aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/tr_TR.ISO8859-9
diff options
context:
space:
mode:
authorGabor Kovesdan <gabor@FreeBSD.org>2013-11-07 15:39:28 +0000
committerGabor Kovesdan <gabor@FreeBSD.org>2013-11-07 15:39:28 +0000
commit24d129e8d1984a0b46a543bc523b63d216813bb0 (patch)
tree7dd0501c857c6f2139f4a71191c93bf19136412a /tr_TR.ISO8859-9
parent35f1d6c78be90eb13320d655cd68f94333a0ab26 (diff)
downloaddoc-24d129e8d1984a0b46a543bc523b63d216813bb0.tar.gz
doc-24d129e8d1984a0b46a543bc523b63d216813bb0.zip
- Definitively upgrade to DocBook 5.0
Notes
Notes: svn path=/projects/db5/; revision=43125
Diffstat (limited to 'tr_TR.ISO8859-9')
-rw-r--r--tr_TR.ISO8859-9/articles/explaining-bsd/article.xml82
1 files changed, 35 insertions, 47 deletions
diff --git a/tr_TR.ISO8859-9/articles/explaining-bsd/article.xml b/tr_TR.ISO8859-9/articles/explaining-bsd/article.xml
index 1540da870f..b221c3d37d 100644
--- a/tr_TR.ISO8859-9/articles/explaining-bsd/article.xml
+++ b/tr_TR.ISO8859-9/articles/explaining-bsd/article.xml
@@ -1,28 +1,21 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-9"?>
-<!DOCTYPE article PUBLIC "-//FreeBSD//DTD DocBook XML V4.5-Based Extension//EN"
- "../../../share/xml/freebsd45.dtd">
-
+<!DOCTYPE article PUBLIC "-//FreeBSD//DTD DocBook XML V5.0-Based Extension//EN"
+ "../../../share/xml/freebsd50.dtd">
<!--
The FreeBSD Turkish Documentation Project
$FreeBSD$
Original Revision: 1.9
-->
+<article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="tr">
+ <info><title>BSD Nedir?</title>
+
-<article lang="tr">
- <articleinfo>
- <title>BSD Nedir?</title>
-
- <author>
- <firstname>Greg</firstname>
- <surname>Lehey</surname>
-
- <affiliation>
+ <author><personname><firstname>Greg</firstname><surname>Lehey</surname></personname><affiliation>
<address><email>grog@FreeBSD.org</email></address>
- </affiliation>
- </author>
+ </affiliation></author>
- <legalnotice id="trademarks" role="trademarks">
+ <legalnotice xml:id="trademarks" role="trademarks">
&tm-attrib.freebsd;
&tm-attrib.apple;
&tm-attrib.linux;
@@ -41,16 +34,15 @@
<quote>Linux</quote> kelimesi neredeysec<quote>işletim
sistemi</quote> ile eşanlamlıdır fakat
açık kaynak kodlu &unix; sadece
- <quote>Linux</quote> de&eth;ildir. <ulink
- url="http://www.leb.net/hzo/ioscount/data/r.9904.txt">İnternet
- İşletim Sistemi Sayacı</ulink> 'na göre
+ <quote>Linux</quote> de&eth;ildir. <link xlink:href="http://www.leb.net/hzo/ioscount/data/r.9904.txt">İnternet
+ İşletim Sistemi Sayacı</link> 'na göre
Nisan 1999 itibarı ilecdünyada internete ba&eth;lı
makinaların %31.3 'ücLinux, %14.6 'ü ise &unix; 'tir.
- <ulink url="http://www.yahoo.com/">Yahoo!</ulink> gibi
+ <link xlink:href="http://www.yahoo.com/">Yahoo!</link> gibi
dünyanın en büyük organizasyonlarından
biri BSD kullanmaktadır.
Dünyanın en meşgul FTP sunucularından biri
- olan <ulink url="ftp://ftp.cdrom.com/">ftp.cdrom.com</ulink>
+ olan <link xlink:href="ftp://ftp.cdrom.com/">ftp.cdrom.com</link>
günde 1.4 TB dosya transferi için BSD
kullanmaktadır.</para>
@@ -62,7 +54,7 @@
<para>Bu yazıda BSD ve Lİnux arasındaki farklar
<emphasis>bu şekilde</emphasis> ifade edilecektir.</para>
</abstract>
- </articleinfo>
+ </info>
<sect1>
<title>BSD nedir?</title>
@@ -114,7 +106,7 @@
<para>Birçok BSD türevinde kullanılan X
Window sistemi ayrı bir proje olan
- <ulink url="http://www.XFree86.org/">&xfree86; projesi</ulink> 'nde
+ <link xlink:href="http://www.XFree86.org/">&xfree86; projesi</link> 'nde
devam ettirilmektdir. Linux 'te bu sistemi kullanmaktadır.
BSD KDE ya da GNOME gibi bir <quote>görsel
masaüstü</quote> ile öntanımlı
@@ -204,8 +196,8 @@
William F. Jolitz geriye kalan %20 lik kodu yazarak 1992'de
<emphasis>386BSD</emphasis> ismiyle piyasaya sürdü.
Aynı zaman zarfında eski CSRG üyelerinden
- oluşan bir grup <ulink url="http://www.bsdi.com/">Berkeley
- Software Design Inc.</ulink> adı verilen işletim
+ oluşan bir grup <link xlink:href="http://www.bsdi.com/">Berkeley
+ Software Design Inc.</link> adı verilen işletim
sisteminin betasını piyasaya sürdüler ve
bu işletim sisteminin adı daha sonra BSD/OS olarak
de&eth;iştirildi.</para>
@@ -213,8 +205,8 @@
<para>386BSD hiçbir zaman güvenilir bir işletim
sistemi olamadı. Onun yerine 1993 yılında
iki ayrı proje do&eth;du. Bunlar:
- <ulink url="http://www.NetBSD.org/">NetBSD</ulink> ve
- <ulink url="http://www.FreeBSD.org">FreeBSD</ulink>.
+ <link xlink:href="http://www.NetBSD.org/">NetBSD</link> ve
+ <link xlink:href="http://www.FreeBSD.org">FreeBSD</link>.
NetBSD 93'ün başlarında tamamlandı ancak
&os; 'nin ilk versiyonu yılın sonuna kadar
hazır durumda de&eth;ildi. Bu süre içerisinde kodu
@@ -223,7 +215,7 @@
yönetimi kolay kılmak için ayrıldı.
Projeler farklı amaçlar gütmeye başladı.
1996 'da NetBSD 'den ayrılarak do&eth;an
- <ulink url="http://www.OpenBSD.org/">OpenBSD</ulink> do&eth;du.</para>
+ <link xlink:href="http://www.OpenBSD.org/">OpenBSD</link> do&eth;du.</para>
</sect1>
<sect1>
@@ -262,7 +254,7 @@
</listitem>
<listitem>
- <para>1992, AT&amp;T <ulink url="http://www.bsdi.com/">BSDI</ulink>
+ <para>1992, AT&amp;T <link xlink:href="http://www.bsdi.com/">BSDI</link>
'a dava açtı ve bu yazılımın
AT&amp;T 'ye ait olan lisanslı kaynak kodunu
içerdi&eth;ini iddia etti. Dava 1994'te anlaşma
@@ -289,9 +281,8 @@
<para>BSD ile ilgili olarak akılda kalan genellikle
da&eth;ınık ve saldırgan oldu&eth;udur.
There is a perception that the BSD projects are fragmented and
- belligerent. <ulink
- url="http://interactive.wsj.com/bin/login?Tag=/&amp;URI=/archive/retrieve.cgi%253Fid%253DSB952470579348918651.djm&amp;">Wall Street
- Journal</ulink>'da bir makalede BSD projelerinin
+ belligerent. <link xlink:href="http://interactive.wsj.com/bin/login?Tag=/&amp;URI=/archive/retrieve.cgi%253Fid%253DSB952470579348918651.djm&amp;">Wall Street
+ Journal</link>'da bir makalede BSD projelerinin
<quote>balkan</quote> ülkelerinin ürünü
oldu&eth;undan bahsedildi. Davada oldu&eth;u gibi burada da
akılda kalan bu tip düşünceler BSD'nin
@@ -337,8 +328,8 @@
geliştirim modeli ile geliştirilmiştir.
Her proje erişimi herkese açık olan
<emphasis>kaynak kodu a&eth;acı</emphasis> altında
- <ulink url="http://www.sourcegear.com/CVS/">Concurrent Versions
- System</ulink> (CVS) ile da&eth;ıtıldı.
+ <link xlink:href="http://www.sourcegear.com/CVS/">Concurrent Versions
+ System</link> (CVS) ile da&eth;ıtıldı.
Bu sistemde BSD ile alakalı doküman ve di&eth;er
dosyalar da bulunmaktadır. CVS ile herhangi bir
kişi <quote>check out</quote> (yani gerekli
@@ -601,13 +592,12 @@
</listitem>
<listitem>
- <para><ulink url="http://www.apple.com/macosx/server/">&macos;
- X</ulink>
- <ulink url="http://www.apple.com/">Apple Computer Inc.'in</ulink>
+ <para><link xlink:href="http://www.apple.com/macosx/server/">&macos;
+ X</link>
+ <link xlink:href="http://www.apple.com/">Apple Computer Inc.'in</link>
&macintosh; serisinin en son üyesidir. Bu işletim
sisteminin çekirde&eth;i BSD tabanlıdır
- ve <ulink
- url="http://developer.apple.com/darwin/">Darwin</ulink>,
+ ve <link xlink:href="http://developer.apple.com/darwin/">Darwin</link>,
olarak adlandırılır. Di&eth;er
versiyonların aksine işletim aksine
çekirdek açık kaynak kodludur. Bu
@@ -631,14 +621,14 @@
yazılımını saf
dışı bırakmak için
tasarlanmış
- <ulink url="http://www.fsf.org/copyleft/gpl.html">GNU General
- Public License</ulink> (GPL) lisansı ile
+ <link xlink:href="http://www.fsf.org/copyleft/gpl.html">GNU General
+ Public License</link> (GPL) lisansı ile
da&eth;ıtılır. GPL lisanslı bir
ürün kullanarak geliştirilen bir
yazılımda mutlaka GPL lisansı ile
da&eth;ıtılmalıdır. Fakat
- <ulink url="http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.html">BSD
- lisansı</ulink> daha az
+ <link xlink:href="http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.html">BSD
+ lisansı</link> daha az
kısıtlayıcıdır ve binary
da&eth;ıtıma izin verir. Bu özellikle
gömülü uygulamalar için çekici bir
@@ -737,12 +727,10 @@
imzalamışlardır.</para>
<para>Ek olarak her projenin kendi yardım yada kiralama
- departmanı vardır: <ulink
- url="../../../../commercial/consulting_bycat.html">&os;</ulink>,
- <ulink
- url="http://www.netbsd.org/gallery/consultants.html">NetBSD</ulink>,
+ departmanı vardır: <link xlink:href="../../../../commercial/consulting_bycat.html">&os;</link>,
+ <link xlink:href="http://www.netbsd.org/gallery/consultants.html">NetBSD</link>,
and
- <ulink url="http://www.openbsd.org/support.html">OpenBSD</ulink>.</para>
+ <link xlink:href="http://www.openbsd.org/support.html">OpenBSD</link>.</para>
</sect2>
</sect1>
</article>