD</title>
+
+ <pubdate>$FreeBSD$</pubdate>
+ </info>
+
+ <sect1 xml:id="leapseconds-definition">
+ <title>Introductie</title>
+
+ <para>Een <emphasis>schrikkelseconde</emphasis> is een ad-hoc correctie van één seconde om de atomaire tijd te synchroniseren met de omwenteling van de aarde. Dit artikel beschrijft hoe FreeBSD omgaat met schrikkelseconden.</para>
+
+ <para>Op het moment van schrijven zal de volgende schrikkelseconde plaatsvinden op 2015-juni-30 23:59:60 UTC. Deze schrikkelseconde zal plaatsvinden op een werkdag voor Noord- en Zuid-Amerika en het Aziatische/Pacifische gebied.</para>
+
+ <para>Schrikkelseconden worden aangekondigd door <link xlink:href="http://datacenter.iers.org/"><acronym>IERS</acronym></link> op <link xlink:href="http://datacenter.iers.org/web/guest/bulletins/-/somos/5Rgv/product/16">Bulletin C</link>.</para>
+
+ <para>Het standaardgedrag van schrikkelseconden is beschreven in <link xlink:href="https://tools.ietf.org/html/rfc7164#section-3">RFC 7164</link>. Zie ook <citerefentry><refentrytitle>time2posix</refentrytitle><manvolnum>3</manvolnum></citerefentry>.</para>
+ </sect1>
+
+ <sect1 xml:id="leapseconds-posix">
+ <title>De standaardomgang met schrikkelseconden op FreeBSD</title>
+
+ <para>De eenvoudigste manier om met schrikkelseconden om te gaan is met de tijdregels van <acronym>POSIX</acronym> die FreeBSD standaard gebruikt, gecombineerd met <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/network-ntp.html"><acronym>NTP</acronym></link>. Wanneer <citerefentry><refentrytitle>ntpd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> draait en de tijd gesynchroniseerd is met de bovenliggende <acronym>NTP</acronym>-servers die schrikkelseconden correct afhandelen, zal de schrikkelseconde ervoor zorgen dat de systeemtijd automatisch de laatste seconde van de dag herhaalt. Er zijn geen andere aanpassingen nodig.</para>
+
+ <para>Als de bovenliggende <acronym>NTP</acronym>-servers schrikkelseconden niet correct afhandelen, zal <citerefentry><refentrytitle>ntpd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> de tijd met één seconde laten verspringen nadat de foutieve bovenliggende server dit opgemerkt heeft en zelf is versprongen.</para>
+
+ <para>Als <acronym>NTP</acronym> niet wordt gebruikt, is het nodig om de systeemklok handmatig aan te passen nadat de schrikkelseconde is verstreken.</para>
+ </sect1>
+
+ <sect1 xml:id="leapseconds-cautions">
+ <title>Waarschuwingen</title>
+
+ <para>Schrikkelseconden worden wereldwijd op hetzelfde moment ingevoegd: middernacht <acronym>UTC</acronym>. In Japan is dit in het midden van de ochtend, in het Pacifisch gebied in het midden van de dag, in Amerika in de namiddag en in Europa in de nacht.</para>
+
+ <para>We geloven en verwachten dat FreeBSD, mits voorzien van een correcte en stabiele <acronym>NTP</acronym>-dienst, zal werken als ontworpen tijdens deze schrikkelseconde, zoals het tijdens de voorgaande deed.</para>
+
+ <para>We waarschuwen echter dat praktisch geen enkele toepassing de kernel ooit om schrikkelseconden heeft gevraagd. Onze verwachting is dat, zoals ontworpen, schrikkelseconden in feite een herhaling zijn van de seconde voor de schrikkelseconde, wat een verassing is voor de meeste toepassingsprogrammeurs.</para>
+
+ <para>Andere besturingssystemen en computers kunnen de schrikkelseconde op een andere manier dan FreeBSD afhandelen, en systemen zonder correcte en stabiele <acronym>NTP</acronym>-dienst zullen in het geheel niks van schrikkelseconden weten.</para>
+
+ <para>Het komt voor dat computers crashen vanwege schrikkelseconden, en ervaring laat zien dat een groot gedeelte van alle publieke <acronym>NTP</acronym>-servers de schrikkelseconde onjuist kunnen aankondigen en afhandelen.</para>
+
+ <para>Probeer er alstublieft voor te zorgen dat er niks ergs gebeurt vanwege de schrikkelseconde.</para>
+ </sect1>
+
+ <sect1 xml:id="leapseconds-testing">
+ <title>Testen</title>
+
+ <para>Het is mogelijk om te kijken of een schrikkelseconde zal worden gebruikt. Vanwege de aard van <acronym>NTP</acronym> kan de test tot 24 uur voor de schrikkelseconde werken. Sommige grote bronnen van referentieklokken kondigen schrikkelseconden slechts één uur van te voren aan. Ondervraag de daemon <acronym>NTP</acronym>:</para>
+
+ <screen><prompt>%</prompt> <userinput>ntpq -c 'rv 0 leap'</userinput></screen>
+
+ <para>Uitvoer die <literal>leap_add_sec</literal> bevat wijst op correcte ondersteuning van de schrikkelseconde. Voorafgaand aan de 24 uur die tot de schrikkelseconde leiden, of nadat de schrikkelseconde is verstreken, zal <literal>leap_none</literal> zichtbaar zijn.</para>
+ </sect1>
+
+ <sect1 xml:id="leapseconds-conclusion">
+ <title>Conclusie</title>
+
+ <para>In de praktijk zijn schrikkelseconden meestal geen probleem op FreeBSD. We hopen dat dit overzicht helpt met wat te verwachten en hoe schrikkelseconden gladder te laten verlopen.</para>
+ </sect1>
+</article>