]> &header;

FreeBSD için bu web sitesinde, diðer sitelerde birçok doküman mevcuttur.

Bu sitede

Bu sitede bulunan tüm dokümanlar birçok deðişik formatta indirilebilir(HTML, Postscript, PDF, ve diðerleri) ve bu dokümanlar deðişik sıkıştırma algoritmaları ile sıkıştırılmıştır (BZip2, Zip). Bu dokümanlar FreeBSD FTP sitesinde bulunmaktadır.

Bu belge FreeBSD Dokümantasyon Projesitarafından yapılmakta ve devam ettirilmektedir ve bizler yeni doküman ekleyecek ve eski dokümanlar devam ettirecek insanlar aramaktayız.

Kitaplar

FreeBSD SSS (faq)
FreeBSD 'nin bütün yönlerini içeren Sıkça Sorulan Sorular ve cevapları.

FreeBSD El kitabı (handbook)
FreeBSD kullanıcıları için kapsamlı ve sürekli gelişen bir kaynak.

FreeBSD Geliştiricisinin El kitabı (developers-handbook)
FreeBSD için yazılım geliştirmek isteyen insanlar için (Sadece FreeBSD 'y geliştiren insanlar için deðildir).

FreeBSD Mimarisi El kitabı (arch-handbook)
FreeBSD sistem geliştiricileri içindir. Bu kitap FreeBSD çekirdeði hakkında birçok yapısal bilgiler içerir.

Port El kitabı (porters-handbook)
Üçüncü parti bir yazılımı FreeBSD port sistemine çevirmek için en önemli kaynak.

"The Design and Implementation of the 4.4BSD Operating System" kitabının ikinci bölümü (design-44bsd)
Addison-Wesley tarafından bu bölüm FreeBSD 'nin temeli olan 4.4BSD işletim sisteminin dizaynını anlatır.

"The FreeBSD Corporate Networker's Guide" kitabının sekizinci bölümü (corp-net-guide)
Addison-Wesley tarafından baðışlanan bu bölüm FreeBSD işletim sistemi ile Windows, NT, and Novell gibi istemcilere yazıcı servis paylaşımının nasıl yapıldıðını anlatır.

Yeni başlayanlar için FreeBSD Dokümantasyon Projesi El kitabı (fdp-primer)
FreeBSD Dokümantasyon projesine katkıda bulunmak isteyenler için bir başlangıç kitabı.

Makaleler

5-STABLE için yol haritası (5-roadmap)
5-Stable sınıfının oluşturulabilmesi için orta vadeli geliştirim planı ve sürüm mühendisliði planları anlatılmaktadır.

Checkpoint VPN-1/Firewall-1 ve FreeBSD IPsec entegrasyonu (checkpoint)
Checkpoint VPN-1/Firewall-1 ve FreeBSD IPsec 'in berbaber çalışması için nasıl konfigüre edilmesi gerektiði anlatılmaktadır.

Committer Klavuzu (committers-guide)
FreeBSD committer 'ları için gerekli bilgiler.

Konsol Sunucusu Dokümanı (console-server)
Ucuz çoklu seri port kartı ile FreeBSD tabanlı konsol sunucusun nasıl kurulduðu anlatılmaktadır.

FreeBSD 'ye Katkıda Bulunmak (contributing)
FreeBSD Projesine nasıl katkıda bulunabilirsiniz

FreeBSD 'ye Katkıda Bulunanların Listesi (contributors)
FreeBSD 'nin gelişmesine katkıda bulunan orjanizasyonlar ve şahıslar.

FreeBSD ile CVS Ambarı Kurmak (cvs-freebsd)
FreeBSD projesi ile aynı CVSROOT altyapısını taşıyan bir CVS ambarı nasıl kurulur?

CVSup Detayları (cvsup-advanced)
CVSup sisteminin inceliði.

FreeBSD ile Çevirimli Firewall Kurulumu (dialup-firewall)
PPP ve ipfw kullanarak çevirimli að üzerinden atanmış; deðişken bir IP üzerinde firewall kurulumu.

Disksiz bir X sunucusu kurmak (diskless-x)
Disksiz bir X sunucusu kurulumu anlatılmaktadır.

FreeBSD 'de Euro Sembölü (euro)
FreeBSD ve alakalı yazılımların Euro sembolünü nasıl gösterebileceði anlatılır.

BSD 'i Açıklanıyor (explaining-bsd)
``BSD Nedir?'' sorusuna verilen bir cevap.

Sıfırdan FreeBSD (fbsd-from-scratch)
Bir FreeBSD sisteminin en sevdiðiniz portlarla beraber sıfırdan nasıl derleneceði, kurulacaðı ve konfigüre edileceði (boş bir dosya sistemine) anlatılmaktadır.

Fitreleme yapan Bridge 'ler (filtering-bridges)
FreeBSD sistemini router yerine bridge gibi konfigüre ederek firewall ve filtrelemenin nasıl gerçekleştirileceði anlatılır.

Fontlar ve FreeBSD (fonts)
FreeBSD içindeki deðişik font teknolojilerinin açıklamaları ve bunların deðişik programlar ile nasıl kullanıldıðı.

FreeBSD 'de Formatlama (formatting-media)
FreeBSD 'de taşınabilir ve sabit cihazların nasıl dilimleme, bölmeleme ve formatlama yapılacaðı anlatılır.

FreeBSD-questions mail listesinden en iyi sonucu nasıl alırsınız (freebsd-questions)
-questions mail listesinden yararlı bilgilerin nasıl alınabileceði anlatılır.

Hats 'lerle çalışmak (hats)
``hat'' (FreeBSD 'nin deðişik noktalarından sorumlu kişiler) ile birlikte nasıl çalışılacaðı anlatılmaktadır.

FreeBSD 'yi Yansılamak (hubs)
FreeBSD web sitesinin, CVSup sunucusunun, FTP sunucusunun nasıl yansılanacaðını anlatan bir başvuru kaynaðı

FreeBSD 'deki IPSEC işlevselliðinin baðımsız bir testi (ipsec-must)
FreeBSD IPsec fonksiyonelliðinin nasıl test edileceði anlatılır.

Java ve Jakarta Tomcat (java-tomcat)
Java ve Jakarta Tomcat 'in FreeBSD 'de kurulumu.

Laptoplarda FreeBSD (laptop)
FreeBSD 'yi laptoplarda nasıl kullanabilirsiniz.

MH El kitabı (mh)
MH mail okuma programının FreeBSD 'de nasıl kullanılacaðı.

FreeBSD 'nin diðer işletim sistemleri ile nasıl kullanılacaðı? (multi-os)
Aynı bilgisayar üzerinde deðişik işletim sistemlerinin FreeBSD ile nasıl kurulabileceði.

FreeBSD 'de ilk adımlar (new-users)
FreeBSD ve &unix; sistemini ilk kez kullanacaklar için.

Pluggable Authentication Modules (pam)
FreeBSD altında PAM sistemi ve modüllerinin nasıl kullanılacaðı.

FreeBSD Problem Rapor Sistemi Kotarma Klavuzu (pr-guidelines)
FreeBSD problem raporlarının kotarılması için tavsiyeler.

FreeBSD Problem Raporu yazmak (problem-reports)
FreeBSD Projesine bir problemi iletmenin nasıl yapıldıðı anlatılır.

FreeBSD 'de PXE boot sistemi (pxe)
FreeBSD ile Intel PXE sunucusunun nasıl kurulduðu ve FreeBSD istemcilerin PXE sunucusunu kullanarak nasıl boot edileceði anlatılmaktadır.

FreeBSD Sürüm Mühendisliði (releng)
FreeBSD sürüm mühendisliði takımının FreeBSD İşletim Sisteminin sürümlerini yaparken izlediði yollar. Ayrıca özel FreeBSD sürümü yapmak için kullanılacak olan araçlar anlatılır.

Üçüncü parti yazılımlar için FreeBSD Sürüm Mühendisliði (releng-packages)
FreeBSD sürüm mühendisleri tarafından resmi FreeBSD sürümlerinde yüksek kalitede paketlerin nasıl oluşturulacaðı anlatılmaktadır. Bu dökümanın geliştirilmesine devam edilmektedir fakat elinde sonunda FreeBSD.org "Paket Kümesi" tarafından kullanılan paket oluşturduðu, paketlerin sürüm cd'lerinde nasıl daðıldıðı ve paket setlerinin doðruluðunun nasıl araştırıldıðını da anlatacaktır.

Seri ve UART cihazlar (serial-uart)
FreeBSD 'de seri portların ve çok portlu seri arabirim kartlarının nasıl kullanıldıðı hakkında detaylı bilgi.

FreeBSD ve Katı Durumlu (Solid State) cihazlar (solid-state)
FreeBSD 'de katı durumlu disklerin nasıl kullanıldıðı anlatılır.

Yedekleme Cihazları (storage-devices)
FreeBSD'de ESDI disklerin, SCSI disklerin, teyplerin, ve CDROM sürücülerinin nasıl kullanıldıðı anlatılır.

Vinum: Güvenli sunucular için temel yapıtaşı (vinum)
FreeBSD 'de hata duyarlı sunucuların kurulumu ve bunun Vinum ile nasıl gerçellendiðinin adım adım gösterimi.

FreeBSD VM sisteminin tasarım parçaları (vm-design)
FreeBSD sanal hafıza sisteminin nasıl gerçellendiðinin anlatılır.

Zip sürücüler ve FreeBSD (zip-drive)
Iomega Zip (SCSI, IDE, ya da paralel) sürücülerinin nasıl formatlandıðı, baðlandıðı ve kullanıldıðı anlatılmaktadır.

Klavuz Sayfaları

FreeBSD
Sürüm: 1.0, 1.1, 1.1.5.1, 2.0, 2.0.5, 2.1.0, 2.1.5, 2.1.6.1, 2.1.7.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5.1, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.x-stable, 5.0, 5.1, 5.1-current, Ports.
Diðer Sistemler
Unix Yedinci Sürüm (V7), 2.8BSD, 2.9.1BSD, 2.10BSD, 2.11BSD, 4.3BSD Reno, NET/2, 386BSD 0.1, 4.4BSD Lite2, HP-UX, Linux, NetBSD, OpenBSD, Darwin, Plan 9, SunOS 4.x, SunOS 5.x, ULTRIX 4.2, and XFree86.

Diðer Dokümanlar

4.4BSD Belgeleri: 4.4BSD belgelerinin kendi FreeBSD makinanızda /usr/share/doc dizininde bulabileceðiniz (eðer doc daðıtımını kurduysanız) html versiyonu.

Info Belgeleri: /usr/share/info dizininde bulunan Info belgeleri (eðer doc daðıtımını kurduysanız).

Diðer web siteleri

FreeBSD hakkında birçok yararlı bilgi içeren baðımsız siteler.

Kitaplar

Makaleler

Linkler

Gerçek Dünyadan Linkler...

Basında FreeBSD

FreeBSD hakkında basında yayınlanan hikayeler.

Haber Grupları

Aşaðıdaki haber grupları FreBSD kullanıcıları için ayrılmıştır:

Ek Kaynaklar

2000 Yılı Uyumluluðu

The FreeBSD projesinin 2000 Yılı Uyumluluðu beyanı.

BSD Real-Quick (TM) Gazetesi

FreeBSD arenasında gerçekleşen gelişimleri içeren aylık (arasıra iki haftada bir çıkmaktadır) bir gazete freebsd-announce listesine bu gazeteyi e-posta vasıtasıyla almak için üye olabilirsiniz.

Kaynak Kod

FreeBSD işletim sisteminin çekirdeðinin kaynak kodunun html hali. Bu sayfa Warren Toomey tarafından hazırlanmaktadır.

Daemon News

BSD haberlerinde tartışmasız bir numara.

FreeBSD gibi bu belgeler zinciri de gönüllülerden oluşur. Bu projenin amacı düzeltmelerin ve yeni materyallerin duyurulmasıdır.

The FreeBSD Diary

FreeBSD Diary UNIX 'e yeni başlayanlar için birçok how-to 'dan oluşan bir sayfadır. Bu sitenin amacı deðişik portların adım adım nasıl kurulacaðının anlatılmasıdır.

The O'Reilly Network BSD Dev Center

BSD Dev Center FreeBSD ile alakalı ipuçları ve makaleler içeren iki köşeye sahiptir.

&footer;