aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/da_DK.ISO8859-1/articles/euro/article.sgml
blob: af2e5cce5f9e51c664acbab4e41516de0777497c (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1" standalone="no"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//FreeBSD//DTD DocBook XML V4.2-Based Extension//EN"
	"../../../share/sgml/freebsd42.dtd" [
<!ENTITY % entities PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook FreeBSD Entity Set//DA" "../../share/sgml/entities.ent">
%entities;
]>

<article lang="da">
 <articleinfo>
  <title>Euro symbolet p&aring;
   <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem></title>

  <authorgroup>
   <author>
	<firstname>Aaron</firstname>

	<surname>Kaplan</surname>

	<affiliation>
	 <address>
	  <email>aaron@lo-res.org</email>
	 </address>
	</affiliation>
   </author>
  </authorgroup>

  <copyright>
   <year>2002</year>
   <year>2003</year>
   <holder>The FreeBSD Documentation Project</holder>
  </copyright>

  <pubdate>$FreeBSD$</pubdate>

  <releaseinfo>$FreeBSD$</releaseinfo>

  <abstract>
   <para>Dette dokument vil fors&oslash;ge at hj&aelig;lpe dig med
	at komme i gang med det nye <keycap>euro</keycap> symbol
	p&aring; det nye keyboard du var n&oslash;dt til at
	k&oslash;be i starten af 2002 p&aring; grund af skiftet til
	den f&aelig;lles valuta. Vi vil f&oslash;rst fokusere
	p&aring; de mere vigtige dele, som det at v&aelig;re i stand
	til at vise symbolet korrekt p&aring; konsollen.
	Senere sektioner vil handle om konfiguration af specifikke
	programmer som for eksempel <application>X11</application>.
   </para>

   <para>Megen hj&aelig;lpende input kom fra Oliver Fromme, Tom Rhodes
	og utallige andre. Tak! uden jer ville denne artikel ikke have
	v&aelig;ret mulig!</para>

   &trans.da.jespersen;
  </abstract>
 </articleinfo>

 <sect1>
  <title>Euroen i en n&oslash;ddeskal</title>

  <para>Hvis du allerede f&oslash;ler dig komfortabel med
   <ulink url="../../books/handbook/l10n.html">lokalisering</ulink>
   som det er beskrevet i
   <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem> H&aring;ndbogen,
   er du m&aring;ske kun interesseret i de f&oslash;lgende fakta
   som lader dig komme hurtigt i gang:</para>

  <variablelist>
   <varlistentry>
	<term>ISO8859-15</term>

	<listitem>
	 <para>Dette er en lettere modificering af det almindeligt
	  brugte ISO8859-1 karaters&aelig;t. Det inkluderer eurosymbolet.
	  Det bruges til <envar>LANG</envar>, <envar>LC_CTYPE</envar>
	  milj&oslash; variabler.</para>
	</listitem>
   </varlistentry>

   <varlistentry>
	<term><filename>iso15-8x16.fnt</filename></term>

	<listitem>
	 <para>&man.vidcontrol.1; fonten til konsollen</para>
	</listitem>
   </varlistentry>

   <varlistentry>
	<term><filename>/usr/share/syscons/keymaps/*.iso.kbd</filename></term>

	<listitem>
	 <para>Passende tegns&aelig;t afh&aelig;ngigt af dit sprog.
	  S&aelig;t din <literal>keymap</literal> indtastning i
	  <filename>rc.conf</filename> til en af disse.</para>
	</listitem>
   </varlistentry>

   <varlistentry>
	<term><envar>LC_CTYPE</envar></term>

	<listitem>
	 <para>Bruges til at specificere den korrekte karakter type
	  p&aring; din lokalitet.</para>
	</listitem>
   </varlistentry>

   <varlistentry>
	<term><literal>XkbLayout "<replaceable>lang</replaceable>(euro)"</literal></term>

	<listitem>
	 <para>XFree86 konfigurations mulighed.</para>
	</listitem>
   </varlistentry>

   <varlistentry>
	<term><filename>/usr/X11R6/lib/X11/fonts/*/fonts.alias</filename></term>
	<listitem>
	 <para>V&aelig;r sikker p&aring; at tilpasse dine X11 fonte til
	  <literal>-*-..-*-iso8859-15</literal></para>
	</listitem>
   </varlistentry>
  </variablelist>
 </sect1>

 <sect1>
  <title>En generel bem&aelig;rkning</title>

  <para>I de f&oslash;lgende sektioner vil vi ofte referere til
   <emphasis>ISO8859-15</emphasis>. Dette er standard notationen
   startende med <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem> 4.5.
   I &aelig;ldre versioner, var standard notationen enten
   <emphasis>ISO_8859-15</emphasis> eller
   <emphasis>DIS_8859-15</emphasis>.
  </para>

  <para>Hvis du bruger en &aelig;ldre version af
   <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem>, skal du v&aelig;re
   sikker p&aring; at kigge p&aring; <filename>/usr/share/locale/</filename>
   for at finde ud af hvilken navnekonvention der bruges.</para>
 </sect1>

 <sect1>
  <title>Konsollen</title>

  <sect2>
   <title>Ops&aelig;tning af din konsol font</title>

   <para>Afh&aelig;ngigt af din konsols opl&oslash;sning og
	st&oslash;rrelse kan du f&aring; brug for en af de
	f&oslash;lgende linier i <filename>rc.conf</filename>:</para>

   <programlisting>font8x16="iso15-8x16.fnt" # from /usr/share/syscons/fonts/*
font8x14="iso15-8x14.fnt"
font8x8="iso15-8x8.fnt"</programlisting>

   <para>Dette vil v&aelig;lge ISO8859-15 ogs&aring; kendt som Latin-9
	fonten. ISO8859-15 er en variation af ISO8859-1. Du kan se
	forskellen p&aring; de to ved at kigge p&aring; Euro symbolet:
	dets decimale v&aelig;rdi er 164. I ISO8859-1 vil du
	bem&aelig;rke en cirkel med fire sm&aring;
	streger i hj&oslash;rnerne. Dette kaldes ofte "universal currency
	symbol". I ISO8859-15, istedet for den lille cirkel, vil du have
	Euro Symbolet. Ellers er fontene mere eller mindre
	identiske.</para>

   <warning>
	<para>I skrivende stund virker det som om den eneste brugbare
	 font er <literal>iso15-8x16.fnt</literal>. De andre ser ud til
	 kun at vise ISO8859-1 selvom deres navne tyder p&aring;
	 andet.</para>
   </warning>

   <note>
	<para>Ved at specificere denne font vil konsol programmer se
	 forvr&aelig;ngede ud. Dette er p&aring; grund af det faktum
	 at de antager at du bruger en anden font/karakters&aelig;t
	 s&aring; som ANSI 850. Et bem&aelig;rkelsesv&aelig;rdigt
	 eksempel er <application>/stand/sysinstall</application>.
	 Det meste af tiden burde det dog ikke v&aelig;re den store
	 bekymring.</para>
   </note>

   <para>Som det n&aelig;ste skridt burde du enten reboote dit
	system for at lade &aelig;ndringerne tage effekt eller (manuelt)
	tage de skridt der ville v&aelig;re blevet taget ved systemets
	start:</para>

   <screen>&prompt.user; <userinput>vidcontrol -f <replaceable>iso15-8x16.fnt</replaceable></userinput></screen>

   <para>For at checke om fonten er blevet valgt kan du eksekvere
	det f&oslash;lgende korte <command><anchor id="awk-test"/>awk</command>
	script:</para>

   <programlisting>#!/usr/bin/awk -f
BEGIN {
    for(i=160;i&lt;180;i++)
        printf"%3d %c\n",i,i
}</programlisting>

   <para>Resultatet skulle afsl&oslash;re Euro tegnet ved position 164.</para>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>Ops&aelig;tning af dit tastatur til Euroen</title>

   <para>De fleste tegns&aelig;t burde allerede v&aelig;re opsat
	korrekt. f.eks.: Hvis du har et tysk tastatur og dine Umlaut
	taster virker, kan du sagtens skippe denne sektion eftersom
	det tegns&aelig;t allerede har opsat hvilkensomhelst
	tastekombination der er n&oslash;dvendig (f.eks.: <keycombo
	action="simul"><keycap>Alt Gr</keycap><keycap>e</keycap></keycombo>)
	til decimal v&aelig;rdi 164. Hvis man l&oslash;ber ind i problemer,
	er den bedste m&aring;de at checke p&aring;, ved at kigge p&aring;
	<filename>/usr/share/syscons/keymaps/*.kbd</filename>. Formatet
	af tegns&aelig;ttene er beskrevet i &man.keyboard.4;.
	&man.kbdcontrol.1; kan bruges til at loade et speciallavet
	tegns&aelig;t.</para>

   <para>N&aring;r det korrekte tegns&aelig;t er valgt skal det
	tilf&oslash;ljes til <filename>/etc/rc.conf</filename> med
	linien:</para>

   <programlisting>keymap="<replaceable>german.iso</replaceable>" # eller et andet tegns&aelig;t</programlisting>

   <para>Som anf&oslash;rt ovenfor er dette skridt nok allerede taget
	af dig ved installationen (med
	<application>sysinstall</application>). Hvis ikke, skal du
	enten reboote eller loade det nye tegns&aelig;t via
	&man.kbdcontrol.1;.</para>

   <para>For at verificere tegns&aelig;ttet, skift til en ny konsol
	og ved login prompten, <emphasis>istedet for at logge
	ind</emphasis>, pr&oslash;v at at taste <keycap>Euro</keycap>
	tegnet. Hvis det ikke virker, kan du enten sende en bug report
	via &man.send-pr.1; eller v&aelig;r sikker p&aring; at du faktisk
	valgte det rette tegns&aelig;t.</para>

   <note>
	<para>P&aring; dette stadie vil Euro tasten ikke virke i
	 <application>bash</application> eller
	 <application>tcsh</application>.</para>
   </note>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>Fix milj&oslash; variablerne</title>

   <para>Shellsne (bash, tcsh) falder tilbage til &man.readline.3;
	biblioteket som igen respekterer <envar>LC_CTYPE</envar>
	milj&oslash; variablen. <envar>LC_CTYPE</envar> skal
	v&aelig;re sat f&oslash;r din shell k&oslash;rer helt.
	Helddigvis er det nok at tilf&oslash;je linien:</para>

   <programlisting>export LC_CTYPE=<replaceable>de_DE</replaceable>.ISO8859-15</programlisting>

   <para>til din <filename>.bash_profile</filename> (bash), eller:</para>

   <programlisting>setenv LC_CTYPE <replaceable>de_DE</replaceable>.ISO8859-15</programlisting>

   <para>til din <filename>.login</filename> (tcsh) fil.
	<replaceable>de_DE</replaceable> skal selvf&oslash;lgelig
	erstattes med dit sprog. Det n&aelig;ste du skal g&oslash;re
	er at, logge ud, logge ind igen, og verificerer at din Euro
	tast virker. Nu burde de fleste af konsol programmerne svare
	p&aring; Euro tasten. Ekstra konfigurations skridt for
	specielle programmer som <application>pine</application> er
	dog m&aring;ske stadigt n&oslash;dvendige.</para>

   <note>
	<para>Et alternativ til at modificere <filename>.login</filename>
	og <filename>.bash_profile</filename> er at s&aelig;tte
	milj&oslash; variablerne gennem &man.login.conf.5; mekanismen.
	Denne indgangsvinkel har den fordel af at s&aelig;tte visse
	brugeres login klasser (f.eks. Franske brugere, Italienske
	brugere, osv) <emphasis>p&aring; et sted</emphasis>.</para>
   </note>
  </sect2>
 </sect1>

 <sect1>
  <title>Modificering af X11</title>

  <para>Modificer <filename>/etc/XF86Config</filename> p&aring; den
	f&oslash;lgende m&aring;de:</para>

  <programlisting>Option "XkbLayout" "<replaceable>de</replaceable>(euro)"</programlisting>

  <para>Erstat <replaceable>de</replaceable> med dit eget sprog.
   Nu burde tastaturet v&aelig;re korrekt opsat. Som i konsol
   sektionen, skal den korrekte font v&aelig;re valgt. For
   <application>KDE</application>, g&aring; til <application>KDE
   control center</application> -&gt; Personalization -&gt; Country
   &amp; Language -&gt; Charset og skift det til
   <literal>ISO8859-15</literal>. Lignende skridt tages for
   <application>kmail</application> og andre programmer.</para>

  <para>En anden god ide er at modificere din
   <filename>fonts.alias</filename> fil. Navnlig
   <literal>fixed</literal> font skulle v&aelig;re skiftet til det
   korrekte tegns&aelig;t: Forfatterens
   <filename>/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/fonts.alias</filename>
   ser s&aring;dan ud:</para>

   <programlisting>! $Xorg: fonts.alias,v 1.3 2000/08/21 16:42:31 coskrey Exp $
fixed  -misc-fixed-medium-r-semicondensed--13-120-75-75-c-60-iso8859-15
variable -*-helvetica-bold-r-normal-*-*-120-*-*-*-*-iso8859-15
(...)</programlisting>

  <para>Som i konsol sektionen, skal specielle programmer stadig
   have ISO8859-1 fontene konfigureret i deres respektive xrdb
   databaser. Et bem&aelig;rkelsesv&aelig;rdigt eksempel er
   <application>xterm</application>. Som en generel tommefingerregel
   er det nok at &aelig;ndre den tilsvarende konfigurations fil i
   <filename>/usr/X11R6/lib/X11/app-defaults</filename> og
   tilf&oslash;je den korrekte font. Lad os demonstrere dette med
   <application>xterm</application>.</para>

  <screen>&prompt.root; cd /usr/X11R6/lib/X11/app-defaults/
&prompt.root; vi XTerm</screen>

  <para>Tilf&oslash;j den f&oslash;lgende linie til begyndelsen
	af filen:</para>

  <programlisting>*font:   -misc-fixed-medium-r-normal-*-*-120-*-*-c-*-iso8859-15</programlisting>

  <para>Endelig, genstart X og check, at fonte kan vises ved, at
   k&oslash;re det ovenst&aring;ende <link
   linkend="awk-test">awk script</link>. Alle st&oslash;rre
   programmer b&oslash;r respektere tegns&aelig;ttet og font
   indstillingen.</para>
 </sect1>

 <sect1>
  <title>&Aring;bne problemer</title>

  <para>Forfatteren vil selvf&oslash;lgelig gerne have feedback.
   Lad mig meget gerne h&oslash;re om du har et fix for et af
   disse &aring;bne problemer:</para>

  <itemizedlist>
   <listitem>
    <para>Beskriv en alternativ m&aring;de at ops&aelig;tte XFree86:
	 <filename role="package">x11/xkeycaps</filename></para>
   </listitem>

   <listitem>
    <para>Indstillinger i <application>GNOME</application></para>
   </listitem>

   <listitem>
    <para>Indstillinger i <application>XFCE</application></para>
   </listitem>

   <listitem>
    <para>Indstillinger for <application>(X)Emacs</application></para>
   </listitem>

   <listitem>
    <para>Beskrivelse af UTF-8</para>
   </listitem>

   <listitem>
    <para>Beskriv <application>libiconv</application> som en
	 effektiv m&aring;de at konvertere mellem ISO8859-15 og
	 UTF-{8,16} indefra programmer</para>
   </listitem>
  </itemizedlist>
 </sect1>
</article>