aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/Makefile19
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.sgml306
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/dhcpd.conf22
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/install.cfg208
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/loader.rc11
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/pkgmaker.sh9
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/post36
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/pre7
8 files changed, 618 insertions, 0 deletions
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/Makefile b/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/Makefile
new file mode 100644
index 0000000000..6fb7f80435
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/Makefile
@@ -0,0 +1,19 @@
+# $FreeBSD$
+
+DOC?= article
+
+FORMATS?= html
+
+INSTALL_COMPRESSED?=gz
+INSTALL_ONLY_COMPRESSED?=
+
+SRCS= article.sgml
+
+DOC_PREFIX?= ${.CURDIR}/../../..
+
+afterinstall:
+ ${INSTALL_DOCS} ${.CURDIR}/dhcpd.conf ${.CURDIR}/install.cfg \
+ ${.CURDIR}/loader.rc ${.CURDIR}/pkgmaker.sh \
+ ${.CURDIR}/post ${.CURDIR}/pre ${DESTDIR}
+
+.include "${DOC_PREFIX}/share/mk/doc.project.mk"
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.sgml b/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.sgml
new file mode 100644
index 0000000000..9027ecdbac
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.sgml
@@ -0,0 +1,306 @@
+<!--
+ The FreeBSD Documentation Project
+ The FreeBSD Danish Documentation Project
+
+ $FreeBSD$
+ Original revision: 1.22
+-->
+
+<!DOCTYPE article PUBLIC "-//FreeBSD//DTD DocBook V4.1-Based Extension//EN" [
+<!ENTITY % man PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Manual Page Entities//EN"> %man
+<!ENTITY % authors PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Author Entities//EN"> %authors;
+<!ENTITY % misc PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Miscellaneous FreeBSD Entities//EN"> %misc;
+<!ENTITY % trademarks PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Trademark Entities//EN"> %trademarks;
+<!ENTITY % translators PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Translator Entities//DK"> %translators;
+]>
+
+<article lang="da">
+ <articleinfo>
+ <title>FreeBSD kvikstart Guide</title>
+
+ <authorgroup>
+ <author>
+ <firstname>Alfred</firstname>
+ <surname>Perlstein</surname>
+
+ <affiliation>
+ <address><email>alfred@FreeBSD.org</email></address>
+ </affiliation>
+ </author>
+ </authorgroup>
+
+ <pubdate>$FreeBSD$</pubdate>
+
+ <legalnotice id="trademarks" role="trademarks">
+ &tm-attrib.freebsd;
+ &tm-attrib.intel;
+ &tm-attrib.general;
+ </legalnotice>
+
+ <abstract>
+ <para>Denne artikel viser metoden hvorved man kan f&aring; maskiner til
+ at installere FreeBSD ved hj&aelig;lp af &intel; PXE metoden
+ til at boote en maskine over et netv&aelig;rk.</para>
+
+ &trans.da.jespersen;
+ </abstract>
+ </articleinfo>
+
+ <sect1 id="introduction">
+ <title>Introduktion</title>
+
+ <warning>
+ <para>Denne procedure vil g&oslash;re <quote>Serveren</quote>
+ b&aring;de usikker og farlig. Det er bedst bare at holde
+ <quote>Serveren</quote> p&aring; sin egen hub og ikke p&aring;
+ nogen m&aring;de tilg&aelig;ngelig for andre maskiner end
+ i<quote>klienterne</quote>.</para>
+ </warning>
+
+ <para>Terminologi:</para>
+
+ <informaltable frame="none">
+ <tgroup cols="2">
+
+ <tbody>
+ <row>
+ <entry>Server</entry>
+ <entry>Maskinen der tilbyder netboot og installations
+ muligheder.</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Klient</entry>
+ <entry>Maskinen der skal have FreeBSD installeret p&aring;
+ sig.</entry>
+ </row>
+ </tbody>
+ </tgroup>
+ </informaltable>
+
+ <para>Kr&aelig;ver: Klienter der underst&oslash;tter &intel; PXE
+ netboot muligheden, en Ethernet forbindelse.</para>
+
+ <para>Lad mig gerne vide hvis du falder over noget du har
+ problemer med, eller forslag til yderligere dokumentation.</para>
+
+ <para>Hvis du skal bruge nogen til at tr&aelig;ne/implementere et
+ specifikt netinstallations system for dig, s&aring; send mig
+ venligst en email s&aring; vi kan diskutere vilk&aring;r.</para>
+
+ <para>Jeg vil ogs&aring; gerne takkke &a.ps; og &a.jhb; for, at
+ lave det meste af programmerings arbejdet p&aring; pxeboot,
+ interfacet til &intel; PXE (netboot) systemet.</para>
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="server-config">
+ <title>Server Konfiguration</title>
+
+ <procedure>
+ <step>
+ <para>Install&eacute;r DHCP: Install&eacute;r <filename
+ role="package">net/isc-dhcp3</filename> du kan bruge denne
+ config fil <ulink url="dhcpd.conf">
+ <filename>dhcpd.conf</filename></ulink>, put den ind i
+ <filename>/usr/local/etc/</filename>.</para>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Sl&aring; tftp til:</para>
+
+ <procedure>
+ <step>
+ <para>Lav mappen <filename>/usr/tftpboot</filename></para>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Tilf&oslash;j denne linie til din
+ <filename>/etc/inetd.conf</filename>:</para>
+
+<programlisting>tftp dgram udp wait nobody /usr/libexec/tftpd tftpd /usr/tftpboot</programlisting>
+ </step>
+ </procedure>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Sl&aring; NFS til:</para>
+
+ <procedure>
+ <step>
+ <para>Tilf&oslash;j dette til
+ <filename>/etc/rc.conf</filename>:</para>
+
+ <programlisting>nfs_server_enable="YES"</programlisting>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Tilf&oslash;j dette til
+ <filename>/etc/exports</filename>:</para>
+
+ <programlisting>/usr -alldirs -ro</programlisting>
+ </step>
+ </procedure>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Genstart for at sl&aring; de nye services til eller
+ starte dem manuelt.</para>
+ </step>
+ </procedure>
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="bootstrap-config">
+ <title>Bootstrap ops&aelig;tning</title>
+
+ <procedure>
+ <step>
+ <para>Download bootfiler: Download
+ <ulink url="&snapshots.stable;/floppies/kern.flp">
+ kern.flp</ulink> og <ulink
+ url="&snapshots.stable;/floppies/mfsroot.flp">
+ mfsroot.flp</ulink> floppy imagesne.</para>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Ops&aelig;tning af ftp/pxe-boot mappen:</para>
+
+ <procedure>
+ <step>
+ <para>Put pxeboot i boot mappen:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>rm -rf /usr/obj/*</userinput>
+&prompt.root; <userinput>cd /usr/src/sys/boot</userinput>
+&prompt.root; <userinput>make</userinput>
+&prompt.root; <userinput>cp /usr/src/sys/boot/i386/pxeldr/pxeboot /usr/tftpboot</userinput></screen>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Mount <filename>kern.flp</filename> filen ved
+ hj&aelig;lp af vndevice og kopier dens indhold til
+ <filename>/usr/tftpboot</filename>:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>vnconfig vn0 kern.flp</userinput> # associer et vndevice med filen
+&prompt.root; <userinput>mount /dev/vn0 /mnt</userinput> # mount det
+&prompt.root; <userinput>cp -R /mnt /usr/tftpboot</userinput> # kopier indholdet til /usr/tftpboot
+&prompt.root; <userinput>umount /mnt</userinput> # unmount det
+&prompt.root; <userinput>vnconfig -u vn0</userinput> # disassocier vndevicet fra filen</screen>
+ </step>
+ </procedure>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Kompiler en tilpasset kernel for klienterne (for at
+ undg&aring; device konfigurations sk&aelig;rmen ved boot) og
+ put den i <filename>/usr/tftpboot</filename>.</para>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Lav en speciel <filename>loader.rc</filename> og
+ installer det i
+ <filename>/usr/tftpboot/boot/loader.rc</filename> s&aring; den
+ ikke prompter for den anden disk, her er <ulink
+ url="loader.rc">min</ulink>.</para>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Pak installeren og hj&aelig;lpeprogrammerne fra mfsroot
+ disken ud og dekomprimer dem, put dem ned
+ i<filename>/usr/tftpboot</filename> ogs&aring;:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>vnconfig vn0 mfsroot.flp</userinput> # associer et vndevice med filen
+&prompt.root; <userinput>mount /dev/vn0 /mnt</userinput> # mount det
+&prompt.root; <userinput>cp /mnt/mfsroot.gz /usr/tftpboot</userinput> # kopier indholdet til /usr/tftpboot
+&prompt.root; <userinput>umount /mnt</userinput> # unmount det
+&prompt.root; <userinput>vnconfig -u vn0</userinput> # disassocier vndevicet fra filen
+&prompt.root; <userinput>cd /usr/tftpboot</userinput> # skift mappe til pxeboot mappen
+&prompt.root; <userinput>gunzip mfsroot.gz</userinput> # dekomprimer mfsroot</screen>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Lav dit sysinstall script
+ <filename>install.cfg</filename>, du kan bruge <ulink
+ url="install.cfg">mit</ulink> som en skabelon, men du er
+ n&oslash;d til at editere det.</para>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Kopier sysinstall scriptet ind i det udpakkede og
+ dekomprimerede mfsroot image:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/tftpboot</userinput>
+&prompt.root; <userinput>vnconfig vn0 mfsroot</userinput>
+&prompt.root; <userinput>mount /dev/vn0 /mnt</userinput>
+&prompt.root; <userinput>cp install.cfg /mnt</userinput>
+&prompt.root; <userinput>umount /mnt</userinput>
+&prompt.root; <userinput>vnconfig -u vn0</userinput></screen>
+ </step>
+ </procedure>
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="install-setup">
+ <title>Installations ops&aelig;tning</title>
+
+ <procedure>
+ <step>
+ <para>Put installations filerne i en mappe der kan n&aring;s
+ via NFS p&aring; Serveren. Lav en mappe der svarer til 'nfs'
+ direktivet i <filename>install.cfg</filename> filen og lav et
+ spejl af FreeBSD installations filerne der, du skal have det
+ til at se ud nogenlunde s&aring;dan her:</para>
+
+ <screen>ABOUT.TXT TROUBLE.TXT compat20 floppies ports
+ERRATA.TXT UPGRADE.TXT compat21 games proflibs
+HARDWARE.TXT XF86336 compat22 info src
+INSTALL.TXT bin compat3x kern.flp
+LAYOUT.TXT catpages crypto manpages
+README.TXT cdrom.inf dict mfsroot.flp
+RELNOTES.TXT compat1x doc packages</screen>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Kopier de komprimerede pakker ind i packages/All mappen
+ under <filename>nfs</filename>.</para>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>V&aelig;r sikker p&aring;, at du har en
+ <filename>INDEX</filename> fil gjort klar i packages mappen.
+ Du kan lave dine egne <filename>INDEX</filename> notater
+ s&aring;dan her:</para>
+
+ <programlisting>alfred-1.0||/|Alfred install bootstrap||alfred@FreeBSD.org||||</programlisting>
+
+ <para>S&aring; kan du installere tilpassede pakker, specielt
+ din egen tilpassede post-install pakke.</para>
+ </step>
+ </procedure>
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="custom-postinst-package">
+ <title>Tilpasset Post-Install Pakke</title>
+
+ <para>Du kan bruge scriptet <ulink
+ url="pkgmaker.sh"><filename>pkgmaker.sh </filename></ulink> til
+ at lave en tilpasset pakke til post install. Ideen er at have
+ den til at installere og konfigurere de specielle ting du vil have
+ gjort. <filename>pkgmaker</filename> K&oslash;res i mappen
+ ovenover den pakke du &oslash;nsker at lave med det ene argument
+ fra pakken (f.eks mypkg) som s&aring; vil lave en mypkg.tgz som
+ du s&aring; kan inkludere i din sysinstall pakke.</para>
+
+ <para>Inde i din mappe med tilpassede pakker vil du have en fil kaldet
+ <filename>PLIST</filename> som indeholder alle de filer du
+ &oslash;nsker at installere og f&aring; inkorporeret i din
+ pakke.</para>
+
+ <para>Du vil ogs&aring; &oslash;nske dig at have nogle filer
+ kaldet <ulink url="pre"><filename>pre</filename></ulink> og
+ <ulink url="post"><filename>post</filename></ulink> i den mappe,
+ disse er shell scripts som du vil eksekverer f&oslash;r og efter
+ din pakke er installeret.</para>
+
+ <para>Siden denne pakke er i din <filename>install.cfg</filename>
+ fil burde den blive k&oslash;rt og lave den sidste konfiguration
+ for dig.</para>
+ </sect1>
+</article>
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/dhcpd.conf b/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/dhcpd.conf
new file mode 100644
index 0000000000..bdb0a9762d
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/dhcpd.conf
@@ -0,0 +1,22 @@
+# $Wintelcom: src/freebsd/pxe/doc/dhcpd.conf,v 1.2 2000/09/24 09:18:14 bright Exp $
+# $FreeBSD$
+
+option subnet-mask 255.255.255.0;
+option routers 10.8.253.254;
+filename "pxeboot";
+
+ddns-update-style none;
+
+option domain-name "google.com";
+option broadcast-address 10.8.253.255;
+option domain-name-servers 10.8.0.7;
+server-name "DHCPserver";
+server-identifier 10.8.253.201;
+
+default-lease-time 7200;
+max-lease-time 7200;
+
+subnet 10.8.253.0 netmask 255.255.255.0 {
+ next-server 10.8.253.201;
+ range 10.8.253.29 10.8.253.200;
+}
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/install.cfg b/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/install.cfg
new file mode 100644
index 0000000000..4aa657ff6c
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/install.cfg
@@ -0,0 +1,208 @@
+# $Wintelcom: src/freebsd/pxe/doc/install.cfg,v 1.1 2000/07/14 12:42:05 bright Exp $
+# $FreeBSD$
+
+# Dette er installation kongfigurations filen for vores rackmountede
+# FreeBSD cluster maskiner
+
+# Slå ekstra debugging til.
+debug=YES
+
+# Ok, dette burde slå AL promptning fra, kom ikke og klag til mig hvis du
+# mister en maskine fordi du netbootede den på det samme subnet som denne
+# box
+nonInteractive=YES
+noWarn=YES
+tryDHCP=YES
+
+################################
+# Mine host specifikke data
+hostname=booter
+domainname=mydomain.com
+# DHCP gør det her for os
+#nameserver=10.0.0.1
+#defaultrouter=10.0.0.1
+#ipaddr=DHCP
+#netmask=255.255.255.0
+################################
+
+################################
+# Hvilket installations device skal bruges
+nfs=x.x.x.x:/usr/releng4
+netDev=fxp0
+tryDHCP=YES
+mediaSetNFS
+################################
+
+################################
+# Vælg vilke distributioner vi vil have.
+dists= bin doc games manpages catpages proflibs dict info des compat1x compat20 compat21 compat22 compat3x crypto
+distSetCustom
+################################
+
+################################
+# Sæt parametrer for partition editoren på sd0.
+disk=ad0
+partition=all
+bootManager=standard
+diskPartitionEditor
+#diskPartitionWrite
+################################
+
+################################
+# Alle størrelse er skrevet i 512 byte blokke!
+#
+# En 96MB root partition, fulgt af en 0.5G swap partition, fulgt af
+# en 1G /var, og en /usr der bruger resten af pladsen på disken
+#
+ad0s1-1=ufs 1999999 /
+ad0s1-2=swap 6485760 none
+ad0s1-3=ufs 2097152 /var
+ad0s1-4=ufs 0 /usr
+# Lad os gøre det!
+diskLabelEditor
+#diskLabelCommit
+
+# OK, alting er klart. Gør det!
+installCommit
+
+package=XFree86-3.3.6
+packageAdd
+
+#package=XFree86-aoutlibs-3.3.3
+#packageAdd
+
+package=XFree86-contrib-3.3.6
+packageAdd
+
+package=arpwatch-2.1.a4
+packageAdd
+
+package=bash-2.04
+packageAdd
+
+package=bison-1.28
+packageAdd
+
+package=bzip2-1.0.0
+packageAdd
+
+package=ctags-3.5.2
+packageAdd
+
+package=dvips2ascii-1.3
+packageAdd
+
+package=electricfence-2.0.5
+packageAdd
+
+package=emacs-20.6
+packageAdd
+
+package=enscript-letter-1.6.1
+packageAdd
+
+package=fping-1.20
+packageAdd
+
+package=gawk-3.0.4
+packageAdd
+
+package=gdbm-1.8.0
+packageAdd
+
+package=gettext-0.10.35
+packageAdd
+
+package=gmake-3.79
+packageAdd
+
+package=ispell-3.1.20c
+packageAdd
+
+package=less-352
+packageAdd
+
+package=libgnugetopt-1.1
+packageAdd
+
+package=libtool-1.3.4
+packageAdd
+
+package=linux_base-6.1
+packageAdd
+
+package=linux_devtools-6.1
+packageAdd
+
+package=lmbench-1.1
+packageAdd
+
+package=m4-1.4
+packageAdd
+
+package=mprof-3.0
+packageAdd
+
+package=mtr-0.42
+packageAdd
+
+package=nmap-2.53
+packageAdd
+
+package=pine-4.21
+packageAdd
+
+package=portscanner-1.0
+packageAdd
+
+package=portsentry-1.0
+packageAdd
+
+package=python-1.5.2
+packageAdd
+
+package=rpm-2.5.6
+packageAdd
+
+package=rsaref-2.0
+packageAdd
+
+package=rsync-2.4.3
+packageAdd
+
+package=screen-3.9.5
+packageAdd
+
+package=stlport-3.01
+packageAdd
+
+package=tcsh-6.09.00
+packageAdd
+
+package=tk-8.0.5
+packageAdd
+
+package=vim-lite-5.6.70
+packageAdd
+
+package=wget-1.5.3
+packageAdd
+
+package=word2x-0.005
+packageAdd
+
+package=zip-2.3
+packageAdd
+
+package=zsh-3.0.7
+packageAdd
+
+#
+# Denne sidste pakke er speciel. Den bruges til at konfigurere maskinen.
+# Den installerer flere filer (som /root/.rhosts) og dens installations
+# script tweaker flere muligheder i /etc/rc.conf
+#
+package=mypkg-1.0
+packageAdd
+
+shutdown
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/loader.rc b/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/loader.rc
new file mode 100644
index 0000000000..95130eb4df
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/loader.rc
@@ -0,0 +1,11 @@
+\ $Wintelcom: src/freebsd/pxe/doc/loader.rc,v 1.1 2000/07/15 07:20:37 bright Exp $
+\ $FreeBSD$
+echo Loading Kernel...
+load /kernel
+echo Loading mfsroot...
+load -t mfs_root /mfsroot
+echo booting...
+echo \007\007
+echo initializing h0h0magic...
+set vfs.root.mountfrom="ufs:/dev/md0c"
+boot
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/pkgmaker.sh b/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/pkgmaker.sh
new file mode 100644
index 0000000000..0ff380b477
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/pkgmaker.sh
@@ -0,0 +1,9 @@
+#!/bin/sh
+
+# $Wintelcom: src/freebsd/pxe/doc/pkgmaker.sh,v 1.1 2000/07/14 12:42:05 bright Exp $
+# $FreeBSD$
+
+PKGNAME=${1}
+PKGDIR=`pwd`/${PKGNAME}/
+
+pkg_create -i ${PKGDIR}pre -I ${PKGDIR}post -f ${PKGDIR}PLIST -s ${PKGDIR} -p / -d ${PKGDIR}DESCR -c ${PKGDIR}COMMENT ${PKGNAME}.tgz
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/post b/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/post
new file mode 100644
index 0000000000..9437b5c8c0
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/post
@@ -0,0 +1,36 @@
+#!/bin/sh
+
+# $Wintelcom: src/freebsd/pxe/doc/post,v 1.1 2000/07/14 12:42:05 bright Exp $
+# $FreeBSD$
+
+echo post-install
+
+set PATH=/bin:/usr/local/bin:/sbin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/bin/X11
+export PATH
+
+# do timezone
+cp /usr/share/zoneinfo/America/Los_Angeles /etc/localtime
+
+conf="/etc/rc.conf.local"
+
+rm $conf
+
+echo 'sendmail_enable="NO"' >> $conf
+echo 'dumpdev="/dev/ad0s1b"' >> $conf
+echo 'sshd_enable="YES"' >> $conf
+echo 'linux_enable="YES"' >> $conf
+
+# Opsætning af IP adresse og hostnavn
+if=`ifconfig fxp1 inet | grep '[ ]*inet' | sed 's/[ ]*//'`
+echo "ifconfig_fxp1=\"${if}\"" >> $conf
+name=`echo $if | sed 's/[ ][ ]*/ /g' | cut -f2 -d" " | cut -f4 -d.`
+echo "hostname=\"suyy${name}\"" >> $conf
+
+echo "network_interfaces=\"fxp0 fxp1 lo0\"" >> $conf
+
+# Opsætning af gateway, oversæt netstat output
+gw=`netstat -rn | grep '^default' | sed 's/[ ][ ]*/ /g' | cut -f2 -d" "`
+echo "defaultrouter=\"${gw}\"" >> $conf
+
+pwd_mkdb -p /etc/master.passwd
+exit 0
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/pre b/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/pre
new file mode 100644
index 0000000000..afeb6ab73d
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/pre
@@ -0,0 +1,7 @@
+#!/bin/sh
+
+# $Wintelcom: src/freebsd/pxe/doc/pre,v 1.1 2000/07/14 12:42:05 bright Exp $
+# $FreeBSD$
+
+echo pre-install
+exit 0