aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/lib
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'lib')
-rw-r--r--lib/csu/amd64/crt1.c2
-rw-r--r--lib/csu/arm/crt1.c2
-rw-r--r--lib/csu/common/crtbrand.c2
-rw-r--r--lib/csu/common/ignore_init.c2
-rw-r--r--lib/csu/common/notes.h2
-rw-r--r--lib/csu/mips/crt1.c2
-rw-r--r--lib/csu/powerpc/crt1.c2
-rw-r--r--lib/csu/powerpc64/crt1.c2
-rw-r--r--lib/csu/sparc64/crt1.c2
-rw-r--r--lib/libarchive/config_freebsd.h2
-rw-r--r--lib/libbluetooth/bluetooth.c2
-rw-r--r--lib/libbluetooth/bluetooth.h2
-rw-r--r--lib/libbluetooth/dev.c2
-rw-r--r--lib/libbluetooth/hci.c2
-rw-r--r--lib/libbsdstat/bsdstat.c2
-rw-r--r--lib/libbsdstat/bsdstat.h2
-rw-r--r--lib/libc_nonshared/__stub.c2
-rw-r--r--lib/libcalendar/calendar.c2
-rw-r--r--lib/libcalendar/calendar.h2
-rw-r--r--lib/libcalendar/easter.c2
-rw-r--r--lib/libcam/camlib.c4
-rw-r--r--lib/libcompat/4.1/ftime.c4
-rw-r--r--lib/libcrypt/crypt-md5.c2
-rw-r--r--lib/libcrypt/crypt-nthash.c2
-rw-r--r--lib/libcrypt/crypt-sha256.c4
-rw-r--r--lib/libcrypt/crypt-sha512.c4
-rw-r--r--lib/libcrypt/crypt.c2
-rw-r--r--lib/libcrypt/crypt.h4
-rw-r--r--lib/libdevinfo/devinfo.c2
-rw-r--r--lib/libdevinfo/devinfo.h2
-rw-r--r--lib/libdevinfo/devinfo_var.h2
-rw-r--r--lib/libdevstat/devstat.c4
-rw-r--r--lib/libdevstat/devstat.h4
-rw-r--r--lib/libfetch/common.c2
-rw-r--r--lib/libfetch/common.h2
-rw-r--r--lib/libfetch/fetch.c2
-rw-r--r--lib/libfetch/fetch.h2
-rw-r--r--lib/libfetch/file.c2
-rw-r--r--lib/libfetch/ftp.c2
-rw-r--r--lib/libfetch/http.c2
-rw-r--r--lib/libgeom/geom_ctl.c2
-rw-r--r--lib/libgeom/geom_getxml.c2
-rw-r--r--lib/libgeom/geom_stats.c2
-rw-r--r--lib/libgeom/geom_util.c2
-rw-r--r--lib/libgeom/geom_xml2tree.c2
-rw-r--r--lib/libgeom/libgeom.h2
-rw-r--r--lib/libgssapi/context.h2
-rw-r--r--lib/libgssapi/cred.h2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_accept_sec_context.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_acquire_cred.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_add_cred.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_add_oid_set_member.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_canonicalize_name.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_compare_name.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_context_time.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_create_empty_oid_set.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_decapsulate_token.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_delete_sec_context.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_display_name.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_duplicate_name.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_duplicate_oid.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_encapsulate_token.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_export_name.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_export_sec_context.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_get_mic.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_import_name.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_import_sec_context.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_indicate_mechs.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_init_sec_context.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_inquire_context.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_inquire_cred.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_inquire_cred_by_mech.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_inquire_mechs_for_name.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_inquire_names_for_mech.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_inquire_sec_context_by_oid.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_krb5.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_mech_switch.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_names.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_pname_to_uid.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_process_context_token.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_release_buffer.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_release_cred.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_release_name.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_release_oid_set.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_seal.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_sign.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_test_oid_set_member.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_unseal.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_unwrap.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_utils.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_verify.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_verify_mic.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_wrap.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/gss_wrap_size_limit.c2
-rw-r--r--lib/libgssapi/mech_switch.h2
-rw-r--r--lib/libgssapi/name.h2
-rw-r--r--lib/libgssapi/spnego.h2
-rw-r--r--lib/libgssapi/utils.h2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/BIG5/citrus_big5.h2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/DECHanyu/citrus_dechanyu.c2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/DECHanyu/citrus_dechanyu.h2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/EUC/citrus_euc.h2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/EUCTW/citrus_euctw.c2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/EUCTW/citrus_euctw.h2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/GBK2K/citrus_gbk2k.c2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/GBK2K/citrus_gbk2k.h2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/HZ/citrus_hz.c2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/HZ/citrus_hz.h2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/ISO2022/citrus_iso2022.c2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/ISO2022/citrus_iso2022.h2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/JOHAB/citrus_johab.c2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/JOHAB/citrus_johab.h2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/MSKanji/citrus_mskanji.c2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/MSKanji/citrus_mskanji.h2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/UES/citrus_ues.c2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/UES/citrus_ues.h2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/UTF1632/citrus_utf1632.c2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/UTF1632/citrus_utf1632.h2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/UTF7/citrus_utf7.c2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/UTF7/citrus_utf7.h2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/UTF8/citrus_utf8.h2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/VIQR/citrus_viqr.c2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/VIQR/citrus_viqr.h2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/ZW/citrus_zw.c2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/ZW/citrus_zw.h2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/iconv_none/citrus_iconv_none.c2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/iconv_none/citrus_iconv_none.h2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/iconv_std/citrus_iconv_std.c2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/iconv_std/citrus_iconv_std.h2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/iconv_std/citrus_iconv_std_local.h2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/mapper_646/citrus_mapper_646.c2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/mapper_646/citrus_mapper_646.h2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/mapper_none/citrus_mapper_none.c2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/mapper_none/citrus_mapper_none.h2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/mapper_serial/citrus_mapper_serial.c2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/mapper_serial/citrus_mapper_serial.h2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/mapper_std/citrus_mapper_std.c2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/mapper_std/citrus_mapper_std.h2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/mapper_std/citrus_mapper_std_file.h2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/mapper_std/citrus_mapper_std_local.h2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/mapper_zone/citrus_mapper_zone.c2
-rw-r--r--lib/libiconv_modules/mapper_zone/citrus_mapper_zone.h2
-rw-r--r--lib/libjail/jail.c2
-rw-r--r--lib/libjail/jail.h2
-rw-r--r--lib/libjail/jail_getid.c2
-rw-r--r--lib/libkiconv/kiconv_sysctl.c2
-rw-r--r--lib/libkiconv/quirks.c2
-rw-r--r--lib/libkiconv/quirks.h2
-rw-r--r--lib/libkiconv/xlat16_iconv.c2
-rw-r--r--lib/libkvm/kvm_getswapinfo.c4
-rw-r--r--lib/libkvm/kvm_minidump_amd64.c2
-rw-r--r--lib/libkvm/kvm_minidump_arm.c2
-rw-r--r--lib/libkvm/kvm_minidump_i386.c2
-rw-r--r--lib/libkvm/kvm_minidump_mips.c2
-rw-r--r--lib/libkvm/kvm_vnet.c2
-rw-r--r--lib/libmemstat/memstat.c2
-rw-r--r--lib/libmemstat/memstat.h2
-rw-r--r--lib/libmemstat/memstat_all.c2
-rw-r--r--lib/libmemstat/memstat_internal.h2
-rw-r--r--lib/libmemstat/memstat_malloc.c2
-rw-r--r--lib/libmemstat/memstat_uma.c2
-rw-r--r--lib/libmp/mpasbn.c4
-rw-r--r--lib/libnandfs/libnandfs.h2
-rw-r--r--lib/libnandfs/nandfs.c2
-rw-r--r--lib/libnetbsd/rmd160.h2
-rw-r--r--lib/libnetbsd/sha1.h2
-rw-r--r--lib/libnetbsd/sha2.h2
-rw-r--r--lib/libnetbsd/stdlib.h2
-rw-r--r--lib/libnetbsd/strsuftoll.c2
-rw-r--r--lib/libnetbsd/util.c2
-rw-r--r--lib/libnv/common_impl.h2
-rw-r--r--lib/libnv/msgio.c2
-rw-r--r--lib/libnv/msgio.h2
-rw-r--r--lib/libpam/libpam/security/pam_mod_misc.h2
-rw-r--r--lib/libpam/modules/pam_chroot/pam_chroot.c2
-rw-r--r--lib/libpam/modules/pam_deny/pam_deny.c2
-rw-r--r--lib/libpam/modules/pam_echo/pam_echo.c2
-rw-r--r--lib/libpam/modules/pam_exec/pam_exec.c2
-rw-r--r--lib/libpam/modules/pam_ftpusers/pam_ftpusers.c2
-rw-r--r--lib/libpam/modules/pam_group/pam_group.c2
-rw-r--r--lib/libpam/modules/pam_guest/pam_guest.c2
-rw-r--r--lib/libpam/modules/pam_ksu/pam_ksu.c2
-rw-r--r--lib/libpam/modules/pam_login_access/pam_login_access.c2
-rw-r--r--lib/libpam/modules/pam_login_access/pam_login_access.h2
-rw-r--r--lib/libpam/modules/pam_nologin/pam_nologin.c2
-rw-r--r--lib/libpam/modules/pam_opie/pam_opie.c2
-rw-r--r--lib/libpam/modules/pam_opieaccess/pam_opieaccess.c2
-rw-r--r--lib/libpam/modules/pam_permit/pam_permit.c2
-rw-r--r--lib/libpam/modules/pam_radius/pam_radius.c2
-rw-r--r--lib/libpam/modules/pam_rhosts/pam_rhosts.c2
-rw-r--r--lib/libpam/modules/pam_rootok/pam_rootok.c2
-rw-r--r--lib/libpam/modules/pam_securetty/pam_securetty.c2
-rw-r--r--lib/libpam/modules/pam_self/pam_self.c2
-rw-r--r--lib/libpam/modules/pam_ssh/pam_ssh.c2
-rw-r--r--lib/libpam/modules/pam_tacplus/pam_tacplus.c2
-rw-r--r--lib/libpam/modules/pam_unix/pam_unix.c2
-rw-r--r--lib/libpjdlog/pjdlog.c2
-rw-r--r--lib/libpjdlog/pjdlog.h2
-rw-r--r--lib/libpmc/libpmc.c2
-rw-r--r--lib/libpmc/libpmcinternal.h2
-rw-r--r--lib/libpmc/pmc.h2
-rw-r--r--lib/libpmc/pmclog.c2
-rw-r--r--lib/libpmc/pmclog.h2
-rw-r--r--lib/libproc/_libproc.h2
-rw-r--r--lib/libproc/libproc.h2
-rw-r--r--lib/libproc/proc_bkpt.c2
-rw-r--r--lib/libproc/proc_create.c2
-rw-r--r--lib/libproc/proc_regs.c2
-rw-r--r--lib/libproc/proc_rtld.c2
-rw-r--r--lib/libproc/proc_sym.c2
-rw-r--r--lib/libproc/proc_util.c2
-rw-r--r--lib/libprocstat/common_kvm.h2
-rw-r--r--lib/libprocstat/core.c2
-rw-r--r--lib/libprocstat/core.h2
-rw-r--r--lib/libprocstat/libprocstat.h2
-rw-r--r--lib/libprocstat/libprocstat_internal.h2
-rw-r--r--lib/libprocstat/smbfs.c2
-rw-r--r--lib/libprocstat/udf.c2
-rw-r--r--lib/libprocstat/zfs.c2
-rw-r--r--lib/libradius/radlib.c2
-rw-r--r--lib/libradius/radlib.h2
-rw-r--r--lib/libradius/radlib_private.h2
-rw-r--r--lib/libradius/radlib_vs.h2
-rw-r--r--lib/librpcsec_gss/rpcsec_gss_conf.c2
-rw-r--r--lib/librpcsec_gss/rpcsec_gss_misc.c2
-rw-r--r--lib/librt/aio.c4
-rw-r--r--lib/librt/mq.c2
-rw-r--r--lib/librt/sigev_thread.c4
-rw-r--r--lib/librt/sigev_thread.h4
-rw-r--r--lib/librt/timer.c4
-rw-r--r--lib/librtld_db/rtld_db.c2
-rw-r--r--lib/librtld_db/rtld_db.h2
-rw-r--r--lib/libsdp/sdp-int.h4
-rw-r--r--lib/libsdp/sdp.h4
-rw-r--r--lib/libsdp/search.c4
-rw-r--r--lib/libsdp/service.c4
-rw-r--r--lib/libsdp/session.c4
-rw-r--r--lib/libsdp/util.c4
-rw-r--r--lib/libstdbuf/stdbuf.c2
-rw-r--r--lib/libstdthreads/call_once.c2
-rw-r--r--lib/libstdthreads/cnd.c2
-rw-r--r--lib/libstdthreads/mtx.c2
-rw-r--r--lib/libstdthreads/thrd.c2
-rw-r--r--lib/libstdthreads/threads.h2
-rw-r--r--lib/libstdthreads/tss.c2
-rw-r--r--lib/libtacplus/taclib.c2
-rw-r--r--lib/libtacplus/taclib.h2
-rw-r--r--lib/libtacplus/taclib_private.h2
-rw-r--r--lib/libthr/arch/amd64/include/pthread_md.h2
-rw-r--r--lib/libthr/arch/arm/include/pthread_md.h2
-rw-r--r--lib/libthr/arch/i386/include/pthread_md.h2
-rw-r--r--lib/libthr/arch/mips/include/pthread_md.h2
-rw-r--r--lib/libthr/arch/powerpc/include/pthread_md.h4
-rw-r--r--lib/libthr/arch/sparc64/include/pthread_md.h2
-rw-r--r--lib/libthr/thread/thr_affinity.c4
-rw-r--r--lib/libthr/thread/thr_barrier.c2
-rw-r--r--lib/libthr/thread/thr_barrierattr.c4
-rw-r--r--lib/libthr/thread/thr_cancel.c4
-rw-r--r--lib/libthr/thread/thr_cond.c4
-rw-r--r--lib/libthr/thread/thr_create.c4
-rw-r--r--lib/libthr/thread/thr_detach.c4
-rw-r--r--lib/libthr/thread/thr_event.c4
-rw-r--r--lib/libthr/thread/thr_getcpuclockid.c4
-rw-r--r--lib/libthr/thread/thr_getthreadid_np.c4
-rw-r--r--lib/libthr/thread/thr_join.c4
-rw-r--r--lib/libthr/thread/thr_kern.c4
-rw-r--r--lib/libthr/thread/thr_list.c4
-rw-r--r--lib/libthr/thread/thr_main_np.c4
-rw-r--r--lib/libthr/thread/thr_once.c4
-rw-r--r--lib/libthr/thread/thr_printf.c2
-rw-r--r--lib/libthr/thread/thr_private.h4
-rw-r--r--lib/libthr/thread/thr_pspinlock.c2
-rw-r--r--lib/libthr/thread/thr_rtld.c4
-rw-r--r--lib/libthr/thread/thr_rwlock.c2
-rw-r--r--lib/libthr/thread/thr_rwlockattr.c2
-rw-r--r--lib/libthr/thread/thr_sem.c4
-rw-r--r--lib/libthr/thread/thr_sig.c4
-rw-r--r--lib/libthr/thread/thr_sleepq.c4
-rw-r--r--lib/libthr/thread/thr_stack.c4
-rw-r--r--lib/libthr/thread/thr_umtx.c4
-rw-r--r--lib/libthr/thread/thr_umtx.h2
-rw-r--r--lib/libthread_db/arch/amd64/libpthread_md.c4
-rw-r--r--lib/libthread_db/arch/arm/libpthread_md.c4
-rw-r--r--lib/libthread_db/arch/i386/libpthread_md.c4
-rw-r--r--lib/libthread_db/arch/powerpc/libpthread_md.c4
-rw-r--r--lib/libthread_db/arch/sparc64/libpthread_md.c4
-rw-r--r--lib/libthread_db/kse.h2
-rw-r--r--lib/libthread_db/libpthread_db.c4
-rw-r--r--lib/libthread_db/libpthread_db.h4
-rw-r--r--lib/libthread_db/libthr_db.c4
-rw-r--r--lib/libthread_db/thread_db.c4
-rw-r--r--lib/libthread_db/thread_db.h4
-rw-r--r--lib/libthread_db/thread_db_int.h4
-rw-r--r--lib/libufs/block.c4
-rw-r--r--lib/libufs/cgroup.c4
-rw-r--r--lib/libufs/inode.c4
-rw-r--r--lib/libufs/libufs.h4
-rw-r--r--lib/libufs/sblock.c4
-rw-r--r--lib/libufs/type.c4
-rw-r--r--lib/libugidfw/ugidfw.c2
-rw-r--r--lib/libugidfw/ugidfw.h2
-rw-r--r--lib/libulog/ulog.h2
-rw-r--r--lib/libulog/ulog_login.c2
-rw-r--r--lib/libulog/ulog_login_pseudo.c2
-rw-r--r--lib/libulog/utempter.c2
-rw-r--r--lib/libulog/utempter.h2
-rw-r--r--lib/libusb/libusb.h2
-rw-r--r--lib/libusb/libusb01.c2
-rw-r--r--lib/libusb/libusb10.c2
-rw-r--r--lib/libusb/libusb10.h2
-rw-r--r--lib/libusb/libusb10_desc.c2
-rw-r--r--lib/libusb/libusb10_io.c2
-rw-r--r--lib/libusb/libusb20.c2
-rw-r--r--lib/libusb/libusb20.h2
-rw-r--r--lib/libusb/libusb20_desc.c2
-rw-r--r--lib/libusb/libusb20_desc.h2
-rw-r--r--lib/libusb/libusb20_int.h2
-rw-r--r--lib/libusb/libusb20_ugen20.c2
-rw-r--r--lib/libusb/libusb_global_linux.h2
-rw-r--r--lib/libusb/usb.h2
-rw-r--r--lib/libusbhid/data.c4
-rw-r--r--lib/libusbhid/descr.c4
-rw-r--r--lib/libusbhid/descr_compat.c4
-rw-r--r--lib/libusbhid/parse.c4
-rw-r--r--lib/libusbhid/usage.c4
-rw-r--r--lib/libusbhid/usbhid.h4
-rw-r--r--lib/libusbhid/usbvar.h4
-rw-r--r--lib/libutil/auth.c4
-rw-r--r--lib/libutil/expand_number.c2
-rw-r--r--lib/libutil/flopen.c2
-rw-r--r--lib/libutil/fparseln.c4
-rw-r--r--lib/libutil/gr_util.c2
-rw-r--r--lib/libutil/humanize_number.c4
-rw-r--r--lib/libutil/kinfo_getallproc.c2
-rw-r--r--lib/libutil/kinfo_getproc.c2
-rw-r--r--lib/libutil/kld.c2
-rw-r--r--lib/libutil/libutil.h4
-rw-r--r--lib/libutil/login_crypt.c2
-rw-r--r--lib/libutil/pidfile.c2
-rw-r--r--lib/libutil/property.c4
-rw-r--r--lib/libutil/quotafile.c2
-rw-r--r--lib/libutil/realhostname.c2
-rw-r--r--lib/libutil/stub.c2
-rw-r--r--lib/libutil/trimdomain.c2
-rw-r--r--lib/libvgl/bitmap.c2
-rw-r--r--lib/libvgl/keyboard.c2
-rw-r--r--lib/libvgl/main.c2
-rw-r--r--lib/libvgl/mouse.c2
-rw-r--r--lib/libvgl/simple.c2
-rw-r--r--lib/libvgl/text.c2
-rw-r--r--lib/libvgl/vgl.h2
-rw-r--r--lib/libvmmapi/vmmapi.c2
-rw-r--r--lib/libvmmapi/vmmapi.h2
-rw-r--r--lib/libvmmapi/vmmapi_freebsd.c2
-rw-r--r--lib/libypclnt/ypclnt.h2
-rw-r--r--lib/libypclnt/ypclnt_connect.c2
-rw-r--r--lib/libypclnt/ypclnt_error.c2
-rw-r--r--lib/libypclnt/ypclnt_free.c2
-rw-r--r--lib/libypclnt/ypclnt_get.c2
-rw-r--r--lib/libypclnt/ypclnt_new.c2
-rw-r--r--lib/libypclnt/ypclnt_passwd.c2
-rw-r--r--lib/msun/amd64/fenv.c2
-rw-r--r--lib/msun/arm/fenv.c2
-rw-r--r--lib/msun/arm/fenv.h2
-rw-r--r--lib/msun/i387/fenv.c2
-rw-r--r--lib/msun/i387/invtrig.c2
-rw-r--r--lib/msun/ld128/invtrig.c2
-rw-r--r--lib/msun/ld128/invtrig.h2
-rw-r--r--lib/msun/ld128/k_expl.h2
-rw-r--r--lib/msun/ld128/s_exp2l.c2
-rw-r--r--lib/msun/ld128/s_expl.c2
-rw-r--r--lib/msun/ld128/s_logl.c2
-rw-r--r--lib/msun/ld128/s_nanl.c2
-rw-r--r--lib/msun/ld80/invtrig.c2
-rw-r--r--lib/msun/ld80/invtrig.h2
-rw-r--r--lib/msun/ld80/k_expl.h2
-rw-r--r--lib/msun/ld80/s_exp2l.c2
-rw-r--r--lib/msun/ld80/s_expl.c2
-rw-r--r--lib/msun/ld80/s_logl.c2
-rw-r--r--lib/msun/ld80/s_nanl.c2
-rw-r--r--lib/msun/mips/fenv.c2
-rw-r--r--lib/msun/mips/fenv.h2
-rw-r--r--lib/msun/powerpc/fenv.c2
-rw-r--r--lib/msun/powerpc/fenv.h2
-rw-r--r--lib/msun/sparc64/fenv.c2
-rw-r--r--lib/msun/sparc64/fenv.h2
-rw-r--r--lib/msun/src/catrig.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/catrigf.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/e_remainderl.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/e_sqrtl.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/fenv-softfloat.h2
-rw-r--r--lib/msun/src/imprecise.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/k_exp.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/k_expf.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_carg.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_cargf.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_cargl.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_ccosh.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_ccoshf.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_cexp.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_cexpf.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_cimag.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_cimagf.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_cimagl.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_conj.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_conjf.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_conjl.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_copysignl.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_cosl.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_cproj.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_cprojf.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_cprojl.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_creal.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_crealf.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_creall.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_csinh.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_csinhf.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_csqrt.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_csqrtf.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_csqrtl.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_ctanh.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_ctanhf.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_exp2.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_exp2f.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_fabsl.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_fdim.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_fma.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_fmaf.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_fmal.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_fmax.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_fmaxf.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_fmaxl.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_fmin.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_fminf.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_fminl.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_frexpl.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_isfinite.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_isnan.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_isnormal.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_lrint.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_lround.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_modfl.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_nan.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_nearbyint.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_rintl.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_round.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_roundf.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_roundl.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_scalbln.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_signbit.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_sinl.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_tanl.c2
-rw-r--r--lib/msun/src/s_tgammaf.c2
-rw-r--r--lib/msun/x86/fenv.h2
454 files changed, 978 insertions, 70 deletions
diff --git a/lib/csu/amd64/crt1.c b/lib/csu/amd64/crt1.c
index c4f07e052ed7..a6001b2d5851 100644
--- a/lib/csu/amd64/crt1.c
+++ b/lib/csu/amd64/crt1.c
@@ -1,5 +1,7 @@
/* LINTLIBRARY */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright 1996-1998 John D. Polstra.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/csu/arm/crt1.c b/lib/csu/arm/crt1.c
index 46a301ca2acc..5fe92947dbfb 100644
--- a/lib/csu/arm/crt1.c
+++ b/lib/csu/arm/crt1.c
@@ -1,5 +1,7 @@
/* LINTLIBRARY */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-4-Clause
+ *
* Copyright 2001 David E. O'Brien.
* All rights reserved.
* Copyright 1996-1998 John D. Polstra.
diff --git a/lib/csu/common/crtbrand.c b/lib/csu/common/crtbrand.c
index 04df686ba731..fcdb824cf749 100644
--- a/lib/csu/common/crtbrand.c
+++ b/lib/csu/common/crtbrand.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright 2000 David E. O'Brien, John D. Polstra.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/csu/common/ignore_init.c b/lib/csu/common/ignore_init.c
index 89b3734ae079..184bcbdf5447 100644
--- a/lib/csu/common/ignore_init.c
+++ b/lib/csu/common/ignore_init.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright 2012 Konstantin Belousov <kib@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/csu/common/notes.h b/lib/csu/common/notes.h
index b2c53bf0351c..aeb5203d8dc1 100644
--- a/lib/csu/common/notes.h
+++ b/lib/csu/common/notes.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright 2012 Konstantin Belousov <kib@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/csu/mips/crt1.c b/lib/csu/mips/crt1.c
index 4030ce069c0e..0f7fe1433ed3 100644
--- a/lib/csu/mips/crt1.c
+++ b/lib/csu/mips/crt1.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-4-Clause
+ *
* Copyright 1996-1998 John D. Polstra.
* All rights reserved.
* Copyright (c) 1995 Christopher G. Demetriou
diff --git a/lib/csu/powerpc/crt1.c b/lib/csu/powerpc/crt1.c
index 3a24fd108506..c5ad29ca1d25 100644
--- a/lib/csu/powerpc/crt1.c
+++ b/lib/csu/powerpc/crt1.c
@@ -1,5 +1,7 @@
/* LINTLIBRARY */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-4-Clause
+ *
* Copyright 2001 David E. O'Brien.
* All rights reserved.
* Copyright 1996-1998 John D. Polstra.
diff --git a/lib/csu/powerpc64/crt1.c b/lib/csu/powerpc64/crt1.c
index f3b58fbc9115..869530749012 100644
--- a/lib/csu/powerpc64/crt1.c
+++ b/lib/csu/powerpc64/crt1.c
@@ -1,5 +1,7 @@
/* LINTLIBRARY */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-4-Clause
+ *
* Copyright 2001 David E. O'Brien.
* All rights reserved.
* Copyright 1996-1998 John D. Polstra.
diff --git a/lib/csu/sparc64/crt1.c b/lib/csu/sparc64/crt1.c
index 35132b8c72ac..4cef03f60efd 100644
--- a/lib/csu/sparc64/crt1.c
+++ b/lib/csu/sparc64/crt1.c
@@ -1,5 +1,7 @@
/* LINTLIBRARY */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright 2001 David E. O'Brien.
* All rights reserved.
* Copyright (c) 1995, 1998 Berkeley Software Design, Inc.
diff --git a/lib/libarchive/config_freebsd.h b/lib/libarchive/config_freebsd.h
index a5bb014e4bef..99f50150605e 100644
--- a/lib/libarchive/config_freebsd.h
+++ b/lib/libarchive/config_freebsd.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2003-2007 Tim Kientzle
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libbluetooth/bluetooth.c b/lib/libbluetooth/bluetooth.c
index ad62a8739ab5..b9ab5cba990e 100644
--- a/lib/libbluetooth/bluetooth.c
+++ b/lib/libbluetooth/bluetooth.c
@@ -3,6 +3,8 @@
*/
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2001-2009 Maksim Yevmenkin <m_evmenkin@yahoo.com>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libbluetooth/bluetooth.h b/lib/libbluetooth/bluetooth.h
index 6e00777291fc..ea97ab01ab37 100644
--- a/lib/libbluetooth/bluetooth.h
+++ b/lib/libbluetooth/bluetooth.h
@@ -3,6 +3,8 @@
*/
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2001-2009 Maksim Yevmenkin <m_evmenkin@yahoo.com>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libbluetooth/dev.c b/lib/libbluetooth/dev.c
index a6295dd2b1f0..b4c5e47ee392 100644
--- a/lib/libbluetooth/dev.c
+++ b/lib/libbluetooth/dev.c
@@ -3,6 +3,8 @@
*/
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2009 Maksim Yevmenkin <m_evmenkin@yahoo.com>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libbluetooth/hci.c b/lib/libbluetooth/hci.c
index 651c0dda1fe7..9f0bdbe75969 100644
--- a/lib/libbluetooth/hci.c
+++ b/lib/libbluetooth/hci.c
@@ -3,6 +3,8 @@
*/
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2009 Maksim Yevmenkin <m_evmenkin@yahoo.com>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libbsdstat/bsdstat.c b/lib/libbsdstat/bsdstat.c
index 564020eee56a..2e6eb25bfd8a 100644
--- a/lib/libbsdstat/bsdstat.c
+++ b/lib/libbsdstat/bsdstat.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2002-2007 Sam Leffler, Errno Consulting
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libbsdstat/bsdstat.h b/lib/libbsdstat/bsdstat.h
index ef972108d09e..89e231a84983 100644
--- a/lib/libbsdstat/bsdstat.h
+++ b/lib/libbsdstat/bsdstat.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2002-2007 Sam Leffler, Errno Consulting
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libc_nonshared/__stub.c b/lib/libc_nonshared/__stub.c
index 495f0aa50a16..b4a75488f8f5 100644
--- a/lib/libc_nonshared/__stub.c
+++ b/lib/libc_nonshared/__stub.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2013 Peter Wemm
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libcalendar/calendar.c b/lib/libcalendar/calendar.c
index fca63eebd9ec..4c89a5d9cf01 100644
--- a/lib/libcalendar/calendar.c
+++ b/lib/libcalendar/calendar.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 1997 Wolfgang Helbig
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libcalendar/calendar.h b/lib/libcalendar/calendar.h
index 2c42d6c2214e..1dadd9c64fe7 100644
--- a/lib/libcalendar/calendar.h
+++ b/lib/libcalendar/calendar.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 1997 Wolfgang Helbig
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libcalendar/easter.c b/lib/libcalendar/easter.c
index 8bb3e1c46a97..9ab0f8a7064d 100644
--- a/lib/libcalendar/easter.c
+++ b/lib/libcalendar/easter.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 1997 Wolfgang Helbig
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libcam/camlib.c b/lib/libcam/camlib.c
index 3a6ccc16ae28..1f221456ca23 100644
--- a/lib/libcam/camlib.c
+++ b/lib/libcam/camlib.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 1997, 1998, 1999, 2002 Kenneth D. Merry.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libcompat/4.1/ftime.c b/lib/libcompat/4.1/ftime.c
index f82100c69faf..f73f46bd0006 100644
--- a/lib/libcompat/4.1/ftime.c
+++ b/lib/libcompat/4.1/ftime.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-4-Clause
+ *
* Copyright (c) 1994 Christopher G. Demetriou
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libcrypt/crypt-md5.c b/lib/libcrypt/crypt-md5.c
index 55986750e616..708826763445 100644
--- a/lib/libcrypt/crypt-md5.c
+++ b/lib/libcrypt/crypt-md5.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2003 Poul-Henning Kamp
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libcrypt/crypt-nthash.c b/lib/libcrypt/crypt-nthash.c
index b637eb6b5fa3..bb2d60b27846 100644
--- a/lib/libcrypt/crypt-nthash.c
+++ b/lib/libcrypt/crypt-nthash.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2003 Michael Bretterklieber
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libcrypt/crypt-sha256.c b/lib/libcrypt/crypt-sha256.c
index 0cfef105734e..6291fc12f2ad 100644
--- a/lib/libcrypt/crypt-sha256.c
+++ b/lib/libcrypt/crypt-sha256.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2011 The FreeBSD Project. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
diff --git a/lib/libcrypt/crypt-sha512.c b/lib/libcrypt/crypt-sha512.c
index 2e7cd4ec580e..daa68a2132d0 100644
--- a/lib/libcrypt/crypt-sha512.c
+++ b/lib/libcrypt/crypt-sha512.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2011 The FreeBSD Project. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
diff --git a/lib/libcrypt/crypt.c b/lib/libcrypt/crypt.c
index 54dc33b54977..8bb3b99e6712 100644
--- a/lib/libcrypt/crypt.c
+++ b/lib/libcrypt/crypt.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 1999 Mark Murray
* Copyright (c) 2014 Dag-Erling Smørgrav
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libcrypt/crypt.h b/lib/libcrypt/crypt.h
index 81b0e0324efd..891b43d4e17c 100644
--- a/lib/libcrypt/crypt.h
+++ b/lib/libcrypt/crypt.h
@@ -1,5 +1,7 @@
/* LINTLIBRARY */
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 1999
* Mark Murray. All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libdevinfo/devinfo.c b/lib/libdevinfo/devinfo.c
index dbd02d0fba41..98fe6d1f673a 100644
--- a/lib/libdevinfo/devinfo.c
+++ b/lib/libdevinfo/devinfo.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2000 Michael Smith
* Copyright (c) 2000 BSDi
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libdevinfo/devinfo.h b/lib/libdevinfo/devinfo.h
index f94644600aeb..e096e1dc1982 100644
--- a/lib/libdevinfo/devinfo.h
+++ b/lib/libdevinfo/devinfo.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2000 Michael Smith
* Copyright (c) 2000 BSDi
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libdevinfo/devinfo_var.h b/lib/libdevinfo/devinfo_var.h
index bbc5ee183e11..5b14341f3841 100644
--- a/lib/libdevinfo/devinfo_var.h
+++ b/lib/libdevinfo/devinfo_var.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2000 Michael Smith
* Copyright (c) 2000 BSDi
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libdevstat/devstat.c b/lib/libdevstat/devstat.c
index 68b5028c7c9a..2da7eafa4fd8 100644
--- a/lib/libdevstat/devstat.c
+++ b/lib/libdevstat/devstat.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 1997, 1998 Kenneth D. Merry.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libdevstat/devstat.h b/lib/libdevstat/devstat.h
index 9471f934ba25..f162a6cf2dbb 100644
--- a/lib/libdevstat/devstat.h
+++ b/lib/libdevstat/devstat.h
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 1997, 1998 Kenneth D. Merry.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libfetch/common.c b/lib/libfetch/common.c
index cc222cfc1719..f59ebd633fcb 100644
--- a/lib/libfetch/common.c
+++ b/lib/libfetch/common.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 1998-2016 Dag-Erling Smørgrav
* Copyright (c) 2013 Michael Gmelin <freebsd@grem.de>
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libfetch/common.h b/lib/libfetch/common.h
index aaa22ed2790e..d688b07d24d1 100644
--- a/lib/libfetch/common.h
+++ b/lib/libfetch/common.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 1998-2014 Dag-Erling Smørgrav
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libfetch/fetch.c b/lib/libfetch/fetch.c
index f2510831c00c..0aa23c91dde3 100644
--- a/lib/libfetch/fetch.c
+++ b/lib/libfetch/fetch.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 1998-2004 Dag-Erling Smørgrav
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libfetch/fetch.h b/lib/libfetch/fetch.h
index 319fca92b847..60bad13f7700 100644
--- a/lib/libfetch/fetch.h
+++ b/lib/libfetch/fetch.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 1998-2004 Dag-Erling Smørgrav
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libfetch/file.c b/lib/libfetch/file.c
index ab6b4b7089e8..a7e41bab3289 100644
--- a/lib/libfetch/file.c
+++ b/lib/libfetch/file.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 1998-2011 Dag-Erling Smørgrav
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libfetch/ftp.c b/lib/libfetch/ftp.c
index 814c4a3246ce..b71897e830e5 100644
--- a/lib/libfetch/ftp.c
+++ b/lib/libfetch/ftp.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 1998-2011 Dag-Erling Smørgrav
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libfetch/http.c b/lib/libfetch/http.c
index fe4e9dec63d2..8abf2e9bff5a 100644
--- a/lib/libfetch/http.c
+++ b/lib/libfetch/http.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 2000-2014 Dag-Erling Smørgrav
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgeom/geom_ctl.c b/lib/libgeom/geom_ctl.c
index 58976a90519a..1d5c52fc3779 100644
--- a/lib/libgeom/geom_ctl.c
+++ b/lib/libgeom/geom_ctl.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 2003 Poul-Henning Kamp
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgeom/geom_getxml.c b/lib/libgeom/geom_getxml.c
index 3fe1e72ca822..f3d7ba9deb03 100644
--- a/lib/libgeom/geom_getxml.c
+++ b/lib/libgeom/geom_getxml.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2003 Poul-Henning Kamp
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgeom/geom_stats.c b/lib/libgeom/geom_stats.c
index c87dd310bf79..ebf7868c3c65 100644
--- a/lib/libgeom/geom_stats.c
+++ b/lib/libgeom/geom_stats.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2003 Poul-Henning Kamp
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgeom/geom_util.c b/lib/libgeom/geom_util.c
index 73c305a4201b..83d2bf51225f 100644
--- a/lib/libgeom/geom_util.c
+++ b/lib/libgeom/geom_util.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2007 Pawel Jakub Dawidek <pjd@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgeom/geom_xml2tree.c b/lib/libgeom/geom_xml2tree.c
index 2a373d7f31d5..5f4636f9368b 100644
--- a/lib/libgeom/geom_xml2tree.c
+++ b/lib/libgeom/geom_xml2tree.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2003 Poul-Henning Kamp
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgeom/libgeom.h b/lib/libgeom/libgeom.h
index 73d43352ee84..075d2d21f26c 100644
--- a/lib/libgeom/libgeom.h
+++ b/lib/libgeom/libgeom.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2003 Poul-Henning Kamp
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/context.h b/lib/libgssapi/context.h
index ac162aa1d6ac..dcb08df2a3a8 100644
--- a/lib/libgssapi/context.h
+++ b/lib/libgssapi/context.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/cred.h b/lib/libgssapi/cred.h
index e6fed6f88b93..3e6e9f25339b 100644
--- a/lib/libgssapi/cred.h
+++ b/lib/libgssapi/cred.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_accept_sec_context.c b/lib/libgssapi/gss_accept_sec_context.c
index 0fa739c96a9e..2cab71ee3dfd 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_accept_sec_context.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_accept_sec_context.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_acquire_cred.c b/lib/libgssapi/gss_acquire_cred.c
index f6ae4d1f700c..5c04a97c28ee 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_acquire_cred.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_acquire_cred.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_add_cred.c b/lib/libgssapi/gss_add_cred.c
index 34e29b1a2b71..a8955b200d00 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_add_cred.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_add_cred.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_add_oid_set_member.c b/lib/libgssapi/gss_add_oid_set_member.c
index 57d3499cbd1f..2c926c483926 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_add_oid_set_member.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_add_oid_set_member.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_canonicalize_name.c b/lib/libgssapi/gss_canonicalize_name.c
index 28940b9dbbba..1967555a4e60 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_canonicalize_name.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_canonicalize_name.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_compare_name.c b/lib/libgssapi/gss_compare_name.c
index 05b28f600ac6..327a6a728744 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_compare_name.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_compare_name.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_context_time.c b/lib/libgssapi/gss_context_time.c
index 585ebd690875..86f04696733c 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_context_time.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_context_time.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_create_empty_oid_set.c b/lib/libgssapi/gss_create_empty_oid_set.c
index c35f99f3120d..e7d1f77c91d2 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_create_empty_oid_set.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_create_empty_oid_set.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_decapsulate_token.c b/lib/libgssapi/gss_decapsulate_token.c
index 65ff46ab3c1a..d48a854f9267 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_decapsulate_token.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_decapsulate_token.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_delete_sec_context.c b/lib/libgssapi/gss_delete_sec_context.c
index b4b087f93142..151147010c12 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_delete_sec_context.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_delete_sec_context.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_display_name.c b/lib/libgssapi/gss_display_name.c
index 61faabac907e..907ab0f22504 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_display_name.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_display_name.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_duplicate_name.c b/lib/libgssapi/gss_duplicate_name.c
index c6d07ac4e2b4..02aa2ccf6f8b 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_duplicate_name.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_duplicate_name.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_duplicate_oid.c b/lib/libgssapi/gss_duplicate_oid.c
index 591508d8fa58..c61dedd6cb77 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_duplicate_oid.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_duplicate_oid.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_encapsulate_token.c b/lib/libgssapi/gss_encapsulate_token.c
index 0e33e191ec85..e7ab7f84ff7a 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_encapsulate_token.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_encapsulate_token.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_export_name.c b/lib/libgssapi/gss_export_name.c
index 49174bbcafd0..5b7c32955539 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_export_name.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_export_name.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_export_sec_context.c b/lib/libgssapi/gss_export_sec_context.c
index a600f280048f..c94e81a9a844 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_export_sec_context.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_export_sec_context.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_get_mic.c b/lib/libgssapi/gss_get_mic.c
index b55a796dedad..e8b4e52a0df3 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_get_mic.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_get_mic.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_import_name.c b/lib/libgssapi/gss_import_name.c
index 3d8079d2dea9..efc02d5f3028 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_import_name.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_import_name.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_import_sec_context.c b/lib/libgssapi/gss_import_sec_context.c
index 0ab138ecae98..f3c59b0e877b 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_import_sec_context.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_import_sec_context.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_indicate_mechs.c b/lib/libgssapi/gss_indicate_mechs.c
index ec4350f8eeb1..aab3ff4e32ce 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_indicate_mechs.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_indicate_mechs.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_init_sec_context.c b/lib/libgssapi/gss_init_sec_context.c
index d8f06ab3e819..04a1e3eab3d2 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_init_sec_context.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_init_sec_context.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_inquire_context.c b/lib/libgssapi/gss_inquire_context.c
index 59e03e819284..207e1c357e9c 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_inquire_context.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_inquire_context.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_inquire_cred.c b/lib/libgssapi/gss_inquire_cred.c
index c51f07e55841..60984371558a 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_inquire_cred.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_inquire_cred.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_inquire_cred_by_mech.c b/lib/libgssapi/gss_inquire_cred_by_mech.c
index d9c21bac2156..b8394fa3e94d 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_inquire_cred_by_mech.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_inquire_cred_by_mech.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_inquire_mechs_for_name.c b/lib/libgssapi/gss_inquire_mechs_for_name.c
index 68918df7fd54..d171ef2b5bd8 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_inquire_mechs_for_name.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_inquire_mechs_for_name.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_inquire_names_for_mech.c b/lib/libgssapi/gss_inquire_names_for_mech.c
index 21f03afb648b..4d683075290c 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_inquire_names_for_mech.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_inquire_names_for_mech.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_inquire_sec_context_by_oid.c b/lib/libgssapi/gss_inquire_sec_context_by_oid.c
index 5a9014210d1b..b4a4670b60be 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_inquire_sec_context_by_oid.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_inquire_sec_context_by_oid.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_krb5.c b/lib/libgssapi/gss_krb5.c
index 5150f8564a04..36b6f3556632 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_krb5.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_krb5.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_mech_switch.c b/lib/libgssapi/gss_mech_switch.c
index 2d742e7ee232..4ef6e50182ca 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_mech_switch.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_mech_switch.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_names.c b/lib/libgssapi/gss_names.c
index 02775ec72db3..663a686d551b 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_names.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_names.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_pname_to_uid.c b/lib/libgssapi/gss_pname_to_uid.c
index eb560b9e4248..9ee23a17c345 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_pname_to_uid.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_pname_to_uid.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008 Isilon Inc http://www.isilon.com/
* Authors: Doug Rabson <dfr@rabson.org>
* Developed with Red Inc: Alfred Perlstein <alfred@freebsd.org>
diff --git a/lib/libgssapi/gss_process_context_token.c b/lib/libgssapi/gss_process_context_token.c
index 0b4d7ec9bfca..2a91ece95d26 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_process_context_token.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_process_context_token.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_release_buffer.c b/lib/libgssapi/gss_release_buffer.c
index 7a85745abc5b..8a32d8db4530 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_release_buffer.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_release_buffer.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_release_cred.c b/lib/libgssapi/gss_release_cred.c
index 6093acd8f3b7..abcb6d18a7a9 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_release_cred.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_release_cred.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_release_name.c b/lib/libgssapi/gss_release_name.c
index 08ae10a26ec3..56fcf26b4a51 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_release_name.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_release_name.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_release_oid_set.c b/lib/libgssapi/gss_release_oid_set.c
index a46853a4a0d8..6a5a1577f85f 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_release_oid_set.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_release_oid_set.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_seal.c b/lib/libgssapi/gss_seal.c
index c3e3f7a83d66..9d0e25c52220 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_seal.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_seal.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_sign.c b/lib/libgssapi/gss_sign.c
index c521a7e533e6..e8ebf3784c77 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_sign.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_sign.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_test_oid_set_member.c b/lib/libgssapi/gss_test_oid_set_member.c
index 0421319eb149..dde6c7a66ad1 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_test_oid_set_member.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_test_oid_set_member.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_unseal.c b/lib/libgssapi/gss_unseal.c
index c3775103ce4f..6da0ac92c5f2 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_unseal.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_unseal.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_unwrap.c b/lib/libgssapi/gss_unwrap.c
index 9ccc848d3efe..7faf2a691d4b 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_unwrap.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_unwrap.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_utils.c b/lib/libgssapi/gss_utils.c
index 992908bea949..ca55cc8df968 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_utils.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_utils.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_verify.c b/lib/libgssapi/gss_verify.c
index 0aa3fd67e28b..5892d3e48259 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_verify.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_verify.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_verify_mic.c b/lib/libgssapi/gss_verify_mic.c
index 704d7fcc2c78..689bf724650f 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_verify_mic.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_verify_mic.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_wrap.c b/lib/libgssapi/gss_wrap.c
index 1cf046ab86b6..dfb6bc877d31 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_wrap.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_wrap.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/gss_wrap_size_limit.c b/lib/libgssapi/gss_wrap_size_limit.c
index 7038a576e7c2..30d422c52fe9 100644
--- a/lib/libgssapi/gss_wrap_size_limit.c
+++ b/lib/libgssapi/gss_wrap_size_limit.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/mech_switch.h b/lib/libgssapi/mech_switch.h
index e5173df4002e..4018f9e22a7c 100644
--- a/lib/libgssapi/mech_switch.h
+++ b/lib/libgssapi/mech_switch.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/name.h b/lib/libgssapi/name.h
index 7f54359dc003..8702fd88df67 100644
--- a/lib/libgssapi/name.h
+++ b/lib/libgssapi/name.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/spnego.h b/lib/libgssapi/spnego.h
index 8b2e22d537f2..2fa3a6024ad2 100644
--- a/lib/libgssapi/spnego.h
+++ b/lib/libgssapi/spnego.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libgssapi/utils.h b/lib/libgssapi/utils.h
index 347b58358f3a..fb0bd72f7eae 100644
--- a/lib/libgssapi/utils.h
+++ b/lib/libgssapi/utils.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/BIG5/citrus_big5.h b/lib/libiconv_modules/BIG5/citrus_big5.h
index e653ac6c1261..fd8de6af6dd8 100644
--- a/lib/libiconv_modules/BIG5/citrus_big5.h
+++ b/lib/libiconv_modules/BIG5/citrus_big5.h
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_big5.h,v 1.2 2003/06/25 09:51:41 tshiozak Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2002 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/DECHanyu/citrus_dechanyu.c b/lib/libiconv_modules/DECHanyu/citrus_dechanyu.c
index ec2c5972390d..fe27da24b383 100644
--- a/lib/libiconv_modules/DECHanyu/citrus_dechanyu.c
+++ b/lib/libiconv_modules/DECHanyu/citrus_dechanyu.c
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_dechanyu.c,v 1.4 2011/11/19 18:20:13 tnozaki Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2007 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/DECHanyu/citrus_dechanyu.h b/lib/libiconv_modules/DECHanyu/citrus_dechanyu.h
index 5f8873cf7f54..28a752d7c7d3 100644
--- a/lib/libiconv_modules/DECHanyu/citrus_dechanyu.h
+++ b/lib/libiconv_modules/DECHanyu/citrus_dechanyu.h
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_dechanyu.h,v 1.1 2007/04/01 18:52:32 tnozaki Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2006 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/EUC/citrus_euc.h b/lib/libiconv_modules/EUC/citrus_euc.h
index e9bab9f70753..a7ffa8ab47e0 100644
--- a/lib/libiconv_modules/EUC/citrus_euc.h
+++ b/lib/libiconv_modules/EUC/citrus_euc.h
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_euc.h,v 1.2 2003/06/25 09:51:42 tshiozak Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2002 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/EUCTW/citrus_euctw.c b/lib/libiconv_modules/EUCTW/citrus_euctw.c
index 6c3e9f6b7fa1..9132e38e5ecb 100644
--- a/lib/libiconv_modules/EUCTW/citrus_euctw.c
+++ b/lib/libiconv_modules/EUCTW/citrus_euctw.c
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_euctw.c,v 1.11 2008/06/14 16:01:07 tnozaki Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2002 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/EUCTW/citrus_euctw.h b/lib/libiconv_modules/EUCTW/citrus_euctw.h
index 5dde3421e3d7..2dca8457cf8a 100644
--- a/lib/libiconv_modules/EUCTW/citrus_euctw.h
+++ b/lib/libiconv_modules/EUCTW/citrus_euctw.h
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_euctw.h,v 1.2 2003/06/25 09:51:42 tshiozak Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2002 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/GBK2K/citrus_gbk2k.c b/lib/libiconv_modules/GBK2K/citrus_gbk2k.c
index b64c7e09cd4d..87ec6ebecc6a 100644
--- a/lib/libiconv_modules/GBK2K/citrus_gbk2k.c
+++ b/lib/libiconv_modules/GBK2K/citrus_gbk2k.c
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_gbk2k.c,v 1.7 2008/06/14 16:01:07 tnozaki Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2003 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/GBK2K/citrus_gbk2k.h b/lib/libiconv_modules/GBK2K/citrus_gbk2k.h
index 174a19e95055..c5df93faa934 100644
--- a/lib/libiconv_modules/GBK2K/citrus_gbk2k.h
+++ b/lib/libiconv_modules/GBK2K/citrus_gbk2k.h
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_gbk2k.h,v 1.2 2003/06/25 09:51:43 tshiozak Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2003 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/HZ/citrus_hz.c b/lib/libiconv_modules/HZ/citrus_hz.c
index 13d2f2c618ed..f41a302fff9e 100644
--- a/lib/libiconv_modules/HZ/citrus_hz.c
+++ b/lib/libiconv_modules/HZ/citrus_hz.c
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_hz.c,v 1.2 2008/06/14 16:01:07 tnozaki Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2004, 2006 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/HZ/citrus_hz.h b/lib/libiconv_modules/HZ/citrus_hz.h
index 9737b7b34338..6fc36d5a1743 100644
--- a/lib/libiconv_modules/HZ/citrus_hz.h
+++ b/lib/libiconv_modules/HZ/citrus_hz.h
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_hz.h,v 1.1 2006/11/22 23:38:27 tnozaki Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2004, 2006 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/ISO2022/citrus_iso2022.c b/lib/libiconv_modules/ISO2022/citrus_iso2022.c
index c88a23ee1abf..6089f7c6102d 100644
--- a/lib/libiconv_modules/ISO2022/citrus_iso2022.c
+++ b/lib/libiconv_modules/ISO2022/citrus_iso2022.c
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_iso2022.c,v 1.20 2010/12/07 22:01:45 joerg Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)1999, 2002 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/ISO2022/citrus_iso2022.h b/lib/libiconv_modules/ISO2022/citrus_iso2022.h
index c5bbc40c9111..30cbf012a3b3 100644
--- a/lib/libiconv_modules/ISO2022/citrus_iso2022.h
+++ b/lib/libiconv_modules/ISO2022/citrus_iso2022.h
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_iso2022.h,v 1.2 2003/06/25 09:51:44 tshiozak Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2002 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/JOHAB/citrus_johab.c b/lib/libiconv_modules/JOHAB/citrus_johab.c
index 459f8c99c7db..cd50bd3ed0e0 100644
--- a/lib/libiconv_modules/JOHAB/citrus_johab.c
+++ b/lib/libiconv_modules/JOHAB/citrus_johab.c
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_johab.c,v 1.4 2008/06/14 16:01:07 tnozaki Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2006 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/JOHAB/citrus_johab.h b/lib/libiconv_modules/JOHAB/citrus_johab.h
index f11fb4e5009c..c91ffea023a0 100644
--- a/lib/libiconv_modules/JOHAB/citrus_johab.h
+++ b/lib/libiconv_modules/JOHAB/citrus_johab.h
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_johab.h,v 1.1 2006/10/18 17:54:55 tnozaki Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2006 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/MSKanji/citrus_mskanji.c b/lib/libiconv_modules/MSKanji/citrus_mskanji.c
index 4330cc8c0ec6..423ea3b8592f 100644
--- a/lib/libiconv_modules/MSKanji/citrus_mskanji.c
+++ b/lib/libiconv_modules/MSKanji/citrus_mskanji.c
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_mskanji.c,v 1.13 2008/06/14 16:01:08 tnozaki Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2002 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/MSKanji/citrus_mskanji.h b/lib/libiconv_modules/MSKanji/citrus_mskanji.h
index 3dc385243910..36f79f26ce6b 100644
--- a/lib/libiconv_modules/MSKanji/citrus_mskanji.h
+++ b/lib/libiconv_modules/MSKanji/citrus_mskanji.h
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_mskanji.h,v 1.2 2003/06/25 09:51:48 tshiozak Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2002 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/UES/citrus_ues.c b/lib/libiconv_modules/UES/citrus_ues.c
index 8516c2ae08aa..1c7b83687854 100644
--- a/lib/libiconv_modules/UES/citrus_ues.c
+++ b/lib/libiconv_modules/UES/citrus_ues.c
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_ues.c,v 1.3 2012/02/12 13:51:29 wiz Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2006 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/UES/citrus_ues.h b/lib/libiconv_modules/UES/citrus_ues.h
index 7198cdfca5a5..82c13ac2b7ab 100644
--- a/lib/libiconv_modules/UES/citrus_ues.h
+++ b/lib/libiconv_modules/UES/citrus_ues.h
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_ues.h,v 1.1 2006/11/13 15:16:31 tnozaki Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2004, 2006 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/UTF1632/citrus_utf1632.c b/lib/libiconv_modules/UTF1632/citrus_utf1632.c
index 6682ab279692..b9625165051c 100644
--- a/lib/libiconv_modules/UTF1632/citrus_utf1632.c
+++ b/lib/libiconv_modules/UTF1632/citrus_utf1632.c
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_utf1632.c,v 1.9 2008/06/14 16:01:08 tnozaki Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2003 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/UTF1632/citrus_utf1632.h b/lib/libiconv_modules/UTF1632/citrus_utf1632.h
index 8ee7ada23dae..2327f5e14dc8 100644
--- a/lib/libiconv_modules/UTF1632/citrus_utf1632.h
+++ b/lib/libiconv_modules/UTF1632/citrus_utf1632.h
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_utf1632.h,v 1.1 2003/06/25 09:51:49 tshiozak Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2003 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/UTF7/citrus_utf7.c b/lib/libiconv_modules/UTF7/citrus_utf7.c
index fa00a682fac7..b899b1a4f5ba 100644
--- a/lib/libiconv_modules/UTF7/citrus_utf7.c
+++ b/lib/libiconv_modules/UTF7/citrus_utf7.c
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_utf7.c,v 1.5 2006/08/23 12:57:24 tnozaki Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2004, 2005 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/UTF7/citrus_utf7.h b/lib/libiconv_modules/UTF7/citrus_utf7.h
index 96ca478e0216..925e970a90fc 100644
--- a/lib/libiconv_modules/UTF7/citrus_utf7.h
+++ b/lib/libiconv_modules/UTF7/citrus_utf7.h
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_utf7.h,v 1.1 2005/03/05 18:05:15 tnozaki Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2004,2005 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/UTF8/citrus_utf8.h b/lib/libiconv_modules/UTF8/citrus_utf8.h
index fa412b7ba1aa..033d4ad659e9 100644
--- a/lib/libiconv_modules/UTF8/citrus_utf8.h
+++ b/lib/libiconv_modules/UTF8/citrus_utf8.h
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_utf8.h,v 1.2 2003/06/25 09:51:49 tshiozak Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2002 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/VIQR/citrus_viqr.c b/lib/libiconv_modules/VIQR/citrus_viqr.c
index ed91cf64cfea..8a81a7d12b01 100644
--- a/lib/libiconv_modules/VIQR/citrus_viqr.c
+++ b/lib/libiconv_modules/VIQR/citrus_viqr.c
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_viqr.c,v 1.5 2011/11/19 18:20:13 tnozaki Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2006 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/VIQR/citrus_viqr.h b/lib/libiconv_modules/VIQR/citrus_viqr.h
index a6d943c2656c..ed2c1c2a5fe7 100644
--- a/lib/libiconv_modules/VIQR/citrus_viqr.h
+++ b/lib/libiconv_modules/VIQR/citrus_viqr.h
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_viqr.h,v 1.1 2006/11/13 15:16:31 tnozaki Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2006 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/ZW/citrus_zw.c b/lib/libiconv_modules/ZW/citrus_zw.c
index 1728e3b7601c..cbe86241196c 100644
--- a/lib/libiconv_modules/ZW/citrus_zw.c
+++ b/lib/libiconv_modules/ZW/citrus_zw.c
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_zw.c,v 1.4 2008/06/14 16:01:08 tnozaki Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2004, 2006 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/ZW/citrus_zw.h b/lib/libiconv_modules/ZW/citrus_zw.h
index b24485b5e852..f86de57665e4 100644
--- a/lib/libiconv_modules/ZW/citrus_zw.h
+++ b/lib/libiconv_modules/ZW/citrus_zw.h
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_zw.h,v 1.1 2006/11/22 23:38:27 tnozaki Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2004,2006 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/iconv_none/citrus_iconv_none.c b/lib/libiconv_modules/iconv_none/citrus_iconv_none.c
index 9d6cd317195d..ca09aab9451f 100644
--- a/lib/libiconv_modules/iconv_none/citrus_iconv_none.c
+++ b/lib/libiconv_modules/iconv_none/citrus_iconv_none.c
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_iconv_none.c,v 1.3 2011/05/23 14:45:44 joerg Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2003 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/iconv_none/citrus_iconv_none.h b/lib/libiconv_modules/iconv_none/citrus_iconv_none.h
index 392af412c6ab..ef804377308a 100644
--- a/lib/libiconv_modules/iconv_none/citrus_iconv_none.h
+++ b/lib/libiconv_modules/iconv_none/citrus_iconv_none.h
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_iconv_none.h,v 1.1 2003/06/25 09:51:43 tshiozak Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2003 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/iconv_std/citrus_iconv_std.c b/lib/libiconv_modules/iconv_std/citrus_iconv_std.c
index fd9a68cfccfe..ec9f21de541e 100644
--- a/lib/libiconv_modules/iconv_std/citrus_iconv_std.c
+++ b/lib/libiconv_modules/iconv_std/citrus_iconv_std.c
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_iconv_std.c,v 1.16 2012/02/12 13:51:29 wiz Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2003 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/iconv_std/citrus_iconv_std.h b/lib/libiconv_modules/iconv_std/citrus_iconv_std.h
index 3aef79ee549c..5ca21bf48ea1 100644
--- a/lib/libiconv_modules/iconv_std/citrus_iconv_std.h
+++ b/lib/libiconv_modules/iconv_std/citrus_iconv_std.h
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_iconv_std.h,v 1.1 2003/06/25 09:51:44 tshiozak Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2003 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/iconv_std/citrus_iconv_std_local.h b/lib/libiconv_modules/iconv_std/citrus_iconv_std_local.h
index 6e83730eb333..97c89dc89eee 100644
--- a/lib/libiconv_modules/iconv_std/citrus_iconv_std_local.h
+++ b/lib/libiconv_modules/iconv_std/citrus_iconv_std_local.h
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_iconv_std_local.h,v 1.2 2003/07/01 09:42:16 tshiozak Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2003 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/mapper_646/citrus_mapper_646.c b/lib/libiconv_modules/mapper_646/citrus_mapper_646.c
index b2775492a259..6295afde2864 100644
--- a/lib/libiconv_modules/mapper_646/citrus_mapper_646.c
+++ b/lib/libiconv_modules/mapper_646/citrus_mapper_646.c
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_mapper_646.c,v 1.4 2003/07/14 11:37:49 tshiozak Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2003 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/mapper_646/citrus_mapper_646.h b/lib/libiconv_modules/mapper_646/citrus_mapper_646.h
index 2fd9170cbeb0..c4cb50bc0b3e 100644
--- a/lib/libiconv_modules/mapper_646/citrus_mapper_646.h
+++ b/lib/libiconv_modules/mapper_646/citrus_mapper_646.h
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_mapper_646.h,v 1.1 2003/06/25 09:51:45 tshiozak Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2003 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/mapper_none/citrus_mapper_none.c b/lib/libiconv_modules/mapper_none/citrus_mapper_none.c
index b3d2bda96b82..59f9c23d4294 100644
--- a/lib/libiconv_modules/mapper_none/citrus_mapper_none.c
+++ b/lib/libiconv_modules/mapper_none/citrus_mapper_none.c
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_mapper_none.c,v 1.2 2003/06/27 17:53:31 tshiozak Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2003 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/mapper_none/citrus_mapper_none.h b/lib/libiconv_modules/mapper_none/citrus_mapper_none.h
index 9b4e07d5cb58..45dc72ccf2cb 100644
--- a/lib/libiconv_modules/mapper_none/citrus_mapper_none.h
+++ b/lib/libiconv_modules/mapper_none/citrus_mapper_none.h
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_mapper_none.h,v 1.1 2003/06/25 09:51:45 tshiozak Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2003 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/mapper_serial/citrus_mapper_serial.c b/lib/libiconv_modules/mapper_serial/citrus_mapper_serial.c
index 87f362a7ef8f..37633c15cf72 100644
--- a/lib/libiconv_modules/mapper_serial/citrus_mapper_serial.c
+++ b/lib/libiconv_modules/mapper_serial/citrus_mapper_serial.c
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_mapper_serial.c,v 1.2 2003/07/12 15:39:20 tshiozak Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2003 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/mapper_serial/citrus_mapper_serial.h b/lib/libiconv_modules/mapper_serial/citrus_mapper_serial.h
index 02cb9b1c8e50..45fb8f83d12d 100644
--- a/lib/libiconv_modules/mapper_serial/citrus_mapper_serial.h
+++ b/lib/libiconv_modules/mapper_serial/citrus_mapper_serial.h
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_mapper_serial.h,v 1.1 2003/06/25 09:51:46 tshiozak Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2003 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/mapper_std/citrus_mapper_std.c b/lib/libiconv_modules/mapper_std/citrus_mapper_std.c
index 712e9b2f039c..67b26692170d 100644
--- a/lib/libiconv_modules/mapper_std/citrus_mapper_std.c
+++ b/lib/libiconv_modules/mapper_std/citrus_mapper_std.c
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_mapper_std.c,v 1.10 2011/11/19 18:48:39 tnozaki Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2003, 2006 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/mapper_std/citrus_mapper_std.h b/lib/libiconv_modules/mapper_std/citrus_mapper_std.h
index d6a0b62d3f58..10e5a1e36770 100644
--- a/lib/libiconv_modules/mapper_std/citrus_mapper_std.h
+++ b/lib/libiconv_modules/mapper_std/citrus_mapper_std.h
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_mapper_std.h,v 1.1 2003/06/25 09:51:47 tshiozak Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2003 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/mapper_std/citrus_mapper_std_file.h b/lib/libiconv_modules/mapper_std/citrus_mapper_std_file.h
index d433c74eb3a1..96f0f59bef27 100644
--- a/lib/libiconv_modules/mapper_std/citrus_mapper_std_file.h
+++ b/lib/libiconv_modules/mapper_std/citrus_mapper_std_file.h
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_mapper_std_file.h,v 1.3 2006/09/09 14:35:17 tnozaki Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2003, 2006 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/mapper_std/citrus_mapper_std_local.h b/lib/libiconv_modules/mapper_std/citrus_mapper_std_local.h
index f76f606a2d52..02e8601e4f12 100644
--- a/lib/libiconv_modules/mapper_std/citrus_mapper_std_local.h
+++ b/lib/libiconv_modules/mapper_std/citrus_mapper_std_local.h
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_mapper_std_local.h,v 1.3 2006/09/09 14:35:17 tnozaki Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2003, 2006 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/mapper_zone/citrus_mapper_zone.c b/lib/libiconv_modules/mapper_zone/citrus_mapper_zone.c
index f1117f423af4..12d6d1171126 100644
--- a/lib/libiconv_modules/mapper_zone/citrus_mapper_zone.c
+++ b/lib/libiconv_modules/mapper_zone/citrus_mapper_zone.c
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_mapper_zone.c,v 1.4 2003/07/12 15:39:21 tshiozak Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2003 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libiconv_modules/mapper_zone/citrus_mapper_zone.h b/lib/libiconv_modules/mapper_zone/citrus_mapper_zone.h
index 590cee6bb26b..3274f0760e96 100644
--- a/lib/libiconv_modules/mapper_zone/citrus_mapper_zone.h
+++ b/lib/libiconv_modules/mapper_zone/citrus_mapper_zone.h
@@ -2,6 +2,8 @@
/* $NetBSD: citrus_mapper_zone.h,v 1.1 2003/06/25 09:51:48 tshiozak Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause
+ *
* Copyright (c)2003 Citrus Project,
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libjail/jail.c b/lib/libjail/jail.c
index 2741ea8f6493..99722a1dcb29 100644
--- a/lib/libjail/jail.c
+++ b/lib/libjail/jail.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2009 James Gritton.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libjail/jail.h b/lib/libjail/jail.h
index 2801dbc6c0df..c38e84916607 100644
--- a/lib/libjail/jail.h
+++ b/lib/libjail/jail.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2009 James Gritton.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libjail/jail_getid.c b/lib/libjail/jail_getid.c
index dab2dcf25ce8..6ab6d9eff98a 100644
--- a/lib/libjail/jail_getid.c
+++ b/lib/libjail/jail_getid.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2009 James Gritton.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libkiconv/kiconv_sysctl.c b/lib/libkiconv/kiconv_sysctl.c
index 7eebf2b4e0c7..da68b3011f36 100644
--- a/lib/libkiconv/kiconv_sysctl.c
+++ b/lib/libkiconv/kiconv_sysctl.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Ryuichiro Imura
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libkiconv/quirks.c b/lib/libkiconv/quirks.c
index 54b61539b830..e2bb1e66beb1 100644
--- a/lib/libkiconv/quirks.c
+++ b/lib/libkiconv/quirks.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2003 Ryuichiro Imura
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libkiconv/quirks.h b/lib/libkiconv/quirks.h
index 682d2cd7fc0c..80a6558bceb2 100644
--- a/lib/libkiconv/quirks.h
+++ b/lib/libkiconv/quirks.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2003 Ryuichiro Imura
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libkiconv/xlat16_iconv.c b/lib/libkiconv/xlat16_iconv.c
index 3efb7795634f..4d23f8d2a7e1 100644
--- a/lib/libkiconv/xlat16_iconv.c
+++ b/lib/libkiconv/xlat16_iconv.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2003, 2005 Ryuichiro Imura
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libkvm/kvm_getswapinfo.c b/lib/libkvm/kvm_getswapinfo.c
index 11a586a7da8f..979ef71747e1 100644
--- a/lib/libkvm/kvm_getswapinfo.c
+++ b/lib/libkvm/kvm_getswapinfo.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 1999, Matthew Dillon. All Rights Reserved.
* Copyright (c) 2001, Thomas Moestl. All Rights Reserved.
*
diff --git a/lib/libkvm/kvm_minidump_amd64.c b/lib/libkvm/kvm_minidump_amd64.c
index f22ef7ca6547..579c6c4b3bae 100644
--- a/lib/libkvm/kvm_minidump_amd64.c
+++ b/lib/libkvm/kvm_minidump_amd64.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2006 Peter Wemm
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
diff --git a/lib/libkvm/kvm_minidump_arm.c b/lib/libkvm/kvm_minidump_arm.c
index 915f00335480..e515c1c60780 100644
--- a/lib/libkvm/kvm_minidump_arm.c
+++ b/lib/libkvm/kvm_minidump_arm.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008 Semihalf, Grzegorz Bernacki
* Copyright (c) 2006 Peter Wemm
*
diff --git a/lib/libkvm/kvm_minidump_i386.c b/lib/libkvm/kvm_minidump_i386.c
index f17932913177..9070da17aa1d 100644
--- a/lib/libkvm/kvm_minidump_i386.c
+++ b/lib/libkvm/kvm_minidump_i386.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2006 Peter Wemm
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
diff --git a/lib/libkvm/kvm_minidump_mips.c b/lib/libkvm/kvm_minidump_mips.c
index 3b55202c0974..3f7c64e32ef0 100644
--- a/lib/libkvm/kvm_minidump_mips.c
+++ b/lib/libkvm/kvm_minidump_mips.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2010 Oleksandr Tymoshenko
* Copyright (c) 2008 Semihalf, Grzegorz Bernacki
* Copyright (c) 2006 Peter Wemm
diff --git a/lib/libkvm/kvm_vnet.c b/lib/libkvm/kvm_vnet.c
index 817462cc4027..eac9584cc730 100644
--- a/lib/libkvm/kvm_vnet.c
+++ b/lib/libkvm/kvm_vnet.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2009 Robert N. M. Watson
* Copyright (c) 2009 Bjoern A. Zeeb <bz@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libmemstat/memstat.c b/lib/libmemstat/memstat.c
index 40bdc9d19f0f..978a08189415 100644
--- a/lib/libmemstat/memstat.c
+++ b/lib/libmemstat/memstat.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Robert N. M. Watson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libmemstat/memstat.h b/lib/libmemstat/memstat.h
index 8394dc1c1221..98fc99f078f6 100644
--- a/lib/libmemstat/memstat.h
+++ b/lib/libmemstat/memstat.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Robert N. M. Watson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libmemstat/memstat_all.c b/lib/libmemstat/memstat_all.c
index bd74b8acbe4c..b0eb50f81ccb 100644
--- a/lib/libmemstat/memstat_all.c
+++ b/lib/libmemstat/memstat_all.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Robert N. M. Watson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libmemstat/memstat_internal.h b/lib/libmemstat/memstat_internal.h
index 9fdc22813b2a..12345d9f884c 100644
--- a/lib/libmemstat/memstat_internal.h
+++ b/lib/libmemstat/memstat_internal.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Robert N. M. Watson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libmemstat/memstat_malloc.c b/lib/libmemstat/memstat_malloc.c
index 1fd362114ebb..a8ca0d8bc802 100644
--- a/lib/libmemstat/memstat_malloc.c
+++ b/lib/libmemstat/memstat_malloc.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Robert N. M. Watson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libmemstat/memstat_uma.c b/lib/libmemstat/memstat_uma.c
index e54f25672d6f..4579a8152b04 100644
--- a/lib/libmemstat/memstat_uma.c
+++ b/lib/libmemstat/memstat_uma.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005-2006 Robert N. M. Watson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libmp/mpasbn.c b/lib/libmp/mpasbn.c
index 2656124c4738..e3b96831167a 100644
--- a/lib/libmp/mpasbn.c
+++ b/lib/libmp/mpasbn.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2001 Dima Dorfman.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libnandfs/libnandfs.h b/lib/libnandfs/libnandfs.h
index 8338c63d600b..53cd04946d0e 100644
--- a/lib/libnandfs/libnandfs.h
+++ b/lib/libnandfs/libnandfs.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2010-2012 Semihalf.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libnandfs/nandfs.c b/lib/libnandfs/nandfs.c
index fd59a921133f..f1dd771ae8fd 100644
--- a/lib/libnandfs/nandfs.c
+++ b/lib/libnandfs/nandfs.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2010-2012 Semihalf.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libnetbsd/rmd160.h b/lib/libnetbsd/rmd160.h
index 7b811995edb4..105c1efdd92a 100644
--- a/lib/libnetbsd/rmd160.h
+++ b/lib/libnetbsd/rmd160.h
@@ -1,6 +1,8 @@
/* $FreeBSD$ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2012 SRI International
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libnetbsd/sha1.h b/lib/libnetbsd/sha1.h
index 9da870eacf6e..d75365fe108a 100644
--- a/lib/libnetbsd/sha1.h
+++ b/lib/libnetbsd/sha1.h
@@ -1,6 +1,8 @@
/* $FreeBSD$ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2012 SRI International
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libnetbsd/sha2.h b/lib/libnetbsd/sha2.h
index 6329284924fc..44c6c9945a88 100644
--- a/lib/libnetbsd/sha2.h
+++ b/lib/libnetbsd/sha2.h
@@ -1,6 +1,8 @@
/* $FreeBSD$ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2012 SRI International
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libnetbsd/stdlib.h b/lib/libnetbsd/stdlib.h
index d481913d58fd..b7bb875740d5 100644
--- a/lib/libnetbsd/stdlib.h
+++ b/lib/libnetbsd/stdlib.h
@@ -1,6 +1,8 @@
/* $FreeBSD$ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-NetBSD
+ *
* Copyright (c) 2012 SRI International
* Copyright (c) 2001-2002,2004 The NetBSD Foundation, Inc.
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libnetbsd/strsuftoll.c b/lib/libnetbsd/strsuftoll.c
index 657e52525fc6..078bee0ace58 100644
--- a/lib/libnetbsd/strsuftoll.c
+++ b/lib/libnetbsd/strsuftoll.c
@@ -1,5 +1,7 @@
/* $NetBSD: strsuftoll.c,v 1.6 2004/03/05 05:58:29 lukem Exp $ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-NetBSD
+ *
* Copyright (c) 2001-2002,2004 The NetBSD Foundation, Inc.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libnetbsd/util.c b/lib/libnetbsd/util.c
index 4f922dc2c41d..30f306a4f15e 100644
--- a/lib/libnetbsd/util.c
+++ b/lib/libnetbsd/util.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2012 SRI International
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libnv/common_impl.h b/lib/libnv/common_impl.h
index 5af4db2b835a..a50902d221ce 100644
--- a/lib/libnv/common_impl.h
+++ b/lib/libnv/common_impl.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2013 The FreeBSD Foundation
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libnv/msgio.c b/lib/libnv/msgio.c
index 283ddccbdd79..300a437a7421 100644
--- a/lib/libnv/msgio.c
+++ b/lib/libnv/msgio.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2013 The FreeBSD Foundation
* Copyright (c) 2013 Mariusz Zaborski <oshogbo@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libnv/msgio.h b/lib/libnv/msgio.h
index fd5e462af0d0..13592e4cd0fb 100644
--- a/lib/libnv/msgio.h
+++ b/lib/libnv/msgio.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2013 The FreeBSD Foundation
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libpam/libpam/security/pam_mod_misc.h b/lib/libpam/libpam/security/pam_mod_misc.h
index 13ff0f3a4c28..08c9c1ab8f56 100644
--- a/lib/libpam/libpam/security/pam_mod_misc.h
+++ b/lib/libpam/libpam/security/pam_mod_misc.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright 1998 Juniper Networks, Inc.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libpam/modules/pam_chroot/pam_chroot.c b/lib/libpam/modules/pam_chroot/pam_chroot.c
index 447e5f78dd10..d468c3390819 100644
--- a/lib/libpam/modules/pam_chroot/pam_chroot.c
+++ b/lib/libpam/modules/pam_chroot/pam_chroot.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 2003 Networks Associates Technology, Inc.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libpam/modules/pam_deny/pam_deny.c b/lib/libpam/modules/pam_deny/pam_deny.c
index 3d491b158e42..372e7e364c08 100644
--- a/lib/libpam/modules/pam_deny/pam_deny.c
+++ b/lib/libpam/modules/pam_deny/pam_deny.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright 2001 Mark R V Murray
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libpam/modules/pam_echo/pam_echo.c b/lib/libpam/modules/pam_echo/pam_echo.c
index ff008597b921..4217118f3011 100644
--- a/lib/libpam/modules/pam_echo/pam_echo.c
+++ b/lib/libpam/modules/pam_echo/pam_echo.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 2001,2003 Networks Associates Technology, Inc.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libpam/modules/pam_exec/pam_exec.c b/lib/libpam/modules/pam_exec/pam_exec.c
index 297af81eaa5c..16d6c42f848d 100644
--- a/lib/libpam/modules/pam_exec/pam_exec.c
+++ b/lib/libpam/modules/pam_exec/pam_exec.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 2001,2003 Networks Associates Technology, Inc.
* Copyright (c) 2017 Dag-Erling Smørgrav
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libpam/modules/pam_ftpusers/pam_ftpusers.c b/lib/libpam/modules/pam_ftpusers/pam_ftpusers.c
index 421955ab250e..ea800cbb17dd 100644
--- a/lib/libpam/modules/pam_ftpusers/pam_ftpusers.c
+++ b/lib/libpam/modules/pam_ftpusers/pam_ftpusers.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 2001 Networks Associates Technology, Inc.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libpam/modules/pam_group/pam_group.c b/lib/libpam/modules/pam_group/pam_group.c
index 6cf2774a308f..bd6912a02d1a 100644
--- a/lib/libpam/modules/pam_group/pam_group.c
+++ b/lib/libpam/modules/pam_group/pam_group.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 2003 Networks Associates Technology, Inc.
* Copyright (c) 2004-2011 Dag-Erling Smørgrav
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libpam/modules/pam_guest/pam_guest.c b/lib/libpam/modules/pam_guest/pam_guest.c
index 110edcec0ed4..51e9181679c7 100644
--- a/lib/libpam/modules/pam_guest/pam_guest.c
+++ b/lib/libpam/modules/pam_guest/pam_guest.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 2003 Networks Associates Technology, Inc.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libpam/modules/pam_ksu/pam_ksu.c b/lib/libpam/modules/pam_ksu/pam_ksu.c
index f8f7fb63ae8b..1a4ebc39f65a 100644
--- a/lib/libpam/modules/pam_ksu/pam_ksu.c
+++ b/lib/libpam/modules/pam_ksu/pam_ksu.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2002 Jacques A. Vidrine <nectar@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libpam/modules/pam_login_access/pam_login_access.c b/lib/libpam/modules/pam_login_access/pam_login_access.c
index fe16662dd722..82aff72113e8 100644
--- a/lib/libpam/modules/pam_login_access/pam_login_access.c
+++ b/lib/libpam/modules/pam_login_access/pam_login_access.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 2001 Mark R V Murray
* All rights reserved.
* Copyright (c) 2001 Networks Associates Technology, Inc.
diff --git a/lib/libpam/modules/pam_login_access/pam_login_access.h b/lib/libpam/modules/pam_login_access/pam_login_access.h
index 38c304958042..16c5e14e8de4 100644
--- a/lib/libpam/modules/pam_login_access/pam_login_access.h
+++ b/lib/libpam/modules/pam_login_access/pam_login_access.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 2001 Mark R V Murray
* All rights reserved.
* Copyright (c) 2001 Networks Associates Technology, Inc.
diff --git a/lib/libpam/modules/pam_nologin/pam_nologin.c b/lib/libpam/modules/pam_nologin/pam_nologin.c
index 1be63d287b8d..1ba2dcd92fad 100644
--- a/lib/libpam/modules/pam_nologin/pam_nologin.c
+++ b/lib/libpam/modules/pam_nologin/pam_nologin.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright 2001 Mark R V Murray
* All rights reserved.
* Copyright (c) 2001 Networks Associates Technology, Inc.
diff --git a/lib/libpam/modules/pam_opie/pam_opie.c b/lib/libpam/modules/pam_opie/pam_opie.c
index 9625373d9d3e..41ad84b751bc 100644
--- a/lib/libpam/modules/pam_opie/pam_opie.c
+++ b/lib/libpam/modules/pam_opie/pam_opie.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright 2000 James Bloom
* All rights reserved.
* Based upon code Copyright 1998 Juniper Networks, Inc.
diff --git a/lib/libpam/modules/pam_opieaccess/pam_opieaccess.c b/lib/libpam/modules/pam_opieaccess/pam_opieaccess.c
index 035111553d5e..090d98e5f2a6 100644
--- a/lib/libpam/modules/pam_opieaccess/pam_opieaccess.c
+++ b/lib/libpam/modules/pam_opieaccess/pam_opieaccess.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 2002 Networks Associates Technology, Inc.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libpam/modules/pam_permit/pam_permit.c b/lib/libpam/modules/pam_permit/pam_permit.c
index fe0a4ed2958b..38f44b222609 100644
--- a/lib/libpam/modules/pam_permit/pam_permit.c
+++ b/lib/libpam/modules/pam_permit/pam_permit.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright 2001 Mark R V Murray
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libpam/modules/pam_radius/pam_radius.c b/lib/libpam/modules/pam_radius/pam_radius.c
index dcfde30a9a5e..c71d3b954da0 100644
--- a/lib/libpam/modules/pam_radius/pam_radius.c
+++ b/lib/libpam/modules/pam_radius/pam_radius.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright 1998 Juniper Networks, Inc.
* All rights reserved.
* Copyright (c) 2001-2003 Networks Associates Technology, Inc.
diff --git a/lib/libpam/modules/pam_rhosts/pam_rhosts.c b/lib/libpam/modules/pam_rhosts/pam_rhosts.c
index 4ba6ade37834..e8b6ba461b2c 100644
--- a/lib/libpam/modules/pam_rhosts/pam_rhosts.c
+++ b/lib/libpam/modules/pam_rhosts/pam_rhosts.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 2002 Danny Braniss
* All rights reserved.
* Copyright (c) 2001,2002 Networks Associates Technology, Inc.
diff --git a/lib/libpam/modules/pam_rootok/pam_rootok.c b/lib/libpam/modules/pam_rootok/pam_rootok.c
index 16fab1f22cc5..c5540a2683e3 100644
--- a/lib/libpam/modules/pam_rootok/pam_rootok.c
+++ b/lib/libpam/modules/pam_rootok/pam_rootok.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 2001 Mark R V Murray
* All rights reserved.
* Copyright (c) 2001 Networks Associates Technology, Inc.
diff --git a/lib/libpam/modules/pam_securetty/pam_securetty.c b/lib/libpam/modules/pam_securetty/pam_securetty.c
index f58274a2ff47..50574d315608 100644
--- a/lib/libpam/modules/pam_securetty/pam_securetty.c
+++ b/lib/libpam/modules/pam_securetty/pam_securetty.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 2001 Mark R V Murray
* All rights reserved.
* Copyright (c) 2001 Networks Associates Technology, Inc.
diff --git a/lib/libpam/modules/pam_self/pam_self.c b/lib/libpam/modules/pam_self/pam_self.c
index 63df46c0f984..de69f408d3f9 100644
--- a/lib/libpam/modules/pam_self/pam_self.c
+++ b/lib/libpam/modules/pam_self/pam_self.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 2001 Mark R V Murray
* All rights reserved.
* Copyright (c) 2001,2002 Networks Associates Technology, Inc.
diff --git a/lib/libpam/modules/pam_ssh/pam_ssh.c b/lib/libpam/modules/pam_ssh/pam_ssh.c
index 821228dfc3da..1c151ddca7f7 100644
--- a/lib/libpam/modules/pam_ssh/pam_ssh.c
+++ b/lib/libpam/modules/pam_ssh/pam_ssh.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 2003 Networks Associates Technology, Inc.
* Copyright (c) 2004-2011 Dag-Erling Smørgrav
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libpam/modules/pam_tacplus/pam_tacplus.c b/lib/libpam/modules/pam_tacplus/pam_tacplus.c
index 7f860c3b370f..8f8e9d553ee7 100644
--- a/lib/libpam/modules/pam_tacplus/pam_tacplus.c
+++ b/lib/libpam/modules/pam_tacplus/pam_tacplus.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright 1998 Juniper Networks, Inc.
* All rights reserved.
* Copyright (c) 2001-2003 Networks Associates Technology, Inc.
diff --git a/lib/libpam/modules/pam_unix/pam_unix.c b/lib/libpam/modules/pam_unix/pam_unix.c
index 2fd3b61970cf..ecdd10772155 100644
--- a/lib/libpam/modules/pam_unix/pam_unix.c
+++ b/lib/libpam/modules/pam_unix/pam_unix.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright 1998 Juniper Networks, Inc.
* All rights reserved.
* Copyright (c) 2002-2003 Networks Associates Technology, Inc.
diff --git a/lib/libpjdlog/pjdlog.c b/lib/libpjdlog/pjdlog.c
index 84615faccd27..eb7ddb2b7a88 100644
--- a/lib/libpjdlog/pjdlog.c
+++ b/lib/libpjdlog/pjdlog.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2009-2010 The FreeBSD Foundation
* Copyright (c) 2011 Pawel Jakub Dawidek <pjd@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libpjdlog/pjdlog.h b/lib/libpjdlog/pjdlog.h
index 3f38b108b5cc..9db5b15d1ba6 100644
--- a/lib/libpjdlog/pjdlog.h
+++ b/lib/libpjdlog/pjdlog.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2009-2010 The FreeBSD Foundation
* Copyright (c) 2011 Pawel Jakub Dawidek <pjd@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libpmc/libpmc.c b/lib/libpmc/libpmc.c
index 8193769bdedb..064f90f320be 100644
--- a/lib/libpmc/libpmc.c
+++ b/lib/libpmc/libpmc.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2003-2008 Joseph Koshy
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libpmc/libpmcinternal.h b/lib/libpmc/libpmcinternal.h
index b1c9c86b1488..0e7c6631b00d 100644
--- a/lib/libpmc/libpmcinternal.h
+++ b/lib/libpmc/libpmcinternal.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008 Joseph Koshy
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libpmc/pmc.h b/lib/libpmc/pmc.h
index f237285121f4..5e4b89e4ea05 100644
--- a/lib/libpmc/pmc.h
+++ b/lib/libpmc/pmc.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2003,2004 Joseph Koshy
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libpmc/pmclog.c b/lib/libpmc/pmclog.c
index 26ec9ddaab02..d9b32f778a8c 100644
--- a/lib/libpmc/pmclog.c
+++ b/lib/libpmc/pmclog.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005-2007 Joseph Koshy
* Copyright (c) 2007 The FreeBSD Foundation
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libpmc/pmclog.h b/lib/libpmc/pmclog.h
index 2a50945e372e..77644a85ed8c 100644
--- a/lib/libpmc/pmclog.h
+++ b/lib/libpmc/pmclog.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005-2007 Joseph Koshy
* Copyright (c) 2007 The FreeBSD Foundation
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libproc/_libproc.h b/lib/libproc/_libproc.h
index e29d56c60d63..d212b4d1a541 100644
--- a/lib/libproc/_libproc.h
+++ b/lib/libproc/_libproc.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008 John Birrell (jb@freebsd.org)
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libproc/libproc.h b/lib/libproc/libproc.h
index 53e92edeb191..7c17943b10f2 100644
--- a/lib/libproc/libproc.h
+++ b/lib/libproc/libproc.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2010 The FreeBSD Foundation
* Copyright (c) 2008 John Birrell (jb@freebsd.org)
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libproc/proc_bkpt.c b/lib/libproc/proc_bkpt.c
index 31284438a9d6..d1a844e8a483 100644
--- a/lib/libproc/proc_bkpt.c
+++ b/lib/libproc/proc_bkpt.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2010 The FreeBSD Foundation
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libproc/proc_create.c b/lib/libproc/proc_create.c
index 0d0c5a31e3f6..21accb619c47 100644
--- a/lib/libproc/proc_create.c
+++ b/lib/libproc/proc_create.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008 John Birrell (jb@freebsd.org)
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libproc/proc_regs.c b/lib/libproc/proc_regs.c
index c9c031c54e41..d557200205f4 100644
--- a/lib/libproc/proc_regs.c
+++ b/lib/libproc/proc_regs.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2010 The FreeBSD Foundation
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libproc/proc_rtld.c b/lib/libproc/proc_rtld.c
index 9016be8392f6..4b1b274e5c71 100644
--- a/lib/libproc/proc_rtld.c
+++ b/lib/libproc/proc_rtld.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2010 The FreeBSD Foundation
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libproc/proc_sym.c b/lib/libproc/proc_sym.c
index 13fc0b360f08..953942544949 100644
--- a/lib/libproc/proc_sym.c
+++ b/lib/libproc/proc_sym.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2016-2017 Mark Johnston <markj@FreeBSD.org>
* Copyright (c) 2010 The FreeBSD Foundation
* Copyright (c) 2008 John Birrell (jb@freebsd.org)
diff --git a/lib/libproc/proc_util.c b/lib/libproc/proc_util.c
index 280c57e58941..ceef76bc8106 100644
--- a/lib/libproc/proc_util.c
+++ b/lib/libproc/proc_util.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2010 The FreeBSD Foundation
* Copyright (c) 2008 John Birrell (jb@freebsd.org)
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libprocstat/common_kvm.h b/lib/libprocstat/common_kvm.h
index 06627bff448c..a8a74b5464b3 100644
--- a/lib/libprocstat/common_kvm.h
+++ b/lib/libprocstat/common_kvm.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2009 Stanislav Sedov <stas@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libprocstat/core.c b/lib/libprocstat/core.c
index 9baa0cde10ca..c3d5f8bec495 100644
--- a/lib/libprocstat/core.c
+++ b/lib/libprocstat/core.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2013 Mikolaj Golub <trociny@FreeBSD.org>
* Copyright (c) 2017 Dell EMC
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libprocstat/core.h b/lib/libprocstat/core.h
index 701697be0541..1b3da375baf4 100644
--- a/lib/libprocstat/core.h
+++ b/lib/libprocstat/core.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2013 Mikolaj Golub <trociny@FreeBSD.org>
* Copyright (c) 2017 Dell EMC
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libprocstat/libprocstat.h b/lib/libprocstat/libprocstat.h
index c281ea49fd13..94024c850e68 100644
--- a/lib/libprocstat/libprocstat.h
+++ b/lib/libprocstat/libprocstat.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2009 Stanislav Sedov <stas@FreeBSD.org>
* Copyright (c) 2017 Dell EMC
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libprocstat/libprocstat_internal.h b/lib/libprocstat/libprocstat_internal.h
index 6ca3197cbc4e..38045379c794 100644
--- a/lib/libprocstat/libprocstat_internal.h
+++ b/lib/libprocstat/libprocstat_internal.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2009 Stanislav Sedov <stas@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libprocstat/smbfs.c b/lib/libprocstat/smbfs.c
index 24d8acdd91bd..86da07d62acd 100644
--- a/lib/libprocstat/smbfs.c
+++ b/lib/libprocstat/smbfs.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005-2009 Stanislav Sedov <stas@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libprocstat/udf.c b/lib/libprocstat/udf.c
index 90c369c8ff03..6cf765ce0f5f 100644
--- a/lib/libprocstat/udf.c
+++ b/lib/libprocstat/udf.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005-2009 Stanislav Sedov <stas@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libprocstat/zfs.c b/lib/libprocstat/zfs.c
index aa6d78e3f40c..8beb902fb7f0 100644
--- a/lib/libprocstat/zfs.c
+++ b/lib/libprocstat/zfs.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2007 Ulf Lilleengen
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libradius/radlib.c b/lib/libradius/radlib.c
index 55c6f5cb04a1..836111de29ce 100644
--- a/lib/libradius/radlib.c
+++ b/lib/libradius/radlib.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright 1998 Juniper Networks, Inc.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libradius/radlib.h b/lib/libradius/radlib.h
index e9b7a87f123d..0d17f3c61466 100644
--- a/lib/libradius/radlib.h
+++ b/lib/libradius/radlib.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright 1998 Juniper Networks, Inc.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libradius/radlib_private.h b/lib/libradius/radlib_private.h
index bfbbbd17ca89..858ce98c8346 100644
--- a/lib/libradius/radlib_private.h
+++ b/lib/libradius/radlib_private.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright 1998 Juniper Networks, Inc.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libradius/radlib_vs.h b/lib/libradius/radlib_vs.h
index 0acfb0e10e00..6b2d4c6486ed 100644
--- a/lib/libradius/radlib_vs.h
+++ b/lib/libradius/radlib_vs.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2002 Brian Somers <brian@Awfulhak.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/librpcsec_gss/rpcsec_gss_conf.c b/lib/librpcsec_gss/rpcsec_gss_conf.c
index 14e063c60d8f..74bdfc58a659 100644
--- a/lib/librpcsec_gss/rpcsec_gss_conf.c
+++ b/lib/librpcsec_gss/rpcsec_gss_conf.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/librpcsec_gss/rpcsec_gss_misc.c b/lib/librpcsec_gss/rpcsec_gss_misc.c
index e9d09dee2206..fe44b41764d7 100644
--- a/lib/librpcsec_gss/rpcsec_gss_misc.c
+++ b/lib/librpcsec_gss/rpcsec_gss_misc.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008 Doug Rabson
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/librt/aio.c b/lib/librt/aio.c
index fd26a9f68e53..9c35644ecf3d 100644
--- a/lib/librt/aio.c
+++ b/lib/librt/aio.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 David Xu <davidxu@freebsd.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/librt/mq.c b/lib/librt/mq.c
index 513fa72c14fb..127e64e18f34 100644
--- a/lib/librt/mq.c
+++ b/lib/librt/mq.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2006 David Xu <davidxu@freebsd.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/librt/sigev_thread.c b/lib/librt/sigev_thread.c
index 2677a8e50589..9ddac9d6633a 100644
--- a/lib/librt/sigev_thread.c
+++ b/lib/librt/sigev_thread.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 David Xu <davidxu@freebsd.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/librt/sigev_thread.h b/lib/librt/sigev_thread.h
index f94afa5461af..cf968ebb9cf3 100644
--- a/lib/librt/sigev_thread.h
+++ b/lib/librt/sigev_thread.h
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 David Xu <davidxu@freebsd.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/librt/timer.c b/lib/librt/timer.c
index b5f775c79792..f7b5e4fd7e72 100644
--- a/lib/librt/timer.c
+++ b/lib/librt/timer.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2006 David Xu <davidxu@freebsd.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/librtld_db/rtld_db.c b/lib/librtld_db/rtld_db.c
index 6e828d7d3d04..6f13148967a0 100644
--- a/lib/librtld_db/rtld_db.c
+++ b/lib/librtld_db/rtld_db.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2010 The FreeBSD Foundation
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/librtld_db/rtld_db.h b/lib/librtld_db/rtld_db.h
index 911b8de454a1..8ff3dd5d31ea 100644
--- a/lib/librtld_db/rtld_db.h
+++ b/lib/librtld_db/rtld_db.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2010 The FreeBSD Foundation
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libsdp/sdp-int.h b/lib/libsdp/sdp-int.h
index d8a064d1e382..4d4dd2bcddd9 100644
--- a/lib/libsdp/sdp-int.h
+++ b/lib/libsdp/sdp-int.h
@@ -1,6 +1,8 @@
-/*
+/*-
* sdp-int.h
*
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2001-2003 Maksim Yevmenkin <m_evmenkin@yahoo.com>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libsdp/sdp.h b/lib/libsdp/sdp.h
index 3bc144e79e0a..8774a0ba8c88 100644
--- a/lib/libsdp/sdp.h
+++ b/lib/libsdp/sdp.h
@@ -1,6 +1,8 @@
-/*
+/*-
* sdp.h
*
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2001-2003 Maksim Yevmenkin <m_evmenkin@yahoo.com>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libsdp/search.c b/lib/libsdp/search.c
index fa2a92d05a61..9fab2963a5fe 100644
--- a/lib/libsdp/search.c
+++ b/lib/libsdp/search.c
@@ -1,6 +1,8 @@
-/*
+/*-
* search.c
*
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2001-2003 Maksim Yevmenkin <m_evmenkin@yahoo.com>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libsdp/service.c b/lib/libsdp/service.c
index 53c8909bb2f3..3309adefeb1f 100644
--- a/lib/libsdp/service.c
+++ b/lib/libsdp/service.c
@@ -1,6 +1,8 @@
-/*
+/*-
* service.c
*
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2001-2003 Maksim Yevmenkin <m_evmenkin@yahoo.com>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libsdp/session.c b/lib/libsdp/session.c
index a74ce5fea359..52559585c22e 100644
--- a/lib/libsdp/session.c
+++ b/lib/libsdp/session.c
@@ -1,6 +1,8 @@
-/*
+/*-
* session.c
*
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2001-2003 Maksim Yevmenkin <m_evmenkin@yahoo.com>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libsdp/util.c b/lib/libsdp/util.c
index 5ef4a1dfd376..8e3cfea2ea76 100644
--- a/lib/libsdp/util.c
+++ b/lib/libsdp/util.c
@@ -1,6 +1,8 @@
-/*
+/*-
* util.c
*
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2001-2003 Maksim Yevmenkin <m_evmenkin@yahoo.com>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libstdbuf/stdbuf.c b/lib/libstdbuf/stdbuf.c
index 1b5d39a63613..e303605865f7 100644
--- a/lib/libstdbuf/stdbuf.c
+++ b/lib/libstdbuf/stdbuf.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2012 Jeremie Le Hen <jlh@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libstdthreads/call_once.c b/lib/libstdthreads/call_once.c
index 70ce8de1e991..bb8618ce2818 100644
--- a/lib/libstdthreads/call_once.c
+++ b/lib/libstdthreads/call_once.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2011 Ed Schouten <ed@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libstdthreads/cnd.c b/lib/libstdthreads/cnd.c
index 145960df84ba..a27d55d729a8 100644
--- a/lib/libstdthreads/cnd.c
+++ b/lib/libstdthreads/cnd.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2011 Ed Schouten <ed@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libstdthreads/mtx.c b/lib/libstdthreads/mtx.c
index f38fbae5261e..f009d19edf23 100644
--- a/lib/libstdthreads/mtx.c
+++ b/lib/libstdthreads/mtx.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2011 Ed Schouten <ed@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libstdthreads/thrd.c b/lib/libstdthreads/thrd.c
index b0e36ef618fb..82fcdce693c8 100644
--- a/lib/libstdthreads/thrd.c
+++ b/lib/libstdthreads/thrd.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2011 Ed Schouten <ed@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libstdthreads/threads.h b/lib/libstdthreads/threads.h
index 6f322a5af13e..b274f7f8a68e 100644
--- a/lib/libstdthreads/threads.h
+++ b/lib/libstdthreads/threads.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2011 Ed Schouten <ed@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libstdthreads/tss.c b/lib/libstdthreads/tss.c
index ef78b4bd41f1..846ea7d4e268 100644
--- a/lib/libstdthreads/tss.c
+++ b/lib/libstdthreads/tss.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2011 Ed Schouten <ed@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libtacplus/taclib.c b/lib/libtacplus/taclib.c
index d551bfe3d5d5..c11674ff60d6 100644
--- a/lib/libtacplus/taclib.c
+++ b/lib/libtacplus/taclib.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 1998, 2001, 2002, Juniper Networks, Inc.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libtacplus/taclib.h b/lib/libtacplus/taclib.h
index 46b9a59d80a4..7973a608c2ab 100644
--- a/lib/libtacplus/taclib.h
+++ b/lib/libtacplus/taclib.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 1998, 2001, Juniper Networks, Inc.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libtacplus/taclib_private.h b/lib/libtacplus/taclib_private.h
index 2730023a632a..f48a89ebf40f 100644
--- a/lib/libtacplus/taclib_private.h
+++ b/lib/libtacplus/taclib_private.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 1998, 2001, Juniper Networks, Inc.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libthr/arch/amd64/include/pthread_md.h b/lib/libthr/arch/amd64/include/pthread_md.h
index e4a0dd2fe44c..1d393d9cbbed 100644
--- a/lib/libthr/arch/amd64/include/pthread_md.h
+++ b/lib/libthr/arch/amd64/include/pthread_md.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (C) 2003 David Xu <davidxu@freebsd.org>
* Copyright (c) 2001 Daniel Eischen <deischen@freebsd.org>
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libthr/arch/arm/include/pthread_md.h b/lib/libthr/arch/arm/include/pthread_md.h
index 9ed4706120ad..55d93d0853bc 100644
--- a/lib/libthr/arch/arm/include/pthread_md.h
+++ b/lib/libthr/arch/arm/include/pthread_md.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 David Xu <davidxu@freebsd.org>.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libthr/arch/i386/include/pthread_md.h b/lib/libthr/arch/i386/include/pthread_md.h
index ba7b75ceb2dc..7de8aa56203e 100644
--- a/lib/libthr/arch/i386/include/pthread_md.h
+++ b/lib/libthr/arch/i386/include/pthread_md.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2002 Daniel Eischen <deischen@freebsd.org>.
* Copyright (c) 2005 David Xu <davidxu@freebsd.org>.
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libthr/arch/mips/include/pthread_md.h b/lib/libthr/arch/mips/include/pthread_md.h
index ebb6b36e6a1a..20b0e7065595 100644
--- a/lib/libthr/arch/mips/include/pthread_md.h
+++ b/lib/libthr/arch/mips/include/pthread_md.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 David Xu <davidxu@freebsd.org>.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libthr/arch/powerpc/include/pthread_md.h b/lib/libthr/arch/powerpc/include/pthread_md.h
index 699233e175e5..a9923d7337d8 100644
--- a/lib/libthr/arch/powerpc/include/pthread_md.h
+++ b/lib/libthr/arch/powerpc/include/pthread_md.h
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright 2004 by Peter Grehan. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
diff --git a/lib/libthr/arch/sparc64/include/pthread_md.h b/lib/libthr/arch/sparc64/include/pthread_md.h
index 35d8405b9d50..85c5b7e80b16 100644
--- a/lib/libthr/arch/sparc64/include/pthread_md.h
+++ b/lib/libthr/arch/sparc64/include/pthread_md.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2003 Jake Burkholder <jake@freebsd.org>.
* Copyright (c) 2003 Marcel Moolenaar
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libthr/thread/thr_affinity.c b/lib/libthr/thread/thr_affinity.c
index e76ca2aa0bd6..1a820b72b9f3 100644
--- a/lib/libthr/thread/thr_affinity.c
+++ b/lib/libthr/thread/thr_affinity.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008, David Xu <davidxu@freebsd.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libthr/thread/thr_barrier.c b/lib/libthr/thread/thr_barrier.c
index 2c47f13f2669..890e8a60f719 100644
--- a/lib/libthr/thread/thr_barrier.c
+++ b/lib/libthr/thread/thr_barrier.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2003 David Xu <davidxu@freebsd.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libthr/thread/thr_barrierattr.c b/lib/libthr/thread/thr_barrierattr.c
index acaa0594b34f..66ba73050269 100644
--- a/lib/libthr/thread/thr_barrierattr.c
+++ b/lib/libthr/thread/thr_barrierattr.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2003 David Xu <davidxu@freebsd.org>.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libthr/thread/thr_cancel.c b/lib/libthr/thread/thr_cancel.c
index c080931b40fb..0f131497aac5 100644
--- a/lib/libthr/thread/thr_cancel.c
+++ b/lib/libthr/thread/thr_cancel.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005, David Xu <davidxu@freebsd.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libthr/thread/thr_cond.c b/lib/libthr/thread/thr_cond.c
index 64d075ca06fb..9b6c787f9614 100644
--- a/lib/libthr/thread/thr_cond.c
+++ b/lib/libthr/thread/thr_cond.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 David Xu <davidxu@freebsd.org>
* Copyright (c) 2015 The FreeBSD Foundation
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libthr/thread/thr_create.c b/lib/libthr/thread/thr_create.c
index ee2c727cecee..3f54f5c4c8d6 100644
--- a/lib/libthr/thread/thr_create.c
+++ b/lib/libthr/thread/thr_create.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2003 Daniel M. Eischen <deischen@gdeb.com>
* Copyright (c) 2005, David Xu <davidxu@freebsd.org>
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libthr/thread/thr_detach.c b/lib/libthr/thread/thr_detach.c
index f03731f2c799..feac319d0df8 100644
--- a/lib/libthr/thread/thr_detach.c
+++ b/lib/libthr/thread/thr_detach.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 David Xu <davidxu@freebsd.org>
* Copyright (C) 2003 Daniel M. Eischen <deischen@freebsd.org>
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libthr/thread/thr_event.c b/lib/libthr/thread/thr_event.c
index 982f86a626d8..977c0dacb7c7 100644
--- a/lib/libthr/thread/thr_event.c
+++ b/lib/libthr/thread/thr_event.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 David Xu
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libthr/thread/thr_getcpuclockid.c b/lib/libthr/thread/thr_getcpuclockid.c
index 1ad6a08b2628..20f63039ea89 100644
--- a/lib/libthr/thread/thr_getcpuclockid.c
+++ b/lib/libthr/thread/thr_getcpuclockid.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008 David Xu <davidxu@freebsd.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libthr/thread/thr_getthreadid_np.c b/lib/libthr/thread/thr_getthreadid_np.c
index e7b496ea7a59..3011307861ae 100644
--- a/lib/libthr/thread/thr_getthreadid_np.c
+++ b/lib/libthr/thread/thr_getthreadid_np.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2011 Jung-uk Kim <jkim@FreeBSD.org>
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
diff --git a/lib/libthr/thread/thr_join.c b/lib/libthr/thread/thr_join.c
index 42bd74965eef..f6136e479b52 100644
--- a/lib/libthr/thread/thr_join.c
+++ b/lib/libthr/thread/thr_join.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005, David Xu <davidxu@freebsd.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libthr/thread/thr_kern.c b/lib/libthr/thread/thr_kern.c
index 64128b4382d7..77ccc6847828 100644
--- a/lib/libthr/thread/thr_kern.c
+++ b/lib/libthr/thread/thr_kern.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 David Xu <davidxu@freebsd.org>
* Copyright (C) 2003 Daniel M. Eischen <deischen@freebsd.org>
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libthr/thread/thr_list.c b/lib/libthr/thread/thr_list.c
index 70b85bc80f7d..530e49721a4b 100644
--- a/lib/libthr/thread/thr_list.c
+++ b/lib/libthr/thread/thr_list.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 David Xu <davidxu@freebsd.org>
* Copyright (C) 2003 Daniel M. Eischen <deischen@freebsd.org>
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libthr/thread/thr_main_np.c b/lib/libthr/thread/thr_main_np.c
index 9558adff27da..7ce54bc9f1f0 100644
--- a/lib/libthr/thread/thr_main_np.c
+++ b/lib/libthr/thread/thr_main_np.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2001 Alfred Perlstein
* Author: Alfred Perlstein <alfred@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libthr/thread/thr_once.c b/lib/libthr/thread/thr_once.c
index 51aa8acfcc4e..90778440b76e 100644
--- a/lib/libthr/thread/thr_once.c
+++ b/lib/libthr/thread/thr_once.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005, David Xu <davidxu@freebsd.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libthr/thread/thr_printf.c b/lib/libthr/thread/thr_printf.c
index d38ee1869c9e..d757c8d2d6e2 100644
--- a/lib/libthr/thread/thr_printf.c
+++ b/lib/libthr/thread/thr_printf.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2002 Jonathan Mini <mini@freebsd.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libthr/thread/thr_private.h b/lib/libthr/thread/thr_private.h
index 4a861259f498..b6ba174accc9 100644
--- a/lib/libthr/thread/thr_private.h
+++ b/lib/libthr/thread/thr_private.h
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (C) 2005 Daniel M. Eischen <deischen@freebsd.org>
* Copyright (c) 2005 David Xu <davidxu@freebsd.org>
* Copyright (c) 1995-1998 John Birrell <jb@cimlogic.com.au>.
diff --git a/lib/libthr/thread/thr_pspinlock.c b/lib/libthr/thread/thr_pspinlock.c
index 1c83b25b67de..c71bdbb3f196 100644
--- a/lib/libthr/thread/thr_pspinlock.c
+++ b/lib/libthr/thread/thr_pspinlock.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2003 David Xu <davidxu@freebsd.org>
* Copyright (c) 2016 The FreeBSD Foundation
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libthr/thread/thr_rtld.c b/lib/libthr/thread/thr_rtld.c
index 6f5347de2151..3239a9dcfb18 100644
--- a/lib/libthr/thread/thr_rtld.c
+++ b/lib/libthr/thread/thr_rtld.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2006, David Xu <davidxu@freebsd.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libthr/thread/thr_rwlock.c b/lib/libthr/thread/thr_rwlock.c
index 105b35c4219f..139e74557a55 100644
--- a/lib/libthr/thread/thr_rwlock.c
+++ b/lib/libthr/thread/thr_rwlock.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 1998 Alex Nash
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libthr/thread/thr_rwlockattr.c b/lib/libthr/thread/thr_rwlockattr.c
index 56174edead46..76013f59c307 100644
--- a/lib/libthr/thread/thr_rwlockattr.c
+++ b/lib/libthr/thread/thr_rwlockattr.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 1998 Alex Nash
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libthr/thread/thr_sem.c b/lib/libthr/thread/thr_sem.c
index a8b02acca446..66386764666a 100644
--- a/lib/libthr/thread/thr_sem.c
+++ b/lib/libthr/thread/thr_sem.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (C) 2005 David Xu <davidxu@freebsd.org>.
* Copyright (C) 2000 Jason Evans <jasone@freebsd.org>.
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libthr/thread/thr_sig.c b/lib/libthr/thread/thr_sig.c
index 978ae61eca6f..576bc79de795 100644
--- a/lib/libthr/thread/thr_sig.c
+++ b/lib/libthr/thread/thr_sig.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005, David Xu <davidxu@freebsd.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libthr/thread/thr_sleepq.c b/lib/libthr/thread/thr_sleepq.c
index 5ecd6f9d3e24..05145a739681 100644
--- a/lib/libthr/thread/thr_sleepq.c
+++ b/lib/libthr/thread/thr_sleepq.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2010 David Xu <davidxu@freebsd.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libthr/thread/thr_stack.c b/lib/libthr/thread/thr_stack.c
index 3510a74ab43f..b08bafdd9417 100644
--- a/lib/libthr/thread/thr_stack.c
+++ b/lib/libthr/thread/thr_stack.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2001 Daniel Eischen <deischen@freebsd.org>
* Copyright (c) 2000-2001 Jason Evans <jasone@freebsd.org>
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libthr/thread/thr_umtx.c b/lib/libthr/thread/thr_umtx.c
index 085e04e22dfb..86e5a1f13780 100644
--- a/lib/libthr/thread/thr_umtx.c
+++ b/lib/libthr/thread/thr_umtx.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 David Xu <davidxu@freebsd.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libthr/thread/thr_umtx.h b/lib/libthr/thread/thr_umtx.h
index 5dae304528da..1017214adb5c 100644
--- a/lib/libthr/thread/thr_umtx.h
+++ b/lib/libthr/thread/thr_umtx.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 David Xu <davidxu@freebsd.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libthread_db/arch/amd64/libpthread_md.c b/lib/libthread_db/arch/amd64/libpthread_md.c
index 624e650cacf0..83ec8c1b0367 100644
--- a/lib/libthread_db/arch/amd64/libpthread_md.c
+++ b/lib/libthread_db/arch/amd64/libpthread_md.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 David Xu <davidxu@freebsd.org>
* Copyright (c) 2004 Marcel Moolenaar
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libthread_db/arch/arm/libpthread_md.c b/lib/libthread_db/arch/arm/libpthread_md.c
index 086a3b530088..34ebbf4c5046 100644
--- a/lib/libthread_db/arch/arm/libpthread_md.c
+++ b/lib/libthread_db/arch/arm/libpthread_md.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2007 Olivier Houchard
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libthread_db/arch/i386/libpthread_md.c b/lib/libthread_db/arch/i386/libpthread_md.c
index 784c245d93eb..e657bf984a6f 100644
--- a/lib/libthread_db/arch/i386/libpthread_md.c
+++ b/lib/libthread_db/arch/i386/libpthread_md.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 David Xu <davidxu@freebsd.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libthread_db/arch/powerpc/libpthread_md.c b/lib/libthread_db/arch/powerpc/libpthread_md.c
index fbe77f4dcbec..a1302edcc278 100644
--- a/lib/libthread_db/arch/powerpc/libpthread_md.c
+++ b/lib/libthread_db/arch/powerpc/libpthread_md.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2006 Marcel Moolenaar
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libthread_db/arch/sparc64/libpthread_md.c b/lib/libthread_db/arch/sparc64/libpthread_md.c
index ffa67e9fde48..d91ceaaa76bd 100644
--- a/lib/libthread_db/arch/sparc64/libpthread_md.c
+++ b/lib/libthread_db/arch/sparc64/libpthread_md.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 Marcel Moolenaar
* Copyright (c) 2011 Marius Strobl <marius@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libthread_db/kse.h b/lib/libthread_db/kse.h
index 9eb544912844..e85aa0f493d3 100644
--- a/lib/libthread_db/kse.h
+++ b/lib/libthread_db/kse.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (C) 2001 Julian Elischer <julian@freebsd.org>
* for the FreeBSD Foundation.
*
diff --git a/lib/libthread_db/libpthread_db.c b/lib/libthread_db/libpthread_db.c
index 49dd98f64aae..5e2453c760f6 100644
--- a/lib/libthread_db/libpthread_db.c
+++ b/lib/libthread_db/libpthread_db.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 David Xu <davidxu@freebsd.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libthread_db/libpthread_db.h b/lib/libthread_db/libpthread_db.h
index 79f6aa5bcacb..ec14298313d6 100644
--- a/lib/libthread_db/libpthread_db.h
+++ b/lib/libthread_db/libpthread_db.h
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 David Xu <davidxu@freebsd.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libthread_db/libthr_db.c b/lib/libthread_db/libthr_db.c
index c20394c7ef22..343467b5eb7b 100644
--- a/lib/libthread_db/libthr_db.c
+++ b/lib/libthread_db/libthr_db.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 Marcel Moolenaar
* Copyright (c) 2005 David Xu
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libthread_db/thread_db.c b/lib/libthread_db/thread_db.c
index 121855b73a24..0bf4276dc19c 100644
--- a/lib/libthread_db/thread_db.c
+++ b/lib/libthread_db/thread_db.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 David Xu <davidxu@freebsd.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libthread_db/thread_db.h b/lib/libthread_db/thread_db.h
index 8c30812a54b5..35f5c0683b8c 100644
--- a/lib/libthread_db/thread_db.h
+++ b/lib/libthread_db/thread_db.h
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 David Xu <davidxu@freebsd.org>
* Copyright (c) 2004 Marcel Moolenaar
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libthread_db/thread_db_int.h b/lib/libthread_db/thread_db_int.h
index 92ba6e5908ef..fe520d911222 100644
--- a/lib/libthread_db/thread_db_int.h
+++ b/lib/libthread_db/thread_db_int.h
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 David Xu <davidxu@freebsd.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libufs/block.c b/lib/libufs/block.c
index 89b4f6c5749d..7accc8863693 100644
--- a/lib/libufs/block.c
+++ b/lib/libufs/block.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2002 Juli Mallett. All rights reserved.
*
* This software was written by Juli Mallett <jmallett@FreeBSD.org> for the
diff --git a/lib/libufs/cgroup.c b/lib/libufs/cgroup.c
index 622df059bb10..319629c338f4 100644
--- a/lib/libufs/cgroup.c
+++ b/lib/libufs/cgroup.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2003 Juli Mallett. All rights reserved.
*
* This software was written by Juli Mallett <jmallett@FreeBSD.org> for the
diff --git a/lib/libufs/inode.c b/lib/libufs/inode.c
index 6d94582b3e54..161b7cdbca5c 100644
--- a/lib/libufs/inode.c
+++ b/lib/libufs/inode.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2002 Juli Mallett. All rights reserved.
*
* This software was written by Juli Mallett <jmallett@FreeBSD.org> for the
diff --git a/lib/libufs/libufs.h b/lib/libufs/libufs.h
index 4a79207a519d..7201d00b2715 100644
--- a/lib/libufs/libufs.h
+++ b/lib/libufs/libufs.h
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2002 Juli Mallett. All rights reserved.
*
* This software was written by Juli Mallett <jmallett@FreeBSD.org> for the
diff --git a/lib/libufs/sblock.c b/lib/libufs/sblock.c
index d6bec3ed182e..06cf97d51581 100644
--- a/lib/libufs/sblock.c
+++ b/lib/libufs/sblock.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2002 Juli Mallett. All rights reserved.
*
* This software was written by Juli Mallett <jmallett@FreeBSD.org> for the
diff --git a/lib/libufs/type.c b/lib/libufs/type.c
index 05904b9e40b3..3fce7e26cec5 100644
--- a/lib/libufs/type.c
+++ b/lib/libufs/type.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2002 Juli Mallett. All rights reserved.
*
* This software was written by Juli Mallett <jmallett@FreeBSD.org> for the
diff --git a/lib/libugidfw/ugidfw.c b/lib/libugidfw/ugidfw.c
index 7cd9ff0e6ee7..0c54b67ec1e4 100644
--- a/lib/libugidfw/ugidfw.c
+++ b/lib/libugidfw/ugidfw.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2002-2005 Networks Associates Technology, Inc.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libugidfw/ugidfw.h b/lib/libugidfw/ugidfw.h
index 5b7fcf25a9f9..107626c1aad4 100644
--- a/lib/libugidfw/ugidfw.h
+++ b/lib/libugidfw/ugidfw.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2002, 2004 Networks Associates Technology, Inc.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libulog/ulog.h b/lib/libulog/ulog.h
index c5f6fa0cb416..f29f275b9c78 100644
--- a/lib/libulog/ulog.h
+++ b/lib/libulog/ulog.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2009 Ed Schouten <ed@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libulog/ulog_login.c b/lib/libulog/ulog_login.c
index a053328ac22d..7e86220cf584 100644
--- a/lib/libulog/ulog_login.c
+++ b/lib/libulog/ulog_login.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2009 Ed Schouten <ed@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libulog/ulog_login_pseudo.c b/lib/libulog/ulog_login_pseudo.c
index c7f306604cfd..be6978740350 100644
--- a/lib/libulog/ulog_login_pseudo.c
+++ b/lib/libulog/ulog_login_pseudo.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2009 Ed Schouten <ed@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libulog/utempter.c b/lib/libulog/utempter.c
index 94495b0c50c9..9d8fc0b35169 100644
--- a/lib/libulog/utempter.c
+++ b/lib/libulog/utempter.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2009 Ed Schouten <ed@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libulog/utempter.h b/lib/libulog/utempter.h
index 0e0274cf04fb..272fee81a318 100644
--- a/lib/libulog/utempter.h
+++ b/lib/libulog/utempter.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2009 Ed Schouten <ed@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libusb/libusb.h b/lib/libusb/libusb.h
index 42f55ab5edaa..bc0678003174 100644
--- a/lib/libusb/libusb.h
+++ b/lib/libusb/libusb.h
@@ -1,5 +1,7 @@
/* $FreeBSD$ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2009 Sylvestre Gallon. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
diff --git a/lib/libusb/libusb01.c b/lib/libusb/libusb01.c
index 91ae6e2defab..8b2031e0b804 100644
--- a/lib/libusb/libusb01.c
+++ b/lib/libusb/libusb01.c
@@ -1,5 +1,7 @@
/* $FreeBSD$ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008 Hans Petter Selasky. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
diff --git a/lib/libusb/libusb10.c b/lib/libusb/libusb10.c
index 05fd8ab5d8cb..407237feb71a 100644
--- a/lib/libusb/libusb10.c
+++ b/lib/libusb/libusb10.c
@@ -1,5 +1,7 @@
/* $FreeBSD$ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2009 Sylvestre Gallon. All rights reserved.
* Copyright (c) 2009 Hans Petter Selasky. All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libusb/libusb10.h b/lib/libusb/libusb10.h
index 86bf5e393dd7..e516de17b1e9 100644
--- a/lib/libusb/libusb10.h
+++ b/lib/libusb/libusb10.h
@@ -1,5 +1,7 @@
/* $FreeBSD$ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2009 Sylvestre Gallon. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
diff --git a/lib/libusb/libusb10_desc.c b/lib/libusb/libusb10_desc.c
index bbc3429f883f..b0866a78b791 100644
--- a/lib/libusb/libusb10_desc.c
+++ b/lib/libusb/libusb10_desc.c
@@ -1,5 +1,7 @@
/* $FreeBSD$ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2009 Sylvestre Gallon. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
diff --git a/lib/libusb/libusb10_io.c b/lib/libusb/libusb10_io.c
index a276231a652c..e25b6a37d77d 100644
--- a/lib/libusb/libusb10_io.c
+++ b/lib/libusb/libusb10_io.c
@@ -1,5 +1,7 @@
/* $FreeBSD$ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2009 Sylvestre Gallon. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
diff --git a/lib/libusb/libusb20.c b/lib/libusb/libusb20.c
index 91ed9d797afd..1bad0ec16877 100644
--- a/lib/libusb/libusb20.c
+++ b/lib/libusb/libusb20.c
@@ -1,5 +1,7 @@
/* $FreeBSD$ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008-2009 Hans Petter Selasky. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
diff --git a/lib/libusb/libusb20.h b/lib/libusb/libusb20.h
index 6d1613e3e649..a35cde59b609 100644
--- a/lib/libusb/libusb20.h
+++ b/lib/libusb/libusb20.h
@@ -1,5 +1,7 @@
/* $FreeBSD$ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008-2009 Hans Petter Selasky. All rights reserved.
* Copyright (c) 2007-2008 Daniel Drake. All rights reserved.
* Copyright (c) 2001 Johannes Erdfelt. All rights reserved.
diff --git a/lib/libusb/libusb20_desc.c b/lib/libusb/libusb20_desc.c
index c285193664ab..517a2e5972c3 100644
--- a/lib/libusb/libusb20_desc.c
+++ b/lib/libusb/libusb20_desc.c
@@ -1,5 +1,7 @@
/* $FreeBSD$ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008 Hans Petter Selasky. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
diff --git a/lib/libusb/libusb20_desc.h b/lib/libusb/libusb20_desc.h
index c5f085f30cff..bb7724294cb4 100644
--- a/lib/libusb/libusb20_desc.h
+++ b/lib/libusb/libusb20_desc.h
@@ -1,5 +1,7 @@
/* $FreeBSD$ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008 Hans Petter Selasky. All rights reserved.
* Copyright (c) 2007-2008 Daniel Drake. All rights reserved.
* Copyright (c) 2001 Johannes Erdfelt. All rights reserved.
diff --git a/lib/libusb/libusb20_int.h b/lib/libusb/libusb20_int.h
index 7a1c515dff29..9ba6359965b2 100644
--- a/lib/libusb/libusb20_int.h
+++ b/lib/libusb/libusb20_int.h
@@ -1,5 +1,7 @@
/* $FreeBSD$ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008 Hans Petter Selasky. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
diff --git a/lib/libusb/libusb20_ugen20.c b/lib/libusb/libusb20_ugen20.c
index be2acee7e9e0..a4fac6067d07 100644
--- a/lib/libusb/libusb20_ugen20.c
+++ b/lib/libusb/libusb20_ugen20.c
@@ -1,5 +1,7 @@
/* $FreeBSD$ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008 Hans Petter Selasky. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
diff --git a/lib/libusb/libusb_global_linux.h b/lib/libusb/libusb_global_linux.h
index 13d344a92ea0..3753a9fba309 100644
--- a/lib/libusb/libusb_global_linux.h
+++ b/lib/libusb/libusb_global_linux.h
@@ -1,5 +1,7 @@
/* $FreeBSD$ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2013 Hans Petter Selasky. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
diff --git a/lib/libusb/usb.h b/lib/libusb/usb.h
index d7bbaa558279..1a71029e9c0e 100644
--- a/lib/libusb/usb.h
+++ b/lib/libusb/usb.h
@@ -1,5 +1,7 @@
/* $FreeBSD$ */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008 Hans Petter Selasky. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
diff --git a/lib/libusbhid/data.c b/lib/libusbhid/data.c
index f607737522d7..ae81bb321095 100644
--- a/lib/libusbhid/data.c
+++ b/lib/libusbhid/data.c
@@ -1,6 +1,8 @@
/* $NetBSD: data.c,v 1.8 2000/04/02 11:10:53 augustss Exp $ */
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-NetBSD
+ *
* Copyright (c) 1999 Lennart Augustsson <augustss@netbsd.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libusbhid/descr.c b/lib/libusbhid/descr.c
index 4ca9dd795d09..329bbe9261b7 100644
--- a/lib/libusbhid/descr.c
+++ b/lib/libusbhid/descr.c
@@ -1,6 +1,8 @@
/* $NetBSD: descr.c,v 1.9 2000/09/24 02:13:24 augustss Exp $ */
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-NetBSD
+ *
* Copyright (c) 1999 Lennart Augustsson <augustss@netbsd.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libusbhid/descr_compat.c b/lib/libusbhid/descr_compat.c
index a38d8d705e04..237319269a2c 100644
--- a/lib/libusbhid/descr_compat.c
+++ b/lib/libusbhid/descr_compat.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-NetBSD
+ *
* Copyright (c) 1999 Lennart Augustsson <augustss@netbsd.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libusbhid/parse.c b/lib/libusbhid/parse.c
index 7a2b3f41eea9..885c72fe33b0 100644
--- a/lib/libusbhid/parse.c
+++ b/lib/libusbhid/parse.c
@@ -1,6 +1,8 @@
/* $NetBSD: parse.c,v 1.11 2000/09/24 02:19:54 augustss Exp $ */
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-NetBSD
+ *
* Copyright (c) 1999, 2001 Lennart Augustsson <augustss@netbsd.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libusbhid/usage.c b/lib/libusbhid/usage.c
index 3960dad8076a..fba9c668bd33 100644
--- a/lib/libusbhid/usage.c
+++ b/lib/libusbhid/usage.c
@@ -1,6 +1,8 @@
/* $NetBSD: usage.c,v 1.8 2000/10/10 19:23:58 is Exp $ */
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-NetBSD
+ *
* Copyright (c) 1999 Lennart Augustsson <augustss@netbsd.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libusbhid/usbhid.h b/lib/libusbhid/usbhid.h
index 231ee1fe8a77..971884ba8ee9 100644
--- a/lib/libusbhid/usbhid.h
+++ b/lib/libusbhid/usbhid.h
@@ -1,6 +1,8 @@
/* $NetBSD: usb.h,v 1.8 2000/08/13 22:22:02 augustss Exp $ */
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-NetBSD
+ *
* Copyright (c) 1999 Lennart Augustsson <augustss@netbsd.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libusbhid/usbvar.h b/lib/libusbhid/usbvar.h
index 2722a3783fac..5072f4787e42 100644
--- a/lib/libusbhid/usbvar.h
+++ b/lib/libusbhid/usbvar.h
@@ -1,6 +1,8 @@
/* $NetBSD: usbvar.h,v 1.2 1999/05/11 21:15:46 augustss Exp $ */
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-NetBSD
+ *
* Copyright (c) 1999 Lennart Augustsson <augustss@netbsd.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libutil/auth.c b/lib/libutil/auth.c
index b57a784dc5e7..ddc8eec0fad3 100644
--- a/lib/libutil/auth.c
+++ b/lib/libutil/auth.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Simple authentication database handling code.
*
* Copyright (c) 1998
diff --git a/lib/libutil/expand_number.c b/lib/libutil/expand_number.c
index 24bcc39a35e9..77db2266f5e2 100644
--- a/lib/libutil/expand_number.c
+++ b/lib/libutil/expand_number.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2007 Eric Anderson <anderson@FreeBSD.org>
* Copyright (c) 2007 Pawel Jakub Dawidek <pjd@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libutil/flopen.c b/lib/libutil/flopen.c
index bb5d99629a3e..485eee4c1109 100644
--- a/lib/libutil/flopen.c
+++ b/lib/libutil/flopen.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2007-2009 Dag-Erling Coïdan Smørgrav
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libutil/fparseln.c b/lib/libutil/fparseln.c
index d03357eae95c..436ec2018653 100644
--- a/lib/libutil/fparseln.c
+++ b/lib/libutil/fparseln.c
@@ -1,6 +1,8 @@
/* $NetBSD: fparseln.c,v 1.7 2007/03/08 19:57:53 drochner Exp $ */
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-4-Clause
+ *
* Copyright (c) 1997 Christos Zoulas. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
diff --git a/lib/libutil/gr_util.c b/lib/libutil/gr_util.c
index fcc08209e0cc..796cbf021ded 100644
--- a/lib/libutil/gr_util.c
+++ b/lib/libutil/gr_util.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008 Sean C. Farley <scf@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libutil/humanize_number.c b/lib/libutil/humanize_number.c
index 675a969aaa1e..5e8fe3dfd188 100644
--- a/lib/libutil/humanize_number.c
+++ b/lib/libutil/humanize_number.c
@@ -1,6 +1,8 @@
/* $NetBSD: humanize_number.c,v 1.14 2008/04/28 20:22:59 martin Exp $ */
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 1997, 1998, 1999, 2002 The NetBSD Foundation, Inc.
* Copyright 2013 John-Mark Gurney <jmg@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libutil/kinfo_getallproc.c b/lib/libutil/kinfo_getallproc.c
index 8620f48545dc..609d77a259ac 100644
--- a/lib/libutil/kinfo_getallproc.c
+++ b/lib/libutil/kinfo_getallproc.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2007 Robert N. M. Watson
* Copyright (c) 2009 Ulf Lilleengen
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libutil/kinfo_getproc.c b/lib/libutil/kinfo_getproc.c
index 496f71f55559..4d16b1c16a13 100644
--- a/lib/libutil/kinfo_getproc.c
+++ b/lib/libutil/kinfo_getproc.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2009 Ulf Lilleengen
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libutil/kld.c b/lib/libutil/kld.c
index b4a6ab6d6fbf..970ee50e2936 100644
--- a/lib/libutil/kld.c
+++ b/lib/libutil/kld.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2006 Dag-Erling Coïdan Smørgrav
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libutil/libutil.h b/lib/libutil/libutil.h
index fa924dbd28be..c79eaac5a5fa 100644
--- a/lib/libutil/libutil.h
+++ b/lib/libutil/libutil.h
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 1996 Peter Wemm <peter@FreeBSD.org>.
* All rights reserved.
* Copyright (c) 2002 Networks Associates Technology, Inc.
diff --git a/lib/libutil/login_crypt.c b/lib/libutil/login_crypt.c
index c65fc9b8328a..b5ab10e6be85 100644
--- a/lib/libutil/login_crypt.c
+++ b/lib/libutil/login_crypt.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2000 Brian Fundakowski Feldman
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libutil/pidfile.c b/lib/libutil/pidfile.c
index f5777f62b079..b0ce2f30d2d1 100644
--- a/lib/libutil/pidfile.c
+++ b/lib/libutil/pidfile.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Pawel Jakub Dawidek <pjd@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libutil/property.c b/lib/libutil/property.c
index a944f9d2fb23..f65a970e685b 100644
--- a/lib/libutil/property.c
+++ b/lib/libutil/property.c
@@ -1,4 +1,6 @@
-/*
+/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
*
* Simple property list handling code.
*
diff --git a/lib/libutil/quotafile.c b/lib/libutil/quotafile.c
index 27444c2e31a5..2172a5b8e430 100644
--- a/lib/libutil/quotafile.c
+++ b/lib/libutil/quotafile.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008 Dag-Erling Coïdan Smørgrav
* Copyright (c) 2008 Marshall Kirk McKusick
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libutil/realhostname.c b/lib/libutil/realhostname.c
index 87ac1dda85cb..31dd1a50445c 100644
--- a/lib/libutil/realhostname.c
+++ b/lib/libutil/realhostname.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 1999 Brian Somers <brian@Awfulhak.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libutil/stub.c b/lib/libutil/stub.c
index ec78a3503609..55d6e0c45fba 100644
--- a/lib/libutil/stub.c
+++ b/lib/libutil/stub.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2000 Brian Fundakowski Feldman
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libutil/trimdomain.c b/lib/libutil/trimdomain.c
index 85c27e0a1c10..a783070bcd8c 100644
--- a/lib/libutil/trimdomain.c
+++ b/lib/libutil/trimdomain.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2001 Brian Somers <brian@Awfulhak.org>
* Based on original work by Atsushi Murai <amurai@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
diff --git a/lib/libvgl/bitmap.c b/lib/libvgl/bitmap.c
index fa130c580583..f98f533acd1c 100644
--- a/lib/libvgl/bitmap.c
+++ b/lib/libvgl/bitmap.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 1991-1997 Søren Schmidt
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libvgl/keyboard.c b/lib/libvgl/keyboard.c
index 9811650cc4a8..dc1b25cdaeec 100644
--- a/lib/libvgl/keyboard.c
+++ b/lib/libvgl/keyboard.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 1997 Søren Schmidt
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libvgl/main.c b/lib/libvgl/main.c
index 964d355377f9..b78ce6cd5255 100644
--- a/lib/libvgl/main.c
+++ b/lib/libvgl/main.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 1991-1997 Søren Schmidt
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libvgl/mouse.c b/lib/libvgl/mouse.c
index 7d9465b1b541..f38c4bf9f34e 100644
--- a/lib/libvgl/mouse.c
+++ b/lib/libvgl/mouse.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 1991-1997 Søren Schmidt
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libvgl/simple.c b/lib/libvgl/simple.c
index 4ca90fc05a5a..d66176d786a6 100644
--- a/lib/libvgl/simple.c
+++ b/lib/libvgl/simple.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 1991-1997 Søren Schmidt
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libvgl/text.c b/lib/libvgl/text.c
index 289dd01181c9..a090b8243233 100644
--- a/lib/libvgl/text.c
+++ b/lib/libvgl/text.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 1991-1997 Søren Schmidt
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libvgl/vgl.h b/lib/libvgl/vgl.h
index 742a903c0763..267c7a0f1673 100644
--- a/lib/libvgl/vgl.h
+++ b/lib/libvgl/vgl.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 1991-1997 Søren Schmidt
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libvmmapi/vmmapi.c b/lib/libvmmapi/vmmapi.c
index 9ba07d7e0b03..b409c4f61303 100644
--- a/lib/libvmmapi/vmmapi.c
+++ b/lib/libvmmapi/vmmapi.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2011 NetApp, Inc.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libvmmapi/vmmapi.h b/lib/libvmmapi/vmmapi.h
index df3a81b5aad9..773c5995ffd7 100644
--- a/lib/libvmmapi/vmmapi.h
+++ b/lib/libvmmapi/vmmapi.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2011 NetApp, Inc.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libvmmapi/vmmapi_freebsd.c b/lib/libvmmapi/vmmapi_freebsd.c
index d8011845541b..adb7717d19fe 100644
--- a/lib/libvmmapi/vmmapi_freebsd.c
+++ b/lib/libvmmapi/vmmapi_freebsd.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2011 NetApp, Inc.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libypclnt/ypclnt.h b/lib/libypclnt/ypclnt.h
index 9cd204827726..c41e10efbba4 100644
--- a/lib/libypclnt/ypclnt.h
+++ b/lib/libypclnt/ypclnt.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 2002 Networks Associates Technology, Inc.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libypclnt/ypclnt_connect.c b/lib/libypclnt/ypclnt_connect.c
index 25d2f9ffb1c3..8b71c9314a3b 100644
--- a/lib/libypclnt/ypclnt_connect.c
+++ b/lib/libypclnt/ypclnt_connect.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 2002 Networks Associates Technology, Inc.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libypclnt/ypclnt_error.c b/lib/libypclnt/ypclnt_error.c
index a7d986f19dd9..99cb7f703c5e 100644
--- a/lib/libypclnt/ypclnt_error.c
+++ b/lib/libypclnt/ypclnt_error.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 2002 Networks Associates Technology, Inc.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libypclnt/ypclnt_free.c b/lib/libypclnt/ypclnt_free.c
index f5e78a42054e..ae2ba1cf8b7f 100644
--- a/lib/libypclnt/ypclnt_free.c
+++ b/lib/libypclnt/ypclnt_free.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 2002 Networks Associates Technology, Inc.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libypclnt/ypclnt_get.c b/lib/libypclnt/ypclnt_get.c
index 8a709719959e..5d2015ae3719 100644
--- a/lib/libypclnt/ypclnt_get.c
+++ b/lib/libypclnt/ypclnt_get.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 2002 Networks Associates Technology, Inc.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libypclnt/ypclnt_new.c b/lib/libypclnt/ypclnt_new.c
index 650cfdd62f7e..510f16c1405c 100644
--- a/lib/libypclnt/ypclnt_new.c
+++ b/lib/libypclnt/ypclnt_new.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 2002 Networks Associates Technology, Inc.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/libypclnt/ypclnt_passwd.c b/lib/libypclnt/ypclnt_passwd.c
index 86844eb48e99..cbabb2ed456d 100644
--- a/lib/libypclnt/ypclnt_passwd.c
+++ b/lib/libypclnt/ypclnt_passwd.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2002 Networks Associates Technology, Inc.
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/amd64/fenv.c b/lib/msun/amd64/fenv.c
index 8b49b35c3eec..bcb0ea7bda3e 100644
--- a/lib/msun/amd64/fenv.c
+++ b/lib/msun/amd64/fenv.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004-2005 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/arm/fenv.c b/lib/msun/arm/fenv.c
index 16f1f48a24c8..a2250b6fe016 100644
--- a/lib/msun/arm/fenv.c
+++ b/lib/msun/arm/fenv.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* Copyright (c) 2013 Andrew Turner <andrew@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
diff --git a/lib/msun/arm/fenv.h b/lib/msun/arm/fenv.h
index 280532fc2175..1e1bcbcb417b 100644
--- a/lib/msun/arm/fenv.h
+++ b/lib/msun/arm/fenv.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004-2005 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/i387/fenv.c b/lib/msun/i387/fenv.c
index 6f51ba24a0f7..80cfa1e8f2c4 100644
--- a/lib/msun/i387/fenv.c
+++ b/lib/msun/i387/fenv.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004-2005 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/i387/invtrig.c b/lib/msun/i387/invtrig.c
index fac2d05c2662..425a2d14d7e8 100644
--- a/lib/msun/i387/invtrig.c
+++ b/lib/msun/i387/invtrig.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/ld128/invtrig.c b/lib/msun/ld128/invtrig.c
index 4ceca8a4558a..ab93732c8dc8 100644
--- a/lib/msun/ld128/invtrig.c
+++ b/lib/msun/ld128/invtrig.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/ld128/invtrig.h b/lib/msun/ld128/invtrig.h
index 12f598be283d..423b56847031 100644
--- a/lib/msun/ld128/invtrig.h
+++ b/lib/msun/ld128/invtrig.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/ld128/k_expl.h b/lib/msun/ld128/k_expl.h
index e0a48fc2093f..38a9cb98b33d 100644
--- a/lib/msun/ld128/k_expl.h
+++ b/lib/msun/ld128/k_expl.h
@@ -1,6 +1,8 @@
/* from: FreeBSD: head/lib/msun/ld128/s_expl.c 251345 2013-06-03 20:09:22Z kargl */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2009-2013 Steven G. Kargl
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/ld128/s_exp2l.c b/lib/msun/ld128/s_exp2l.c
index 5afa37e58222..ee3d2c782cf8 100644
--- a/lib/msun/ld128/s_exp2l.c
+++ b/lib/msun/ld128/s_exp2l.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005-2008 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/ld128/s_expl.c b/lib/msun/ld128/s_expl.c
index a6a967675033..f624d5143902 100644
--- a/lib/msun/ld128/s_expl.c
+++ b/lib/msun/ld128/s_expl.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2009-2013 Steven G. Kargl
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/ld128/s_logl.c b/lib/msun/ld128/s_logl.c
index 391d623fcd55..01ad3d8d8669 100644
--- a/lib/msun/ld128/s_logl.c
+++ b/lib/msun/ld128/s_logl.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2007-2013 Bruce D. Evans
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/ld128/s_nanl.c b/lib/msun/ld128/s_nanl.c
index 0f74a1312a79..45d10e5a8871 100644
--- a/lib/msun/ld128/s_nanl.c
+++ b/lib/msun/ld128/s_nanl.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2007 David Schultz
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/ld80/invtrig.c b/lib/msun/ld80/invtrig.c
index 06d0092f16a7..5c8047857dab 100644
--- a/lib/msun/ld80/invtrig.c
+++ b/lib/msun/ld80/invtrig.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/ld80/invtrig.h b/lib/msun/ld80/invtrig.h
index fe30c01b7273..be06a044bdbf 100644
--- a/lib/msun/ld80/invtrig.h
+++ b/lib/msun/ld80/invtrig.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/ld80/k_expl.h b/lib/msun/ld80/k_expl.h
index 1c2213e023da..2d803ea647ed 100644
--- a/lib/msun/ld80/k_expl.h
+++ b/lib/msun/ld80/k_expl.h
@@ -1,6 +1,8 @@
/* from: FreeBSD: head/lib/msun/ld80/s_expl.c 251343 2013-06-03 19:51:32Z kargl */
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2009-2013 Steven G. Kargl
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/ld80/s_exp2l.c b/lib/msun/ld80/s_exp2l.c
index 8730f1397186..421d6e2e04b4 100644
--- a/lib/msun/ld80/s_exp2l.c
+++ b/lib/msun/ld80/s_exp2l.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005-2008 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/ld80/s_expl.c b/lib/msun/ld80/s_expl.c
index 3147d358788d..d28b7dd0317c 100644
--- a/lib/msun/ld80/s_expl.c
+++ b/lib/msun/ld80/s_expl.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2009-2013 Steven G. Kargl
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/ld80/s_logl.c b/lib/msun/ld80/s_logl.c
index e0daed740de8..0a220f2a2403 100644
--- a/lib/msun/ld80/s_logl.c
+++ b/lib/msun/ld80/s_logl.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2007-2013 Bruce D. Evans
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/ld80/s_nanl.c b/lib/msun/ld80/s_nanl.c
index bbfd29537c30..ffc835a10e65 100644
--- a/lib/msun/ld80/s_nanl.c
+++ b/lib/msun/ld80/s_nanl.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2007 David Schultz
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/mips/fenv.c b/lib/msun/mips/fenv.c
index 55890e740476..24c79a508aeb 100644
--- a/lib/msun/mips/fenv.c
+++ b/lib/msun/mips/fenv.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/mips/fenv.h b/lib/msun/mips/fenv.h
index 3f8f145d6d61..be846b7449ce 100644
--- a/lib/msun/mips/fenv.h
+++ b/lib/msun/mips/fenv.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004-2005 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/powerpc/fenv.c b/lib/msun/powerpc/fenv.c
index 3f4801bbd81b..b7e611ed99a0 100644
--- a/lib/msun/powerpc/fenv.c
+++ b/lib/msun/powerpc/fenv.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/powerpc/fenv.h b/lib/msun/powerpc/fenv.h
index 8fbecd7c0806..af9eee999b70 100644
--- a/lib/msun/powerpc/fenv.h
+++ b/lib/msun/powerpc/fenv.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004-2005 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/sparc64/fenv.c b/lib/msun/sparc64/fenv.c
index c4d3e5de67cc..802587582fd4 100644
--- a/lib/msun/sparc64/fenv.c
+++ b/lib/msun/sparc64/fenv.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/sparc64/fenv.h b/lib/msun/sparc64/fenv.h
index 0faf08d450b8..d42702323580 100644
--- a/lib/msun/sparc64/fenv.h
+++ b/lib/msun/sparc64/fenv.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004-2005 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/catrig.c b/lib/msun/src/catrig.c
index b304f213fa6d..b258a3346a56 100644
--- a/lib/msun/src/catrig.c
+++ b/lib/msun/src/catrig.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2012 Stephen Montgomery-Smith <stephen@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/catrigf.c b/lib/msun/src/catrigf.c
index 3067d314b910..9533aab71751 100644
--- a/lib/msun/src/catrigf.c
+++ b/lib/msun/src/catrigf.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2012 Stephen Montgomery-Smith <stephen@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/e_remainderl.c b/lib/msun/src/e_remainderl.c
index 03327b8e6d9e..4a6786309f2f 100644
--- a/lib/msun/src/e_remainderl.c
+++ b/lib/msun/src/e_remainderl.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/e_sqrtl.c b/lib/msun/src/e_sqrtl.c
index 92b84def8d57..565d963963c1 100644
--- a/lib/msun/src/e_sqrtl.c
+++ b/lib/msun/src/e_sqrtl.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2007 Steven G. Kargl
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/fenv-softfloat.h b/lib/msun/src/fenv-softfloat.h
index 48c12772f0de..014d1276922a 100644
--- a/lib/msun/src/fenv-softfloat.h
+++ b/lib/msun/src/fenv-softfloat.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004-2011 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/imprecise.c b/lib/msun/src/imprecise.c
index 08cd23980603..c6a16ed8f668 100644
--- a/lib/msun/src/imprecise.c
+++ b/lib/msun/src/imprecise.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2013 David Chisnall
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/k_exp.c b/lib/msun/src/k_exp.c
index ecef54c0f3c1..c6dfc953c39d 100644
--- a/lib/msun/src/k_exp.c
+++ b/lib/msun/src/k_exp.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2011 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/k_expf.c b/lib/msun/src/k_expf.c
index f8c254d1d5bb..5b0993f9b1bd 100644
--- a/lib/msun/src/k_expf.c
+++ b/lib/msun/src/k_expf.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2011 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_carg.c b/lib/msun/src/s_carg.c
index ea1a0d771636..1611b9de3387 100644
--- a/lib/msun/src/s_carg.c
+++ b/lib/msun/src/s_carg.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_cargf.c b/lib/msun/src/s_cargf.c
index 90232d048faa..71c705daa0c9 100644
--- a/lib/msun/src/s_cargf.c
+++ b/lib/msun/src/s_cargf.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_cargl.c b/lib/msun/src/s_cargl.c
index 0555083201aa..96c3336bd1c2 100644
--- a/lib/msun/src/s_cargl.c
+++ b/lib/msun/src/s_cargl.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005-2008 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_ccosh.c b/lib/msun/src/s_ccosh.c
index 2843198c3571..db6f108a429e 100644
--- a/lib/msun/src/s_ccosh.c
+++ b/lib/msun/src/s_ccosh.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Bruce D. Evans and Steven G. Kargl
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_ccoshf.c b/lib/msun/src/s_ccoshf.c
index eeed92f8cf46..3e3d242e346a 100644
--- a/lib/msun/src/s_ccoshf.c
+++ b/lib/msun/src/s_ccoshf.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Bruce D. Evans and Steven G. Kargl
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_cexp.c b/lib/msun/src/s_cexp.c
index 9e11d515a68f..2ef8ba1972ca 100644
--- a/lib/msun/src/s_cexp.c
+++ b/lib/msun/src/s_cexp.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2011 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_cexpf.c b/lib/msun/src/s_cexpf.c
index 0138cd1e83fb..b815c99af89f 100644
--- a/lib/msun/src/s_cexpf.c
+++ b/lib/msun/src/s_cexpf.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2011 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_cimag.c b/lib/msun/src/s_cimag.c
index cbf6720bdd82..1f383cb2aae6 100644
--- a/lib/msun/src/s_cimag.c
+++ b/lib/msun/src/s_cimag.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 Stefan Farfeleder
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_cimagf.c b/lib/msun/src/s_cimagf.c
index 4e483a2a7f75..86a43c116987 100644
--- a/lib/msun/src/s_cimagf.c
+++ b/lib/msun/src/s_cimagf.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 Stefan Farfeleder
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_cimagl.c b/lib/msun/src/s_cimagl.c
index c50e967b73ec..6d879505820a 100644
--- a/lib/msun/src/s_cimagl.c
+++ b/lib/msun/src/s_cimagl.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 Stefan Farfeleder
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_conj.c b/lib/msun/src/s_conj.c
index d0dd05133f29..dc56f48b217b 100644
--- a/lib/msun/src/s_conj.c
+++ b/lib/msun/src/s_conj.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 Stefan Farfeleder
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_conjf.c b/lib/msun/src/s_conjf.c
index c4cf127f8c22..3fd8b8f02c6a 100644
--- a/lib/msun/src/s_conjf.c
+++ b/lib/msun/src/s_conjf.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 Stefan Farfeleder
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_conjl.c b/lib/msun/src/s_conjl.c
index a4604b6fd166..d2f8d0fd3700 100644
--- a/lib/msun/src/s_conjl.c
+++ b/lib/msun/src/s_conjl.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 Stefan Farfeleder
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_copysignl.c b/lib/msun/src/s_copysignl.c
index 8d39f841db20..bd6744705587 100644
--- a/lib/msun/src/s_copysignl.c
+++ b/lib/msun/src/s_copysignl.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 Stefan Farfeleder
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_cosl.c b/lib/msun/src/s_cosl.c
index 22e74cf675a4..46a2e8620a22 100644
--- a/lib/msun/src/s_cosl.c
+++ b/lib/msun/src/s_cosl.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2007 Steven G. Kargl
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_cproj.c b/lib/msun/src/s_cproj.c
index 2f0db6e6151e..220b4c83fe31 100644
--- a/lib/msun/src/s_cproj.c
+++ b/lib/msun/src/s_cproj.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_cprojf.c b/lib/msun/src/s_cprojf.c
index bd27bdcb0b51..af4c3a80ce5e 100644
--- a/lib/msun/src/s_cprojf.c
+++ b/lib/msun/src/s_cprojf.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_cprojl.c b/lib/msun/src/s_cprojl.c
index 5cccc9170811..16df514f3671 100644
--- a/lib/msun/src/s_cprojl.c
+++ b/lib/msun/src/s_cprojl.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_creal.c b/lib/msun/src/s_creal.c
index 3295ff281b03..69a10f2790df 100644
--- a/lib/msun/src/s_creal.c
+++ b/lib/msun/src/s_creal.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 Stefan Farfeleder
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_crealf.c b/lib/msun/src/s_crealf.c
index 5819b86b790f..83e4d4632dc1 100644
--- a/lib/msun/src/s_crealf.c
+++ b/lib/msun/src/s_crealf.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 Stefan Farfeleder
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_creall.c b/lib/msun/src/s_creall.c
index e4946f9fd088..538b7d53d191 100644
--- a/lib/msun/src/s_creall.c
+++ b/lib/msun/src/s_creall.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 Stefan Farfeleder
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_csinh.c b/lib/msun/src/s_csinh.c
index 7af363454b58..1a32bf99b812 100644
--- a/lib/msun/src/s_csinh.c
+++ b/lib/msun/src/s_csinh.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Bruce D. Evans and Steven G. Kargl
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_csinhf.c b/lib/msun/src/s_csinhf.c
index c9d9d3c911da..03c2082df207 100644
--- a/lib/msun/src/s_csinhf.c
+++ b/lib/msun/src/s_csinhf.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 Bruce D. Evans and Steven G. Kargl
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_csqrt.c b/lib/msun/src/s_csqrt.c
index 75e12d8a4940..807532d2ae09 100644
--- a/lib/msun/src/s_csqrt.c
+++ b/lib/msun/src/s_csqrt.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2007 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_csqrtf.c b/lib/msun/src/s_csqrtf.c
index 7ee513f2d760..e7a2f68b4283 100644
--- a/lib/msun/src/s_csqrtf.c
+++ b/lib/msun/src/s_csqrtf.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2007 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_csqrtl.c b/lib/msun/src/s_csqrtl.c
index 01cc4090e964..d46fca7f4857 100644
--- a/lib/msun/src/s_csqrtl.c
+++ b/lib/msun/src/s_csqrtl.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2007-2008 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_ctanh.c b/lib/msun/src/s_ctanh.c
index f5b9bdd9d5f8..c8ecd5d713f7 100644
--- a/lib/msun/src/s_ctanh.c
+++ b/lib/msun/src/s_ctanh.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2011 David Schultz
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_ctanhf.c b/lib/msun/src/s_ctanhf.c
index 520bf77d6d5c..cc4ab41c861f 100644
--- a/lib/msun/src/s_ctanhf.c
+++ b/lib/msun/src/s_ctanhf.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2011 David Schultz
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_exp2.c b/lib/msun/src/s_exp2.c
index 5cf2e15bd259..bc36e5564a8e 100644
--- a/lib/msun/src/s_exp2.c
+++ b/lib/msun/src/s_exp2.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_exp2f.c b/lib/msun/src/s_exp2f.c
index 9ac7c1f6cac2..c082924af5d3 100644
--- a/lib/msun/src/s_exp2f.c
+++ b/lib/msun/src/s_exp2f.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_fabsl.c b/lib/msun/src/s_fabsl.c
index 29831d2d24fd..5076d8a9b4d3 100644
--- a/lib/msun/src/s_fabsl.c
+++ b/lib/msun/src/s_fabsl.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
+ *
* Copyright (c) 2003 Dag-Erling Smørgrav
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_fdim.c b/lib/msun/src/s_fdim.c
index 2f347fda6fe0..c40c3e9d32ae 100644
--- a/lib/msun/src/s_fdim.c
+++ b/lib/msun/src/s_fdim.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_fma.c b/lib/msun/src/s_fma.c
index b1066c20a15f..41a6424fdf7f 100644
--- a/lib/msun/src/s_fma.c
+++ b/lib/msun/src/s_fma.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005-2011 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_fmaf.c b/lib/msun/src/s_fmaf.c
index 3695823f8314..389cf1b11bee 100644
--- a/lib/msun/src/s_fmaf.c
+++ b/lib/msun/src/s_fmaf.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005-2011 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_fmal.c b/lib/msun/src/s_fmal.c
index d435f4f451fd..a379346c171f 100644
--- a/lib/msun/src/s_fmal.c
+++ b/lib/msun/src/s_fmal.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005-2011 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_fmax.c b/lib/msun/src/s_fmax.c
index 77e27bec9bf7..0c234bcc5f7f 100644
--- a/lib/msun/src/s_fmax.c
+++ b/lib/msun/src/s_fmax.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_fmaxf.c b/lib/msun/src/s_fmaxf.c
index 423da54517e8..8e9d1baf3e8e 100644
--- a/lib/msun/src/s_fmaxf.c
+++ b/lib/msun/src/s_fmaxf.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_fmaxl.c b/lib/msun/src/s_fmaxl.c
index 0ac48a976cc4..c0d7c88325c7 100644
--- a/lib/msun/src/s_fmaxl.c
+++ b/lib/msun/src/s_fmaxl.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_fmin.c b/lib/msun/src/s_fmin.c
index 5545ff2fa1c0..d7f24c121fb2 100644
--- a/lib/msun/src/s_fmin.c
+++ b/lib/msun/src/s_fmin.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_fminf.c b/lib/msun/src/s_fminf.c
index 76a5c76a997d..258316725ddd 100644
--- a/lib/msun/src/s_fminf.c
+++ b/lib/msun/src/s_fminf.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_fminl.c b/lib/msun/src/s_fminl.c
index f9d3ebb05852..97604b38b487 100644
--- a/lib/msun/src/s_fminl.c
+++ b/lib/msun/src/s_fminl.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_frexpl.c b/lib/msun/src/s_frexpl.c
index d34f55d9f4f8..66e284fdd07d 100644
--- a/lib/msun/src/s_frexpl.c
+++ b/lib/msun/src/s_frexpl.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004-2005 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_isfinite.c b/lib/msun/src/s_isfinite.c
index c9d1bd7a1347..838d8b2e9d70 100644
--- a/lib/msun/src/s_isfinite.c
+++ b/lib/msun/src/s_isfinite.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_isnan.c b/lib/msun/src/s_isnan.c
index a54ded3fe44c..249c00615748 100644
--- a/lib/msun/src/s_isnan.c
+++ b/lib/msun/src/s_isnan.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_isnormal.c b/lib/msun/src/s_isnormal.c
index 49f2a74346b3..eb57c8a37b1e 100644
--- a/lib/msun/src/s_isnormal.c
+++ b/lib/msun/src/s_isnormal.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_lrint.c b/lib/msun/src/s_lrint.c
index 27ff5ffbbb9b..ad9b978fa8f4 100644
--- a/lib/msun/src/s_lrint.c
+++ b/lib/msun/src/s_lrint.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_lround.c b/lib/msun/src/s_lround.c
index 3cff4898ab4f..0cd3b3e6ba76 100644
--- a/lib/msun/src/s_lround.c
+++ b/lib/msun/src/s_lround.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2005 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_modfl.c b/lib/msun/src/s_modfl.c
index 3dcdf86c17ff..2d83bbe339df 100644
--- a/lib/msun/src/s_modfl.c
+++ b/lib/msun/src/s_modfl.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2007 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_nan.c b/lib/msun/src/s_nan.c
index 890f4714f6ef..659e98179770 100644
--- a/lib/msun/src/s_nan.c
+++ b/lib/msun/src/s_nan.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2007 David Schultz
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_nearbyint.c b/lib/msun/src/s_nearbyint.c
index 063f8d7365f9..796dbaf98443 100644
--- a/lib/msun/src/s_nearbyint.c
+++ b/lib/msun/src/s_nearbyint.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_rintl.c b/lib/msun/src/s_rintl.c
index b43df89f53f3..1e9824d83b49 100644
--- a/lib/msun/src/s_rintl.c
+++ b/lib/msun/src/s_rintl.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_round.c b/lib/msun/src/s_round.c
index fab3019b4cef..ca25f8efd5ec 100644
--- a/lib/msun/src/s_round.c
+++ b/lib/msun/src/s_round.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2003, Steven G. Kargl
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_roundf.c b/lib/msun/src/s_roundf.c
index e7e2eb928cf0..5bbf6b33b631 100644
--- a/lib/msun/src/s_roundf.c
+++ b/lib/msun/src/s_roundf.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2003, Steven G. Kargl
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_roundl.c b/lib/msun/src/s_roundl.c
index 2d15e134f646..8d1c02a7f840 100644
--- a/lib/msun/src/s_roundl.c
+++ b/lib/msun/src/s_roundl.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2003, Steven G. Kargl
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_scalbln.c b/lib/msun/src/s_scalbln.c
index 5e4e42e9dcf0..c27420c9297b 100644
--- a/lib/msun/src/s_scalbln.c
+++ b/lib/msun/src/s_scalbln.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_signbit.c b/lib/msun/src/s_signbit.c
index 01eb3ab8b2e6..123bcbc6471b 100644
--- a/lib/msun/src/s_signbit.c
+++ b/lib/msun/src/s_signbit.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2003 Mike Barcroft <mike@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_sinl.c b/lib/msun/src/s_sinl.c
index f454f8f9b5af..f1ef84c8cae7 100644
--- a/lib/msun/src/s_sinl.c
+++ b/lib/msun/src/s_sinl.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2007 Steven G. Kargl
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_tanl.c b/lib/msun/src/s_tanl.c
index eadc8375dc74..0c5228ec8f9e 100644
--- a/lib/msun/src/s_tanl.c
+++ b/lib/msun/src/s_tanl.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2007 Steven G. Kargl
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/src/s_tgammaf.c b/lib/msun/src/s_tgammaf.c
index 9993d91aae6b..1fd46e8098d3 100644
--- a/lib/msun/src/s_tgammaf.c
+++ b/lib/msun/src/s_tgammaf.c
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2008 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*
diff --git a/lib/msun/x86/fenv.h b/lib/msun/x86/fenv.h
index a4e452d5e465..a4270be8d6da 100644
--- a/lib/msun/x86/fenv.h
+++ b/lib/msun/x86/fenv.h
@@ -1,4 +1,6 @@
/*-
+ * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
+ *
* Copyright (c) 2004-2005 David Schultz <das@FreeBSD.ORG>
* All rights reserved.
*