aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.sgml
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.sgml')
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.sgml306
1 files changed, 306 insertions, 0 deletions
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.sgml b/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.sgml
new file mode 100644
index 0000000000..9027ecdbac
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.sgml
@@ -0,0 +1,306 @@
+<!--
+ The FreeBSD Documentation Project
+ The FreeBSD Danish Documentation Project
+
+ $FreeBSD$
+ Original revision: 1.22
+-->
+
+<!DOCTYPE article PUBLIC "-//FreeBSD//DTD DocBook V4.1-Based Extension//EN" [
+<!ENTITY % man PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Manual Page Entities//EN"> %man
+<!ENTITY % authors PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Author Entities//EN"> %authors;
+<!ENTITY % misc PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Miscellaneous FreeBSD Entities//EN"> %misc;
+<!ENTITY % trademarks PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Trademark Entities//EN"> %trademarks;
+<!ENTITY % translators PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Translator Entities//DK"> %translators;
+]>
+
+<article lang="da">
+ <articleinfo>
+ <title>FreeBSD kvikstart Guide</title>
+
+ <authorgroup>
+ <author>
+ <firstname>Alfred</firstname>
+ <surname>Perlstein</surname>
+
+ <affiliation>
+ <address><email>alfred@FreeBSD.org</email></address>
+ </affiliation>
+ </author>
+ </authorgroup>
+
+ <pubdate>$FreeBSD$</pubdate>
+
+ <legalnotice id="trademarks" role="trademarks">
+ &tm-attrib.freebsd;
+ &tm-attrib.intel;
+ &tm-attrib.general;
+ </legalnotice>
+
+ <abstract>
+ <para>Denne artikel viser metoden hvorved man kan f&aring; maskiner til
+ at installere FreeBSD ved hj&aelig;lp af &intel; PXE metoden
+ til at boote en maskine over et netv&aelig;rk.</para>
+
+ &trans.da.jespersen;
+ </abstract>
+ </articleinfo>
+
+ <sect1 id="introduction">
+ <title>Introduktion</title>
+
+ <warning>
+ <para>Denne procedure vil g&oslash;re <quote>Serveren</quote>
+ b&aring;de usikker og farlig. Det er bedst bare at holde
+ <quote>Serveren</quote> p&aring; sin egen hub og ikke p&aring;
+ nogen m&aring;de tilg&aelig;ngelig for andre maskiner end
+ i<quote>klienterne</quote>.</para>
+ </warning>
+
+ <para>Terminologi:</para>
+
+ <informaltable frame="none">
+ <tgroup cols="2">
+
+ <tbody>
+ <row>
+ <entry>Server</entry>
+ <entry>Maskinen der tilbyder netboot og installations
+ muligheder.</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Klient</entry>
+ <entry>Maskinen der skal have FreeBSD installeret p&aring;
+ sig.</entry>
+ </row>
+ </tbody>
+ </tgroup>
+ </informaltable>
+
+ <para>Kr&aelig;ver: Klienter der underst&oslash;tter &intel; PXE
+ netboot muligheden, en Ethernet forbindelse.</para>
+
+ <para>Lad mig gerne vide hvis du falder over noget du har
+ problemer med, eller forslag til yderligere dokumentation.</para>
+
+ <para>Hvis du skal bruge nogen til at tr&aelig;ne/implementere et
+ specifikt netinstallations system for dig, s&aring; send mig
+ venligst en email s&aring; vi kan diskutere vilk&aring;r.</para>
+
+ <para>Jeg vil ogs&aring; gerne takkke &a.ps; og &a.jhb; for, at
+ lave det meste af programmerings arbejdet p&aring; pxeboot,
+ interfacet til &intel; PXE (netboot) systemet.</para>
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="server-config">
+ <title>Server Konfiguration</title>
+
+ <procedure>
+ <step>
+ <para>Install&eacute;r DHCP: Install&eacute;r <filename
+ role="package">net/isc-dhcp3</filename> du kan bruge denne
+ config fil <ulink url="dhcpd.conf">
+ <filename>dhcpd.conf</filename></ulink>, put den ind i
+ <filename>/usr/local/etc/</filename>.</para>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Sl&aring; tftp til:</para>
+
+ <procedure>
+ <step>
+ <para>Lav mappen <filename>/usr/tftpboot</filename></para>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Tilf&oslash;j denne linie til din
+ <filename>/etc/inetd.conf</filename>:</para>
+
+<programlisting>tftp dgram udp wait nobody /usr/libexec/tftpd tftpd /usr/tftpboot</programlisting>
+ </step>
+ </procedure>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Sl&aring; NFS til:</para>
+
+ <procedure>
+ <step>
+ <para>Tilf&oslash;j dette til
+ <filename>/etc/rc.conf</filename>:</para>
+
+ <programlisting>nfs_server_enable="YES"</programlisting>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Tilf&oslash;j dette til
+ <filename>/etc/exports</filename>:</para>
+
+ <programlisting>/usr -alldirs -ro</programlisting>
+ </step>
+ </procedure>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Genstart for at sl&aring; de nye services til eller
+ starte dem manuelt.</para>
+ </step>
+ </procedure>
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="bootstrap-config">
+ <title>Bootstrap ops&aelig;tning</title>
+
+ <procedure>
+ <step>
+ <para>Download bootfiler: Download
+ <ulink url="&snapshots.stable;/floppies/kern.flp">
+ kern.flp</ulink> og <ulink
+ url="&snapshots.stable;/floppies/mfsroot.flp">
+ mfsroot.flp</ulink> floppy imagesne.</para>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Ops&aelig;tning af ftp/pxe-boot mappen:</para>
+
+ <procedure>
+ <step>
+ <para>Put pxeboot i boot mappen:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>rm -rf /usr/obj/*</userinput>
+&prompt.root; <userinput>cd /usr/src/sys/boot</userinput>
+&prompt.root; <userinput>make</userinput>
+&prompt.root; <userinput>cp /usr/src/sys/boot/i386/pxeldr/pxeboot /usr/tftpboot</userinput></screen>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Mount <filename>kern.flp</filename> filen ved
+ hj&aelig;lp af vndevice og kopier dens indhold til
+ <filename>/usr/tftpboot</filename>:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>vnconfig vn0 kern.flp</userinput> # associer et vndevice med filen
+&prompt.root; <userinput>mount /dev/vn0 /mnt</userinput> # mount det
+&prompt.root; <userinput>cp -R /mnt /usr/tftpboot</userinput> # kopier indholdet til /usr/tftpboot
+&prompt.root; <userinput>umount /mnt</userinput> # unmount det
+&prompt.root; <userinput>vnconfig -u vn0</userinput> # disassocier vndevicet fra filen</screen>
+ </step>
+ </procedure>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Kompiler en tilpasset kernel for klienterne (for at
+ undg&aring; device konfigurations sk&aelig;rmen ved boot) og
+ put den i <filename>/usr/tftpboot</filename>.</para>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Lav en speciel <filename>loader.rc</filename> og
+ installer det i
+ <filename>/usr/tftpboot/boot/loader.rc</filename> s&aring; den
+ ikke prompter for den anden disk, her er <ulink
+ url="loader.rc">min</ulink>.</para>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Pak installeren og hj&aelig;lpeprogrammerne fra mfsroot
+ disken ud og dekomprimer dem, put dem ned
+ i<filename>/usr/tftpboot</filename> ogs&aring;:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>vnconfig vn0 mfsroot.flp</userinput> # associer et vndevice med filen
+&prompt.root; <userinput>mount /dev/vn0 /mnt</userinput> # mount det
+&prompt.root; <userinput>cp /mnt/mfsroot.gz /usr/tftpboot</userinput> # kopier indholdet til /usr/tftpboot
+&prompt.root; <userinput>umount /mnt</userinput> # unmount det
+&prompt.root; <userinput>vnconfig -u vn0</userinput> # disassocier vndevicet fra filen
+&prompt.root; <userinput>cd /usr/tftpboot</userinput> # skift mappe til pxeboot mappen
+&prompt.root; <userinput>gunzip mfsroot.gz</userinput> # dekomprimer mfsroot</screen>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Lav dit sysinstall script
+ <filename>install.cfg</filename>, du kan bruge <ulink
+ url="install.cfg">mit</ulink> som en skabelon, men du er
+ n&oslash;d til at editere det.</para>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Kopier sysinstall scriptet ind i det udpakkede og
+ dekomprimerede mfsroot image:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/tftpboot</userinput>
+&prompt.root; <userinput>vnconfig vn0 mfsroot</userinput>
+&prompt.root; <userinput>mount /dev/vn0 /mnt</userinput>
+&prompt.root; <userinput>cp install.cfg /mnt</userinput>
+&prompt.root; <userinput>umount /mnt</userinput>
+&prompt.root; <userinput>vnconfig -u vn0</userinput></screen>
+ </step>
+ </procedure>
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="install-setup">
+ <title>Installations ops&aelig;tning</title>
+
+ <procedure>
+ <step>
+ <para>Put installations filerne i en mappe der kan n&aring;s
+ via NFS p&aring; Serveren. Lav en mappe der svarer til 'nfs'
+ direktivet i <filename>install.cfg</filename> filen og lav et
+ spejl af FreeBSD installations filerne der, du skal have det
+ til at se ud nogenlunde s&aring;dan her:</para>
+
+ <screen>ABOUT.TXT TROUBLE.TXT compat20 floppies ports
+ERRATA.TXT UPGRADE.TXT compat21 games proflibs
+HARDWARE.TXT XF86336 compat22 info src
+INSTALL.TXT bin compat3x kern.flp
+LAYOUT.TXT catpages crypto manpages
+README.TXT cdrom.inf dict mfsroot.flp
+RELNOTES.TXT compat1x doc packages</screen>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Kopier de komprimerede pakker ind i packages/All mappen
+ under <filename>nfs</filename>.</para>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>V&aelig;r sikker p&aring;, at du har en
+ <filename>INDEX</filename> fil gjort klar i packages mappen.
+ Du kan lave dine egne <filename>INDEX</filename> notater
+ s&aring;dan her:</para>
+
+ <programlisting>alfred-1.0||/|Alfred install bootstrap||alfred@FreeBSD.org||||</programlisting>
+
+ <para>S&aring; kan du installere tilpassede pakker, specielt
+ din egen tilpassede post-install pakke.</para>
+ </step>
+ </procedure>
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="custom-postinst-package">
+ <title>Tilpasset Post-Install Pakke</title>
+
+ <para>Du kan bruge scriptet <ulink
+ url="pkgmaker.sh"><filename>pkgmaker.sh </filename></ulink> til
+ at lave en tilpasset pakke til post install. Ideen er at have
+ den til at installere og konfigurere de specielle ting du vil have
+ gjort. <filename>pkgmaker</filename> K&oslash;res i mappen
+ ovenover den pakke du &oslash;nsker at lave med det ene argument
+ fra pakken (f.eks mypkg) som s&aring; vil lave en mypkg.tgz som
+ du s&aring; kan inkludere i din sysinstall pakke.</para>
+
+ <para>Inde i din mappe med tilpassede pakker vil du have en fil kaldet
+ <filename>PLIST</filename> som indeholder alle de filer du
+ &oslash;nsker at installere og f&aring; inkorporeret i din
+ pakke.</para>
+
+ <para>Du vil ogs&aring; &oslash;nske dig at have nogle filer
+ kaldet <ulink url="pre"><filename>pre</filename></ulink> og
+ <ulink url="post"><filename>post</filename></ulink> i den mappe,
+ disse er shell scripts som du vil eksekverer f&oslash;r og efter
+ din pakke er installeret.</para>
+
+ <para>Siden denne pakke er i din <filename>install.cfg</filename>
+ fil burde den blive k&oslash;rt og lave den sidste konfiguration
+ for dig.</para>
+ </sect1>
+</article>