aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/pl_PL.ISO8859-2/books/handbook/book.xml
blob: 292606aca60f31b2935dbaa5fc32202a4cd61feb (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//FreeBSD//DTD DocBook XML V4.5-Based Extension//EN"
	"../../../share/xml/freebsd45.dtd" [
<!ENTITY % chapters SYSTEM "chapters.ent">
%chapters;
<!ENTITY % txtfiles SYSTEM "txtfiles.ent">
%txtfiles;
]>

<!--
   The FreeBSD Polish Documentation Project

   $FreeBSD$
   Original revision: 1.166
-->

<book lang="pl">
 <bookinfo>
  <title>Podrcznik FreeBSD</title>

  <corpauthor>Projekt Dokumentacji FreeBSD</corpauthor>

  <pubdate>Luty 1999</pubdate>

  <releaseinfo>$FreeBSD$</releaseinfo>

  <copyright>
   <year>1995</year>
   <year>1996</year>
   <year>1997</year>
   <year>1998</year>
   <year>1999</year>
   <year>2000</year>
   <year>2001</year>
   <year>2002</year>
   <year>2003</year>
   <year>2004</year>
   <year>2005</year>
   <year>2006</year>
   <holder>Projekt Dokumentacji FreeBSD</holder>
  </copyright>

  &legalnotice;

  <legalnotice id="trademarks" role="trademarks">
   &tm-attrib.freebsd;
   &tm-attrib.3com;
   &tm-attrib.3ware;
   &tm-attrib.arm;
   &tm-attrib.adaptec;
   &tm-attrib.adobe;
   &tm-attrib.apple;
   &tm-attrib.corel;
   &tm-attrib.creative;
   &tm-attrib.cvsup;
   &tm-attrib.heidelberger;
   &tm-attrib.ibm;
   &tm-attrib.ieee;
   &tm-attrib.intel;
   &tm-attrib.intuit;
   &tm-attrib.linux;
   &tm-attrib.lsilogic;
   &tm-attrib.m-systems;
   &tm-attrib.macromedia;
   &tm-attrib.microsoft;
   &tm-attrib.netscape;
   &tm-attrib.nexthop;
   &tm-attrib.opengroup;
   &tm-attrib.oracle;
   &tm-attrib.powerquest;
   &tm-attrib.realnetworks;
   &tm-attrib.redhat;
   &tm-attrib.sap;
   &tm-attrib.sun;
   &tm-attrib.symantec;
   &tm-attrib.themathworks;
   &tm-attrib.thomson;
   &tm-attrib.usrobotics;
   &tm-attrib.vmware;
   &tm-attrib.waterloomaple;
   &tm-attrib.wolframresearch;
   &tm-attrib.xfree86;
   &tm-attrib.xiph;
   &tm-attrib.general;
  </legalnotice>

  <abstract>
   <para>Witamy w wiecie FreeBSD! Zadaniem niniejszego podrcznika jest
    opisanie procesu instalacji i czynnoci zwizanych z codziennym
    uytkowaniem systemu FreeBSD w wersji <emphasis>&rel2.current;-RELEASE</emphasis>
    oraz <emphasis>&rel.current;-RELEASE</emphasis>. Prace nad tym podrcznikiem
    trwaj <emphasis>cay czas</emphasis>. Stanowi on dzieo wielu osb z
    caego wiata. Tym nie mniej mamy wiadomo, i wiele rozdziaw wci
    nie zostao napisanych, a niektre spord istniejcych wymagaj aktualizacji.
    Jeli jeste zainteresowany pomoc w rozwoju projektu wylij email na adres
    &a.pl.doc.d;. Najnowsza wersja anglojzyczna niniejszego dokumentu jest
    zawsze dostpna na <ulink
	 url="http://www.FreeBSD.org/">stronie domowej FreeBSD</ulink>
    (wersje wczeniejsze dostpne s pod adresem <ulink
	 url="http://docs.FreeBSD.org/doc/"></ulink>). Podrcznik dostpny jest
    rwnie w innych formatach dokumentw oraz w postaci skompresowanej z <ulink
     url="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/">serwera FTP Projektu
     FreeBSD</ulink> bd jednego z wielu <link
	 linkend="mirrors-ftp">serwerw lustrzanych</link>. Dla osb zainteresowanych,
    drukowan wersj podrcznika (jzyk ang.) mona naby wprost z witryny <ulink
	 url="http://www.freebsdmall.com/">FreeBSD Mall</ulink>. Dostpne jest
    rwnie <ulink
	 url="&url.base;/search/index.html">przeszukiwanie podrcznika</ulink>.</para>
  </abstract>
 </bookinfo>

 &chap.preface;

 <part id="getting-started">
  <title>Pierwsze kroki</title>

  <partintro>
   <para>Ta cz Podrcznika FreeBSD adresowana jest do uytkownikw i
    administratorw, ktry nie mieli dotychczas kontaktu z systemem FreeBSD.
    Niniejsze rozdziay maj za zadanie:</para>

   <itemizedlist>
	<listitem>
     <para>Zaprezentowa system FreeBSD.</para>
	</listitem>

	<listitem>
     <para>Przeprowadzi przez proces instalacji.</para>
	</listitem>

	<listitem>
     <para>Nauczy podstaw systemu &unix;.</para>
	</listitem>

	<listitem>
     <para>Pokaza jak zainstalowa programy innych autorw, dostpne w ogromnej
      iloci dla systemu FreeBSD.</para>
	</listitem>

	<listitem>
     <para>Przedstawi system X - system okien &unix;, oraz szczegowo wyjani
      jak prawidowo skonfigurowa rodowisko graficzne, tak by zwikszy
      efektywno swej pracy.</para>
	</listitem>
   </itemizedlist>

   <para>Staralimy si sprowadzi liczb odnonikw wewntrz tekstu do moliwie
    najmniejszej, tak by zminimalizowa ilo <quote>przeskokw</quote> i uatwi
    czytanie Podrcznika od deski do deski.</para>
  </partintro>

  &chap.introduction;
  &chap.install;
  &chap.basics;
  &chap.ports;
  &chap.x11;
 </part>

 <part id="common-tasks">
  <title>Codzienne czynnoci</title>

  <partintro>
   <para>Skoro podstawy zostay ju omwione, ta cz Podrcznika
    zajmie si kilkoma z najczciej wykorzystywanych funkcji FreeBSD. Niniejsze
    rozdziay:</para>

   <itemizedlist>
	<listitem>
	 <para>Przedstawi popularne i przydatne aplikacje biurowe: przegldarki,
      edytory dokumentw, itp.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>Przedstawi narzdzia multimedialne dostpne dla FreeBSD.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>Wyjani proces kompilacji wasnego jdra FreeBSD w celu wczenia
      dodatkowych funkcji w systemie.</para>
	</listitem>

    <listitem>
     <para>Opisz szczegowo system wydruku, zarwno dla drukarek podczonych
      lokalnie jak i drukarek sieciowych.</para>
    </listitem>

    <listitem>
     <para>Pokarz jak uruchomi aplikacje Linuksowe w systemie FreeBSD.</para>
    </listitem>

   </itemizedlist>

   <para>Niektre z poniszych rozdziaw zalecaj lektur dodatkowych materiaw,
	co zostanie wskazane w streszczeniu na pocztku kadego rozdziau.</para>

  </partintro>

  &chap.desktop;
  &chap.multimedia;
  &chap.kernelconfig;
  &chap.printing;
  &chap.linuxemu;
 </part>

 <part id="system-administration">
  <title>Administracja systemem</title>

  <partintro>
   <para>Pozostae rozdziay Podrcznika omawiaj wszystkie aspekty
	administracji systemem FreeBSD. Kady z nich rozpoczyna si on
    wyjanienia czego nauczymy si przeczytawszy dany rozdzia,
	a take co powinnimy wiedzie przed przystpieniem
    do jego lektury.</para>

   <para>Rozdziay zostay tak napisane, by mc sign po nie gdy potrzebujemy
	danych informacji. Nie ma przymusu czytania ich w adnej okrelonej kolejnoci,
	ani te przeczytania wszystkich przed rozpoczciem
    pracy z FreeBSD.</para>
  </partintro>

  &chap.config;
  &chap.boot;
  &chap.users;
  &chap.security;
  &chap.mac;
  &chap.audit;
  &chap.disks;
  &chap.geom;
  &chap.vinum;
  &chap.l10n;
  &chap.cutting-edge;
 </part>

 <part id="network-communication">
  <title>Komunikacja sieciowa</title>

  <partintro>
   <para>FreeBSD jest jednym z najszerzej rozpowszechnionych systemw operacyjnych
    wykorzystywanych w wysoko wydajnych serwerach sieciowych. Rozdziay
    w tej czci omawiaj:</para>

   <itemizedlist>
    <listitem>
     <para>Komunikacj szeregow</para>
    </listitem>

    <listitem>
     <para>PPP oraz PPP over Ethernet</para>
    </listitem>

    <listitem>
     <para>Poczt elektroniczn</para>
    </listitem>

    <listitem>
     <para>Prowadzenie serwerw sieciowych</para>
    </listitem>

    <listitem>
     <para>Zapory ogniowe</para>
    </listitem>

    <listitem>
     <para>Inne zaawansowane zagadnienia zwizane z prac w sieci</para>
    </listitem>
   </itemizedlist>

   <para>Ponisze rozdziay zostay tak napisane, by mc sign po nie gdy potrzebujemy
    danych informacji. Nie ma przymusu czytania ich w adnej okrelonej kolejnoci,
    ani te przeczytania wszystkich przed rozpoczciem pracy z FreeBSD w rodowisku
	sieciowym.</para>
  </partintro>

  &chap.serialcomms;
  &chap.ppp-and-slip;
  &chap.mail;
  &chap.network-servers;
  &chap.firewalls;
  &chap.advanced-networking;

 </part>

 <part id="appendices">
  <title>Dodatki</title>

  &chap.mirrors;
  &chap.bibliography;
  &chap.eresources;
  &chap.pgpkeys;
 </part>
 &freebsd-glossary;
 &chap.index;
 &chap.colophon;
</book>