]> &title; $FreeBSD$

Migratie in uitvoering

Ons foutrapportagesysteem is momenteel niet beschikbaar wegens onderhoud.

Foutrapporten kunnen worden verstuurd maar worden in een wachtrij gezet.

U krijgt GEEN onmiddelijk antwoord.

Bugs

Dank u voor het nemen van de tijd om een probleem met betrekking tot &os; te melden.

Met dit formulier kunt u Probleemrapporten insturen over problemen waarvan u denkt dat het bugs zijn in de broncode, de documentatie of deze website. Als u problemen heeft met de installatie van &os; of vragen heeft in de vorm "waarom werkt x niet" of "werkt &os; met y", richt die vragen dan aan de juiste ondersteuningsplatformen. Zie de pagina ondersteuning voor meer informatie.

Neem voor het invullen van het formulier even de tijd om de richtlijnen voor &os; Probleemrapporten schrijven te lezen. Dit kan u tijd en frustratie besparen in relatie tot uw probleem. Bekijk voor het insturen of uw probleem niet eerder is aangemeld of vermeld staat in de FAQ.

Vul het formulier alstublieft zo volledig mogelijk in. Zorg ervoor dat u het veld "Omgeving" als gevraagd invult met de uitvoer van de machine waarop het probleem zich voordeed.

Opmerking: knippen/plakken verpest TAB's en spaties. Gebruik dit webformulier niet om code als platte tekst in te sturen.

Tenzij u expliciet anders aangeeft, vallen alle wijzigingen die u instuurt aan het &os; project onder dezelfde licentie als &os;. Het emailadres dat u gebruikt is publiekelijk beschikbaar via de webinterface, dus zorgt u voor een effectieve spamfilter.

Als u een patch-bestand instuurt, let er dan op dat we alleen de inhoudtypes text/* en application/shar accepteren, en dat uw browser daarom het juiste type verstuurt. Als uw browser dat niet wilt, is een goede manier om het te overtuigen er zeker van te zijn dat de bestandsnaam eindigt met '.txt'.

Wees tenslotte gewaarschuwd dat deze pagina verwacht dat u afbeeldingen kunt zien als maatregel tegen misbruik van het systeem. Het is vervelend dat deze maatregelen nodig zijn, maar onontkoombaar. Als u deze afbeeldingen om welke reden dan ook niet kunt zien, accepteert u dan onze verontschuldigingen voor het ongemak en stuur uw rapport dan per email aan het bugbusters team zodat zij het in het bugtrackingsysteem kunnen melden.

Opmerking: sla uw werk op voordat u op 'submit' klikt. Als uw machine beelden cached, of als u er langer dan 45 minuten overdoet om het formulier in te vullen, kunt u een oud beeld te zien krijgen waardoor uw rapport wordt geweigerd. Afhankelijk van uw browser, is het mogelijk dat u in dit geval werk verliest. Help uzelf deze frustratie te voorkomen.

:


:


:


:


:

:

:


:


:


:


:


: