aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/release/picobsd/dial/lang/dialup.pl
blob: 1ace50f921d0297ca2bac4c33fb17765e100be61 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
#!/bin/sh
# $FreeBSD$
set_resolv() {
	echo ""
	echo "            Domylna Nazwa Domeny"
	echo ""
	echo "Podaj domyln nazw domeny Internetowej, ktrej bdziesz uywa."
	echo "Jeli Twj provider ma nazwy typu 'www.akuku.com.pl', to bdzie"
	echo "to najprawdopodobniej 'akuku.com.pl'."
	echo ""
	echo "Jeli po prostu naciniesz Enter, ustawisz (nieistniejc) domen"
	echo "'mydomain.org.pl', co nie jest najlepszym pomysem, ale moe na"
	echo "razie wystarczy."
	echo ""
	read -p "Podaj domyln nazw domeny: " domain
	if [ "X${domain}" = "X" ]
	then
		echo ""
		echo "Dobrze, ustawimy 'mydomain.org.pl', ale miej wiadomo"
		echo "e taka domena prawdopodobnie nie istnieje."
		echo ""
		read -p "Nacinij Enter" junk
		domain="mydomain.org.pl"
	fi
	echo ""
	echo "           Adres Serwera DNS"
	echo ""
	echo "Podaj adres w postaci numerycznej serwera DNS. Jest on potrzebny"
	echo "do zamiany nazw (takich jak www.freebsd.org.pl) na adresy IP"
	echo "(takie jak 192.168.1.1). Jeli nie jest to ustawione poprawnie,"
	echo "bdziesz musia posugiwa si adresami IP podczas czenia si"
	echo "z innymi maszynami - jest to co najmniej niewygodne."
	echo ""
	echo "Jeli po prostu naciniesz Enter, ustawisz (istniejcy) serwer"
	echo "o numerze 194.204.159.1 (w sieci TP SA)."
	echo ""
	read -p "Podaj adres IP serwera DNS (w postaci A.B.C.D): " dns
	if [ "X${dns}" = "X" ]
	then
		echo ""
		echo "Dobrze, ustawimy adres DNS serwera na 194.204.159.1, ale"
		echo "niekoniecznie musi to by najlepszy serwer w Twojej czci sieci."
		echo ""
		read -p "Nacinij Enter..." junk
		dns="194.204.159.1"
	fi
}
set_phone() {
while [ "X${phone}" = "X" ]
do
	echo ""
	echo "            Numer Telefoniczny"
	echo ""
	echo "Podaj numer telefoniczny, ktrego normalnie uywasz, eby"
	echo "dodzwoni si do swojego providera. Powiniene poda peny"
	echo "numer, z ewentualnymi przedrostkami, np: 022113355"
	echo ""
	read -p "Podaj numer telefoniczny: " phone
done
}

set_port() {
while [ "X${dev}" = "X" ]
do
	echo ""
	echo "            Numer Portu Modemowego"
	echo ""
	echo "Podaj numer portu szeregowego, do ktrego podczony jest modem."
	echo "UWAGA: DOSowy port COM1 to port 0 (cuaa0) we FreeBSD, COM2 -"
	echo "port 1, itd. Podaj tutaj tylko numer, a nie pen nazw urzdzenia."
	echo ""
	read -p "Podaj numer portu szeregowego (0,1,2): " dev
done
}

set_speed() {
while [ "X${speed}" = "X" ]
do
	echo ""
	echo "           Prdko Linii Szeregowej"
	echo ""
	echo "Wybierz prdko linii szeregowej, ktrej uywa modem."
	echo ""
	echo "UWAGA: Prdko linii szeregowej NIE jest tym samym, co prdko"
	echo "modemu. Jeli Twj modem obsuguje protok V.42 lub MNP"
	echo "(zazwyczaj tak wanie jest), prdko linii szeregowej musi by"
	echo "duo wiksza od prdkoci modemu. Np. dla modemw 14.4 kbps z"
	echo "kompresj naley wybra prdko 38400 bps, a dla modemw"
	echo "28.8 kbps z kompresj naley wybra prdko 115200 bps."
	echo ""
	echo "	1.	9600  bps"
	echo "	2.	14400 bps"
	echo "	3.	28800 bps"
	echo "	4.	38400 bps (modem 14.4 kbps z kompresj)"
	echo "	5.	57600 bps"
	echo "	6.	115200 bps (modem 28.8 kbps z kompresj)"
	echo ""
	read -p "Wybierz prdko linii szeregowej (1-6): " ans
	case ${ans} in
	1)
		speed=9600
		;;
	2)
		speed=14400
		;;
	3)
		speed=28800
		;;
	4)
		speed=38400
		;;
	5)
		speed=57600
		;;
	6)
		speed=115200
		;;
	*)
		read -p "Za warto! Nacinij Enter..." junk
		unset speed
		;;
	esac
done
}

set_timeout() {
while [ "X${timo}" = "X" ]
do
	echo ""
	echo "            Czas rozczenia"
	echo ""
	echo "Podaj czas (w sekundach), po ktrym, jeli nie ma ruchu na czu,"
	echo "nastpi automatyczne rozczenie. To pomaga w oszczdzaniu :-)"
	echo ""
	read -p "Podaj czas rozczenia: " timo
done
}

set_user() {
while [ "X${user}" = "X" ]
do
	echo ""
	echo "            Nazwa Uytkownika"
	echo ""
	echo "Podaj nazw uytkownika (login name), ktrej normalnie uywasz"
	echo "do zalogowania si do serwera komunikacyjnego providera."
	echo ""
	read -p "Podaj nazw uytkownika: " user
done
}

set_pass() {
while [ "X${pass}" = "X" ]
do
	echo ""
	echo "            Haso"
	echo ""
	echo "Podaj haso, ktrego uywasz do zalogowania si do providera."
	echo ""
	echo "UWAGA: Haso to zostanie zapisane w czytelnej postaci na"
	echo "dyskietce!!! Jeli tego nie chcesz... bdziesz musia logowa si"
	echo "rcznie, tak jak dotychczas. W tym przypadku przerwij ten skrypt"
	echo "przez Ctrl-C."
	echo ""
	stty -echo
	read -p "Podaj swoje haso: " pass
	echo ""
	read -p "Podaj powtrnie swoje haso: " pass1
	stty echo
	echo ""
	if [ "X${pass}" != "X${pass1}" ]
	then
		echo "Hasa nie pasuj do siebie. Nacinij Enter..."
		pass=""
		read junk
		set_pass
	fi
done
}

set_chat() {
echo ""
while [ "X${chat}" = "X" ]
do
	echo "        Rodzaj dialogu podczas logowania si"
	echo ""
	echo "Jak normalnie przebiega proces logowania si do serwera"
	echo "komunikacyjnego?"
	echo ""
	echo "1)	......login: ${user}"
	echo "	...password: ********"
	echo "		(tutaj startuje PPP)"
	echo ""
	echo "2)	...username: ${user}			(TP S.A.)"
	echo "	...password: ********"
	echo "		(tutaj startuje PPP)"
	echo ""
	echo "3)	......username: ${user}			(NASK)"
	echo "	......password: ********"
	echo "	portX/..xxx...: ppp"
	echo "		(tutaj startuje PPP)"
	echo ""
	echo "4)	Zastosuj CHAP"
	echo ""
	echo "5)	Zastosuj PAP"
	echo ""
	read -p "Wybierz 1,2,3,4 lub 5: " chat
	case ${chat} in
	1)
		chat1="TIMEOUT 10 ogin:--ogin: ${user} word: \\\\P"
		chat2="login/password"
		;;
	2)
		chat1="TIMEOUT 10 ername:--ername: ${user} word: \\\\P"
		chat2="TP SA - username/password"
		;;
	3)
		chat1="TIMEOUT 10 ername:--ername: ${user} word: \\\\P port ppp"
		chat2="NASK - username/password/port"
		;;
	4)	chat1="-"
		chat2="CHAP"
		;;
	5)	chat1="-"
		chat2="PAP"
		;;
	*)	echo "Za warto! Musisz wybra 1,2 lub 3."
		echo ""
		unset chat
		unset chat2
		;;
	esac
done
}


# Main entry of the script

echo ""
echo "       Witamy w Automatycznym Konfiguratorze PPP! :-)"
echo ""
echo "  PPP jest ju wstpnie skonfigurowane, tak e mona rcznie wybiera"
echo "numer i rcznie logowa si do serwera komunikacyjnego. Jest to jednak"
echo "dosy uciliwy sposb na dusz met."
echo ""
echo "Ten skrypt postara si stworzy tak konfiguracj PPP, eby umoliwi"
echo "automatyczne wybieranie numeru i logowanie si, a ponadto pozwoli na"
echo "uruchamianie ppp w tle - nie zajmuje ono wwczas konsoli."
echo ""
echo "Jeli chcesz kontynuowa, nacinij Enter, jeli nie - Ctrl-C."
echo ""
read junk
# Step through the options
set_phone
set_port
set_speed
set_timeout
set_user
set_pass
set_chat
set_resolv

ans="loop_it"
while [ "X${ans}" != "X" ]
do

echo ""
echo "   Ustawione zostay nastpujce parametry:"
echo ""
echo "	1.	Numer telef.:	${phone}"
echo "	2.	Numer portu:	cuaa${dev}"
echo "	3.	Prdko portu:	${speed}"
echo "	4.	Czas rozcz.:	${timo} s"
echo "	5.	Uytkownik:	${user}"
echo "	6.	Haso:		${pass}"
echo "	7.	Typ dialogu:	${chat} (${chat2})"
echo "	8.	Nazwa domeny:	${domain}"
echo "		Serwer DNS:	${dns}"
echo ""
echo "Jeli te wartoci s poprawne, po prostu nacinij Enter"
read -p "Jeli nie, podaj numer opcji, ktr chcesz zmieni (1-8): " ans

a="X${ans}"
case ${a} in
X1)
	unset phone
	set_phone
	;;
X2)
	unset dev
	set_port
	;;
X3)
	unset speed
	set_speed
	;;
X4)
	unset timo
	set_timeout
	;;
X5)
	unset user
	set_user
	;;
X6)
	unset pass
	set_pass
	;;
X7)
	unset chat
	unset chat1
	unset chat2
	set_chat
	;;
X8)
	unset domain
	unset dns
	set_resolv
	;;
X)
	;;
*)
	read -p "Zy numer opcji! Nacinij Enter..." junk
	ans="wrong"
	;;
esac
done

echo ""
echo -n "Generowanie /etc/ppp/ppp.conf file..."
rm -f /etc/ppp/ppp.conf
cp /etc/ppp/ppp.conf.template /etc/ppp/ppp.conf
echo "" >>/etc/ppp/ppp.conf
echo "# This part was generated with $0" >>/etc/ppp/ppp.conf
echo "dialup:" >>/etc/ppp/ppp.conf
echo " set line /dev/cuaa${dev}" >>/etc/ppp/ppp.conf
echo " set phone ${phone}" >>/etc/ppp/ppp.conf
echo " set authkey ${pass}" >>/etc/ppp/ppp.conf
echo " set timeout ${timo}" >>/etc/ppp/ppp.conf
if [ "X${chat1}" = "-" ]
then
	echo "set authname ${user}" >>/etc/ppp/ppp.conf
else
	echo " set login \"${chat1}\"" >>/etc/ppp/ppp.conf
fi
echo " set ifaddr 10.0.0.1/0 10.0.0.2/0 255.255.255.0 0.0.0.0" >>/etc/ppp/ppp.conf

echo " Zrobione."

echo -n "Generowanie /etc/resolv.conf..."
echo "# This file was generated with $0">/etc/resolv.conf
echo "domain ${domain}" >>/etc/resolv.conf
echo "nameserver ${dns}">>/etc/resolv.conf
echo "hostname=\"pico.${domain}\"">>/etc/rc.conf
echo " Zrobione."

echo ""
echo "Ok. Sprawd zawarto /etc/ppp/ppp.conf, i popraw go jeli to konieczne."
echo "Nastpnie moesz wystartowa ppp w tle:"
echo ""
echo "	ppp -background dialup"
echo ""
echo "PAMITAJ, eby uruchomi /stand/update ! Inaczej zmiany nie zostan zapisane"
echo "na dyskietce!"
echo ""
echo "Ok. Jeli Twj plik /etc/ppp/ppp.conf jest prawidowy (co jest dosy"
echo -n "prawdopodobne :-), czy chcesz teraz uruchomi poczenie dialup? (t/n) "
read ans
opts=""
while [ "X${ans}" = "Xt" ]
do
	echo ""
	if [ "X${opts}" = "X" ]
	then
		echo "Wystartujemy 'ppp' z poniszymi opcjami:"
		echo ""
		echo "		ppp -background dialup"
		echo ""
		echo -n "Czy chcesz je zmienic?? (t/n) "
		read oo
		if [ "X${oo}" = "Xt" ]
		then
			read -p "Podaj opcje ppp: " opts
		else
			opts="-background dialup"
		fi
		echo ""
		echo ""
	fi
	echo "Uruchamiam poczenie dialup. Prosz czeka dopki nie pojawi si"
	echo "komunikat 'PPP Enabled'..."
	echo ""
	ppp -background dialup
	if [ "X$?" != "X0" ]
	then
		echo -n "Poczenie nie powiodo si. Sprbowa jeszcze raz? (t/n) "
		read ans
		if [ "X${ans}" != "Xt" ]
		then
			echo "Sprbuj pniej. Sprawd rwnie plik konfiguracyjny /etc/ppp/ppp.conf."
			echo ""
		fi
	else
		echo ""
		echo "Gratuluj! Jeste on-line."
		echo ""
		exit 0
	fi
done