aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/da_DK.ISO8859-1/articles/euro/article.sgml
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'da_DK.ISO8859-1/articles/euro/article.sgml')
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/euro/article.sgml190
1 files changed, 95 insertions, 95 deletions
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/euro/article.sgml b/da_DK.ISO8859-1/articles/euro/article.sgml
index af2e5cce5f..b3f006c08b 100644
--- a/da_DK.ISO8859-1/articles/euro/article.sgml
+++ b/da_DK.ISO8859-1/articles/euro/article.sgml
@@ -7,7 +7,7 @@
<article lang="da">
<articleinfo>
- <title>Euro symbolet p&aring;
+ <title>Euro symbolet på
<systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem></title>
<authorgroup>
@@ -35,33 +35,33 @@
<releaseinfo>$FreeBSD$</releaseinfo>
<abstract>
- <para>Dette dokument vil fors&oslash;ge at hj&aelig;lpe dig med
+ <para>Dette dokument vil forsøge at hjælpe dig med
at komme i gang med det nye <keycap>euro</keycap> symbol
- p&aring; det nye keyboard du var n&oslash;dt til at
- k&oslash;be i starten af 2002 p&aring; grund af skiftet til
- den f&aelig;lles valuta. Vi vil f&oslash;rst fokusere
- p&aring; de mere vigtige dele, som det at v&aelig;re i stand
- til at vise symbolet korrekt p&aring; konsollen.
+ på det nye keyboard du var nødt til at
+ købe i starten af 2002 på grund af skiftet til
+ den fælles valuta. Vi vil først fokusere
+ på de mere vigtige dele, som det at være i stand
+ til at vise symbolet korrekt på konsollen.
Senere sektioner vil handle om konfiguration af specifikke
programmer som for eksempel <application>X11</application>.
</para>
- <para>Megen hj&aelig;lpende input kom fra Oliver Fromme, Tom Rhodes
+ <para>Megen hjælpende input kom fra Oliver Fromme, Tom Rhodes
og utallige andre. Tak! uden jer ville denne artikel ikke have
- v&aelig;ret mulig!</para>
+ været mulig!</para>
&trans.da.jespersen;
</abstract>
</articleinfo>
<sect1>
- <title>Euroen i en n&oslash;ddeskal</title>
+ <title>Euroen i en nøddeskal</title>
- <para>Hvis du allerede f&oslash;ler dig komfortabel med
+ <para>Hvis du allerede føler dig komfortabel med
<ulink url="../../books/handbook/l10n.html">lokalisering</ulink>
som det er beskrevet i
- <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem> H&aring;ndbogen,
- er du m&aring;ske kun interesseret i de f&oslash;lgende fakta
+ <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem> Håndbogen,
+ er du måske kun interesseret i de følgende fakta
som lader dig komme hurtigt i gang:</para>
<variablelist>
@@ -70,9 +70,9 @@
<listitem>
<para>Dette er en lettere modificering af det almindeligt
- brugte ISO8859-1 karaters&aelig;t. Det inkluderer eurosymbolet.
+ brugte ISO8859-1 karatersæt. Det inkluderer eurosymbolet.
Det bruges til <envar>LANG</envar>, <envar>LC_CTYPE</envar>
- milj&oslash; variabler.</para>
+ miljø variabler.</para>
</listitem>
</varlistentry>
@@ -88,8 +88,8 @@
<term><filename>/usr/share/syscons/keymaps/*.iso.kbd</filename></term>
<listitem>
- <para>Passende tegns&aelig;t afh&aelig;ngigt af dit sprog.
- S&aelig;t din <literal>keymap</literal> indtastning i
+ <para>Passende tegnsæt afhængigt af dit sprog.
+ Sæt din <literal>keymap</literal> indtastning i
<filename>rc.conf</filename> til en af disse.</para>
</listitem>
</varlistentry>
@@ -99,7 +99,7 @@
<listitem>
<para>Bruges til at specificere den korrekte karakter type
- p&aring; din lokalitet.</para>
+ på din lokalitet.</para>
</listitem>
</varlistentry>
@@ -114,7 +114,7 @@
<varlistentry>
<term><filename>/usr/X11R6/lib/X11/fonts/*/fonts.alias</filename></term>
<listitem>
- <para>V&aelig;r sikker p&aring; at tilpasse dine X11 fonte til
+ <para>Vær sikker på at tilpasse dine X11 fonte til
<literal>-*-..-*-iso8859-15</literal></para>
</listitem>
</varlistentry>
@@ -122,19 +122,19 @@
</sect1>
<sect1>
- <title>En generel bem&aelig;rkning</title>
+ <title>En generel bemærkning</title>
- <para>I de f&oslash;lgende sektioner vil vi ofte referere til
+ <para>I de følgende sektioner vil vi ofte referere til
<emphasis>ISO8859-15</emphasis>. Dette er standard notationen
startende med <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem> 4.5.
- I &aelig;ldre versioner, var standard notationen enten
+ I ældre versioner, var standard notationen enten
<emphasis>ISO_8859-15</emphasis> eller
<emphasis>DIS_8859-15</emphasis>.
</para>
- <para>Hvis du bruger en &aelig;ldre version af
- <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem>, skal du v&aelig;re
- sikker p&aring; at kigge p&aring; <filename>/usr/share/locale/</filename>
+ <para>Hvis du bruger en ældre version af
+ <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem>, skal du være
+ sikker på at kigge på <filename>/usr/share/locale/</filename>
for at finde ud af hvilken navnekonvention der bruges.</para>
</sect1>
@@ -142,22 +142,22 @@
<title>Konsollen</title>
<sect2>
- <title>Ops&aelig;tning af din konsol font</title>
+ <title>Opsætning af din konsol font</title>
- <para>Afh&aelig;ngigt af din konsols opl&oslash;sning og
- st&oslash;rrelse kan du f&aring; brug for en af de
- f&oslash;lgende linier i <filename>rc.conf</filename>:</para>
+ <para>Afhængigt af din konsols opløsning og
+ størrelse kan du få brug for en af de
+ følgende linier i <filename>rc.conf</filename>:</para>
<programlisting>font8x16="iso15-8x16.fnt" # from /usr/share/syscons/fonts/*
font8x14="iso15-8x14.fnt"
font8x8="iso15-8x8.fnt"</programlisting>
- <para>Dette vil v&aelig;lge ISO8859-15 ogs&aring; kendt som Latin-9
+ <para>Dette vil vælge ISO8859-15 også kendt som Latin-9
fonten. ISO8859-15 er en variation af ISO8859-1. Du kan se
- forskellen p&aring; de to ved at kigge p&aring; Euro symbolet:
- dets decimale v&aelig;rdi er 164. I ISO8859-1 vil du
- bem&aelig;rke en cirkel med fire sm&aring;
- streger i hj&oslash;rnerne. Dette kaldes ofte "universal currency
+ forskellen på de to ved at kigge på Euro symbolet:
+ dets decimale værdi er 164. I ISO8859-1 vil du
+ bemærke en cirkel med fire små
+ streger i hjørnerne. Dette kaldes ofte "universal currency
symbol". I ISO8859-15, istedet for den lille cirkel, vil du have
Euro Symbolet. Ellers er fontene mere eller mindre
identiske.</para>
@@ -165,29 +165,29 @@ font8x8="iso15-8x8.fnt"</programlisting>
<warning>
<para>I skrivende stund virker det som om den eneste brugbare
font er <literal>iso15-8x16.fnt</literal>. De andre ser ud til
- kun at vise ISO8859-1 selvom deres navne tyder p&aring;
+ kun at vise ISO8859-1 selvom deres navne tyder på
andet.</para>
</warning>
<note>
<para>Ved at specificere denne font vil konsol programmer se
- forvr&aelig;ngede ud. Dette er p&aring; grund af det faktum
- at de antager at du bruger en anden font/karakters&aelig;t
- s&aring; som ANSI 850. Et bem&aelig;rkelsesv&aelig;rdigt
+ forvrængede ud. Dette er på grund af det faktum
+ at de antager at du bruger en anden font/karaktersæt
+ så som ANSI 850. Et bemærkelsesværdigt
eksempel er <application>/stand/sysinstall</application>.
- Det meste af tiden burde det dog ikke v&aelig;re den store
+ Det meste af tiden burde det dog ikke være den store
bekymring.</para>
</note>
- <para>Som det n&aelig;ste skridt burde du enten reboote dit
- system for at lade &aelig;ndringerne tage effekt eller (manuelt)
- tage de skridt der ville v&aelig;re blevet taget ved systemets
+ <para>Som det næste skridt burde du enten reboote dit
+ system for at lade ændringerne tage effekt eller (manuelt)
+ tage de skridt der ville være blevet taget ved systemets
start:</para>
<screen>&prompt.user; <userinput>vidcontrol -f <replaceable>iso15-8x16.fnt</replaceable></userinput></screen>
<para>For at checke om fonten er blevet valgt kan du eksekvere
- det f&oslash;lgende korte <command><anchor id="awk-test"/>awk</command>
+ det følgende korte <command><anchor id="awk-test"/>awk</command>
script:</para>
<programlisting>#!/usr/bin/awk -f
@@ -196,59 +196,59 @@ BEGIN {
printf"%3d %c\n",i,i
}</programlisting>
- <para>Resultatet skulle afsl&oslash;re Euro tegnet ved position 164.</para>
+ <para>Resultatet skulle afsløre Euro tegnet ved position 164.</para>
</sect2>
<sect2>
- <title>Ops&aelig;tning af dit tastatur til Euroen</title>
+ <title>Opsætning af dit tastatur til Euroen</title>
- <para>De fleste tegns&aelig;t burde allerede v&aelig;re opsat
+ <para>De fleste tegnsæt burde allerede være opsat
korrekt. f.eks.: Hvis du har et tysk tastatur og dine Umlaut
taster virker, kan du sagtens skippe denne sektion eftersom
- det tegns&aelig;t allerede har opsat hvilkensomhelst
- tastekombination der er n&oslash;dvendig (f.eks.: <keycombo
+ det tegnsæt allerede har opsat hvilkensomhelst
+ tastekombination der er nødvendig (f.eks.: <keycombo
action="simul"><keycap>Alt Gr</keycap><keycap>e</keycap></keycombo>)
- til decimal v&aelig;rdi 164. Hvis man l&oslash;ber ind i problemer,
- er den bedste m&aring;de at checke p&aring;, ved at kigge p&aring;
+ til decimal værdi 164. Hvis man løber ind i problemer,
+ er den bedste måde at checke på, ved at kigge på
<filename>/usr/share/syscons/keymaps/*.kbd</filename>. Formatet
- af tegns&aelig;ttene er beskrevet i &man.keyboard.4;.
+ af tegnsættene er beskrevet i &man.keyboard.4;.
&man.kbdcontrol.1; kan bruges til at loade et speciallavet
- tegns&aelig;t.</para>
+ tegnsæt.</para>
- <para>N&aring;r det korrekte tegns&aelig;t er valgt skal det
- tilf&oslash;ljes til <filename>/etc/rc.conf</filename> med
+ <para>Når det korrekte tegnsæt er valgt skal det
+ tilføljes til <filename>/etc/rc.conf</filename> med
linien:</para>
- <programlisting>keymap="<replaceable>german.iso</replaceable>" # eller et andet tegns&aelig;t</programlisting>
+ <programlisting>keymap="<replaceable>german.iso</replaceable>" # eller et andet tegnsæt</programlisting>
- <para>Som anf&oslash;rt ovenfor er dette skridt nok allerede taget
+ <para>Som anført ovenfor er dette skridt nok allerede taget
af dig ved installationen (med
<application>sysinstall</application>). Hvis ikke, skal du
- enten reboote eller loade det nye tegns&aelig;t via
+ enten reboote eller loade det nye tegnsæt via
&man.kbdcontrol.1;.</para>
- <para>For at verificere tegns&aelig;ttet, skift til en ny konsol
+ <para>For at verificere tegnsættet, skift til en ny konsol
og ved login prompten, <emphasis>istedet for at logge
- ind</emphasis>, pr&oslash;v at at taste <keycap>Euro</keycap>
+ ind</emphasis>, prøv at at taste <keycap>Euro</keycap>
tegnet. Hvis det ikke virker, kan du enten sende en bug report
- via &man.send-pr.1; eller v&aelig;r sikker p&aring; at du faktisk
- valgte det rette tegns&aelig;t.</para>
+ via &man.send-pr.1; eller vær sikker på at du faktisk
+ valgte det rette tegnsæt.</para>
<note>
- <para>P&aring; dette stadie vil Euro tasten ikke virke i
+ <para>På dette stadie vil Euro tasten ikke virke i
<application>bash</application> eller
<application>tcsh</application>.</para>
</note>
</sect2>
<sect2>
- <title>Fix milj&oslash; variablerne</title>
+ <title>Fix miljø variablerne</title>
<para>Shellsne (bash, tcsh) falder tilbage til &man.readline.3;
biblioteket som igen respekterer <envar>LC_CTYPE</envar>
- milj&oslash; variablen. <envar>LC_CTYPE</envar> skal
- v&aelig;re sat f&oslash;r din shell k&oslash;rer helt.
- Helddigvis er det nok at tilf&oslash;je linien:</para>
+ miljø variablen. <envar>LC_CTYPE</envar> skal
+ være sat før din shell kører helt.
+ Helddigvis er det nok at tilføje linien:</para>
<programlisting>export LC_CTYPE=<replaceable>de_DE</replaceable>.ISO8859-15</programlisting>
@@ -257,21 +257,21 @@ BEGIN {
<programlisting>setenv LC_CTYPE <replaceable>de_DE</replaceable>.ISO8859-15</programlisting>
<para>til din <filename>.login</filename> (tcsh) fil.
- <replaceable>de_DE</replaceable> skal selvf&oslash;lgelig
- erstattes med dit sprog. Det n&aelig;ste du skal g&oslash;re
+ <replaceable>de_DE</replaceable> skal selvfølgelig
+ erstattes med dit sprog. Det næste du skal gøre
er at, logge ud, logge ind igen, og verificerer at din Euro
tast virker. Nu burde de fleste af konsol programmerne svare
- p&aring; Euro tasten. Ekstra konfigurations skridt for
+ på Euro tasten. Ekstra konfigurations skridt for
specielle programmer som <application>pine</application> er
- dog m&aring;ske stadigt n&oslash;dvendige.</para>
+ dog måske stadigt nødvendige.</para>
<note>
<para>Et alternativ til at modificere <filename>.login</filename>
- og <filename>.bash_profile</filename> er at s&aelig;tte
- milj&oslash; variablerne gennem &man.login.conf.5; mekanismen.
- Denne indgangsvinkel har den fordel af at s&aelig;tte visse
+ og <filename>.bash_profile</filename> er at sætte
+ miljø variablerne gennem &man.login.conf.5; mekanismen.
+ Denne indgangsvinkel har den fordel af at sætte visse
brugeres login klasser (f.eks. Franske brugere, Italienske
- brugere, osv) <emphasis>p&aring; et sted</emphasis>.</para>
+ brugere, osv) <emphasis>på et sted</emphasis>.</para>
</note>
</sect2>
</sect1>
@@ -279,15 +279,15 @@ BEGIN {
<sect1>
<title>Modificering af X11</title>
- <para>Modificer <filename>/etc/XF86Config</filename> p&aring; den
- f&oslash;lgende m&aring;de:</para>
+ <para>Modificer <filename>/etc/XF86Config</filename> på den
+ følgende måde:</para>
<programlisting>Option "XkbLayout" "<replaceable>de</replaceable>(euro)"</programlisting>
<para>Erstat <replaceable>de</replaceable> med dit eget sprog.
- Nu burde tastaturet v&aelig;re korrekt opsat. Som i konsol
- sektionen, skal den korrekte font v&aelig;re valgt. For
- <application>KDE</application>, g&aring; til <application>KDE
+ Nu burde tastaturet være korrekt opsat. Som i konsol
+ sektionen, skal den korrekte font være valgt. For
+ <application>KDE</application>, gå til <application>KDE
control center</application> -&gt; Personalization -&gt; Country
&amp; Language -&gt; Charset og skift det til
<literal>ISO8859-15</literal>. Lignende skridt tages for
@@ -295,10 +295,10 @@ BEGIN {
<para>En anden god ide er at modificere din
<filename>fonts.alias</filename> fil. Navnlig
- <literal>fixed</literal> font skulle v&aelig;re skiftet til det
- korrekte tegns&aelig;t: Forfatterens
+ <literal>fixed</literal> font skulle være skiftet til det
+ korrekte tegnsæt: Forfatterens
<filename>/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/fonts.alias</filename>
- ser s&aring;dan ud:</para>
+ ser sådan ud:</para>
<programlisting>! $Xorg: fonts.alias,v 1.3 2000/08/21 16:42:31 coskrey Exp $
fixed -misc-fixed-medium-r-semicondensed--13-120-75-75-c-60-iso8859-15
@@ -307,38 +307,38 @@ variable -*-helvetica-bold-r-normal-*-*-120-*-*-*-*-iso8859-15
<para>Som i konsol sektionen, skal specielle programmer stadig
have ISO8859-1 fontene konfigureret i deres respektive xrdb
- databaser. Et bem&aelig;rkelsesv&aelig;rdigt eksempel er
+ databaser. Et bemærkelsesværdigt eksempel er
<application>xterm</application>. Som en generel tommefingerregel
- er det nok at &aelig;ndre den tilsvarende konfigurations fil i
+ er det nok at ændre den tilsvarende konfigurations fil i
<filename>/usr/X11R6/lib/X11/app-defaults</filename> og
- tilf&oslash;je den korrekte font. Lad os demonstrere dette med
+ tilføje den korrekte font. Lad os demonstrere dette med
<application>xterm</application>.</para>
<screen>&prompt.root; cd /usr/X11R6/lib/X11/app-defaults/
&prompt.root; vi XTerm</screen>
- <para>Tilf&oslash;j den f&oslash;lgende linie til begyndelsen
+ <para>Tilføj den følgende linie til begyndelsen
af filen:</para>
<programlisting>*font: -misc-fixed-medium-r-normal-*-*-120-*-*-c-*-iso8859-15</programlisting>
<para>Endelig, genstart X og check, at fonte kan vises ved, at
- k&oslash;re det ovenst&aring;ende <link
- linkend="awk-test">awk script</link>. Alle st&oslash;rre
- programmer b&oslash;r respektere tegns&aelig;ttet og font
+ køre det ovenstående <link
+ linkend="awk-test">awk script</link>. Alle større
+ programmer bør respektere tegnsættet og font
indstillingen.</para>
</sect1>
<sect1>
- <title>&Aring;bne problemer</title>
+ <title>Åbne problemer</title>
- <para>Forfatteren vil selvf&oslash;lgelig gerne have feedback.
- Lad mig meget gerne h&oslash;re om du har et fix for et af
- disse &aring;bne problemer:</para>
+ <para>Forfatteren vil selvfølgelig gerne have feedback.
+ Lad mig meget gerne høre om du har et fix for et af
+ disse åbne problemer:</para>
<itemizedlist>
<listitem>
- <para>Beskriv en alternativ m&aring;de at ops&aelig;tte XFree86:
+ <para>Beskriv en alternativ måde at opsætte XFree86:
<filename role="package">x11/xkeycaps</filename></para>
</listitem>
@@ -360,7 +360,7 @@ variable -*-helvetica-bold-r-normal-*-*-120-*-*-*-*-iso8859-15
<listitem>
<para>Beskriv <application>libiconv</application> som en
- effektiv m&aring;de at konvertere mellem ISO8859-15 og
+ effektiv måde at konvertere mellem ISO8859-15 og
UTF-{8,16} indefra programmer</para>
</listitem>
</itemizedlist>