aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.xml
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.xml')
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.xml307
1 files changed, 307 insertions, 0 deletions
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.xml b/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.xml
new file mode 100644
index 0000000000..4289291b75
--- /dev/null
+++ b/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.xml
@@ -0,0 +1,307 @@
+<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="no"?>
+<!DOCTYPE article PUBLIC "-//FreeBSD//DTD DocBook XML V4.2-Based Extension//EN"
+ "../../../share/sgml/freebsd42.dtd" [
+<!ENTITY % entities PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook FreeBSD Entity Set//DA" "../../share/sgml/entities.ent">
+%entities;
+]>
+
+<!--
+ The FreeBSD Documentation Project
+ The FreeBSD Danish Documentation Project
+
+ $FreeBSD$
+ Original revision: 1.22
+-->
+
+<article lang="da">
+ <articleinfo>
+ <title>FreeBSD kvikstart Guide</title>
+
+ <authorgroup>
+ <author>
+ <firstname>Alfred</firstname>
+ <surname>Perlstein</surname>
+
+ <affiliation>
+ <address><email>alfred@FreeBSD.org</email></address>
+ </affiliation>
+ </author>
+ </authorgroup>
+
+ <legalnotice id="trademarks" role="trademarks">
+ &tm-attrib.freebsd;
+ &tm-attrib.intel;
+ &tm-attrib.general;
+ </legalnotice>
+
+ <pubdate>$FreeBSD$</pubdate>
+
+ <releaseinfo>$FreeBSD$</releaseinfo>
+
+ <abstract>
+ <para>Denne artikel viser metoden hvorved man kan få maskiner til
+ at installere FreeBSD ved hjælp af &intel; PXE metoden
+ til at boote en maskine over et netværk.</para>
+
+ &trans.da.jespersen;
+ </abstract>
+ </articleinfo>
+
+ <sect1 id="introduction">
+ <title>Introduktion</title>
+
+ <warning>
+ <para>Denne procedure vil gøre <quote>Serveren</quote>
+ både usikker og farlig. Det er bedst bare at holde
+ <quote>Serveren</quote> på sin egen hub og ikke på
+ nogen måde tilgængelig for andre maskiner end
+ <quote>klienterne</quote>.</para>
+ </warning>
+
+ <para>Terminologi:</para>
+
+ <informaltable frame="none">
+ <tgroup cols="2">
+
+ <tbody>
+ <row>
+ <entry>Server:</entry>
+ <entry>Maskinen der tilbyder netboot og installations
+ muligheder.</entry>
+ </row>
+
+ <row>
+ <entry>Klient:</entry>
+ <entry>Maskinen der skal have FreeBSD installeret på
+ sig.</entry>
+ </row>
+ </tbody>
+ </tgroup>
+ </informaltable>
+
+ <para>Kræver: Klienter der understøtter &intel; PXE
+ netboot muligheden, en Ethernet forbindelse.</para>
+
+ <para>Lad mig gerne vide hvis du falder over noget du har
+ problemer med, eller forslag til yderligere dokumentation.</para>
+
+ <para>Hvis du skal bruge nogen til at træne/implementere et
+ specifikt netinstallations system for dig, så send mig
+ venligst en e-mail så vi kan diskutere vilkår.</para>
+
+ <para>Jeg vil også gerne takke &a.ps; og &a.jhb; for, at
+ lave det meste af programmeringsarbejdet på pxeboot,
+ interfacet til &intel; PXE (netboot) systemet.</para>
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="server-config">
+ <title>Server Konfiguration</title>
+
+ <procedure>
+ <step>
+ <para>Installér DHCP: Installér <filename
+ role="package">net/isc-dhcp3</filename> du kan bruge denne
+ config fil <ulink url="dhcpd.conf">
+ <filename>dhcpd.conf</filename></ulink>, put den ind i
+ <filename>/usr/local/etc/</filename>.</para>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Slå tftp til:</para>
+
+ <procedure>
+ <step>
+ <para>Lav mappen <filename>/usr/tftpboot</filename></para>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Tilføj denne linie til din
+ <filename>/etc/inetd.conf</filename>:</para>
+
+<programlisting>tftp dgram udp wait nobody /usr/libexec/tftpd tftpd /usr/tftpboot</programlisting>
+ </step>
+ </procedure>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Slå NFS til:</para>
+
+ <procedure>
+ <step>
+ <para>Tilføj dette til
+ <filename>/etc/rc.conf</filename>:</para>
+
+ <programlisting>nfs_server_enable="YES"</programlisting>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Tilføj dette til
+ <filename>/etc/exports</filename>:</para>
+
+ <programlisting>/usr -alldirs -ro</programlisting>
+ </step>
+ </procedure>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Genstart for at slå de nye services til eller
+ start dem manuelt.</para>
+ </step>
+ </procedure>
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="bootstrap-config">
+ <title>Bootstrap opsætning</title>
+
+ <procedure>
+ <step>
+ <para>Download bootfiler: Download
+ <ulink url="&snapshots.stable;/floppies/kern.flp">
+ kern.flp</ulink> og <ulink
+ url="&snapshots.stable;/floppies/mfsroot.flp">
+ mfsroot.flp</ulink> floppy imagesne.</para>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Opsætning af ftp/pxe-boot mappen:</para>
+
+ <procedure>
+ <step>
+ <para>Put pxeboot i boot mappen:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>rm -rf /usr/obj/*</userinput>
+&prompt.root; <userinput>cd /usr/src/sys/boot</userinput>
+&prompt.root; <userinput>make</userinput>
+&prompt.root; <userinput>cp /usr/src/sys/boot/i386/pxeldr/pxeboot /usr/tftpboot</userinput></screen>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Mount <filename>kern.flp</filename> filen ved
+ hjælp af vndevice og kopier dens indhold til
+ <filename>/usr/tftpboot</filename>:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>vnconfig vn0 kern.flp</userinput> # associer et vndevice med filen
+&prompt.root; <userinput>mount /dev/vn0 /mnt</userinput> # mount det
+&prompt.root; <userinput>cp -R /mnt /usr/tftpboot</userinput> # kopier indholdet til /usr/tftpboot
+&prompt.root; <userinput>umount /mnt</userinput> # unmount det
+&prompt.root; <userinput>vnconfig -u vn0</userinput> # disassocier vndevicet fra filen</screen>
+ </step>
+ </procedure>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Kompiler en tilpasset kernel for klienterne (for at
+ undgå device konfigurations skærmen ved boot) og
+ put den i <filename>/usr/tftpboot</filename>.</para>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Lav en speciel <filename>loader.rc</filename> og
+ installer det i
+ <filename>/usr/tftpboot/boot/loader.rc</filename> så den
+ ikke prompter for den anden disk, her er <ulink
+ url="loader.rc">min</ulink>.</para>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Pak installeren og hjælpeprogrammerne fra mfsroot
+ disken ud og dekomprimer dem, put dem ned
+ i<filename>/usr/tftpboot</filename> også:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>vnconfig vn0 mfsroot.flp</userinput> # associer et vndevice med filen
+&prompt.root; <userinput>mount /dev/vn0 /mnt</userinput> # mount det
+&prompt.root; <userinput>cp /mnt/mfsroot.gz /usr/tftpboot</userinput> # kopier indholdet til /usr/tftpboot
+&prompt.root; <userinput>umount /mnt</userinput> # unmount det
+&prompt.root; <userinput>vnconfig -u vn0</userinput> # disassocier vndevicet fra filen
+&prompt.root; <userinput>cd /usr/tftpboot</userinput> # skift mappe til pxeboot mappen
+&prompt.root; <userinput>gunzip mfsroot.gz</userinput> # dekomprimer mfsroot</screen>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Lav dit sysinstall script
+ <filename>install.cfg</filename>, du kan bruge <ulink
+ url="install.cfg">mit</ulink> som en skabelon, men du er
+ nød til at editere det.</para>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Kopier sysinstall scriptet ind i det udpakkede og
+ dekomprimerede mfsroot image:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/tftpboot</userinput>
+&prompt.root; <userinput>vnconfig vn0 mfsroot</userinput>
+&prompt.root; <userinput>mount /dev/vn0 /mnt</userinput>
+&prompt.root; <userinput>cp install.cfg /mnt</userinput>
+&prompt.root; <userinput>umount /mnt</userinput>
+&prompt.root; <userinput>vnconfig -u vn0</userinput></screen>
+ </step>
+ </procedure>
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="install-setup">
+ <title>Installations opsætning</title>
+
+ <procedure>
+ <step>
+ <para>Put installations filerne i en mappe der kan nås
+ via NFS på Serveren. Lav en mappe der svarer til 'nfs'
+ direktivet i <filename>install.cfg</filename> filen og lav et
+ spejl af FreeBSD installations filerne der, du skal have det
+ til at se ud nogenlunde sådan her:</para>
+
+ <screen>ABOUT.TXT TROUBLE.TXT compat20 floppies ports
+ERRATA.TXT UPGRADE.TXT compat21 games proflibs
+HARDWARE.TXT XF86336 compat22 info src
+INSTALL.TXT bin compat3x kern.flp
+LAYOUT.TXT catpages crypto manpages
+README.TXT cdrom.inf dict mfsroot.flp
+RELNOTES.TXT compat1x doc packages</screen>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Kopier de komprimerede pakker ind i packages/All mappen
+ under <filename>nfs</filename>.</para>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Vær sikker på, at du har en
+ <filename>INDEX</filename> fil gjort klar i packages mappen.
+ Du kan lave dine egne <filename>INDEX</filename> notater
+ sådan her:</para>
+
+ <programlisting>alfred-1.0||/|Alfred install bootstrap||alfred@FreeBSD.org||||</programlisting>
+
+ <para>Så kan du installere tilpassede pakker, specielt
+ din egen tilpassede post-install pakke.</para>
+ </step>
+ </procedure>
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="custom-postinst-package">
+ <title>Tilpasset Post-Install Pakke</title>
+
+ <para>Du kan bruge scriptet <ulink
+ url="pkgmaker.sh"><filename>pkgmaker.sh </filename></ulink> til
+ at lave en tilpasset pakke til post install. Ideen er at have
+ den til at installere og konfigurere de specielle ting du vil have
+ gjort. <filename>pkgmaker</filename> Køres i mappen
+ ovenover den pakke du ønsker at lave med det ene argument
+ fra pakken (f. eks mypkg) som så vil lave en mypkg.tgz som
+ du så kan inkludere i din sysinstall pakke.</para>
+
+ <para>Inde i din mappe med tilpassede pakker vil du have en fil kaldet
+ <filename>PLIST</filename> som indeholder alle de filer du
+ ønsker at installere og få inkorporeret i din
+ pakke.</para>
+
+ <para>Du vil også ønske dig at have nogle filer
+ kaldet <ulink url="pre"><filename>pre</filename></ulink> og
+ <ulink url="post"><filename>post</filename></ulink> i den mappe,
+ disse er shell scripts som du vil eksekverer før og efter
+ din pakke er installeret.</para>
+
+ <para>Siden denne pakke er i din <filename>install.cfg</filename>
+ fil burde den blive kørt og lave den sidste konfiguration
+ for dig.</para>
+ </sect1>
+</article>