aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/da_DK.ISO8859-1/articles
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'da_DK.ISO8859-1/articles')
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/euro/article.sgml190
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/ipsec-must/Makefile2
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/ipsec-must/article.sgml88
-rw-r--r--da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.sgml88
4 files changed, 184 insertions, 184 deletions
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/euro/article.sgml b/da_DK.ISO8859-1/articles/euro/article.sgml
index af2e5cce5f..b3f006c08b 100644
--- a/da_DK.ISO8859-1/articles/euro/article.sgml
+++ b/da_DK.ISO8859-1/articles/euro/article.sgml
@@ -7,7 +7,7 @@
<article lang="da">
<articleinfo>
- <title>Euro symbolet p&aring;
+ <title>Euro symbolet på
<systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem></title>
<authorgroup>
@@ -35,33 +35,33 @@
<releaseinfo>$FreeBSD$</releaseinfo>
<abstract>
- <para>Dette dokument vil fors&oslash;ge at hj&aelig;lpe dig med
+ <para>Dette dokument vil forsøge at hjælpe dig med
at komme i gang med det nye <keycap>euro</keycap> symbol
- p&aring; det nye keyboard du var n&oslash;dt til at
- k&oslash;be i starten af 2002 p&aring; grund af skiftet til
- den f&aelig;lles valuta. Vi vil f&oslash;rst fokusere
- p&aring; de mere vigtige dele, som det at v&aelig;re i stand
- til at vise symbolet korrekt p&aring; konsollen.
+ på det nye keyboard du var nødt til at
+ købe i starten af 2002 på grund af skiftet til
+ den fælles valuta. Vi vil først fokusere
+ på de mere vigtige dele, som det at være i stand
+ til at vise symbolet korrekt på konsollen.
Senere sektioner vil handle om konfiguration af specifikke
programmer som for eksempel <application>X11</application>.
</para>
- <para>Megen hj&aelig;lpende input kom fra Oliver Fromme, Tom Rhodes
+ <para>Megen hjælpende input kom fra Oliver Fromme, Tom Rhodes
og utallige andre. Tak! uden jer ville denne artikel ikke have
- v&aelig;ret mulig!</para>
+ været mulig!</para>
&trans.da.jespersen;
</abstract>
</articleinfo>
<sect1>
- <title>Euroen i en n&oslash;ddeskal</title>
+ <title>Euroen i en nøddeskal</title>
- <para>Hvis du allerede f&oslash;ler dig komfortabel med
+ <para>Hvis du allerede føler dig komfortabel med
<ulink url="../../books/handbook/l10n.html">lokalisering</ulink>
som det er beskrevet i
- <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem> H&aring;ndbogen,
- er du m&aring;ske kun interesseret i de f&oslash;lgende fakta
+ <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem> Håndbogen,
+ er du måske kun interesseret i de følgende fakta
som lader dig komme hurtigt i gang:</para>
<variablelist>
@@ -70,9 +70,9 @@
<listitem>
<para>Dette er en lettere modificering af det almindeligt
- brugte ISO8859-1 karaters&aelig;t. Det inkluderer eurosymbolet.
+ brugte ISO8859-1 karatersæt. Det inkluderer eurosymbolet.
Det bruges til <envar>LANG</envar>, <envar>LC_CTYPE</envar>
- milj&oslash; variabler.</para>
+ miljø variabler.</para>
</listitem>
</varlistentry>
@@ -88,8 +88,8 @@
<term><filename>/usr/share/syscons/keymaps/*.iso.kbd</filename></term>
<listitem>
- <para>Passende tegns&aelig;t afh&aelig;ngigt af dit sprog.
- S&aelig;t din <literal>keymap</literal> indtastning i
+ <para>Passende tegnsæt afhængigt af dit sprog.
+ Sæt din <literal>keymap</literal> indtastning i
<filename>rc.conf</filename> til en af disse.</para>
</listitem>
</varlistentry>
@@ -99,7 +99,7 @@
<listitem>
<para>Bruges til at specificere den korrekte karakter type
- p&aring; din lokalitet.</para>
+ på din lokalitet.</para>
</listitem>
</varlistentry>
@@ -114,7 +114,7 @@
<varlistentry>
<term><filename>/usr/X11R6/lib/X11/fonts/*/fonts.alias</filename></term>
<listitem>
- <para>V&aelig;r sikker p&aring; at tilpasse dine X11 fonte til
+ <para>Vær sikker på at tilpasse dine X11 fonte til
<literal>-*-..-*-iso8859-15</literal></para>
</listitem>
</varlistentry>
@@ -122,19 +122,19 @@
</sect1>
<sect1>
- <title>En generel bem&aelig;rkning</title>
+ <title>En generel bemærkning</title>
- <para>I de f&oslash;lgende sektioner vil vi ofte referere til
+ <para>I de følgende sektioner vil vi ofte referere til
<emphasis>ISO8859-15</emphasis>. Dette er standard notationen
startende med <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem> 4.5.
- I &aelig;ldre versioner, var standard notationen enten
+ I ældre versioner, var standard notationen enten
<emphasis>ISO_8859-15</emphasis> eller
<emphasis>DIS_8859-15</emphasis>.
</para>
- <para>Hvis du bruger en &aelig;ldre version af
- <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem>, skal du v&aelig;re
- sikker p&aring; at kigge p&aring; <filename>/usr/share/locale/</filename>
+ <para>Hvis du bruger en ældre version af
+ <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem>, skal du være
+ sikker på at kigge på <filename>/usr/share/locale/</filename>
for at finde ud af hvilken navnekonvention der bruges.</para>
</sect1>
@@ -142,22 +142,22 @@
<title>Konsollen</title>
<sect2>
- <title>Ops&aelig;tning af din konsol font</title>
+ <title>Opsætning af din konsol font</title>
- <para>Afh&aelig;ngigt af din konsols opl&oslash;sning og
- st&oslash;rrelse kan du f&aring; brug for en af de
- f&oslash;lgende linier i <filename>rc.conf</filename>:</para>
+ <para>Afhængigt af din konsols opløsning og
+ størrelse kan du få brug for en af de
+ følgende linier i <filename>rc.conf</filename>:</para>
<programlisting>font8x16="iso15-8x16.fnt" # from /usr/share/syscons/fonts/*
font8x14="iso15-8x14.fnt"
font8x8="iso15-8x8.fnt"</programlisting>
- <para>Dette vil v&aelig;lge ISO8859-15 ogs&aring; kendt som Latin-9
+ <para>Dette vil vælge ISO8859-15 også kendt som Latin-9
fonten. ISO8859-15 er en variation af ISO8859-1. Du kan se
- forskellen p&aring; de to ved at kigge p&aring; Euro symbolet:
- dets decimale v&aelig;rdi er 164. I ISO8859-1 vil du
- bem&aelig;rke en cirkel med fire sm&aring;
- streger i hj&oslash;rnerne. Dette kaldes ofte "universal currency
+ forskellen på de to ved at kigge på Euro symbolet:
+ dets decimale værdi er 164. I ISO8859-1 vil du
+ bemærke en cirkel med fire små
+ streger i hjørnerne. Dette kaldes ofte "universal currency
symbol". I ISO8859-15, istedet for den lille cirkel, vil du have
Euro Symbolet. Ellers er fontene mere eller mindre
identiske.</para>
@@ -165,29 +165,29 @@ font8x8="iso15-8x8.fnt"</programlisting>
<warning>
<para>I skrivende stund virker det som om den eneste brugbare
font er <literal>iso15-8x16.fnt</literal>. De andre ser ud til
- kun at vise ISO8859-1 selvom deres navne tyder p&aring;
+ kun at vise ISO8859-1 selvom deres navne tyder på
andet.</para>
</warning>
<note>
<para>Ved at specificere denne font vil konsol programmer se
- forvr&aelig;ngede ud. Dette er p&aring; grund af det faktum
- at de antager at du bruger en anden font/karakters&aelig;t
- s&aring; som ANSI 850. Et bem&aelig;rkelsesv&aelig;rdigt
+ forvrængede ud. Dette er på grund af det faktum
+ at de antager at du bruger en anden font/karaktersæt
+ så som ANSI 850. Et bemærkelsesværdigt
eksempel er <application>/stand/sysinstall</application>.
- Det meste af tiden burde det dog ikke v&aelig;re den store
+ Det meste af tiden burde det dog ikke være den store
bekymring.</para>
</note>
- <para>Som det n&aelig;ste skridt burde du enten reboote dit
- system for at lade &aelig;ndringerne tage effekt eller (manuelt)
- tage de skridt der ville v&aelig;re blevet taget ved systemets
+ <para>Som det næste skridt burde du enten reboote dit
+ system for at lade ændringerne tage effekt eller (manuelt)
+ tage de skridt der ville være blevet taget ved systemets
start:</para>
<screen>&prompt.user; <userinput>vidcontrol -f <replaceable>iso15-8x16.fnt</replaceable></userinput></screen>
<para>For at checke om fonten er blevet valgt kan du eksekvere
- det f&oslash;lgende korte <command><anchor id="awk-test"/>awk</command>
+ det følgende korte <command><anchor id="awk-test"/>awk</command>
script:</para>
<programlisting>#!/usr/bin/awk -f
@@ -196,59 +196,59 @@ BEGIN {
printf"%3d %c\n",i,i
}</programlisting>
- <para>Resultatet skulle afsl&oslash;re Euro tegnet ved position 164.</para>
+ <para>Resultatet skulle afsløre Euro tegnet ved position 164.</para>
</sect2>
<sect2>
- <title>Ops&aelig;tning af dit tastatur til Euroen</title>
+ <title>Opsætning af dit tastatur til Euroen</title>
- <para>De fleste tegns&aelig;t burde allerede v&aelig;re opsat
+ <para>De fleste tegnsæt burde allerede være opsat
korrekt. f.eks.: Hvis du har et tysk tastatur og dine Umlaut
taster virker, kan du sagtens skippe denne sektion eftersom
- det tegns&aelig;t allerede har opsat hvilkensomhelst
- tastekombination der er n&oslash;dvendig (f.eks.: <keycombo
+ det tegnsæt allerede har opsat hvilkensomhelst
+ tastekombination der er nødvendig (f.eks.: <keycombo
action="simul"><keycap>Alt Gr</keycap><keycap>e</keycap></keycombo>)
- til decimal v&aelig;rdi 164. Hvis man l&oslash;ber ind i problemer,
- er den bedste m&aring;de at checke p&aring;, ved at kigge p&aring;
+ til decimal værdi 164. Hvis man løber ind i problemer,
+ er den bedste måde at checke på, ved at kigge på
<filename>/usr/share/syscons/keymaps/*.kbd</filename>. Formatet
- af tegns&aelig;ttene er beskrevet i &man.keyboard.4;.
+ af tegnsættene er beskrevet i &man.keyboard.4;.
&man.kbdcontrol.1; kan bruges til at loade et speciallavet
- tegns&aelig;t.</para>
+ tegnsæt.</para>
- <para>N&aring;r det korrekte tegns&aelig;t er valgt skal det
- tilf&oslash;ljes til <filename>/etc/rc.conf</filename> med
+ <para>Når det korrekte tegnsæt er valgt skal det
+ tilføljes til <filename>/etc/rc.conf</filename> med
linien:</para>
- <programlisting>keymap="<replaceable>german.iso</replaceable>" # eller et andet tegns&aelig;t</programlisting>
+ <programlisting>keymap="<replaceable>german.iso</replaceable>" # eller et andet tegnsæt</programlisting>
- <para>Som anf&oslash;rt ovenfor er dette skridt nok allerede taget
+ <para>Som anført ovenfor er dette skridt nok allerede taget
af dig ved installationen (med
<application>sysinstall</application>). Hvis ikke, skal du
- enten reboote eller loade det nye tegns&aelig;t via
+ enten reboote eller loade det nye tegnsæt via
&man.kbdcontrol.1;.</para>
- <para>For at verificere tegns&aelig;ttet, skift til en ny konsol
+ <para>For at verificere tegnsættet, skift til en ny konsol
og ved login prompten, <emphasis>istedet for at logge
- ind</emphasis>, pr&oslash;v at at taste <keycap>Euro</keycap>
+ ind</emphasis>, prøv at at taste <keycap>Euro</keycap>
tegnet. Hvis det ikke virker, kan du enten sende en bug report
- via &man.send-pr.1; eller v&aelig;r sikker p&aring; at du faktisk
- valgte det rette tegns&aelig;t.</para>
+ via &man.send-pr.1; eller vær sikker på at du faktisk
+ valgte det rette tegnsæt.</para>
<note>
- <para>P&aring; dette stadie vil Euro tasten ikke virke i
+ <para>På dette stadie vil Euro tasten ikke virke i
<application>bash</application> eller
<application>tcsh</application>.</para>
</note>
</sect2>
<sect2>
- <title>Fix milj&oslash; variablerne</title>
+ <title>Fix miljø variablerne</title>
<para>Shellsne (bash, tcsh) falder tilbage til &man.readline.3;
biblioteket som igen respekterer <envar>LC_CTYPE</envar>
- milj&oslash; variablen. <envar>LC_CTYPE</envar> skal
- v&aelig;re sat f&oslash;r din shell k&oslash;rer helt.
- Helddigvis er det nok at tilf&oslash;je linien:</para>
+ miljø variablen. <envar>LC_CTYPE</envar> skal
+ være sat før din shell kører helt.
+ Helddigvis er det nok at tilføje linien:</para>
<programlisting>export LC_CTYPE=<replaceable>de_DE</replaceable>.ISO8859-15</programlisting>
@@ -257,21 +257,21 @@ BEGIN {
<programlisting>setenv LC_CTYPE <replaceable>de_DE</replaceable>.ISO8859-15</programlisting>
<para>til din <filename>.login</filename> (tcsh) fil.
- <replaceable>de_DE</replaceable> skal selvf&oslash;lgelig
- erstattes med dit sprog. Det n&aelig;ste du skal g&oslash;re
+ <replaceable>de_DE</replaceable> skal selvfølgelig
+ erstattes med dit sprog. Det næste du skal gøre
er at, logge ud, logge ind igen, og verificerer at din Euro
tast virker. Nu burde de fleste af konsol programmerne svare
- p&aring; Euro tasten. Ekstra konfigurations skridt for
+ på Euro tasten. Ekstra konfigurations skridt for
specielle programmer som <application>pine</application> er
- dog m&aring;ske stadigt n&oslash;dvendige.</para>
+ dog måske stadigt nødvendige.</para>
<note>
<para>Et alternativ til at modificere <filename>.login</filename>
- og <filename>.bash_profile</filename> er at s&aelig;tte
- milj&oslash; variablerne gennem &man.login.conf.5; mekanismen.
- Denne indgangsvinkel har den fordel af at s&aelig;tte visse
+ og <filename>.bash_profile</filename> er at sætte
+ miljø variablerne gennem &man.login.conf.5; mekanismen.
+ Denne indgangsvinkel har den fordel af at sætte visse
brugeres login klasser (f.eks. Franske brugere, Italienske
- brugere, osv) <emphasis>p&aring; et sted</emphasis>.</para>
+ brugere, osv) <emphasis>på et sted</emphasis>.</para>
</note>
</sect2>
</sect1>
@@ -279,15 +279,15 @@ BEGIN {
<sect1>
<title>Modificering af X11</title>
- <para>Modificer <filename>/etc/XF86Config</filename> p&aring; den
- f&oslash;lgende m&aring;de:</para>
+ <para>Modificer <filename>/etc/XF86Config</filename> på den
+ følgende måde:</para>
<programlisting>Option "XkbLayout" "<replaceable>de</replaceable>(euro)"</programlisting>
<para>Erstat <replaceable>de</replaceable> med dit eget sprog.
- Nu burde tastaturet v&aelig;re korrekt opsat. Som i konsol
- sektionen, skal den korrekte font v&aelig;re valgt. For
- <application>KDE</application>, g&aring; til <application>KDE
+ Nu burde tastaturet være korrekt opsat. Som i konsol
+ sektionen, skal den korrekte font være valgt. For
+ <application>KDE</application>, gå til <application>KDE
control center</application> -&gt; Personalization -&gt; Country
&amp; Language -&gt; Charset og skift det til
<literal>ISO8859-15</literal>. Lignende skridt tages for
@@ -295,10 +295,10 @@ BEGIN {
<para>En anden god ide er at modificere din
<filename>fonts.alias</filename> fil. Navnlig
- <literal>fixed</literal> font skulle v&aelig;re skiftet til det
- korrekte tegns&aelig;t: Forfatterens
+ <literal>fixed</literal> font skulle være skiftet til det
+ korrekte tegnsæt: Forfatterens
<filename>/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/fonts.alias</filename>
- ser s&aring;dan ud:</para>
+ ser sådan ud:</para>
<programlisting>! $Xorg: fonts.alias,v 1.3 2000/08/21 16:42:31 coskrey Exp $
fixed -misc-fixed-medium-r-semicondensed--13-120-75-75-c-60-iso8859-15
@@ -307,38 +307,38 @@ variable -*-helvetica-bold-r-normal-*-*-120-*-*-*-*-iso8859-15
<para>Som i konsol sektionen, skal specielle programmer stadig
have ISO8859-1 fontene konfigureret i deres respektive xrdb
- databaser. Et bem&aelig;rkelsesv&aelig;rdigt eksempel er
+ databaser. Et bemærkelsesværdigt eksempel er
<application>xterm</application>. Som en generel tommefingerregel
- er det nok at &aelig;ndre den tilsvarende konfigurations fil i
+ er det nok at ændre den tilsvarende konfigurations fil i
<filename>/usr/X11R6/lib/X11/app-defaults</filename> og
- tilf&oslash;je den korrekte font. Lad os demonstrere dette med
+ tilføje den korrekte font. Lad os demonstrere dette med
<application>xterm</application>.</para>
<screen>&prompt.root; cd /usr/X11R6/lib/X11/app-defaults/
&prompt.root; vi XTerm</screen>
- <para>Tilf&oslash;j den f&oslash;lgende linie til begyndelsen
+ <para>Tilføj den følgende linie til begyndelsen
af filen:</para>
<programlisting>*font: -misc-fixed-medium-r-normal-*-*-120-*-*-c-*-iso8859-15</programlisting>
<para>Endelig, genstart X og check, at fonte kan vises ved, at
- k&oslash;re det ovenst&aring;ende <link
- linkend="awk-test">awk script</link>. Alle st&oslash;rre
- programmer b&oslash;r respektere tegns&aelig;ttet og font
+ køre det ovenstående <link
+ linkend="awk-test">awk script</link>. Alle større
+ programmer bør respektere tegnsættet og font
indstillingen.</para>
</sect1>
<sect1>
- <title>&Aring;bne problemer</title>
+ <title>Åbne problemer</title>
- <para>Forfatteren vil selvf&oslash;lgelig gerne have feedback.
- Lad mig meget gerne h&oslash;re om du har et fix for et af
- disse &aring;bne problemer:</para>
+ <para>Forfatteren vil selvfølgelig gerne have feedback.
+ Lad mig meget gerne høre om du har et fix for et af
+ disse åbne problemer:</para>
<itemizedlist>
<listitem>
- <para>Beskriv en alternativ m&aring;de at ops&aelig;tte XFree86:
+ <para>Beskriv en alternativ måde at opsætte XFree86:
<filename role="package">x11/xkeycaps</filename></para>
</listitem>
@@ -360,7 +360,7 @@ variable -*-helvetica-bold-r-normal-*-*-120-*-*-*-*-iso8859-15
<listitem>
<para>Beskriv <application>libiconv</application> som en
- effektiv m&aring;de at konvertere mellem ISO8859-15 og
+ effektiv måde at konvertere mellem ISO8859-15 og
UTF-{8,16} indefra programmer</para>
</listitem>
</itemizedlist>
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/ipsec-must/Makefile b/da_DK.ISO8859-1/articles/ipsec-must/Makefile
index 0d1c646ab6..3e955dce2e 100644
--- a/da_DK.ISO8859-1/articles/ipsec-must/Makefile
+++ b/da_DK.ISO8859-1/articles/ipsec-must/Makefile
@@ -1,7 +1,7 @@
#
# $FreeBSD$
#
-# Article: Uafh&aelig;ngig Verifikation af IPsec Funktionalitet i FreeBSD
+# Article: Uafhængig Verifikation af IPsec Funktionalitet i FreeBSD
DOC?= article
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/ipsec-must/article.sgml b/da_DK.ISO8859-1/articles/ipsec-must/article.sgml
index 098a36c90c..b6432bb753 100644
--- a/da_DK.ISO8859-1/articles/ipsec-must/article.sgml
+++ b/da_DK.ISO8859-1/articles/ipsec-must/article.sgml
@@ -15,7 +15,7 @@
<article lang="da">
<articleinfo>
- <title>Uafh&aelig;ngig Verifikation af IPsec Funktionalitet i
+ <title>Uafhængig Verifikation af IPsec Funktionalitet i
&os;</title>
<author>
@@ -52,16 +52,16 @@
<para>Lad os antage, at du har <link linkend="ipsec-install">
installeret <emphasis>IPsec</emphasis></link>. Hvordan ved du
at det <link linkend="caveat">virker</link>?
- Selvf&oslash;lgelig virker din forbindelse ikke hvis den er
- miskonfigureret, og den vil virke n&aring;r du endelig laver det
+ Selvfølgelig virker din forbindelse ikke hvis den er
+ miskonfigureret, og den vil virke når du endelig laver det
rigtigt. &man.netstat.1; lister den. Men kan du verificere det
- uafh&aelig;ngigt?</para>
+ uafhængigt?</para>
</sect1>
<sect1 id="solution">
- <title>L&oslash;sningen</title>
+ <title>Løsningen</title>
- <para>F&oslash;rst, noget krypto-relevant teoretisk
+ <para>Først, noget krypto-relevant teoretisk
information:</para>
<orderedlist>
@@ -71,17 +71,17 @@
</listitem>
<listitem>
- <para>r&aring;, ukomprimerede data er typisk redundant,
+ <para>rå, ukomprimerede data er typisk redundant,
f.eks., har sub-maksimal entropi.</para>
</listitem>
</orderedlist>
- <para>Hvis du kunne m&aring;le entropien af dataene til og fra dit
- netv&aelig;rks interface. S&aring; kunne du se forskellen
- mellem ukrypterede og krypterede data. Det ville v&aelig;re
- tilf&aelig;ldet selvom nogle af dataene i <quote>krypteret
+ <para>Hvis du kunne måle entropien af dataene til og fra dit
+ netværks interface. Så kunne du se forskellen
+ mellem ukrypterede og krypterede data. Det ville være
+ tilfældet selvom nogle af dataene i <quote>krypteret
mode</quote> ikke var krypterede, som f.eks. den yderste IP
- header skal v&aelig;re, hvis pakken skal kunne routes.</para>
+ header skal være, hvis pakken skal kunne routes.</para>
<sect2 id="MUST">
<title>MUST</title>
@@ -89,19 +89,19 @@
<para>Ueli Maurers <quote>Universal Statistical Test for Random
Bit Generators</quote> (<ulink
url="http://www.geocities.com/SiliconValley/Code/4704/universal.pdf">
- <acronym>MUST</acronym></ulink>) m&aring;ler hurtigt entropien
- af en stikpr&oslash;ve. Den bruger en kompressionsagtig
+ <acronym>MUST</acronym></ulink>) måler hurtigt entropien
+ af en stikprøve. Den bruger en kompressionsagtig
algoritme. <link linkend="code">Forneden angives
- kildekoden</link> til en variant der m&aring;ler successive
+ kildekoden</link> til en variant der måler successive
(~kvart megabyte) store bidder af en fil.</para>
</sect2>
<sect2 id="tcpdump">
<title>Tcpdump</title>
- <para>Vi har ogs&aring; brug for en m&aring;de at opsamle de
- r&aring; netv&aelig;rksdata. Et program kaldet
- &man.tcpdump.1; lader dig g&oslash;re dette, hvis du har sl&aring;et
+ <para>Vi har også brug for en måde at opsamle de
+ rå netværksdata. Et program kaldet
+ &man.tcpdump.1; lader dig gøre dette, hvis du har slået
<emphasis>Berkeley Packet Filter</emphasis> interfacet til i
din <link linkend="kernel">kerne konfig fil</link>.</para>
@@ -109,7 +109,7 @@
<screen><userinput><command>tcpdump</command> -c 4000 -s 10000 -w <replaceable>dumpfile.bin</replaceable></userinput></screen>
- <para>vil opfange 4000 r&aring; pakker til
+ <para>vil opfange 4000 rå pakker til
<replaceable>dumpfile.bin</replaceable>. Op til 10.000 bytes
per pakke bliver opfanget i dette eksempel.</para>
</sect2>
@@ -122,8 +122,8 @@
<procedure>
<step>
- <para>&Aring;bn et vindue til en IPsec v&aelig;rt og et andet
- vindue til en usikker v&aelig;rt.</para>
+ <para>Åbn et vindue til en IPsec vært og et andet
+ vindue til en usikker vært.</para>
</step>
<step>
@@ -132,7 +132,7 @@
</step>
<step>
- <para>I det <quote>sikre</quote> vindue, k&oslash;res &unix;
+ <para>I det <quote>sikre</quote> vindue, køres &unix;
kommandoen &man.yes.1;, hvilket vil streame
<literal>y</literal> karakteren. Stop dette efter et stykke
tid. Skift til det usikre vindue, og gentag. Stop igen efter
@@ -140,12 +140,12 @@
</step>
<step>
- <para>K&oslash;r nu <link linkend="code">MUST</link> p&aring; de
+ <para>Kør nu <link linkend="code">MUST</link> på de
opfangede pakker. Du skulle se noget lignende det
- f&oslash;lgende. Det vigtige at notere sig er, at den sikre
- forbindelse har 93% (6,7) af den ventede v&aelig;rdi (7.18),
+ følgende. Det vigtige at notere sig er, at den sikre
+ forbindelse har 93% (6,7) af den ventede værdi (7.18),
og den <quote>normale</quote> forbindelse har 29% (2.1) af den
- ventede v&aelig;rdi.</para>
+ ventede værdi.</para>
<screen>&prompt.user; <userinput>tcpdump -c 4000 -s 10000 -w <replaceable>ipsecdemo.bin</replaceable></userinput>
&prompt.user; <userinput>uliscan <replaceable>ipsecdemo.bin</replaceable></userinput>
@@ -173,47 +173,47 @@ Expected value for L=8 is 7.1836656
<emphasis>uniformt</emphasis>, som kryptering skal. Men det
eksperiment der er beskrevet her <emphasis>kan ikke</emphasis>
detektere mange mulige fejl i et system (ingen af hvilke jeg har
- nogle beviser for). Disse inkluderer d&aring;rlig n&oslash;gle
- generering eller udveksling, data eller n&oslash;gler der kan
+ nogle beviser for). Disse inkluderer dårlig nøgle
+ generering eller udveksling, data eller nøgler der kan
ses af andre, brug af svage algoritmer, kernel undergravning,
- osv. Stud&eacute;r kildekoden; kend kildekoden.</para>
+ osv. Studér kildekoden; kend kildekoden.</para>
</sect1>
<sect1 id="IPsec">
<title>IPsec---Definition</title>
<para>Internet Protokol sikkerheds udvidelser til IPv4;
- kr&aelig;vet for IPv6. En protokol til at forhandle kryptering
- og autentifikation p&aring; IP (v&aelig;rt-til-v&aelig;rt)
+ krævet for IPv6. En protokol til at forhandle kryptering
+ og autentifikation på IP (vært-til-vært)
niveau. SSL sikrer kun en applikationssocket;
<application>SSH</application> sikrer kun et login;
<application>PGP</application> sikrer kun en specifik fil eller
- besked. IPsec krypterer alting mellem to v&aelig;rter.</para>
+ besked. IPsec krypterer alting mellem to værter.</para>
</sect1>
<sect1 id="ipsec-install">
<title>Installering af IPsec</title>
<para>De fleste af de moderne versioner af &os; har IPsec
- support i deres base kildekode. S&aring; du er sikkert
- n&oslash;dt til at inkludere <option>IPSEC</option> optionen i
+ support i deres base kildekode. Så du er sikkert
+ nødt til at inkludere <option>IPSEC</option> optionen i
din kernel konfig og, efter genbygning og reinstallation af
- kernel, konfigurere IPsec forbindelser ved hj&aelig;lp af
+ kernel, konfigurere IPsec forbindelser ved hjælp af
&man.setkey.8; kommandoen.</para>
- <para>En udf&oslash;rlig guide om at k&oslash;re IPsec p&aring;
- &os; er tilr&aring;dighed i <ulink
+ <para>En udførlig guide om at køre IPsec på
+ &os; er tilrådighed i <ulink
url="../../books/handbook/ipsec.html">FreeBSD
- H&aring;ndbogen</ulink>.</para>
+ Håndbogen</ulink>.</para>
</sect1>
<sect1 id="kernel">
<title>src/sys/i386/conf/KERNELNAME</title>
- <para>Dette skal v&aelig;re til stede i kernel konfig filen for at
- v&aelig;re i stand til at opfange netv&aelig;rksdata med
- &man.tcpdump.1;. V&aelig;r sikker p&aring; at k&oslash;re
- &man.config.8; efter at tilf&oslash;je dette, og genbygge og
+ <para>Dette skal være til stede i kernel konfig filen for at
+ være i stand til at opfange netværksdata med
+ &man.tcpdump.1;. Vær sikker på at køre
+ &man.config.8; efter at tilføje dette, og genbygge og
reinstallere.</para>
<programlisting>device bpf</programlisting>
@@ -221,9 +221,9 @@ Expected value for L=8 is 7.1836656
<sect1 id="code">
<title>Maurers universelle statistiske test (for blok
- st&oslash;rrelse=8 bits)</title>
+ størrelse=8 bits)</title>
- <para>Du kan finde samme kode p&aring; <ulink
+ <para>Du kan finde samme kode på <ulink
url="http://www.geocities.com/SiliconValley/Code/4704/uliscanc.txt">
dette link</ulink>.</para>
diff --git a/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.sgml b/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.sgml
index 0e96079651..4b323a83d9 100644
--- a/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.sgml
+++ b/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.sgml
@@ -39,9 +39,9 @@
<releaseinfo>$FreeBSD$</releaseinfo>
<abstract>
- <para>Denne artikel viser metoden hvorved man kan f&aring; maskiner til
- at installere FreeBSD ved hj&aelig;lp af &intel; PXE metoden
- til at boote en maskine over et netv&aelig;rk.</para>
+ <para>Denne artikel viser metoden hvorved man kan få maskiner til
+ at installere FreeBSD ved hjælp af &intel; PXE metoden
+ til at boote en maskine over et netværk.</para>
&trans.da.jespersen;
</abstract>
@@ -51,10 +51,10 @@
<title>Introduktion</title>
<warning>
- <para>Denne procedure vil g&oslash;re <quote>Serveren</quote>
- b&aring;de usikker og farlig. Det er bedst bare at holde
- <quote>Serveren</quote> p&aring; sin egen hub og ikke p&aring;
- nogen m&aring;de tilg&aelig;ngelig for andre maskiner end
+ <para>Denne procedure vil gøre <quote>Serveren</quote>
+ både usikker og farlig. Det er bedst bare at holde
+ <quote>Serveren</quote> på sin egen hub og ikke på
+ nogen måde tilgængelig for andre maskiner end
<quote>klienterne</quote>.</para>
</warning>
@@ -72,25 +72,25 @@
<row>
<entry>Klient:</entry>
- <entry>Maskinen der skal have FreeBSD installeret p&aring;
+ <entry>Maskinen der skal have FreeBSD installeret på
sig.</entry>
</row>
</tbody>
</tgroup>
</informaltable>
- <para>Kr&aelig;ver: Klienter der underst&oslash;tter &intel; PXE
+ <para>Kræver: Klienter der understøtter &intel; PXE
netboot muligheden, en Ethernet forbindelse.</para>
<para>Lad mig gerne vide hvis du falder over noget du har
problemer med, eller forslag til yderligere dokumentation.</para>
- <para>Hvis du skal bruge nogen til at tr&aelig;ne/implementere et
- specifikt netinstallations system for dig, s&aring; send mig
- venligst en e-mail s&aring; vi kan diskutere vilk&aring;r.</para>
+ <para>Hvis du skal bruge nogen til at træne/implementere et
+ specifikt netinstallations system for dig, så send mig
+ venligst en e-mail så vi kan diskutere vilkår.</para>
- <para>Jeg vil ogs&aring; gerne takke &a.ps; og &a.jhb; for, at
- lave det meste af programmeringsarbejdet p&aring; pxeboot,
+ <para>Jeg vil også gerne takke &a.ps; og &a.jhb; for, at
+ lave det meste af programmeringsarbejdet på pxeboot,
interfacet til &intel; PXE (netboot) systemet.</para>
</sect1>
@@ -99,7 +99,7 @@
<procedure>
<step>
- <para>Install&eacute;r DHCP: Install&eacute;r <filename
+ <para>Installér DHCP: Installér <filename
role="package">net/isc-dhcp3</filename> du kan bruge denne
config fil <ulink url="dhcpd.conf">
<filename>dhcpd.conf</filename></ulink>, put den ind i
@@ -107,7 +107,7 @@
</step>
<step>
- <para>Sl&aring; tftp til:</para>
+ <para>Slå tftp til:</para>
<procedure>
<step>
@@ -115,7 +115,7 @@
</step>
<step>
- <para>Tilf&oslash;j denne linie til din
+ <para>Tilføj denne linie til din
<filename>/etc/inetd.conf</filename>:</para>
<programlisting>tftp dgram udp wait nobody /usr/libexec/tftpd tftpd /usr/tftpboot</programlisting>
@@ -124,18 +124,18 @@
</step>
<step>
- <para>Sl&aring; NFS til:</para>
+ <para>Slå NFS til:</para>
<procedure>
<step>
- <para>Tilf&oslash;j dette til
+ <para>Tilføj dette til
<filename>/etc/rc.conf</filename>:</para>
<programlisting>nfs_server_enable="YES"</programlisting>
</step>
<step>
- <para>Tilf&oslash;j dette til
+ <para>Tilføj dette til
<filename>/etc/exports</filename>:</para>
<programlisting>/usr -alldirs -ro</programlisting>
@@ -144,14 +144,14 @@
</step>
<step>
- <para>Genstart for at sl&aring; de nye services til eller
+ <para>Genstart for at slå de nye services til eller
start dem manuelt.</para>
</step>
</procedure>
</sect1>
<sect1 id="bootstrap-config">
- <title>Bootstrap ops&aelig;tning</title>
+ <title>Bootstrap opsætning</title>
<procedure>
<step>
@@ -163,7 +163,7 @@
</step>
<step>
- <para>Ops&aelig;tning af ftp/pxe-boot mappen:</para>
+ <para>Opsætning af ftp/pxe-boot mappen:</para>
<procedure>
<step>
@@ -177,7 +177,7 @@
<step>
<para>Mount <filename>kern.flp</filename> filen ved
- hj&aelig;lp af vndevice og kopier dens indhold til
+ hjælp af vndevice og kopier dens indhold til
<filename>/usr/tftpboot</filename>:</para>
<screen>&prompt.root; <userinput>vnconfig vn0 kern.flp</userinput> # associer et vndevice med filen
@@ -191,22 +191,22 @@
<step>
<para>Kompiler en tilpasset kernel for klienterne (for at
- undg&aring; device konfigurations sk&aelig;rmen ved boot) og
+ undgå device konfigurations skærmen ved boot) og
put den i <filename>/usr/tftpboot</filename>.</para>
</step>
<step>
<para>Lav en speciel <filename>loader.rc</filename> og
installer det i
- <filename>/usr/tftpboot/boot/loader.rc</filename> s&aring; den
+ <filename>/usr/tftpboot/boot/loader.rc</filename> så den
ikke prompter for den anden disk, her er <ulink
url="loader.rc">min</ulink>.</para>
</step>
<step>
- <para>Pak installeren og hj&aelig;lpeprogrammerne fra mfsroot
+ <para>Pak installeren og hjælpeprogrammerne fra mfsroot
disken ud og dekomprimer dem, put dem ned
- i<filename>/usr/tftpboot</filename> ogs&aring;:</para>
+ i<filename>/usr/tftpboot</filename> også:</para>
<screen>&prompt.root; <userinput>vnconfig vn0 mfsroot.flp</userinput> # associer et vndevice med filen
&prompt.root; <userinput>mount /dev/vn0 /mnt</userinput> # mount det
@@ -221,7 +221,7 @@
<para>Lav dit sysinstall script
<filename>install.cfg</filename>, du kan bruge <ulink
url="install.cfg">mit</ulink> som en skabelon, men du er
- n&oslash;d til at editere det.</para>
+ nød til at editere det.</para>
</step>
<step>
@@ -239,15 +239,15 @@
</sect1>
<sect1 id="install-setup">
- <title>Installations ops&aelig;tning</title>
+ <title>Installations opsætning</title>
<procedure>
<step>
- <para>Put installations filerne i en mappe der kan n&aring;s
- via NFS p&aring; Serveren. Lav en mappe der svarer til 'nfs'
+ <para>Put installations filerne i en mappe der kan nås
+ via NFS på Serveren. Lav en mappe der svarer til 'nfs'
direktivet i <filename>install.cfg</filename> filen og lav et
spejl af FreeBSD installations filerne der, du skal have det
- til at se ud nogenlunde s&aring;dan her:</para>
+ til at se ud nogenlunde sådan her:</para>
<screen>ABOUT.TXT TROUBLE.TXT compat20 floppies ports
ERRATA.TXT UPGRADE.TXT compat21 games proflibs
@@ -264,14 +264,14 @@ RELNOTES.TXT compat1x doc packages</screen>
</step>
<step>
- <para>V&aelig;r sikker p&aring;, at du har en
+ <para>Vær sikker på, at du har en
<filename>INDEX</filename> fil gjort klar i packages mappen.
Du kan lave dine egne <filename>INDEX</filename> notater
- s&aring;dan her:</para>
+ sådan her:</para>
<programlisting>alfred-1.0||/|Alfred install bootstrap||alfred@FreeBSD.org||||</programlisting>
- <para>S&aring; kan du installere tilpassede pakker, specielt
+ <para>Så kan du installere tilpassede pakker, specielt
din egen tilpassede post-install pakke.</para>
</step>
</procedure>
@@ -284,24 +284,24 @@ RELNOTES.TXT compat1x doc packages</screen>
url="pkgmaker.sh"><filename>pkgmaker.sh </filename></ulink> til
at lave en tilpasset pakke til post install. Ideen er at have
den til at installere og konfigurere de specielle ting du vil have
- gjort. <filename>pkgmaker</filename> K&oslash;res i mappen
- ovenover den pakke du &oslash;nsker at lave med det ene argument
- fra pakken (f. eks mypkg) som s&aring; vil lave en mypkg.tgz som
- du s&aring; kan inkludere i din sysinstall pakke.</para>
+ gjort. <filename>pkgmaker</filename> Køres i mappen
+ ovenover den pakke du ønsker at lave med det ene argument
+ fra pakken (f. eks mypkg) som så vil lave en mypkg.tgz som
+ du så kan inkludere i din sysinstall pakke.</para>
<para>Inde i din mappe med tilpassede pakker vil du have en fil kaldet
<filename>PLIST</filename> som indeholder alle de filer du
- &oslash;nsker at installere og f&aring; inkorporeret i din
+ ønsker at installere og få inkorporeret i din
pakke.</para>
- <para>Du vil ogs&aring; &oslash;nske dig at have nogle filer
+ <para>Du vil også ønske dig at have nogle filer
kaldet <ulink url="pre"><filename>pre</filename></ulink> og
<ulink url="post"><filename>post</filename></ulink> i den mappe,
- disse er shell scripts som du vil eksekverer f&oslash;r og efter
+ disse er shell scripts som du vil eksekverer før og efter
din pakke er installeret.</para>
<para>Siden denne pakke er i din <filename>install.cfg</filename>
- fil burde den blive k&oslash;rt og lave den sidste konfiguration
+ fil burde den blive kørt og lave den sidste konfiguration
for dig.</para>
</sect1>
</article>