aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/mn_MN.UTF-8/books/handbook/book.xml
blob: 0b43e34a57a04d58bf1b74c6434a0371be3854d7 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//FreeBSD//DTD DocBook XML V4.5-Based Extension//EN"
	"../../../share/xml/freebsd45.dtd" [
<!ENTITY % chapters SYSTEM "chapters.ent">
%chapters;
<!ENTITY % txtfiles SYSTEM "txtfiles.ent">
%txtfiles;
]>

<!--
   The FreeBSD Mongolian Documentation Project

   Original revision 40979

   $FreeBSD$
-->

<book lang="mn">

 <bookinfo>
  <title>FreeBSD гарын авлага</title>

  <corpauthor>FreeBSD баримтжуулах төсөл</corpauthor>

  <pubdate>1999 оны хоёрдугаар сар</pubdate>

  <releaseinfo>$FreeBSD$</releaseinfo>

  <copyright>
   <year>1995</year>
   <year>1996</year>
   <year>1997</year>
   <year>1998</year>
   <year>1999</year>
   <year>2000</year>
   <year>2001</year>
   <year>2002</year>
   <year>2003</year>
   <year>2004</year>
   <year>2005</year>
   <year>2006</year>
   <year>2007</year>
   <year>2008</year>
   <year>2009</year>
   <year>2010</year>
   <year>2011</year>
   <year>2012</year>
   <holder>FreeBSD баримтжуулах төсөл</holder>
  </copyright>

  <copyright>
   <year>2006</year>
   <year>2007</year>
   <year>2008</year>
   <year>2009</year>
   <year>2010</year>
   <year>2011</year>
   <year>2012</year>
   <year>2013</year>
   <holder>FreeBSD-г Монголоор баримтжуулах төсөл</holder>
  </copyright>

  &legalnotice;

  <legalnotice id="trademarks" role="trademarks">
   &tm-attrib.freebsd;
   &tm-attrib.3com;
   &tm-attrib.3ware;
   &tm-attrib.arm;
   &tm-attrib.adaptec;
   &tm-attrib.adobe;
   &tm-attrib.apple;
   &tm-attrib.creative;
   &tm-attrib.cvsup;
   &tm-attrib.heidelberger;
   &tm-attrib.ibm;
   &tm-attrib.ieee;
   &tm-attrib.intel;
   &tm-attrib.intuit;
   &tm-attrib.linux;
   &tm-attrib.lsilogic;
   &tm-attrib.m-systems;
   &tm-attrib.macromedia;
   &tm-attrib.microsoft;
   &tm-attrib.netscape;
   &tm-attrib.nexthop;
   &tm-attrib.opengroup;
   &tm-attrib.oracle;
   &tm-attrib.powerquest;
   &tm-attrib.realnetworks;
   &tm-attrib.redhat;
   &tm-attrib.sap;
   &tm-attrib.sun;
   &tm-attrib.symantec;
   &tm-attrib.themathworks;
   &tm-attrib.thomson;
   &tm-attrib.usrobotics;
   &tm-attrib.vmware;
   &tm-attrib.waterloomaple;
   &tm-attrib.wolframresearch;
   &tm-attrib.xfree86;
   &tm-attrib.xiph;
   &tm-attrib.general;
  </legalnotice>

  <abstract>
   <para>FreeBSD-д тавтай морилно уу! Энэ гарын авлага нь
    <emphasis>FreeBSD &rel2.current;-RELEASE</emphasis>
    болон <emphasis>FreeBSD &rel.current;-RELEASE</emphasis> хувилбаруудын
    суулгацаас эхлээд өдөр тутмын хэрэглээг тайлбарласан билээ.
	Энэ гарын авлага нь <emphasis>төгс дуусаагүй</emphasis> бөгөөд маш олон
 хүний хамтын бүтээл юм. Зарим хэсэг нь хуучирч шинэчлэгдэх шаардлагатай байж болзошгүй.
 Хэрэв та энэ төсөлд хувь нэмрээ оруулж, бидэнд туслахыг хүсвэл &a.doc; хаяг руу захиа бичнэ үү. Энэ
 гарын авлагын хамгийн сүүлийн хувилбарыг <ulink
	 url="http://www.FreeBSD.org/">FreeBSD вэб хуудаснаас</ulink> татаж авч болно.
	(энэ гарын авлагын өмнөх хувилбаруудыг <ulink
	url="http://docs.FreeBSD.org/doc/"></ulink>-с авах боломжтой).
	Мөн янз бүрийн шахаж бэлтгэсэн хэлбэрээр <ulink
     url="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/">FreeBSD FTP
     серверээс</ulink> эсвэл <link
	 linkend="mirrors-ftp">толин тусгал хуудаснаас</link> татаж авагдаж болно.
  Хэрэв та энэ гарын авлагын хэвлэсэн хуулбарыг авахыг хүсвэл
	 <ulink
	 url="http://www.freebsdmall.com/">FreeBSD Mall</ulink> хуудсанд зорчино уу. Та мөн
  гарын авлага дотор <ulink
	 url="&url.base;/search/index.html">хайлт хийх</ulink> боломжтой.</para>
  </abstract>
 </bookinfo>

 &chap.preface;

 <part id="getting-started">
  <title>Эхлэл</title>

  <partintro>
   <para>FreeBSD гарын авлагын энэ хэсэг нь FreeBSD-тэй шинээр танилцаж
    байгаа администратор болон хэрэглэгчдэд зориулагдсан. Энд гарах бүлгүүд нь:</para>

   <itemizedlist>
	<listitem>
	 <para>FreeBSD-н танилцуулга.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>FreeBSD-г суулгах үйл явц.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>&unix;-ийн үндсийн ойлголт.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>FreeBSD-тэй хамт ирдэг гуравдагч-этгээдийн програмыг хэрхэн суулгах болон</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>&unix; цонхот систем X-ийг танд танилцуулж, илүү
   үр бүтээлтэй ажиллахын тулд ажлын ширээний орчноо хэрхэн тохируулах талаар
   тайлбарлана.</para>
	</listitem>
   </itemizedlist>

   <para>Бид Гарын авлагынхаа энэ хэсгийг аль болох цөөхөн хуудас дамжихаар бодолцсон бөгөөд
    ингэснээр танд энэ гарын авлагыг эхнээс нь дуустал
    хуудаснаас хуудас уруу үсрэлгүйгээр уншиж дуусгахад
    зориулсан билээ.</para>
  </partintro>

  &chap.introduction;
  &chap.bsdinstall;
  &chap.install;
  &chap.basics;
  &chap.ports;
  &chap.x11;
 </part>

 <part id="common-tasks">
  <title>Нийтлэг асуудлууд</title>

  <partintro>
   <para>Үндсэн ойлголтуудыг нэгэнт тайлбарласан болохоор одоо FreeBSD-ийн гарын
	авлагын энэ хэсэгт FreeBSD-ийн зарим байнга ашиглагддаг боломжуудыг
	авч үзэх болно. Эдгээр бүлгүүд нь:</para>

   <itemizedlist>
	<listitem>
	 <para>Түгээмэл хэрэглэгддэг ширээний програмуудыг танд танилцуулах
	болно: хөтчүүд, бүтээмжийн багажууд, баримт үзэгчид гэх мэт.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>FreeBSD-н хэд хэдэн мультимедиа багажуудыг танд
	танилцуулах болно.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>Тусгайлан тохируулсан FreeBSD цөмийг бүтээх үйл явц болон, системд
		нэмэлт функцуудыг хэрхэн идэвхжүүлэхийг тайлбарлах болно.</para>
	</listitem>

    <listitem>
     <para>Ширээний болон сүлжээнд холбогдсон хэвлэгчийн тохируулгуудын хувьд
		хэвлэх системийг дэлгэрэнгүй тайлбарлах болно.</para>
    </listitem>

    <listitem>
     <para>FreeBSD систем дээр Линукс програмуудыг хэрхэн ажиллуулахыг
		танд үзүүлэх болно.</para>
    </listitem>

   </itemizedlist>

   <para>Эдгээр бүлгүүдийн заримд таныг зарим нэг ойлголтуудын талаар урьдаар уншихыг зөвлөх
	бөгөөд энэ нь бүлэг бүрийн эхэнд ерөнхий агуулгад дурдсан байгаа болно.</para>

  </partintro>

  &chap.desktop;
  &chap.multimedia;
  &chap.kernelconfig;
  &chap.printing;
  &chap.linuxemu;
 </part>

 <part id="system-administration">
  <title>Системийн Удирдлага</title>

  <partintro>
   <para>FreeBSD гарын авлагын үлдсэн бүлгүүд нь FreeBSD системийн удирдлагын бүх
	ойлголтуудыг хамрах болно. Бүлэг бүрийн эхэнд, уг бүлгийг уншсанаар таны юу сурч
	авахыг тайлбарлах бөгөөд уншиж эхлэхээс өмнө юуг мэдсэн байх ёстойг бас хэлж
	өгөх болно.</para>

   <para>Эдгээр бүлгүүд нь танд мэдээлэл хэрэгтэй үед уншигдахаар зориулагдсан юм.
	Та ямар нэгэн тодорхой дарааллаар унших хэрэггүй бөгөөд
	FreeBSD ашиглаж эхлэхээсээ өмнө бүгдийг нь унших шаардлагагүй болно.</para>
  </partintro>

  &chap.config;
  &chap.boot;
  &chap.users;
  &chap.security;
  &chap.jails;
  &chap.mac;
  &chap.audit;
  &chap.disks;
  &chap.geom;
  &chap.filesystems;
  &chap.vinum;
  &chap.virtualization;
  &chap.l10n;
  &chap.cutting-edge;
  &chap.dtrace;
 </part>

 <part id="network-communication">
  <title>Сүлжээний Холболт</title>

  <partintro>
   <para>FreeBSD нь өндөр ажиллагаатай сүлжээний серверүүдэд зориулагдсан
	хамгийн өргөн хэрэглэгддэг үйлдлийн системүүдийн нэг юм. Энэ хэсэгт
	дараах сэдвүүдийг хамрах болно:</para>

   <itemizedlist>
    <listitem>
     <para>Сериал холболт</para>
    </listitem>

    <listitem>
     <para>PPP болон Ethernet дээгүүрх PPP (PPP over Ethernet)</para>
    </listitem>

    <listitem>
     <para>Цахим захидал</para>
    </listitem>

    <listitem>
     <para>Сүлжээний серверүүдийг ажиллуулах</para>
    </listitem>

    <listitem>
     <para>Галт хананууд</para>
    </listitem>

    <listitem>
     <para>Бусад дээд түвшний сүлжээний сэдвүүд</para>
    </listitem>
   </itemizedlist>

   <para>Эдгээр бүлгүүд нь танд мэдээлэл хэрэгтэй үед уншигдахаар зориулагдсан юм.
	Та ямар нэгэн тодорхой дарааллаар унших хэрэггүй бөгөөд
	FreeBSD ашиглаж эхлэхээсээ өмнө бүгдийг нь унших шаардлагагүй болно.</para>
  </partintro>

  &chap.serialcomms;
  &chap.ppp-and-slip;
  &chap.mail;
  &chap.network-servers;
  &chap.firewalls;
  &chap.advanced-networking;

 </part>

 <part id="appendices">
  <title>Хавсралтууд</title>

  &chap.mirrors;
  &chap.bibliography;
  &chap.eresources;
  &chap.pgpkeys;
 </part>
 &freebsd-glossary;
 &chap.index;
 &chap.colophon;
</book>