aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/da_DK.ISO8859-1/articles/pxe/article.sgml
blob: 0e96079651538e6d837e6bc3556e67492a7330bc (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1" standalone="no"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//FreeBSD//DTD DocBook XML V4.2-Based Extension//EN"
	"../../../share/sgml/freebsd42.dtd" [
<!ENTITY % entities PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook FreeBSD Entity Set//DA" "../../share/sgml/entities.ent">
%entities;
]>

<!--
     The FreeBSD Documentation Project
     The FreeBSD Danish Documentation Project

     $FreeBSD$
     Original revision: 1.22
-->

<article lang="da">
  <articleinfo>
    <title>FreeBSD kvikstart Guide</title>

    <authorgroup>
      <author>
	<firstname>Alfred</firstname>
	<surname>Perlstein</surname>

	<affiliation>
	  <address><email>alfred@FreeBSD.org</email></address>
	</affiliation>
      </author>
    </authorgroup>

    <legalnotice id="trademarks" role="trademarks">
      &tm-attrib.freebsd;
      &tm-attrib.intel;
      &tm-attrib.general;
    </legalnotice>

    <pubdate>$FreeBSD$</pubdate>

    <releaseinfo>$FreeBSD$</releaseinfo>

    <abstract>
      <para>Denne artikel viser metoden hvorved man kan f&aring; maskiner til
	at installere FreeBSD ved hj&aelig;lp af &intel; PXE metoden
	til at boote en maskine over et netv&aelig;rk.</para>

      &trans.da.jespersen;
    </abstract>
  </articleinfo>

  <sect1 id="introduction">
    <title>Introduktion</title>

    <warning>
      <para>Denne procedure vil g&oslash;re <quote>Serveren</quote>
	b&aring;de usikker og farlig. Det er bedst bare at holde
	<quote>Serveren</quote> p&aring; sin egen hub og ikke p&aring;
	nogen m&aring;de tilg&aelig;ngelig for andre maskiner end
	<quote>klienterne</quote>.</para>
    </warning>

    <para>Terminologi:</para>

    <informaltable frame="none">
      <tgroup cols="2">

	<tbody>
	  <row>
	    <entry>Server:</entry>
	    <entry>Maskinen der tilbyder netboot og installations
	      muligheder.</entry>
	  </row>

	  <row>
	    <entry>Klient:</entry>
	    <entry>Maskinen der skal have FreeBSD installeret p&aring;
	      sig.</entry>
	  </row>
	</tbody>
      </tgroup>
    </informaltable>

    <para>Kr&aelig;ver: Klienter der underst&oslash;tter &intel; PXE
      netboot muligheden, en Ethernet forbindelse.</para>

    <para>Lad mig gerne vide hvis du falder over noget du har
      problemer med, eller forslag til yderligere dokumentation.</para>

    <para>Hvis du skal bruge nogen til at tr&aelig;ne/implementere et
      specifikt netinstallations system for dig, s&aring; send mig
      venligst en e-mail s&aring; vi kan diskutere vilk&aring;r.</para>

    <para>Jeg vil ogs&aring; gerne takke &a.ps; og &a.jhb; for, at
      lave det meste af programmeringsarbejdet p&aring; pxeboot,
      interfacet til &intel; PXE (netboot) systemet.</para>
  </sect1>

  <sect1 id="server-config">
    <title>Server Konfiguration</title>

    <procedure>
      <step>
	<para>Install&eacute;r DHCP: Install&eacute;r <filename
	  role="package">net/isc-dhcp3</filename> du kan bruge denne
	  config fil <ulink url="dhcpd.conf">
	  <filename>dhcpd.conf</filename></ulink>, put den ind i
	  <filename>/usr/local/etc/</filename>.</para>
      </step>

      <step>
	<para>Sl&aring; tftp til:</para>

	<procedure>
	  <step>
	    <para>Lav mappen <filename>/usr/tftpboot</filename></para>
	  </step>

	  <step>
	    <para>Tilf&oslash;j denne linie til din
	      <filename>/etc/inetd.conf</filename>:</para>

<programlisting>tftp    dgram   udp     wait    nobody  /usr/libexec/tftpd    tftpd /usr/tftpboot</programlisting>
	  </step>
	</procedure>
      </step>

      <step>
	<para>Sl&aring; NFS til:</para>

	<procedure>
	  <step>
	    <para>Tilf&oslash;j dette til
	      <filename>/etc/rc.conf</filename>:</para>

	    <programlisting>nfs_server_enable="YES"</programlisting>
	  </step>

	  <step>
	    <para>Tilf&oslash;j dette til
	      <filename>/etc/exports</filename>:</para>

	    <programlisting>/usr -alldirs -ro</programlisting>
	  </step>
	</procedure>
      </step>

      <step>
	<para>Genstart for at sl&aring; de nye services til eller
	  start dem manuelt.</para>
      </step>
    </procedure>
  </sect1>

  <sect1 id="bootstrap-config">
    <title>Bootstrap ops&aelig;tning</title>

    <procedure>
      <step>
	<para>Download bootfiler: Download
	  <ulink url="&snapshots.stable;/floppies/kern.flp">
	  kern.flp</ulink> og <ulink
	  url="&snapshots.stable;/floppies/mfsroot.flp">
	  mfsroot.flp</ulink> floppy imagesne.</para>
      </step>

      <step>
	<para>Ops&aelig;tning af ftp/pxe-boot mappen:</para>

	<procedure>
	  <step>
	    <para>Put pxeboot i boot mappen:</para>

	    <screen>&prompt.root; <userinput>rm -rf /usr/obj/*</userinput>
&prompt.root; <userinput>cd /usr/src/sys/boot</userinput>
&prompt.root; <userinput>make</userinput>
&prompt.root; <userinput>cp /usr/src/sys/boot/i386/pxeldr/pxeboot /usr/tftpboot</userinput></screen>
	  </step>

	  <step>
	    <para>Mount <filename>kern.flp</filename> filen ved
	      hj&aelig;lp af vndevice og kopier dens indhold til
	      <filename>/usr/tftpboot</filename>:</para>

	    <screen>&prompt.root; <userinput>vnconfig vn0 kern.flp</userinput>    # associer et vndevice med filen
&prompt.root; <userinput>mount /dev/vn0 /mnt</userinput>      # mount det
&prompt.root; <userinput>cp -R /mnt /usr/tftpboot</userinput> # kopier indholdet til /usr/tftpboot
&prompt.root; <userinput>umount /mnt</userinput>              # unmount det
&prompt.root; <userinput>vnconfig -u vn0</userinput>          # disassocier vndevicet fra filen</screen>
	  </step>
	</procedure>
      </step>

      <step>
	<para>Kompiler en tilpasset kernel for klienterne (for at
	  undg&aring; device konfigurations sk&aelig;rmen ved boot) og
	  put den i <filename>/usr/tftpboot</filename>.</para>
      </step>

      <step>
	<para>Lav en speciel <filename>loader.rc</filename> og
	  installer det i
	  <filename>/usr/tftpboot/boot/loader.rc</filename> s&aring; den
	  ikke prompter for den anden disk, her er <ulink
	  url="loader.rc">min</ulink>.</para>
      </step>

      <step>
	<para>Pak installeren og hj&aelig;lpeprogrammerne fra mfsroot
	  disken ud og dekomprimer dem, put dem ned
	  i<filename>/usr/tftpboot</filename> ogs&aring;:</para>

	<screen>&prompt.root; <userinput>vnconfig vn0 mfsroot.flp</userinput>         # associer et vndevice med filen
&prompt.root; <userinput>mount /dev/vn0 /mnt</userinput>              # mount det
&prompt.root; <userinput>cp /mnt/mfsroot.gz /usr/tftpboot</userinput> # kopier indholdet til /usr/tftpboot
&prompt.root; <userinput>umount /mnt</userinput>                      # unmount det
&prompt.root; <userinput>vnconfig -u vn0</userinput>                  # disassocier vndevicet fra filen
&prompt.root; <userinput>cd /usr/tftpboot</userinput>                 # skift mappe til pxeboot mappen
&prompt.root; <userinput>gunzip mfsroot.gz</userinput>                # dekomprimer mfsroot</screen>
      </step>

      <step>
	<para>Lav dit sysinstall script
	  <filename>install.cfg</filename>, du kan bruge <ulink
	  url="install.cfg">mit</ulink> som en skabelon, men du er
	  n&oslash;d til at editere det.</para>
      </step>

      <step>
	<para>Kopier sysinstall scriptet ind i det udpakkede og
	  dekomprimerede mfsroot image:</para>

	<screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/tftpboot</userinput>
&prompt.root; <userinput>vnconfig vn0 mfsroot</userinput>
&prompt.root; <userinput>mount /dev/vn0 /mnt</userinput>
&prompt.root; <userinput>cp install.cfg /mnt</userinput>
&prompt.root; <userinput>umount /mnt</userinput>
&prompt.root; <userinput>vnconfig -u vn0</userinput></screen>
      </step>
    </procedure>
  </sect1>

  <sect1 id="install-setup">
    <title>Installations ops&aelig;tning</title>

    <procedure>
      <step>
	<para>Put installations filerne i en mappe der kan n&aring;s
	via NFS p&aring; Serveren.  Lav en mappe der svarer til 'nfs'
	direktivet i <filename>install.cfg</filename> filen og lav et
	spejl af FreeBSD installations filerne der, du skal have det
	til at se ud nogenlunde s&aring;dan her:</para>

	<screen>ABOUT.TXT       TROUBLE.TXT     compat20        floppies        ports
ERRATA.TXT      UPGRADE.TXT     compat21        games           proflibs
HARDWARE.TXT    XF86336         compat22        info            src
INSTALL.TXT     bin             compat3x        kern.flp
LAYOUT.TXT      catpages        crypto          manpages
README.TXT      cdrom.inf       dict            mfsroot.flp
RELNOTES.TXT    compat1x        doc             packages</screen>
      </step>

      <step>
	<para>Kopier de komprimerede pakker ind i packages/All mappen
	  under <filename>nfs</filename>.</para>
      </step>

      <step>
	<para>V&aelig;r sikker p&aring;, at du har en
	  <filename>INDEX</filename> fil gjort klar i packages mappen.
	  Du kan lave dine egne <filename>INDEX</filename> notater
	  s&aring;dan her:</para>

	<programlisting>alfred-1.0||/|Alfred install bootstrap||alfred@FreeBSD.org||||</programlisting>

	<para>S&aring; kan du installere tilpassede pakker, specielt
	  din egen tilpassede post-install pakke.</para>
      </step>
    </procedure>
  </sect1>

  <sect1 id="custom-postinst-package">
    <title>Tilpasset Post-Install Pakke</title>

    <para>Du kan bruge scriptet <ulink
      url="pkgmaker.sh"><filename>pkgmaker.sh </filename></ulink> til
      at lave en tilpasset pakke til post install. Ideen er at have
      den til at installere og konfigurere de specielle ting du vil have
      gjort.  <filename>pkgmaker</filename> K&oslash;res i mappen
      ovenover den pakke du &oslash;nsker at lave med det ene argument
      fra pakken (f. eks mypkg) som s&aring; vil lave en mypkg.tgz som
      du s&aring; kan inkludere i din sysinstall pakke.</para>

    <para>Inde i din mappe med tilpassede pakker vil du have en fil kaldet
      <filename>PLIST</filename> som indeholder alle de filer du
      &oslash;nsker at installere og f&aring; inkorporeret i din
      pakke.</para>

    <para>Du vil ogs&aring; &oslash;nske dig at have nogle filer
      kaldet <ulink url="pre"><filename>pre</filename></ulink> og
      <ulink url="post"><filename>post</filename></ulink> i den mappe,
      disse er shell scripts som du vil eksekverer f&oslash;r og efter
      din pakke er installeret.</para>

    <para>Siden denne pakke er i din <filename>install.cfg</filename>
      fil burde den blive k&oslash;rt og lave den sidste konfiguration
      for dig.</para>
  </sect1>
</article>