aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/mail/chapter.xml
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/mail/chapter.xml')
-rw-r--r--hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/mail/chapter.xml2915
1 files changed, 0 insertions, 2915 deletions
diff --git a/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/mail/chapter.xml b/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/mail/chapter.xml
deleted file mode 100644
index 793bbf3bf9..0000000000
--- a/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/mail/chapter.xml
+++ /dev/null
@@ -1,2915 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!--
- The FreeBSD Documentation Project
-
- $FreeBSD$
--->
-<!-- The FreeBSD Hungarian Documentation Project
- Translated by: PALI, Gabor <pgj@FreeBSD.org>
- %SOURCE% en_US.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.xml
- %SRCID% 1.138
--->
-<chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="mail" xml:lang="hu">
- <info><title>Elektronikus levelezés</title>
- <authorgroup>
- <author><personname><firstname>Bill</firstname><surname>Lloyd</surname></personname><contrib>Eredetileg készítette: </contrib></author>
- </authorgroup>
- <authorgroup>
- <author><personname><firstname>Jim</firstname><surname>Mock</surname></personname><contrib>Átdolgozta: </contrib></author>
- </authorgroup>
- </info>
-
-
-
- <sect1 xml:id="mail-synopsis">
- <title>Áttekintés</title>
-
- <indexterm><primary>e-mail</primary></indexterm>
-
- <para>Az <quote>elektronikus levelezés</quote>, más
- néven e-mail, a kommunikáció egyik legjobban
- elterjedt formája. Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogyan
- futtassunk &os;-n levelező szervert, illetve hogyan
- küldjünk és fogadjunk e-maileket a &os;
- használatával. Ez azonban semmiképpen sem
- tekinthető egy teljes referenciának és
- tulajdonképpen számos fontos
- tényezőről szót sem ejtünk. A
- témára úgy kaphatunk egy sokkal
- átfogóbb rálátást, ha a <xref linkend="bibliography"/>ben felsorolt remek könyveket is
- elolvassuk.</para>
-
- <para>A fejezet elolvasása során
- megismerjük:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para>milyen szoftverkomponensek játszanak szerepet az
- elektronikus levelek küldésében és
- fogadásában;</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>&os;-ben hol találhatóak a
- <application>sendmail</application>
- konfigurációs állományai;</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>mi a különbség a helyi és
- távoli postaládák
- között;</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>hogyan akadályozzuk meg, hogy a levelező
- szerverünk a kéretlen levélszemetet
- továbbítson;</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>rendszerünkön hogyan telepítsünk
- és állítsunk be más levelező
- szervereket a <application>sendmail</application>
- helyett;</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>hogyan oldjuk meg a levelező szerverekkel
- kapcsolatban felmerülő általános
- problémákat;</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>hogyan használjuk az SMTP protokollt az UUCP
- protokollal;</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>hogyan kell rendszerüket csak
- levélküldésre
- beállítani;</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>hogyan levelezzünk betárcsázós
- kapcsolattal;</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>hogyan növeljük rendszerünk
- védelmét az SMTP
- hitelesítésének
- engedélyezésével;</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>hogyan telepítsünk és
- használjunk a levelek küldésére
- és fogadására például a
- <application>mutt</application>hoz hasonló
- levelező klienseket;</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>hogyan töltsük le leveleinket egy távoli
- <acronym>POP</acronym> vagy <acronym>IMAP</acronym>
- szerverről;</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>hogyan alkalmazzunk automatikusan adott szabályokat
- vagy szűrőket az érkező
- levelekre.</para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
-
- <para>A fejezet elolvasása előtt ajánlott:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para>az internet-csatlakozásunk megfelelő
- beállítása (<xref linkend="advanced-networking"/>);</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>a névfeloldás
- beállítása (<xref linkend="network-servers"/>);</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>a külső fejlesztésű
- alkalmazások telepítésének
- ismerete (<xref linkend="ports"/>).</para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
-
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="mail-using">
- <title>Az elektronikus levelezés használata</title>
-
- <indexterm><primary>POP</primary></indexterm>
- <indexterm><primary>IMAP</primary></indexterm>
- <indexterm><primary>DNS</primary></indexterm>
-
- <para>Öt fontosabb részre bonthatjuk a
- levelezést. Ezek: <link linkend="mail-mua">a
- felhasználói program (mail user agent)</link>, <link linkend="mail-mta">a levélküldő démon
- (mail transfer agent)</link>, <link linkend="mail-dns">a
- névfeloldás</link>, <link linkend="mail-receive">a
- helyi vagy távoli postaláda</link> és
- természetesen <link linkend="mail-host">maga a
- levelező szerver (mail host)</link>.</para>
-
- <sect2 xml:id="mail-mua">
- <title>A felhasználói program</title>
-
- <para>Ide soroljuk a különböző parancssoros
- programokat, mint például a
- <application>mutt</application>,
- <application>pine</application>, <application>elm</application>
- és <command>mail</command>, valamint a
- különféle grafikus alkalmazásokat, mint
- például a <application>balsa</application>
- és az <application>xfmail</application>, csak hogy
- felsoroljuk néhány újabb, egy
- webböngészőhöz hasonlóan
- <quote>kifinomult</quote> eszközt is. Ezek a programok
- egyszerűen átküldik az elektronikus levelekkel
- kapcsolatos tranzakciókat a helyi <link linkend="mail-host"><quote>levelező
- szervernek</quote></link> vagy meghívják
- valamelyik <link linkend="mail-mta">levélküldő
- démont</link>, esetleg közvetlenül a
- <acronym>TCP</acronym> protokollon keresztül
- kézbesítenek.</para>
-
- </sect2>
-
- <sect2 xml:id="mail-mta">
- <title>A levélküldő démon</title>
-
- <indexterm>
- <primary>levélküldő démon</primary>
- <secondary><application>sendmail</application></secondary>
- </indexterm>
-
- <indexterm>
- <primary>levélküldő démon</primary>
- <secondary><application>postfix</application></secondary>
- </indexterm>
-
- <indexterm>
- <primary>levélküldő démon</primary>
- <secondary><application>qmail</application></secondary>
- </indexterm>
-
- <indexterm>
- <primary>levélküldő démon</primary>
- <secondary><application>exim</application></secondary>
- </indexterm>
-
- <para>A &os; alapból a <application>sendmail</application>
- nevű programot ajánlja fel erre a célra, de
- támogat más levelező szervereket is, ezek
- közül meg is említünk
- néhányat
- ízelítőként:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para><application>exim</application></para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para><application>postfix</application></para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para><application>qmail</application></para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
-
- <para>Ez a démon általában két
- feladatot lát el &mdash; a beérkező levelek
- fogadásáért és a kimenő levelek
- elküldéséért felelős.
- <emphasis>Nem</emphasis> tartozik azonban a feladatai
- közé, hogy a <acronym>POP</acronym> vagy
- <acronym>IMAP</acronym> protokollokhoz hasonlóan
- olvashatóvá tegye a leveleinket, illetve
- csatlakozni engedjen a helyi <filename>mbox</filename> vagy
- Maildir formátumú postaládáinkhoz.
- Ezekhez a műveletekhez egy külön <link linkend="mail-receive">démon</link>
- szükségeltetik.</para>
-
- <warning>
- <para>A <application>sendmail</application> régebbi
- változatai tartalmaznak olyan komoly biztonsági
- hibákat, amelyek kihasználásával
- az illetéktelen behatolók helyi és/vagy
- távoli hozzáférést tudnak szerezni
- a gépünkön. Az ilyen jellegű
- problémák elkerülése
- érdekében igyekezzünk mindig a legfrissebb
- verzióját használni. Vagy a <link linkend="ports">&os;
- Portgyűjteményéből</link>
- telepítsünk fel egy másik
- levélküldő démont.</para>
- </warning>
-
- </sect2>
-
- <sect2 xml:id="mail-dns">
- <title>Az elektronikus levelek és a
- névfeloldás</title>
-
- <para>A névfeloldás (Domain Name System, DNS)
- és a hozzá tartozó <command>named</command>
- démon nagy szerepet játszik az elektronikus
- levelek továbbításában. A
- démon a leveleket úgy küldi át az
- egyik gépről a másikra, hogy a
- névfeloldáson keresztül megkeresi azt a
- távoli gépet, amelynek a leveleket
- címezték. Ez a folyamat szintén
- végbemegy, amikor egy távoli gépről
- levelet küldenek a mi szerverünkre.</para>
-
- <indexterm><primary>MX rekord</primary></indexterm>
-
- <para>A <acronym>DNS</acronym> valósítja meg a
- hálózati nevek és az IP-címek
- összerendelését valamint ez tárolja el
- a levélküldésre vonatkozó
- információkat is, amelyeket MX rekordoknak
- hívnak. Az MX (Mail eXchanger,
- <quote>levélváltó</quote>) rekord adja meg
- azt a gépet vagy azokat a gépeket, amelyek az
- adott névtartományban fogadják a leveleket.
- Ha a hálózati nevünkhöz vagy
- tartományunkhoz nem tartozik MX rekord, akkor a
- levél közvetlenül a gépünkre
- vándorol feltéve, hogy rendelkezik olyan A
- rekorddal, amely összerendeli a gépünk
- nevét az IP-címével.</para>
-
- <para>A &man.host.1; parancs használatával az
- alábbi példához hasonlóan
- tetszőleges tartomány MX rekordját meg tudjuk
- nézni:</para>
-
- <screen>&prompt.user; <userinput>host -t mx
-FreeBSD.org</userinput> FreeBSD.org mail is handled (pri=10) by
-mx1.FreeBSD.org</screen>
-
- </sect2>
-
- <sect2 xml:id="mail-receive">
- <title>Az elektronikus levelek fogadása</title>
-
- <indexterm>
- <primary>elektronikus levél</primary>
- <secondary>fogadása</secondary>
- </indexterm>
-
- <para>A tartományunkhoz tartozó leveleket
- fogadását a levelező szerver végzi.
- Összegyűjti a tartományunkba küldött
- összes levelet és ezeket a
- beállításainktól függően
- vagy <filename>mbox</filename> (a levelek
- tárolásának alapértelmezett
- módja) vagy pedig Maildir formátumban
- eltárolja. Ahogy eltárolt egy levelet, úgy
- helyben egyből el is tudjuk olvasni például a
- &man.mail.1; vagy a <application>mutt</application>
- használatával, illetve távolról a
- <acronym>POP</acronym> vagy <acronym>IMAP</acronym> és a
- hasonló protokollokkal tudjuk elérni és
- begyűjteni. Ezért tehát ha csak a helyi
- gépen kívánjuk olvasni a leveleinket, akkor
- ahhoz egyáltalán nem kell <acronym>POP</acronym>
- vagy <acronym>IMAP</acronym> szervert
- telepítenünk.</para>
-
- <sect3 xml:id="pop-and-imap">
- <title>Távoli postaládák
- elérése a <acronym>POP</acronym> és
- <acronym>IMAP</acronym> használatával</title>
-
- <indexterm><primary>POP</primary></indexterm>
- <indexterm><primary>IMAP</primary></indexterm>
-
- <para>A távoli postaládák
- eléréséhez tudnunk kell csatlakozni egy
- <acronym>POP</acronym> vagy <acronym>IMAP</acronym>
- szerverhez. Ezeken a protokollokon keresztül
- tudják a felhasználók minden
- különösebb nehézség
- nélkül elérni távolról a
- helyi postaládáikat. Noha a
- <acronym>POP</acronym> és az <acronym>IMAP</acronym>
- segítségével egyaránt el tudjuk
- így érni a postaládákat, az
- <acronym>IMAP</acronym> használatának
- mégis több előnye van, íme
- néhány közülük:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para>Az <acronym>IMAP</acronym> a levelek leszedése
- mellett tárolni is képes a távoli
- szerveren.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Az <acronym>IMAP</acronym> támogat
- párhuzamos lekéréseket.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Az <acronym>IMAP</acronym> hihetetlenül hasznos
- tud lenni lassabb összeköttetések
- esetében, mivel lehetővé teszi a
- felhasználók számára, hogy
- csak az üzenetek vázát
- töltsék le és ne az egészet.
- Továbbá a szerver és a kliens
- közti adatmozgás csökkentése
- érdekében képes bizonyos feladatokat
- a szerveren elvégezni, például
- keresni.</para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
-
- <para>Egy <acronym>POP</acronym> vagy <acronym>IMAP</acronym>
- szerver telepítéséhez az alábbi
- lépések megtétele
- szükséges:</para>
-
- <procedure>
- <step>
- <para>Válasszuk ki az igényeinket legjobban
- kielégítő <acronym>IMAP</acronym> vagy
- <acronym>POP</acronym> szervert. A következő
- <acronym>POP</acronym> és <acronym>IMAP</acronym>
- szerverek eléggé elterjedtek és
- egyben remek példák:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para><application>qpopper</application></para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para><application>teapop</application></para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para><application>imap-uw</application></para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para><application>courier-imap</application></para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
-
- </step>
-
- <step>
- <para>A Portgyűjteményből
- telepítsük fel a kiválasztott
- <acronym>POP</acronym> vagy <acronym>IMAP</acronym>
- démont.</para>
- </step>
-
- <step>
- <para>Ha szükséges, akkor a
- <acronym>POP</acronym> vagy <acronym>IMAP</acronym>
- szerver betöltéséhez írjuk
- át az <filename>/etc/inetd.conf</filename>
- állományt.</para>
- </step>
- </procedure>
-
- <warning>
- <para>Meg kell említenünk, hogy mind a
- <acronym>POP</acronym> és az <acronym>IMAP</acronym>
- az összes információt, tehát
- belértve a felhasználók neveit
- és jelszavait titkosítatlan formában
- továbbítja. Ez azt jelenti, hogy ha ezeket a
- protokollokat biztonságos módon
- szeretnénk elérni, akkor az &man.ssh.1;
- használatával hozzunk létre
- hozzá egy tunnelt és azon keresztül
- használjuk. Erről részletesebben a <xref linkend="security-ssh-tunneling"/>ban olvashatunk.</para>
- </warning>
-
- </sect3>
-
- <sect3 xml:id="local">
- <title>A helyi postaládák
- elérése</title>
-
- <para>A helyi postaládákat a szerveren levő
- levelező kliensek közvetlen
- használatával érhetjük el. Ilyen
- alkalmazások például a
- <application>mutt</application> vagy a &man.mail.1;.</para>
-
- </sect3>
- </sect2>
-
- <sect2 xml:id="mail-host">
- <title>A levelező szerver</title>
-
- <indexterm><primary>levelező szerver</primary></indexterm>
-
- <para>A levelező szerver az a szerver, amely a
- gépünk vagy akár az egész
- hálózatunk irányába
- érkező levelek fogadásáért
- és elküldéséért
- felelős.</para>
-
- </sect2>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="sendmail">
- <info><title>A <application>sendmail</application>
- beállítása</title>
- <authorgroup>
- <author><personname><firstname>Christopher</firstname><surname>Shumway</surname></personname><contrib>Írta: </contrib></author>
- </authorgroup>
- </info>
-
-
-
- <indexterm><primary><application>sendmail</application></primary></indexterm>
-
- <para>A &man.sendmail.8; a &os; alapértelmezett
- levéltovábbító ügynöke (Mail
- Transfer Agent, <acronym>MTA</acronym>). A
- <application>sendmail</application> feladata fogadni a
- levelező kliensektől (Mail User Agent,
- <acronym>MUA</acronym>) érkező leveleket és
- kézbesíteni azokat a konfigurációs
- állományában megadott megfelelő
- levelezőnek. A <application>sendmail</application>
- hálózati kapcsolatokat is fogad, képes a
- helyi postaládákba vagy akár más
- programoknak is leveleket továbbítani.</para>
-
- <para>A <application>sendmail</application> a következő
- állományban tárolja
- beállításait:</para>
-
- <indexterm><primary><filename>/etc/mail/access</filename></primary></indexterm>
- <indexterm><primary><filename>/etc/mail/aliases</filename></primary></indexterm>
- <indexterm><primary><filename>/etc/mail/local-host-names</filename></primary></indexterm>
- <indexterm><primary><filename>/etc/mail/mailer.conf</filename></primary></indexterm>
- <indexterm><primary><filename>/etc/mail/mailertable</filename></primary></indexterm>
- <indexterm><primary><filename>/etc/mail/sendmail.cf</filename></primary></indexterm>
- <indexterm><primary><filename>/etc/mail/virtusertable</filename></primary></indexterm>
-
- <informaltable frame="none" pgwide="1">
- <tgroup cols="2">
- <thead>
- <row>
- <entry>Állomány</entry>
- <entry>Szerep</entry>
- </row>
- </thead>
- <tbody>
- <row>
- <entry>
- <filename>/etc/mail/access</filename>
- </entry>
- <entry>A <application>sendmail</application> által
- engedélyezett hozzáféréseket
- tároló adatbázis</entry>
- </row>
- <row>
- <entry>
- <filename>/etc/mail/aliases</filename>
- </entry>
- <entry>A postaládák álnevei</entry>
- </row>
- <row>
- <entry>
- <filename>/etc/mail/local-host-names</filename>
- </entry>
- <entry>Azon nevek felsorolása, amelyek
- számára a
- <application>sendmail</application> leveleket
- fogad</entry>
- </row>
- <row>
- <entry>
- <filename>/etc/mail/mailer.conf</filename>
- </entry>
- <entry>A levelező programok
- beállításai</entry>
- </row>
- <row>
- <entry>
- <filename>/etc/mail/mailertable</filename>
- </entry>
- <entry>A levelező programok
- kézbesítési
- táblázata</entry>
- </row>
- <row>
- <entry>
- <filename>/etc/mail/sendmail.cf</filename>
- </entry>
- <entry>A <application>sendmail</application> központi
- beállításait tároló
- állomány</entry>
- </row>
- <row>
- <entry>
- <filename>/etc/mail/virtusertable</filename>
- </entry>
- <entry>Virtuális felhasználók és
- tartományok táblázatai</entry>
- </row>
- </tbody>
- </tgroup>
- </informaltable>
-
- <sect2>
- <title><filename>/etc/mail/access</filename></title>
-
- <para>Az engedélyezett hozzáféréseket
- tároló adatbázis tartalmazza milyen
- hálózati neveken vagy IP-címeken lehet
- elérni a helyi levelező szervert és azok
- milyen típusú hozzáférést
- kapnak. A gépek az <option>OK</option> (rendben),
- <option>REJECT</option> (visszautasít),
- <option>RELAY</option> (továbbítás)
- beállításokat alkalmazhatjuk, vagy
- egyszerűen meghívhatjuk hozzájuk a
- <application>sendmail</application> hibakezelő
- rutinját egy adott kézbesítési
- hibával. Ha egy gépet az <option>OK</option>
- beállítással veszük fel a
- listára, ami egyébként
- alapértelmezés, akkor ez a gép levelet tud
- küldeni egészen addig, amíg a
- végső cél a helyi gép marad. A
- <option>REJECT</option> beállítással
- felsorolt gépek számára semmiféle
- levelezés nem engedélyezett. Ha pedig egy
- gép mellett a <option>RELAY</option>
- beállítás jelenik meg, akkor a szerveren
- keresztül tetszőleges címre
- küldhet.</para>
-
- <example>
- <title>A <application>sendmail</application>
- elérését szabályozó
- adatbázis beállítása</title>
-
- <programlisting>cyberspammer.com 550 Nem szeretjuk a spammereket
-FREE.STEALTH.MAILER@ 550 Nem szeretjuk a spammereket
-another.source.of.spam REJECT
-okay.cyberspammer.com OK
-128.32 RELAY</programlisting>
- </example>
-
- <para>Ebben a példában öt bejegyzést
- láthatunk. A táblázat bal felének
- valamelyik sorára illeszkedő küldőkre a
- táblázatban a sor jobb felén megjelenő
- cselekvés érvényesül. Az első
- két sorban a <application>sendmail</application>
- hibakezelő rutinjának adunk át
- hibakódokat. A hozzá tartozó üzenet
- akkor fog megjelenni a távoli gépen, amikor a
- tőle érkező levél illeszkedik a bal
- oldali szabályra. Az ezeket követő
- bejegyzésben visszalökünk minden olyan levelet,
- amely az internetről egy adott
- számítógéptől érkezik,
- például az <systemitem>another.source.of.spam</systemitem>
- címről. A következő bejegyzésben
- az <systemitem class="fqdomainname">okay.cyberspammer.com</systemitem>
- címről elfogadjuk a kapcsolódást, ami
- viszont sokkal pontosabb megjelölés a fentebb
- szereplő <systemitem class="fqdomainname">cyberspammer.com</systemitem> sornál. A
- pontosabban kifejtett nevek
- felülbírálják a kevésbé
- pontosan megnevezetteket. Végül az utolsó
- bejegyzésben engedélyezzük a levelek
- továbbküldését minden olyan gép
- számára, amelynek címe a
- <systemitem>128.32</systemitem> előtaggal kezdődik. Ezek
- tehát képesek ezen a levelező szerveren
- keresztül bárhova leveleket küldeni.</para>
-
- <para>Az állomány módosítása
- után az adatbázis
- frissítéséhez mindig le kell futtatnunk egy
- <command>make</command> parancsot az
- <filename>/etc/mail/</filename> könyvtárban.</para>
-
- </sect2>
-
- <sect2>
- <title><filename>/etc/mail/aliases</filename></title>
-
- <para>Az álneveket tartalmazó adatbázis
- virtuális postaládákat sorol fel, amelyek
- más felhasználókra,
- állományokra, programokra vagy további
- álnevekre vonatkozhatnak. Íme
- néhány példa az
- <filename>/etc/mail/aliases</filename> állományban
- szereplő bejegyzésekre:</para>
-
- <example>
- <title>Virtuális postaládák</title>
-
- <programlisting>root: localuser
-ftp-bugs: joe,eric,paul
-bit.bucket: /dev/null
-procmail: "|/usr/local/bin/procmail"</programlisting>
- </example>
-
- <para>A formai szabályok egyszerűek: a kettőspont
- bal oldalára kell írni azt a
- postaládát, amely a jobb oldalán levő
- célokra bomlik. A példa első sorában
- egyszerűen megfeleltetjük a <systemitem class="username">root</systemitem>
- postaládáját a
- <systemitem class="username">localuser</systemitem>
- postaládájának, majd ezt a nevet
- keressük az álnevek adatbázisában. Ha
- nem találunk már rá illeszkedést,
- akkor az üzenetet a <systemitem class="username">localuser</systemitem>
- nevű helyi felhasználónak
- továbbítjuk. A következő sorban
- címek listáját láthatjuk. Ennek
- megfelelően a <systemitem class="username">ftp-bugs</systemitem>
- postaláda címére küldött levelek
- három további helyi postaládára
- mennek tovább: ezek név szerint a
- <systemitem class="username">joe</systemitem>, <systemitem class="username">eric</systemitem> és
- <systemitem class="username">paul</systemitem> felhasználók
- postaládái. Itt a távoli
- postaládák
- <email>felhasználó@példa.hu</email> alakban
- adhatóak meg. A következő sor az
- állományok használatát
- példázza, ahol konkrétan a
- <filename>/dev/null</filename> állományba
- irányítjuk át az adott címre
- érkező leveleket. Az utolsó sorban pedig a
- programok használatára láthatunk
- példát, ahol ebben az esetben a levél egy
- &unix;-os csövön keresztül a
- <filename>/usr/local/bin/procmail</filename> szabványos
- bemenetére kerül.</para>
-
- <para>Ha megváltoztatjuk ezt az állományt,
- akkor utána az adatbázis
- frissítéséhez ne felejtsük el
- meghívni a <command>make</command> parancsot az
- <filename>/etc/mail/</filename> könyvtárban.</para>
-
- </sect2>
-
- <sect2>
- <title><filename>/etc/mail/local-host-names</filename></title>
-
- <para>Ebben az állományban adhatjuk meg, hogy a
- &man.sendmail.8; milyen hálózati neveket fogadjon
- el helyi hálózati névként. Ide kell
- raknunk azokat a tartományokat vagy címeket,
- amelyektől a <application>sendmail</application> leveleket
- fogad el. Például, ha a levelező szerver az
- <systemitem class="fqdomainname">minta.com</systemitem>
- tartományból és a <systemitem class="fqdomainname">level.minta.com</systemitem> címről fogad el
- leveleket, akkor a <filename>local-host-names</filename>
- valahogy így fog kinézni:</para>
-
- <programlisting>minta.com
-level.minta.com</programlisting>
-
- <para>Az állomány módosításakor
- a &man.sendmail.8; programot újra kell indítani a
- változások
- érvényesítéséhez.</para>
-
- </sect2>
-
- <sect2>
- <title><filename>/etc/mail/sendmail.cf</filename></title>
-
- <para>Ahogy a <application>sendmail</application> központi
- konfigurációs állománya, a
- <filename>sendmail.cf</filename> irányítja a
- <application>sendmail</application> átfogó
- viselkedését, beleértve mindent az e-mail
- címek átírásától
- kezdve a távoli szervereknek küldött
- elutasító üzenetek
- küldéséig. Mivel ennyire sokfajta szerepet
- tölt be egyszerre, ezért ez a
- konfigurációs állomány
- meglehetősen összetett és a
- részletezése meghaladná ennek a
- leírásnak a határait. Szerencsére
- az átlagos levelező szerverek esetében ezt az
- állományt nagyon ritkán kell
- módosítani.</para>
-
- <para>A <application>sendmail</application> központi
- konfigurációs állománya a
- <application>sendmail</application> lehetőségeit
- és viselkedését meghatározó
- &man.m4.1; makrókból építhető
- fel. A pontosabb részleteket a
- <filename>/usr/src/contrib/sendmail/cf/README</filename>
- állományban találjuk meg.</para>
-
- <para>Az állomány megváltoztatása
- után a módosítások
- érvényesítéséhez újra
- kell indítani a <application>sendmail</application>
- programot.</para>
-
- </sect2>
-
- <sect2>
- <title><filename>/etc/mail/virtusertable</filename></title>
-
- <para>A <filename>virtusertable</filename> állomány
- képezi le a virtuális tartományokhoz
- tartozó címeket valódi
- postaládák címeire. Ezek a
- postaládák lehetnek helyiek, távoliak, az
- <filename>/etc/mail/aliases</filename> állományban
- megadott álnevek vagy állományok.</para>
-
- <example>
- <title>Példa a virtuális tartományok
- leképezésére</title>
-
- <programlisting>root@minta.com root
-postmaster@minta.com postmaster@noc.minta.net
-@minta.com joe</programlisting>
- </example>
-
- <para>A fenti példában megadtunk egy
- leképezést a <systemitem class="fqdomainname">minta.com</systemitem> tartományhoz. Ez az
- állomány úgy dolgozódik fel, hogy
- fentről lefelé illesztődnek a címek,
- egészen az első egyezésig. Az első
- bejegyzés szerint a <email>root@minta.com</email> a helyi
- <systemitem class="username">root</systemitem> felhasználó
- postaládájára képződik le. A
- következő bejegyzés szerint a
- <email>postmaster@minta.com</email> a <systemitem class="fqdomainname">noc.minta.net</systemitem> címen
- található <systemitem class="username">postmaster</systemitem>
- nevű felhasználó
- postaládájára képződik le.
- Végezetül, ha a <systemitem class="fqdomainname">minta.com</systemitem> címről eddig
- még semmi sem illeszkedett volna, akkor az utolsó
- leképezés veszi át, amely az <systemitem class="fqdomainname">minta.com</systemitem> tartományon
- belül az összes többi címre
- küldött levelet a helyi <systemitem class="username">joe</systemitem>
- nevű felhasználó
- postaládájára képezi le.</para>
-
- </sect2>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="mail-changingmta">
- <info><title>A levéltovábbító ügynök
- megváltoztatása</title>
- <authorgroup>
- <author><personname><firstname>Andrew</firstname><surname>Boothman</surname></personname><contrib>Írta: </contrib></author>
- </authorgroup>
- <authorgroup>
- <author><personname><firstname>Gregory</firstname><surname>Neil Shapiro</surname></personname><contrib>Levelei segítségül
- szolgáltak: </contrib></author>
- </authorgroup>
- </info>
-
-
-
- <indexterm>
- <primary>e-mail</primary>
- <secondary>a levéltovábbító
- megváltoztatása</secondary>
- </indexterm>
-
- <para>Ahogy arról már korábban szó
- esett, a &os; alapból tartalmazza a
- <application>sendmail</application> programot mint
- levéltovábbító ügynököt
- (MTA, Mail Transfer Agent). Ennélfogva
- alapértelmezés szerint ez a felelős a
- kimenő és beérkező levelek
- kezeléséért.</para>
-
- <para>Számtalan okból eredően egyes
- rendszergazdák azonban mégis szeretnék
- lecserélni a rendszerükhöz tartozó
- levéltovábbítót. Ennek oka lehet
- egyszerűen csak annyi, hogy ki akarunk próbálni
- egy másik programot vagy éppen egy olyan
- eszközre van szükségünk, amely
- kizárólag csak máshol található
- meg. Szerencsére a &os; megkönnyíti ezt a
- váltást.</para>
-
- <sect2>
- <title>Az új levéltovábbító
- telepítése</title>
-
- <para>A levéltovábbítók széles
- köre elérhető. A <link linkend="ports">&os;
- Portgyűjteményéből</link> elindulva sok
- ilyen programot találhatunk. Természetesen
- teljesen mindegy, hogy melyik
- levéltovábbítót választjuk
- egészen addig, amíg képesek vagyunk &os;
- alatt rendesen futtatni.</para>
-
- <para>Kezdjük tehát az új
- levéltovábbító
- telepítésével. Miután sikerült
- telepíteni, lehetőségünk van
- eldönteni, hogy valóban eleget tesz-e az
- igényeinknek, sőt az új szoftvert még
- az előtt be tudjuk állítani, hogy
- átvenné a <application>sendmail</application>
- helyét. Vigyázzunk azonban, hogy az új
- szoftver telepítésekor ne írjon felül
- olyan rendszerszintű binárisokat, mint
- például a <filename>/usr/bin/sendmail</filename>.
- Másrészt az új levelező szoftvert
- szolgálatba helyezése előtt
- mindenképpen fontos megfelelően
- beállítanunk.</para>
-
- <para>A kiválasztott
- levéltovábbító
- beállításával kapcsolatban olvassuk
- el a hozzá tartozó
- dokumentációt.</para>
-
- </sect2>
-
- <sect2 xml:id="mail-disable-sendmail">
- <title>A <application>sendmail</application>
- letiltása</title>
-
- <warning>
- <para>Amikor letiltjuk a <application>sendmail</application>
- kimenő levél szolgáltatását,
- soha ne felejtsük el pótolni valamilyen más
- levelező rendszerrel. Ha nem így
- cselekszünk, akkor például a
- &man.periodic.8; és a hozzá hasonló
- programok nem lesznek képesek a tőlük
- megszokott módon e-mailben elküldeni a
- futásuk eredményét. A rendszer bizonyos
- részei ráadásul egy
- működő,
- <application>sendmail</application>-kompatibilis rendszert
- feltételeznek. Ha letiltása után az
- alkalmazások továbbra is a
- <application>sendmail</application>
- segítségével próbálnak
- levelet küldeni, akkor ez a levél a
- <application>sendmail</application> inaktív
- sorába kerülhet, ahonnan soha nem kerül
- kézbesítésre.</para>
- </warning>
-
- <para>A <application>sendmail</application> teljes
- leállításához, beleértve a
- kimenő levelekhez tartozó
- szolgáltatást is, a következőket kell
- megadni az <filename>/etc/rc.conf</filename>
- állományban:</para>
-
- <programlisting>sendmail_enable="NO"
-sendmail_submit_enable="NO"
-sendmail_outbound_enable="NO"
-sendmail_msp_queue_enable="NO"</programlisting>
-
- <para>Ha csak a <application>sendmail</application>
- beérkező levelekre vonatkozó
- szolgáltatását akarjuk tiltani, akkor
- ahhoz az <filename>/etc/rc.conf</filename>
- állományban a következőt
- állítsuk be:</para>
-
- <programlisting>sendmail_enable="NO"</programlisting>
-
- <para>A <application>sendmail</application>
- indításával kapcsolatos további
- beállításokat az &man.rc.sendmail.8; man
- oldalon találjuk.</para>
-
- </sect2>
-
- <sect2>
- <title>Az új levéltovábbító
- elindítása a rendszerrel együtt</title>
-
- <para>Az új levéltovábbítót
- úgy tudjuk elindítani a rendszerrel együtt,
- ha az <filename>/etc/rc.conf</filename>
- állományba felvesszük a következő
- sort, például a
- <application>postfix</application> esetében:</para>
-
- <screen>&prompt.root; echo '<replaceable>postfix</replaceable>_enable="YES"' &gt;&gt; /etc/rc.conf</screen>
-
- <para>Az új levéltovábbító
- így most már magától el fog indulni
- a rendszer indításakor.</para>
-
- </sect2>
-
- <sect2>
- <title>A <application>sendmail</application> mint a rendszer
- alapértelmezett levelező eszközének
- lecserélése</title>
-
- <para>A <application>sendmail</application> annyira elterjedt
- szabványos szoftver a &unix; rendszereken, hogy egyes
- szoftverek egyszerűen feltételezik a
- jelenlétét. Emiatt sok
- levéltovábbítóhoz tartozik egy
- <application>sendmail</application> kompatibilis parancssoros
- felület is, amellyel igyekeznek megkönnyíteni a
- <application>sendmail</application> <quote>gyors</quote>
- lecserélését.</para>
-
- <para>Ennek következtében tehát, ha egy
- másik levelező eszközt használunk, akkor
- valamilyen módon meg kell bizonyosodnunk róla,
- hogy a szabványos <application>sendmail</application>
- binárisok, mint például a
- <filename>/usr/bin/sendmail</filename>, valóban a
- kiválasztott levéltovábbítot
- fogják aktiválni. Szerencsére a &os;
- pontosan emiatt tartalmaz egy &man.mailwrapper.8; nevű
- rendszert.</para>
-
- <para>Amikor a <application>sendmail</application>
- telepítése szerint működik, valami
- hasonlót fogunk találni az
- <filename>/etc/mail/mailer.conf</filename>
- állományban:</para>
-
-<programlisting>sendmail /usr/libexec/sendmail/sendmail
-send-mail /usr/libexec/sendmail/sendmail
-mailq /usr/libexec/sendmail/sendmail
-newaliases /usr/libexec/sendmail/sendmail
-hoststat /usr/libexec/sendmail/sendmail
-purgestat /usr/libexec/sendmail/sendmail</programlisting>
-
- <para>Ez azt jelenti, hogy amikor az itt felsorolt
- általános parancsok közül lefuttatjuk
- valamelyiket (például magát a
- <filename>sendmail</filename> parancsot), akkor a rendszer
- magától meghívja a
- <filename>sendmail</filename> néven szereplő wrapper
- programot, amely pedig a <filename>mailer.conf</filename>
- alapján kideríti, hogy az adott esetben a
- <filename>/usr/libexec/sendmail/sendmail</filename>
- hívására van szükség. Ez a
- rendszer megkönnyíti az alapértelmezett
- <filename>sendmail</filename> funkciók helyében
- lefuttatandó binárisok
- átállítását.</para>
-
- <para>Így tehát, ha a
- <filename>/usr/local/supermailer/bin/sendmail-compat</filename>
- állományt akarjuk futtatni a megszokott
- <application>sendmail</application> helyében, akkor az
- <filename>/etc/mail/mailer.conf</filename>
- állományt a következőképpen kell
- módosítanunk:</para>
-
- <programlisting>sendmail /usr/local/<replaceable>kedvenclevelező</replaceable>/bin/sendmail-compat
-send-mail /usr/local/<replaceable>kedvenclevelező</replaceable>/bin/sendmail-compat
-mailq /usr/local/<replaceable>kedvenclevelező</replaceable>/bin/mailq-compat
-newaliases /usr/local/<replaceable>kedvenclevelező</replaceable>/bin/newaliases-compat
-hoststat /usr/local/<replaceable>kedvenclevelező</replaceable>/bin/hoststat-compat
-purgestat /usr/local/<replaceable>kedvenclevelező</replaceable>/bin/purgestat-compat</programlisting>
-
- </sect2>
-
- <sect2>
- <title>A művelet befejezése</title>
-
- <para>Ahogy a céljainknak megfelelően mindent
- beállítottunk, akkor vagy egyszerűen
- leállítjuk a <application>sendmail</application>
- neve alatt futó programokat és helyettük
- elindítjuk az új szoftverhez tartozókat,
- vagy csak újraindítjuk a gépet. Az
- újraindítással mellesleg
- ellenőrizhetjük azt is, hogy jól
- állítottuk be a rendszerünket és az
- új levélküldő tényleg elindul a
- rendszerünkkel együtt.</para>
-
- </sect2>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="mail-trouble">
- <title>A hibák elhárítása</title>
-
- <indexterm>
- <primary>e-mail</primary>
- <secondary>hibaelhárítás</secondary>
- </indexterm>
-
- <qandaset>
- <qandaentry>
- <question>
- <para>Miért kell teljes hálózati neveket
- megadni a gépemen?</para>
- </question>
-
- <answer>
- <para>Előfordulhat, hogy a hivatkozni
- kívánt gép valójában egy
- másik tartományban szerepel.
- Például, ha az <systemitem class="fqdomainname">ize.mize.edu</systemitem> gépen vagyunk
- és a <systemitem>vagyis</systemitem> nevű gépet
- akarjunk innen elérni a <systemitem class="fqdomainname">mize.edu</systemitem> tartományban,
- akkor a teljes hálózati nevével, vagyis
- a <systemitem class="fqdomainname">vagyis.mize.edu</systemitem> néven
- kell rá hivatkoznunk, nem pedig egyszerűen csak
- <systemitem>vagyis</systemitem> néven.</para>
-
- <para>Régebben egyébként ezt a
- BSD-típusú BIND<indexterm><primary>BIND</primary>
- </indexterm> névfeloldók
- megengedték. A &os; jelenlegi változatai
- azonban már olyan <application>BIND</application>
- verziót tartalmaznak, amelyek
- alapértelmezés szerint már nem engedik
- a tartományunkon kívüli relatív
- nevek használatát. Tehát a
- <systemitem>vagyis</systemitem> vagy a <systemitem class="fqdomainname">vagyis.ize.mize.edu</systemitem> gép lesz,
- vagy a legfelső, gyökér tartományban
- keresi a rendszer.</para>
-
- <para>Ez eltér a korábbi
- viselkedéstől, ahol a keresés
- folytatódott a <systemitem class="fqdomainname">vagyis.mize.edu</systemitem> és <systemitem class="fqdomainname">vagyis.edu</systemitem> tartományokban
- is. Az RFC&nbsp;1535 elolvasásából ki
- fog derülni, hogy miért nem vált be ez a
- gyakorlat és hogy miért tekinthető
- még akár biztonsági résnek
- is.</para>
-
- <para>Ezt a problémát egyébként
- megoldhatjuk annyival, hogy az
- <filename>/etc/resolv.conf</filename>
- állományba a</para>
-
- <programlisting>search ize.mize.edu mize.edu</programlisting>
-
- <para>sor helyett a</para>
-
- <programlisting>domain ize.mize.edu</programlisting>
-
- <para>sort írjuk be. Arra viszont ügyeljünk,
- hogy a keresési rend ne lépje át a
- <quote>helyi és nyilvános
- adminisztráció között
- meghúzódó határt</quote>, ahogy
- azt az RFC&nbsp;1535 nevezi.</para>
-
- </answer>
- </qandaentry>
-
- <qandaentry>
- <question>
- <para>A <application>sendmail</application> szerint <quote>a
- levél a saját farkába
- harap</quote></para>
- </question>
-
- <answer>
- <para>Ezt a <application>sendmail</application> gyakran
- ismértelt kérdései között a
- következőképpen válaszolták
- meg:</para>
-
- <programlisting>A következő hibaüzenetet kapom:
-
-553 MX list for <replaceable>taromány.net</replaceable> points back to <replaceable>felé.tartomány.net</replaceable>
-554 <replaceable>felhasználó@tartomány.net</replaceable>... Local configuration error
-
-Hogyan oldható meg ez a probléma?
-
-Azt kértük, hogy a tartományba (például <replaceable>tartomány.net</replaceable>) küldött levél
-az MX<indexterm><primary>MX rekord</primary></indexterm> rekord felhasználásával egy adott gépre legyen átirányítva
-(ebben az esetben ez a <replaceable>felé.tartomány.net</replaceable>), de a továbbítást végző gép
-nem ismeri fel magát a <replaceable>tartomány.net</replaceable> címen. Vegyük fel a <replaceable>tartomány.net</replaceable>
-tartományt az /etc/mail/local-host-names állományba [melyet a 8.10 előtti
-verziókban /etc/sendmail.cw állománynak hívnak] (ha a
-FEATURE(use_cw_file) beállítást használjuk) vagy tegyük hozzá a
-<quote>Cw <replaceable>tartomány.net</replaceable></quote> sort az /etc/mail/sendmail.cf
-állományhoz.</programlisting>
-
- <para>A <application>sendmail</application> GYIK a <uri xlink:href="http://www.sendmail.org/faq/">http://www.sendmail.org/faq/</uri> címen
- található meg (angolul) és
- mindenképpen javasolt elolvasni, ha <quote>fel
- szeretnénk piszkálni</quote> a levelező
- rendszerünk beállításait.</para>
- </answer>
- </qandaentry>
-
- <qandaentry>
- <question>
- <para>Hogyan tudok levelező szervert futtatni egy
- betárcsázós PPP<indexterm><primary>PPP</primary></indexterm> kapcsolat
- esetében?</para>
- </question>
-
- <answer>
- <para>Egy helyi hálózaton levő &os;-s
- gépet akarunk tehát az internethez kapcsolni.
- Ez a &os;-s gép lesz a helyi hálózat
- leveleket továbbító
- átjárója. A PPP kapcsolat nem
- dedikált.</para>
-
- <para>Legalább két módon meg tudjuk
- oldani. Az egyik módszer szerint az UUCP<indexterm><primary>UUCP</primary></indexterm>
- használatára lesz
- szükségünk.</para>
-
- <para>A másik módszer szerint szereznünk
- kell egy éjjel-nappal üzemelő internetes
- szervert, amely majd szolgáltatja a másodlagos
- MX rekordot a tartományunkhoz.
- Például, ha a cégünk
- tartománya a <systemitem class="fqdomainname"><replaceable>cég.hu</replaceable></systemitem>
- és az internet-szolgáltatónk a <systemitem class="fqdomainname"><replaceable>szolgáltató.net</replaceable></systemitem>
- névre beállította a
- tartományunkhoz a másodlagos MX<indexterm><primary>MX record</primary></indexterm>
- rekordokat:</para>
-
- <programlisting><replaceable>cég.hu</replaceable>. MX 10 <replaceable>cég.hu</replaceable>.
- MX 20 <replaceable>szolgáltató.net</replaceable>.</programlisting>
-
- <para>Végső címzettként csak egy
- gépet kell megadni (az
- <filename>/etc/mail/sendmail.cf</filename>
- állományba a <systemitem class="fqdomainname"><replaceable>cég.hu</replaceable></systemitem>
- címhez tegyük hozzá a <literal>Cw
- cég.hu</literal>
- sort).</para>
-
- <para>Amikor a leveleket küldeni akaró
- <command>sendmail</command> megpróbál
- kézbesíteni, először hozzánk
- (<systemitem class="fqdomainname"><replaceable>cég.hu</replaceable></systemitem>)
- próbál csatlakozni a modemes
- összeköttetésen keresztül. Ez
- valószínűleg
- időtúllépéssel befejeződik,
- mivel nem vagyunk fenn minden pillanatban a neten. A
- <application>sendmail</application> ekkor automatikusan a
- másodlagos MX rekord által megadott
- címre küldi a levelet, tehát a
- szolgáltatónkhoz (<systemitem class="fqdomainname"><replaceable>szolgáltató.net</replaceable></systemitem>).
- Ez a másodlagos MX cím próbálja
- majd időlegesen elérni a gépünket
- és kézbesíteni a leveleket az
- elsődleges MX rekord által megadott gépre
- (<systemitem class="fqdomainname"><replaceable>cég.hu</replaceable></systemitem>).</para>
-
- <para>A bejelentkezéskor ezért egy
- hasonló szkriptet kell lefuttatnunk:</para>
-
- <programlisting>#!/bin/sh
-# Tegyük a /usr/local/bin/pppmyisp állományba:
-( sleep 60 ; /usr/sbin/sendmail -q ) &amp;
-/usr/sbin/ppp -direct pppmyisp</programlisting>
-
- <para>Ha készítünk egy külön
- bejelentkező szkriptet a felhasználók
- számára, akkor a <command>sendmail
- -qRcég.hu</command>
- parancsot is használhatjuk a fenti szkript helyett.
- Ezzel a <systemitem class="fqdomainname"><replaceable>cég.hu</replaceable></systemitem>
- sorában található összes
- levél azonnal feldolgozásra kerül.</para>
-
- <para>A helyzetet így lehetne még jobban
- pontosítani:</para>
-
- <para>Az alábbi üzenet a &a.isp;
- archívumából származik.</para>
-
- <programlisting>&gt; we provide the secondary MX for a customer. The customer connects to
-&gt; our services several times a day automatically to get the mails to
-&gt; his primary MX (We do not call his site when a mail for his domains
-&gt; arrived). Our sendmail sends the mailqueue every 30 minutes. At the
-&gt; moment he has to stay 30 minutes online to be sure that all mail is
-&gt; gone to the primary MX.
-&gt;
-&gt; Is there a command that would initiate sendmail to send all the mails
-&gt; now? The user has not root-privileges on our machine of course.
-
-In the <quote>privacy flags</quote> section of sendmail.cf, there is a
-definition Opgoaway,restrictqrun
-
-Remove restrictqrun to allow non-root users to start the queue processing.
-You might also like to rearrange the MXs. We are the 1st MX for our
-customers like this, and we have defined:
-
-# If we are the best MX for a host, try directly instead of generating
-# local config error.
-OwTrue
-
-That way a remote site will deliver straight to you, without trying
-the customer connection. You then send to your customer. Only works for
-<quote>hosts</quote>, so you need to get your customer to name their mail
-machine <quote>customer.com</quote> as well as
-<quote>hostname.customer.com</quote> in the DNS. Just put an A record in
-the DNS for <quote>customer.com</quote>.</programlisting>
-
- <para>Az idézet fordítása:</para>
-
- <programlisting>&gt; Másodlagos MX rekordot biztosítunk az ügyfeleinknek. Az ügyfelek ezután automatikusan
-&gt; csatlakoznak naponta akár többször is a szolgáltatásunkhoz és leszedik az elsődleges MX
-&gt; rekordhoz tartozó leveleket. (Nem szólunk neki, amikor a tartományához levél
-&gt; érkezik.) A sendmail programunk minden 30 percben elküldi a sorban felhalmozódott
-&gt; leveleket. Tehát jelen pillanatban legalább 30 percig fenn kell lennie az ügyfélnek, hogy
-&gt; rendben megkapja az elsődlegesre MX rekordra.
-&gt;
-&gt; Létezik valamilyen parancs a sendmail programhoz, amellyel azonnal lekérhetjük az összes
-&gt; levelünket? A felhasználómnak természetesen nincsenek rendszergazdai jogosultságai az adott
-&gt; gépen.
-
-A sendmail.cf <quote>privacy flags</quote> beállításai között van egy definíció, az
-Opgoaway,restrictqrun.
-
-Vegyük ki innen a restrictqrun beállítást, amivel a nem root felhasználók is megindíthatják a
-sor feldolgozását. Valószínűleg az MX-ek átrendezésére is szükség lesz. Mi vagyunk az első MX
-az ilyen típusú ügyfelek számára, és ezt adtuk meg:
-
-# Ha mi vagyunk a legjobb MX a levél számára, akkor ne generáljunk
-# helyi beállítási hibát, hanem próbálkozzunk közvetlenül.
-OwTrue
-
-Ezzel már a távoli gép közvetlenül nekünk küld anélkül, hogy próbálkozna az ügyfél kapcsolatával.
-Ezt majd továbbküldjünk az ügyfélnek. Ez csak hálózati nevek esetében működik, tehát az ügyfelünknek
-el kell neveznie a leveleket fogadó gépét <quote>customer.com</quote>-nak, valamint a fel kell venni a
-<quote>hostname.customer.com</quote> címet is a DNS-be. Ehhez egyszerűen csak elegendő egy A rekordot
-betenni a <quote>customer.com</quote>-hoz.</programlisting>
-
- </answer>
- </qandaentry>
-
- <qandaentry>
- <question>
- <para>Miért kapok folyton <errorname>Relaying
- Denied</errorname> hibát, amikor más
- gépekről küldök levelet?</para>
- </question>
-
- <answer>
- <para>A &os; alapértelmezett telepítése
- során a <application>sendmail</application>
- úgy állítódik be, hogy csak
- arról a gépről küldhetünk vele
- levelet, ahol fut. Például, ha
- <acronym>POP</acronym> szerver is elérhető,
- akkor a felhasználók meg tudják
- nézni a leveleiket az iskolából,
- munkából vagy bármilyen más
- távoli helyről, de leveleket onnan
- továbbra sem tudnak küldeni.
- Általában pár pillanattal a
- próbálkozás után a
- <application>MAILER-DAEMON</application> küldeni fog
- egy <errorname>5.7 Relaying Denied</errorname>
- (<errorname>5.7 A továbbítás nem
- engedélyezett</errorname>) üzenetet.</para>
-
- <para>Több lehetőségünk is van ennek
- megkerülésére. Az a legegyszerűbb
- módszer, ha az internet-szolgáltatónk
- címét felvesszük az
- <filename>/etc/mail/relay-domains</filename>
- állományba. Például
- így:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>echo "az.internet.szolgáltató.net" &gt; /etc/mail/relay-domains</userinput></screen>
-
- <para>Az állomány létrehozása vagy
- módosítása után újra kell
- indítanunk a <application>sendmail</application>
- programot. Ez remekül működik abban az
- esetben, ha rendszergazdák vagyunk és nem
- akarunk a helyi gépről levelet küldeni,
- vagy egy másik gépen vagy akár
- másik internet-szolgáltatóval akarunk
- valamilyen kattingatós levelező programot
- használni. Olyankor is nagyon hasznos lehet, amikor
- csak egy vagy két e-mail
- hozzáférést állítottunk
- be. Ha egyszerre több címet is fel
- szeretnénk venni, akkor nyissuk meg ezt az
- állományt a kedvenc
- szövegszerkesztőnkkel és írjuk be a
- tartományokat, soronként egyet:</para>
-
- <programlisting>saját.internet.szolgáltató.net
-másik.internet.szolgáltató.com
-felhasználók-internet.szolgáltató.ja
-www.minta.org</programlisting>
-
- <para>Innentől kezdve a listában szereplő
- bármelyik gépről tudunk levelet
- küldeni (feltéve, hogy az adott
- felhasználó hozzáfér a
- gépünkhöz). Ezzel
- gyönyörűen megoldhatjuk, hogy a
- felhasználóink képesek legyenek
- távolról is levelet küldeni a
- rendszerünkön keresztül anélkül,
- hogy mások pedig szemetet küldenének
- át rajtunk.</para>
-
- </answer>
- </qandaentry>
- </qandaset>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="mail-advanced">
- <title>Komolyabb témák</title>
-
- <para>A következő szakaszban szóba kerülnek
- olyan komolyabb témák, mint például a
- levelek konfigurációja és a levelezés
- beállítása az egész tartomány
- számára.</para>
-
- <sect2 xml:id="mail-config">
- <title>Alapvető beállítások</title>
-
- <indexterm>
- <primary>e-mail</primary>
- <secondary>beállítás</secondary>
- </indexterm>
-
- <para>Alapból képesnek kell lennünk leveleket
- küldeni külső gépekre egészen
- addig, amíg az <filename>/etc/resolv.conf</filename>
- állomány a megfelelő
- beállításokat tartalmazza vagy egy
- saját névszervert futtatunk. Ha
- szeretnénk, hogy a gépünkre
- érkező levelek elérjék a &os;-s
- gépünkön futó
- levéltovábbító
- ügynököt (például a
- <application>sendmail</application> programot), akkor erre
- két módszer kínálkozik:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para>Futtassunk saját névszervert és
- hozzunk létre magunknak egy tartományt.
- Például <systemitem class="fqdomainname">FreeBSD.org</systemitem>.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Közvetlenül a gépünkre
- küldessük a leveleket. Ezt úgy
- tehetjük meg, ha egyből a
- gépünkhöz tartozó DNS névre
- küldetjük a leveleket. Például az
- <systemitem class="fqdomainname">enyem.FreeBSD.org</systemitem>
- címre.</para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
-
- <indexterm><primary>SMTP</primary></indexterm>
-
- <para>Függetlenül attól, hogy a fentiek
- közül melyik megoldást választjuk, a
- levelek csak akkor tudnak eljutni közvetlenül a
- gépünkre, ha állandó, statikus
- IP-címmel rendelkezünk (tehát nem dinamikus
- címmel, amit általában a
- betárcsázós PPP kapcsolatokhoz szoktak
- kiosztani). Ha tűzfal mögött vagyunk, akkor
- valamilyen módon felénk kell
- irányítani az SMTP forgalmat is. Ha
- közvetlenül a gépünkön akarjuk
- fogadni a leveleket, akkor a következő kettő
- közül az egyik mindenképpen kelleni fog:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para>Gondoskodjunk róla, hogy a hozzánk
- tartozó DNS-ben (legkisebb sorszámú) MX
- rekord<indexterm><primary>MX rekord</primary></indexterm> a gépünk IP-címére
- mutat.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Gondoskodjunk róla, hogy a hozzánk
- tartozó DNS-ben nincs semmilyen MX rekord a
- gépünkhöz.</para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
-
- <para>A fentiek közül bármelyik elég
- ahhoz, hogy közvetlenül a gépünkre
- érkezzen meg a levél.</para>
-
- <para>Próbáljuk ki:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>hostname</userinput>
-enyem.FreeBSD.org
-&prompt.root; <userinput>host enyem.FreeBSD.org</userinput>
-enyem.FreeBSD.org has address 204.216.27.XX</screen>
-
- <para>Ha ezt látjuk, akkor minden gond nélkül
- lehet küldeni levelet a <email role="nolink">nevem@enyem.FreeBSD.org</email> a címre
- (feltételezve, hogy a <application>sendmail</application>
- megfelelően működik az <systemitem class="fqdomainname">enyem.FreeBSD.org</systemitem> címen).</para>
-
- <para>Ha viszont ehhez hasonlót tapasztalunk:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>host enyem.FreeBSD.org</userinput>
-enyem.FreeBSD.org has address 204.216.27.XX
-enyem.FreeBSD.org mail is handled (pri=10) by kozpont.FreeBSD.org</screen>
-
- <para>A gépünkre (<systemitem class="fqdomainname">enyem.FreeBSD.org</systemitem>) küldött
- összes levelet a <systemitem>kozpont</systemitem> szedi össze
- ugyanazon felhasználói névvel ahelyett,
- hogy közvetlenül a gépünkre küldeni
- ezeket.</para>
-
- <para>Az iménti adatokat a DNS szerver határozza
- meg. A levelek továbbításával
- kapcsolatos információkat az
- <emphasis>MX</emphasis> mint <emphasis>M</emphasis>ail
- e<emphasis>X</emphasis>change DNS-rekord tárolja. Ha
- nincs ilyen MX rekord, akkor az IP-cím alapján
- közvetlenül az adott géphez kerül a
- levél.</para>
-
- <para>Például a <systemitem class="fqdomainname">freefall.FreeBSD.org</systemitem> MX rekordja
- hajdanán így nézett ki:</para>
-
- <programlisting>freefall MX 30 mail.crl.net
-freefall MX 40 agora.rdrop.com
-freefall MX 10 freefall.FreeBSD.org
-freefall MX 20 who.cdrom.com</programlisting>
-
- <para>Láthatjuk, hogy a <systemitem>freefall</systemitem>
- esetében több MX bejegyzés is szerepel. A
- legalacsonyabb MX-számú gép fogja kapni az
- erre a címre beérkező leveleket, amennyiben
- elérhető. Ha valamilyen okból nem
- érhető el, akkor helyette ideiglenesen a
- többiek (melyeket néha csak <quote>tartalék
- MX-eknek</quote> neveznek) veszik át a levelet és
- átadják a legalacsonyabb számúnak,
- amint az újra elérhetővé
- válik.</para>
-
- <para>A tartalék jelleggel megadott MX gépek akkor
- érnek ténylegesen valamit, ha teljesen
- máshonnan csatlakoznak az internethez. Az internet
- szolgáltató vagy egy ismerősünk
- gépe valószínűleg minden
- további nélkül segít ennek
- megoldásában.</para>
-
- </sect2>
-
- <sect2 xml:id="mail-domain">
- <title>Egy egész tartomány leveleinek
- kezelése</title>
-
- <para>Egy levelező szerver
- beállításához valahogy meg kell
- tudnunk oldalni, hogy a különböző
- munkaállomásokra küldött levelek
- közvetlenül hozzá fussanak be. Alapvetően
- tehát arról lenne szó, hogy a
- tartományunkon (ez ebben az esetben a <systemitem class="fqdomainname">*.FreeBSD.org</systemitem>) belüli gépekre
- címzett levelekre ez a gép <quote>tart
- igényt</quote> és így ezek ide
- irányítódnak át, majd a
- felhasználók erről a központi
- levelező szerverről kapják meg a
- leveleiket.</para>
-
- <indexterm><primary>DNS</primary></indexterm>
-
- <para>Az életünk
- megkönnyítéséhez minden
- felhasználónak létrehozzuk a saját
- <emphasis>felhasználói nevét</emphasis> a
- levelező szerveren is. Ezt az &man.adduser.8; paranccsal
- gyorsan el is végezhetjük.</para>
-
- <para>A levelező szerver lesz a hálózat
- összes munkaállomásához kirendelt
- levélváltó. Ezt a DNS
- beállításai között így
- adhatjuk meg:</para>
-
- <programlisting>enyem.FreeBSD.org A 204.216.27.XX ; Munkaállomás
- MX 10 kozpont.FreeBSD.org ; Levelező szerver</programlisting>
-
- <para>Ezzel lényegében az A rekord figyelmen
- kívül hagyásával
- átirányítjuk a munkaállomások
- számára érkező összes levelet a
- levelező szerverre. A levelek tehát az MX rekord
- által mutatott címre mennek ki.</para>
-
- <para>Ezt önállóan nem tudjuk elvégezni,
- hacsak nem futattunk egy saját DNS szervert. Ha nincsen
- vagy nem is tudunk DNS szervert futtatni, akkor ebben a
- kérdésben egyeztessünk az
- internet-szolgáltatónkkal vagy bárkivel,
- aki a DNS beállításaiért
- felelős.</para>
-
- <para>Ha virtuális e-mail címket is kezelünk,
- akkor a most következő információ
- még a hasznunkra lehet. A példa
- kedvéért most feltesszük, hogy a
- tartományunkban van egy ügyfelünk, jelen
- esetben az <systemitem class="fqdomainname">ugyfel1.org</systemitem>,
- és azt akarjuk, hogy az <systemitem class="fqdomainname">ugyfel1.org</systemitem> címére
- küldött levelek a saját levelező
- szerverünkre kerüljenek át, a <systemitem class="fqdomainname">level.sajat.com</systemitem> címre. A DNS-t
- ehhez így kell beállítani:</para>
-
- <programlisting>ugyfel1.org MX 10 level.sajat.com</programlisting>
-
- <para>Ha csak az <systemitem class="fqdomainname">ugyfel1.org</systemitem>
- levelezését akarjuk kezelni, akkor ahhoz
- <emphasis>nem</emphasis> kell külön A rekord.</para>
-
- <note>
- <para>Vigyázzunk, mert az <systemitem class="fqdomainname">ugyfel1.org</systemitem> csak akkor
- pingelhető, ha létezik hozzá A
- rekord.</para>
- </note>
-
- <para>Befejezésül a levelező
- szerverünkön futó
- <application>sendmail</application> számára is fel
- kell tárnunk, hogy milyen tartományokhoz
- és/vagy hálózati nevekhez fogadjon
- leveleket. Ezt több módon is
- elvégezhetjük. A következők
- bármelyik megfelel erre a célra:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para>A <literal>FEATURE(use_cw_file)</literal>
- használata esetén vegyük fel a
- címeket az
- <filename>/etc/mail/local-host-names</filename>
- állományba. Ha a
- <application>sendmail</application> 8.10 előtti
- változatai esetében ehhez az
- <filename>/etc/sendmail.cw</filename>
- állományra lesz
- szükségünk.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Tegyük be a <literal>Cwsajat.cimunk.com</literal>
- sort az <filename>/etc/sendmail.cf</filename> vagy a
- <application>sendmail</application> 8.10 és
- későbbi változatai esetén az
- <filename>/etc/mail/sendmail.cf</filename>
- állományba.</para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
-
- </sect2>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="SMTP-UUCP">
- <title>SMTP és az UUCP</title>
-
- <para>A &os;-hez tartozó <application>sendmail</application>
- olyan gépek számára lett kialakítva,
- amelyek közvetlenül az internethez csatlakoznak. Az
- UUCP használatával levelező rendszerek
- számára egy másik konfigurációs
- állományt kell telepíteni a
- <application>sendmail</application> számára.</para>
-
- <para>Az <filename>/etc/mail/sendmail.cf</filename>
- állítása kézzel
- egyáltalán nem könnyű. A
- <application>sendmail</application> 8. változata
- ráadásul a konfigurációs
- állományokat az &man.m4.1; előfeldolgozó
- segítségével gyártja le, ahol a
- tényleges beállítások egy magasabb
- absztrakciós szinten jelennek meg. Az &man.m4.1;
- típusú konfigurációs
- állományok a
- <filename>/usr/share/sendmail/cf</filename>
- könyvtárban találhatóak. A
- <filename>cf</filename> alkönyvtárban levő
- <filename>README</filename> állomány igyekszik a
- felhasználót bevezetni az &man.m4.1; alapú
- beállítások világába.</para>
-
- <para>A <literal>mailertable</literal> nevű
- lehetőség használatával tudjuk a
- legjobban támogatni az UUCP protokollon keresztüli
- kézbesítést. Ezzel felépül egy
- olyan adatbázis, amelyet a
- <application>sendmail</application> fel tud használni a
- továbbítást érintő
- döntésekben.</para>
-
- <para>Ehhez elsőként hozzuk is létre a
- saját <filename>.mc</filename> állományunkat.
- Ehhez a <filename>/usr/share/sendmail/cf/cf</filename>
- könyvtár tartalmaz néhány
- példát. Hívjuk most ezt az
- állomnyunkat <filename>ize.mc</filename> néven. A
- következő módszerrel tudjuk egy valós
- <filename>sendmail.cf</filename> állománnyá
- alakítani:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>cd /etc/mail</userinput>
-&prompt.root; <userinput>make ize.cf</userinput>
-&prompt.root; <userinput>cp ize.cf /etc/mail/sendmail.cf</userinput></screen>
-
- <para>Egy átlagos <filename>.mc</filename>
- állomány egyébként valahogy így
- épül fel:</para>
-
- <programlisting>VERSIONID(`<replaceable>verziószám</replaceable>') OSTYPE(bsd4.4)
-
-FEATURE(accept_unresolvable_domains)
-FEATURE(nocanonify)
-FEATURE(mailertable, `hash -o /etc/mail/mailertable')
-
-define(`UUCP_RELAY', <replaceable>sajat.uucp.relay</replaceable>)
-define(`UUCP_MAX_SIZE', 200000)
-define(`confDONT_PROBE_INTERFACES')
-
-MAILER(local)
-MAILER(smtp)
-MAILER(uucp)
-
-Cw <replaceable>sajat.al.nev</replaceable>
-Cw <replaceable>azuucpgepneve.UUCP</replaceable></programlisting>
-
- <para>Az <literal>accept_unresolvable_domains</literal>,
- <literal>nocanonify</literal> és
- <literal>confDONT_PROBE_INTERFACES</literal>
- lehetőségekre hivatkozó sorok
- megakadályozzák, hogy a levél
- kézbesítésében a DNS is szerepet
- játsszon. Az <literal>UUCP_RELAY</literal> az UUCP
- alapú kézbesítés
- támogatását engedélyezi.
- Egyszerűen csak írjunk ide egy internetes
- hálózati nevet, amely képes feldolgozni az
- .UUCP áltartomány címeit. Az esetek
- többségében ide az
- internet-szolgáltatónk levelek
- továbbküldéséért felelős
- gépe kerül.</para>
-
- <para>Miután ezzel végeztünk,
- szükségünk lesz még az
- <filename>/etc/mail/mailertable</filename>
- állományra is. Ha a külvilág
- felé csak egyetlen összeköttetést
- használunk a levelekhez, akkor az alábbi pontosan
- megfelel:</para>
-
- <programlisting>#
-# makemap hash /etc/mail/mailertable.db &lt; /etc/mail/mailertable
-. uucp-dom:<replaceable>sajat.uucp.relay</replaceable></programlisting>
-
- <para>Egy bonyolultabb példa pedig így néz
- ki:</para>
-
- <programlisting>#
-# makemap hash /etc/mail/mailertable.db &lt; /etc/mail/mailertable
-#
-horus.interface-business.de uucp-dom:horus
-.interface-business.de uucp-dom:if-bus
-interface-business.de uucp-dom:if-bus
-.heep.sax.de smtp8:%1
-horus.UUCP uucp-dom:horus
-if-bus.UUCP uucp-dom:if-bus
-. uucp-dom:</programlisting>
-
- <para>Az első három sor azokat a speciális
- eseteket kezeli, ahol a tartomány felé
- küldött levelek nem az alapértelmezett
- úton visszük tovább, hanem valamelyik UUCP
- szomszéd felé és így <quote>le tudjuk
- rövidíteni</quote> a kézbesítés
- útvonalát. Az ezeket követő sor dolgozza
- fel a helyi Ethernet tartomány felé STMP protokollal
- továbbítható leveleket. Végül az
- UUCP szomszédokat is felsoroljuk az .UUCP
- áltartomány jelölése szerint, így
- megengedjük, hogy a
- <literal>uucp-szomszéd!
- címzett</literal>
- felülbírálja az alapértelmezett
- szabályokat. Az utolsó sorban mindig egyetlen pont
- szerepel, ami minden másra illeszkedik, így az UUCP
- kézbesítés egy olyan UUCP szomszéd
- felé halad, amely a világ felé egy
- univerzális levelező átjárónak
- tekinthető. A <literal>uucp-dom:</literal> kulcsszó
- mögött szereplő összes csomópont
- nevének érvényes UUCP szomszédra kell
- utalnia, amelyet a <command>uuname</command> paranccsal le is
- tudunk ellenőrizni.</para>
-
- <para>A feladatból már csak annyi maradt hátra,
- hogy használat előtt ezt az állományt
- át kell alakítani DBM adatbázis
- formátumba. Az ehhez szükséges parancsot
- érdemes <filename>mailertable</filename>
- állomány elejére bejegyzésben
- felírni. A <filename>mailertable</filename>
- megváltoztatásakor mindig le kell futtatni ezt a
- parancsot.</para>
-
- <para>Utolsó jótanács: ha nem lennénk
- biztosak valamelyik kézbesítési
- útvonal működésében, ne
- felejtsük el a <application>sendmail</application>
- <option>-bt</option> beállítását.
- Ezzel a <application>sendmail</application> az ún.
- <emphasis>címtesztelő módban</emphasis>
- (address test mode) indul el. Gépeljük be, hogy
- <literal>3,0</literal>, majd írjuk be a tesztelni
- kívánt címet. Az utolsó sorban
- láthatjuk a felhasznált belső
- levéltovábbító
- ügynököt, a célgépet, amellyel ezt
- meghívjuk, és a (valószínűleg az
- átfordított) címet. Innen a <keycombo action="simul"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>D</keycap></keycombo>
- billentyűkombinációval léphetünk
- ki.</para>
-
- <screen>&prompt.user; <userinput>sendmail -bt</userinput>
-ADDRESS TEST MODE (ruleset 3 NOT automatically invoked)
-Enter &lt;ruleset&gt; &lt;address&gt;
-<prompt>&gt;</prompt> <userinput>3,0 ize@pelda.com</userinput>
-canonify input: ize @ pelda . com
-...
-parse returns: $# uucp-dom $@ <replaceable>sajat.uucp.relay</replaceable> $: ize &lt; @ pelda . com . &gt;
-<prompt>&gt;</prompt> <userinput>^D</userinput></screen>
-
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="outgoing-only">
- <info><title>Csak küldés
- beállítása</title>
- <authorgroup>
- <author><personname><firstname>Bill</firstname><surname>Moran</surname></personname><contrib>Készítette: </contrib></author>
- </authorgroup>
- </info>
-
-
-
- <para>Gyakran előfordulhat, hogy csak leveleket akarunk
- továbbküldeni. Mint például:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para>Asztali számítógépünk
- van, de használni akarunk olyan programokat, mint
- például a &man.send-pr.1;. Ehhez az
- internet-szolgáltatón keresztül kell
- továbbküldeni a levelet.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>A számítógépünk egy olyan
- szerver, amely nem helyben kezeli a leveleket, ezért az
- összeset átküldi feldolgozásra.</para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
-
- <para>Szinte bármelyik levélküldő
- ügynök képes betölteni ezt az űrt.
- Sajnos eléggé bonyolult helyesen
- beállítani úgy egy bármire
- képes levélküldőt, hogy egyszerűen
- csak szabaduljon meg a levelektől. Ilyenkor a
- <application>sendmail</application> vagy a
- <application>postfix</application> használatával
- tulajdonképpen ágyúval lövünk
- verébre.</para>
-
- <para>Továbbá, ha egy átlagos
- internet-hozzáféréssel rendelkezünk,
- adódhat, hogy a szerződés egyszerűen
- tiltja a <quote>levelező szerver</quote>
- futtatását.</para>
-
- <para>Legegyszerűbben úgy tudjuk
- kielégíteni az ilyen jellegű igényeket,
- ha feltelepítjük a <package>mail/ssmtp</package> portot. A
- <systemitem class="username">root</systemitem> felhasználóval adjuk ki a
- következő parancsokat:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/mail/ssmtp</userinput>
-&prompt.root; <userinput>make install replace clean</userinput></screen>
-
- <para>Telepítése után a <package>mail/ssmtp</package> portot a mindössze
- négysoros
- <filename>/usr/local/etc/ssmtp/ssmtp.conf</filename>
- állománnyal állíthatjuk be:</para>
-
- <programlisting>root=valodiemail@minta.com
-mailhub=level.minta.com
-rewriteDomain=minta.com
-hostname=_GEPNEV_</programlisting>
-
- <para>A <systemitem class="username">root</systemitem> felhasználó
- számára feltétlenül egy valódi
- e-mail címet adjuk meg. A <systemitem class="fqdomainname">level.minta.com</systemitem> helyére az
- internet-szolgáltatónk kimenő leveleket
- továbbító szerverét adjuk meg
- (bizonyos szolgáltatók ezt <quote>kimenő
- levelező szervernek</quote> vagy <quote>SMTP
- szervernek</quote> nevezik).</para>
-
- <para>Ne felejtsük el <application>sendmail</application>
- démont sem letiltani, beleértve a kimenő
- levelek kezelését. Ennek részleteit
- lásd a <xref linkend="mail-disable-sendmail"/>ban.</para>
-
- <para>A <package>mail/ssmtp</package>
- használatánál még adhatunk meg
- további beállításokat is. A
- <filename>/usr/local/etc/ssmtp</filename>
- állományban vagy az <application>ssmtp</application>
- man oldalán találhatunk példákat
- és olvashatunk bővebben a
- témáról.</para>
-
- <para>Az <application>ssmtp</application> ilyen fajta
- beállításával a
- számítógépünkön levő
- szoftverek is helyesen fognak működni, miközben nem
- sértjük meg az internet-szolgáltató
- előírásait és nem tesszük
- lehetővé, hogy a
- számítógépünkről
- levélszemetet küldhessenek.</para>
-
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="SMTP-dialup">
- <title>Levelezés betárcsázós
- kapcsolattal</title>
-
- <para>Ha statikus IP-címünk van, akkor az
- alapértelmezett beállítások
- tökéletesen megfelelőek számunkra.
- Csupán a gépünkhöz tartozó
- internetes címet kell megadnunk a gépünk
- nevének és a <application>sendmail</application>
- elvégzi a többit.</para>
-
- <para>Ha viszont dinamikusan kiosztott IP-címmel
- rendelkezünk és betárcsázós
- <acronym>PPP</acronym> kapcsolaton keresztül csatlakozunk az
- internethez, akkor valószínűleg az
- internet-szolgáltató levelező szerverén
- van egy postaládánk. Most tegyük fel, hogy a
- internet-szolgáltató tartománya a <systemitem class="fqdomainname">szolgaltato.net</systemitem> és a
- felhasználói név a
- <systemitem class="username">felhasznalo</systemitem>, a gépünk neve pedig
- <systemitem class="fqdomainname">otthoni.bsdm</systemitem>, valamint az
- internet-szolgáltató részéről
- levelezésre a <systemitem class="fqdomainname">
- relay.szolgaltato.net</systemitem> gépet
- használhatjuk.</para>
-
- <para>A postaládánkból úgy tudjuk
- letölteni a leveleket, ha telepítünk hozzá
- egy programot. Erre a feladatra a
- <application>fetchmail</application> hibátlanul alkalmas,
- mivel több különböző protokollt ismer.
- Ez a program csomagként vagy a
- Portgyűjteményből (<package>mail/fetchmail</package>) is elérhető.
- Az internet-szolgáltatók erre
- általában a <acronym>POP</acronym> protokollt
- ajánlják fel. Ha a felhasználói
- <acronym>PPP</acronym> alkalmazást használjuk,
- állítsuk be az
- <filename>/etc/ppp/ppp.linkup</filename> állományt a
- következő módon és így a
- csatlakozáskor maguktól letöltődnek a
- leveleink:</para>
-
- <programlisting>MYADDR:
- !bg su felhasznalo -c fetchmail</programlisting>
-
- <para>Ha a <application>sendmail</application>
- segítségével küldjük tovább
- a leveleket a nem helyi hozzáférések
- felé (ahogy azt lentebb is láthatjuk), akkor minden
- bizonnyal a csatlakozáskor arra is
- szükségünk lesz, hogy a leveleket
- tároló sor is feldolgozódjon. Ezt úgy
- oldhatjuk meg, ha az <filename>/etc/ppp/ppp.linkup</filename>
- állományba a <command>fetchmail</command> parancs
- után a következőt tesszük:</para>
-
- <programlisting> !bg su felhasznalo -c "sendmail -q"</programlisting>
-
- <para>Ez a példa feltételezi, hogy az <systemitem class="fqdomainname">otthoni.bsdm</systemitem> gépen van egy
- <systemitem class="username">felhasznalo</systemitem> nevű
- felhasználónk. Az <systemitem class="fqdomainname">otthoni.bsdm</systemitem> gépen a
- <systemitem class="username">felhasznalo</systemitem> felhasználói
- könyvtárában hozzunk létre egy
- <filename>.fetchmailrc</filename> állományt:</para>
-
- <programlisting>poll szolgaltato.net protocol pop3 fetchall pass TitkosJelszo</programlisting>
-
- <para>Ezt az állományt csak és
- kizárólag a <systemitem class="username">felhasznalo</systemitem>
- olvashatja, mivel szerepel benne a hozzá tartozó
- <literal>TitkosJelszo</literal>.</para>
-
- <para>Úgy tudunk a megfelelő <literal>from:</literal>
- fejléccel küldeni, ha felvilágosítjuk a
- <application>sendmail</application> programot, hogy ne az
- <email>felhasznalo@otthoni.bsdm</email> címet, hanem a
- <email>felhasznalo@szolgaltato.net</email> címet
- használja. Sőt, a gyorsítás
- kedvéért a <application>sendmail</application>
- számára érdemes elárulni, hogy a
- <systemitem class="fqdomainname">relay.szolgaltato.net</systemitem> címen
- keresztül küldjön.</para>
-
- <para>A munka elvégzéséhez elegendő az
- alábbi <filename>.mc</filename>
- állomány:</para>
-
- <programlisting>VERSIONID(`otthoni.bsdm.mc 1.0')
-OSTYPE(bsd4.4)dnl
-FEATURE(nouucp)dnl
-MAILER(local)dnl
-MAILER(smtp)dnl
-Cwlocalhost
-Cwotthoni.bsdm
-MASQUERADE_AS(`szolgaltato.net')dnl
-FEATURE(allmasquerade)dnl
-FEATURE(masquerade_envelope)dnl
-FEATURE(nocanonify)dnl
-FEATURE(nodns)dnl
-define(`SMART_HOST', `relay.szolgaltato.net')
-Dmotthoni.bsdm
-define(`confDOMAIN_NAME',`otthoni.bsdm')dnl
-define(`confDELIVERY_MODE',`deferred')dnl</programlisting>
-
- <para>Az előző szakaszban találhatjuk meg annak a
- módját, hogy miként varázsoljunk
- ebből az <filename>.mc</filename>
- állományból egy
- <filename>sendmail.cf</filename> állományt. A
- <filename>sendmail.cf</filename> frissítése
- után pedig ne felejtsük el a
- <application>sendmail</application>
- újraindítását!</para>
-
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="SMTP-Auth">
- <info><title>Az SMTP hitelesítése</title>
- <authorgroup>
- <author><personname><firstname>James</firstname><surname>Gorham</surname></personname><contrib>Írta: </contrib></author>
- </authorgroup>
- </info>
-
-
-
- <para>Levelező szerverünkön az
- <acronym>SMTP</acronym> protokoll
- hitelesítésének (<acronym>SMTP</acronym>
- Authentication) engedélyezése több
- szempontból is előnyökkel bír. Az
- <acronym>SMTP</acronym> hitelesítésének
- bekapcsolása egy újabb réteget képez a
- <application>sendmail</application> védelmében,
- és az olyan állandóan mozgásban
- levő felhasználók számára is
- megoldást nyújt, akik anélkül
- képesek használni ugyanazt a levelező szervert,
- hogy minden alkalommal újrakonfigurálnák a
- levelező kliensüket.</para>
-
- <procedure>
- <step>
- <para>Telepítsük fel a <package>security/cyrus-sasl2</package> portot. A
- <package>security/cyrus-sasl2</package> port
- több fordítási idejű
- beállítást támogat. Itt most az
- <acronym>SMTP</acronym> hitelesítését
- fogjuk használni, ezért gondoskodjunk a
- <option>LOGIN</option> opció
- engedélyezéséről.</para>
- </step>
-
- <step>
- <para>A <package>security/cyrus-sasl2</package>
- telepítés után nyissuk meg
- szerkesztésre a
- <filename>/usr/local/lib/sasl2/Sendmail.conf</filename>
- állományt (vagy ha még nem
- létezne, hozzuk létre), és benne
- vegyük fel a következő sort:</para>
-
- <programlisting>pwcheck_method: saslauthd</programlisting>
- </step>
-
- <step>
- <para>Ezt követően telepítsük a <package>security/cyrus-sasl2-saslauthd</package>
- portot, és tegyük bele az
- <filename>/etc/rc.conf</filename> állományba ezt
- a sort:</para>
-
- <programlisting>saslauthd_enable="YES"</programlisting>
-
- <para>Végezetül indítsuk el a saslauthd
- démont:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>/usr/local/etc/rc.d/saslauthd start</userinput></screen>
-
- <para>Ez a démon fog közvetíteni a
- <application>sendmail</application> és a &os;
- <filename>passwd</filename> adatbázisa közti
- hitelesítésben. Ezzel elkerülhetjük
- az új felhasználói nevek és
- jelszavak felvételét az <acronym>SMTP</acronym>
- hitelesítés használatához,
- így a hozzáférések és a
- levelezés jelszava ugyanaz marad.</para>
- </step>
-
- <step>
- <para>Most pedig írjuk hozzá az alábbi
- sorokat az <filename>/etc/make.conf</filename>
- állományhoz:</para>
-
- <programlisting>SENDMAIL_CFLAGS=-I/usr/local/include/sasl -DSASL
-SENDMAIL_LDFLAGS=-L/usr/local/lib
-SENDMAIL_LDADD=-lsasl2</programlisting>
-
- <para>Ezek a sorok állítják be a
- <application>sendmail</application> számára,
- hogy fordítás közben a <package>cyrus-sasl2</package> függvényeit
- használja. A <application>sendmail</application>
- újrafordítása előtt
- mindenképpen legyen fenn a <package>cyrus-sasl2</package> port.</para>
- </step>
-
- <step>
- <para>A <application>sendmail</application>
- újrafordítását a
- következő parancsok
- végrehajtásával intézhetjük
- el:</para>
-
- <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/src/lib/libsmutil</userinput>
-&prompt.root; <userinput>make cleandir &amp;&amp; make obj &amp;&amp; make</userinput>
-&prompt.root; <userinput>cd /usr/src/lib/libsm</userinput>
-&prompt.root; <userinput>make cleandir &amp;&amp; make obj &amp;&amp; make</userinput>
-&prompt.root; <userinput>cd /usr/src/usr.sbin/sendmail</userinput>
-&prompt.root; <userinput>make cleandir &amp;&amp; make obj &amp;&amp; make &amp;&amp; make install</userinput></screen>
-
- <para>A <application>sendmail</application>
- fordítása esetén semmilyen
- problémának nem szabadna előfordulnia,
- kivéve ha a <filename>/usr/src</filename>
- könyvtárat és a szükséges
- osztott könyvtárakat nem változtatjuk
- időközben túlságosan gyakran.</para>
- </step>
-
- <step>
- <para>A <application>sendmail</application>
- lefordítása és
- újratelepítése után
- szerkesszük át az
- <filename>/etc/mail/freebsd.mc</filename>
- állományt (vagy azt az <filename>.mc</filename>
- állományt, amelyet éppen
- használunk). Sok rendszergazda a &man.hostname.1;
- parancs válaszát használja fel az
- <filename>.mc</filename> típusú
- állományok egyedi elnevezéséhez).
- Írjuk bele a következő sorokat:</para>
-
- <programlisting>dnl set SASL options
-TRUST_AUTH_MECH(`GSSAPI DIGEST-MD5 CRAM-MD5 LOGIN')dnl
-define(`confAUTH_MECHANISMS', `GSSAPI DIGEST-MD5 CRAM-MD5 LOGIN')dnl</programlisting>
-
- <para>Ezek állítják be a
- <application>sendmail</application> számára a
- felhasználók hitelesítésére
- alkalmas különböző módszereket. Ha
- a <application>pwcheck</application> módszer helyett
- valami mást akarunk használni, akkor
- járjunk utána a
- dokumentációban.</para>
- </step>
-
- <step>
- <para>Zárásul futassuk le a &man.make.1; parancsot
- az <filename>/etc/mail</filename> könyvtárban.
- Így lefut az új <filename>.mc</filename>
- állományunk és létrejön egy
- <filename>freebsd.cf</filename> (vagy amilyen nevet az
- <filename>.mc</filename> állománynak megadtunk)
- <filename>.cf</filename> állomány.
- Ezután a <command>make install restart</command>
- parancs kiadásával másoltassuk át
- ezt a <filename>sendmail.cf</filename> helyére
- és szabályosan indítassuk újra a
- <application>sendmail</application>
- szolgáltatást. A folyamatról
- részletesebb tájékoztatást az
- <filename>/etc/mail/Makefile</filename> állomány
- tud nyújtani.</para>
- </step>
- </procedure>
-
- <para>Ha eddig minden a legnagyobb rendben történt,
- akkor most már képesek vagyunk bejelentkezési
- információt is átadni a levelező
- kliensnek és elküldeni egy tesztüzenetet. A
- hibák kiszűréséhez
- állítsuk a <application>sendmail</application>
- <option>LogLevel</option> opcióját az 13
- értékre és figyeljük a
- <filename>/var/log/maillog</filename>
- állományt.</para>
-
- <para>További felvilágosításért
- olvassuk el a <application>sendmail</application><link xlink:href="http://www.sendmail.org/~ca/email/auth.html">
- <acronym>SMTP</acronym> hitelesítéssel</link>
- foglalkozó oldalát (angolul).</para>
-
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="mail-agents">
- <info><title>Levelező kliensek</title>
- <authorgroup>
- <author><personname><firstname>Marc</firstname><surname>Silver</surname></personname><contrib>Készítette: </contrib></author>
- </authorgroup>
- </info>
-
-
-
- <indexterm><primary>levelező kliensek</primary></indexterm>
-
- <para>A levelező kliens (Mail User Agent,
- <acronym>MUA</acronym>) egy olyan alkalmazás, amelyik
- elektronikus levelek küldésére és
- fogadására használható.
- Azonkívül, ahogy az e-mail
- <quote>fejlődik</quote> és egyre bonyolultabbá
- válik, a levelező kliensek is egyre inkább
- erősebbé válnak abban a tekintetben, ahogy az
- e-maileket kezelik. Ezzel együtt a
- felhasználók is egyre több
- lehetőséget és rugalmasságot kapnak. A
- &os; számos levelező klienst támogat,
- mindegyikük könnyedén telepíthető a
- <link linkend="ports">&os; Portgyűjteménye</link>
- segítségével. A felhasználók
- választhatnak a grafikus kliensek, mint
- például az <application>evolution</application> vagy
- a <application>balsa</application> és a konzolos kliensek,
- például a <application>mutt</application>,
- <application>pine</application> vagy <command>mail</command>
- között, esetleg használhatják a nagyobb
- szervezetek részéről felkínált
- webes felületeket is.</para>
-
- <sect2 xml:id="mail-command">
- <title>mail</title>
-
- <para>A &man.mail.1; a &os; alapértelmezett levelező
- kliense. Egy olyan konzolos alkalmazás, amelyben
- elérhetjük az e-mailek küldéséhez
- és fogadásához szükséges
- összes alapvető funkciót, habár a
- csatolmányokat csak korlátozottan képes
- kezelni és csak a helyi postaládákat
- kezeli.</para>
-
- <para>Annak ellenére, hogy a <command>mail</command>
- önmaga nem képes kommunikálni
- <acronym>POP</acronym> vagy <acronym>IMAP</acronym>
- szerverekkel, az ilyen postaládák tartalmát
- egy <application>fetchmail</application>-szerű
- alkalmazással (lásd <xref linkend="mail-fetchmail"/>) le tudjuk tölteni a
- számára is elérhető helyi
- <filename>mbox</filename> állományba.</para>
-
- <para>A levelek küldéséhez és
- fogadásához egyszerűen hívjuk be a
- <command>mail</command> programot a következő
- módon:</para>
-
- <screen>&prompt.user; <userinput>mail</userinput></screen>
-
- <para>Ezután a <filename>/var/mail</filename> könyvtárban
- található felhasználói
- postaládánk tartalmát automatikusan
- beolvassa a <command>mail</command> segédprogram. Ha a
- postaláda üres, akkor a program egyből befejezi
- futását és közli, hogy nem
- talált levelet. Amikor viszont tudott beolvasni
- leveleket, megjelenik egy felület, ahol a beérkezett
- üzenetek listáját láthatjuk. Az
- üzenetek automatikusan sorszámozódnak, ahogy
- ezt az alábbi példa is szemlélteti:</para>
-
- <screen>Mail version 8.1 6/6/93. Type ? for help.
-"/var/mail/marcs": 3 messages 3 new
-&gt;N 1 root@localhost Mon Mar 8 14:05 14/510 "proba"
- N 2 root@localhost Mon Mar 8 14:05 14/509 "felhasznaloi hozzaferes"
- N 3 root@localhost Mon Mar 8 14:05 14/509 "minta"</screen>
-
- <para>Az üzenetek olvasásának a
- <keycap>t</keycap> paranccsal kezdhetünk neki, amelyet az
- elolvasandó üzenet sorszáma követ.
- Ebben a példában az első e-mailt nyitjuk
- meg:</para>
-
- <screen>&amp; <userinput>t 1</userinput>
-Message 1:
-From root@localhost Mon Mar 8 14:05:52 2004
-X-Original-To: marcs@localhost
-Delivered-To: marcs@localhost
-To: marcs@localhost
-Subject: proba
-Date: Mon, 8 Mar 2004 14:05:52 +0200 (SAST)
-From: root@localhost (Charlie Root)
-
-Ezt az uzenetet probabol kuldom, valaszolj ra, ha megkaptad.</screen>
-
- <para>Ahogy az a fenti példából is
- látszik, a <keycap>t</keycap> billentyű
- hatására az üzenet a teljes
- fejlécével együtt jelenik meg. Az
- üzenetek listáját a <keycap>h</keycap>
- billentyűvel hozhatjuk vissza.</para>
-
- <para>Ha egy levélre válaszolni szeretnénk,
- akkor ezt a <command>mail</command> paranccsal is
- megtehetjük, vagy az <keycap>R</keycap> vagy az
- <keycap>r</keycap> parancsokkal. Az <keycap>R</keycap> arra
- utasítja a <command>mail</command> programot, hogy csak
- az üzenet küldőjének válaszoljon,
- míg az <keycap>r</keycap> hatására nem
- csupán a küldő, hanem az üzenet
- összes címzettje megkapja a válaszunkat. A
- parancshoz hozzátűzhetjük egy levél
- sorszámát is, ekkor az adott levélre fogunk
- válaszolni. Miután kiadtuk a parancsot,
- írjuk meg a válaszunkat és új sorban
- kezdve zárjuk le az üzenetet egyetlen
- <keycap>.</keycap> beírásával. Valahogy
- így:</para>
-
- <screen>&amp; <userinput>R 1</userinput>
-To: root@localhost
-Subject: Re: proba
-
-<userinput>Koszonom, megkaptam a leveledet.
-.</userinput>
-EOT</screen>
-
- <para>Új levelet az <keycap>m</keycap>
- segítségével tudunk küldeni, ami
- után meg kell adnunk a címzettet. Egyszerre
- több címzettet is meg tudunk adni, ha a
- címzett helyén címeiket egy
- <keycap>,</keycap> karakterrel elválasztva soroljuk fel.
- Ezután a levél témája is
- megadható, amit végül a levél
- szövege követ. Az üzenetet egy új sorban
- megadott egyetlen <keycap>.</keycap>
- segítségével zárhatjuk le.</para>
-
- <screen>&amp; <userinput>mail root@localhost</userinput>
-Subject: <userinput>Elsajatitottam a mail hasznalatat
-
-Most mar en is tudok levelet irni es fogadni a mail hasznalataval... :)
-.</userinput>
-EOT</screen>
-
- <para>Amikor a <command>mail</command> segédprogramban
- vagyunk, a <keycap>?</keycap> használatával
- bármikor segítséget kérhetünk,
- valamint a <command>mail</command>
- működésével kapcsolatban a &man.mail.1;
- man oldalát érdemes felkeresni.</para>
-
- <note>
- <para>Ahogy azt már korábban is
- említettük, a &man.mail.1; parancsot eredetileg
- nem készítették fel az csatolt
- állományok kezelésére,
- ezért igen gyengén bánik velük. Az
- újabb levelező kliensek, mint
- például a <application>mutt</application>, a
- csatolt állományokat sokkal intelligensebb
- módon kezelik. Ha viszont ragaszkodunk a
- <command>mail</command> használatához, akkor a
- <package>converters/mpack</package> port
- használatát érdemes megfontolnunk.</para>
- </note>
-
- </sect2>
-
- <sect2 xml:id="mutt-command">
- <title>mutt</title>
-
- <para>A <application>mutt</application> apró mérete
- ellenére egy igen komoly levelező kliens és
- remek lehetőségeket ajánl fel. Íme
- ízelítésképpen
- közülük néhány:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para>Képes az üzeneteket szálakba
- rendezni</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Az e-mailek titkosítására és
- elektronikus aláírására
- támogatja a PGP használatát</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>MIME támogatás</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Maildir támogatás</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Nagyfokú testreszabhatóság</para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
-
- <para>Ezen lehetőségei révén a
- <application>mutt</application> ez egyik legfejlettebb
- levelező kliens. A <application>mutt</application>
- részletesebb bemutatását a <uri xlink:href="http://www.mutt.org">http://www.mutt.org</uri> címen találjuk
- (angolul).</para>
-
- <para>A <application>mutt</application> stabil változata a
- <package>mail/mutt</package> port
- használatával telepíthető fel,
- miközben a fejlesztés alatt levő
- változatot a <package>mail/mutt-devel</package> port telepíti.
- Miután a portot sikerült felraknunk, a
- <application>mutt</application> az alábbi parancs
- begépelésével indítható
- el:</para>
-
- <screen>&prompt.user; <userinput>mutt</userinput></screen>
-
- <para>A <application>mutt</application> indulása
- után automatikusan beolvassa a <filename>/var/mail</filename> könyvtárban
- megtalálható felhasználói
- postaládát és ha lehetséges, akkor
- megjeleníti a tartalmát. Ha nincsen levél
- a felhasználó postaládájában,
- akkor a <application>mutt</application> a
- felhasználó parancsaira vár. Ezen a
- képen a <application>mutt</application>
- üzenetlistája látható:</para>
-
- <mediaobject>
- <imageobject>
- <imagedata fileref="mail/mutt1"/>
- </imageobject>
- </mediaobject>
-
- <para>A levelek elolvasásához egyszerűen csak
- válasszuk ki a kurzorral és nyomjuk meg az
- <keycap>Enter</keycap> billentyűt. Ezután a
- <application>mutt</application> így mutatja a
- levelet:</para>
-
- <mediaobject>
- <imageobject>
- <imagedata fileref="mail/mutt2"/>
- </imageobject>
- </mediaobject>
-
- <para>Ahogy azt már a &man.mail.1; parancsnál is
- megszokhattuk, a <application>mutt</application> is
- lehetővé teszi, hogy vagy csak a küldőnek,
- vagy pedig rajta kívül még az összes
- címzettnek is válaszoljunk. A levél
- küldőjének az <keycap>r</keycap>
- lenyomásával tudunk válaszolni. A
- csoportos válaszadáshoz pedig, ahol tehát a
- küldőn kívül a címzettek is
- megkapják a levelünket, a <keycap>g</keycap>
- billentyűt kell használni.</para>
-
- <note>
- <para>A <application>mutt</application> az e-mailek
- létrehozásához és
- megválaszolásához a &man.vi.1;
- szövegszerkesztőt használja. Ezt úgy
- tudjuk átállítani, ha a
- könyvtárunkban található
- <filename>.muttrc</filename> állományban
- átírjuk az <literal>editor</literal>
- változót, vagy értéket adunk az
- <envar>EDITOR</envar> környezeti
- változónak. A <application>mutt</application>
- beállításáról többet a
- <uri xlink:href="http://www.mutt.org">http://www.mutt.org</uri> címen
- tudhatunk meg.</para>
- </note>
-
- <para>Egy új levél megírásához
- nyomjuk le az <keycap>m</keycap> gombot. Miután
- elláttuk érvényes témával a
- levelet, a <application>mutt</application> elindítja a
- &man.vi.1; szövegszerkesztőt és
- nekiláthatunk a levél szövegének.
- Amint befejeztük, mentsük el és
- lépjünk ki a <command>vi</command>
- szerkesztőből. Ezután visszakapjuk a
- <application>mutt</application> felületét, ahol a
- küldendő e-mail összefoglalását
- láthatjuk. A levelet végül az
- <keycap>y</keycap> lenyomásával
- küldhetjük el. Erre a következő
- képen láthatunk egy példát:</para>
-
- <mediaobject>
- <imageobject>
- <imagedata fileref="mail/mutt3"/>
- </imageobject>
- </mediaobject>
-
- <para>A <application>mutt</application> ezenkívül
- még rengeteg segítséget is tartalmaz,
- amelyet a legtöbb menüből a <keycap>?</keycap>
- gomb lenyomásával érhetünk el. A
- felső sorban mindig láthatjuk a kiadható
- parancsok rövid összefoglalását.</para>
-
- </sect2>
-
- <sect2 xml:id="pine-command">
- <title>pine</title>
-
- <para>A <application>pine</application> alapvetően a
- kezdő felhasználók számára
- íródott, de számos komolyabb
- lehetőséget is támogat.</para>
-
- <warning>
- <para>A <application>pine</application> szoftverrel kapcsolatban
- a múltban már rengeteg távolról
- kihasználható sebezhetőség
- látott napvilágot, és ennek
- köszönhetően a támadók
- megfelelően előkészített e-mailek
- segítségével tetszőleges
- kódot tudnak futtatni a rendszeren levő helyi
- felhasználókon keresztül. Noha az
- összes ilyen <emphasis>ismert</emphasis> hibát
- javították, de a &os; biztonsági tisztje
- szerint a <application>pine</application> kódját
- biztonság szempontjából annyira hanyag
- módon írták, hogy további, eddig
- még felfedezetlen sebezhetőségeket is
- magában rejt. Ennek megfelelően tehát a
- <application>pine</application> használata mindenkinek
- csak saját felelősségre javasolt.</para>
- </warning>
-
- <para>A <application>pine</application> jelenlegi verziója
- a <package>mail/pine4</package> porton
- keresztül telepíthető. A
- telepítés lezajlása után a
- <application>pine</application> a következő paranccsal
- indítható:</para>
-
- <screen>&prompt.user; <userinput>pine</userinput></screen>
-
- <para>A <application>pine</application> első futtatása
- során egy üdvözlő üzenetet és
- egy rövid bemutatkozást jelenít meg, valamint
- a <application>pine</application> fejlesztői arra
- kérik a felhasználókat, hogy küldjenek
- nekik egy névtelen üzenetet, amiből le
- tudják szűrni mennyien használják a
- kliensüket. A névtelen üzenet
- elküldéséhez a <keycap>Enter</keycap>
- lenyomásával járulhatunk hozzá vagy
- az <keycap>E</keycap> használatával
- enélkül tudunk kilépni a
- képernyőről. Ezt az üdvözlő
- képernyőt itt láthatjuk:</para>
-
- <mediaobject>
- <imageobject>
- <imagedata fileref="mail/pine1"/>
- </imageobject>
- </mediaobject>
-
- <para>A felhasználó ezután a
- főmenübe kerül, ahol a kurzorbillentyűkkel
- minden gond nélkül tudunk mozogni. Ebben a
- főmenüben a levelek megírására, a
- leveleket tároló könyvtárak
- tallózására vagy éppen a
- címjegyzék karbantartására
- gyorsbillentyűket is használhatuk. A
- főmenü alatt szerepel az adott menüben
- végrehajtható feladatokhoz tartozó
- gyorsbillentyűk rövid felsorolása.</para>
-
- <para>A <application>pine</application>
- alapértelmezés szerint az <filename>inbox</filename> könyvtárat nyitja
- meg. A bennelévő üzenetek
- listájának megtekintéséhez nyomjuk a
- <keycap>I</keycap> gombot vagy válasszuk ki a lentihez
- hasonló módon a <guimenuitem>MESSAGE
- INDEX</guimenuitem> menüpontot:</para>
-
- <mediaobject>
- <imageobject>
- <imagedata fileref="mail/pine2"/>
- </imageobject>
- </mediaobject>
-
- <para>Az üzenetek listájában az adott
- könyvtárban található üzenetek
- láthatjuk, és köztük a
- kurzorbillentyűkkel mozoghatunk. A kiemelt üzenet az
- <keycap>Enter</keycap> lenyomásával
- olvasható el.</para>
-
- <mediaobject>
- <imageobject>
- <imagedata fileref="mail/pine3"/>
- </imageobject>
- </mediaobject>
-
- <para>A lenti képen egy ilyen példa üzenetet
- láthatunk a <application>pine</application> programban.
- A rendelkezésünkre álló
- gyorsbillentyűk ilyenkor is a képernyő
- alján megjelennek referenciaként. Ilyen
- gyorsbillentyű többek közt az <keycap>r</keycap>
- gomb, amelynek hatására a klienssel
- megválaszolhatjuk a éppen látható
- üzenetet.</para>
-
- <mediaobject>
- <imageobject>
- <imagedata fileref="mail/pine4"/>
- </imageobject>
- </mediaobject>
-
- <para>A <application>pine</application> kliensen belül a
- <application>pico</application> szövegszerkesztő
- segítségével tudunk megválaszolni
- egy e-mailt, amely alapból a
- <application>pine</application> mellé települ. A
- <application>pico</application> megkönnyíti a
- navigációt az üzenetekben és sokkal
- elnézőbb a kezdő felhasználókkal,
- mint például a &man.vi.1; vagy a &man.mail.1;. Ha
- befejeztük a választ, az üzenetet a <keycombo action="simul"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>X</keycap></keycombo>
- billentyűkombinációval tudjuk elküldeni.
- A <application>pine</application> erre
- megerősítést fog kérni.</para>
-
- <mediaobject>
- <imageobject>
- <imagedata fileref="mail/pine5"/>
- </imageobject>
- </mediaobject>
-
- <para>A <application>pine</application> alkalmazás a
- főmenüből elérhető
- <guimenuitem>SETUP</guimenuitem> menüpont
- meghívásával szabható testre. A
- további részleteket a <uri xlink:href="http://www.washington.edu/pine">http://www.washington.edu/pine</uri> oldalon
- találhatjuk (angolul).</para>
-
- </sect2>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="mail-fetchmail">
- <info><title>A fetchmail használata</title>
- <authorgroup>
- <author><personname><firstname>Marc</firstname><surname>Silver</surname></personname><contrib>Írta: </contrib></author>
- </authorgroup>
- </info>
-
-
-
- <indexterm><primary>fetchmail</primary></indexterm>
-
- <para>A <application>fetchmail</application> egy mindentudó
- <acronym>IMAP</acronym> és <acronym>POP</acronym> kliens,
- amely lehetővé teszi a felhasználók
- számára, hogy automatikusan töltsenek le
- leveleket távoli <acronym>IMAP</acronym> és
- <acronym>POP</acronym> szerverekről és
- lementsék azokat a helyi postaládáikba.
- Így a levelek sokkal könnyebben
- elérhetőek. A <application>fetchmail</application> a
- <package> mail/fetchmail</package> port
- segítségével telepíthető,
- és számos lehetőséget ajánl fel,
- többek közt:</para>
-
- <itemizedlist>
- <listitem>
- <para>A <acronym>POP3</acronym>, <acronym>APOP</acronym>,
- <acronym>KPOP</acronym>, <acronym>IMAP</acronym>,
- <acronym>ETRN</acronym> és az <acronym>ODMR</acronym>
- protokollok ismerete.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Képes <acronym>SMTP</acronym>
- használatával levelet továbbítani,
- és ennek révén a szűrés,
- továbbküldés és az álnevek
- használata a megszokott módon
- működik.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Démonként futtatva képes adott
- időközönként ellenőrizni a frissen
- érkező üzeneteket.</para>
- </listitem>
-
- <listitem>
- <para>Képes egyszerre több postaládát
- is kezelni, majd ezek tartalmát a
- beállításainak megfelelően
- továbbküldeni a különböző
- helyi felhasználóknak.</para>
- </listitem>
- </itemizedlist>
-
- <para>Noha a <application>fetchmail</application> összes
- lehetőségének aprólékos
- bemutatása meghaladná ennek a
- leírásnak a kereteit, azért szót
- kerítünk néhány alapvető
- funkciójára. A <application>fetchmail</application>
- segédprogramnak a megfelelő
- működéshez egy <filename>.fetchmailrc</filename>
- nevű konfigurációs állományra van
- szüksége. Ez az állomány tárolja
- a szerverekre vonatkozó, valamint a bejelentkezéshez
- szükséges információkat. Az
- állomány kényes tartalmára tekintettel
- azt javasoljuk, hogy csak a tulajdonosának
- engedélyezzük az olvasását:</para>
-
- <screen>&prompt.user; <userinput>chmod 600 .fetchmailrc</userinput></screen>
-
- <para>Az alább ismertetésre kerülő
- <filename>.fetchmailrc</filename> állományban azt
- láthatjuk, ahogy egyetlen felhasználó
- postaládáját érjük el a
- <acronym>POP</acronym> protokoll használatával.
- Arra utasítja a <application>fetchmail</application>
- programot, hogy csatlakozzon a <systemitem class="fqdomainname">levelezes.com</systemitem> címre a
- <systemitem class="username">joska</systemitem> felhasználóval és
- az <literal>XXX</literal> jelszóval. Ebben a
- példában feltételezzük, hogy a
- <systemitem class="username">joska</systemitem> nevű felhasználó
- létezik a rendszerünkben is.</para>
-
- <programlisting>poll levelezes.com protocol pop3 username "joska" password "XXX"</programlisting>
-
- <para>A következő példában több
- <acronym>POP</acronym> és <acronym>IMAP</acronym>
- szerverhez csatlakozunk és ahol lehet, több helyi
- felhasználónak irányítjuk át a
- leveleket:</para>
-
- <programlisting>poll levelezes.com proto pop3:
-user "joska", with password "XXX", is "jozsi" here;
-user "andrea", with password "XXXX";
-poll levelezes2.net proto imap:
-user "jani", with password "XXXXX", is "hardstuff" here;</programlisting>
-
- <para>A <application>fetchmail</application> program a
- <option>-d</option> beállítás
- megadásával démonként is
- elindítható, amely után meg kell adni
- (másodpercekben) azt az időközt, aminek
- elteltével a <application>fetchmail</application>
- lekérdi a <filename>.fetchmailrc</filename>
- állományban felsorolt szervereket. Az alábbi
- példában a <application>fetchmail</application>
- 600&nbsp;másodpercenként kéri el a
- leveleket:</para>
-
- <screen>&prompt.user; <userinput>fetchmail -d 600</userinput></screen>
-
- <para>A <application>fetchmail</application> további
- lehetőségeiről és
- működéséről a <uri xlink:href="http://fetchmail.berlios.de/">http://fetchmail.berlios.de/</uri> oldalon olvashatunk
- (angolul).</para>
-
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="mail-procmail">
- <info><title>A procmail használata</title>
- <authorgroup>
- <author><personname><firstname>Marc</firstname><surname>Silver</surname></personname><contrib>Írta: </contrib></author>
- </authorgroup>
- </info>
-
-
-
- <indexterm><primary>procmail</primary></indexterm>
-
- <para>A <application>procmail</application> segédprogram egy
- hihetetlenül erős alkalmazás, mellyel a
- beérkező leveleinket tudjuk szűrni. A
- felhasználók számára olyan
- <quote>szabályok</quote> megadását teszi
- lehetővé, amelyekre aztán a rendszer illeszti a
- bejövő leveleket, és az eredménynek
- megfelelően elvégez bizonyos feladatokat vagy
- átirányítja a levelet más
- postaladákba és/vagy e-mail címekre. A
- <application>procmail</application> a <package>mail/procmail</package> porttal
- telepíthető fel. Miután ez sikerült,
- akár közvetlenül be is
- építhetjük a legtöbb levelező
- kliensbe. Erről az adott levelező kliens
- dokumentációjában olvashatunk többet. A
- <application>procmail</application> úgy is
- integrálható, ha a felvesszük a
- következő sort a <application>procmail</application>
- szolgáltatára igényt tartó
- felhasználó könyvtárában
- található <filename>.forward</filename>
- állományba:</para>
-
- <programlisting>"|exec /usr/local/bin/procmail || exit 75"</programlisting>
-
- <para>A következő szakaszban láthatjuk a
- <application>procmail</application> néhány
- alapvető szabályát, valamint ezek rövid
- leírását. Ezeket a szabályokat a
- <filename>.procmailrc</filename> állományba kell
- beleírni, amely szintén a felhasználó
- könyvtárában leledzik.</para>
-
- <para>Ezen szabályok többsége a
- &man.procmailex.5; man oldalon is olvasható.</para>
-
- <para>A <email>felhasznalo@levelezes.com</email> címről
- érkező leveleket irányítsuk át a
- <email role="nolink">jocim@levelezes2.com</email> külső
- címre:</para>
-
- <programlisting>:0
-* ^From.*felhasznalo@levelezes.com
-! jocim@levelezes2.com</programlisting>
-
- <para>Minden 1000 byte-nál kisebb levelet küldjünk
- át a <email role="nolink">jocim@levelezes2.com</email>
- külső címre:</para>
-
- <programlisting>:0
-* &lt; 1000
-! jocim@levelezes2.com</programlisting>
-
- <para>Küldjük át az összes
- <email>masik@levelezes.com</email> címre küldött
- levelet a <filename>masik</filename>
- postaládába:</para>
-
- <programlisting>:0
-* ^TOmasik@levelezes.com
-masik</programlisting>
-
- <para>Küldjük az összes olyan levelet a
- <filename>/dev/null</filename> eszközre, amelyek a
- témájában szerepel a <quote>Spam</quote>
- szó:</para>
-
- <programlisting>:0
-^Subject:.*Spam
-/dev/null</programlisting>
-
- <para>Egy hasznos szabály, amellyel el tudjuk kapni a <systemitem class="fqdomainname">&os;.org</systemitem> levelezési
- listáiról érkező leveleket és el
- tudjuk raktározni ezeket a saját
- postaládájukba:</para>
-
- <programlisting>:0
-* ^Sender:.owner-freebsd-\/[^@]+@FreeBSD.ORG
-{
- LISTNAME=${MATCH}
- :0
- * LISTNAME??^\/[^@]+
- FreeBSD-${MATCH}
-}</programlisting>
- </sect1>
-</chapter>