aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/mail/chapter.xml
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/mail/chapter.xml')
-rw-r--r--hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/mail/chapter.xml3029
1 files changed, 3029 insertions, 0 deletions
diff --git a/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/mail/chapter.xml b/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/mail/chapter.xml
new file mode 100644
index 0000000000..1ac404ad39
--- /dev/null
+++ b/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/mail/chapter.xml
@@ -0,0 +1,3029 @@
+<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" standalone="no"?>
+<!--
+ The FreeBSD Documentation Project
+
+ $FreeBSD$
+-->
+
+<!-- The FreeBSD Hungarian Documentation Project
+ Translated by: PALI, Gabor <pgj@FreeBSD.org>
+ %SOURCE% en_US.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.xml
+ %SRCID% 1.138
+-->
+
+<chapter id="mail" lang="hu">
+ <chapterinfo>
+ <authorgroup>
+ <author>
+ <firstname>Bill</firstname>
+ <surname>Lloyd</surname>
+ <contrib>Eredetileg készítette: </contrib>
+ </author>
+ </authorgroup>
+ <authorgroup>
+ <author>
+ <firstname>Jim</firstname>
+ <surname>Mock</surname>
+ <contrib>Átdolgozta: </contrib>
+ </author>
+ </authorgroup>
+ </chapterinfo>
+
+ <title>Elektronikus levelezés</title>
+
+ <sect1 id="mail-synopsis">
+ <title>Áttekintés</title>
+
+ <indexterm><primary>e-mail</primary></indexterm>
+
+ <para>Az <quote>elektronikus levelezés</quote>, más
+ néven e-mail, a kommunikáció egyik legjobban
+ elterjedt formája. Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogyan
+ futtassunk &os;-n levelező szervert, illetve hogyan
+ küldjünk és fogadjunk e-maileket a &os;
+ használatával. Ez azonban semmiképpen sem
+ tekinthető egy teljes referenciának és
+ tulajdonképpen számos fontos
+ tényezőről szót sem ejtünk. A
+ témára úgy kaphatunk egy sokkal
+ átfogóbb rálátást, ha a <xref
+ linkend="bibliography"/>ben felsorolt remek könyveket is
+ elolvassuk.</para>
+
+ <para>A fejezet elolvasása során
+ megismerjük:</para>
+
+ <itemizedlist>
+ <listitem>
+ <para>milyen szoftverkomponensek játszanak szerepet az
+ elektronikus levelek küldésében és
+ fogadásában;</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>&os;-ben hol találhatóak a
+ <application>sendmail</application>
+ konfigurációs állományai;</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>mi a különbség a helyi és
+ távoli postaládák
+ között;</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>hogyan akadályozzuk meg, hogy a levelező
+ szerverünk a kéretlen levélszemetet
+ továbbítson;</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>rendszerünkön hogyan telepítsünk
+ és állítsunk be más levelező
+ szervereket a <application>sendmail</application>
+ helyett;</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>hogyan oldjuk meg a levelező szerverekkel
+ kapcsolatban felmerülő általános
+ problémákat;</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>hogyan használjuk az SMTP protokollt az UUCP
+ protokollal;</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>hogyan kell rendszerüket csak
+ levélküldésre
+ beállítani;</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>hogyan levelezzünk betárcsázós
+ kapcsolattal;</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>hogyan növeljük rendszerünk
+ védelmét az SMTP
+ hitelesítésének
+ engedélyezésével;</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>hogyan telepítsünk és
+ használjunk a levelek küldésére
+ és fogadására például a
+ <application>mutt</application>hoz hasonló
+ levelező klienseket;</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>hogyan töltsük le leveleinket egy távoli
+ <acronym>POP</acronym> vagy <acronym>IMAP</acronym>
+ szerverről;</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>hogyan alkalmazzunk automatikusan adott szabályokat
+ vagy szűrőket az érkező
+ levelekre.</para>
+ </listitem>
+ </itemizedlist>
+
+ <para>A fejezet elolvasása előtt ajánlott:</para>
+
+ <itemizedlist>
+ <listitem>
+ <para>az internet-csatlakozásunk megfelelő
+ beállítása (<xref
+ linkend="advanced-networking"/>);</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>a névfeloldás
+ beállítása (<xref
+ linkend="network-servers"/>);</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>a külső fejlesztésű
+ alkalmazások telepítésének
+ ismerete (<xref linkend="ports"/>).</para>
+ </listitem>
+ </itemizedlist>
+
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="mail-using">
+ <title>Az elektronikus levelezés használata</title>
+
+ <indexterm><primary>POP</primary></indexterm>
+ <indexterm><primary>IMAP</primary></indexterm>
+ <indexterm><primary>DNS</primary></indexterm>
+
+ <para>Öt fontosabb részre bonthatjuk a
+ levelezést. Ezek: <link linkend="mail-mua">a
+ felhasználói program (mail user agent)</link>, <link
+ linkend="mail-mta">a levélküldő démon
+ (mail transfer agent)</link>, <link linkend="mail-dns">a
+ névfeloldás</link>, <link linkend="mail-receive">a
+ helyi vagy távoli postaláda</link> és
+ természetesen <link linkend="mail-host">maga a
+ levelező szerver (mail host)</link>.</para>
+
+ <sect2 id="mail-mua">
+ <title>A felhasználói program</title>
+
+ <para>Ide soroljuk a különböző parancssoros
+ programokat, mint például a
+ <application>mutt</application>,
+ <application>pine</application>, <application>elm</application>
+ és <command>mail</command>, valamint a
+ különféle grafikus alkalmazásokat, mint
+ például a <application>balsa</application>
+ és az <application>xfmail</application>, csak hogy
+ felsoroljuk néhány újabb, egy
+ webböngészőhöz hasonlóan
+ <quote>kifinomult</quote> eszközt is. Ezek a programok
+ egyszerűen átküldik az elektronikus levelekkel
+ kapcsolatos tranzakciókat a helyi <link
+ linkend="mail-host"><quote>levelező
+ szervernek</quote></link> vagy meghívják
+ valamelyik <link linkend="mail-mta">levélküldő
+ démont</link>, esetleg közvetlenül a
+ <acronym>TCP</acronym> protokollon keresztül
+ kézbesítenek.</para>
+
+ </sect2>
+
+ <sect2 id="mail-mta">
+ <title>A levélküldő démon</title>
+
+ <indexterm>
+ <primary>levélküldő démon</primary>
+ <secondary><application>sendmail</application></secondary>
+ </indexterm>
+
+ <indexterm>
+ <primary>levélküldő démon</primary>
+ <secondary><application>postfix</application></secondary>
+ </indexterm>
+
+ <indexterm>
+ <primary>levélküldő démon</primary>
+ <secondary><application>qmail</application></secondary>
+ </indexterm>
+
+ <indexterm>
+ <primary>levélküldő démon</primary>
+ <secondary><application>exim</application></secondary>
+ </indexterm>
+
+ <para>A &os; alapból a <application>sendmail</application>
+ nevű programot ajánlja fel erre a célra, de
+ támogat más levelező szervereket is, ezek
+ közül meg is említünk
+ néhányat
+ ízelítőként:</para>
+
+ <itemizedlist>
+ <listitem>
+ <para><application>exim</application></para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para><application>postfix</application></para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para><application>qmail</application></para>
+ </listitem>
+ </itemizedlist>
+
+ <para>Ez a démon általában két
+ feladatot lát el &mdash; a beérkező levelek
+ fogadásáért és a kimenő levelek
+ elküldéséért felelős.
+ <emphasis>Nem</emphasis> tartozik azonban a feladatai
+ közé, hogy a <acronym>POP</acronym> vagy
+ <acronym>IMAP</acronym> protokollokhoz hasonlóan
+ olvashatóvá tegye a leveleinket, illetve
+ csatlakozni engedjen a helyi <filename>mbox</filename> vagy
+ Maildir formátumú postaládáinkhoz.
+ Ezekhez a műveletekhez egy külön <link
+ linkend="mail-receive">démon</link>
+ szükségeltetik.</para>
+
+ <warning>
+ <para>A <application>sendmail</application> régebbi
+ változatai tartalmaznak olyan komoly biztonsági
+ hibákat, amelyek kihasználásával
+ az illetéktelen behatolók helyi és/vagy
+ távoli hozzáférést tudnak szerezni
+ a gépünkön. Az ilyen jellegű
+ problémák elkerülése
+ érdekében igyekezzünk mindig a legfrissebb
+ verzióját használni. Vagy a <link
+ linkend="ports">&os;
+ Portgyűjteményéből</link>
+ telepítsünk fel egy másik
+ levélküldő démont.</para>
+ </warning>
+
+ </sect2>
+
+ <sect2 id="mail-dns">
+ <title>Az elektronikus levelek és a
+ névfeloldás</title>
+
+ <para>A névfeloldás (Domain Name System, DNS)
+ és a hozzá tartozó <command>named</command>
+ démon nagy szerepet játszik az elektronikus
+ levelek továbbításában. A
+ démon a leveleket úgy küldi át az
+ egyik gépről a másikra, hogy a
+ névfeloldáson keresztül megkeresi azt a
+ távoli gépet, amelynek a leveleket
+ címezték. Ez a folyamat szintén
+ végbemegy, amikor egy távoli gépről
+ levelet küldenek a mi szerverünkre.</para>
+
+ <indexterm><primary>MX rekord</primary></indexterm>
+
+ <para>A <acronym>DNS</acronym> valósítja meg a
+ hálózati nevek és az IP-címek
+ összerendelését valamint ez tárolja el
+ a levélküldésre vonatkozó
+ információkat is, amelyeket MX rekordoknak
+ hívnak. Az MX (Mail eXchanger,
+ <quote>levélváltó</quote>) rekord adja meg
+ azt a gépet vagy azokat a gépeket, amelyek az
+ adott névtartományban fogadják a leveleket.
+ Ha a hálózati nevünkhöz vagy
+ tartományunkhoz nem tartozik MX rekord, akkor a
+ levél közvetlenül a gépünkre
+ vándorol feltéve, hogy rendelkezik olyan A
+ rekorddal, amely összerendeli a gépünk
+ nevét az IP-címével.</para>
+
+ <para>A &man.host.1; parancs használatával az
+ alábbi példához hasonlóan
+ tetszőleges tartomány MX rekordját meg tudjuk
+ nézni:</para>
+
+ <screen>&prompt.user; <userinput>host -t mx
+FreeBSD.org</userinput> FreeBSD.org mail is handled (pri=10) by
+mx1.FreeBSD.org</screen>
+
+ </sect2>
+
+ <sect2 id="mail-receive">
+ <title>Az elektronikus levelek fogadása</title>
+
+ <indexterm>
+ <primary>elektronikus levél</primary>
+ <secondary>fogadása</secondary>
+ </indexterm>
+
+ <para>A tartományunkhoz tartozó leveleket
+ fogadását a levelező szerver végzi.
+ Összegyűjti a tartományunkba küldött
+ összes levelet és ezeket a
+ beállításainktól függően
+ vagy <filename>mbox</filename> (a levelek
+ tárolásának alapértelmezett
+ módja) vagy pedig Maildir formátumban
+ eltárolja. Ahogy eltárolt egy levelet, úgy
+ helyben egyből el is tudjuk olvasni például a
+ &man.mail.1; vagy a <application>mutt</application>
+ használatával, illetve távolról a
+ <acronym>POP</acronym> vagy <acronym>IMAP</acronym> és a
+ hasonló protokollokkal tudjuk elérni és
+ begyűjteni. Ezért tehát ha csak a helyi
+ gépen kívánjuk olvasni a leveleinket, akkor
+ ahhoz egyáltalán nem kell <acronym>POP</acronym>
+ vagy <acronym>IMAP</acronym> szervert
+ telepítenünk.</para>
+
+ <sect3 id="pop-and-imap">
+ <title>Távoli postaládák
+ elérése a <acronym>POP</acronym> és
+ <acronym>IMAP</acronym> használatával</title>
+
+ <indexterm><primary>POP</primary></indexterm>
+ <indexterm><primary>IMAP</primary></indexterm>
+
+ <para>A távoli postaládák
+ eléréséhez tudnunk kell csatlakozni egy
+ <acronym>POP</acronym> vagy <acronym>IMAP</acronym>
+ szerverhez. Ezeken a protokollokon keresztül
+ tudják a felhasználók minden
+ különösebb nehézség
+ nélkül elérni távolról a
+ helyi postaládáikat. Noha a
+ <acronym>POP</acronym> és az <acronym>IMAP</acronym>
+ segítségével egyaránt el tudjuk
+ így érni a postaládákat, az
+ <acronym>IMAP</acronym> használatának
+ mégis több előnye van, íme
+ néhány közülük:</para>
+
+ <itemizedlist>
+ <listitem>
+ <para>Az <acronym>IMAP</acronym> a levelek leszedése
+ mellett tárolni is képes a távoli
+ szerveren.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Az <acronym>IMAP</acronym> támogat
+ párhuzamos lekéréseket.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Az <acronym>IMAP</acronym> hihetetlenül hasznos
+ tud lenni lassabb összeköttetések
+ esetében, mivel lehetővé teszi a
+ felhasználók számára, hogy
+ csak az üzenetek vázát
+ töltsék le és ne az egészet.
+ Továbbá a szerver és a kliens
+ közti adatmozgás csökkentése
+ érdekében képes bizonyos feladatokat
+ a szerveren elvégezni, például
+ keresni.</para>
+ </listitem>
+ </itemizedlist>
+
+ <para>Egy <acronym>POP</acronym> vagy <acronym>IMAP</acronym>
+ szerver telepítéséhez az alábbi
+ lépések megtétele
+ szükséges:</para>
+
+ <procedure>
+ <step>
+ <para>Válasszuk ki az igényeinket legjobban
+ kielégítő <acronym>IMAP</acronym> vagy
+ <acronym>POP</acronym> szervert. A következő
+ <acronym>POP</acronym> és <acronym>IMAP</acronym>
+ szerverek eléggé elterjedtek és
+ egyben remek példák:</para>
+
+ <itemizedlist>
+ <listitem>
+ <para><application>qpopper</application></para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para><application>teapop</application></para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para><application>imap-uw</application></para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para><application>courier-imap</application></para>
+ </listitem>
+ </itemizedlist>
+
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>A Portgyűjteményből
+ telepítsük fel a kiválasztott
+ <acronym>POP</acronym> vagy <acronym>IMAP</acronym>
+ démont.</para>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Ha szükséges, akkor a
+ <acronym>POP</acronym> vagy <acronym>IMAP</acronym>
+ szerver betöltéséhez írjuk
+ át az <filename>/etc/inetd.conf</filename>
+ állományt.</para>
+ </step>
+ </procedure>
+
+ <warning>
+ <para>Meg kell említenünk, hogy mind a
+ <acronym>POP</acronym> és az <acronym>IMAP</acronym>
+ az összes információt, tehát
+ belértve a felhasználók neveit
+ és jelszavait titkosítatlan formában
+ továbbítja. Ez azt jelenti, hogy ha ezeket a
+ protokollokat biztonságos módon
+ szeretnénk elérni, akkor az &man.ssh.1;
+ használatával hozzunk létre
+ hozzá egy tunnelt és azon keresztül
+ használjuk. Erről részletesebben a <xref
+ linkend="security-ssh-tunneling"/>ban olvashatunk.</para>
+ </warning>
+
+ </sect3>
+
+ <sect3 id="local">
+ <title>A helyi postaládák
+ elérése</title>
+
+ <para>A helyi postaládákat a szerveren levő
+ levelező kliensek közvetlen
+ használatával érhetjük el. Ilyen
+ alkalmazások például a
+ <application>mutt</application> vagy a &man.mail.1;.</para>
+
+ </sect3>
+ </sect2>
+
+ <sect2 id="mail-host">
+ <title>A levelező szerver</title>
+
+ <indexterm><primary>levelező szerver</primary></indexterm>
+
+ <para>A levelező szerver az a szerver, amely a
+ gépünk vagy akár az egész
+ hálózatunk irányába
+ érkező levelek fogadásáért
+ és elküldéséért
+ felelős.</para>
+
+ </sect2>
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="sendmail">
+ <sect1info>
+ <authorgroup>
+ <author>
+ <firstname>Christopher</firstname>
+ <surname>Shumway</surname>
+ <contrib>Írta: </contrib>
+ </author>
+ </authorgroup>
+ </sect1info>
+
+ <title>A <application>sendmail</application>
+ beállítása</title>
+
+ <indexterm><primary><application>sendmail</application></primary></indexterm>
+
+ <para>A &man.sendmail.8; a &os; alapértelmezett
+ levéltovábbító ügynöke (Mail
+ Transfer Agent, <acronym>MTA</acronym>). A
+ <application>sendmail</application> feladata fogadni a
+ levelező kliensektől (Mail User Agent,
+ <acronym>MUA</acronym>) érkező leveleket és
+ kézbesíteni azokat a konfigurációs
+ állományában megadott megfelelő
+ levelezőnek. A <application>sendmail</application>
+ hálózati kapcsolatokat is fogad, képes a
+ helyi postaládákba vagy akár más
+ programoknak is leveleket továbbítani.</para>
+
+ <para>A <application>sendmail</application> a következő
+ állományban tárolja
+ beállításait:</para>
+
+ <indexterm><primary><filename>/etc/mail/access</filename></primary></indexterm>
+ <indexterm><primary><filename>/etc/mail/aliases</filename></primary></indexterm>
+ <indexterm><primary><filename>/etc/mail/local-host-names</filename></primary></indexterm>
+ <indexterm><primary><filename>/etc/mail/mailer.conf</filename></primary></indexterm>
+ <indexterm><primary><filename>/etc/mail/mailertable</filename></primary></indexterm>
+ <indexterm><primary><filename>/etc/mail/sendmail.cf</filename></primary></indexterm>
+ <indexterm><primary><filename>/etc/mail/virtusertable</filename></primary></indexterm>
+
+ <informaltable frame="none" pgwide="1">
+ <tgroup cols="2">
+ <thead>
+ <row>
+ <entry>Állomány</entry>
+ <entry>Szerep</entry>
+ </row>
+ </thead>
+ <tbody>
+ <row>
+ <entry>
+ <filename>/etc/mail/access</filename>
+ </entry>
+ <entry>A <application>sendmail</application> által
+ engedélyezett hozzáféréseket
+ tároló adatbázis</entry>
+ </row>
+ <row>
+ <entry>
+ <filename>/etc/mail/aliases</filename>
+ </entry>
+ <entry>A postaládák álnevei</entry>
+ </row>
+ <row>
+ <entry>
+ <filename>/etc/mail/local-host-names</filename>
+ </entry>
+ <entry>Azon nevek felsorolása, amelyek
+ számára a
+ <application>sendmail</application> leveleket
+ fogad</entry>
+ </row>
+ <row>
+ <entry>
+ <filename>/etc/mail/mailer.conf</filename>
+ </entry>
+ <entry>A levelező programok
+ beállításai</entry>
+ </row>
+ <row>
+ <entry>
+ <filename>/etc/mail/mailertable</filename>
+ </entry>
+ <entry>A levelező programok
+ kézbesítési
+ táblázata</entry>
+ </row>
+ <row>
+ <entry>
+ <filename>/etc/mail/sendmail.cf</filename>
+ </entry>
+ <entry>A <application>sendmail</application> központi
+ beállításait tároló
+ állomány</entry>
+ </row>
+ <row>
+ <entry>
+ <filename>/etc/mail/virtusertable</filename>
+ </entry>
+ <entry>Virtuális felhasználók és
+ tartományok táblázatai</entry>
+ </row>
+ </tbody>
+ </tgroup>
+ </informaltable>
+
+ <sect2>
+ <title><filename>/etc/mail/access</filename></title>
+
+ <para>Az engedélyezett hozzáféréseket
+ tároló adatbázis tartalmazza milyen
+ hálózati neveken vagy IP-címeken lehet
+ elérni a helyi levelező szervert és azok
+ milyen típusú hozzáférést
+ kapnak. A gépek az <option>OK</option> (rendben),
+ <option>REJECT</option> (visszautasít),
+ <option>RELAY</option> (továbbítás)
+ beállításokat alkalmazhatjuk, vagy
+ egyszerűen meghívhatjuk hozzájuk a
+ <application>sendmail</application> hibakezelő
+ rutinját egy adott kézbesítési
+ hibával. Ha egy gépet az <option>OK</option>
+ beállítással veszük fel a
+ listára, ami egyébként
+ alapértelmezés, akkor ez a gép levelet tud
+ küldeni egészen addig, amíg a
+ végső cél a helyi gép marad. A
+ <option>REJECT</option> beállítással
+ felsorolt gépek számára semmiféle
+ levelezés nem engedélyezett. Ha pedig egy
+ gép mellett a <option>RELAY</option>
+ beállítás jelenik meg, akkor a szerveren
+ keresztül tetszőleges címre
+ küldhet.</para>
+
+ <example>
+ <title>A <application>sendmail</application>
+ elérését szabályozó
+ adatbázis beállítása</title>
+
+ <programlisting>cyberspammer.com 550 Nem szeretjuk a spammereket
+FREE.STEALTH.MAILER@ 550 Nem szeretjuk a spammereket
+another.source.of.spam REJECT
+okay.cyberspammer.com OK
+128.32 RELAY</programlisting>
+ </example>
+
+ <para>Ebben a példában öt bejegyzést
+ láthatunk. A táblázat bal felének
+ valamelyik sorára illeszkedő küldőkre a
+ táblázatban a sor jobb felén megjelenő
+ cselekvés érvényesül. Az első
+ két sorban a <application>sendmail</application>
+ hibakezelő rutinjának adunk át
+ hibakódokat. A hozzá tartozó üzenet
+ akkor fog megjelenni a távoli gépen, amikor a
+ tőle érkező levél illeszkedik a bal
+ oldali szabályra. Az ezeket követő
+ bejegyzésben visszalökünk minden olyan levelet,
+ amely az internetről egy adott
+ számítógéptől érkezik,
+ például az <hostid>another.source.of.spam</hostid>
+ címről. A következő bejegyzésben
+ az <hostid role="fqdn">okay.cyberspammer.com</hostid>
+ címről elfogadjuk a kapcsolódást, ami
+ viszont sokkal pontosabb megjelölés a fentebb
+ szereplő <hostid
+ role="domainname">cyberspammer.com</hostid> sornál. A
+ pontosabban kifejtett nevek
+ felülbírálják a kevésbé
+ pontosan megnevezetteket. Végül az utolsó
+ bejegyzésben engedélyezzük a levelek
+ továbbküldését minden olyan gép
+ számára, amelynek címe a
+ <hostid>128.32</hostid> előtaggal kezdődik. Ezek
+ tehát képesek ezen a levelező szerveren
+ keresztül bárhova leveleket küldeni.</para>
+
+ <para>Az állomány módosítása
+ után az adatbázis
+ frissítéséhez mindig le kell futtatnunk egy
+ <command>make</command> parancsot az
+ <filename>/etc/mail/</filename> könyvtárban.</para>
+
+ </sect2>
+
+ <sect2>
+ <title><filename>/etc/mail/aliases</filename></title>
+
+ <para>Az álneveket tartalmazó adatbázis
+ virtuális postaládákat sorol fel, amelyek
+ más felhasználókra,
+ állományokra, programokra vagy további
+ álnevekre vonatkozhatnak. Íme
+ néhány példa az
+ <filename>/etc/mail/aliases</filename> állományban
+ szereplő bejegyzésekre:</para>
+
+ <example>
+ <title>Virtuális postaládák</title>
+
+ <programlisting>root: localuser
+ftp-bugs: joe,eric,paul
+bit.bucket: /dev/null
+procmail: "|/usr/local/bin/procmail"</programlisting>
+ </example>
+
+ <para>A formai szabályok egyszerűek: a kettőspont
+ bal oldalára kell írni azt a
+ postaládát, amely a jobb oldalán levő
+ célokra bomlik. A példa első sorában
+ egyszerűen megfeleltetjük a <username>root</username>
+ postaládáját a
+ <username>localuser</username>
+ postaládájának, majd ezt a nevet
+ keressük az álnevek adatbázisában. Ha
+ nem találunk már rá illeszkedést,
+ akkor az üzenetet a <username>localuser</username>
+ nevű helyi felhasználónak
+ továbbítjuk. A következő sorban
+ címek listáját láthatjuk. Ennek
+ megfelelően a <username>ftp-bugs</username>
+ postaláda címére küldött levelek
+ három további helyi postaládára
+ mennek tovább: ezek név szerint a
+ <username>joe</username>, <username>eric</username> és
+ <username>paul</username> felhasználók
+ postaládái. Itt a távoli
+ postaládák
+ <email>felhasználó@példa.hu</email> alakban
+ adhatóak meg. A következő sor az
+ állományok használatát
+ példázza, ahol konkrétan a
+ <filename>/dev/null</filename> állományba
+ irányítjuk át az adott címre
+ érkező leveleket. Az utolsó sorban pedig a
+ programok használatára láthatunk
+ példát, ahol ebben az esetben a levél egy
+ &unix;-os csövön keresztül a
+ <filename>/usr/local/bin/procmail</filename> szabványos
+ bemenetére kerül.</para>
+
+ <para>Ha megváltoztatjuk ezt az állományt,
+ akkor utána az adatbázis
+ frissítéséhez ne felejtsük el
+ meghívni a <command>make</command> parancsot az
+ <filename>/etc/mail/</filename> könyvtárban.</para>
+
+ </sect2>
+
+ <sect2>
+ <title><filename>/etc/mail/local-host-names</filename></title>
+
+ <para>Ebben az állományban adhatjuk meg, hogy a
+ &man.sendmail.8; milyen hálózati neveket fogadjon
+ el helyi hálózati névként. Ide kell
+ raknunk azokat a tartományokat vagy címeket,
+ amelyektől a <application>sendmail</application> leveleket
+ fogad el. Például, ha a levelező szerver az
+ <hostid role="domainname">minta.com</hostid>
+ tartományból és a <hostid
+ role="fqdn">level.minta.com</hostid> címről fogad el
+ leveleket, akkor a <filename>local-host-names</filename>
+ valahogy így fog kinézni:</para>
+
+ <programlisting>minta.com
+level.minta.com</programlisting>
+
+ <para>Az állomány módosításakor
+ a &man.sendmail.8; programot újra kell indítani a
+ változások
+ érvényesítéséhez.</para>
+
+ </sect2>
+
+ <sect2>
+ <title><filename>/etc/mail/sendmail.cf</filename></title>
+
+ <para>Ahogy a <application>sendmail</application> központi
+ konfigurációs állománya, a
+ <filename>sendmail.cf</filename> irányítja a
+ <application>sendmail</application> átfogó
+ viselkedését, beleértve mindent az e-mail
+ címek átírásától
+ kezdve a távoli szervereknek küldött
+ elutasító üzenetek
+ küldéséig. Mivel ennyire sokfajta szerepet
+ tölt be egyszerre, ezért ez a
+ konfigurációs állomány
+ meglehetősen összetett és a
+ részletezése meghaladná ennek a
+ leírásnak a határait. Szerencsére
+ az átlagos levelező szerverek esetében ezt az
+ állományt nagyon ritkán kell
+ módosítani.</para>
+
+ <para>A <application>sendmail</application> központi
+ konfigurációs állománya a
+ <application>sendmail</application> lehetőségeit
+ és viselkedését meghatározó
+ &man.m4.1; makrókból építhető
+ fel. A pontosabb részleteket a
+ <filename>/usr/src/contrib/sendmail/cf/README</filename>
+ állományban találjuk meg.</para>
+
+ <para>Az állomány megváltoztatása
+ után a módosítások
+ érvényesítéséhez újra
+ kell indítani a <application>sendmail</application>
+ programot.</para>
+
+ </sect2>
+
+ <sect2>
+ <title><filename>/etc/mail/virtusertable</filename></title>
+
+ <para>A <filename>virtusertable</filename> állomány
+ képezi le a virtuális tartományokhoz
+ tartozó címeket valódi
+ postaládák címeire. Ezek a
+ postaládák lehetnek helyiek, távoliak, az
+ <filename>/etc/mail/aliases</filename> állományban
+ megadott álnevek vagy állományok.</para>
+
+ <example>
+ <title>Példa a virtuális tartományok
+ leképezésére</title>
+
+ <programlisting>root@minta.com root
+postmaster@minta.com postmaster@noc.minta.net
+@minta.com joe</programlisting>
+ </example>
+
+ <para>A fenti példában megadtunk egy
+ leképezést a <hostid
+ role="domainname">minta.com</hostid> tartományhoz. Ez az
+ állomány úgy dolgozódik fel, hogy
+ fentről lefelé illesztődnek a címek,
+ egészen az első egyezésig. Az első
+ bejegyzés szerint a <email>root@minta.com</email> a helyi
+ <username>root</username> felhasználó
+ postaládájára képződik le. A
+ következő bejegyzés szerint a
+ <email>postmaster@minta.com</email> a <hostid
+ role="fqdn">noc.minta.net</hostid> címen
+ található <username>postmaster</username>
+ nevű felhasználó
+ postaládájára képződik le.
+ Végezetül, ha a <hostid
+ role="domainname">minta.com</hostid> címről eddig
+ még semmi sem illeszkedett volna, akkor az utolsó
+ leképezés veszi át, amely az <hostid
+ role="domainname">minta.com</hostid> tartományon
+ belül az összes többi címre
+ küldött levelet a helyi <username>joe</username>
+ nevű felhasználó
+ postaládájára képezi le.</para>
+
+ </sect2>
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="mail-changingmta">
+ <sect1info>
+ <authorgroup>
+ <author>
+ <firstname>Andrew</firstname>
+ <surname>Boothman</surname>
+ <contrib>Írta: </contrib>
+ </author>
+ </authorgroup>
+ <authorgroup>
+ <author>
+ <firstname>Gregory</firstname>
+ <surname>Neil Shapiro</surname>
+ <contrib>Levelei segítségül
+ szolgáltak: </contrib>
+ </author>
+ </authorgroup>
+ </sect1info>
+
+ <title>A levéltovábbító ügynök
+ megváltoztatása</title>
+
+ <indexterm>
+ <primary>e-mail</primary>
+ <secondary>a levéltovábbító
+ megváltoztatása</secondary>
+ </indexterm>
+
+ <para>Ahogy arról már korábban szó
+ esett, a &os; alapból tartalmazza a
+ <application>sendmail</application> programot mint
+ levéltovábbító ügynököt
+ (MTA, Mail Transfer Agent). Ennélfogva
+ alapértelmezés szerint ez a felelős a
+ kimenő és beérkező levelek
+ kezeléséért.</para>
+
+ <para>Számtalan okból eredően egyes
+ rendszergazdák azonban mégis szeretnék
+ lecserélni a rendszerükhöz tartozó
+ levéltovábbítót. Ennek oka lehet
+ egyszerűen csak annyi, hogy ki akarunk próbálni
+ egy másik programot vagy éppen egy olyan
+ eszközre van szükségünk, amely
+ kizárólag csak máshol található
+ meg. Szerencsére a &os; megkönnyíti ezt a
+ váltást.</para>
+
+ <sect2>
+ <title>Az új levéltovábbító
+ telepítése</title>
+
+ <para>A levéltovábbítók széles
+ köre elérhető. A <link linkend="ports">&os;
+ Portgyűjteményéből</link> elindulva sok
+ ilyen programot találhatunk. Természetesen
+ teljesen mindegy, hogy melyik
+ levéltovábbítót választjuk
+ egészen addig, amíg képesek vagyunk &os;
+ alatt rendesen futtatni.</para>
+
+ <para>Kezdjük tehát az új
+ levéltovábbító
+ telepítésével. Miután sikerült
+ telepíteni, lehetőségünk van
+ eldönteni, hogy valóban eleget tesz-e az
+ igényeinknek, sőt az új szoftvert még
+ az előtt be tudjuk állítani, hogy
+ átvenné a <application>sendmail</application>
+ helyét. Vigyázzunk azonban, hogy az új
+ szoftver telepítésekor ne írjon felül
+ olyan rendszerszintű binárisokat, mint
+ például a <filename>/usr/bin/sendmail</filename>.
+ Másrészt az új levelező szoftvert
+ szolgálatba helyezése előtt
+ mindenképpen fontos megfelelően
+ beállítanunk.</para>
+
+ <para>A kiválasztott
+ levéltovábbító
+ beállításával kapcsolatban olvassuk
+ el a hozzá tartozó
+ dokumentációt.</para>
+
+ </sect2>
+
+ <sect2 id="mail-disable-sendmail">
+ <title>A <application>sendmail</application>
+ letiltása</title>
+
+ <warning>
+ <para>Amikor letiltjuk a <application>sendmail</application>
+ kimenő levél szolgáltatását,
+ soha ne felejtsük el pótolni valamilyen más
+ levelező rendszerrel. Ha nem így
+ cselekszünk, akkor például a
+ &man.periodic.8; és a hozzá hasonló
+ programok nem lesznek képesek a tőlük
+ megszokott módon e-mailben elküldeni a
+ futásuk eredményét. A rendszer bizonyos
+ részei ráadásul egy
+ működő,
+ <application>sendmail</application>-kompatibilis rendszert
+ feltételeznek. Ha letiltása után az
+ alkalmazások továbbra is a
+ <application>sendmail</application>
+ segítségével próbálnak
+ levelet küldeni, akkor ez a levél a
+ <application>sendmail</application> inaktív
+ sorába kerülhet, ahonnan soha nem kerül
+ kézbesítésre.</para>
+ </warning>
+
+ <para>A <application>sendmail</application> teljes
+ leállításához, beleértve a
+ kimenő levelekhez tartozó
+ szolgáltatást is, a következőket kell
+ megadni az <filename>/etc/rc.conf</filename>
+ állományban:</para>
+
+ <programlisting>sendmail_enable="NO"
+sendmail_submit_enable="NO"
+sendmail_outbound_enable="NO"
+sendmail_msp_queue_enable="NO"</programlisting>
+
+ <para>Ha csak a <application>sendmail</application>
+ beérkező levelekre vonatkozó
+ szolgáltatását akarjuk tiltani, akkor
+ ahhoz az <filename>/etc/rc.conf</filename>
+ állományban a következőt
+ állítsuk be:</para>
+
+ <programlisting>sendmail_enable="NO"</programlisting>
+
+ <para>A <application>sendmail</application>
+ indításával kapcsolatos további
+ beállításokat az &man.rc.sendmail.8; man
+ oldalon találjuk.</para>
+
+ </sect2>
+
+ <sect2>
+ <title>Az új levéltovábbító
+ elindítása a rendszerrel együtt</title>
+
+ <para>Az új levéltovábbítót
+ úgy tudjuk elindítani a rendszerrel együtt,
+ ha az <filename>/etc/rc.conf</filename>
+ állományba felvesszük a következő
+ sort, például a
+ <application>postfix</application> esetében:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; echo '<replaceable>postfix</replaceable>_enable="YES"' &gt;&gt; /etc/rc.conf</screen>
+
+ <para>Az új levéltovábbító
+ így most már magától el fog indulni
+ a rendszer indításakor.</para>
+
+ </sect2>
+
+ <sect2>
+ <title>A <application>sendmail</application> mint a rendszer
+ alapértelmezett levelező eszközének
+ lecserélése</title>
+
+ <para>A <application>sendmail</application> annyira elterjedt
+ szabványos szoftver a &unix; rendszereken, hogy egyes
+ szoftverek egyszerűen feltételezik a
+ jelenlétét. Emiatt sok
+ levéltovábbítóhoz tartozik egy
+ <application>sendmail</application> kompatibilis parancssoros
+ felület is, amellyel igyekeznek megkönnyíteni a
+ <application>sendmail</application> <quote>gyors</quote>
+ lecserélését.</para>
+
+ <para>Ennek következtében tehát, ha egy
+ másik levelező eszközt használunk, akkor
+ valamilyen módon meg kell bizonyosodnunk róla,
+ hogy a szabványos <application>sendmail</application>
+ binárisok, mint például a
+ <filename>/usr/bin/sendmail</filename>, valóban a
+ kiválasztott levéltovábbítot
+ fogják aktiválni. Szerencsére a &os;
+ pontosan emiatt tartalmaz egy &man.mailwrapper.8; nevű
+ rendszert.</para>
+
+ <para>Amikor a <application>sendmail</application>
+ telepítése szerint működik, valami
+ hasonlót fogunk találni az
+ <filename>/etc/mail/mailer.conf</filename>
+ állományban:</para>
+
+<programlisting>sendmail /usr/libexec/sendmail/sendmail
+send-mail /usr/libexec/sendmail/sendmail
+mailq /usr/libexec/sendmail/sendmail
+newaliases /usr/libexec/sendmail/sendmail
+hoststat /usr/libexec/sendmail/sendmail
+purgestat /usr/libexec/sendmail/sendmail</programlisting>
+
+ <para>Ez azt jelenti, hogy amikor az itt felsorolt
+ általános parancsok közül lefuttatjuk
+ valamelyiket (például magát a
+ <filename>sendmail</filename> parancsot), akkor a rendszer
+ magától meghívja a
+ <filename>sendmail</filename> néven szereplő wrapper
+ programot, amely pedig a <filename>mailer.conf</filename>
+ alapján kideríti, hogy az adott esetben a
+ <filename>/usr/libexec/sendmail/sendmail</filename>
+ hívására van szükség. Ez a
+ rendszer megkönnyíti az alapértelmezett
+ <filename>sendmail</filename> funkciók helyében
+ lefuttatandó binárisok
+ átállítását.</para>
+
+ <para>Így tehát, ha a
+ <filename>/usr/local/supermailer/bin/sendmail-compat</filename>
+ állományt akarjuk futtatni a megszokott
+ <application>sendmail</application> helyében, akkor az
+ <filename>/etc/mail/mailer.conf</filename>
+ állományt a következőképpen kell
+ módosítanunk:</para>
+
+ <programlisting>sendmail /usr/local/<replaceable>kedvenclevelező</replaceable>/bin/sendmail-compat
+send-mail /usr/local/<replaceable>kedvenclevelező</replaceable>/bin/sendmail-compat
+mailq /usr/local/<replaceable>kedvenclevelező</replaceable>/bin/mailq-compat
+newaliases /usr/local/<replaceable>kedvenclevelező</replaceable>/bin/newaliases-compat
+hoststat /usr/local/<replaceable>kedvenclevelező</replaceable>/bin/hoststat-compat
+purgestat /usr/local/<replaceable>kedvenclevelező</replaceable>/bin/purgestat-compat</programlisting>
+
+ </sect2>
+
+ <sect2>
+ <title>A művelet befejezése</title>
+
+ <para>Ahogy a céljainknak megfelelően mindent
+ beállítottunk, akkor vagy egyszerűen
+ leállítjuk a <application>sendmail</application>
+ neve alatt futó programokat és helyettük
+ elindítjuk az új szoftverhez tartozókat,
+ vagy csak újraindítjuk a gépet. Az
+ újraindítással mellesleg
+ ellenőrizhetjük azt is, hogy jól
+ állítottuk be a rendszerünket és az
+ új levélküldő tényleg elindul a
+ rendszerünkkel együtt.</para>
+
+ </sect2>
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="mail-trouble">
+ <title>A hibák elhárítása</title>
+
+ <indexterm>
+ <primary>e-mail</primary>
+ <secondary>hibaelhárítás</secondary>
+ </indexterm>
+
+ <qandaset>
+ <qandaentry>
+ <question>
+ <para>Miért kell teljes hálózati neveket
+ megadni a gépemen?</para>
+ </question>
+
+ <answer>
+ <para>Előfordulhat, hogy a hivatkozni
+ kívánt gép valójában egy
+ másik tartományban szerepel.
+ Például, ha az <hostid
+ role="fqdn">ize.mize.edu</hostid> gépen vagyunk
+ és a <hostid>vagyis</hostid> nevű gépet
+ akarjunk innen elérni a <hostid
+ role="domainname">mize.edu</hostid> tartományban,
+ akkor a teljes hálózati nevével, vagyis
+ a <hostid role="fqdn">vagyis.mize.edu</hostid> néven
+ kell rá hivatkoznunk, nem pedig egyszerűen csak
+ <hostid>vagyis</hostid> néven.</para>
+
+ <indexterm><primary>BIND</primary></indexterm>
+
+ <para>Régebben egyébként ezt a
+ BSD-típusú BIND névfeloldók
+ megengedték. A &os; jelenlegi változatai
+ azonban már olyan <application>BIND</application>
+ verziót tartalmaznak, amelyek
+ alapértelmezés szerint már nem engedik
+ a tartományunkon kívüli relatív
+ nevek használatát. Tehát a
+ <hostid>vagyis</hostid> vagy a <hostid
+ role="fqdn">vagyis.ize.mize.edu</hostid> gép lesz,
+ vagy a legfelső, gyökér tartományban
+ keresi a rendszer.</para>
+
+ <para>Ez eltér a korábbi
+ viselkedéstől, ahol a keresés
+ folytatódott a <hostid
+ role="domainname">vagyis.mize.edu</hostid> és <hostid
+ role="domainname">vagyis.edu</hostid> tartományokban
+ is. Az RFC&nbsp;1535 elolvasásából ki
+ fog derülni, hogy miért nem vált be ez a
+ gyakorlat és hogy miért tekinthető
+ még akár biztonsági résnek
+ is.</para>
+
+ <para>Ezt a problémát egyébként
+ megoldhatjuk annyival, hogy az
+ <filename>/etc/resolv.conf</filename>
+ állományba a</para>
+
+ <programlisting>search ize.mize.edu mize.edu</programlisting>
+
+ <para>sor helyett a</para>
+
+ <programlisting>domain ize.mize.edu</programlisting>
+
+ <para>sort írjuk be. Arra viszont ügyeljünk,
+ hogy a keresési rend ne lépje át a
+ <quote>helyi és nyilvános
+ adminisztráció között
+ meghúzódó határt</quote>, ahogy
+ azt az RFC&nbsp;1535 nevezi.</para>
+
+ </answer>
+ </qandaentry>
+
+ <qandaentry>
+ <question>
+ <indexterm><primary>MX rekord</primary></indexterm>
+
+ <para>A <application>sendmail</application> szerint <quote>a
+ levél a saját farkába
+ harap</quote></para>
+ </question>
+
+ <answer>
+ <para>Ezt a <application>sendmail</application> gyakran
+ ismértelt kérdései között a
+ következőképpen válaszolták
+ meg:</para>
+
+ <programlisting>A következő hibaüzenetet kapom:
+
+553 MX list for <replaceable>taromány.net</replaceable> points back to <replaceable>felé.tartomány.net</replaceable>
+554 <replaceable>felhasználó@tartomány.net</replaceable>... Local configuration error
+
+Hogyan oldható meg ez a probléma?
+
+Azt kértük, hogy a tartományba (például <replaceable>tartomány.net</replaceable>) küldött levél
+az MX rekord felhasználásával egy adott gépre legyen átirányítva
+(ebben az esetben ez a <replaceable>felé.tartomány.net</replaceable>), de a továbbítást végző gép
+nem ismeri fel magát a <replaceable>tartomány.net</replaceable> címen. Vegyük fel a <replaceable>tartomány.net</replaceable>
+tartományt az /etc/mail/local-host-names állományba [melyet a 8.10 előtti
+verziókban /etc/sendmail.cw állománynak hívnak] (ha a
+FEATURE(use_cw_file) beállítást használjuk) vagy tegyük hozzá a
+<quote>Cw <replaceable>tartomány.net</replaceable></quote> sort az /etc/mail/sendmail.cf
+állományhoz.</programlisting>
+
+ <para>A <application>sendmail</application> GYIK a <ulink
+ url="http://www.sendmail.org/faq/"></ulink> címen
+ található meg (angolul) és
+ mindenképpen javasolt elolvasni, ha <quote>fel
+ szeretnénk piszkálni</quote> a levelező
+ rendszerünk beállításait.</para>
+ </answer>
+ </qandaentry>
+
+ <qandaentry>
+ <question>
+ <indexterm><primary>PPP</primary></indexterm>
+
+ <para>Hogyan tudok levelező szervert futtatni egy
+ betárcsázós PPP kapcsolat
+ esetében?</para>
+ </question>
+
+ <answer>
+ <para>Egy helyi hálózaton levő &os;-s
+ gépet akarunk tehát az internethez kapcsolni.
+ Ez a &os;-s gép lesz a helyi hálózat
+ leveleket továbbító
+ átjárója. A PPP kapcsolat nem
+ dedikált.</para>
+
+ <indexterm><primary>UUCP</primary></indexterm>
+ <indexterm>
+ <primary>MX record</primary>
+ </indexterm>
+
+ <para>Legalább két módon meg tudjuk
+ oldani. Az egyik módszer szerint az UUCP
+ használatára lesz
+ szükségünk.</para>
+
+ <para>A másik módszer szerint szereznünk
+ kell egy éjjel-nappal üzemelő internetes
+ szervert, amely majd szolgáltatja a másodlagos
+ MX rekordot a tartományunkhoz.
+ Például, ha a cégünk
+ tartománya a <hostid
+ role="domainname"><replaceable>cég.hu</replaceable></hostid>
+ és az internet-szolgáltatónk a <hostid
+ role="domainname"><replaceable>szolgáltató.net</replaceable></hostid>
+ névre beállította a
+ tartományunkhoz a másodlagos MX
+ rekordokat:</para>
+
+ <programlisting><replaceable>cég.hu</replaceable>. MX 10 <replaceable>cég.hu</replaceable>.
+ MX 20 <replaceable>szolgáltató.net</replaceable>.</programlisting>
+
+ <para>Végső címzettként csak egy
+ gépet kell megadni (az
+ <filename>/etc/mail/sendmail.cf</filename>
+ állományba a <hostid
+ role="domainname"><replaceable>cég.hu</replaceable></hostid>
+ címhez tegyük hozzá a <literal>Cw
+ <replaceable>cég.hu</replaceable></literal>
+ sort).</para>
+
+ <para>Amikor a leveleket küldeni akaró
+ <command>sendmail</command> megpróbál
+ kézbesíteni, először hozzánk
+ (<hostid
+ role="domainname"><replaceable>cég.hu</replaceable></hostid>)
+ próbál csatlakozni a modemes
+ összeköttetésen keresztül. Ez
+ valószínűleg
+ időtúllépéssel befejeződik,
+ mivel nem vagyunk fenn minden pillanatban a neten. A
+ <application>sendmail</application> ekkor automatikusan a
+ másodlagos MX rekord által megadott
+ címre küldi a levelet, tehát a
+ szolgáltatónkhoz (<hostid
+ role="domainname"><replaceable>szolgáltató.net</replaceable></hostid>).
+ Ez a másodlagos MX cím próbálja
+ majd időlegesen elérni a gépünket
+ és kézbesíteni a leveleket az
+ elsődleges MX rekord által megadott gépre
+ (<hostid
+ role="domainname"><replaceable>cég.hu</replaceable></hostid>).</para>
+
+ <para>A bejelentkezéskor ezért egy
+ hasonló szkriptet kell lefuttatnunk:</para>
+
+ <programlisting>#!/bin/sh
+# Tegyük a /usr/local/bin/pppmyisp állományba:
+( sleep 60 ; /usr/sbin/sendmail -q ) &amp;
+/usr/sbin/ppp -direct pppmyisp</programlisting>
+
+ <para>Ha készítünk egy külön
+ bejelentkező szkriptet a felhasználók
+ számára, akkor a <command>sendmail
+ -qR<replaceable>cég.hu</replaceable></command>
+ parancsot is használhatjuk a fenti szkript helyett.
+ Ezzel a <hostid
+ role="domainname"><replaceable>cég.hu</replaceable></hostid>
+ sorában található összes
+ levél azonnal feldolgozásra kerül.</para>
+
+ <para>A helyzetet így lehetne még jobban
+ pontosítani:</para>
+
+ <para>Az alábbi üzenet a &a.isp;
+ archívumából származik.</para>
+
+ <programlisting>&gt; we provide the secondary MX for a customer. The customer connects to
+&gt; our services several times a day automatically to get the mails to
+&gt; his primary MX (We do not call his site when a mail for his domains
+&gt; arrived). Our sendmail sends the mailqueue every 30 minutes. At the
+&gt; moment he has to stay 30 minutes online to be sure that all mail is
+&gt; gone to the primary MX.
+&gt;
+&gt; Is there a command that would initiate sendmail to send all the mails
+&gt; now? The user has not root-privileges on our machine of course.
+
+In the <quote>privacy flags</quote> section of sendmail.cf, there is a
+definition Opgoaway,restrictqrun
+
+Remove restrictqrun to allow non-root users to start the queue processing.
+You might also like to rearrange the MXs. We are the 1st MX for our
+customers like this, and we have defined:
+
+# If we are the best MX for a host, try directly instead of generating
+# local config error.
+OwTrue
+
+That way a remote site will deliver straight to you, without trying
+the customer connection. You then send to your customer. Only works for
+<quote>hosts</quote>, so you need to get your customer to name their mail
+machine <quote>customer.com</quote> as well as
+<quote>hostname.customer.com</quote> in the DNS. Just put an A record in
+the DNS for <quote>customer.com</quote>.</programlisting>
+
+ <para>Az idézet fordítása:</para>
+
+ <programlisting>&gt; Másodlagos MX rekordot biztosítunk az ügyfeleinknek. Az ügyfelek ezután automatikusan
+&gt; csatlakoznak naponta akár többször is a szolgáltatásunkhoz és leszedik az elsődleges MX
+&gt; rekordhoz tartozó leveleket. (Nem szólunk neki, amikor a tartományához levél
+&gt; érkezik.) A sendmail programunk minden 30 percben elküldi a sorban felhalmozódott
+&gt; leveleket. Tehát jelen pillanatban legalább 30 percig fenn kell lennie az ügyfélnek, hogy
+&gt; rendben megkapja az elsődlegesre MX rekordra.
+&gt;
+&gt; Létezik valamilyen parancs a sendmail programhoz, amellyel azonnal lekérhetjük az összes
+&gt; levelünket? A felhasználómnak természetesen nincsenek rendszergazdai jogosultságai az adott
+&gt; gépen.
+
+A sendmail.cf <quote>privacy flags</quote> beállításai között van egy definíció, az
+Opgoaway,restrictqrun.
+
+Vegyük ki innen a restrictqrun beállítást, amivel a nem root felhasználók is megindíthatják a
+sor feldolgozását. Valószínűleg az MX-ek átrendezésére is szükség lesz. Mi vagyunk az első MX
+az ilyen típusú ügyfelek számára, és ezt adtuk meg:
+
+# Ha mi vagyunk a legjobb MX a levél számára, akkor ne generáljunk
+# helyi beállítási hibát, hanem próbálkozzunk közvetlenül.
+OwTrue
+
+Ezzel már a távoli gép közvetlenül nekünk küld anélkül, hogy próbálkozna az ügyfél kapcsolatával.
+Ezt majd továbbküldjünk az ügyfélnek. Ez csak hálózati nevek esetében működik, tehát az ügyfelünknek
+el kell neveznie a leveleket fogadó gépét <quote>customer.com</quote>-nak, valamint a fel kell venni a
+<quote>hostname.customer.com</quote> címet is a DNS-be. Ehhez egyszerűen csak elegendő egy A rekordot
+betenni a <quote>customer.com</quote>-hoz.</programlisting>
+
+ </answer>
+ </qandaentry>
+
+ <qandaentry>
+ <question>
+ <para>Miért kapok folyton <errorname>Relaying
+ Denied</errorname> hibát, amikor más
+ gépekről küldök levelet?</para>
+ </question>
+
+ <answer>
+ <para>A &os; alapértelmezett telepítése
+ során a <application>sendmail</application>
+ úgy állítódik be, hogy csak
+ arról a gépről küldhetünk vele
+ levelet, ahol fut. Például, ha
+ <acronym>POP</acronym> szerver is elérhető,
+ akkor a felhasználók meg tudják
+ nézni a leveleiket az iskolából,
+ munkából vagy bármilyen más
+ távoli helyről, de leveleket onnan
+ továbbra sem tudnak küldeni.
+ Általában pár pillanattal a
+ próbálkozás után a
+ <application>MAILER-DAEMON</application> küldeni fog
+ egy <errorname>5.7 Relaying Denied</errorname>
+ (<errorname>5.7 A továbbítás nem
+ engedélyezett</errorname>) üzenetet.</para>
+
+ <para>Több lehetőségünk is van ennek
+ megkerülésére. Az a legegyszerűbb
+ módszer, ha az internet-szolgáltatónk
+ címét felvesszük az
+ <filename>/etc/mail/relay-domains</filename>
+ állományba. Például
+ így:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>echo "<replaceable>az.internet.szolgáltató.net</replaceable>" &gt; /etc/mail/relay-domains</userinput></screen>
+
+ <para>Az állomány létrehozása vagy
+ módosítása után újra kell
+ indítanunk a <application>sendmail</application>
+ programot. Ez remekül működik abban az
+ esetben, ha rendszergazdák vagyunk és nem
+ akarunk a helyi gépről levelet küldeni,
+ vagy egy másik gépen vagy akár
+ másik internet-szolgáltatóval akarunk
+ valamilyen kattingatós levelező programot
+ használni. Olyankor is nagyon hasznos lehet, amikor
+ csak egy vagy két e-mail
+ hozzáférést állítottunk
+ be. Ha egyszerre több címet is fel
+ szeretnénk venni, akkor nyissuk meg ezt az
+ állományt a kedvenc
+ szövegszerkesztőnkkel és írjuk be a
+ tartományokat, soronként egyet:</para>
+
+ <programlisting>saját.internet.szolgáltató.net
+másik.internet.szolgáltató.com
+felhasználók-internet.szolgáltató.ja
+www.minta.org</programlisting>
+
+ <para>Innentől kezdve a listában szereplő
+ bármelyik gépről tudunk levelet
+ küldeni (feltéve, hogy az adott
+ felhasználó hozzáfér a
+ gépünkhöz). Ezzel
+ gyönyörűen megoldhatjuk, hogy a
+ felhasználóink képesek legyenek
+ távolról is levelet küldeni a
+ rendszerünkön keresztül anélkül,
+ hogy mások pedig szemetet küldenének
+ át rajtunk.</para>
+
+ </answer>
+ </qandaentry>
+ </qandaset>
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="mail-advanced">
+ <title>Komolyabb témák</title>
+
+ <para>A következő szakaszban szóba kerülnek
+ olyan komolyabb témák, mint például a
+ levelek konfigurációja és a levelezés
+ beállítása az egész tartomány
+ számára.</para>
+
+ <sect2 id="mail-config">
+ <title>Alapvető beállítások</title>
+
+ <indexterm>
+ <primary>e-mail</primary>
+ <secondary>beállítás</secondary>
+ </indexterm>
+
+ <para>Alapból képesnek kell lennünk leveleket
+ küldeni külső gépekre egészen
+ addig, amíg az <filename>/etc/resolv.conf</filename>
+ állomány a megfelelő
+ beállításokat tartalmazza vagy egy
+ saját névszervert futtatunk. Ha
+ szeretnénk, hogy a gépünkre
+ érkező levelek elérjék a &os;-s
+ gépünkön futó
+ levéltovábbító
+ ügynököt (például a
+ <application>sendmail</application> programot), akkor erre
+ két módszer kínálkozik:</para>
+
+ <itemizedlist>
+ <listitem>
+ <para>Futtassunk saját névszervert és
+ hozzunk létre magunknak egy tartományt.
+ Például <hostid
+ role="domainname">FreeBSD.org</hostid>.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Közvetlenül a gépünkre
+ küldessük a leveleket. Ezt úgy
+ tehetjük meg, ha egyből a
+ gépünkhöz tartozó DNS névre
+ küldetjük a leveleket. Például az
+ <hostid role="fqdn">enyem.FreeBSD.org</hostid>
+ címre.</para>
+ </listitem>
+ </itemizedlist>
+
+ <indexterm><primary>SMTP</primary></indexterm>
+
+ <para>Függetlenül attól, hogy a fentiek
+ közül melyik megoldást választjuk, a
+ levelek csak akkor tudnak eljutni közvetlenül a
+ gépünkre, ha állandó, statikus
+ IP-címmel rendelkezünk (tehát nem dinamikus
+ címmel, amit általában a
+ betárcsázós PPP kapcsolatokhoz szoktak
+ kiosztani). Ha tűzfal mögött vagyunk, akkor
+ valamilyen módon felénk kell
+ irányítani az SMTP forgalmat is. Ha
+ közvetlenül a gépünkön akarjuk
+ fogadni a leveleket, akkor a következő kettő
+ közül az egyik mindenképpen kelleni fog:</para>
+
+ <itemizedlist>
+ <indexterm><primary>MX rekord</primary></indexterm>
+ <listitem>
+ <para>Gondoskodjunk róla, hogy a hozzánk
+ tartozó DNS-ben (legkisebb sorszámú) MX
+ rekord a gépünk IP-címére
+ mutat.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Gondoskodjunk róla, hogy a hozzánk
+ tartozó DNS-ben nincs semmilyen MX rekord a
+ gépünkhöz.</para>
+ </listitem>
+ </itemizedlist>
+
+ <para>A fentiek közül bármelyik elég
+ ahhoz, hogy közvetlenül a gépünkre
+ érkezzen meg a levél.</para>
+
+ <para>Próbáljuk ki:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>hostname</userinput>
+enyem.FreeBSD.org
+&prompt.root; <userinput>host enyem.FreeBSD.org</userinput>
+enyem.FreeBSD.org has address 204.216.27.XX</screen>
+
+ <para>Ha ezt látjuk, akkor minden gond nélkül
+ lehet küldeni levelet a <email
+ role="nolink">nevem@enyem.FreeBSD.org</email> a címre
+ (feltételezve, hogy a <application>sendmail</application>
+ megfelelően működik az <hostid
+ role="fqdn">enyem.FreeBSD.org</hostid> címen).</para>
+
+ <para>Ha viszont ehhez hasonlót tapasztalunk:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>host enyem.FreeBSD.org</userinput>
+enyem.FreeBSD.org has address 204.216.27.XX
+enyem.FreeBSD.org mail is handled (pri=10) by kozpont.FreeBSD.org</screen>
+
+ <para>A gépünkre (<hostid
+ role="fqdn">enyem.FreeBSD.org</hostid>) küldött
+ összes levelet a <hostid>kozpont</hostid> szedi össze
+ ugyanazon felhasználói névvel ahelyett,
+ hogy közvetlenül a gépünkre küldeni
+ ezeket.</para>
+
+ <para>Az iménti adatokat a DNS szerver határozza
+ meg. A levelek továbbításával
+ kapcsolatos információkat az
+ <emphasis>MX</emphasis> mint <emphasis>M</emphasis>ail
+ e<emphasis>X</emphasis>change DNS-rekord tárolja. Ha
+ nincs ilyen MX rekord, akkor az IP-cím alapján
+ közvetlenül az adott géphez kerül a
+ levél.</para>
+
+ <para>Például a <hostid
+ role="fqdn">freefall.FreeBSD.org</hostid> MX rekordja
+ hajdanán így nézett ki:</para>
+
+ <programlisting>freefall MX 30 mail.crl.net
+freefall MX 40 agora.rdrop.com
+freefall MX 10 freefall.FreeBSD.org
+freefall MX 20 who.cdrom.com</programlisting>
+
+ <para>Láthatjuk, hogy a <hostid>freefall</hostid>
+ esetében több MX bejegyzés is szerepel. A
+ legalacsonyabb MX-számú gép fogja kapni az
+ erre a címre beérkező leveleket, amennyiben
+ elérhető. Ha valamilyen okból nem
+ érhető el, akkor helyette ideiglenesen a
+ többiek (melyeket néha csak <quote>tartalék
+ MX-eknek</quote> neveznek) veszik át a levelet és
+ átadják a legalacsonyabb számúnak,
+ amint az újra elérhetővé
+ válik.</para>
+
+ <para>A tartalék jelleggel megadott MX gépek akkor
+ érnek ténylegesen valamit, ha teljesen
+ máshonnan csatlakoznak az internethez. Az internet
+ szolgáltató vagy egy ismerősünk
+ gépe valószínűleg minden
+ további nélkül segít ennek
+ megoldásában.</para>
+
+ </sect2>
+
+ <sect2 id="mail-domain">
+ <title>Egy egész tartomány leveleinek
+ kezelése</title>
+
+ <para>Egy levelező szerver
+ beállításához valahogy meg kell
+ tudnunk oldalni, hogy a különböző
+ munkaállomásokra küldött levelek
+ közvetlenül hozzá fussanak be. Alapvetően
+ tehát arról lenne szó, hogy a
+ tartományunkon (ez ebben az esetben a <hostid
+ role="fqdn">*.FreeBSD.org</hostid>) belüli gépekre
+ címzett levelekre ez a gép <quote>tart
+ igényt</quote> és így ezek ide
+ irányítódnak át, majd a
+ felhasználók erről a központi
+ levelező szerverről kapják meg a
+ leveleiket.</para>
+
+ <indexterm><primary>DNS</primary></indexterm>
+
+ <para>Az életünk
+ megkönnyítéséhez minden
+ felhasználónak létrehozzuk a saját
+ <emphasis>felhasználói nevét</emphasis> a
+ levelező szerveren is. Ezt az &man.adduser.8; paranccsal
+ gyorsan el is végezhetjük.</para>
+
+ <para>A levelező szerver lesz a hálózat
+ összes munkaállomásához kirendelt
+ levélváltó. Ezt a DNS
+ beállításai között így
+ adhatjuk meg:</para>
+
+ <programlisting>enyem.FreeBSD.org A 204.216.27.XX ; Munkaállomás
+ MX 10 kozpont.FreeBSD.org ; Levelező szerver</programlisting>
+
+ <para>Ezzel lényegében az A rekord figyelmen
+ kívül hagyásával
+ átirányítjuk a munkaállomások
+ számára érkező összes levelet a
+ levelező szerverre. A levelek tehát az MX rekord
+ által mutatott címre mennek ki.</para>
+
+ <para>Ezt önállóan nem tudjuk elvégezni,
+ hacsak nem futattunk egy saját DNS szervert. Ha nincsen
+ vagy nem is tudunk DNS szervert futtatni, akkor ebben a
+ kérdésben egyeztessünk az
+ internet-szolgáltatónkkal vagy bárkivel,
+ aki a DNS beállításaiért
+ felelős.</para>
+
+ <para>Ha virtuális e-mail címket is kezelünk,
+ akkor a most következő információ
+ még a hasznunkra lehet. A példa
+ kedvéért most feltesszük, hogy a
+ tartományunkban van egy ügyfelünk, jelen
+ esetben az <hostid role="domainname">ugyfel1.org</hostid>,
+ és azt akarjuk, hogy az <hostid
+ role="fqdn">ugyfel1.org</hostid> címére
+ küldött levelek a saját levelező
+ szerverünkre kerüljenek át, a <hostid
+ role="fqdn">level.sajat.com</hostid> címre. A DNS-t
+ ehhez így kell beállítani:</para>
+
+ <programlisting>ugyfel1.org MX 10 level.sajat.com</programlisting>
+
+ <para>Ha csak az <hostid role="domainname">ugyfel1.org</hostid>
+ levelezését akarjuk kezelni, akkor ahhoz
+ <emphasis>nem</emphasis> kell külön A rekord.</para>
+
+ <note>
+ <para>Vigyázzunk, mert az <hostid
+ role="domainname">ugyfel1.org</hostid> csak akkor
+ pingelhető, ha létezik hozzá A
+ rekord.</para>
+ </note>
+
+ <para>Befejezésül a levelező
+ szerverünkön futó
+ <application>sendmail</application> számára is fel
+ kell tárnunk, hogy milyen tartományokhoz
+ és/vagy hálózati nevekhez fogadjon
+ leveleket. Ezt több módon is
+ elvégezhetjük. A következők
+ bármelyik megfelel erre a célra:</para>
+
+ <itemizedlist>
+ <listitem>
+ <para>A <literal>FEATURE(use_cw_file)</literal>
+ használata esetén vegyük fel a
+ címeket az
+ <filename>/etc/mail/local-host-names</filename>
+ állományba. Ha a
+ <application>sendmail</application> 8.10 előtti
+ változatai esetében ehhez az
+ <filename>/etc/sendmail.cw</filename>
+ állományra lesz
+ szükségünk.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Tegyük be a <literal>Cwsajat.cimunk.com</literal>
+ sort az <filename>/etc/sendmail.cf</filename> vagy a
+ <application>sendmail</application> 8.10 és
+ későbbi változatai esetén az
+ <filename>/etc/mail/sendmail.cf</filename>
+ állományba.</para>
+ </listitem>
+ </itemizedlist>
+
+ </sect2>
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="SMTP-UUCP">
+ <title>SMTP és az UUCP</title>
+
+ <para>A &os;-hez tartozó <application>sendmail</application>
+ olyan gépek számára lett kialakítva,
+ amelyek közvetlenül az internethez csatlakoznak. Az
+ UUCP használatával levelező rendszerek
+ számára egy másik konfigurációs
+ állományt kell telepíteni a
+ <application>sendmail</application> számára.</para>
+
+ <para>Az <filename>/etc/mail/sendmail.cf</filename>
+ állítása kézzel
+ egyáltalán nem könnyű. A
+ <application>sendmail</application> 8. változata
+ ráadásul a konfigurációs
+ állományokat az &man.m4.1; előfeldolgozó
+ segítségével gyártja le, ahol a
+ tényleges beállítások egy magasabb
+ absztrakciós szinten jelennek meg. Az &man.m4.1;
+ típusú konfigurációs
+ állományok a
+ <filename>/usr/share/sendmail/cf</filename>
+ könyvtárban találhatóak. A
+ <filename>cf</filename> alkönyvtárban levő
+ <filename>README</filename> állomány igyekszik a
+ felhasználót bevezetni az &man.m4.1; alapú
+ beállítások világába.</para>
+
+ <para>A <literal>mailertable</literal> nevű
+ lehetőség használatával tudjuk a
+ legjobban támogatni az UUCP protokollon keresztüli
+ kézbesítést. Ezzel felépül egy
+ olyan adatbázis, amelyet a
+ <application>sendmail</application> fel tud használni a
+ továbbítást érintő
+ döntésekben.</para>
+
+ <para>Ehhez elsőként hozzuk is létre a
+ saját <filename>.mc</filename> állományunkat.
+ Ehhez a <filename>/usr/share/sendmail/cf/cf</filename>
+ könyvtár tartalmaz néhány
+ példát. Hívjuk most ezt az
+ állomnyunkat <filename>ize.mc</filename> néven. A
+ következő módszerrel tudjuk egy valós
+ <filename>sendmail.cf</filename> állománnyá
+ alakítani:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>cd /etc/mail</userinput>
+&prompt.root; <userinput>make ize.cf</userinput>
+&prompt.root; <userinput>cp ize.cf /etc/mail/sendmail.cf</userinput></screen>
+
+ <para>Egy átlagos <filename>.mc</filename>
+ állomány egyébként valahogy így
+ épül fel:</para>
+
+ <programlisting>VERSIONID(`<replaceable>verziószám</replaceable>') OSTYPE(bsd4.4)
+
+FEATURE(accept_unresolvable_domains)
+FEATURE(nocanonify)
+FEATURE(mailertable, `hash -o /etc/mail/mailertable')
+
+define(`UUCP_RELAY', <replaceable>sajat.uucp.relay</replaceable>)
+define(`UUCP_MAX_SIZE', 200000)
+define(`confDONT_PROBE_INTERFACES')
+
+MAILER(local)
+MAILER(smtp)
+MAILER(uucp)
+
+Cw <replaceable>sajat.al.nev</replaceable>
+Cw <replaceable>azuucpgepneve.UUCP</replaceable></programlisting>
+
+ <para>Az <literal>accept_unresolvable_domains</literal>,
+ <literal>nocanonify</literal> és
+ <literal>confDONT_PROBE_INTERFACES</literal>
+ lehetőségekre hivatkozó sorok
+ megakadályozzák, hogy a levél
+ kézbesítésében a DNS is szerepet
+ játsszon. Az <literal>UUCP_RELAY</literal> az UUCP
+ alapú kézbesítés
+ támogatását engedélyezi.
+ Egyszerűen csak írjunk ide egy internetes
+ hálózati nevet, amely képes feldolgozni az
+ .UUCP áltartomány címeit. Az esetek
+ többségében ide az
+ internet-szolgáltatónk levelek
+ továbbküldéséért felelős
+ gépe kerül.</para>
+
+ <para>Miután ezzel végeztünk,
+ szükségünk lesz még az
+ <filename>/etc/mail/mailertable</filename>
+ állományra is. Ha a külvilág
+ felé csak egyetlen összeköttetést
+ használunk a levelekhez, akkor az alábbi pontosan
+ megfelel:</para>
+
+ <programlisting>#
+# makemap hash /etc/mail/mailertable.db &lt; /etc/mail/mailertable
+. uucp-dom:<replaceable>sajat.uucp.relay</replaceable></programlisting>
+
+ <para>Egy bonyolultabb példa pedig így néz
+ ki:</para>
+
+ <programlisting>#
+# makemap hash /etc/mail/mailertable.db &lt; /etc/mail/mailertable
+#
+horus.interface-business.de uucp-dom:horus
+.interface-business.de uucp-dom:if-bus
+interface-business.de uucp-dom:if-bus
+.heep.sax.de smtp8:%1
+horus.UUCP uucp-dom:horus
+if-bus.UUCP uucp-dom:if-bus
+. uucp-dom:</programlisting>
+
+ <para>Az első három sor azokat a speciális
+ eseteket kezeli, ahol a tartomány felé
+ küldött levelek nem az alapértelmezett
+ úton visszük tovább, hanem valamelyik UUCP
+ szomszéd felé és így <quote>le tudjuk
+ rövidíteni</quote> a kézbesítés
+ útvonalát. Az ezeket követő sor dolgozza
+ fel a helyi Ethernet tartomány felé STMP protokollal
+ továbbítható leveleket. Végül az
+ UUCP szomszédokat is felsoroljuk az .UUCP
+ áltartomány jelölése szerint, így
+ megengedjük, hogy a
+ <literal><replaceable>uucp-szomszéd</replaceable>!
+ <replaceable>címzett</replaceable></literal>
+ felülbírálja az alapértelmezett
+ szabályokat. Az utolsó sorban mindig egyetlen pont
+ szerepel, ami minden másra illeszkedik, így az UUCP
+ kézbesítés egy olyan UUCP szomszéd
+ felé halad, amely a világ felé egy
+ univerzális levelező átjárónak
+ tekinthető. A <literal>uucp-dom:</literal> kulcsszó
+ mögött szereplő összes csomópont
+ nevének érvényes UUCP szomszédra kell
+ utalnia, amelyet a <command>uuname</command> paranccsal le is
+ tudunk ellenőrizni.</para>
+
+ <para>A feladatból már csak annyi maradt hátra,
+ hogy használat előtt ezt az állományt
+ át kell alakítani DBM adatbázis
+ formátumba. Az ehhez szükséges parancsot
+ érdemes <filename>mailertable</filename>
+ állomány elejére bejegyzésben
+ felírni. A <filename>mailertable</filename>
+ megváltoztatásakor mindig le kell futtatni ezt a
+ parancsot.</para>
+
+ <para>Utolsó jótanács: ha nem lennénk
+ biztosak valamelyik kézbesítési
+ útvonal működésében, ne
+ felejtsük el a <application>sendmail</application>
+ <option>-bt</option> beállítását.
+ Ezzel a <application>sendmail</application> az ún.
+ <emphasis>címtesztelő módban</emphasis>
+ (address test mode) indul el. Gépeljük be, hogy
+ <literal>3,0</literal>, majd írjuk be a tesztelni
+ kívánt címet. Az utolsó sorban
+ láthatjuk a felhasznált belső
+ levéltovábbító
+ ügynököt, a célgépet, amellyel ezt
+ meghívjuk, és a (valószínűleg az
+ átfordított) címet. Innen a <keycombo
+ action="simul"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>D</keycap></keycombo>
+ billentyűkombinációval léphetünk
+ ki.</para>
+
+ <screen>&prompt.user; <userinput>sendmail -bt</userinput>
+ADDRESS TEST MODE (ruleset 3 NOT automatically invoked)
+Enter &lt;ruleset&gt; &lt;address&gt;
+<prompt>&gt;</prompt> <userinput>3,0 ize@pelda.com</userinput>
+canonify input: ize @ pelda . com
+...
+parse returns: $# uucp-dom $@ <replaceable>sajat.uucp.relay</replaceable> $: ize &lt; @ pelda . com . &gt;
+<prompt>&gt;</prompt> <userinput>^D</userinput></screen>
+
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="outgoing-only">
+ <sect1info>
+ <authorgroup>
+ <author>
+ <firstname>Bill</firstname>
+ <surname>Moran</surname>
+ <contrib>Készítette: </contrib>
+ </author>
+ </authorgroup>
+ </sect1info>
+
+ <title>Csak küldés
+ beállítása</title>
+
+ <para>Gyakran előfordulhat, hogy csak leveleket akarunk
+ továbbküldeni. Mint például:</para>
+
+ <itemizedlist>
+ <listitem>
+ <para>Asztali számítógépünk
+ van, de használni akarunk olyan programokat, mint
+ például a &man.send-pr.1;. Ehhez az
+ internet-szolgáltatón keresztül kell
+ továbbküldeni a levelet.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>A számítógépünk egy olyan
+ szerver, amely nem helyben kezeli a leveleket, ezért az
+ összeset átküldi feldolgozásra.</para>
+ </listitem>
+ </itemizedlist>
+
+ <para>Szinte bármelyik levélküldő
+ ügynök képes betölteni ezt az űrt.
+ Sajnos eléggé bonyolult helyesen
+ beállítani úgy egy bármire
+ képes levélküldőt, hogy egyszerűen
+ csak szabaduljon meg a levelektől. Ilyenkor a
+ <application>sendmail</application> vagy a
+ <application>postfix</application> használatával
+ tulajdonképpen ágyúval lövünk
+ verébre.</para>
+
+ <para>Továbbá, ha egy átlagos
+ internet-hozzáféréssel rendelkezünk,
+ adódhat, hogy a szerződés egyszerűen
+ tiltja a <quote>levelező szerver</quote>
+ futtatását.</para>
+
+ <para>Legegyszerűbben úgy tudjuk
+ kielégíteni az ilyen jellegű igényeket,
+ ha feltelepítjük a <filename
+ role="package">mail/ssmtp</filename> portot. A
+ <username>root</username> felhasználóval adjuk ki a
+ következő parancsokat:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/mail/ssmtp</userinput>
+&prompt.root; <userinput>make install replace clean</userinput></screen>
+
+ <para>Telepítése után a <filename
+ role="package">mail/ssmtp</filename> portot a mindössze
+ négysoros
+ <filename>/usr/local/etc/ssmtp/ssmtp.conf</filename>
+ állománnyal állíthatjuk be:</para>
+
+ <programlisting>root=valodiemail@minta.com
+mailhub=level.minta.com
+rewriteDomain=minta.com
+hostname=_GEPNEV_</programlisting>
+
+ <para>A <username>root</username> felhasználó
+ számára feltétlenül egy valódi
+ e-mail címet adjuk meg. A <hostid
+ role="fqdn">level.minta.com</hostid> helyére az
+ internet-szolgáltatónk kimenő leveleket
+ továbbító szerverét adjuk meg
+ (bizonyos szolgáltatók ezt <quote>kimenő
+ levelező szervernek</quote> vagy <quote>SMTP
+ szervernek</quote> nevezik).</para>
+
+ <para>Ne felejtsük el <application>sendmail</application>
+ démont sem letiltani, beleértve a kimenő
+ levelek kezelését. Ennek részleteit
+ lásd a <xref linkend="mail-disable-sendmail"/>ban.</para>
+
+ <para>A <filename role="package">mail/ssmtp</filename>
+ használatánál még adhatunk meg
+ további beállításokat is. A
+ <filename>/usr/local/etc/ssmtp</filename>
+ állományban vagy az <application>ssmtp</application>
+ man oldalán találhatunk példákat
+ és olvashatunk bővebben a
+ témáról.</para>
+
+ <para>Az <application>ssmtp</application> ilyen fajta
+ beállításával a
+ számítógépünkön levő
+ szoftverek is helyesen fognak működni, miközben nem
+ sértjük meg az internet-szolgáltató
+ előírásait és nem tesszük
+ lehetővé, hogy a
+ számítógépünkről
+ levélszemetet küldhessenek.</para>
+
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="SMTP-dialup">
+ <title>Levelezés betárcsázós
+ kapcsolattal</title>
+
+ <para>Ha statikus IP-címünk van, akkor az
+ alapértelmezett beállítások
+ tökéletesen megfelelőek számunkra.
+ Csupán a gépünkhöz tartozó
+ internetes címet kell megadnunk a gépünk
+ nevének és a <application>sendmail</application>
+ elvégzi a többit.</para>
+
+ <para>Ha viszont dinamikusan kiosztott IP-címmel
+ rendelkezünk és betárcsázós
+ <acronym>PPP</acronym> kapcsolaton keresztül csatlakozunk az
+ internethez, akkor valószínűleg az
+ internet-szolgáltató levelező szerverén
+ van egy postaládánk. Most tegyük fel, hogy a
+ internet-szolgáltató tartománya a <hostid
+ role="domainname">szolgaltato.net</hostid> és a
+ felhasználói név a
+ <username>felhasznalo</username>, a gépünk neve pedig
+ <hostid role="fqdn">otthoni.bsdm</hostid>, valamint az
+ internet-szolgáltató részéről
+ levelezésre a <hostid role="fqdn">
+ relay.szolgaltato.net</hostid> gépet
+ használhatjuk.</para>
+
+ <para>A postaládánkból úgy tudjuk
+ letölteni a leveleket, ha telepítünk hozzá
+ egy programot. Erre a feladatra a
+ <application>fetchmail</application> hibátlanul alkalmas,
+ mivel több különböző protokollt ismer.
+ Ez a program csomagként vagy a
+ Portgyűjteményből (<filename
+ role="package">mail/fetchmail</filename>) is elérhető.
+ Az internet-szolgáltatók erre
+ általában a <acronym>POP</acronym> protokollt
+ ajánlják fel. Ha a felhasználói
+ <acronym>PPP</acronym> alkalmazást használjuk,
+ állítsuk be az
+ <filename>/etc/ppp/ppp.linkup</filename> állományt a
+ következő módon és így a
+ csatlakozáskor maguktól letöltődnek a
+ leveleink:</para>
+
+ <programlisting>MYADDR:
+ !bg su felhasznalo -c fetchmail</programlisting>
+
+ <para>Ha a <application>sendmail</application>
+ segítségével küldjük tovább
+ a leveleket a nem helyi hozzáférések
+ felé (ahogy azt lentebb is láthatjuk), akkor minden
+ bizonnyal a csatlakozáskor arra is
+ szükségünk lesz, hogy a leveleket
+ tároló sor is feldolgozódjon. Ezt úgy
+ oldhatjuk meg, ha az <filename>/etc/ppp/ppp.linkup</filename>
+ állományba a <command>fetchmail</command> parancs
+ után a következőt tesszük:</para>
+
+ <programlisting> !bg su felhasznalo -c "sendmail -q"</programlisting>
+
+ <para>Ez a példa feltételezi, hogy az <hostid
+ role="fqdn">otthoni.bsdm</hostid> gépen van egy
+ <username>felhasznalo</username> nevű
+ felhasználónk. Az <hostid
+ role="fqdn">otthoni.bsdm</hostid> gépen a
+ <username>felhasznalo</username> felhasználói
+ könyvtárában hozzunk létre egy
+ <filename>.fetchmailrc</filename> állományt:</para>
+
+ <programlisting>poll szolgaltato.net protocol pop3 fetchall pass TitkosJelszo</programlisting>
+
+ <para>Ezt az állományt csak és
+ kizárólag a <username>felhasznalo</username>
+ olvashatja, mivel szerepel benne a hozzá tartozó
+ <literal>TitkosJelszo</literal>.</para>
+
+ <para>Úgy tudunk a megfelelő <literal>from:</literal>
+ fejléccel küldeni, ha felvilágosítjuk a
+ <application>sendmail</application> programot, hogy ne az
+ <email>felhasznalo@otthoni.bsdm</email> címet, hanem a
+ <email>felhasznalo@szolgaltato.net</email> címet
+ használja. Sőt, a gyorsítás
+ kedvéért a <application>sendmail</application>
+ számára érdemes elárulni, hogy a
+ <hostid role="fqdn">relay.szolgaltato.net</hostid> címen
+ keresztül küldjön.</para>
+
+ <para>A munka elvégzéséhez elegendő az
+ alábbi <filename>.mc</filename>
+ állomány:</para>
+
+ <programlisting>VERSIONID(`otthoni.bsdm.mc 1.0')
+OSTYPE(bsd4.4)dnl
+FEATURE(nouucp)dnl
+MAILER(local)dnl
+MAILER(smtp)dnl
+Cwlocalhost
+Cwotthoni.bsdm
+MASQUERADE_AS(`szolgaltato.net')dnl
+FEATURE(allmasquerade)dnl
+FEATURE(masquerade_envelope)dnl
+FEATURE(nocanonify)dnl
+FEATURE(nodns)dnl
+define(`SMART_HOST', `relay.szolgaltato.net')
+Dmotthoni.bsdm
+define(`confDOMAIN_NAME',`otthoni.bsdm')dnl
+define(`confDELIVERY_MODE',`deferred')dnl</programlisting>
+
+ <para>Az előző szakaszban találhatjuk meg annak a
+ módját, hogy miként varázsoljunk
+ ebből az <filename>.mc</filename>
+ állományból egy
+ <filename>sendmail.cf</filename> állományt. A
+ <filename>sendmail.cf</filename> frissítése
+ után pedig ne felejtsük el a
+ <application>sendmail</application>
+ újraindítását!</para>
+
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="SMTP-Auth">
+ <sect1info>
+ <authorgroup>
+ <author>
+ <firstname>James</firstname>
+ <surname>Gorham</surname>
+ <contrib>Írta: </contrib>
+ </author>
+ </authorgroup>
+ </sect1info>
+
+ <title>Az SMTP hitelesítése</title>
+
+ <para>Levelező szerverünkön az
+ <acronym>SMTP</acronym> protokoll
+ hitelesítésének (<acronym>SMTP</acronym>
+ Authentication) engedélyezése több
+ szempontból is előnyökkel bír. Az
+ <acronym>SMTP</acronym> hitelesítésének
+ bekapcsolása egy újabb réteget képez a
+ <application>sendmail</application> védelmében,
+ és az olyan állandóan mozgásban
+ levő felhasználók számára is
+ megoldást nyújt, akik anélkül
+ képesek használni ugyanazt a levelező szervert,
+ hogy minden alkalommal újrakonfigurálnák a
+ levelező kliensüket.</para>
+
+ <procedure>
+ <step>
+ <para>Telepítsük fel a <filename
+ role="package">security/cyrus-sasl2</filename> portot. A
+ <filename role="package">security/cyrus-sasl2</filename> port
+ több fordítási idejű
+ beállítást támogat. Itt most az
+ <acronym>SMTP</acronym> hitelesítését
+ fogjuk használni, ezért gondoskodjunk a
+ <option>LOGIN</option> opció
+ engedélyezéséről.</para>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>A <filename role="package">security/cyrus-sasl2</filename>
+ telepítés után nyissuk meg
+ szerkesztésre a
+ <filename>/usr/local/lib/sasl2/Sendmail.conf</filename>
+ állományt (vagy ha még nem
+ létezne, hozzuk létre), és benne
+ vegyük fel a következő sort:</para>
+
+ <programlisting>pwcheck_method: saslauthd</programlisting>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Ezt követően telepítsük a <filename
+ role="package">security/cyrus-sasl2-saslauthd</filename>
+ portot, és tegyük bele az
+ <filename>/etc/rc.conf</filename> állományba ezt
+ a sort:</para>
+
+ <programlisting>saslauthd_enable="YES"</programlisting>
+
+ <para>Végezetül indítsuk el a saslauthd
+ démont:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>/usr/local/etc/rc.d/saslauthd start</userinput></screen>
+
+ <para>Ez a démon fog közvetíteni a
+ <application>sendmail</application> és a &os;
+ <filename>passwd</filename> adatbázisa közti
+ hitelesítésben. Ezzel elkerülhetjük
+ az új felhasználói nevek és
+ jelszavak felvételét az <acronym>SMTP</acronym>
+ hitelesítés használatához,
+ így a hozzáférések és a
+ levelezés jelszava ugyanaz marad.</para>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Most pedig írjuk hozzá az alábbi
+ sorokat az <filename>/etc/make.conf</filename>
+ állományhoz:</para>
+
+ <programlisting>SENDMAIL_CFLAGS=-I/usr/local/include/sasl -DSASL
+SENDMAIL_LDFLAGS=-L/usr/local/lib
+SENDMAIL_LDADD=-lsasl2</programlisting>
+
+ <para>Ezek a sorok állítják be a
+ <application>sendmail</application> számára,
+ hogy fordítás közben a <filename
+ role="package">cyrus-sasl2</filename> függvényeit
+ használja. A <application>sendmail</application>
+ újrafordítása előtt
+ mindenképpen legyen fenn a <filename
+ role="package">cyrus-sasl2</filename> port.</para>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>A <application>sendmail</application>
+ újrafordítását a
+ következő parancsok
+ végrehajtásával intézhetjük
+ el:</para>
+
+ <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/src/lib/libsmutil</userinput>
+&prompt.root; <userinput>make cleandir && make obj && make</userinput>
+&prompt.root; <userinput>cd /usr/src/lib/libsm</userinput>
+&prompt.root; <userinput>make cleandir && make obj && make</userinput>
+&prompt.root; <userinput>cd /usr/src/usr.sbin/sendmail</userinput>
+&prompt.root; <userinput>make cleandir && make obj && make && make install</userinput></screen>
+
+ <para>A <application>sendmail</application>
+ fordítása esetén semmilyen
+ problémának nem szabadna előfordulnia,
+ kivéve ha a <filename>/usr/src</filename>
+ könyvtárat és a szükséges
+ osztott könyvtárakat nem változtatjuk
+ időközben túlságosan gyakran.</para>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>A <application>sendmail</application>
+ lefordítása és
+ újratelepítése után
+ szerkesszük át az
+ <filename>/etc/mail/freebsd.mc</filename>
+ állományt (vagy azt az <filename>.mc</filename>
+ állományt, amelyet éppen
+ használunk). Sok rendszergazda a &man.hostname.1;
+ parancs válaszát használja fel az
+ <filename>.mc</filename> típusú
+ állományok egyedi elnevezéséhez).
+ Írjuk bele a következő sorokat:</para>
+
+ <programlisting>dnl set SASL options
+TRUST_AUTH_MECH(`GSSAPI DIGEST-MD5 CRAM-MD5 LOGIN')dnl
+define(`confAUTH_MECHANISMS', `GSSAPI DIGEST-MD5 CRAM-MD5 LOGIN')dnl</programlisting>
+
+ <para>Ezek állítják be a
+ <application>sendmail</application> számára a
+ felhasználók hitelesítésére
+ alkalmas különböző módszereket. Ha
+ a <application>pwcheck</application> módszer helyett
+ valami mást akarunk használni, akkor
+ járjunk utána a
+ dokumentációban.</para>
+ </step>
+
+ <step>
+ <para>Zárásul futassuk le a &man.make.1; parancsot
+ az <filename>/etc/mail</filename> könyvtárban.
+ Így lefut az új <filename>.mc</filename>
+ állományunk és létrejön egy
+ <filename>freebsd.cf</filename> (vagy amilyen nevet az
+ <filename>.mc</filename> állománynak megadtunk)
+ <filename>.cf</filename> állomány.
+ Ezután a <command>make install restart</command>
+ parancs kiadásával másoltassuk át
+ ezt a <filename>sendmail.cf</filename> helyére
+ és szabályosan indítassuk újra a
+ <application>sendmail</application>
+ szolgáltatást. A folyamatról
+ részletesebb tájékoztatást az
+ <filename>/etc/mail/Makefile</filename> állomány
+ tud nyújtani.</para>
+ </step>
+ </procedure>
+
+ <para>Ha eddig minden a legnagyobb rendben történt,
+ akkor most már képesek vagyunk bejelentkezési
+ információt is átadni a levelező
+ kliensnek és elküldeni egy tesztüzenetet. A
+ hibák kiszűréséhez
+ állítsuk a <application>sendmail</application>
+ <option>LogLevel</option> opcióját az 13
+ értékre és figyeljük a
+ <filename>/var/log/maillog</filename>
+ állományt.</para>
+
+ <para>További felvilágosításért
+ olvassuk el a <application>sendmail</application><ulink
+ url="http://www.sendmail.org/~ca/email/auth.html">
+ <acronym>SMTP</acronym> hitelesítéssel</ulink>
+ foglalkozó oldalát (angolul).</para>
+
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="mail-agents">
+ <sect1info>
+ <authorgroup>
+ <author>
+ <firstname>Marc</firstname>
+ <surname>Silver</surname>
+ <contrib>Készítette: </contrib>
+ </author>
+ </authorgroup>
+ </sect1info>
+
+ <title>Levelező kliensek</title>
+
+ <indexterm><primary>levelező kliensek</primary></indexterm>
+
+ <para>A levelező kliens (Mail User Agent,
+ <acronym>MUA</acronym>) egy olyan alkalmazás, amelyik
+ elektronikus levelek küldésére és
+ fogadására használható.
+ Azonkívül, ahogy az e-mail
+ <quote>fejlődik</quote> és egyre bonyolultabbá
+ válik, a levelező kliensek is egyre inkább
+ erősebbé válnak abban a tekintetben, ahogy az
+ e-maileket kezelik. Ezzel együtt a
+ felhasználók is egyre több
+ lehetőséget és rugalmasságot kapnak. A
+ &os; számos levelező klienst támogat,
+ mindegyikük könnyedén telepíthető a
+ <link linkend="ports">&os; Portgyűjteménye</link>
+ segítségével. A felhasználók
+ választhatnak a grafikus kliensek, mint
+ például az <application>evolution</application> vagy
+ a <application>balsa</application> és a konzolos kliensek,
+ például a <application>mutt</application>,
+ <application>pine</application> vagy <command>mail</command>
+ között, esetleg használhatják a nagyobb
+ szervezetek részéről felkínált
+ webes felületeket is.</para>
+
+ <sect2 id="mail-command">
+ <title>mail</title>
+
+ <para>A &man.mail.1; a &os; alapértelmezett levelező
+ kliense. Egy olyan konzolos alkalmazás, amelyben
+ elérhetjük az e-mailek küldéséhez
+ és fogadásához szükséges
+ összes alapvető funkciót, habár a
+ csatolmányokat csak korlátozottan képes
+ kezelni és csak a helyi postaládákat
+ kezeli.</para>
+
+ <para>Annak ellenére, hogy a <command>mail</command>
+ önmaga nem képes kommunikálni
+ <acronym>POP</acronym> vagy <acronym>IMAP</acronym>
+ szerverekkel, az ilyen postaládák tartalmát
+ egy <application>fetchmail</application>-szerű
+ alkalmazással (lásd <xref
+ linkend="mail-fetchmail"/>) le tudjuk tölteni a
+ számára is elérhető helyi
+ <filename>mbox</filename> állományba.</para>
+
+ <para>A levelek küldéséhez és
+ fogadásához egyszerűen hívjuk be a
+ <command>mail</command> programot a következő
+ módon:</para>
+
+ <screen>&prompt.user; <userinput>mail</userinput></screen>
+
+ <para>Ezután a <filename
+ class="directory">/var/mail</filename> könyvtárban
+ található felhasználói
+ postaládánk tartalmát automatikusan
+ beolvassa a <command>mail</command> segédprogram. Ha a
+ postaláda üres, akkor a program egyből befejezi
+ futását és közli, hogy nem
+ talált levelet. Amikor viszont tudott beolvasni
+ leveleket, megjelenik egy felület, ahol a beérkezett
+ üzenetek listáját láthatjuk. Az
+ üzenetek automatikusan sorszámozódnak, ahogy
+ ezt az alábbi példa is szemlélteti:</para>
+
+ <screen>Mail version 8.1 6/6/93. Type ? for help.
+"/var/mail/marcs": 3 messages 3 new
+>N 1 root@localhost Mon Mar 8 14:05 14/510 "proba"
+ N 2 root@localhost Mon Mar 8 14:05 14/509 "felhasznaloi hozzaferes"
+ N 3 root@localhost Mon Mar 8 14:05 14/509 "minta"</screen>
+
+ <para>Az üzenetek olvasásának a
+ <keycap>t</keycap> paranccsal kezdhetünk neki, amelyet az
+ elolvasandó üzenet sorszáma követ.
+ Ebben a példában az első e-mailt nyitjuk
+ meg:</para>
+
+ <screen>&amp; <userinput>t 1</userinput>
+Message 1:
+From root@localhost Mon Mar 8 14:05:52 2004
+X-Original-To: marcs@localhost
+Delivered-To: marcs@localhost
+To: marcs@localhost
+Subject: proba
+Date: Mon, 8 Mar 2004 14:05:52 +0200 (SAST)
+From: root@localhost (Charlie Root)
+
+Ezt az uzenetet probabol kuldom, valaszolj ra, ha megkaptad.</screen>
+
+ <para>Ahogy az a fenti példából is
+ látszik, a <keycap>t</keycap> billentyű
+ hatására az üzenet a teljes
+ fejlécével együtt jelenik meg. Az
+ üzenetek listáját a <keycap>h</keycap>
+ billentyűvel hozhatjuk vissza.</para>
+
+ <para>Ha egy levélre válaszolni szeretnénk,
+ akkor ezt a <command>mail</command> paranccsal is
+ megtehetjük, vagy az <keycap>R</keycap> vagy az
+ <keycap>r</keycap> parancsokkal. Az <keycap>R</keycap> arra
+ utasítja a <command>mail</command> programot, hogy csak
+ az üzenet küldőjének válaszoljon,
+ míg az <keycap>r</keycap> hatására nem
+ csupán a küldő, hanem az üzenet
+ összes címzettje megkapja a válaszunkat. A
+ parancshoz hozzátűzhetjük egy levél
+ sorszámát is, ekkor az adott levélre fogunk
+ válaszolni. Miután kiadtuk a parancsot,
+ írjuk meg a válaszunkat és új sorban
+ kezdve zárjuk le az üzenetet egyetlen
+ <keycap>.</keycap> beírásával. Valahogy
+ így:</para>
+
+ <screen>&amp; <userinput>R 1</userinput>
+To: root@localhost
+Subject: Re: proba
+
+<userinput>Koszonom, megkaptam a leveledet.
+.</userinput>
+EOT</screen>
+
+ <para>Új levelet az <keycap>m</keycap>
+ segítségével tudunk küldeni, ami
+ után meg kell adnunk a címzettet. Egyszerre
+ több címzettet is meg tudunk adni, ha a
+ címzett helyén címeiket egy
+ <keycap>,</keycap> karakterrel elválasztva soroljuk fel.
+ Ezután a levél témája is
+ megadható, amit végül a levél
+ szövege követ. Az üzenetet egy új sorban
+ megadott egyetlen <keycap>.</keycap>
+ segítségével zárhatjuk le.</para>
+
+ <screen>&amp; <userinput>mail root@localhost</userinput>
+Subject: <userinput>Elsajatitottam a mail hasznalatat
+
+Most mar en is tudok levelet irni es fogadni a mail hasznalataval... :)
+.</userinput>
+EOT</screen>
+
+ <para>Amikor a <command>mail</command> segédprogramban
+ vagyunk, a <keycap>?</keycap> használatával
+ bármikor segítséget kérhetünk,
+ valamint a <command>mail</command>
+ működésével kapcsolatban a &man.mail.1;
+ man oldalát érdemes felkeresni.</para>
+
+ <note>
+ <para>Ahogy azt már korábban is
+ említettük, a &man.mail.1; parancsot eredetileg
+ nem készítették fel az csatolt
+ állományok kezelésére,
+ ezért igen gyengén bánik velük. Az
+ újabb levelező kliensek, mint
+ például a <application>mutt</application>, a
+ csatolt állományokat sokkal intelligensebb
+ módon kezelik. Ha viszont ragaszkodunk a
+ <command>mail</command> használatához, akkor a
+ <filename role="package">converters/mpack</filename> port
+ használatát érdemes megfontolnunk.</para>
+ </note>
+
+ </sect2>
+
+ <sect2 id="mutt-command">
+ <title>mutt</title>
+
+ <para>A <application>mutt</application> apró mérete
+ ellenére egy igen komoly levelező kliens és
+ remek lehetőségeket ajánl fel. Íme
+ ízelítésképpen
+ közülük néhány:</para>
+
+ <itemizedlist>
+ <listitem>
+ <para>Képes az üzeneteket szálakba
+ rendezni</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Az e-mailek titkosítására és
+ elektronikus aláírására
+ támogatja a PGP használatát</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>MIME támogatás</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Maildir támogatás</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Nagyfokú testreszabhatóság</para>
+ </listitem>
+ </itemizedlist>
+
+ <para>Ezen lehetőségei révén a
+ <application>mutt</application> ez egyik legfejlettebb
+ levelező kliens. A <application>mutt</application>
+ részletesebb bemutatását a <ulink
+ url="http://www.mutt.org"></ulink> címen találjuk
+ (angolul).</para>
+
+ <para>A <application>mutt</application> stabil változata a
+ <filename role="package">mail/mutt</filename> port
+ használatával telepíthető fel,
+ miközben a fejlesztés alatt levő
+ változatot a <filename
+ role="package">mail/mutt-devel</filename> port telepíti.
+ Miután a portot sikerült felraknunk, a
+ <application>mutt</application> az alábbi parancs
+ begépelésével indítható
+ el:</para>
+
+ <screen>&prompt.user; <userinput>mutt</userinput></screen>
+
+ <para>A <application>mutt</application> indulása
+ után automatikusan beolvassa a <filename
+ class="directory">/var/mail</filename> könyvtárban
+ megtalálható felhasználói
+ postaládát és ha lehetséges, akkor
+ megjeleníti a tartalmát. Ha nincsen levél
+ a felhasználó postaládájában,
+ akkor a <application>mutt</application> a
+ felhasználó parancsaira vár. Ezen a
+ képen a <application>mutt</application>
+ üzenetlistája látható:</para>
+
+ <mediaobject>
+ <imageobject>
+ <imagedata fileref="mail/mutt1" format="PNG"/>
+ </imageobject>
+ </mediaobject>
+
+ <para>A levelek elolvasásához egyszerűen csak
+ válasszuk ki a kurzorral és nyomjuk meg az
+ <keycap>Enter</keycap> billentyűt. Ezután a
+ <application>mutt</application> így mutatja a
+ levelet:</para>
+
+ <mediaobject>
+ <imageobject>
+ <imagedata fileref="mail/mutt2" format="PNG"/>
+ </imageobject>
+ </mediaobject>
+
+ <para>Ahogy azt már a &man.mail.1; parancsnál is
+ megszokhattuk, a <application>mutt</application> is
+ lehetővé teszi, hogy vagy csak a küldőnek,
+ vagy pedig rajta kívül még az összes
+ címzettnek is válaszoljunk. A levél
+ küldőjének az <keycap>r</keycap>
+ lenyomásával tudunk válaszolni. A
+ csoportos válaszadáshoz pedig, ahol tehát a
+ küldőn kívül a címzettek is
+ megkapják a levelünket, a <keycap>g</keycap>
+ billentyűt kell használni.</para>
+
+ <note>
+ <para>A <application>mutt</application> az e-mailek
+ létrehozásához és
+ megválaszolásához a &man.vi.1;
+ szövegszerkesztőt használja. Ezt úgy
+ tudjuk átállítani, ha a
+ könyvtárunkban található
+ <filename>.muttrc</filename> állományban
+ átírjuk az <literal>editor</literal>
+ változót, vagy értéket adunk az
+ <envar>EDITOR</envar> környezeti
+ változónak. A <application>mutt</application>
+ beállításáról többet a
+ <ulink url="http://www.mutt.org"></ulink> címen
+ tudhatunk meg.</para>
+ </note>
+
+ <para>Egy új levél megírásához
+ nyomjuk le az <keycap>m</keycap> gombot. Miután
+ elláttuk érvényes témával a
+ levelet, a <application>mutt</application> elindítja a
+ &man.vi.1; szövegszerkesztőt és
+ nekiláthatunk a levél szövegének.
+ Amint befejeztük, mentsük el és
+ lépjünk ki a <command>vi</command>
+ szerkesztőből. Ezután visszakapjuk a
+ <application>mutt</application> felületét, ahol a
+ küldendő e-mail összefoglalását
+ láthatjuk. A levelet végül az
+ <keycap>y</keycap> lenyomásával
+ küldhetjük el. Erre a következő
+ képen láthatunk egy példát:</para>
+
+ <mediaobject>
+ <imageobject>
+ <imagedata fileref="mail/mutt3" format="PNG"/>
+ </imageobject>
+ </mediaobject>
+
+ <para>A <application>mutt</application> ezenkívül
+ még rengeteg segítséget is tartalmaz,
+ amelyet a legtöbb menüből a <keycap>?</keycap>
+ gomb lenyomásával érhetünk el. A
+ felső sorban mindig láthatjuk a kiadható
+ parancsok rövid összefoglalását.</para>
+
+ </sect2>
+
+ <sect2 id="pine-command">
+ <title>pine</title>
+
+ <para>A <application>pine</application> alapvetően a
+ kezdő felhasználók számára
+ íródott, de számos komolyabb
+ lehetőséget is támogat.</para>
+
+ <warning>
+ <para>A <application>pine</application> szoftverrel kapcsolatban
+ a múltban már rengeteg távolról
+ kihasználható sebezhetőség
+ látott napvilágot, és ennek
+ köszönhetően a támadók
+ megfelelően előkészített e-mailek
+ segítségével tetszőleges
+ kódot tudnak futtatni a rendszeren levő helyi
+ felhasználókon keresztül. Noha az
+ összes ilyen <emphasis>ismert</emphasis> hibát
+ javították, de a &os; biztonsági tisztje
+ szerint a <application>pine</application> kódját
+ biztonság szempontjából annyira hanyag
+ módon írták, hogy további, eddig
+ még felfedezetlen sebezhetőségeket is
+ magában rejt. Ennek megfelelően tehát a
+ <application>pine</application> használata mindenkinek
+ csak saját felelősségre javasolt.</para>
+ </warning>
+
+ <para>A <application>pine</application> jelenlegi verziója
+ a <filename role="package">mail/pine4</filename> porton
+ keresztül telepíthető. A
+ telepítés lezajlása után a
+ <application>pine</application> a következő paranccsal
+ indítható:</para>
+
+ <screen>&prompt.user; <userinput>pine</userinput></screen>
+
+ <para>A <application>pine</application> első futtatása
+ során egy üdvözlő üzenetet és
+ egy rövid bemutatkozást jelenít meg, valamint
+ a <application>pine</application> fejlesztői arra
+ kérik a felhasználókat, hogy küldjenek
+ nekik egy névtelen üzenetet, amiből le
+ tudják szűrni mennyien használják a
+ kliensüket. A névtelen üzenet
+ elküldéséhez a <keycap>Enter</keycap>
+ lenyomásával járulhatunk hozzá vagy
+ az <keycap>E</keycap> használatával
+ enélkül tudunk kilépni a
+ képernyőről. Ezt az üdvözlő
+ képernyőt itt láthatjuk:</para>
+
+ <mediaobject>
+ <imageobject>
+ <imagedata fileref="mail/pine1" format="PNG"/>
+ </imageobject>
+ </mediaobject>
+
+ <para>A felhasználó ezután a
+ főmenübe kerül, ahol a kurzorbillentyűkkel
+ minden gond nélkül tudunk mozogni. Ebben a
+ főmenüben a levelek megírására, a
+ leveleket tároló könyvtárak
+ tallózására vagy éppen a
+ címjegyzék karbantartására
+ gyorsbillentyűket is használhatuk. A
+ főmenü alatt szerepel az adott menüben
+ végrehajtható feladatokhoz tartozó
+ gyorsbillentyűk rövid felsorolása.</para>
+
+ <para>A <application>pine</application>
+ alapértelmezés szerint az <filename
+ class="directory">inbox</filename> könyvtárat nyitja
+ meg. A bennelévő üzenetek
+ listájának megtekintéséhez nyomjuk a
+ <keycap>I</keycap> gombot vagy válasszuk ki a lentihez
+ hasonló módon a <guimenuitem>MESSAGE
+ INDEX</guimenuitem> menüpontot:</para>
+
+ <mediaobject>
+ <imageobject>
+ <imagedata fileref="mail/pine2" format="PNG"/>
+ </imageobject>
+ </mediaobject>
+
+ <para>Az üzenetek listájában az adott
+ könyvtárban található üzenetek
+ láthatjuk, és köztük a
+ kurzorbillentyűkkel mozoghatunk. A kiemelt üzenet az
+ <keycap>Enter</keycap> lenyomásával
+ olvasható el.</para>
+
+ <mediaobject>
+ <imageobject>
+ <imagedata fileref="mail/pine3" format="PNG"/>
+ </imageobject>
+ </mediaobject>
+
+ <para>A lenti képen egy ilyen példa üzenetet
+ láthatunk a <application>pine</application> programban.
+ A rendelkezésünkre álló
+ gyorsbillentyűk ilyenkor is a képernyő
+ alján megjelennek referenciaként. Ilyen
+ gyorsbillentyű többek közt az <keycap>r</keycap>
+ gomb, amelynek hatására a klienssel
+ megválaszolhatjuk a éppen látható
+ üzenetet.</para>
+
+ <mediaobject>
+ <imageobject>
+ <imagedata fileref="mail/pine4" format="PNG"/>
+ </imageobject>
+ </mediaobject>
+
+ <para>A <application>pine</application> kliensen belül a
+ <application>pico</application> szövegszerkesztő
+ segítségével tudunk megválaszolni
+ egy e-mailt, amely alapból a
+ <application>pine</application> mellé települ. A
+ <application>pico</application> megkönnyíti a
+ navigációt az üzenetekben és sokkal
+ elnézőbb a kezdő felhasználókkal,
+ mint például a &man.vi.1; vagy a &man.mail.1;. Ha
+ befejeztük a választ, az üzenetet a <keycombo
+ action="simul"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>X</keycap></keycombo>
+ billentyűkombinációval tudjuk elküldeni.
+ A <application>pine</application> erre
+ megerősítést fog kérni.</para>
+
+ <mediaobject>
+ <imageobject>
+ <imagedata fileref="mail/pine5" format="PNG"/>
+ </imageobject>
+ </mediaobject>
+
+ <para>A <application>pine</application> alkalmazás a
+ főmenüből elérhető
+ <guimenuitem>SETUP</guimenuitem> menüpont
+ meghívásával szabható testre. A
+ további részleteket a <ulink
+ url="http://www.washington.edu/pine"></ulink> oldalon
+ találhatjuk (angolul).</para>
+
+ </sect2>
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="mail-fetchmail">
+ <sect1info>
+ <authorgroup>
+ <author>
+ <firstname>Marc</firstname>
+ <surname>Silver</surname>
+ <contrib>Írta: </contrib>
+ </author>
+ </authorgroup>
+ </sect1info>
+
+ <title>A fetchmail használata</title>
+
+ <indexterm><primary>fetchmail</primary></indexterm>
+
+ <para>A <application>fetchmail</application> egy mindentudó
+ <acronym>IMAP</acronym> és <acronym>POP</acronym> kliens,
+ amely lehetővé teszi a felhasználók
+ számára, hogy automatikusan töltsenek le
+ leveleket távoli <acronym>IMAP</acronym> és
+ <acronym>POP</acronym> szerverekről és
+ lementsék azokat a helyi postaládáikba.
+ Így a levelek sokkal könnyebben
+ elérhetőek. A <application>fetchmail</application> a
+ <filename role="package"> mail/fetchmail</filename> port
+ segítségével telepíthető,
+ és számos lehetőséget ajánl fel,
+ többek közt:</para>
+
+ <itemizedlist>
+ <listitem>
+ <para>A <acronym>POP3</acronym>, <acronym>APOP</acronym>,
+ <acronym>KPOP</acronym>, <acronym>IMAP</acronym>,
+ <acronym>ETRN</acronym> és az <acronym>ODMR</acronym>
+ protokollok ismerete.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Képes <acronym>SMTP</acronym>
+ használatával levelet továbbítani,
+ és ennek révén a szűrés,
+ továbbküldés és az álnevek
+ használata a megszokott módon
+ működik.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Démonként futtatva képes adott
+ időközönként ellenőrizni a frissen
+ érkező üzeneteket.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Képes egyszerre több postaládát
+ is kezelni, majd ezek tartalmát a
+ beállításainak megfelelően
+ továbbküldeni a különböző
+ helyi felhasználóknak.</para>
+ </listitem>
+ </itemizedlist>
+
+ <para>Noha a <application>fetchmail</application> összes
+ lehetőségének aprólékos
+ bemutatása meghaladná ennek a
+ leírásnak a kereteit, azért szót
+ kerítünk néhány alapvető
+ funkciójára. A <application>fetchmail</application>
+ segédprogramnak a megfelelő
+ működéshez egy <filename>.fetchmailrc</filename>
+ nevű konfigurációs állományra van
+ szüksége. Ez az állomány tárolja
+ a szerverekre vonatkozó, valamint a bejelentkezéshez
+ szükséges információkat. Az
+ állomány kényes tartalmára tekintettel
+ azt javasoljuk, hogy csak a tulajdonosának
+ engedélyezzük az olvasását:</para>
+
+ <screen>&prompt.user; <userinput>chmod 600 .fetchmailrc</userinput></screen>
+
+ <para>Az alább ismertetésre kerülő
+ <filename>.fetchmailrc</filename> állományban azt
+ láthatjuk, ahogy egyetlen felhasználó
+ postaládáját érjük el a
+ <acronym>POP</acronym> protokoll használatával.
+ Arra utasítja a <application>fetchmail</application>
+ programot, hogy csatlakozzon a <hostid
+ role="fqdn">levelezes.com</hostid> címre a
+ <username>joska</username> felhasználóval és
+ az <literal>XXX</literal> jelszóval. Ebben a
+ példában feltételezzük, hogy a
+ <username>joska</username> nevű felhasználó
+ létezik a rendszerünkben is.</para>
+
+ <programlisting>poll levelezes.com protocol pop3 username "joska" password "XXX"</programlisting>
+
+ <para>A következő példában több
+ <acronym>POP</acronym> és <acronym>IMAP</acronym>
+ szerverhez csatlakozunk és ahol lehet, több helyi
+ felhasználónak irányítjuk át a
+ leveleket:</para>
+
+ <programlisting>poll levelezes.com proto pop3:
+user "joska", with password "XXX", is "jozsi" here;
+user "andrea", with password "XXXX";
+poll levelezes2.net proto imap:
+user "jani", with password "XXXXX", is "hardstuff" here;</programlisting>
+
+ <para>A <application>fetchmail</application> program a
+ <option>-d</option> beállítás
+ megadásával démonként is
+ elindítható, amely után meg kell adni
+ (másodpercekben) azt az időközt, aminek
+ elteltével a <application>fetchmail</application>
+ lekérdi a <filename>.fetchmailrc</filename>
+ állományban felsorolt szervereket. Az alábbi
+ példában a <application>fetchmail</application>
+ 600&nbsp;másodpercenként kéri el a
+ leveleket:</para>
+
+ <screen>&prompt.user; <userinput>fetchmail -d 600</userinput></screen>
+
+ <para>A <application>fetchmail</application> további
+ lehetőségeiről és
+ működéséről a <ulink
+ url="http://fetchmail.berlios.de/"></ulink> oldalon olvashatunk
+ (angolul).</para>
+
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="mail-procmail">
+ <sect1info>
+ <authorgroup>
+ <author>
+ <firstname>Marc</firstname>
+ <surname>Silver</surname>
+ <contrib>Írta: </contrib>
+ </author>
+ </authorgroup>
+ </sect1info>
+
+ <title>A procmail használata</title>
+
+ <indexterm><primary>procmail</primary></indexterm>
+
+ <para>A <application>procmail</application> segédprogram egy
+ hihetetlenül erős alkalmazás, mellyel a
+ beérkező leveleinket tudjuk szűrni. A
+ felhasználók számára olyan
+ <quote>szabályok</quote> megadását teszi
+ lehetővé, amelyekre aztán a rendszer illeszti a
+ bejövő leveleket, és az eredménynek
+ megfelelően elvégez bizonyos feladatokat vagy
+ átirányítja a levelet más
+ postaladákba és/vagy e-mail címekre. A
+ <application>procmail</application> a <filename
+ role="package">mail/procmail</filename> porttal
+ telepíthető fel. Miután ez sikerült,
+ akár közvetlenül be is
+ építhetjük a legtöbb levelező
+ kliensbe. Erről az adott levelező kliens
+ dokumentációjában olvashatunk többet. A
+ <application>procmail</application> úgy is
+ integrálható, ha a felvesszük a
+ következő sort a <application>procmail</application>
+ szolgáltatára igényt tartó
+ felhasználó könyvtárában
+ található <filename>.forward</filename>
+ állományba:</para>
+
+ <programlisting>"|exec /usr/local/bin/procmail || exit 75"</programlisting>
+
+ <para>A következő szakaszban láthatjuk a
+ <application>procmail</application> néhány
+ alapvető szabályát, valamint ezek rövid
+ leírását. Ezeket a szabályokat a
+ <filename>.procmailrc</filename> állományba kell
+ beleírni, amely szintén a felhasználó
+ könyvtárában leledzik.</para>
+
+ <para>Ezen szabályok többsége a
+ &man.procmailex.5; man oldalon is olvasható.</para>
+
+ <para>A <email>felhasznalo@levelezes.com</email> címről
+ érkező leveleket irányítsuk át a
+ <email role="nolink">jocim@levelezes2.com</email> külső
+ címre:</para>
+
+ <programlisting>:0
+* ^From.*felhasznalo@levelezes.com
+! jocim@levelezes2.com</programlisting>
+
+ <para>Minden 1000 byte-nál kisebb levelet küldjünk
+ át a <email role="nolink">jocim@levelezes2.com</email>
+ külső címre:</para>
+
+ <programlisting>:0
+* &lt; 1000
+! jocim@levelezes2.com</programlisting>
+
+ <para>Küldjük át az összes
+ <email>masik@levelezes.com</email> címre küldött
+ levelet a <filename>masik</filename>
+ postaládába:</para>
+
+ <programlisting>:0
+* ^TOmasik@levelezes.com
+masik</programlisting>
+
+ <para>Küldjük az összes olyan levelet a
+ <filename>/dev/null</filename> eszközre, amelyek a
+ témájában szerepel a <quote>Spam</quote>
+ szó:</para>
+
+ <programlisting>:0
+^Subject:.*Spam
+/dev/null</programlisting>
+
+ <para>Egy hasznos szabály, amellyel el tudjuk kapni a <hostid
+ role="domainname">&os;.org</hostid> levelezési
+ listáiról érkező leveleket és el
+ tudjuk raktározni ezeket a saját
+ postaládájukba:</para>
+
+ <programlisting>:0
+* ^Sender:.owner-freebsd-\/[^@]+@FreeBSD.ORG
+{
+ LISTNAME=${MATCH}
+ :0
+ * LISTNAME??^\/[^@]+
+ FreeBSD-${MATCH}
+}</programlisting>
+ </sect1>
+</chapter>