aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/nl_NL.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml
blob: c1311bcb65d55a85653f04135e1ca3ad9a01d5c8 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="no"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//FreeBSD//DTD DocBook XML V4.2-Based Extension//EN"
	"../../../share/xml/freebsd42.dtd" [
<!ENTITY % entities PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook FreeBSD Entity Set//NL" "../../share/xml/entities.ent">
%entities;
<!ENTITY % not.published "IGNORE">
]>

<!-- $FreeBSD$ -->
<!-- %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/articles/contributing/article.sgml -->
<!-- %SRCID%	39544 -->

<article lang="nl">
 <articleinfo>
  <title>Bijdragen aan &os;</title>

  <abstract>
   <para><emphasis>Vertaald door Ren Ladan</emphasis>.</para>

   <para>Dit artikel beschrijft de verschillende manieren waarop een
	individu of organisatie kan bijdragen aan het &os;
	Project.</para>
  </abstract>

  <authorgroup>
   <author>
	<firstname>Jordan</firstname>
	<surname>Hubbard</surname>
	<contrib>Bijgedragen door </contrib>
   </author>
  </authorgroup>

  <legalnotice id="trademarks" role="trademarks">
   &tm-attrib.freebsd;
   &tm-attrib.ieee;
   &tm-attrib.general;
  </legalnotice>

  <pubdate>$FreeBSD$</pubdate>

  <releaseinfo>$FreeBSD$</releaseinfo>
 </articleinfo>

 <indexterm><primary>bijdragen</primary></indexterm>

 <para>Dus u wilt bijdragen aan &os;? Dat is mooi! &os;
  <emphasis>bouwt</emphasis> op de bijdragen van zijn gebruikers om te
  overleven. Uw bijdragen worden niet alleen gewaardeerd, ze zijn van
  vitaal belang voor de aanhoudende groei van &os;.</para>

 <para>In tegenstelling tot wat sommige mensen u laten geloven, hoeft u
  geen doorgewinterde programmeur of een goede vriend van het coreteam
  van &os; te zijn opdat uw bijdragen geaccepteerd worden. Een groot
  en groeiend aantal internationale bijdragende vrijwilligers, van een
  grote variteit aan leeftijden en technische expertisegebieden,
  ontwikkelen &os;. Er is altijd meer werk te doen dan dat er mensen
  zijn om het uit te voeren, en meer hulp wordt altijd
  gewaardeerd.</para>

 <para>Het &os; project is verantwoordelijk voor een complete omgeving
  van een besturingssysteem, en niet slechts voor alleen een kernel of
  een paar verspreide gereedschappen. Hierom staan op onze
  <filename>TODO</filename>-lijsten een groot aantal verschillende
  taken: van documentatie, beta-testing en -presentatie, tot de
  systeeminstaller en ver gespecialiseerde soorten van
  kernelontwikkeling. Mensen van alle niveaus op bijna alle gebieden
  kunnen zeer waarschijnlijk meehelpen aan het project.</para>

 <para>Commercile entiteiten die betrokken zijn in
  &os;-gerelateerde ondernemingen worden ook aangemoedigd om contact
  met ons op te nemen. Heeft u een speciale uitbreiding nodig om uw
  product te laten werken? U zult zien dat wij ontvankelijk zijn voor
  uw verzoeken, op de voorwaarde dat ze niet te vreemdsoortig zijn.
  Werkt u aan een product met toegevoegde waarde? Laat het ons weten!
  Misschien kunnen we op sommige punten samenwerken. De wereld van
  vrije software heeft te maken met vele bestaande aannamen over hoe
  software wordt ontwikkeld, verkocht, en onderhouden, en we verzoeken
  u om er op zijn minst nog eens naar te kijken.</para>

 <sect1 id="contrib-what">
  <title>Wat is er nodig</title>

  <para>De onderstaande lijst van taken en deelprojecten representeert
   een soort amalgaam van verschillende
   <filename>TODO</filename>-lijsten en verzoeken van
   gebruikers.</para>

  <sect2 id="non-programmer-tasks">
   <title>Voortdurende taken voor niet-programmeurs</title>

   <para>Veel mensen die betrokken zijn bij &os; zijn geen
	programmeurs. Het Project omvat documentatieschrijvers,
	Webontwerpers, en mensen ter ondersteuning. Deze mensen hoeven
	alleen een tijdsinvestering en een wil om te leren bij te
	dragen.</para>

   <orderedlist>
	<listitem>
	 <para>Lees regelmatig de FAQ en het Handboek door. Laat het
	  ons weten als er iets slecht is uitgelegd, is verlopen of
	  gewoon helemaal verkeerd is. Of stuur een reparatie in
	  (SGML is niet moeilijk te leren, maar er is geen bezwaar
	  tegen inzendingen in ASCII).</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>Help bij het vertalen van &os;-documentatie in uw eigen
	  taal. Als er al documentatie in uw taal bestaat, kunt u
	  helpen door aanvullende documenten te vertalen of te
	  controleren dat de vertalingen up-to-date zijn. Kijk eerst
	  op <ulink
	   url="&url.books.fdp-primer.en;/translations.html">Translations
	   FAQ</ulink> in de &os; Documentation Project Primer. U
	  bindt zich niet aan het vertalen van elk &os;-document door
	  dit te doen &mdash; als vrijwilliger kunt u zo veel of zo
	  weinig vertalen als u wilt. Als iemand eenmaal begint te
	  vertalen, sluiten andere mensen zich hier bijna altijd bij
	  aan. Als u slechts de tijd of energie heeft om
	  n document te vertalen, vertaal dan
	  alstublieft de installatie-instructies.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>Lees af en toe (of regelmatig) de &a.questions; en
	  &ng.misc;. Het kan veel voldoening geven om uw expertise te
	  delen en mensen helpen met het oplossen van hun problemen;
	  soms leert u zelf misschien iets nieuws! Deze fora kunnen
	  ook een inspiratiebron zijn voor dingen om aan te
	  werken.</para>
	</listitem>
   </orderedlist>
  </sect2>

  <sect2 id="ongoing-programmer-tasks">
   <title>Voortdurende taken voor programmeurs</title>

   <para>Voor de meeste van de hier genoemde taken is een
	aanzienlijke tijdsinvestering, of diepe kennis van de kernel van
	&os;, of beide nodig. Er zijn echter ook vele nuttige taken die
	geschikt zijn voor <quote>weekend hackers</quote>.</para>

   <orderedlist>
	<listitem>
	 <para>Als u &os;-CURRENT draait en een goede
	  Internetverbinding heeft, dan is er een machine <hostid
	   role="fqdn">current.FreeBSD.org</hostid> die elke dag een
	  volledige uitgave bouwt&mdash;probeer zo nu en dan om de
	  nieuwste uitgave ervan te installeren en rapporteer alle
	  fouten in het proces.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>Lees de &a.bugs;. Er kunnen problemen zijn waarop u
	  constructief commentaar kunt geven of waarvoor u testbare
	  patches kunt geven. U kunt zelfs proberen om een van de
	  problemen zelf op te lossen.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>Als u bugfixes weet die succesvol op -CURRENT zijn
	  toegepast maar nog niet na een redelijk interval naar
	  -STABLE zijn samengevoegd (normaliter een aantal weken),
	  stuur de committer dan een beleefde herinnering.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>Verplaats bijgedragen software naar
	  <filename class="directory">src/contrib</filename> in de
	  broncodeboom.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>Verzeker dat de code in <filename
	   class="directory">src/contrib</filename> up-to-date
	  is.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>Bouw de broncodeboom (of slechts een gedeelte ervan) met
	  extra waarschuwingen aangezet en ruim de waarschuwingen
	  op.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>Repareer waarschuwingen voor ports die verouderde dingen
	  zoals <function>gets()</function> of
	  <filename>malloc.h</filename> gebruiken.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>Als u ports heeft bijgedragen en u &os;-specifieke
	  veranderingen moest maken, stuur dan uw patches terug naar
	  de originele auteurs (dit maakt het gemakkelijker
	  voor u wanneer ze de volgende versie uitbrengen).</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>Verkrijg kopien van formele standaarden zoals
	  &posix;. Enkele links over deze standaarden staan op de
	  website van het <ulink
	   url="&url.base;/projects/c99/index.html">&os; C99 & POSIX
	   Standards Conformance Project</ulink>. Vergelijk het
	  gedrag van &os; met dat wat de standaard voorschrijft. Als
	  het gedrag verschilt, met name in subtiele of obscure
	  gedeelten van de specificatie, stuur er dan een PR over op.
	  Indien mogelijk, zoek uit hoe het te repareren en voeg een
	  patch bij het PR. Als u meent dat de standaard verkeerd is,
	  vraag dan het standaardorgaan om de vraag te
	  overwegen.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>Suggereer verdere taken voor deze lijst!</para>
	</listitem>
   </orderedlist>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>Spit de PR-database door</title>

   <indexterm><primary>probleemrapportdatabase</primary></indexterm>

   <para>De <ulink
	 url="http://www.FreeBSD.org/cgi/query-pr-summary.cgi">&os;
	 PR-lijst</ulink> laat alle huidige actieve probleemrapportages
	en verzoeken voor verrijkingen zien die door gebruikers van &os;
	zijn ingestuurd. De PR-database bevat zowel taken voor
	programmeurs als voor niet-programmeurs. Bekijk de open PR's,
	en kijk of iets uw interesse wekt. Sommige van deze kunnen heel
	simpele taken zijn waarvoor gewoon een extra paar ogen nodig is
	om te bevestigen dat de reparatie in de PR een goede is. Andere
	kunnen veel complexer zijn, of bevatten in het geheel geen
	reparatie.</para>

   <para>Begin met de PR's die nog niet aan iemand anders zijn
	toegekend. Als een PR aan iemand anders is toegekend, maar het
	eruit ziet als iets wat u aankunt, stuur dan een email naar de
	persoon waaraan het is toegekend en vraag of u eraan kunt werken
	&mdash;ze kunnen al een patch hebben die klaar is om getest te
	worden, of verdere ideen hebben die u met ze kan
	bespreken.</para>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>Kies een van de punten van de <quote>Ideen</quote>
	pagina</title>

   <para>De <ulink url="&url.base;/projects/ideas/">&os;-lijst van
	 projecten en ideen voor vrijwilligers</ulink> is ook
	beschikbaar voor mensen die aan het &os;-project willen
	bijdragen. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt en bevat
	punten voor zowel programmeurs als niet-programmeurs met
	informatie over elk project.</para>
  </sect2>
 </sect1>

 <sect1 id="contrib-how">
  <title>Hoe bij te dragen</title>

  <para>Bijdragen aan het systeem vallen over het algemeen in
   n of meer van de volgende 5
   categorin:</para>

  <sect2 id="contrib-general">
   <title>Foutrapportages en algemeen commentaar</title>

   <para>Een idee of suggestie van <emphasis>algemene</emphasis>
	technische aard dient naar &a.hackers; gemaild te worden.
	Evenzo kunnen mensen die in dit soort dingen genteresseerd
	zijn (en een tolerantie voor <emphasis>grote</emphasis>
	hoeveelheden mail hebben!) zich abonneren op de &a.hackers;.
	Zie <ulink
	 url="&url.books.handbook;/eresources.html#ERESOURCES-MAIL">Het
	 &os; Handboek</ulink> voor meer informatie over deze en andere
	mailinglijsten.</para>

   <para>Als u een bug vindt of een specifieke verandering opstuurt,
	gebruik dan alstublieft het programma &man.send-pr.1; of het
	<ulink url="&url.base;/send-pr.html">webgebaseerde
	 equivalent</ulink> om het te rapporteren. Probeer om elk veld
	van het bugrapport in te vullen. Voeg patches direct bij het
	rapport tenzij ze 65kB overschrijden. Als de patch geschikt is
	om op de broncodeboom te worden toegepast, vermeld dan
	<literal>[PATCH]</literal> in het overzicht van het rapport.
	Wanneer u patches bijvoegt, gebruik dan
	<emphasis>geen</emphasis> knippen-en-plakken omdat
	knippen-en-plakken tabs in spaties omzet en de patches
	onbruikbaar maakt. Overweeg wanneer patches veel groter zijn
	dan 20 kB om ze te comprimeren (bijvoorbeeld met &man.gzip.1; of
	&man.bzip2.1;) en &man.uuencode.1; te gebruiken om hun
	gecomprimeerde vorm in uw probleemrapport op te nemen.</para>

   <para>Na het opsturen van een rapport dient u een bevestiging met
	daarbij een volgnummer te krijgen. Bewaar dit volgnummer zodat
	u ons op de hoogte kunt houden met details over het probleem
	door mail te sturen naar &a.bugfollowup;. Gebruik het nummer
	als het berichtonderwerp, bijvoorbeeld <literal>"Re:
	 kern/3377"</literal>. Aanvullende informatie voor elk
	foutrapport dient op deze manier opgestuurd te worden.</para>

   <para>Als u geen bevestiging ontvangt binnen een redelijke tijd (3
	dagen tot een week, afhankelijk van uw emailverbinding) of als
	u, om enige reden, het commando &man.send-pr.1; niet kunt
	gebruiken, dan kunt u iemand vragen om het voor u op te sturen
	door mail te sturen naar de &a.bugs;.</para>

   <para>Zie ook <ulink
	 url="&url.articles.problem-reports;/article.html">dit
	 artikel</ulink> over het schrijven van goede
	probleemrapporten.</para>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>Veranderingen aan de documentatie</title>

   <indexterm><primary>documentatie-inzendingen</primary></indexterm>

   <para>Veranderingen aan de documentatie worden overzien door de
	&a.doc;. Bekijk de <ulink
	 url="&url.books.fdp-primer.en;/index.html">&os; Documentation
	 Primer</ulink> voor volledige instructies. Stuur bijdragen en
	veranderingen (zelfs kleine zijn welkom!) door &man.send-pr.1;
	te gebruiken zoals beschreven is in <link
	 linkend="contrib-general">Foutrapportages en algemeen
	 commentaar</link>.</para>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>Veranderingen aan bestaande broncode</title>

   <indexterm><primary>&os;-CURRENT</primary></indexterm>

   <para>Een toevoeging of verandering aan de bestaande broncode is
	een iets lastigere zaak en hangt in grote mate af van hoe ver u
	achterloopt met de huidige toestand van &os;-ontwikkelingen. Er
	is een speciale doorgaande uitgave van &os; die bekend staat als
	<quote>&os;-CURRENT</quote> die op verscheidene manieren
	beschikbaar wordt gesteld voor het gemak van ontwikkelaars die
	actief aan het systeem werken. Zie <ulink
	 url="&url.books.handbook;/current-stable.html">Het &os;
	 Handboek</ulink> voor meer informatie over het verkrijgen en
	gebruiken van &os;-CURRENT.</para>

   <para>Het werken met oudere broncode betekent helaas dat uw
	veranderingen soms te verouderd of te ver afgedwaald zijn om
	eenvoudig in &os; gerintegreerd te worden. De kansen
	hierop kunnen enigszins geminimaliseerd worden door een
	abonnement te nemen op de &a.announce; en de &a.current;
	lijsten, waar discussies over de huidige toestand van het
	systeem plaatsvinden.</para>

   <para>Aannemende dat u in staat bent om redelijk recente broncode
	veilig te stellen om uw veranderingen op te baseren, is de
	volgende stap het produceren van een verzameling diffs om naar
	de onderhoudsmensen van &os; te sturen. Dit wordt gedaan met
	het commando &man.diff.1;.</para>

   <para>Het geprefereerde &man.diff.1;-formaat voor het opsturen van
	patches is het verenigde uitvoerformaat gegenereerd door
	<command>diff -u</command>. Echter, voor patches die
	substantieel een gebied aan code wijzigen, kan een diff in
	contextuitvoerformaat gegenereerd door
	<command>diff -c</command> leesbaarder en dus verkiesbaar
	zijn.</para>

   <indexterm>
	<primary><command>diff</command></primary>
   </indexterm>

   <para>Bijvoorbeeld:</para>

   <screen>&prompt.user; <userinput>diff -c oudbestand nieuwbestand</userinput></screen>

   <para>of</para>

   <screen>&prompt.user; <userinput>diff -c -r oudemap nieuwemap</userinput></screen>

   <para>zal zo'n verzameling van contextdiffs aanmaken voor het gegeven
	broncodebestand of maphirarchie.</para>

   <para>Evenzo zal</para>

   <screen>&prompt.user; <userinput>diff -u oudbestand nieuwbestand</userinput></screen>

   <para>of</para>

   <screen>&prompt.user; <userinput>diff -u -r oudemap nieuwemap</userinput></screen>

   <para>hetzelfde doen, maar dan in het verenigde diff-formaat.</para>

   <para>Zie de hulppagina van &man.diff.1; voor meer details.</para>

   <para>Als u eenmaal een verzameling aan diffs heeft (welke u kunt
	testen met het commando &man.patch.1;), dient u ze op te sturen
	voor opname in &os;. Gebruik het programma &man.send-pr.1;
	zoals beschreven in <link
	 linkend="contrib-general">Foutrapportages en algemeen
	 commentaar</link>. Stuur de diffs <emphasis>niet</emphasis>
	alleen naar de &a.hackers; op omdat ze dan verloren raken! We
	stellen uw toezending erg op prijs (dit is een
	vrijwilligersproject!); omdat we het druk hebben kan het zijn
	dat we het niet direct kunnen behandelen, maar het blijft in de
	PR-database totdat we het doen. Geef uw toezending aan door
	<literal>[PATCH]</literal> in het overzicht van het rapport op
	te nemen.</para>

   <indexterm>
	<primary><command>uuencode</command></primary>
   </indexterm>

   <para>Als u het geschikt acht (bijvoorbeeld als u bestanden
	toegevoegd, verwijderd, of hernoemd heeft), bundelt u uw
	veranderingen in een <command>tar</command>-bestand en draait u
	het programma &man.uuencode.1; erop. Archieven die met
	&man.shar.1; zijn aangemaakt zijn ook welkom.</para>

   <para>Als uw verandering mogelijk gevoelig van aard is,
	bijvoorbeeld als u onzeker bent over copyright-dingen die de
	verdere distributie ervan dicteren of als u eenvoudigweg niet
	klaar bent om het uit te geven zonder een voorafgaand nauwer
	review, dan dient u het direct naar &a.core; te sturen in plaats
	van het met &man.send-pr.1; op te sturen. De &a.core; bereikt
	een veel kleinere groep mensen die veel dagelijks werk op &os;
	doen. Merk op dat deze groep het ook <emphasis>erg
	 druk</emphasis> heeft, daarom dient u alleen mail naar hen te
	sturen als dit echt noodzakelijk is.</para>

   <para>Bekijk alstublieft &man.intro.9; en &man.style.9; voor wat
	informatie over de codeerstijl. We zouden het op prijs stellen
	als u op zijn minst op de hoogte bent van deze informatie
	voordat u code opstuurt.</para>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>Nieuwe code of grote pakketten met toegevoegde waarde</title>

   <para>In het geval van een significante bijdrage van een grote
	bijdrage aan werk, of van een belangrijke nieuwe mogelijkheid
	aan &os;, is het bijna altijd nodig om de veranderingen als
	uuencoded tar-bestanden te versturen of ze naar een web- of
	FTP-site up te loaden zodat andere mensen ze kunnen benaderen.
	Als u geen toegang heeft tot een web- of FTP-site, vraag dan een
	geschikte &os;-mailinglijst om iemand de veranderingen voor u te
	laten hosten.</para>

   <para>Bij het werken met grote hoeveelheden code komt het
	gevoelige onderwerp van copyright ook altijd naar voren.
	Acceptabele copyrights voor code voor opname in &os;
	zijn:</para>

   <orderedlist>
	<indexterm><primary>BSD-copyright</primary></indexterm>

	<listitem>
	 <para>Het BSD-copyright. Dit copyright wordt het meeste
	  verkozen wegens zijn natuur van <quote>geen
	   voorwaarden</quote> en de algemene aantrekkelijkheid voor
	  commercile ondernemingen. Ver van het ontmoedigen van
	  dit soort commercieel gebruik, moedigt het &os; Project
	  zulke participatie door commercile interesses actief
	  aan die uiteindelijk geneigd kunnen zijn om zelf iets in
	  &os; te investeren.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <indexterm>
	  <primary>GPL</primary>

	  <see>GNU General Public License</see>
	 </indexterm>

	 <indexterm><primary>GNU General Public License</primary></indexterm>

	 <para>De GNU General Public License, of <quote>GPL</quote>.
	  Deze licentie is niet zo populair bij ons wegens de extra
	  hoeveelheid moeite die gevraagd wordt van iedereen die de
	  code voor commercile doeleinden gebruikt, maar vanwege
	  de grote hoeveelheid aan ge-GPL-de code die we momenteel
	  nodig hebben (compiler, assembler, tekstopmaker, enz.) zou
	  het dom zijn om aanvullende bijdragen onder deze licentie te
	  verwerpen. Code onder de GPL gaat ook naar een ander deel
	  van de boom, namelijk <filename
	   class="directory">/sys/gnu</filename> of <filename
	   class="directory">/usr/src/gnu</filename>, en is daardoor
	  eenvoudig te herkennen voor iedereen voor wie de GPL
	  problemen geeft.</para>
	</listitem>
   </orderedlist>

   <para>Bijdragen die onder een ander soort copyright vallen moeten
	zorgvuldig worden herzien voordat hun opname in &os; wordt
	overwogen. Bijdragen waarvoor nogal beperkende commercile
	copyrights gelden worden over het algemeen verworpen, alhoewel
	de auteurs altijd worden aangemoedigd om zulke veranderingen via
	hun eigen kanalen beschikbaar te maken.</para>

   <para>Om een copyright in <quote>BSD-stijl</quote> op uw werk te
	plaatsen, dient u de volgende tekst aan het uiterste begin van
	elk broncodebestand te plaatsen dat u wilt beschermen, en
	daarbij de tekst tussen de <literal>%%</literal> door de juiste
	informatie te vervangen:</para>

   <programlisting>Copyright (c) %%juiste_jaren_hier%%
    %%uw_naam_hier%%, %%uw_staat%% %%uw_postcode%%.
	All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
  notice, this list of conditions and the following disclaimer as
  the first lines of this file unmodified.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
  notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
  documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY %%uw_naam_hier%% ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL %%uw_naam_hier%% BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

    &#36;Id&#36;</programlisting>

   <para>Voor uw gemak staat een kopie van deze tekst in
	<filename>/usr/share/examples/etc/bsd-style-copyright</filename>.</para>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>Geld, hardware, of Internettoegang</title>

   <para>We accepteren altijd graag donaties om het &os; Project
	verder te verspreiden en in een vrijwilligersonderneming zoals
	het onze kan een klein beetje een groot verschil maken!
	Hardwaredonaties zijn ook erg belangrijk om onze lijst van
	ondersteunde randapparatuur uit te breiden aangezien ons het
	over het algemeen aan de middelen ontbreekt om zelf zulke dingen
	te kopen.</para>

   <sect3>
	<title><anchor id="donations"/>Geld doneren</title>

	<para>De &os; Foundation is een non-profit, belastinguitgesloten
	 stichting die opgericht is om de doelen van het &os; Project
	 verder te verspreiden. Als een 501(c)3-entiteit is de
	 Foundation over het algemeen uitgesloten van van
	 inkomstenbelasting van de overheid van de Verenigde Staten alsook van
	 inkomstenbelasting van de staat Colorado. Donaties aan een
	 entiteit die van belasting is uitgesloten zijn vaak aftrekbaar
	 van het belastbaar overheidsinkomen.</para>

	<para>Donaties kunnen als check verstuurd worden aan:
	 <address>
	  The FreeBSD Foundation
	  <street>7321 Brockway Dr.</street>
	  <city>Boulder</city>, <state>CO</state> <postcode>80303</postcode>
	  <country>USA</country>
	 </address></para>

	<para>De &os; Foundation is nu in staat om donaties via het web
	 met PayPal te ontvangen. Om een donatie te maken bezoekt u de
	 <ulink url="http://www.freebsdfoundation.org">website</ulink>
	 van de Foundation.</para>

	<para>Meer informatie over de &os; Foundation kan gevonden
	 worden in <ulink
	 url="http://people.FreeBSD.org/~jdp/foundation/announcement.html">The
	 FreeBSD Foundation -- an Introduction</ulink>. Om de
	 Foundation per email te bereiken, schrijft u naar
	 <email>bod@FreeBSDFoundation.org</email>.</para>
   </sect3>

   <sect3>
	<title>Hardware doneren</title>

	<indexterm><primary>donaties</primary></indexterm>

	<para>Het &os; Project accepteert graag hardwaredonaties die het
	 goed kan gebruiken. Als u genteresseerd bent in het
	 doneren van hardware, neem dan contact op met het <ulink
	  url="&url.base;/donations/">Donations Liaison
	  Office</ulink>.</para>
   </sect3>

   <sect3>
	<title>Internettoegang doneren</title>

	<para>We kunnen altijd nieuwe spiegelsites voor FTP, WWW, of
	 <command>cvsup</command> gebruiken. Als u zo'n spiegel wilt
	 hosten, bekijk dan het artikel <ulink
	  url="&url.articles.hubs.en;/index.html">Mirroring &os;</ulink>
	 voor meer informatie.</para>
   </sect3>
  </sect2>
 </sect1>
</article>