aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/lib
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'lib')
-rw-r--r--lib/Makefile11
-rw-r--r--lib/atf/Makefile4
-rw-r--r--lib/clang/freebsd_cc_version.h2
-rw-r--r--lib/clang/headers/Makefile15
-rw-r--r--lib/clang/include/Plugins/Plugins.def2
-rw-r--r--lib/clang/include/VCSVersion.inc8
-rw-r--r--lib/clang/include/clang/Basic/Version.inc8
-rw-r--r--lib/clang/include/clang/Config/config.h2
-rw-r--r--lib/clang/include/lld/Common/Version.inc2
-rw-r--r--lib/clang/include/llvm/Config/config.h28
-rw-r--r--lib/clang/include/llvm/Config/llvm-config.h21
-rw-r--r--lib/clang/include/llvm/Support/VCSRevision.h2
-rw-r--r--lib/clang/libclang/Makefile26
-rw-r--r--lib/clang/liblldb/LLDBWrapLua.cpp1535
-rw-r--r--lib/clang/liblldb/Makefile18
-rw-r--r--lib/clang/libllvm/Makefile82
-rw-r--r--lib/clang/libllvmminimal/Makefile4
-rw-r--r--lib/libbsddialog/Makefile30
-rw-r--r--lib/libc++/Makefile293
-rw-r--r--lib/libc++/__config_site2
-rw-r--r--lib/libc++experimental/Makefile1
-rw-r--r--lib/libc/aarch64/string/Makefile.inc51
-rw-r--r--lib/libc/aarch64/string/memcpy.S6
-rw-r--r--lib/libc/aarch64/string/memmove.S5
-rw-r--r--lib/libc/aarch64/string/strchr.S5
-rw-r--r--lib/libc/aarch64/string/strrchr.S5
-rw-r--r--lib/libc/aarch64/sys/Makefile.inc3
-rw-r--r--lib/libc/arm/sys/Makefile.inc3
-rw-r--r--lib/libc/gen/Makefile.inc5
-rw-r--r--lib/libc/gen/Symbol.map9
-rw-r--r--lib/libc/gen/getgrent.c13
-rw-r--r--lib/libc/gen/getpwent.c12
-rw-r--r--lib/libc/gen/posix_spawn.328
-rw-r--r--lib/libc/gen/posix_spawn.c92
-rw-r--r--lib/libc/gen/posix_spawn_file_actions_addopen.384
-rw-r--r--lib/libc/gen/posix_spawn_file_actions_init.33
-rw-r--r--lib/libc/gen/sched_getaffinity.c37
-rw-r--r--lib/libc/gen/sched_getcpu_gen.c37
-rw-r--r--lib/libc/gen/sched_setaffinity.c37
-rw-r--r--lib/libc/gen/setproctitle.c4
-rw-r--r--lib/libc/gen/syslog.c15
-rw-r--r--lib/libc/iconv/citrus_prop.c9
-rw-r--r--lib/libc/include/libc_private.h1
-rw-r--r--lib/libc/mips/sys/Makefile.inc3
-rw-r--r--lib/libc/net/gethostnamadr.c16
-rw-r--r--lib/libc/net/getnetnamadr.c16
-rw-r--r--lib/libc/net/getprotoent.c12
-rw-r--r--lib/libc/net/getservent.c16
-rw-r--r--lib/libc/net/inet.324
-rw-r--r--lib/libc/net/inet_net.312
-rw-r--r--lib/libc/net/nscachedcli.c6
-rw-r--r--lib/libc/net/sctp_sys_calls.c36
-rw-r--r--lib/libc/posix1e/acl_delete_entry.c3
-rw-r--r--lib/libc/powerpc/sys/Makefile.inc4
-rw-r--r--lib/libc/powerpc64/sys/Makefile.inc4
-rw-r--r--lib/libc/resolv/res_init.c8
-rw-r--r--lib/libc/riscv/sys/Makefile.inc3
-rw-r--r--lib/libc/rpc/getrpcent.c12
-rw-r--r--lib/libc/stdio/vfwscanf.c2
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/Makefile.inc3
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/Symbol.map4
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/getenv.320
-rw-r--r--lib/libc/stdlib/getenv.c25
-rw-r--r--lib/libc/sys/Makefile.inc3
-rw-r--r--lib/libc/sys/kqueue.24
-rw-r--r--lib/libc/sys/open.23
-rw-r--r--lib/libc/sys/rtprio.29
-rw-r--r--lib/libc/sys/swapon.238
-rw-r--r--lib/libc/tests/stdlib/Makefile1
-rw-r--r--lib/libc/tests/stdlib/clearenv_test.c176
-rw-r--r--lib/libc/tests/stdlib/dynthr_mod/dynthr_mod.c1
-rw-r--r--lib/libc/uuid/uuid.363
-rw-r--r--lib/libc/x86/sys/Makefile.inc3
-rw-r--r--lib/libc/x86/sys/__vdso_gettc.c5
-rw-r--r--lib/libc/x86/sys/sched_getcpu_x86.c82
-rw-r--r--lib/libcasper/libcasper/libcasper.3105
-rw-r--r--lib/libcasper/libcasper/libcasper_service.342
-rw-r--r--lib/libcasper/services/cap_net/cap_net.310
-rw-r--r--lib/libclang_rt/asan/Makefile2
-rw-r--r--lib/libclang_rt/asan_dynamic/Makefile2
-rw-r--r--lib/libclang_rt/cfi/Makefile1
-rw-r--r--lib/libclang_rt/cfi_diag/Makefile2
-rw-r--r--lib/libclang_rt/compiler-rt-vars.mk2
-rw-r--r--lib/libclang_rt/dd/Makefile1
-rw-r--r--lib/libclang_rt/msan/Makefile2
-rw-r--r--lib/libclang_rt/profile/Makefile2
-rw-r--r--lib/libclang_rt/stats/Makefile2
-rw-r--r--lib/libclang_rt/tsan/Makefile4
-rw-r--r--lib/libclang_rt/ubsan_standalone/Makefile2
-rw-r--r--lib/libclang_rt/xray/Makefile1
-rw-r--r--lib/libcompiler_rt/Makefile.inc3
-rw-r--r--lib/libdpv/Makefile2
-rw-r--r--lib/libelf/Makefile2
-rw-r--r--lib/libmemstat/memstat_uma.c2
-rw-r--r--lib/libmixer/mixer.32
-rw-r--r--lib/libmixer/mixer.c2
-rw-r--r--lib/libomp/kmp_config.h6
-rw-r--r--lib/libomp/kmp_i18n_default.inc47
-rw-r--r--lib/libomp/kmp_i18n_id.inc59
-rw-r--r--lib/libomp/omp-tools.h201
-rw-r--r--lib/libomp/omp.h55
-rw-r--r--lib/libpfctl/libpfctl.c46
-rw-r--r--lib/libpfctl/libpfctl.h127
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/branch.json5
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/cache.json83
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/core.json14
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/data-fabric.json2766
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/floating-point.json42
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/l3cache.json5411
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/memory.json42
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/other.json12
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/recommended.json178
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen2/branch.json8
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen2/cache.json79
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen2/core.json14
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen2/data-fabric.json98
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen2/floating-point.json42
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen2/memory.json86
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen2/other.json20
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen2/recommended.json178
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/broadwell/bdw-metrics.json2
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/broadwellde/bdwde-metrics.json2
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/broadwellx/bdx-metrics.json2
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/cascadelakex/cache.json5404
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/cascadelakex/clx-metrics.json322
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/cascadelakex/floating-point.json48
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/cascadelakex/frontend.json530
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/cascadelakex/memory.json5428
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/cascadelakex/other.json4146
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/cascadelakex/pipeline.json1052
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/cascadelakex/uncore-memory.json9
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/cascadelakex/uncore-other.json180
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/cascadelakex/virtual-memory.json256
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/elkhartlake/cache.json226
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/elkhartlake/ehl-metrics.json57
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/elkhartlake/floating-point.json24
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/elkhartlake/frontend.json93
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/elkhartlake/memory.json86
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/elkhartlake/other.json424
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/elkhartlake/pipeline.json278
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/elkhartlake/virtual-memory.json273
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/haswell/hsw-metrics.json2
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/haswellx/hsx-metrics.json2
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/icelake/cache.json724
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/icelake/floating-point.json101
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/icelake/frontend.json610
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/icelake/icl-metrics.json273
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/icelake/memory.json654
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/icelake/other.json1089
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/icelake/pipeline.json1169
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/icelake/virtual-memory.json251
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/icelakex/cache.json706
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/icelakex/floating-point.json95
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/icelakex/frontend.json469
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/icelakex/icx-metrics.json315
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/icelakex/memory.json291
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/icelakex/other.json181
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/icelakex/pipeline.json972
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/icelakex/uncore-memory.json333
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/icelakex/uncore-other.json2476
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/icelakex/uncore-power.json10
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/icelakex/virtual-memory.json245
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/ivybridge/ivb-metrics.json2
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/ivytown/ivt-metrics.json2
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/jaketown/jkt-metrics.json2
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/mapfile.csv6
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/sandybridge/snb-metrics.json2
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/skylake/cache.json4092
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/skylake/floating-point.json76
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/skylake/frontend.json644
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/skylake/memory.json2273
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/skylake/other.json60
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/skylake/pipeline.json1264
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/skylake/skl-metrics.json273
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/skylake/virtual-memory.json374
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/skylakex/cache.json2246
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/skylakex/floating-point.json88
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/skylakex/frontend.json732
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/skylakex/memory.json1973
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/skylakex/other.json154
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/skylakex/pipeline.json1290
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/skylakex/skx-metrics.json304
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/skylakex/uncore-memory.json35
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/skylakex/uncore-other.json901
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/skylakex/virtual-memory.json314
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/tigerlake/cache.json595
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/tigerlake/floating-point.json94
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/tigerlake/frontend.json463
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/tigerlake/memory.json295
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/tigerlake/other.json189
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/tigerlake/pipeline.json982
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/tigerlake/tgl-metrics.json231
-rw-r--r--lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/tigerlake/virtual-memory.json225
-rw-r--r--lib/libprocstat/libprocstat.c4
-rw-r--r--lib/libradius/radlib.c3
-rw-r--r--lib/librtld_db/rtld_db.c8
-rw-r--r--lib/libufs/libufs.h6
-rw-r--r--lib/libutil/kinfo_getvmobject.c20
-rw-r--r--lib/libutil/libutil.h2
-rw-r--r--lib/msun/Makefile28
-rw-r--r--lib/msun/Symbol.map14
-rw-r--r--lib/msun/aarch64/Makefile.inc12
-rw-r--r--lib/msun/ld128/k_cosl.c32
-rw-r--r--lib/msun/ld128/k_cospil.h42
-rw-r--r--lib/msun/ld128/k_sinpil.h42
-rw-r--r--lib/msun/ld128/s_cexpl.c94
-rw-r--r--lib/msun/ld128/s_cospil.c112
-rw-r--r--lib/msun/ld128/s_sinpil.c121
-rw-r--r--lib/msun/ld128/s_tanpil.c123
-rw-r--r--lib/msun/ld80/k_cospil.h42
-rw-r--r--lib/msun/ld80/k_sinpil.h42
-rw-r--r--lib/msun/ld80/s_cexpl.c107
-rw-r--r--lib/msun/ld80/s_cospil.c129
-rw-r--r--lib/msun/ld80/s_sinpil.c140
-rw-r--r--lib/msun/ld80/s_tanpil.c139
-rw-r--r--lib/msun/man/cexp.317
-rw-r--r--lib/msun/man/complex.38
-rw-r--r--lib/msun/man/cospi.3111
-rw-r--r--lib/msun/man/sinpi.3102
-rw-r--r--lib/msun/man/tanpi.3106
-rw-r--r--lib/msun/src/e_sqrt.c18
-rw-r--r--lib/msun/src/e_sqrtf.c8
-rw-r--r--lib/msun/src/k_cospi.h44
-rw-r--r--lib/msun/src/k_sincosl.h29
-rw-r--r--lib/msun/src/k_sinpi.h43
-rw-r--r--lib/msun/src/math.h9
-rw-r--r--lib/msun/src/s_ccoshf.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_cexp.c16
-rw-r--r--lib/msun/src/s_cexpf.c11
-rw-r--r--lib/msun/src/s_cosl.c7
-rw-r--r--lib/msun/src/s_cospi.c152
-rw-r--r--lib/msun/src/s_cospif.c109
-rw-r--r--lib/msun/src/s_ctanh.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_ctanhf.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_fma.c8
-rw-r--r--lib/msun/src/s_fmaf.c8
-rw-r--r--lib/msun/src/s_fmax.c8
-rw-r--r--lib/msun/src/s_fmaxf.c8
-rw-r--r--lib/msun/src/s_fmin.c8
-rw-r--r--lib/msun/src/s_fminf.c8
-rw-r--r--lib/msun/src/s_scalbn.c8
-rw-r--r--lib/msun/src/s_scalbnf.c8
-rw-r--r--lib/msun/src/s_scalbnl.c8
-rw-r--r--lib/msun/src/s_sinpi.c169
-rw-r--r--lib/msun/src/s_sinpif.c122
-rw-r--r--lib/msun/src/s_tanpi.c177
-rw-r--r--lib/msun/src/s_tanpif.c114
-rw-r--r--lib/ncurses/ncurses/Makefile21
-rw-r--r--lib/ncurses/ncurses/libncursesw.aldscript1
249 files changed, 37867 insertions, 27847 deletions
diff --git a/lib/Makefile b/lib/Makefile
index 81ace36ba990..2cba5feaee19 100644
--- a/lib/Makefile
+++ b/lib/Makefile
@@ -36,6 +36,7 @@ SUBDIR= ${SUBDIR_BOOTSTRAP} \
libauditd \
libbegemot \
libblocksruntime \
+ libbsddialog \
libbsdstat \
libbsm \
libbz2 \
@@ -116,6 +117,7 @@ SUBDIR_DEPEND_geom= libufs
SUBDIR_DEPEND_googletest= libregex
SUBDIR_DEPEND_libarchive= libz libbz2 libexpat liblzma libmd libzstd
SUBDIR_DEPEND_libauditdm= libbsm
+SUBDIR_DEPEND_libbsddialog= ncurses
SUBDIR_DEPEND_libbsnmp= ${_libnetgraph}
SUBDIR_DEPEND_libc++:= libcxxrt
# libssp_nonshared doesn't need to be linked into libc on every arch, but it is
@@ -176,10 +178,9 @@ SUBDIR.${MK_KERBEROS_SUPPORT}+= libcom_err
SUBDIR.${MK_LDNS}+= libldns
SUBDIR.${MK_STATS}+= libstats
-# The libraries under libclang_rt can only be built by clang, and only make
-# sense to build when clang is enabled at all. Furthermore, they can only be
-# built for certain architectures.
-.if ${COMPILER_TYPE} == "clang" && \
+# The libraries under libclang_rt can only be built by clang and when we enable
+# C++ support. Furthermore, they can only be built for certain architectures.
+.if ${COMPILER_TYPE} == "clang" && ${MK_CXX} != "no" && \
(${MACHINE_CPUARCH} == "aarch64" || ${MACHINE_CPUARCH} == "amd64" || \
${MACHINE_CPUARCH} == "arm" || ${MACHINE_CPUARCH} == "i386" || \
${MACHINE_CPUARCH} == "powerpc")
@@ -215,7 +216,7 @@ SUBDIR.${MK_BHYVE}+= libvmmapi
.if ${MACHINE_ARCH} != "powerpc"
SUBDIR.${MK_OPENMP}+= libomp
.endif
-.if !defined(COMPAT_32BIT)
+.if !defined(COMPAT_32BIT) && ${MK_USB} != "no"
SUBDIR.${MK_OPENSSH}+= libcbor libfido2
.endif
SUBDIR.${MK_OPENSSL}+= libmp
diff --git a/lib/atf/Makefile b/lib/atf/Makefile
index baadf535b424..05c7973fdc02 100644
--- a/lib/atf/Makefile
+++ b/lib/atf/Makefile
@@ -27,8 +27,8 @@
.include <src.opts.mk>
-SUBDIR= libatf-c \
- libatf-c++ \
+SUBDIR= libatf-c
+SUBDIR.${MK_CXX}+= libatf-c++
SUBDIR.${MK_TESTS}+= tests
diff --git a/lib/clang/freebsd_cc_version.h b/lib/clang/freebsd_cc_version.h
index ea02e53b3f00..21c675d28e2c 100644
--- a/lib/clang/freebsd_cc_version.h
+++ b/lib/clang/freebsd_cc_version.h
@@ -1,3 +1,3 @@
/* $FreeBSD$ */
-#define FREEBSD_CC_VERSION 1400001
+#define FREEBSD_CC_VERSION 1400002
diff --git a/lib/clang/headers/Makefile b/lib/clang/headers/Makefile
index 5cd962a3fd69..d4a31b767523 100644
--- a/lib/clang/headers/Makefile
+++ b/lib/clang/headers/Makefile
@@ -5,7 +5,7 @@
.PATH: ${CLANG_SRCS}/lib/Headers
INCSGROUPS= INCS CUDA OMP PPC
-INCSDIR= ${LIBDIR}/clang/12.0.1/include
+INCSDIR= ${LIBDIR}/clang/13.0.0/include
CUDADIR= ${INCSDIR}/cuda_wrappers
OMPDIR= ${INCSDIR}/openmp_wrappers
PPCDIR= ${INCSDIR}/ppc_wrappers
@@ -65,6 +65,7 @@ INCS+= avxintrin.h
INCS+= avxvnniintrin.h
INCS+= bmi2intrin.h
INCS+= bmiintrin.h
+INCS+= builtins.h
INCS+= cet.h
INCS+= cetintrin.h
INCS+= cldemoteintrin.h
@@ -79,9 +80,13 @@ INCS+= fma4intrin.h
INCS+= fmaintrin.h
INCS+= fxsrintrin.h
INCS+= gfniintrin.h
+INCS+= hexagon_circ_brev_intrinsics.h
+INCS+= hexagon_protos.h
+INCS+= hexagon_types.h
INCS+= hresetintrin.h
INCS+= htmintrin.h
INCS+= htmxlintrin.h
+INCS+= hvx_hexagon_protos.h
INCS+= ia32intrin.h
INCS+= immintrin.h
INCS+= invpcidintrin.h
@@ -182,6 +187,14 @@ arm_${hdr:H}.h: ${CLANG_SRCS}/include/clang/Basic/arm_${hdr:H}.td
GENINCS+= arm_${hdr:H}.h
.endfor
+.for hdr in vector/vector-header
+riscv_${hdr:H}.h: ${CLANG_SRCS}/include/clang/Basic/riscv_${hdr:H}.td
+ ${CLANG_TBLGEN} -gen-riscv-${hdr:T} \
+ -I ${CLANG_SRCS}/include/clang/Basic -d ${.TARGET:C/$/.d/} \
+ -o ${.TARGET} ${CLANG_SRCS}/include/clang/Basic/riscv_${hdr:H}.td
+GENINCS+= riscv_${hdr:H}.h
+.endfor
+
CLEANFILES= ${GENINCS} ${GENINCS:C/$/.d/}
.include <bsd.prog.mk>
diff --git a/lib/clang/include/Plugins/Plugins.def b/lib/clang/include/Plugins/Plugins.def
index 2dd2ddba3d66..31445a0449dd 100644
--- a/lib/clang/include/Plugins/Plugins.def
+++ b/lib/clang/include/Plugins/Plugins.def
@@ -38,6 +38,7 @@ LLDB_PLUGIN(ABIX86)
LLDB_PLUGIN(ArchitectureArm)
LLDB_PLUGIN(ArchitectureMips)
LLDB_PLUGIN(ArchitecturePPC64)
+LLDB_PLUGIN(ArchitectureAArch64)
LLDB_PLUGIN(DisassemblerLLVMC)
LLDB_PLUGIN(DynamicLoaderPosixDYLD)
LLDB_PLUGIN(DynamicLoaderStatic)
@@ -60,6 +61,7 @@ LLDB_PLUGIN(ObjectFileELF)
LLDB_PLUGIN(ObjectFileJIT)
LLDB_PLUGIN(PlatformFreeBSD)
LLDB_PLUGIN(PlatformGDB)
+LLDB_PLUGIN(ScriptedProcess)
LLDB_PLUGIN(ProcessElfCore)
LLDB_SCRIPT_PLUGIN(ScriptInterpreterNone)
LLDB_SCRIPT_PLUGIN(ScriptInterpreterLua)
diff --git a/lib/clang/include/VCSVersion.inc b/lib/clang/include/VCSVersion.inc
index 8c1798de59ee..98c0198a4aaf 100644
--- a/lib/clang/include/VCSVersion.inc
+++ b/lib/clang/include/VCSVersion.inc
@@ -1,14 +1,14 @@
// $FreeBSD$
-#define LLVM_REVISION "llvmorg-12.0.1-0-gfed41342a82f"
+#define LLVM_REVISION "llvmorg-13.0.0-0-gd7b669b3a303"
#define LLVM_REPOSITORY "git@github.com:llvm/llvm-project.git"
-#define CLANG_REVISION "llvmorg-12.0.1-0-gfed41342a82f"
+#define CLANG_REVISION "llvmorg-13.0.0-0-gd7b669b3a303"
#define CLANG_REPOSITORY "git@github.com:llvm/llvm-project.git"
// <Upstream revision at import>-<Local identifier in __FreeBSD_version style>
-#define LLD_REVISION "llvmorg-12.0.1-0-gfed41342a82f-1400002"
+#define LLD_REVISION "llvmorg-13.0.0-0-gd7b669b3a303-1400002"
#define LLD_REPOSITORY "FreeBSD"
-#define LLDB_REVISION "llvmorg-12.0.1-0-gfed41342a82f"
+#define LLDB_REVISION "llvmorg-13.0.0-0-gd7b669b3a303"
#define LLDB_REPOSITORY "git@github.com:llvm/llvm-project.git"
diff --git a/lib/clang/include/clang/Basic/Version.inc b/lib/clang/include/clang/Basic/Version.inc
index 7e28da22ce5c..74977f61929b 100644
--- a/lib/clang/include/clang/Basic/Version.inc
+++ b/lib/clang/include/clang/Basic/Version.inc
@@ -1,9 +1,9 @@
/* $FreeBSD$ */
-#define CLANG_VERSION 12.0.1
-#define CLANG_VERSION_STRING "12.0.1"
-#define CLANG_VERSION_MAJOR 12
+#define CLANG_VERSION 13.0.0
+#define CLANG_VERSION_STRING "13.0.0"
+#define CLANG_VERSION_MAJOR 13
#define CLANG_VERSION_MINOR 0
-#define CLANG_VERSION_PATCHLEVEL 1
+#define CLANG_VERSION_PATCHLEVEL 0
#define CLANG_VENDOR "FreeBSD "
diff --git a/lib/clang/include/clang/Config/config.h b/lib/clang/include/clang/Config/config.h
index a9d765b327b2..0882737f125b 100644
--- a/lib/clang/include/clang/Config/config.h
+++ b/lib/clang/include/clang/Config/config.h
@@ -65,7 +65,7 @@
#define CLANG_HAVE_RLIMITS 1
/* The LLVM product name and version */
-#define BACKEND_PACKAGE_STRING "LLVM 12.0.1"
+#define BACKEND_PACKAGE_STRING "LLVM 13.0.0"
/* Linker version detected at compile time. */
/* #undef HOST_LINK_VERSION */
diff --git a/lib/clang/include/lld/Common/Version.inc b/lib/clang/include/lld/Common/Version.inc
index 65472b919842..3de8405e7c35 100644
--- a/lib/clang/include/lld/Common/Version.inc
+++ b/lib/clang/include/lld/Common/Version.inc
@@ -1,3 +1,3 @@
// $FreeBSD$
-#define LLD_VERSION_STRING "12.0.1"
+#define LLD_VERSION_STRING "13.0.0"
diff --git a/lib/clang/include/llvm/Config/config.h b/lib/clang/include/llvm/Config/config.h
index 35ce8c189d2b..d02d06c088de 100644
--- a/lib/clang/include/llvm/Config/config.h
+++ b/lib/clang/include/llvm/Config/config.h
@@ -155,6 +155,9 @@
#define HAVE_MALLINFO 1
#endif
+/* Define to 1 if you have the `mallinfo2' function. */
+/* #undef HAVE_MALLINFO2 */
+
/* Define to 1 if you have the <malloc/malloc.h> header file. */
#if __has_include(<malloc/malloc.h>)
#define HAVE_MALLOC_MALLOC_H 1
@@ -252,11 +255,6 @@
#define LLVM_ENABLE_TERMINFO 1
#endif
-/* Define if the xar_open() function is supported this platform. */
-#if defined(__APPLE__)
-#define HAVE_LIBXAR
-#endif
-
/* Define to 1 if you have the <termios.h> header file. */
#define HAVE_TERMIOS_H 1
@@ -348,7 +346,7 @@
#define LLVM_VERSION_PRINTER_SHOW_HOST_TARGET_INFO 1
/* Define if libxml2 is supported on this platform. */
-/* #undef LLVM_LIBXML2_ENABLED */
+/* #undef LLVM_ENABLE_LIBXML2 */
/* Define to the extension used for shared libraries, say, ".so". */
#if defined(__APPLE__)
@@ -357,6 +355,13 @@
#define LTDL_SHLIB_EXT ".so"
#endif
+/* Define to the extension used for plugin libraries, say, ".so". */
+#if defined(__APPLE__)
+#define LLVM_PLUGIN_EXT ".dylib"
+#else
+#define LLVM_PLUGIN_EXT ".so"
+#endif
+
/* Define to the address where bug reports for this package should be sent. */
#define PACKAGE_BUGREPORT "https://bugs.freebsd.org/submit/"
@@ -364,10 +369,10 @@
#define PACKAGE_NAME "LLVM"
/* Define to the full name and version of this package. */
-#define PACKAGE_STRING "LLVM 12.0.1"
+#define PACKAGE_STRING "LLVM 13.0.0"
/* Define to the version of this package. */
-#define PACKAGE_VERSION "12.0.1"
+#define PACKAGE_VERSION "13.0.0"
/* Define to the vendor of this package. */
/* #undef PACKAGE_VENDOR */
@@ -390,11 +395,6 @@
/* Define to the default GlobalISel coverage file prefix */
/* #undef LLVM_GISEL_COV_PREFIX */
-/* Whether Timers signpost passes in Xcode Instruments */
-#if defined(__APPLE__)
-#define LLVM_SUPPORT_XCODE_SIGNPOSTS 1
-#else
-#define LLVM_SUPPORT_XCODE_SIGNPOSTS 0
-#endif
+/* #undef HAVE_PROC_PID_RUSAGE */
#endif
diff --git a/lib/clang/include/llvm/Config/llvm-config.h b/lib/clang/include/llvm/Config/llvm-config.h
index 11299564108c..7932c7d9435a 100644
--- a/lib/clang/include/llvm/Config/llvm-config.h
+++ b/lib/clang/include/llvm/Config/llvm-config.h
@@ -64,16 +64,16 @@
#define LLVM_USE_PERF 0
/* Major version of the LLVM API */
-#define LLVM_VERSION_MAJOR 12
+#define LLVM_VERSION_MAJOR 13
/* Minor version of the LLVM API */
#define LLVM_VERSION_MINOR 0
/* Patch version of the LLVM API */
-#define LLVM_VERSION_PATCH 1
+#define LLVM_VERSION_PATCH 0
/* LLVM version string */
-#define LLVM_VERSION_STRING "12.0.1"
+#define LLVM_VERSION_STRING "13.0.0"
/* Whether LLVM records statistics for use with GetStatistics(),
* PrintStatistics() or PrintStatisticsJSON()
@@ -93,6 +93,19 @@
#define HAVE_SYSEXITS_H 1
/* Define to 1 to enable the experimental new pass manager by default */
-#define LLVM_ENABLE_NEW_PASS_MANAGER 0
+#define LLVM_ENABLE_NEW_PASS_MANAGER 1
+
+/* Define if the xar_open() function is supported on this platform. */
+#if defined(__APPLE__)
+#define LLVM_HAVE_LIBXAR 1
+#endif
+
+/* Whether Timers signpost passes in Xcode Instruments */
+#if defined(__APPLE__)
+#define LLVM_SUPPORT_XCODE_SIGNPOSTS 1
+#else
+#define LLVM_SUPPORT_XCODE_SIGNPOSTS 0
+#endif
+
#endif
diff --git a/lib/clang/include/llvm/Support/VCSRevision.h b/lib/clang/include/llvm/Support/VCSRevision.h
index ef3416c7ffcd..76c4f00a938c 100644
--- a/lib/clang/include/llvm/Support/VCSRevision.h
+++ b/lib/clang/include/llvm/Support/VCSRevision.h
@@ -1,3 +1,3 @@
/* $FreeBSD$ */
-#define LLVM_REVISION "llvmorg-12.0.1-0-gfed41342a82f"
+#define LLVM_REVISION "llvmorg-13.0.0-0-gd7b669b3a303"
#define LLVM_REPOSITORY "git@github.com:llvm/llvm-project.git"
diff --git a/lib/clang/libclang/Makefile b/lib/clang/libclang/Makefile
index 13ab76a80349..217417811846 100644
--- a/lib/clang/libclang/Makefile
+++ b/lib/clang/libclang/Makefile
@@ -163,6 +163,7 @@ SRCS_FUL+= Analysis/Dominators.cpp
SRCS_MIN+= Analysis/ExprMutationAnalyzer.cpp
SRCS_FUL+= Analysis/IssueHash.cpp
SRCS_MIN+= Analysis/LiveVariables.cpp
+SRCS_FUL+= Analysis/MacroExpansionContext.cpp
SRCS_MIN+= Analysis/ObjCNoReturn.cpp
SRCS_FUL+= Analysis/PathDiagnostic.cpp
SRCS_MIN+= Analysis/PostOrderCFGView.cpp
@@ -178,6 +179,7 @@ SRCS_MIN+= Basic/Builtins.cpp
SRCS_MIN+= Basic/CharInfo.cpp
SRCS_MIN+= Basic/CodeGenOptions.cpp
SRCS_MIN+= Basic/Cuda.cpp
+SRCS_MIN+= Basic/DarwinSDKInfo.cpp
SRCS_MIN+= Basic/Diagnostic.cpp
SRCS_MIN+= Basic/DiagnosticIDs.cpp
SRCS_MIN+= Basic/DiagnosticOptions.cpp
@@ -189,12 +191,12 @@ SRCS_MIN+= Basic/IdentifierTable.cpp
SRCS_MIN+= Basic/LangOptions.cpp
SRCS_MIN+= Basic/LangStandards.cpp
SRCS_MIN+= Basic/Module.cpp
+SRCS_MIN+= Basic/NoSanitizeList.cpp
SRCS_MIN+= Basic/ObjCRuntime.cpp
SRCS_MIN+= Basic/OpenCLOptions.cpp
SRCS_MIN+= Basic/OpenMPKinds.cpp
SRCS_MIN+= Basic/OperatorPrecedence.cpp
SRCS_MIN+= Basic/ProfileList.cpp
-SRCS_MIN+= Basic/SanitizerBlacklist.cpp
SRCS_MIN+= Basic/SanitizerSpecialCaseList.cpp
SRCS_MIN+= Basic/Sanitizers.cpp
SRCS_MIN+= Basic/SourceLocation.cpp
@@ -212,8 +214,9 @@ SRCS_MIN+= Basic/Targets/BPF.cpp
SRCS_MIN+= Basic/Targets/Hexagon.cpp
SRCS_MIN+= Basic/Targets/Lanai.cpp
SRCS_MIN+= Basic/Targets/Le64.cpp
-SRCS_MIN+= Basic/Targets/MSP430.cpp
+SRCS_MIN+= Basic/Targets/M68k.cpp
SRCS_MIN+= Basic/Targets/Mips.cpp
+SRCS_MIN+= Basic/Targets/MSP430.cpp
SRCS_MIN+= Basic/Targets/NVPTX.cpp
SRCS_MIN+= Basic/Targets/OSTargets.cpp
SRCS_MIN+= Basic/Targets/PNaCl.cpp
@@ -293,7 +296,6 @@ SRCS_MIN+= CodeGen/VarBypassDetector.cpp
SRCS_FUL+= CrossTU/CrossTranslationUnit.cpp
SRCS_MIN+= Driver/Action.cpp
SRCS_MIN+= Driver/Compilation.cpp
-SRCS_MIN+= Driver/DarwinSDKInfo.cpp
SRCS_MIN+= Driver/Distro.cpp
SRCS_MIN+= Driver/Driver.cpp
SRCS_MIN+= Driver/DriverOptions.cpp
@@ -306,10 +308,12 @@ SRCS_MIN+= Driver/Tool.cpp
SRCS_MIN+= Driver/ToolChain.cpp
SRCS_MIN+= Driver/ToolChains/AIX.cpp
SRCS_MIN+= Driver/ToolChains/AMDGPU.cpp
+SRCS_MIN+= Driver/ToolChains/AMDGPUOpenMP.cpp
SRCS_MIN+= Driver/ToolChains/AVR.cpp
SRCS_MIN+= Driver/ToolChains/Ananas.cpp
SRCS_MIN+= Driver/ToolChains/Arch/AArch64.cpp
SRCS_MIN+= Driver/ToolChains/Arch/ARM.cpp
+SRCS_MIN+= Driver/ToolChains/Arch/M68k.cpp
SRCS_MIN+= Driver/ToolChains/Arch/Mips.cpp
SRCS_MIN+= Driver/ToolChains/Arch/PPC.cpp
SRCS_MIN+= Driver/ToolChains/Arch/RISCV.cpp
@@ -666,7 +670,7 @@ SRCS_FUL+= StaticAnalyzer/Core/CheckerRegistryData.cpp
SRCS_FUL+= StaticAnalyzer/Core/CommonBugCategories.cpp
SRCS_FUL+= StaticAnalyzer/Core/ConstraintManager.cpp
SRCS_FUL+= StaticAnalyzer/Core/CoreEngine.cpp
-SRCS_FUL+= StaticAnalyzer/Core/DynamicSize.cpp
+SRCS_FUL+= StaticAnalyzer/Core/DynamicExtent.cpp
SRCS_FUL+= StaticAnalyzer/Core/DynamicType.cpp
SRCS_FUL+= StaticAnalyzer/Core/Environment.cpp
SRCS_FUL+= StaticAnalyzer/Core/ExplodedGraph.cpp
@@ -983,6 +987,20 @@ clang/Basic/arm_sve_typeflags.inc: \
-o ${.TARGET} ${CLANG_SRCS}/include/clang/Basic/arm_sve.td
TGHDRS+= clang/Basic/arm_sve_typeflags.inc
+clang/Basic/riscv_vector_builtins.inc: \
+ ${CLANG_SRCS}/include/clang/Basic/riscv_vector.td
+ ${CLANG_TBLGEN} -gen-riscv-vector-builtins \
+ -I ${CLANG_SRCS}/include/clang/Basic -d ${.TARGET:C/$/.d/} \
+ -o ${.TARGET} ${CLANG_SRCS}/include/clang/Basic/riscv_vector.td
+TGHDRS+= clang/Basic/riscv_vector_builtins.inc
+
+clang/Basic/riscv_vector_builtin_cg.inc: \
+ ${CLANG_SRCS}/include/clang/Basic/riscv_vector.td
+ ${CLANG_TBLGEN} -gen-riscv-vector-builtin-codegen \
+ -I ${CLANG_SRCS}/include/clang/Basic -d ${.TARGET:C/$/.d/} \
+ -o ${.TARGET} ${CLANG_SRCS}/include/clang/Basic/riscv_vector.td
+TGHDRS+= clang/Basic/riscv_vector_builtin_cg.inc
+
clang/Driver/Options.inc: ${CLANG_SRCS}/include/clang/Driver/Options.td
${LLVM_TBLGEN} -gen-opt-parser-defs \
-I ${LLVM_SRCS}/include -I ${CLANG_SRCS}/include/clang/Driver \
diff --git a/lib/clang/liblldb/LLDBWrapLua.cpp b/lib/clang/liblldb/LLDBWrapLua.cpp
index 2e1e9e7a9a4e..2db9ba035173 100644
--- a/lib/clang/liblldb/LLDBWrapLua.cpp
+++ b/lib/clang/liblldb/LLDBWrapLua.cpp
@@ -2763,73 +2763,73 @@ SWIG_Lua_dostring(lua_State *L, const char *str) {
#define SWIGTYPE_p_lldb__SBThreadCollection swig_types[63]
#define SWIGTYPE_p_lldb__SBThreadPlan swig_types[64]
#define SWIGTYPE_p_lldb__SBTrace swig_types[65]
-#define SWIGTYPE_p_lldb__SBTraceOptions swig_types[66]
-#define SWIGTYPE_p_lldb__SBType swig_types[67]
-#define SWIGTYPE_p_lldb__SBTypeCategory swig_types[68]
-#define SWIGTYPE_p_lldb__SBTypeEnumMember swig_types[69]
-#define SWIGTYPE_p_lldb__SBTypeEnumMemberList swig_types[70]
-#define SWIGTYPE_p_lldb__SBTypeFilter swig_types[71]
-#define SWIGTYPE_p_lldb__SBTypeFormat swig_types[72]
-#define SWIGTYPE_p_lldb__SBTypeList swig_types[73]
-#define SWIGTYPE_p_lldb__SBTypeMember swig_types[74]
-#define SWIGTYPE_p_lldb__SBTypeMemberFunction swig_types[75]
-#define SWIGTYPE_p_lldb__SBTypeNameSpecifier swig_types[76]
-#define SWIGTYPE_p_lldb__SBTypeSummary swig_types[77]
-#define SWIGTYPE_p_lldb__SBTypeSummaryOptions swig_types[78]
-#define SWIGTYPE_p_lldb__SBTypeSynthetic swig_types[79]
-#define SWIGTYPE_p_lldb__SBUnixSignals swig_types[80]
-#define SWIGTYPE_p_lldb__SBValue swig_types[81]
-#define SWIGTYPE_p_lldb__SBValueList swig_types[82]
-#define SWIGTYPE_p_lldb__SBVariablesOptions swig_types[83]
-#define SWIGTYPE_p_lldb__SBWatchpoint swig_types[84]
-#define SWIGTYPE_p_long_double swig_types[85]
-#define SWIGTYPE_p_long_long swig_types[86]
-#define SWIGTYPE_p_p_char swig_types[87]
-#define SWIGTYPE_p_p_void swig_types[88]
-#define SWIGTYPE_p_pthread_rwlock_t swig_types[89]
-#define SWIGTYPE_p_pthread_t swig_types[90]
-#define SWIGTYPE_p_short swig_types[91]
-#define SWIGTYPE_p_signed_char swig_types[92]
-#define SWIGTYPE_p_size_t swig_types[93]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__ABI_t swig_types[94]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Baton_t swig_types[95]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Block_t swig_types[96]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__BreakpointLocation_t swig_types[97]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__BreakpointPrecondition_t swig_types[98]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__BreakpointResolver_t swig_types[99]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__BreakpointSite_t swig_types[100]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Breakpoint_t swig_types[101]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__BroadcasterManager_t swig_types[102]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Broadcaster_t swig_types[103]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__CommandObject_t swig_types[104]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Communication_t swig_types[105]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__CompileUnit_t swig_types[106]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Connection_t swig_types[107]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__DataBuffer_t swig_types[108]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__DataExtractor_t swig_types[109]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Debugger_t swig_types[110]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Disassembler_t swig_types[111]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__DynamicLoader_t swig_types[112]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__EventDataStructuredData_t swig_types[113]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__EventData_t swig_types[114]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Event_t swig_types[115]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__ExecutionContextRef_t swig_types[116]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__ExpressionVariable_t swig_types[117]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__File_t swig_types[118]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__FuncUnwinders_t swig_types[119]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__FunctionCaller_t swig_types[120]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Function_t swig_types[121]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__IOHandler_t swig_types[122]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__IOObject_t swig_types[123]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__IRExecutionUnit_t swig_types[124]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__InlineFunctionInfo_t swig_types[125]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Instruction_t swig_types[126]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__InstrumentationRuntime_t swig_types[127]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__JITLoader_t swig_types[128]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__LanguageRuntime_t swig_types[129]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__LineTable_t swig_types[130]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Listener_t swig_types[131]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__MemoryHistory_t swig_types[132]
+#define SWIGTYPE_p_lldb__SBType swig_types[66]
+#define SWIGTYPE_p_lldb__SBTypeCategory swig_types[67]
+#define SWIGTYPE_p_lldb__SBTypeEnumMember swig_types[68]
+#define SWIGTYPE_p_lldb__SBTypeEnumMemberList swig_types[69]
+#define SWIGTYPE_p_lldb__SBTypeFilter swig_types[70]
+#define SWIGTYPE_p_lldb__SBTypeFormat swig_types[71]
+#define SWIGTYPE_p_lldb__SBTypeList swig_types[72]
+#define SWIGTYPE_p_lldb__SBTypeMember swig_types[73]
+#define SWIGTYPE_p_lldb__SBTypeMemberFunction swig_types[74]
+#define SWIGTYPE_p_lldb__SBTypeNameSpecifier swig_types[75]
+#define SWIGTYPE_p_lldb__SBTypeSummary swig_types[76]
+#define SWIGTYPE_p_lldb__SBTypeSummaryOptions swig_types[77]
+#define SWIGTYPE_p_lldb__SBTypeSynthetic swig_types[78]
+#define SWIGTYPE_p_lldb__SBUnixSignals swig_types[79]
+#define SWIGTYPE_p_lldb__SBValue swig_types[80]
+#define SWIGTYPE_p_lldb__SBValueList swig_types[81]
+#define SWIGTYPE_p_lldb__SBVariablesOptions swig_types[82]
+#define SWIGTYPE_p_lldb__SBWatchpoint swig_types[83]
+#define SWIGTYPE_p_long_double swig_types[84]
+#define SWIGTYPE_p_long_long swig_types[85]
+#define SWIGTYPE_p_p_char swig_types[86]
+#define SWIGTYPE_p_p_void swig_types[87]
+#define SWIGTYPE_p_pthread_rwlock_t swig_types[88]
+#define SWIGTYPE_p_pthread_t swig_types[89]
+#define SWIGTYPE_p_short swig_types[90]
+#define SWIGTYPE_p_signed_char swig_types[91]
+#define SWIGTYPE_p_size_t swig_types[92]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__ABI_t swig_types[93]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Baton_t swig_types[94]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Block_t swig_types[95]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__BreakpointLocation_t swig_types[96]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__BreakpointPrecondition_t swig_types[97]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__BreakpointResolver_t swig_types[98]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__BreakpointSite_t swig_types[99]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Breakpoint_t swig_types[100]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__BroadcasterManager_t swig_types[101]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Broadcaster_t swig_types[102]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__CommandObject_t swig_types[103]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Communication_t swig_types[104]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__CompileUnit_t swig_types[105]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Connection_t swig_types[106]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__DataBuffer_t swig_types[107]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__DataExtractor_t swig_types[108]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Debugger_t swig_types[109]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Disassembler_t swig_types[110]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__DynamicLoader_t swig_types[111]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__EventDataStructuredData_t swig_types[112]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__EventData_t swig_types[113]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Event_t swig_types[114]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__ExecutionContextRef_t swig_types[115]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__ExpressionVariable_t swig_types[116]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__File_t swig_types[117]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__FuncUnwinders_t swig_types[118]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__FunctionCaller_t swig_types[119]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Function_t swig_types[120]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__IOHandler_t swig_types[121]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__IOObject_t swig_types[122]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__IRExecutionUnit_t swig_types[123]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__InlineFunctionInfo_t swig_types[124]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Instruction_t swig_types[125]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__InstrumentationRuntime_t swig_types[126]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__JITLoader_t swig_types[127]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__LanguageRuntime_t swig_types[128]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__LineTable_t swig_types[129]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Listener_t swig_types[130]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__MemoryHistory_t swig_types[131]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__MemoryRegionInfo_t swig_types[132]
#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Module_t swig_types[133]
#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__ObjectFileJITDelegate_t swig_types[134]
#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__ObjectFile_t swig_types[135]
@@ -2887,8 +2887,8 @@ SWIG_Lua_dostring(lua_State *L, const char *str) {
#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__ThreadCollection_t swig_types[187]
#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__ThreadPlanTracer_t swig_types[188]
#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__ThreadPlan_t swig_types[189]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Thread_t swig_types[190]
-#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__TraceOptions_t swig_types[191]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__ThreadPostMortemTrace_t swig_types[190]
+#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Thread_t swig_types[191]
#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Trace_t swig_types[192]
#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__TypeCategoryImpl_t swig_types[193]
#define SWIGTYPE_p_std__shared_ptrT_lldb_private__TypeEnumMemberImpl_t swig_types[194]
@@ -2921,42 +2921,45 @@ SWIG_Lua_dostring(lua_State *L, const char *str) {
#define SWIGTYPE_p_std__unique_ptrT_lldb_private__MemoryRegionInfo_t swig_types[221]
#define SWIGTYPE_p_std__unique_ptrT_lldb_private__OperatingSystem_t swig_types[222]
#define SWIGTYPE_p_std__unique_ptrT_lldb_private__ScriptInterpreter_t swig_types[223]
-#define SWIGTYPE_p_std__unique_ptrT_lldb_private__SectionList_t swig_types[224]
-#define SWIGTYPE_p_std__unique_ptrT_lldb_private__SourceManager_t swig_types[225]
-#define SWIGTYPE_p_std__unique_ptrT_lldb_private__StackFrameRecognizerManager_t swig_types[226]
-#define SWIGTYPE_p_std__unique_ptrT_lldb_private__StackFrame_t swig_types[227]
-#define SWIGTYPE_p_std__unique_ptrT_lldb_private__StructuredDataImpl_t swig_types[228]
-#define SWIGTYPE_p_std__unique_ptrT_lldb_private__SymbolVendor_t swig_types[229]
-#define SWIGTYPE_p_std__unique_ptrT_lldb_private__SystemRuntime_t swig_types[230]
-#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__BreakpointLocation_t swig_types[231]
-#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__BreakpointSite_t swig_types[232]
-#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__Breakpoint_t swig_types[233]
-#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__BroadcasterManager_t swig_types[234]
-#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__Debugger_t swig_types[235]
-#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__Listener_t swig_types[236]
-#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__Module_t swig_types[237]
-#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__ObjectFileJITDelegate_t swig_types[238]
-#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__ObjectFile_t swig_types[239]
-#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__OptionValue_t swig_types[240]
-#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__Process_t swig_types[241]
-#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__Queue_t swig_types[242]
-#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__Section_t swig_types[243]
-#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__StackFrame_t swig_types[244]
-#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__Stream_t swig_types[245]
-#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__StructuredDataPlugin_t swig_types[246]
-#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__SymbolFileType_t swig_types[247]
-#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__Target_t swig_types[248]
-#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__ThreadPlan_t swig_types[249]
-#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__Thread_t swig_types[250]
-#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__Type_t swig_types[251]
-#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__UnixSignals_t swig_types[252]
-#define SWIGTYPE_p_unsigned_char swig_types[253]
-#define SWIGTYPE_p_unsigned_int swig_types[254]
-#define SWIGTYPE_p_unsigned_long_long swig_types[255]
-#define SWIGTYPE_p_unsigned_short swig_types[256]
-#define SWIGTYPE_p_void swig_types[257]
-static swig_type_info *swig_types[259];
-static swig_module_info swig_module = {swig_types, 258, 0, 0, 0, 0};
+#define SWIGTYPE_p_std__unique_ptrT_lldb_private__ScriptedProcessInterface_t swig_types[224]
+#define SWIGTYPE_p_std__unique_ptrT_lldb_private__SectionList_t swig_types[225]
+#define SWIGTYPE_p_std__unique_ptrT_lldb_private__SourceManager_t swig_types[226]
+#define SWIGTYPE_p_std__unique_ptrT_lldb_private__StackFrameRecognizerManager_t swig_types[227]
+#define SWIGTYPE_p_std__unique_ptrT_lldb_private__StackFrame_t swig_types[228]
+#define SWIGTYPE_p_std__unique_ptrT_lldb_private__StructuredDataImpl_t swig_types[229]
+#define SWIGTYPE_p_std__unique_ptrT_lldb_private__SymbolVendor_t swig_types[230]
+#define SWIGTYPE_p_std__unique_ptrT_lldb_private__SystemRuntime_t swig_types[231]
+#define SWIGTYPE_p_std__unique_ptrT_lldb_private__TraceCursor_t swig_types[232]
+#define SWIGTYPE_p_std__unique_ptrT_lldb_private__TraceExporter_t swig_types[233]
+#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__BreakpointLocation_t swig_types[234]
+#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__BreakpointSite_t swig_types[235]
+#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__Breakpoint_t swig_types[236]
+#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__BroadcasterManager_t swig_types[237]
+#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__Debugger_t swig_types[238]
+#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__Listener_t swig_types[239]
+#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__Module_t swig_types[240]
+#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__ObjectFileJITDelegate_t swig_types[241]
+#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__ObjectFile_t swig_types[242]
+#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__OptionValue_t swig_types[243]
+#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__Process_t swig_types[244]
+#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__Queue_t swig_types[245]
+#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__Section_t swig_types[246]
+#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__StackFrame_t swig_types[247]
+#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__Stream_t swig_types[248]
+#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__StructuredDataPlugin_t swig_types[249]
+#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__SymbolFileType_t swig_types[250]
+#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__Target_t swig_types[251]
+#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__ThreadPlan_t swig_types[252]
+#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__Thread_t swig_types[253]
+#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__Type_t swig_types[254]
+#define SWIGTYPE_p_std__weak_ptrT_lldb_private__UnixSignals_t swig_types[255]
+#define SWIGTYPE_p_unsigned_char swig_types[256]
+#define SWIGTYPE_p_unsigned_int swig_types[257]
+#define SWIGTYPE_p_unsigned_long_long swig_types[258]
+#define SWIGTYPE_p_unsigned_short swig_types[259]
+#define SWIGTYPE_p_void swig_types[260]
+static swig_type_info *swig_types[262];
+static swig_module_info swig_module = {swig_types, 261, 0, 0, 0, 0};
#define SWIG_TypeQuery(name) SWIG_TypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
#define SWIG_MangledTypeQuery(name) SWIG_MangledTypeQueryModule(&swig_module, &swig_module, name)
@@ -3201,7 +3204,6 @@ SWIGINTERN void SWIG_write_ptr_array(lua_State* L,void **array,int size,swig_typ
#include "lldb/API/SBThreadCollection.h"
#include "lldb/API/SBThreadPlan.h"
#include "lldb/API/SBTrace.h"
-#include "lldb/API/SBTraceOptions.h"
#include "lldb/API/SBType.h"
#include "lldb/API/SBTypeCategory.h"
#include "lldb/API/SBTypeEnumMember.h"
@@ -12979,6 +12981,56 @@ fail:
}
+static int _wrap_SBCommandInterpreterRunOptions_GetPrintErrors(lua_State* L) {
+ int SWIG_arg = 0;
+ lldb::SBCommandInterpreterRunOptions *arg1 = (lldb::SBCommandInterpreterRunOptions *) 0 ;
+ bool result;
+
+ SWIG_check_num_args("lldb::SBCommandInterpreterRunOptions::GetPrintErrors",1,1)
+ if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBCommandInterpreterRunOptions::GetPrintErrors",1,"lldb::SBCommandInterpreterRunOptions const *");
+
+ if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBCommandInterpreterRunOptions,0))){
+ SWIG_fail_ptr("SBCommandInterpreterRunOptions_GetPrintErrors",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBCommandInterpreterRunOptions);
+ }
+
+ result = (bool)((lldb::SBCommandInterpreterRunOptions const *)arg1)->GetPrintErrors();
+ lua_pushboolean(L,(int)(result!=0)); SWIG_arg++;
+ return SWIG_arg;
+
+ if(0) SWIG_fail;
+
+fail:
+ lua_error(L);
+ return SWIG_arg;
+}
+
+
+static int _wrap_SBCommandInterpreterRunOptions_SetPrintErrors(lua_State* L) {
+ int SWIG_arg = 0;
+ lldb::SBCommandInterpreterRunOptions *arg1 = (lldb::SBCommandInterpreterRunOptions *) 0 ;
+ bool arg2 ;
+
+ SWIG_check_num_args("lldb::SBCommandInterpreterRunOptions::SetPrintErrors",2,2)
+ if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBCommandInterpreterRunOptions::SetPrintErrors",1,"lldb::SBCommandInterpreterRunOptions *");
+ if(!lua_isboolean(L,2)) SWIG_fail_arg("lldb::SBCommandInterpreterRunOptions::SetPrintErrors",2,"bool");
+
+ if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBCommandInterpreterRunOptions,0))){
+ SWIG_fail_ptr("SBCommandInterpreterRunOptions_SetPrintErrors",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBCommandInterpreterRunOptions);
+ }
+
+ arg2 = (lua_toboolean(L, 2)!=0);
+ (arg1)->SetPrintErrors(arg2);
+
+ return SWIG_arg;
+
+ if(0) SWIG_fail;
+
+fail:
+ lua_error(L);
+ return SWIG_arg;
+}
+
+
static int _wrap_SBCommandInterpreterRunOptions_GetAddToHistory(lua_State* L) {
int SWIG_arg = 0;
lldb::SBCommandInterpreterRunOptions *arg1 = (lldb::SBCommandInterpreterRunOptions *) 0 ;
@@ -13055,6 +13107,8 @@ static swig_lua_method swig_SBCommandInterpreterRunOptions_methods[]= {
{ "SetEchoCommands", _wrap_SBCommandInterpreterRunOptions_SetEchoCommands},
{ "GetPrintResults", _wrap_SBCommandInterpreterRunOptions_GetPrintResults},
{ "SetPrintResults", _wrap_SBCommandInterpreterRunOptions_SetPrintResults},
+ { "GetPrintErrors", _wrap_SBCommandInterpreterRunOptions_GetPrintErrors},
+ { "SetPrintErrors", _wrap_SBCommandInterpreterRunOptions_SetPrintErrors},
{ "GetAddToHistory", _wrap_SBCommandInterpreterRunOptions_GetAddToHistory},
{ "SetAddToHistory", _wrap_SBCommandInterpreterRunOptions_SetAddToHistory},
{0,0}
@@ -31674,6 +31728,115 @@ fail:
}
+static int _wrap_SBLaunchInfo_GetScriptedProcessClassName(lua_State* L) {
+ int SWIG_arg = 0;
+ lldb::SBLaunchInfo *arg1 = (lldb::SBLaunchInfo *) 0 ;
+ char *result = 0 ;
+
+ SWIG_check_num_args("lldb::SBLaunchInfo::GetScriptedProcessClassName",1,1)
+ if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBLaunchInfo::GetScriptedProcessClassName",1,"lldb::SBLaunchInfo const *");
+
+ if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBLaunchInfo,0))){
+ SWIG_fail_ptr("SBLaunchInfo_GetScriptedProcessClassName",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBLaunchInfo);
+ }
+
+ result = (char *)((lldb::SBLaunchInfo const *)arg1)->GetScriptedProcessClassName();
+ lua_pushstring(L,(const char *)result); SWIG_arg++;
+ return SWIG_arg;
+
+ if(0) SWIG_fail;
+
+fail:
+ lua_error(L);
+ return SWIG_arg;
+}
+
+
+static int _wrap_SBLaunchInfo_SetScriptedProcessClassName(lua_State* L) {
+ int SWIG_arg = 0;
+ lldb::SBLaunchInfo *arg1 = (lldb::SBLaunchInfo *) 0 ;
+ char *arg2 = (char *) 0 ;
+
+ SWIG_check_num_args("lldb::SBLaunchInfo::SetScriptedProcessClassName",2,2)
+ if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBLaunchInfo::SetScriptedProcessClassName",1,"lldb::SBLaunchInfo *");
+ if(!SWIG_lua_isnilstring(L,2)) SWIG_fail_arg("lldb::SBLaunchInfo::SetScriptedProcessClassName",2,"char const *");
+
+ if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBLaunchInfo,0))){
+ SWIG_fail_ptr("SBLaunchInfo_SetScriptedProcessClassName",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBLaunchInfo);
+ }
+
+ arg2 = (char *)lua_tostring(L, 2);
+ (arg1)->SetScriptedProcessClassName((char const *)arg2);
+
+ return SWIG_arg;
+
+ if(0) SWIG_fail;
+
+fail:
+ lua_error(L);
+ return SWIG_arg;
+}
+
+
+static int _wrap_SBLaunchInfo_GetScriptedProcessDictionary(lua_State* L) {
+ int SWIG_arg = 0;
+ lldb::SBLaunchInfo *arg1 = (lldb::SBLaunchInfo *) 0 ;
+ lldb::SBStructuredData result;
+
+ SWIG_check_num_args("lldb::SBLaunchInfo::GetScriptedProcessDictionary",1,1)
+ if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBLaunchInfo::GetScriptedProcessDictionary",1,"lldb::SBLaunchInfo const *");
+
+ if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBLaunchInfo,0))){
+ SWIG_fail_ptr("SBLaunchInfo_GetScriptedProcessDictionary",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBLaunchInfo);
+ }
+
+ result = ((lldb::SBLaunchInfo const *)arg1)->GetScriptedProcessDictionary();
+ {
+ lldb::SBStructuredData * resultptr = new lldb::SBStructuredData((const lldb::SBStructuredData &) result);
+ SWIG_NewPointerObj(L,(void *) resultptr,SWIGTYPE_p_lldb__SBStructuredData,1); SWIG_arg++;
+ }
+ return SWIG_arg;
+
+ if(0) SWIG_fail;
+
+fail:
+ lua_error(L);
+ return SWIG_arg;
+}
+
+
+static int _wrap_SBLaunchInfo_SetScriptedProcessDictionary(lua_State* L) {
+ int SWIG_arg = 0;
+ lldb::SBLaunchInfo *arg1 = (lldb::SBLaunchInfo *) 0 ;
+ lldb::SBStructuredData arg2 ;
+ lldb::SBStructuredData *argp2 ;
+
+ SWIG_check_num_args("lldb::SBLaunchInfo::SetScriptedProcessDictionary",2,2)
+ if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBLaunchInfo::SetScriptedProcessDictionary",1,"lldb::SBLaunchInfo *");
+ if(!lua_isuserdata(L,2)) SWIG_fail_arg("lldb::SBLaunchInfo::SetScriptedProcessDictionary",2,"lldb::SBStructuredData");
+
+ if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBLaunchInfo,0))){
+ SWIG_fail_ptr("SBLaunchInfo_SetScriptedProcessDictionary",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBLaunchInfo);
+ }
+
+
+ if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,2,(void**)&argp2,SWIGTYPE_p_lldb__SBStructuredData,0))){
+ SWIG_fail_ptr("SBLaunchInfo_SetScriptedProcessDictionary",2,SWIGTYPE_p_lldb__SBStructuredData);
+ }
+ arg2 = *argp2;
+
+ (arg1)->SetScriptedProcessDictionary(arg2);
+
+ return SWIG_arg;
+
+ if(0) SWIG_fail;
+
+fail:
+ lua_error(L);
+ return SWIG_arg;
+}
+
+
static void swig_delete_SBLaunchInfo(void *obj) {
lldb::SBLaunchInfo *arg1 = (lldb::SBLaunchInfo *) obj;
delete arg1;
@@ -31730,6 +31893,10 @@ static swig_lua_method swig_SBLaunchInfo_methods[]= {
{ "GetLaunchEventData", _wrap_SBLaunchInfo_GetLaunchEventData},
{ "GetDetachOnError", _wrap_SBLaunchInfo_GetDetachOnError},
{ "SetDetachOnError", _wrap_SBLaunchInfo_SetDetachOnError},
+ { "GetScriptedProcessClassName", _wrap_SBLaunchInfo_GetScriptedProcessClassName},
+ { "SetScriptedProcessClassName", _wrap_SBLaunchInfo_SetScriptedProcessClassName},
+ { "GetScriptedProcessDictionary", _wrap_SBLaunchInfo_GetScriptedProcessDictionary},
+ { "SetScriptedProcessDictionary", _wrap_SBLaunchInfo_SetScriptedProcessDictionary},
{0,0}
};
static swig_lua_method swig_SBLaunchInfo_meta[] = {
@@ -33241,6 +33408,105 @@ fail:
}
+static int _wrap_SBMemoryRegionInfo_HasDirtyMemoryPageList(lua_State* L) {
+ int SWIG_arg = 0;
+ lldb::SBMemoryRegionInfo *arg1 = (lldb::SBMemoryRegionInfo *) 0 ;
+ bool result;
+
+ SWIG_check_num_args("lldb::SBMemoryRegionInfo::HasDirtyMemoryPageList",1,1)
+ if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBMemoryRegionInfo::HasDirtyMemoryPageList",1,"lldb::SBMemoryRegionInfo *");
+
+ if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBMemoryRegionInfo,0))){
+ SWIG_fail_ptr("SBMemoryRegionInfo_HasDirtyMemoryPageList",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBMemoryRegionInfo);
+ }
+
+ result = (bool)(arg1)->HasDirtyMemoryPageList();
+ lua_pushboolean(L,(int)(result!=0)); SWIG_arg++;
+ return SWIG_arg;
+
+ if(0) SWIG_fail;
+
+fail:
+ lua_error(L);
+ return SWIG_arg;
+}
+
+
+static int _wrap_SBMemoryRegionInfo_GetNumDirtyPages(lua_State* L) {
+ int SWIG_arg = 0;
+ lldb::SBMemoryRegionInfo *arg1 = (lldb::SBMemoryRegionInfo *) 0 ;
+ uint32_t result;
+
+ SWIG_check_num_args("lldb::SBMemoryRegionInfo::GetNumDirtyPages",1,1)
+ if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBMemoryRegionInfo::GetNumDirtyPages",1,"lldb::SBMemoryRegionInfo *");
+
+ if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBMemoryRegionInfo,0))){
+ SWIG_fail_ptr("SBMemoryRegionInfo_GetNumDirtyPages",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBMemoryRegionInfo);
+ }
+
+ result = (uint32_t)(arg1)->GetNumDirtyPages();
+ lua_pushinteger(L, (lua_Integer) result); SWIG_arg++;
+ return SWIG_arg;
+
+ if(0) SWIG_fail;
+
+fail:
+ lua_error(L);
+ return SWIG_arg;
+}
+
+
+static int _wrap_SBMemoryRegionInfo_GetDirtyPageAddressAtIndex(lua_State* L) {
+ int SWIG_arg = 0;
+ lldb::SBMemoryRegionInfo *arg1 = (lldb::SBMemoryRegionInfo *) 0 ;
+ uint32_t arg2 ;
+ lldb::addr_t result;
+
+ SWIG_check_num_args("lldb::SBMemoryRegionInfo::GetDirtyPageAddressAtIndex",2,2)
+ if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBMemoryRegionInfo::GetDirtyPageAddressAtIndex",1,"lldb::SBMemoryRegionInfo *");
+ if(!lua_isinteger(L,2)) SWIG_fail_arg("lldb::SBMemoryRegionInfo::GetDirtyPageAddressAtIndex",2,"uint32_t");
+
+ if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBMemoryRegionInfo,0))){
+ SWIG_fail_ptr("SBMemoryRegionInfo_GetDirtyPageAddressAtIndex",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBMemoryRegionInfo);
+ }
+
+ arg2 = (unsigned int)lua_tointeger(L, 2);
+ result = (lldb::addr_t)(arg1)->GetDirtyPageAddressAtIndex(arg2);
+ lua_pushinteger(L, (lua_Integer) result); SWIG_arg++;
+ return SWIG_arg;
+
+ if(0) SWIG_fail;
+
+fail:
+ lua_error(L);
+ return SWIG_arg;
+}
+
+
+static int _wrap_SBMemoryRegionInfo_GetPageSize(lua_State* L) {
+ int SWIG_arg = 0;
+ lldb::SBMemoryRegionInfo *arg1 = (lldb::SBMemoryRegionInfo *) 0 ;
+ int result;
+
+ SWIG_check_num_args("lldb::SBMemoryRegionInfo::GetPageSize",1,1)
+ if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBMemoryRegionInfo::GetPageSize",1,"lldb::SBMemoryRegionInfo *");
+
+ if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBMemoryRegionInfo,0))){
+ SWIG_fail_ptr("SBMemoryRegionInfo_GetPageSize",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBMemoryRegionInfo);
+ }
+
+ result = (int)(arg1)->GetPageSize();
+ lua_pushinteger(L, (lua_Integer) result); SWIG_arg++;
+ return SWIG_arg;
+
+ if(0) SWIG_fail;
+
+fail:
+ lua_error(L);
+ return SWIG_arg;
+}
+
+
static int _wrap_SBMemoryRegionInfo___eq(lua_State* L) {
int SWIG_arg = 0;
lldb::SBMemoryRegionInfo *arg1 = (lldb::SBMemoryRegionInfo *) 0 ;
@@ -33351,6 +33617,10 @@ static swig_lua_method swig_SBMemoryRegionInfo_methods[]= {
{ "IsExecutable", _wrap_SBMemoryRegionInfo_IsExecutable},
{ "IsMapped", _wrap_SBMemoryRegionInfo_IsMapped},
{ "GetName", _wrap_SBMemoryRegionInfo_GetName},
+ { "HasDirtyMemoryPageList", _wrap_SBMemoryRegionInfo_HasDirtyMemoryPageList},
+ { "GetNumDirtyPages", _wrap_SBMemoryRegionInfo_GetNumDirtyPages},
+ { "GetDirtyPageAddressAtIndex", _wrap_SBMemoryRegionInfo_GetDirtyPageAddressAtIndex},
+ { "GetPageSize", _wrap_SBMemoryRegionInfo_GetPageSize},
{ "__eq", _wrap_SBMemoryRegionInfo___eq},
{ "GetDescription", _wrap_SBMemoryRegionInfo_GetDescription},
{ "__tostring", _wrap_SBMemoryRegionInfo___tostring},
@@ -40571,47 +40841,6 @@ fail:
}
-static int _wrap_SBProcess_StartTrace(lua_State* L) {
- int SWIG_arg = 0;
- lldb::SBProcess *arg1 = (lldb::SBProcess *) 0 ;
- lldb::SBTraceOptions *arg2 = 0 ;
- lldb::SBError *arg3 = 0 ;
- lldb::SBTrace result;
-
- SWIG_check_num_args("lldb::SBProcess::StartTrace",3,3)
- if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBProcess::StartTrace",1,"lldb::SBProcess *");
- if(!lua_isuserdata(L,2)) SWIG_fail_arg("lldb::SBProcess::StartTrace",2,"lldb::SBTraceOptions &");
- if(!lua_isuserdata(L,3)) SWIG_fail_arg("lldb::SBProcess::StartTrace",3,"lldb::SBError &");
-
- if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBProcess,0))){
- SWIG_fail_ptr("SBProcess_StartTrace",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBProcess);
- }
-
-
- if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,2,(void**)&arg2,SWIGTYPE_p_lldb__SBTraceOptions,0))){
- SWIG_fail_ptr("SBProcess_StartTrace",2,SWIGTYPE_p_lldb__SBTraceOptions);
- }
-
-
- if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,3,(void**)&arg3,SWIGTYPE_p_lldb__SBError,0))){
- SWIG_fail_ptr("SBProcess_StartTrace",3,SWIGTYPE_p_lldb__SBError);
- }
-
- result = (arg1)->StartTrace(*arg2,*arg3);
- {
- lldb::SBTrace * resultptr = new lldb::SBTrace((const lldb::SBTrace &) result);
- SWIG_NewPointerObj(L,(void *) resultptr,SWIGTYPE_p_lldb__SBTrace,1); SWIG_arg++;
- }
- return SWIG_arg;
-
- if(0) SWIG_fail;
-
-fail:
- lua_error(L);
- return SWIG_arg;
-}
-
-
static int _wrap_SBProcess_GetMemoryRegionInfo(lua_State* L) {
int SWIG_arg = 0;
lldb::SBProcess *arg1 = (lldb::SBProcess *) 0 ;
@@ -40703,6 +40932,73 @@ fail:
}
+static int _wrap_SBProcess_AllocateMemory(lua_State* L) {
+ int SWIG_arg = 0;
+ lldb::SBProcess *arg1 = (lldb::SBProcess *) 0 ;
+ size_t arg2 ;
+ uint32_t arg3 ;
+ lldb::SBError *arg4 = 0 ;
+ lldb::addr_t result;
+
+ SWIG_check_num_args("lldb::SBProcess::AllocateMemory",4,4)
+ if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBProcess::AllocateMemory",1,"lldb::SBProcess *");
+ if(!lua_isinteger(L,2)) SWIG_fail_arg("lldb::SBProcess::AllocateMemory",2,"size_t");
+ if(!lua_isinteger(L,3)) SWIG_fail_arg("lldb::SBProcess::AllocateMemory",3,"uint32_t");
+ if(!lua_isuserdata(L,4)) SWIG_fail_arg("lldb::SBProcess::AllocateMemory",4,"lldb::SBError &");
+
+ if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBProcess,0))){
+ SWIG_fail_ptr("SBProcess_AllocateMemory",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBProcess);
+ }
+
+ arg2 = (unsigned long)lua_tointeger(L, 2);
+ arg3 = (unsigned int)lua_tointeger(L, 3);
+
+ if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,4,(void**)&arg4,SWIGTYPE_p_lldb__SBError,0))){
+ SWIG_fail_ptr("SBProcess_AllocateMemory",4,SWIGTYPE_p_lldb__SBError);
+ }
+
+ result = (lldb::addr_t)(arg1)->AllocateMemory(arg2,arg3,*arg4);
+ lua_pushinteger(L, (lua_Integer) result); SWIG_arg++;
+ return SWIG_arg;
+
+ if(0) SWIG_fail;
+
+fail:
+ lua_error(L);
+ return SWIG_arg;
+}
+
+
+static int _wrap_SBProcess_DeallocateMemory(lua_State* L) {
+ int SWIG_arg = 0;
+ lldb::SBProcess *arg1 = (lldb::SBProcess *) 0 ;
+ lldb::addr_t arg2 ;
+ lldb::SBError result;
+
+ SWIG_check_num_args("lldb::SBProcess::DeallocateMemory",2,2)
+ if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBProcess::DeallocateMemory",1,"lldb::SBProcess *");
+ if(!lua_isinteger(L,2)) SWIG_fail_arg("lldb::SBProcess::DeallocateMemory",2,"lldb::addr_t");
+
+ if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBProcess,0))){
+ SWIG_fail_ptr("SBProcess_DeallocateMemory",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBProcess);
+ }
+
+ arg2 = (unsigned long long)lua_tointeger(L, 2);
+ result = (arg1)->DeallocateMemory(arg2);
+ {
+ lldb::SBError * resultptr = new lldb::SBError((const lldb::SBError &) result);
+ SWIG_NewPointerObj(L,(void *) resultptr,SWIGTYPE_p_lldb__SBError,1); SWIG_arg++;
+ }
+ return SWIG_arg;
+
+ if(0) SWIG_fail;
+
+fail:
+ lua_error(L);
+ return SWIG_arg;
+}
+
+
static int _wrap_SBProcess___tostring(lua_State* L) {
int SWIG_arg = 0;
lldb::SBProcess *arg1 = (lldb::SBProcess *) 0 ;
@@ -40801,10 +41097,11 @@ static swig_lua_method swig_SBProcess_methods[]= {
{ "GetHistoryThreads", _wrap_SBProcess_GetHistoryThreads},
{ "IsInstrumentationRuntimePresent", _wrap_SBProcess_IsInstrumentationRuntimePresent},
{ "SaveCore", _wrap_SBProcess_SaveCore},
- { "StartTrace", _wrap_SBProcess_StartTrace},
{ "GetMemoryRegionInfo", _wrap_SBProcess_GetMemoryRegionInfo},
{ "GetMemoryRegions", _wrap_SBProcess_GetMemoryRegions},
{ "GetProcessInfo", _wrap_SBProcess_GetProcessInfo},
+ { "AllocateMemory", _wrap_SBProcess_AllocateMemory},
+ { "DeallocateMemory", _wrap_SBProcess_DeallocateMemory},
{ "__tostring", _wrap_SBProcess___tostring},
{0,0}
};
@@ -41243,6 +41540,30 @@ fail:
}
+static int _wrap_SBProcessInfo_GetTriple(lua_State* L) {
+ int SWIG_arg = 0;
+ lldb::SBProcessInfo *arg1 = (lldb::SBProcessInfo *) 0 ;
+ char *result = 0 ;
+
+ SWIG_check_num_args("lldb::SBProcessInfo::GetTriple",1,1)
+ if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBProcessInfo::GetTriple",1,"lldb::SBProcessInfo *");
+
+ if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBProcessInfo,0))){
+ SWIG_fail_ptr("SBProcessInfo_GetTriple",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBProcessInfo);
+ }
+
+ result = (char *)(arg1)->GetTriple();
+ lua_pushstring(L,(const char *)result); SWIG_arg++;
+ return SWIG_arg;
+
+ if(0) SWIG_fail;
+
+fail:
+ lua_error(L);
+ return SWIG_arg;
+}
+
+
static void swig_delete_SBProcessInfo(void *obj) {
lldb::SBProcessInfo *arg1 = (lldb::SBProcessInfo *) obj;
delete arg1;
@@ -41272,6 +41593,7 @@ static swig_lua_method swig_SBProcessInfo_methods[]= {
{ "EffectiveUserIDIsValid", _wrap_SBProcessInfo_EffectiveUserIDIsValid},
{ "EffectiveGroupIDIsValid", _wrap_SBProcessInfo_EffectiveGroupIDIsValid},
{ "GetParentProcessID", _wrap_SBProcessInfo_GetParentProcessID},
+ { "GetTriple", _wrap_SBProcessInfo_GetTriple},
{0,0}
};
static swig_lua_method swig_SBProcessInfo_meta[] = {
@@ -44637,7 +44959,7 @@ fail:
}
-static int _wrap_SBStructuredData_SetFromJSON(lua_State* L) {
+static int _wrap_SBStructuredData_SetFromJSON__SWIG_0(lua_State* L) {
int SWIG_arg = 0;
lldb::SBStructuredData *arg1 = (lldb::SBStructuredData *) 0 ;
lldb::SBStream *arg2 = 0 ;
@@ -44671,6 +44993,95 @@ fail:
}
+static int _wrap_SBStructuredData_SetFromJSON__SWIG_1(lua_State* L) {
+ int SWIG_arg = 0;
+ lldb::SBStructuredData *arg1 = (lldb::SBStructuredData *) 0 ;
+ char *arg2 = (char *) 0 ;
+ lldb::SBError result;
+
+ SWIG_check_num_args("lldb::SBStructuredData::SetFromJSON",2,2)
+ if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBStructuredData::SetFromJSON",1,"lldb::SBStructuredData *");
+ if(!SWIG_lua_isnilstring(L,2)) SWIG_fail_arg("lldb::SBStructuredData::SetFromJSON",2,"char const *");
+
+ if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBStructuredData,0))){
+ SWIG_fail_ptr("SBStructuredData_SetFromJSON",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBStructuredData);
+ }
+
+ arg2 = (char *)lua_tostring(L, 2);
+ result = (arg1)->SetFromJSON((char const *)arg2);
+ {
+ lldb::SBError * resultptr = new lldb::SBError((const lldb::SBError &) result);
+ SWIG_NewPointerObj(L,(void *) resultptr,SWIGTYPE_p_lldb__SBError,1); SWIG_arg++;
+ }
+ return SWIG_arg;
+
+ if(0) SWIG_fail;
+
+fail:
+ lua_error(L);
+ return SWIG_arg;
+}
+
+
+static int _wrap_SBStructuredData_SetFromJSON(lua_State* L) {
+ int argc;
+ int argv[3]={
+ 1,2,3
+ };
+
+ argc = lua_gettop(L);
+ if (argc == 2) {
+ int _v;
+ {
+ void *ptr;
+ if (SWIG_isptrtype(L,argv[0])==0 || SWIG_ConvertPtr(L,argv[0], (void **) &ptr, SWIGTYPE_p_lldb__SBStructuredData, 0)) {
+ _v = 0;
+ } else {
+ _v = 1;
+ }
+ }
+ if (_v) {
+ {
+ void *ptr;
+ if (lua_isuserdata(L,argv[1])==0 || SWIG_ConvertPtr(L,argv[1], (void **) &ptr, SWIGTYPE_p_lldb__SBStream, SWIG_POINTER_NO_NULL)) {
+ _v = 0;
+ } else {
+ _v = 1;
+ }
+ }
+ if (_v) {
+ return _wrap_SBStructuredData_SetFromJSON__SWIG_0(L);
+ }
+ }
+ }
+ if (argc == 2) {
+ int _v;
+ {
+ void *ptr;
+ if (SWIG_isptrtype(L,argv[0])==0 || SWIG_ConvertPtr(L,argv[0], (void **) &ptr, SWIGTYPE_p_lldb__SBStructuredData, 0)) {
+ _v = 0;
+ } else {
+ _v = 1;
+ }
+ }
+ if (_v) {
+ {
+ _v = SWIG_lua_isnilstring(L,argv[1]);
+ }
+ if (_v) {
+ return _wrap_SBStructuredData_SetFromJSON__SWIG_1(L);
+ }
+ }
+ }
+
+ SWIG_Lua_pusherrstring(L,"Wrong arguments for overloaded function 'SBStructuredData_SetFromJSON'\n"
+ " Possible C/C++ prototypes are:\n"
+ " lldb::SBStructuredData::SetFromJSON(lldb::SBStream &)\n"
+ " lldb::SBStructuredData::SetFromJSON(char const *)\n");
+ lua_error(L);return 0;
+}
+
+
static void swig_delete_SBStructuredData(void *obj) {
lldb::SBStructuredData *arg1 = (lldb::SBStructuredData *) obj;
delete arg1;
@@ -52295,6 +52706,37 @@ fail:
}
+static int _wrap_SBTarget_IsLoaded(lua_State* L) {
+ int SWIG_arg = 0;
+ lldb::SBTarget *arg1 = (lldb::SBTarget *) 0 ;
+ lldb::SBModule *arg2 = 0 ;
+ bool result;
+
+ SWIG_check_num_args("lldb::SBTarget::IsLoaded",2,2)
+ if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTarget::IsLoaded",1,"lldb::SBTarget const *");
+ if(!lua_isuserdata(L,2)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTarget::IsLoaded",2,"lldb::SBModule const &");
+
+ if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTarget,0))){
+ SWIG_fail_ptr("SBTarget_IsLoaded",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTarget);
+ }
+
+
+ if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,2,(void**)&arg2,SWIGTYPE_p_lldb__SBModule,0))){
+ SWIG_fail_ptr("SBTarget_IsLoaded",2,SWIGTYPE_p_lldb__SBModule);
+ }
+
+ result = (bool)((lldb::SBTarget const *)arg1)->IsLoaded((lldb::SBModule const &)*arg2);
+ lua_pushboolean(L,(int)(result!=0)); SWIG_arg++;
+ return SWIG_arg;
+
+ if(0) SWIG_fail;
+
+fail:
+ lua_error(L);
+ return SWIG_arg;
+}
+
+
static int _wrap_SBTarget_GetLaunchInfo(lua_State* L) {
int SWIG_arg = 0;
lldb::SBTarget *arg1 = (lldb::SBTarget *) 0 ;
@@ -52615,6 +53057,67 @@ fail:
}
+static int _wrap_SBTarget_GetTrace(lua_State* L) {
+ int SWIG_arg = 0;
+ lldb::SBTarget *arg1 = (lldb::SBTarget *) 0 ;
+ lldb::SBTrace result;
+
+ SWIG_check_num_args("lldb::SBTarget::GetTrace",1,1)
+ if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTarget::GetTrace",1,"lldb::SBTarget *");
+
+ if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTarget,0))){
+ SWIG_fail_ptr("SBTarget_GetTrace",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTarget);
+ }
+
+ result = (arg1)->GetTrace();
+ {
+ lldb::SBTrace * resultptr = new lldb::SBTrace((const lldb::SBTrace &) result);
+ SWIG_NewPointerObj(L,(void *) resultptr,SWIGTYPE_p_lldb__SBTrace,1); SWIG_arg++;
+ }
+ return SWIG_arg;
+
+ if(0) SWIG_fail;
+
+fail:
+ lua_error(L);
+ return SWIG_arg;
+}
+
+
+static int _wrap_SBTarget_CreateTrace(lua_State* L) {
+ int SWIG_arg = 0;
+ lldb::SBTarget *arg1 = (lldb::SBTarget *) 0 ;
+ lldb::SBError *arg2 = 0 ;
+ lldb::SBTrace result;
+
+ SWIG_check_num_args("lldb::SBTarget::CreateTrace",2,2)
+ if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTarget::CreateTrace",1,"lldb::SBTarget *");
+ if(!lua_isuserdata(L,2)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTarget::CreateTrace",2,"lldb::SBError &");
+
+ if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTarget,0))){
+ SWIG_fail_ptr("SBTarget_CreateTrace",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTarget);
+ }
+
+
+ if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,2,(void**)&arg2,SWIGTYPE_p_lldb__SBError,0))){
+ SWIG_fail_ptr("SBTarget_CreateTrace",2,SWIGTYPE_p_lldb__SBError);
+ }
+
+ result = (arg1)->CreateTrace(*arg2);
+ {
+ lldb::SBTrace * resultptr = new lldb::SBTrace((const lldb::SBTrace &) result);
+ SWIG_NewPointerObj(L,(void *) resultptr,SWIGTYPE_p_lldb__SBTrace,1); SWIG_arg++;
+ }
+ return SWIG_arg;
+
+ if(0) SWIG_fail;
+
+fail:
+ lua_error(L);
+ return SWIG_arg;
+}
+
+
static void swig_delete_SBTarget(void *obj) {
lldb::SBTarget *arg1 = (lldb::SBTarget *) obj;
delete arg1;
@@ -52714,6 +53217,7 @@ static swig_lua_method swig_SBTarget_methods[]= {
{ "FindSymbols", _wrap_SBTarget_FindSymbols},
{ "GetDescription", _wrap_SBTarget_GetDescription},
{ "GetStackRedZoneSize", _wrap_SBTarget_GetStackRedZoneSize},
+ { "IsLoaded", _wrap_SBTarget_IsLoaded},
{ "GetLaunchInfo", _wrap_SBTarget_GetLaunchInfo},
{ "SetLaunchInfo", _wrap_SBTarget_SetLaunchInfo},
{ "SetCollectingStats", _wrap_SBTarget_SetCollectingStats},
@@ -52722,6 +53226,8 @@ static swig_lua_method swig_SBTarget_methods[]= {
{ "__eq", _wrap_SBTarget___eq},
{ "EvaluateExpression", _wrap_SBTarget_EvaluateExpression},
{ "__tostring", _wrap_SBTarget___tostring},
+ { "GetTrace", _wrap_SBTarget_GetTrace},
+ { "CreateTrace", _wrap_SBTarget_CreateTrace},
{0,0}
};
static swig_lua_method swig_SBTarget_meta[] = {
@@ -56825,39 +57331,20 @@ fail:
}
-static int _wrap_SBTrace_GetTraceData(lua_State* L) {
+static int _wrap_SBTrace_GetStartConfigurationHelp(lua_State* L) {
int SWIG_arg = 0;
lldb::SBTrace *arg1 = (lldb::SBTrace *) 0 ;
- lldb::SBError *arg2 = 0 ;
- void *arg3 = (void *) 0 ;
- size_t arg4 ;
- size_t arg5 ;
- lldb::tid_t arg6 ;
- size_t result;
+ char *result = 0 ;
- SWIG_check_num_args("lldb::SBTrace::GetTraceData",6,6)
- if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTrace::GetTraceData",1,"lldb::SBTrace *");
- if(!lua_isuserdata(L,2)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTrace::GetTraceData",2,"lldb::SBError &");
- if(!SWIG_isptrtype(L,3)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTrace::GetTraceData",3,"void *");
- if(!lua_isinteger(L,4)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTrace::GetTraceData",4,"size_t");
- if(!lua_isinteger(L,5)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTrace::GetTraceData",5,"size_t");
- if(!lua_isinteger(L,6)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTrace::GetTraceData",6,"lldb::tid_t");
+ SWIG_check_num_args("lldb::SBTrace::GetStartConfigurationHelp",1,1)
+ if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTrace::GetStartConfigurationHelp",1,"lldb::SBTrace *");
if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTrace,0))){
- SWIG_fail_ptr("SBTrace_GetTraceData",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTrace);
+ SWIG_fail_ptr("SBTrace_GetStartConfigurationHelp",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTrace);
}
-
- if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,2,(void**)&arg2,SWIGTYPE_p_lldb__SBError,0))){
- SWIG_fail_ptr("SBTrace_GetTraceData",2,SWIGTYPE_p_lldb__SBError);
- }
-
- arg3=(void *)SWIG_MustGetPtr(L,3,0,0,3,"SBTrace_GetTraceData");
- arg4 = (unsigned long)lua_tointeger(L, 4);
- arg5 = (unsigned long)lua_tointeger(L, 5);
- arg6 = (unsigned long long)lua_tointeger(L, 6);
- result = (arg1)->GetTraceData(*arg2,arg3,arg4,arg5,arg6);
- lua_pushinteger(L, (lua_Integer) result); SWIG_arg++;
+ result = (char *)(arg1)->GetStartConfigurationHelp();
+ lua_pushstring(L,(const char *)result); SWIG_arg++;
return SWIG_arg;
if(0) SWIG_fail;
@@ -56868,39 +57355,30 @@ fail:
}
-static int _wrap_SBTrace_GetMetaData(lua_State* L) {
+static int _wrap_SBTrace_Start__SWIG_0(lua_State* L) {
int SWIG_arg = 0;
lldb::SBTrace *arg1 = (lldb::SBTrace *) 0 ;
- lldb::SBError *arg2 = 0 ;
- void *arg3 = (void *) 0 ;
- size_t arg4 ;
- size_t arg5 ;
- lldb::tid_t arg6 ;
- size_t result;
+ lldb::SBStructuredData *arg2 = 0 ;
+ lldb::SBError result;
- SWIG_check_num_args("lldb::SBTrace::GetMetaData",6,6)
- if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTrace::GetMetaData",1,"lldb::SBTrace *");
- if(!lua_isuserdata(L,2)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTrace::GetMetaData",2,"lldb::SBError &");
- if(!SWIG_isptrtype(L,3)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTrace::GetMetaData",3,"void *");
- if(!lua_isinteger(L,4)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTrace::GetMetaData",4,"size_t");
- if(!lua_isinteger(L,5)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTrace::GetMetaData",5,"size_t");
- if(!lua_isinteger(L,6)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTrace::GetMetaData",6,"lldb::tid_t");
+ SWIG_check_num_args("lldb::SBTrace::Start",2,2)
+ if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTrace::Start",1,"lldb::SBTrace *");
+ if(!lua_isuserdata(L,2)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTrace::Start",2,"lldb::SBStructuredData const &");
if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTrace,0))){
- SWIG_fail_ptr("SBTrace_GetMetaData",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTrace);
+ SWIG_fail_ptr("SBTrace_Start",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTrace);
}
- if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,2,(void**)&arg2,SWIGTYPE_p_lldb__SBError,0))){
- SWIG_fail_ptr("SBTrace_GetMetaData",2,SWIGTYPE_p_lldb__SBError);
+ if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,2,(void**)&arg2,SWIGTYPE_p_lldb__SBStructuredData,0))){
+ SWIG_fail_ptr("SBTrace_Start",2,SWIGTYPE_p_lldb__SBStructuredData);
}
- arg3=(void *)SWIG_MustGetPtr(L,3,0,0,3,"SBTrace_GetMetaData");
- arg4 = (unsigned long)lua_tointeger(L, 4);
- arg5 = (unsigned long)lua_tointeger(L, 5);
- arg6 = (unsigned long long)lua_tointeger(L, 6);
- result = (arg1)->GetMetaData(*arg2,arg3,arg4,arg5,arg6);
- lua_pushinteger(L, (lua_Integer) result); SWIG_arg++;
+ result = (arg1)->Start((lldb::SBStructuredData const &)*arg2);
+ {
+ lldb::SBError * resultptr = new lldb::SBError((const lldb::SBError &) result);
+ SWIG_NewPointerObj(L,(void *) resultptr,SWIGTYPE_p_lldb__SBError,1); SWIG_arg++;
+ }
return SWIG_arg;
if(0) SWIG_fail;
@@ -56911,29 +57389,37 @@ fail:
}
-static int _wrap_SBTrace_StopTrace(lua_State* L) {
+static int _wrap_SBTrace_Start__SWIG_1(lua_State* L) {
int SWIG_arg = 0;
lldb::SBTrace *arg1 = (lldb::SBTrace *) 0 ;
- lldb::SBError *arg2 = 0 ;
- lldb::tid_t arg3 ;
+ lldb::SBThread *arg2 = 0 ;
+ lldb::SBStructuredData *arg3 = 0 ;
+ lldb::SBError result;
- SWIG_check_num_args("lldb::SBTrace::StopTrace",3,3)
- if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTrace::StopTrace",1,"lldb::SBTrace *");
- if(!lua_isuserdata(L,2)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTrace::StopTrace",2,"lldb::SBError &");
- if(!lua_isinteger(L,3)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTrace::StopTrace",3,"lldb::tid_t");
+ SWIG_check_num_args("lldb::SBTrace::Start",3,3)
+ if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTrace::Start",1,"lldb::SBTrace *");
+ if(!lua_isuserdata(L,2)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTrace::Start",2,"lldb::SBThread const &");
+ if(!lua_isuserdata(L,3)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTrace::Start",3,"lldb::SBStructuredData const &");
if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTrace,0))){
- SWIG_fail_ptr("SBTrace_StopTrace",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTrace);
+ SWIG_fail_ptr("SBTrace_Start",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTrace);
}
- if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,2,(void**)&arg2,SWIGTYPE_p_lldb__SBError,0))){
- SWIG_fail_ptr("SBTrace_StopTrace",2,SWIGTYPE_p_lldb__SBError);
+ if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,2,(void**)&arg2,SWIGTYPE_p_lldb__SBThread,0))){
+ SWIG_fail_ptr("SBTrace_Start",2,SWIGTYPE_p_lldb__SBThread);
}
- arg3 = (unsigned long long)lua_tointeger(L, 3);
- (arg1)->StopTrace(*arg2,arg3);
+ if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,3,(void**)&arg3,SWIGTYPE_p_lldb__SBStructuredData,0))){
+ SWIG_fail_ptr("SBTrace_Start",3,SWIGTYPE_p_lldb__SBStructuredData);
+ }
+
+ result = (arg1)->Start((lldb::SBThread const &)*arg2,(lldb::SBStructuredData const &)*arg3);
+ {
+ lldb::SBError * resultptr = new lldb::SBError((const lldb::SBError &) result);
+ SWIG_NewPointerObj(L,(void *) resultptr,SWIGTYPE_p_lldb__SBError,1); SWIG_arg++;
+ }
return SWIG_arg;
if(0) SWIG_fail;
@@ -56944,33 +57430,97 @@ fail:
}
-static int _wrap_SBTrace_GetTraceConfig(lua_State* L) {
+static int _wrap_SBTrace_Start(lua_State* L) {
+ int argc;
+ int argv[4]={
+ 1,2,3,4
+ };
+
+ argc = lua_gettop(L);
+ if (argc == 2) {
+ int _v;
+ {
+ void *ptr;
+ if (SWIG_isptrtype(L,argv[0])==0 || SWIG_ConvertPtr(L,argv[0], (void **) &ptr, SWIGTYPE_p_lldb__SBTrace, 0)) {
+ _v = 0;
+ } else {
+ _v = 1;
+ }
+ }
+ if (_v) {
+ {
+ void *ptr;
+ if (lua_isuserdata(L,argv[1])==0 || SWIG_ConvertPtr(L,argv[1], (void **) &ptr, SWIGTYPE_p_lldb__SBStructuredData, SWIG_POINTER_NO_NULL)) {
+ _v = 0;
+ } else {
+ _v = 1;
+ }
+ }
+ if (_v) {
+ return _wrap_SBTrace_Start__SWIG_0(L);
+ }
+ }
+ }
+ if (argc == 3) {
+ int _v;
+ {
+ void *ptr;
+ if (SWIG_isptrtype(L,argv[0])==0 || SWIG_ConvertPtr(L,argv[0], (void **) &ptr, SWIGTYPE_p_lldb__SBTrace, 0)) {
+ _v = 0;
+ } else {
+ _v = 1;
+ }
+ }
+ if (_v) {
+ {
+ void *ptr;
+ if (lua_isuserdata(L,argv[1])==0 || SWIG_ConvertPtr(L,argv[1], (void **) &ptr, SWIGTYPE_p_lldb__SBThread, SWIG_POINTER_NO_NULL)) {
+ _v = 0;
+ } else {
+ _v = 1;
+ }
+ }
+ if (_v) {
+ {
+ void *ptr;
+ if (lua_isuserdata(L,argv[2])==0 || SWIG_ConvertPtr(L,argv[2], (void **) &ptr, SWIGTYPE_p_lldb__SBStructuredData, SWIG_POINTER_NO_NULL)) {
+ _v = 0;
+ } else {
+ _v = 1;
+ }
+ }
+ if (_v) {
+ return _wrap_SBTrace_Start__SWIG_1(L);
+ }
+ }
+ }
+ }
+
+ SWIG_Lua_pusherrstring(L,"Wrong arguments for overloaded function 'SBTrace_Start'\n"
+ " Possible C/C++ prototypes are:\n"
+ " lldb::SBTrace::Start(lldb::SBStructuredData const &)\n"
+ " lldb::SBTrace::Start(lldb::SBThread const &,lldb::SBStructuredData const &)\n");
+ lua_error(L);return 0;
+}
+
+
+static int _wrap_SBTrace_Stop__SWIG_0(lua_State* L) {
int SWIG_arg = 0;
lldb::SBTrace *arg1 = (lldb::SBTrace *) 0 ;
- lldb::SBTraceOptions *arg2 = 0 ;
- lldb::SBError *arg3 = 0 ;
+ lldb::SBError result;
- SWIG_check_num_args("lldb::SBTrace::GetTraceConfig",3,3)
- if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTrace::GetTraceConfig",1,"lldb::SBTrace *");
- if(!lua_isuserdata(L,2)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTrace::GetTraceConfig",2,"lldb::SBTraceOptions &");
- if(!lua_isuserdata(L,3)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTrace::GetTraceConfig",3,"lldb::SBError &");
+ SWIG_check_num_args("lldb::SBTrace::Stop",1,1)
+ if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTrace::Stop",1,"lldb::SBTrace *");
if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTrace,0))){
- SWIG_fail_ptr("SBTrace_GetTraceConfig",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTrace);
- }
-
-
- if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,2,(void**)&arg2,SWIGTYPE_p_lldb__SBTraceOptions,0))){
- SWIG_fail_ptr("SBTrace_GetTraceConfig",2,SWIGTYPE_p_lldb__SBTraceOptions);
+ SWIG_fail_ptr("SBTrace_Stop",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTrace);
}
-
- if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,3,(void**)&arg3,SWIGTYPE_p_lldb__SBError,0))){
- SWIG_fail_ptr("SBTrace_GetTraceConfig",3,SWIGTYPE_p_lldb__SBError);
+ result = (arg1)->Stop();
+ {
+ lldb::SBError * resultptr = new lldb::SBError((const lldb::SBError &) result);
+ SWIG_NewPointerObj(L,(void *) resultptr,SWIGTYPE_p_lldb__SBError,1); SWIG_arg++;
}
-
- (arg1)->GetTraceConfig(*arg2,*arg3);
-
return SWIG_arg;
if(0) SWIG_fail;
@@ -56981,20 +57531,30 @@ fail:
}
-static int _wrap_SBTrace_GetTraceUID(lua_State* L) {
+static int _wrap_SBTrace_Stop__SWIG_1(lua_State* L) {
int SWIG_arg = 0;
lldb::SBTrace *arg1 = (lldb::SBTrace *) 0 ;
- lldb::user_id_t result;
+ lldb::SBThread *arg2 = 0 ;
+ lldb::SBError result;
- SWIG_check_num_args("lldb::SBTrace::GetTraceUID",1,1)
- if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTrace::GetTraceUID",1,"lldb::SBTrace *");
+ SWIG_check_num_args("lldb::SBTrace::Stop",2,2)
+ if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTrace::Stop",1,"lldb::SBTrace *");
+ if(!lua_isuserdata(L,2)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTrace::Stop",2,"lldb::SBThread const &");
if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTrace,0))){
- SWIG_fail_ptr("SBTrace_GetTraceUID",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTrace);
+ SWIG_fail_ptr("SBTrace_Stop",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTrace);
}
- result = (lldb::user_id_t)(arg1)->GetTraceUID();
- lua_pushinteger(L, (lua_Integer) result); SWIG_arg++;
+
+ if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,2,(void**)&arg2,SWIGTYPE_p_lldb__SBThread,0))){
+ SWIG_fail_ptr("SBTrace_Stop",2,SWIGTYPE_p_lldb__SBThread);
+ }
+
+ result = (arg1)->Stop((lldb::SBThread const &)*arg2);
+ {
+ lldb::SBError * resultptr = new lldb::SBError((const lldb::SBError &) result);
+ SWIG_NewPointerObj(L,(void *) resultptr,SWIGTYPE_p_lldb__SBError,1); SWIG_arg++;
+ }
return SWIG_arg;
if(0) SWIG_fail;
@@ -57005,6 +57565,60 @@ fail:
}
+static int _wrap_SBTrace_Stop(lua_State* L) {
+ int argc;
+ int argv[3]={
+ 1,2,3
+ };
+
+ argc = lua_gettop(L);
+ if (argc == 1) {
+ int _v;
+ {
+ void *ptr;
+ if (SWIG_isptrtype(L,argv[0])==0 || SWIG_ConvertPtr(L,argv[0], (void **) &ptr, SWIGTYPE_p_lldb__SBTrace, 0)) {
+ _v = 0;
+ } else {
+ _v = 1;
+ }
+ }
+ if (_v) {
+ return _wrap_SBTrace_Stop__SWIG_0(L);
+ }
+ }
+ if (argc == 2) {
+ int _v;
+ {
+ void *ptr;
+ if (SWIG_isptrtype(L,argv[0])==0 || SWIG_ConvertPtr(L,argv[0], (void **) &ptr, SWIGTYPE_p_lldb__SBTrace, 0)) {
+ _v = 0;
+ } else {
+ _v = 1;
+ }
+ }
+ if (_v) {
+ {
+ void *ptr;
+ if (lua_isuserdata(L,argv[1])==0 || SWIG_ConvertPtr(L,argv[1], (void **) &ptr, SWIGTYPE_p_lldb__SBThread, SWIG_POINTER_NO_NULL)) {
+ _v = 0;
+ } else {
+ _v = 1;
+ }
+ }
+ if (_v) {
+ return _wrap_SBTrace_Stop__SWIG_1(L);
+ }
+ }
+ }
+
+ SWIG_Lua_pusherrstring(L,"Wrong arguments for overloaded function 'SBTrace_Stop'\n"
+ " Possible C/C++ prototypes are:\n"
+ " lldb::SBTrace::Stop()\n"
+ " lldb::SBTrace::Stop(lldb::SBThread const &)\n");
+ lua_error(L);return 0;
+}
+
+
static int _wrap_SBTrace_IsValid(lua_State* L) {
int SWIG_arg = 0;
lldb::SBTrace *arg1 = (lldb::SBTrace *) 0 ;
@@ -57045,11 +57659,9 @@ static swig_lua_attribute swig_SBTrace_attributes[] = {
{0,0,0}
};
static swig_lua_method swig_SBTrace_methods[]= {
- { "GetTraceData", _wrap_SBTrace_GetTraceData},
- { "GetMetaData", _wrap_SBTrace_GetMetaData},
- { "StopTrace", _wrap_SBTrace_StopTrace},
- { "GetTraceConfig", _wrap_SBTrace_GetTraceConfig},
- { "GetTraceUID", _wrap_SBTrace_GetTraceUID},
+ { "GetStartConfigurationHelp", _wrap_SBTrace_GetStartConfigurationHelp},
+ { "Start", _wrap_SBTrace_Start},
+ { "Stop", _wrap_SBTrace_Stop},
{ "IsValid", _wrap_SBTrace_IsValid},
{0,0}
};
@@ -57082,369 +57694,6 @@ static swig_lua_class *swig_SBTrace_bases[] = {0};
static const char *swig_SBTrace_base_names[] = {0};
static swig_lua_class _wrap_class_SBTrace = { "SBTrace", "SBTrace", &SWIGTYPE_p_lldb__SBTrace,_proxy__wrap_new_SBTrace, swig_delete_SBTrace, swig_SBTrace_methods, swig_SBTrace_attributes, &swig_SBTrace_Sf_SwigStatic, swig_SBTrace_meta, swig_SBTrace_bases, swig_SBTrace_base_names };
-static int _wrap_new_SBTraceOptions(lua_State* L) {
- int SWIG_arg = 0;
- lldb::SBTraceOptions *result = 0 ;
-
- SWIG_check_num_args("lldb::SBTraceOptions::SBTraceOptions",0,0)
- result = (lldb::SBTraceOptions *)new lldb::SBTraceOptions();
- SWIG_NewPointerObj(L,result,SWIGTYPE_p_lldb__SBTraceOptions,1); SWIG_arg++;
- return SWIG_arg;
-
- if(0) SWIG_fail;
-
-fail:
- lua_error(L);
- return SWIG_arg;
-}
-
-
-static int _wrap_SBTraceOptions_getType(lua_State* L) {
- int SWIG_arg = 0;
- lldb::SBTraceOptions *arg1 = (lldb::SBTraceOptions *) 0 ;
- lldb::TraceType result;
-
- SWIG_check_num_args("lldb::SBTraceOptions::getType",1,1)
- if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTraceOptions::getType",1,"lldb::SBTraceOptions const *");
-
- if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTraceOptions,0))){
- SWIG_fail_ptr("SBTraceOptions_getType",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTraceOptions);
- }
-
- result = (lldb::TraceType)((lldb::SBTraceOptions const *)arg1)->getType();
- lua_pushnumber(L, (lua_Number)(int)(result)); SWIG_arg++;
- return SWIG_arg;
-
- if(0) SWIG_fail;
-
-fail:
- lua_error(L);
- return SWIG_arg;
-}
-
-
-static int _wrap_SBTraceOptions_getTraceBufferSize(lua_State* L) {
- int SWIG_arg = 0;
- lldb::SBTraceOptions *arg1 = (lldb::SBTraceOptions *) 0 ;
- uint64_t result;
-
- SWIG_check_num_args("lldb::SBTraceOptions::getTraceBufferSize",1,1)
- if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTraceOptions::getTraceBufferSize",1,"lldb::SBTraceOptions const *");
-
- if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTraceOptions,0))){
- SWIG_fail_ptr("SBTraceOptions_getTraceBufferSize",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTraceOptions);
- }
-
- result = (uint64_t)((lldb::SBTraceOptions const *)arg1)->getTraceBufferSize();
- lua_pushinteger(L, (lua_Integer) result); SWIG_arg++;
- return SWIG_arg;
-
- if(0) SWIG_fail;
-
-fail:
- lua_error(L);
- return SWIG_arg;
-}
-
-
-static int _wrap_SBTraceOptions_getTraceParams(lua_State* L) {
- int SWIG_arg = 0;
- lldb::SBTraceOptions *arg1 = (lldb::SBTraceOptions *) 0 ;
- lldb::SBError *arg2 = 0 ;
- lldb::SBStructuredData result;
-
- SWIG_check_num_args("lldb::SBTraceOptions::getTraceParams",2,2)
- if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTraceOptions::getTraceParams",1,"lldb::SBTraceOptions *");
- if(!lua_isuserdata(L,2)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTraceOptions::getTraceParams",2,"lldb::SBError &");
-
- if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTraceOptions,0))){
- SWIG_fail_ptr("SBTraceOptions_getTraceParams",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTraceOptions);
- }
-
-
- if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,2,(void**)&arg2,SWIGTYPE_p_lldb__SBError,0))){
- SWIG_fail_ptr("SBTraceOptions_getTraceParams",2,SWIGTYPE_p_lldb__SBError);
- }
-
- result = (arg1)->getTraceParams(*arg2);
- {
- lldb::SBStructuredData * resultptr = new lldb::SBStructuredData((const lldb::SBStructuredData &) result);
- SWIG_NewPointerObj(L,(void *) resultptr,SWIGTYPE_p_lldb__SBStructuredData,1); SWIG_arg++;
- }
- return SWIG_arg;
-
- if(0) SWIG_fail;
-
-fail:
- lua_error(L);
- return SWIG_arg;
-}
-
-
-static int _wrap_SBTraceOptions_getMetaDataBufferSize(lua_State* L) {
- int SWIG_arg = 0;
- lldb::SBTraceOptions *arg1 = (lldb::SBTraceOptions *) 0 ;
- uint64_t result;
-
- SWIG_check_num_args("lldb::SBTraceOptions::getMetaDataBufferSize",1,1)
- if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTraceOptions::getMetaDataBufferSize",1,"lldb::SBTraceOptions const *");
-
- if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTraceOptions,0))){
- SWIG_fail_ptr("SBTraceOptions_getMetaDataBufferSize",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTraceOptions);
- }
-
- result = (uint64_t)((lldb::SBTraceOptions const *)arg1)->getMetaDataBufferSize();
- lua_pushinteger(L, (lua_Integer) result); SWIG_arg++;
- return SWIG_arg;
-
- if(0) SWIG_fail;
-
-fail:
- lua_error(L);
- return SWIG_arg;
-}
-
-
-static int _wrap_SBTraceOptions_setTraceParams(lua_State* L) {
- int SWIG_arg = 0;
- lldb::SBTraceOptions *arg1 = (lldb::SBTraceOptions *) 0 ;
- lldb::SBStructuredData *arg2 = 0 ;
-
- SWIG_check_num_args("lldb::SBTraceOptions::setTraceParams",2,2)
- if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTraceOptions::setTraceParams",1,"lldb::SBTraceOptions *");
- if(!lua_isuserdata(L,2)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTraceOptions::setTraceParams",2,"lldb::SBStructuredData &");
-
- if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTraceOptions,0))){
- SWIG_fail_ptr("SBTraceOptions_setTraceParams",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTraceOptions);
- }
-
-
- if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,2,(void**)&arg2,SWIGTYPE_p_lldb__SBStructuredData,0))){
- SWIG_fail_ptr("SBTraceOptions_setTraceParams",2,SWIGTYPE_p_lldb__SBStructuredData);
- }
-
- (arg1)->setTraceParams(*arg2);
-
- return SWIG_arg;
-
- if(0) SWIG_fail;
-
-fail:
- lua_error(L);
- return SWIG_arg;
-}
-
-
-static int _wrap_SBTraceOptions_setType(lua_State* L) {
- int SWIG_arg = 0;
- lldb::SBTraceOptions *arg1 = (lldb::SBTraceOptions *) 0 ;
- lldb::TraceType arg2 ;
-
- SWIG_check_num_args("lldb::SBTraceOptions::setType",2,2)
- if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTraceOptions::setType",1,"lldb::SBTraceOptions *");
- if(!lua_isnumber(L,2)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTraceOptions::setType",2,"lldb::TraceType");
-
- if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTraceOptions,0))){
- SWIG_fail_ptr("SBTraceOptions_setType",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTraceOptions);
- }
-
- arg2 = (lldb::TraceType)(int)lua_tonumber(L, 2);
- (arg1)->setType(arg2);
-
- return SWIG_arg;
-
- if(0) SWIG_fail;
-
-fail:
- lua_error(L);
- return SWIG_arg;
-}
-
-
-static int _wrap_SBTraceOptions_setTraceBufferSize(lua_State* L) {
- int SWIG_arg = 0;
- lldb::SBTraceOptions *arg1 = (lldb::SBTraceOptions *) 0 ;
- uint64_t arg2 ;
-
- SWIG_check_num_args("lldb::SBTraceOptions::setTraceBufferSize",2,2)
- if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTraceOptions::setTraceBufferSize",1,"lldb::SBTraceOptions *");
- if(!lua_isinteger(L,2)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTraceOptions::setTraceBufferSize",2,"uint64_t");
-
- if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTraceOptions,0))){
- SWIG_fail_ptr("SBTraceOptions_setTraceBufferSize",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTraceOptions);
- }
-
- arg2 = (unsigned long long)lua_tointeger(L, 2);
- (arg1)->setTraceBufferSize(arg2);
-
- return SWIG_arg;
-
- if(0) SWIG_fail;
-
-fail:
- lua_error(L);
- return SWIG_arg;
-}
-
-
-static int _wrap_SBTraceOptions_setMetaDataBufferSize(lua_State* L) {
- int SWIG_arg = 0;
- lldb::SBTraceOptions *arg1 = (lldb::SBTraceOptions *) 0 ;
- uint64_t arg2 ;
-
- SWIG_check_num_args("lldb::SBTraceOptions::setMetaDataBufferSize",2,2)
- if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTraceOptions::setMetaDataBufferSize",1,"lldb::SBTraceOptions *");
- if(!lua_isinteger(L,2)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTraceOptions::setMetaDataBufferSize",2,"uint64_t");
-
- if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTraceOptions,0))){
- SWIG_fail_ptr("SBTraceOptions_setMetaDataBufferSize",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTraceOptions);
- }
-
- arg2 = (unsigned long long)lua_tointeger(L, 2);
- (arg1)->setMetaDataBufferSize(arg2);
-
- return SWIG_arg;
-
- if(0) SWIG_fail;
-
-fail:
- lua_error(L);
- return SWIG_arg;
-}
-
-
-static int _wrap_SBTraceOptions_setThreadID(lua_State* L) {
- int SWIG_arg = 0;
- lldb::SBTraceOptions *arg1 = (lldb::SBTraceOptions *) 0 ;
- lldb::tid_t arg2 ;
-
- SWIG_check_num_args("lldb::SBTraceOptions::setThreadID",2,2)
- if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTraceOptions::setThreadID",1,"lldb::SBTraceOptions *");
- if(!lua_isinteger(L,2)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTraceOptions::setThreadID",2,"lldb::tid_t");
-
- if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTraceOptions,0))){
- SWIG_fail_ptr("SBTraceOptions_setThreadID",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTraceOptions);
- }
-
- arg2 = (unsigned long long)lua_tointeger(L, 2);
- (arg1)->setThreadID(arg2);
-
- return SWIG_arg;
-
- if(0) SWIG_fail;
-
-fail:
- lua_error(L);
- return SWIG_arg;
-}
-
-
-static int _wrap_SBTraceOptions_getThreadID(lua_State* L) {
- int SWIG_arg = 0;
- lldb::SBTraceOptions *arg1 = (lldb::SBTraceOptions *) 0 ;
- lldb::tid_t result;
-
- SWIG_check_num_args("lldb::SBTraceOptions::getThreadID",1,1)
- if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTraceOptions::getThreadID",1,"lldb::SBTraceOptions *");
-
- if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTraceOptions,0))){
- SWIG_fail_ptr("SBTraceOptions_getThreadID",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTraceOptions);
- }
-
- result = (lldb::tid_t)(arg1)->getThreadID();
- lua_pushinteger(L, (lua_Integer) result); SWIG_arg++;
- return SWIG_arg;
-
- if(0) SWIG_fail;
-
-fail:
- lua_error(L);
- return SWIG_arg;
-}
-
-
-static int _wrap_SBTraceOptions_IsValid(lua_State* L) {
- int SWIG_arg = 0;
- lldb::SBTraceOptions *arg1 = (lldb::SBTraceOptions *) 0 ;
- bool result;
-
- SWIG_check_num_args("lldb::SBTraceOptions::IsValid",1,1)
- if(!SWIG_isptrtype(L,1)) SWIG_fail_arg("lldb::SBTraceOptions::IsValid",1,"lldb::SBTraceOptions *");
-
- if (!SWIG_IsOK(SWIG_ConvertPtr(L,1,(void**)&arg1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTraceOptions,0))){
- SWIG_fail_ptr("SBTraceOptions_IsValid",1,SWIGTYPE_p_lldb__SBTraceOptions);
- }
-
- result = (bool)(arg1)->IsValid();
- lua_pushboolean(L,(int)(result!=0)); SWIG_arg++;
- return SWIG_arg;
-
- if(0) SWIG_fail;
-
-fail:
- lua_error(L);
- return SWIG_arg;
-}
-
-
-static void swig_delete_SBTraceOptions(void *obj) {
-lldb::SBTraceOptions *arg1 = (lldb::SBTraceOptions *) obj;
-delete arg1;
-}
-static int _proxy__wrap_new_SBTraceOptions(lua_State *L) {
- assert(lua_istable(L,1));
- lua_pushcfunction(L,_wrap_new_SBTraceOptions);
- assert(!lua_isnil(L,-1));
- lua_replace(L,1); /* replace our table with real constructor */
- lua_call(L,lua_gettop(L)-1,1);
- return 1;
-}
-static swig_lua_attribute swig_SBTraceOptions_attributes[] = {
- {0,0,0}
-};
-static swig_lua_method swig_SBTraceOptions_methods[]= {
- { "getType", _wrap_SBTraceOptions_getType},
- { "getTraceBufferSize", _wrap_SBTraceOptions_getTraceBufferSize},
- { "getTraceParams", _wrap_SBTraceOptions_getTraceParams},
- { "getMetaDataBufferSize", _wrap_SBTraceOptions_getMetaDataBufferSize},
- { "setTraceParams", _wrap_SBTraceOptions_setTraceParams},
- { "setType", _wrap_SBTraceOptions_setType},
- { "setTraceBufferSize", _wrap_SBTraceOptions_setTraceBufferSize},
- { "setMetaDataBufferSize", _wrap_SBTraceOptions_setMetaDataBufferSize},
- { "setThreadID", _wrap_SBTraceOptions_setThreadID},
- { "getThreadID", _wrap_SBTraceOptions_getThreadID},
- { "IsValid", _wrap_SBTraceOptions_IsValid},
- {0,0}
-};
-static swig_lua_method swig_SBTraceOptions_meta[] = {
- {0,0}
-};
-
-static swig_lua_attribute swig_SBTraceOptions_Sf_SwigStatic_attributes[] = {
- {0,0,0}
-};
-static swig_lua_const_info swig_SBTraceOptions_Sf_SwigStatic_constants[]= {
- {0,0,0,0,0,0}
-};
-static swig_lua_method swig_SBTraceOptions_Sf_SwigStatic_methods[]= {
- {0,0}
-};
-static swig_lua_class* swig_SBTraceOptions_Sf_SwigStatic_classes[]= {
- 0
-};
-
-static swig_lua_namespace swig_SBTraceOptions_Sf_SwigStatic = {
- "SBTraceOptions",
- swig_SBTraceOptions_Sf_SwigStatic_methods,
- swig_SBTraceOptions_Sf_SwigStatic_attributes,
- swig_SBTraceOptions_Sf_SwigStatic_constants,
- swig_SBTraceOptions_Sf_SwigStatic_classes,
- 0
-};
-static swig_lua_class *swig_SBTraceOptions_bases[] = {0};
-static const char *swig_SBTraceOptions_base_names[] = {0};
-static swig_lua_class _wrap_class_SBTraceOptions = { "SBTraceOptions", "SBTraceOptions", &SWIGTYPE_p_lldb__SBTraceOptions,_proxy__wrap_new_SBTraceOptions, swig_delete_SBTraceOptions, swig_SBTraceOptions_methods, swig_SBTraceOptions_attributes, &swig_SBTraceOptions_Sf_SwigStatic, swig_SBTraceOptions_meta, swig_SBTraceOptions_bases, swig_SBTraceOptions_base_names };
-
static int _wrap_new_SBTypeMember__SWIG_0(lua_State* L) {
int SWIG_arg = 0;
lldb::SBTypeMember *result = 0 ;
@@ -70205,6 +70454,41 @@ LLDBSwigLuaBreakpointCallbackFunction
return stop;
}
+// This function is called from Lua::CallWatchpointCallback
+SWIGEXPORT llvm::Expected<bool>
+LLDBSwigLuaWatchpointCallbackFunction
+(
+ lua_State *L,
+ lldb::StackFrameSP stop_frame_sp,
+ lldb::WatchpointSP wp_sp
+)
+{
+ lldb::SBFrame sb_frame(stop_frame_sp);
+ lldb::SBWatchpoint sb_wp(wp_sp);
+ int nargs = 2;
+
+ // Push the Lua wrappers
+ PushSBClass(L, &sb_frame);
+ PushSBClass(L, &sb_wp);
+
+ // Call into the Lua callback passing 'sb_frame' and 'sb_wp'.
+ // Expects a boolean return.
+ if (lua_pcall(L, nargs, 1, 0) != LUA_OK) {
+ llvm::Error E = llvm::make_error<llvm::StringError>(
+ llvm::formatv("{0}\n", lua_tostring(L, -1)),
+ llvm::inconvertibleErrorCode());
+ // Pop error message from the stack.
+ lua_pop(L, 1);
+ return std::move(E);
+ }
+
+ // Boolean return from the callback
+ bool stop = lua_toboolean(L, -1);
+ lua_pop(L, 1);
+
+ return stop;
+}
+
static swig_lua_attribute swig_SwigModule_attributes[] = {
@@ -70233,6 +70517,7 @@ static swig_lua_const_info swig_SwigModule_constants[]= {
{SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("LLDB_REGNUM_GENERIC_ARG6", 10)},
{SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("LLDB_REGNUM_GENERIC_ARG7", 11)},
{SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("LLDB_REGNUM_GENERIC_ARG8", 12)},
+ {SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("LLDB_INVALID_STOP_ID", 0)},
{SWIG_LUA_CONSTTAB_STRING("LLDB_INVALID_ADDRESS", "18446744073709551615ULL")},
{SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("LLDB_INVALID_INDEX32", 4294967295U)},
{SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("LLDB_INVALID_IVAR_OFFSET", 4294967295U)},
@@ -70375,6 +70660,10 @@ static swig_lua_const_info swig_SwigModule_constants[]= {
{SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eStopReasonPlanComplete", lldb::eStopReasonPlanComplete)},
{SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eStopReasonThreadExiting", lldb::eStopReasonThreadExiting)},
{SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eStopReasonInstrumentation", lldb::eStopReasonInstrumentation)},
+ {SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eStopReasonProcessorTrace", lldb::eStopReasonProcessorTrace)},
+ {SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eStopReasonFork", lldb::eStopReasonFork)},
+ {SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eStopReasonVFork", lldb::eStopReasonVFork)},
+ {SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eStopReasonVForkDone", lldb::eStopReasonVForkDone)},
{SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eReturnStatusInvalid", lldb::eReturnStatusInvalid)},
{SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eReturnStatusSuccessFinishNoResult", lldb::eReturnStatusSuccessFinishNoResult)},
{SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eReturnStatusSuccessFinishResult", lldb::eReturnStatusSuccessFinishResult)},
@@ -70616,6 +70905,7 @@ static swig_lua_const_info swig_SwigModule_constants[]= {
{SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eArgTypeCommand", lldb::eArgTypeCommand)},
{SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eArgTypeColumnNum", lldb::eArgTypeColumnNum)},
{SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eArgTypeModuleUUID", lldb::eArgTypeModuleUUID)},
+ {SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eArgTypeSaveCoreStyle", lldb::eArgTypeSaveCoreStyle)},
{SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eArgTypeLastArg", lldb::eArgTypeLastArg)},
{SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eSymbolTypeAny", lldb::eSymbolTypeAny)},
{SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eSymbolTypeInvalid", lldb::eSymbolTypeInvalid)},
@@ -70844,6 +71134,11 @@ static swig_lua_const_info swig_SwigModule_constants[]= {
{SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eExpressionEvaluationIRGen", lldb::eExpressionEvaluationIRGen)},
{SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eExpressionEvaluationExecution", lldb::eExpressionEvaluationExecution)},
{SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eExpressionEvaluationComplete", lldb::eExpressionEvaluationComplete)},
+ {SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eTraceInstructionControlFlowTypeInstruction", lldb::eTraceInstructionControlFlowTypeInstruction)},
+ {SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eTraceInstructionControlFlowTypeBranch", lldb::eTraceInstructionControlFlowTypeBranch)},
+ {SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eTraceInstructionControlFlowTypeTakenBranch", lldb::eTraceInstructionControlFlowTypeTakenBranch)},
+ {SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eTraceInstructionControlFlowTypeCall", lldb::eTraceInstructionControlFlowTypeCall)},
+ {SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eTraceInstructionControlFlowTypeReturn", lldb::eTraceInstructionControlFlowTypeReturn)},
{SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eWatchpointKindWrite", lldb::eWatchpointKindWrite)},
{SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eWatchpointKindRead", lldb::eWatchpointKindRead)},
{SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eGdbSignalBadAccess", lldb::eGdbSignalBadAccess)},
@@ -70907,6 +71202,9 @@ static swig_lua_const_info swig_SwigModule_constants[]= {
{SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eCommandInterpreterResultInferiorCrash", lldb::eCommandInterpreterResultInferiorCrash)},
{SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eCommandInterpreterResultCommandError", lldb::eCommandInterpreterResultCommandError)},
{SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eCommandInterpreterResultQuitRequested", lldb::eCommandInterpreterResultQuitRequested)},
+ {SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eSaveCoreUnspecified", lldb::eSaveCoreUnspecified)},
+ {SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eSaveCoreFull", lldb::eSaveCoreFull)},
+ {SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("eSaveCoreDirtyOnly", lldb::eSaveCoreDirtyOnly)},
{SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("SBCommandInterpreter_eBroadcastBitThreadShouldExit", lldb::SBCommandInterpreter::eBroadcastBitThreadShouldExit)},
{SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("SBCommandInterpreter_eBroadcastBitResetPrompt", lldb::SBCommandInterpreter::eBroadcastBitResetPrompt)},
{SWIG_LUA_CONSTTAB_INT("SBCommandInterpreter_eBroadcastBitQuitCommandReceived", lldb::SBCommandInterpreter::eBroadcastBitQuitCommandReceived)},
@@ -71083,7 +71381,6 @@ static swig_lua_class* swig_SwigModule_classes[]= {
&_wrap_class_SBThreadCollection,
&_wrap_class_SBThreadPlan,
&_wrap_class_SBTrace,
-&_wrap_class_SBTraceOptions,
&_wrap_class_SBTypeMember,
&_wrap_class_SBTypeMemberFunction,
&_wrap_class_SBType,
@@ -71188,7 +71485,6 @@ static swig_type_info _swigt__p_lldb__SBThread = {"_p_lldb__SBThread", "lldb::SB
static swig_type_info _swigt__p_lldb__SBThreadCollection = {"_p_lldb__SBThreadCollection", "lldb::SBThreadCollection *", 0, 0, (void*)&_wrap_class_SBThreadCollection, 0};
static swig_type_info _swigt__p_lldb__SBThreadPlan = {"_p_lldb__SBThreadPlan", "lldb::SBThreadPlan *", 0, 0, (void*)&_wrap_class_SBThreadPlan, 0};
static swig_type_info _swigt__p_lldb__SBTrace = {"_p_lldb__SBTrace", "lldb::SBTrace *", 0, 0, (void*)&_wrap_class_SBTrace, 0};
-static swig_type_info _swigt__p_lldb__SBTraceOptions = {"_p_lldb__SBTraceOptions", "lldb::SBTraceOptions *", 0, 0, (void*)&_wrap_class_SBTraceOptions, 0};
static swig_type_info _swigt__p_lldb__SBType = {"_p_lldb__SBType", "lldb::SBType *", 0, 0, (void*)&_wrap_class_SBType, 0};
static swig_type_info _swigt__p_lldb__SBTypeCategory = {"_p_lldb__SBTypeCategory", "lldb::SBTypeCategory *", 0, 0, (void*)&_wrap_class_SBTypeCategory, 0};
static swig_type_info _swigt__p_lldb__SBTypeEnumMember = {"_p_lldb__SBTypeEnumMember", "lldb::SBTypeEnumMember *", 0, 0, (void*)&_wrap_class_SBTypeEnumMember, 0};
@@ -71255,6 +71551,7 @@ static swig_type_info _swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__LanguageRuntime_t
static swig_type_info _swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__LineTable_t = {"_p_std__shared_ptrT_lldb_private__LineTable_t", "lldb::LineTableSP *|std::shared_ptr< lldb_private::LineTable > *", 0, 0, (void*)0, 0};
static swig_type_info _swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__Listener_t = {"_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Listener_t", "std::shared_ptr< lldb_private::Listener > *|lldb::ListenerSP *", 0, 0, (void*)0, 0};
static swig_type_info _swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__MemoryHistory_t = {"_p_std__shared_ptrT_lldb_private__MemoryHistory_t", "lldb::MemoryHistorySP *|std::shared_ptr< lldb_private::MemoryHistory > *", 0, 0, (void*)0, 0};
+static swig_type_info _swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__MemoryRegionInfo_t = {"_p_std__shared_ptrT_lldb_private__MemoryRegionInfo_t", "std::shared_ptr< lldb_private::MemoryRegionInfo > *|lldb::MemoryRegionInfoSP *", 0, 0, (void*)0, 0};
static swig_type_info _swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__Module_t = {"_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Module_t", "lldb::ModuleSP *|std::shared_ptr< lldb_private::Module > *", 0, 0, (void*)0, 0};
static swig_type_info _swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__ObjectFileJITDelegate_t = {"_p_std__shared_ptrT_lldb_private__ObjectFileJITDelegate_t", "lldb::ObjectFileJITDelegateSP *|std::shared_ptr< lldb_private::ObjectFileJITDelegate > *", 0, 0, (void*)0, 0};
static swig_type_info _swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__ObjectFile_t = {"_p_std__shared_ptrT_lldb_private__ObjectFile_t", "lldb::ObjectFileSP *|std::shared_ptr< lldb_private::ObjectFile > *", 0, 0, (void*)0, 0};
@@ -71312,8 +71609,8 @@ static swig_type_info _swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__Target_t = {"_p_s
static swig_type_info _swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__ThreadCollection_t = {"_p_std__shared_ptrT_lldb_private__ThreadCollection_t", "std::shared_ptr< lldb_private::ThreadCollection > *|lldb::ThreadCollectionSP *", 0, 0, (void*)0, 0};
static swig_type_info _swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__ThreadPlanTracer_t = {"_p_std__shared_ptrT_lldb_private__ThreadPlanTracer_t", "std::shared_ptr< lldb_private::ThreadPlanTracer > *|lldb::ThreadPlanTracerSP *", 0, 0, (void*)0, 0};
static swig_type_info _swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__ThreadPlan_t = {"_p_std__shared_ptrT_lldb_private__ThreadPlan_t", "lldb::ThreadPlanSP *|std::shared_ptr< lldb_private::ThreadPlan > *", 0, 0, (void*)0, 0};
+static swig_type_info _swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__ThreadPostMortemTrace_t = {"_p_std__shared_ptrT_lldb_private__ThreadPostMortemTrace_t", "std::shared_ptr< lldb_private::ThreadPostMortemTrace > *|lldb::ThreadPostMortemTraceSP *", 0, 0, (void*)0, 0};
static swig_type_info _swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__Thread_t = {"_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Thread_t", "std::shared_ptr< lldb_private::Thread > *|lldb::ThreadSP *", 0, 0, (void*)0, 0};
-static swig_type_info _swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__TraceOptions_t = {"_p_std__shared_ptrT_lldb_private__TraceOptions_t", "std::shared_ptr< lldb_private::TraceOptions > *|lldb::TraceOptionsSP *", 0, 0, (void*)0, 0};
static swig_type_info _swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__Trace_t = {"_p_std__shared_ptrT_lldb_private__Trace_t", "std::shared_ptr< lldb_private::Trace > *|lldb::TraceSP *", 0, 0, (void*)0, 0};
static swig_type_info _swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__TypeCategoryImpl_t = {"_p_std__shared_ptrT_lldb_private__TypeCategoryImpl_t", "std::shared_ptr< lldb_private::TypeCategoryImpl > *|lldb::TypeCategoryImplSP *", 0, 0, (void*)0, 0};
static swig_type_info _swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__TypeEnumMemberImpl_t = {"_p_std__shared_ptrT_lldb_private__TypeEnumMemberImpl_t", "lldb::TypeEnumMemberImplSP *|std::shared_ptr< lldb_private::TypeEnumMemberImpl > *", 0, 0, (void*)0, 0};
@@ -71346,6 +71643,7 @@ static swig_type_info _swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__JITLoaderList_t =
static swig_type_info _swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__MemoryRegionInfo_t = {"_p_std__unique_ptrT_lldb_private__MemoryRegionInfo_t", "std::unique_ptr< lldb_private::MemoryRegionInfo > *|lldb::MemoryRegionInfoUP *", 0, 0, (void*)0, 0};
static swig_type_info _swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__OperatingSystem_t = {"_p_std__unique_ptrT_lldb_private__OperatingSystem_t", "lldb::OperatingSystemUP *|std::unique_ptr< lldb_private::OperatingSystem > *", 0, 0, (void*)0, 0};
static swig_type_info _swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__ScriptInterpreter_t = {"_p_std__unique_ptrT_lldb_private__ScriptInterpreter_t", "std::unique_ptr< lldb_private::ScriptInterpreter > *|lldb::ScriptInterpreterUP *", 0, 0, (void*)0, 0};
+static swig_type_info _swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__ScriptedProcessInterface_t = {"_p_std__unique_ptrT_lldb_private__ScriptedProcessInterface_t", "std::unique_ptr< lldb_private::ScriptedProcessInterface > *|lldb::ScriptedProcessInterfaceUP *", 0, 0, (void*)0, 0};
static swig_type_info _swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__SectionList_t = {"_p_std__unique_ptrT_lldb_private__SectionList_t", "lldb::SectionListUP *|std::unique_ptr< lldb_private::SectionList > *", 0, 0, (void*)0, 0};
static swig_type_info _swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__SourceManager_t = {"_p_std__unique_ptrT_lldb_private__SourceManager_t", "std::unique_ptr< lldb_private::SourceManager > *|lldb::SourceManagerUP *", 0, 0, (void*)0, 0};
static swig_type_info _swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__StackFrameRecognizerManager_t = {"_p_std__unique_ptrT_lldb_private__StackFrameRecognizerManager_t", "std::unique_ptr< lldb_private::StackFrameRecognizerManager > *|lldb::StackFrameRecognizerManagerUP *", 0, 0, (void*)0, 0};
@@ -71353,6 +71651,8 @@ static swig_type_info _swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__StackFrame_t = {"
static swig_type_info _swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__StructuredDataImpl_t = {"_p_std__unique_ptrT_lldb_private__StructuredDataImpl_t", "std::unique_ptr< lldb_private::StructuredDataImpl > *|lldb::StructuredDataImplUP *", 0, 0, (void*)0, 0};
static swig_type_info _swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__SymbolVendor_t = {"_p_std__unique_ptrT_lldb_private__SymbolVendor_t", "std::unique_ptr< lldb_private::SymbolVendor > *|lldb::SymbolVendorUP *", 0, 0, (void*)0, 0};
static swig_type_info _swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__SystemRuntime_t = {"_p_std__unique_ptrT_lldb_private__SystemRuntime_t", "std::unique_ptr< lldb_private::SystemRuntime > *|lldb::SystemRuntimeUP *", 0, 0, (void*)0, 0};
+static swig_type_info _swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__TraceCursor_t = {"_p_std__unique_ptrT_lldb_private__TraceCursor_t", "std::unique_ptr< lldb_private::TraceCursor > *|lldb::TraceCursorUP *", 0, 0, (void*)0, 0};
+static swig_type_info _swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__TraceExporter_t = {"_p_std__unique_ptrT_lldb_private__TraceExporter_t", "lldb::TraceExporterUP *|std::unique_ptr< lldb_private::TraceExporter > *", 0, 0, (void*)0, 0};
static swig_type_info _swigt__p_std__weak_ptrT_lldb_private__BreakpointLocation_t = {"_p_std__weak_ptrT_lldb_private__BreakpointLocation_t", "std::weak_ptr< lldb_private::BreakpointLocation > *|lldb::BreakpointLocationWP *", 0, 0, (void*)0, 0};
static swig_type_info _swigt__p_std__weak_ptrT_lldb_private__BreakpointSite_t = {"_p_std__weak_ptrT_lldb_private__BreakpointSite_t", "std::weak_ptr< lldb_private::BreakpointSite > *|lldb::BreakpointSiteWP *", 0, 0, (void*)0, 0};
static swig_type_info _swigt__p_std__weak_ptrT_lldb_private__Breakpoint_t = {"_p_std__weak_ptrT_lldb_private__Breakpoint_t", "std::weak_ptr< lldb_private::Breakpoint > *|lldb::BreakpointWP *", 0, 0, (void*)0, 0};
@@ -71448,7 +71748,6 @@ static swig_type_info *swig_type_initial[] = {
&_swigt__p_lldb__SBThreadCollection,
&_swigt__p_lldb__SBThreadPlan,
&_swigt__p_lldb__SBTrace,
- &_swigt__p_lldb__SBTraceOptions,
&_swigt__p_lldb__SBType,
&_swigt__p_lldb__SBTypeCategory,
&_swigt__p_lldb__SBTypeEnumMember,
@@ -71515,6 +71814,7 @@ static swig_type_info *swig_type_initial[] = {
&_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__LineTable_t,
&_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__Listener_t,
&_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__MemoryHistory_t,
+ &_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__MemoryRegionInfo_t,
&_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__Module_t,
&_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__ObjectFileJITDelegate_t,
&_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__ObjectFile_t,
@@ -71572,8 +71872,8 @@ static swig_type_info *swig_type_initial[] = {
&_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__ThreadCollection_t,
&_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__ThreadPlanTracer_t,
&_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__ThreadPlan_t,
+ &_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__ThreadPostMortemTrace_t,
&_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__Thread_t,
- &_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__TraceOptions_t,
&_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__Trace_t,
&_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__TypeCategoryImpl_t,
&_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__TypeEnumMemberImpl_t,
@@ -71606,6 +71906,7 @@ static swig_type_info *swig_type_initial[] = {
&_swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__MemoryRegionInfo_t,
&_swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__OperatingSystem_t,
&_swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__ScriptInterpreter_t,
+ &_swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__ScriptedProcessInterface_t,
&_swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__SectionList_t,
&_swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__SourceManager_t,
&_swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__StackFrameRecognizerManager_t,
@@ -71613,6 +71914,8 @@ static swig_type_info *swig_type_initial[] = {
&_swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__StructuredDataImpl_t,
&_swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__SymbolVendor_t,
&_swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__SystemRuntime_t,
+ &_swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__TraceCursor_t,
+ &_swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__TraceExporter_t,
&_swigt__p_std__weak_ptrT_lldb_private__BreakpointLocation_t,
&_swigt__p_std__weak_ptrT_lldb_private__BreakpointSite_t,
&_swigt__p_std__weak_ptrT_lldb_private__Breakpoint_t,
@@ -71708,7 +72011,6 @@ static swig_cast_info _swigc__p_lldb__SBThread[] = { {&_swigt__p_lldb__SBThread
static swig_cast_info _swigc__p_lldb__SBThreadCollection[] = { {&_swigt__p_lldb__SBThreadCollection, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
static swig_cast_info _swigc__p_lldb__SBThreadPlan[] = { {&_swigt__p_lldb__SBThreadPlan, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
static swig_cast_info _swigc__p_lldb__SBTrace[] = { {&_swigt__p_lldb__SBTrace, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
-static swig_cast_info _swigc__p_lldb__SBTraceOptions[] = { {&_swigt__p_lldb__SBTraceOptions, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
static swig_cast_info _swigc__p_lldb__SBType[] = { {&_swigt__p_lldb__SBType, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
static swig_cast_info _swigc__p_lldb__SBTypeCategory[] = { {&_swigt__p_lldb__SBTypeCategory, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
static swig_cast_info _swigc__p_lldb__SBTypeEnumMember[] = { {&_swigt__p_lldb__SBTypeEnumMember, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
@@ -71775,6 +72077,7 @@ static swig_cast_info _swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__LanguageRuntime_t
static swig_cast_info _swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__LineTable_t[] = { {&_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__LineTable_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
static swig_cast_info _swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__Listener_t[] = { {&_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__Listener_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
static swig_cast_info _swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__MemoryHistory_t[] = { {&_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__MemoryHistory_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
+static swig_cast_info _swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__MemoryRegionInfo_t[] = { {&_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__MemoryRegionInfo_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
static swig_cast_info _swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__Module_t[] = { {&_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__Module_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
static swig_cast_info _swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__ObjectFileJITDelegate_t[] = { {&_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__ObjectFileJITDelegate_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
static swig_cast_info _swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__ObjectFile_t[] = { {&_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__ObjectFile_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
@@ -71832,8 +72135,8 @@ static swig_cast_info _swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__Target_t[] = { {
static swig_cast_info _swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__ThreadCollection_t[] = { {&_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__ThreadCollection_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
static swig_cast_info _swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__ThreadPlanTracer_t[] = { {&_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__ThreadPlanTracer_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
static swig_cast_info _swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__ThreadPlan_t[] = { {&_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__ThreadPlan_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
+static swig_cast_info _swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__ThreadPostMortemTrace_t[] = { {&_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__ThreadPostMortemTrace_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
static swig_cast_info _swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__Thread_t[] = { {&_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__Thread_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
-static swig_cast_info _swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__TraceOptions_t[] = { {&_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__TraceOptions_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
static swig_cast_info _swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__Trace_t[] = { {&_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__Trace_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
static swig_cast_info _swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__TypeCategoryImpl_t[] = { {&_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__TypeCategoryImpl_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
static swig_cast_info _swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__TypeEnumMemberImpl_t[] = { {&_swigt__p_std__shared_ptrT_lldb_private__TypeEnumMemberImpl_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
@@ -71866,6 +72169,7 @@ static swig_cast_info _swigc__p_std__unique_ptrT_lldb_private__JITLoaderList_t[]
static swig_cast_info _swigc__p_std__unique_ptrT_lldb_private__MemoryRegionInfo_t[] = { {&_swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__MemoryRegionInfo_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
static swig_cast_info _swigc__p_std__unique_ptrT_lldb_private__OperatingSystem_t[] = { {&_swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__OperatingSystem_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
static swig_cast_info _swigc__p_std__unique_ptrT_lldb_private__ScriptInterpreter_t[] = { {&_swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__ScriptInterpreter_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
+static swig_cast_info _swigc__p_std__unique_ptrT_lldb_private__ScriptedProcessInterface_t[] = { {&_swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__ScriptedProcessInterface_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
static swig_cast_info _swigc__p_std__unique_ptrT_lldb_private__SectionList_t[] = { {&_swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__SectionList_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
static swig_cast_info _swigc__p_std__unique_ptrT_lldb_private__SourceManager_t[] = { {&_swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__SourceManager_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
static swig_cast_info _swigc__p_std__unique_ptrT_lldb_private__StackFrameRecognizerManager_t[] = { {&_swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__StackFrameRecognizerManager_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
@@ -71873,6 +72177,8 @@ static swig_cast_info _swigc__p_std__unique_ptrT_lldb_private__StackFrame_t[] =
static swig_cast_info _swigc__p_std__unique_ptrT_lldb_private__StructuredDataImpl_t[] = { {&_swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__StructuredDataImpl_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
static swig_cast_info _swigc__p_std__unique_ptrT_lldb_private__SymbolVendor_t[] = { {&_swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__SymbolVendor_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
static swig_cast_info _swigc__p_std__unique_ptrT_lldb_private__SystemRuntime_t[] = { {&_swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__SystemRuntime_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
+static swig_cast_info _swigc__p_std__unique_ptrT_lldb_private__TraceCursor_t[] = { {&_swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__TraceCursor_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
+static swig_cast_info _swigc__p_std__unique_ptrT_lldb_private__TraceExporter_t[] = { {&_swigt__p_std__unique_ptrT_lldb_private__TraceExporter_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
static swig_cast_info _swigc__p_std__weak_ptrT_lldb_private__BreakpointLocation_t[] = { {&_swigt__p_std__weak_ptrT_lldb_private__BreakpointLocation_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
static swig_cast_info _swigc__p_std__weak_ptrT_lldb_private__BreakpointSite_t[] = { {&_swigt__p_std__weak_ptrT_lldb_private__BreakpointSite_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
static swig_cast_info _swigc__p_std__weak_ptrT_lldb_private__Breakpoint_t[] = { {&_swigt__p_std__weak_ptrT_lldb_private__Breakpoint_t, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0}};
@@ -71968,7 +72274,6 @@ static swig_cast_info *swig_cast_initial[] = {
_swigc__p_lldb__SBThreadCollection,
_swigc__p_lldb__SBThreadPlan,
_swigc__p_lldb__SBTrace,
- _swigc__p_lldb__SBTraceOptions,
_swigc__p_lldb__SBType,
_swigc__p_lldb__SBTypeCategory,
_swigc__p_lldb__SBTypeEnumMember,
@@ -72035,6 +72340,7 @@ static swig_cast_info *swig_cast_initial[] = {
_swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__LineTable_t,
_swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__Listener_t,
_swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__MemoryHistory_t,
+ _swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__MemoryRegionInfo_t,
_swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__Module_t,
_swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__ObjectFileJITDelegate_t,
_swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__ObjectFile_t,
@@ -72092,8 +72398,8 @@ static swig_cast_info *swig_cast_initial[] = {
_swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__ThreadCollection_t,
_swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__ThreadPlanTracer_t,
_swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__ThreadPlan_t,
+ _swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__ThreadPostMortemTrace_t,
_swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__Thread_t,
- _swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__TraceOptions_t,
_swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__Trace_t,
_swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__TypeCategoryImpl_t,
_swigc__p_std__shared_ptrT_lldb_private__TypeEnumMemberImpl_t,
@@ -72126,6 +72432,7 @@ static swig_cast_info *swig_cast_initial[] = {
_swigc__p_std__unique_ptrT_lldb_private__MemoryRegionInfo_t,
_swigc__p_std__unique_ptrT_lldb_private__OperatingSystem_t,
_swigc__p_std__unique_ptrT_lldb_private__ScriptInterpreter_t,
+ _swigc__p_std__unique_ptrT_lldb_private__ScriptedProcessInterface_t,
_swigc__p_std__unique_ptrT_lldb_private__SectionList_t,
_swigc__p_std__unique_ptrT_lldb_private__SourceManager_t,
_swigc__p_std__unique_ptrT_lldb_private__StackFrameRecognizerManager_t,
@@ -72133,6 +72440,8 @@ static swig_cast_info *swig_cast_initial[] = {
_swigc__p_std__unique_ptrT_lldb_private__StructuredDataImpl_t,
_swigc__p_std__unique_ptrT_lldb_private__SymbolVendor_t,
_swigc__p_std__unique_ptrT_lldb_private__SystemRuntime_t,
+ _swigc__p_std__unique_ptrT_lldb_private__TraceCursor_t,
+ _swigc__p_std__unique_ptrT_lldb_private__TraceExporter_t,
_swigc__p_std__weak_ptrT_lldb_private__BreakpointLocation_t,
_swigc__p_std__weak_ptrT_lldb_private__BreakpointSite_t,
_swigc__p_std__weak_ptrT_lldb_private__Breakpoint_t,
diff --git a/lib/clang/liblldb/Makefile b/lib/clang/liblldb/Makefile
index fee0d508463d..5672464a9213 100644
--- a/lib/clang/liblldb/Makefile
+++ b/lib/clang/liblldb/Makefile
@@ -72,7 +72,6 @@ SRCS+= API/SBThread.cpp
SRCS+= API/SBThreadCollection.cpp
SRCS+= API/SBThreadPlan.cpp
SRCS+= API/SBTrace.cpp
-SRCS+= API/SBTraceOptions.cpp
SRCS+= API/SBType.cpp
SRCS+= API/SBTypeCategory.cpp
SRCS+= API/SBTypeEnumMember.cpp
@@ -123,6 +122,7 @@ SRCS+= Commands/CommandObjectHelp.cpp
SRCS+= Commands/CommandObjectLanguage.cpp
SRCS+= Commands/CommandObjectLog.cpp
SRCS+= Commands/CommandObjectMemory.cpp
+SRCS+= Commands/CommandObjectMemoryTag.cpp
SRCS+= Commands/CommandObjectMultiword.cpp
SRCS+= Commands/CommandObjectPlatform.cpp
SRCS+= Commands/CommandObjectPlugin.cpp
@@ -149,9 +149,9 @@ SRCS+= Core/Address.cpp
SRCS+= Core/AddressRange.cpp
SRCS+= Core/AddressResolver.cpp
SRCS+= Core/AddressResolverFileLine.cpp
-SRCS+= Core/AddressResolverName.cpp
SRCS+= Core/Communication.cpp
SRCS+= Core/Debugger.cpp
+SRCS+= Core/Declaration.cpp
SRCS+= Core/Disassembler.cpp
SRCS+= Core/DumpDataExtractor.cpp
SRCS+= Core/DumpRegisterValue.cpp
@@ -169,9 +169,11 @@ SRCS+= Core/ModuleChild.cpp
SRCS+= Core/ModuleList.cpp
SRCS+= Core/Opcode.cpp
SRCS+= Core/PluginManager.cpp
+SRCS+= Core/Progress.cpp
SRCS+= Core/RichManglingContext.cpp
SRCS+= Core/SearchFilter.cpp
SRCS+= Core/Section.cpp
+SRCS+= Core/SourceLocationSpec.cpp
SRCS+= Core/SourceManager.cpp
SRCS+= Core/StreamAsynchronousIO.cpp
SRCS+= Core/StreamFile.cpp
@@ -189,6 +191,7 @@ SRCS+= Core/ValueObjectList.cpp
SRCS+= Core/ValueObjectMemory.cpp
SRCS+= Core/ValueObjectRegister.cpp
SRCS+= Core/ValueObjectSyntheticFilter.cpp
+SRCS+= Core/ValueObjectUpdater.cpp
SRCS+= Core/ValueObjectVariable.cpp
SRCS+= DataFormatters/CXXFunctionPointer.cpp
SRCS+= DataFormatters/DataVisualization.cpp
@@ -286,6 +289,7 @@ SRCS+= Interpreter/OptionGroupVariable.cpp
SRCS+= Interpreter/OptionGroupWatchpoint.cpp
SRCS+= Interpreter/OptionValue.cpp
SRCS+= Interpreter/OptionValueArch.cpp
+SRCS+= Interpreter/OptionValueArgs.cpp
SRCS+= Interpreter/OptionValueArray.cpp
SRCS+= Interpreter/OptionValueBoolean.cpp
SRCS+= Interpreter/OptionValueChar.cpp
@@ -321,6 +325,7 @@ SRCS+= Plugins/ABI/PowerPC/ABISysV_ppc64.cpp
SRCS+= Plugins/ABI/X86/ABISysV_i386.cpp
SRCS+= Plugins/ABI/X86/ABISysV_x86_64.cpp
SRCS+= Plugins/ABI/X86/ABIX86.cpp
+SRCS+= Plugins/Architecture/AArch64/ArchitectureAArch64.cpp
SRCS+= Plugins/Architecture/Arm/ArchitectureArm.cpp
SRCS+= Plugins/Architecture/Mips/ArchitectureMips.cpp
SRCS+= Plugins/Architecture/PPC64/ArchitecturePPC64.cpp
@@ -433,6 +438,7 @@ SRCS+= Plugins/Process/Utility/HistoryUnwind.cpp
SRCS+= Plugins/Process/Utility/InferiorCallPOSIX.cpp
SRCS+= Plugins/Process/Utility/LinuxSignals.cpp
SRCS+= Plugins/Process/Utility/MipsLinuxSignals.cpp
+SRCS+= Plugins/Process/Utility/MemoryTagManagerAArch64MTE.cpp
SRCS+= Plugins/Process/Utility/NativeProcessSoftwareSingleStep.cpp
SRCS+= Plugins/Process/Utility/NativeRegisterContextDBReg_arm64.cpp
SRCS+= Plugins/Process/Utility/NativeRegisterContextDBReg_x86.cpp
@@ -447,8 +453,6 @@ SRCS+= Plugins/Process/Utility/RegisterContextFreeBSD_powerpc.cpp
SRCS+= Plugins/Process/Utility/RegisterContextFreeBSD_x86_64.cpp
SRCS+= Plugins/Process/Utility/RegisterContextHistory.cpp
SRCS+= Plugins/Process/Utility/RegisterContextLinux_i386.cpp
-SRCS+= Plugins/Process/Utility/RegisterContextLinux_mips.cpp
-SRCS+= Plugins/Process/Utility/RegisterContextLinux_mips64.cpp
SRCS+= Plugins/Process/Utility/RegisterContextLinux_x86_64.cpp
SRCS+= Plugins/Process/Utility/RegisterContextMemory.cpp
SRCS+= Plugins/Process/Utility/RegisterContextNetBSD_i386.cpp
@@ -490,6 +494,7 @@ SRCS+= Plugins/Process/gdb-remote/GDBRemoteRegisterContext.cpp
SRCS+= Plugins/Process/gdb-remote/ProcessGDBRemote.cpp
SRCS+= Plugins/Process/gdb-remote/ProcessGDBRemoteLog.cpp
SRCS+= Plugins/Process/gdb-remote/ThreadGDBRemote.cpp
+SRCS+= Plugins/Process/scripted/ScriptedProcess.cpp
SRCS+= Plugins/ScriptInterpreter/Lua/Lua.cpp
SRCS+= Plugins/ScriptInterpreter/Lua/ScriptInterpreterLua.cpp
SRCS+= Plugins/ScriptInterpreter/None/ScriptInterpreterNone.cpp
@@ -542,7 +547,6 @@ SRCS+= Symbol/CompilerType.cpp
SRCS+= Symbol/DWARFCallFrameInfo.cpp
SRCS+= Symbol/DebugMacros.cpp
SRCS+= Symbol/DeclVendor.cpp
-SRCS+= Symbol/Declaration.cpp
SRCS+= Symbol/FuncUnwinders.cpp
SRCS+= Symbol/Function.cpp
SRCS+= Symbol/LineEntry.cpp
@@ -621,6 +625,8 @@ SRCS+= Target/ThreadPlanStepUntil.cpp
SRCS+= Target/ThreadPlanTracer.cpp
SRCS+= Target/ThreadSpec.cpp
SRCS+= Target/Trace.cpp
+SRCS+= Target/TraceCursor.cpp
+SRCS+= Target/TraceInstructionDumper.cpp
SRCS+= Target/UnixSignals.cpp
SRCS+= Target/UnwindAssembly.cpp
SRCS+= Target/UnwindLLDB.cpp
@@ -664,8 +670,8 @@ SRCS+= Utility/StringLexer.cpp
SRCS+= Utility/StringList.cpp
SRCS+= Utility/StructuredData.cpp
SRCS+= Utility/TildeExpressionResolver.cpp
+SRCS+= Utility/TraceGDBRemotePackets.cpp
SRCS+= Utility/Timer.cpp
-SRCS+= Utility/TraceOptions.cpp
SRCS+= Utility/UUID.cpp
SRCS+= Utility/UnimplementedError.cpp
SRCS+= Utility/UriParser.cpp
diff --git a/lib/clang/libllvm/Makefile b/lib/clang/libllvm/Makefile
index bd0aee918ef3..6df32d8b452a 100644
--- a/lib/clang/libllvm/Makefile
+++ b/lib/clang/libllvm/Makefile
@@ -117,6 +117,7 @@ SRCS_MIN+= Analysis/ObjCARCAliasAnalysis.cpp
SRCS_MIN+= Analysis/ObjCARCAnalysisUtils.cpp
SRCS_MIN+= Analysis/ObjCARCInstKind.cpp
SRCS_MIN+= Analysis/OptimizationRemarkEmitter.cpp
+SRCS_MIN+= Analysis/OverflowInstAnalysis.cpp
SRCS_MIN+= Analysis/PHITransAddr.cpp
SRCS_MIN+= Analysis/PhiValues.cpp
SRCS_MIN+= Analysis/PostDominators.cpp
@@ -203,7 +204,6 @@ SRCS_MIN+= CodeGen/BasicTargetTransformInfo.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/BranchFolding.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/BranchRelaxation.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/BreakFalseDeps.cpp
-SRCS_EXT+= CodeGen/BuiltinGCs.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/CFGuardLongjmp.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/CFIInstrInserter.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/CalcSpillWeights.cpp
@@ -216,12 +216,14 @@ SRCS_MIN+= CodeGen/DFAPacketizer.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/DeadMachineInstructionElim.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/DetectDeadLanes.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/DwarfEHPrepare.cpp
+SRCS_MIN+= CodeGen/EHContGuardCatchret.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/EarlyIfConversion.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/EdgeBundles.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/ExecutionDomainFix.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/ExpandMemCmp.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/ExpandPostRAPseudos.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/ExpandReductions.cpp
+SRCS_MIN+= CodeGen/ExpandVectorPredication.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/FEntryInserter.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/FaultMaps.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/FinalizeISel.cpp
@@ -230,7 +232,6 @@ SRCS_MIN+= CodeGen/FuncletLayout.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/GCMetadata.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/GCMetadataPrinter.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/GCRootLowering.cpp
-SRCS_MIN+= CodeGen/GCStrategy.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/GlobalISel/CSEInfo.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/GlobalISel/CSEMIRBuilder.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/GlobalISel/Combiner.cpp
@@ -243,6 +244,7 @@ SRCS_MIN+= CodeGen/GlobalISel/IRTranslator.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/GlobalISel/InlineAsmLowering.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/GlobalISel/InstructionSelect.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/GlobalISel/InstructionSelector.cpp
+SRCS_MIN+= CodeGen/GlobalISel/LegacyLegalizerInfo.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/GlobalISel/LegalityPredicates.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/GlobalISel/LegalizeMutations.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/GlobalISel/Legalizer.cpp
@@ -291,6 +293,7 @@ SRCS_MIN+= CodeGen/LowLevelType.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/LowerEmuTLS.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/MBFIWrapper.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/MIRCanonicalizerPass.cpp
+SRCS_MIN+= CodeGen/MIRFSDiscriminator.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/MIRNamerPass.cpp
SRCS_EXT+= CodeGen/MIRParser/MILexer.cpp
SRCS_EXT+= CodeGen/MIRParser/MIParser.cpp
@@ -321,6 +324,7 @@ SRCS_MIN+= CodeGen/MachineLoopInfo.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/MachineLoopUtils.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/MachineModuleInfo.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/MachineModuleInfoImpls.cpp
+SRCS_MIN+= CodeGen/MachineModuleSlotTracker.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/MachineOperand.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/MachineOptimizationRemarkEmitter.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/MachineOutliner.cpp
@@ -353,6 +357,7 @@ SRCS_MIN+= CodeGen/PrologEpilogInserter.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/PseudoProbeInserter.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/PseudoSourceValue.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/ReachingDefAnalysis.cpp
+SRCS_MIN+= CodeGen/ReplaceWithVeclib.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/RDFGraph.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/RDFLiveness.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/RDFRegisters.cpp
@@ -368,6 +373,7 @@ SRCS_MIN+= CodeGen/RegisterCoalescer.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/RegisterPressure.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/RegisterScavenging.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/RegisterUsageInfo.cpp
+SRCS_MIN+= CodeGen/RemoveRedundantDebugValues.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/RenameIndependentSubregs.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/ResetMachineFunctionPass.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/SafeStack.cpp
@@ -433,6 +439,8 @@ SRCS_MIN+= CodeGen/VirtRegMap.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/WasmEHPrepare.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/WinEHPrepare.cpp
SRCS_MIN+= CodeGen/XRayInstrumentation.cpp
+SRCS_EXT+= DWP/DWP.cpp
+SRCS_EXT+= DWP/DWPError.cpp
SRCS_EXT+= DebugInfo/CodeView/AppendingTypeTableBuilder.cpp
SRCS_MIN+= DebugInfo/CodeView/CVSymbolVisitor.cpp
SRCS_MIN+= DebugInfo/CodeView/CVTypeVisitor.cpp
@@ -600,6 +608,7 @@ SRCS_MIW+= Demangle/Demangle.cpp
SRCS_MIN+= Demangle/ItaniumDemangle.cpp
SRCS_MIW+= Demangle/MicrosoftDemangle.cpp
SRCS_MIW+= Demangle/MicrosoftDemangleNodes.cpp
+SRCS_MIW+= Demangle/RustDemangle.cpp
SRCS_XDB+= ExecutionEngine/ExecutionEngine.cpp
SRCS_XDB+= ExecutionEngine/ExecutionEngineBindings.cpp
SRCS_XDB+= ExecutionEngine/GDBRegistrationListener.cpp
@@ -608,7 +617,9 @@ SRCS_XDB+= ExecutionEngine/Interpreter/ExternalFunctions.cpp
SRCS_XDB+= ExecutionEngine/Interpreter/Interpreter.cpp
SRCS_EXT+= ExecutionEngine/JITLink/EHFrameSupport.cpp
SRCS_EXT+= ExecutionEngine/JITLink/ELF.cpp
+SRCS_EXT+= ExecutionEngine/JITLink/ELF_riscv.cpp
SRCS_EXT+= ExecutionEngine/JITLink/ELF_x86_64.cpp
+SRCS_EXT+= ExecutionEngine/JITLink/ELFLinkGraphBuilder.cpp
SRCS_EXT+= ExecutionEngine/JITLink/JITLink.cpp
SRCS_EXT+= ExecutionEngine/JITLink/JITLinkGeneric.cpp
SRCS_EXT+= ExecutionEngine/JITLink/JITLinkMemoryManager.cpp
@@ -616,12 +627,18 @@ SRCS_EXT+= ExecutionEngine/JITLink/MachO.cpp
SRCS_EXT+= ExecutionEngine/JITLink/MachOLinkGraphBuilder.cpp
SRCS_EXT+= ExecutionEngine/JITLink/MachO_arm64.cpp
SRCS_EXT+= ExecutionEngine/JITLink/MachO_x86_64.cpp
+SRCS_EXT+= ExecutionEngine/JITLink/riscv.cpp
+SRCS_EXT+= ExecutionEngine/JITLink/x86_64.cpp
SRCS_XDB+= ExecutionEngine/MCJIT/MCJIT.cpp
SRCS_EXT+= ExecutionEngine/Orc/CompileOnDemandLayer.cpp
SRCS_EXT+= ExecutionEngine/Orc/CompileUtils.cpp
SRCS_EXT+= ExecutionEngine/Orc/Core.cpp
+SRCS_EXT+= ExecutionEngine/Orc/DebugObjectManagerPlugin.cpp
SRCS_EXT+= ExecutionEngine/Orc/DebugUtils.cpp
+SRCS_EXT+= ExecutionEngine/Orc/EPCDebugObjectRegistrar.cpp
+SRCS_EXT+= ExecutionEngine/Orc/EPCEHFrameRegistrar.cpp
SRCS_EXT+= ExecutionEngine/Orc/ExecutionUtils.cpp
+SRCS_EXT+= ExecutionEngine/Orc/ExecutorProcessControl.cpp
SRCS_EXT+= ExecutionEngine/Orc/IRCompileLayer.cpp
SRCS_EXT+= ExecutionEngine/Orc/IRTransformLayer.cpp
SRCS_EXT+= ExecutionEngine/Orc/IndirectionUtils.cpp
@@ -638,9 +655,9 @@ SRCS_EXT+= ExecutionEngine/Orc/RTDyldObjectLinkingLayer.cpp
SRCS_EXT+= ExecutionEngine/Orc/Shared/OrcError.cpp
SRCS_EXT+= ExecutionEngine/Orc/Shared/RPCError.cpp
SRCS_EXT+= ExecutionEngine/Orc/Speculation.cpp
+SRCS_XDB+= ExecutionEngine/Orc/TargetProcess/JITLoaderGDB.cpp
SRCS_EXT+= ExecutionEngine/Orc/TargetProcess/RegisterEHFrames.cpp
SRCS_EXT+= ExecutionEngine/Orc/TargetProcess/TargetExecutionUtils.cpp
-SRCS_EXT+= ExecutionEngine/Orc/TargetProcessControl.cpp
SRCS_EXT+= ExecutionEngine/Orc/ThreadSafeModule.cpp
SRCS_XDB+= ExecutionEngine/RuntimeDyld/JITSymbol.cpp
SRCS_XDB+= ExecutionEngine/RuntimeDyld/RTDyldMemoryManager.cpp
@@ -652,6 +669,7 @@ SRCS_XDB+= ExecutionEngine/RuntimeDyld/RuntimeDyldMachO.cpp
SRCS_XDB+= ExecutionEngine/RuntimeDyld/Targets/RuntimeDyldELFMips.cpp
SRCS_XDB+= ExecutionEngine/SectionMemoryManager.cpp
SRCS_XDB+= ExecutionEngine/TargetSelect.cpp
+SRCS_MIN+= Frontend/OpenMP/OMP.cpp
SRCS_MIN+= Frontend/OpenMP/OMPContext.cpp
SRCS_MIN+= Frontend/OpenMP/OMPIRBuilder.cpp
SRCS_MIN+= IR/AbstractCallSite.cpp
@@ -660,6 +678,7 @@ SRCS_MIN+= IR/Assumptions.cpp
SRCS_MIN+= IR/Attributes.cpp
SRCS_MIN+= IR/AutoUpgrade.cpp
SRCS_MIN+= IR/BasicBlock.cpp
+SRCS_EXT+= IR/BuiltinGCs.cpp
SRCS_MIN+= IR/Comdat.cpp
SRCS_MIN+= IR/ConstantFold.cpp
SRCS_MIN+= IR/ConstantRange.cpp
@@ -676,6 +695,7 @@ SRCS_MIN+= IR/DiagnosticPrinter.cpp
SRCS_MIN+= IR/Dominators.cpp
SRCS_MIN+= IR/FPEnv.cpp
SRCS_MIN+= IR/Function.cpp
+SRCS_MIN+= IR/GCStrategy.cpp
SRCS_MIN+= IR/GVMaterializer.cpp
SRCS_MIN+= IR/Globals.cpp
SRCS_MIN+= IR/IRBuilder.cpp
@@ -772,6 +792,7 @@ SRCS_MIN+= MC/MCParser/MCAsmParser.cpp
SRCS_MIN+= MC/MCParser/MCAsmParserExtension.cpp
SRCS_MIN+= MC/MCParser/MCTargetAsmParser.cpp
SRCS_MIN+= MC/MCParser/WasmAsmParser.cpp
+SRCS_MIN+= MC/MCParser/XCOFFAsmParser.cpp
SRCS_MIN+= MC/MCPseudoProbe.cpp
SRCS_MIN+= MC/MCRegisterInfo.cpp
SRCS_MIN+= MC/MCSchedule.cpp
@@ -803,6 +824,7 @@ SRCS_MIN+= MC/WinCOFFObjectWriter.cpp
SRCS_MIN+= MC/XCOFFObjectWriter.cpp
SRCS_EXT+= MCA/CodeEmitter.cpp
SRCS_EXT+= MCA/Context.cpp
+SRCS_EXT+= MCA/CustomBehaviour.cpp
SRCS_EXT+= MCA/HWEventListener.cpp
SRCS_EXT+= MCA/HardwareUnits/HardwareUnit.cpp
SRCS_EXT+= MCA/HardwareUnits/LSUnit.cpp
@@ -816,6 +838,7 @@ SRCS_EXT+= MCA/Pipeline.cpp
SRCS_EXT+= MCA/Stages/DispatchStage.cpp
SRCS_EXT+= MCA/Stages/EntryStage.cpp
SRCS_EXT+= MCA/Stages/ExecuteStage.cpp
+SRCS_EXT+= MCA/Stages/InOrderIssueStage.cpp
SRCS_EXT+= MCA/Stages/InstructionTables.cpp
SRCS_EXT+= MCA/Stages/MicroOpQueueStage.cpp
SRCS_EXT+= MCA/Stages/RetireStage.cpp
@@ -831,6 +854,7 @@ SRCS_MIN+= Object/Decompressor.cpp
SRCS_MIN+= Object/ELF.cpp
SRCS_MIN+= Object/ELFObjectFile.cpp
SRCS_MIN+= Object/Error.cpp
+SRCS_MIW+= Object/FaultMapParser.cpp
SRCS_MIN+= Object/IRObjectFile.cpp
SRCS_MIN+= Object/IRSymtab.cpp
SRCS_MIN+= Object/MachOObjectFile.cpp
@@ -925,6 +949,7 @@ SRCS_MIN+= Support/ELFAttributes.cpp
SRCS_MIN+= Support/Errno.cpp
SRCS_MIN+= Support/Error.cpp
SRCS_MIN+= Support/ErrorHandling.cpp
+SRCS_MIN+= Support/ExtensibleRTTI.cpp
SRCS_MIN+= Support/FileCollector.cpp
SRCS_MIW+= Support/FileOutputBuffer.cpp
SRCS_MIN+= Support/FileUtilities.cpp
@@ -997,6 +1022,7 @@ SRCS_MIN+= Support/ToolOutputFile.cpp
SRCS_MIN+= Support/TrigramIndex.cpp
SRCS_MIN+= Support/Triple.cpp
SRCS_MIN+= Support/Twine.cpp
+SRCS_MIN+= Support/TypeSize.cpp
SRCS_MIN+= Support/Unicode.cpp
SRCS_MIN+= Support/UnicodeCaseFold.cpp
SRCS_MIN+= Support/Valgrind.cpp
@@ -1050,6 +1076,7 @@ SRCS_MIN+= Target/AArch64/AArch64ISelDAGToDAG.cpp
SRCS_MIN+= Target/AArch64/AArch64ISelLowering.cpp
SRCS_MIN+= Target/AArch64/AArch64InstrInfo.cpp
SRCS_MIN+= Target/AArch64/AArch64LoadStoreOptimizer.cpp
+SRCS_MIN+= Target/AArch64/AArch64LowerHomogeneousPrologEpilog.cpp
SRCS_MIN+= Target/AArch64/AArch64MCInstLower.cpp
SRCS_MIN+= Target/AArch64/AArch64MachineFunctionInfo.cpp
SRCS_MIN+= Target/AArch64/AArch64MacroFusion.cpp
@@ -1072,8 +1099,10 @@ SRCS_MIN+= Target/AArch64/AsmParser/AArch64AsmParser.cpp
SRCS_XDW+= Target/AArch64/Disassembler/AArch64Disassembler.cpp
SRCS_XDW+= Target/AArch64/Disassembler/AArch64ExternalSymbolizer.cpp
SRCS_MIN+= Target/AArch64/GISel/AArch64CallLowering.cpp
+SRCS_MIN+= Target/AArch64/GISel/AArch64GlobalISelUtils.cpp
SRCS_MIN+= Target/AArch64/GISel/AArch64InstructionSelector.cpp
SRCS_MIN+= Target/AArch64/GISel/AArch64LegalizerInfo.cpp
+SRCS_MIN+= Target/AArch64/GISel/AArch64O0PreLegalizerCombiner.cpp
SRCS_MIN+= Target/AArch64/GISel/AArch64PreLegalizerCombiner.cpp
SRCS_MIN+= Target/AArch64/GISel/AArch64PostLegalizerCombiner.cpp
SRCS_MIN+= Target/AArch64/GISel/AArch64PostLegalizerLowering.cpp
@@ -1148,9 +1177,10 @@ SRCS_MIN+= Target/ARM/MCTargetDesc/ARMWinCOFFObjectWriter.cpp
SRCS_MIN+= Target/ARM/MCTargetDesc/ARMWinCOFFStreamer.cpp
SRCS_MIN+= Target/ARM/MLxExpansionPass.cpp
SRCS_MIN+= Target/ARM/MVEGatherScatterLowering.cpp
+SRCS_MIN+= Target/ARM/MVELaneInterleavingPass.cpp
+SRCS_MIN+= Target/ARM/MVETPAndVPTOptimisationsPass.cpp
SRCS_MIN+= Target/ARM/MVETailPredication.cpp
SRCS_MIN+= Target/ARM/MVEVPTBlockPass.cpp
-SRCS_MIN+= Target/ARM/MVEVPTOptimisationsPass.cpp
SRCS_MIN+= Target/ARM/TargetInfo/ARMTargetInfo.cpp
SRCS_MIN+= Target/ARM/Thumb1FrameLowering.cpp
SRCS_MIN+= Target/ARM/Thumb1InstrInfo.cpp
@@ -1163,7 +1193,9 @@ SRCS_MIN+= Target/ARM/Utils/ARMBaseInfo.cpp
.if ${MK_LLVM_TARGET_BPF} != "no"
SRCS_MIN+= Target/BPF/AsmParser/BPFAsmParser.cpp
SRCS_MIN+= Target/BPF/BPFAbstractMemberAccess.cpp
+SRCS_MIN+= Target/BPF/BPFAdjustOpt.cpp
SRCS_MIN+= Target/BPF/BPFAsmPrinter.cpp
+SRCS_MIN+= Target/BPF/BPFCheckAndAdjustIR.cpp
SRCS_MIN+= Target/BPF/BPFFrameLowering.cpp
SRCS_MIN+= Target/BPF/BPFISelDAGToDAG.cpp
SRCS_MIN+= Target/BPF/BPFISelLowering.cpp
@@ -1260,6 +1292,7 @@ SRCS_MIN+= Target/PowerPC/MCTargetDesc/PPCMCExpr.cpp
SRCS_MIN+= Target/PowerPC/MCTargetDesc/PPCMCTargetDesc.cpp
SRCS_MIN+= Target/PowerPC/MCTargetDesc/PPCPredicates.cpp
SRCS_MIN+= Target/PowerPC/MCTargetDesc/PPCXCOFFObjectWriter.cpp
+SRCS_MIN+= Target/PowerPC/MCTargetDesc/PPCXCOFFStreamer.cpp
SRCS_MIN+= Target/PowerPC/PPCAsmPrinter.cpp
SRCS_MIN+= Target/PowerPC/PPCBoolRetToInt.cpp
SRCS_MIN+= Target/PowerPC/PPCBranchCoalescing.cpp
@@ -1268,6 +1301,7 @@ SRCS_MIN+= Target/PowerPC/PPCCCState.cpp
SRCS_MIN+= Target/PowerPC/PPCCTRLoops.cpp
SRCS_MIN+= Target/PowerPC/PPCCallingConv.cpp
SRCS_MIN+= Target/PowerPC/PPCEarlyReturn.cpp
+SRCS_MIN+= Target/PowerPC/PPCExpandAtomicPseudoInsts.cpp
SRCS_MIN+= Target/PowerPC/PPCExpandISEL.cpp
SRCS_MIN+= Target/PowerPC/PPCFastISel.cpp
SRCS_MIN+= Target/PowerPC/PPCFrameLowering.cpp
@@ -1312,10 +1346,10 @@ SRCS_MIN+= Target/RISCV/MCTargetDesc/RISCVMCTargetDesc.cpp
SRCS_MIN+= Target/RISCV/MCTargetDesc/RISCVTargetStreamer.cpp
SRCS_MIN+= Target/RISCV/RISCVAsmPrinter.cpp
SRCS_MIN+= Target/RISCV/RISCVCallLowering.cpp
-SRCS_MIN+= Target/RISCV/RISCVCleanupVSETVLI.cpp
SRCS_MIN+= Target/RISCV/RISCVExpandAtomicPseudoInsts.cpp
SRCS_MIN+= Target/RISCV/RISCVExpandPseudoInsts.cpp
SRCS_MIN+= Target/RISCV/RISCVFrameLowering.cpp
+SRCS_MIN+= Target/RISCV/RISCVInsertVSETVLI.cpp
SRCS_MIN+= Target/RISCV/RISCVInstrInfo.cpp
SRCS_MIN+= Target/RISCV/RISCVInstructionSelector.cpp
SRCS_MIN+= Target/RISCV/RISCVISelDAGToDAG.cpp
@@ -1365,6 +1399,7 @@ SRCS_MIN+= Target/X86/X86DomainReassignment.cpp
SRCS_MIN+= Target/X86/X86EvexToVex.cpp
SRCS_MIN+= Target/X86/X86ExpandPseudo.cpp
SRCS_MIN+= Target/X86/X86FastISel.cpp
+SRCS_MIN+= Target/X86/X86FastTileConfig.cpp
SRCS_MIN+= Target/X86/X86FixupBWInsts.cpp
SRCS_MIN+= Target/X86/X86FixupLEAs.cpp
SRCS_MIN+= Target/X86/X86FixupSetCC.cpp
@@ -1386,13 +1421,16 @@ SRCS_MIN+= Target/X86/X86InterleavedAccess.cpp
SRCS_MIN+= Target/X86/X86LegalizerInfo.cpp
SRCS_MIN+= Target/X86/X86LoadValueInjectionLoadHardening.cpp
SRCS_MIN+= Target/X86/X86LoadValueInjectionRetHardening.cpp
+SRCS_MIN+= Target/X86/X86LowerAMXIntrinsics.cpp
SRCS_MIN+= Target/X86/X86LowerAMXType.cpp
+SRCS_MIN+= Target/X86/X86LowerTileCopy.cpp
SRCS_MIN+= Target/X86/X86MCInstLower.cpp
SRCS_MIN+= Target/X86/X86MachineFunctionInfo.cpp
SRCS_MIN+= Target/X86/X86MacroFusion.cpp
SRCS_MIN+= Target/X86/X86OptimizeLEAs.cpp
SRCS_MIN+= Target/X86/X86PadShortFunction.cpp
SRCS_MIN+= Target/X86/X86PartialReduction.cpp
+SRCS_MIN+= Target/X86/X86PreAMXConfig.cpp
SRCS_MIN+= Target/X86/X86PreTileConfig.cpp
SRCS_MIN+= Target/X86/X86RegisterBankInfo.cpp
SRCS_MIN+= Target/X86/X86RegisterInfo.cpp
@@ -1409,14 +1447,14 @@ SRCS_MIN+= Target/X86/X86VZeroUpper.cpp
SRCS_MIN+= Target/X86/X86WinAllocaExpander.cpp
SRCS_MIN+= Target/X86/X86WinEHState.cpp
.endif # MK_LLVM_TARGET_X86
-SRCS_MIW+= TextAPI/MachO/Architecture.cpp
-SRCS_MIW+= TextAPI/MachO/ArchitectureSet.cpp
-SRCS_MIW+= TextAPI/MachO/InterfaceFile.cpp
-SRCS_MIW+= TextAPI/MachO/PackedVersion.cpp
-SRCS_MIW+= TextAPI/MachO/Platform.cpp
-SRCS_MIW+= TextAPI/MachO/Target.cpp
-SRCS_MIW+= TextAPI/MachO/TextStub.cpp
-SRCS_MIW+= TextAPI/MachO/TextStubCommon.cpp
+SRCS_MIW+= TextAPI/Architecture.cpp
+SRCS_MIW+= TextAPI/ArchitectureSet.cpp
+SRCS_MIW+= TextAPI/InterfaceFile.cpp
+SRCS_MIW+= TextAPI/PackedVersion.cpp
+SRCS_MIW+= TextAPI/Platform.cpp
+SRCS_MIW+= TextAPI/Target.cpp
+SRCS_MIW+= TextAPI/TextStub.cpp
+SRCS_MIW+= TextAPI/TextStubCommon.cpp
SRCS_MIN+= ToolDrivers/llvm-dlltool/DlltoolDriver.cpp
SRCS_MIW+= ToolDrivers/llvm-lib/LibDriver.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/AggressiveInstCombine/AggressiveInstCombine.cpp
@@ -1428,7 +1466,6 @@ SRCS_MIN+= Transforms/Coroutines/CoroElide.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Coroutines/CoroFrame.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Coroutines/CoroSplit.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Coroutines/Coroutines.cpp
-SRCS_MIN+= Transforms/HelloNew/HelloWorld.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/IPO/AlwaysInliner.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/IPO/Annotation2Metadata.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/IPO/ArgumentPromotion.cpp
@@ -1445,6 +1482,7 @@ SRCS_MIN+= Transforms/IPO/ExtractGV.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/IPO/ForceFunctionAttrs.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/IPO/FunctionAttrs.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/IPO/FunctionImport.cpp
+SRCS_MIN+= Transforms/IPO/FunctionSpecialization.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/IPO/GlobalDCE.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/IPO/GlobalOpt.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/IPO/GlobalSplit.cpp
@@ -1506,7 +1544,7 @@ SRCS_MIN+= Transforms/Instrumentation/SanitizerCoverage.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Instrumentation/ThreadSanitizer.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Instrumentation/ValueProfileCollector.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/ObjCARC/DependencyAnalysis.cpp
-SRCS_EXT+= Transforms/ObjCARC/ObjCARC.cpp
+SRCS_MIN+= Transforms/ObjCARC/ObjCARC.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/ObjCARC/ObjCARCAPElim.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/ObjCARC/ObjCARCContract.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/ObjCARC/ObjCARCExpand.cpp
@@ -1523,6 +1561,7 @@ SRCS_MIN+= Transforms/Scalar/ConstantHoisting.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Scalar/ConstraintElimination.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Scalar/CorrelatedValuePropagation.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Scalar/DCE.cpp
+SRCS_MIN+= Transforms/Scalar/DFAJumpThreading.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Scalar/DeadStoreElimination.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Scalar/DivRemPairs.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Scalar/EarlyCSE.cpp
@@ -1540,6 +1579,7 @@ SRCS_MIN+= Transforms/Scalar/InstSimplifyPass.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Scalar/JumpThreading.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Scalar/LICM.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Scalar/LoopAccessAnalysisPrinter.cpp
+SRCS_MIN+= Transforms/Scalar/LoopBoundSplit.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Scalar/LoopDataPrefetch.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Scalar/LoopDeletion.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Scalar/LoopDistribute.cpp
@@ -1586,7 +1626,6 @@ SRCS_MIN+= Transforms/Scalar/SeparateConstOffsetFromGEP.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Scalar/SimpleLoopUnswitch.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Scalar/SimplifyCFGPass.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Scalar/Sink.cpp
-SRCS_MIN+= Transforms/Scalar/SpeculateAroundPHIs.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Scalar/SpeculativeExecution.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Scalar/StraightLineStrengthReduce.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Scalar/StructurizeCFG.cpp
@@ -1620,6 +1659,7 @@ SRCS_MIN+= Transforms/Utils/FunctionComparator.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Utils/FunctionImportUtils.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Utils/GlobalStatus.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Utils/GuardUtils.cpp
+SRCS_MIN+= Transforms/Utils/HelloWorld.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Utils/InjectTLIMappings.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Utils/InlineFunction.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Utils/InstructionNamer.cpp
@@ -1640,13 +1680,18 @@ SRCS_MIN+= Transforms/Utils/LowerSwitch.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Utils/MatrixUtils.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Utils/Mem2Reg.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Utils/MetaRenamer.cpp
+SRCS_MIN+= Transforms/Utils/MemoryOpRemark.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Utils/ModuleUtils.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Utils/NameAnonGlobals.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Utils/PredicateInfo.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Utils/PromoteMemoryToRegister.cpp
+SRCS_MIN+= Transforms/Utils/RelLookupTableConverter.cpp
+SRCS_MIN+= Transforms/Utils/SCCPSolver.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Utils/SSAUpdater.cpp
+SRCS_MIN+= Transforms/Utils/SSAUpdaterBulk.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Utils/SanitizerStats.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Utils/ScalarEvolutionExpander.cpp
+SRCS_MIN+= Transforms/Utils/SampleProfileLoaderBaseUtil.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Utils/SimplifyCFG.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Utils/SimplifyIndVar.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Utils/SimplifyLibCalls.cpp
@@ -1657,7 +1702,6 @@ SRCS_MIN+= Transforms/Utils/StripNonLineTableDebugInfo.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Utils/SymbolRewriter.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Utils/UnifyFunctionExitNodes.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Utils/UnifyLoopExits.cpp
-SRCS_MIN+= Transforms/Utils/UniqueInternalLinkageNames.cpp
SRCS_EXT+= Transforms/Utils/Utils.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Utils/VNCoercion.cpp
SRCS_MIN+= Transforms/Utils/ValueMapper.cpp
@@ -1721,7 +1765,7 @@ llvm/Frontend/OpenMP/OMP.h.inc: ${LLVM_SRCS}/include/llvm/Frontend/OpenMP/OMP.td
TGHDRS+= llvm/Frontend/OpenMP/OMP.h.inc
llvm/Frontend/OpenMP/OMP.inc: ${LLVM_SRCS}/include/llvm/Frontend/OpenMP/OMP.td
- ${LLVM_TBLGEN} --gen-directive-gen \
+ ${LLVM_TBLGEN} --gen-directive-impl \
-I ${LLVM_SRCS}/include -d ${.TARGET}.d -o ${.TARGET} \
${LLVM_SRCS}/include/llvm/Frontend/OpenMP/OMP.td
TGHDRS+= llvm/Frontend/OpenMP/OMP.inc
@@ -1804,6 +1848,7 @@ beforebuild:
InstrInfo/-gen-instr-info \
MCCodeEmitter/-gen-emitter \
MCPseudoLowering/-gen-pseudo-lowering \
+ O0PreLegalizeGICombiner/-gen-global-isel-combiner,-combiners=${arch:H}O0PreLegalizerCombinerHelper \
PostLegalizeGICombiner/-gen-global-isel-combiner,-combiners=${arch:H}PostLegalizerCombinerHelper \
PostLegalizeGILowering/-gen-global-isel-combiner,-combiners=${arch:H}PostLegalizerLoweringHelper \
PreLegalizeGICombiner/-gen-global-isel-combiner,-combiners=${arch:H}PreLegalizerCombinerHelper \
@@ -1832,6 +1877,7 @@ TGHDRS+= AArch64GenGlobalISel.inc
TGHDRS+= AArch64GenInstrInfo.inc
TGHDRS+= AArch64GenMCCodeEmitter.inc
TGHDRS+= AArch64GenMCPseudoLowering.inc
+TGHDRS+= AArch64GenO0PreLegalizeGICombiner.inc
TGHDRS+= AArch64GenPostLegalizeGICombiner.inc
TGHDRS+= AArch64GenPostLegalizeGILowering.inc
TGHDRS+= AArch64GenPreLegalizeGICombiner.inc
diff --git a/lib/clang/libllvmminimal/Makefile b/lib/clang/libllvmminimal/Makefile
index c84f5036cb15..e4f2d19bbb69 100644
--- a/lib/clang/libllvmminimal/Makefile
+++ b/lib/clang/libllvmminimal/Makefile
@@ -18,12 +18,14 @@ SRCS+= Support/ConvertUTF.cpp
SRCS+= Support/ConvertUTFWrapper.cpp
SRCS+= Support/CrashRecoveryContext.cpp
SRCS+= Support/Debug.cpp
+SRCS+= Support/DebugCounter.cpp
SRCS+= Support/Errno.cpp
SRCS+= Support/Error.cpp
SRCS+= Support/ErrorHandling.cpp
SRCS+= Support/FoldingSet.cpp
SRCS+= Support/FormatVariadic.cpp
SRCS+= Support/FormattedStream.cpp
+SRCS+= Support/GraphWriter.cpp
SRCS+= Support/Hashing.cpp
SRCS+= Support/Host.cpp
SRCS+= Support/InitLLVM.cpp
@@ -40,6 +42,7 @@ SRCS+= Support/Path.cpp
SRCS+= Support/PrettyStackTrace.cpp
SRCS+= Support/Process.cpp
SRCS+= Support/Program.cpp
+SRCS+= Support/RandomNumberGenerator.cpp
SRCS+= Support/Regex.cpp
SRCS+= Support/Signals.cpp
SRCS+= Support/Signposts.cpp
@@ -57,6 +60,7 @@ SRCS+= Support/Timer.cpp
SRCS+= Support/ToolOutputFile.cpp
SRCS+= Support/Triple.cpp
SRCS+= Support/Twine.cpp
+SRCS+= Support/TypeSize.cpp
SRCS+= Support/Unicode.cpp
SRCS+= Support/VirtualFileSystem.cpp
SRCS+= Support/Watchdog.cpp
diff --git a/lib/libbsddialog/Makefile b/lib/libbsddialog/Makefile
new file mode 100644
index 000000000000..14e06fde0c7e
--- /dev/null
+++ b/lib/libbsddialog/Makefile
@@ -0,0 +1,30 @@
+BSDDIALOG= ${SRCTOP}/contrib/bsddialog
+
+.PATH: ${BSDDIALOG}/lib
+
+LIB= bsddialog
+PRIVATELIB= yes
+SHLIB_MAJOR= 0
+SRCS= barbox.c \
+ commandbox.c \
+ editorbox.c \
+ filebox.c \
+ formbox.c \
+ infobox.c \
+ lib_util.c \
+ lib_util.h \
+ libbsddialog.c \
+ menubox.c \
+ messagebox.c \
+ textbox.c \
+ theme.c \
+ timebox.c
+INCS= bsddialog.h \
+ bsddialog_theme.h
+MAN=
+
+LIBADD= ncursesw tinfow formw
+
+WARNS= 2
+
+.include <bsd.lib.mk>
diff --git a/lib/libc++/Makefile b/lib/libc++/Makefile
index f47e7b594241..2bc1bf40eccd 100644
--- a/lib/libc++/Makefile
+++ b/lib/libc++/Makefile
@@ -28,6 +28,7 @@ SRCS+= exception.cpp
SRCS+= filesystem/directory_iterator.cpp
SRCS+= filesystem/int128_builtins.cpp
SRCS+= filesystem/operations.cpp
+SRCS+= format.cpp
SRCS+= functional.cpp
SRCS+= future.cpp
SRCS+= hash.cpp
@@ -73,6 +74,7 @@ cxxrt_${_S}: ${_LIBCXXRTDIR}/${_S} .NOMETA
.endfor
WARNS?= 0
+CFLAGS+= -isystem ${.CURDIR}
CFLAGS+= -isystem ${HDRDIR}
CFLAGS+= -isystem ${_LIBCXXRTDIR}
CFLAGS+= -nostdinc++
@@ -84,18 +86,19 @@ CFLAGS+= -fdata-sections
CXXSTD?= c++14
LIBADD+= cxxrt
-INCSGROUPS= STD MEM EXP EXT
+INCSGROUPS+= STD
+STDDIR= ${CXXINCLUDEDIR}
STD_HEADERS+= __availability
STD_HEADERS+= __bit_reference
STD_HEADERS+= __bits
STD_HEADERS+= __bsd_locale_defaults.h
STD_HEADERS+= __bsd_locale_fallbacks.h
+STD_HEADERS+= __config
STD_HEADERS+= __debug
STD_HEADERS+= __errc
-STD_HEADERS+= __functional_03
+STD_HEADERS+= __function_like.h
STD_HEADERS+= __functional_base
-STD_HEADERS+= __functional_base_03
STD_HEADERS+= __hash_table
STD_HEADERS+= __libcpp_version
STD_HEADERS+= __locale
@@ -103,7 +106,6 @@ STD_HEADERS+= __mutex_base
STD_HEADERS+= __node_handle
STD_HEADERS+= __nullptr
STD_HEADERS+= __split_buffer
-STD_HEADERS+= __sso_allocator
STD_HEADERS+= __std_stream
STD_HEADERS+= __string
STD_HEADERS+= __threading_support
@@ -157,6 +159,7 @@ STD_HEADERS+= execution
STD_HEADERS+= fenv.h
STD_HEADERS+= filesystem
STD_HEADERS+= float.h
+STD_HEADERS+= format
STD_HEADERS+= forward_list
STD_HEADERS+= fstream
STD_HEADERS+= functional
@@ -178,6 +181,7 @@ STD_HEADERS+= locale.h
STD_HEADERS+= map
STD_HEADERS+= math.h
STD_HEADERS+= memory
+STD_HEADERS+= module.modulemap
STD_HEADERS+= mutex
STD_HEADERS+= new
STD_HEADERS+= numbers
@@ -186,6 +190,7 @@ STD_HEADERS+= optional
STD_HEADERS+= ostream
STD_HEADERS+= queue
STD_HEADERS+= random
+STD_HEADERS+= ranges
STD_HEADERS+= ratio
STD_HEADERS+= regex
STD_HEADERS+= scoped_allocator
@@ -223,41 +228,279 @@ STD_HEADERS+= vector
STD_HEADERS+= version
STD_HEADERS+= wchar.h
STD_HEADERS+= wctype.h
+.for hdr in ${STD_HEADERS}
+STD+= ${HDRDIR}/${hdr}
+.endfor
+
+# Special case for __config_site, which as of libc++ 12.0.0 is generated by
+# CMake, and as of 13.0.0 installed side-by-side with__config.
+STD+= ${.CURDIR}/__config_site
RT_HEADERS+= cxxabi.h
RT_HEADERS+= unwind-arm.h
RT_HEADERS+= unwind-itanium.h
RT_HEADERS+= unwind.h
-
-.for hdr in ${STD_HEADERS}
-STD+= ${HDRDIR}/${hdr}
-INCSLINKS+= ../${hdr} ${CXXINCLUDEDIR}/tr1/${hdr}
-.endfor
.for hdr in ${RT_HEADERS}
STD+= ${_LIBCXXRTDIR}/${hdr}
.endfor
-STDDIR= ${CXXINCLUDEDIR}
-# Special case for __config, which as of libc++ 12.0.0 is produced by
-# concatenating the locally generated __config_site and the upstream __config
-# files.
-CONFIG_HEADER= __config
+INCSGROUPS+= ALG
+ALGDIR= ${CXXINCLUDEDIR}/__algorithm
+ALG_HEADERS+= adjacent_find.h
+ALG_HEADERS+= all_of.h
+ALG_HEADERS+= any_of.h
+ALG_HEADERS+= binary_search.h
+ALG_HEADERS+= clamp.h
+ALG_HEADERS+= comp.h
+ALG_HEADERS+= comp_ref_type.h
+ALG_HEADERS+= copy.h
+ALG_HEADERS+= copy_backward.h
+ALG_HEADERS+= copy_if.h
+ALG_HEADERS+= copy_n.h
+ALG_HEADERS+= count.h
+ALG_HEADERS+= count_if.h
+ALG_HEADERS+= equal.h
+ALG_HEADERS+= equal_range.h
+ALG_HEADERS+= fill.h
+ALG_HEADERS+= fill_n.h
+ALG_HEADERS+= find.h
+ALG_HEADERS+= find_end.h
+ALG_HEADERS+= find_first_of.h
+ALG_HEADERS+= find_if.h
+ALG_HEADERS+= find_if_not.h
+ALG_HEADERS+= for_each.h
+ALG_HEADERS+= for_each_n.h
+ALG_HEADERS+= generate.h
+ALG_HEADERS+= generate_n.h
+ALG_HEADERS+= half_positive.h
+ALG_HEADERS+= includes.h
+ALG_HEADERS+= inplace_merge.h
+ALG_HEADERS+= is_heap.h
+ALG_HEADERS+= is_heap_until.h
+ALG_HEADERS+= is_partitioned.h
+ALG_HEADERS+= is_permutation.h
+ALG_HEADERS+= is_sorted.h
+ALG_HEADERS+= is_sorted_until.h
+ALG_HEADERS+= iter_swap.h
+ALG_HEADERS+= lexicographical_compare.h
+ALG_HEADERS+= lower_bound.h
+ALG_HEADERS+= make_heap.h
+ALG_HEADERS+= max.h
+ALG_HEADERS+= max_element.h
+ALG_HEADERS+= merge.h
+ALG_HEADERS+= min.h
+ALG_HEADERS+= min_element.h
+ALG_HEADERS+= minmax.h
+ALG_HEADERS+= minmax_element.h
+ALG_HEADERS+= mismatch.h
+ALG_HEADERS+= move.h
+ALG_HEADERS+= move_backward.h
+ALG_HEADERS+= next_permutation.h
+ALG_HEADERS+= none_of.h
+ALG_HEADERS+= nth_element.h
+ALG_HEADERS+= partial_sort.h
+ALG_HEADERS+= partial_sort_copy.h
+ALG_HEADERS+= partition.h
+ALG_HEADERS+= partition_copy.h
+ALG_HEADERS+= partition_point.h
+ALG_HEADERS+= pop_heap.h
+ALG_HEADERS+= prev_permutation.h
+ALG_HEADERS+= push_heap.h
+ALG_HEADERS+= remove.h
+ALG_HEADERS+= remove_copy.h
+ALG_HEADERS+= remove_copy_if.h
+ALG_HEADERS+= remove_if.h
+ALG_HEADERS+= replace.h
+ALG_HEADERS+= replace_copy.h
+ALG_HEADERS+= replace_copy_if.h
+ALG_HEADERS+= replace_if.h
+ALG_HEADERS+= reverse.h
+ALG_HEADERS+= reverse_copy.h
+ALG_HEADERS+= rotate.h
+ALG_HEADERS+= rotate_copy.h
+ALG_HEADERS+= sample.h
+ALG_HEADERS+= search.h
+ALG_HEADERS+= search_n.h
+ALG_HEADERS+= set_difference.h
+ALG_HEADERS+= set_intersection.h
+ALG_HEADERS+= set_symmetric_difference.h
+ALG_HEADERS+= set_union.h
+ALG_HEADERS+= shift_left.h
+ALG_HEADERS+= shift_right.h
+ALG_HEADERS+= shuffle.h
+ALG_HEADERS+= sift_down.h
+ALG_HEADERS+= sort.h
+ALG_HEADERS+= sort_heap.h
+ALG_HEADERS+= stable_partition.h
+ALG_HEADERS+= stable_sort.h
+ALG_HEADERS+= swap_ranges.h
+ALG_HEADERS+= transform.h
+ALG_HEADERS+= unique.h
+ALG_HEADERS+= unique_copy.h
+ALG_HEADERS+= unwrap_iter.h
+ALG_HEADERS+= upper_bound.h
+.for hdr in ${ALG_HEADERS}
+ALG+= ${HDRDIR}/__algorithm/${hdr}
+.endfor
+
+INCSGROUPS+= FMT
+FMTDIR= ${CXXINCLUDEDIR}/__format
+FMT_HEADERS+= format_error.h
+FMT_HEADERS+= format_parse_context.h
+.for hdr in ${FMT_HEADERS}
+FMT+= ${HDRDIR}/__format/${hdr}
+.endfor
+
+INCSGROUPS+= FUN
+FUNDIR= ${CXXINCLUDEDIR}/__functional
+FUN_HEADERS+= binary_function.h
+FUN_HEADERS+= binary_negate.h
+FUN_HEADERS+= bind.h
+FUN_HEADERS+= bind_front.h
+FUN_HEADERS+= binder1st.h
+FUN_HEADERS+= binder2nd.h
+FUN_HEADERS+= default_searcher.h
+FUN_HEADERS+= function.h
+FUN_HEADERS+= hash.h
+FUN_HEADERS+= identity.h
+FUN_HEADERS+= invoke.h
+FUN_HEADERS+= is_transparent.h
+FUN_HEADERS+= mem_fn.h
+FUN_HEADERS+= mem_fun_ref.h
+FUN_HEADERS+= not_fn.h
+FUN_HEADERS+= operations.h
+FUN_HEADERS+= perfect_forward.h
+FUN_HEADERS+= pointer_to_binary_function.h
+FUN_HEADERS+= pointer_to_unary_function.h
+FUN_HEADERS+= ranges_operations.h
+FUN_HEADERS+= reference_wrapper.h
+FUN_HEADERS+= unary_function.h
+FUN_HEADERS+= unary_negate.h
+FUN_HEADERS+= unwrap_ref.h
+FUN_HEADERS+= weak_result_type.h
+.for hdr in ${FUN_HEADERS}
+FUN+= ${HDRDIR}/__functional/${hdr}
+.endfor
-${CONFIG_HEADER}: ${.CURDIR}/__config_site ${HDRDIR}/__config
- cat ${.ALLSRC} > ${.TARGET}
-STD+= ${CONFIG_HEADER}
-CLEANFILES+= ${CONFIG_HEADER}
+INCSGROUPS+= IT
+ITDIR= ${CXXINCLUDEDIR}/__iterator
+IT_HEADERS+= access.h
+IT_HEADERS+= advance.h
+IT_HEADERS+= back_insert_iterator.h
+IT_HEADERS+= common_iterator.h
+IT_HEADERS+= concepts.h
+IT_HEADERS+= counted_iterator.h
+IT_HEADERS+= data.h
+IT_HEADERS+= default_sentinel.h
+IT_HEADERS+= distance.h
+IT_HEADERS+= empty.h
+IT_HEADERS+= erase_if_container.h
+IT_HEADERS+= front_insert_iterator.h
+IT_HEADERS+= incrementable_traits.h
+IT_HEADERS+= insert_iterator.h
+IT_HEADERS+= istream_iterator.h
+IT_HEADERS+= istreambuf_iterator.h
+IT_HEADERS+= iter_move.h
+IT_HEADERS+= iter_swap.h
+IT_HEADERS+= iterator.h
+IT_HEADERS+= iterator_traits.h
+IT_HEADERS+= move_iterator.h
+IT_HEADERS+= next.h
+IT_HEADERS+= ostream_iterator.h
+IT_HEADERS+= ostreambuf_iterator.h
+IT_HEADERS+= prev.h
+IT_HEADERS+= projected.h
+IT_HEADERS+= readable_traits.h
+IT_HEADERS+= reverse_access.h
+IT_HEADERS+= reverse_iterator.h
+IT_HEADERS+= size.h
+IT_HEADERS+= wrap_iter.h
+.for hdr in ${IT_HEADERS}
+IT+= ${HDRDIR}/__iterator/${hdr}
+.endfor
+INCSGROUPS+= MEM
+MEMDIR= ${CXXINCLUDEDIR}/__memory
+MEM_HEADERS+= addressof.h
+MEM_HEADERS+= allocation_guard.h
+MEM_HEADERS+= allocator.h
+MEM_HEADERS+= allocator_arg_t.h
MEM_HEADERS+= allocator_traits.h
-MEM_HEADERS+= base.h
+MEM_HEADERS+= auto_ptr.h
+MEM_HEADERS+= compressed_pair.h
+MEM_HEADERS+= construct_at.h
+MEM_HEADERS+= pointer_safety.h
MEM_HEADERS+= pointer_traits.h
-MEM_HEADERS+= utilities.h
-
+MEM_HEADERS+= raw_storage_iterator.h
+MEM_HEADERS+= shared_ptr.h
+MEM_HEADERS+= temporary_buffer.h
+MEM_HEADERS+= uninitialized_algorithms.h
+MEM_HEADERS+= unique_ptr.h
+MEM_HEADERS+= uses_allocator.h
.for hdr in ${MEM_HEADERS}
MEM+= ${HDRDIR}/__memory/${hdr}
.endfor
-MEMDIR= ${CXXINCLUDEDIR}/__memory
+INCSGROUPS+= RND
+RNDDIR= ${CXXINCLUDEDIR}/__random
+RND_HEADERS+= uniform_int_distribution.h
+.for hdr in ${RND_HEADERS}
+RND+= ${HDRDIR}/__random/${hdr}
+.endfor
+
+INCSGROUPS+= RNG
+RNGDIR= ${CXXINCLUDEDIR}/__ranges
+RNG_HEADERS+= access.h
+RNG_HEADERS+= all.h
+RNG_HEADERS+= common_view.h
+RNG_HEADERS+= concepts.h
+RNG_HEADERS+= copyable_box.h
+RNG_HEADERS+= dangling.h
+RNG_HEADERS+= data.h
+RNG_HEADERS+= drop_view.h
+RNG_HEADERS+= empty.h
+RNG_HEADERS+= empty_view.h
+RNG_HEADERS+= enable_borrowed_range.h
+RNG_HEADERS+= enable_view.h
+RNG_HEADERS+= non_propagating_cache.h
+RNG_HEADERS+= ref_view.h
+RNG_HEADERS+= size.h
+RNG_HEADERS+= subrange.h
+RNG_HEADERS+= transform_view.h
+RNG_HEADERS+= view_interface.h
+.for hdr in ${RNG_HEADERS}
+RNG+= ${HDRDIR}/__ranges/${hdr}
+.endfor
+
+INCSGROUPS+= UTL
+UTLDIR= ${CXXINCLUDEDIR}/__utility
+UTL_HEADERS+= __decay_copy.h
+UTL_HEADERS+= as_const.h
+UTL_HEADERS+= cmp.h
+UTL_HEADERS+= declval.h
+UTL_HEADERS+= exchange.h
+UTL_HEADERS+= forward.h
+UTL_HEADERS+= in_place.h
+UTL_HEADERS+= integer_sequence.h
+UTL_HEADERS+= move.h
+UTL_HEADERS+= pair.h
+UTL_HEADERS+= piecewise_construct.h
+UTL_HEADERS+= rel_ops.h
+UTL_HEADERS+= swap.h
+UTL_HEADERS+= to_underlying.h
+.for hdr in ${UTL_HEADERS}
+UTL+= ${HDRDIR}/__utility/${hdr}
+.endfor
+
+INCSGROUPS+= VAR
+VAR_HEADERS+= monostate.h
+VARDIR= ${CXXINCLUDEDIR}/__variant
+.for hdr in ${VAR_HEADERS}
+VAR+= ${HDRDIR}/__variant/${hdr}
+.endfor
+
+INCSGROUPS+= EXP
+EXPDIR= ${CXXINCLUDEDIR}/experimental
EXP_HEADERS+= __config
EXP_HEADERS+= __memory
EXP_HEADERS+= algorithm
@@ -280,19 +523,17 @@ EXP_HEADERS+= unordered_map
EXP_HEADERS+= unordered_set
EXP_HEADERS+= utility
EXP_HEADERS+= vector
-
.for hdr in ${EXP_HEADERS}
EXP+= ${HDRDIR}/experimental/${hdr}
.endfor
-EXPDIR= ${CXXINCLUDEDIR}/experimental
+INCSGROUPS+= EXT
+EXTDIR= ${CXXINCLUDEDIR}/ext
EXT_HEADERS+= __hash
EXT_HEADERS+= hash_map
EXT_HEADERS+= hash_set
-
.for hdr in ${EXT_HEADERS}
EXT+= ${HDRDIR}/ext/${hdr}
.endfor
-EXTDIR= ${CXXINCLUDEDIR}/ext
.include <bsd.lib.mk>
diff --git a/lib/libc++/__config_site b/lib/libc++/__config_site
index 0030c2aed2d6..cb195721d10e 100644
--- a/lib/libc++/__config_site
+++ b/lib/libc++/__config_site
@@ -34,6 +34,8 @@
/* #undef _LIBCPP_HAS_PARALLEL_ALGORITHMS */
/* #undef _LIBCPP_HAS_NO_RANDOM_DEVICE */
/* #undef _LIBCPP_HAS_NO_LOCALIZATION */
+/* #undef _LIBCPP_HAS_NO_INCOMPLETE_FORMAT */
+/* #undef _LIBCPP_HAS_NO_INCOMPLETE_RANGES */
diff --git a/lib/libc++experimental/Makefile b/lib/libc++experimental/Makefile
index f3b17c5cff9a..5861c78f6122 100644
--- a/lib/libc++experimental/Makefile
+++ b/lib/libc++experimental/Makefile
@@ -15,6 +15,7 @@ SRCS+= memory_resource.cpp
WARNS?= 0
CXXFLAGS+= ${PICFLAG}
+CFLAGS+= -isystem ${.CURDIR}/../libc++
CXXFLAGS+= -isystem ${SRCDIR}/include
CXXFLAGS+= -nostdinc++
CXXFLAGS+= -nostdlib
diff --git a/lib/libc/aarch64/string/Makefile.inc b/lib/libc/aarch64/string/Makefile.inc
index 5ce355f8b0c1..0e1f0f4b84e2 100644
--- a/lib/libc/aarch64/string/Makefile.inc
+++ b/lib/libc/aarch64/string/Makefile.inc
@@ -1,20 +1,41 @@
# $FreeBSD$
#
-# String handling from the Cortex Strings library
-# https://git.linaro.org/toolchain/cortex-strings.git
+# String handling from the Arm Optimized Routines
+# https://github.com/ARM-software/optimized-routines
#
-.PATH: ${SRCTOP}/contrib/cortex-strings/src/aarch64
+AARCH64_STRING_FUNCS= \
+ memchr \
+ memcmp \
+ memcpy \
+ memmove \
+ memrchr \
+ memset \
+ stpcpy \
+ strchr \
+ strchrnul \
+ strcmp \
+ strcpy \
+ strlen \
+ strncmp \
+ strnlen \
+ strrchr
-MDSRCS+= \
- memchr.S \
- memcmp.S \
- memcpy.S \
- memmove.S \
- memset.S \
- strchr.S \
- strcmp.S \
- strcpy.S \
- strlen.S \
- strncmp.S \
- strnlen.S
+#
+# Add the above functions. Generate an asm file that includes the needed
+# Arm Optimized Routines file defining the function name to the libc name.
+# Some file need multiple macros defined or a weak symbol added we can
+# override the generated file in these cases.
+#
+.for FUNC in ${AARCH64_STRING_FUNCS}
+.if !exists(${FUNC}.S)
+${FUNC}.S:
+ printf '/* %sgenerated by libc/aarch64/string/Makefile.inc */\n' @ > ${.TARGET}
+ printf '#define __%s_aarch64 %s\n' ${FUNC} ${FUNC} >> ${.TARGET}
+ printf '#include "aarch64/%s.S"\n' ${FUNC} >> ${.TARGET}
+CLEANFILES+= ${FUNC}.S
+.endif
+
+MDSRCS+= ${FUNC}.S
+CFLAGS.${FUNC}.S+=-I${SRCTOP}/contrib/arm-optimized-routines/string
+.endfor
diff --git a/lib/libc/aarch64/string/memcpy.S b/lib/libc/aarch64/string/memcpy.S
new file mode 100644
index 000000000000..ac4fbe8d6175
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/aarch64/string/memcpy.S
@@ -0,0 +1,6 @@
+#define __memcpy_aarch64 memcpy
+#define __memmove_aarch64 memmove
+#include "aarch64/memcpy.S"
+
+.weak index
+.equ index, strchr
diff --git a/lib/libc/aarch64/string/memmove.S b/lib/libc/aarch64/string/memmove.S
new file mode 100644
index 000000000000..e2f99790e0da
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/aarch64/string/memmove.S
@@ -0,0 +1,5 @@
+/*
+ * memmove is implemented in memcpy.S. Having this file simplifies the build
+ * as it stops MISRCS from picking up the C implementation and rtld expects
+ * to copy the memmove object file into its object directory.
+ */
diff --git a/lib/libc/aarch64/string/strchr.S b/lib/libc/aarch64/string/strchr.S
new file mode 100644
index 000000000000..e241b35004bb
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/aarch64/string/strchr.S
@@ -0,0 +1,5 @@
+#define __strchr_aarch64 strchr
+#include "aarch64/strchr.S"
+
+.weak index
+.equ index, strchr
diff --git a/lib/libc/aarch64/string/strrchr.S b/lib/libc/aarch64/string/strrchr.S
new file mode 100644
index 000000000000..46e966e3188a
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/aarch64/string/strrchr.S
@@ -0,0 +1,5 @@
+#define __strrchr_aarch64 strrchr
+#include "aarch64/strrchr.S"
+
+.weak rindex
+.equ rindex, strrchr
diff --git a/lib/libc/aarch64/sys/Makefile.inc b/lib/libc/aarch64/sys/Makefile.inc
index 623a06b7faf8..97aff8ba92fe 100644
--- a/lib/libc/aarch64/sys/Makefile.inc
+++ b/lib/libc/aarch64/sys/Makefile.inc
@@ -2,7 +2,8 @@
MIASM:= ${MIASM:Nfreebsd[467]_*}
-SRCS+= __vdso_gettc.c
+SRCS+= __vdso_gettc.c \
+ sched_getcpu_gen.c
MDASM= cerror.S \
syscall.S \
diff --git a/lib/libc/arm/sys/Makefile.inc b/lib/libc/arm/sys/Makefile.inc
index be6a58f8aaf5..c6e854e7954a 100644
--- a/lib/libc/arm/sys/Makefile.inc
+++ b/lib/libc/arm/sys/Makefile.inc
@@ -1,6 +1,7 @@
# $FreeBSD$
-SRCS+= __vdso_gettc.c
+SRCS+= __vdso_gettc.c \
+ sched_getcpu_gen.c
MDASM= Ovfork.S cerror.S syscall.S
diff --git a/lib/libc/gen/Makefile.inc b/lib/libc/gen/Makefile.inc
index aa9a4c0cbf67..6a9e284b5860 100644
--- a/lib/libc/gen/Makefile.inc
+++ b/lib/libc/gen/Makefile.inc
@@ -123,6 +123,8 @@ SRCS+= __getosreldate.c \
scandir.c \
scandir_b.c \
scandir-compat11.c \
+ sched_getaffinity.c \
+ sched_setaffinity.c \
seed48.c \
seekdir.c \
semctl.c \
@@ -461,7 +463,10 @@ MLINKS+=modf.3 modff.3 \
MLINKS+=popen.3 pclose.3
MLINKS+=posix_spawn.3 posix_spawnp.3 \
posix_spawn_file_actions_addopen.3 posix_spawn_file_actions_addclose.3 \
+ posix_spawn_file_actions_addopen.3 posix_spawn_file_actions_addclosefrom_np.3 \
posix_spawn_file_actions_addopen.3 posix_spawn_file_actions_adddup2.3 \
+ posix_spawn_file_actions_addopen.3 posix_spawn_file_actions_addchdir_np.3 \
+ posix_spawn_file_actions_addopen.3 posix_spawn_file_actions_addfchdir_np.3 \
posix_spawn_file_actions_init.3 posix_spawn_file_actions_destroy.3 \
posix_spawnattr_getflags.3 posix_spawnattr_setflags.3 \
posix_spawnattr_getpgroup.3 posix_spawnattr_setpgroup.3 \
diff --git a/lib/libc/gen/Symbol.map b/lib/libc/gen/Symbol.map
index c89eb63caada..5554c32ab4f2 100644
--- a/lib/libc/gen/Symbol.map
+++ b/lib/libc/gen/Symbol.map
@@ -435,6 +435,15 @@ FBSD_1.6 {
tcsetwinsize;
};
+FBSD_1.7 {
+ posix_spawn_file_actions_addchdir_np;
+ posix_spawn_file_actions_addclosefrom_np;
+ posix_spawn_file_actions_addfchdir_np;
+ sched_getaffinity;
+ sched_setaffinity;
+ sched_getcpu;
+};
+
FBSDprivate_1.0 {
/* needed by thread libraries */
__thr_jtable;
diff --git a/lib/libc/gen/getgrent.c b/lib/libc/gen/getgrent.c
index 5832cb8c6799..3743518c8f58 100644
--- a/lib/libc/gen/getgrent.c
+++ b/lib/libc/gen/getgrent.c
@@ -210,12 +210,11 @@ static int
grp_marshal_func(char *buffer, size_t *buffer_size, void *retval, va_list ap,
void *cache_mdata)
{
- char *name;
- gid_t gid;
+ char *name __unused;
+ gid_t gid __unused;
struct group *grp;
- char *orig_buf;
- size_t orig_buf_size;
-
+ char *orig_buf __unused;
+ size_t orig_buf_size __unused;
struct group new_grp;
size_t desired_size, size, mem_size;
char *p, **mem;
@@ -305,8 +304,8 @@ static int
grp_unmarshal_func(char *buffer, size_t buffer_size, void *retval, va_list ap,
void *cache_mdata)
{
- char *name;
- gid_t gid;
+ char *name __unused;
+ gid_t gid __unused;
struct group *grp;
char *orig_buf;
size_t orig_buf_size;
diff --git a/lib/libc/gen/getpwent.c b/lib/libc/gen/getpwent.c
index bc1d341fd3ad..634fc4fc8229 100644
--- a/lib/libc/gen/getpwent.c
+++ b/lib/libc/gen/getpwent.c
@@ -257,11 +257,11 @@ static int
pwd_marshal_func(char *buffer, size_t *buffer_size, void *retval, va_list ap,
void *cache_mdata)
{
- char *name;
- uid_t uid;
+ char *name __unused;
+ uid_t uid __unused;
struct passwd *pwd;
- char *orig_buf;
- size_t orig_buf_size;
+ char *orig_buf __unused;
+ size_t orig_buf_size __unused;
struct passwd new_pwd;
size_t desired_size, size;
@@ -361,8 +361,8 @@ static int
pwd_unmarshal_func(char *buffer, size_t buffer_size, void *retval, va_list ap,
void *cache_mdata)
{
- char *name;
- uid_t uid;
+ char *name __unused;
+ uid_t uid __unused;
struct passwd *pwd;
char *orig_buf;
size_t orig_buf_size;
diff --git a/lib/libc/gen/posix_spawn.3 b/lib/libc/gen/posix_spawn.3
index 596dac318673..f7d54903dcb6 100644
--- a/lib/libc/gen/posix_spawn.3
+++ b/lib/libc/gen/posix_spawn.3
@@ -34,7 +34,7 @@
.\"
.\" $FreeBSD$
.\"
-.Dd January 5, 2016
+.Dd November 28, 2021
.Dt POSIX_SPAWN 3
.Os
.Sh NAME
@@ -46,9 +46,23 @@
.Sh SYNOPSIS
.In spawn.h
.Ft int
-.Fn posix_spawn "pid_t *restrict pid" "const char *restrict path" "const posix_spawn_file_actions_t *file_actions" "const posix_spawnattr_t *restrict attrp" "char *const argv[restrict]" "char *const envp[restrict]"
+.Fo posix_spawn
+.Fa "pid_t *restrict pid"
+.Fa "const char *restrict path"
+.Fa "const posix_spawn_file_actions_t *file_actions"
+.Fa "const posix_spawnattr_t *restrict attrp"
+.Fa "char *const argv[restrict]"
+.Fa "char *const envp[restrict]"
+.Fc
.Ft int
-.Fn posix_spawnp "pid_t *restrict pid" "const char *restrict file" "const posix_spawn_file_actions_t *file_actions" "const posix_spawnattr_t *restrict attrp" "char *const argv[restrict]" "char *const envp[restrict]"
+.Fo posix_spawnp
+.Fa "pid_t *restrict pid"
+.Fa "const char *restrict file"
+.Fa "const posix_spawn_file_actions_t *file_actions"
+.Fa "const posix_spawnattr_t *restrict attrp"
+.Fa "char *const argv[restrict]"
+.Fa "char *const envp[restrict]"
+.Fc
.Sh DESCRIPTION
The
.Fn posix_spawn
@@ -408,6 +422,11 @@ in addition to those described by
This implementation ignores any errors from
.Fn close ,
including trying to close a descriptor that is not open.
+The ignore extends to any errors from individual file descriptors
+.Fn close
+executed as part of the
+.Fn closefrom
+action.
.El
.Sh SEE ALSO
.Xr close 2 ,
@@ -420,8 +439,11 @@ including trying to close a descriptor that is not open.
.Xr setpgid 2 ,
.Xr vfork 2 ,
.Xr posix_spawn_file_actions_addclose 3 ,
+.Xr posix_spawn_file_actions_addclosefrom_np 3 ,
.Xr posix_spawn_file_actions_adddup2 3 ,
.Xr posix_spawn_file_actions_addopen 3 ,
+.Xr posix_spawn_file_actions_addchdir_np 3 ,
+.Xr posix_spawn_file_actions_addfchdir_np 3 ,
.Xr posix_spawn_file_actions_destroy 3 ,
.Xr posix_spawn_file_actions_init 3 ,
.Xr posix_spawnattr_destroy 3 ,
diff --git a/lib/libc/gen/posix_spawn.c b/lib/libc/gen/posix_spawn.c
index 0bca52811e30..909db9a60a02 100644
--- a/lib/libc/gen/posix_spawn.c
+++ b/lib/libc/gen/posix_spawn.c
@@ -62,7 +62,14 @@ struct __posix_spawn_file_actions {
typedef struct __posix_spawn_file_actions_entry {
STAILQ_ENTRY(__posix_spawn_file_actions_entry) fae_list;
- enum { FAE_OPEN, FAE_DUP2, FAE_CLOSE } fae_action;
+ enum {
+ FAE_OPEN,
+ FAE_DUP2,
+ FAE_CLOSE,
+ FAE_CHDIR,
+ FAE_FCHDIR,
+ FAE_CLOSEFROM,
+ } fae_action;
int fae_fildes;
union {
@@ -176,6 +183,17 @@ process_file_actions_entry(posix_spawn_file_actions_entry_t *fae)
/* Perform a close(), do not fail if already closed */
(void)_close(fae->fae_fildes);
break;
+ case FAE_CHDIR:
+ if (chdir(fae->fae_path) != 0)
+ return (errno);
+ break;
+ case FAE_FCHDIR:
+ if (fchdir(fae->fae_fildes) != 0)
+ return (errno);
+ break;
+ case FAE_CLOSEFROM:
+ closefrom(fae->fae_fildes);
+ break;
}
return (0);
}
@@ -349,7 +367,7 @@ posix_spawn(pid_t *pid, const char *path,
const posix_spawnattr_t *sa,
char * const argv[], char * const envp[])
{
- return do_posix_spawn(pid, path, fa, sa, argv, envp, 0);
+ return (do_posix_spawn(pid, path, fa, sa, argv, envp, 0));
}
int
@@ -358,7 +376,7 @@ posix_spawnp(pid_t *pid, const char *path,
const posix_spawnattr_t *sa,
char * const argv[], char * const envp[])
{
- return do_posix_spawn(pid, path, fa, sa, argv, envp, 1);
+ return (do_posix_spawn(pid, path, fa, sa, argv, envp, 1));
}
/*
@@ -389,7 +407,8 @@ posix_spawn_file_actions_destroy(posix_spawn_file_actions_t *fa)
STAILQ_REMOVE_HEAD(&(*fa)->fa_list, fae_list);
/* Deallocate file action entry */
- if (fae->fae_action == FAE_OPEN)
+ if (fae->fae_action == FAE_OPEN ||
+ fae->fae_action == FAE_CHDIR)
free(fae->fae_path);
free(fae);
}
@@ -474,6 +493,71 @@ posix_spawn_file_actions_addclose(posix_spawn_file_actions_t *fa,
return (0);
}
+int
+posix_spawn_file_actions_addchdir_np(posix_spawn_file_actions_t *
+ __restrict fa, const char *__restrict path)
+{
+ posix_spawn_file_actions_entry_t *fae;
+ int error;
+
+ fae = malloc(sizeof(posix_spawn_file_actions_entry_t));
+ if (fae == NULL)
+ return (errno);
+
+ fae->fae_action = FAE_CHDIR;
+ fae->fae_path = strdup(path);
+ if (fae->fae_path == NULL) {
+ error = errno;
+ free(fae);
+ return (error);
+ }
+
+ STAILQ_INSERT_TAIL(&(*fa)->fa_list, fae, fae_list);
+ return (0);
+}
+
+int
+posix_spawn_file_actions_addfchdir_np(posix_spawn_file_actions_t *__restrict fa,
+ int fildes)
+{
+ posix_spawn_file_actions_entry_t *fae;
+
+ if (fildes < 0)
+ return (EBADF);
+
+ /* Allocate object */
+ fae = malloc(sizeof(posix_spawn_file_actions_entry_t));
+ if (fae == NULL)
+ return (errno);
+
+ fae->fae_action = FAE_FCHDIR;
+ fae->fae_fildes = fildes;
+
+ STAILQ_INSERT_TAIL(&(*fa)->fa_list, fae, fae_list);
+ return (0);
+}
+
+int
+posix_spawn_file_actions_addclosefrom_np (posix_spawn_file_actions_t *
+ __restrict fa, int from)
+{
+ posix_spawn_file_actions_entry_t *fae;
+
+ if (from < 0)
+ return (EBADF);
+
+ /* Allocate object */
+ fae = malloc(sizeof(posix_spawn_file_actions_entry_t));
+ if (fae == NULL)
+ return (errno);
+
+ fae->fae_action = FAE_CLOSEFROM;
+ fae->fae_fildes = from;
+
+ STAILQ_INSERT_TAIL(&(*fa)->fa_list, fae, fae_list);
+ return (0);
+}
+
/*
* Spawn attributes
*/
diff --git a/lib/libc/gen/posix_spawn_file_actions_addopen.3 b/lib/libc/gen/posix_spawn_file_actions_addopen.3
index 0b57999bf4be..0782e15b3126 100644
--- a/lib/libc/gen/posix_spawn_file_actions_addopen.3
+++ b/lib/libc/gen/posix_spawn_file_actions_addopen.3
@@ -40,18 +40,49 @@
.Sh NAME
.Nm posix_spawn_file_actions_addopen ,
.Nm posix_spawn_file_actions_adddup2 ,
-.Nm posix_spawn_file_actions_addclose
-.Nd "add open, dup2 or close action to spawn file actions object"
+.Nm posix_spawn_file_actions_addclose ,
+.Nm posix_spawn_file_actions_addclosefrom_np ,
+.Nm posix_spawn_file_actions_addchdir_np ,
+.Nm posix_spawn_file_actions_addfchdir_np
+.Nd "add open, dup2, close, closefrom, or chdir/fchdir actions to spawn file actions object"
.Sh LIBRARY
.Lb libc
.Sh SYNOPSIS
.In spawn.h
.Ft int
-.Fn posix_spawn_file_actions_addopen "posix_spawn_file_actions_t * file_actions" "int fildes" "const char *restrict path" "int oflag" "mode_t mode"
+.Fo posix_spawn_file_actions_addopen
+.Fa "posix_spawn_file_actions_t * file_actions"
+.Fa "int fildes"
+.Fa "const char *restrict path"
+.Fa "int oflag"
+.Fa "mode_t mode"
+.Fc
.Ft int
-.Fn posix_spawn_file_actions_adddup2 "posix_spawn_file_actions_t * file_actions" "int fildes" "int newfildes"
+.Fo posix_spawn_file_actions_adddup2
+.Fa "posix_spawn_file_actions_t * file_actions"
+.Fa "int fildes"
+.Fa "int newfildes"
+.Fc
.Ft int
-.Fn posix_spawn_file_actions_addclose "posix_spawn_file_actions_t * file_actions" "int fildes"
+.Fo posix_spawn_file_actions_addclose
+.Fa "posix_spawn_file_actions_t * file_actions"
+.Fa "int fildes"
+.Fc
+.Ft int
+.Fo posix_spawn_file_actions_addclosefrom_np
+.Fa "posix_spawn_file_actions_t * file_actions"
+.Fa "int from"
+.Fc
+.Ft int
+.Fo posix_spawn_file_actions_addchdir_np
+.Fa "posix_spawn_file_actions_t *restrict file_actions"
+.Fa "const char *restrict path"
+.Fc
+.Ft int
+.Fo posix_spawn_file_actions_addfchdir_np
+.Fa "posix_spawn_file_actions_t * file_actions"
+.Fa "int fildes"
+.Fc
.Sh DESCRIPTION
These functions add an open, dup2 or close action to a spawn
file actions object.
@@ -150,6 +181,34 @@ close(fildes)
.Pp
had been called) when a new process is spawned using this file actions
object.
+.Pp
+The
+.Fn posix_spawn_file_actions_addclosefrom_np
+function adds a close action to close all file descriptors numerically
+equal or greater then the argument
+.Fa from .
+For each open file descriptor, logically the close action is performed,
+and any possible errors encountered are ignored.
+.Pp
+The
+.Fn posix_spawn_file_actions_addchdir_np
+and
+.Fn posix_spawn_file_actions_addfchdir_np
+functions add a change current directory action to the object
+referenced by
+.Fa file_actions
+that affects actions (opens with relative path) performed after the operation,
+in the order of insertion into the
+.Fa file_actions
+object.
+It also sets the working directory for the spawned program.
+The
+.Fn posix_spawn_file_actions_addchdir_np
+function takes the
+.Fa path
+to set as the working directory, while
+.Fn posix_spawn_file_actions_addfchdir_np
+takes the directory file descriptor.
.Sh RETURN VALUES
Upon successful completion, these functions return zero;
otherwise, an error number is returned to indicate the error.
@@ -191,6 +250,14 @@ is equal to
(clearing
.Dv FD_CLOEXEC ) .
A future update of the Standard is expected to require this behavior.
+.Pp
+The
+.Fn posix_spawn_file_actions_addchdir_np ,
+.Fn posix_spawn_file_actions_addfchdir_np ,
+and
+.Fn posix_spawn_file_actions_addclosefrom_np
+functions are non-standard functions implemented after the similar
+functionality provided by glibc.
.Sh HISTORY
The
.Fn posix_spawn_file_actions_addopen ,
@@ -199,5 +266,12 @@ and
.Fn posix_spawn_file_actions_addclose
functions first appeared in
.Fx 8.0 .
+The
+.Fn posix_spawn_file_actions_addchdir_np ,
+.Fn posix_spawn_file_actions_addfchdir_np ,
+and
+.Fn posix_spawn_file_actions_addclosefrom_np
+functions first appeared in
+.Fx 14.0 .
.Sh AUTHORS
.An \&Ed Schouten Aq Mt ed@FreeBSD.org
diff --git a/lib/libc/gen/posix_spawn_file_actions_init.3 b/lib/libc/gen/posix_spawn_file_actions_init.3
index 380eed769003..1215a04f6386 100644
--- a/lib/libc/gen/posix_spawn_file_actions_init.3
+++ b/lib/libc/gen/posix_spawn_file_actions_init.3
@@ -34,7 +34,7 @@
.\"
.\" $FreeBSD$
.\"
-.Dd March 24, 2008
+.Dd November 28, 2021
.Dt POSIX_SPAWN_FILE_ACTIONS_INIT 3
.Os
.Sh NAME
@@ -83,6 +83,7 @@ Insufficient memory exists to initialize the spawn file actions object.
.Sh SEE ALSO
.Xr posix_spawn 3 ,
.Xr posix_spawn_file_actions_addclose 3 ,
+.Xr posix_spawn_file_actions_addclosefrom_np 3 ,
.Xr posix_spawn_file_actions_adddup2 3 ,
.Xr posix_spawn_file_actions_addopen 3 ,
.Xr posix_spawnp 3
diff --git a/lib/libc/gen/sched_getaffinity.c b/lib/libc/gen/sched_getaffinity.c
new file mode 100644
index 000000000000..5557d3d93b47
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/gen/sched_getaffinity.c
@@ -0,0 +1,37 @@
+/*-
+ * Copyright (c) 2021 The FreeBSD Foundation
+ *
+ * This software were developed by Konstantin Belousov <kib@FreeBSD.org>
+ * under sponsorship from the FreeBSD Foundation.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#define _WITH_CPU_SET_T
+#include <sched.h>
+
+int
+sched_getaffinity(pid_t pid, size_t cpusetsz, cpuset_t *cpuset)
+{
+ return (cpuset_getaffinity(CPU_LEVEL_WHICH, CPU_WHICH_PID, pid,
+ cpusetsz, cpuset));
+}
diff --git a/lib/libc/gen/sched_getcpu_gen.c b/lib/libc/gen/sched_getcpu_gen.c
new file mode 100644
index 000000000000..704075c0ae53
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/gen/sched_getcpu_gen.c
@@ -0,0 +1,37 @@
+/*-
+ * Copyright (c) 2021 The FreeBSD Foundation
+ *
+ * This software were developed by Konstantin Belousov <kib@FreeBSD.org>
+ * under sponsorship from the FreeBSD Foundation.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#define _WITH_CPU_SET_T
+#include <sched.h>
+#include "libc_private.h"
+
+int
+sched_getcpu(void)
+{
+ return (__sys_sched_getcpu());
+}
diff --git a/lib/libc/gen/sched_setaffinity.c b/lib/libc/gen/sched_setaffinity.c
new file mode 100644
index 000000000000..ad775b5dbce5
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/gen/sched_setaffinity.c
@@ -0,0 +1,37 @@
+/*-
+ * Copyright (c) 2021 The FreeBSD Foundation
+ *
+ * This software were developed by Konstantin Belousov <kib@FreeBSD.org>
+ * under sponsorship from the FreeBSD Foundation.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#define _WITH_CPU_SET_T
+#include <sched.h>
+
+int
+sched_setaffinity(pid_t pid, size_t cpusetsz, const cpuset_t *cpuset)
+{
+ return (cpuset_setaffinity(CPU_LEVEL_WHICH, CPU_WHICH_PID, pid,
+ cpusetsz, cpuset));
+}
diff --git a/lib/libc/gen/setproctitle.c b/lib/libc/gen/setproctitle.c
index 3f858952255c..08612e99d9bb 100644
--- a/lib/libc/gen/setproctitle.c
+++ b/lib/libc/gen/setproctitle.c
@@ -62,7 +62,7 @@ setproctitle_internal(const char *fmt, va_list ap)
static struct ps_strings *ps_strings;
static char *buf = NULL;
static char *obuf = NULL;
- static char **oargv, *kbuf;
+ static char **oargv;
static int oargc = -1;
static char *nargv[2] = { NULL, NULL };
char **nargvp;
@@ -103,12 +103,10 @@ setproctitle_internal(const char *fmt, va_list ap)
nargvp = nargv;
nargc = 1;
- kbuf = buf;
} else if (*obuf != '\0') {
/* Idea from NetBSD - reset the title on fmt == NULL */
nargvp = oargv;
nargc = oargc;
- kbuf = obuf;
} else
/* Nothing to restore */
return (NULL);
diff --git a/lib/libc/gen/syslog.c b/lib/libc/gen/syslog.c
index 797c7389d1a2..19d44db0075a 100644
--- a/lib/libc/gen/syslog.c
+++ b/lib/libc/gen/syslog.c
@@ -57,9 +57,6 @@ __FBSDID("$FreeBSD$");
#include "libc_private.h"
-/* Maximum number of characters of syslog message */
-#define MAXLINE 8192
-
static int LogFile = -1; /* fd for log */
static int status; /* connection status */
static int opened; /* have done openlog() */
@@ -144,7 +141,7 @@ vsyslog1(int pri, const char *fmt, va_list ap)
char ch, *p;
long tz_offset;
int cnt, fd, saved_errno;
- char hostname[MAXHOSTNAMELEN], *stdp, tbuf[MAXLINE], fmt_cpy[MAXLINE],
+ char hostname[MAXHOSTNAMELEN], *stdp, tbuf[2048], fmt_cpy[1024],
errstr[64], tz_sign;
FILE *fp, *fmt_fp;
struct bufcookie tbuf_cookie;
@@ -399,19 +396,9 @@ connectlog(void)
struct sockaddr_un SyslogAddr; /* AF_UNIX address of local logger */
if (LogFile == -1) {
- socklen_t len;
-
if ((LogFile = _socket(AF_UNIX, SOCK_DGRAM | SOCK_CLOEXEC,
0)) == -1)
return;
- if (_getsockopt(LogFile, SOL_SOCKET, SO_SNDBUF, &len,
- &(socklen_t){sizeof(len)}) == 0) {
- if (len < MAXLINE) {
- len = MAXLINE;
- (void)_setsockopt(LogFile, SOL_SOCKET, SO_SNDBUF,
- &len, sizeof(len));
- }
- }
}
if (LogFile != -1 && status == NOCONN) {
SyslogAddr.sun_len = sizeof(SyslogAddr);
diff --git a/lib/libc/iconv/citrus_prop.c b/lib/libc/iconv/citrus_prop.c
index 7ac39bbee6e5..0b627f362c22 100644
--- a/lib/libc/iconv/citrus_prop.c
+++ b/lib/libc/iconv/citrus_prop.c
@@ -79,7 +79,7 @@ static const char *xdigit = "0123456789ABCDEF";
#define _CITRUS_PROP_READ_UINT_COMMON(_func_, _type_, _max_) \
static int \
_citrus_prop_read_##_func_##_common(struct _memstream * __restrict ms, \
- _type_ * __restrict result, int base) \
+ _type_ * __restrict result, int base, int neg) \
{ \
_type_ acc, cutoff; \
int ch, cutlim, n; \
@@ -99,7 +99,7 @@ _citrus_prop_read_##_func_##_common(struct _memstream * __restrict ms, \
acc += n; \
} \
_memstream_ungetc(ms, ch); \
- *result = acc; \
+ *result = neg ? -acc : acc; \
return (0); \
}
_CITRUS_PROP_READ_UINT_COMMON(chr, int, UCHAR_MAX)
@@ -139,7 +139,7 @@ _citrus_prop_read_##_func_(struct _memstream * __restrict ms, \
return (EINVAL); \
_memstream_ungetc(ms, ch); \
return (_citrus_prop_read_##_func_##_common \
- (ms, &obj->u._func_, base)); \
+ (ms, &obj->u._func_, base, neg)); \
}
_CITRUS_PROP_READ_INT(chr, int)
_CITRUS_PROP_READ_INT(num, uint64_t)
@@ -185,7 +185,8 @@ _citrus_prop_read_character_common(struct _memstream * __restrict ms,
base -= 8;
/*FALLTHROUGH*/
case 'x':
- return (_citrus_prop_read_chr_common(ms, result, base));
+ return (_citrus_prop_read_chr_common(ms, result,
+ base, 0));
/*NOTREACHED*/
default:
/* unknown escape */
diff --git a/lib/libc/include/libc_private.h b/lib/libc/include/libc_private.h
index 5a524c0211d1..61c1eb438142 100644
--- a/lib/libc/include/libc_private.h
+++ b/lib/libc/include/libc_private.h
@@ -371,6 +371,7 @@ __ssize_t __sys_recv(int, void *, __size_t, int);
__ssize_t __sys_recvfrom(int, void *, __size_t, int, struct sockaddr *,
__socklen_t *);
__ssize_t __sys_recvmsg(int, struct msghdr *, int);
+int __sys_sched_getcpu(void);
int __sys_select(int, struct fd_set *, struct fd_set *,
struct fd_set *, struct timeval *);
__ssize_t __sys_sendmsg(int, const struct msghdr *, int);
diff --git a/lib/libc/mips/sys/Makefile.inc b/lib/libc/mips/sys/Makefile.inc
index d7cc70d01b07..fa6d9b32739d 100644
--- a/lib/libc/mips/sys/Makefile.inc
+++ b/lib/libc/mips/sys/Makefile.inc
@@ -1,6 +1,7 @@
# $FreeBSD$
-SRCS+= trivial-vdso_tc.c
+SRCS+= trivial-vdso_tc.c \
+ sched_getcpu_gen.c
MDASM= Ovfork.S cerror.S syscall.S
diff --git a/lib/libc/net/gethostnamadr.c b/lib/libc/net/gethostnamadr.c
index 718a64defab9..2da8024c47f4 100644
--- a/lib/libc/net/gethostnamadr.c
+++ b/lib/libc/net/gethostnamadr.c
@@ -258,10 +258,10 @@ static int
host_marshal_func(char *buffer, size_t *buffer_size, void *retval, va_list ap,
void *cache_mdata)
{
- char *str;
- void *addr;
- socklen_t len;
- int type;
+ char *str __unused;
+ void *addr __unused;
+ socklen_t len __unused;
+ int type __unused;
struct hostent *ht;
struct hostent new_ht;
@@ -364,10 +364,10 @@ static int
host_unmarshal_func(char *buffer, size_t buffer_size, void *retval, va_list ap,
void *cache_mdata)
{
- char *str;
- void *addr;
- socklen_t len;
- int type;
+ char *str __unused;
+ void *addr __unused;
+ socklen_t len __unused;
+ int type __unused;
struct hostent *ht;
char *p;
diff --git a/lib/libc/net/getnetnamadr.c b/lib/libc/net/getnetnamadr.c
index 2d9776685cf9..82ff089c1f1b 100644
--- a/lib/libc/net/getnetnamadr.c
+++ b/lib/libc/net/getnetnamadr.c
@@ -121,12 +121,12 @@ static int
net_marshal_func(char *buffer, size_t *buffer_size, void *retval, va_list ap,
void *cache_mdata)
{
- char *name;
- uint32_t net;
- int type;
+ char *name __unused;
+ uint32_t net __unused;
+ int type __unused;
struct netent *ne;
- char *orig_buf;
- size_t orig_buf_size;
+ char *orig_buf __unused;
+ size_t orig_buf_size __unused;
struct netent new_ne;
size_t desired_size, size, aliases_size;
@@ -210,9 +210,9 @@ static int
net_unmarshal_func(char *buffer, size_t buffer_size, void *retval, va_list ap,
void *cache_mdata)
{
- char *name;
- uint32_t net;
- int type;
+ char *name __unused;
+ uint32_t net __unused;
+ int type __unused;
struct netent *ne;
char *orig_buf;
size_t orig_buf_size;
diff --git a/lib/libc/net/getprotoent.c b/lib/libc/net/getprotoent.c
index 73b069250499..b3bb52195dfc 100644
--- a/lib/libc/net/getprotoent.c
+++ b/lib/libc/net/getprotoent.c
@@ -144,11 +144,11 @@ int
__proto_marshal_func(char *buffer, size_t *buffer_size, void *retval,
va_list ap, void *cache_mdata)
{
- char *name;
- int num;
+ char *name __unused;
+ int num __unused;
struct protoent *proto;
- char *orig_buf;
- size_t orig_buf_size;
+ char *orig_buf __unused;
+ size_t orig_buf_size __unused;
struct protoent new_proto;
size_t desired_size, size, aliases_size;
@@ -231,8 +231,8 @@ int
__proto_unmarshal_func(char *buffer, size_t buffer_size, void *retval,
va_list ap, void *cache_mdata)
{
- char *name;
- int num;
+ char *name __unused;
+ int num __unused;
struct protoent *proto;
char *orig_buf;
size_t orig_buf_size;
diff --git a/lib/libc/net/getservent.c b/lib/libc/net/getservent.c
index 76db40d96cf5..bcb9f8ff8b84 100644
--- a/lib/libc/net/getservent.c
+++ b/lib/libc/net/getservent.c
@@ -947,12 +947,12 @@ int
serv_marshal_func(char *buffer, size_t *buffer_size, void *retval, va_list ap,
void *cache_mdata)
{
- char *name;
- char *proto;
- int port;
+ char *name __unused;
+ char *proto __unused;
+ int port __unused;
struct servent *serv;
- char *orig_buf;
- size_t orig_buf_size;
+ char *orig_buf __unused;
+ size_t orig_buf_size __unused;
struct servent new_serv;
size_t desired_size;
@@ -1048,9 +1048,9 @@ int
serv_unmarshal_func(char *buffer, size_t buffer_size, void *retval, va_list ap,
void *cache_mdata)
{
- char *name;
- char *proto;
- int port;
+ char *name __unused;
+ char *proto __unused;
+ int port __unused;
struct servent *serv;
char *orig_buf;
char *p;
diff --git a/lib/libc/net/inet.3 b/lib/libc/net/inet.3
index a36cb313f7d3..cb44394d0a0c 100644
--- a/lib/libc/net/inet.3
+++ b/lib/libc/net/inet.3
@@ -28,7 +28,7 @@
.\" From: @(#)inet.3 8.1 (Berkeley) 6/4/93
.\" $FreeBSD$
.\"
-.Dd June 14, 2007
+.Dd November 9, 2021
.Dt INET 3
.Os
.Sh NAME
@@ -157,18 +157,20 @@ The routine
.Fn inet_ntoa_r
is the reentrant version of
.Fn inet_ntoa .
-The routine
+The deprecated routine
.Fn inet_makeaddr
takes an Internet network number and a local
-network address and constructs an Internet address
+host address on that network, and constructs an Internet address
from it.
-The routines
+It should only be assumed to work for historical class A/B/C networks.
+The deprecated routines
.Fn inet_netof
and
.Fn inet_lnaof
break apart Internet host addresses, returning
-the network number and local network address part,
-respectively.
+the network number and local host address part,
+respectively,
+assuming the historical class A/B/C network masks.
.Pp
All Internet addresses are returned in network
order (bytes ordered from left to right).
@@ -203,17 +205,11 @@ ordered from right to left.
.Pp
When a three part address is specified, the last
part is interpreted as a 16-bit quantity and placed
-in the right-most two bytes of the network address.
-This makes the three part address format convenient
-for specifying Class B network addresses as
-.Dq Li 128.net.host .
+in the least significant two bytes of the network address.
.Pp
When a two part address is supplied, the last part
is interpreted as a 24-bit quantity and placed in
-the right most three bytes of the network address.
-This makes the two part address format convenient
-for specifying Class A network addresses as
-.Dq Li net.host .
+the least significant three bytes of the network address.
.Pp
When only one part is given, the value is stored
directly in the network address without any byte
diff --git a/lib/libc/net/inet_net.3 b/lib/libc/net/inet_net.3
index f0721729ff05..4028984bd09b 100644
--- a/lib/libc/net/inet_net.3
+++ b/lib/libc/net/inet_net.3
@@ -32,7 +32,7 @@
.\"
.\" $FreeBSD$
.\"
-.Dd August 18, 2016
+.Dd November 9, 2021
.Dt INET_NET 3
.Os
.Sh NAME
@@ -120,17 +120,11 @@ That is, little-endian bytes are ordered from right to left.
.Pp
When a three part number is specified, the last
part is interpreted as a 16-bit quantity and placed
-in the rightmost two bytes of the Internet network number.
-This makes the three part number format convenient
-for specifying Class B network numbers as
-.Dq Li 128.net.host .
+in the least significant two bytes of the Internet network number.
.Pp
When a two part number is supplied, the last part
is interpreted as a 24-bit quantity and placed in
-the rightmost three bytes of the Internet network number.
-This makes the two part number format convenient
-for specifying Class A network numbers as
-.Dq Li net.host .
+the least significant three bytes of the Internet network number.
.Pp
When only one part is given, the value is stored
directly in the Internet network number without any byte
diff --git a/lib/libc/net/nscachedcli.c b/lib/libc/net/nscachedcli.c
index 53f69dda7fbb..2acc12af2d1e 100644
--- a/lib/libc/net/nscachedcli.c
+++ b/lib/libc/net/nscachedcli.c
@@ -153,7 +153,6 @@ send_credentials(struct cached_connection_ *connection, int type)
struct kevent eventlist;
int nevents;
ssize_t result;
- int res;
memset(&cmsg, 0, sizeof(cmsg));
cmsg.hdr.cmsg_len = CMSG_LEN(sizeof(struct cmsgcred));
@@ -171,7 +170,7 @@ send_credentials(struct cached_connection_ *connection, int type)
EV_SET(&eventlist, connection->sockfd, EVFILT_WRITE, EV_ADD,
NOTE_LOWAT, sizeof(int), NULL);
- res = _kevent(connection->write_queue, &eventlist, 1, NULL, 0, NULL);
+ (void)_kevent(connection->write_queue, &eventlist, 1, NULL, 0, NULL);
nevents = _kevent(connection->write_queue, NULL, 0, &eventlist, 1,
NULL);
@@ -474,10 +473,9 @@ int
__close_cached_mp_write_session(struct cached_connection_ *ws)
{
int notification;
- int result;
notification = CET_MP_WRITE_SESSION_CLOSE_NOTIFICATION;
- result = safe_write(ws, &notification, sizeof(int));
+ (void)safe_write(ws, &notification, sizeof(int));
__close_cached_connection(ws);
return (0);
}
diff --git a/lib/libc/net/sctp_sys_calls.c b/lib/libc/net/sctp_sys_calls.c
index 66a0f6adac3a..7c3652ff5d3c 100644
--- a/lib/libc/net/sctp_sys_calls.c
+++ b/lib/libc/net/sctp_sys_calls.c
@@ -391,23 +391,27 @@ sctp_getpaddrs(int sd, sctp_assoc_t id, struct sockaddr **raddrs)
{
struct sctp_getaddresses *addrs;
struct sockaddr *sa;
- sctp_assoc_t asoc;
caddr_t lim;
socklen_t opt_len;
+ uint32_t size_of_addresses;
int cnt;
if (raddrs == NULL) {
errno = EFAULT;
return (-1);
}
- asoc = id;
- opt_len = (socklen_t)sizeof(sctp_assoc_t);
+ /* When calling getsockopt(), the value contains the assoc_id. */
+ size_of_addresses = (uint32_t)id;
+ opt_len = (socklen_t)sizeof(uint32_t);
if (getsockopt(sd, IPPROTO_SCTP, SCTP_GET_REMOTE_ADDR_SIZE,
- &asoc, &opt_len) != 0) {
- return (-1);
+ &size_of_addresses, &opt_len) != 0) {
+ if (errno == ENOENT) {
+ return (0);
+ } else {
+ return (-1);
+ }
}
- /* size required is returned in 'asoc' */
- opt_len = (socklen_t)((size_t)asoc + sizeof(struct sctp_getaddresses));
+ opt_len = (socklen_t)((size_t)size_of_addresses + sizeof(struct sctp_getaddresses));
addrs = calloc(1, (size_t)opt_len);
if (addrs == NULL) {
errno = ENOMEM;
@@ -446,10 +450,10 @@ int
sctp_getladdrs(int sd, sctp_assoc_t id, struct sockaddr **raddrs)
{
struct sctp_getaddresses *addrs;
- caddr_t lim;
struct sockaddr *sa;
- size_t size_of_addresses;
+ caddr_t lim;
socklen_t opt_len;
+ uint32_t size_of_addresses;
int cnt;
if (raddrs == NULL) {
@@ -457,17 +461,12 @@ sctp_getladdrs(int sd, sctp_assoc_t id, struct sockaddr **raddrs)
return (-1);
}
size_of_addresses = 0;
- opt_len = (socklen_t)sizeof(int);
+ opt_len = (socklen_t)sizeof(uint32_t);
if (getsockopt(sd, IPPROTO_SCTP, SCTP_GET_LOCAL_ADDR_SIZE,
&size_of_addresses, &opt_len) != 0) {
- errno = ENOMEM;
return (-1);
}
- if (size_of_addresses == 0) {
- errno = ENOTCONN;
- return (-1);
- }
- opt_len = (socklen_t)(size_of_addresses + sizeof(struct sctp_getaddresses));
+ opt_len = (socklen_t)((size_t)size_of_addresses + sizeof(struct sctp_getaddresses));
addrs = calloc(1, (size_t)opt_len);
if (addrs == NULL) {
errno = ENOMEM;
@@ -478,9 +477,12 @@ sctp_getladdrs(int sd, sctp_assoc_t id, struct sockaddr **raddrs)
if (getsockopt(sd, IPPROTO_SCTP, SCTP_GET_LOCAL_ADDRESSES, addrs,
&opt_len) != 0) {
free(addrs);
- errno = ENOMEM;
return (-1);
}
+ if (size_of_addresses == 0) {
+ free(addrs);
+ return (0);
+ }
*raddrs = &addrs->addr[0].sa;
cnt = 0;
sa = &addrs->addr[0].sa;
diff --git a/lib/libc/posix1e/acl_delete_entry.c b/lib/libc/posix1e/acl_delete_entry.c
index 59462c8ae6ab..189669ad7530 100644
--- a/lib/libc/posix1e/acl_delete_entry.c
+++ b/lib/libc/posix1e/acl_delete_entry.c
@@ -76,7 +76,6 @@ _entry_matches(const acl_entry_t a, const acl_entry_t b)
int
acl_delete_entry(acl_t acl, acl_entry_t entry_d)
{
- struct acl *acl_int;
struct acl_entry entry_int;
int i, j, found = 0;
@@ -85,8 +84,6 @@ acl_delete_entry(acl_t acl, acl_entry_t entry_d)
return (-1);
}
- acl_int = &acl->ats_acl;
-
if (_entry_brand(entry_d) != _acl_brand(acl)) {
errno = EINVAL;
return (-1);
diff --git a/lib/libc/powerpc/sys/Makefile.inc b/lib/libc/powerpc/sys/Makefile.inc
index 99a141b5cb1e..6f07795b8870 100644
--- a/lib/libc/powerpc/sys/Makefile.inc
+++ b/lib/libc/powerpc/sys/Makefile.inc
@@ -1,4 +1,6 @@
# $FreeBSD$
-SRCS+= __vdso_gettc.c
+SRCS+= __vdso_gettc.c \
+ sched_getcpu_gen.c
+
MDASM+= cerror.S
diff --git a/lib/libc/powerpc64/sys/Makefile.inc b/lib/libc/powerpc64/sys/Makefile.inc
index 99a141b5cb1e..6f07795b8870 100644
--- a/lib/libc/powerpc64/sys/Makefile.inc
+++ b/lib/libc/powerpc64/sys/Makefile.inc
@@ -1,4 +1,6 @@
# $FreeBSD$
-SRCS+= __vdso_gettc.c
+SRCS+= __vdso_gettc.c \
+ sched_getcpu_gen.c
+
MDASM+= cerror.S
diff --git a/lib/libc/resolv/res_init.c b/lib/libc/resolv/res_init.c
index 515c86c2378d..274ffbf999d6 100644
--- a/lib/libc/resolv/res_init.c
+++ b/lib/libc/resolv/res_init.c
@@ -202,11 +202,7 @@ __res_vinit(res_state statp, int preinit) {
statp->id = res_nrandomid(statp);
memset(u, 0, sizeof(u));
-#ifdef USELOOPBACK
- u[nserv].sin.sin_addr = inet_makeaddr(IN_LOOPBACKNET, 1);
-#else
u[nserv].sin.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
-#endif
u[nserv].sin.sin_family = AF_INET;
u[nserv].sin.sin_port = htons(NAMESERVER_PORT);
#ifdef HAVE_SA_LEN
@@ -214,11 +210,7 @@ __res_vinit(res_state statp, int preinit) {
#endif
nserv++;
#ifdef HAS_INET6_STRUCTS
-#ifdef USELOOPBACK
- u[nserv].sin6.sin6_addr = in6addr_loopback;
-#else
u[nserv].sin6.sin6_addr = in6addr_any;
-#endif
u[nserv].sin6.sin6_family = AF_INET6;
u[nserv].sin6.sin6_port = htons(NAMESERVER_PORT);
#ifdef HAVE_SA_LEN
diff --git a/lib/libc/riscv/sys/Makefile.inc b/lib/libc/riscv/sys/Makefile.inc
index b322cece382c..2eb12bf11cad 100644
--- a/lib/libc/riscv/sys/Makefile.inc
+++ b/lib/libc/riscv/sys/Makefile.inc
@@ -1,6 +1,7 @@
# $FreeBSD$
-SRCS+= __vdso_gettc.c
+SRCS+= __vdso_gettc.c \
+ sched_getcpu_gen.c
MDASM= cerror.S \
syscall.S \
diff --git a/lib/libc/rpc/getrpcent.c b/lib/libc/rpc/getrpcent.c
index 4f3df270de0c..e4770e4e88c5 100644
--- a/lib/libc/rpc/getrpcent.c
+++ b/lib/libc/rpc/getrpcent.c
@@ -657,11 +657,11 @@ static int
rpc_marshal_func(char *buffer, size_t *buffer_size, void *retval, va_list ap,
void *cache_mdata)
{
- char *name;
- int num;
+ char *name __unused;
+ int num __unused;
struct rpcent *rpc;
- char *orig_buf;
- size_t orig_buf_size;
+ char *orig_buf __unused;
+ size_t orig_buf_size __unused;
struct rpcent new_rpc;
size_t desired_size, size, aliases_size;
@@ -744,8 +744,8 @@ static int
rpc_unmarshal_func(char *buffer, size_t buffer_size, void *retval, va_list ap,
void *cache_mdata)
{
- char *name;
- int num;
+ char *name __unused;
+ int num __unused;
struct rpcent *rpc;
char *orig_buf;
size_t orig_buf_size;
diff --git a/lib/libc/stdio/vfwscanf.c b/lib/libc/stdio/vfwscanf.c
index fbd3a8ad747a..34488912171a 100644
--- a/lib/libc/stdio/vfwscanf.c
+++ b/lib/libc/stdio/vfwscanf.c
@@ -268,7 +268,6 @@ convert_string(FILE *fp, char * mbp, int width, locale_t locale)
static __inline int
convert_wstring(FILE *fp, wchar_t *wcp, int width, locale_t locale)
{
- wchar_t *wcp0;
wint_t wi;
int nread;
@@ -280,7 +279,6 @@ convert_wstring(FILE *fp, wchar_t *wcp, int width, locale_t locale)
if (wi != WEOF)
__ungetwc(wi, fp, locale);
} else {
- wcp0 = wcp;
while ((wi = __fgetwc(fp, locale)) != WEOF &&
width-- != 0 && !iswspace(wi)) {
*wcp++ = (wchar_t)wi;
diff --git a/lib/libc/stdlib/Makefile.inc b/lib/libc/stdlib/Makefile.inc
index 361761e73fdd..a658fd78e862 100644
--- a/lib/libc/stdlib/Makefile.inc
+++ b/lib/libc/stdlib/Makefile.inc
@@ -46,7 +46,8 @@ MAN+= a64l.3 abort.3 abs.3 alloca.3 atexit.3 atof.3 \
MLINKS+=a64l.3 l64a.3 a64l.3 l64a_r.3
MLINKS+=atol.3 atoll.3
MLINKS+=exit.3 _Exit.3
-MLINKS+=getenv.3 putenv.3 getenv.3 setenv.3 getenv.3 unsetenv.3
+MLINKS+=getenv.3 clearenv.3 getenv.3 putenv.3 getenv.3 setenv.3 \
+ getenv.3 unsetenv.3
MLINKS+=getopt_long.3 getopt_long_only.3
MLINKS+=hcreate.3 hdestroy.3 hcreate.3 hsearch.3
MLINKS+=hcreate.3 hcreate_r.3 hcreate.3 hdestroy_r.3 hcreate.3 hsearch_r.3
diff --git a/lib/libc/stdlib/Symbol.map b/lib/libc/stdlib/Symbol.map
index 2be23390e333..6524c6097b96 100644
--- a/lib/libc/stdlib/Symbol.map
+++ b/lib/libc/stdlib/Symbol.map
@@ -128,6 +128,10 @@ FBSD_1.6 {
srand;
};
+FBSD_1.7 {
+ clearenv;
+};
+
FBSDprivate_1.0 {
__system;
_system;
diff --git a/lib/libc/stdlib/getenv.3 b/lib/libc/stdlib/getenv.3
index e662b86d214b..5566d7b01dcd 100644
--- a/lib/libc/stdlib/getenv.3
+++ b/lib/libc/stdlib/getenv.3
@@ -32,10 +32,11 @@
.\" @(#)getenv.3 8.2 (Berkeley) 12/11/93
.\" $FreeBSD$
.\"
-.Dd June 20, 2007
+.Dd November 7, 2021
.Dt GETENV 3
.Os
.Sh NAME
+.Nm clearenv ,
.Nm getenv ,
.Nm putenv ,
.Nm setenv ,
@@ -45,6 +46,8 @@
.Lb libc
.Sh SYNOPSIS
.In stdlib.h
+.Ft int
+.Fn clearenv "void"
.Ft char *
.Fn getenv "const char *name"
.Ft int
@@ -59,6 +62,14 @@ host
.Em environment list .
.Pp
The
+.Fn clearenv
+function clears all environment variables.
+New variables can be added using
+.Fn setenv
+and
+.Fn putenv .
+.Pp
+The
.Fn getenv
function obtains the current value of the environment variable,
.Fa name .
@@ -128,7 +139,7 @@ is not in the current environment,
.Dv NULL
is returned.
.Pp
-.Rv -std setenv putenv unsetenv
+.Rv -std clearenv setenv putenv unsetenv
.Sh ERRORS
.Bl -tag -width Er
.It Bq Er EINVAL
@@ -211,6 +222,11 @@ This was changed to use
as the memory location of the ``name=value'' pair to follow the
.Tn POSIX
specification.
+.Pp
+The
+.Fn clearenv
+was added in
+.Fx 14 .
.Sh BUGS
Successive calls to
.Fn setenv
diff --git a/lib/libc/stdlib/getenv.c b/lib/libc/stdlib/getenv.c
index 5d445e18d93b..bf79cb6b0d79 100644
--- a/lib/libc/stdlib/getenv.c
+++ b/lib/libc/stdlib/getenv.c
@@ -691,3 +691,28 @@ unsetenv(const char *name)
return (0);
}
+
+/*
+ * Unset all variable by flagging them as inactive. No variable is
+ * ever freed.
+ */
+int
+clearenv(void)
+{
+ int ndx;
+
+ /* Initialize environment. */
+ if (__merge_environ() == -1 || (envVars == NULL && __build_env() == -1))
+ return (-1);
+
+ /* Remove from the end to not shuffle memory too much. */
+ for (ndx = envVarsTotal - 1; ndx >= 0; ndx--) {
+ envVars[ndx].active = false;
+ if (envVars[ndx].putenv)
+ __remove_putenv(ndx);
+ }
+
+ __rebuild_environ(0);
+
+ return (0);
+}
diff --git a/lib/libc/sys/Makefile.inc b/lib/libc/sys/Makefile.inc
index 58ba333080b7..5c472f835029 100644
--- a/lib/libc/sys/Makefile.inc
+++ b/lib/libc/sys/Makefile.inc
@@ -36,6 +36,9 @@ SRCS+= \
SRCS+= getdents.c lstat.c mknod.c stat.c
+NOASM+= sched_getcpu.o
+PSEUDO+= _sched_getcpu.o
+
SRCS+= fstat.c fstatat.c fstatfs.c getfsstat.c statfs.c
NOASM+= fstat.o fstatat.o fstatfs.o getfsstat.o statfs.o
PSEUDO+= _fstat.o _fstatat.o _fstatfs.o _getfsstat.o _statfs.o
diff --git a/lib/libc/sys/kqueue.2 b/lib/libc/sys/kqueue.2
index 68929e973dc0..afa1dc5dcb4a 100644
--- a/lib/libc/sys/kqueue.2
+++ b/lib/libc/sys/kqueue.2
@@ -390,8 +390,8 @@ For eventfds,
will contain the maximum value that can be added to the counter
without blocking.
.Pp
-For BPF devices, the filter always indicates that it is possible to
-write and
+For BPF devices, when the descriptor is attached to an interface the filter
+always indicates that it is possible to write and
.Va data
will contain the MTU size of the underlying interface.
.It Dv EVFILT_EMPTY
diff --git a/lib/libc/sys/open.2 b/lib/libc/sys/open.2
index da42c238a151..f6b061079ddf 100644
--- a/lib/libc/sys/open.2
+++ b/lib/libc/sys/open.2
@@ -334,9 +334,6 @@ but advisory locking is not allowed
.It Xr close 2
.It Xr fstat 2
.It Xr fexecve 2
-requires that
-.Dv O_EXEC
-was also specified at open time
.It Dv SCM_RIGHTS
can be passed over a
.Xr unix 4
diff --git a/lib/libc/sys/rtprio.2 b/lib/libc/sys/rtprio.2
index 3c11d25d94bb..37a66ec79ddf 100644
--- a/lib/libc/sys/rtprio.2
+++ b/lib/libc/sys/rtprio.2
@@ -53,7 +53,7 @@
.\"
.\" $FreeBSD$
.\"
-.Dd December 27, 2011
+.Dd November 29, 2021
.Dt RTPRIO 2
.Os
.Sh NAME
@@ -169,7 +169,11 @@ was out of range.
.It Bq Er EPERM
The calling thread is not allowed to set the realtime priority.
Only
-root is allowed to change the realtime priority of any thread, and non-root
+root is allowed to change the realtime priority of any thread,
+exceptional privileges can be granted through the
+.Xr mac_priority 4
+policy and the realtime user group.
+Non-root
may only change the idle priority of threads the user owns,
when the
.Xr sysctl 8
@@ -185,6 +189,7 @@ The specified process or thread was not found or visible.
.Xr rtprio 1 ,
.Xr setpriority 2 ,
.Xr nice 3 ,
+.Xr mac_priority 4 ,
.Xr renice 8 ,
.Xr p_cansee 9
.Sh AUTHORS
diff --git a/lib/libc/sys/swapon.2 b/lib/libc/sys/swapon.2
index 47acbc2dc178..3a8da8f4f363 100644
--- a/lib/libc/sys/swapon.2
+++ b/lib/libc/sys/swapon.2
@@ -28,7 +28,7 @@
.\" @(#)swapon.2 8.1 (Berkeley) 6/4/93
.\" $FreeBSD$
.\"
-.Dd March 30, 2020
+.Dd December 2, 2021
.Dt SWAPON 2
.Os
.Sh NAME
@@ -37,6 +37,8 @@
.Sh LIBRARY
.Lb libc
.Sh SYNOPSIS
+.It vm/vm_param.h
+.It vm/swap_pager.h
.In unistd.h
.Ft int
.Fn swapon "const char *special"
@@ -63,6 +65,40 @@ The
system call disables paging and swapping on the given device.
All associated swap metadata are deallocated, and the device
is made available for other purposes.
+.Pp
+The
+.Fa special
+argument points to either the string that names the special device
+used for swapping or the following structure
+.Bd -literal
+struct swapoff_new_args {
+ const char *name_old_syscall;
+ const char *name;
+ u_int flags;
+};
+.Ed
+that extends swapoff's interface to include optional flags.
+The
+.Va name_old_syscall
+member must be initialized to
+.Dv NULL
+for the system to recognize the extended interface.
+It is recommended that the whole structure be zeroed for future
+compatibility, due to padding.
+.Pp
+The
+.Va name
+string is the special device name, same as legacy syscall argument.
+.The
+.Va flags
+argument takes the following flags:
+.Bl -tag -width SWAPOFF_FORCE
+.It Dv SWAPOFF_FORCE
+Overrides a very conservative check that prevents swapoff
+if the total amount of free memory and remaining swap
+devices space might be unsufficient for the system to continue
+operating.
+.El
.Sh RETURN VALUES
If an error has occurred, a value of -1 is returned and
.Va errno
diff --git a/lib/libc/tests/stdlib/Makefile b/lib/libc/tests/stdlib/Makefile
index bd85efcb1b95..ffba83443a9e 100644
--- a/lib/libc/tests/stdlib/Makefile
+++ b/lib/libc/tests/stdlib/Makefile
@@ -2,6 +2,7 @@
.include <src.opts.mk>
+ATF_TESTS_C+= clearenv_test
ATF_TESTS_C+= dynthr_test
ATF_TESTS_C+= heapsort_test
ATF_TESTS_C+= mergesort_test
diff --git a/lib/libc/tests/stdlib/clearenv_test.c b/lib/libc/tests/stdlib/clearenv_test.c
new file mode 100644
index 000000000000..40bd7f2ba0f5
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/tests/stdlib/clearenv_test.c
@@ -0,0 +1,176 @@
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
+ * Copyright (C) 2021 Mariusz Zaborski <oshogbo@FreeBSD.org>
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+/*
+ * Test for clearenv(3) routine.
+ */
+
+#include <sys/cdefs.h>
+__FBSDID("$FreeBSD$");
+
+#include <atf-c.h>
+
+#include <stdio.h>
+#include <stdlib.h>
+
+#define TEST_VARIABLE "TEST_VAR"
+#define TEST_SYSTEM_VARIABLE "PWD"
+
+extern char **environ;
+
+void
+create_multiple_variables(int num)
+{
+ char name[64];
+ char value[64];
+ int i;
+
+ for (i = 0; i < num; i++) {
+ snprintf(name, sizeof(name), "%s_%d", TEST_VARIABLE, i);
+ snprintf(value, sizeof(value), "%d", i);
+ ATF_CHECK(getenv(name) == NULL);
+ ATF_CHECK(setenv(name, value, 0) != -1);
+ ATF_CHECK_STREQ(getenv(name), value);
+ }
+}
+
+void
+check_if_nulled_variables(int num)
+{
+ char name[64];
+ int i;
+
+ for (i = 0; i < num; i++) {
+ snprintf(name, sizeof(name), "%s_%d", TEST_VARIABLE, i);
+ ATF_CHECK(getenv(name) == NULL);
+ }
+}
+
+ATF_TC_WITHOUT_HEAD(clearenv__single_var_test);
+ATF_TC_BODY(clearenv__single_var_test, tc)
+{
+
+ ATF_CHECK(setenv(TEST_VARIABLE, "true", 0) != -1);
+ ATF_CHECK_STREQ(getenv(TEST_VARIABLE), "true");
+ ATF_CHECK(clearenv() == 0);
+ ATF_CHECK(getenv(TEST_VARIABLE) == NULL);
+}
+
+ATF_TC_WITHOUT_HEAD(clearenv__multiple_vars_test);
+ATF_TC_BODY(clearenv__multiple_vars_test, tc)
+{
+
+ create_multiple_variables(10);
+ ATF_CHECK(clearenv() == 0);
+ check_if_nulled_variables(10);
+}
+
+ATF_TC_WITHOUT_HEAD(clearenv__recreated_vars_test);
+ATF_TC_BODY(clearenv__recreated_vars_test, tc)
+{
+
+ create_multiple_variables(10);
+ ATF_CHECK(clearenv() == 0);
+ check_if_nulled_variables(10);
+ create_multiple_variables(10);
+}
+
+ATF_TC_WITHOUT_HEAD(clearenv__system_var_test);
+ATF_TC_BODY(clearenv__system_var_test, tc)
+{
+
+ ATF_CHECK(getenv(TEST_SYSTEM_VARIABLE) != NULL);
+ ATF_CHECK(clearenv() == 0);
+ ATF_CHECK(getenv(TEST_SYSTEM_VARIABLE) == NULL);
+}
+
+ATF_TC_WITHOUT_HEAD(clearenv__recreated_system_var_test);
+ATF_TC_BODY(clearenv__recreated_system_var_test, tc)
+{
+
+ ATF_CHECK(getenv(TEST_SYSTEM_VARIABLE) != NULL);
+ ATF_CHECK(clearenv() == 0);
+ ATF_CHECK(getenv(TEST_SYSTEM_VARIABLE) == NULL);
+ ATF_CHECK(setenv(TEST_SYSTEM_VARIABLE, "test", 0) != -1);
+ ATF_CHECK_STREQ(getenv(TEST_SYSTEM_VARIABLE), "test");
+}
+
+ATF_TC_WITHOUT_HEAD(clearenv__double_clear_vars);
+ATF_TC_BODY(clearenv__double_clear_vars, tc)
+{
+
+ create_multiple_variables(10);
+ ATF_CHECK(clearenv() == 0);
+ check_if_nulled_variables(10);
+ ATF_CHECK(clearenv() == 0);
+ check_if_nulled_variables(10);
+ create_multiple_variables(10);
+}
+
+ATF_TC_WITHOUT_HEAD(clearenv__environ_null);
+ATF_TC_BODY(clearenv__environ_null, tc)
+{
+
+ ATF_CHECK(clearenv() == 0);
+ ATF_CHECK(environ != NULL);
+}
+
+ATF_TC_WITHOUT_HEAD(clearenv__putenv_vars);
+ATF_TC_BODY(clearenv__putenv_vars, tc)
+{
+ char buf[64], ref[64];
+
+ snprintf(buf, sizeof(buf), "%s=1", TEST_VARIABLE);
+ strcpy(ref, buf);
+
+ ATF_CHECK(getenv(TEST_VARIABLE) == NULL);
+ ATF_CHECK(putenv(buf) != -1);
+ ATF_CHECK(strcmp(getenv(TEST_VARIABLE), "1") == 0);
+
+ ATF_CHECK(clearenv() == 0);
+
+ ATF_CHECK(getenv(TEST_VARIABLE) == NULL);
+ ATF_CHECK(strcmp(buf, ref) == 0);
+}
+
+ATF_TP_ADD_TCS(tp)
+{
+
+ ATF_TP_ADD_TC(tp, clearenv__single_var_test);
+ ATF_TP_ADD_TC(tp, clearenv__multiple_vars_test);
+ ATF_TP_ADD_TC(tp, clearenv__recreated_vars_test);
+
+ ATF_TP_ADD_TC(tp, clearenv__system_var_test);
+ ATF_TP_ADD_TC(tp, clearenv__recreated_system_var_test);
+
+ ATF_TP_ADD_TC(tp, clearenv__double_clear_vars);
+ ATF_TP_ADD_TC(tp, clearenv__environ_null);
+
+ ATF_TP_ADD_TC(tp, clearenv__putenv_vars);
+
+ return (atf_no_error());
+}
diff --git a/lib/libc/tests/stdlib/dynthr_mod/dynthr_mod.c b/lib/libc/tests/stdlib/dynthr_mod/dynthr_mod.c
index 4f5622f47a81..c19a1a54a8b6 100644
--- a/lib/libc/tests/stdlib/dynthr_mod/dynthr_mod.c
+++ b/lib/libc/tests/stdlib/dynthr_mod/dynthr_mod.c
@@ -51,6 +51,7 @@ mod_thread(void *ptr __unused)
char *volatile dummy;
dummy = malloc(500);
+ *dummy = 'a';
return (NULL);
}
diff --git a/lib/libc/uuid/uuid.3 b/lib/libc/uuid/uuid.3
index 4fa41dec98bd..108ee34f213c 100644
--- a/lib/libc/uuid/uuid.3
+++ b/lib/libc/uuid/uuid.3
@@ -25,7 +25,7 @@
.\"
.\" $FreeBSD$
.\"
-.Dd March 1, 2012
+.Dd November 19, 2021
.Dt UUID 3
.Os
.Sh NAME
@@ -68,20 +68,12 @@ The
and
.Fn uuid_create_nil
functions create UUIDs.
-The
-.Fn uuid_compare ,
-.Fn uuid_equal
-and
-.Fn uuid_is_nil
-functions can be used to test UUIDs.
To convert from the binary representation to the string representation or
vice versa, use
.Fn uuid_to_string
or
.Fn uuid_from_string
respectively.
-A 16-bit hash value can be obtained by calling
-.Fn uuid_hash .
.Pp
The
.Fn uuid_to_string
@@ -111,6 +103,49 @@ functions decode a UUID from an octet stream in little-endian and
big-endian byte-order, respectively.
These routines are not part of the DCE RPC API.
They are provided for convenience.
+.Pp
+The
+.Fn uuid_compare
+and
+.Fn uuid_equal
+functions compare two UUIDs for equality.
+UUIDs are equal if pointers
+.Fa a
+and
+.Fa b
+are equal or both
+.Dv NULL ,
+or if the structures
+.Fa a
+and
+.Fa b
+point to are equal.
+.Fn uuid_compare
+returns 0 if the UUIDs are equal, -1 if
+.Fa a
+is less than
+.Fa b ,
+and 1 if
+.Fa a
+is greater than
+.Fa b .
+.Fn uuid_equal
+returns 1 if the UUIDs are equal, 0 if they are
+not equal.
+.Pp
+The
+.Fn uuid_is_nil
+function compares a UUID to
+.Dv NULL .
+The function returns 1 if
+.Fa u
+is
+.Dv NULL
+or if the UUID consists of all zeros, and zero otherwise.
+.Pp
+The
+.Fn uuid_hash
+function returns a 16-bit hash value for the specified UUID.
.Sh RETURN VALUES
The successful or unsuccessful completion of the function is returned in
the
@@ -127,6 +162,16 @@ The string representation of an UUID is not valid.
.It Dv uuid_s_no_memory
The function can not allocate memory to store an UUID representation.
.El
+.Pp
+.Fn uuid_compare ,
+.Fn uuid_equal ,
+.Fn uuid_is_nil ,
+and
+.Fn uuid_hash
+always set
+.Fa status
+to
+.Dv uuid_s_ok .
.Sh SEE ALSO
.Xr uuidgen 1 ,
.Xr uuidgen 2
diff --git a/lib/libc/x86/sys/Makefile.inc b/lib/libc/x86/sys/Makefile.inc
index eff3a1085ec6..382b52dd9065 100644
--- a/lib/libc/x86/sys/Makefile.inc
+++ b/lib/libc/x86/sys/Makefile.inc
@@ -4,7 +4,8 @@
SRCS+= \
__vdso_gettc.c \
- pkru.c
+ pkru.c \
+ sched_getcpu_x86.c
MAN+= \
pkru.3
diff --git a/lib/libc/x86/sys/__vdso_gettc.c b/lib/libc/x86/sys/__vdso_gettc.c
index 5cc847e31c0e..b3f3de9f4203 100644
--- a/lib/libc/x86/sys/__vdso_gettc.c
+++ b/lib/libc/x86/sys/__vdso_gettc.c
@@ -147,7 +147,7 @@ static const struct tsc_selector_tag tsc_selector[] = {
static int
tsc_selector_idx(u_int cpu_feature)
{
- u_int amd_feature, cpu_exthigh, cpu_id, p[4], v[3];
+ u_int amd_feature, cpu_exthigh, p[4], v[3];
static const char amd_id[] = "AuthenticAMD";
static const char hygon_id[] = "HygonGenuine";
bool amd_cpu;
@@ -162,9 +162,6 @@ tsc_selector_idx(u_int cpu_feature)
amd_cpu = memcmp(v, amd_id, sizeof(amd_id) - 1) == 0 ||
memcmp(v, hygon_id, sizeof(hygon_id) - 1) == 0;
- do_cpuid(1, p);
- cpu_id = p[0];
-
if (cpu_feature != 0) {
do_cpuid(0x80000000, p);
cpu_exthigh = p[0];
diff --git a/lib/libc/x86/sys/sched_getcpu_x86.c b/lib/libc/x86/sys/sched_getcpu_x86.c
new file mode 100644
index 000000000000..5e3bd5311734
--- /dev/null
+++ b/lib/libc/x86/sys/sched_getcpu_x86.c
@@ -0,0 +1,82 @@
+/*-
+ * Copyright (c) 2021 The FreeBSD Foundation
+ *
+ * This software were developed by Konstantin Belousov <kib@FreeBSD.org>
+ * under sponsorship from the FreeBSD Foundation.
+ *
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
+ * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
+ * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
+ * documentation and/or other materials provided with the distribution.
+ *
+ * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
+ * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+ * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
+ * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
+ * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
+ * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
+ * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
+ * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
+ * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
+ * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
+ * SUCH DAMAGE.
+ */
+
+#include <sys/param.h>
+#include <machine/cpufunc.h>
+#include <machine/specialreg.h>
+#include <machine/sysarch.h>
+#include <x86/ifunc.h>
+#include <errno.h>
+#define _WITH_CPU_SET_T
+#include <sched.h>
+#include "libc_private.h"
+
+static int
+sched_getcpu_sys(void)
+{
+ return (__sys_sched_getcpu());
+}
+
+static int
+sched_getcpu_rdpid(void)
+{
+ register_t res;
+
+ __asm("rdpid %0" : "=r" (res));
+ return ((int)res);
+}
+
+static int
+sched_getcpu_rdtscp(void)
+{
+ int res;
+
+ __asm("rdtscp" : "=c" (res) : : "eax", "edx");
+ return (res);
+}
+
+DEFINE_UIFUNC(, int, sched_getcpu, (void))
+{
+ u_int amd_feature, cpu_exthigh, p[4];
+
+ if ((cpu_stdext_feature2 & CPUID_STDEXT2_RDPID) != 0)
+ return (sched_getcpu_rdpid);
+
+ amd_feature = 0;
+ if (cpu_feature != 0) {
+ do_cpuid(0x80000000, p);
+ cpu_exthigh = p[0];
+ if (cpu_exthigh >= 0x80000001) {
+ do_cpuid(0x80000001, p);
+ amd_feature = p[3];
+ }
+ }
+
+ return ((amd_feature & AMDID_RDTSCP) == 0 ?
+ sched_getcpu_sys : sched_getcpu_rdtscp);
+}
diff --git a/lib/libcasper/libcasper/libcasper.3 b/lib/libcasper/libcasper/libcasper.3
index bf678457abeb..2151131e29ec 100644
--- a/lib/libcasper/libcasper/libcasper.3
+++ b/lib/libcasper/libcasper/libcasper.3
@@ -28,7 +28,7 @@
.\"
.\" $FreeBSD$
.\"
-.Dd January 3, 2021
+.Dd November 15, 2021
.Dt LIBCASPER 3
.Os
.Sh NAME
@@ -78,102 +78,108 @@
.Sh DESCRIPTION
The
.Nm libcasper
-library allows to manage application capabilities through the casper process.
+library provides for the control of application capabilities through
+the casper process.
.Pp
-The application capability (represented by the
+An application capability, represented by the
.Vt cap_channel_t
-type) is a communication channel between the caller and the casper process
-daemon or an instance of one of its services.
-A capability to the casper process obtained with the
+type, is a communication channel between the caller and the casper
+daemon or an instance of one of the daemon's services.
+A capability to the casper process, obtained with the
.Fn cap_init
-function allows to create capabilities to casper's services via the
+function, allows a program to create capabilities to access
+the casper daemon's services via the
.Fn cap_service_open
function.
.Pp
The
.Fn cap_init
-function opens capability to the casper process.
+function instantiates a capability to allow a program to access
+the casper daemon.
.Pp
The
.Fn cap_wrap
-function creates
+function creates a
.Vt cap_channel_t
-based on the given socket.
-The function is used when capability is inherited through
+based on the socket supplied in the call.
+The function is used when a capability is inherited through the
.Xr execve 2
-or send over
+system call,
+or sent over a
.Xr unix 4
-domain socket as a regular file descriptor and has to be represented as
-.Vt cap_channel_t
-again.
+domain socket as a file descriptor,
+and has to be converted into a
+.Vt cap_channel_t .
The
.Fa flags
argument defines the channel behavior.
The supported flags are:
.Bl -ohang -offset indent
.It CASPER_NO_UNIQ
-The communication between process and casper uses no unique version of nvlist.
+The communication between the process and the casper daemon uses no
+unique version of nvlist.
.El
.Pp
The
.Fn cap_unwrap
-function is the opposite of the
-.Fn cap_wrap
-function.
-It frees the
-.Vt cap_channel_t
-structure and returns
+function returns the
.Xr unix 4
-domain socket associated with it.
+domain socket used by the daemon service,
+and frees the
+.Vt cap_channel_t
+structure.
.Pp
The
.Fn cap_clone
-function clones the given capability.
+function returns a clone of the capability passed as its only argument.
.Pp
The
.Fn cap_close
-function closes the given capability.
+function closes, and frees, the given capability.
.Pp
The
.Fn cap_sock
-function returns
+function returns the
.Xr unix 4
domain socket descriptor associated with the given capability for use with
-system calls like
+system calls such as:
.Xr kevent 2 ,
-.Xr poll 2
+.Xr poll 2 ,
and
.Xr select 2 .
.Pp
The
.Fn cap_limit_get
-function stores current limits of the given capability in the
+function stores the current limits of the given capability in the
.Fa limitsp
argument.
-If the function return
+If the function returns
.Va 0
and
.Dv NULL
-is stored in
+is stored in the
.Fa limitsp
-it means there are no limits set.
+argument,
+there are no limits set.
.Pp
The
.Fn cap_limit_set
function sets limits for the given capability.
-The limits are provided as a
+The limits are provided as an
.Xr nvlist 9 .
-The exact format depends on the service the capability represents.
+The exact format of the limits depends on the service that the
+capability represents.
.Fn cap_limit_set
-frees the limits regardless of whether the operation succeeds or fails.
+frees the limits passed to the call,
+whether or not the operation succeeds or fails.
.Pp
The
.Fn cap_send_nvlist
function sends the given
.Xr nvlist 9
over the given capability.
-This is low level interface to communicate with casper services.
-Most services should provide higher level API.
+This is a low level interface to communicate with casper services.
+It is expected that most services will provide a higher level API.
.Pp
The
.Fn cap_recv_nvlist
@@ -185,41 +191,44 @@ The
.Fn cap_xfer_nvlist
function sends the given
.Xr nvlist 9 ,
-destroys it and receives new
+destroys it,
+and receives a new
.Xr nvlist 9
in response over the given capability.
It does not matter if the function succeeds or fails, the
.Xr nvlist 9
-given for sending will always be destroyed once the function returns.
+given for sending will always be destroyed before the function returns.
.Pp
The
.Fn cap_service_open
-function opens casper service of the given name through casper capability
-obtained via the
+function opens the casper service named in the call using
+the casper capability obtained via the
.Fn cap_init
function.
-The function returns capability that provides access to opened service.
+The
+.Fn cap_service_open
+function returns a capability that provides access to the opened service.
Casper supports the following services in the base system:
.Pp
.Bl -tag -width "system.random" -compact -offset indent
.It system.dns
-provides DNS libc compatible API
+provides libc compatible DNS API
.It system.grp
-provides
+provides a
.Xr getgrent 3
compatible API
.It system.net
-provides network libc compatible API
+provides a libc compatible network API
.It system.pwd
-provides
+provides a
.Xr getpwent 3
compatible API
.It system.sysctl
-provides
+provides a
.Xr sysctlbyname 3
compatible API
.It system.syslog
-provides
+provides a
.Xr syslog 3
compatible API
.El
diff --git a/lib/libcasper/libcasper/libcasper_service.3 b/lib/libcasper/libcasper/libcasper_service.3
index c0656a23a572..8ddc41f3d617 100644
--- a/lib/libcasper/libcasper/libcasper_service.3
+++ b/lib/libcasper/libcasper/libcasper_service.3
@@ -24,7 +24,7 @@
.\"
.\" $FreeBSD$
.\"
-.Dd May 5, 2020
+.Dd November 15, 2021
.Dt LIBCASPER 3
.Os
.Sh NAME
@@ -47,7 +47,7 @@ typedef int service_command_func_t(const char *, const nvlist_t *, nvlist_t *,
.Sh DESCRIPTION
The
.Nm CREATE_SERVICE
-macro to create a new Casper service.
+macro is used to create a new casper service.
The
.Fa name
is a string containing the service name, which will be used in the
@@ -57,44 +57,44 @@ function to identify it.
The
.Fa limit_func
is a function of type
-.Li service_limit_func_t .
-The first argument of the function contains
+.Li service_limit_func_t
+where the first argument of the function contains an
.Xr nvlist 9 ,
-old service limits and second one the new limits.
-If the services wasn't limited the old limits will be set to
+old service limits and
+the second argument contains the new limits.
+If the service was not limited then the old limits will be set to
.Dv NULL .
-This function should not allow to extend service limits and only limit it
-further.
+This function must not allow the extension of service limits.
The
.Fa command_func
is a function of type
-.Li service_command_func_t .
-First argument is the name of the command that should be executed.
+.Li service_command_func_t
+where the first argument is the name of the command that should be executed.
The first
.Xr nvlist 9
-contains the current limits.
-Next one contains a
+contains the current limits and the second contains an
.Xr nvlist 9
-with current request.
-The last one contains an output
+with the current request.
+The last argument contains a return value
.Xr nvlist 9
-which contains the response from Casper.
+which contains the response from casper.
.Pp
The
.Fa flags
-argument defines limits of the service.
+argument defines the limits of the service.
The supported flags are:
.Bl -ohang -offset indent
.It CASPER_SERVICE_STDIO
-The Casper service has access to the stdio descriptors from the process it was
+The casper service has access to the stdio descriptors from the process it was
spawned from.
.It CASPER_SERVICE_FD
-The Casper service has access to all descriptors besides stdio descriptors from
-the process it was spawned from.
+The casper service has access to all of the descriptors,
+besides the stdio descriptors,
+from the process it was spawned from.
.It CASPER_SERVICE_NO_UNIQ_LIMITS
-The whole Casper communication is using
+The whole casper communication is using an
.Xr nvlist 9
-with
+with the
.Xr NVLIST_NO_UNIQ 9
flag.
.El
diff --git a/lib/libcasper/services/cap_net/cap_net.3 b/lib/libcasper/services/cap_net/cap_net.3
index e74f7dd70d67..e64038a48330 100644
--- a/lib/libcasper/services/cap_net/cap_net.3
+++ b/lib/libcasper/services/cap_net/cap_net.3
@@ -23,7 +23,7 @@
.\"
.\" $FreeBSD$
.\"
-.Dd August 15, 2020
+.Dd November 15, 2021
.Dt CAP_NET 3
.Os
.Sh NAME
@@ -91,7 +91,7 @@ The functions
.Fn cap_gethostbyaddr
and
.Fn cap_getnameinfo
-are respectively equivalent to
+provide a set of APIs equivalent to
.Xr bind 2 ,
.Xr connect 2 ,
.Xr gethostbyname 3 ,
@@ -99,7 +99,7 @@ are respectively equivalent to
.Xr gethostbyaddr 3
and
.Xr getnameinfo 3
-except that the connection to the
+except that a connection to the
.Nm system.net
service needs to be provided.
.Sh LIMITS
@@ -107,8 +107,10 @@ By default, the cap_net capability provides unrestricted access to the network
namespace.
Applications typically only require access to a small portion of the network
namespace:
+The
.Fn cap_net_limit
-interface can be used to restrict access to the network.
+function can be used to restrict access to the network.
+The
.Fn cap_net_limit_init
returns an opaque limit handle used to store a list of capabilities.
The
diff --git a/lib/libclang_rt/asan/Makefile b/lib/libclang_rt/asan/Makefile
index 647012e8649f..149130e3c5f2 100644
--- a/lib/libclang_rt/asan/Makefile
+++ b/lib/libclang_rt/asan/Makefile
@@ -34,6 +34,7 @@ SRCS+= sanitizer_common/sancov_flags.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_allocator.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_allocator_checks.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_allocator_report.cpp
+SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_chained_origin_depot.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_common.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_common_libcdep.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_coverage_libcdep_new.cpp
@@ -47,6 +48,7 @@ SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_libc.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_libignore.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_linux.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_linux_libcdep.cpp
+SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_mutex.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_persistent_allocator.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_platform_limits_freebsd.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_platform_limits_linux.cpp
diff --git a/lib/libclang_rt/asan_dynamic/Makefile b/lib/libclang_rt/asan_dynamic/Makefile
index 434b1c3c3ed6..0bc0bd898c3c 100644
--- a/lib/libclang_rt/asan_dynamic/Makefile
+++ b/lib/libclang_rt/asan_dynamic/Makefile
@@ -37,6 +37,7 @@ SRCS+= sanitizer_common/sancov_flags.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_allocator.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_allocator_checks.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_allocator_report.cpp
+SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_chained_origin_depot.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_common.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_common_libcdep.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_coverage_libcdep_new.cpp
@@ -50,6 +51,7 @@ SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_libc.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_libignore.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_linux.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_linux_libcdep.cpp
+SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_mutex.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_persistent_allocator.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_platform_limits_freebsd.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_platform_limits_linux.cpp
diff --git a/lib/libclang_rt/cfi/Makefile b/lib/libclang_rt/cfi/Makefile
index b6febc861e89..679ace661496 100644
--- a/lib/libclang_rt/cfi/Makefile
+++ b/lib/libclang_rt/cfi/Makefile
@@ -21,6 +21,7 @@ SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_libc.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_libignore.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_linux.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_linux_libcdep.cpp
+SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_mutex.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_persistent_allocator.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_platform_limits_freebsd.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_platform_limits_linux.cpp
diff --git a/lib/libclang_rt/cfi_diag/Makefile b/lib/libclang_rt/cfi_diag/Makefile
index b60e7031814a..0cc2a3941924 100644
--- a/lib/libclang_rt/cfi_diag/Makefile
+++ b/lib/libclang_rt/cfi_diag/Makefile
@@ -11,6 +11,7 @@ SRCS+= sanitizer_common/sancov_flags.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_allocator.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_allocator_checks.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_allocator_report.cpp
+SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_chained_origin_depot.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_common.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_common_libcdep.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_coverage_libcdep_new.cpp
@@ -24,6 +25,7 @@ SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_libc.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_libignore.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_linux.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_linux_libcdep.cpp
+SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_mutex.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_persistent_allocator.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_platform_limits_freebsd.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_platform_limits_linux.cpp
diff --git a/lib/libclang_rt/compiler-rt-vars.mk b/lib/libclang_rt/compiler-rt-vars.mk
index c270009e5d50..98def5c3da13 100644
--- a/lib/libclang_rt/compiler-rt-vars.mk
+++ b/lib/libclang_rt/compiler-rt-vars.mk
@@ -1,4 +1,4 @@
-CLANG_SUBDIR=clang/12.0.1
+CLANG_SUBDIR=clang/13.0.0
CLANGDIR= /usr/lib/${CLANG_SUBDIR}
SANITIZER_LIBDIR= ${CLANGDIR}/lib/freebsd
diff --git a/lib/libclang_rt/dd/Makefile b/lib/libclang_rt/dd/Makefile
index 432f6d95b289..1f4f1ea7e7e3 100644
--- a/lib/libclang_rt/dd/Makefile
+++ b/lib/libclang_rt/dd/Makefile
@@ -20,6 +20,7 @@ SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_libc.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_libignore.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_linux.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_linux_libcdep.cpp
+SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_mutex.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_persistent_allocator.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_platform_limits_freebsd.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_platform_limits_linux.cpp
diff --git a/lib/libclang_rt/msan/Makefile b/lib/libclang_rt/msan/Makefile
index 2956745b4b12..6871b492d6e0 100644
--- a/lib/libclang_rt/msan/Makefile
+++ b/lib/libclang_rt/msan/Makefile
@@ -18,6 +18,7 @@ SRCS+= sanitizer_common/sancov_flags.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_allocator.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_allocator_checks.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_allocator_report.cpp
+SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_chained_origin_depot.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_common.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_common_libcdep.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_coverage_libcdep_new.cpp
@@ -31,6 +32,7 @@ SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_libc.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_libignore.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_linux.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_linux_libcdep.cpp
+SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_mutex.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_persistent_allocator.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_platform_limits_freebsd.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_platform_limits_linux.cpp
diff --git a/lib/libclang_rt/profile/Makefile b/lib/libclang_rt/profile/Makefile
index ab3eba28ac96..d683983e5b97 100644
--- a/lib/libclang_rt/profile/Makefile
+++ b/lib/libclang_rt/profile/Makefile
@@ -13,7 +13,6 @@ CXXFLAGS+= -fvisibility=default
SRCS+= profile/GCDAProfiling.c
SRCS+= profile/InstrProfiling.c
-SRCS+= profile/InstrProfilingBiasVar.c
SRCS+= profile/InstrProfilingBuffer.c
SRCS+= profile/InstrProfilingFile.c
SRCS+= profile/InstrProfilingInternal.c
@@ -25,6 +24,7 @@ SRCS+= profile/InstrProfilingPlatformOther.c
SRCS+= profile/InstrProfilingRuntime.cpp
SRCS+= profile/InstrProfilingUtil.c
SRCS+= profile/InstrProfilingValue.c
+SRCS+= profile/InstrProfilingVersionVar.c
SRCS+= profile/InstrProfilingWriter.c
.PATH: ${CRTSRC}/include/profile
diff --git a/lib/libclang_rt/stats/Makefile b/lib/libclang_rt/stats/Makefile
index 752443b5bbb7..117af21707a7 100644
--- a/lib/libclang_rt/stats/Makefile
+++ b/lib/libclang_rt/stats/Makefile
@@ -7,6 +7,7 @@ LIB= clang_rt.stats-${CRTARCH}
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_allocator.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_allocator_checks.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_allocator_report.cpp
+SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_chained_origin_depot.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_common.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_common_libcdep.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_deadlock_detector1.cpp
@@ -19,6 +20,7 @@ SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_libc.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_libignore.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_linux.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_linux_libcdep.cpp
+SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_mutex.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_persistent_allocator.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_platform_limits_freebsd.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_platform_limits_linux.cpp
diff --git a/lib/libclang_rt/tsan/Makefile b/lib/libclang_rt/tsan/Makefile
index db840cdfe47f..a41eb6f38aeb 100644
--- a/lib/libclang_rt/tsan/Makefile
+++ b/lib/libclang_rt/tsan/Makefile
@@ -10,6 +10,7 @@ SRCS+= sanitizer_common/sancov_flags.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_allocator.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_allocator_checks.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_allocator_report.cpp
+SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_chained_origin_depot.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_common.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_common_libcdep.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_coverage_libcdep_new.cpp
@@ -23,6 +24,7 @@ SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_libc.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_libignore.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_linux.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_linux_libcdep.cpp
+SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_mutex.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_persistent_allocator.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_platform_limits_freebsd.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_platform_limits_linux.cpp
@@ -60,7 +62,6 @@ SRCS+= tsan/rtl/tsan_interface_atomic.cpp
SRCS+= tsan/rtl/tsan_interface_java.cpp
SRCS+= tsan/rtl/tsan_md5.cpp
SRCS+= tsan/rtl/tsan_mman.cpp
-SRCS+= tsan/rtl/tsan_mutex.cpp
SRCS+= tsan/rtl/tsan_mutexset.cpp
SRCS+= tsan/rtl/tsan_platform_linux.cpp
SRCS+= tsan/rtl/tsan_platform_posix.cpp
@@ -73,7 +74,6 @@ SRCS+= tsan/rtl/tsan_rtl_proc.cpp
SRCS+= tsan/rtl/tsan_rtl_report.cpp
SRCS+= tsan/rtl/tsan_rtl_thread.cpp
SRCS+= tsan/rtl/tsan_stack_trace.cpp
-SRCS+= tsan/rtl/tsan_stat.cpp
SRCS+= tsan/rtl/tsan_suppressions.cpp
SRCS+= tsan/rtl/tsan_symbolize.cpp
SRCS+= tsan/rtl/tsan_sync.cpp
diff --git a/lib/libclang_rt/ubsan_standalone/Makefile b/lib/libclang_rt/ubsan_standalone/Makefile
index da4c6cab036a..9da97cacc20b 100644
--- a/lib/libclang_rt/ubsan_standalone/Makefile
+++ b/lib/libclang_rt/ubsan_standalone/Makefile
@@ -10,6 +10,7 @@ SRCS+= sanitizer_common/sancov_flags.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_allocator.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_allocator_checks.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_allocator_report.cpp
+SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_chained_origin_depot.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_common.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_common_libcdep.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_coverage_libcdep_new.cpp
@@ -23,6 +24,7 @@ SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_libc.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_libignore.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_linux.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_linux_libcdep.cpp
+SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_mutex.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_persistent_allocator.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_platform_limits_freebsd.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_platform_limits_linux.cpp
diff --git a/lib/libclang_rt/xray/Makefile b/lib/libclang_rt/xray/Makefile
index 13e084816a3b..60ed642d330a 100644
--- a/lib/libclang_rt/xray/Makefile
+++ b/lib/libclang_rt/xray/Makefile
@@ -18,6 +18,7 @@ SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_libc.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_libignore.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_linux.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_linux_libcdep.cpp
+SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_mutex.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_persistent_allocator.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_platform_limits_freebsd.cpp
SRCS+= sanitizer_common/sanitizer_platform_limits_linux.cpp
diff --git a/lib/libcompiler_rt/Makefile.inc b/lib/libcompiler_rt/Makefile.inc
index 06d662e38d82..45eb72165cd8 100644
--- a/lib/libcompiler_rt/Makefile.inc
+++ b/lib/libcompiler_rt/Makefile.inc
@@ -33,6 +33,7 @@ SRCF+= divdc3
SRCF+= divdi3
SRCF+= divmoddi4
SRCF+= divmodsi4
+SRCF+= divmodti4
SRCF+= divsc3
SRCF+= divsi3
SRCF+= divtc3
@@ -169,6 +170,7 @@ SRCF+= addtf3
SRCF+= comparetf2
SRCF+= divtf3
SRCF+= extenddftf2
+SRCF+= extendhftf2
SRCF+= extendsftf2
SRCF+= fixtfdi
SRCF+= fixtfsi
@@ -183,6 +185,7 @@ SRCF+= floatuntitf
SRCF+= multf3
SRCF+= subtf3
SRCF+= trunctfdf2
+SRCF+= trunctfhf2
SRCF+= trunctfsf2
.endif
diff --git a/lib/libdpv/Makefile b/lib/libdpv/Makefile
index 5b432602ff7b..43cc6bce07c7 100644
--- a/lib/libdpv/Makefile
+++ b/lib/libdpv/Makefile
@@ -2,7 +2,7 @@
PACKAGE= dpv
LIB= dpv
-SHLIB_MAJOR= 2
+SHLIB_MAJOR= 3
INCS= dpv.h
MAN= dpv.3
MLINKS= dpv.3 dpv_free.3
diff --git a/lib/libelf/Makefile b/lib/libelf/Makefile
index 8174f4e06bba..9f21da5267eb 100644
--- a/lib/libelf/Makefile
+++ b/lib/libelf/Makefile
@@ -132,6 +132,7 @@ MAN= elf.3 \
gelf_checksum.3 \
gelf_fsize.3 \
gelf_getcap.3 \
+ gelf_getchdr.3 \
gelf_getclass.3 \
gelf_getdyn.3 \
gelf_getehdr.3 \
@@ -179,6 +180,7 @@ MLINKS+= \
MLINKS+= \
gelf_checksum.3 elf${E}_checksum.3 \
gelf_fsize.3 elf${E}_fsize.3 \
+ gelf_getchdr.3 elf${E}_getchdr.3 \
gelf_getehdr.3 elf${E}_getehdr.3 \
gelf_getphdr.3 elf${E}_getphdr.3 \
gelf_getshdr.3 elf${E}_getshdr.3 \
diff --git a/lib/libmemstat/memstat_uma.c b/lib/libmemstat/memstat_uma.c
index b416cbc63297..980a674ab76e 100644
--- a/lib/libmemstat/memstat_uma.c
+++ b/lib/libmemstat/memstat_uma.c
@@ -28,6 +28,8 @@
* $FreeBSD$
*/
+#define _WANT_FREEBSD_BITSET
+
#include <sys/param.h>
#include <sys/counter.h>
#include <sys/cpuset.h>
diff --git a/lib/libmixer/mixer.3 b/lib/libmixer/mixer.3
index b541c94af779..25e93440f32c 100644
--- a/lib/libmixer/mixer.3
+++ b/lib/libmixer/mixer.3
@@ -23,7 +23,7 @@
.\"
.Dd September 22, 2021
-.Dt mixer 3
+.Dt MIXER 3
.Os
.Sh NAME
.Nm mixer_open ,
diff --git a/lib/libmixer/mixer.c b/lib/libmixer/mixer.c
index 4bae6980c1c4..1a448d222bb7 100644
--- a/lib/libmixer/mixer.c
+++ b/lib/libmixer/mixer.c
@@ -455,7 +455,7 @@ mixer_set_dunit(struct mixer *m, int unit)
/*
* Get sound device mode (none, play, rec, play+rec). Userland programs can
- * use the MIX_STATUS_* flags to determine the mode of the device.
+ * use the MIX_MODE_* flags to determine the mode of the device.
*/
int
mixer_get_mode(int unit)
diff --git a/lib/libomp/kmp_config.h b/lib/libomp/kmp_config.h
index 3c1f750351dc..81af653b5327 100644
--- a/lib/libomp/kmp_config.h
+++ b/lib/libomp/kmp_config.h
@@ -45,6 +45,8 @@
#define OMPT_DEBUG LIBOMP_OMPT_DEBUG
#define LIBOMP_OMPT_SUPPORT 1
#define OMPT_SUPPORT LIBOMP_OMPT_SUPPORT
+#define LIBOMP_OMPD_SUPPORT 0
+#define OMPD_SUPPORT LIBOMP_OMPD_SUPPORT
#define LIBOMP_PROFILING_SUPPORT 0
#define OMP_PROFILING_SUPPORT LIBOMP_PROFILING_SUPPORT
#define LIBOMP_OMPT_OPTIONAL 1
@@ -67,10 +69,6 @@
#define KMP_LIBRARY_FILE "libomp.so"
#define KMP_VERSION_MAJOR 5
#define KMP_VERSION_MINOR 0
-#define LIBOMP_TSAN_SUPPORT 0
-#if LIBOMP_TSAN_SUPPORT
-#define TSAN_SUPPORT
-#endif
#define MSVC 0
#define KMP_MSVC_COMPAT MSVC
#define LIBOMP_HAVE_WAITPKG_INTRINSICS 1
diff --git a/lib/libomp/kmp_i18n_default.inc b/lib/libomp/kmp_i18n_default.inc
index a0e200808292..807b3c4786e2 100644
--- a/lib/libomp/kmp_i18n_default.inc
+++ b/lib/libomp/kmp_i18n_default.inc
@@ -1,6 +1,6 @@
// $FreeBSD$
// Do not edit this file! //
-// The file was generated from en_US.txt by message-converter.pl on Mon Apr 26 14:12:23 2021. //
+// The file was generated from en_US.txt by message-converter.pl on Thu Aug 26 11:36:17 2021. //
static char const *
__kmp_i18n_default_meta[] =
@@ -73,6 +73,30 @@ __kmp_i18n_default_strings[] =
"[device]",
"[host]",
"tile",
+ "tiles",
+ "threads",
+ "cores",
+ "socket",
+ "sockets",
+ "die",
+ "dice",
+ "module",
+ "modules",
+ "L1 cache",
+ "L1 caches",
+ "L2 cache",
+ "L2 caches",
+ "L3 cache",
+ "L3 caches",
+ "NUMA domain",
+ "NUMA domains",
+ "processor group",
+ "processor groups",
+ "unknown",
+ "cpuid leaf 31 not supported",
+ "Hwloc api failure",
+ "LL cache",
+ "LL caches",
NULL
};
@@ -282,6 +306,8 @@ __kmp_i18n_default_messages[] =
"%1$s: %2$d packages x %3$d nodes/pkg x %4$d tiles/node x %5$d cores/tile x %6$d threads/core (%7$d total cores)",
"OMPT: Cannot determine workshare type; using the default (loop) instead. This issue is fixed in an up-to-date compiler.",
"Allocator %1$s is not available, will use default allocator.",
+ "%1$s: %2$s (%3$d total cores)",
+ "%1$s: granularity setting: %2$s does not exist in topology. Using granularity=%3$s instead.",
"%1$s must be bound to a work-sharing or work-queuing construct with an \"ordered\" clause",
"Detected end of %1$s without first executing a corresponding beginning.",
"Iteration range too large in %1$s.",
@@ -365,6 +391,18 @@ __kmp_i18n_default_messages[] =
"OMP: pid %1$s tid %2$s thread %3$s bound to OS proc set {%4$s}",
"%1$s routine deprecated, please use %2$s instead.",
"libgomp compatibility layer does not support OpenMP feature: %1$s",
+ "KMP_HW_SUBSET ignored: too many Dies requested.",
+ "%1$s: Affinity capable, using global cpuid leaf %2$d info",
+ "%1$s: Affinity not capable, using local cpuid leaf %2$d info",
+ "%1$s: Affinity not capable, using hwloc.",
+ "%1$s: Encountered user-directed error: %2$s.",
+ "%1$s: Encountered user-directed warning: %2$s.",
+ "Failed to create teams between lower bound (%1$d) and upper bound (%2$d).",
+ "KMP_HW_SUBSET ignored: %1$s: too many requested.",
+ "KMP_HW_SUBSET ignored: %1$s: level not detected in machine topology.",
+ "KMP_HW_SUBSET ignored: %1$s, %2$s: layers are equivalent, please only specify one.",
+ "KMP_HW_SUBSET ignored: %1$s layer should come after %2$s.",
+ "%1$s: topology layer \"%2$s\" is equivalent to \"%3$s\".",
NULL
};
@@ -399,6 +437,7 @@ __kmp_i18n_default_hints[] =
"You may want to use an %1$s library with version %2$s.",
"System error #193 is \"Bad format of EXE or DLL file\". Usually it means the file is found, but it is corrupted or a file for another architecture. Check whether \"%1$s\" is a file for %2$s architecture.",
"System-related limit on the number of threads.",
+ "Try setting new bounds (preferably less than or equal to %1$d) for num_teams clause.",
NULL
};
@@ -413,10 +452,10 @@ __kmp_i18n_sections[] =
{
{ 0, NULL },
{ 5, __kmp_i18n_default_meta },
- { 55, __kmp_i18n_default_strings },
+ { 79, __kmp_i18n_default_strings },
{ 6, __kmp_i18n_default_formats },
- { 272, __kmp_i18n_default_messages },
- { 27, __kmp_i18n_default_hints },
+ { 286, __kmp_i18n_default_messages },
+ { 28, __kmp_i18n_default_hints },
{ 0, NULL }
};
diff --git a/lib/libomp/kmp_i18n_id.inc b/lib/libomp/kmp_i18n_id.inc
index 3b16c3c6e998..bb542f544e0c 100644
--- a/lib/libomp/kmp_i18n_id.inc
+++ b/lib/libomp/kmp_i18n_id.inc
@@ -1,6 +1,6 @@
// $FreeBSD$
// Do not edit this file! //
-// The file was generated from en_US.txt by message-converter.pl on Mon Apr 26 14:12:23 2021. //
+// The file was generated from en_US.txt by message-converter.pl on Thu Aug 26 11:36:17 2021. //
enum kmp_i18n_id {
@@ -73,6 +73,30 @@ enum kmp_i18n_id {
kmp_i18n_str_Device,
kmp_i18n_str_Host,
kmp_i18n_str_Tile,
+ kmp_i18n_str_Tiles,
+ kmp_i18n_str_Threads,
+ kmp_i18n_str_Cores,
+ kmp_i18n_str_Socket,
+ kmp_i18n_str_Sockets,
+ kmp_i18n_str_Die,
+ kmp_i18n_str_Dice,
+ kmp_i18n_str_Module,
+ kmp_i18n_str_Modules,
+ kmp_i18n_str_L1Cache,
+ kmp_i18n_str_L1Caches,
+ kmp_i18n_str_L2Cache,
+ kmp_i18n_str_L2Caches,
+ kmp_i18n_str_L3Cache,
+ kmp_i18n_str_L3Caches,
+ kmp_i18n_str_NumaDomain,
+ kmp_i18n_str_NumaDomains,
+ kmp_i18n_str_ProcGroup,
+ kmp_i18n_str_ProcGroups,
+ kmp_i18n_str_Unknown,
+ kmp_i18n_str_NoLeaf31Support,
+ kmp_i18n_str_HwlocFailed,
+ kmp_i18n_str_LLCache,
+ kmp_i18n_str_LLCaches,
kmp_i18n_str_last,
// Set #3, formats.
@@ -276,6 +300,8 @@ enum kmp_i18n_id {
kmp_i18n_msg_TopologyExtraNoTi,
kmp_i18n_msg_OmptOutdatedWorkshare,
kmp_i18n_msg_OmpNoAllocator,
+ kmp_i18n_msg_TopologyGeneric,
+ kmp_i18n_msg_AffGranularityBad,
kmp_i18n_msg_CnsBoundToWorksharing,
kmp_i18n_msg_CnsDetectedEnd,
kmp_i18n_msg_CnsIterationRangeTooLarge,
@@ -295,8 +321,8 @@ enum kmp_i18n_id {
kmp_i18n_msg_OBSOLETE37,
kmp_i18n_msg_IttUnknownGroup,
kmp_i18n_msg_IttEnvVarTooLong,
- kmp_i18n_msg_AffUseGlobCpuidL11,
- kmp_i18n_msg_AffNotCapableUseLocCpuidL11,
+ kmp_i18n_msg_OBSOLETE38,
+ kmp_i18n_msg_OBSOLETE39,
kmp_i18n_msg_AffInfoStr,
kmp_i18n_msg_AffInfoStrStr,
kmp_i18n_msg_OSProcToPhysicalThreadMap,
@@ -311,20 +337,20 @@ enum kmp_i18n_id {
kmp_i18n_msg_CantLoadBalUsing,
kmp_i18n_msg_AffNotCapableUsePthread,
kmp_i18n_msg_AffUsePthread,
- kmp_i18n_msg_OBSOLETE38,
- kmp_i18n_msg_OBSOLETE39,
kmp_i18n_msg_OBSOLETE40,
kmp_i18n_msg_OBSOLETE41,
+ kmp_i18n_msg_OBSOLETE42,
+ kmp_i18n_msg_OBSOLETE43,
kmp_i18n_msg_NthSyntaxError,
kmp_i18n_msg_NthSpacesNotAllowed,
kmp_i18n_msg_AffStrParseFilename,
- kmp_i18n_msg_OBSOLETE42,
+ kmp_i18n_msg_OBSOLETE44,
kmp_i18n_msg_AffTypeCantUseMultGroups,
kmp_i18n_msg_AffGranCantUseMultGroups,
kmp_i18n_msg_AffWindowsProcGroupMap,
kmp_i18n_msg_AffOSProcToGroup,
kmp_i18n_msg_AffBalancedNotAvail,
- kmp_i18n_msg_OBSOLETE43,
+ kmp_i18n_msg_OBSOLETE45,
kmp_i18n_msg_EnvLockWarn,
kmp_i18n_msg_FutexNotSupported,
kmp_i18n_msg_AffGranUsing,
@@ -359,12 +385,24 @@ enum kmp_i18n_id {
kmp_i18n_msg_AffFormatDefault,
kmp_i18n_msg_APIDeprecated,
kmp_i18n_msg_GompFeatureNotSupported,
+ kmp_i18n_msg_AffHWSubsetManyDies,
+ kmp_i18n_msg_AffUseGlobCpuidL,
+ kmp_i18n_msg_AffNotCapableUseLocCpuidL,
+ kmp_i18n_msg_AffNotUsingHwloc,
+ kmp_i18n_msg_UserDirectedError,
+ kmp_i18n_msg_UserDirectedWarning,
+ kmp_i18n_msg_FailedToCreateTeam,
+ kmp_i18n_msg_AffHWSubsetManyGeneric,
+ kmp_i18n_msg_AffHWSubsetNotExistGeneric,
+ kmp_i18n_msg_AffHWSubsetEqvLayers,
+ kmp_i18n_msg_AffHWSubsetOutOfOrder,
+ kmp_i18n_msg_AffEqualTopologyTypes,
kmp_i18n_msg_last,
// Set #5, hints.
kmp_i18n_hnt_first = 327680,
kmp_i18n_hnt_SubmitBugReport,
- kmp_i18n_hnt_OBSOLETE44,
+ kmp_i18n_hnt_OBSOLETE46,
kmp_i18n_hnt_ChangeStackLimit,
kmp_i18n_hnt_Unset_ALL_THREADS,
kmp_i18n_hnt_Set_ALL_THREADPRIVATE,
@@ -386,10 +424,11 @@ enum kmp_i18n_id {
kmp_i18n_hnt_DefaultScheduleKindUsed,
kmp_i18n_hnt_GetNewerLibrary,
kmp_i18n_hnt_CheckEnvVar,
- kmp_i18n_hnt_OBSOLETE45,
- kmp_i18n_hnt_OBSOLETE46,
+ kmp_i18n_hnt_OBSOLETE47,
+ kmp_i18n_hnt_OBSOLETE48,
kmp_i18n_hnt_BadExeFormat,
kmp_i18n_hnt_SystemLimitOnThreads,
+ kmp_i18n_hnt_SetNewBound,
kmp_i18n_hnt_last,
kmp_i18n_xxx_lastest
diff --git a/lib/libomp/omp-tools.h b/lib/libomp/omp-tools.h
index 640354a8aa80..1749be7e0508 100644
--- a/lib/libomp/omp-tools.h
+++ b/lib/libomp/omp-tools.h
@@ -484,6 +484,8 @@ typedef enum ompd_rc_t {
ompd_rc_device_read_error = 8,
ompd_rc_device_write_error = 9,
ompd_rc_nomem = 10,
+ ompd_rc_incomplete = 11,
+ ompd_rc_callback_error = 12
} ompd_rc_t;
typedef void (*ompt_interface_fn_t) (void);
@@ -1100,6 +1102,13 @@ typedef void (*ompt_callback_error_t) (
const void *codeptr_ra
);
+typedef struct ompt_record_error_t {
+ ompt_severity_t severity;
+ const char *message;
+ size_t length;
+ const void *codeptr_ra;
+} ompt_record_error_t;
+
typedef struct ompd_address_t {
ompd_seg_t segment;
ompd_addr_t address;
@@ -1127,6 +1136,198 @@ typedef struct ompd_device_type_sizes_t {
uint8_t sizeof_pointer;
} ompd_device_type_sizes_t;
+void ompd_dll_locations_valid(void);
+
+typedef ompd_rc_t (*ompd_callback_memory_alloc_fn_t)(ompd_size_t nbytes,
+ void **ptr);
+
+typedef ompd_rc_t (*ompd_callback_memory_free_fn_t)(void *ptr);
+
+typedef ompd_rc_t (*ompd_callback_get_thread_context_for_thread_id_fn_t)(
+ ompd_address_space_context_t *address_space_context, ompd_thread_id_t kind,
+ ompd_size_t sizeof_thread_id, const void *thread_id,
+ ompd_thread_context_t **thread_context);
+
+typedef ompd_rc_t (*ompd_callback_sizeof_fn_t)(
+ ompd_address_space_context_t *address_space_context,
+ ompd_device_type_sizes_t *sizes);
+
+typedef ompd_rc_t (*ompd_callback_symbol_addr_fn_t)(
+ ompd_address_space_context_t *address_space_context,
+ ompd_thread_context_t *thread_context, const char *symbol_name,
+ ompd_address_t *symbol_addr, const char *file_name);
+
+typedef ompd_rc_t (*ompd_callback_memory_read_fn_t)(
+ ompd_address_space_context_t *address_space_context,
+ ompd_thread_context_t *thread_context, const ompd_address_t *addr,
+ ompd_size_t nbytes, void *buffer);
+
+typedef ompd_rc_t (*ompd_callback_memory_write_fn_t)(
+ ompd_address_space_context_t *address_space_context,
+ ompd_thread_context_t *thread_context, const ompd_address_t *addr,
+ ompd_size_t nbytes, const void *buffer);
+
+typedef ompd_rc_t (*ompd_callback_device_host_fn_t)(
+ ompd_address_space_context_t *address_space_context, const void *input,
+ ompd_size_t unit_size, ompd_size_t count, void *output);
+
+typedef ompd_rc_t (*ompd_callback_print_string_fn_t)(const char *string,
+ int category);
+
+typedef struct ompd_callbacks_t {
+ ompd_callback_memory_alloc_fn_t alloc_memory;
+ ompd_callback_memory_free_fn_t free_memory;
+ ompd_callback_print_string_fn_t print_string;
+ ompd_callback_sizeof_fn_t sizeof_type;
+ ompd_callback_symbol_addr_fn_t symbol_addr_lookup;
+ ompd_callback_memory_read_fn_t read_memory;
+ ompd_callback_memory_write_fn_t write_memory;
+ ompd_callback_memory_read_fn_t read_string;
+ ompd_callback_device_host_fn_t device_to_host;
+ ompd_callback_device_host_fn_t host_to_device;
+ ompd_callback_get_thread_context_for_thread_id_fn_t
+ get_thread_context_for_thread_id;
+} ompd_callbacks_t;
+
+void ompd_bp_parallel_begin(void);
+
+void ompd_bp_parallel_end(void);
+
+void ompd_bp_task_begin(void);
+
+void ompd_bp_task_end(void);
+
+void ompd_bp_thread_begin(void);
+
+void ompd_bp_thread_end(void);
+
+void ompd_bp_device_begin(void);
+
+void ompd_bp_device_end(void);
+
+ompd_rc_t ompd_initialize(ompd_word_t api_version,
+ const ompd_callbacks_t *callbacks);
+
+ompd_rc_t ompd_get_api_version(ompd_word_t *version);
+
+ompd_rc_t ompd_get_version_string(const char **string);
+
+ompd_rc_t ompd_finalize(void);
+
+ompd_rc_t ompd_process_initialize(ompd_address_space_context_t *context,
+ ompd_address_space_handle_t **handle);
+
+ompd_rc_t ompd_device_initialize(ompd_address_space_handle_t *process_handle,
+ ompd_address_space_context_t *device_context,
+ ompd_device_t kind, ompd_size_t sizeof_id,
+ void *id,
+ ompd_address_space_handle_t **device_handle);
+
+ompd_rc_t ompd_rel_address_space_handle(ompd_address_space_handle_t *handle);
+
+ompd_rc_t ompd_get_omp_version(ompd_address_space_handle_t *address_space,
+ ompd_word_t *omp_version);
+
+ompd_rc_t
+ompd_get_omp_version_string(ompd_address_space_handle_t *address_space,
+ const char **string);
+
+ompd_rc_t ompd_get_thread_in_parallel(ompd_parallel_handle_t *parallel_handle,
+ int thread_num,
+ ompd_thread_handle_t **thread_handle);
+
+ompd_rc_t ompd_get_thread_handle(ompd_address_space_handle_t *handle,
+ ompd_thread_id_t kind,
+ ompd_size_t sizeof_thread_id,
+ const void *thread_id,
+ ompd_thread_handle_t **thread_handle);
+
+ompd_rc_t ompd_rel_thread_handle(ompd_thread_handle_t *thread_handle);
+
+ompd_rc_t ompd_thread_handle_compare(ompd_thread_handle_t *thread_handle_1,
+ ompd_thread_handle_t *thread_handle_2,
+ int *cmp_value);
+
+ompd_rc_t ompd_get_thread_id(ompd_thread_handle_t *thread_handle,
+ ompd_thread_id_t kind,
+ ompd_size_t sizeof_thread_id, void *thread_id);
+
+ompd_rc_t
+ompd_get_curr_parallel_handle(ompd_thread_handle_t *thread_handle,
+ ompd_parallel_handle_t **parallel_handle);
+
+ompd_rc_t ompd_get_enclosing_parallel_handle(
+ ompd_parallel_handle_t *parallel_handle,
+ ompd_parallel_handle_t **enclosing_parallel_handle);
+
+ompd_rc_t
+ompd_get_task_parallel_handle(ompd_task_handle_t *task_handle,
+ ompd_parallel_handle_t **task_parallel_handle);
+
+ompd_rc_t ompd_rel_parallel_handle(ompd_parallel_handle_t *parallel_handle);
+
+ompd_rc_t
+ompd_parallel_handle_compare(ompd_parallel_handle_t *parallel_handle_1,
+ ompd_parallel_handle_t *parallel_handle_2,
+ int *cmp_value);
+
+ompd_rc_t ompd_get_curr_task_handle(ompd_thread_handle_t *thread_handle,
+ ompd_task_handle_t **task_handle);
+
+ompd_rc_t
+ompd_get_generating_task_handle(ompd_task_handle_t *task_handle,
+ ompd_task_handle_t **generating_task_handle);
+
+ompd_rc_t
+ompd_get_scheduling_task_handle(ompd_task_handle_t *task_handle,
+ ompd_task_handle_t **scheduling_task_handle);
+
+ompd_rc_t ompd_get_task_in_parallel(ompd_parallel_handle_t *parallel_handle,
+ int thread_num,
+ ompd_task_handle_t **task_handle);
+
+ompd_rc_t ompd_rel_task_handle(ompd_task_handle_t *task_handle);
+
+ompd_rc_t ompd_task_handle_compare(ompd_task_handle_t *task_handle_1,
+ ompd_task_handle_t *task_handle_2,
+ int *cmp_value);
+
+ompd_rc_t ompd_get_task_function(ompd_task_handle_t *task_handle,
+ ompd_address_t *entry_point);
+
+ompd_rc_t ompd_get_task_frame(ompd_task_handle_t *task_handle,
+ ompd_frame_info_t *exit_frame,
+ ompd_frame_info_t *enter_frame);
+
+ompd_rc_t
+ompd_enumerate_states(ompd_address_space_handle_t *address_space_handle,
+ ompd_word_t current_state, ompd_word_t *next_state,
+ const char **next_state_name, ompd_word_t *more_enums);
+
+ompd_rc_t ompd_get_state(ompd_thread_handle_t *thread_handle,
+ ompd_word_t *state, ompd_wait_id_t *wait_id);
+
+ompd_rc_t
+ompd_get_display_control_vars(ompd_address_space_handle_t *address_space_handle,
+ const char *const **control_vars);
+
+ompd_rc_t ompd_rel_display_control_vars(const char *const **control_vars);
+
+ompd_rc_t ompd_enumerate_icvs(ompd_address_space_handle_t *handle,
+ ompd_icv_id_t current, ompd_icv_id_t *next_id,
+ const char **next_icv_name,
+ ompd_scope_t *next_scope, int *more);
+
+ompd_rc_t ompd_get_icv_from_scope(void *handle, ompd_scope_t scope,
+ ompd_icv_id_t icv_id, ompd_word_t *icv_value);
+
+ompd_rc_t ompd_get_icv_string_from_scope(void *handle, ompd_scope_t scope,
+ ompd_icv_id_t icv_id,
+ const char **icv_string);
+
+ompd_rc_t ompd_get_tool_data(void *handle, ompd_scope_t scope,
+ ompd_word_t *value, ompd_address_t *ptr);
+
typedef struct ompt_record_ompt_t {
ompt_callbacks_t type;
ompt_device_time_t time;
diff --git a/lib/libomp/omp.h b/lib/libomp/omp.h
index 8c3537eb754c..586d13de399c 100644
--- a/lib/libomp/omp.h
+++ b/lib/libomp/omp.h
@@ -142,12 +142,12 @@
extern int __KAI_KMPC_CONVENTION omp_get_initial_device (void);
extern void* __KAI_KMPC_CONVENTION omp_target_alloc(size_t, int);
extern void __KAI_KMPC_CONVENTION omp_target_free(void *, int);
- extern int __KAI_KMPC_CONVENTION omp_target_is_present(void *, int);
- extern int __KAI_KMPC_CONVENTION omp_target_memcpy(void *, void *, size_t, size_t, size_t, int, int);
- extern int __KAI_KMPC_CONVENTION omp_target_memcpy_rect(void *, void *, size_t, int, const size_t *,
+ extern int __KAI_KMPC_CONVENTION omp_target_is_present(const void *, int);
+ extern int __KAI_KMPC_CONVENTION omp_target_memcpy(void *, const void *, size_t, size_t, size_t, int, int);
+ extern int __KAI_KMPC_CONVENTION omp_target_memcpy_rect(void *, const void *, size_t, int, const size_t *,
const size_t *, const size_t *, const size_t *, const size_t *, int, int);
- extern int __KAI_KMPC_CONVENTION omp_target_associate_ptr(void *, void *, size_t, size_t, int);
- extern int __KAI_KMPC_CONVENTION omp_target_disassociate_ptr(void *, int);
+ extern int __KAI_KMPC_CONVENTION omp_target_associate_ptr(const void *, const void *, size_t, size_t, int);
+ extern int __KAI_KMPC_CONVENTION omp_target_disassociate_ptr(const void *, int);
/* OpenMP 5.0 */
extern int __KAI_KMPC_CONVENTION omp_get_device_num (void);
@@ -183,6 +183,16 @@
omp_irc_other = -6
} omp_interop_rc_t;
+ typedef enum omp_interop_fr {
+ omp_ifr_cuda = 1,
+ omp_ifr_cuda_driver = 2,
+ omp_ifr_opencl = 3,
+ omp_ifr_sycl = 4,
+ omp_ifr_hip = 5,
+ omp_ifr_level_zero = 6,
+ omp_ifr_last = 7
+ } omp_interop_fr_t;
+
typedef void * omp_interop_t;
/*!
@@ -212,7 +222,7 @@
/*!
* The `omp_get_interop_rc_desc` routine retrieves a description of the return code associated with an `omp_interop_t` object.
*/
- extern const char * __KAI_KMPC_CONVENTION omp_get_interop_rc_desc(const omp_interop_rc_t, omp_interop_rc_t);
+ extern const char * __KAI_KMPC_CONVENTION omp_get_interop_rc_desc(const omp_interop_t, omp_interop_rc_t);
/* OpenMP 5.1 device memory routines */
@@ -231,6 +241,7 @@
* The `omp_get_mapped_ptr` routine returns the device pointer that is associated with a host pointer for a given device.
*/
extern void * __KAI_KMPC_CONVENTION omp_get_mapped_ptr(const void *, int);
+ extern int __KAI_KMPC_CONVENTION omp_target_is_accessible(const void *, size_t, int);
/* kmp API functions */
extern int __KAI_KMPC_CONVENTION kmp_get_stacksize (void);
@@ -358,12 +369,21 @@
extern __KMP_IMP omp_allocator_handle_t const omp_cgroup_mem_alloc;
extern __KMP_IMP omp_allocator_handle_t const omp_pteam_mem_alloc;
extern __KMP_IMP omp_allocator_handle_t const omp_thread_mem_alloc;
+ /* Preview of target memory support */
+ extern __KMP_IMP omp_allocator_handle_t const llvm_omp_target_host_mem_alloc;
+ extern __KMP_IMP omp_allocator_handle_t const llvm_omp_target_shared_mem_alloc;
+ extern __KMP_IMP omp_allocator_handle_t const llvm_omp_target_device_mem_alloc;
+
typedef omp_uintptr_t omp_memspace_handle_t;
extern __KMP_IMP omp_memspace_handle_t const omp_default_mem_space;
extern __KMP_IMP omp_memspace_handle_t const omp_large_cap_mem_space;
extern __KMP_IMP omp_memspace_handle_t const omp_const_mem_space;
extern __KMP_IMP omp_memspace_handle_t const omp_high_bw_mem_space;
extern __KMP_IMP omp_memspace_handle_t const omp_low_lat_mem_space;
+ /* Preview of target memory support */
+ extern __KMP_IMP omp_memspace_handle_t const llvm_omp_target_host_mem_space;
+ extern __KMP_IMP omp_memspace_handle_t const llvm_omp_target_shared_mem_space;
+ extern __KMP_IMP omp_memspace_handle_t const llvm_omp_target_device_mem_space;
# else
# if __cplusplus >= 201103
typedef enum omp_allocator_handle_t : omp_uintptr_t
@@ -380,6 +400,10 @@
omp_cgroup_mem_alloc = 6,
omp_pteam_mem_alloc = 7,
omp_thread_mem_alloc = 8,
+ /* Preview of target memory support */
+ llvm_omp_target_host_mem_alloc = 100,
+ llvm_omp_target_shared_mem_alloc = 101,
+ llvm_omp_target_device_mem_alloc = 102,
KMP_ALLOCATOR_MAX_HANDLE = UINTPTR_MAX
} omp_allocator_handle_t;
# if __cplusplus >= 201103
@@ -393,6 +417,10 @@
omp_const_mem_space = 2,
omp_high_bw_mem_space = 3,
omp_low_lat_mem_space = 4,
+ /* Preview of target memory support */
+ llvm_omp_target_host_mem_space = 100,
+ llvm_omp_target_shared_mem_space = 101,
+ llvm_omp_target_device_mem_space = 102,
KMP_MEMSPACE_MAX_HANDLE = UINTPTR_MAX
} omp_memspace_handle_t;
# endif
@@ -443,9 +471,24 @@
extern int __KAI_KMPC_CONVENTION omp_get_supported_active_levels(void);
+ /* OpenMP 5.1 */
+ extern void __KAI_KMPC_CONVENTION omp_set_num_teams(int num_teams);
+ extern int __KAI_KMPC_CONVENTION omp_get_max_teams(void);
+ extern void __KAI_KMPC_CONVENTION omp_set_teams_thread_limit(int limit);
+ extern int __KAI_KMPC_CONVENTION omp_get_teams_thread_limit(void);
+
/* OpenMP 5.1 Display Environment */
extern void omp_display_env(int verbose);
+# if defined(_OPENMP) && _OPENMP >= 201811
+ #pragma omp begin declare variant match(device={kind(host)})
+ static inline int omp_is_initial_device(void) { return 1; }
+ #pragma omp end declare variant
+ #pragma omp begin declare variant match(device={kind(nohost)})
+ static inline int omp_is_initial_device(void) { return 0; }
+ #pragma omp end declare variant
+# endif
+
# undef __KAI_KMPC_CONVENTION
# undef __KMP_IMP
diff --git a/lib/libpfctl/libpfctl.c b/lib/libpfctl/libpfctl.c
index aaf5998ed0d6..7d19e5bfb48f 100644
--- a/lib/libpfctl/libpfctl.c
+++ b/lib/libpfctl/libpfctl.c
@@ -61,7 +61,7 @@ static int _pfctl_clear_states(int , const struct pfctl_kill *,
static void
pf_nvuint_8_array(const nvlist_t *nvl, const char *name, size_t maxelems,
- u_int8_t *numbers, size_t *nelems)
+ uint8_t *numbers, size_t *nelems)
{
const uint64_t *tmp;
size_t elems;
@@ -78,7 +78,7 @@ pf_nvuint_8_array(const nvlist_t *nvl, const char *name, size_t maxelems,
static void
pf_nvuint_16_array(const nvlist_t *nvl, const char *name, size_t maxelems,
- u_int16_t *numbers, size_t *nelems)
+ uint16_t *numbers, size_t *nelems)
{
const uint64_t *tmp;
size_t elems;
@@ -95,7 +95,7 @@ pf_nvuint_16_array(const nvlist_t *nvl, const char *name, size_t maxelems,
static void
pf_nvuint_32_array(const nvlist_t *nvl, const char *name, size_t maxelems,
- u_int32_t *numbers, size_t *nelems)
+ uint32_t *numbers, size_t *nelems)
{
const uint64_t *tmp;
size_t elems;
@@ -112,7 +112,7 @@ pf_nvuint_32_array(const nvlist_t *nvl, const char *name, size_t maxelems,
static void
pf_nvuint_64_array(const nvlist_t *nvl, const char *name, size_t maxelems,
- u_int64_t *numbers, size_t *nelems)
+ uint64_t *numbers, size_t *nelems)
{
const uint64_t *tmp;
size_t elems;
@@ -287,14 +287,20 @@ pfctl_nv_add_addr_wrap(nvlist_t *nvparent, const char *name,
static void
pf_nvaddr_wrap_to_addr_wrap(const nvlist_t *nvl, struct pf_addr_wrap *addr)
{
+ bzero(addr, sizeof(*addr));
+
addr->type = nvlist_get_number(nvl, "type");
addr->iflags = nvlist_get_number(nvl, "iflags");
- if (addr->type == PF_ADDR_DYNIFTL)
+ if (addr->type == PF_ADDR_DYNIFTL) {
strlcpy(addr->v.ifname, nvlist_get_string(nvl, "ifname"),
IFNAMSIZ);
- if (addr->type == PF_ADDR_TABLE)
+ addr->p.dyncnt = nvlist_get_number(nvl, "dyncnt");
+ }
+ if (addr->type == PF_ADDR_TABLE) {
strlcpy(addr->v.tblname, nvlist_get_string(nvl, "tblname"),
PF_TABLE_NAME_SIZE);
+ addr->p.tblcnt = nvlist_get_number(nvl, "tblcnt");
+ }
pf_nvaddr_to_addr(nvlist_get_nvlist(nvl, "addr"), &addr->v.a.addr);
pf_nvaddr_to_addr(nvlist_get_nvlist(nvl, "mask"), &addr->v.a.mask);
@@ -304,7 +310,7 @@ static void
pfctl_nv_add_rule_addr(nvlist_t *nvparent, const char *name,
const struct pf_rule_addr *addr)
{
- u_int64_t ports[2];
+ uint64_t ports[2];
nvlist_t *nvl = nvlist_create(0);
pfctl_nv_add_addr_wrap(nvl, "addr", &addr->addr);
@@ -345,7 +351,7 @@ static void
pfctl_nv_add_pool(nvlist_t *nvparent, const char *name,
const struct pfctl_pool *pool)
{
- u_int64_t ports[2];
+ uint64_t ports[2];
nvlist_t *nvl = nvlist_create(0);
nvlist_add_binary(nvl, "key", &pool->key, sizeof(pool->key));
@@ -394,7 +400,7 @@ static void
pfctl_nv_add_uid(nvlist_t *nvparent, const char *name,
const struct pf_rule_uid *uid)
{
- u_int64_t uids[2];
+ uint64_t uids[2];
nvlist_t *nvl = nvlist_create(0);
uids[0] = uid->uid[0];
@@ -455,6 +461,7 @@ pf_nvrule_to_rule(const nvlist_t *nvl, struct pfctl_rule *rule)
assert(labelcount <= PF_RULE_MAX_LABEL_COUNT);
for (size_t i = 0; i < labelcount; i++)
strlcpy(rule->label[i], labels[i], PF_RULE_LABEL_SIZE);
+ rule->ridentifier = nvlist_get_number(nvl, "ridentifier");
strlcpy(rule->ifname, nvlist_get_string(nvl, "ifname"), IFNAMSIZ);
strlcpy(rule->qname, nvlist_get_string(nvl, "qname"), PF_QNAME_SIZE);
strlcpy(rule->pqname, nvlist_get_string(nvl, "pqname"), PF_QNAME_SIZE);
@@ -541,11 +548,11 @@ pf_nvrule_to_rule(const nvlist_t *nvl, struct pfctl_rule *rule)
int
pfctl_add_rule(int dev, const struct pfctl_rule *r, const char *anchor,
- const char *anchor_call, u_int32_t ticket, u_int32_t pool_ticket)
+ const char *anchor_call, uint32_t ticket, uint32_t pool_ticket)
{
struct pfioc_nv nv;
- u_int64_t timeouts[PFTM_MAX];
- u_int64_t set_prio[2];
+ uint64_t timeouts[PFTM_MAX];
+ uint64_t set_prio[2];
nvlist_t *nvl, *nvlr;
size_t labelcount;
int ret;
@@ -569,6 +576,7 @@ pfctl_add_rule(int dev, const struct pfctl_rule *r, const char *anchor,
r->label[labelcount]);
labelcount++;
}
+ nvlist_add_number(nvlr, "ridentifier", r->ridentifier);
nvlist_add_string(nvlr, "ifname", r->ifname);
nvlist_add_string(nvlr, "qname", r->qname);
@@ -660,15 +668,15 @@ pfctl_add_rule(int dev, const struct pfctl_rule *r, const char *anchor,
}
int
-pfctl_get_rule(int dev, u_int32_t nr, u_int32_t ticket, const char *anchor,
- u_int32_t ruleset, struct pfctl_rule *rule, char *anchor_call)
+pfctl_get_rule(int dev, uint32_t nr, uint32_t ticket, const char *anchor,
+ uint32_t ruleset, struct pfctl_rule *rule, char *anchor_call)
{
return (pfctl_get_clear_rule(dev, nr, ticket, anchor, ruleset, rule,
anchor_call, false));
}
-int pfctl_get_clear_rule(int dev, u_int32_t nr, u_int32_t ticket,
- const char *anchor, u_int32_t ruleset, struct pfctl_rule *rule,
+int pfctl_get_clear_rule(int dev, uint32_t nr, uint32_t ticket,
+ const char *anchor, uint32_t ruleset, struct pfctl_rule *rule,
char *anchor_call, bool clear)
{
struct pfioc_nv nv;
@@ -945,7 +953,7 @@ pfctl_kill_states(int dev, const struct pfctl_kill *kill, unsigned int *killed)
}
static int
-pfctl_get_limit(int dev, const int index, u_int *limit)
+pfctl_get_limit(int dev, const int index, uint *limit)
{
struct pfioc_limit pl;
@@ -966,7 +974,7 @@ pfctl_set_syncookies(int dev, const struct pfctl_syncookies *s)
struct pfioc_nv nv;
nvlist_t *nvl;
int ret;
- u_int state_limit;
+ uint state_limit;
ret = pfctl_get_limit(dev, PF_LIMIT_STATES, &state_limit);
if (ret != 0)
@@ -996,7 +1004,7 @@ pfctl_get_syncookies(int dev, struct pfctl_syncookies *s)
struct pfioc_nv nv;
nvlist_t *nvl;
int ret;
- u_int state_limit;
+ uint state_limit;
bool enabled, adaptive;
ret = pfctl_get_limit(dev, PF_LIMIT_STATES, &state_limit);
diff --git a/lib/libpfctl/libpfctl.h b/lib/libpfctl/libpfctl.h
index 1f7259ee8d32..6b516b0a7649 100644
--- a/lib/libpfctl/libpfctl.h
+++ b/lib/libpfctl/libpfctl.h
@@ -72,8 +72,8 @@ struct pfctl_pool {
struct pf_addr counter;
struct pf_mape_portset mape;
int tblidx;
- u_int16_t proxy_port[2];
- u_int8_t opts;
+ uint16_t proxy_port[2];
+ uint8_t opts;
};
struct pfctl_rule {
@@ -81,6 +81,7 @@ struct pfctl_rule {
struct pf_rule_addr dst;
union pf_rule_ptr skip[PF_SKIP_COUNT];
char label[PF_RULE_MAX_LABEL_COUNT][PF_RULE_LABEL_SIZE];
+ uint32_t ridentifier;
char ifname[IFNAMSIZ];
char qname[PF_QNAME_SIZE];
char pqname[PF_QNAME_SIZE];
@@ -92,9 +93,9 @@ struct pfctl_rule {
TAILQ_ENTRY(pfctl_rule) entries;
struct pfctl_pool rpool;
- u_int64_t evaluations;
- u_int64_t packets[2];
- u_int64_t bytes[2];
+ uint64_t evaluations;
+ uint64_t packets[2];
+ uint64_t bytes[2];
struct pfi_kif *kif;
struct pfctl_anchor *anchor;
@@ -103,22 +104,22 @@ struct pfctl_rule {
pf_osfp_t os_fingerprint;
int rtableid;
- u_int32_t timeout[PFTM_MAX];
- u_int32_t max_states;
- u_int32_t max_src_nodes;
- u_int32_t max_src_states;
- u_int32_t max_src_conn;
+ uint32_t timeout[PFTM_MAX];
+ uint32_t max_states;
+ uint32_t max_src_nodes;
+ uint32_t max_src_states;
+ uint32_t max_src_conn;
struct {
- u_int32_t limit;
- u_int32_t seconds;
+ uint32_t limit;
+ uint32_t seconds;
} max_src_conn_rate;
- u_int32_t qid;
- u_int32_t pqid;
- u_int16_t dnpipe;
- u_int16_t dnrpipe;
- u_int32_t free_flags;
- u_int32_t nr;
- u_int32_t prob;
+ uint32_t qid;
+ uint32_t pqid;
+ uint16_t dnpipe;
+ uint16_t dnrpipe;
+ uint32_t free_flags;
+ uint32_t nr;
+ uint32_t prob;
uid_t cuid;
pid_t cpid;
@@ -126,49 +127,49 @@ struct pfctl_rule {
uint64_t states_tot;
uint64_t src_nodes;
- u_int16_t return_icmp;
- u_int16_t return_icmp6;
- u_int16_t max_mss;
- u_int16_t tag;
- u_int16_t match_tag;
- u_int16_t scrub_flags;
+ uint16_t return_icmp;
+ uint16_t return_icmp6;
+ uint16_t max_mss;
+ uint16_t tag;
+ uint16_t match_tag;
+ uint16_t scrub_flags;
struct pf_rule_uid uid;
struct pf_rule_gid gid;
- u_int32_t rule_flag;
- u_int8_t action;
- u_int8_t direction;
- u_int8_t log;
- u_int8_t logif;
- u_int8_t quick;
- u_int8_t ifnot;
- u_int8_t match_tag_not;
- u_int8_t natpass;
-
- u_int8_t keep_state;
+ uint32_t rule_flag;
+ uint8_t action;
+ uint8_t direction;
+ uint8_t log;
+ uint8_t logif;
+ uint8_t quick;
+ uint8_t ifnot;
+ uint8_t match_tag_not;
+ uint8_t natpass;
+
+ uint8_t keep_state;
sa_family_t af;
- u_int8_t proto;
- u_int8_t type;
- u_int8_t code;
- u_int8_t flags;
- u_int8_t flagset;
- u_int8_t min_ttl;
- u_int8_t allow_opts;
- u_int8_t rt;
- u_int8_t return_ttl;
- u_int8_t tos;
- u_int8_t set_tos;
- u_int8_t anchor_relative;
- u_int8_t anchor_wildcard;
-
- u_int8_t flush;
- u_int8_t prio;
- u_int8_t set_prio[2];
+ uint8_t proto;
+ uint8_t type;
+ uint8_t code;
+ uint8_t flags;
+ uint8_t flagset;
+ uint8_t min_ttl;
+ uint8_t allow_opts;
+ uint8_t rt;
+ uint8_t return_ttl;
+ uint8_t tos;
+ uint8_t set_tos;
+ uint8_t anchor_relative;
+ uint8_t anchor_wildcard;
+
+ uint8_t flush;
+ uint8_t prio;
+ uint8_t set_prio[2];
struct {
struct pf_addr addr;
- u_int16_t port;
+ uint16_t port;
} divert;
};
@@ -180,13 +181,13 @@ struct pfctl_ruleset {
struct {
struct pfctl_rulequeue *ptr;
struct pfctl_rule **ptr_array;
- u_int32_t rcount;
- u_int32_t ticket;
+ uint32_t rcount;
+ uint32_t ticket;
int open;
} active, inactive;
} rules[PF_RULESET_MAX];
struct pfctl_anchor *anchor;
- u_int32_t tticket;
+ uint32_t tticket;
int tables;
int topen;
};
@@ -290,15 +291,15 @@ struct pfctl_syncookies {
struct pfctl_status* pfctl_get_status(int dev);
void pfctl_free_status(struct pfctl_status *status);
-int pfctl_get_rule(int dev, u_int32_t nr, u_int32_t ticket,
- const char *anchor, u_int32_t ruleset, struct pfctl_rule *rule,
+int pfctl_get_rule(int dev, uint32_t nr, uint32_t ticket,
+ const char *anchor, uint32_t ruleset, struct pfctl_rule *rule,
char *anchor_call);
-int pfctl_get_clear_rule(int dev, u_int32_t nr, u_int32_t ticket,
- const char *anchor, u_int32_t ruleset, struct pfctl_rule *rule,
+int pfctl_get_clear_rule(int dev, uint32_t nr, uint32_t ticket,
+ const char *anchor, uint32_t ruleset, struct pfctl_rule *rule,
char *anchor_call, bool clear);
int pfctl_add_rule(int dev, const struct pfctl_rule *r,
- const char *anchor, const char *anchor_call, u_int32_t ticket,
- u_int32_t pool_ticket);
+ const char *anchor, const char *anchor_call, uint32_t ticket,
+ uint32_t pool_ticket);
int pfctl_set_keepcounters(int dev, bool keep);
int pfctl_get_states(int dev, struct pfctl_states *states);
void pfctl_free_states(struct pfctl_states *states);
diff --git a/lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/branch.json b/lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/branch.json
index a9943eeb8d6b..4ceb67a0db21 100644
--- a/lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/branch.json
+++ b/lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/branch.json
@@ -19,5 +19,10 @@
"EventName": "bp_de_redirect",
"EventCode": "0x91",
"BriefDescription": "Decoder Overrides Existing Branch Prediction (speculative)."
+ },
+ {
+ "EventName": "bp_l1_tlb_fetch_hit",
+ "EventCode": "0x94",
+ "BriefDescription": "The number of instruction fetches that hit in the L1 ITLB."
}
]
diff --git a/lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/cache.json b/lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/cache.json
index 404d4c569c01..0d46cb82bd52 100644
--- a/lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/cache.json
+++ b/lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/cache.json
@@ -38,31 +38,31 @@
"EventName": "ic_fetch_stall.ic_stall_any",
"EventCode": "0x87",
"BriefDescription": "Instruction Pipe Stall. IC pipe was stalled during this clock cycle for any reason (nothing valid in pipe ICM1).",
- "UMask": "0x4"
+ "UMask": "0x04"
},
{
"EventName": "ic_fetch_stall.ic_stall_dq_empty",
"EventCode": "0x87",
"BriefDescription": "Instruction Pipe Stall. IC pipe was stalled during this clock cycle (including IC to OC fetches) due to DQ empty.",
- "UMask": "0x2"
+ "UMask": "0x02"
},
{
"EventName": "ic_fetch_stall.ic_stall_back_pressure",
"EventCode": "0x87",
"BriefDescription": "Instruction Pipe Stall. IC pipe was stalled during this clock cycle (including IC to OC fetches) due to back-pressure.",
- "UMask": "0x1"
+ "UMask": "0x01"
},
{
"EventName": "ic_cache_inval.l2_invalidating_probe",
"EventCode": "0x8c",
"BriefDescription": "IC line invalidated due to L2 invalidating probe (external or LS). The number of instruction cache lines invalidated. A non-SMC event is CMC (cross modifying code), either from the other thread of the core or another core.",
- "UMask": "0x2"
+ "UMask": "0x02"
},
{
"EventName": "ic_cache_inval.fill_invalidated",
"EventCode": "0x8c",
"BriefDescription": "IC line invalidated due to overwriting fill response. The number of instruction cache lines invalidated. A non-SMC event is CMC (cross modifying code), either from the other thread of the core or another core.",
- "UMask": "0x1"
+ "UMask": "0x01"
},
{
"EventName": "bp_tlb_rel",
@@ -97,25 +97,30 @@
"EventName": "l2_request_g1.change_to_x",
"EventCode": "0x60",
"BriefDescription": "All L2 Cache Requests (Breakdown 1 - Common). Data cache state change requests. Request change to writable, check L2 for current state.",
- "UMask": "0x8"
+ "UMask": "0x08"
},
{
"EventName": "l2_request_g1.prefetch_l2_cmd",
"EventCode": "0x60",
"BriefDescription": "All L2 Cache Requests (Breakdown 1 - Common). PrefetchL2Cmd.",
- "UMask": "0x4"
+ "UMask": "0x04"
},
{
"EventName": "l2_request_g1.l2_hw_pf",
"EventCode": "0x60",
"BriefDescription": "All L2 Cache Requests (Breakdown 1 - Common). L2 Prefetcher. All prefetches accepted by L2 pipeline, hit or miss. Types of PF and L2 hit/miss broken out in a separate perfmon event.",
- "UMask": "0x2"
+ "UMask": "0x02"
},
{
"EventName": "l2_request_g1.group2",
"EventCode": "0x60",
"BriefDescription": "Miscellaneous events covered in more detail by l2_request_g2 (PMCx061).",
- "UMask": "0x1"
+ "UMask": "0x01"
+ },
+ {
+ "EventName": "l2_request_g1.all_no_prefetch",
+ "EventCode": "0x60",
+ "UMask": "0xf9"
},
{
"EventName": "l2_request_g2.group1",
@@ -145,31 +150,31 @@
"EventName": "l2_request_g2.ic_rd_sized_nc",
"EventCode": "0x61",
"BriefDescription": "All L2 Cache Requests (Breakdown 2 - Rare). Instruction cache read sized non-cacheable.",
- "UMask": "0x8"
+ "UMask": "0x08"
},
{
"EventName": "l2_request_g2.smc_inval",
"EventCode": "0x61",
"BriefDescription": "All L2 Cache Requests (Breakdown 2 - Rare). Self-modifying code invalidates.",
- "UMask": "0x4"
+ "UMask": "0x04"
},
{
"EventName": "l2_request_g2.bus_locks_originator",
"EventCode": "0x61",
"BriefDescription": "All L2 Cache Requests (Breakdown 2 - Rare). Bus locks.",
- "UMask": "0x2"
+ "UMask": "0x02"
},
{
"EventName": "l2_request_g2.bus_locks_responses",
"EventCode": "0x61",
"BriefDescription": "All L2 Cache Requests (Breakdown 2 - Rare). Bus lock response.",
- "UMask": "0x1"
+ "UMask": "0x01"
},
{
"EventName": "l2_latency.l2_cycles_waiting_on_fills",
"EventCode": "0x62",
"BriefDescription": "Total cycles spent waiting for L2 fills to complete from L3 or memory, divided by four. Event counts are for both threads. To calculate average latency, the number of fills from both threads must be used.",
- "UMask": "0x1"
+ "UMask": "0x01"
},
{
"EventName": "l2_wcb_req.wcb_write",
@@ -187,13 +192,13 @@
"EventName": "l2_wcb_req.zero_byte_store",
"EventCode": "0x63",
"BriefDescription": "LS to L2 WCB zero byte store requests. LS (Load/Store unit) to L2 WCB (Write Combining Buffer) zero byte store requests.",
- "UMask": "0x4"
+ "UMask": "0x04"
},
{
"EventName": "l2_wcb_req.cl_zero",
"EventCode": "0x63",
"BriefDescription": "LS to L2 WCB cache line zeroing requests. LS (Load/Store unit) to L2 WCB (Write Combining Buffer) cache line zeroing requests.",
- "UMask": "0x1"
+ "UMask": "0x01"
},
{
"EventName": "l2_cache_req_stat.ls_rd_blk_cs",
@@ -223,31 +228,67 @@
"EventName": "l2_cache_req_stat.ls_rd_blk_c",
"EventCode": "0x64",
"BriefDescription": "Core to L2 cacheable request access status (not including L2 Prefetch). Data cache request miss in L2 (all types).",
- "UMask": "0x8"
+ "UMask": "0x08"
},
{
"EventName": "l2_cache_req_stat.ic_fill_hit_x",
"EventCode": "0x64",
"BriefDescription": "Core to L2 cacheable request access status (not including L2 Prefetch). Instruction cache hit modifiable line in L2.",
- "UMask": "0x4"
+ "UMask": "0x04"
},
{
"EventName": "l2_cache_req_stat.ic_fill_hit_s",
"EventCode": "0x64",
"BriefDescription": "Core to L2 cacheable request access status (not including L2 Prefetch). Instruction cache hit clean line in L2.",
- "UMask": "0x2"
+ "UMask": "0x02"
},
{
"EventName": "l2_cache_req_stat.ic_fill_miss",
"EventCode": "0x64",
"BriefDescription": "Core to L2 cacheable request access status (not including L2 Prefetch). Instruction cache request miss in L2.",
- "UMask": "0x1"
+ "UMask": "0x01"
+ },
+ {
+ "EventName": "l2_cache_req_stat.ic_access_in_l2",
+ "EventCode": "0x64",
+ "BriefDescription": "Core to L2 cacheable request access status (not including L2 Prefetch). Instruction cache requests in L2.",
+ "UMask": "0x07"
+ },
+ {
+ "EventName": "l2_cache_req_stat.ic_dc_miss_in_l2",
+ "EventCode": "0x64",
+ "BriefDescription": "Core to L2 cacheable request access status (not including L2 Prefetch). Instruction cache request miss in L2 and Data cache request miss in L2 (all types).",
+ "UMask": "0x09"
+ },
+ {
+ "EventName": "l2_cache_req_stat.ic_dc_hit_in_l2",
+ "EventCode": "0x64",
+ "BriefDescription": "Core to L2 cacheable request access status (not including L2 Prefetch). Instruction cache request hit in L2 and Data cache request hit in L2 (all types).",
+ "UMask": "0xf6"
},
{
"EventName": "l2_fill_pending.l2_fill_busy",
"EventCode": "0x6d",
"BriefDescription": "Cycles with fill pending from L2. Total cycles spent with one or more fill requests in flight from L2.",
- "UMask": "0x1"
+ "UMask": "0x01"
+ },
+ {
+ "EventName": "l2_pf_hit_l2",
+ "EventCode": "0x70",
+ "BriefDescription": "L2 prefetch hit in L2. Use l2_cache_hits_from_l2_hwpf instead.",
+ "UMask": "0xff"
+ },
+ {
+ "EventName": "l2_pf_miss_l2_hit_l3",
+ "EventCode": "0x71",
+ "BriefDescription": "L2 prefetcher hits in L3. Counts all L2 prefetches accepted by the L2 pipeline which miss the L2 cache and hit the L3.",
+ "UMask": "0xff"
+ },
+ {
+ "EventName": "l2_pf_miss_l2_l3",
+ "EventCode": "0x72",
+ "BriefDescription": "L2 prefetcher misses in L3. All L2 prefetches accepted by the L2 pipeline which miss the L2 and the L3 caches.",
+ "UMask": "0xff"
},
{
"EventName": "l3_request_g1.caching_l3_cache_accesses",
diff --git a/lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/core.json b/lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/core.json
index 7e1aa8273935..4dceeabc4a9f 100644
--- a/lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/core.json
+++ b/lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/core.json
@@ -61,28 +61,28 @@
{
"EventName": "ex_ret_brn_ind_misp",
"EventCode": "0xca",
- "BriefDescription": "Retired Indirect Branch Instructions Mispredicted.",
+ "BriefDescription": "Retired Indirect Branch Instructions Mispredicted."
},
{
"EventName": "ex_ret_mmx_fp_instr.sse_instr",
"EventCode": "0xcb",
"BriefDescription": "SSE instructions (SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4A, SSE41, SSE42, AVX).",
"PublicDescription": "The number of MMX, SSE or x87 instructions retired. The UnitMask allows the selection of the individual classes of instructions as given in the table. Each increment represents one complete instruction. Since this event includes non-numeric instructions it is not suitable for measuring MFLOPS. SSE instructions (SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4A, SSE41, SSE42, AVX).",
- "UMask": "0x4"
+ "UMask": "0x04"
},
{
"EventName": "ex_ret_mmx_fp_instr.mmx_instr",
"EventCode": "0xcb",
"BriefDescription": "MMX instructions.",
"PublicDescription": "The number of MMX, SSE or x87 instructions retired. The UnitMask allows the selection of the individual classes of instructions as given in the table. Each increment represents one complete instruction. Since this event includes non-numeric instructions it is not suitable for measuring MFLOPS. MMX instructions.",
- "UMask": "0x2"
+ "UMask": "0x02"
},
{
"EventName": "ex_ret_mmx_fp_instr.x87_instr",
"EventCode": "0xcb",
"BriefDescription": "x87 instructions.",
"PublicDescription": "The number of MMX, SSE or x87 instructions retired. The UnitMask allows the selection of the individual classes of instructions as given in the table. Each increment represents one complete instruction. Since this event includes non-numeric instructions it is not suitable for measuring MFLOPS. x87 instructions.",
- "UMask": "0x1"
+ "UMask": "0x01"
},
{
"EventName": "ex_ret_cond",
@@ -103,19 +103,19 @@
"EventName": "ex_tagged_ibs_ops.ibs_count_rollover",
"EventCode": "0x1cf",
"BriefDescription": "Tagged IBS Ops. Number of times an op could not be tagged by IBS because of a previous tagged op that has not retired.",
- "UMask": "0x4"
+ "UMask": "0x04"
},
{
"EventName": "ex_tagged_ibs_ops.ibs_tagged_ops_ret",
"EventCode": "0x1cf",
"BriefDescription": "Tagged IBS Ops. Number of Ops tagged by IBS that retired.",
- "UMask": "0x2"
+ "UMask": "0x02"
},
{
"EventName": "ex_tagged_ibs_ops.ibs_tagged_ops",
"EventCode": "0x1cf",
"BriefDescription": "Tagged IBS Ops. Number of Ops tagged by IBS.",
- "UMask": "0x1"
+ "UMask": "0x01"
},
{
"EventName": "ex_ret_fus_brnch_inst",
diff --git a/lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/data-fabric.json b/lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/data-fabric.json
index 6f138730df4f..40271df40015 100644
--- a/lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/data-fabric.json
+++ b/lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/data-fabric.json
@@ -1,2668 +1,98 @@
-[
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node0.anydram",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Any DRAM transaction",
- "UMask": "0x0F"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node1.anydram",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Any DRAM transaction",
- "UMask": "0x2F"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node2.anydram",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Any DRAM transaction",
- "UMask": "0x4F"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node3.anydram",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Any DRAM transaction",
- "UMask": "0x6F"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node4.anydram",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Any DRAM transaction",
- "UMask": "0x8F"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node5.anydram",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Any DRAM transaction",
- "UMask": "0xAF"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node6.anydram",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Any DRAM transaction",
- "UMask": "0xCF"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node7.anydram",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Any DRAM transaction",
- "UMask": "0xEF"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node0.wrsizedfullzero",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered WrSizedFullZero",
- "UMask": "0x0E"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node1.wrsizedfullzero",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered WrSizedFullZero",
- "UMask": "0x2E"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node2.wrsizedfullzero",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered WrSizedFullZero",
- "UMask": "0x4E"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node3.wrsizedfullzero",
- "EventCode": "0x8E",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered WrSizedFullZero",
- "UMask": "0x6E"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node4.wrsizedfullzero",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered WrSizedFullZero",
- "UMask": "0x8E"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node5.wrsizedfullzero",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered WrSizedFullZero",
- "UMask": "0xAE"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node6.wrsizedfullzero",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered WrSizedFullZero",
- "UMask": "0xCE"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node7.wrsizedfullzero",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered WrSizedFullZero",
- "UMask": "0xEE"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node0.wrsizedfullnc",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullnc",
- "UMask": "0x0D"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node1.wrsizedfullnc",
- "EventCode": "0x8A",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullnc",
- "UMask": "0x2D"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node2.wrsizedfullnc",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullnc",
- "UMask": "0x4D"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node3.wrsizedfullnc",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullnc",
- "UMask": "0x6D"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node4.wrsizedfullnc",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullnc",
- "UMask": "0x8D"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node5.wrsizedfullnc",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullnc",
- "UMask": "0xAD"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node6.wrsizedfullnc",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullnc",
- "UMask": "0xCD"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node7.wrsizedfullnc",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullnc",
- "UMask": "0xED"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node0.wrsized",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsized",
- "UMask": "0x0C"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node1.wrsized",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsized",
- "UMask": "0x2C"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node2.wrsized",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsized",
- "UMask": "0x4C"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node3.wrsized",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsized",
- "UMask": "0x6C"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node4.wrsized",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsized",
- "UMask": "0x8C"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node5.wrsized",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsized",
- "UMask": "0xAC"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node6.wrsized",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsized",
- "UMask": "0xCC"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node7.wrsized",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsized",
- "UMask": "0xEC"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node0.wrsizedfullzero",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullzero",
- "UMask": "0x0B"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node1.wrsizedfullzero",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullzero",
- "UMask": "0x2B"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node2.wrsizedfullzero",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullzero",
- "UMask": "0x4B"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node3.wrsizedfullzero",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullzero",
- "UMask": "0x6B"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node4.wrsizedfullzero",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullzero",
- "UMask": "0x8B"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node5.wrsizedfullzero",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullzero",
- "UMask": "0xAB"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node6.wrsizedfullzero",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullzero",
- "UMask": "0xCB"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node7.wrsizedfullzero",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullzero",
- "UMask": "0xEB"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node0.wrsizedfullnc",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullnc",
- "UMask": "0x0A"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node1.wrsizedfullnc",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullnc",
- "UMask": "0x2A"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node2.wrsizedfullnc",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullnc",
- "UMask": "0x4A"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node3.wrsizedfullnc",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullnc",
- "UMask": "0x6A"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node4.wrsizedfullnc",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullnc",
- "UMask": "0x8A"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node5.wrsizedfullnc",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullnc",
- "UMask": "0xAA"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node6.wrsizedfullnc",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullnc",
- "UMask": "0xCA"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node7.wrsizedfullnc",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullnc",
- "UMask": "0xEA"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node0.wrsized",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsized",
- "UMask": "0x09"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node1.wrsized",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsized",
- "UMask": "0x29"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node2.wrsized",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsized",
- "UMask": "0x49"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node3.wrsized",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsized",
- "UMask": "0x69"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node4.wrsized",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsized",
- "UMask": "0x89"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node5.wrsized",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsized",
- "UMask": "0xA9"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node6.wrsized",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsized",
- "UMask": "0xC9"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node7.wrsized",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsized",
- "UMask": "0xE9"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node0.rdsizednc",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdsizednc",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node1.rdsizednc",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdsizednc",
- "UMask": "0x28"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node2.rdsizednc",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdsizednc",
- "UMask": "0x48"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node3.rdsizednc",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdsizednc",
- "UMask": "0x68"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node4.rdsizednc",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdsizednc",
- "UMask": "0x88"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node5.rdsizednc",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdsizednc",
- "UMask": "0xA8"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node6.rdsizednc",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdsizednc",
- "UMask": "0xC8"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node7.rdsizednc",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdsizednc",
- "UMask": "0xE8"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node0.rdsized",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdsized",
- "UMask": "0x07"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node1.rdsized",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdsized",
- "UMask": "0x27"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node2.rdsized",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdsized",
- "UMask": "0x47"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node3.rdsized",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdsized",
- "UMask": "0x67"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node4.rdsized",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdsized",
- "UMask": "0x87"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node5.rdsized",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdsized",
- "UMask": "0xA7"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node6.rdsized",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdsized",
- "UMask": "0xC7"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node7.rdsized",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdsized",
- "UMask": "0xE7"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node0.specdramrd",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered specdramrd",
- "UMask": "0x06"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node1.specdramrd",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered specdramrd",
- "UMask": "0x26"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node2.specdramrd",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered specdramrd",
- "UMask": "0x46"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node3.specdramrd",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered specdramrd",
- "UMask": "0x66"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node4.specdramrd",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered specdramrd",
- "UMask": "0x86"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node5.specdramrd",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered specdramrd",
- "UMask": "0xA6"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node6.specdramrd",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered specdramrd",
- "UMask": "0xC6"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node7.specdramrd",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered specdramrd",
- "UMask": "0xE6"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node0.anyrdblk",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered anyrdblk",
- "UMask": "0x05"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node1.anyrdblk",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered anyrdblk",
- "UMask": "0x25"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node2.anyrdblk",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered anyrdblk",
- "UMask": "0x45"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node3.anyrdblk",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered anyrdblk",
- "UMask": "0x65"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node4.anyrdblk",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered anyrdblk",
- "UMask": "0x85"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node5.anyrdblk",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered anyrdblk",
- "UMask": "0xA5"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node6.anyrdblk",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered anyrdblk",
- "UMask": "0xC5"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node7.anyrdblk",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered anyrdblk",
- "UMask": "0xE5"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node0.rdvlkc",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlkc",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node1.rdvlkc",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlkc",
- "UMask": "0x24"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node2.rdvlkc",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlkc",
- "UMask": "0x44"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node3.rdvlkc",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlkc",
- "UMask": "0x64"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node4.rdvlkc",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlkc",
- "UMask": "0x84"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node5.rdvlkc",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlkc",
- "UMask": "0xA4"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node6.rdvlkc",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlkc",
- "UMask": "0xC4"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node7.rdvlkc",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlkc",
- "UMask": "0xE4"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node0.rdvlkx",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlkx",
- "UMask": "0x03"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node1.rdvlkx",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlkx",
- "UMask": "0x23"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node2.rdvlkx",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlkx",
- "UMask": "0x43"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node3.rdvlkx",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlkx",
- "UMask": "0x63"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node4.rdvlkx",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlkx",
- "UMask": "0x83"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node5.rdvlkx",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlkx",
- "UMask": "0xA3"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node6.rdvlkx",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlkx",
- "UMask": "0xC3"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node7.rdvlkx",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlkx",
- "UMask": "0xE3"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node0.rdvlks",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlks",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node1.rdvlks",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlks",
- "UMask": "0x22"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node2.rdvlks",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlks",
- "UMask": "0x42"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node3.rdvlks",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlks",
- "UMask": "0x62"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node4.rdvlks",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlks",
- "UMask": "0x82"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node5.rdvlks",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlks",
- "UMask": "0xA2"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node6.rdvlks",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlks",
- "UMask": "0xC2"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node7.rdvlks",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlks",
- "UMask": "0xE2"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node0.rdvlkl",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlkl",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node1.rdvlkl",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlkl",
- "UMask": "0x21"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node2.rdvlkl",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlkl",
- "UMask": "0x41"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node3.rdvlkl",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlkl",
- "UMask": "0x61"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node4.rdvlkl",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlkl",
- "UMask": "0x81"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node5.rdvlkl",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlkl",
- "UMask": "0xA1"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node6.rdvlkl",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlkl",
- "UMask": "0xC1"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqa.Node7.rdvlkl",
- "EventCode": "0x8B",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdvlkl",
- "UMask": "0xE1"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node0.chgtox",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered chgtox",
- "UMask": "0x0E"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node1.chgtox",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered chgtox",
- "UMask": "0x2E"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node2.chgtox",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered chgtox",
- "UMask": "0x4E"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node3.chgtox",
- "EventCode": "0x8E",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered chgtox",
- "UMask": "0x6E"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node4.chgtox",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered chgtox",
- "UMask": "0x8E"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node5.chgtox",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered chgtox",
- "UMask": "0xAE"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node6.chgtox",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered chgtox",
- "UMask": "0xCE"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node7.chgtox",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered chgtox",
- "UMask": "0xEE"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node0.vicblkfull.",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkfull.",
- "UMask": "0x0D"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node1.vicblkfull.",
- "EventCode": "0x8A",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkfull.",
- "UMask": "0x2D"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node2.vicblkfull.",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkfull.",
- "UMask": "0x4D"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node3.vicblkfull.",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkfull.",
- "UMask": "0x6D"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node4.vicblkfull.",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkfull.",
- "UMask": "0x8D"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node5.vicblkfull.",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkfull.",
- "UMask": "0xAD"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node6.vicblkfull.",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkfull.",
- "UMask": "0xCD"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node7.vicblkfull.",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkfull.",
- "UMask": "0xED"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node0.wbinvblkall",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wbinvblkall",
- "UMask": "0x0C"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node1.wbinvblkall",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wbinvblkall",
- "UMask": "0x2C"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node2.wbinvblkall",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wbinvblkall",
- "UMask": "0x4C"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node3.wbinvblkall",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wbinvblkall",
- "UMask": "0x6C"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node4.wbinvblkall",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wbinvblkall",
- "UMask": "0x8C"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node5.wbinvblkall",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wbinvblkall",
- "UMask": "0xAC"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node6.wbinvblkall",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wbinvblkall",
- "UMask": "0xCC"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node7.wbinvblkall",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wbinvblkall",
- "UMask": "0xEC"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node0.vicblkfullzero",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkfullzero",
- "UMask": "0x0B"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node1.vicblkfullzero",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkfullzero",
- "UMask": "0x2B"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node2.vicblkfullzero",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkfullzero",
- "UMask": "0x4B"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node3.vicblkfullzero",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkfullzero",
- "UMask": "0x6B"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node4.vicblkfullzero",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkfullzero",
- "UMask": "0x8B"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node5.vicblkfullzero",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkfullzero",
- "UMask": "0xAB"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node6.vicblkfullzero",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkfullzero",
- "UMask": "0xCB"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node7.vicblkfullzero",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkfullzero",
- "UMask": "0xEB"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node0.vicblkfull.",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkfull.",
- "UMask": "0x0A"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node1.vicblkfull.",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkfull.",
- "UMask": "0x2A"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node2.vicblkfull.",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkfull.",
- "UMask": "0x4A"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node3.vicblkfull.",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkfull.",
- "UMask": "0x6A"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node4.vicblkfull.",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkfull.",
- "UMask": "0x8A"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node5.vicblkfull.",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkfull.",
- "UMask": "0xAA"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node6.vicblkfull.",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkfull.",
- "UMask": "0xCA"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node7.vicblkfull.",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkfull.",
- "UMask": "0xEA"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node0.vicblkcln",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkcln",
- "UMask": "0x09"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node1.vicblkcln",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkcln",
- "UMask": "0x29"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node2.vicblkcln",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkcln",
- "UMask": "0x49"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node3.vicblkcln",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkcln",
- "UMask": "0x69"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node4.vicblkcln",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkcln",
- "UMask": "0x89"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node5.vicblkcln",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkcln",
- "UMask": "0xA9"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node6.vicblkcln",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkcln",
- "UMask": "0xC9"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node7.vicblkcln",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered vicblkcln",
- "UMask": "0xE9"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node0.anyiorequest.",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered anyiorequest.",
- "UMask": "0x07"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node1.anyiorequest.",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered anyiorequest.",
- "UMask": "0x27"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node2.anyiorequest.",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered anyiorequest.",
- "UMask": "0x47"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node3.anyiorequest.",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered anyiorequest.",
- "UMask": "0x67"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node4.anyiorequest.",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered anyiorequest.",
- "UMask": "0x87"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node5.anyiorequest.",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered anyiorequest.",
- "UMask": "0xA7"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node6.anyiorequest.",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered anyiorequest.",
- "UMask": "0xC7"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node7.anyiorequest.",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered anyiorequest.",
- "UMask": "0xE7"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node0.anywrsized",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered anywrsized",
- "UMask": "0x06"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node1.anywrsized",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered anywrsized",
- "UMask": "0x26"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node2.anywrsized",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered anywrsized",
- "UMask": "0x46"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node3.anywrsized",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered anywrsized",
- "UMask": "0x66"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node4.anywrsized",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered anywrsized",
- "UMask": "0x86"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node5.anywrsized",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered anywrsized",
- "UMask": "0xA6"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node6.anywrsized",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered anywrsized",
- "UMask": "0xC6"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node7.anywrsized",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered anywrsized",
- "UMask": "0xE6"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node0.wrsizedfullnc",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullnc",
- "UMask": "0x05"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node1.wrsizedfullnc",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullnc",
- "UMask": "0x25"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node2.wrsizedfullnc",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullnc",
- "UMask": "0x45"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node3.wrsizedfullnc",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullnc",
- "UMask": "0x65"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node4.wrsizedfullnc",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullnc",
- "UMask": "0x85"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node5.wrsizedfullnc",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullnc",
- "UMask": "0xA5"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node6.wrsizedfullnc",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullnc",
- "UMask": "0xC5"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node7.wrsizedfullnc",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullnc",
- "UMask": "0xE5"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node0.wrsizednc",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizednc",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node1.wrsizednc",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizednc",
- "UMask": "0x24"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node2.wrsizednc",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizednc",
- "UMask": "0x44"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node3.wrsizednc",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizednc",
- "UMask": "0x64"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node4.wrsizednc",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizednc",
- "UMask": "0x84"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node5.wrsizednc",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizednc",
- "UMask": "0xA4"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node6.wrsizednc",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizednc",
- "UMask": "0xC4"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node7.wrsizednc",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizednc",
- "UMask": "0xE4"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node0.wrsizedfullncposted",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullncposted",
- "UMask": "0x03"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node1.wrsizedfullncposted",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullncposted",
- "UMask": "0x23"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node2.wrsizedfullncposted",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullncposted",
- "UMask": "0x43"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node3.wrsizedfullncposted",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullncposted",
- "UMask": "0x63"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node4.wrsizedfullncposted",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullncposted",
- "UMask": "0x83"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node5.wrsizedfullncposted",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullncposted",
- "UMask": "0xA3"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node6.wrsizedfullncposted",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullncposted",
- "UMask": "0xC3"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node7.wrsizedfullncposted",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedfullncposted",
- "UMask": "0xE3"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node0.wrsizedncposted",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedncposted",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node1.wrsizedncposted",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedncposted",
- "UMask": "0x22"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node2.wrsizedncposted",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedncposted",
- "UMask": "0x42"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node3.wrsizedncposted",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedncposted",
- "UMask": "0x62"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node4.wrsizedncposted",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedncposted",
- "UMask": "0x82"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node5.wrsizedncposted",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedncposted",
- "UMask": "0xA2"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node6.wrsizedncposted",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedncposted",
- "UMask": "0xC2"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node7.wrsizedncposted",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered wrsizedncposted",
- "UMask": "0xE2"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node0.rdsized",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdsized",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node1.rdsized",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdsized",
- "UMask": "0x21"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node2.rdsized",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdsized",
- "UMask": "0x41"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node3.rdsized",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdsized",
- "UMask": "0x61"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node4.rdsized",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdsized",
- "UMask": "0x81"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node5.rdsized",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdsized",
- "UMask": "0xA1"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node6.rdsized",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdsized",
- "UMask": "0xC1"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqb.Node7.rdsized",
- "EventCode": "0x8c",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Ordered rdsized",
- "UMask": "0xE1"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqc.apicaccess",
- "EventCode": "0x08D",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Type C (PIE Requests)APIC access",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqc.apicucodeaccess",
- "EventCode": "0x08D",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Type C (PIE Requests)APIC ucode access",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqc.fasttprwrite",
- "EventCode": "0x08D",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Type C (PIE Requests)Fast TPR write",
- "UMask": "0x03"
- },
- {
- "EventName": "df_ccm_reqc.anybuslockrequest",
- "EventCode": "0x08D",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF CCM Request Type C (PIE Requests)APIC access Any Bus Lock request",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node0.masterabort",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) masterabort",
- "UMask": "0x0C"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node1.masterabort",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) masterabort",
- "UMask": "0x2C"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node2.masterabort",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) masterabort",
- "UMask": "0x4C"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node3.masterabort",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) masterabort",
- "UMask": "0x6C"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node4.masterabort",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) masterabort",
- "UMask": "0x8C"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node5.masterabort",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) masterabort",
- "UMask": "0xAC"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node6.masterabort",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) masterabort",
- "UMask": "0xCC"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node7.masterabort",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) masterabort",
- "UMask": "0xEC"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node0.ios_resp",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) ios_resp",
- "UMask": "0x0B"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node1.ios_resp",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) ios_resp",
- "UMask": "0x2B"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node2.ios_resp",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) ios_resp",
- "UMask": "0x4B"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node3.ios_resp",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) ios_resp",
- "UMask": "0x6B"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node4.ios_resp",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) ios_resp",
- "UMask": "0x8B"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node5.ios_resp",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) ios_resp",
- "UMask": "0xAB"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node6.ios_resp",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) ios_resp",
- "UMask": "0xCB"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node7.ios_resp",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) ios_resp",
- "UMask": "0xEB"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node0.flush",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) flush",
- "UMask": "0x0A"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node1.flush",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) flush",
- "UMask": "0x2A"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node2.flush",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) flush",
- "UMask": "0x4A"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node3.flush",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) flush",
- "UMask": "0x6A"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node4.flush",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) flush",
- "UMask": "0x8A"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node5.flush",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) flush",
- "UMask": "0xAA"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node6.flush",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) flush",
- "UMask": "0xCA"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node7.flush",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) flush",
- "UMask": "0xEA"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node0.fence",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) fence",
- "UMask": "0x09"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node1.fence",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) fence",
- "UMask": "0x29"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node2.fence",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) fence",
- "UMask": "0x49"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node3.fence",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) fence",
- "UMask": "0x69"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node4.fence",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) fence",
- "UMask": "0x89"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node5.fence",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) fence",
- "UMask": "0xA9"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node6.fence",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) fence",
- "UMask": "0xC9"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node7.fence",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) fence",
- "UMask": "0xE9"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node0.anydramtransaction",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anydramtransaction",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node1.anydramtransaction",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anydramtransaction",
- "UMask": "0x28"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node2.anydramtransaction",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anydramtransaction",
- "UMask": "0x48"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node3.anydramtransaction",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anydramtransaction",
- "UMask": "0x68"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node4.anydramtransaction",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anydramtransaction",
- "UMask": "0x88"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node5.anydramtransaction",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anydramtransaction",
- "UMask": "0xA8"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node6.anydramtransaction",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anydramtransaction",
- "UMask": "0xC8"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node7.anydramtransaction",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anydramtransaction",
- "UMask": "0xE8"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node0.anyatomic",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anyatomic",
- "UMask": "0x07"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node1.anyatomic",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anyatomic",
- "UMask": "0x27"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node2.anyatomic",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anyatomic",
- "UMask": "0x47"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node3.anyatomic",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anyatomic",
- "UMask": "0x67"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node4.anyatomic",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anyatomic",
- "UMask": "0x87"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node5.anyatomic",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anyatomic",
- "UMask": "0xA7"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node6.anyatomic",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anyatomic",
- "UMask": "0xC7"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node7.anyatomic",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anyatomic",
- "UMask": "0xE7"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node0.anywrsized=64b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized=64b",
- "UMask": "0x06"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node1.anywrsized=64b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized=64b",
- "UMask": "0x26"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node2.anywrsized=64b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized=64b",
- "UMask": "0x46"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node3.anywrsized=64b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized=64b",
- "UMask": "0x66"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node4.anywrsized=64b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized=64b",
- "UMask": "0x86"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node5.anywrsized=64b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized=64b",
- "UMask": "0xA6"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node6.anywrsized=64b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized=64b",
- "UMask": "0xC6"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node7.anywrsized=64b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized=64b",
- "UMask": "0xE6"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node0.anywrsized>32band<64b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized>32band<64b",
- "UMask": "0x05"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node1.anywrsized>32band<64b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized>32band<64b",
- "UMask": "0x25"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node2.anywrsized>32band<64b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized>32band<64b",
- "UMask": "0x45"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node3.anywrsized>32band<64b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized>32band<64b",
- "UMask": "0x65"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node4.anywrsized>32band<64b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized>32band<64b",
- "UMask": "0x85"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node5.anywrsized>32band<64b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized>32band<64b",
- "UMask": "0xA5"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node6.anywrsized>32band<64b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized>32band<64b",
- "UMask": "0xC5"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node7.anywrsized>32band<64b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized>32band<64b",
- "UMask": "0xE5"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node0.anywrsized=32b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized=32b",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node1.anywrsized=32b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized=32b",
- "UMask": "0x24"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node2.anywrsized=32b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized=32b",
- "UMask": "0x44"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node3.anywrsized=32b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized=32b",
- "UMask": "0x64"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node4.anywrsized=32b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized=32b",
- "UMask": "0x84"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node5.anywrsized=32b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized=32b",
- "UMask": "0xA4"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node6.anywrsized=32b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized=32b",
- "UMask": "0xC4"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node7.anywrsized=32b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized=32b",
- "UMask": "0xE4"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node0.anywrsized<32b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized<32b",
- "UMask": "0x03"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node1.anywrsized<32b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized<32b",
- "UMask": "0x23"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node2.anywrsized<32b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized<32b",
- "UMask": "0x43"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node3.anywrsized<32b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized<32b",
- "UMask": "0x63"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node4.anywrsized<32b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized<32b",
- "UMask": "0x83"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node5.anywrsized<32b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized<32b",
- "UMask": "0xA3"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node6.anywrsized<32b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized<32b",
- "UMask": "0xC3"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node7.anywrsized<32b",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anywrsized<32b",
- "UMask": "0xE3"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node0.anyrdsized",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anyrdsized",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node1.anyrdsized",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anyrdsized",
- "UMask": "0x22"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node2.anyrdsized",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anyrdsized",
- "UMask": "0x42"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node3.anyrdsized",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anyrdsized",
- "UMask": "0x62"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node4.anyrdsized",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anyrdsized",
- "UMask": "0x82"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node5.anyrdsized",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anyrdsized",
- "UMask": "0xA2"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node6.anyrdsized",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anyrdsized",
- "UMask": "0xC2"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node7.anyrdsized",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) anyrdsized",
- "UMask": "0xE2"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node0.largeread",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) largeread",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node1.largeread",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) largeread",
- "UMask": "0x21"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node2.largeread",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) largeread",
- "UMask": "0x41"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node3.largeread",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) largeread",
- "UMask": "0x61"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node4.largeread",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) largeread",
- "UMask": "0x81"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node5.largeread",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) largeread",
- "UMask": "0xA1"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node6.largeread",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) largeread",
- "UMask": "0xC1"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqa.Node7.largeread",
- "EventCode": "0x108",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type A (DRAM) largeread",
- "UMask": "0xE1"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node0.pieiorequest",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Any DRAM transaction",
- "UMask": "0x0F"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node1.pieiorequest",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Any DRAM transaction",
- "UMask": "0x2F"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node2.pieiorequest",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Any DRAM transaction",
- "UMask": "0x4F"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node3.pieiorequest",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Any DRAM transaction",
- "UMask": "0x6F"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node4.pieiorequest",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Any DRAM transaction",
- "UMask": "0x8F"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node5.pieiorequest",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Any DRAM transaction",
- "UMask": "0xAF"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node6.pieiorequest",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Any DRAM transaction",
- "UMask": "0xCF"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node7.pieiorequest",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Any DRAM transaction",
- "UMask": "0xEF"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node0.piesystemmanagement",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered piesystemmanagement",
- "UMask": "0x0E"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node1.piesystemmanagement",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered piesystemmanagement",
- "UMask": "0x2E"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node2.piesystemmanagement",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered piesystemmanagement",
- "UMask": "0x4E"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node3.piesystemmanagement",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered piesystemmanagement",
- "UMask": "0x6E"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node4.piesystemmanagement",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered piesystemmanagement",
- "UMask": "0x8E"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node5.piesystemmanagement",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered piesystemmanagement",
- "UMask": "0xAE"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node6.piesystemmanagement",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered piesystemmanagement",
- "UMask": "0xCE"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node7.piesystemmanagement",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered piesystemmanagement",
- "UMask": "0xEE"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node0.pieinterrupt",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered pieinterrupt",
- "UMask": "0x0D"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node1.pieinterrupt",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered pieinterrupt",
- "UMask": "0x2D"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node2.pieinterrupt",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered pieinterrupt",
- "UMask": "0x4D"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node3.pieinterrupt",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered pieinterrupt",
- "UMask": "0x6D"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node4.pieinterrupt",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered pieinterrupt",
- "UMask": "0x8D"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node5.pieinterrupt",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered pieinterrupt",
- "UMask": "0xAD"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node6.pieinterrupt",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered pieinterrupt",
- "UMask": "0xCD"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node7.pieinterrupt",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered pieinterrupt",
- "UMask": "0xED"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node0.anyiotransaction",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered anyiotransaction",
- "UMask": "0x0C"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node1.anyiotransaction",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered anyiotransaction",
- "UMask": "0x2C"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node2.anyiotransaction",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered anyiotransaction",
- "UMask": "0x4C"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node3.anyiotransaction",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered anyiotransaction",
- "UMask": "0x6C"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node4.anyiotransaction",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered anyiotransaction",
- "UMask": "0x8C"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node5.anyiotransaction",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered anyiotransaction",
- "UMask": "0xAC"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node6.anyiotransaction",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered anyiotransaction",
- "UMask": "0xCC"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node7.anyiotransaction",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered anyiotransaction",
- "UMask": "0xEC"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node0.ioanyatomic",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanyatomic",
- "UMask": "0x0B"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node1.ioanyatomic",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanyatomic",
- "UMask": "0x2B"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node2.ioanyatomic",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanyatomic",
- "UMask": "0x4B"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node3.ioanyatomic",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanyatomic",
- "UMask": "0x6B"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node4.ioanyatomic",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanyatomic",
- "UMask": "0x8B"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node5.ioanyatomic",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanyatomic",
- "UMask": "0xAB"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node6.ioanyatomic",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanyatomic",
- "UMask": "0xCB"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node7.ioanyatomic",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanyatomic",
- "UMask": "0xEB"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node0.ioanynon-postedwrsized=64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized=64b",
- "UMask": "0x0A"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node1.ioanynon-postedwrsized=64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized=64b",
- "UMask": "0x2A"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node2.ioanynon-postedwrsized=64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized=64b",
- "UMask": "0x4A"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node3.ioanynon-postedwrsized=64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized=64b",
- "UMask": "0x6A"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node4.ioanynon-postedwrsized=64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized=64b",
- "UMask": "0x8A"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node5.ioanynon-postedwrsized=64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized=64b",
- "UMask": "0xAA"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node6.ioanynon-postedwrsized=64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized=64b",
- "UMask": "0xCA"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node7.ioanynon-postedwrsized=64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized=64b",
- "UMask": "0xEA"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node0.ioanynon-postedwrsized>32band<64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized>32band<64b",
- "UMask": "0x09"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node1.ioanynon-postedwrsized>32band<64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized>32band<64b",
- "UMask": "0x29"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node2.ioanynon-postedwrsized>32band<64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized>32band<64b",
- "UMask": "0x49"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node3.ioanynon-postedwrsized>32band<64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized>32band<64b",
- "UMask": "0x69"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node4.ioanynon-postedwrsized>32band<64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized>32band<64b",
- "UMask": "0x89"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node5.ioanynon-postedwrsized>32band<64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized>32band<64b",
- "UMask": "0xA9"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node6.ioanynon-postedwrsized>32band<64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized>32band<64b",
- "UMask": "0xC9"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node7.ioanynon-postedwrsized>32band<64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized>32band<64b",
- "UMask": "0xE9"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node0.ioanynon-postedwrsized=32b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized=32b",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node1.ioanynon-postedwrsized=32b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized=32b",
- "UMask": "0x28"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node2.ioanynon-postedwrsized=32b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized=32b",
- "UMask": "0x48"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node3.ioanynon-postedwrsized=32b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized=32b",
- "UMask": "0x68"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node4.ioanynon-postedwrsized=32b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized=32b",
- "UMask": "0x88"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node5.ioanynon-postedwrsized=32b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized=32b",
- "UMask": "0xA8"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node6.ioanynon-postedwrsized=32b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized=32b",
- "UMask": "0xC8"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node7.ioanynon-postedwrsized=32b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized=32b",
- "UMask": "0xE8"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node0.ioanynon-postedwrsized<32b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized<32b",
- "UMask": "0x07"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node1.ioanynon-postedwrsized<32b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized<32b",
- "UMask": "0x27"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node2.ioanynon-postedwrsized<32b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized<32b",
- "UMask": "0x47"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node3.ioanynon-postedwrsized<32b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized<32b",
- "UMask": "0x67"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node4.ioanynon-postedwrsized<32b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized<32b",
- "UMask": "0x87"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node5.ioanynon-postedwrsized<32b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized<32b",
- "UMask": "0xA7"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node6.ioanynon-postedwrsized<32b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized<32b",
- "UMask": "0xC7"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node7.ioanynon-postedwrsized<32b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanynon-postedwrsized<32b",
- "UMask": "0xE7"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node0.ioanypostedwrsized=64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized=64b",
- "UMask": "0x06"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node1.ioanypostedwrsized=64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized=64b",
- "UMask": "0x26"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node2.ioanypostedwrsized=64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized=64b",
- "UMask": "0x46"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node3.ioanypostedwrsized=64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized=64b",
- "UMask": "0x66"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node4.ioanypostedwrsized=64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized=64b",
- "UMask": "0x86"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node5.ioanypostedwrsized=64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized=64b",
- "UMask": "0xA6"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node6.ioanypostedwrsized=64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized=64b",
- "UMask": "0xC6"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node7.ioanypostedwrsized=64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized=64b",
- "UMask": "0xE6"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node0.ioanypostedwrsized>32band<64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized>32band<64b",
- "UMask": "0x05"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node1.ioanypostedwrsized>32band<64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized>32band<64b",
- "UMask": "0x25"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node2.ioanypostedwrsized>32band<64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized>32band<64b",
- "UMask": "0x45"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node3.ioanypostedwrsized>32band<64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized>32band<64b",
- "UMask": "0x65"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node4.ioanypostedwrsized>32band<64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized>32band<64b",
- "UMask": "0x85"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node5.ioanypostedwrsized>32band<64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized>32band<64b",
- "UMask": "0xA5"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node6.ioanypostedwrsized>32band<64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized>32band<64b",
- "UMask": "0xC5"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node7.ioanypostedwrsized>32band<64b",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized>32band<64b",
- "UMask": "0xE5"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node0.ioanypostedwrsized=32",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized=32",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node1.ioanypostedwrsized=32",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized=32",
- "UMask": "0x24"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node2.ioanypostedwrsized=32",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized=32",
- "UMask": "0x44"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node3.ioanypostedwrsized=32",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized=32",
- "UMask": "0x64"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node4.ioanypostedwrsized=32",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized=32",
- "UMask": "0x84"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node5.ioanypostedwrsized=32",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized=32",
- "UMask": "0xA4"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node6.ioanypostedwrsized=32",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized=32",
- "UMask": "0xC4"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node7.ioanypostedwrsized=32",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized=32",
- "UMask": "0xE4"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node0.ioanypostedwrsized<32",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized<32",
- "UMask": "0x03"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node1.ioanypostedwrsized<32",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized<32",
- "UMask": "0x23"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node2.ioanypostedwrsized<32",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized<32",
- "UMask": "0x43"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node3.ioanypostedwrsized<32",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized<32",
- "UMask": "0x63"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node4.ioanypostedwrsized<32",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized<32",
- "UMask": "0x83"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node5.ioanypostedwrsized<32",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized<32",
- "UMask": "0xA3"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node6.ioanypostedwrsized<32",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized<32",
- "UMask": "0xC3"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node7.ioanypostedwrsized<32",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanypostedwrsized<32",
- "UMask": "0xE3"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node0.ioanyrdsized",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanyrdsized",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node1.ioanyrdsized",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanyrdsized",
- "UMask": "0x22"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node2.ioanyrdsized",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanyrdsized",
- "UMask": "0x42"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node3.ioanyrdsized",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanyrdsized",
- "UMask": "0x62"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node4.ioanyrdsized",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanyrdsized",
- "UMask": "0x82"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node5.ioanyrdsized",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanyrdsized",
- "UMask": "0xA2"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node6.ioanyrdsized",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanyrdsized",
- "UMask": "0xC2"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node7.ioanyrdsized",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered ioanyrdsized",
- "UMask": "0xE2"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node0.iolargeread",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered iolargeread",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node1.iolargeread",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered iolargeread",
- "UMask": "0x21"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node2.iolargeread",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered iolargeread",
- "UMask": "0x41"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node3.iolargeread",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered iolargeread",
- "UMask": "0x61"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node4.iolargeread",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered iolargeread",
- "UMask": "0x81"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node5.iolargeread",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered iolargeread",
- "UMask": "0xA1"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node6.iolargeread",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered iolargeread",
- "UMask": "0xC1"
- },
- {
- "EventName": "df_ioms_reqb.Node7.iolargeread",
- "EventCode": "0x109",
- "BriefDescription": "Data Fabric CCM Performance Monitor Event DF IOMS Request Type B (IO and PIE Requests) Ordered iolargeread",
- "UMask": "0xE1"
- }
-]
-
-
+[
+ {
+ "EventName": "remote_outbound_data_controller_0",
+ "PublicDescription": "Remote Link Controller Outbound Packet Types: Data (32B): Remote Link Controller 0",
+ "EventCode": "0x7c7",
+ "UMask": "0x02",
+ "PerPkg": "1",
+ "Unit": "DFPMC"
+ },
+ {
+ "EventName": "remote_outbound_data_controller_1",
+ "PublicDescription": "Remote Link Controller Outbound Packet Types: Data (32B): Remote Link Controller 1",
+ "EventCode": "0x807",
+ "UMask": "0x02",
+ "PerPkg": "1",
+ "Unit": "DFPMC"
+ },
+ {
+ "EventName": "remote_outbound_data_controller_2",
+ "PublicDescription": "Remote Link Controller Outbound Packet Types: Data (32B): Remote Link Controller 2",
+ "EventCode": "0x847",
+ "UMask": "0x02",
+ "PerPkg": "1",
+ "Unit": "DFPMC"
+ },
+ {
+ "EventName": "remote_outbound_data_controller_3",
+ "PublicDescription": "Remote Link Controller Outbound Packet Types: Data (32B): Remote Link Controller 3",
+ "EventCode": "0x887",
+ "UMask": "0x02",
+ "PerPkg": "1",
+ "Unit": "DFPMC"
+ },
+ {
+ "EventName": "dram_channel_data_controller_0",
+ "PublicDescription": "DRAM Channel Controller Request Types: Requests with Data (64B): DRAM Channel Controller 0",
+ "EventCode": "0x07",
+ "UMask": "0x38",
+ "PerPkg": "1",
+ "Unit": "DFPMC"
+ },
+ {
+ "EventName": "dram_channel_data_controller_1",
+ "PublicDescription": "DRAM Channel Controller Request Types: Requests with Data (64B): DRAM Channel Controller 0",
+ "EventCode": "0x47",
+ "UMask": "0x38",
+ "PerPkg": "1",
+ "Unit": "DFPMC"
+ },
+ {
+ "EventName": "dram_channel_data_controller_2",
+ "PublicDescription": "DRAM Channel Controller Request Types: Requests with Data (64B): DRAM Channel Controller 0",
+ "EventCode": "0x87",
+ "UMask": "0x38",
+ "PerPkg": "1",
+ "Unit": "DFPMC"
+ },
+ {
+ "EventName": "dram_channel_data_controller_3",
+ "PublicDescription": "DRAM Channel Controller Request Types: Requests with Data (64B): DRAM Channel Controller 0",
+ "EventCode": "0xc7",
+ "UMask": "0x38",
+ "PerPkg": "1",
+ "Unit": "DFPMC"
+ },
+ {
+ "EventName": "dram_channel_data_controller_4",
+ "PublicDescription": "DRAM Channel Controller Request Types: Requests with Data (64B): DRAM Channel Controller 0",
+ "EventCode": "0x107",
+ "UMask": "0x38",
+ "PerPkg": "1",
+ "Unit": "DFPMC"
+ },
+ {
+ "EventName": "dram_channel_data_controller_5",
+ "PublicDescription": "DRAM Channel Controller Request Types: Requests with Data (64B): DRAM Channel Controller 0",
+ "EventCode": "0x147",
+ "UMask": "0x38",
+ "PerPkg": "1",
+ "Unit": "DFPMC"
+ },
+ {
+ "EventName": "dram_channel_data_controller_6",
+ "PublicDescription": "DRAM Channel Controller Request Types: Requests with Data (64B): DRAM Channel Controller 0",
+ "EventCode": "0x187",
+ "UMask": "0x38",
+ "PerPkg": "1",
+ "Unit": "DFPMC"
+ },
+ {
+ "EventName": "dram_channel_data_controller_7",
+ "PublicDescription": "DRAM Channel Controller Request Types: Requests with Data (64B): DRAM Channel Controller 0",
+ "EventCode": "0x1c7",
+ "UMask": "0x38",
+ "PerPkg": "1",
+ "Unit": "DFPMC"
+ }
+]
diff --git a/lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/floating-point.json b/lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/floating-point.json
index a35542bd3b36..3995b528ebd6 100644
--- a/lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/floating-point.json
+++ b/lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/floating-point.json
@@ -39,35 +39,35 @@
"EventCode": "0x00",
"BriefDescription": "Total number uOps assigned to all fpu pipes.",
"PublicDescription": "The number of operations (uOps) and dual-pipe uOps dispatched to each of the 4 FPU execution pipelines. This event reflects how busy the FPU pipelines are and may be used for workload characterization. This includes all operations performed by x87, MMX, and SSE instructions, including moves. Each increment represents a one- cycle dispatch event. This event is a speculative event. Since this event includes non-numeric operations it is not suitable for measuring MFLOPS. Total number uOps assigned to all pipes.",
- "UMask": "0xf"
+ "UMask": "0x0f"
},
{
"EventName": "fpu_pipe_assignment.total3",
"EventCode": "0x00",
"BriefDescription": "Total number of fp uOps on pipe 3.",
"PublicDescription": "The number of operations (uOps) dispatched to each of the 4 FPU execution pipelines. This event reflects how busy the FPU pipelines are and may be used for workload characterization. This includes all operations performed by x87, MMX, and SSE instructions, including moves. Each increment represents a one-cycle dispatch event. This event is a speculative event. Since this event includes non-numeric operations it is not suitable for measuring MFLOPS. Total number uOps assigned to pipe 3.",
- "UMask": "0x8"
+ "UMask": "0x08"
},
{
"EventName": "fpu_pipe_assignment.total2",
"EventCode": "0x00",
"BriefDescription": "Total number of fp uOps on pipe 2.",
"PublicDescription": "The number of operations (uOps) dispatched to each of the 4 FPU execution pipelines. This event reflects how busy the FPU pipelines are and may be used for workload characterization. This includes all operations performed by x87, MMX, and SSE instructions, including moves. Each increment represents a one- cycle dispatch event. This event is a speculative event. Since this event includes non-numeric operations it is not suitable for measuring MFLOPS. Total number uOps assigned to pipe 2.",
- "UMask": "0x4"
+ "UMask": "0x04"
},
{
"EventName": "fpu_pipe_assignment.total1",
"EventCode": "0x00",
"BriefDescription": "Total number of fp uOps on pipe 1.",
"PublicDescription": "The number of operations (uOps) dispatched to each of the 4 FPU execution pipelines. This event reflects how busy the FPU pipelines are and may be used for workload characterization. This includes all operations performed by x87, MMX, and SSE instructions, including moves. Each increment represents a one- cycle dispatch event. This event is a speculative event. Since this event includes non-numeric operations it is not suitable for measuring MFLOPS. Total number uOps assigned to pipe 1.",
- "UMask": "0x2"
+ "UMask": "0x02"
},
{
"EventName": "fpu_pipe_assignment.total0",
"EventCode": "0x00",
"BriefDescription": "Total number of fp uOps on pipe 0.",
"PublicDescription": "The number of operations (uOps) dispatched to each of the 4 FPU execution pipelines. This event reflects how busy the FPU pipelines are and may be used for workload characterization. This includes all operations performed by x87, MMX, and SSE instructions, including moves. Each increment represents a one- cycle dispatch event. This event is a speculative event. Since this event includes non-numeric operations it is not suitable for measuring MFLOPS. Total number uOps assigned to pipe 0.",
- "UMask": "0x1"
+ "UMask": "0x01"
},
{
"EventName": "fp_sched_empty",
@@ -79,28 +79,28 @@
"EventCode": "0x02",
"BriefDescription": "All Ops.",
"PublicDescription": "The number of x87 floating-point Ops that have retired. The number of events logged per cycle can vary from 0 to 8.",
- "UMask": "0x7"
+ "UMask": "0x07"
},
{
"EventName": "fp_retx87_fp_ops.div_sqr_r_ops",
"EventCode": "0x02",
"BriefDescription": "Divide and square root Ops.",
"PublicDescription": "The number of x87 floating-point Ops that have retired. The number of events logged per cycle can vary from 0 to 8. Divide and square root Ops.",
- "UMask": "0x4"
+ "UMask": "0x04"
},
{
"EventName": "fp_retx87_fp_ops.mul_ops",
"EventCode": "0x02",
"BriefDescription": "Multiply Ops.",
"PublicDescription": "The number of x87 floating-point Ops that have retired. The number of events logged per cycle can vary from 0 to 8. Multiply Ops.",
- "UMask": "0x2"
+ "UMask": "0x02"
},
{
"EventName": "fp_retx87_fp_ops.add_sub_ops",
"EventCode": "0x02",
"BriefDescription": "Add/subtract Ops.",
"PublicDescription": "The number of x87 floating-point Ops that have retired. The number of events logged per cycle can vary from 0 to 8. Add/subtract Ops.",
- "UMask": "0x1"
+ "UMask": "0x01"
},
{
"EventName": "fp_ret_sse_avx_ops.all",
@@ -142,83 +142,83 @@
"EventCode": "0x03",
"BriefDescription": "Single precision multiply-add FLOPS. Multiply-add counts as 2 FLOPS.",
"PublicDescription": "This is a retire-based event. The number of retired SSE/AVX FLOPS. The number of events logged per cycle can vary from 0 to 64. This event can count above 15. Single precision multiply-add FLOPS. Multiply-add counts as 2 FLOPS.",
- "UMask": "0x8"
+ "UMask": "0x08"
},
{
"EventName": "fp_ret_sse_avx_ops.sp_div_flops",
"EventCode": "0x03",
"BriefDescription": "Single-precision divide/square root FLOPS.",
"PublicDescription": "This is a retire-based event. The number of retired SSE/AVX FLOPS. The number of events logged per cycle can vary from 0 to 64. This event can count above 15. Single-precision divide/square root FLOPS.",
- "UMask": "0x4"
+ "UMask": "0x04"
},
{
"EventName": "fp_ret_sse_avx_ops.sp_mult_flops",
"EventCode": "0x03",
"BriefDescription": "Single-precision multiply FLOPS.",
"PublicDescription": "This is a retire-based event. The number of retired SSE/AVX FLOPS. The number of events logged per cycle can vary from 0 to 64. This event can count above 15. Single-precision multiply FLOPS.",
- "UMask": "0x2"
+ "UMask": "0x02"
},
{
"EventName": "fp_ret_sse_avx_ops.sp_add_sub_flops",
"EventCode": "0x03",
"BriefDescription": "Single-precision add/subtract FLOPS.",
"PublicDescription": "This is a retire-based event. The number of retired SSE/AVX FLOPS. The number of events logged per cycle can vary from 0 to 64. This event can count above 15. Single-precision add/subtract FLOPS.",
- "UMask": "0x1"
+ "UMask": "0x01"
},
{
"EventName": "fp_num_mov_elim_scal_op.optimized",
"EventCode": "0x04",
"BriefDescription": "Number of Scalar Ops optimized.",
"PublicDescription": "This is a dispatch based speculative event, and is useful for measuring the effectiveness of the Move elimination and Scalar code optimization schemes. Number of Scalar Ops optimized.",
- "UMask": "0x8"
+ "UMask": "0x08"
},
{
"EventName": "fp_num_mov_elim_scal_op.opt_potential",
"EventCode": "0x04",
"BriefDescription": "Number of Ops that are candidates for optimization (have Z-bit either set or pass).",
"PublicDescription": "This is a dispatch based speculative event, and is useful for measuring the effectiveness of the Move elimination and Scalar code optimization schemes. Number of Ops that are candidates for optimization (have Z-bit either set or pass).",
- "UMask": "0x4"
+ "UMask": "0x04"
},
{
"EventName": "fp_num_mov_elim_scal_op.sse_mov_ops_elim",
"EventCode": "0x04",
"BriefDescription": "Number of SSE Move Ops eliminated.",
"PublicDescription": "This is a dispatch based speculative event, and is useful for measuring the effectiveness of the Move elimination and Scalar code optimization schemes. Number of SSE Move Ops eliminated.",
- "UMask": "0x2"
+ "UMask": "0x02"
},
{
"EventName": "fp_num_mov_elim_scal_op.sse_mov_ops",
"EventCode": "0x04",
"BriefDescription": "Number of SSE Move Ops.",
"PublicDescription": "This is a dispatch based speculative event, and is useful for measuring the effectiveness of the Move elimination and Scalar code optimization schemes. Number of SSE Move Ops.",
- "UMask": "0x1"
+ "UMask": "0x01"
},
{
"EventName": "fp_retired_ser_ops.x87_ctrl_ret",
"EventCode": "0x05",
"BriefDescription": "x87 control word mispredict traps due to mispredictions in RC or PC, or changes in mask bits.",
"PublicDescription": "The number of serializing Ops retired. x87 control word mispredict traps due to mispredictions in RC or PC, or changes in mask bits.",
- "UMask": "0x8"
+ "UMask": "0x08"
},
{
"EventName": "fp_retired_ser_ops.x87_bot_ret",
"EventCode": "0x05",
"BriefDescription": "x87 bottom-executing uOps retired.",
"PublicDescription": "The number of serializing Ops retired. x87 bottom-executing uOps retired.",
- "UMask": "0x4"
+ "UMask": "0x04"
},
{
"EventName": "fp_retired_ser_ops.sse_ctrl_ret",
"EventCode": "0x05",
"BriefDescription": "SSE control word mispredict traps due to mispredictions in RC, FTZ or DAZ, or changes in mask bits.",
"PublicDescription": "The number of serializing Ops retired. SSE control word mispredict traps due to mispredictions in RC, FTZ or DAZ, or changes in mask bits.",
- "UMask": "0x2"
+ "UMask": "0x02"
},
{
"EventName": "fp_retired_ser_ops.sse_bot_ret",
"EventCode": "0x05",
"BriefDescription": "SSE bottom-executing uOps retired.",
"PublicDescription": "The number of serializing Ops retired. SSE bottom-executing uOps retired.",
- "UMask": "0x1"
+ "UMask": "0x01"
}
]
diff --git a/lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/l3cache.json b/lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/l3cache.json
deleted file mode 100644
index f7e2dcd2194f..000000000000
--- a/lib/libpmc/pmu-events/arch/x86/amdzen1/l3cache.json
+++ /dev/null
@@ -1,5411 +0,0 @@
-[
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t0.s0.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses ",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t1.s0.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t2.s0.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t3.s0.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t4.s0.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t5.s0.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t6.s0.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x02"
- },
-
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t7.s0.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t0.s1.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t1.s1.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t2.s1.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t3.s1.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t4.s1.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t5.s1.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t6.s1.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t7.s1.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t0.s2.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t1.s2.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t2.s2.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t3.s2.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t4.s2.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t5.s2.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t6.s2.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x02"
- },
-
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t7.s2.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t0.s3.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t1.s3.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t2.s3.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t3.s3.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t4.s3.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t5.s3.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t6.s3.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t7.s3.wrsizednc",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t0.s0.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t1.s0.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t2.s0.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t3.s0.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t4.s0.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t5.s0.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t6.s0.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t7.s0.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t0.s1.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t1.s1.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t2.s1.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t3.s1.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t4.s1.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t5.s1.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t6.s1.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t7.s1.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t0.s2.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t1.s2.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t2.s2.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t3.s2.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t4.s2.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t5.s2.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t6.s2.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t7.s2.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t0.s3.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t1.s3.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t2.s3.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t3.s3.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t4.s3.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t5.s3.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t6.s3.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t7.s3.wrsized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t0.s0.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t1.s0.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t2.s0.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t3.s0.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t4.s0.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t5.s0.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t6.s0.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t7.s0.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t0.s1.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t1.s1.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t2.s1.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t3.s1.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t4.s1.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t5.s1.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t6.s1.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t7.s1.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x20"
- },
-
-{
- "EventName": "l3_request_g1.t0.s2.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t1.s2.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t2.s2.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t3.s2.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t4.s2.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t5.s2.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t6.s2.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t7.s2.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x20"
- },
-
-{
- "EventName": "l3_request_g1.t0.s3.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t1.s3.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t2.s3.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t3.s3.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t4.s3.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t5.s3.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t6.s3.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t7.s3.RdSizedNC",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t0.s0.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t1.s0.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t2.s0.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t3.s0.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t4.s0.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t5.s0.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t6.s0.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t7.s0.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t0.s1.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t1.s1.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t2.s1.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t3.s1.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t4.s1.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t5.s1.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t6.s1.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t7.s1.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x40"
- },
-
-{
- "EventName": "l3_request_g1.t0.s2.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t1.s2.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t2.s2.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t3.s2.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t4.s2.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t5.s2.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t6.s2.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t7.s2.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x40"
- },
-
-{
- "EventName": "l3_request_g1.t0.s3.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t1.s3.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t2.s3.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t3.s3.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t4.s3.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t5.s3.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t6.s3.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t7.s3.RdSized",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t0.s0.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t1.s0.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x80"
- },
-{
- "EventName": "l3_request_g1.t2.s0.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x80"
- },
-{
- "EventName": "l3_request_g1.t3.s0.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x80"
- },
-{
- "EventName": "l3_request_g1.t4.s0.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x80"
- },
-{
- "EventName": "l3_request_g1.t5.s0.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x80"
- },
-{
- "EventName": "l3_request_g1.t6.s0.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x80"
- },
-{
- "EventName": "l3_request_g1.t7.s0.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t0.s1.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t1.s1.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x80"
- },
-{
- "EventName": "l3_request_g1.t2.s1.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x80"
- },
-{
- "EventName": "l3_request_g1.t3.s1.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x80"
- },
-{
- "EventName": "l3_request_g1.t4.s1.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x80"
- },
-{
- "EventName": "l3_request_g1.t5.s1.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x80"
- },
-{
- "EventName": "l3_request_g1.t6.s1.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x80"
- },
-{
- "EventName": "l3_request_g1.t7.s1.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x80"
- },
-
-{
- "EventName": "l3_request_g1.t0.s2.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t1.s2.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x80"
- },
-{
- "EventName": "l3_request_g1.t2.s2.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x80"
- },
-{
- "EventName": "l3_request_g1.t3.s2.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x80"
- },
-{
- "EventName": "l3_request_g1.t4.s2.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x80"
- },
-{
- "EventName": "l3_request_g1.t5.s2.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x80"
- },
-{
- "EventName": "l3_request_g1.t6.s2.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x80"
- },
-{
- "EventName": "l3_request_g1.t7.s2.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x80"
- },
-
-{
- "EventName": "l3_request_g1.t0.s3.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3_request_g1.t1.s3.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x80"
- },
-{
- "EventName": "l3_request_g1.t2.s3.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x80"
- },
-{
- "EventName": "l3_request_g1.t3.s3.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x80"
- },
-{
- "EventName": "l3_request_g1.t4.s3.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x80"
- },
-{
- "EventName": "l3_request_g1.t5.s3.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x80"
- },
-{
- "EventName": "l3_request_g1.t6.s3.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x80"
- },
-{
- "EventName": "l3_request_g1.t7.s3.caching",
- "EventCode": "0x01",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Cache Accesses",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s0.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s0.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s0.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s0.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s0.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s0.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s0.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s0.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x01"
- },
-
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s1.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s1.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s1.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s1.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s1.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s1.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s1.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s1.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x01"
- },
-
-
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s2.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s2.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s2.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s2.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s2.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s2.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s2.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s2.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s3.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s3.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s3.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s3.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s3.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s3.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s3.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s3.vicblk",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s0.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s0.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s0.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s0.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s0.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s0.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s0.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s0.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x02"
- },
-
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s1.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s1.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s1.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s1.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s1.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s1.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s1.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s1.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s2.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s2.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s2.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s2.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s2.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s2.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s2.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s2.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s3.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s3.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s3.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s3.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s3.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s3.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s3.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s3.chgtox",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s0.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s0.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s0.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s0.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s0.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s0.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s0.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s0.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x04"
- },
-
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s1.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s1.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s1.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s1.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s1.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s1.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s1.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s1.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s2.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s2.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s2.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s2.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s2.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s2.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s2.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s2.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s3.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s3.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s3.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s3.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s3.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s3.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s3.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s3.rdblkc_s_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s0.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s0.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s0.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s0.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s0.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s0.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s0.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s0.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x08"
- },
-
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s1.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s1.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s1.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s1.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s1.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s1.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s1.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s1.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s2.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s2.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s2.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s2.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s2.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s2.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s2.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s2.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s3.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s3.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s3.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s3.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s3.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s3.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s3.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s3.rdblkc_s",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s0.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s0.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s0.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s0.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s0.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s0.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s0.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s0.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x10"
- },
-
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s1.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s1.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s1.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s1.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s1.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s1.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s1.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s1.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s2.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s2.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s2.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s2.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s2.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s2.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s2.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s2.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s3.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s3.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s3.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s3.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s3.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s3.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s3.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s3.rdblkx_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s0.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s0.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s0.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s0.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s0.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s0.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s0.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s0.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x20"
- },
-
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s1.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s1.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s1.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s1.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s1.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s1.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s1.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s1.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s2.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s2.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s2.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s2.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s2.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s2.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s2.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s2.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s3.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s3.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s3.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s3.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s3.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s3.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s3.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s3.rdblkx",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s0.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s0.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s0.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s0.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s0.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s0.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s0.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s0.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x40"
- },
-
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s1.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s1.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s1.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s1.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s1.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s1.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s1.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s1.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s2.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s2.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s2.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s2.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s2.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s2.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s2.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s2.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s3.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s3.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s3.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s3.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s3.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s3.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s3.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s3.rdblkl_vic",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s0.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s0.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s0.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s0.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s0.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s0.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s0.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s0.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x80"
- },
-
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s1.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s1.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s1.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s1.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s1.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s1.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s1.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s1.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s2.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s2.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s2.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s2.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s2.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s2.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s2.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s2.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t0.s3.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t1.s3.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t2.s3.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t3.s3.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t4.s3.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t5.s3.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t6.s3.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3fillvicreq.t7.s3.rdblkl",
- "EventCode": "0x03",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 cache access types",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3combclstrstate",
- "EventCode": "0x06",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters RequestMiss: L3 miss",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s0.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s0.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s0.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s0.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t4.s0.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t5.s0.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t6.s0.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t7.s0.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x01"
- },
-
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s1.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s1.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s1.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s1.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t4.s1.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t5.s1.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t6.s1.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t7.s1.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s2.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s2.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s2.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s2.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t4.s2.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t5.s2.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t6.s2.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t7.s2.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s3.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s3.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s3.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s3.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t4.s3.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t5.s3.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t6.s3.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t7.s3.nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x01"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s0.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s0.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s0.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s0.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t4.s0.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t5.s0.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t6.s0.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t7.s0.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x02"
- },
-
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s1.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s1.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s1.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s1.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t4.s1.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t5.s1.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t6.s1.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t7.s1.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s2.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s2.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s2.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s2.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t4.s2.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t5.s2.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t6.s2.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t7.s2.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s3.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s3.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s3.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s3.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t4.s3.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t5.s3.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t6.s3.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t7.s3.none_nol3victimline",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x02"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s0.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s0.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s0.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s0.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t4.s0.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t5.s0.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t6.s0.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t7.s0.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x04"
- },
-
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s1.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s1.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s1.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s1.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t4.s1.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t5.s1.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t6.s1.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t7.s1.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s2.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s2.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s2.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s2.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t4.s2.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t5.s2.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t6.s2.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t7.s2.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s3.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s3.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s3.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s3.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t4.s3.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t5.s3.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t6.s3.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t7.s3.F_S",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x04"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s0.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s0.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s0.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s0.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t4.s0.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t5.s0.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t6.s0.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t7.s0.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x08"
- },
-
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s1.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s1.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s1.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s1.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t4.s1.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t5.s1.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t6.s1.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t7.s1.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s2.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s2.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s2.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s2.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t4.s2.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t5.s2.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t6.s2.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t7.s2.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s3.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s3.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s3.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s3.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t4.s3.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t5.s3.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t6.s3.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t7.s3.o",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s0.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s0.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s0.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s0.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t4.s0.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t5.s0.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t6.s0.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t7.s0.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x10"
- },
-
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s1.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s1.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s1.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s1.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t4.s1.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t5.s1.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t6.s1.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t7.s1.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s2.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s2.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s2.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s2.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t4.s2.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t5.s2.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t6.s2.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t7.s2.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s3.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s3.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s3.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s3.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t4.s3.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t5.s3.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t6.s3.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x10"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t7.s3.e_fe",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x08"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s0.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s0.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s0.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s0.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t4.s0.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t5.s0.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t6.s0.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t7.s0.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x20"
- },
-
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s1.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s1.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s1.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s1.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t4.s1.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t5.s1.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t6.s1.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t7.s1.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s2.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s2.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s2.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s2.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t4.s2.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t5.s2.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t6.s2.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t7.s2.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s3.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s3.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s3.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s3.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t4.s3.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t5.s3.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t6.s3.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t7.s3.m",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x20"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s0.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s0.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s0.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s0.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t4.s0.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t5.s0.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t6.s0.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t7.s0.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x40"
- },
-
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s1.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s1.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s1.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s1.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t4.s1.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t5.s1.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t6.s1.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t7.s1.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s2.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s2.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s2.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s2.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t4.s2.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t5.s2.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t6.s2.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t7.s2.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s3.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s3.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s3.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s3.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t4.s3.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t5.s3.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t6.s3.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t7.s3.d",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x40"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s0.od",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s0.od",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s0.od",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s0.od",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t4.s0.od",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t5.s0.od",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t6.s0.od",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t7.s0.od",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x01",
- "UMask": "0x80"
- },
-
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s1.od",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s1.od",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s1.od",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s1.od",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t4.s1.od",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t5.s1.od",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t6.s1.od",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t7.s1.od",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x02",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s2.od",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s2.od",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s2.od",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s2.od",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t4.s2.od",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x10",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t5.s2.od",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x20",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t6.s2.od",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x40",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t7.s2.od",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x80",
- "L3SliceMask": "0x04",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t0.s3.od",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x01",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t1.s3.od",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x02",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t2.s3.od",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x04",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x80"
- },
- {
- "EventName": "l3victimstate.t3.s3.od",
- "EventCode": "0x09",
- "BriefDescription": "L3 Cache Performance Monitor Counters L3 Victim State",
- "L3ThreadMask": "0x08",
- "L3SliceMask": "0x08",
- "UMask": "0x80"