aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/da_DK.ISO8859-1/articles/euro/article.sgml
blob: b3f006c08b4d8336a11fa426824efc855d46ecd3 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1" standalone="no"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//FreeBSD//DTD DocBook XML V4.2-Based Extension//EN"
	"../../../share/sgml/freebsd42.dtd" [
<!ENTITY % entities PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook FreeBSD Entity Set//DA" "../../share/sgml/entities.ent">
%entities;
]>

<article lang="da">
 <articleinfo>
  <title>Euro symbolet p
   <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem></title>

  <authorgroup>
   <author>
	<firstname>Aaron</firstname>

	<surname>Kaplan</surname>

	<affiliation>
	 <address>
	  <email>aaron@lo-res.org</email>
	 </address>
	</affiliation>
   </author>
  </authorgroup>

  <copyright>
   <year>2002</year>
   <year>2003</year>
   <holder>The FreeBSD Documentation Project</holder>
  </copyright>

  <pubdate>$FreeBSD$</pubdate>

  <releaseinfo>$FreeBSD$</releaseinfo>

  <abstract>
   <para>Dette dokument vil forsge at hjlpe dig med
	at komme i gang med det nye <keycap>euro</keycap> symbol
	p det nye keyboard du var ndt til at
	kbe i starten af 2002 p grund af skiftet til
	den flles valuta. Vi vil frst fokusere
	p de mere vigtige dele, som det at vre i stand
	til at vise symbolet korrekt p konsollen.
	Senere sektioner vil handle om konfiguration af specifikke
	programmer som for eksempel <application>X11</application>.
   </para>

   <para>Megen hjlpende input kom fra Oliver Fromme, Tom Rhodes
	og utallige andre. Tak! uden jer ville denne artikel ikke have
	vret mulig!</para>

   &trans.da.jespersen;
  </abstract>
 </articleinfo>

 <sect1>
  <title>Euroen i en nddeskal</title>

  <para>Hvis du allerede fler dig komfortabel med
   <ulink url="../../books/handbook/l10n.html">lokalisering</ulink>
   som det er beskrevet i
   <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem> Hndbogen,
   er du mske kun interesseret i de flgende fakta
   som lader dig komme hurtigt i gang:</para>

  <variablelist>
   <varlistentry>
	<term>ISO8859-15</term>

	<listitem>
	 <para>Dette er en lettere modificering af det almindeligt
	  brugte ISO8859-1 karaterst. Det inkluderer eurosymbolet.
	  Det bruges til <envar>LANG</envar>, <envar>LC_CTYPE</envar>
	  milj variabler.</para>
	</listitem>
   </varlistentry>

   <varlistentry>
	<term><filename>iso15-8x16.fnt</filename></term>

	<listitem>
	 <para>&man.vidcontrol.1; fonten til konsollen</para>
	</listitem>
   </varlistentry>

   <varlistentry>
	<term><filename>/usr/share/syscons/keymaps/*.iso.kbd</filename></term>

	<listitem>
	 <para>Passende tegnst afhngigt af dit sprog.
	  St din <literal>keymap</literal> indtastning i
	  <filename>rc.conf</filename> til en af disse.</para>
	</listitem>
   </varlistentry>

   <varlistentry>
	<term><envar>LC_CTYPE</envar></term>

	<listitem>
	 <para>Bruges til at specificere den korrekte karakter type
	  p din lokalitet.</para>
	</listitem>
   </varlistentry>

   <varlistentry>
	<term><literal>XkbLayout "<replaceable>lang</replaceable>(euro)"</literal></term>

	<listitem>
	 <para>XFree86 konfigurations mulighed.</para>
	</listitem>
   </varlistentry>

   <varlistentry>
	<term><filename>/usr/X11R6/lib/X11/fonts/*/fonts.alias</filename></term>
	<listitem>
	 <para>Vr sikker p at tilpasse dine X11 fonte til
	  <literal>-*-..-*-iso8859-15</literal></para>
	</listitem>
   </varlistentry>
  </variablelist>
 </sect1>

 <sect1>
  <title>En generel bemrkning</title>

  <para>I de flgende sektioner vil vi ofte referere til
   <emphasis>ISO8859-15</emphasis>. Dette er standard notationen
   startende med <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem> 4.5.
   I ldre versioner, var standard notationen enten
   <emphasis>ISO_8859-15</emphasis> eller
   <emphasis>DIS_8859-15</emphasis>.
  </para>

  <para>Hvis du bruger en ldre version af
   <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem>, skal du vre
   sikker p at kigge p <filename>/usr/share/locale/</filename>
   for at finde ud af hvilken navnekonvention der bruges.</para>
 </sect1>

 <sect1>
  <title>Konsollen</title>

  <sect2>
   <title>Opstning af din konsol font</title>

   <para>Afhngigt af din konsols oplsning og
	strrelse kan du f brug for en af de
	flgende linier i <filename>rc.conf</filename>:</para>

   <programlisting>font8x16="iso15-8x16.fnt" # from /usr/share/syscons/fonts/*
font8x14="iso15-8x14.fnt"
font8x8="iso15-8x8.fnt"</programlisting>

   <para>Dette vil vlge ISO8859-15 ogs kendt som Latin-9
	fonten. ISO8859-15 er en variation af ISO8859-1. Du kan se
	forskellen p de to ved at kigge p Euro symbolet:
	dets decimale vrdi er 164. I ISO8859-1 vil du
	bemrke en cirkel med fire sm
	streger i hjrnerne. Dette kaldes ofte "universal currency
	symbol". I ISO8859-15, istedet for den lille cirkel, vil du have
	Euro Symbolet. Ellers er fontene mere eller mindre
	identiske.</para>

   <warning>
	<para>I skrivende stund virker det som om den eneste brugbare
	 font er <literal>iso15-8x16.fnt</literal>. De andre ser ud til
	 kun at vise ISO8859-1 selvom deres navne tyder p
	 andet.</para>
   </warning>

   <note>
	<para>Ved at specificere denne font vil konsol programmer se
	 forvrngede ud. Dette er p grund af det faktum
	 at de antager at du bruger en anden font/karakterst
	 s som ANSI 850. Et bemrkelsesvrdigt
	 eksempel er <application>/stand/sysinstall</application>.
	 Det meste af tiden burde det dog ikke vre den store
	 bekymring.</para>
   </note>

   <para>Som det nste skridt burde du enten reboote dit
	system for at lade ndringerne tage effekt eller (manuelt)
	tage de skridt der ville vre blevet taget ved systemets
	start:</para>

   <screen>&prompt.user; <userinput>vidcontrol -f <replaceable>iso15-8x16.fnt</replaceable></userinput></screen>

   <para>For at checke om fonten er blevet valgt kan du eksekvere
	det flgende korte <command><anchor id="awk-test"/>awk</command>
	script:</para>

   <programlisting>#!/usr/bin/awk -f
BEGIN {
    for(i=160;i&lt;180;i++)
        printf"%3d %c\n",i,i
}</programlisting>

   <para>Resultatet skulle afslre Euro tegnet ved position 164.</para>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>Opstning af dit tastatur til Euroen</title>

   <para>De fleste tegnst burde allerede vre opsat
	korrekt. f.eks.: Hvis du har et tysk tastatur og dine Umlaut
	taster virker, kan du sagtens skippe denne sektion eftersom
	det tegnst allerede har opsat hvilkensomhelst
	tastekombination der er ndvendig (f.eks.: <keycombo
	action="simul"><keycap>Alt Gr</keycap><keycap>e</keycap></keycombo>)
	til decimal vrdi 164. Hvis man lber ind i problemer,
	er den bedste mde at checke p, ved at kigge p
	<filename>/usr/share/syscons/keymaps/*.kbd</filename>. Formatet
	af tegnsttene er beskrevet i &man.keyboard.4;.
	&man.kbdcontrol.1; kan bruges til at loade et speciallavet
	tegnst.</para>

   <para>Nr det korrekte tegnst er valgt skal det
	tilfljes til <filename>/etc/rc.conf</filename> med
	linien:</para>

   <programlisting>keymap="<replaceable>german.iso</replaceable>" # eller et andet tegnst</programlisting>

   <para>Som anfrt ovenfor er dette skridt nok allerede taget
	af dig ved installationen (med
	<application>sysinstall</application>). Hvis ikke, skal du
	enten reboote eller loade det nye tegnst via
	&man.kbdcontrol.1;.</para>

   <para>For at verificere tegnsttet, skift til en ny konsol
	og ved login prompten, <emphasis>istedet for at logge
	ind</emphasis>, prv at at taste <keycap>Euro</keycap>
	tegnet. Hvis det ikke virker, kan du enten sende en bug report
	via &man.send-pr.1; eller vr sikker p at du faktisk
	valgte det rette tegnst.</para>

   <note>
	<para>P dette stadie vil Euro tasten ikke virke i
	 <application>bash</application> eller
	 <application>tcsh</application>.</para>
   </note>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>Fix milj variablerne</title>

   <para>Shellsne (bash, tcsh) falder tilbage til &man.readline.3;
	biblioteket som igen respekterer <envar>LC_CTYPE</envar>
	milj variablen. <envar>LC_CTYPE</envar> skal
	vre sat fr din shell krer helt.
	Helddigvis er det nok at tilfje linien:</para>

   <programlisting>export LC_CTYPE=<replaceable>de_DE</replaceable>.ISO8859-15</programlisting>

   <para>til din <filename>.bash_profile</filename> (bash), eller:</para>

   <programlisting>setenv LC_CTYPE <replaceable>de_DE</replaceable>.ISO8859-15</programlisting>

   <para>til din <filename>.login</filename> (tcsh) fil.
	<replaceable>de_DE</replaceable> skal selvflgelig
	erstattes med dit sprog. Det nste du skal gre
	er at, logge ud, logge ind igen, og verificerer at din Euro
	tast virker. Nu burde de fleste af konsol programmerne svare
	p Euro tasten. Ekstra konfigurations skridt for
	specielle programmer som <application>pine</application> er
	dog mske stadigt ndvendige.</para>

   <note>
	<para>Et alternativ til at modificere <filename>.login</filename>
	og <filename>.bash_profile</filename> er at stte
	milj variablerne gennem &man.login.conf.5; mekanismen.
	Denne indgangsvinkel har den fordel af at stte visse
	brugeres login klasser (f.eks. Franske brugere, Italienske
	brugere, osv) <emphasis>p et sted</emphasis>.</para>
   </note>
  </sect2>
 </sect1>

 <sect1>
  <title>Modificering af X11</title>

  <para>Modificer <filename>/etc/XF86Config</filename> p den
	flgende mde:</para>

  <programlisting>Option "XkbLayout" "<replaceable>de</replaceable>(euro)"</programlisting>

  <para>Erstat <replaceable>de</replaceable> med dit eget sprog.
   Nu burde tastaturet vre korrekt opsat. Som i konsol
   sektionen, skal den korrekte font vre valgt. For
   <application>KDE</application>, g til <application>KDE
   control center</application> -&gt; Personalization -&gt; Country
   &amp; Language -&gt; Charset og skift det til
   <literal>ISO8859-15</literal>. Lignende skridt tages for
   <application>kmail</application> og andre programmer.</para>

  <para>En anden god ide er at modificere din
   <filename>fonts.alias</filename> fil. Navnlig
   <literal>fixed</literal> font skulle vre skiftet til det
   korrekte tegnst: Forfatterens
   <filename>/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/fonts.alias</filename>
   ser sdan ud:</para>

   <programlisting>! $Xorg: fonts.alias,v 1.3 2000/08/21 16:42:31 coskrey Exp $
fixed  -misc-fixed-medium-r-semicondensed--13-120-75-75-c-60-iso8859-15
variable -*-helvetica-bold-r-normal-*-*-120-*-*-*-*-iso8859-15
(...)</programlisting>

  <para>Som i konsol sektionen, skal specielle programmer stadig
   have ISO8859-1 fontene konfigureret i deres respektive xrdb
   databaser. Et bemrkelsesvrdigt eksempel er
   <application>xterm</application>. Som en generel tommefingerregel
   er det nok at ndre den tilsvarende konfigurations fil i
   <filename>/usr/X11R6/lib/X11/app-defaults</filename> og
   tilfje den korrekte font. Lad os demonstrere dette med
   <application>xterm</application>.</para>

  <screen>&prompt.root; cd /usr/X11R6/lib/X11/app-defaults/
&prompt.root; vi XTerm</screen>

  <para>Tilfj den flgende linie til begyndelsen
	af filen:</para>

  <programlisting>*font:   -misc-fixed-medium-r-normal-*-*-120-*-*-c-*-iso8859-15</programlisting>

  <para>Endelig, genstart X og check, at fonte kan vises ved, at
   kre det ovenstende <link
   linkend="awk-test">awk script</link>. Alle strre
   programmer br respektere tegnsttet og font
   indstillingen.</para>
 </sect1>

 <sect1>
  <title>bne problemer</title>

  <para>Forfatteren vil selvflgelig gerne have feedback.
   Lad mig meget gerne hre om du har et fix for et af
   disse bne problemer:</para>

  <itemizedlist>
   <listitem>
    <para>Beskriv en alternativ mde at opstte XFree86:
	 <filename role="package">x11/xkeycaps</filename></para>
   </listitem>

   <listitem>
    <para>Indstillinger i <application>GNOME</application></para>
   </listitem>

   <listitem>
    <para>Indstillinger i <application>XFCE</application></para>
   </listitem>

   <listitem>
    <para>Indstillinger for <application>(X)Emacs</application></para>
   </listitem>

   <listitem>
    <para>Beskrivelse af UTF-8</para>
   </listitem>

   <listitem>
    <para>Beskriv <application>libiconv</application> som en
	 effektiv mde at konvertere mellem ISO8859-15 og
	 UTF-{8,16} indefra programmer</para>
   </listitem>
  </itemizedlist>
 </sect1>
</article>