aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/www/gitea/distinfo
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* www/gitea: Update to 1.19.0Stefan Bethke3 days1-3/+3
* www/gitea: update to 1.18.5Stefan Bethke2023-02-261-3/+3
* www/gitea: Update to 1.18.4Stefan Bethke2023-02-201-3/+3
* www/gitea: Update to 1.18.3Stefan Bethke2023-01-241-3/+3
* www/gitea: Update to 1.18.2Stefan Bethke2023-01-221-3/+3
* www/gitea: Update to 1.18.0Stefan Bethke2023-01-021-3/+3
* www/gitea: Update to 1.17.4 (fixes security vulnerabilities)Stefan Bethke2022-12-231-3/+3
* www/gitea: Update to 1.17.3 (fixes security vulnerabilities)Stefan Bethke2022-10-151-3/+3
* www/gitea: Update to 1.17.2Stefan Bethke2022-09-111-3/+3
* www/gitea: Update to 1.17.1Cy Schubert2022-08-311-3/+3
* www/gitea: Update to 1.17.0Stefan Bethke2022-08-051-3/+3
* www/gitea: Update to 1.16.9 (fixes security vulnerabilities)Stefan Bethke2022-08-051-3/+3
* www/gitea: Update to 1.16.8Stefan Bethke2022-05-211-3/+3
* www/gitea: Update to 1.16.7Stefan Bethke2022-05-051-3/+3
* www/gitea: Update to 1.16.5Dan Langille2022-03-291-3/+3
* www/gitea: Update to 1.16.4Namkhai B2022-03-171-3/+3
* www/gitea: Update to 1.15.10Stefan Bethke2022-01-151-3/+3
* www/gitea: Re-release 1.15.9Stefan Bethke2022-01-111-3/+3
* www/gitea: Update to 1.15.9Stefan Bethke2021-12-311-3/+3
* www/gitea: Update to 1.15.8Stefan Bethke2021-12-211-3/+3
* www/gitea: Update to 1.15.7Stefan Bethke2021-12-041-3/+3
* www/gitea: Update to 1.15.6Stefan Bethke2021-11-041-3/+3
* www/gitea: Update to 1.15.4Stefan Bethke2021-10-111-3/+3
* www/gitea: Update to 1.15.3stb2021-09-221-3/+3
* www/gitea: Update to 1.15.2Stefan Bethke2021-09-031-3/+3
* www/gitea: Update to 1.15.0Stefan Bethke2021-08-221-3/+3
* www/gitea: Update to 1.14.6Stefan Bethke2021-08-201-3/+3
* www/gitea: Update to 1.14.5stb2021-07-181-3/+3
* www/gitea: Update to 1.14.4stb2021-07-171-3/+3
* www/gitea: Update to 1.14.3Adam Weinberger2021-06-201-3/+3
* www/gitea: Update to 1.14.2Greg Fitzgerald2021-06-031-3/+3
* www/gitea: Update to 1.14.1Rainer Hurling2021-04-181-3/+3
* www/gitea: Update to 1.14.0Adam Weinberger2021-04-121-3/+3
* www/gitea: Update to 1.13.7Adam Weinberger2021-04-091-3/+3
* www/gitea: Update to 1.13.16Adam Weinberger2021-03-241-3/+3
* www/gitea: Update to 1.13.5Adam Weinberger2021-03-211-3/+3
* www/gitea: Update to 1.13.4Neel Chauhan2021-03-101-3/+3
* www/gitea: Update to 1.13.2Adam Weinberger2021-02-071-3/+3
* www/gitea: Update to 1.13.1Adam Weinberger2020-12-311-3/+3
* www/gitea: Update to 1.13.0Adam Weinberger2020-12-041-3/+3
* www/gitea: Update to 1.12.6Adam Weinberger2020-11-221-3/+3
* www/gitea: Update to 1.12.5Adam Weinberger2020-10-161-3/+3
* www/gitea: Update to 1.12.4Adam Weinberger2020-09-051-3/+3
* gitea: Update to 1.12.3Adam Weinberger2020-08-041-3/+3
* gitea: Update to 1.12.2Adam Weinberger2020-07-181-3/+3
* www/gitea: Update to 1.11.8Adam Weinberger2020-06-281-3/+3
* gitea: Update to 1.11.6Adam Weinberger2020-05-311-3/+3
* gitea: Update to 1.11.5Adam Weinberger2020-05-101-3/+3
* gitea: Update to 1.1.4Adam Weinberger2020-04-131-3/+3
* gitea: Update to 1.11.3Adam Weinberger2020-03-191-3/+3