aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/book.xml
blob: c5a593d756a8654104da8bc81c3cc886739f812a (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//FreeBSD//DTD DocBook XML V4.5-Based Extension//EN"
	"../../../share/xml/freebsd45.dtd" [
<!--
   $FreeBSD$

   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/book.xml
   %SRCID%	41645
-->

<!ENTITY % chapters SYSTEM "chapters.ent">
%chapters;
<!ENTITY % txtfiles SYSTEM "txtfiles.ent">
%txtfiles;

<!ENTITY % pgpkeys SYSTEM "../../../share/pgpkeys/pgpkeys.ent"> %pgpkeys;
]>

<book lang="nl">
 <bookinfo>
  <title>&os; handboek</title>

  <corpauthor>The &os; Dutch Documentation Project</corpauthor>

  <pubdate>$FreeBSD$</pubdate>

  <releaseinfo>$FreeBSD$</releaseinfo>

  <copyright>
   <year>1995</year>
   <year>1996</year>
   <year>1997</year>
   <year>1998</year>
   <year>1999</year>
   <year>2000</year>
   <year>2001</year>
   <year>2002</year>
   <year>2003</year>
   <year>2004</year>
   <year>2005</year>
   <year>2006</year>
   <year>2007</year>
   <year>2008</year>
   <year>2009</year>
   <year>2010</year>
   <year>2011</year>
   <year>2012</year>
   <year>2013</year>
   <holder>The &os; Dutch Documentation Project</holder>
  </copyright>

  &legalnotice;

  <legalnotice id="trademarks" role="trademarks">
   &tm-attrib.freebsd;
   &tm-attrib.3com;
   &tm-attrib.3ware;
   &tm-attrib.arm;
   &tm-attrib.adaptec;
   &tm-attrib.adobe;
   &tm-attrib.apple;
   &tm-attrib.creative;
   &tm-attrib.cvsup;
   &tm-attrib.heidelberger;
   &tm-attrib.ibm;
   &tm-attrib.ieee;
   &tm-attrib.intel;
   &tm-attrib.intuit;
   &tm-attrib.linux;
   &tm-attrib.lsilogic;
   &tm-attrib.m-systems;
   &tm-attrib.macromedia;
   &tm-attrib.microsoft;
   &tm-attrib.nexthop;
   &tm-attrib.opengroup;
   &tm-attrib.oracle;
   &tm-attrib.powerquest;
   &tm-attrib.realnetworks;
   &tm-attrib.redhat;
   &tm-attrib.sap;
   &tm-attrib.sun;
   &tm-attrib.symantec;
   &tm-attrib.themathworks;
   &tm-attrib.thomson;
   &tm-attrib.usrobotics;
   &tm-attrib.vmware;
   &tm-attrib.waterloomaple;
   &tm-attrib.wolframresearch;
   &tm-attrib.xfree86;
   &tm-attrib.xiph;
   &tm-attrib.general;
  </legalnotice>

  <abstract>
   <para>Welkom bij &os;! Dit handboek behandelt de installatie en
	het dagelijks gebruik van
	<emphasis>&os;&nbsp;&rel2.current;-RELEASE</emphasis> en
	<emphasis>&os;&nbsp;&rel.current;-RELEASE</emphasis>. Aan deze
	handleiding wordt nog gewerkt, en is het resultaat van het werk
	van veel mensen. Veel hoofdstukken of paragrafen bestaan nog
	niet en wat bestaat dient soms nog bijgewerkt te worden. Als
	de lezer mee wil helpen aan dit project kan een mail gestuurd
	worden naar de &a.doc;. De meest recente versie van dit
	document is te vinden op de <ulink
	 url="http://www.FreeBSD.org/">&os; website</ulink>. Eerdere
	versies van dit handboek zijn te vinden op <ulink
	 url="http://docs.FreeBSD.org/doc/"></ulink>. Het
	kan ook gedownload worden in veel verschillende formaten en
	compressiewijzen van de <ulink
	 url="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/">&os; FTP
	server</ulink> of een van de vele <link
	 linkend="mirrors-ftp">mirrorsites</link>. Een gedrukt
	exemplaar van het handboek is te koop bij de <ulink
	 url="http://www.freebsdmall.com/">&os; Mall</ulink> (Engels).
	Het handboek kan ook <ulink
	 url="&url.base;/search/index.html"> doorzocht worden</ulink>.</para>
  </abstract>
 </bookinfo>

 &chap.preface;

 <part id="getting-started">
  <title>Beginnen</title>

  <partintro>
   <para>Dit deel van het &os; handboek is voor gebruikers en
	beheerders die net beginnen met &os;. Deze
	hoofdstukken:</para>

   <itemizedlist>
	<listitem>
	 <para>Geven een inleiding in &os;;</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>Lichten het installatieproces toe;</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>Bespreken de &unix; basisbegrippen en grondslag;</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>Tonen hoe de vele aanvullende applicaties
	  voor &os; genstalleerd kunnen worden;</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>Introduceren X, het venstersysteem van &unix;
	  en gaan uitvoerig in op hoe een bureaubladomgeving wordt
	  ingesteld die een gebruiker helpt productiever te
	  zijn.</para>
	</listitem>
   </itemizedlist>

   <para>Er is geprobeerd het aantal vooruitwijzingen tot een
	minimum te beperken zodat het handboek van begin tot einde
	gelezen kan worden zonder bladeren.</para>
  </partintro>

  &chap.introduction;
  &chap.install;
  &chap.bsdinstall;
  &chap.basics;
  &chap.ports;
  &chap.x11;
 </part>

 <part id="common-tasks">
  <title>Algemene taken</title>

  <partintro>
   <para>Na de inleiding gaat dit deel van het &os; handboek over
	een aantal vaak gebruikte mogelijkheden van &os;. De volgende
	hoofdstukken:</para>

   <itemizedlist>
	<listitem>
	 <para>Geven een inleiding in populaire en handige desktop
	  toepassingen: browsers, productieviteitsgereedschappen,
	  documentviewers, etc;</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>Geven een inleiding in een aantal
	  multimediatoepassingen die in &os; beschikbaar zijn;</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>Geven uitleg over het proces waarmee een aangepaste
	  kernel voor &os; kan worden gemaakt om extra
	  functionaliteit aan een systeen toe te voegen;</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>Beschrijven gedetailleerd het afdruksysteem, zowel voor
	  met een desktop verbonden als met het netwerk verbinden
	  printers;</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>Beschrijven hoe applicaties voor &linux; op &os; kunnen
	  draaien.</para>
	</listitem>
   </itemizedlist>

   <para>In een aantal van de hoofdstukken wordt voorkennis
	aangeraden. Dit staat vermeld in de inleiding van ieder
	hoofdstuk.</para>
  </partintro>

  &chap.desktop;
  &chap.multimedia;
  &chap.kernelconfig;
  &chap.printing;
  &chap.linuxemu;
 </part>

 <part id="system-administration">
  <title>Systeembeheer</title>

  <partintro>
   <para>De verdere hoofdstukken van het &os; handboek beslaan alle
	aspecten van het &os; systeembeheer. Ieder hoofdstuk begint
	met een omschrijving van wat de leerstof in een hoofdstuk is en
	wat de verwachte voorkennis is.</para>

   <para>De hoofdstukken zijn ook ontworpen om gelezen te worden als
	de specifieke informatie nodig is. Ze hoeven niet in een
	bepaalde volgorde gelezen te worden en ze hoeven ook niet
	gelezen te zijn voordat een gebruiker met &os; aan de slag
	kan.</para>
  </partintro>

  &chap.config;
  &chap.boot;
  &chap.users;
  &chap.security;
  &chap.jails;
  &chap.mac;
  &chap.audit;
  &chap.disks;
  &chap.geom;
  &chap.filesystems;
  &chap.vinum;
  &chap.virtualization;
  &chap.l10n;
  &chap.cutting-edge;
  &chap.dtrace;
 </part>

 <part id="network-communication">
  <title>Netwerkcommunicatie</title>

  <partintro>
   <para>Als het om servers gaat die hoge prestaties moeten leveren,
	wordt wereldwijd vaak &os; toegepast. De hoofdstukken in dit
	deel behandelen:</para>

   <itemizedlist>
	<listitem>
	 <para>Serie communicatie;</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>PPP en PPP over Ethernet;</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>E-mail;</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>Netwerkdiensten;</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>Firewalls;</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>Overig gevorderd netwerken.</para>
	</listitem>
   </itemizedlist>

   <para>Deze hoofdstukken zijn geschreven om gelezen te worden als
	de informatie nodig is. Ze hoeven niet allemaal in een
	bepaalde volgorde gelezen te worden. Ze hoeven ook niet
	allemaal gelezen te worden om &os; in een netwerkomgeving in te
	zetten.</para>
  </partintro>

  &chap.serialcomms;
  &chap.ppp-and-slip;
  &chap.mail;
  &chap.network-servers;
  &chap.firewalls;
  &chap.advanced-networking;
 </part>

 <part id="appendices">
  <title>Appendix</title>

  &chap.mirrors;
  &chap.bibliography;
  &chap.eresources;
  &chap.pgpkeys;
 </part>

 &chap.freebsd-glossary;
 &chap.index;
 &chap.colophon;
</book>