aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/tr_TR.ISO8859-9/articles/explaining-bsd/article.xml
blob: a963fd01ec19219e44997a8f8f050a1f3dafd683 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-9"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//FreeBSD//DTD DocBook XML V5.0-Based Extension//EN"
	"http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/freebsd50.dtd">
<!--
   The FreeBSD Turkish Documentation Project

   $FreeBSD$
   Original Revision: 1.9
-->
<article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="tr">
 <info><title>BSD Nedir?</title>
  

  <author><personname><firstname>Greg</firstname><surname>Lehey</surname></personname><affiliation>
	<address><email>grog@FreeBSD.org</email></address>
   </affiliation></author>

  <legalnotice xml:id="trademarks" role="trademarks">
   &tm-attrib.freebsd;
   &tm-attrib.apple;
   &tm-attrib.linux;
   &tm-attrib.opengroup;
   &tm-attrib.sun;
   &tm-attrib.xfree86;
   &tm-attrib.general;
  </legalnotice>

  <pubdate>$FreeBSD$</pubdate>

  <releaseinfo>$FreeBSD$</releaseinfo>

  <abstract>
   <para>Ak kod dnyasnda
	<quote>Linux</quote> kelimesi neredeysec<quote>iletim
	sistemi</quote> ile eanlamldr fakat
	ak kaynak kodlu &unix; sadece
	<quote>Linux</quote> de&eth;ildir. <link xlink:href="http://www.leb.net/hzo/ioscount/data/r.9904.txt">nternet
	letim Sistemi Sayac</link> 'na gre
	Nisan 1999 itibar ilecdnyada internete ba&eth;l
	makinalarn %31.3 'cLinux, %14.6 ' ise &unix; 'tir.
	<link xlink:href="http://www.yahoo.com/">Yahoo!</link> gibi
	dnyann en byk organizasyonlarndan
	biri BSD kullanmaktadr.
	Dnyann en megul FTP sunucularndan biri
	olan <link xlink:href="ftp://ftp.cdrom.com/">ftp.cdrom.com</link>
	gnde 1.4 TB dosya transferi iin BSD
	kullanmaktadr.</para>

   <para>yleyse sr nedir? Neden BSD daha iyi bilinmiyor?
	Bu kk yaz, bu ve di&eth;er
	sorularn cevaplarn
	aramaktadr.</para>

   <para>Bu yazda BSD ve Lnux arasndaki farklar
	<emphasis>bu ekilde</emphasis> ifade edilecektir.</para>
  </abstract>
 </info>

 <sect1>
  <title>BSD nedir?</title>

  <para>BSD <quote>Berkeley Software Distribution</quote> 'n
   ksaltlmdr.
   Bu isim California niversitesi, Berkeley 'in kaynak kodu
   da&eth;tm olan AT&amp;T 'nin &unix; 'i
   iin bir eklentiler zinciridir. Bir ok
   ak kaynak kodlu iletim sistemi projesi,
   4.4BSD-Lite olarak bilinen kaynak kodu
   da&eth;tmn temel kabul eder.
   Ek olarak bunlar, zellikle GNU projesi olmak zere
   di&eth;er bir ok ak kod projesini de
   kapsar. BSD 'in ieri&eth;i:</para>

  <itemizedlist>
   <listitem>
	<para>BSD ekirde&eth;i ilem zamanlama,
	 hafza ynetimi, simetrik oklu
	 ilemci(SMP), aygt srcleri ve
	 di&eth;erlerini kapsar.</para>

	<para><emphasis>Linux ekirde&eth;inden farkl
	 olarak kapasite ve gte bir ok
	 farkl BSD ekirde&eth;i
	 vardr.</emphasis></para>
   </listitem>

   <listitem>
	<para>C ktphanesi, sistem API 'sinin temellidir</para>

	<para><emphasis>BSD C ktphanesi GNU projesi
	 tabanl de&eth;ildir, Berkeley kodu
	 temellidir.</emphasis></para>
   </listitem>

   <listitem>
	<para>Kabuk, dosya aralar derleyiciler ve
	 linkerler gibi aralar.</para>

	<para><emphasis>Baz aralar
	 dnda bir o&eth;u projesinden
	 sa&eth;lanmtr.</emphasis></para>
   </listitem>

   <listitem>
	<para>X Windows sistemi grafik ekran arabirimi.</para>

	<para>Birok BSD trevinde kullanlan X
	 Window sistemi ayr bir proje olan
	 <link xlink:href="http://www.XFree86.org/">&xfree86; projesi</link> 'nde
	 devam ettirilmektdir. Linux 'te bu sistemi kullanmaktadr.
	 BSD KDE ya da GNOME gibi bir <quote>grsel
	 masast</quote> ile ntanml
	 olarak gelmez. Fakat istenirse bunlar da
	 kullanlabilir.</para>
   </listitem>

   <listitem>
	<para>Bir ok di&eth;er program ve aralar.</para>
   </listitem>
  </itemizedlist>
 </sect1>

 <sect1>
  <title>Ne gerek bir &unix; 'mi?</title>

  <para>BSD iletim sistemi bir kopya de&eth;ildir, fakat temelde
   &unix; 'in atas saylan AT&amp;T'nin iletim
   sisteminin kaynak kodundan oluur. Ayrca bu kod
   System V &unix; 'in de atasdr. Bu durum sizi belki
   artm olabilir. Yada AT&amp;T
   hi bir zaman kaynak kodunu vermemi olmasna
   ra&eth;men bu nasl olabilir?</para>

  <para>AT&amp;T &unix; 'inin ak kaynak kodlu
   olmad&eth; do&eth;rudur ve kopya hakk
   dnld&eth;nde BSD kesinlikle bir
   &unix; <emphasis>de&eth;ildir</emphasis> fakat di&eth;er taraftan
   AT&amp;T di&eth;er projelerden ve zellikle Berkeleydeki
   California niversitesi Computer Science Research Group
   (CSRG -Bilgisayar Bilimi Araatrma Grubu)undan
   AT&amp;T &unix; 'e bir ok kod dahil etti&eth;i
   dnlmelidir. 1976 'dan balayarak
   CSRG yazdklar yazlm
   ieren teyp 'leri da&eth;tarak bunu <emphasis>Berkeley
   Software Distribution</emphasis> ya da <emphasis>BSD</emphasis>
   olarak nitelendirdi.</para>

  <para>BSD ilk srmleri asl olarak
   kullanc programlarndan oluuyordu
   ta ki dramatik bir ekilde CSRG
   karll olarak DARPA (Defence
   Advanced Projects Research Agency) ile a&eth;larndaki
   (ARPANET) iletiim protokollerini gncellemek iin
   szleme imzalayana kadar. Bu yeni protokol
   <emphasis>nternet Protokol</emphasis> daha sonra da
   <emphasis>TCP/IP</emphasis> olarak adlandrld.
   BSD nin asl geni alanlara
   yaylm srm 1982 de piyasaya
   srlen 4.2 BSD 'dir.</para>

  <para>1980 'lerde bir ok kk
   apl iletim sistemi irketi piyasaya
   kt. Ve biroklar kendi
   iletim sistemlerini yazmak yerine &unix;
   iletim sistemini lisanslamay tercih ettiler.
   zelde SUN Microsystems 4.2BSD temelli &unix; zerinde
   de&eth;iiklikler yaparak &sunos; adyla
   lisanslad. AT&amp;T &unix; 'in ticari olarak
   satlmasna izin verince, ok ksa bir
   sre iinde System V adn alacak System
   III isimli kk uygulamalarla sata
   baland. System V networking uygulama ve
   bileenlerini iermiyordu, bu sebeble piyasaya
   srlen bir ok uygulama BSD 'den
   zellikle a&eth; teknolojileri alannda TCP/IP
   protokoln kullanmaya balad. Bunun
   yannda <emphasis>csh</emphasis> kabu&eth;u ve
   <emphasis>vi</emphasis> editrn de kendi
   sistemlerine dahil etti. BSD 'den alnan btn bu
   eklentilere <emphasis>Berkeley Extensions</emphasis> ad
   verildi.</para>

  <para>Piyasaya sunulan BSD kasetleri AT&amp;T kaynak kodu ve
   gerekli olan olan UNIX lisansn ieriyordu.
   90larda CSRG'a ayrlan fon azalnca grup kapanma ile
   kar karya kald ve baz
   grup yeleri AT&amp;T 'nin kodunu iermeyen BSD
   Ak kaynak kod olarak da&eth;tlan
   kodlarn da&eth;tmaya karar verdi ve bu
   <emphasis>Networking Tape 2</emphasis> ya da ksaca
   <emphasis>Net/2</emphasis> ad verilen
   da&eth;tm ile gerekleti. Net/2 tam
   anlamyla bir iletim sistemi de&eth;ildi
   nk yaklak olarak %20
   oranndaki kernel kaynak kodu eksikti. CSRG yelerinde
   William F. Jolitz geriye kalan %20 lik kodu yazarak 1992'de
   <emphasis>386BSD</emphasis> ismiyle piyasaya srd.
   Ayn zaman zarfnda eski CSRG yelerinden
   oluan bir grup <link xlink:href="http://www.bsdi.com/">Berkeley
   Software Design Inc.</link> ad verilen iletim
   sisteminin betasn piyasaya srdler ve
   bu iletim sisteminin ad daha sonra BSD/OS olarak
   de&eth;itirildi.</para>

  <para>386BSD hibir zaman gvenilir bir iletim
   sistemi olamad. Onun yerine 1993 ylnda
   iki ayr proje do&eth;du. Bunlar:
   <link xlink:href="http://www.NetBSD.org/">NetBSD</link> ve
   <link xlink:href="http://www.FreeBSD.org">FreeBSD</link>.
   NetBSD 93'n balarnda tamamland ancak
   &os; 'nin ilk versiyonu yln sonuna kadar
   hazr durumda de&eth;ildi. Bu sre ierisinde kodu
   devam ettirilmekte glk ekilince
   karkl&eth; nlemek ve
   ynetimi kolay klmak iin ayrld.
   Projeler farkl amalar gtmeye balad.
   1996 'da NetBSD 'den ayrlarak do&eth;an
   <link xlink:href="http://www.OpenBSD.org/">OpenBSD</link> do&eth;du.</para>
 </sect1>

 <sect1>
  <title>BSD neden daha iyi tannmyor?</title>


  <para>Aa&eth;daki birok sebebe ba&eth;l
   olarak BSD tam olarak bilinmemektedir:</para>

  <orderedlist>
   <listitem>
	<para>BSD programclar o&eth;u zaman
	 pazarlama amac gtmek yerine kendi
	 kodlarn gelitirme ile
	 ilgileniyorlar.</para>
   </listitem>

   <listitem>
	<para> Linux 'lerin poplaritesi zellikle
	 bask (ve kitap piyasas) ve irketlerin
	 deste&eth;i linuxlere zel destek ve gncellik
	 sa&eth;lyor buna karlk BSDnin
	 bu ekilde herhangi bir destekisi yoktur.
	 Fakat bu gn getike
	 de&eth;imektedir.</para>
   </listitem>

   <listitem>
	<para>BSD programclar Linux
	 programclarndan daha tecrbeliler
	 ve iletim sisteminin kullanm
	 kolayl&eth; ile daha az ilgileniyorlar
	 Yeni kullanclar Linuxleri daha
	 kullanl olarak kabul ediyor
	 ve destekliyorlar.</para>
   </listitem>

   <listitem>
	<para>1992, AT&amp;T <link xlink:href="http://www.bsdi.com/">BSDI</link>
	 'a dava at ve bu yazlmn
	 AT&amp;T 'ye ait olan lisansl kaynak kodunu
	 ierdi&eth;ini iddia etti. Dava 1994'te anlama
	 ile sona erdi. Fakat davann hayaleti insanlar
	 avlamaya devam etti. Mart 2000'de ise web zerine,
	 davann mahkeme tarafndan gemite
	 <quote>sonulandrld&eth;n</quote>
	 haykran bir makale yaynland.</para>

	<para>Davann ortaya
	 kard&eth; nemli bir
	 detayda isimlendirmeydi. 1980 'lerde BSD ayn zamanda
	 <quote>BSD &unix;</quote> olarakta bilinmekteydi. AT&amp;T 'ye
	 ait kodlarn son
	 kalntlarnn da BSD'den
	 kartlmas ile birlikte BSD &unix;
	 adndan kurtuldu. Bu sebeble birok kitapta
	 <quote>the 4.3BSD &unix; operating system</quote> ve
	 <quote>the 4.4BSD operating system</quote>
	 isimlerini grebilirsiniz.</para>
   </listitem>

   <listitem>
	<para>BSD ile ilgili olarak aklda kalan genellikle
	 da&eth;nk ve saldrgan oldu&eth;udur.
	 There is a perception that the BSD projects are fragmented and
	 belligerent. <link xlink:href="http://interactive.wsj.com/bin/login?Tag=/&amp;URI=/archive/retrieve.cgi%253Fid%253DSB952470579348918651.djm&amp;">Wall Street
	 Journal</link>'da bir makalede BSD projelerinin
	 <quote>balkan</quote> lkelerinin rn
	 oldu&eth;undan bahsedildi. Davada oldu&eth;u gibi burada da
	 aklda kalan bu tip dnceler BSD'nin
	 gemiteki konumu ve durumudur.</para>
   </listitem>
  </orderedlist>
 </sect1>

 <sect1>
  <title>BSD ve Linux nasl
   karlatrmas</title>

  <para>Linux (mesela Debian Linux) ile BSD arasndaki
   asl farkllk nedir? Normal
   kullanclar iin fark aslnda
   ok kktr yani ikiside &unix;
   benzeri iletim sistemidir. Her ikiside ticari olmayan
   amalar iin gelitirildi (Tabiki bu di&eth;er
   baz ticari Linux da&eth;tmlarndaki
   gibi de&eth;ildir). Bu blmde BSD'nin
   yapsna bakp Linux ile
   karlatraca&eth;z. Genel
   olarak sylediklerimiz &os;'ye yakn olacak
   nk yaygn olarak kullanlan BSD
   versiyonu &os; 'dir.</para>

  <sect2>
   <title>BSD'nin sahibi kimdir?</title>

   <para>Hi kimse veya hibir kurulu BSD'nin
	sahibi de&eth;ildir. BSD btn dnya
	zerinde teknik olarak st dzeyde ve uzman bir
	ok insan tarafndan gelitirildi. ve BSD'nin
	baz bileenleri farkl ak
	kaynak kodu gelitiricileri tarafndan
	sa&eth;land.</para>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>BSD nasl gelitirildi ve gncellendi?</title>

   <para>BSD ekirde&eth;i Ak kaynak
	gelitirim modeli ile gelitirilmitir.
	Her proje eriimi herkese ak olan
	<emphasis>kaynak kodu a&eth;ac</emphasis> altnda
	<link xlink:href="http://www.sourcegear.com/CVS/">Concurrent Versions
	System</link> (CVS) ile da&eth;tld.
	Bu sistemde BSD ile alakal dokman ve di&eth;er
	dosyalar da bulunmaktadr. CVS ile herhangi bir
	kii <quote>check out</quote> (yani gerekli
	dosyalarn bir kopyasn sistemine indirerek)
	yaparak sistemin herhangi bir bolmne sahip
	olabilmektedir.</para>

   <para>Dnya zerinde oduka fazla sayda
	programc BSD'nin geliimine katkda bulunur.
	Bu programc ve gelitiriciler temelde 
	ksma ayrlr:</para>

   <itemizedlist>
	<listitem>
	 <para><firstterm>Contributors(Katkta
	  Bulunanlar)</firstterm> dokman ya da kod yazarlar.
	  Bu grubun direk olarak kod a&eth;acna herhangi bir
	  kod eklenmelerine izin verilmez. Bu kiilerin
	  yazd&eth; kodlar <emphasis>committer</emphasis>
	  tarafndan incelenip ana sistemde dahil edilirler.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para><firstterm>Committers</firstterm> kaynak a&eth;acna
	  kod ekleme yetkisinde sahip gelitiriciler. Committer
	  olabilmek iin
	  alt&eth;
	  alan zerinde ok yksek bilgi seviyesine
	  sahip olmas gerekir.</para>

	 <para>Baz commiterler btn kaynak koduna
	  ulama yetkisine sahiptirler di&eth;erleri ise
	  gerek koddan ayr tutulurlar.
	  Dkmantasyonla ilgilenenler normal olarak kernel
	  koduna ulama yetkisine sahip de&eth;illerdir.
	  Principal Architect olarak adlandrlan
	  ekirdek takmndaki
	  baz ahslarn ise
	  <firstterm>back out</firstterm> ad verilen kaynak
	  kodu a&eth;acndaki kodlar silme hakk
	  vardr. Btn committer 'lar
	  yaplan her bir commit (ilem) iin
	  e-posta alrlar ve bylece gizlice
	  bir kodun kaynak kodu a&eth;acna girmesi
	  engellenmi olur.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para><firstterm>Core team (ekirdek
	  Takm)</firstterm>.
	  &os; ve NetBSD kesinlikle bir ekirdek
	  takma sahiptir.
	  ekirdek takm projenin geliimi ve
	  oluturulmas srasnda
	  programlarn yaparlar ve rolleri tam olarak
	  belli de&eth;ildir.
	  ekirdek takm yesi olmak
	  iin program gelitirici (developer) olma
	  zorunlulu&eth;u yoktur ve buda son derece normaldir.
	  ekirdek takm iin
	  kurallar bir projeden di&eth;erine farkllk
	  gsterebilir ve genel olarak
	  ekirdek takmn projenin gelime
	  ve gidiat noktasndaki gr ve
	  fikirleri kesinlikle ekirdek Takm yesi
	  olmayan kiilerin gr ve
	  fikirlerinden daha stn tutulur.</para>
	</listitem>
   </itemizedlist>

   <para>te btn bu dzenlemeler
	Linux'ten birok noktada farkllk
	gsterir:</para>

   <orderedlist>
	<listitem>
	 <para>Hi kimse sistem ieri&eth;ini kontrol
	  edemez. Pratikte bu farkllk gze
	  ok nemli gelebilir. Asl mimar
	  (Chief Architect) kodun asl koddan
	  kartlmas iste&eth;inde
	  bulunabilir ve hatta Linux projelerinde birok
	  kii de&eth;iiklikler yapabilir.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>Di&eth;er taraftan merkezi bir depo vardr.
	  Bu depo eski tm versiyonlarda dahil olmak zere
	  bir noktada toplanm olarak iletim
	  sistemine ait tm kodlar
	  barndrr.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>BSD projeleri yalnzca kernel(ekirdek)
	  olarak de&eth;il <quote>btn iletim
	  sistemi</quote> olarak kabul edilir. Bu zellik
	  yalnzca marjinal olarak faydaldr.
	  Ne BSD nede Linux programlar olmadan yararl de&eth;ildir.
	  Ve bu programlar Linux altnda BSD altnda
	  kullanld&eth; gibi
	  kullanlr.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>CVS kod a&eth;acnn (source tree)
	  biimlendirilmi olmasnn
	  bir neticesi olarak BSD geliim evreleri gayet
	  aktr ve herhangi bir versiyona ait
	  bilgi versiyon numaras yada piyasaya srlme
	  tarihi ile bulunabilir. Hatta CVS gncellemelere izin
	  bile verir. rne&eth;in &os; deposu ortalama
	  gnde 100 kez gncellenir ancak bu gncellemeler
	  o&eth;u kez ok kktr.
	</para>
	</listitem>
   </orderedlist>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>BSD Srmleri</title>

   <para>Her BSD projesi tane farkl
	srm ierir. Linuxteki gibi bu
	srmler 1.4.1 ya da da 3.5.0 olarak belirlenir.
	Ek olarak versiyon numaralar kendi amacn
	belirten bir son eke sahiptir:</para>

   <orderedlist>
	<listitem>
	 <para>Gelitirilmi olan versiyon
	  <firstterm>CURRENT</firstterm> (Geerli En Son)
	  olarak adlandrlr. &os;'de
	  CURRENT'a bir numara atanr. rne&eth;in &os;
	  5.0-CURRENT. NetBSD ak bir biimde
	  farkl isimlendirme emas
	  kullanr. Kullanlan bu ema tek
	  harften oluan bir son ektir ki bu son ek dahili
	  arayzdeki de&eth;iikli&eth;i ifade eder.
	  rne&eth;in NetBSD 1.4.3G gibi. OpenBSD her hangi
	  bir numara atamas yapmaz
	  (OpenBSD-current). Btn yeni srmler
	  sistemde bu ekilde kullanlr.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>Belirli arallarla ylda iki ila drt
	  defa projeler CD-ROM ile edinme yada ftp sitelerinden
	  cretsiz olarak download etmek iin
	  piyasaya srlr(RELEASE). rne&eth;in
	  OpenBSD 2.6 RELEASE. Yada NetBSD 1.4-RELEASE. Piyasaya
	  srlen <firstterm>Srm</firstterm>
	  (RELEASE) versiyonu son kullanc
	  iin gerekli olan srmdr ve sistemin
	  normal versiyonudur. Ayrca
	  NetBSD ayrca <emphasis>yama srmleri</emphasis>
	  (patch releases) rne&eth;in NetBSD 1.4.2 gibi.
	  Bu srmler 
	  basamakldr.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>RELEASE versiyonlarda her hangi bir hata (bug)
	  bulun&eth;unda hatalar dzeltilir ve CVS kaynak kodu
	  a&eth;acna (source tree) dahil edilir. &os; 'de
	  son elde edilen srm <firstterm>STABLE</firstterm>
	  (sa&eth;lam versiyon) olarak adlandrlr
	  ancak OpenBSD ve NetBSD RELEASE versiyon ismini kullanmaya
	  devam eder. CURRENT versiyonun test edilmesi
	  srasnda yeni ama kk
	  zellikler sisteme dahil edilebilir.</para>
	</listitem>
   </orderedlist>

   <para><emphasis>Btn bunlarn aksine Linux'te iki
	ayr kod a&eth;ac (code tree) vardr:
	Stable (Sa&eth;lam) versiyon ve Development (Gelimekte olan)
	versiyon. Stable versiyon ift saylardan
	oluan minor versiyon numaralarna
	sahiptir. 2.0, 2.2, 2.4 gibi. Development versiyon ise tek
	saylardan oluan minor versiyon numaralarna
	sahiptir. 2.1, 2.3, 2.5 gibi.
	Baz durumlarda de&eth;iik Linux
	da&eth;tm firmalar kendi
	gelitirdikleri rnleri
	<quote>TurboLinux 6.0 with kernel 2.2.14</quote></emphasis>
	eklinde piyasaya srebilir.</para>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>BSD'nin in hangi versiyonlar bulunabilir?</title>

   <para>Birok Linux srmnn aksine
	ak kaynak kodu olan yanlzca 
	tane BSD srm vardr.her BSD projesi
	kendi kod a&eth;ac (source tree) ve ekirde&eth;ine
	sahiptir. Ve pratikte kullanclarn
	projelere kendi ekledikleri kodlarla Linuxteki kodlar
	arasnda daha az farkllk vardr.</para>

   <para>Her projenin amacn gruplamak gerekten
	zordur: Farkllklar kiilere zeldir.
	Genel olarak:</para>

   <itemizedlist>
	<listitem>
	 <para>&os; yksek performans ve son
	  kullanclar iin kullanm
	  kolayl&eth; amacn gder.
	  Ve ISP firmalar iin favori iletim
	  sistemdir. PCler ve Compaq'n Alpha ilemcileri
	  zerinde alr. &os;
	  ak bir farkla di&eth;er projelere oranla daha
	  fazla kii tarafndan
	  kullanlr.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>NetBSD azami seviyede tanabilirlilik
	  hedefler. <quote>NetBSD zerinde elbette
	  alr!</quote> ile de bu
	  belirtilmi olur. Ek olarak sade dizayna sahip olmak
	  nemlidir. NetBSD palmtoplardan
	  byk serverlara kadar her yarde
	  alr ve NASA'nn uzay
	  almalarnda da
	  kullanlmtr.zel olarakda
	  Intel-olmayan donanmlar iin iyi
	  seimdir.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>OpenBSD kod temizli&eth;ini ve gvenli&eth;ini
	  hedef alr. Ak kaynak
	  kod gelitirim modeli ve sk kod
	  incelemesini ierir ve banka
	  ABD hkmet bakanlklar, hisse
	  senedi kurumlar gibi gvenlik
	  temelli iletmeler iin bir iletim
	  sistemi olmay hedefler. NetBSD
	  gibi birok platformda
	  alabilir.</para>
	</listitem>
   </itemizedlist>

   <para>Bunlardan baka ak kod olamayan iki
	de&eth;iik ki de&eth;iik iki BSD &unix;
	iletim sistemi mevcuttur. Bunlar BSD/OS ve
	Apple'n gelitirdi&eth;i &macos; X:</para>

   <itemizedlist>
	<listitem>
	 <para>BSD/OS 4.4 BSD tretilmi en eski
	  srmdr. Ak kaynak kodlu
	  de&eth;ildir ve bu sebeble kod ok
	  kk bir maliyetle satn
	  alnabilir. Bir ok adan
	  &os;'ye benzer ve bir ok gelitirici iki
	  sistemlede alr.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para><link xlink:href="http://www.apple.com/macosx/server/">&macos;
	  X</link>
	  <link xlink:href="http://www.apple.com/">Apple Computer Inc.'in</link>
	  &macintosh; serisinin en son yesidir. Bu iletim
	  sisteminin ekirde&eth;i BSD tabanldr
	  ve <link xlink:href="http://developer.apple.com/darwin/">Darwin</link>,
	  olarak adlandrlr. Di&eth;er
	  versiyonlarn aksine iletim aksine
	  ekirdek ak kaynak kodludur. Bu
	  geliimin bir neticesi olarakda
	  Apple gelitiricileri &os; committer
	  'dr. Bu ekirde&eth;in zerinde
	  Aqua/Quartz grafik arabirimi ve &macos; 'un di&eth;er
	  rnleri vardr. Fakat bu X arabiriminin
	  kodu kapaldr. Bu iletim sistemi
	  x86 and PPC mimarilerinde
	  alr.</para>
	</listitem>
   </itemizedlist>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>BSD kullanm lisansnn GNU
	kullanm lisansndan fark nedir?</title>

   <para>Linux kapal kod (closed source)
	yazlmn saf
	d brakmak iin
	tasarlanm
	<link xlink:href="http://www.fsf.org/copyleft/gpl.html">GNU General
	Public License</link> (GPL) lisans ile
	da&eth;tlr. GPL lisansl bir
	rn kullanarak gelitirilen bir
	yazlmda mutlaka GPL lisans ile
	da&eth;tlmaldr. Fakat
	<link xlink:href="http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.html">BSD
	lisans</link> daha az
	kstlaycdr ve binary
	da&eth;tma izin verir. Bu zellikle
	gml uygulamalar iin ekici bir
	lisans trdr.</para>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>Daha baka ne bilmeliyim?</title>

   <para>BSDler iin Linuxlere oranla daha az
	programn retildi&eth;i zamanlarda BSD
	gelitiricileri Linux programlarn BSD
	altnda altrmay
	sa&eth;layan Linux uyumluluk paketini ortaya
	kardlar. Bu Paket, Linux sistem
	a&eth;rlarn dzgn
	yapabilmek iin her iki ekirdek
	de&eth;iikliklerini ve C Library (C
	ktphanesi) gibi Linux uyumluluk
	dosyalarn ierir. Linux
	programlarn Linux makinesi ile BSD makinesi
	altnda altrmak
	arasnda hz bakmndan her hangi
	bir kayda de&eth;er fark yoktur.</para>

   <para>BSD 'nin <quote>All from one supplier (Herey
	tek elden)</quote> mant&eth; Linuxlerde
	ayn sklkla yaplan
	gncelleme ilemlerinin daha kolay oldu&eth;u
	anlamna gelir. BSD ktphane versiyon
	gncellemelerini eski versiyon ktphaneleri ile
	uyumlu olarak yapar ve bu eski Binary kodlar
	altrmay mmkn
	klar.</para>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>BSD'mi Linux'm kullanmalym?</title>

   <para>Bunlarn hepsinin pratikteki anlam nedir?
	Kim BSD kim Linux kullanmal?</para>

   <para>Bu hakikatten cevaplanmas zor bir sorudur.
	Bir ka neri uekilde
	sralanabilir:</para>

   <itemizedlist>
	<listitem>
	 <para><quote>If it ain't broke, don't fix it</quote>
	  (Bozulmuyorsa dzeltme). E&eth;er halihazrda
	  ak kodlu bir iletim sistemi
	  kullanyorsanz ve ondan memnunsanz
	  de&eth;iiklik yapmak iin iyi bir sebeb
	  yoktur.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>BSD sistemi, zellikle &os; dikkate de&eth;er
	  bir ekilde Linuxlerden daha fazla performans
	  sa&eth;layabilir. Fakat bu herkesi ayn derecede
	  etkileyen birey de&eth;ildir ve bir ok
	  durumda yok denecek kadar az performans fark
	  vardr. Ama baz zel durumlarda da
	  Linux'de &os;'den daha iyi olarak nitelendirilebilir.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>Genelde BSD sistemi gvenilirlilik
	  asndan daha iyi ne
	  sahiptir. ve bu genelde daha olgun koda sahip
	  oluundan kaynaklanr.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>BSD lisans GPL Lisansndan daha dikkat
	  ekicidir.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	 <para>BSD Linux kodlarn
	  altrabilir ama Linux
	  BSD kodlarn
	  altranilir. Bunun bir
	  neticesi olarakda BSD iin Linux'den daha fazla
	  yazlm vardr.</para>
	</listitem>
   </itemizedlist>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>BSD iin kim yardm servis ve e&eth;itim
	sa&eth;lyor?</title>

   <para>BSDi her zaman BSD/OS'u desteklemektedir ve yakn
	zaman nce &os; ile bir anlama
	imzalamlardr.</para>

   <para>Ek olarak her projenin kendi yardm yada kiralama
	departman vardr: <link xlink:href="../../../../commercial/consulting_bycat.html">&os;</link>,
	<link xlink:href="http://www.netbsd.org/gallery/consultants.html">NetBSD</link>,
	and
	<link xlink:href="http://www.openbsd.org/support.html">OpenBSD</link>.</para>
  </sect2>
 </sect1>
</article>