aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/nl_NL.ISO8859-1
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'nl_NL.ISO8859-1')
-rwxr-xr-xnl_NL.ISO8859-1/books/handbook/nl_NL.po261
1 files changed, 148 insertions, 113 deletions
diff --git a/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/nl_NL.po b/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/nl_NL.po
index 2d3c216599..179747ec37 100755
--- a/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/nl_NL.po
+++ b/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/nl_NL.po
@@ -3,7 +3,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The FreeBSD Dutch Documentation Project\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-07 13:39+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-04-20 12:59+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-11 13:59+0200\n"
"Language: nl_NL\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -415,7 +415,7 @@ msgstr "<xref linkend=\"mail\"/> is uitgebreid met meer informatie over het conf
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:1030
msgid "<xref linkend=\"linuxemu\"/> has been expanded to include information about installing <application><trademark class=\"registered\">Oracle</trademark></application> and <application><trademark class=\"registered\">SAP</trademark> <trademark class=\"registered\">R/3</trademark></application>."
-msgstr "<xref linkend=\"linuxemu\"/> is uitgebreid met informatie over het installeren van onder andere <application><trademark class=\"registered\">Oracle</trademark></application> en <application><trademark class=\"registered\">SAP</trademark> <trademark class=\"registered\">R / 3</trademark></application> ."
+msgstr "<xref linkend=\"linuxemu\"/> is uitgebreid met informatie over het installeren van onder andere <application><trademark class=\"registered\">Oracle</trademark></application> en <application><trademark class=\"registered\">SAP</trademark> <trademark class=\"registered\">R/3</trademark></application> ."
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:1037
@@ -3528,12 +3528,12 @@ msgstr "external ref='bsdinstall/bsdinstall-zfs-disk_info' md5='__failed__'"
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:4506
msgid "The main <acronym>ZFS</acronym> configuration menu also allows the user to enter a pool name, disable forcing 4k sectors, enable or disable encryption, switch between <acronym>GPT</acronym> (recommended) and <acronym>MBR</acronym> partition table types, and select the amount of swap space. Once all options have been set to the desired values, select the <guibutton>&gt;&gt;&gt; Install</guibutton> option at the top of the menu."
-msgstr ""
+msgstr "Het belangrijkste <acronym>ZFS-</acronym> configuratiemenu stelt de gebruiker in staat een poolnaam in te voeren, het uitschakelen van geforceerde 4k-sectoren, het in of uitschakelen van encryptie, om te schakelen tussen <acronym>GPT</acronym> (aanbevolen) en <acronym>MBR-</acronym> partitietabeltypen, en het selecteren van de hoeveelheid swapruimte. Zodra alle opties zijn ingesteld op de gewenste waarden, selecteer de <guibutton>&gt;&gt;&gt Installeer </guibutton> Optie bovenaan het menu."
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:4516
msgid "If <acronym>GELI</acronym> disk encryption was enabled, the installer will prompt twice for the passphrase to be used to encrypt the disks."
-msgstr ""
+msgstr "Als <acronym>GELI</acronym> -schijfencryptie is ingeschakeld, zal de installer tweemaal vragen voor het wachtwoord welke gebruikt wordt om de schijven te encrypten."
#. (itstool) path: figure/title
#: book.translate.xml:4521
@@ -3553,12 +3553,12 @@ msgstr "external ref='bsdinstall/bsdinstall-zfs-geli_password' md5='__failed__'"
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:4530
msgid "The installer then offers a last chance to cancel before the contents of the selected drives are destroyed to create the <acronym>ZFS</acronym> pool."
-msgstr ""
+msgstr "De installer geeft nog een laatste kans om de installatie te annuleren voordat de inhoud van de geselecteerde schijven wordt vernietigd om vervolgens een <acronym>ZFS</acronym> pool aan te maken."
#. (itstool) path: figure/title
#: book.translate.xml:4535
msgid "Last Chance"
-msgstr ""
+msgstr "Laatste kans"
#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
@@ -3573,32 +3573,32 @@ msgstr "external ref='bsdinstall/bsdinstall-zfs-warning' md5='__failed__'"
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:4544
msgid "The installation then proceeds normally."
-msgstr ""
+msgstr "De installatie gaat vervolgens normaal door."
#. (itstool) path: sect2/title
#: book.translate.xml:4549
msgid "Shell Mode Partitioning"
-msgstr ""
+msgstr "Shell mode partitionering"
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:4551
msgid "When creating advanced installations, the <application>bsdinstall</application> partitioning menus may not provide the level of flexibility required. Advanced users can select the <guibutton>Shell</guibutton> option from the partitioning menu in order to manually partition the drives, create the file system(s), populate <filename>/tmp/bsdinstall_etc/fstab</filename>, and mount the file systems under <filename>/mnt</filename>. Once this is done, type <command>exit</command> to return to <application>bsdinstall</application> and continue the installation."
-msgstr ""
+msgstr "Wanneer er geavanceerde installaties worden aangemaakt, zal het <application>bsdinstall</application> partitionerings menu wellicht niet de hoeveelheid flexibiliteit geven zoals nodig. Geavanceerde gebruikers kunnen de <guibutton>Shell</guibutton> selecteren uit het partitionerings menu om handmatig de schijven te partitioneren, om bestandssystemen aan te maken, om <filename>/tmp/bsdinstall_etc/fstab</filename> te vullen en om bestandssystemen onder <filename>/mnt</filename> te koppelen. Zodra dit gedaan is type <command>exit</command> om terug te keren naar <application>bsdinstall</application> en om door te gaan met de installatie."
#. (itstool) path: sect1/title
#: book.translate.xml:4566
msgid "Committing to the Installation"
-msgstr ""
+msgstr "De installatie vaststellen"
#. (itstool) path: sect1/para
#: book.translate.xml:4568
msgid "Once the disks are configured, the next menu provides the last chance to make changes before the selected hard drive(s) are formatted. If changes need to be made, select <guibutton>[ Back ]</guibutton> to return to the main partitioning menu. <guibutton>[ Revert &amp; Exit ]</guibutton> will exit the installer without making any changes to the hard drive."
-msgstr ""
+msgstr "Zodra de schijven geconfigureerd zijn zal het volgende menu een laatste kans bieden om wijzigingen aan te brengen voordat de geselecteerde harde schijven worden geformatteerd. Als er nog wijzigingen gemaakt moeten worden, selecteer <guibutton>[ Back ]</guibutton> om terug te keren naar het hoofd partitioneringsmenu. <guibutton>[ Revert &amp; Exit ]</guibutton> zal de installatie beëindigen zonder dat er wijzigingen gemaakt worden op de harde schijf."
#. (itstool) path: figure/title
#: book.translate.xml:4578
msgid "Final Confirmation"
-msgstr ""
+msgstr "Laatste bevestiging"
#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
@@ -3613,22 +3613,22 @@ msgstr "external ref='bsdinstall/bsdinstall-final-confirmation' md5='__failed__'
#. (itstool) path: sect1/para
#: book.translate.xml:4587
msgid "To instead start the actual installation, select <guibutton>[ Commit ]</guibutton> and press <keycap>Enter</keycap>."
-msgstr ""
+msgstr "Om in plaats hiervan de echte installatie te starten, selecteer <guibutton>[ Commit ]</guibutton> en druk op <keycap>Enter</keycap>."
#. (itstool) path: sect1/para
#: book.translate.xml:4591
msgid "Installation time will vary depending on the distributions chosen, installation media, and speed of the computer. A series of messages will indicate the progress."
-msgstr ""
+msgstr "De installatietijd zal verschillend zijn afhankelijk van de gekozen distributies, installatie media, en snelheid van de computer. Een serie van berichten zal de voortgang tonen."
#. (itstool) path: sect1/para
#: book.translate.xml:4595
msgid "First, the installer formats the selected disk(s) and initializes the partitions. Next, in the case of a bootonly media, it downloads the selected components:"
-msgstr ""
+msgstr "Als eerste zal de installer de geselecteerde schijven formatteren en de partities initialiseren. Daarna zal het in het geval een enkel opstart medium de geselecteerde componenten downloaden:"
#. (itstool) path: figure/title
#: book.translate.xml:4600
msgid "Fetching Distribution Files"
-msgstr ""
+msgstr "Distributiebestanden ophalen"
#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
@@ -3643,12 +3643,12 @@ msgstr "external ref='bsdinstall/bsdinstall-distfile-fetching' md5='__failed__'"
#. (itstool) path: sect1/para
#: book.translate.xml:4609
msgid "Next, the integrity of the distribution files is verified to ensure they have not been corrupted during download or misread from the installation media:"
-msgstr ""
+msgstr "Hierna zal de integriteit van de distributie bestanden worden geverifieerd om te zorgen dat deze niet corrupt zijn geraakt tijdens het downloaden of verkeerd uitgelezen van de installatie media:"
#. (itstool) path: figure/title
#: book.translate.xml:4614
msgid "Verifying Distribution Files"
-msgstr ""
+msgstr "Distributie bestanden verifieren"
#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
@@ -3663,12 +3663,12 @@ msgstr "external ref='bsdinstall/bsdinstall-distfile-verifying' md5='__failed__'
#. (itstool) path: sect1/para
#: book.translate.xml:4623
msgid "Finally, the verified distribution files are extracted to the disk:"
-msgstr ""
+msgstr "Als laatste worden de geverifieerde distributie bestanden uitgepakt op de schijf:"
#. (itstool) path: figure/title
#: book.translate.xml:4627
msgid "Extracting Distribution Files"
-msgstr ""
+msgstr "Distributiebestanden uitpakken"
#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
@@ -3683,33 +3683,33 @@ msgstr "external ref='bsdinstall/bsdinstall-distfile-extracting' md5='__failed__
#. (itstool) path: sect1/para
#: book.translate.xml:4636
msgid "Once all requested distribution files have been extracted, <application>bsdinstall</application> displays the first post-installation configuration screen. The available post-configuration options are described in the next section."
-msgstr ""
+msgstr "Zodra alle gevraagde distributie bestanden uitgepakt zijn, zal <application>bsdinstall</application> het eerste na-installatie configuratie scherm tonen. De beschikbare configuratie opties worden beschreven in de volgende sectie."
#. (itstool) path: sect1/title
#: book.translate.xml:4644
msgid "Post-Installation"
-msgstr ""
+msgstr "Na de installatie"
#. (itstool) path: sect1/para
#: book.translate.xml:4646
msgid "Once FreeBSD is installed, <application>bsdinstall</application> will prompt to configure several options before booting into the newly installed system. This section describes these configuration options."
-msgstr ""
+msgstr "Zodra FreeBSD is geïnstalleerd, zal <application>bsdinstall</application> aangeven dat er een aantal opties moeten worden geconfigureerd voordat het nieuw geïnstalleerde systeem opgestart kan worden. Deze sectie beschrijft deze configuratie opties."
#. (itstool) path: tip/para
#: book.translate.xml:4652
msgid "Once the system has booted, <command>bsdconfig</command> provides a menu-driven method for configuring the system using these and additional options."
-msgstr ""
+msgstr "Zodra het systeem opstart is, zal <command>bsdconfig</command> een menu aangestuurde methode leveren voor het configureren van het systeem door gebruik van deze en additionele opties."
#. (itstool) path: sect2/title
#. (itstool) path: figure/title
#: book.translate.xml:4659 book.translate.xml:4670
msgid "Setting the <systemitem class=\"username\">root</systemitem> Password"
-msgstr ""
+msgstr "Het instellen van het <systemitem class=\"username\">root</systemitem> wachtwoord"
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:4663
msgid "First, the <systemitem class=\"username\">root</systemitem> password must be set. While entering the password, the characters being typed are not displayed on the screen. After the password has been entered, it must be entered again. This helps prevent typing errors."
-msgstr ""
+msgstr "Als eerste moet het <systemitem class=\"username\">root</systemitem> wachtwoord ingesteld worden. Terwijl het wachtwoord wordt ingevoerd zullen de karakters niet getoond worden op het scherm. Zodra het wachtwoord ingevoerd is, moet dit nogmaals gebeuren. Dit helpt om typfouten te voorkomen."
#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
@@ -3724,22 +3724,22 @@ msgstr "external ref='bsdinstall/bsdinstall-post-root-passwd' md5='__failed__'"
#. (itstool) path: sect2/title
#: book.translate.xml:4681
msgid "Configuring Network Interfaces"
-msgstr ""
+msgstr "Netwerk interfaces configureren"
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:4683
msgid "Next, a list of the network interfaces found on the computer is shown. Select the interface to configure."
-msgstr ""
+msgstr "Hierna wordt een lijst van netwerk kaarten welke op de computer gevonden worden getoond. Selecteer de interface welke geconfigureerd moet worden."
#. (itstool) path: note/para
#: book.translate.xml:4687
msgid "The network configuration menus will be skipped if the network was previously configured as part of a <emphasis>bootonly</emphasis> installation."
-msgstr ""
+msgstr "De netwerk configuratie menu's worden overgeslagen als het netwerk al geconfigureerd is als onderdeel van de <emphasis>bootonly</emphasis> installatie."
#. (itstool) path: figure/title
#: book.translate.xml:4693
msgid "Choose a Network Interface"
-msgstr ""
+msgstr "Het kiezen van een netwerk interface"
#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
@@ -3754,12 +3754,12 @@ msgstr "external ref='bsdinstall/bsdinstall-configure-network-interface' md5='__
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:4702
msgid "If an Ethernet interface is selected, the installer will skip ahead to the menu shown in <xref linkend=\"bsdinstall-configure-net-ipv4\"/>. If a wireless network interface is chosen, the system will instead scan for wireless access points:"
-msgstr ""
+msgstr "Als er een ethernet interface is geselecteerd zal de installer direct naar het menu zoals getoond in <xref linkend=\"bsdinstall-configure-net-ipv4\"/> gaan. Als een draadloze netwerk interface is gekozen zal het systeem in plaats daarvan de omgeving scannen voor draadloze accesspoints:"
#. (itstool) path: figure/title
#: book.translate.xml:4708
msgid "Scanning for Wireless Access Points"
-msgstr ""
+msgstr "Het scannen naar draadloze accesspoints"
#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
@@ -3774,12 +3774,12 @@ msgstr "external ref='bsdinstall/bsdinstall-configure-wireless-scan' md5='__fail
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:4717
msgid "Wireless networks are identified by a Service Set Identifier (<acronym>SSID</acronym>), a short, unique name given to each network. <acronym>SSIDs</acronym> found during the scan are listed, followed by a description of the encryption types available for that network. If the desired <acronym>SSID</acronym> does not appear in the list, select <guibutton>[ Rescan ]</guibutton> to scan again. If the desired network still does not appear, check for problems with antenna connections or try moving the computer closer to the access point. Rescan after each change is made."
-msgstr ""
+msgstr "Draadloze netwerken worden geïdentificeerd door een Service Set Identifier (<acronym>SSID</acronym>), een korte unieke naam gegeven aan elk netwerk. <acronym>SSIDs</acronym> welke worden gevonden tijdens een scan worden getoond, gevolgd door een omschrijving van de encryptie typen beschikbaar voor dat netwerk. Als het gewenste <acronym>SSID</acronym> niet in del ijst verschijnt, selecteer dan <guibutton>[ Rescan ]</guibutton> om opnieuw te scannen. Als het gewenste netwerk dan nog steeds niet verschijnt, controleer dan of er problemen zijn met de antenne verbindingen of probeer de computer dichterbij het access point te brengen. Scan opnieuw nadat elke wijziging gemaakt is."
#. (itstool) path: figure/title
#: book.translate.xml:4729
msgid "Choosing a Wireless Network"
-msgstr ""
+msgstr "Kiezen van een draadloos netwerk"
#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
@@ -3794,7 +3794,7 @@ msgstr "external ref='bsdinstall/bsdinstall-configure-wireless-accesspoints' md5
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:4738
msgid "Next, enter the encryption information for connecting to the selected wireless network. <acronym>WPA2</acronym> encryption is strongly recommended as older encryption types, like <acronym>WEP</acronym>, offer little security. If the network uses <acronym>WPA2</acronym>, input the password, also known as the Pre-Shared Key (<acronym>PSK</acronym>). For security reasons, the characters typed into the input box are displayed as asterisks."
-msgstr ""
+msgstr "Vul hierna de encryptie informatie in om te kunnen verbinden met het geselecteerde draadloze netwerk. <acronym>WPA2</acronym> encryptie wordt sterk aangeraden omdat oudere encryptie typen zoals <acronym>WEP</acronym> weinig beveiliging bieden. Als het netwerk gebruik maakt van <acronym>WPA2</acronym>, vul het wachtwoord in, ook wel bekend als het Pre-Shared Key (<acronym>PSK</acronym>). Vanwege beveiligingsredenen worden de ingevoerde karakters getoond als sterretjes."
#. (itstool) path: figure/title
#: book.translate.xml:4748
@@ -3814,7 +3814,7 @@ msgstr "external ref='bsdinstall/bsdinstall-configure-wireless-wpa2setup' md5='_
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:4757
msgid "Next, choose whether or not an <acronym>IPv4</acronym> address should be configured on the Ethernet or wireless interface:"
-msgstr ""
+msgstr "Kies hierna of er wel of geen <acronym>IPv4</acronym> adres geconfigureerd moet worden op de ethernet of draadloze netwerkkaart:"
#. (itstool) path: figure/title
#: book.translate.xml:4762
@@ -3834,22 +3834,22 @@ msgstr "external ref='bsdinstall/bsdinstall-configure-network-interface-ipv4' md
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:4771
msgid "There are two methods of <acronym>IPv4</acronym> configuration. <acronym>DHCP</acronym> will automatically configure the network interface correctly and should be used if the network provides a <acronym>DHCP</acronym> server. Otherwise, the addressing information needs to be input manually as a static configuration."
-msgstr ""
+msgstr "Er zijn twee methoden om <acronym>IPv4>/acronym> te configureren. <acronym>DHCP</acronym> zal het netwerk automatisch correct configureren en moet gebruikt worden als het netwerk een <acronym>DHCP</acronym> server heeft. Anders moeten de adres gegevens handmatig worden ingevoerd als statische configuratie."
#. (itstool) path: note/para
#: book.translate.xml:4779
msgid "Do not enter random network information as it will not work. If a <acronym>DHCP</acronym> server is not available, obtain the information listed in <xref linkend=\"bsdinstall-collect-network-information\"/> from the network administrator or Internet service provider."
-msgstr ""
+msgstr "Vul geen willekeurige netwerk informatie in, dit zal niet werken. Als er geen <acronym>DHCP</acronym> server beschikbaar is, moet deze informatie zoals aangegeven in <xref linkend=\"bsdinstall-collect-network-information\"/> worden verkregen van de netwerkbeheerder of een internet service provider."
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:4786
msgid "If a <acronym>DHCP</acronym> server is available, select <guibutton>[ Yes ]</guibutton> in the next menu to automatically configure the network interface. The installer will appear to pause for a minute or so as it finds the <acronym>DHCP</acronym> server and obtains the addressing information for the system."
-msgstr ""
+msgstr "Als er een <acronym>DHCP</acronym> server beschikbaar is, selecteer <guibutton>[ YES ]</guibutton> in het volgende menu om automatisch de netwerkkaart te configureren. Het zal erop lijken dat de installer even een minuut pauzeert, omdat deze de <acronym>DHCP</acronym> server probeert te vinden en daaruit adres gegevens probeert te verkrijgen."
#. (itstool) path: figure/title
#: book.translate.xml:4794
msgid "Choose <acronym>IPv4</acronym> <acronym>DHCP</acronym> Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Kies <acronym>IPv4</acronym> <acronym>DHCP</acronym> configuratie"
#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
@@ -3864,7 +3864,7 @@ msgstr "external ref='bsdinstall/bsdinstall-configure-network-interface-ipv4-dhc
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:4804
msgid "If a <acronym>DHCP</acronym> server is not available, select <guibutton>[ No ]</guibutton> and input the following addressing information in this menu:"
-msgstr ""
+msgstr "Als een <acronym>DHCP</acronym> server niet beschikbaar is, selecteer <guibutton>[ NO ]</guibutton> en vul de volgende adres gegevens in dit menu in:"
#. (itstool) path: figure/title
#: book.translate.xml:4809
@@ -3884,27 +3884,27 @@ msgstr "external ref='bsdinstall/bsdinstall-configure-network-interface-ipv4-sta
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:4820
msgid "<literal>IP Address</literal> - The <acronym>IPv4</acronym> address assigned to this computer. The address must be unique and not already in use by another piece of equipment on the local network."
-msgstr ""
+msgstr "<literal>IP address</literal> - Het <acronym>IPv4</acronym> adres toegewezen aan deze computer. Het adres moet uniek zijn en niet al in gebruik door een ander stuk apparatuur op het lokale netwerk."
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:4827
msgid "<literal>Subnet Mask</literal> - The subnet mask for the network."
-msgstr ""
+msgstr "<literal>Subnet Mask</literal> - Het subnet masker voor het netwerk"
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:4832
msgid "<literal>Default Router</literal> - The <acronym>IP</acronym> address of the network's default gateway."
-msgstr ""
+msgstr "<literal>Default Router</literal> - Het <acronym>IP</acronym> adres van de standaardgateway op het netwerk."
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:4838
msgid "The next screen will ask if the interface should be configured for <acronym>IPv6</acronym>. If <acronym>IPv6</acronym> is available and desired, choose <guibutton>[ Yes ]</guibutton> to select it."
-msgstr ""
+msgstr "Het volgende scherm zal vragen of de interface geconfigureerd moet worden voor gebruik met <acronym>IPv6</acronym>. Als <acronym>IPv6</acronym> beschikbaar en gewenst is, kies <guibutton>[ Yes ]</guibutton> om deze te selecteren."
#. (itstool) path: figure/title
#: book.translate.xml:4844
msgid "Choose IPv6 Networking"
-msgstr ""
+msgstr "Kiezen van IPv6-netwerken"
#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
@@ -3919,17 +3919,17 @@ msgstr "external ref='bsdinstall/bsdinstall-configure-network-interface-ipv6' md
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:4853
msgid "<acronym>IPv6</acronym> also has two methods of configuration. StateLess Address AutoConfiguration (<acronym>SLAAC</acronym>) will automatically request the correct configuration information from a local router. Refer to <link xlink:href=\"http://tools.ietf.org/html/rfc4862\">http://tools.ietf.org/html/rfc4862</link> for more information. Static configuration requires manual entry of network information."
-msgstr ""
+msgstr "<acronym>IPv6</acronym> kent ook twee configuratie methoden. StateLess Address AutoConfiguration (<acronym>SLAAC</acronym>) zal automatisch de juiste configuratie informatie vragen aan een lokale router. Bekijk <link xlink:href=\"http://tools.ietf.org/html/rfc4862\">http://tools.ietf.org/html/rfc4862</link> voor meer informatie. Statische configuratie vereist handmatige invoer van de netwerk gegevens."
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:4861
msgid "If an <acronym>IPv6</acronym> router is available, select <guibutton>[ Yes ]</guibutton> in the next menu to automatically configure the network interface. The installer will appear to pause for a minute or so as it finds the router and obtains the addressing information for the system."
-msgstr ""
+msgstr "Als er een <acronym>IPv6</acronym> router beschikbaar is, kies dan <guibutton>[ YES ]</guibutton> in het volgende menu om de netwerkkaart automatisch te configureren. De installer lijkt een moment te pauzeren wanneer de router opgezocht wordt en de adres gegeven voor het systeem worden opgevraagd."
#. (itstool) path: figure/title
#: book.translate.xml:4868
msgid "Choose IPv6 SLAAC Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Het kiezen van IPv6 SLAAC configuratie"
#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
@@ -3944,12 +3944,12 @@ msgstr "external ref='bsdinstall/bsdinstall-configure-network-interface-slaac' m
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:4877
msgid "If an <acronym>IPv6</acronym> router is not available, select <guibutton>[ No ]</guibutton> and input the following addressing information in this menu:"
-msgstr ""
+msgstr "Als er geen <acronym>IPv6</acronym> router beschikbaar is, selecteer <guibutton>[ NO ]</guibutton> en vul de volgende adres gegevens in in het menu:"
#. (itstool) path: figure/title
#: book.translate.xml:4882
msgid "IPv6 Static Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "IPv6 Statische configuratie"
#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
@@ -3964,17 +3964,17 @@ msgstr "external ref='bsdinstall/bsdinstall-configure-network-interface-ipv6-sta
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:4893
msgid "<literal>IPv6 Address</literal> - The <acronym>IPv6</acronym> address assigned to this computer. The address must be unique and not already in use by another piece of equipment on the local network."
-msgstr ""
+msgstr "<literal>IPv6 Address</literal> - Het <acronym>IPv6</acronym> adres toegewezen aan deze computer. Het adres moet uniek zijn en niet reeds in gebruik door andere apparatuur op het lokale netwerk."
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:4900
msgid "<literal>Default Router</literal> - The <acronym>IPv6</acronym> address of the network's default gateway."
-msgstr ""
+msgstr "<literal>Default Router</literal> - Het <literal>IPv6</literal> adres van de standaardgateway op het lokale netwerk."
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:4906
msgid "The last network configuration menu is used to configure the Domain Name System (<acronym>DNS</acronym>) resolver, which converts hostnames to and from network addresses. If <acronym>DHCP</acronym> or <acronym>SLAAC</acronym> was used to autoconfigure the network interface, the <literal>Resolver Configuration</literal> values may already be filled in. Otherwise, enter the local network's domain name in the <literal>Search</literal> field. <literal>DNS #1</literal> and <literal>DNS #2</literal> are the <acronym>IPv4</acronym> and/or <acronym>IPv6</acronym> addresses of the <acronym>DNS</acronym> servers. At least one <acronym>DNS</acronym> server is required."
-msgstr ""
+msgstr "Het laatste netwerk configuratie menu wordt gebruik om de Domain Name System (<acronym>DNS</acronym>) resolver te configureren, welke hostnamen van en naar netwerk adressen zal vertalen. Als <acronym>DHCP</acronym> of <acronym>SLAAC</acronym> was gebruikt om de netwerkkaart automatisch te configureren, kan het zijn dat de <literal>Resolver Configuration</literal> waarden reeds ingevuld zijn. In het andere geval vul de naam in van het lokale netwerk domein in het <literal>Search</literal> veld. <literal>DNS #1</literal> en <literal>DNS #2</literal> zijn de <acronym>IPv4</acronym> en/of <acronym>IPv6</acronym> adressen van de <acronym>DNS</acronym> servers. Er is minstens één <acromym>DNS</acronym> server benodigd."
#. (itstool) path: figure/title
#: book.translate.xml:4920
@@ -3999,7 +3999,7 @@ msgstr "Instellen van de tijdzone"
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:4933
msgid "The next menu asks if the system clock uses <acronym>UTC</acronym> or local time. When in doubt, select <guibutton>[ No ]</guibutton> to choose the more commonly-used local time."
-msgstr ""
+msgstr "Het volgende menu zal vragen of de systeem klok gebruik maatk van <acronym>UTC</acronym> of lokale tijd. Wanneer er getwijfeld wordt, selecteer <guibutton>[ NO ]</guibutton> om de meer gebruikte lokale tijd te kiezen."
#. (itstool) path: figure/title
#: book.translate.xml:4939
@@ -4019,12 +4019,12 @@ msgstr "external ref='bsdinstall/bsdinstall-set-clock-local-utc' md5='__failed__
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:4948
msgid "The next series of menus are used to determine the correct local time by selecting the geographic region, country, and time zone. Setting the time zone allows the system to automatically correct for regional time changes, such as daylight savings time, and perform other time zone related functions properly."
-msgstr ""
+msgstr "De volgende serie menu's worden gebruikt om de correcte lokale tijd te bepalen door de geografische regio, land en tijdzone te selecteren. Het instellen van de tijd zone stelt het systeem in staat om automatisch regionele tijdsveranderingen door te voeren, zoals zomertijd en het juist doorvoeren van andere tijd gerelateerde functies."
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:4955
msgid "The example shown here is for a machine located in the Eastern time zone of the United States. The selections will vary according to the geographical location."
-msgstr ""
+msgstr "Het getoonde voorbeeld is voor een machine welke zich in de Oosterse tijdzone van de Verenigde Staten bevind. De keuzes zullen anders zijn naam gelang de geografische locatie."
#. (itstool) path: figure/title
#: book.translate.xml:4960
@@ -4044,12 +4044,12 @@ msgstr "external ref='bsdinstall/bsdinstall-timezone-region' md5='__failed__'"
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:4969
msgid "The appropriate region is selected using the arrow keys and then pressing <keycap>Enter</keycap>."
-msgstr ""
+msgstr "De juiste regio wordt geselecteerd met behulp van de pijl toetsen en het drukken op <keycap>Enter</keycap>."
#. (itstool) path: figure/title
#: book.translate.xml:4973
msgid "Select a Country"
-msgstr "Selecteer een land."
+msgstr "Selecteer een land"
#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
@@ -4114,12 +4114,12 @@ msgstr "Services activeren"
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:5016
msgid "The next menu is used to configure which system services will be started whenever the system boots. All of these services are optional. Only start the services that are needed for the system to function."
-msgstr ""
+msgstr "Het volgende menu wordt gebruikt om te bepalen welke systeem diensten worden gestart tijdens het opstarten van het systeem. Al deze diensten zijn optioneel. Start alleen de diensten die nodig zijn voor het systeem om te functioneren."
#. (itstool) path: figure/title
#: book.translate.xml:5022
msgid "Selecting Additional Services to Enable"
-msgstr ""
+msgstr "Het selecteren van additionele diensten die ingeschakeld moeten worden"
#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
@@ -4134,27 +4134,27 @@ msgstr "external ref='bsdinstall/bsdinstall-config-services' md5='__failed__'"
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:5031
msgid "Here is a summary of the services which can be enabled in this menu:"
-msgstr ""
+msgstr "Hier volgt een samenvatting van de diensten die ingeschakeld kunnen worden in dit menu:"
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:5036
msgid "<literal>sshd</literal> - The Secure Shell (<acronym>SSH</acronym>) daemon is used to remotely access a system over an encrypted connection. Only enable this service if the system should be available for remote logins."
-msgstr ""
+msgstr "<literal>sshd</literal> - De Secure Shell (<acroynm>SSH</acronym>) daemon wordt gebruikt om een systeem op afstand te benaderen over een beveiligde verbinding. Schakel deze dienst alleen in als het systeem beschikbaar moet zijn voor inloggen op afstand."
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:5044
msgid "<literal>moused</literal> - Enable this service if the mouse will be used from the command-line system console."
-msgstr ""
+msgstr "<literal>moused</literal> - Schakel deze dienst in als een muis gebruikt wordt op de command-regel systeem console."
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:5050
msgid "<literal>ntpd</literal> - The Network Time Protocol (<acronym>NTP</acronym>) daemon for automatic clock synchronization. Enable this service if there is a <trademark class=\"registered\">Windows</trademark>, Kerberos, or <acronym>LDAP</acronym> server on the network."
-msgstr ""
+msgstr "<literal>ntpd</literal> - De Network Time Protocol (<acronym>NTP</acronym>) daemon voor automatische klok synchronisatie. Schakel deze dienst in als er een <trademark class=\"registered\">Windows</trademark>, Kerberos of <acronym>LDAP</acronym> server op het netwerk is."
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:5058
msgid "<literal>powerd</literal> - System power control utility for power control and energy saving."
-msgstr ""
+msgstr "<literal>powerd</literal> - Een systeem power gereedschap voor power controle en energiebesparing."
#. (itstool) path: sect2/title
#. (itstool) path: figure/title
@@ -4165,7 +4165,7 @@ msgstr "Het inschakelen van crash dumps"
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:5067
msgid "The next menu is used to configure whether or not crash dumps should be enabled. Enabling crash dumps can be useful in debugging issues with the system, so users are encouraged to enable crash dumps."
-msgstr ""
+msgstr "Het volgende menu wordt gebruikt om te configureren of er wel of geen crashdumps ingeschakeld moeten worden. Het inschakelen van crashdumps kan handig zijn in probleem oplossing voor het systeem, dus gebruikers worden aangeraden om crashdumps in te schakelen."
#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
@@ -4185,7 +4185,7 @@ msgstr "Gebruikers toevoegen"
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:5086
msgid "The next menu prompts to create at least one user account. It is recommended to login to the system using a user account rather than as <systemitem class=\"username\">root</systemitem>. When logged in as <systemitem class=\"username\">root</systemitem>, there are essentially no limits or protection on what can be done. Logging in as a normal user is safer and more secure."
-msgstr ""
+msgstr "Het volgende menu vraagt om minstens één gebruikers account aan te maken. Het is aangeraden om op het systeem in te loggen met een gebruikersaccount in plaats van als <systemitem class=\"username\">root</systemitem>. Wanneer er ingelogged als als <systemitem class=\"username\">root</systemitem>, zijn er vrijwel geen limitaties of beveiliging met wat er gedaan kan worden. Inloggen als een normale gebruiker is veiliger en zekerder."
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:5093
@@ -4210,7 +4210,7 @@ msgstr "external ref='bsdinstall/bsdinstall-adduser1' md5='__failed__'"
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:5106
msgid "Follow the prompts and input the requested information for the user account. The example shown in <xref linkend=\"bsdinstall-add-user2\"/> creates the <systemitem class=\"username\">asample</systemitem> user account."
-msgstr ""
+msgstr "Volg de aanwijzigingen en geef de gevraagde informatie voor het gebruikers account. Het voorbeeld getoond in <xref linkend=\"bsdinstall-add-user2\"/> maakt het <systemitem class=\"username\">asample</systemitem> gebruikers account aan."
#. (itstool) path: figure/title
#: book.translate.xml:5110
@@ -4225,7 +4225,7 @@ msgstr "Gebruikersinformatie invoeren"
#: book.translate.xml:5114
msgctxt "_"
msgid "external ref='bsdinstall/bsdinstall-adduser2' md5='__failed__'"
-msgstr ""
+msgstr "external ref='bsdinstall/bsdinstall-adduser2' md5='__failed__'"
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:5119
@@ -4235,82 +4235,82 @@ msgstr "Hier is een samenvatting van de informatie in te voeren:"
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:5123
msgid "<literal>Username</literal> - The name the user will enter to log in. A common convention is to use the first letter of the first name combined with the last name, as long as each username is unique for the system. The username is case sensitive and should not contain any spaces."
-msgstr ""
+msgstr "<literal>Username</literal> - De naam die de gebruiker nodig heeft om in te loggen. Een veel voorkomende conventie is om de eerste letter van de voornaam te gebruiken in combinatie met de achternaam, zolang elke gebruiker uniek is voor het systeem. De gebruikersnaam is hoofdlettergevoelig en mag geen spaties bevatten."
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:5132
msgid "<literal>Full name</literal> - The user's full name. This can contain spaces and is used as a description for the user account."
-msgstr ""
+msgstr "<literal>Full name</literal> - De volledige naam van de gebruiker. Dit kan spaties bevatten en wordt gebruikt als een beschrijving voor de gebruikersaccount."
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:5138
msgid "<literal>Uid</literal> - User <acronym>ID</acronym>. Typically, this is left blank so the system will assign a value."
-msgstr ""
+msgstr "<literal>Uid</literal> - User <acronym>ID</acronym>. Meestal is het vak leeg gelaten zodat het systeem een waarde zal toewijzen."
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:5144
msgid "<literal>Login group</literal> - The user's group. Typically this is left blank to accept the default."
-msgstr ""
+msgstr "<literal>Login group</literal> - Groep van de gebruiker. Meestal is dit is leeg om de standaard instelling te accepteren."
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:5149
msgid "<literal>Invite <replaceable>user</replaceable> into other groups?</literal> - Additional groups to which the user will be added as a member. If the user needs administrative access, type <literal>wheel</literal> here."
-msgstr ""
+msgstr "<literal>Invite <replaceable>user</replaceable> into other groups?</literal> -Extra groepen waaraan de gebruiker zal worden toegevoegd als lid. Als de gebruiker beheerdersrechten nodig heeft, is <literal>wheel</literal> nodig."
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:5157
msgid "<literal>Login class</literal> - Typically left blank for the default."
-msgstr ""
+msgstr "<literal>Login class</literal> - meestal leeg voor de standaardwaarde."
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:5162
msgid "<literal>Shell</literal> - Type in one of the listed values to set the interactive shell for the user. Refer to <xref linkend=\"shells\"/> for more information about shells."
-msgstr ""
+msgstr "<literal>Shell</literal> - Type in een van de vermelde waarden om de interactieve shell in te stellen voor de gebruiker. Bekijk <xref linkend=\"shells\"/> voor meer informatie over shells."
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:5169
msgid "<literal>Home directory</literal> - The user's home directory. The default is usually correct."
-msgstr ""
+msgstr "<literal>Home directory</literal> - Basismap van de gebruiker. De standaardwaarde is meestal de juiste."
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:5174
msgid "<literal>Home directory permissions</literal> - Permissions on the user's home directory. The default is usually correct."
-msgstr ""
+msgstr "<literal>Home directory permissions</literal> - Machtigingen voor de basismap van de gebruiker. De standaardwaarde is meestal de juiste."
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:5180
msgid "<literal>Use password-based authentication?</literal> - Typically <literal>yes</literal> so that the user is prompted to input their password at login."
-msgstr ""
+msgstr "<literal>Use password-based authentication?</literal> - Meestal <literal>yes</literal> zodat de gebruiker wordt gevraagd om hun wachtwoord bij het inloggen."
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:5186
msgid "<literal>Use an empty password?</literal> - Typically <literal>no</literal> as it is insecure to have a blank password."
-msgstr ""
+msgstr "<literal>Use an empty password?</literal> - Meestal <literal>no</literal> aangezien het onveilig is om een leeg wachtwoord te hebben."
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:5192
msgid "<literal>Use a random password?</literal> - Typically <literal>no</literal> so that the user can set their own password in the next prompt."
-msgstr ""
+msgstr "<literal>Use a random password?</literal> - Meestal <literal>no</literal> zodat de gebruiker een eigen wachtwoord bij de volgende prompt kan instellen."
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:5198
msgid "<literal>Enter password</literal> - The password for this user. Characters typed will not show on the screen."
-msgstr ""
+msgstr "<literal>Enter password</literal> - Het wachtwoord voor deze gebruiker. Getypte tekens worden niet weergegeven op het scherm."
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:5204
msgid "<literal>Enter password again</literal> - The password must be typed again for verification."
-msgstr ""
+msgstr "<literal>Enter password again</literal> - Het wachtwoord moet opnieuw worden ingevoerd ter verificatie."
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:5209
msgid "<literal>Lock out the account after creation?</literal> - Typically <literal>no</literal> so that the user can login."
-msgstr ""
+msgstr "<literal>Lock out the account after creation?</literal> - Meestal <literal>no</literal> zodat de gebruiker kan inloggen."
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:5215
msgid "After entering everything, a summary is shown for review. If a mistake was made, enter <literal>no</literal> and try again. If everything is correct, enter <literal>yes</literal> to create the new user."
-msgstr ""
+msgstr "Na het invoeren van alles, wordt een samenvatting weergegeven voor controle. Als een fout is gemaakt, geef <literal>no</literal> en probeer het opnieuw. Als alles correct is, geef op <literal>yes</literal> om de nieuwe gebruiker te maken."
#. (itstool) path: figure/title
#: book.translate.xml:5221
@@ -4325,17 +4325,17 @@ msgstr "Uit gebruiker en groeps beheer gaan"
#: book.translate.xml:5225
msgctxt "_"
msgid "external ref='bsdinstall/bsdinstall-adduser3' md5='__failed__'"
-msgstr ""
+msgstr "external ref='bsdinstall/bsdinstall-adduser3' md5='__failed__'"
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:5230
msgid "If there are more users to add, answer the <literal>Add another user?</literal> question with <literal>yes</literal>. Enter <literal>no</literal> to finish adding users and continue the installation."
-msgstr ""
+msgstr "Als er meer gebruikers zijn om toe te voegen, beantwoord de <literal>Add another user?</literal> vraag met <literal>yes</literal>. Voer <literal>no</literal> in als u klaar bent met het toevoegen van gebruikers en om de installatie te vervolgen."
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:5235
msgid "For more information on adding users and user management, see <xref linkend=\"users-synopsis\"/>."
-msgstr ""
+msgstr "Voor meer informatie over het toevoegen van gebruikers en het beheren van gebruikers, zie <xref linkend=\"users-synopsis\"/>."
#. (itstool) path: sect2/title
#. (itstool) path: figure/title
@@ -4346,7 +4346,7 @@ msgstr "Definitieve configuratie"
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:5242
msgid "After everything has been installed and configured, a final chance is provided to modify settings."
-msgstr ""
+msgstr "Nadat alles is geïnstalleerd en geconfigureerd, wordt er een laatste kans gegeven om instellingen aan te passen."
#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
@@ -4361,47 +4361,47 @@ msgstr "external ref='bsdinstall/bsdinstall-finalconfiguration' md5='__failed__'
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:5255
msgid "Use this menu to make any changes or do any additional configuration before completing the installation."
-msgstr ""
+msgstr "Gebruik dit menu om wijzigingen te maken of om extra configuratie te doen voordat de installatie wordt voltooid."
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:5260
msgid "<literal>Add User</literal> - Described in <xref linkend=\"bsdinstall-addusers\"/>."
-msgstr ""
+msgstr "<literal>Add User</literal> - Beschreven in <xref linkend=\"bsdinstall-addusers\" />."
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:5264
msgid "<literal>Root Password</literal> - Described in <xref linkend=\"bsdinstall-post-root\"/>."
-msgstr ""
+msgstr "<literal>Root Password</literal> - Beschreven in <xref linkend=\"bsdinstall-post-root\"/>."
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:5268
msgid "<literal>Hostname</literal> - Described in <xref linkend=\"bsdinstall-hostname\"/>."
-msgstr ""
+msgstr "<literal>Hostname</literal> - Beschreven in <xref linkend=\"bsdinstall-hostname\"/>."
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:5272
msgid "<literal>Network</literal> - Described in <xref linkend=\"bsdinstall-config-network-dev\"/>."
-msgstr ""
+msgstr "<literal>Network</literal> - Beschreven in <xref linkend=\"bsdinstall-config-network-dev\"/>."
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:5276
msgid "<literal>Services</literal> - Described in <xref linkend=\"bsdinstall-sysconf\"/>."
-msgstr ""
+msgstr "<literal>Services</literal> - Beschreven in <xref linkend=\"bsdinstall-sysconf\"/>."
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:5280
msgid "<literal>Time Zone</literal> - Described in <xref linkend=\"bsdinstall-timezone\"/>."
-msgstr ""
+msgstr "<literal>Time Zone</literal> - Beschreven in <xref linkend=\"bsdinstall-timezone\"/>."
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:5284
msgid "<literal>Handbook</literal> - Download and install the FreeBSD Handbook."
-msgstr ""
+msgstr "<literal>Handbook</literal> - Download en installeer het FreeBSD handboek."
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:5289
msgid "After any final configuration is complete, select <guibutton>Exit</guibutton>."
-msgstr ""
+msgstr "Nadat de definitieve configuratie is voltooid, selecteer <guibutton>Exit</guibutton>."
#. (itstool) path: figure/title
#. (itstool) path: sect2/title
@@ -4417,12 +4417,12 @@ msgstr "Handmatig configuratie"
#: book.translate.xml:5297
msgctxt "_"
msgid "external ref='bsdinstall/bsdinstall-final-modification-shell' md5='__failed__'"
-msgstr ""
+msgstr "external ref='bsdinstall/bsdinstall-final-modification-shell' md5='__failed__'"
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:5302
msgid "<application>bsdinstall</application> will prompt if there are any additional configuration that needs to be done before rebooting into the new system. Select <guibutton>[ Yes ]</guibutton> to exit to a shell within the new system or <guibutton>[ No ]</guibutton> to proceed to the last step of the installation."
-msgstr ""
+msgstr "<application>bsdinstall</application> zal vragen als er additionele configuratie gedaan moet worden voordat het nieuwe systeem opgestart kan worden. Selecteer <guibutton>[ YES ]</guibutton> om naar een shell te gaan in het nieuwe systeem of <guibutton>[ No ]</guibutton> om door te gaan naar de laatste stap van de installatie."
#. (itstool) path: figure/title
#: book.translate.xml:5311
@@ -4442,12 +4442,12 @@ msgstr "external ref='bsdinstall/bsdinstall-mainexit' md5='__failed__'"
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:5320
msgid "If further configuration or special setup is needed, select <guibutton>[ Live CD ]</guibutton> to boot the install media into Live <acronym>CD</acronym> mode."
-msgstr ""
+msgstr "Als er meer configuratie of een speciale setup nodig is, selecteer <guibutton>[ Live CD ]</guibutton> om op te starten met de installatie media in Live <acronym>CD</acronym> mode."
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:5325
msgid "If the installation is complete, select <guibutton>[ Reboot ]</guibutton> to reboot the computer and start the new FreeBSD system. Do not forget to remove the FreeBSD install media or the computer may boot from it again."
-msgstr ""
+msgstr "Als de installatie compleet is, selecteer <guibutton>[ Reboot ]</guibutton> om de computer te herstarten en het nieuwe FreeBSD systeem op te starten. Vergeet niet om eventuele FreeBSD installatie media te verwijderen omdat anders de computer wellicht wederom hiervanaf opstart."
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:5331
@@ -4457,12 +4457,12 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:5340
msgid "The messages that appeared during boot can be reviewed by pressing <keycap>Scroll-Lock</keycap> to turn on the scroll-back buffer. The <keycap>PgUp</keycap>, <keycap>PgDn</keycap>, and arrow keys can be used to scroll back through the messages. When finished, press <keycap>Scroll-Lock</keycap> again to unlock the display and return to the console. To review these messages once the system has been up for some time, type <command>less /var/run/dmesg.boot</command> from a command prompt. Press <keycap>q</keycap> to return to the command line after viewing."
-msgstr ""
+msgstr "De berichten die langskomen tijdens het opstarten kunnen bekeken worden door <keycap>Scroll-Lock</keycap> in te drukken om de scroll-back buffer in te schakelen. De <keycap>PgUp</keycap>, <keycap>PgDn</keycap> en pijl toetsen kunnen gebruikt worden om door de berichten heen te scrollen. Indien gereed druk wederom op <keycap>Scroll-Lock</keycap> om het scherm weer vrij te geven en om terug te keren naar de console. Om deze berichten nogmaals te bekijken als het systeem enige tijd geleden opgestart is, type <command>less /var/run/dmesg.boot</command> vanaf een commando prompt. Door op <keycap>q</keycap> te drukken komt men terug op de commando regel."
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:5352
msgid "If <application>sshd</application> was enabled in <xref linkend=\"bsdinstall-config-serv\"/>, the first boot may be a bit slower as the system will generate the <acronym>RSA</acronym> and <acronym>DSA</acronym> keys. Subsequent boots will be faster. The fingerprints of the keys will be displayed, as seen in this example:"
-msgstr ""
+msgstr "Indien <application>sshd</application> ingeschakeld is in <xref linkend=\"bsdinstall-config-serv\"/>, zal de eerste keer opstarten wellicht een stukje langzamer zijn omdat het systeem <acronym>RSA</acronym> en <acronym>DSA</acronym> keys aanmaakt. Volgende keren opstarten zullen sneller vergaan. De vingerafdrukken van de keys zullen worden getoond zoals in dit voorbeeld:"
#. (itstool) path: sect2/screen
#: book.translate.xml:5358
@@ -4504,21 +4504,56 @@ msgid ""
"+-----------------+\n"
"Starting sshd."
msgstr ""
+"Generating public/private rsa1 key pair.\n"
+"Your identification has been saved in /etc/ssh/ssh_host_key.\n"
+"Your public key has been saved in /etc/ssh/ssh_host_key.pub.\n"
+"The key fingerprint is:\n"
+"10:a0:f5:af:93:ae:a3:1a:b2:bb:3c:35:d9:5a:b3:f3 root@machine3.example.com\n"
+"The key's randomart image is:\n"
+"+--[RSA1 1024]----+\n"
+"| o.. |\n"
+"| o . . |\n"
+"| . o |\n"
+"| o |\n"
+"| o S |\n"
+"| + + o |\n"
+"|o . + * |\n"
+"|o+ ..+ . |\n"
+"|==o..o+E |\n"
+"+-----------------+\n"
+"Generating public/private dsa key pair.\n"
+"Your identification has been saved in /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.\n"
+"Your public key has been saved in /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub.\n"
+"The key fingerprint is:\n"
+"7e:1c:ce:dc:8a:3a:18:13:5b:34:b5:cf:d9:d1:47:b2 root@machine3.example.com\n"
+"The key's randomart image is:\n"
+"+--[ DSA 1024]----+\n"
+"| .. . .|\n"
+"| o . . + |\n"
+"| . .. . E .|\n"
+"| . . o o . . |\n"
+"| + S = . |\n"
+"| + . = o |\n"
+"| + . * . |\n"
+"| . . o . |\n"
+"| .o. . |\n"
+"+-----------------+\n"
+"Starting sshd."
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:5394
msgid "Refer to <xref linkend=\"openssh\"/> for more information about fingerprints and <acronym>SSH</acronym>."
-msgstr ""
+msgstr "Bekijk <xref linkend=\"openssh\"/> voor meer informatie over vingerafdrukken en <acronym>SSH</acronym>."
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:5397
msgid "FreeBSD does not install a graphical environment by default. Refer to <xref linkend=\"x11\"/> for more information about installing and configuring a graphical window manager."
-msgstr ""
+msgstr "FreeBSD installeert standaard geen grafische omgeving. Bekijk <xref linkend=\"x11\"/> voor meer informatie over het installeren en configureren van een grafische windowmanager."
#. (itstool) path: sect2/para
#: book.translate.xml:5401
msgid "Proper shutdown of a FreeBSD computer helps protect data and hardware from damage. <emphasis>Do not turn off the power before the system has been properly shut down!</emphasis> If the user is a member of the <systemitem class=\"groupname\">wheel</systemitem> group, become the superuser by typing <command>su</command> at the command line and entering the <systemitem class=\"username\">root</systemitem> password. Then, type <command>shutdown -p now</command> and the system will shut down cleanly, and if the hardware supports it, turn itself off."
-msgstr ""
+msgstr "Een correcte afsluiting van een FreeBSD computer helpt om data en hardware te beschermen tegen schade. <emphasis>Schakel de stroom niet af voordat het systeem netjes afgesloten is!</emphasis>. Als een gebruiker lid is van de <systemitem class=\"groupname\">wheel</systemitem> groep, kan die supergebruiker worden door het typen van <command>su</command> op de commando regel, en vervolgens het wachtwoord van <systemitem class=\"username\">root</systemitem> in te vullen. Druk daarna op <command>shutdown -p now</command> en het systeem zal netjes afsluiten en als de hardware dit ondersteund zichzelf uitschakelen."
#. (itstool) path: sect1/title
#. (itstool) path: sect2/title
@@ -4538,7 +4573,7 @@ msgstr "<primary>installation</primary> <secondary>troubleshooting</secondary>"
#. (itstool) path: sect1/para
#: book.translate.xml:5420
msgid "This section covers basic installation troubleshooting, such as common problems people have reported."
-msgstr ""
+msgstr "Deze sectie behandelt de basis installatie problemen, zoals gemeenschappelijke problemen die mensen hebben gemeld."
#. (itstool) path: sect1/para
#: book.translate.xml:5424
@@ -4659,7 +4694,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:5578
msgid "What devices and device nodes are."
-msgstr ""
+msgstr "Wat apparaten en apparaat nodes zijn."
#. (itstool) path: listitem/para
#: book.translate.xml:5582
@@ -6491,7 +6526,7 @@ msgstr "<filename>/dev/</filename>"
#. (itstool) path: row/entry
#: book.translate.xml:7164
msgid "Device nodes. Refer to <citerefentry><refentrytitle>intro</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> for details."
-msgstr ""
+msgstr "Apparaat nodes. Bekijk <citerefentry><refentrytitle>intro</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> voor details."
#. (itstool) path: row/entry
#: book.translate.xml:7169
@@ -8249,8 +8284,8 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: sect1/para
#: book.translate.xml:8778
-msgid "Most devices in a FreeBSD must be accessed through special files called device nodes, which are located in <filename>/dev</filename>."
-msgstr ""
+msgid "Most devices in FreeBSD must be accessed through special files called device nodes, which are located in <filename>/dev</filename>."
+msgstr "De meeste apparaten in FreeBSD worden benaderd door een speciaal bestand genaamd apparaat nodes, welke te vinden zijn in <filename>/dev</filename>."
#. (itstool) path: sect1/title
#: book.translate.xml:8784