aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/tr_TR.ISO8859-9
diff options
context:
space:
mode:
authorSergio Carlavilla Delgado <carlavilla@FreeBSD.org>2021-01-25 23:31:29 +0000
committerSergio Carlavilla Delgado <carlavilla@FreeBSD.org>2021-01-25 23:31:29 +0000
commit989d921f5d4ac8d8b7c831c13b8954ad1901be24 (patch)
treea5d768f9af4b55422fdf5b17064879ae1c7ce032 /tr_TR.ISO8859-9
parent0cff342f42461c5081b98bce7581f43df319e4f4 (diff)
downloaddoc-989d921f5d4ac8d8b7c831c13b8954ad1901be24.tar.gz
doc-989d921f5d4ac8d8b7c831c13b8954ad1901be24.zip
Migrate doc to Hugo/AsciiDoctor
I'm very pleased to announce the release of our new website and documentation using the new toolchain with Hugo and AsciiDoctor. To get more information about the new toolchain please read the FreeBSD Documentation Project Primer[1], Hugo docs[2] and AsciiDoctor docs[3]. Acknowledgment: Benedict Reuschling <bcr@> Glen Barber <gjb@> Hiroki Sato <hrs@> Li-Wen Hsu <lwhsu@> Sean Chittenden <seanc@> The FreeBSD Foundation [1] https://docs.FreeBSD.org/en/books/fdp-primer/ [2] https://gohugo.io/documentation/ [3] https://docs.asciidoctor.org/home/ Approved by: doceng, core
Diffstat (limited to 'tr_TR.ISO8859-9')
-rw-r--r--tr_TR.ISO8859-9/Makefile8
-rw-r--r--tr_TR.ISO8859-9/Makefile.inc3
-rw-r--r--tr_TR.ISO8859-9/articles/Makefile7
-rw-r--r--tr_TR.ISO8859-9/articles/Makefile.inc5
-rw-r--r--tr_TR.ISO8859-9/articles/explaining-bsd/Makefile14
-rw-r--r--tr_TR.ISO8859-9/articles/explaining-bsd/article.xml736
-rw-r--r--tr_TR.ISO8859-9/htdocs/Makefile75
-rw-r--r--tr_TR.ISO8859-9/htdocs/Makefile.inc8
-rw-r--r--tr_TR.ISO8859-9/htdocs/doc/Makefile47
-rw-r--r--tr_TR.ISO8859-9/htdocs/docs.xml682
-rw-r--r--tr_TR.ISO8859-9/htdocs/features.xml131
-rw-r--r--tr_TR.ISO8859-9/htdocs/index.xsl534
-rw-r--r--tr_TR.ISO8859-9/htdocs/mailto.xml47
-rw-r--r--tr_TR.ISO8859-9/share/xml/catalog.xml35
-rw-r--r--tr_TR.ISO8859-9/share/xml/entities.ent18
-rw-r--r--tr_TR.ISO8859-9/share/xml/header.l10n.ent23
-rw-r--r--tr_TR.ISO8859-9/share/xml/l10n.ent35
-rw-r--r--tr_TR.ISO8859-9/share/xml/libcommon.xsl9
-rw-r--r--tr_TR.ISO8859-9/share/xml/navibar.l10n.ent2
19 files changed, 0 insertions, 2419 deletions
diff --git a/tr_TR.ISO8859-9/Makefile b/tr_TR.ISO8859-9/Makefile
deleted file mode 100644
index 99bec36c2f..0000000000
--- a/tr_TR.ISO8859-9/Makefile
+++ /dev/null
@@ -1,8 +0,0 @@
-# $FreeBSD$
-
-SUBDIR = articles
-
-COMPAT_SYMLINK = tr
-
-DOC_PREFIX?= ${.CURDIR}/..
-.include "${DOC_PREFIX}/share/mk/doc.project.mk"
diff --git a/tr_TR.ISO8859-9/Makefile.inc b/tr_TR.ISO8859-9/Makefile.inc
deleted file mode 100644
index 453700a49b..0000000000
--- a/tr_TR.ISO8859-9/Makefile.inc
+++ /dev/null
@@ -1,3 +0,0 @@
-# $FreeBSD$
-
-DOC_PREFIX?= ${.CURDIR}/../..
diff --git a/tr_TR.ISO8859-9/articles/Makefile b/tr_TR.ISO8859-9/articles/Makefile
deleted file mode 100644
index a07383e07c..0000000000
--- a/tr_TR.ISO8859-9/articles/Makefile
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-# $FreeBSD$
-
-SUBDIR = explaining-bsd
-
-DOC_PREFIX?= ${.CURDIR}/../..
-
-.include "${DOC_PREFIX}/share/mk/doc.project.mk"
diff --git a/tr_TR.ISO8859-9/articles/Makefile.inc b/tr_TR.ISO8859-9/articles/Makefile.inc
deleted file mode 100644
index 933bcd228c..0000000000
--- a/tr_TR.ISO8859-9/articles/Makefile.inc
+++ /dev/null
@@ -1,5 +0,0 @@
-#
-# $FreeBSD$
-#
-
-DESTDIR?= ${DOCDIR}/tr_TR.ISO8859-9/articles/${.CURDIR:T}
diff --git a/tr_TR.ISO8859-9/articles/explaining-bsd/Makefile b/tr_TR.ISO8859-9/articles/explaining-bsd/Makefile
deleted file mode 100644
index 1cc1eb84e1..0000000000
--- a/tr_TR.ISO8859-9/articles/explaining-bsd/Makefile
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-# $FreeBSD$
-
-DOC?= article
-
-FORMATS?= html
-
-INSTALL_COMPRESSED?=gz
-INSTALL_ONLY_COMPRESSED?=
-
-SRCS= article.xml
-
-DOC_PREFIX?= ${.CURDIR}/../../..
-
-.include "${DOC_PREFIX}/share/mk/doc.project.mk"
diff --git a/tr_TR.ISO8859-9/articles/explaining-bsd/article.xml b/tr_TR.ISO8859-9/articles/explaining-bsd/article.xml
deleted file mode 100644
index a963fd01ec..0000000000
--- a/tr_TR.ISO8859-9/articles/explaining-bsd/article.xml
+++ /dev/null
@@ -1,736 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-9"?>
-<!DOCTYPE article PUBLIC "-//FreeBSD//DTD DocBook XML V5.0-Based Extension//EN"
- "http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/freebsd50.dtd">
-<!--
- The FreeBSD Turkish Documentation Project
-
- $FreeBSD$
- Original Revision: 1.9
--->
-<article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="tr">
- <info><title>BSD Nedir?</title>
-
-
- <author><personname><firstname>Greg</firstname><surname>Lehey</surname></personname><affiliation>
- <address><email>grog@FreeBSD.org</email></address>
- </affiliation></author>
-
- <legalnotice xml:id="trademarks" role="trademarks">
- &tm-attrib.freebsd;
- &tm-attrib.apple;
- &tm-attrib.linux;
- &tm-attrib.opengroup;
- &tm-attrib.sun;
- &tm-attrib.xfree86;
- &tm-attrib.general;
- </legalnotice>
-
- <pubdate>$FreeBSD$</pubdate>
-
- <releaseinfo>$FreeBSD$</releaseinfo>
-
- <abstract>
- <para>Açık kod dünyasında
- <quote>Linux</quote> kelimesi neredeysec<quote>işletim
- sistemi</quote> ile eşanlamlıdır fakat
- açık kaynak kodlu &unix; sadece
- <quote>Linux</quote> de&eth;ildir. <link xlink:href="http://www.leb.net/hzo/ioscount/data/r.9904.txt">İnternet
- İşletim Sistemi Sayacı</link> 'na göre
- Nisan 1999 itibarı ilecdünyada internete ba&eth;lı
- makinaların %31.3 'ücLinux, %14.6 'ü ise &unix; 'tir.
- <link xlink:href="http://www.yahoo.com/">Yahoo!</link> gibi
- dünyanın en büyük organizasyonlarından
- biri BSD kullanmaktadır.
- Dünyanın en meşgul FTP sunucularından biri
- olan <link xlink:href="ftp://ftp.cdrom.com/">ftp.cdrom.com</link>
- günde 1.4 TB dosya transferi için BSD
- kullanmaktadır.</para>
-
- <para>Öyleyse sır nedir? Neden BSD daha iyi bilinmiyor?
- Bu küçük yazı, bu ve di&eth;er
- soruların cevaplarını
- aramaktadır.</para>
-
- <para>Bu yazıda BSD ve Lİnux arasındaki farklar
- <emphasis>bu şekilde</emphasis> ifade edilecektir.</para>
- </abstract>
- </info>
-
- <sect1>
- <title>BSD nedir?</title>
-
- <para>BSD <quote>Berkeley Software Distribution</quote> 'ın
- kısaltılmışıdır.
- Bu isim California Üniversitesi, Berkeley 'in kaynak kodu
- da&eth;ıtımı olan AT&amp;T 'nin &unix; 'i
- için bir eklentiler zinciridir. Bir çok
- açık kaynak kodlu işletim sistemi projesi,
- 4.4BSD-Lite olarak bilinen kaynak kodu
- da&eth;ıtımını temel kabul eder.
- Ek olarak bunlar, özellikle GNU projesi olmak üzere
- di&eth;er bir çok açık kod projesini de
- kapsar. BSD 'in içeri&eth;i:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para>BSD çekirde&eth;i işlem zamanlama,
- hafıza yönetimi, simetrik çoklu
- işlemci(SMP), aygıt sürücüleri ve
- di&eth;erlerini kapsar.</para>
-
- <para><emphasis>Linux çekirde&eth;inden farklı
- olarak kapasite ve güçte bir çok
- farklı BSD çekirde&eth;i
- vardır.</emphasis></para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>C kütüphanesi, sistem API 'sinin temellidir</para>
-
- <para><emphasis>BSD C kütüphanesi GNU projesi
- tabanlı de&eth;ildir, Berkeley kodu
- temellidir.</emphasis></para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Kabuk, dosya araçları derleyiciler ve
- linkerler gibi araçlar.</para>
-
- <para><emphasis>Bazı araçlar
- dışında bir ço&eth;u projesinden
- sa&eth;lanmıştır.</emphasis></para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>X Windows sistemi grafik ekran arabirimi.</para>
-
- <para>Birçok BSD türevinde kullanılan X
- Window sistemi ayrı bir proje olan
- <link xlink:href="http://www.XFree86.org/">&xfree86; projesi</link> 'nde
- devam ettirilmektdir. Linux 'te bu sistemi kullanmaktadır.
- BSD KDE ya da GNOME gibi bir <quote>görsel
- masaüstü</quote> ile öntanımlı
- olarak gelmez. Fakat istenirse bunlar da
- kullanılabilir.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Bir çok di&eth;er program ve araçlar.</para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
- </sect1>
-
- <sect1>
- <title>Ne gerçek bir &unix; 'mi?</title>
-
- <para>BSD işletim sistemi bir kopya de&eth;ildir, fakat temelde
- &unix; 'in atası sayılan AT&amp;T'nin işletim
- sisteminin kaynak kodundan oluşur. Ayrıca bu kod
- System V &unix; 'in de atasıdır. Bu durum sizi belki
- şaşırtmış olabilir. Yada AT&amp;T
- hiç bir zaman kaynak kodunu vermemiş olmasına
- ra&eth;men bu nasıl olabilir?</para>
-
- <para>AT&amp;T &unix; 'inin açık kaynak kodlu
- olmadı&eth;ı do&eth;rudur ve kopya hakkı
- düşünüldü&eth;ünde BSD kesinlikle bir
- &unix; <emphasis>de&eth;ildir</emphasis> fakat di&eth;er taraftan
- AT&amp;T di&eth;er projelerden ve özellikle Berkeleydeki
- California Üniversitesi Computer Science Research Group
- (CSRG -Bilgisayar Bilimi Araşatırma Grubu)undan
- AT&amp;T &unix; 'e bir çok kod dahil etti&eth;i
- düşünülmelidir. 1976 'dan başlayarak
- CSRG yazdıkları yazılımı
- içeren teyp 'leri da&eth;ıtarak bunu <emphasis>Berkeley
- Software Distribution</emphasis> ya da <emphasis>BSD</emphasis>
- olarak nitelendirdi.</para>
-
- <para>BSD ilk sürümleri asıl olarak
- kullanıcı programlarından oluşuyordu
- ta ki dramatik bir şekilde CSRG
- karşılılı olarak DARPA (Defence
- Advanced Projects Research Agency) ile a&eth;larındaki
- (ARPANET) iletişim protokollerini güncellemek için
- sözleşme imzalayana kadar. Bu yeni protokol
- <emphasis>İnternet Protokolü</emphasis> daha sonra da
- <emphasis>TCP/IP</emphasis> olarak adlandırıldı.
- BSD nin asıl geniş alanlara
- yayılmış sürümü 1982 de piyasaya
- sürülen 4.2 BSD 'dir.</para>
-
- <para>1980 'lerde bir çok küçük
- çaplı işletim sistemi şirketi piyasaya
- çıktı. Ve birçokları kendi
- işletim sistemlerini yazmak yerine &unix;
- işletim sistemini lisanslamayı tercih ettiler.
- Özelde SUN Microsystems 4.2BSD temelli &unix; üzerinde
- de&eth;işiklikler yaparak &sunos; adıyla
- lisansladı. AT&amp;T &unix; 'in ticari olarak
- satılmasına izin verince, çok kısa bir
- süre içinde System V adını alacak System
- III isimli küçük uygulamalarla satışa
- başlandı. System V networking uygulama ve
- bileşenlerini içermiyordu, bu sebeble piyasaya
- sürülen bir çok uygulama BSD 'den
- özellikle a&eth; teknolojileri alanında TCP/IP
- protokolünü kullanmaya başladı. Bunun
- yanında <emphasis>csh</emphasis> kabu&eth;u ve
- <emphasis>vi</emphasis> editörünü de kendi
- sistemlerine dahil etti. BSD 'den alınan bütün bu
- eklentilere <emphasis>Berkeley Extensions</emphasis> adı
- verildi.</para>
-
- <para>Piyasaya sunulan BSD kasetleri AT&amp;T kaynak kodu ve
- gerekli olan olan UNIX lisansını içeriyordu.
- 90larda CSRG'a ayrılan fon azalınca grup kapanma ile
- karşı karşıya kaldı ve bazı
- grup üyeleri AT&amp;T 'nin kodunu içermeyen BSD
- Açık kaynak kod olarak da&eth;ıtılan
- kodlarını da&eth;ıtmaya karar verdi ve bu
- <emphasis>Networking Tape 2</emphasis> ya da kısaca
- <emphasis>Net/2</emphasis> adı verilen
- da&eth;ıtım ile gerçekleşti. Net/2 tam
- anlamıyla bir işletim sistemi de&eth;ildi
- çünkü yaklaşık olarak %20
- oranındaki kernel kaynak kodu eksikti. CSRG üyelerinde
- William F. Jolitz geriye kalan %20 lik kodu yazarak 1992'de
- <emphasis>386BSD</emphasis> ismiyle piyasaya sürdü.
- Aynı zaman zarfında eski CSRG üyelerinden
- oluşan bir grup <link xlink:href="http://www.bsdi.com/">Berkeley
- Software Design Inc.</link> adı verilen işletim
- sisteminin betasını piyasaya sürdüler ve
- bu işletim sisteminin adı daha sonra BSD/OS olarak
- de&eth;iştirildi.</para>
-
- <para>386BSD hiçbir zaman güvenilir bir işletim
- sistemi olamadı. Onun yerine 1993 yılında
- iki ayrı proje do&eth;du. Bunlar:
- <link xlink:href="http://www.NetBSD.org/">NetBSD</link> ve
- <link xlink:href="http://www.FreeBSD.org">FreeBSD</link>.
- NetBSD 93'ün başlarında tamamlandı ancak
- &os; 'nin ilk versiyonu yılın sonuna kadar
- hazır durumda de&eth;ildi. Bu süre içerisinde kodu
- devam ettirilmekte güçlük çekilince
- karışıklı&eth;ı önlemek ve
- yönetimi kolay kılmak için ayrıldı.
- Projeler farklı amaçlar gütmeye başladı.
- 1996 'da NetBSD 'den ayrılarak do&eth;an
- <link xlink:href="http://www.OpenBSD.org/">OpenBSD</link> do&eth;du.</para>
- </sect1>
-
- <sect1>
- <title>BSD neden daha iyi tanınmıyor?</title>
-
-
- <para>Aşa&eth;ıdaki birçok sebebe ba&eth;lı
- olarak BSD tam olarak bilinmemektedir:</para>
-
- <orderedlist>
- <listitem>
- <para>BSD programcıları ço&eth;u zaman
- pazarlama amacı gütmek yerine kendi
- kodlarını geliştirme ile
- ilgileniyorlar.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para> Linux 'lerin popülaritesi özellikle
- baskı (ve kitap piyasası) ve şirketlerin
- deste&eth;i linuxlere özel destek ve güncellik
- sa&eth;lıyor buna karşılık BSDnin
- bu şekilde herhangi bir destekçisi yoktur.
- Fakat bu gün geçtikçe
- de&eth;işmektedir.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>BSD programcıları Linux
- programcılarından daha tecrübeliler
- ve işletim sisteminin kullanım
- kolaylı&eth;ı ile daha az ilgileniyorlar
- Yeni kullanıcılar Linuxleri daha
- kullanışlı olarak kabul ediyor
- ve destekliyorlar.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>1992, AT&amp;T <link xlink:href="http://www.bsdi.com/">BSDI</link>
- 'a dava açtı ve bu yazılımın
- AT&amp;T 'ye ait olan lisanslı kaynak kodunu
- içerdi&eth;ini iddia etti. Dava 1994'te anlaşma
- ile sona erdi. Fakat davanın hayaleti insanları
- avlamaya devam etti. Mart 2000'de ise web üzerine,
- davanın mahkeme tarafından geçmişte
- <quote>sonuçlandırıldı&eth;ını</quote>
- haykıran bir makale yayınlandı.</para>
-
- <para>Davanın ortaya
- çıkardı&eth;ı önemli bir
- detayda isimlendirmeydi. 1980 'lerde BSD aynı zamanda
- <quote>BSD &unix;</quote> olarakta bilinmekteydi. AT&amp;T 'ye
- ait kodların son
- kalıntılarının da BSD'den
- çıkartılması ile birlikte BSD &unix;
- adından kurtuldu. Bu sebeble birçok kitapta
- <quote>the 4.3BSD &unix; operating system</quote> ve
- <quote>the 4.4BSD operating system</quote>
- isimlerini görebilirsiniz.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>BSD ile ilgili olarak akılda kalan genellikle
- da&eth;ınık ve saldırgan oldu&eth;udur.
- There is a perception that the BSD projects are fragmented and
- belligerent. <link xlink:href="http://interactive.wsj.com/bin/login?Tag=/&amp;URI=/archive/retrieve.cgi%253Fid%253DSB952470579348918651.djm&amp;">Wall Street
- Journal</link>'da bir makalede BSD projelerinin
- <quote>balkan</quote> ülkelerinin ürünü
- oldu&eth;undan bahsedildi. Davada oldu&eth;u gibi burada da
- akılda kalan bu tip düşünceler BSD'nin
- geçmişteki konumu ve durumudur.</para>
- </listitem>
- </orderedlist>
- </sect1>
-
- <sect1>
- <title>BSD ve Linux nasıl
- karşılaştırması</title>
-
- <para>Linux (mesela Debian Linux) ile BSD arasındaki
- asıl farklılık nedir? Normal
- kullanıcılar için fark aslında
- çok küçüktür yani ikiside &unix;
- benzeri işletim sistemidir. Her ikiside ticari olmayan
- amaçlar için geliştirildi (Tabiki bu di&eth;er
- bazı ticari Linux da&eth;ıtımlarındaki
- gibi de&eth;ildir). Bu bölümde BSD'nin
- yapısına bakıp Linux ile
- karşılaştıraca&eth;ız. Genel
- olarak söylediklerimiz &os;'ye yakın olacak
- çünkü yaygın olarak kullanılan BSD
- versiyonu &os; 'dir.</para>
-
- <sect2>
- <title>BSD'nin sahibi kimdir?</title>
-
- <para>Hiç kimse veya hiçbir kuruluş BSD'nin
- sahibi de&eth;ildir. BSD bütün dünya
- üzerinde teknik olarak üst düzeyde ve uzman bir
- çok insan tarafından geliştirildi. ve BSD'nin
- bazı bileşenleri farklı açık
- kaynak kodu geliştiricileri tarafından
- sa&eth;landı.</para>
- </sect2>
-
- <sect2>
- <title>BSD nasıl geliştirildi ve güncellendi?</title>
-
- <para>BSD çekirde&eth;i Açık kaynak
- geliştirim modeli ile geliştirilmiştir.
- Her proje erişimi herkese açık olan
- <emphasis>kaynak kodu a&eth;acı</emphasis> altında
- <link xlink:href="http://www.sourcegear.com/CVS/">Concurrent Versions
- System</link> (CVS) ile da&eth;ıtıldı.
- Bu sistemde BSD ile alakalı doküman ve di&eth;er
- dosyalar da bulunmaktadır. CVS ile herhangi bir
- kişi <quote>check out</quote> (yani gerekli
- dosyaların bir kopyasını sistemine indirerek)
- yaparak sistemin herhangi bir bolümüne sahip
- olabilmektedir.</para>
-
- <para>Dünya üzerinde odukça fazla sayıda
- programcı BSD'nin gelişimine katkıda bulunur.
- Bu programcı ve geliştiriciler temelde üç
- kısma ayrılır:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para><firstterm>Contributors(Katkıta
- Bulunanlar)</firstterm> doküman ya da kod yazarlar.
- Bu grubun direk olarak kod a&eth;acına herhangi bir
- kod eklenmelerine izin verilmez. Bu kişilerin
- yazdı&eth;ı kodlar <emphasis>committer</emphasis>
- tarafından incelenip ana sistemde dahil edilirler.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para><firstterm>Committers</firstterm> kaynak a&eth;acına
- kod ekleme yetkisinde sahip geliştiriciler. Committer
- olabilmek için
- çalıştı&eth;ı
- alan üzerinde çok yüksek bilgi seviyesine
- sahip olması gerekir.</para>
-
- <para>Bazı commiterler bütün kaynak koduna
- ulaşma yetkisine sahiptirler di&eth;erleri ise
- gerçek koddan ayrı tutulurlar.
- Dökümantasyonla ilgilenenler normal olarak kernel
- koduna ulaşma yetkisine sahip de&eth;illerdir.
- Principal Architect olarak adlandırılan
- çekirdek takımındaki
- bazı şahısların ise
- <firstterm>back out</firstterm> adı verilen kaynak
- kodu a&eth;acındaki kodları silme hakkı
- vardır. Bütün committer 'lar
- yapılan her bir commit (işlem) için
- e-posta alırlar ve böylece gizlice
- bir kodun kaynak kodu a&eth;acına girmesi
- engellenmiş olur.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para><firstterm>Core team (Çekirdek
- Takımı)</firstterm>.
- &os; ve NetBSD kesinlikle bir çekirdek
- takıma sahiptir.
- Çekirdek takım projenin gelişimi ve
- oluşturulması sırasında
- programlarını yaparlar ve rolleri tam olarak
- belli de&eth;ildir.
- Çekirdek takımı üyesi olmak
- için program geliştirici (developer) olma
- zorunlulu&eth;u yoktur ve buda son derece normaldir.
- Çekirdek takım için
- kurallar bir projeden di&eth;erine farklılık
- gösterebilir ve genel olarak
- çekirdek takımın projenin gelişme
- ve gidişat noktasındaki görüş ve
- fikirleri kesinlikle Çekirdek Takım üyesi
- olmayan kişilerin görüş ve
- fikirlerinden daha üstün tutulur.</para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
-
- <para>İşte bütün bu düzenlemeler
- Linux'ten birçok noktada farklılık
- gösterir:</para>
-
- <orderedlist>
- <listitem>
- <para>Hiç kimse sistem içeri&eth;ini kontrol
- edemez. Pratikte bu farklılık göze
- çok önemli gelebilir. Asıl mimar
- (Chief Architect) kodun asıl koddan
- çıkartılması iste&eth;inde
- bulunabilir ve hatta Linux projelerinde birçok
- kişi de&eth;işiklikler yapabilir.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Di&eth;er taraftan merkezi bir depo vardır.
- Bu depo eski tüm versiyonlarda dahil olmak üzere
- bir noktada toplanmış olarak işletim
- sistemine ait tüm kodları
- barındırır.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>BSD projeleri yalnızca kernel(çekirdek)
- olarak de&eth;il <quote>bütün işletim
- sistemi</quote> olarak kabul edilir. Bu özellik
- yalnızca marjinal olarak faydalıdır.
- Ne BSD nede Linux programlar olmadan yararlı de&eth;ildir.
- Ve bu programlar Linux altında BSD altında
- kullanıldı&eth;ı gibi
- kullanılır.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>CVS kod a&eth;acının (source tree)
- biçimlendirilmiş olmasının
- bir neticesi olarak BSD gelişim evreleri gayet
- açıktır ve herhangi bir versiyona ait
- bilgi versiyon numarası yada piyasaya sürülme
- tarihi ile bulunabilir. Hatta CVS güncellemelere izin
- bile verir. Örne&eth;in &os; deposu ortalama
- günde 100 kez güncellenir ancak bu güncellemeler
- ço&eth;u kez çok küçüktür.
- </para>
- </listitem>
- </orderedlist>
- </sect2>
-
- <sect2>
- <title>BSD Sürümleri</title>
-
- <para>Her BSD projesi üç tane farklı
- sürüm içerir. Linuxteki gibi bu
- sürümler 1.4.1 ya da da 3.5.0 olarak belirlenir.
- Ek olarak versiyon numaraları kendi amacını
- belirten bir son eke sahiptir:</para>
-
- <orderedlist>
- <listitem>
- <para>Geliştirilmiş olan versiyon
- <firstterm>CURRENT</firstterm> (Geçerli En Son)
- olarak adlandırılır. &os;'de
- CURRENT'a bir numara atanır. Örne&eth;in &os;
- 5.0-CURRENT. NetBSD açık bir biçimde
- farklı isimlendirme şeması
- kullanır. Kullanılan bu şema tek
- harften oluşan bir son ektir ki bu son ek dahili
- arayüzdeki de&eth;işikli&eth;i ifade eder.
- Örne&eth;in NetBSD 1.4.3G gibi. OpenBSD her hangi
- bir numara ataması yapmaz
- (OpenBSD-current). Bütün yeni sürümler
- sistemde bu şekilde kullanılır.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Belirli aralılarla yılda iki ila dört
- defa projeler CD-ROM ile edinme yada ftp sitelerinden
- ücretsiz olarak download etmek için
- piyasaya sürülür(RELEASE). Örne&eth;in
- OpenBSD 2.6 RELEASE. Yada NetBSD 1.4-RELEASE. Piyasaya
- sürülen <firstterm>Sürüm</firstterm>
- (RELEASE) versiyonu son kullanıcı
- için gerekli olan sürümdür ve sistemin
- normal versiyonudur. Ayrıca
- NetBSD ayrıca <emphasis>yama sürümleri</emphasis>
- (patch releases) Örne&eth;in NetBSD 1.4.2 gibi.
- Bu sürümler üç
- basamaklıdır.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>RELEASE versiyonlarda her hangi bir hata (bug)
- bulun&eth;unda hatalar düzeltilir ve CVS kaynak kodu
- a&eth;acına (source tree) dahil edilir. &os; 'de
- son elde edilen sürüm <firstterm>STABLE</firstterm>
- (sa&eth;lam versiyon) olarak adlandırılır
- ancak OpenBSD ve NetBSD RELEASE versiyon ismini kullanmaya
- devam eder. CURRENT versiyonun test edilmesi
- sırasında yeni ama küçük
- özellikler sisteme dahil edilebilir.</para>
- </listitem>
- </orderedlist>
-
- <para><emphasis>Bütün bunların aksine Linux'te iki
- ayrı kod a&eth;acı (code tree) vardır:
- Stable (Sa&eth;lam) versiyon ve Development (Gelişmekte olan)
- versiyon. Stable versiyon çift sayılardan
- oluşan minor versiyon numaralarına
- sahiptir. 2.0, 2.2, 2.4 gibi. Development versiyon ise tek
- sayılardan oluşan minor versiyon numaralarına
- sahiptir. 2.1, 2.3, 2.5 gibi.
- Bazı durumlarda de&eth;işik Linux
- da&eth;ıtım firmaları kendi
- geliştirdikleri ürünleri
- <quote>TurboLinux 6.0 with kernel 2.2.14</quote></emphasis>
- şeklinde piyasaya sürebilir.</para>
- </sect2>
-
- <sect2>
- <title>BSD'nin in hangi versiyonları bulunabilir?</title>
-
- <para>Birçok Linux sürümünün aksine
- açık kaynak kodu olan yanlızca üç
- tane BSD sürümü vardır.her BSD projesi
- kendi kod a&eth;acı (source tree) ve çekirde&eth;ine
- sahiptir. Ve pratikte kullanıcıların
- projelere kendi ekledikleri kodlarla Linuxteki kodlar
- arasında daha az farklılık vardır.</para>
-
- <para>Her projenin amacını gruplamak gerçekten
- zordur: Farklılıklar kişilere özeldir.
- Genel olarak:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para>&os; yüksek performans ve son
- kullanıcılar için kullanım
- kolaylı&eth;ı amacını güder.
- Ve ISP firmaları için favori işletim
- sistemdir. PCler ve Compaq'ın Alpha işlemcileri
- üzerinde çalışır. &os;
- açık bir farkla di&eth;er projelere oranla daha
- fazla kişi tarafından
- kullanılır.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>NetBSD azami seviyede taşınabilirlilik
- hedefler. <quote>NetBSD üzerinde elbette
- çalışır!</quote> ile de bu
- belirtilmiş olur. Ek olarak sade dizayna sahip olmak
- önemlidir. NetBSD palmtoplardan
- büyük serverlara kadar her yarde
- çalışır ve NASA'nın uzay
- çalışmalarında da
- kullanılmıştır.Özel olarakda
- Intel-olmayan donanımlar için iyi
- seçimdir.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>OpenBSD kod temizli&eth;ini ve güvenli&eth;ini
- hedef alır. Açık kaynak
- kod geliştirim modeli ve sıkı kod
- incelemesini içerir ve banka
- ABD hükümet bakanlıkları, hisse
- senedi kurumları gibi güvenlik
- temelli işletmeler için bir işletim
- sistemi olmayı hedefler. NetBSD
- gibi birçok platformda
- çalışabilir.</para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
-
- <para>Bunlardan başka açık kod olamayan iki
- de&eth;işik ki de&eth;işik iki BSD &unix;
- işletim sistemi mevcuttur. Bunlar BSD/OS ve
- Apple'ın geliştirdi&eth;i &macos; X:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para>BSD/OS 4.4 BSD türetilmiş en eski
- sürümdür. Açık kaynak kodlu
- de&eth;ildir ve bu sebeble kod çok
- küçük bir maliyetle satın
- alınabilir. Bir çok açıdan
- &os;'ye benzer ve bir çok geliştirici iki
- sistemlede çalışır.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para><link xlink:href="http://www.apple.com/macosx/server/">&macos;
- X</link>
- <link xlink:href="http://www.apple.com/">Apple Computer Inc.'in</link>
- &macintosh; serisinin en son üyesidir. Bu işletim
- sisteminin çekirde&eth;i BSD tabanlıdır
- ve <link xlink:href="http://developer.apple.com/darwin/">Darwin</link>,
- olarak adlandırılır. Di&eth;er
- versiyonların aksine işletim aksine
- çekirdek açık kaynak kodludur. Bu
- gelişimin bir neticesi olarakda
- Apple geliştiricileri &os; committer
- 'ıdır. Bu çekirde&eth;in üzerinde
- Aqua/Quartz grafik arabirimi ve &macos; 'un di&eth;er
- ürünleri vardır. Fakat bu X arabiriminin
- kodu kapalıdır. Bu işletim sistemi
- x86 and PPC mimarilerinde
- çalışır.</para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
- </sect2>
-
- <sect2>
- <title>BSD kullanım lisansının GNU
- kullanım lisansından farkı nedir?</title>
-
- <para>Linux kapalı kod (closed source)
- yazılımını saf
- dışı bırakmak için
- tasarlanmış
- <link xlink:href="http://www.fsf.org/copyleft/gpl.html">GNU General
- Public License</link> (GPL) lisansı ile
- da&eth;ıtılır. GPL lisanslı bir
- ürün kullanarak geliştirilen bir
- yazılımda mutlaka GPL lisansı ile
- da&eth;ıtılmalıdır. Fakat
- <link xlink:href="http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.html">BSD
- lisansı</link> daha az
- kısıtlayıcıdır ve binary
- da&eth;ıtıma izin verir. Bu özellikle
- gömülü uygulamalar için çekici bir
- lisans türüdür.</para>
- </sect2>
-
- <sect2>
- <title>Daha başka ne bilmeliyim?</title>
-
- <para>BSDler için Linuxlere oranla daha az
- programın üretildi&eth;i zamanlarda BSD
- geliştiricileri Linux programlarını BSD
- altında çalıştırmayı
- sa&eth;layan Linux uyumluluk paketini ortaya
- çıkardılar. Bu Paket, Linux sistem
- ça&eth;rılarını düzgün
- yapabilmek için her iki çekirdek
- de&eth;işikliklerini ve C Library (C
- kütüphanesi) gibi Linux uyumluluk
- dosyalarını içerir. Linux
- programlarını Linux makinesi ile BSD makinesi
- altında çalıştırmak
- arasında hız bakımından her hangi
- bir kayda de&eth;er fark yoktur.</para>
-
- <para>BSD 'nin <quote>All from one supplier (Herşey
- tek elden)</quote> mantı&eth;ı Linuxlerde
- aynı sıklıkla yapılan
- güncelleme işlemlerinin daha kolay oldu&eth;u
- anlamına gelir. BSD kütüphane versiyon
- güncellemelerini eski versiyon kütüphaneleri ile
- uyumlu olarak yapar ve bu eski Binary kodları
- çalıştırmayı mümkün
- kılar.</para>
- </sect2>
-
- <sect2>
- <title>BSD'mi Linux'mü kullanmalıyım?</title>
-
- <para>Bunların hepsinin pratikteki anlamı nedir?
- Kim BSD kim Linux kullanmalı?</para>
-
- <para>Bu hakikatten cevaplanması zor bir sorudur.
- Bir kaç öneri şuşekilde
- sıralanabilir:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para><quote>If it ain't broke, don't fix it</quote>
- (Bozulmuyorsa düzeltme). E&eth;er halihazırda
- açık kodlu bir işletim sistemi
- kullanıyorsanız ve ondan memnunsanız
- de&eth;işiklik yapmak için iyi bir sebeb
- yoktur.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>BSD sistemi, özellikle &os; dikkate de&eth;er
- bir şekilde Linuxlerden daha fazla performans
- sa&eth;layabilir. Fakat bu herkesi aynı derecede
- etkileyen birşey de&eth;ildir ve bir çok
- durumda yok denecek kadar az performans farkı
- vardır. Ama bazı özel durumlarda da
- Linux'de &os;'den daha iyi olarak nitelendirilebilir.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Genelde BSD sistemi güvenilirlilik
- açısından daha iyi üne
- sahiptir. ve bu genelde daha olgun koda sahip
- oluşundan kaynaklanır.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>BSD lisansı GPL Lisansından daha dikkat
- çekicidir.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>BSD Linux kodlarını
- çalıştırabilir ama Linux
- BSD kodlarını
- çalıştıranilir. Bunun bir
- neticesi olarakda BSD için Linux'den daha fazla
- yazılım vardır.</para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
- </sect2>
-
- <sect2>
- <title>BSD için kim yardım servis ve e&eth;itim
- sa&eth;lıyor?</title>
-
- <para>BSDi her zaman BSD/OS'u desteklemektedir ve yakın
- zaman önce &os; ile bir anlaşma
- imzalamışlardır.</para>
-
- <para>Ek olarak her projenin kendi yardım yada kiralama
- departmanı vardır: <link xlink:href="../../../../commercial/consulting_bycat.html">&os;</link>,
- <link xlink:href="http://www.netbsd.org/gallery/consultants.html">NetBSD</link>,
- and
- <link xlink:href="http://www.openbsd.org/support.html">OpenBSD</link>.</para>
- </sect2>
- </sect1>
-</article>
diff --git a/tr_TR.ISO8859-9/htdocs/Makefile b/tr_TR.ISO8859-9/htdocs/Makefile
deleted file mode 100644
index 9304602607..0000000000
--- a/tr_TR.ISO8859-9/htdocs/Makefile
+++ /dev/null
@@ -1,75 +0,0 @@
-# The FreeBSD Documentation Project
-# The FreeBSD Turkish Documentation Project
-# $FreeBSD$
-# Original revision: 1.98
-.if exists(Makefile.conf)
-.include "Makefile.conf"
-.endif
-.if exists(../Makefile.inc)
-.include "../Makefile.inc"
-.endif
-
-# These are turned into validated, normalized HTML files.
-
-DOCS= docs.xml
-DOCS+= features.xml
-DOCS+= mailto.xml
-
-XMLDOCS= index:xsl:${XML_NEWS_NEWS}:
-DEPENDSET.index=transtable mirrors news press events \
- advisories notices
-
-# These will be directly installed.
-
-#DATA= favicon.ico
-#DATA+= robots.txt
-#DATA+= freebsd.css
-#DATA+= vendors.html
-
-# Subdirectories
-# XML
-#SUBDIR= security
-#SUBDIR+= commercial
-#SUBDIR+= docproj
-#SUBDIR+= news
-#SUBDIR+= advocacy
-
-#SUBDIR+= events
-#SUBDIR+= FAQ
-#SUBDIR+= handbook
-#SUBDIR+= internal
-#SUBDIR+= java
-#SUBDIR+= copyright
-#SUBDIR+= search
-#SUBDIR+= gallery
-#SUBDIR+= projects
-#SUBDIR+= prstats
-#SUBDIR+= platforms
-#SUBDIR+= releases
-#SUBDIR+= releng
-#SUBDIR+= smp
-#SUBDIR+= kse
-#SUBDIR+= gnome
-#SUBDIR+= donations
-.if !defined(WEB_ONLY) || empty(WEB_ONLY)
-SUBDIR= doc
-.endif
-
-
-# These *must* be listed after the "doc" subdir, as they create symlinks
-# in to it.
-#.if !defined(WEB_ONLY) || empty(WEB_ONLY)
-#SUBDIR+= tutorials
-#.endif
-
-# Non-XML
-#SUBDIR+= gifs
-#SUBDIR+= cgi
-
-
-
-# Non-English
-
-WEBDIR= data/tr
-
-.include "${DOC_PREFIX}/share/mk/web.site.mk"
diff --git a/tr_TR.ISO8859-9/htdocs/Makefile.inc b/tr_TR.ISO8859-9/htdocs/Makefile.inc
deleted file mode 100644
index af735c151c..0000000000
--- a/tr_TR.ISO8859-9/htdocs/Makefile.inc
+++ /dev/null
@@ -1,8 +0,0 @@
-# The FreeBSD Documentation Project
-# The FreeBSD Turkish Documentation Project
-# $FreeBSD$
-# Original revision: 1.8
-
-
-WEBBASE?= /data/tr
-DOC_PREFIX?= ${.CURDIR}/../../..
diff --git a/tr_TR.ISO8859-9/htdocs/doc/Makefile b/tr_TR.ISO8859-9/htdocs/doc/Makefile
deleted file mode 100644
index 96f02c6250..0000000000
--- a/tr_TR.ISO8859-9/htdocs/doc/Makefile
+++ /dev/null
@@ -1,47 +0,0 @@
-#
-# $FreeBSD$
-#
-# Build the FreeBSD documentation *outside* of the doc/ tree, and install it
-# in to the right place as necessary.
-#
-
-.if exists(../Makefile.conf)
-.include "../Makefile.conf"
-.endif
-.if exists(../Makefile.inc)
-.include "../Makefile.inc"
-.endif
-
-_DOC_FORMATS?= html-split html
-
-all: all-all
-
-
-all-all:
- ${MAKE} -C ${DOC_PREFIX}/${LANGCODE} FORMATS="${_DOC_FORMATS}" all
-
-all-pgpkeyring:
- ${MAKE} -C ${DOC_PREFIX}/share/pgpkeys pgpkeyring.txt
-
-clean:
- ${MAKE} -C ${DOC_PREFIX}/${LANGCODE} FORMATS="${_DOC_FORMATS}" DOCDIR=${DESTDIR}/data/doc clean
-
-# here are dragons
-install:
- unset DESTDIR || true; \
- ${MAKE} -C ${DOC_PREFIX}/${LANGCODE} FORMATS="${_DOC_FORMATS}" DOCDIR=${DESTDIR}/data/doc install
- ${CP} ${DOC_PREFIX}/share/pgpkeys/pgpkeyring.txt ${DESTDIR}/data/doc/pgpkeyring.txt
-
-.include "${DOC_PREFIX}/share/mk/web.site.mk"
-.if ${LANGCODE} == en_US.ISO8859-1
-all: all-pgpkeyring
-.endif
-
-
-# XXX
-obj: _OBJUSE
-
-_OBJUSE: .USE
- @unset DESTDIR || true; \
- cd ${DOC_PREFIX}/${LANGCODE}; \
- ${MAKE} ${.TARGET}
diff --git a/tr_TR.ISO8859-9/htdocs/docs.xml b/tr_TR.ISO8859-9/htdocs/docs.xml
deleted file mode 100644
index e5265bf9d7..0000000000
--- a/tr_TR.ISO8859-9/htdocs/docs.xml
+++ /dev/null
@@ -1,682 +0,0 @@
-<!--
- The FreeBSD Turkish Documentation Project
- Original revision: 1.175
--->
-
-<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//FreeBSD//DTD HTML 4.01 Transitional-Based Extension//EN" [
-<!ENTITY date "$FreeBSD$">
-<!ENTITY title "Belgeler">
-]>
-
-<html>
- &header;
-
- <img src="&enbase;/gifs/doc.jpg" alt="" align="right" border="0" width="274" height="163">
-
- <p>FreeBSD için bu web sitesinde, di&eth;er sitelerde
- birçok doküman mevcuttur.</p>
-
- <ul>
- <li><a href="#books">FreeBSD projesinin bir
- parçası olan kitaplar</a>
- <li><a href="#articles">FreeBSD projesine dahil olan makaleler</a>
- <li><a href="#man">Klavuz sayfları</a>
- <li><a href="#other">FreeBSD 'deki di&eth;er dokümanlar</a>
- <li><a href="#other-books">Di&eth;er sitelerdeki kitaplar</a>
- <li><a href="#other-articles">Di&eth;er sitelerdeki makaleler</a>
- <li><a href="#links">FreeBSD ile alakalı linkler</a>
- <li><a href="#press">Basında FreeBSD</a>
- <li><a href="#newsgroups">Haber grupları</a>
- <li><a href="#additional">Di&eth;er Kaynaklar</a>
- </ul>
-
- <h2>Bu sitede</h2>
-
- <p>Bu sitede bulunan tüm dokümanlar birçok
- de&eth;işik formatta indirilebilir(HTML, Postscript, PDF,
- ve di&eth;erleri) ve bu dokümanlar de&eth;işik
- sıkıştırma algoritmaları ile
- sıkıştırılmıştır
- (BZip2, Zip). Bu dokümanlar <a
- href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/">FreeBSD FTP
- sitesinde </a>bulunmaktadır.</p>
-
- <p>Bu belge <a href="&enbase;/docproj/docproj.html">FreeBSD
- Dokümantasyon Projesi</a>tarafından
- yapılmakta ve devam ettirilmektedir ve bizler yeni
- doküman ekleyecek ve eski dokümanlar devam ettirecek
- insanlar aramaktayız.</p>
-
- <h3><a name="books">Kitaplar</a></h3>
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/index.html">FreeBSD
- SSS</a> (<tt>faq</tt>)<br>
- <small>FreeBSD 'nin bütün yönlerini içeren
- Sıkça Sorulan Sorular ve
- cevapları.</small></p>
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/index.html">FreeBSD
- El kitabı</a> (<tt>handbook</tt>)<br>
- <small>FreeBSD kullanıcıları için
- kapsamlı ve sürekli gelişen bir
- kaynak.</small></p>
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/books/developers-handbook/index.html">
- FreeBSD Geliştiricisinin El kitabı</a>
- (<tt>developers-handbook</tt>)<br>
- <small>FreeBSD için yazılım
- geliştirmek isteyen insanlar için (Sadece FreeBSD
- 'y geliştiren insanlar için
- de&eth;ildir).</small></p>
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/books/arch-handbook/index.html">
- FreeBSD Mimarisi El kitabı</a>
- (<tt>arch-handbook</tt>)<br>
- <small>FreeBSD sistem geliştiricileri içindir. Bu
- kitap FreeBSD çekirde&eth;i hakkında
- birçok yapısal bilgiler içerir.</small></p>
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/books/porters-handbook/index.html">Port
- El kitabı</a> (<tt>porters-handbook</tt>)<br>
- <small>Üçüncü parti bir
- yazılımı FreeBSD port sistemine
- çevirmek için en önemli kaynak.</small></p>
-
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/books/design-44bsd/index.html">"The
- Design and Implementation of the 4.4BSD Operating System"
- kitabının ikinci bölümü</a>
- (<tt>design-44bsd</tt>)<br>
- <small>Addison-Wesley tarafından bu bölüm
- FreeBSD 'nin temeli olan 4.4BSD işletim sisteminin
- dizaynını anlatır.</small></p>
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/books/corp-net-guide/index.html">"The
- FreeBSD Corporate Networker's Guide" kitabının
- sekizinci bölümü</a>
- (<tt>corp-net-guide</tt>)<br>
- <small>Addison-Wesley tarafından
- ba&eth;ışlanan bu bölüm FreeBSD
- işletim sistemi ile Windows, NT, and Novell gibi
- istemcilere yazıcı servis
- paylaşımının nasıl
- yapıldı&eth;ını
- anlatır.</small></p>
-
- <p><a href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/books/fdp-primer">Yeni
- başlayanlar için FreeBSD Dokümantasyon
- Projesi El kitabı</a> (<tt>fdp-primer</tt>)<br>
- <small>FreeBSD Dokümantasyon projesine katkıda
- bulunmak isteyenler için bir
- başlangıç kitabı.</small></p>
-
- <h3><a name="articles">Makaleler</a></h3>
-
-<!-- Articles are sorted by pathname -->
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/committers-guide/index.html">
- Committer Klavuzu</a> (<tt>committers-guide</tt>)<br>
- <small>FreeBSD committer 'ları için gerekli
- bilgiler.</small></p>
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/console-server/article.html">Konsol
- Sunucusu Dokümanı</a> (<tt>console-server</tt>)<br>
- <small>Ucuz çoklu seri port kartı ile FreeBSD
- tabanlı konsol sunucusun nasıl kuruldu&eth;u
- anlatılmaktadır.</small></p>
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributing/index.html">
- FreeBSD 'ye Katkıda Bulunmak</a>
- (<tt>contributing</tt>)<br>
- <small>FreeBSD Projesine nasıl katkıda
- bulunabilirsiniz</small></p>
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributors/index.html">
- FreeBSD 'ye Katkıda Bulunanların Listesi</a>
- (<tt>contributors</tt>)<br>
- <small>FreeBSD 'nin gelişmesine katkıda bulunan
- orjanizasyonlar ve şahıslar.</small></p>
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/cvs-freebsd/article.html">FreeBSD
- ile CVS Ambarı Kurmak </a> (<tt>cvs-freebsd</tt>)<br>
- <small>FreeBSD projesi ile aynı CVSROOT
- altyapısını taşıyan bir CVS
- ambarı nasıl kurulur?</small></p>
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/cvsup-advanced/article.html">CVSup
- Detayları</a> (<tt>cvsup-advanced</tt>)<br>
- <small>CVSup sisteminin inceli&eth;i.</small></p>
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/explaining-bsd/index.html">
- BSD 'i Açıklanıyor</a>
- (<tt>explaining-bsd</tt>)<br>
- <small>``BSD Nedir?'' sorusuna verilen bir cevap.</small></p>
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/fbsd-from-scratch/index.html">
- Sıfırdan FreeBSD</a>
- (<tt>fbsd-from-scratch</tt>)<br>
- <small>Bir FreeBSD sisteminin en sevdi&eth;iniz portlarla
- beraber sıfırdan nasıl derlenece&eth;i,
- kurulaca&eth;ı ve konfigüre edilece&eth;i (boş
- bir dosya sistemine) anlatılmaktadır.</small></p>
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/filtering-bridges/index.html">
- Fitreleme yapan Bridge 'ler</a> (<tt>filtering-bridges</tt>)<br>
- <small>FreeBSD sistemini router yerine bridge gibi
- konfigüre ederek firewall ve filtrelemenin nasıl
- gerçekleştirilece&eth;i
- anlatılır.</small></p>
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/fonts/index.html">Fontlar
- ve FreeBSD</a> (<tt>fonts</tt>)<br>
- <small>FreeBSD içindeki de&eth;işik font
- teknolojilerinin açıklamaları ve
- bunların de&eth;işik programlar ile nasıl
- kullanıldı&eth;ı.</small></p>
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/freebsd-questions/index.html">
- FreeBSD-questions mail listesinden en iyi sonucu nasıl
- alırsınız</a> (<tt>freebsd-questions</tt>)<br>
- <small>-questions mail listesinden yararlı bilgilerin
- nasıl alınabilece&eth;i
- anlatılır.</small></p>
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/hubs/index.html">FreeBSD
- 'yi Yansılamak</a> (<tt>hubs</tt>)<br>
- <small>FreeBSD web sitesinin, CVSup sunucusunun, FTP sunucusunun
- nasıl yansılanaca&eth;ını anlatan
- bir başvuru kayna&eth;ı</small></p>
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/ipsec-must/index.html">FreeBSD
- 'deki IPSEC işlevselli&eth;inin
- ba&eth;ımsız bir testi</a>
- (<tt>ipsec-must</tt>)<br>
- <small>FreeBSD IPsec fonksiyonelli&eth;inin nasıl test
- edilece&eth;i anlatılır.</small></p>
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/java-tomcat/index.html">Java
- ve Jakarta Tomcat</a> (<tt>java-tomcat</tt>)<br>
- <small>Java ve Jakarta Tomcat 'in FreeBSD 'de
- kurulumu.</small></p>
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/laptop/article.html">Laptoplarda
- FreeBSD</a> (<tt>laptop</tt>)<br>
- <small>FreeBSD 'yi laptoplarda nasıl
- kullanabilirsiniz.</small></p>
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/mh/index.html">MH
- El kitabı</a> (<tt>mh</tt>)<br>
- <small>MH mail okuma programının FreeBSD 'de
- nasıl kullanılaca&eth;ı.</small></p>
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/new-users/index.html">FreeBSD
- 'de ilk adımlar </a> (<tt>new-users</tt>)<br>
- <small>FreeBSD ve &unix; sistemini ilk kez kullanacaklar
- için.</small></p>
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/pam/index.html">Pluggable
- Authentication Modules</a> (<tt>pam</tt>)<br>
- <small>FreeBSD altında PAM sistemi ve modüllerinin
- nasıl kullanılaca&eth;ı.</small></p>
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/pr-guidelines/article.html">FreeBSD
- Problem Rapor Sistemi Kotarma Klavuzu</a>
- (<tt>pr-guidelines</tt>)<br>
- <small>FreeBSD problem raporlarının
- kotarılması için tavsiyeler.</small></p>
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/problem-reports/article.html">
- FreeBSD Problem Raporu yazmak</a>
- (<tt>problem-reports</tt>)<br>
- <small>FreeBSD Projesine bir problemi iletmenin nasıl
- yapıldı&eth;ı
- anlatılır.</small></p>
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/pxe/index.html">FreeBSD
- 'de PXE boot sistemi</a> (<tt>pxe</tt>)<br>
- <small>FreeBSD ile Intel PXE sunucusunun nasıl
- kuruldu&eth;u ve FreeBSD istemcilerin PXE sunucusunu kullanarak
- nasıl boot edilece&eth;i
- anlatılmaktadır.</small></p>
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/releng/index.html">FreeBSD
- Sürüm Mühendisli&eth;i</a>
- (<tt>releng</tt>)<br>
- <small>FreeBSD sürüm mühendisli&eth;i
- takımının FreeBSD İşletim
- Sisteminin sürümlerini yaparken izledi&eth;i yollar.
- Ayrıca özel FreeBSD sürümü yapmak
- için kullanılacak olan araçlar
- anlatılır.</small></p>
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/releng-packages/index.html">Üçüncü
- parti yazılımlar için FreeBSD
- Sürüm Mühendisli&eth;i</a>
- (<tt>releng-packages</tt>)<br>
-
- <small>FreeBSD sürüm mühendisleri
- tarafından resmi FreeBSD sürümlerinde
- yüksek kalitede paketlerin nasıl
- oluşturulaca&eth;ı anlatılmaktadır.
- Bu dökümanın geliştirilmesine devam
- edilmektedir fakat elinde sonunda FreeBSD.org "Paket
- Kümesi" tarafından kullanılan paket
- oluşturdu&eth;u, paketlerin sürüm cd'lerinde
- nasıl da&eth;ıldı&eth;ı ve paket
- setlerinin do&eth;rulu&eth;unun nasıl
- araştırıldı&eth;ını
- da anlatacaktır.</small></p>
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/serial-uart/index.html">Seri
- ve UART cihazlar</a> (<tt>serial-uart</tt>)<br>
- <small>FreeBSD
- 'de seri portların ve çok portlu seri arabirim
- kartlarının nasıl
- kullanıldı&eth;ı hakkında
- detaylı bilgi.</small></p>
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/solid-state/index.html">FreeBSD
- ve Katı Durumlu (Solid State) cihazlar</a>
- (<tt>solid-state</tt>)<br> <small>FreeBSD 'de katı
- durumlu disklerin nasıl
- kullanıldı&eth;ı
- anlatılır.</small></p>
-
- <p><a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/vm-design/index.html">
- FreeBSD VM sisteminin tasarım parçaları</a>
- (<tt>vm-design</tt>)<br> <small>FreeBSD sanal hafıza
- sisteminin nasıl gerçellendi&eth;inin
- anlatılır.</small></p>
-
- <h3><a name="man">Klavuz Sayfaları</a></h3>
-
- <dl>
- <dt><strong>FreeBSD</strong></dt>
-
- <dd>Sürüm:
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+1.0-RELEASE">1.0</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+1.1-RELEASE">1.1</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+1.1.5.1-RELEASE">1.1.5.1</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+2.0-RELEASE">2.0</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+2.0.5-RELEASE">2.0.5</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+2.1.0-RELEASE">2.1.0</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+2.1.5-RELEASE">2.1.5</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+2.1.6.1-RELEASE">2.1.6.1</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+2.1.7.1-RELEASE">2.1.7.1</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+2.2.1-RELEASE">2.2.1</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+2.2.2-RELEASE">2.2.2</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+2.2.5-RELEASE">2.2.5</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+2.2.6-RELEASE">2.2.6</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+2.2.7-RELEASE">2.2.7</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+2.2.8-RELEASE">2.2.8</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+3.0-RELEASE">3.0</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+3.1-RELEASE">3.1</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+3.2-RELEASE">3.2</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+3.3-RELEASE">3.3</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+3.4-RELEASE">3.4</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+3.5.1-RELEASE">3.5.1</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+4.0-RELEASE">4.0</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+4.1-RELEASE">4.1</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+4.2-RELEASE">4.2</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+4.3-RELEASE">4.3</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+4.4-RELEASE">4.4</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+4.5-RELEASE">4.5</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+4.6-RELEASE">4.6</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+4.7-RELEASE">4.7</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+4.8-RELEASE">4.8</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=freebsd-stable">4.x-stable</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+5.0-RELEASE">5.0</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+5.1-RELEASE">5.1</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+5.1-current">5.1-current</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=FreeBSD+Ports">Ports</a>.</dd>
-
- <dt><strong>Di&eth;er Sistemler</strong></dt>
-
- <dd><a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=v7">Unix Yedinci Sürüm (V7)</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=2.8BSD">2.8BSD</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=2.9BSD">2.9.1BSD</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=2.10BSD">2.10BSD</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=2.11BSD">2.11BSD</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=4.3BSD+Reno">4.3BSD Reno</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=NET%2F2">NET/2</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=386BSD+0.1">386BSD 0.1</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=4.4BSD+Lite2">4.4BSD Lite2</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=hpux">HP-UX</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=linux">Linux</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=NetBSD">NetBSD</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=OpenBSD">OpenBSD</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=darwin">Darwin</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=plan9">Plan 9</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=sunos4">SunOS 4.x</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=sunos5">SunOS 5.x</a>,
- <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=ultrix">ULTRIX 4.2</a>,
- and <a
- href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?manpath=XFree86">XFree86</a>.
- </dd>
- </dl>
-
- <h3><a name="other">Di&eth;er Dokümanlar</a></h3>
-
- <p><a href="http://docs.FreeBSD.org/44doc/">4.4BSD Belgeleri</a>:
- 4.4BSD belgelerinin kendi FreeBSD makinanızda <a
- href="file://localhost/usr/share/doc">/usr/share/doc</a>
- dizininde bulabilece&eth;iniz (e&eth;er doc
- da&eth;ıtımını kurduysanız)
- html versiyonu.</p>
-
- <p><a href="http://docs.FreeBSD.org/info/">Info Belgeleri</a>: <a
- href="file://localhost/usr/share/info">/usr/share/info</a>
- dizininde bulunan Info belgeleri (e&eth;er doc
- da&eth;ıtımını
- kurduysanız).</p>
-
- <h2>Di&eth;er web siteleri</h2>
-
- <p>FreeBSD hakkında birçok yararlı bilgi
- içeren ba&eth;ımsız siteler.</p>
-
- <h3><a name="other-books">Kitaplar</a></h3>
-
- <ul>
- <li>
- <p><a href="http://www.vmunix.com/fbsd-book/">A Comprehensive
- Guide to FreeBSD</a> FreeBSD işletim sistemini anlatan
- kitap yapısı baz alınarak
- hazırlanmış bir site FreeBSD ve UNIX
- sistemlerine yeni başlayanlar için
- tasarlanmıştır ve yapımı
- devam etmektedir.</p>
- </li>
- </ul>
-
- <h3><a name="other-articles">Makaleler</a></h3>
-
- <ul>
- <li>
- <p>Niels Jorgensen tarafından kaleme alınan
- FreeBSD geliştirim adımlarını
- anlatan akedemik bir çalışma: <a
- href="http://www.ruc.dk/~nielsj/research/papers/freebsd.pdf">
- ``Putting it All in the Trunk, Incremental Software
- Development in the FreeBSD Open Source Project''</a>
- [Information Systems Journal (2001) 11, 321-336].</p>
- </li>
- <li>
- <p><a href="http://www.computerbits.com/">Computer Bits</a>
- Mart 1996 'dan beri yayında olan ve <a
- href="mailto:tedm@agora.rdrop.com">Ted Mittelstaedt</a>
- tarafından kaleme alınan <strong>The Network
- Community</strong> adlı köşesinde FreeBSD
- ile alakalı harika makaleler içeren
- İnternet dergisi.</p>
-
- <p>Bazı popüler makaleleri: <em><a
- href="http://www.computerbits.com/archive/1996/0300/lan9603.html">
- FreeBSD tabanlı bir mail sunucu kurulumu</a></em>,
- <em><a
- href="http://www.computerbits.com/archive/1997/0800/lan9708.html">
- Network Address Translation</a></em>, and <em><a
- href="http://www.computerbits.com/archive/1996/1100/lan9611.html">
- Fax sunucusu kurulumu</a></em>.</p>
- </li>
- </ul>
-
- <ul>
- <li>
- <p>BSD 'nin U.C Berkeley 'deki önde gelen
- mimarlarından <a
- href="mailto:mckusick@mckusick.com">Kirk McKusick</a> FreeBSD
- kullanarak iki <a
- href="http://www.mckusick.com/courses/">4.4BSD Kernel
- Internals</a> kursu vermektedir. Bu kurslara
- katılamayanlar için video teypler de mevcuttur
- ve satılmaktadır.</p>
- </li>
-
- <li>
- <p><a href="http://flag.blackened.net/freebsd/">FreeBSD
- How-To's for the Lazy and Hopeless</a> FreeBSD kurulumu ve
- konfigürasyonunu anlatan bir "how-to" şeklinde
- hazırlanmış başka bir
- dokümandır. </p>
- </li>
-
- <li>
- <p><a href="http://www.tldp.org/HOWTO/Linux+FreeBSD.html">The
- Linux+FreeBSD mini-HOWTO</a> aynı sistem içinde
- Linux ve FreeBSD 'nin nasıl
- kullanılaca&eth;ını anlatır.
- FreeBSD 'ye giriş yaparak bu iki işletim
- sisteminin aynı sistemde nasıl
- kurulaca&eth;ı (Örnek olarak aynı takas
- alanını nasıl
- kullanaca&eth;ını) anlatır.</p>
- </li>
-
- <li>
- <p><a href="http://www.nber.org/amd.html">AMD işlemci ve
- FreeBSD</a></p>
- </li>
-
- <li>
- <p><a
- href="http://ukug.uk.FreeBSD.org/~mark/ntfs_install_2.2.html">
- FreeBSD 2.2.x NTFS (NT dosya sistemi)
- sürücüsünün kurulumu</a>.</p>
- </li>
-
- <li>
- <p><a
- href="http://ukug.uk.FreeBSD.org/~mark/ntfs_install_3.1.html">
- FreeBSD 3.1 NTFS sürücüsü
- kurulumu</a>.</p>
- </li>
-
- <li>
- <p><em>Yeni Başlayanlar için FreeBSD Kurulum
- Detayları</em>. Bu doküman <a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/install.html">
- FreeBSD El kitabına</a> dahil edilmiştir.</p>
- </li>
-
- <li>
- <p><a
- href="http://www.daemonnews.org/200010/blueprints.html">Dinamik
- Çekirdek
- Ba&eth;daştırıcısı(KLD)
- Programlama</a>.</p>
- </li>
-
- <li>
- <p><a
- href="http://www.daemonnews.org/200007/newbus-intro.html">
- Newbus kullanarak Çekirdek Sürücüsü
- nasıl yazılır</a>.</p>
- </li>
-
- <li>
- <p><em>ISA donanım sürücüsü
- yazımı</em>. Bu döküman <a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/books/developers-handbook">
- Geliştirici El kitabına</a> dahil
- edilmiştir.</p>
- </li>
-
- <li>
- <p><em>FreeBSD Assembly Dili Programlama
- Dokümanı</em>. Bu doküman <a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/books/developers-handbook">
- Geliştirici El kitabına</a> dahil
- edilmiştir.</p>
- </li>
-
- <li>
- <p><a href="http://www.cfcl.com/rdm/split_DNS.html">
- FreeBSD 'de Ayrık DNS (Split DNS) Kurulumu </a></p>
- </li>
-
- <li>
- <p><a href="http://www.jp.FreeBSD.org/PAO/">Tatsumi
- Hosokawa'nin Mobil Bilgisayar sayfası</a> FreeBSD 3.X
- ve daha önceki versiyonlarda dizüstü
- bilgisayarın nasıl
- kullanılaca&eth;ını anlatır.</p>
- </li>
-
- <li>
- <p><a href="http://people.FreeBSD.org/~fsmp/SMP/SMP.html"> SMP
- destek sayfası</a> FreeBSD 4.X ve daha önceki
- sürümlerde SMP deste&eth;ini anlatır.</p>
- </li>
-
- <li>
- <p> Silberschatz, Galvin and Gagne tarafından
- yazılan <a
- href="http://jws-edcv.wiley.com/college/tlp/0,9842,ECSC-CXC-CXXCC-CXB0C_0471417432_BKS,00.html">
- Operating Systems Concepts</a> ders kitabının Ek
- A kısmı <a
- href="http://www.wiley.com/college/silberschatz6e/0471417432/pdf/bsd.pdf">PDF
- formatı</a>. Bu ek FreeBSD 'ye
- adanmıştır ve FreeBSD'nin iç
- yapısına iyi bir tanıtım
- yapmaktadır.</p>
- </li>
-
- </ul>
-
- <h3><a name="links">Linkler</a></h3>
-
- <ul>
- <li>
- <p>The <a
- href="http://dmoz.org/Computers/Software/Operating_Systems/Unix/BSD/FreeBSD/">Open
- Directory Project</a> FreeBSD için çok
- güzel linkler içermektedir ve pazarlama
- amacıyla kullanılabilecek <a
- href="http://dmoz.org/Computers/Software/Operating_Systems/Unix/BSD/FreeBSD/Prominent_Users/">Ünlü
- kullanıcılar</a> sayfasını
- içermektedir.</p></li>
-
- <li>
- <p>The <a
- href="http://people.FreeBSD.org/~faulkner/multimedia/mm.html">
- FreeBSD Multimedya Sayfası</a> <a href=
- "http://people.FreeBSD.org/~ahasty/Bt848.html">Bt848</a> video
- yakalama çipi gibi birçok multimedya linki
- içermektedir.</p>
- </li>
- </ul>
-
- <h2>Gerçek Dünyadan Linkler...</h2>
-
- <h3><a name="press" href="&enbase;/news/press.html">Basında FreeBSD </a></h3>
-
- <p>FreeBSD hakkında basında yayınlanan
- hikayeler.</p>
-
- <h2><a name="newsgroups">Haber Grupları</a></h2>
-
- <p>Aşa&eth;ıdaki haber grupları FreBSD
- kullanıcıları için
- ayrılmıştır:</p>
-
- <ul>
- <li>
- <p><a
- href="news:comp.unix.bsd.freebsd.announce">comp.unix.bsd.freebsd.announce</a>
- (moderated)</p>
- </li>
-
- <li>
- <p><a
- href="news:comp.unix.bsd.freebsd.misc">comp.unix.bsd.freebsd.misc</a></p>
- </li>
-
- <li>
- <p><a
- href="news:comp.unix.bsd.misc">comp.unix.bsd.misc</a></p>
- </li>
- </ul>
-
- <h2><a name="additional">Ek Kaynaklar</a></h2>
-
- <h3><a href="http://www.daemonnews.org/newsletter/">BSD Real-Quick (TM) Gazetesi</a></h3>
-
- <p>FreeBSD arenasında gerçekleşen
- gelişimleri içeren aylık (arasıra iki
- haftada bir çıkmaktadır) bir gazete
- freebsd-announce listesine bu gazeteyi e-posta
- vasıtasıyla almak için üye
- olabilirsiniz.</p>
-
- <h3><a href="http://minnie.tuhs.org/FreeBSD-srctree/FreeBSD.html">
- Kaynak Kod</a></h3>
-
- <p>FreeBSD işletim sisteminin
- <em>çekirde&eth;inin</em> kaynak kodunun html hali. Bu
- sayfa <a href="http://minnie.tuhs.org/warren.html">Warren
- Toomey</a> tarafından hazırlanmaktadır.</p>
-
- <h3><a href="http://www.daemonnews.org/">Daemon News</a></h3>
-
- <p>BSD haberlerinde tartışmasız bir
- numara.</p>
-
- <p>FreeBSD gibi bu belgeler zinciri de
- gönüllülerden oluşur. Bu projenin
- amacı düzeltmelerin ve yeni materyallerin
- duyurulmasıdır.</p>
-
- <h3><a name="diary" href="http://www.freebsddiary.org/">The FreeBSD
- Diary</a></h3>
-
- <p>FreeBSD Diary UNIX 'e yeni başlayanlar için
- birçok how-to 'dan oluşan bir sayfadır. Bu
- sitenin amacı de&eth;işik portların
- adım adım nasıl
- kurulaca&eth;ının
- anlatılmasıdır.</p>
-
- <h3><a href="http://www.OnLamp.com/bsd/">The O'Reilly Network BSD
- Dev Center</a></h3>
-
- <p>BSD Dev Center FreeBSD ile alakalı
- ipuçları ve makaleler içeren iki
- köşeye sahiptir.</p>
-
- &footer;
- </body>
-</html>
diff --git a/tr_TR.ISO8859-9/htdocs/features.xml b/tr_TR.ISO8859-9/htdocs/features.xml
deleted file mode 100644
index 579479d3d3..0000000000
--- a/tr_TR.ISO8859-9/htdocs/features.xml
+++ /dev/null
@@ -1,131 +0,0 @@
-<!--
- The FreeBSD Turkish Documentation Project
- Original revision: 1.19
--->
-
-<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//FreeBSD//DTD HTML 4.01 Transitional-Based Extension//EN" [
-<!ENTITY date "$FreeBSD$">
-<!ENTITY title "FreeBSD'nin Teknolojik Üstünlükleri">
-]>
-
-<html>
- &header;
-
- <h1>FreeBSD birçok üstün özellikler
- sunar.</h1>
-
- <blockquote>
- <p>Hangi uygulamayı kullanırsanız
- kullanın sistem kaynaklarınızın
- tüm potansiyelini kullanmak istersiniz. FreeBSD'nin
- üstün özellikleri ile bunu
- başarırsınız.</p>
- </blockquote>
-
- <hr align="left" noshade="noshade" width="100%"><font
- color="#FF0000"><font size="+1">4.4BSD tabanlı tam
- teşeküllü bir işletim sistemi.</font></font>
-
- <blockquote>
- <p>FreeBSD'nin kökleri Berkeley'deki Kaliforniya
- Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri Araşturma Grubu
- tarafından çıkarılan <b>BSD</b>
- işletim sisteminin en son sürümlerine
- dayanır. 4.4BSD sistem mühendisleri
- tarafından yazılan <i>The Design and
- Implementation of 4.4BSD Operating System</i> adlı kitap
- FreeBSD'nin ana işlevselli&eth;ini detaylı bir
- şekilde anlatmaktadır.</p>
-
- <p>Dünyanın dört bir yanındaki
- gönüllü geliştiriciler ile FreeBSD
- projesi 4.4BSD işletim sisteminin fonksiyonelli&eth;ini
- arttırmak için yeni sürümler yaparak
- ve her bir sürümde daha dayanıklı,
- daha hızlı ve kullanıcılar
- tarafından istenen yeni özellikleri katarak
- ilerlemektedir.</p>
- </blockquote>
-
- <hr align="left" noshade="noshade" width="100%"><font
- color="#FF0000"><font size="+1">FreeBSD di&eth;er işletim
- sistemlerine göre daha performanslı ve di&eth;er
- işletim sistemleri ile daha uyumlu
- çalışarak sistem yönetimini daha kolay
- hale getirmektedir.</font></font>
-
- <blockquote>
- <p>FreeBSD geliştiricileri işletim sistemleri
- kavramında en zorlu görevleri yerine
- getirmektedirler. Bunlar:</p>
-
- <ul>
- <li><b>Birleştirilmiş sanal hafıza ve dosya
- sistemi keşlemesi</b> ile disk keşi ve programlar
- tarafından kullanılan hafızayı
- düzgün bir şekilde sürekli
- ayarlamaktadır. Sonuç olarak programlar en
- güzel şekilde hafıza yönetimi ve
- yüksek disk erişimine sahip olur. Bunun sonucu
- olarak sistem yöneticisi keş
- büyüklü&eth;ünü ayarlama derdinden
- kurtulmuş olur.</li>
-
- <li><b>Uyumluluk Modülleri</b> Linux, SCO UNIX, NetBSD,
- ve BSD/OS için yazılmış
- programların FreeBSD 'de
- çalışmasını
- sa&eth;lar.</li>
-
- <li><b>Çekirdek Kuyrukları</b> ile
- programların senkron olmayan dosya i ve soket IO
- işlemlerini en uygun şekilde yaparak uygulama ve
- sistem performansının
- arttırılmasını sa&eth;lar.</li>
-
- <li><b>Kabul Filteri</b> ile web sunucuları gibi
- ba&eth;lantı duyarlı ygulamaların
- bazı özelliklerini işletim sistemi
- çekirde&eth;ine düzgün bir şekilde
- yükleyerek sistem performansının
- artmasına neden olur.</li>
-
- <li><b>Soft Updates</b> ile güvenlik ve
- güvenirlilikten ödün vermeden sistem dosya
- sistemi performası
- arttırılmış olur. Bütün
- meta-data dosya sistemi işlemlerini inceleyerek bu
- işlemlerin aynı anda olmasını
- engeller. Bunun yerine bekleyen meta-data işlemleri
- için bir durum tablosu oluşturarak bu bilgileri
- meta-data 'yı keşlemek, aynı dosya
- üzerindeki sonraki işlemlerin tekrar
- yazılmasını sa&eth;lamak ve meta-data
- bilgilerini sıralayarak daha verimli bir şekilde
- kullanılmasını sa&eth;lamak için
- kullanır.</li>
-
- <li><b>IPsec ve IPv6 Deste&eth;i</b> ile a&eth;
- güvenli&eth;i arttırılmış
- olur ve gelecek nesil İnternet protokolleri(IPV6)
- deste&eth;i sa&eth;lanır.</li>
-
- </ul>
-
- <p>Üzerinde hali hazırda
- çalışılan projeler: Çok
- işlemcili sistemlerde daha yüksek sistem
- performansı, Scheduler Activation deste&eth;i ile
- thread içeren uygulamalar için paralel
- çalışma olana&eth;ının
- arttırılması, dosya sistemleri
- anlık durumları, fsck olmadan boot etme,
- sıfır-kopya soketler ve olay-durumlu soket IO
- deste&eth;i ile daha iyi a&eth; performansı, ACPI
- deste&eth;i ve Mandatory Access Control deste&eth;i
- gelişmiş güvenlik deste&eth;i.</p>
- </blockquote>
-
- &footer;
- </body>
-</html>
diff --git a/tr_TR.ISO8859-9/htdocs/index.xsl b/tr_TR.ISO8859-9/htdocs/index.xsl
deleted file mode 100644
index c9b40fdc1f..0000000000
--- a/tr_TR.ISO8859-9/htdocs/index.xsl
+++ /dev/null
@@ -1,534 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-9"?>
-<!DOCTYPE xsl:stylesheet PUBLIC "-//FreeBSD//DTD FreeBSD XSLT 1.0 DTD//EN"
- "http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/xslt10-freebsd.dtd" [
-<!ENTITY title "The FreeBSD Project">
-]>
-<!--
- The FreeBSD Turkish Documentation Project
- Original revision: 1.77
--->
-
-<!-- $FreeBSD$ -->
-
-<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
- <xsl:import href="http://www.FreeBSD.org/XML/lang/share/xml/libcommon.xsl"/>
-
- <xsl:variable name="date" select="'$FreeBSD$'"/>
-
- <xsl:output type="html" encoding="&xml.encoding;"
- doctype-public="-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"/>
-
- <xsl:template match="/">
- <html>
- <head>
- <title>&title;</title>
- <meta name="description" content="The FreeBSD Projesi"/>
- <meta name="keywords" content="FreeBSD, BSD, UNIX, Support, Gallery,
- Release, Application, Software, Handbook, FAQ, Tutorials, Bugs,
- CVS, CVSup, News, Commercial Vendors, homepage, CTM, Unix"/>
- <link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" type="image/x-icon"/>
- <link rel="icon" href="/favicon.ico" type="image/x-icon"/>
- </head>
-
- <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#0000FF" vlink="#840084"
- alink="#0000FF">
-
- <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
- <tr>
- <td><a href="http://www.FreeBSD.org/tr/index.html">
- <img src="&enbase;/gifs/freebsd_1.gif" height="94" width="306"
- alt="FreeBSD: The Power to Serve" border="0"/></a></td>
-
- <td align="right" valign="bottom">
- <form action="http://www.FreeBSD.org/cgi/mirror.cgi"
- method="get">
-
- <br/>
-
- <font
- color="#990000"><b>Yakınınızdaki
- bir Yansı:</b></font>
-
- <br/>
-
- <select name="goto">
- <!-- Only list TRUE mirrrors here! Native language pages
- which are not mirrored should be listed in
- support.xml. -->
-
- <option value="http://www2.at.FreeBSD.org/">IPv6 Avusturya</option>
- <option value="http://www.dk.FreeBSD.org/">IPv6 Danimarka</option>
- <option value="http://www2.de.FreeBSD.org">IPv6 Almanya</option>
- <option value="http://www.jp.FreeBSD.org/www.FreeBSD.org/">IPv6 Japonya</option>
- <option value="http://www2.no.FreeBSD.org/">IPv6 Norveç</option>
- <option value="http://www1.uk.FreeBSD.org/">IPv6 UK</option>
- <option value="http://www4.us.FreeBSD.org/">IPv6 USA/1</option>
- <option value="http://www5.us.FreeBSD.org/">IPv6 USA/2</option>
- <option value="http://www.ar.FreeBSD.org/">Arjantin</option>
- <option value="http://www.au.FreeBSD.org/">Avusturalya/1</option>
- <option value="http://www2.au.FreeBSD.org/">Avusturalya/2</option>
- <option value="http://www.at.FreeBSD.org/">Avusturya/1</option>
- <option value="http://www2.at.FreeBSD.org/">Avusturya/2</option>
- <option value="http://freebsd.unixtech.be/">Belçika</option>
- <option value="http://www.br.FreeBSD.org/">Brezilya/1</option>
- <option value="http://www2.br.FreeBSD.org/www.freebsd.org/">Brezilya/2</option>
- <option value="http://www3.br.FreeBSD.org/">Brezilya/3</option>
- <option value="http://www.bg.FreeBSD.org/">Bulgaristan</option>
- <option value="http://www.ca.FreeBSD.org/">Kanada/1</option>
- <option value="http://www2.ca.FreeBSD.org/">Kanada/2</option>
- <option value="http://www.cn.FreeBSD.org/">Çin</option>
- <option value="http://www.cz.FreeBSD.org/">Çek Cumhur.</option>
- <option value="http://www.dk.FreeBSD.org/">Danimarka/1</option>
- <option value="http://www3.dk.FreeBSD.org/">Danimarka/2</option>
- <option value="http://www.ee.FreeBSD.org/">Estonya</option>
- <option value="http://www.fi.FreeBSD.org/">Finlandiya/1</option>
- <option value="http://www2.fi.FreeBSD.org/">Finlandiya/2</option>
- <option value="http://www.fr.FreeBSD.org/">Fransa</option>
- <option value="http://www.de.FreeBSD.org/">Almanya/1</option>
- <option value="http://www1.de.FreeBSD.org/">Almanya/2</option>
- <option value="http://www2.de.FreeBSD.org/">Almanya/3</option>
- <option value="http://www.gr.FreeBSD.org/">Yunanistan/1</option>
- <option value="http://www.FreeBSD.gr/">Yunanistan/2</option>
- <option value="http://www.hk.FreeBSD.org/">Hong Kong</option>
- <option value="http://www.hu.FreeBSD.org/">Macaristan/1</option>
- <option value="http://www2.hu.FreeBSD.org/">Macaristan/2</option>
- <option value="http://www.is.FreeBSD.org/">İzlanda</option>
- <option value="http://www.ie.FreeBSD.org/">İrlanda/1</option>
- <option value="http://www2.ie.FreeBSD.org/">İrlanda/2</option>
- <option value="http://www.it.FreeBSD.org/">İtalya/1</option>
- <option value="http://www.gufi.org/mirrors/www.freebsd.org/data/">Italya/2</option>
- <option value="http://www.jp.FreeBSD.org/www.FreeBSD.org/">Japonya</option>
- <option value="http://www.kr.FreeBSD.org/">Kore/1</option>
- <option value="http://www2.kr.FreeBSD.org/">Kore/2</option>
- <option value="http://www.kw.FreeBSD.org/">Kuveyt</option>
- <option value="http://www.lv.FreeBSD.org/">Letonya</option>
- <option value="http://www.lt.FreeBSD.org/">Litvanya</option>
- <option value="http://www.nl.FreeBSD.org/">Hollanda/1</option>
- <option value="http://www2.nl.FreeBSD.org/">Hollanda/2</option>
- <option value="http://www.nz.FreeBSD.org/">Yeni Zelanda</option>
- <option value="http://www.no.FreeBSD.org/">Norveç/1</option>
- <option value="http://www2.no.FreeBSD.org/">Norveç/2</option>
- <option value="http://www.FreeBSD.org.ph/">Filipinler</option>
- <option value="http://www.pl.FreeBSD.org/">Polonya/1</option>
- <option value="http://www2.pl.FreeBSD.org/">Polonya/2</option>
- <option value="http://www.pt.FreeBSD.org/">Portekiz/1</option>
- <option value="http://www4.pt.FreeBSD.org/">Portekiz/2</option>
- <option value="http://www5.pt.FreeBSD.org/">Portekiz/3</option>
- <option value="http://www.ro.FreeBSD.org/">Romanya/1</option>
- <option value="http://www2.ro.FreeBSD.org/">Romanya/2</option>
- <option value="http://www3.ro.FreeBSD.org/">Romanya/3</option>
- <option value="http://www4.ro.FreeBSD.org/">Romanya/4</option>
- <option value="http://www.ru.FreeBSD.org/">Rusya/1</option>
- <option value="http://www2.ru.FreeBSD.org/">Rusya/2</option>
- <option value="http://www3.ru.FreeBSD.org/">Rusya/3</option>
- <option value="http://www4.ru.FreeBSD.org/">Rusya/4</option>
- <option value="http://www.sm.FreeBSD.org/">San Marino</option>
- <option value="http://www2.sg.FreeBSD.org/">Singapur</option>
- <option value="http://www.sk.FreeBSD.org/">Slovakya/1</option>
- <option value="http://www2.sk.FreeBSD.org/">Slovakya/2</option>
- <option value="http://www.si.FreeBSD.org/">Slovenya/1</option>
- <option value="http://www2.si.FreeBSD.org/">Slovenya/2</option>
- <option value="http://www.es.FreeBSD.org/">İspanya/1</option>
- <option value="http://www2.es.FreeBSD.org/">İspanya/2</option>
- <option value="http://www3.es.FreeBSD.org/">İspanya/3</option>
- <option value="http://www.za.FreeBSD.org/">Güney Afrika/1</option>
- <option value="http://www2.za.FreeBSD.org/">Güney Afrika/2</option>
- <option value="http://www.se.FreeBSD.org/">İsveç/1</option>
- <option value="http://www2.se.FreeBSD.org/">İsveç/2</option>
- <option value="http://www.ch.FreeBSD.org/">İsviçre/1</option>
- <option value="http://www2.ch.FreeBSD.org/">İsviçre/2</option>
- <option value="http://www.tw.FreeBSD.org/">Tayvan/1</option>
- <option value="http://www2.tw.FreeBSD.org/">Tayvan/2</option>
- <option value="http://www3.tw.FreeBSD.org/">Tayvan/3</option>
- <option value="http://www4.tw.FreeBSD.org/">Tayvan/4</option>
- <option value="http://www.tr.FreeBSD.org/">Türkiye/1</option>
- <option value="http://www2.tr.FreeBSD.org/">Türkiye/2</option>
- <option value="http://www.enderunix.org/freebsd/">Türkiye/3</option>
- <option value="http://www.ua.FreeBSD.org/">Ukrayna/1</option>
- <option value="http://www2.ua.FreeBSD.org/">Ukrayna/2</option>
- <option value="http://www5.ua.FreeBSD.org/">Ukrayna/3</option>
- <option value="http://www4.ua.FreeBSD.org/">Ukrayna/Crimea</option>
- <option value="http://www.uk.FreeBSD.org/">İngiltere/1</option>
- <option value="http://www2.uk.FreeBSD.org/">İngiltere/2</option>
- <option value="http://www3.uk.FreeBSD.org/">İngiltere/3</option>
- <option value="http://www4.uk.FreeBSD.org/">İngiltere/4</option>
- <option value="http://www1.uk.FreeBSD.org/">İngiltere/5</option>
- <option value="http://www2.us.FreeBSD.org/">ABD/1</option>
- <option value="http://www4.us.FreeBSD.org/">ABD/2</option>
- <option value="http://www5.us.FreeBSD.org/">ABD/3</option>
- </select>
-
- <input type="submit" value=" Go "/>
-
- <br/>
-
- <font color="#990000"><b>Dil: </b></font>
- <a href="&enbase;/it/index.html">İtalyanca</a>,
- <a href="&enbase;/ja/index.html">Japonca</a>,
- <a href="&enbase;/ru/index.html">Rusça</a>,
- <a href="&enbase;/es/index.html">İspanyolca</a>,
- <a href="&enbase;/support.html#web">Diğerleri</a>
- </form>
- </td>
- </tr>
- </table>
-
- <br/>
-
- <hr size="1" noshade="noshade"/>
-
- <!-- Main layout table -->
- <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
- <tr>
- <td valign="top">
- <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="1"
- bgcolor="#000000" width="100%">
- <tr>
- <td>
- <table cellpadding="4" cellspacing="0" border="0"
- bgcolor="#ffcc66" width="100%">
- <tr>
- <td>
- <p><font size="+1" color="#990000"><b>Haberler</b></font>
-
-
- <small><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/news/newsflash.html">Anonslar</a><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/news/press.html">Basın</a><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/news/index.html">Diğerleri ...</a>
- </small></p>
-
- <p><font size="+1" color="#990000"><b>Yazılım</b></font>
- <small><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/mirrors.html">Nereden Bulabilirim?</a><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/releases/index.html">Sürüm Bilgileri</a><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/ports/index.html">Ports Uygulamaları</a><br/>
- </small></p>
-
- <p><font size="+1" color="#990000"><b>Dokümantasyon</b></font>
-
- <small><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/projects/newbies.html">Yeniler İçin</a><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/index.html">El Kitabı</a><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/index.html">SSS</a><br/>
- &middot; <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi">Klavuz Sayfaları</a><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/docproj/index.html">Dokümantasyon Proj.</a><br/>
- &middot; <a href="docs.html">Diğerleri...</a><br/>
- </small></p>
-
- <p><font size="+1" color="#990000"><b>Destek</b></font>
-
- <small><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/support.html#mailing-list">Mail listeleri</a><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/support.html#newsgroups">Haber Grupları</a><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/support.html#user">Kullanıcı Grupları</a><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/support.html#web">Web Kaynakları</a><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/security/index.html">Güvenlik</a><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/support.html">Diğerleri...</a>
- </small></p>
-
- <p><font size="+1" color="#990000"><b>Hata Bildirimi</b></font>
- <small><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/send-pr.html">Hata Bildirimi Gönder</a><br/>
- &middot; <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/query-pr-summary.cgi">Hata Sorgulama</a><br/>
- &middot; <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/query-pr.cgi">Hata ID'sine Göre Ara</a><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/support.html#gnats">Diğerleri...</a><br/>
- </small></p>
-
-
- <p><font size="+1" color="#990000"><b>Geliştirim</b></font>
-
- <small><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/projects/index.html">Projeler</a><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/releng/index.html">Sürüm Mühendisliği</a><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/support.html#cvs">CVS Deposu</a><br/>
- </small></p>
-
- <p><font size="+1" color="#990000"><b>Satın Alma</b></font>
-
- <small><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/commercial/software_bycat.html">Yazılım</a><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/commercial/hardware.html">Donanım</a><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/commercial/consulting_bycat.html">Danışmanlık</a><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/commercial/misc.html">Diğer</a><br/>
- </small></p>
-
- <p><font size="+1" color="#990000"><b>Bağışlar</b></font>
- <small><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/donations/index.html">Bağıs Kurumu</a><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/donations/donors.html">Yapılan Bağışlar</a><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/donations/wantlist.html">İhtiyaç Listesi</a><br/>
- </small></p>
-
- <p><font size="+1" color="#990000"><b>Site içi</b></font>
-
- <small><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/search/index-site.html">Site Haritası</a><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/search/search.html">Arama</a><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/internal/index.html">Diğer ...</a><br/>
-
- </small></p>
-
- <form action="http://www.FreeBSD.org/cgi/search.cgi" method="get">
- <small>Arama:<br/>
- <input type="text" name="words" size="10"/>
- <input type="hidden" name="max" value="25"/>
- <input type="hidden" name="source" value="www"/>
- <input type="submit" value="Go"/></small>
- </form></td>
- </tr>
- </table>
- </td>
- </tr>
- </table>
- </td>
-
- <td></td>
-
- <!-- Main body column -->
-
- <td align="left" valign="top" rowspan="2">
- <h2><font color="#990000">FreeBSD Nedir?</font></h2>
-
- <p>FreeBSD x86 Uyumlu, DEC Alpha, IA-64, PC-98 ve
- UltraSPARC&reg; mimarileri için ileri seviye bir
- işletim sistemidir. Berkeleydeki Kaliforniya
- Üniversitesinde geliştirilmiş
- &unix; türevi olan BSD 'yi
- temel almıştır. FreeBSD <a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributors/index.html">birçok
- kişi </a> tarafından geliştirilmekte ve
- devam ettirilmektedir. Ayrıca başka <a
- href="&enbase;/platforms/index.html">mimariler</a>
- için geliştirim değişik
- aşamalardadır.</p>
-
- <h2><font color="#990000">En Büyük
- Özellikleri</font></h2>
-
- <p>FreeBSD ileri seviyede ağ, performans,
- güvenlik ve uyumluluk <a
- href="&base;/features.html">özellikleri</a>sunar.
- Bu özellikler ticari olan bazı işletim
- sistemlerinde bile bulunmamaktadır.</p>
-
- <h2><font color="#990000">Güçlü
- İnternet Çözümleri</font></h2>
-
- <p>FreeBSD ideal bir <a
- href="&enbase;/internet.html">İnternet ya da
- İntranet</a> sunucusu olabilir. Ağır
- ağ yüklerinde sağlam ağ hizmetleri
- verecek yapıdadır ve aynı anda
- çalışan binlerce işleme cevap
- vermek için sistem hafızasını
- verimli bir şeklilde kullanır. FreeBSD ile
- çalışan uygulama ve servisler
- için <a
- href="&enbase;/gallery/gallery.html">galeri</a>
- sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.</p>
-
- <h2><font color="#990000">Binlerce Uygulamayı
- Çalıştırabilirsiniz</font></h2>
-
- <p>FreeBSD kalitesi günümüzde
- kullanılan düşük maliyetli PC
- donanımları ile birleşince mevcut
- ticari &unix; masaüstü
- sistemlere çok ekonomik bir alternatif
- olmaktadır. FreeBSD masaüstü ve sunucu
- <a
- href="&enbase;/applications.html">uygulamaları</a>
- için hazır durumdadır.</p>
-
- <h2><font color="#990000">Kolay Kurulum</font></h2>
-
- <p>FreeBSD CD-ROM, DVD-ROM, flopi disk, manyetik teyp, ve
- MS-DOS&reg; disk bölümünden ya da bir
- ağ bağlantınız mevcutsa <i>direk</i>
- anonim FTP ya da NFS ile kurulabilir. Bütün
- ihtiyacınız bir çift 1.44MB flopi ve
- <a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/install.html">bu</a>
- dokümandır.</p>
-
- <h2><font color="#990000">FreeBSD
- <i>Ücretsizdir</i></font></h2>
-
- <a href="&enbase;/copyright/daemon.html"><img
- src="&enbase;/gifs/dae_up3.gif" alt="" height="81"
- width="72" align="right" border="0"/></a>
-
- <p>Bu özelliklere sahip bir işletim sisteminin
- yüksek fiyatlar ile
- satılacağını
- düşünebilirsiniz fakat FreeBSD <a
- href="&enbase;/copyright/index.html">ücretsiz</a>
- bir işletim sistemidir ve bütün kaynak
- kodu ile beraber gelir. Eğer denemek isterseniz <a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/mirrors.html">daha
- fazla bilgi </a> mevcuttur.</p>
-
- <h2><font color="#990000">FreeBSD 'ye Katkıda
- Bulunmak</font></h2>
-
- <p>FreeBSD işletim sistemine katkıda bulunmak son derece
- basittir. İhtiyacınız olan tek şey FreeBSD işletim
- sisteminde geliştirilmesini düşündügünüz kısımları bulup
- bu değişiklikleri(dikkatli ve özenli bir şekilde) yapıp,
- yaptığınız değişiklikleri FreeBSD Projesine send-pr
- sistemi ile ya da tanıyorsanız bir FreeBSD geliştiricisine
- göndermek olacaktır. Yapacağınız değişiklik
- dokümantasyon, sanatsal işler ya da kaynak kodu gibi
- şeyler olabilir. Ayrıntılı bilgi için <a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributing/index.html">FreeBSD'ye
- Katkıda Bulunmak</a> makalesine başvurabilirsiniz.</p>
-
- <p>Program yazan biri olmasanız bile FreeBSD
- Projesine katkıda bulunmak için
- başka yollar mevcuttur. The FreeBSD
- Foundation(FreeBSD Kurumu) kar amacı
- gütmeyen bir organizasyon olup yapılan
- katkılar vergiden düşebilir
- durumdadır. Daha fazla bilgi için <a
- href="mailto:bod@FreeBSDFoundation.org">bod@FreeBSDFoundation.org</a>
- ile irtibata geçebilir ya da direk posta ile
- şu adresi kullanabilirsiniz : The FreeBSD
- Foundation, 7321 Brockway Dr. Boulder, CO 80303. USA</p>
-
- <p>Silicon Breeze firması
- yaptığı BSD Daemon heykellerinden
- gelen kazançların 15% 'ini FreeBSD
- Foundation'a vermektedir. Daha fazla bilgiye <a
- href="http://www.linuxjewellery.com/beastie/">bu</a>
- sayfadan ulaşabilirsiniz.</p>
- </td>
-
- <td></td>
-
- <!-- Right-most column -->
- <td valign="top">
- <!-- News / release info table -->
- <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="1"
- bgcolor="#000000" width="100%">
- <tr>
- <td>
- <table cellpadding="4" cellspacing="0" border="0"
- bgcolor="#ffcc66" width="100%">
- <tr>
- <td valign="top"><p><font size="+1" color="#990000"><b>Yeni Teknololi Sürümü:
- &rel.current;</b></font><br/>
-
- <small>&middot; <a href="&u.rel.announce;">Duyuru</a><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/install.html">Kurulum Klavuzu</a><br/>
- &middot; <a href="&u.rel.notes;">Sürüm Bilgileri</a><br/>
- &middot; <a href="&u.rel.hardware;">Desteklenen Donanımlar</a><br/>
- &middot; <a href="&u.rel.errata;">Düzeltilen Hatalar</a><br/>
- &middot; <a href="&u.rel.early;">Erken Adaptasyon Klavuzu</a></small></p>
-
- <p><font size="+1" color="#990000"><b>Kararlı Sürüm:
- &rel2.current;</b></font><br/>
-
- <small>&middot; <a href="&u.rel2.announce;">Duyuru</a><br/>
- &middot; <a href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/install.html">Kurulum Klavuzu</a><br/>
- &middot; <a href="&u.rel2.notes;">Sürüm Bilgileri</a><br/>
- &middot; <a href="&u.rel2.hardware;">Desteklenen Donanımlar</a><br/>
- &middot; <a href="&u.rel2.errata;">Düzeltilen Hatalar</a></small></p>
-
- <p><font size="+1" color="#990000"><b>Proje Haberleri</b></font></p>
-
- <xsl:call-template name="html-index-news-project-items">
- <xsl:with-param name="news.project.xml-master" select="$news.project.xml-master" />
- <xsl:with-param name="news.project.xml" select="$news.project.xml" />
- </xsl:call-template>
-
- <p><a href="&enbase;/news/newsflash.html">Öncekiler ...</a></p>
-
- <p><font size="+1" color="#990000"><b>Basında FreeBSD</b></font></p>
-
- <xsl:call-template name="html-index-news-press-items">
- <xsl:with-param name="news.press.xml-master" select="$news.press.xml-master" />
- <xsl:with-param name="news.press.xml" select="$news.press.xml" />
- </xsl:call-template>
-
- <p><a href="&enbase;/en/news/press.html">Öncekiler ...</a></p>
-
- <p><font size="+1" color="#990000"><b>Güvenlik Tavsiyeleri</b></font></p>
-
- <xsl:call-template name="html-index-advisories-items">
- <xsl:with-param name="advisories.xml" select="$advisories.xml" />
- <xsl:with-param name="type" select="'advisory'" />
- </xsl:call-template>
-
- <p><a href="&enbase;/security/index.html">Öncekiler ...</a></p>
- </td>
- </tr>
- </table>
- </td>
- </tr>
- </table>
-
- <p>&#xa0;</p>
-
- <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="1"
- bgcolor="#000000" width="100%">
- <tr>
- <td>
- <table cellpadding="4" cellspacing="0" border="0"
- bgcolor="#FFFFFF" width="100%"><tr> <td>FreeBSD
- hakkında daha fazla bilgi almak için
- FreeBSD ile alakali <a
- href="&enbase;/publish.html">yayınlar</a> ya
- da <a
- href="&enbase;/news/press.html">Basında
- FreeBSD</a>, sayfalarını ziyaret
- edebilirsiniz!</td>
- </tr>
- </table>
- </td>
- </tr>
- </table>
- </td>
- </tr>
- </table>
-
- <hr noshade="noshade" size="1" />
-
- <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
- <tr>
- <td><a href="http://www.freebsdmall.com/"><img
- src="&enbase;/gifs/mall_title_medium.gif" alt="[FreeBSD Mall]"
- height="65" width="165" border="0"/></a></td>
-
- <td><a href="http://www.ugu.com/"><img src="&enbase;/gifs/ugu_icon.gif"
- alt="[Sponsor of Unix Guru Universe]"
- height="64" width="76"
- border="0"/></a></td>
-
- <td><a href="http://www.daemonnews.org/"><img src="&enbase;/gifs/darbylogo.gif"
- alt="[Daemon News]" height="45" width="130"
- border="0"/></a></td>
-
- <td><a href="&enbase;/copyright/daemon.html"><img
- src="&enbase;/gifs/powerlogo.gif"
- alt="[Powered by FreeBSD]"
- height="64"
- width="160"
- border="0"/></a></td>
- </tr>
- </table>
-
- <div id="FOOTER">
- &copyright;
-
- The mark FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD
- Foundation and is used by The FreeBSD Project with the
- permission of <a
- href="http://www.freebsdfoundation.org/documents/Guidelines.shtml">The
- FreeBSD Foundation</a>.
-
- </div> <!-- FOOTER -->
- </body>
- </html>
- </xsl:template>
-</xsl:stylesheet>
diff --git a/tr_TR.ISO8859-9/htdocs/mailto.xml b/tr_TR.ISO8859-9/htdocs/mailto.xml
deleted file mode 100644
index b1f7cd9ac3..0000000000
--- a/tr_TR.ISO8859-9/htdocs/mailto.xml
+++ /dev/null
@@ -1,47 +0,0 @@
-<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//FreeBSD//DTD HTML 4.01 Transitional-Based Extension//EN" [
-<!ENTITY date "$FreeBSD$">
-<!ENTITY title "FreeBSD ile irtibata geçmek">
-]>
-<!--
- The FreeBSD Turkish Documentation Project
- Original revision: 1.28
--->
-
-<html>
- &header;
-
- <h2>FreeBSD Hakkındaki Sorular...</h2>
-
- <p>FreeBSD ile alakalı sorular FreeBSD Questions
- mail listesine <a
- href="mailto:freebsd-questions@FreeBSD.org">freebsd-questions@FreeBSD.org</a> gönderilmelidir.</p>
- <p><a href="&enbase;/support.html#mailing-list">Mail listeleri </a>
- FreeBSD kullanıcıları için birçok konu başlığına sahip bir buluşma ve
- destek noktasıdır. Ayrıca birçok İngilizce olmayan listelerde bu
- linkte bulunmaktadır.
- </p>
-
-
- <h2>Bu WWW sunucusu hakkındaki sorular...</h2>
-
- <p>Dokümanlarımız(<a
- href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/index.html">Elkitabı</a>, <a href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/index.html">SSS</a>, <a
- href="&base;/docs.html">Kitaplar ve Makaleler</a>) hakkındaki sorularınız ve önerileriniz
- FreeBSD Dokümantasyon Projesi Mail Listesine, <a
- href="mailto:freebsd-doc@FreeBSD.org">freebsd-doc@FreeBSD.org</a> gönderilmelidir.</p>
-
- <h2>Posta adresi, telefon ve faks</h2>
-
- <p>CDROM siparişleri için: <a href="http://www.freebsdmall.com/">The FreeBSD Mall</a></p>
-
- <p>Ticari destek için: <a href="http://www.freebsdmall.com/">The
- FreeBSD Mall</a></p>
-
- <h2><a href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributors/staff-who.html">Kim Neden Sorumlu</a></h2>
-
- <p>Halkla İlişkiler&amp; Kurumsal , Güvenlik Müdürü,
- Postmaster, Webmaster vb.</p>
-
- &footer;
- </body>
-</html>
diff --git a/tr_TR.ISO8859-9/share/xml/catalog.xml b/tr_TR.ISO8859-9/share/xml/catalog.xml
deleted file mode 100644
index 97fbf04e27..0000000000
--- a/tr_TR.ISO8859-9/share/xml/catalog.xml
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
-<?xml version="1.0"?>
-<!DOCTYPE catalog PUBLIC "-//OASIS//DTD Entity Resolution XML Catalog V1.0//EN"
- "http://www.oasis-open.org/committees/entity/release/1.0/catalog.dtd">
-
-<!-- $FreeBSD$ -->
-
-<catalog xmlns="urn:oasis:names:tc:entity:xmlns:xml:catalog">
- <rewriteSystem systemIdStartString="http://www.FreeBSD.org/XML/lang/"
- rewritePrefix="../../"/>
- <rewriteURI uriStartString="http://www.FreeBSD.org/XML/lang/"
- rewritePrefix="../../"/>
-
- <system
- systemId="http://www.FreeBSD.org/XML/lang/share/xml/freebsd-common.xsl"
- uri="http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/empty.xsl" />
- <system
- systemId="http://www.FreeBSD.org/XML/lang/share/xml/freebsd-epub.xsl"
- uri="http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/empty.xsl" />
- <system
- systemId="http://www.FreeBSD.org/XML/lang/share/xml/freebsd-fo.xsl"
- uri="http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/empty.xsl" />
- <system
- systemId="http://www.FreeBSD.org/XML/lang/share/xml/freebsd-dblatex.xsl"
- uri="http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/empty.xsl" />
- <system
- systemId="http://www.FreeBSD.org/XML/lang/share/xml/freebsd-xhtml.xsl"
- uri="http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/empty.xsl" />
-
- <public
- publicId="-//FreeBSD//ENTITIES FreeBSD Language Specific Entities//EN"
- uri="l10n.ent" />
- <public
- publicId="-//FreeBSD//ENTITIES DocBook FreeBSD Entity Set//EN"
- uri="entities.ent" />
-</catalog>
diff --git a/tr_TR.ISO8859-9/share/xml/entities.ent b/tr_TR.ISO8859-9/share/xml/entities.ent
deleted file mode 100644
index e00d625047..0000000000
--- a/tr_TR.ISO8859-9/share/xml/entities.ent
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
-<!-- $FreeBSD$ -->
-
-<!ENTITY % freebsd PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Miscellaneous FreeBSD Entities//EN"
- "nonexistent">
-%freebsd;
-<!ENTITY % mailing-lists PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Mailing List Entities//EN"
- "nonexistent">
-%mailing-lists;
-<!ENTITY % newsgroups PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Newsgroup Entities//EN"
- "nonexistent">
-%newsgroups;
-<!ENTITY % teams PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Team Entities//EN"
- "nonexistent">
-%teams;
-<!ENTITY % trademarks PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Trademark Entities//EN"
- "nonexistent">
-%trademarks;
diff --git a/tr_TR.ISO8859-9/share/xml/header.l10n.ent b/tr_TR.ISO8859-9/share/xml/header.l10n.ent
deleted file mode 100644
index e5910f9c92..0000000000
--- a/tr_TR.ISO8859-9/share/xml/header.l10n.ent
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-9"?>
-<!--
- The FreeBSD Turkish Documentation Project
- Original revision: 1.60
--->
-
-<!-- $FreeBSD$ -->
-
-<!-- Images -->
-<!ENTITY i.daemon '<img src="&enbase;/gifs/daemon.gif" alt="" align="left" width="80" height="76">'>
-<!ENTITY i.new '<img src="&enbase;/gifs/new.gif" alt="[New!]" width="28" height="11">'>
-
-<!-- Components making up the standard headers and footers. -->
-<!-- Override in the prolog <em>before</em> including this -->
-<!-- file if necessary. -->
-<!ENTITY copyright '&copy; 1995-2006 The FreeBSD Project.
- All rights reserved.'>
-<!ENTITY email 'freebsd-questions'>
-<!ENTITY author '<a href="&base;/index.html">home</a> &nbsp; | &nbsp; <a href="&base;/mailto.html">contact</a> &nbsp; | &nbsp; <a href="&enbase;/copyright/index.html">legal</a> &nbsp; | &nbsp; &copyright;'>
-<!ENTITY date ''>
-<!ENTITY home '<a href="&base;/index.html"><img src="&enbase;/gifs/home.gif"
- alt="FreeBSD Home Page" border="0" align="right" width="101" height="33"></a>'>
-<!ENTITY stylesheet '&enbase;/freebsd.css'>
diff --git a/tr_TR.ISO8859-9/share/xml/l10n.ent b/tr_TR.ISO8859-9/share/xml/l10n.ent
deleted file mode 100644
index 72a66be512..0000000000
--- a/tr_TR.ISO8859-9/share/xml/l10n.ent
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-9"?>
-<!--
- The FreeBSD Turkish Documentation Project
- Original revision: 1.60
--->
-
-<!-- $FreeBSD$ -->
-<!--
- Base is the absolute URL for the given page, minus the actual page
- part. It should either be specified as a fully qualified URL, or
- relative to the server root. It should be defined in the prolog
- <em>before</em> including this file if the page does not live at the
- default location below.
-
- When making a link, use <a href="&base;/mypage.html">foo</a> and
- &base; will be expanded appropriately. Base is also used in the
- definition of standard boilerplate entities in this file, so be sure
- base is correct!
--->
-
-<!ENTITY url.doc.langcode 'tr_TR.ISO8859-9'>
-<!ENTITY xml.encoding 'iso-8859-9'>
-
-<!-- URLs to information on the latest release -->
-<!ENTITY u.rel.notes '&enbase;/releases/&rel.current;R/relnotes.html'>
-<!ENTITY u.rel.announce '&enbase;/releases/&rel.current;R/announce.html'>
-<!ENTITY u.rel.errata '&enbase;/releases/&rel.current;R/errata.html'>
-<!ENTITY u.rel.hardware '&enbase;/releases/&rel.current;R/hardware.html'>
-<!ENTITY u.rel.early '&enbase;/releases/&rel.current;R/early-adopter.html'>
-
-<!-- URLs to information on the latest release -->
-<!ENTITY u.rel2.notes '&enbase;/releases/&rel2.current;R/relnotes.html'>
-<!ENTITY u.rel2.announce '&enbase;/releases/&rel2.current;R/announce.html'>
-<!ENTITY u.rel2.errata '&enbase;/releases/&rel2.current;R/errata.html'>
-<!ENTITY u.rel2.hardware '&enbase;/releases/&rel2.current;R/hardware.html'>
diff --git a/tr_TR.ISO8859-9/share/xml/libcommon.xsl b/tr_TR.ISO8859-9/share/xml/libcommon.xsl
deleted file mode 100644
index 0ca183b552..0000000000
--- a/tr_TR.ISO8859-9/share/xml/libcommon.xsl
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-9"?>
-<!DOCTYPE xsl:stylesheet PUBLIC "-//FreeBSD//DTD FreeBSD XSLT 1.0 DTD//EN"
- "http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/xslt10-freebsd.dtd">
-<!-- $FreeBSD$ -->
-
-<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
- <xsl:import href="http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/libcommon.xsl"/>
-
-</xsl:stylesheet>
diff --git a/tr_TR.ISO8859-9/share/xml/navibar.l10n.ent b/tr_TR.ISO8859-9/share/xml/navibar.l10n.ent
deleted file mode 100644
index 978c1c26a8..0000000000
--- a/tr_TR.ISO8859-9/share/xml/navibar.l10n.ent
+++ /dev/null
@@ -1,2 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-9"?>
-<!-- $FreeBSD$ -->