Η Λίστα Συχνών Ερωτήσεων δεν είναι προσβάσιμη από αυτή τη διεύθυνση πλέον. Η νέα της διεύθυνση είναι: ../doc/el_GR.ISO8859-7/books/faq/index.html. Ο φυλλομετρητής σας θα φορτώσει αυτόματα αυτή τη σελίδα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αν δε γίνει αυτόματα αυτό, ακολουθήστε τον παραπάνω σύνδεσμο και ενημερώστε τους σελιδοδείκτες σας να δείχνουν στη νέα διεύθυνση.