aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/nl_NL.ISO8859-1/htdocs/send-pr.xml
blob: c9140338a601a30d6ea2a6d08edded6781e8b5b2 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//FreeBSD//DTD XHTML 1.0 Transitional-Based Extension//EN"
"http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/xhtml10-freebsd.dtd" [
<!ENTITY title "&os; probleemrapport insturen">
<!ENTITY copyright "This gnats pr-submission mechanism Copyright &copy; 1996
 The NetBSD Foundation, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.">
<!ENTITY bugbusters "bugbusters@FreeBSD.org">
]>
<!-- Vertaald door: Siebrand Mazeland / Rene Ladan
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/htdocs/send-pr.xml
   %SRCID%	41808
-->
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
   <title>&title;</title>

   <cvs:keyword xmlns:cvs="http://www.FreeBSD.org/XML/CVS">$FreeBSD$</cvs:keyword>
  </head>

  <body class="navinclude.support">

	<!-- Copyright (c) 1996 The NetBSD Foundation, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. -->

	<img src="&enbase;/gifs/bug.jpg" alt="Bugs" align="right" border="0" width="200" height="233"/>

  <p>Dank u voor het nemen van de tijd om een probleem met betrekking
   tot &os; te melden.</p>

  <p>Met dit formulier kunt u Probleemrapporten insturen over
   problemen waarvan u denkt dat het bugs zijn in de broncode, de
   documentatie of deze website. Als u problemen heeft met de
   installatie van &os; of vragen heeft in de vorm "waarom werkt
   <b>x</b> niet" of "werkt &os; met <b>y</b>", richt die vragen
   dan aan de juiste ondersteuningsplatformen. Zie de pagina
   <a href="support.html">ondersteuning</a> voor meer informatie.</p>

  <p>Neem voor het invullen van het formulier even de tijd om de
   richtlijnen voor
   <a href="&enbase;/doc/nl_NL.ISO8859-1/articles/problem-reports/article.html">&os;
   Probleemrapporten schrijven</a> te lezen. Dit kan u tijd en
   frustratie besparen in relatie tot uw probleem. Bekijk voor het
   insturen of uw probleem niet eerder is
   <a href="&cgibase;/query-pr-summary.cgi?query">aangemeld</a> of
   vermeld staat in de
   <a href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/">FAQ</a>.</p>

  <p>Vul het formulier alstublieft zo volledig mogelijk in. Zorg ervoor dat
   u het veld "Omgeving" als gevraagd invult met de uitvoer van de
   machine waarop het probleem zich voordeed.</p>

  <p><b>Opmerking</b>: knippen/plakken verpest TAB's en spaties. Gebruik
   dit webformulier niet om code als platte tekst in te sturen.</p>

  <p>Tenzij u expliciet anders aangeeft, vallen alle wijzigingen die
   u instuurt aan het &os; project onder dezelfde licentie als
   &os;. Het emailadres dat u gebruikt is publiekelijk
   beschikbaar via de webinterface, dus zorgt u voor een effectieve
   spamfilter.</p>

  <p>Als u een patch-bestand instuurt, let er dan op dat we alleen de
   inhoudtypes text/* en application/shar accepteren, en dat uw browser
   daarom het juiste type verstuurt. Als uw browser dat niet wilt, is een
   goede manier om het te overtuigen er zeker van te zijn dat de bestandsnaam
   eindigt met '.txt'.</p>

  <p>Wees tenslotte gewaarschuwd dat deze pagina verwacht dat u
   afbeeldingen kunt zien als maatregel tegen misbruik van het
   systeem. Het is vervelend dat deze maatregelen nodig zijn, maar
   onontkoombaar. Als u deze afbeeldingen om welke reden dan ook
   niet kunt zien, accepteert u dan onze verontschuldigingen voor
   het ongemak en stuur uw rapport dan per email aan het
   <a href="mailto:&bugbusters;">bugbusters team</a> zodat zij het
   in het bugtrackingsysteem kunnen melden.</p>

  <p><b>Opmerking</b>: <b>sla uw werk op</b> voordat u op 'submit'
   klikt. Als uw machine beelden cached, of als u er langer dan 45 minuten
   overdoet om het formulier in te vullen, kunt u een oud beeld te
   zien krijgen waardoor uw rapport wordt geweigerd. Afhankelijk
   van uw browser, is het mogelijk dat u in dit geval <b>werk
	verliest</b>. Help uzelf deze frustratie te voorkomen.</p>

  <form action="http://www.FreeBSD.org/cgi/dosendpr.cgi" method="post" enctype="multipart/form-data">
   <input type="hidden" name="submitterid" value="current-users"/>
   <input type="hidden" name="confidential" value="no"/>
   <input type="hidden" name="severity" value="non-critical"/>
   <input type="hidden" name="priority" value="low"/>

   <label for="email">Emailadres</label>: <br/>
   <input type="text" name="email" id="email" size="40"/>

   <br/><br/><label for="originator">Naam</label>:<br/>
   <input type="text" name="originator" id="originator" size="40"/>

   <br/><br/><label for="organization">Organisatie of bedrijf</label>: <br/>
   <input type="text" name="organization" id="organization" size="40"/>

   <br/><br/><label for="synopsis">Synopsis (Samenvatting van het probleem in n regel)</label>: <br/>
   <input type="text" name="synopsis" id="synopsis" size="60"/>

   <br/><br/><label for="category">Categorie</label>: <select name="category" id="category">
	<option> advocacy</option>
	<option> amd64</option>
	<option> arm</option>
	<option> bin</option>
	<option> conf</option>
	<option> docs</option>
	<option> gnu</option>
	<option> i386</option>
	<option> ia64</option>
	<option> java</option>
	<option> kern</option>
	<option selected="selected"> misc</option>
	<option> ports</option>
	<option> powerpc</option>
	<option> sparc64</option>
	<option> standards</option>
	<option> threads</option>
	<option> usb</option>
	<option> www</option>
   </select>

   <br/><br/><label for="class">Klasse</label>: <select name="class" id="class">
	<option> sw-bug</option>
	<option> doc-bug</option>
	<option> change-request</option>
	<option> update</option>
	<option> maintainer-update</option>
   </select>

   <br/><br/><label for="release">Welke uitgave van &os; gebruikt u</label>: <br/>
   <input type="text" name="release" id="release" size="40"/>

   <br/><br/><label for="environment">Omgeving (uitvoer van "uname -a" op de probleemmachine)</label>:
   <br/>
   <textarea name="environment" id="environment" rows="3" cols="80"></textarea><br/><br/>

   <label for="description">Volledige beschrijving</label>: <br/>
   <textarea name="description" id="description" rows="20" cols="80"></textarea><br/><br/>

   <label for="howtorepeat">Hoe is het probleem te reproduceren</label>: <br/>
   <textarea name="howtorepeat" id="howtorepeat" rows="10" cols="80"></textarea><br/><br/>

   <label for="fix">Hoe te repareren indien bekend</label>: <br/>
   <textarea name="fix" id="fix" rows="20" cols="80"></textarea><br/><br/>

   <label for="patch">En/of patch-bestand (maximaal 100kB, .txt-extensie of shar-bestand vereist)</label>:
   <input type="file" name="patch" id="patch" maxlength="102400" accept="text/*"/><br/>

   <label for="code-confirm">Voer tenslotte de code uit de afbeelding
	hieronder in als bewijs dat u geen robot bent: <br/><br/>
   <img src="http://www.FreeBSD.org/cgi/confirm-code.cgi?db=sendpr"
	alt="Willekeurige tekst. Als u deze afbeelding niet ziet, mail dan &bugbusters;"
	border="0" height="24"/></label>
   <input type="text" name="code-confirm" id="code-confirm" size="8"/><br/><br/>

   <input type="submit" value="Probleemrapport insturen"/>
  </form>

 </body>
</html>