]> &title; $FreeBSD$

Deze pagina bevat verschillende &os; illustraties. Suggesties voor toevoegingen kunnen gemaild worden aan www@FreeBSD.org. Neem notitie van het gebruiksbeleid voor deze illustraties.

BSD Daemon

BSD
	      Daemon 
Gemaakt door &a.phk;
Bron: /usr/share/examples/BSD_daemon/ op &os; systemen.
BSD Daemon met een hamer BSD Daemon als ober
BSD Daemon als nieuwsredacteur BSD Daemon leest documentatie BSD Daemon levert de nieuwste uitgave

Powered by &os; Logo's

Powered
	      by &os; Logo Powered by &os; Logo
Powered by &os; Logo Powered by &os; Logo &os; Hardware Partner Logo

&os; The
	Power To Serve Logo

&os; The
	Power To Serve Logo

&os; The
	Power To Serve Logo

&os; The
	Power To Serve Logo

Oude advertentiebanners

Adv
	    Banner1 Adv
	    Banner2

Grafisch gebruik

De bovenstaande Powered by &os; logo's kunnen gedownload worden en mogen worden weergegeven op persoonlijke en zakelijke webpagina's die worden geserveerd door &os; machines. Voor het gebruik van dit logo of de verschijning van de BSD Daemons met winstoogmerk is toestemming nodig van Brian Tao (maker van het power logo) en Marshall Kirk McKusick (houder van het copyright voor de afbeelding van de BSD Daemon).

&a.phk;'s afbeelding van de BSD Daemon is uitgebracht onder THE BEER-WARE LICENSE. Zie de README voor meer informatie.

Handelsmerken

De &os; Foundation houdt verschillende handelsmerken gerelateerd aan &os; (waaronder het handelsmerk voor de term &os; zelf). Lees voor meer informatie over deze handelsmerken de &os; Trademark Usage Terms and Conditions.